T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: Sayı : Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Başkanlığımızca, Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarında okuyan kız-erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı, Ek- 1'deki esaslar çerçevesinde "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" yapılacaktır. Bilgi ve gereğini rica ederim. EKLER : 1- Ek-1 (2 Sayfa) 2- Ek-2 (1 Sayfa) 3- Ek-3 (1 Sayfa) 4- Ek-4 (1 Sayfa) 5- Ek-5 (1 Sayfa) DAĞITIM : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) Dr. Temel KACIR Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü V. Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE49K8D4 Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cengiz Maden E-Posta: Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr Tel: Faks: (312) Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 EK-1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 1) Yarışma iki kategoride yapılacaktır. İ. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz (18) yaşından gün almamış olmak, II. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz (18) yaş ve yukarısı bir yaşta olmak. 2) İkinci kategori sadece il düzeyinde yapılacak olup; 1-İl müftülüklerince sadece il birincisi seçilecektir. 2-Seçilen kadın-erkek öğrenci bölge yarışmalarına ve Türkiye finallerine katılmayacaktır. 3-Bu kategori de öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller İl müftülükleri tarafından karşılanacaktır. 3) Her iki kategori için; eğitim-öğretim yılında Başkanlığımıza bağlı Kur an kurslarına (D grubu Kur an kursları dahil) devam ediyor olmak. Daha önceki yıllarda Kur an kurslarında eğitim görmemiş olmak, 1-İhtiyaç Odaklı Kur an Kursları Öğretim Programlarına (Temel, Ek ve Hafızlık Temel) kayıtlı olmak. 2- Hafızlık Eğitim Programı nın Hazırlık Dönemine kayıtlı olmak. 3-İmam Hatip Lisesi mezunu ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenci veya mezun olmamak, 4-Yarışmalara daha önce katılmamış olmak. Bu şartları taşımayan öğrenciler yarışmaya alınmayacak olup, ilçe/il ve bölgelerden seçilerek ön elemeye katılsalar bile aranan şartları taşımayanlar ihraç edilecektir. 4) Yarışmanın safahatı; 1-İlçe/il, bölge birincilerinin seçiminde, Başkanlık ön eleme seçiminde ve final yarışmasında ek- 2 deki kriterler göz önünde bulundurulacaktır. 2-İl ve ilçe müftülükleri bünyelerinde komisyonlar oluşturarak, 1 Nisan 2015 tarihine kadar kendi birincilerinin seçimini yapacaklardır. 3-İl ve ilçe müftülüklerinde seçme yapılırken ek-3 deki puan cetveli esas alınacaktır. 4-İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca, Nisan 2015 tarihlerinde herhangi bir günde il ve ilçe birincileri arasından il birincileri seçimi yapılacaktır. (Bölgelere katılabilecek seviyede öğrenci bulunmazsa o il ve ilçede birinci seçme mecburiyeti yoktur.) 5-30 Nisan 2015 tarihinde ek-4 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde il birincileri arasından bölge birincilerinin seçimi yapılacaktır. 6-Söz konusu seçim için bölge merkezi il müftülüklerinde, Başkanlığımızca en az üç kişiden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır.

3 7- Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali için, bölgelerden kız ve erkek birer bölge birincisi seçilecektir. Başkanlık merkezinde I. Kategori için yapılacak ön elemeye katılabilecek seviyede kız ve erkek öğrenci bulunamazsa o bölge merkezinde bölge birincisi seçme mecburiyeti yoktur. 8-Bölge merkezi il müftülüklerinde, bölge birincisi seçilen kız-erkek öğrenciler Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali ne katılabilmek için, Mayıs 2015 tarihlerinde Başkanlık merkezinde ön elemeye tabi tutulacaklardır. (Ön elemeye seçilen kız-erkek bölge birincileri Başkanlığa kurs öğreticisiyle birlikte geleceklerdir. Başkanlıktaki ön elemeye seçilen kız ve erkek öğrencilerin öğreticileri, yol hariç bir gün süre ile görevli sayılacak ve seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapacak, yolluk ve yevmiyeleri ise 2015 Yılı Mali yılı bütçesinin ilgili harcama tertibinden bağlı bulundukları saymanlıklarca; Başkanlıktaki ön eleme yarışmasına katılacak olan kız-erkek öğrencilerin masrafları ise bağlı bulundukları il müftülüklerince ödenecektir. 9-Bölge birincisi seçilen erkek öğrencilere yarışmanın yapıldığı bölge il müftülüğünce, 05 Mayıs 2015 Salı günü saat da, kız öğrencilere ise 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat da ön eleme için Başkanlığımızda hazır bulunmaları konusunda yazılı tebligat yapılacak ve bu tebligatın bir sureti ile ek-5 tablo eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Başkanlığımıza gönderilecektir. (Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön elemenin belirtilen tarihlerde tamamlanamaması durumunda müteakip günde de devam edebileceği ilgililere duyurulacaktır) 10-Ayrıca, ek-3 ve ek-5 tabloların bir sureti, 30 Nisan 2015 mesai bitimine kadar Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün adresine ve (0312) numaralı faksına bildirilecektir 5) Final Yarışmanın tarihi ve yeri; Başkanlık merkezinde I. Kategori için yapılacak ön elemede komisyonca uygun görülen kız-erkek öğrencilerden; kız öğrenciler 12 Mayıs 2015 Salı günü Çanakkale ilinde, erkek öğrenciler ise 24 Mayıs 2015 Pazar günü Sivas ilinde yapılacak olan Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali ne katılacaklardır.

4 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Ek-2 KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA UYGULANACAK YARIŞMA KRİTERLERİ 1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 2- Yarışmacı öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığının mühürlü herhangi bir Kur an-ı Kerim inden okuyacaktır. 3- Adayın okuyacağı yer ön elemelerde inci cüzlerden yarım sayfa, uncu cüzlerden yarım sayfa okuyacak şekilde komisyonca tespit edilecektir. Finalde ise komisyonca belirlenecek yerden okunacaktır. 4-Soruların hazırlanmasında sayfaların kolaylık-zorluk açısından birbirlerine eşit olmasına dikkat edilecektir. 5- Yarışma sırası önceden kura ile tespit edilecektir. 6- Komisyon tarafından yarışma öncesi hazırlanan sorular mühürlenerek bir zarfa konulacaktır. Ayrıca zarf da mühürlenerek komisyon tarafından muhafaza edilecektir. 7- Yarışmada puanlama aşağıdaki tablo esas alınarak yapılacaktır. a) Okumada doğruluk ve akıcılık (Maharic-i huruf ve Tecvid ) : ( 75 ) YAPILAN HATA DÜŞÜLECEK PUAN Harf hatası 2 Mahrec hatası 2 Hareke hatası 1 Okumada ölçü uyumu 1 Tahkik dışı okuma 5 Tecvid kurallarını ihlal etme 1 Dudak talimi hatası 0,5 Vakıf ibtida hatası 1 b) Eda-seda : ( 25 ) YAPILAN HATA DÜŞÜLECEK AZAMİ PUAN Ses durumu 3 Jest ve mimikler 3 Nefes kontrolü 2 Makam 5 8- Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince komisyon üyelerine ve yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır. Not İlçe/il, bölge birincilerinin seçiminde, Başkanlık ön eleme seçiminde ve final yarışmasında ek-2 deki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

5 Ek-3 KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA UYGULANACAK PUAN CETVELİ (ÖRNEKTİR) ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI OKUMADA DOĞRULUK VE AKICILIK (75) EDA-SEDA (25) TOPLAM PUAN KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLENLERİN KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ADI VE SOYADI UNVANI İMZASI Not: Bölgelerdeki puan cetvellerinin bir sureti 30 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) numaralı faksına bildirilecektir.

6 KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGE MERKEZLERİNDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER TABLOSU (Bölge Merkezi İl Müftülüklerinde Yarışma Tarihi: 30 Nisan 2015) Ek-4 1. BÖLGE MERKEZİ ANTALYA 2. BÖLGE MERKEZİ BOLU 3. BÖLGE MERKEZİ BURSA 1 ANTALYA 1 BOLU 1 BURSA 2 BURDUR 2 KASTAMONU 2 BALIKESİR 3 MUĞLA 3 KARABÜK 3 YALOVA 4 AFYONKARAHİSAR 4 ZONGULDAK 4 KÜTAHYA 5 ISPARTA 5 BARTIN 5 ÇANAKKALE 6 DÜZCE 4.BÖLGE MERKEZİ ELAZIĞ 5. BÖLGE MERKEZİ ERZURUM 6. BÖLGE MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI 1 ELAZIĞ 1 ERZURUM 1 Bağlı İlçeler 2 BİNGÖL 2 ERZİNCAN 2 BİLECİK 3 MALATYA 3 KARS 3 KOCAELİ 4 MARDİN 4 AĞRI 4 SAKARYA 5 BATMAN 5 ARDAHAN 6 TUNCELİ 6 MUŞ 7 DİYARBAKIR 7. BÖLGE MERKEZİ TEKİRDAĞ 8. BÖLGE MERKEZİ KAYSERİ 9. BÖLGE MERKEZİ KONYA 1 TEKİRDAĞ 1 KAYSERİ 1 KONYA 2 EDİRNE 2 TOKAT 2 KARAMAN 3 KIRKLARELİ 3 YOZGAT 3 NEVŞEHİR 4 SİVAS 4 MERSİN 5 NİĞDE 6 AKSARAY 10. BÖLGE MERKEZİ SAMSUN 11. BÖLGE MERKEZİ TRABZON 12. BÖLGE MERKEZİ ŞANLIURFA 1 SAMSUN 1 TRABZON 1 ŞANLIURFA 2 ÇORUM 2 BAYBURT 2 ADANA 3 ORDU 3 GÜMÜŞHANE 3 ADIYAMAN 4 SİNOP 4 RİZE 4 OSMANİYE 5 AMASYA 5 GİRESUN 5 KİLİS 6 ARTVİN 6 HATAY 7 GAZİANTEP 8 KAHRAMANMARAŞ 13. BÖLGE MERKEZİ VAN 14. BÖLGE MERKEZİ ANKARA 1 VAN 1 ANKARA 1 İZMİR 2 BİTLİS 2 ESKİŞEHİR 2 DENİZLİ 3 ŞIRNAK 3 ÇANKIRI 3 AYDIN 4 SİİRT 4 KIRŞEHİR 4 MANİSA 5 IĞDIR 5 KIRIKKALE 5 UŞAK 6 HAKKÂRİ 16. BÖLGE MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI 1 Bağlı İlçeler 15. BÖLGE MERKEZİ İZMİR

