Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk. Çevre & İSG Bölümü 2014"

Transkript

1 Çalışma Şartları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluk

2 Tedarik Zinciri Sorumluluğu İnsan ve Çevre endüstri için en önemli kaynaklardır. Bu sebepten dolayı tedarik zincirimizin çalışma koşullarını ve çevresel performansını geliştirmek için birlikte çalışırız. Mükemmelliği, yenilikleri ve performansı sürekli bir şekilde elde etmek için çalışırız. Döküm ve İşleme endüstrisi yüksek derecede karmaşıklığa sahiptir, bu nedenle ortak yaklaşım ve mesajların yararına inanırız. Başarı tüm küresel tedarik zincirimizin taahhüdüne bağlıdır.

3 Eğitimin Hedefleri Sosyal, Etik & Çevresel Sorumluluğa ilişkin iş hayatındaki sorunlar ve etkilerine dair farkındalığı artırmak Küresel Paydaşların Kaygılarının ve Beklentilerinin farkındalığını sağlamak Sosyal Sorumluluğun Parçaları olarak Çalışma Koşulları, İş Ahlakı ve Çevrenin farkındalığını sağlamak İş Ahlakı, Çalışma Koşulları ve Çevresel Sorumluluğa ilişkin oluşturulan Genel Endüstri Rehberini paylaşmak Endüstriyel çalışma koşulları, İş Ahlakı ve Çevresel Sorumluluğu yerel kanunlar çerçevesine oturtmak Endüstriyel Deneyimler ve Uygulamalardan dersler çıkartmak Uygunluk için sistemlerin nasıl kurulup sürdürüleceğine dair rehberlik sağlamak Döküm Sektöründeki Ana Sorunlar ve Bu Sorunların Potansiyel Çözüm Yollarına yönelik bilgi paylaşımını desteklemek

4 Eğitimin Bölümleri Tedarik Zinciri Sorumluluğu için Erkunt Sanayi A.Ş. ana noktalar üzerine odaklanmıştır: İŞ AHLAKI ÇALIŞMA KOŞULLARI Taciz & Ayrımcılık Sağlık & Güvenlik Ödemeler & Haklar Çalışma Saatleri Çocuk İşçilik Zorla Çalıştırma Birleşme Özgürlüğü ÇEVRESEL SORUMLULUK Çevresel Yönetim Sistemleri - Sürekli iyileştirme Ürünlerin Çevresel Performansları

5 Tedarik Zincirinde, İş Ahlakını, Sosyal ve Çevresel Sorumluluğu Teşvik Etmenin İş Hayatındaki Nedenleri Nelerdir?

6 Iş Hayatındaki Yararlar Marka İmajını Korumak& Güçlendirmek Operasyonel Faydalar Karlılığı Çoğaltmak İşe Devamlılığını Sağlamak Yasal Sorunlardan Kurtulmak Lider olma Şansı Proaktif Şirketler Medya ve Kamuoyu tarafından daha az hedef alınır. Hissedar çözümlerini engeller Artan Kalite Artan Çalışan Morali & hretimi Azalan Meslek hastalıkları & İş Kazaları Azalan Devamsızlıklar ve Toplam Ödeme Maliyetleri Azalan İş Sirkülasyonu & İlgili Maliyetler Yasal Maliyetlerden Kurtulmak Müşteri Beklentilerini Karşılamak Gelişen Yönetim Sistemleri Çalışma Lisansının Devamlılığı Daha Güvenilir Tedarik Zincirine Sahip Olmak Yerel Kanunlara ve Uluslararası Standartlara İlişkin Uygunsuzluklar Önemli İş Riskleri Oluşturur.

