BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?"

Transkript

1 BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan, be ö renci de Asya'dan. Hafta sonlar zmir'e gidiyoruz, insanlarla tan yoruz. Bugün cumartesi. Sabahleyin okula erken geliyoruz. Bir otobüse biniyoruz. K rk ö renci pikni e gidiyoruz. Piknikte sohbet ediyoruz, top oynuyoruz, ö leyin yemek pi iriyoruz, yemek yiyoruz. Bizim Türkçe müzik kasetimiz de var. Biz müzik dinliyoruz, dans ediyoruz. Ö leden sonra saat be e çeyrek kala ehre dönüyoruz, ama ben dönmek istemiyorum, çünkü bugün hava çok güzel. MERHABA Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? Nas ls n? Erdem: Te ekkür ederim, iyiyim. Senden naber? Hakan: Ben de iyiyim. Ho geldin Türkiye ye. Erdem: Ho bulduk. Neler yap yorsun? Hayat nas l gidiyor Hakan? Hakan: Çok güzel. Lise ikide okuyorum. Ya sen? Erdem: Ben de onuncu s n fta okuyorum. Hakan: K rg zistan dan ne zaman geldin? Erdem: Bu sabah geldim. Hakan: Aa, i te bak Murat da geliyor. Merhaba Murat. Murat: Merhaba Hakan. Beni arkada nla tan t rmayacak m s n? Hakan: Ah! Affedersin Murat. Bu Erdem. Erdem: Merhaba Murat. Benim ad m Erdem. Soyad m Uzun. Murat: Uzun mu? Uzun olsun, söyle lütfen. Kaç harfli? Erdem: Yanl anlad n Murat. Soyad m Uzun. Murat: Tamam, tamam anlad m. Kaç harfli? Lütfen söyle.yirmi harfli mi? Erdem: Hay r, yirmi harfli de il. Dört harfli. U-Z-U-N Murat: Ahhh! Yanl anlad m. Özür diliyorum. Erdem: Önemli de il. KONU: Kendinizi tan t r m s n z? 1 KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog yaz n z.

2 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 1 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 2

3 B R KOREL B R TALYAN Ben üniversitede okuyorum. Üniversitede yabanc ö renciler de var. Benim de iki yabanc arkada m var. Biri Koreli, biri de talyan. Koreli arkada m 19 ya nda, talyan arkada m da ondan üç ya daha büyük. Ben onlar çok seviyorum. Onlar imdi bizim üniversitemizde Türkçe ö reniyorlar. Derslerden sonra bazen okulumuzun bahçesinde, bazen de bir pastanede oturup konu uyoruz. Onlar bana kendi memleketlerini anlat yorlar. Ben de onlara Türkiye'yi ve Türkleri tan t yorum. Onlar n ikisi de yurtta kal yorlar. Yurtta Türk arkada lar var. Türkçeyi daha iyi ö renmek için onlarla yava yava Türkçe konu uyorlar. Bugünlerde onlar n da benim de s navlar m z var. Çok ders çal yoruz. S navdan sonra, pazar günü bize ak am yeme ine gelecekler. Annem ve ben onlara Türk yemekleri haz rlayaca z. Arkada lar m Türk yemeklerini çok seviyorlar. Özellikle döneri ve zeytinya l yaprak dolmas n. NEREL S N Z? Murat: Nereden geliyorsun Erdem? Erdem: K rg zistan dan geliyorun. Murat: Nerelisin? Erdem: Annem zmirli, babam Ankaral. Murat: Ne zaman geldin Türkiye ye? Erdem: Bir hafta önce geldim. Hakan: Ne oluyor arkada lar, beni unutuyorsunuz? Erdem: Ahh! Affedersin Hakan. Buras gerçekten çok güzel. Dün bana burada güzel bir göl var, dedin, hat rl yor musun? Bu gölü çok merak ediyorum. Neden beni gezdirmiyorsunuz arkada lar? Murat: Bence burada ilginç bir ey yok. Gölü sonra da gezeriz. Ben futbol oynamak istiyorum. Kim benimle geliyor? Erdem: Lütfen Murat. Bana yard mc ol. Buray tan mak istiyorum. Yüzme de ö renmek istiyorum. Hakan: Erdem, Murat çok iyi yüzer, biliyor musun? Buralarda en iyi yüzücü Murat t r. Murat: Evet, bal k gibi yüzerim. Erdem: Evet, dün birisi söylemi ti. Arkada lar, Murat yüzme ampiyonu dedi. Do ru mu? Murat: Elbette. Her y l birinci oluyorum. Geçen y l da okul kamp nda birinci oldum. Not: Hakan ve Erdem Murat a aka yap yorlar. Hakan: Tamam, gidelim. Erdem: Nereden ba l yoruz. Hakan: lk önce göle gidiyoruz? Murat: Bugün hava da çok s cak. Size yüzme dersi vermek istiyorum. Haz r m s n z? Not: Murat suya girer ama. Murat: mdattttt!!!!! Bo uluyorum. mdattt!!!!!!!!! Yard m edin. Not: Erdem ve Hakan suya girer ve Murat kurtar r. Erdem: Sen gerçekten harika yüzüyorsun Murat. Hakan ve Erdem: Haaa, Haa, Haaaaaaaaaaa KONU: S n f n z ve arkada lar n z tan t r m s n z? 3 KONU: Nerelisiniz? konulu diyalog yaz n z...