7 Ek /05/2015 tarihinde......bölge Merkezi İl Müftülüğü nde yapılan Kız öğrenci / Erkek öğrenci Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması nda bölge birincisi seçilen Kız / Erkek öğrenciye ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SINAVIN YAPILDIĞI BÖLGE İL ÖĞRENCİN ADI VE SOYADI BABA ADI / ANA ADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ KUR AN KURSUNUN ADI / İLİ VE İLÇESİ ÖĞRETİCİSİNİN ADI VE SOYADI ADRESİ TELEFON NUMARALARI (KURS-EV-CEP) Erkek Öğrenciler Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali ne katılabilmek için 05 Mayıs 2015 Salı günü saat da(bitirilememesi durumunda müteakip günde) Kız Öğrenciler Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali ne katılabilmek için 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat da (bitirilememesi durumunda müteakip günde) Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacak ön elemede hazır olacağım. ÖĞRENCİ ÖĞRETİCİ (İmza) (İmza) KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ADI VE SOYADI UNVANI İMZASI Not: Yarışmacı öğrencilerin Başkanlıktaki ön elemeye bir gün öncesinden gelmesi durumunda, mesai saati içinde bayan öğrenci ve öğreticileri, Ankara Keçiören İlçe Müftülüğünün (0312) ; erkek öğrenci ve öğreticileri ise, Ankara Altındağ İlçe Müftülüğünün (0312) no lu telefonlarını aramaları halinde kalabilecekleri yer konusunda kendilerine yardımcı olunabilecektir. Herhangi bir aksaklık durumunda da Ankara Müftülüğünün (312) No lu telefonu da aranılabilecektir.

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet...

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet... İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3 2.1 Sabit Telefon... 3 2.2 Mobil Telefon... 5 2.3 Genişbant İnternet... 7 2.4 Sabit Genişbant İnternet... 8 2.5 Mobil Genişbant İnternet...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Vize Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler İki tür vize başvurusunda bulunabilirsiniz: Schengen Devletlerinde kısa süreli ikametler için (90 güne kadar) (ayrıntılar 1. maddede) veya uzun süreli ikametler için

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

Türkiye'de Kentleşme Analizi Şehirlerin Rekabet Gücü: Tartışma Serisi # 2

Türkiye'de Kentleşme Analizi Şehirlerin Rekabet Gücü: Tartışma Serisi # 2 Türkiye'de Kentleşme Analizi Şehirlerin Rekabet Gücü: Tartışma Serisi # 2 Tunga Köroğlu, Henry Jewell, Somik V. Lall, Nancy Lozano Gracia, Ve Hyoung Gun Wang 14 Haziran th,2012 1 İçerik Mekânsal dönüşümler

Detaylı

TÜRKİYE UZUN YILLAR ISITMA ve SOĞUTMA GÜN DERECELERİ

TÜRKİYE UZUN YILLAR ISITMA ve SOĞUTMA GÜN DERECELERİ TÜRKİYE UZUN YILLAR ISITMA ve SOĞUTMA GÜN DERECELERİ SERHAT SENSOY 1, ssensoy@dmi.gov.tr Ramazan Sağır 1, Mehmet Eken 1, Yusuf Ulupınar 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara,

Detaylı