Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014"

Transkript

1 Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk

2 Tedarik Zinciri Sorumluluğu İnsan ve Çevre endüstri için en önemli kaynaklardır. Bu sebepten dolayı tedarik zincirimizin çalışma koşullarını ve çevresel performansını geliştirmek için birlikte çalışırız. Mükemmelliği, yenilikleri ve performansı sürekli bir şekilde elde etmek için çalışırız. Döküm ve İşleme endüstrisi yüksek derecede karmaşıklığa sahiptir, bu nedenle ortak yaklaşım ve mesajların yararına inanırız. Başarı tüm küresel tedarik zincirimizin taahhüdüne bağlıdır.

3 Eğitimin Hedefleri Sosyal, Etik & Çevresel Sorumluluğa ilişkin iş hayatındaki sorunlar ve etkilerine dair farkındalığı artırmak Küresel Paydaşların Kaygılarının ve Beklentilerinin farkındalığını sağlamak Sosyal Sorumluluğun Parçaları olarak Çalışma Koşulları, İş Ahlakı ve Çevrenin farkındalığını sağlamak İş Ahlakı, Çalışma Koşulları ve Çevresel Sorumluluğa ilişkin oluşturulan Genel Endüstri Rehberini paylaşmak Endüstriyel çalışma koşulları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluğu yerel kanunlar çerçevesine oturtmak Endüstriyel Deneyimler ve Uygulamalardan dersler çıkartmak Uygunluk için sistemlerin nasıl kurulup sürdürüleceğine dair rehberlik sağlamak Döküm Sektöründeki Ana Sorunlar ve Bu Sorunların Potansiyel Çözüm Yollarına yönelik bilgi paylaşımını desteklemek

4 Eğitimin Bölümleri Tedarik Zinciri Sorumluluğu için Erkunt Sanayi A.Ş. ana noktalar üzerine odaklanmıştır: İŞ AHLAKI ÇALIŞMA KOŞULLARI Taciz & Ayrımcılık Sağlık & Güvenlik Ödemeler & Haklar Çalışma Saatleri Çocuk İşçilik Zorla Çalıştırma Birleşme Özgürlüğü ÇEVRESEL SORUMLULUK Çevresel Yönetim Sistemleri - Sürekli iyileştirme Ürünlerin Çevresel Performansları

5 Tedarik Zincirinde, İş Ahlakını, Sosyal ve Çevresel Sorumluluğu Teşvik Etmenin İş Hayatındaki Nedenleri Nelerdir?

6 Iş Hayatındaki Yararlar Marka İmajını Korumak& Güçlendirmek Operasyonel Faydalar Karlılığı Çoğaltmak İşe Devamlılığını Sağlamak Yasal Sorunlardan Kurtulmak Lider olma Şansı Proaktif Şirketler Medya ve Kamuoyu tarafından daha az hedef alınır. Hissedar çözümlerini engeller Artan Kalite Artan Çalışan Morali & hretimi Azalan Meslek hastalıkları & İş Kazaları Azalan Devamsızlıklar ve Toplam Ödeme Maliyetleri Azalan İş Sirkülasyonu & İlgili Maliyetler Yasal Maliyetlerden Kurtulmak Müşteri Beklentilerini Karşılamak Gelişen Yönetim Sistemleri Çalışma Lisansının Devamlılığı Daha Güvenilir Tedarik Zincirine Sahip Olmak Yerel Kanunlara ve Uluslararası Standartlara İlişkin Uygunsuzluklar Önemli İş Riskleri Oluşturur.