4 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 2 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 4

5 TÜRKÇE KURSUNDA Patrick Türkçe ö renmek için istanbul'a geldi. imdi bir Türk ailesiyle beraber kal yor. Ailede anne, baba, üç çocuk ve bir de kedi var. Baba, doktor; anne, ö retmendir. Her sabah anne ve baba i e, çocuklar da okula gidiyor. Patrick Türkçe kursuna gidiyor. Patrick saat birde eve geliyor, yemek yiyor ve Türkçe çal yor. Çocuklar eve saat dörtte geliyorlar. Biraz televizyon seyrediyorlar, müzik dinliyorlar ve ev ödevlerini yap yorlar. Cuma günü Patrick eve geldi ve hemen mutfa a gitti. Güzel Frans z yemekleri pi irdi. Ak am bütün aile, güzel yemekleri yemek için masaya oturdu. Patrick mutfa a gitti, ama yemekler yoktu, çünkü kedi bütün yemekleri yedi. Evde yemek yoktu; bunun için hep beraber lokantaya gittiler. GÜLCAN Benim ad m Gülcan. Ben Türkiye'den geliyorum. Yolculu um oldukça uzun sürdü. Uçakla alt saatte Bi kek'e geldik. Hava alan ndan yurda kadar iki katl bir otobüsle geldik. Otobüste bize kek, kahve, çay ve meyve suyu verdiler. Yurtta ayr ayr odalara yerle tik. Üç gün sonra Manas Üniversitesine geldik ve K rg zca, Rusça ö renme e ba lad k. Yurtta K rg z ö rencilerle tan t k ve arkada olduk. Her gün K rg zca konu uyoruz ve çok ders çal yoruz. Biz, K rg zcay çok iyi ö renmek ve üniversitede çok ba ar l olmak istiyoruz. BU NE? BU K M? Erdem: Buras harika bir yer. Çok ansl s n z arkada lar. Murat: Yapma Hakan. Bu nas l ans. Sen ehirde ya yorsun. Temiz sokaklar, parklar, bahçeler, sinema ve tiyatro... Erdem: Ben büyük ehirde ya yorum ama hayvanlar ve do ay hiç tan m yorum. Bu ne Hakan? Hakan: Bu kurba a Erdem. Erdem: Peki bu ne? Çok ilginç. Ne kadar uzun ve büyük. Hakan: O y lan bal. Erdem: Y lan bal m? mdattt!!! Hakan: Korkma.Ben hiç y landan korkmam. Bak imdi. Not: Hakan suya dalar ve bal yakalar. Hakan: Al. Bu sana hediyem olsun. Erdem: mdatttt!!!!!! Hakan: Korkma Erdem. O y lan de il, bal k. Y lan bal klar insana zarar vermez. Tam tersine biz bu bal klar yiyoruz. Not: Bu s rada Bal kç Ali amcay görürler. Hakan: Merhaba Ali amca. Ne yap yorsunuz? Ali Amca: Bal k tutuyorum. Ya siz? Hakan: Gölü geziyoruz. Erdem K rg zistan dan geldi. Ona gölü gezdiriyoruz. Ali Amca: Ho geldin köyümüze Erdem. Erdem: Ho bulduk Ali amca. Köyünüz gerçekten çok güzel. *** Erdem: Hakan, ben bal k tutmak istiyorum. Hakan: Üzgünüm olmaz, ak am olmak üzere. Haydi, eve gidiyoruz. Not: Yolda silah sesi duyarlar ve ilerde bir kamyonet görürler. Erdem: Kim bunlar Hakan? Bu araban n ne i i var burada? Hakan: Bilmiyorum ama burada avlanmak yasak. KONU: Evinizde Bir Gününüz nas l geçiyor. Anlat r m s n z? KONU: Bu Ne? konulu diyalog yaz n z. 5

6 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 3 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 6

7 SERDAR TRABZON'DA Benim ad m Serdar. Ben ö renciyim. Ben Türkmenistan'dan geldim. Türkiye'de sekiz ay kalaca m, sonra tatil için ülkeme gidece im. Ben bir y l sonra üniversitede okuyaca m. Trabzon çok güzel bir ehir. nsanlar da çok s cak. Türk arkada lar m z bizi çok iyi kar lad lar. A kabat'ta benim annem, babam ve karde lerim var. Annem ö retmen, babam mühendistir. Biz uçakla istanbul'a, istanbul'dan da Trabzon'a trenle geldik. Tren yolculu u on iki saat sürdü. Trende yatak da vard. Ben imdi yurtta kal yorum. Yurt ile okul aras otobüsle on be dakika. Bazen okula yaya gidiyorum, vitrinlere bak yorum. Hafta sonu arkada larla plaja gidiyoruz. Birkaç saat yüzüyoruz, oyunlar oynuyoruz ve güne leniyoruz. Ak amleyin hep beraber yurda dönüyoruz ve bir sonraki haftan n program n yap yoruz. DERS SAAT KAÇTA BA LIYOR? Hakan: Murat, saat kaç oldu? Murat: Saat dokuzu yirmi geçiyor. Hakan: Ak am oldu ve ben eve çok geç kald m. Annem çok merak eder. Murat: Sana inanm yorum. Bu saatte eve gidilir mi? Benim için hayat yeni ba l yor. Haydi, birlikte ehre gidelim. Ben bu saatte eve gitmek istemiyorum. Hakan: Murat, gidemezsin. Çok geç oldu. Ailen merak eder. Arkada lar n iyi çocuklar de il. Yar n matematikten s nav var. Bak, bütün derslerin zay f. Murat: Ho çakal n arkada lar, Yar n sekizde görü ürüz. Matemati e çok çal Hakan. Sana güveniyorum. Sen benim en iyi arkada ms n. Eminim, yar n bana s navda yard m edersin. Hakan: Kesinlikle olmaz. (Not: Murat ehre giderken ormandan geçer. Ormanda eski bir evin bahçesinde ölü hayvanlar vard r. Ayr ca Hakan evin bahçesinde bugünkü kamyonu görür ve onlar n kim olduklar n merak eder. Çünkü o bölgede avlanmak yasakt r. Eve yakla r ve odunlar n üstüne ç kar. Pencereden içeri bakar.) Murat: Gözlerime inanm yorum. Bu adamlar da kim? Bu hayvanlar ne yapacaklar? Bu hayvanlar niçin öldürdüler? Avc lar Reisi: Arkada lar saat sekiz oldu. Herkes yats n. Yar n bereketli bir gün bizi bekliyor. Not: Tam bu s rada Hakan n aya n n alt ndaki odunlar kayar. Hakan büyük bir gürültüyle yere dü er. Adamlar hemen d ar ç kar. Hakan kaçmaya çal r ama adamlar onu yakalar. Avc lar Reisi: Kim var orada? Yakalay n unu. Sen kimsin? Ne yap yorsun burada? Murat: ehre gidiyorum. Avc lar Reisi: Galiba, bu çocuk her eyi gördü. Bir süre bizim yan m zda misafir kals n. Avc : Tamam patron. Yaramazl k yapma. Otur uraya. Bir süre burada misafir olarak kalacaks n. Murat: Ne olur b rak n beni. Ben hiç bir ey görmedim. Hiç kimseye bir ey söylemem. Ne olur, ne olur! KONU: Okulunuzda Bir Gününüzü anlat r m s n z?. KONU: Saat Kaç? konulu diyalog yaz n z. 7

8 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 4 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 8

9 EV M Z Biz üç arkada Kilis ilinin irin bir mahallesinde üç odal bir evde ya yoruz. Evimizin çiçeklerle süslü bir balkonu var. Bahçesinde küçük bir havuz var. Havuzda bütün gün ördekler, ku lar su içiyorlar. Her hafta sonu bu bahçede oturuyoruz ve ördekleri seyrediyoruz. Evimizde çok mutluyuz, çünkü iyi kom ular m z var. Ara s ra onlara misafirli e gidiyoruz. Evde i bölümü yapt k. Ben bula klar y k yorum. Özgür yemek yap yor, Sacit de al veri i yap yor. u anda saat ak am n alt s. Özgür kuru fasulye yapt. Kuru fasulyeyi çok seviyorum. Kuru fasulye yapmak çok kolay. Yemek yapmak için fasulye, su, tuz, s v ya ve salça lâz m. Bir gün sizi de misafirli e bekliyorum. EV N Z KAÇ ODALI? Hakan n Annesi: Merhaba çocuklar. Ho geldiniz. Hakan: Ho bulduk anne. Anne bu Erdem. K rg zistan dan geldi. Hakan n Annesi: Ho geldin Erdem. Nas ls n? Ailen nas l? Hakan: Anne, Erdem in ailesini tan yor musun? Hakan n Annesi: Elbette tan yorum. Onun annesi benim çocukluk arkada m. Birlikte ayn okulda okuduk. Hakan n Annesi: Erdem, annen ve baban ne zaman Türkiye ye tatile gelecek? Erdem: Onlar bir hafta sonra Türkiye de olacaklar in allah! Hakan n Annesi: Buyrun çocuklar içeri. Size harika yemekler yapt m. Erdem, Türk yemeklerini özlemi tir. Hakan: Gel Erdem, yemekten önce sana evi gezdirmek istiyorum. Evimiz iki katl. Buras salonumuz. Benim odam ikinci katta. Gel sana bir süprizim var. Gözlerini kapat. Gel imdi yava yava. Haz r m s n? Aç bakal m. Erdem: Aman Allah m. Bunlar ne güzel atlar. Ne olur Hakan, bahçeye ç kal m. Hakan: Tamam, haydi gel. kinci bir süprizim daha var. *** Hakan: Karaba, gel arslan m. Erdem: Bu ne tatl ey. Hakan ben atlar ve köpekleri çok seviyorum. Hakan: Karaba n yavrular var. ster misin sana hediye edeyim? Erdem: Gerçek mi? nanm yorum. Ama ben bunlar K rg zistan a nas l götürece im? Hakan n Annesi: Haydi çocuklar yemek haz r. Hakan: Tamam anne. Hemen geliyoruz. Not: ( Muratlar n evi) Murat n annesi uyumaktad r. Annesi Murat rüyas nda görür. Murat annesinden yard m istemektedir. Murat: Anne, ne olur bana yard m et. Yard m et anne, ne olur anne! Not: Murat n annesi korkuyla uyan r ve Hakan n annesine telefon eder. Fatma Han m: Alo Ay e Han m. Murat eve gelmedi. Çok kötü bir rüya gördüm. Hakan a sorar m s n z? Murat nerede acaba? Ay e Han m: Tamam, bir dakika. Hakan! Fatma Han m ar yor. Murat nerede biliyor musun? Hakan: Anne, Murat bizden ayr ld ve ehre gitti. Ay e Han m: Fatma Han m, Murat ehre gitmi. Fatma Han m: Tamam, te ekkür ederim. Kusura bakmay n, çok korkuyorum. KONU: Evinizi iç ve d özellikleri ile tan t r m s n z? KONU: Eviniz Kaç Odal? konulu diyalog yaz n z. 9