7 İşe Etkileri İş Hayatına Olan Etki ve Daha Fazla Sorumluluk Talebinin Farkındalığı Şunlardan Gelir: Artan Küresellik & Gelişen Pazarlara Güven Daha Karışık Tedarik Zincirleri Değişken Koşullar, Yerel Kanunlar & Yürütmeler Tedarik Zinciri Sorumluluk Değeri ile Marka hnü Arasındaki Bağlantı İş İstikrarlılığında Kesintiler Paydaşların Bakış Açıları: - Çalışanlar - Müşteriler - Aktivistler - Hükümetler - Sermaye Piyasaları - Tedarikçiler

8 Bir Seçim Yapmak Motivasyon, Risk yönetiminden doğru şeyi yapmaya farklılık gösterir, ancak motivasyondan bağımsız olarak; sorun çıkmasını beklemek maliyetlidir Bilinmeyenden korkmak -- Eğer cevabı öğrenmek istemiyorsanız, soruyu sormamalısınız. - Bu konular daha fazla gözden kaçırılamaz - Bilgi sahibi olduğunu reddetmek artık kabul edilebilir değildir

9 İş Ahlakı Sürdürülebilir ve başarılı işletme faaliyetinin temeli, doğruluk ve şeffaf iş uygulamalarına sahip olmak demektir. Döküm endüstrisi, şirketlerin tedarik zinciri boyunca yerel mevzuata uygun olarak dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde faaliyet göstermelerini bekler.

10 İş Ahlakı ile ilgili Ana Konular İşletme Faaliyetlerine Eğilirken Dikkate Alınması Gereken Alanlar (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) aşağıdakileri içerir: İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her tür yolsuzluk Rekabete aykırı iş uygulamaları Fikri mülkiyetin korunması Şirkete ve kişisel bilgilere saygı gösterilmesi ve bunların yönetimi İhracat Kontrolleri Çıkar çatışmaları Çıkar çatışması, bir çalışanın, onun aile üyelerinden ya da arkadaşlarından birinin şirket adına gerçekleştirilen, özellikle de müşterileri veya tedarikçileri ilgilendiren, bir işlemden, kişisel bir çıkar sağlayabileceği bir konumda bulunması ile ortaya çıkar.

11 Ahlaki Davranışın Sağlanması Kanunsuz uygulamaları kati bir şekilde yasaklayan tedbirler ve prosedürler geliştirmek Çalışanları uyarı işaretlerini tanıma konusunda eğitmek ve kanunsuz uygulamaların gerçekleşebilme olasılığını azaltacak tedbirleri almak Mali işlemleri, defterlere ve kayıtlara açık ve doğru bir biçimde geçirmek Kişisel bilgilere (tüketici & çalışan) ilişkin yürürlükteki veri gizliliği yasalarına uymak Kartel anlaşmaları, hakim pozisyonun ve iktisadi bağımlılığın suistimali de dahil olmak üzere rekabete aykırı her türlü iş uygulamasından uzak durmak. Çıkar çatışmalarından kaçınmak ya da bunları tanımlamak/çözümlemek.

12 Yolsuzluk biçimleri arasında şunlar sayılabilir; herhangi bir kişiye (kamu görevlileri ile sınırlı değildir) veya ticari kuruluşa dürüst veya yasal olmayan bir biçimde ya da güveni suistimale yönelik harekete teşvik anlamına gelecek herhangi bir avantaj (ör. para, hediye, indirim, katkı, kredi, ücret, veya ödül) sunmak, vaadetmek veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluştan böyle bir avantaj elde etmek anlamına gelir.

13 Şirketlere Etkileri Soruşturmalar Etik Dışı Davranışların Sonuçları Cezai ve hukuki kovuşturmalar Cezalar ve kârın darbe alması İtibar kaybı, medyada olumsuz bir şekilde yer alma Hisse fiyatlarının düşmesi Faaliyetlerin kesintiye uğraması, işletmenin kapatılma potansiyeli, kamu ihalelerinden men edilme Çalışanlara Etkileri Soruşturmalar Cezai ve hukuki kovuşturmalar Cezalar Hapis İtibar kaybı İşini kaybetme Rakiplerin veya hissedarların açtığı hukuk davaları Kamu ihalelerinden ihraç edilme Mesleki uygulamalardan inraç edilme İşveren tarafından dava edilme

14 Çalışma Koşulları Konuları Bölüm 2: Tedarik Zinciri Sorumluluğunda Erkunt Sanayi A.Ş. nin Üzerinde Durduğu Önemli Konular: 1) Çocuk İşçilik 2) Zorla Çalıştırma 3) Birleşme Özgürlüğü 4) Taciz ve Ayrımcılık 5) Sağlık ve Güvenlik 6) Ödemeler ve Haklar 7) Çalışma Saatleri

15 1. Çocuk İşçilik

16 Çocuk İşçilik Endüstri İlkesi: Çocuk İşçilik kullanılmamalıdır ve İşe Alma Yaşı Yerel Kanunlara uygun olmalıdır. Türk Kanunu: Minimum Çalışma Yaşı 15 tir.

17 Çocuk İşçilik Uygunluğun Sağlanması... Yaş Doğrulayıcı Sistemler Kullanınız İşe Alımlarda Uygun Dokümanları Talep Ediniz Genç Çalışanlar işe alınır ise Özel Kısıtlama ve Gereklilikleri yakından takip ediniz: - Genç Çalışanların Zararlı İşler Yapmasına İzin Vermeyiniz. - Genç Çalışanların Gece Çalışmasına İzin Vermeyiniz.

18 2. Zorla Çalıştırma

19 Endüstri İlkesi: Hiç bir şekilde zorla ve kölelik yoluyla insan emeği kullanılmamalıdır. Türk Kanunu: Zorla Çalıştırma Yasaktır Anayasa, madde. 18/1 Zorla Çalıştırma

20 Zorla Çalıştırma Aşağıdaki şekillerde olabilir... Zorla, borçlandırarak, senet imzalattırarak çalıştırma Gönülsüz mahkum işçilik Zorunlu fazla mesai Çalışanlardan aşağıdakilerin işe girme şartı olarak alınması... - Nüfus Cüzdanı - Pasaport, yada Çalışma İzni Kanun dışı depozito alınması (Yatacak yer, sağlanan yemek için ) Gerekli ön bildirim şartına uyulmasına rağmen işten ayrılamamak

21 3. Birleşme Özgürlüğü

22 Birleşme Özgürlüğü Endüstri İlkeleri: Çalışanlar, Yönetimle, Çalışma Şartlarına ilişkin olarak, taciz, göz dağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmelidirler. Çalışanlar, Yerel Kanuna uygun olarak, serbestçe bir araya gelebilme, Sendikaya katılabilme, Temsilcilerini seçebilme ve İşçi Konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Türk Kanunu: Anayasaya göre çalışanlar sendikaya girme, sendikada kalma, ya da sendikaya katılmama yönünden zorlanamazlar Anayasa, Madde 51

23 Türk Kanunu: Birleşme Özgürlüğü İşgücünün sendika olarak temsil hakkını kazanabilmek için işyerindeki çalışanların 50% sinin ve de endüstri çalışanlarının 10% unun desteğine sahip olunmalıdır Toplu Sözleşme Kanunu, madde 12/I Yasal grevlere katıldığından ya da desteklediğinden dolayı çalışan işten çıkartılamaz Toplu Sözleşme Kanunu, madde 42, İş Kanunu No. 4857, madde18

24 Uygunluğun Sağlanması... Kaygıların İletilebileceği Metodlar Oluşturmak: - Doğrudan (örn.,resmi şikayet yolları) - Anonim (örn., şikayet kutuları) Çalışanlar ile Periyodik Toplantılar Yapmak İletişimi Yaygınlaştırıcı Metodlar Kullanmak Bağımsız Seçilen Sağlık& Güvenlik Komitesinin Varlığını Desteklemek Çalışanların aşağıdakilerin kopyasını aldığından emin olmak: - İmzalanmış Toplu Sözleşmeler - Çalışan ve İşveren arasında imzalanmış Bireysel İş Kontratları

25 4. Taciz & Ayrımcılık

26 Taciz ve Ayrımcılık Endüstri İlkeleri: Hiç bir şekilde çalışanlara karşı Taciz ve Ayrımcılık kabul edilemez. Cinsiyet, Irk, Renk, Kast, Engelli durum, Emeklilik, Sendika üyeliği, Politik Görüş, Köken, Din, Hamilelik ya da Cinsel Tercih buna dahildir ama kapsam bunlarla sınırlı değildir. Türk Kanunu: Kadınlara karşı ve de Irk, Dinsel Görüş, Politik Görüş ve diğer konularda ayrımcılık yasaktır. İş Kanunu No. 4857, madde 5 Eşit İş için Eşit ücret Garanti edilmelidir. İş Kanunu No. 4857, madde 5

27 Taciz ve Ayrımcılık Uygunluğun Sağlanması Hamilelik Testini Yasaklayınız Ayrımcılığın yasaklandığı noktalara dikkat ediniz: - İşe Alım - Ücret - Hakların Sağlanması - Terfi - Disiplin - İşten Çıkartmak - Emeklilik Tacizin yasaklanmasına dair spesifik politikalara sahip olunuz.

28 5. Sağlık ve Güvenlik

29 Sağlık ve Güvenlik Endüstri İlkeleri: Çalışanlara, İşyeri Sağlığı & Güvenliğine ilişkin uygulanabilir standartları sağlayan ya da aşan Güvenli & Sağlıklı İşyeri Ortamı sağlanmalıdır. Türk Kanunu: İşveren aşağıdaki noktaları sağlamalıdır: - Çalışanların sağlığının korunması ve güvenli çalışma için gerekli olan koşullar ve buna yönelik tüm ekipmanların sağlanması - Güvenlik Eğitimleri ve uygun Koruyucu Ekipmanlar - Kimyasalların uygun kullanımı, atıkların uygun şekilde arıtılması ve atılması işçiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerinde 30 erkek işçi için bir tuvalet kabini, her 25 kadın işçi için en az bir tuvalet kabini.100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane tuvalet kabini. - Erkek ve Bayanlar için ayrı Yatakhaneler

30 Sağlık ve Güvenlik Türk Kanunu: Acil Çıkışlar - Yeterli, dışarı açılan, bloke olmayan, kilitlenmeyen ve de şarjlı lamba ve çıkış yazısı ile işaretlenmiş - Yüksek tehlikeli yerler için 25 kişiyi aşılıyor ise, diğer mekanlar için ise 50 kişi aşılıyor ise, en az 2 çıkış gereklidir. o Eğer 500 kişi aşılıyor ise 3 çıkış o Eğer 1000 kişi aşılıyor ise en az 4 çıkış gereklidir.

31 Türk Kanunu: Yangın Güvenliği - Her 500 m2 için (düşük riskli işletmeler) yada her 250 m2 için (orta ve yüksek riskli işletmeler ) 6kg Yangın Söndürücü - Uygun Yangın Detektörleri ve Yangın Alarm Sistemleri - Bloke Edilmemiş, İşaretlenmiş Yangın Söndürücüler

32 Türk Kanunu: Yangın Güvenliği - Yangın Alarm Butonları Tahliye Yolları üzerinde ve her Tahliye Çıkış Noktasında sağlanmalıdır. - Yangın Alarm ve Tahliye Tatbikatları her sene tekrarlanmalıdır

33 Türk Kanunu: İlk Yardım - 50 kişiyi aşan her işyeri için işyeri Doktoru sağlanmalıdır. - Yeterli İlk Yardım Ekipmanları - Her yirmi çalışan için bir çalışana, ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki işyerleri için ise her on çalışan için bir çalışana Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası Yetkili Kuruluşlardan sağlanacaktır.

34 Türk Kanunu: Malzeme Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kimyasalların Sağlık ve Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgiler çalışanlara aktarılmalıdır. KKE çalışanlara sağlanmalıdır: - Kulak Koruyucu - Kimyasal Maske - Gözlük - Yüz Koruyucu - Eldiven - Koruyucu Giysi - Koruyucu Ayakkabı, vb.

35 Türk Kanunu: Kimyasallar ile Çalışma - Gerekli Tatbikat ve Eğitimlerinde Sağlandığı Acil Durum Planları - Yerel Dilde Uygun Etiketlendirme - Risk Değerlendirmesi - Uygun Depolama, Kullanma ve Bertaraf

36 Türk Kanunu: Elektrik - Elektrik Topraklama Sisteminin Kontrol Edilmesi - Elektrik Altyapı Sisteminin Yangın ve Patlamaya Sebebiyet Vermeyecek Şekilde Oluşturulması - Direkt ya da Dolaylı Temas Sonucunda Kaza Riskine Karşı Çalışanlar Korunmalıdır.

37 Türk Kanunu: Makineler - Makinelerin Tehlikeli Bölümlerine ulaşımı engellemek yada Fiziksel Temasın mümkün olduğu durumlarda Acil Durdurmayı sağlamak İçin Uygun Makine Koruyucuları & Güvenlik Sistemleri sağlanmalıdır.

38 Uygunluğun Sağlanması... Özellikle Şu Noktalara Acil Olarak Dikkat Ediniz: - Tehlikeli ve Etkileşimli Kimyasalların Depolanması, Kullanılması ve Bertarafı - Operasyonel Güvenlik - Sıcaklık - Tıbbi Acil Müdahale & İlk Yardım Ekipmanları - Çalışanları Sağlık Koşulları & Hijyen - Çalışanlar, Ziyaretçiler, İç Hizmet Sağlayıcılar - Acil Durumda Tahliye: Çıkışlar ve güvenli koridorlar - İçme suyu ve yemeklerin hazırlanması - Yangın Güvenliği - Genel Fabrika Koşulları - Makine koruyucuları - Kişisel koruyucu ekipmanlar - Atık Su Kalitesi - Genel Yatakhane Koşulları

39 6. Ödemeler ve Haklar

40 Endüstri İlkesi: Ödemeler ve Haklar, Asgari Ücret, Fazla Mesai hcreti ve Diğer Zorunlu Yasal Haklar Bakımından Kanunlara Uygun ve de Rekabetçi Olmalıdır. Türk Kanunu: Ocak 2014 den itibaren geçerli olan Asgari Ücret: - 16 yaş üstü için: 846 TL -brüt/aylık

41 Türk Kanunu: Fazla Mesai Ücretleri : - Hafta İçi Ve Haftalık Tatillerde: 150% - Genel Tatillerde : 100% İş Kanunu 4857, madde 41,47 Fazla Mesai Ödemesinde Kullanılmak üzere Saatlik ücretin Hesaplanması: - Aylık Maaş/ 225 (30 gün x 7.5 saat) İş Kanunu 4857, madde 46,63 Ücretler Aylık olarak ödenmelidir Ücretler, Çalışanların Banka Hesabına yatırılmalıdır. Ücret Ödeme Zamanı Hizmet Sözleşmeleri ya da Toplu Sözleşmeler ile 1 haftaya indirilebilinir.

42 Türk Kanunu: Yasal Kesintiler - Çalışanların Ödeyeceği Sosyal Sigorta Primi (14%) - Gelir Vergisi (Alınan ücrete göre değişkendir. Asgari ücret için 15% tir) - Damga Vergisi Ücreti (0,6%) - Özel Emeklilik - İşsizlik Sigortası (1%)

43 Türk Kanunu: Ücretli Yıllık İzinler - 1 Yıl çalışanlar ücretli yıllık izne hak kazanırlar - 14 İş günü yıllık izin (1 yıl - 5 yıl arası çalışanlar ) - 20 İş günü yıllık izin (5 yıl - 15 yıl arası çalışanlar ) - 26 İş günü yıllık izin (15 yıldan fazla çalışanlar) - 20 İş günü yıllık izin o 50 yaş ve üstü çalışanlara ve 18 yaşını tamamlamamış genç çalışanlara verilir. - 1 Ay Yıllık İzin o Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere verilir. İş Kanunu Madde 53, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu (3308), madde 25/I

44 Türk Kanunu: Haklar - Sosyal Sigorta o Çalışanlar İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Hamilelik, Sakatlık, Yaşlılık/Emeklilik ve Ölüm durumlarına karşı sigortalanırlar. - İşyeri ve Çalışanları Sosyal Sigorta Sistemine dahil olmalıdırlar ve Sosyal Sigorta primi ödemelidirler. o Sosyal Sigorta, Çalışanın øşe Başladığı Gün Başlatılmalıdır. - Doktor o 50 kişiyi aşan işyerlerine en az 1 işyeri doktoru sağlanmalıdır. - Kıdem Tazminatı o Her hizmet yılı için 1 aylık kıdem tazminatına hak kazanılır. (emeklilik, sakatlık yad a işveren tarafından sebepsiz yere işten çıkarılma durumda geçerlidir) - Emeklilik o Gerekli yaşa ulaşılıp diğer şartlarda sağlandığı durumda emekliliğe hak kazanılır. - Ölüm Yardımı o Dul eşlere ödenir Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu # 5510 madde 7,8, İş Kanunu 4857, madde 81, İş Kanunu 4857, madde 6 (geçici), iş kanunu 1275, madde14

45 Türk Kanunu: Gebelik Hakları - Anne doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta da sonra olmak üzere ücretli gebelik izni alır (çoklu doğumlarda 18 haftadır) o Doğumdan sonra ayrıca 6 ay ücretsiz doğum izni de alınabilinir. - Hamile bayan gece çalışmaya zorlanamaz. - Emziren Bayanlar (doğumu izleyen 6 ay için ) gece çalışamazlar - Hamile ve Emziren Bayanlar Tehlikeli İşlerde çalışamazlar - Hamilelik Dönemi boyunca Hamile Çalışan işten çıkarılamaz -150 bayandan fazla çalışanı olan işyerleri kreş sağlamalıdırlar. - Emziren Bayan, doğumdan sonra 1 yıl boyunca, günlük 1,5 saatlik Emzirme İznine hak kazanır. - Hamile Bayanlar, Emziren Bayanlar ve Yeni Doğum Yapmış Çalışanlar günde 7,5 saatten fazla çalışamazlar. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım YurtlarınaDair Yönetmelik, madde 6,9,11,14,15

46 Uygunluğun Sağlanması... Zaman Kayıt Sistemi kullanınız. Ücretleri mal ya da senetle değil, para olarak ödeyiniz. Kanuna uygun periyotlarda Ücretleri ödeyiniz. Ücretleri Ödemek için Fabrika içi ATM leri kullanınız. Disiplin Cezası olarak ücret kesintisi yapmayınız. Taşeron Çalışanlarınızın Yasal Ödeme ve Haklarını aldığından emin olunuz. Gerekli Hamilelik haklarının Bayan Çalışanlarınıza verildiğinden emin olunuz.

47 7. Çalışma Saatleri

48 Endüstri İlkesi: Çalışma Saatleri,Yerel Kanunlardaki ilgili düzenlemelere uygun olacaktır. Türk Kanunu: Normal Çalışma Saatleri - Haftalık 45 Saat - Toplam Günlük Çalışma Saati (Normal artı Fazla Mesai) 11 Saati Aşamaz - Gece vardiyası 7,5 saati geçemez. İş Kanunu 4857, madde 41, 63, 69 - Temel Zorunlu Eğitim Bitirmiş ama okumayı bırakmış Gençler için o Günde maksimum 7 saat, Haftada maksimum 35 saat - 15 ve 18 yaş arası Genç Çalışanlar için o Günde maksimum 8 saat, Haftada maksimum 40 saat - Genç Çalışanlar Fazla Mesai yapamazlar

49 Türk Kanunu: Fazla Mesai Saatleri - Haftalık 45 Saati aşan Çalışma Saatleri olarak tanımlanır. - Toplam Günlük Çalışma 11 Saati aşamaz - Yıllık Fazla Mesai 270 Saati aşamaz. - Haftalık normal çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. - Fazla mesai zorunlu olamaz. İş Kanunu 4857, madde 41 ve 63

50 Türk Kanunu: Dinlenme Zamanı - Hafta Tatili: 7 günlük zaman periyodu içerisinde kesintisiz 24 saat (Haftalık Tatil) - Günlük Dinlenme Arası: Çalışanlar ücretsiz olarak şu dinlenme aralarını hak ederler: o 4 saat ve daha az çalışmalar için 15 dakika o 4 saat ila 7,5 saat arası (7,5 saat dahil) çalışmalar için 30 dakika o 7.5 saatten fazla çalışmalar için 1 saat o Günlük Dinlenmeler Çalışma Saatlerinden sayılmaz. - 2 Çalışma Günü Arası Dinlenme o Çalışanlar 2 vardiya arasında kesintisiz 11 saat dinlenmelidirler. İş Kanunu 4857, madde 46, 68, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, madde 9

51 Uygunluğun Sağlanması - Zaman Kayıt Sistemi Kullanınız. - Haftalık Çalışmanızı Sınırlandırınız - Fazla Mesai Ödemelerine ølişkin Kanun Maddelerini Takip Ediniz. - Zorunlu Dinlenme Zamanları - Fazla Mesai Çalışmalarına dair süreçler oluşturunuz. - Tüm Fazla Mesailerin Gönüllü Olduğundan Emin Olunuz.

52 Bölüm 3: ÇEVRESEL SORUMLULUK Ürünlerimizin Çevresel İzlerinin Etki Süresini azaltmak için Döküm Endüstrisi Tedarik Zincirinden Çevresel Sorumluluk bekler.

53 Çevresel Sorumluluk için Önemli Noktalar İş Operasyonları düşünüldüğü zaman dikkate alınacak En Önemli Noktalar şunları içerir (fakat bu noktalar ile sınırlı değildir): - Yasal Zorunluluklar - Enerji Tüketimin Azaltılması - Sera Gazı Emisyonun Azaltılması - Yenilenebilir Enerjinin daha fazla kullanılması - Atık Yönetiminin uygun şekilde yürütülmesi - Çevresel Ölçümler - Çalışanların ve Taşeronların Eğitimi - Al tedarikçiler için Gereklilikler

54 Çevresel Sorumluluğun Sağlanması İşletmeler, Kalıcı ve Güvenilir Önlemler sağlayarak Kontrol Sistemleri kurmalılar ve Sürekli İyileştirme sağlamalıdırlar. Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS)Örnekleri: - ISO Çevre Yönetimi Ve Kontrol Sistemi(EMAS) - İşletmenin Dahili Sistemleri

55 ÇYS Uygulamalarının Faydaları Müşteri Güveninin Güçlenmesi - Bağımsız Sertifikalandırma Müşterilerin Güvenini artırır Çevresel Performansın Kurumsal Kültürün Önemli Bir Parçası olduğunu İş Ortaklarınıza, Yasal Kurumlara, Yatırımcılara, Çalışanlara ve de Topluma İşaret Etmek. Performans Ölçüm Mekanizması & Potansiyel øyileştirmelerin Tesbiti İyileştirilmiş Süreçler, ürünler & Servislerden kazanılan Verimlilik Çalışan Moralinin Yükselmesi Atıkların Bertarafına bağlı Potansiyel Masraf Azalmaları Enerji, Su, Hammadde, Paketleme Malzemesi ve Arıtma Masraflarında azalmalar Hammadde Kullanımında azalmalar - Geri Dönüşüm Programları Yasal Gerekliliklerin daha iyi tanımlanıp kontrolüne bağlı olarak Çevresel Sorumlulukların azalması

56 Sürekli İyileştirme PLANLA Planlama Çevresel Önceliklere Karar Ver Karşı Önlemler Al HAREKET ET Süreci Takip Et Yönetimin Gözden Geçirmesi POLİTİKA Kontrol ve Aksiyon Planı KONTROL ET Uygulama ve Operasyon YAP Çevresel Performansını Kontrol Et & Geliştir

57 Ürünlerin Çevresel Performansı Tedarik Zinciri içerisinde Üretilen Tüm Ürünler için, şu aşamalarla ilgili olarak Çevresel Standartlar istenir: Dizayn Geliştirme Dağıtım Kullanım Bertaraf ya da Geri Dönüşüm Tüm Materyaller ve de Maddeler buna dahildir.

58 Enerji Tüketiminin Azaltılması Endüstri İlkesi: Firmalar enerji tüketimlerini azaltmak için faaliyet ve programlar tanımlamalı ve uygulamalıdır. Türk Kanunu: Enerji Verimliliği Yönetmeliği ve de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi hretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Kullanımının Azaltılması ya da Daha Verimli Kullanımına yöneliktir.

59 Sistematik Yaklaşım Çalışma Koşulları Standartlarının uygulanmasındaki Başlıca Eğilim, Tepeden Aşağılara Uygunluğun Sağlanması yerine Sürdürülebilinir Yönetim Sistemleri kurmaya doğru yönelmiştir. Çalışan Girdisi Fiziksel Çevre İletişim Eğitim Problemleri bireysel olarak ele almak Sorunları Önleme & Kontrol Altına Almak için Sistemler

60 Sağlıklı Sistemlere Dair Yöntem Değerlendir 1. Vizyon oluşturunuz & Düzenlemeyi Destekleyiniz 2. Çalışmaları koordine edecek kişiyi tanımlayınız 3. Kanunlar, Standartlar& Şirket Kuralları hakkında bilgileniniz 4. Öz Değerlendirmenizi yapınız Planla 5.Uygunlukla ilgili sorunları önceliklendiriniz. 6. Düzeltici Aksiyon Planları oluşturunuz 7. Politikalar oluşturunuz yada Politikalarınızı doğrulayınız. Sürekli Gelişme Uygula 8. Yönetim Sistemleri oluşturunuz & Planları uygulayınız. 9. Eğitim ve Öğrenim 10. øletişim Sistemleri

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ (30 Eylül 2014 ye kadar geçerlidir) Bu koşulların uygulanacağı çalışma

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 31 Ocak 2016 ya kadar geçerlidir ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK (14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YA DA BİR YOL YAPARIZ.

YA DA BİR YOL YAPARIZ. 1 SONUCA ULAŞMAK İÇİN; YA BİR YOL BULURUZ YA DA BİR YOL YAPARIZ. 2 İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 3 İlkelerimiz... 4 Çalışma Prensiplerimiz... 5 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması... 5 Kalite Yönetim Sistemi...

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0

TASL AK. Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları. Sürüm 1.0 Takeda Tedarikçi Davranış Kuralları Sürüm 1.0 24 Haziran 2015 İçindekiler 1.0 Giriş ve Geçerlilik... 2 2.0 Geçerli Yasalara, Yönetmeliklere ve Tedarikçi Kurallarına Bağlılık... 3 3.0 İş Uygulamaları...

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

Jula AB İş Etiği Kuralları

Jula AB İş Etiği Kuralları Jula AB İş Etiği Kuralları Tüm dünyadaki profesyonellerin ve amatörlerin hayatını kolaylaştırmak Jula AB'nin vizyonudur. Bu vizyonu ise düşük fiyata ev güzelleştirme ürünleri sunarak gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved.

Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme. V 1.4 Kasım 2009. Siemens 2009, All Rights reserved. Kurumsal Sorumluluk Tedarikçi Öz Değerlendirme V 1.4 Kasım 2009 Siemens 2009, All Rights reserved. Münih, Kasım 2009 Sayın Ortaklarımız, Siemens, her türlü ekonomik büyümeyi destekleme faaliyetinde yüksek

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bu projenin eş finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülmektedir. Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) Improvement

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

sizi ve işinizi önemsiyoruz.

sizi ve işinizi önemsiyoruz. sizi ve işinizi önemsiyoruz. DOĞA İş Güvenliği Kimdir? İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü nün oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması, çalışma

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Standartlarımız. Pentland Brands plc

Standartlarımız. Pentland Brands plc Standartlarımız Pentland Brands plc * * * Tüm dünyada nesiller boyu sevgi için bir marka ailesi oluşturuyoruz * Ayakkabı Lisans Sahibi Bir aile işletmesi ve bir işletmeler ailesi olarak sahip olduğumuz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI

VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA ESASLARI Mustafa BAYSAL 68 1- GİRİŞ Ulusal ve uluslararası rekabetin son derece sert ve yoğun yaşandığı günümüz ekonomisinde, işyerlerinde günün her saatinde ve haftanın her gününde

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 2 2 TANIMLAR... 2 3 MEVZUAT VE İLGİLİ RİSKLER... 3 4 KAPSAM... 3 5 POLİTİKA AÇIKLAMASI... 3 1 1 AMAÇ Bu doküman, Groupama Sigorta & Emeklilik A.Ş. (Groupama) bünyesinde kurulmuş olan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER

MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER MAKBUZ Borç ve alacakları takip etmek amacıyla düzenlenen belgedir. Makbuz ikiye ayrılır: Tahsilat (tahsil) makbuzu Tediye (ödeme) makbuzu Tahsilât Makbuzu İşletmelerin

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. Çeviri sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir diller arasında tutarsızlık olduğu taktirde, İngilizce sürüm geçerli olacaktır. TUI Travel PLC Grubu Tedarikçilerine Yönelik Davranış Kuralları TUI

Detaylı

Hangi statü altında çalışıyorsunuz?

Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Belçika da ücretli veya serbest çalışan statüsü altında çalışabilirsiniz. Bu iki statü, altında çalıştığınız statünün mevzuatına uyduğunuz sürece yasal bakımdan kusursuzdur.

Detaylı