7 İşe Etkileri İş Hayatına Olan Etki ve Daha Fazla Sorumluluk Talebinin Farkındalığı Şunlardan Gelir: Artan Küresellik & Gelişen Pazarlara Güven Daha Karışık Tedarik Zincirleri Değişken Koşullar, Yerel Kanunlar & Yürütmeler Tedarik Zinciri Sorumluluk Değeri ile Marka hnü Arasındaki Bağlantı İş İstikrarlılığında Kesintiler Paydaşların Bakış Açıları: - Çalışanlar - Müşteriler - Aktivistler - Hükümetler - Sermaye Piyasaları - Tedarikçiler

8 Bir Seçim Yapmak Motivasyon, Risk yönetiminden doğru şeyi yapmaya farklılık gösterir, ancak motivasyondan bağımsız olarak; sorun çıkmasını beklemek maliyetlidir Bilinmeyenden korkmak -- Eğer cevabı öğrenmek istemiyorsanız, soruyu sormamalısınız. - Bu konular daha fazla gözden kaçırılamaz - Bilgi sahibi olduğunu reddetmek artık kabul edilebilir değildir

9 İş Ahlakı Sürdürülebilir ve başarılı işletme faaliyetinin temeli, doğruluk ve şeffaf iş uygulamalarına sahip olmak demektir. Döküm endüstrisi, şirketlerin tedarik zinciri boyunca yerel mevzuata uygun olarak dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde faaliyet göstermelerini bekler.

10 İş Ahlakı ile ilgili Ana Konular İşletme Faaliyetlerine Eğilirken Dikkate Alınması Gereken Alanlar (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) aşağıdakileri içerir: İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her tür yolsuzluk Rekabete aykırı iş uygulamaları Fikri mülkiyetin korunması Şirkete ve kişisel bilgilere saygı gösterilmesi ve bunların yönetimi İhracat Kontrolleri Çıkar çatışmaları Çıkar çatışması, bir çalışanın, onun aile üyelerinden ya da arkadaşlarından birinin şirket adına gerçekleştirilen, özellikle de müşterileri veya tedarikçileri ilgilendiren, bir işlemden, kişisel bir çıkar sağlayabileceği bir konumda bulunması ile ortaya çıkar.

11 Ahlaki Davranışın Sağlanması Kanunsuz uygulamaları kati bir şekilde yasaklayan tedbirler ve prosedürler geliştirmek Çalışanları uyarı işaretlerini tanıma konusunda eğitmek ve kanunsuz uygulamaların gerçekleşebilme olasılığını azaltacak tedbirleri almak Mali işlemleri, defterlere ve kayıtlara açık ve doğru bir biçimde geçirmek Kişisel bilgilere (tüketici & çalışan) ilişkin yürürlükteki veri gizliliği yasalarına uymak Kartel anlaşmaları, hakim pozisyonun ve iktisadi bağımlılığın suistimali de dahil olmak üzere rekabete aykırı her türlü iş uygulamasından uzak durmak. Çıkar çatışmalarından kaçınmak ya da bunları tanımlamak/çözümlemek.

12 Yolsuzluk biçimleri arasında şunlar sayılabilir; herhangi bir kişiye (kamu görevlileri ile sınırlı değildir) veya ticari kuruluşa dürüst veya yasal olmayan bir biçimde ya da güveni suistimale yönelik harekete teşvik anlamına gelecek herhangi bir avantaj (ör. para, hediye, indirim, katkı, kredi, ücret, veya ödül) sunmak, vaadetmek veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluştan böyle bir avantaj elde etmek anlamına gelir.

13 Şirketlere Etkileri Soruşturmalar Etik Dışı Davranışların Sonuçları Cezai ve hukuki kovuşturmalar Cezalar ve kârın darbe alması İtibar kaybı, medyada olumsuz bir şekilde yer alma Hisse fiyatlarının düşmesi Faaliyetlerin kesintiye uğraması, işletmenin kapatılma potansiyeli, kamu ihalelerinden men edilme Çalışanlara Etkileri Soruşturmalar Cezai ve hukuki kovuşturmalar Cezalar Hapis İtibar kaybı İşini kaybetme Rakiplerin veya hissedarların açtığı hukuk davaları Kamu ihalelerinden ihraç edilme Mesleki uygulamalardan inraç edilme İşveren tarafından dava edilme