10 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 5 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 10

11 BÜYÜK ANNEM VE BÜYÜK BABAM Büyük annemi ve büyük babam uzun zamand r görmedim. Onlar çok özledim. Mektuplar ma cevap yazmad lar. Hemen otobüse bindim ve köye gittim. Köydeki evimiz tek katl d r. Bahçesinde meyve a açlar vard r. Kap n n ziline bast m, ama çalmad. Elimle kap ya vurdum. Büyük babam kap y açt. Beni gördü ve çok a rd. Arkas ndan büyük annem geldi, ikisini de öptüm. O gece geç saate kadar oturduk, konu tuk. Üç gün sonra "Bugün gidiyorum." dedim, ikisi de çok üzüldüler. Beraber evden ç kt k. Ben onlar n ellerini öptüm ve otobüse bindim. AL BEY NEY N OLUYOR? Not: Hakan ve Erdem tekrar eve girerler. Erdem: Beni ailen ile tan t r r m s n Hakan? Bu albümde kimler var? Hakan: Bu babam ve annem. Sa ndaki amcam ve han m Ay e yengem. Bu da halam ve yan ndaki kocas Ahmet eni tem. Bu karde im Ali. Bunlar da dedem ve ninem. Erdem: Harika bir ailen var Hakan. Özellikle deden ve ninen çok tatl görünüyor. Ailen ile tan mak istiyorum. Hakan n Annesi: Buyrun çocuklar sofraya. Eminim yemekleri be enirsin Erdem. Erdem: Ellerinize sa l k Fatma teyze. Hepsi harika görünüyor. Not: Bu s rada zil çalar ve Hakan n babas gelir. Hakan n Babas : Merhaba çocuklar. Afiyet olsun. Hakan: Merhaba baba. Baba bu Erdem. K rg zistan dan geldi. Hakan n Babas : Ho geldin Erdem. Türkiye de ne kadar kalacaks n? Ailen ne zaman gelecek? Erdem: Bilmiyorum Ahmet amca. Belli de il ama art k buralarda kalmak istiyorum. Ailem bir hafta sonra gelecek. Not: Yemekten sonra bir süre televizyon seyrederler. Hakan n Annesi: Tamam, çocuklar. Bu kadar televizyon yeter. imdi yatma zaman. Hakan: yi geceler baba, iyi geceler anne. Hakan n Babas : yi geceler çocuklar. Erdem: Hakan, köyünüz gerçekten çok güzel. Siz çok ansl s n z. Ben hayvanlar ancak kitaplarda görüyorum. Hakan: Hakl s n Erdem. Ben çok ansl y m. Ama sen de anne ve babana söyle, burada teyzende kal rs n. Erdem: Tamam, bu güzel bir fikir. Haydi, iyi geceler. Yar n senin s nav n var. Hakan: yi geceler Erdem. Erdem: Hakan! Hakan! Hakan, d ar da silah sesleri var. Hakan sen de görüyor musun? Adamlar! Silahl adamlar! ( Tak, tak, tak ) Karaba : Hav, hav, hav Hakan: Karaba! Gel buraya yavrum. Aman Allah m. Baba, baba! Tak, tak, tak Not: Adamlar karaba a ate eder ama Karaba a bir ey olmaz ve çocuklar d ar ç kar. Adamlar da kaç p gider. Hakan : Nas ls n arslan m. KONU: Ailenizi tan t r m s n z? KONU: Ali Bey Neyiniz Oluyor? konusuyla ilgili bir diyalog yaz n z. 11

12 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 6 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 12

13 B R HAFTADA Bir haftada yedi gün var. Pazartesi, sal, çar amba, per embe, cuma, cumartesi, pazar. Ben bir irkette sekreterim ve haftada be gün çal yorum. Haftada üç gün ingilizce ö reniyorum. Dersler ak am saat alt da ba l yor, dokuzda bitiyor. Eve çok yorgun geliyorum. Bazen yemek yemiyorum, hemen uyuyorum. Sal ve cuma günleri ak am saat yedide eve geliyorum. Güzel bir yemek pi iriyorum. Televizyon seyrediyorum ve saat on birde uyuyorum. Ben en çok hafta sonunu seviyorum, çünkü cumartesi ve pazar günleri geç kalk yorum. Arkada lar m ile sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum. BUGÜN TÜRKÇE VAR MI? Hakan n Annesi: Günayd n çocuklar. Haydi kalk n, sabah oldu. Kahvalt haz r. Okula geç kal yorsunuz. Hakan: Günayd n anne. Erdem: Ders kaçta ba l yor Hakan? Hakan: Saat sekizde. Erdem: Bugün kaç ders var Hakan? Bugün dersten sonra göle bal k tutmaya gider miyiz? Hakan: Be ders var. Dersler saat üçte bitiyor. Üçten sonra gider, bal k tutar z. Erdem: Bugün ben de okula gelmek istiyorum Hakan. Arkada lar nla tan mak istiyorum. Ö retmen izin verir mi? Hakan: Elbette Erdem. Neden olmas n? Not: Hakan ve Erdem okula gelir. Hakan: Merhaba arkada lar! Ö renciler: Hakan yan ndaki bu sevimli çocuk kim? Hakan: Arkada lar bu Erdem. K rg zistan dan geldi. Sizinle tan mak istedi. Ö renciler: Merhaba Erdem. Ho geldin okulumuza. Erdem: Merhaba. Ho bulduk. Ö retmen: Merhaba arkada lar. Ö renciler: Sa ol! Ö retmen: Nas ls n z? Ö renciler: Sa ol! Ö retmen: Kim yok ba kan? Ba kan: Murat yok ö retmenim. Ö retmen: Niçin gelmedi? Bugün s nav var. Bu y l s n fta kalacak. Murat gören var m? Not: Bu s rada kap çalar ve gelen Murat n annesidir. Murat n Annesi: Özür dilerim Hocam. Murat dün ak am eve gelmedi. Çok korkuyorum. Dün ak am çok kötü rüya gördüm. Anne bana yard m et diye yalvard. Hakan: Hocam Murat dün bizimle beraberdi. ehre gitmek için bizden ayr ld. Ayr ca bu bölgede bu günlerde avc l k yapan yabanc adamlar var. Ö retmen: Arkada lar bugün ders yapm yoruz. Ö renci: Hey!!!!!!! Matematik s nav na hiç çal mad m. Murat a çok te ekkür edece im. Bir ö renci: Her gün birimiz s rayla kayboluruz arkada lar. Ba ka bir ö renci: Dün ben de hiç ders çal mad m. Murat a ben de çok te ekkür edece im. Ö retmen: Arkada lar lütfen. O sizin arkada n z. Haydi herkes i ba na. Hakan sen polise haber ver. Arkada lar, yar m saat sonra yola ç k yoruz. 13 KONU: Evinizde ve okulunuzda bir hafta nas l geçiyor? Anlat r m s n z? KONU: Bugün Türkçe Var M? konulu diyalog yaz n z.

14 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 7 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 14

15 MET N BEY VE AYSEL HANIM Metin Bey her gün saat yedi buçukta kalk yor. Banyoya gidiyor ve elini yüzünü y k yor. Di f rças yla di lerini f rçal yor. Pijamas n ç kar yor ve tak m elbisesini giyiyor. Saat sekizde kahvalt yap yor. Kahvalt da biraz peynir, iki dilim ekmek, biraz ya, biraz reçel yiyor ve dört bardak çay içiyor. Metin Beyin e i Aysel Han md r. Aysel Han m eczac. O i ini çok seviyor. Sabah Metin Bey ve Aysel Han m evden beraber ç k yorlar. Aysel Han m n i yeri eve yak n, ama Metin Beyin i yeri eve uzak. Bunun için Metin Bey e otobüsle gidiyor, ikisi de saat be buçu a kadar çal yorlar ve eve geri geliyorlar. Aysel Han m hemen yemek haz rl yor, Metin Bey de ona yard m ediyor. Birlikte ak am yeme ini yiyorlar. Sonra Metin Bey televizyon seyrediyor. Biraz gazetelere göz at yor. Aysel Han m da mutfakta bula klar y k yor. Daha sonra uyuyorlar. NE YAPIYORSUNUZ? Hakan: Erdem, haydi. Babama haber verelim. Erdem: Babana m? Niçin? Baban ne i yap yor? Hakan: Benim babam polis. Neyse. Haydi acele edelim. Murat zor durumda olabilir. Alo, baba Murat dün ak amdan beri eve gitmemi. Herkes onu ar yor. Hakan n Babas : Dün seninle de il miydi? Hakan: Evet ama daha sonra bizden ayr ld. ehre gitti. Ormanda ba na bir ey gelmi olabilir. Hakan n Babas : Tamam o lum. Bütün polislere ve gazetecilere haber gönderiyorum. Not: Bir saat sonra Hakan ve Erdem ormanda Murat ar yor. Hakan: Erdem bu orman çok tehlikeli. Bu bölgede pek çok y rt c ve vah i hayvan ya yor. Bu yüzden Murat için çok korkuyorum. Erdem: Hakan bu ne? Burada kimler ya yor? Hakan: Buras y llardan beri bo. Bo ver, bazen burada avc lar kal yor. Ama imdi av yasak. O yüzden hiç kimse kullanm yor. Erdem: Hakan bir ses duydun mu? Dinle. Burada birisi var galiba. Hakan: Kulaklar ma inanam yorum. Bu Murat n sesine benziyor. Sessiz ol Erdem. Dikkatli olmal y z. Hakan: Aman Allah m! Kim bu adamlar? Daha önce bu adamlar gördük. Hat rl yor musun? Dünkü silahl adamlar. Bunlar avc olabilir ama burada avlanmak yasak. Hakan: Tamam, imdi bir plan yapal m. Tamam, akl ma bir fikir geldi.dinle imdi. Erdem: Sen burada kal. Ben Murat kurtarmak için içeri girece im. Adamlar beni görüp d ar ç kabilir ve beni yakalayabilir. O zaman onlar n foto raf n çek ve buradan uzakla, tamam m? Ben buralar bilmiyorum. Ormanda yolu bulamam. Hakan: Dikkatli ol Erdem. Adamlar uyanmas n. Bu adamlar tehlikeli ve silahl. Not: Erdem kap y açmaya çal r ama avc lar onu görür. Avc 1: Ho geldin. Hakan: Aman Allah m!!!!! 15 KONU: Ne olmak istiyorsunuz? Niçin? Akrabalar n z n mesleklerini tan tan kompozisyon yaz n z. KONU: Ne Yap yorsunuz? konulu diyalog yaz n z.

16 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 8 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 16

17 GAZ ANTEP Gazi Antep ehri Türkiye'nin güneydo usundad r. Çok güzel bir ehirdir. Belki stanbul ve Ankara kadar büyük de ildir, ama yine de burada bir milyonun üstünde insan ya yor. Gazi Antep'te i alanlar çok geni tir, herkes çal yor. Birçok fabrikalar ve atölyeler vard r. Ayr ca bir de Gazi Antep Üniversitesi vard r. Üniversite ehirden biraz uzak, ama yurt da üniversitenin yan nda. Bunun için ula m sorunu yok. Gazi Antep'te yaz n hava çok s cak oluyor, insanlar evlerinden ve i yerlerinden d ar ya ç km yorlar. Gece balkonlarda yat yorlar. K n ise havalar sert, sokaklar ise her zaman slakt r. HASTAHANE NEREDE? Not: Avc lar, Erdem i yakalar. Hakan foto raf çekmek isterken Avc Hakan görür. Arkas ndan ate eder. Hakan omzundan yaralan r. Erdem: Siz kimsiniz? Niçin arkada m z burada tutuyorsunuz? Avc : Arkada n z yasak bölgeye girdi. Buralar bizim bölgemiz. Onun için onu burada misafir ediyoruz. Burada bir haftal k i imiz kald. Ondan sonra gidebilirsiniz. Erdem: Bak n, bütün ehir Murat ar yor. Sizi k sa zamanda bulurlar. Bizi b rak n, lütfen. *** Avc : Arkada lar kalk n. Hemen buray terkediyoruz. Buraya arkada n kurtarmak için iki çocuk geldi. Birini yakalad m ama di eri kaçt. Biraz sonra polisler gelir. ehrin d ndaki eski fabrikada saklan r z. Avc lar n Lideri: Seni beceriksiz. Neden elinden kaç rd n. Her eyi berbat ettin. Tamam burada i imiz bitti. Çabuk haz rlan n. Bütün e yalar yar m saat içinde kamyonlara yükleyin. Hemen buralar terkediyoruz. Not: Hakan eve gelir ve bütün her eyi anlat r. Hakan n Babas : Ne oldu Hakan? Nereden geliyorsun? Ne bu tela? Ne oldu anlat? Erdem: Erdem avc lar n eline dü tü. Ayr ca Murat da avc lar n elinde. Hakan n Babas : Ne diyorsun Hakan? Nerede? Ne zaman? Avc m? Kim bu avc lar? Ama burada avlanmak yasak. Erdem: Erdem de Murat da adamlar n elinde. Biz Murat kurtarmak istedik, ama ba aramad k. Bu adamlar bu bölgede avlan yorlar herhalde. Hakan n Babas : Aman Allah m! Sen yaral s n. Seni hemen hastahaneye yeti tirmemiz laz m. Erdem ve Murat neredeler imdi? Erdem: Ormanda eski bir evde. Ama acele etmek gerek. K sa zamanda oray terk ederler. Önce Erdem ve Murat kurtaral m. Daha sonra hastaneye gideriz. Hakan n Babas : Tamam, tamam, Hemen gidelim. Not: Ormandaki eski eve gelirler ama evde hiç kimse yoktur. Hakan n Babas : Adamlar çok ak ll. Hemen gitmi ler buradan. imdi i imiz çok zor. Erdem: Gazetelere ve televizyonlara haber versek. Hakan n Babas : Aferin o lum. Sen çok ak ll bir çocuksun. Haydi ilk önce karakola gidelim. Belki suçlular foto raflardan buluruz. Tan yabilir misin Hakan? Erdem: Elbette baba. Hakan n Babas : Tamam. Haydi gidelim. Önce karakola daha sonra hastaneye. Ondan sonra da gazeteye ve televizyona haber veririz. 17 KONU: ehrinizi ve ülkeninizi tan t r m s n z? KONU: Affedersiniz, Okul Nerede? konusuyla ilgili bir diyalog yaz n z?

18 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 9 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 18

19 GÜL A ACI Rahmi Bey, torunu Elif i can ndan çok seviyor. Onu güldürmek için çe itli oyunlar ç kar yor. Elif ile dedesi kö kün bahçesindeki a açlardan ço una birlikte ad koyuyorlar. Baharda bahçeyi birlikte ektiler, yaban otlar n birlikte temizlediler. Gene bir bahar günü dedesi Elif i yan na ça rd, elindeki küçük fidan gösterdi, ona "Elif bak yavrum! Bunu senin için ald m. Gel, bahçeye birlikte dikelim. Bu fidana senin ad n verece im. Güzel bir gül a ac olsun." dedi. Dedesi ile Elif gül fidan diktiler ve fidan üç y lda kocaman bir gül a ac oldu. Dedesi, gül a ac n hep Elifçik, diye seviyor. Gül a ac, nisan ay nda pembe pembe çiçek aç yor, mis gibi güzel kokular yay yor. MUZUN K LOSU NE KADAR? Hakan n Babas : Evet o lum. Bunlar suçlular n dosyas. Hakan: Baba, üzgünüm ama bu dosyada yok. Hakan n Babas : una da bak Hakan. Bu son ans m z. Hakan: Maalesef, maalesef. Evet, evet, i te bu. Bu adam. Buldum onu. Hakan n Babas : Aferin Hakan. Bu foto raflar hemen gazete ve televizyonlara verelim. *** Avc lar n Lideri: Bütün bu olanlar senin yüzünden aptal herif. Eski evimiz çok rahatt. Neyse, birkaç günlük i imiz kald. Burada yiyecek, içecek hiçbir ey yok. Biriniz gidip bir eyler als n. Açl ktan ölece iz. Avc : Tamam, patron ben giderim. Not: Avc lardan biri manava gider. Sat c televizyon seyretmektedir. Avc : Bugün haberlerde ne var? Market: En önemli haber kaç r lan çocuklarla ilgili. Bu bölgede avlanan üç ki i ile ilgili haberler. Siz bu kasabada m ya yorsunuz? Yabanc s n z galiba? Avc : Evet, yeni geldim. Arkada ziyareti. Market: Buyrun ne istiyorsunuz? Avc : Ekmek, peynir, bal k, bir kilo muz ve elma. Market: Buyurun lütfen. Avc : Te ekkür ederim. Not: Manavdan ç karken adam Hakan n arkada olan Hasan ile çarp r ve gözlü ü yere dü er. Avc : Önüne baksana, aptal çocuk. Hasan: Çok özür dilerim bay m. KONU: lginç bir ehir gezinizi anlat r m s n z? 19 KONU: Elman n Kilosu Ne Kadar? konusuyla ilgili bir diyalog yaz n z.

20 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 10 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 20

21 SÜT Sütsüz büyümek mümkün de ildir. Süt yaln zca bebekler için de il, büyüklerin de iskeletlerinin, kemiklerinin ve di lerinin geli imi için çok gereklidir. Hiç bir et, sebze ya da bal k türü süt kadar besleyici de ildir. Anne veya inek sütü özellikle bebekler için temel bir besin maddesidir. Bize gerekli tüm g dan n hemen hemen yar s n süt verir. Mineral tuzlar, ya lar, ekerler, vitaminler hepsi sütte vard r. Süt, peynir, krema bunlar çok yararl d r. Bunlars z büyüme dü ünülemez. Günde bir bardak süte ihtiyac m z vard r. Bütün gün zinde olmak, s cak ve so uktan etkilenmemek için ya maddesinin bir k sm n vücudumuzda saklamam z gerekir. Bunu da yine sütten elde ederiz. BUGÜN KAHVALTIDA NE VAR? Not: Hasan eve döner. Hasan: Anne bugün kahvalt da ne var? Hasan n annesi: Sürpriz. Biraz sonra görürsün. Hasan: Ya as n. Sen harikas n anne. Peynir, yumurta ve çilek reçeli ve en sevdi im börek. Not: Tam bu s rada h rs zlarla ilgili haber yay nlan r. Hasan: Baba, Baba!!! Hasan n Babas : Ne oldu yavrum? Hasan: Baba, ben bu adam gördüm. Biraz önce markette gördüm. Adamla çarp t k ve gözlü ü yere dü tü ve bana çok k zd. Hasan n Babas : Emin misin o lum? Hasan: Elbette, baba. Televizyondaki o adam. Hasan n Babas : Tamam, hemen polise haber verelim. Alo, iyi günler memur bey. Aranan avc lar bugün Ünal Markette görüldü. Polis: Saat kaçta? Hasan n Babas : Bir saat önce. Polis: Tamam, te ekkürler. Hemen gidiyoruz. Market: Bir ey de il. Not: Polis markete gelir. Polis: Saat dokuzda buradan kim al veri yapt. Yabanc biri geldi mi? Market: Evet, bir yabanc geldi. Haberleri sordu. Bir eyler al p gitti. Birkaç gündür geliyor. Polis: O adamlar bir haftad r ar yoruz. Ne tarafa gitti? Market: Bu tarafa gitti ama nerede ya yorlar bilmiyorum. Polis: Tamam, te ekkürler. Tekrar gelirse mutlaka bizi aray n. Market: Elbette. Mutlaka arar m. Güle güle memur bey. KONU: Do um gününüzde neler yapt n z. Anlat r m s n z? 21 KONU: Marketten Ne Ald n z? konulu diyalog yaz n z.

22 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 11 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 22

23 SAHANDA SEBZEL B FTEK Size bir yemek tarifi vermek istiyorum. Bunun için 750 gram biftek, 2 adet so an, 4 adet sivri biber, 2 adet domates, 3 di sar msak, kekik, un, bir yemek ka margarin, yeterince tuz ve bir yemek ka salçay önceden haz rlay n. So anlar ince ince do ray n. Tencerede ya eritin, so anlar bu ya da pembele tirin. Biberleri incecik k y n. Sar msaklar do ray n. Biberleri ve sar msaklar tencereye ilâve edin ve kavurun. Ard ndan unu aktar n yine kavurun. Do ranm domatesi de koyun. Salçay ve malzemenin üzerine iki parmak ç kacak kadar suyu ilâve edin ve a r ate te be ya da alt dakika kadar pi irin. En son tuzunu ve keki ini ayarlay n. Sosunuz haz r. Yayvan bir tencereye biftekleri dizin. Sosu haz rlad n z bifte in üzerine dökün ve tencerenin a z n kapat n. A r ate te pi irin. BUGÜN MÖNÜDE NE VAR? Avc : Merhaba arkada lar. Me hur olduk. Bütün gazeteler ve televizyonlar bizden bahsediyor. Avc lar n Lideri: Arkada lar bu i i bitirip en k sa zamanda buralardan gitmeliyiz. Seni gören olmad de il mi? Avc : Merak etme hiç kimse görmedi. Avc lar n Lideri: Evet, neler ald n bakal m. Bugün mönüde neler var? Avc : Ekmek, yumurta ve bal k. Avc lar n Lideri: Buradaki son ak am yeme imiz. Buralar n en çok temiz havas n ve bal klar n özleyece im. Avc lar: Haa, haa,haaa! Avc lar n Lideri: Arkada lar, bugün çok güzel bir plan yapmal y z. E er ba ar l olursak çok zengin olaca z. Sen bugün son kez d ar ç k. Birkaç parça k yafet al ama çok dikkatli ol. Yar n buralar terk ediyoruz. Avc : Tamam patron, hemen ç k yorum. Avc lar n Lideri: Tamam imdi vakit kaybetme ama çok dikkatli ol. Avc : Hiç merak etme patron. Peki, bu çocuklar ne yapaca z? Avc lar n Lideri: Onlar burada biraz dinlensinler. anslar varsa polisler onlar bulur. Onlarla zaman kaybedemeyiz. Git bakal m. u çocuklar bir ziyaret et. Ne yap yorlar içeride? *** Avc : Merhaba çocuklar. Bizim buralarda i imiz bitti. E er ans n z varsa sizi burada bulurlar. Bundan sonra yaramazl k yapmay n. Size imdi nefis bir bal k getirece im. Sizi ve bu nefis bal klar hiç unutmayaca z. Haaa, haa,haaa! KONU: Okul pikni inizi anlat r m s n z? KONU: Yemeklerden Ne Al rs n z? konulu diyalog yaz n z. 23

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Gümrük Turist Bilgileri

Gümrük Turist Bilgileri atilaurm@yahoo.com Gümrük Gümrük S n r geçi i Ye il Alan K rm z Alan Deklare edecek hiç bir eyim yok Deklare edilecek ürünler Gümrüksüz Mallar Ma azas Bir tane daha gümrük formu alabilir miyim? Lütfen

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı