Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014"

Transkript

1 Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk

2 Tedarik Zinciri Sorumluluğu İnsan ve Çevre endüstri için en önemli kaynaklardır. Bu sebepten dolayı tedarik zincirimizin çalışma koşullarını ve çevresel performansını geliştirmek için birlikte çalışırız. Mükemmelliği, yenilikleri ve performansı sürekli bir şekilde elde etmek için çalışırız. Döküm ve İşleme endüstrisi yüksek derecede karmaşıklığa sahiptir, bu nedenle ortak yaklaşım ve mesajların yararına inanırız. Başarı tüm küresel tedarik zincirimizin taahhüdüne bağlıdır.

3 Eğitimin Hedefleri Sosyal, Etik & Çevresel Sorumluluğa ilişkin iş hayatındaki sorunlar ve etkilerine dair farkındalığı artırmak Küresel Paydaşların Kaygılarının ve Beklentilerinin farkındalığını sağlamak Sosyal Sorumluluğun Parçaları olarak Çalışma Koşulları, İş Ahlakı ve Çevrenin farkındalığını sağlamak İş Ahlakı, Çalışma Koşulları ve Çevresel Sorumluluğa ilişkin oluşturulan Genel Endüstri Rehberini paylaşmak Endüstriyel çalışma koşulları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluğu yerel kanunlar çerçevesine oturtmak Endüstriyel Deneyimler ve Uygulamalardan dersler çıkartmak Uygunluk için sistemlerin nasıl kurulup sürdürüleceğine dair rehberlik sağlamak Döküm Sektöründeki Ana Sorunlar ve Bu Sorunların Potansiyel Çözüm Yollarına yönelik bilgi paylaşımını desteklemek

4 Eğitimin Bölümleri Tedarik Zinciri Sorumluluğu için Erkunt Sanayi A.Ş. ana noktalar üzerine odaklanmıştır: İŞ AHLAKI ÇALIŞMA KOŞULLARI Taciz & Ayrımcılık Sağlık & Güvenlik Ödemeler & Haklar Çalışma Saatleri Çocuk İşçilik Zorla Çalıştırma Birleşme Özgürlüğü ÇEVRESEL SORUMLULUK Çevresel Yönetim Sistemleri - Sürekli iyileştirme Ürünlerin Çevresel Performansları

5 Tedarik Zincirinde, İş Ahlakını, Sosyal ve Çevresel Sorumluluğu Teşvik Etmenin İş Hayatındaki Nedenleri Nelerdir?

6 Iş Hayatındaki Yararlar Marka İmajını Korumak& Güçlendirmek Operasyonel Faydalar Karlılığı Çoğaltmak İşe Devamlılığını Sağlamak Yasal Sorunlardan Kurtulmak Lider olma Şansı Proaktif Şirketler Medya ve Kamuoyu tarafından daha az hedef alınır. Hissedar çözümlerini engeller Artan Kalite Artan Çalışan Morali & hretimi Azalan Meslek hastalıkları & İş Kazaları Azalan Devamsızlıklar ve Toplam Ödeme Maliyetleri Azalan İş Sirkülasyonu & İlgili Maliyetler Yasal Maliyetlerden Kurtulmak Müşteri Beklentilerini Karşılamak Gelişen Yönetim Sistemleri Çalışma Lisansının Devamlılığı Daha Güvenilir Tedarik Zincirine Sahip Olmak Yerel Kanunlara ve Uluslararası Standartlara İlişkin Uygunsuzluklar Önemli İş Riskleri Oluşturur.

7 İşe Etkileri İş Hayatına Olan Etki ve Daha Fazla Sorumluluk Talebinin Farkındalığı Şunlardan Gelir: Artan Küresellik & Gelişen Pazarlara Güven Daha Karışık Tedarik Zincirleri Değişken Koşullar, Yerel Kanunlar & Yürütmeler Tedarik Zinciri Sorumluluk Değeri ile Marka hnü Arasındaki Bağlantı İş İstikrarlılığında Kesintiler Paydaşların Bakış Açıları: - Çalışanlar - Müşteriler - Aktivistler - Hükümetler - Sermaye Piyasaları - Tedarikçiler

8 Bir Seçim Yapmak Motivasyon, Risk yönetiminden doğru şeyi yapmaya farklılık gösterir, ancak motivasyondan bağımsız olarak; sorun çıkmasını beklemek maliyetlidir Bilinmeyenden korkmak -- Eğer cevabı öğrenmek istemiyorsanız, soruyu sormamalısınız. - Bu konular daha fazla gözden kaçırılamaz - Bilgi sahibi olduğunu reddetmek artık kabul edilebilir değildir

9 İş Ahlakı Sürdürülebilir ve başarılı işletme faaliyetinin temeli, doğruluk ve şeffaf iş uygulamalarına sahip olmak demektir. Döküm endüstrisi, şirketlerin tedarik zinciri boyunca yerel mevzuata uygun olarak dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde faaliyet göstermelerini bekler.

10 İş Ahlakı ile ilgili Ana Konular İşletme Faaliyetlerine Eğilirken Dikkate Alınması Gereken Alanlar (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) aşağıdakileri içerir: İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her tür yolsuzluk Rekabete aykırı iş uygulamaları Fikri mülkiyetin korunması Şirkete ve kişisel bilgilere saygı gösterilmesi ve bunların yönetimi İhracat Kontrolleri Çıkar çatışmaları Çıkar çatışması, bir çalışanın, onun aile üyelerinden ya da arkadaşlarından birinin şirket adına gerçekleştirilen, özellikle de müşterileri veya tedarikçileri ilgilendiren, bir işlemden, kişisel bir çıkar sağlayabileceği bir konumda bulunması ile ortaya çıkar.

11 Ahlaki Davranışın Sağlanması Kanunsuz uygulamaları kati bir şekilde yasaklayan tedbirler ve prosedürler geliştirmek Çalışanları uyarı işaretlerini tanıma konusunda eğitmek ve kanunsuz uygulamaların gerçekleşebilme olasılığını azaltacak tedbirleri almak Mali işlemleri, defterlere ve kayıtlara açık ve doğru bir biçimde geçirmek Kişisel bilgilere (tüketici & çalışan) ilişkin yürürlükteki veri gizliliği yasalarına uymak Kartel anlaşmaları, hakim pozisyonun ve iktisadi bağımlılığın suistimali de dahil olmak üzere rekabete aykırı her türlü iş uygulamasından uzak durmak. Çıkar çatışmalarından kaçınmak ya da bunları tanımlamak/çözümlemek.

12 Yolsuzluk biçimleri arasında şunlar sayılabilir; herhangi bir kişiye (kamu görevlileri ile sınırlı değildir) veya ticari kuruluşa dürüst veya yasal olmayan bir biçimde ya da güveni suistimale yönelik harekete teşvik anlamına gelecek herhangi bir avantaj (ör. para, hediye, indirim, katkı, kredi, ücret, veya ödül) sunmak, vaadetmek veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluştan böyle bir avantaj elde etmek anlamına gelir.

13 Şirketlere Etkileri Soruşturmalar Etik Dışı Davranışların Sonuçları Cezai ve hukuki kovuşturmalar Cezalar ve kârın darbe alması İtibar kaybı, medyada olumsuz bir şekilde yer alma Hisse fiyatlarının düşmesi Faaliyetlerin kesintiye uğraması, işletmenin kapatılma potansiyeli, kamu ihalelerinden men edilme Çalışanlara Etkileri Soruşturmalar Cezai ve hukuki kovuşturmalar Cezalar Hapis İtibar kaybı İşini kaybetme Rakiplerin veya hissedarların açtığı hukuk davaları Kamu ihalelerinden ihraç edilme Mesleki uygulamalardan inraç edilme İşveren tarafından dava edilme

14 Çalışma Koşulları Konuları Bölüm 2: Tedarik Zinciri Sorumluluğunda Erkunt Sanayi A.Ş. nin Üzerinde Durduğu Önemli Konular: 1) Çocuk İşçilik 2) Zorla Çalıştırma 3) Birleşme Özgürlüğü 4) Taciz ve Ayrımcılık 5) Sağlık ve Güvenlik 6) Ödemeler ve Haklar 7) Çalışma Saatleri

15 1. Çocuk İşçilik

16 Çocuk İşçilik Endüstri İlkesi: Çocuk İşçilik kullanılmamalıdır ve İşe Alma Yaşı Yerel Kanunlara uygun olmalıdır. Türk Kanunu: Minimum Çalışma Yaşı 15 tir.

17 Çocuk İşçilik Uygunluğun Sağlanması... Yaş Doğrulayıcı Sistemler Kullanınız İşe Alımlarda Uygun Dokümanları Talep Ediniz Genç Çalışanlar işe alınır ise Özel Kısıtlama ve Gereklilikleri yakından takip ediniz: - Genç Çalışanların Zararlı İşler Yapmasına İzin Vermeyiniz. - Genç Çalışanların Gece Çalışmasına İzin Vermeyiniz.

18 2. Zorla Çalıştırma

19 Endüstri İlkesi: Hiç bir şekilde zorla ve kölelik yoluyla insan emeği kullanılmamalıdır. Türk Kanunu: Zorla Çalıştırma Yasaktır Anayasa, madde. 18/1 Zorla Çalıştırma

20 Zorla Çalıştırma Aşağıdaki şekillerde olabilir... Zorla, borçlandırarak, senet imzalattırarak çalıştırma Gönülsüz mahkum işçilik Zorunlu fazla mesai Çalışanlardan aşağıdakilerin işe girme şartı olarak alınması... - Nüfus Cüzdanı - Pasaport, yada Çalışma İzni Kanun dışı depozito alınması (Yatacak yer, sağlanan yemek için ) Gerekli ön bildirim şartına uyulmasına rağmen işten ayrılamamak

21 3. Birleşme Özgürlüğü

22 Birleşme Özgürlüğü Endüstri İlkeleri: Çalışanlar, Yönetimle, Çalışma Şartlarına ilişkin olarak, taciz, göz dağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmelidirler. Çalışanlar, Yerel Kanuna uygun olarak, serbestçe bir araya gelebilme, Sendikaya katılabilme, Temsilcilerini seçebilme ve İşçi Konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Türk Kanunu: Anayasaya göre çalışanlar sendikaya girme, sendikada kalma, ya da sendikaya katılmama yönünden zorlanamazlar Anayasa, Madde 51

23 Türk Kanunu: Birleşme Özgürlüğü İşgücünün sendika olarak temsil hakkını kazanabilmek için işyerindeki çalışanların 50% sinin ve de endüstri çalışanlarının 10% unun desteğine sahip olunmalıdır Toplu Sözleşme Kanunu, madde 12/I Yasal grevlere katıldığından ya da desteklediğinden dolayı çalışan işten çıkartılamaz Toplu Sözleşme Kanunu, madde 42, İş Kanunu No. 4857, madde18

24 Uygunluğun Sağlanması... Kaygıların İletilebileceği Metodlar Oluşturmak: - Doğrudan (örn.,resmi şikayet yolları) - Anonim (örn., şikayet kutuları) Çalışanlar ile Periyodik Toplantılar Yapmak İletişimi Yaygınlaştırıcı Metodlar Kullanmak Bağımsız Seçilen Sağlık& Güvenlik Komitesinin Varlığını Desteklemek Çalışanların aşağıdakilerin kopyasını aldığından emin olmak: - İmzalanmış Toplu Sözleşmeler - Çalışan ve İşveren arasında imzalanmış Bireysel İş Kontratları

25 4. Taciz & Ayrımcılık

26 Taciz ve Ayrımcılık Endüstri İlkeleri: Hiç bir şekilde çalışanlara karşı Taciz ve Ayrımcılık kabul edilemez. Cinsiyet, Irk, Renk, Kast, Engelli durum, Emeklilik, Sendika üyeliği, Politik Görüş, Köken, Din, Hamilelik ya da Cinsel Tercih buna dahildir ama kapsam bunlarla sınırlı değildir. Türk Kanunu: Kadınlara karşı ve de Irk, Dinsel Görüş, Politik Görüş ve diğer konularda ayrımcılık yasaktır. İş Kanunu No. 4857, madde 5 Eşit İş için Eşit ücret Garanti edilmelidir. İş Kanunu No. 4857, madde 5

27 Taciz ve Ayrımcılık Uygunluğun Sağlanması Hamilelik Testini Yasaklayınız Ayrımcılığın yasaklandığı noktalara dikkat ediniz: - İşe Alım - Ücret - Hakların Sağlanması - Terfi - Disiplin - İşten Çıkartmak - Emeklilik Tacizin yasaklanmasına dair spesifik politikalara sahip olunuz.

28 5. Sağlık ve Güvenlik

29 Sağlık ve Güvenlik Endüstri İlkeleri: Çalışanlara, İşyeri Sağlığı & Güvenliğine ilişkin uygulanabilir standartları sağlayan ya da aşan Güvenli & Sağlıklı İşyeri Ortamı sağlanmalıdır. Türk Kanunu: İşveren aşağıdaki noktaları sağlamalıdır: - Çalışanların sağlığının korunması ve güvenli çalışma için gerekli olan koşullar ve buna yönelik tüm ekipmanların sağlanması - Güvenlik Eğitimleri ve uygun Koruyucu Ekipmanlar - Kimyasalların uygun kullanımı, atıkların uygun şekilde arıtılması ve atılması işçiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerinde 30 erkek işçi için bir tuvalet kabini, her 25 kadın işçi için en az bir tuvalet kabini.100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane tuvalet kabini. - Erkek ve Bayanlar için ayrı Yatakhaneler

30 Sağlık ve Güvenlik Türk Kanunu: Acil Çıkışlar - Yeterli, dışarı açılan, bloke olmayan, kilitlenmeyen ve de şarjlı lamba ve çıkış yazısı ile işaretlenmiş - Yüksek tehlikeli yerler için 25 kişiyi aşılıyor ise, diğer mekanlar için ise 50 kişi aşılıyor ise, en az 2 çıkış gereklidir. o Eğer 500 kişi aşılıyor ise 3 çıkış o Eğer 1000 kişi aşılıyor ise en az 4 çıkış gereklidir.

31 Türk Kanunu: Yangın Güvenliği - Her 500 m2 için (düşük riskli işletmeler) yada her 250 m2 için (orta ve yüksek riskli işletmeler ) 6kg Yangın Söndürücü - Uygun Yangın Detektörleri ve Yangın Alarm Sistemleri - Bloke Edilmemiş, İşaretlenmiş Yangın Söndürücüler

32 Türk Kanunu: Yangın Güvenliği - Yangın Alarm Butonları Tahliye Yolları üzerinde ve her Tahliye Çıkış Noktasında sağlanmalıdır. - Yangın Alarm ve Tahliye Tatbikatları her sene tekrarlanmalıdır

33 Türk Kanunu: İlk Yardım - 50 kişiyi aşan her işyeri için işyeri Doktoru sağlanmalıdır. - Yeterli İlk Yardım Ekipmanları - Her yirmi çalışan için bir çalışana, ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işyerleri için ise her on çalışan için bir çalışana Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası Yetkili Kuruluşlardan sağlanacaktır.

34 Türk Kanunu: Malzeme Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kimyasalların Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgiler çalışanlara aktarılmalıdır. KKE çalışanlara sağlanmalıdır: - Kulak Koruyucu - Kimyasal Maske - Gözlük - Yüz Koruyucu - Eldiven - Koruyucu Giysi - Koruyucu Ayakkabı, vb.

35 Türk Kanunu: Kimyasallar ile Çalışma - Gerekli Tatbikat ve Eğitimlerinde Sağlandığı Acil Durum Planları - Yerel Dilde Uygun Etiketlendirme - Risk Değerlendirmesi - Uygun Depolama, Kullanma ve Bertaraf

36 Türk Kanunu: Elektrik - Elektrik Topraklama Sisteminin Kontrol Edilmesi - Elektrik Altyapı Sisteminin Yangın ve Patlamaya Sebebiyet Vermeyecek Şekilde Oluşturulması - Direkt ya da Dolaylı Temas Sonucunda Kaza Riskine Karşı Çalışanlar Korunmalıdır.

37 Türk Kanunu: Makineler - Makinelerin Tehlikeli Bölümlerine ulaşımı engellemek yada Fiziksel Temasın mümkün olduğu durumlarda Acil Durdurmayı sağlamak İçin Uygun Makine Koruyucuları & Güvenlik Sistemleri sağlanmalıdır.

38 Uygunluğun Sağlanması... Özellikle Şu Noktalara Acil Olarak Dikkat Ediniz: - Tehlikeli ve Etkileşimli Kimyasalların Depolanması, Kullanılması ve Bertarafı - Operasyonel Güvenlik - Sıcaklık - Tıbbi Acil Müdahale & İlk Yardım Ekipmanları - Çalışanları Sağlık Koşulları & Hijyen - Çalışanlar, Ziyaretçiler, İç Hizmet Sağlayıcılar - Acil Durumda Tahliye: Çıkışlar ve güvenli koridorlar - İçme suyu ve yemeklerin hazırlanması - Yangın Güvenliği - Genel Fabrika Koşulları - Makine koruyucuları - Kişisel koruyucu ekipmanlar - Atık Su Kalitesi - Genel Yatakhane Koşulları

39 6. Ödemeler ve Haklar

40 Endüstri İlkesi: Ödemeler ve Haklar, Asgari Ücret, Fazla Mesai hcreti ve Diğer Zorunlu Yasal Haklar Bakımından Kanunlara Uygun ve de Rekabetçi Olmalıdır. Türk Kanunu: Ocak 2014 den itibaren geçerli olan Asgari Ücret: - 16 yaş üstü için: 846 TL -brüt/aylık

41 Türk Kanunu: Fazla Mesai Ücretleri : - Hafta İçi Ve Haftalık Tatillerde: 150% - Genel Tatillerde : 100% İş Kanunu 4857, madde 41,47 Fazla Mesai Ödemesinde Kullanılmak üzere Saatlik ücretin Hesaplanması: - Aylık Maaş/ 225 (30 gün x 7.5 saat) İş Kanunu 4857, madde 46,63 Ücretler Aylık olarak ödenmelidir Ücretler, Çalışanların Banka Hesabına yatırılmalıdır. Ücret Ödeme Zamanı Hizmet Sözleşmeleri ya da Toplu Sözleşmeler ile 1 haftaya indirilebilinir.

42 Türk Kanunu: Yasal Kesintiler - Çalışanların Ödeyeceği Sosyal Sigorta Primi (14%) - Gelir Vergisi (Alınan ücrete göre değişkendir. Asgari ücret için 15% tir) - Damga Vergisi Ücreti (0,6%) - Özel Emeklilik - İşsizlik Sigortası (1%)

43 Türk Kanunu: Ücretli Yıllık İzinler - 1 Yıl çalışanlar ücretli yıllık izne hak kazanırlar - 14 İş günü yıllık izin (1 yıl - 5 yıl arası çalışanlar ) - 20 İş günü yıllık izin (5 yıl - 15 yıl arası çalışanlar ) - 26 İş günü yıllık izin (15 yıldan fazla çalışanlar) - 20 İş günü yıllık izin o 50 yaş ve üstü çalışanlara ve 18 yaşını tamamlamamış genç çalışanlara verilir. - 1 Ay Yıllık İzin o Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere verilir. İş Kanunu Madde 53, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu (3308), madde 25/I

44 Türk Kanunu: Haklar - Sosyal Sigorta o Çalışanlar İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Hamilelik, Sakatlık, Yaşlılık/Emeklilik ve Ölüm durumlarına karşı sigortalanırlar. - İşyeri ve Çalışanları Sosyal Sigorta Sistemine dahil olmalıdırlar ve Sosyal Sigorta primi ödemelidirler. o Sosyal Sigorta, Çalışanın øşe Başladığı Gün Başlatılmalıdır. - Doktor o 50 kişiyi aşan işyerlerine en az 1 işyeri doktoru sağlanmalıdır. - Kıdem Tazminatı o Her hizmet yılı için 1 aylık kıdem tazminatına hak kazanılır. (emeklilik, sakatlık yad a işveren tarafından sebepsiz yere işten çıkarılma durumda geçerlidir) - Emeklilik o Gerekli yaşa ulaşılıp diğer şartlarda sağlandığı durumda emekliliğe hak kazanılır. - Ölüm Yardımı o Dul eşlere ödenir Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu # 5510 madde 7,8, İş Kanunu 4857, madde 81, İş Kanunu 4857, madde 6 (geçici), iş kanunu 1275, madde14

45 Türk Kanunu: Gebelik Hakları - Anne doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta da sonra olmak üzere ücretli gebelik izni alır (çoklu doğumlarda 18 haftadır) o Doğumdan sonra ayrıca 6 ay ücretsiz doğum izni de alınabilinir. - Hamile bayan gece çalışmaya zorlanamaz. - Emziren Bayanlar (doğumu izleyen 6 ay için ) gece çalışamazlar - Hamile ve Emziren Bayanlar Tehlikeli İşlerde çalışamazlar - Hamilelik Dönemi boyunca Hamile Çalışan işten çıkarılamaz -150 bayandan fazla çalışanı olan işyerleri kreş sağlamalıdırlar. - Emziren Bayan, doğumdan sonra 1 yıl boyunca, günlük 1,5 saatlik Emzirme İznine hak kazanır. - Hamile Bayanlar, Emziren Bayanlar ve Yeni Doğum Yapmış Çalışanlar günde 7,5 saatten fazla çalışamazlar. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım YurtlarınaDair Yönetmelik, madde 6,9,11,14,15

46 Uygunluğun Sağlanması... Zaman Kayıt Sistemi kullanınız. Ücretleri mal ya da senetle değil, para olarak ödeyiniz. Kanuna uygun periyotlarda Ücretleri ödeyiniz. Ücretleri Ödemek için Fabrika içi ATM leri kullanınız. Disiplin Cezası olarak ücret kesintisi yapmayınız. Taşeron Çalışanlarınızın Yasal Ödeme ve Haklarını aldığından emin olunuz. Gerekli Hamilelik haklarının Bayan Çalışanlarınıza verildiğinden emin olunuz.

47 7. Çalışma Saatleri

48 Endüstri İlkesi: Çalışma Saatleri,Yerel Kanunlardaki ilgili düzenlemelere uygun olacaktır. Türk Kanunu: Normal Çalışma Saatleri - Haftalık 45 Saat - Toplam Günlük Çalışma Saati (Normal artı Fazla Mesai) 11 Saati Aşamaz - Gece vardiyası 7,5 saati geçemez. İş Kanunu 4857, madde 41, 63, 69 - Temel Zorunlu Eğitim Bitirmiş ama okumayı bırakmış Gençler için o Günde maksimum 7 saat, Haftada maksimum 35 saat - 15 ve 18 yaş arası Genç Çalışanlar için o Günde maksimum 8 saat, Haftada maksimum 40 saat - Genç Çalışanlar Fazla Mesai yapamazlar

49 Türk Kanunu: Fazla Mesai Saatleri - Haftalık 45 Saati aşan Çalışma Saatleri olarak tanımlanır. - Toplam Günlük Çalışma 11 Saati aşamaz - Yıllık Fazla Mesai 270 Saati aşamaz. - Haftalık normal çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. - Fazla mesai zorunlu olamaz. İş Kanunu 4857, madde 41 ve 63

50 Türk Kanunu: Dinlenme Zamanı - Hafta Tatili: 7 günlük zaman periyodu içerisinde kesintisiz 24 saat (Haftalık Tatil) - Günlük Dinlenme Arası: Çalışanlar ücretsiz olarak şu dinlenme aralarını hak ederler: o 4 saat ve daha az çalışmalar için 15 dakika o 4 saat ila 7,5 saat arası (7,5 saat dahil) çalışmalar için 30 dakika o 7.5 saatten fazla çalışmalar için 1 saat o Günlük Dinlenmeler Çalışma Saatlerinden sayılmaz. - 2 Çalışma Günü Arası Dinlenme o Çalışanlar 2 vardiya arasında kesintisiz 11 saat dinlenmelidirler. İş Kanunu 4857, madde 46, 68, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, madde 9

51 Uygunluğun Sağlanması - Zaman Kayıt Sistemi Kullanınız. - Haftalık Çalışmanızı Sınırlandırınız - Fazla Mesai Ödemelerine ølişkin Kanun Maddelerini Takip Ediniz. - Zorunlu Dinlenme Zamanları - Fazla Mesai Çalışmalarına dair süreçler oluşturunuz. - Tüm Fazla Mesailerin Gönüllü Olduğundan Emin Olunuz.

52 Bölüm 3: ÇEVRESEL SORUMLULUK Ürünlerimizin Çevresel İzlerinin Etki Süresini azaltmak için Döküm Endüstrisi Tedarik Zincirinden Çevresel Sorumluluk bekler.

53 Çevresel Sorumluluk için Önemli Noktalar İş Operasyonları düşünüldüğü zaman dikkate alınacak En Önemli Noktalar şunları içerir (fakat bu noktalar ile sınırlı değildir): - Yasal Zorunluluklar - Enerji Tüketimin Azaltılması - Sera Gazı Emisyonun Azaltılması - Yenilenebilir Enerjinin daha fazla kullanılması - Atık Yönetiminin uygun şekilde yürütülmesi - Çevresel Ölçümler - Çalışanların ve Taşeronların Eğitimi - Al tedarikçiler için Gereklilikler

54 Çevresel Sorumluluğun Sağlanması İşletmeler, Kalıcı ve Güvenilir Önlemler sağlayarak Kontrol Sistemleri kurmalılar ve Sürekli İyileştirme sağlamalıdırlar. Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS)Örnekleri: - ISO Çevre Yönetimi Ve Kontrol Sistemi(EMAS) - İşletmenin Dahili Sistemleri

55 ÇYS Uygulamalarının Faydaları Müşteri Güveninin Güçlenmesi - Bağımsız Sertifikalandırma Müşterilerin Güvenini artırır Çevresel Performansın Kurumsal Kültürün Önemli Bir Parçası olduğunu İş Ortaklarınıza, Yasal Kurumlara, Yatırımcılara, Çalışanlara ve de Topluma İşaret Etmek. Performans Ölçüm Mekanizması & Potansiyel øyileştirmelerin Tesbiti İyileştirilmiş Süreçler, ürünler & Servislerden kazanılan Verimlilik Çalışan Moralinin Yükselmesi Atıkların Bertarafına bağlı Potansiyel Masraf Azalmaları Enerji, Su, Hammadde, Paketleme Malzemesi ve Arıtma Masraflarında azalmalar Hammadde Kullanımında azalmalar - Geri Dönüşüm Programları Yasal Gerekliliklerin daha iyi tanımlanıp kontrolüne bağlı olarak Çevresel Sorumlulukların azalması

56 Sürekli İyileştirme PLANLA Planlama Çevresel Önceliklere Karar Ver Karşı Önlemler Al HAREKET ET Süreci Takip Et Yönetimin Gözden Geçirmesi POLİTİKA Kontrol ve Aksiyon Planı KONTROL ET Uygulama ve Operasyon YAP Çevresel Performansını Kontrol Et & Geliştir

57 Ürünlerin Çevresel Performansı Tedarik Zinciri içerisinde Üretilen Tüm Ürünler için, şu aşamalarla ilgili olarak Çevresel Standartlar istenir: Dizayn Geliştirme Dağıtım Kullanım Bertaraf ya da Geri Dönüşüm Tüm Materyaller ve de Maddeler buna dahildir.

58 Enerji Tüketiminin Azaltılması Endüstri İlkesi: Firmalar enerji tüketimlerini azaltmak için faaliyet ve programlar tanımlamalı ve uygulamalıdır. Türk Kanunu: Enerji Verimliliği Yönetmeliği ve de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi hretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Kullanımının Azaltılması ya da Daha Verimli Kullanımına yöneliktir.

59 Sistematik Yaklaşım Çalışma Koşulları Standartlarının uygulanmasındaki Başlıca Eğilim, Tepeden Aşağılara Uygunluğun Sağlanması yerine Sürdürülebilinir Yönetim Sistemleri kurmaya doğru yönelmiştir. Çalışan Girdisi Fiziksel Çevre İletişim Eğitim Problemleri bireysel olarak ele almak Sorunları Önleme & Kontrol Altına Almak için Sistemler

60 Sağlıklı Sistemlere Dair Yöntem Değerlendir 1. Vizyon oluşturunuz & Düzenlemeyi Destekleyiniz 2. Çalışmaları koordine edecek kişiyi tanımlayınız 3. Kanunlar, Standartlar& Şirket Kuralları hakkında bilgileniniz 4. Öz Değerlendirmenizi yapınız Planla 5.Uygunlukla ilgili sorunları önceliklendiriniz. 6. Düzeltici Aksiyon Planları oluşturunuz 7. Politikalar oluşturunuz yada Politikalarınızı doğrulayınız. Sürekli Gelişme Uygula 8. Yönetim Sistemleri oluşturunuz & Planları uygulayınız. 9. Eğitim ve Öğrenim 10. øletişim Sistemleri

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

YA DA BİR YOL YAPARIZ.

YA DA BİR YOL YAPARIZ. 1 SONUCA ULAŞMAK İÇİN; YA BİR YOL BULURUZ YA DA BİR YOL YAPARIZ. 2 İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 3 İlkelerimiz... 4 Çalışma Prensiplerimiz... 5 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması... 5 Kalite Yönetim Sistemi...

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ (30 Eylül 2014 ye kadar geçerlidir) Bu koşulların uygulanacağı çalışma

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

Jula AB İş Etiği Kuralları

Jula AB İş Etiği Kuralları Jula AB İş Etiği Kuralları Tüm dünyadaki profesyonellerin ve amatörlerin hayatını kolaylaştırmak Jula AB'nin vizyonudur. Bu vizyonu ise düşük fiyata ev güzelleştirme ürünleri sunarak gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 31 Ocak 2016 ya kadar geçerlidir ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bu projenin eş finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülmektedir. Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Improvement

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK (14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved.

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved. Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme V 1.4 Kasım 2009 Siemens 2009, All Rights reserved. Münih, Kasım 2009 Sayın Ortaklarımız, Siemens, her türlü ekonomik büyümeyi destekleme faaliyetinde yüksek

Detaylı

sizi ve işinizi önemsiyoruz.

sizi ve işinizi önemsiyoruz. sizi ve işinizi önemsiyoruz. DOĞA İş Güvenliği Kimdir? İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü nün oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması, çalışma

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

Hangi statü altında çalışıyorsunuz?

Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Belçika da ücretli veya serbest çalışan statüsü altında çalışabilirsiniz. Bu iki statü, altında çalıştığınız statünün mevzuatına uyduğunuz sürece yasal bakımdan kusursuzdur.

Detaylı

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI Mustafa BAYSAL 68 1- GİRİŞ Ulusal ve uluslararası rekabetin son derece sert ve yoğun yaşandığı günümüz ekonomisinde, işyerlerinde günün her saatinde ve haftanın her gününde

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

EKONOMİK KRİZLERİN İSG YÖNETİMİNE ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZLERİN İSG YÖNETİMİNE ETKİLERİ EKONOMİK KRİZLERİN İSG YÖNETİMİNE ETKİLERİ Konya, 4 5 Mayıs 2010, Türkiye Ekonomik kriz İSG için bir fırsat mı? Antero Vahapassi ISGIP Projesi Takım Lideri 1 Ekonomik kriz İSG için bir fırsat mı? Ekonomik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği planları, herhangi bir kriz ya da afet anında söz konusu organizasyonun varoluş sebebi olan iş süreçlerinin kesintisiz

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA 1 / 8 ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA Tel : 435 90 16 Faks : 435 80 28 11.12.2013 KONU SAYI : T13/3142 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri Teklifin İletileceği Firma Yetkilisi Teklif Bilgileri

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biri Ç alışma hayatında işletme sahiplerinin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları ise; hem

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir:

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: 11.11.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/11 Konu: ĐŞÇĐ ÖZLÜK DOSYASI Đşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 4857 sayılı Đş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce

Detaylı