14 Çalışma Koşulları Konuları Bölüm 2: Tedarik Zinciri Sorumluluğunda Erkunt Sanayi A.Ş. nin Üzerinde Durduğu Önemli Konular: 1) Çocuk İşçilik 2) Zorla Çalıştırma 3) Birleşme Özgürlüğü 4) Taciz ve Ayrımcılık 5) Sağlık ve Güvenlik 6) Ödemeler ve Haklar 7) Çalışma Saatleri

15 1. Çocuk İşçilik

16 Çocuk İşçilik Endüstri İlkesi: Çocuk İşçilik kullanılmamalıdır ve İşe Alma Yaşı Yerel Kanunlara uygun olmalıdır. Türk Kanunu: Minimum Çalışma Yaşı 15 tir.

17 Çocuk İşçilik Uygunluğun Sağlanması... Yaş Doğrulayıcı Sistemler Kullanınız İşe Alımlarda Uygun Dokümanları Talep Ediniz Genç Çalışanlar işe alınır ise Özel Kısıtlama ve Gereklilikleri yakından takip ediniz: - Genç Çalışanların Zararlı İşler Yapmasına İzin Vermeyiniz. - Genç Çalışanların Gece Çalışmasına İzin Vermeyiniz.

18 2. Zorla Çalıştırma

19 Endüstri İlkesi: Hiç bir şekilde zorla ve kölelik yoluyla insan emeği kullanılmamalıdır. Türk Kanunu: Zorla Çalıştırma Yasaktır Anayasa, madde. 18/1 Zorla Çalıştırma

20 Zorla Çalıştırma Aşağıdaki şekillerde olabilir... Zorla, borçlandırarak, senet imzalattırarak çalıştırma Gönülsüz mahkum işçilik Zorunlu fazla mesai Çalışanlardan aşağıdakilerin işe girme şartı olarak alınması... - Nüfus Cüzdanı - Pasaport, yada Çalışma İzni Kanun dışı depozito alınması (Yatacak yer, sağlanan yemek için ) Gerekli ön bildirim şartına uyulmasına rağmen işten ayrılamamak

21 3. Birleşme Özgürlüğü

22 Birleşme Özgürlüğü Endüstri İlkeleri: Çalışanlar, Yönetimle, Çalışma Şartlarına ilişkin olarak, taciz, göz dağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmelidirler. Çalışanlar, Yerel Kanuna uygun olarak, serbestçe bir araya gelebilme, Sendikaya katılabilme, Temsilcilerini seçebilme ve İşçi Konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Türk Kanunu: Anayasaya göre çalışanlar sendikaya girme, sendikada kalma, ya da sendikaya katılmama yönünden zorlanamazlar Anayasa, Madde 51

23 Türk Kanunu: Birleşme Özgürlüğü İşgücünün sendika olarak temsil hakkını kazanabilmek için işyerindeki çalışanların 50% sinin ve de endüstri çalışanlarının 10% unun desteğine sahip olunmalıdır Toplu Sözleşme Kanunu, madde 12/I Yasal grevlere katıldığından ya da desteklediğinden dolayı çalışan işten çıkartılamaz Toplu Sözleşme Kanunu, madde 42, İş Kanunu No. 4857, madde18

24 Uygunluğun Sağlanması... Kaygıların İletilebileceği Metodlar Oluşturmak: - Doğrudan (örn.,resmi şikayet yolları) - Anonim (örn., şikayet kutuları) Çalışanlar ile Periyodik Toplantılar Yapmak İletişimi Yaygınlaştırıcı Metodlar Kullanmak Bağımsız Seçilen Sağlık& Güvenlik Komitesinin Varlığını Desteklemek Çalışanların aşağıdakilerin kopyasını aldığından emin olmak: - İmzalanmış Toplu Sözleşmeler - Çalışan ve İşveren arasında imzalanmış Bireysel İş Kontratları

25 4. Taciz & Ayrımcılık

26 Taciz ve Ayrımcılık Endüstri İlkeleri: Hiç bir şekilde çalışanlara karşı Taciz ve Ayrımcılık kabul edilemez. Cinsiyet, Irk, Renk, Kast, Engelli durum, Emeklilik, Sendika üyeliği, Politik Görüş, Köken, Din, Hamilelik ya da Cinsel Tercih buna dahildir ama kapsam bunlarla sınırlı değildir. Türk Kanunu: Kadınlara karşı ve de Irk, Dinsel Görüş, Politik Görüş ve diğer konularda ayrımcılık yasaktır. İş Kanunu No. 4857, madde 5 Eşit İş için Eşit ücret Garanti edilmelidir. İş Kanunu No. 4857, madde 5

27 Taciz ve Ayrımcılık Uygunluğun Sağlanması Hamilelik Testini Yasaklayınız Ayrımcılığın yasaklandığı noktalara dikkat ediniz: - İşe Alım - Ücret - Hakların Sağlanması - Terfi - Disiplin - İşten Çıkartmak - Emeklilik Tacizin yasaklanmasına dair spesifik politikalara sahip olunuz.

28 5. Sağlık ve Güvenlik

29 Sağlık ve Güvenlik Endüstri İlkeleri: Çalışanlara, İşyeri Sağlığı & Güvenliğine ilişkin uygulanabilir standartları sağlayan ya da aşan Güvenli & Sağlıklı İşyeri Ortamı sağlanmalıdır. Türk Kanunu: İşveren aşağıdaki noktaları sağlamalıdır: - Çalışanların sağlığının korunması ve güvenli çalışma için gerekli olan koşullar ve buna yönelik tüm ekipmanların sağlanması - Güvenlik Eğitimleri ve uygun Koruyucu Ekipmanlar - Kimyasalların uygun kullanımı, atıkların uygun şekilde arıtılması ve atılması işçiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerinde 30 erkek işçi için bir tuvalet kabini, her 25 kadın işçi için en az bir tuvalet kabini.100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane tuvalet kabini. - Erkek ve Bayanlar için ayrı Yatakhaneler

30 Sağlık ve Güvenlik Türk Kanunu: Acil Çıkışlar - Yeterli, dışarı açılan, bloke olmayan, kilitlenmeyen ve de şarjlı lamba ve çıkış yazısı ile işaretlenmiş - Yüksek tehlikeli yerler için 25 kişiyi aşılıyor ise, diğer mekanlar için ise 50 kişi aşılıyor ise, en az 2 çıkış gereklidir. o Eğer 500 kişi aşılıyor ise 3 çıkış o Eğer 1000 kişi aşılıyor ise en az 4 çıkış gereklidir.

31 Türk Kanunu: Yangın Güvenliği - Her 500 m2 için (düşük riskli işletmeler) yada her 250 m2 için (orta ve yüksek riskli işletmeler ) 6kg Yangın Söndürücü - Uygun Yangın Detektörleri ve Yangın Alarm Sistemleri - Bloke Edilmemiş, İşaretlenmiş Yangın Söndürücüler

32 Türk Kanunu: Yangın Güvenliği - Yangın Alarm Butonları Tahliye Yolları üzerinde ve her Tahliye Çıkış Noktasında sağlanmalıdır. - Yangın Alarm ve Tahliye Tatbikatları her sene tekrarlanmalıdır

33 Türk Kanunu: İlk Yardım - 50 kişiyi aşan her işyeri için işyeri Doktoru sağlanmalıdır. - Yeterli İlk Yardım Ekipmanları - Her yirmi çalışan için bir çalışana, ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işyerleri için ise her on çalışan için bir çalışana Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası Yetkili Kuruluşlardan sağlanacaktır.

34 Türk Kanunu: Malzeme Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kimyasalların Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgiler çalışanlara aktarılmalıdır. KKE çalışanlara sağlanmalıdır: - Kulak Koruyucu - Kimyasal Maske - Gözlük - Yüz Koruyucu - Eldiven - Koruyucu Giysi - Koruyucu Ayakkabı, vb.

35 Türk Kanunu: Kimyasallar ile Çalışma - Gerekli Tatbikat ve Eğitimlerinde Sağlandığı Acil Durum Planları - Yerel Dilde Uygun Etiketlendirme - Risk Değerlendirmesi - Uygun Depolama, Kullanma ve Bertaraf

36 Türk Kanunu: Elektrik - Elektrik Topraklama Sisteminin Kontrol Edilmesi - Elektrik Altyapı Sisteminin Yangın ve Patlamaya Sebebiyet Vermeyecek Şekilde Oluşturulması - Direkt ya da Dolaylı Temas Sonucunda Kaza Riskine Karşı Çalışanlar Korunmalıdır.

37 Türk Kanunu: Makineler - Makinelerin Tehlikeli Bölümlerine ulaşımı engellemek yada Fiziksel Temasın mümkün olduğu durumlarda Acil Durdurmayı sağlamak İçin Uygun Makine Koruyucuları & Güvenlik Sistemleri sağlanmalıdır.

38 Uygunluğun Sağlanması... Özellikle Şu Noktalara Acil Olarak Dikkat Ediniz: - Tehlikeli ve Etkileşimli Kimyasalların Depolanması, Kullanılması ve Bertarafı - Operasyonel Güvenlik - Sıcaklık - Tıbbi Acil Müdahale & İlk Yardım Ekipmanları - Çalışanları Sağlık Koşulları & Hijyen - Çalışanlar, Ziyaretçiler, İç Hizmet Sağlayıcılar - Acil Durumda Tahliye: Çıkışlar ve güvenli koridorlar - İçme suyu ve yemeklerin hazırlanması - Yangın Güvenliği - Genel Fabrika Koşulları - Makine koruyucuları - Kişisel koruyucu ekipmanlar - Atık Su Kalitesi - Genel Yatakhane Koşulları

39 6. Ödemeler ve Haklar

40 Endüstri İlkesi: Ödemeler ve Haklar, Asgari Ücret, Fazla Mesai hcreti ve Diğer Zorunlu Yasal Haklar Bakımından Kanunlara Uygun ve de Rekabetçi Olmalıdır. Türk Kanunu: Ocak 2014 den itibaren geçerli olan Asgari Ücret: - 16 yaş üstü için: 846 TL -brüt/aylık

41 Türk Kanunu: Fazla Mesai Ücretleri : - Hafta İçi Ve Haftalık Tatillerde: 150% - Genel Tatillerde : 100% İş Kanunu 4857, madde 41,47 Fazla Mesai Ödemesinde Kullanılmak üzere Saatlik ücretin Hesaplanması: - Aylık Maaş/ 225 (30 gün x 7.5 saat) İş Kanunu 4857, madde 46,63 Ücretler Aylık olarak ödenmelidir Ücretler, Çalışanların Banka Hesabına yatırılmalıdır. Ücret Ödeme Zamanı Hizmet Sözleşmeleri ya da Toplu Sözleşmeler ile 1 haftaya indirilebilinir.

42 Türk Kanunu: Yasal Kesintiler - Çalışanların Ödeyeceği Sosyal Sigorta Primi (14%) - Gelir Vergisi (Alınan ücrete göre değişkendir. Asgari ücret için 15% tir) - Damga Vergisi Ücreti (0,6%) - Özel Emeklilik - İşsizlik Sigortası (1%)

43 Türk Kanunu: Ücretli Yıllık İzinler - 1 Yıl çalışanlar ücretli yıllık izne hak kazanırlar - 14 İş günü yıllık izin (1 yıl - 5 yıl arası çalışanlar ) - 20 İş günü yıllık izin (5 yıl - 15 yıl arası çalışanlar ) - 26 İş günü yıllık izin (15 yıldan fazla çalışanlar) - 20 İş günü yıllık izin o 50 yaş ve üstü çalışanlara ve 18 yaşını tamamlamamış genç çalışanlara verilir. - 1 Ay Yıllık İzin o Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere verilir. İş Kanunu Madde 53, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu (3308), madde 25/I

44 Türk Kanunu: Haklar - Sosyal Sigorta o Çalışanlar İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Hamilelik, Sakatlık, Yaşlılık/Emeklilik ve Ölüm durumlarına karşı sigortalanırlar. - İşyeri ve Çalışanları Sosyal Sigorta Sistemine dahil olmalıdırlar ve Sosyal Sigorta primi ödemelidirler. o Sosyal Sigorta, Çalışanın øşe Başladığı Gün Başlatılmalıdır. - Doktor o 50 kişiyi aşan işyerlerine en az 1 işyeri doktoru sağlanmalıdır. - Kıdem Tazminatı o Her hizmet yılı için 1 aylık kıdem tazminatına hak kazanılır. (emeklilik, sakatlık yad a işveren tarafından sebepsiz yere işten çıkarılma durumda geçerlidir) - Emeklilik o Gerekli yaşa ulaşılıp diğer şartlarda sağlandığı durumda emekliliğe hak kazanılır. - Ölüm Yardımı o Dul eşlere ödenir Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu # 5510 madde 7,8, İş Kanunu 4857, madde 81, İş Kanunu 4857, madde 6 (geçici), iş kanunu 1275, madde14

45 Türk Kanunu: Gebelik Hakları - Anne doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta da sonra olmak üzere ücretli gebelik izni alır (çoklu doğumlarda 18 haftadır) o Doğumdan sonra ayrıca 6 ay ücretsiz doğum izni de alınabilinir. - Hamile bayan gece çalışmaya zorlanamaz. - Emziren Bayanlar (doğumu izleyen 6 ay için ) gece çalışamazlar - Hamile ve Emziren Bayanlar Tehlikeli İşlerde çalışamazlar - Hamilelik Dönemi boyunca Hamile Çalışan işten çıkarılamaz -150 bayandan fazla çalışanı olan işyerleri kreş sağlamalıdırlar. - Emziren Bayan, doğumdan sonra 1 yıl boyunca, günlük 1,5 saatlik Emzirme İznine hak kazanır. - Hamile Bayanlar, Emziren Bayanlar ve Yeni Doğum Yapmış Çalışanlar günde 7,5 saatten fazla çalışamazlar. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım YurtlarınaDair Yönetmelik, madde 6,9,11,14,15

46 Uygunluğun Sağlanması... Zaman Kayıt Sistemi kullanınız. Ücretleri mal ya da senetle değil, para olarak ödeyiniz. Kanuna uygun periyotlarda Ücretleri ödeyiniz. Ücretleri Ödemek için Fabrika içi ATM leri kullanınız. Disiplin Cezası olarak ücret kesintisi yapmayınız. Taşeron Çalışanlarınızın Yasal Ödeme ve Haklarını aldığından emin olunuz. Gerekli Hamilelik haklarının Bayan Çalışanlarınıza verildiğinden emin olunuz.

47 7. Çalışma Saatleri

48 Endüstri İlkesi: Çalışma Saatleri,Yerel Kanunlardaki ilgili düzenlemelere uygun olacaktır. Türk Kanunu: Normal Çalışma Saatleri - Haftalık 45 Saat - Toplam Günlük Çalışma Saati (Normal artı Fazla Mesai) 11 Saati Aşamaz - Gece vardiyası 7,5 saati geçemez. İş Kanunu 4857, madde 41, 63, 69 - Temel Zorunlu Eğitim Bitirmiş ama okumayı bırakmış Gençler için o Günde maksimum 7 saat, Haftada maksimum 35 saat - 15 ve 18 yaş arası Genç Çalışanlar için o Günde maksimum 8 saat, Haftada maksimum 40 saat - Genç Çalışanlar Fazla Mesai yapamazlar

49 Türk Kanunu: Fazla Mesai Saatleri - Haftalık 45 Saati aşan Çalışma Saatleri olarak tanımlanır. - Toplam Günlük Çalışma 11 Saati aşamaz - Yıllık Fazla Mesai 270 Saati aşamaz. - Haftalık normal çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. - Fazla mesai zorunlu olamaz. İş Kanunu 4857, madde 41 ve 63

50 Türk Kanunu: Dinlenme Zamanı - Hafta Tatili: 7 günlük zaman periyodu içerisinde kesintisiz 24 saat (Haftalık Tatil) - Günlük Dinlenme Arası: Çalışanlar ücretsiz olarak şu dinlenme aralarını hak ederler: o 4 saat ve daha az çalışmalar için 15 dakika o 4 saat ila 7,5 saat arası (7,5 saat dahil) çalışmalar için 30 dakika o 7.5 saatten fazla çalışmalar için 1 saat o Günlük Dinlenmeler Çalışma Saatlerinden sayılmaz. - 2 Çalışma Günü Arası Dinlenme o Çalışanlar 2 vardiya arasında kesintisiz 11 saat dinlenmelidirler. İş Kanunu 4857, madde 46, 68, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, madde 9

51 Uygunluğun Sağlanması - Zaman Kayıt Sistemi Kullanınız. - Haftalık Çalışmanızı Sınırlandırınız - Fazla Mesai Ödemelerine ølişkin Kanun Maddelerini Takip Ediniz. - Zorunlu Dinlenme Zamanları - Fazla Mesai Çalışmalarına dair süreçler oluşturunuz. - Tüm Fazla Mesailerin Gönüllü Olduğundan Emin Olunuz.

52 Bölüm 3: ÇEVRESEL SORUMLULUK Ürünlerimizin Çevresel İzlerinin Etki Süresini azaltmak için Döküm Endüstrisi Tedarik Zincirinden Çevresel Sorumluluk bekler.

53 Çevresel Sorumluluk için Önemli Noktalar İş Operasyonları düşünüldüğü zaman dikkate alınacak En Önemli Noktalar şunları içerir (fakat bu noktalar ile sınırlı değildir): - Yasal Zorunluluklar - Enerji Tüketimin Azaltılması - Sera Gazı Emisyonun Azaltılması - Yenilenebilir Enerjinin daha fazla kullanılması - Atık Yönetiminin uygun şekilde yürütülmesi - Çevresel Ölçümler - Çalışanların ve Taşeronların Eğitimi - Al tedarikçiler için Gereklilikler

54 Çevresel Sorumluluğun Sağlanması İşletmeler, Kalıcı ve Güvenilir Önlemler sağlayarak Kontrol Sistemleri kurmalılar ve Sürekli İyileştirme sağlamalıdırlar. Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS)Örnekleri: - ISO Çevre Yönetimi Ve Kontrol Sistemi(EMAS) - İşletmenin Dahili Sistemleri

55 ÇYS Uygulamalarının Faydaları Müşteri Güveninin Güçlenmesi - Bağımsız Sertifikalandırma Müşterilerin Güvenini artırır Çevresel Performansın Kurumsal Kültürün Önemli Bir Parçası olduğunu İş Ortaklarınıza, Yasal Kurumlara, Yatırımcılara, Çalışanlara ve de Topluma İşaret Etmek. Performans Ölçüm Mekanizması & Potansiyel øyileştirmelerin Tesbiti İyileştirilmiş Süreçler, ürünler & Servislerden kazanılan Verimlilik Çalışan Moralinin Yükselmesi Atıkların Bertarafına bağlı Potansiyel Masraf Azalmaları Enerji, Su, Hammadde, Paketleme Malzemesi ve Arıtma Masraflarında azalmalar Hammadde Kullanımında azalmalar - Geri Dönüşüm Programları Yasal Gerekliliklerin daha iyi tanımlanıp kontrolüne bağlı olarak Çevresel Sorumlulukların azalması

56 Sürekli İyileştirme PLANLA Planlama Çevresel Önceliklere Karar Ver Karşı Önlemler Al HAREKET ET Süreci Takip Et Yönetimin Gözden Geçirmesi POLİTİKA Kontrol ve Aksiyon Planı KONTROL ET Uygulama ve Operasyon YAP Çevresel Performansını Kontrol Et & Geliştir

57 Ürünlerin Çevresel Performansı Tedarik Zinciri içerisinde Üretilen Tüm Ürünler için, şu aşamalarla ilgili olarak Çevresel Standartlar istenir: Dizayn Geliştirme Dağıtım Kullanım Bertaraf ya da Geri Dönüşüm Tüm Materyaller ve de Maddeler buna dahildir.

58 Enerji Tüketiminin Azaltılması Endüstri İlkesi: Firmalar enerji tüketimlerini azaltmak için faaliyet ve programlar tanımlamalı ve uygulamalıdır. Türk Kanunu: Enerji Verimliliği Yönetmeliği ve de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi hretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Kullanımının Azaltılması ya da Daha Verimli Kullanımına yöneliktir.

59 Sistematik Yaklaşım Çalışma Koşulları Standartlarının uygulanmasındaki Başlıca Eğilim, Tepeden Aşağılara Uygunluğun Sağlanması yerine Sürdürülebilinir Yönetim Sistemleri kurmaya doğru yönelmiştir. Çalışan Girdisi Fiziksel Çevre İletişim Eğitim Problemleri bireysel olarak ele almak Sorunları Önleme & Kontrol Altına Almak için Sistemler

60 Sağlıklı Sistemlere Dair Yöntem Değerlendir 1. Vizyon oluşturunuz & Düzenlemeyi Destekleyiniz 2. Çalışmaları koordine edecek kişiyi tanımlayınız 3. Kanunlar, Standartlar& Şirket Kuralları hakkında bilgileniniz 4. Öz Değerlendirmenizi yapınız Planla 5.Uygunlukla ilgili sorunları önceliklendiriniz. 6. Düzeltici Aksiyon Planları oluşturunuz 7. Politikalar oluşturunuz yada Politikalarınızı doğrulayınız. Sürekli Gelişme Uygula 8. Yönetim Sistemleri oluşturunuz & Planları uygulayınız. 9. Eğitim ve Öğrenim 10. øletişim Sistemleri

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 1 İÇERİK 1. İçerik 2. Raporun Amacı ve Hazırlanış Biçimi 3. CEO Mesajı 4. Korozo Hakkında 5. Korozo da 2013-2014 6. Korozo da Etik

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi Sayfa 1 Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi İçerik Giriş 3 Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir? 4 Küresel İlkeler 5 Vizyon ve Değerlerimiz 6 Actavis Türkiye Hakkında Bilgi

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerimiz, her zaman iş yapış biçimimizin önemli bir belirleyicisi

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası Novartis Global Politikası 1 Mart 2014 Versiyon HSE 001.V1.TR 1. Giriş Novartis'te amacımız, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) konusunda lider şirketler arasında yer

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER S.3 Rapor Kapsamı S.4 Genel Müdür'ün Mesajı S.5 Kurumsal Profil Yönetim Anlayışımız Vizyonumuz,

Detaylı

code of business conduct and ethics NEXT

code of business conduct and ethics NEXT NEXT İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız Doğruluk İlkelerine göre Hareket Ederiz. Üstün Performans Sergileriz. Her Gün, Doğru Olanı Yaparız. Mike McNamara İçindekiler i. Flextronics Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOROZO Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Adres:Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:12 Kıraç / Esenyurt İstanbul 34522 E-Posta:info@korozo.com.tr Telefon:0 212 866 66 66 Faks:0 212 886 71 71 KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Kapak Resmi: Kapakta kullanılan resim 2006 yılı AKÇEVRE Çevrenin Korunmasında Temiz Enerjinin Önemi konulu Resim Yarışması nda 1.lik Ödülü alan resimdir SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Hazırlayan : KALİTE

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ DENETİM FİRMALARI İÇİN YÖNETİM KILAVUZU

MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ DENETİM FİRMALARI İÇİN YÖNETİM KILAVUZU MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ DENETİM FİRMALARI İÇİN YÖNETİM KILAVUZU İSMMMO Yayın No 145 Grafik ve Uygulama: Evren GÜNAY Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009 2 Zorlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009 İçindekiler 01 Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) 03 Raporun Kapsamı 04 Zorlu

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı