BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?"

Transkript

1 BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan, be ö renci de Asya'dan. Hafta sonlar zmir'e gidiyoruz, insanlarla tan yoruz. Bugün cumartesi. Sabahleyin okula erken geliyoruz. Bir otobüse biniyoruz. K rk ö renci pikni e gidiyoruz. Piknikte sohbet ediyoruz, top oynuyoruz, ö leyin yemek pi iriyoruz, yemek yiyoruz. Bizim Türkçe müzik kasetimiz de var. Biz müzik dinliyoruz, dans ediyoruz. Ö leden sonra saat be e çeyrek kala ehre dönüyoruz, ama ben dönmek istemiyorum, çünkü bugün hava çok güzel. MERHABA Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? Nas ls n? Erdem: Te ekkür ederim, iyiyim. Senden naber? Hakan: Ben de iyiyim. Ho geldin Türkiye ye. Erdem: Ho bulduk. Neler yap yorsun? Hayat nas l gidiyor Hakan? Hakan: Çok güzel. Lise ikide okuyorum. Ya sen? Erdem: Ben de onuncu s n fta okuyorum. Hakan: K rg zistan dan ne zaman geldin? Erdem: Bu sabah geldim. Hakan: Aa, i te bak Murat da geliyor. Merhaba Murat. Murat: Merhaba Hakan. Beni arkada nla tan t rmayacak m s n? Hakan: Ah! Affedersin Murat. Bu Erdem. Erdem: Merhaba Murat. Benim ad m Erdem. Soyad m Uzun. Murat: Uzun mu? Uzun olsun, söyle lütfen. Kaç harfli? Erdem: Yanl anlad n Murat. Soyad m Uzun. Murat: Tamam, tamam anlad m. Kaç harfli? Lütfen söyle.yirmi harfli mi? Erdem: Hay r, yirmi harfli de il. Dört harfli. U-Z-U-N Murat: Ahhh! Yanl anlad m. Özür diliyorum. Erdem: Önemli de il. KONU: Kendinizi tan t r m s n z? 1 KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog yaz n z.

2 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 1 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 2

3 B R KOREL B R TALYAN Ben üniversitede okuyorum. Üniversitede yabanc ö renciler de var. Benim de iki yabanc arkada m var. Biri Koreli, biri de talyan. Koreli arkada m 19 ya nda, talyan arkada m da ondan üç ya daha büyük. Ben onlar çok seviyorum. Onlar imdi bizim üniversitemizde Türkçe ö reniyorlar. Derslerden sonra bazen okulumuzun bahçesinde, bazen de bir pastanede oturup konu uyoruz. Onlar bana kendi memleketlerini anlat yorlar. Ben de onlara Türkiye'yi ve Türkleri tan t yorum. Onlar n ikisi de yurtta kal yorlar. Yurtta Türk arkada lar var. Türkçeyi daha iyi ö renmek için onlarla yava yava Türkçe konu uyorlar. Bugünlerde onlar n da benim de s navlar m z var. Çok ders çal yoruz. S navdan sonra, pazar günü bize ak am yeme ine gelecekler. Annem ve ben onlara Türk yemekleri haz rlayaca z. Arkada lar m Türk yemeklerini çok seviyorlar. Özellikle döneri ve zeytinya l yaprak dolmas n. NEREL S N Z? Murat: Nereden geliyorsun Erdem? Erdem: K rg zistan dan geliyorun. Murat: Nerelisin? Erdem: Annem zmirli, babam Ankaral. Murat: Ne zaman geldin Türkiye ye? Erdem: Bir hafta önce geldim. Hakan: Ne oluyor arkada lar, beni unutuyorsunuz? Erdem: Ahh! Affedersin Hakan. Buras gerçekten çok güzel. Dün bana burada güzel bir göl var, dedin, hat rl yor musun? Bu gölü çok merak ediyorum. Neden beni gezdirmiyorsunuz arkada lar? Murat: Bence burada ilginç bir ey yok. Gölü sonra da gezeriz. Ben futbol oynamak istiyorum. Kim benimle geliyor? Erdem: Lütfen Murat. Bana yard mc ol. Buray tan mak istiyorum. Yüzme de ö renmek istiyorum. Hakan: Erdem, Murat çok iyi yüzer, biliyor musun? Buralarda en iyi yüzücü Murat t r. Murat: Evet, bal k gibi yüzerim. Erdem: Evet, dün birisi söylemi ti. Arkada lar, Murat yüzme ampiyonu dedi. Do ru mu? Murat: Elbette. Her y l birinci oluyorum. Geçen y l da okul kamp nda birinci oldum. Not: Hakan ve Erdem Murat a aka yap yorlar. Hakan: Tamam, gidelim. Erdem: Nereden ba l yoruz. Hakan: lk önce göle gidiyoruz? Murat: Bugün hava da çok s cak. Size yüzme dersi vermek istiyorum. Haz r m s n z? Not: Murat suya girer ama. Murat: mdattttt!!!!! Bo uluyorum. mdattt!!!!!!!!! Yard m edin. Not: Erdem ve Hakan suya girer ve Murat kurtar r. Erdem: Sen gerçekten harika yüzüyorsun Murat. Hakan ve Erdem: Haaa, Haa, Haaaaaaaaaaa KONU: S n f n z ve arkada lar n z tan t r m s n z? 3 KONU: Nerelisiniz? konulu diyalog yaz n z...

4 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 2 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 4

5 TÜRKÇE KURSUNDA Patrick Türkçe ö renmek için istanbul'a geldi. imdi bir Türk ailesiyle beraber kal yor. Ailede anne, baba, üç çocuk ve bir de kedi var. Baba, doktor; anne, ö retmendir. Her sabah anne ve baba i e, çocuklar da okula gidiyor. Patrick Türkçe kursuna gidiyor. Patrick saat birde eve geliyor, yemek yiyor ve Türkçe çal yor. Çocuklar eve saat dörtte geliyorlar. Biraz televizyon seyrediyorlar, müzik dinliyorlar ve ev ödevlerini yap yorlar. Cuma günü Patrick eve geldi ve hemen mutfa a gitti. Güzel Frans z yemekleri pi irdi. Ak am bütün aile, güzel yemekleri yemek için masaya oturdu. Patrick mutfa a gitti, ama yemekler yoktu, çünkü kedi bütün yemekleri yedi. Evde yemek yoktu; bunun için hep beraber lokantaya gittiler. GÜLCAN Benim ad m Gülcan. Ben Türkiye'den geliyorum. Yolculu um oldukça uzun sürdü. Uçakla alt saatte Bi kek'e geldik. Hava alan ndan yurda kadar iki katl bir otobüsle geldik. Otobüste bize kek, kahve, çay ve meyve suyu verdiler. Yurtta ayr ayr odalara yerle tik. Üç gün sonra Manas Üniversitesine geldik ve K rg zca, Rusça ö renme e ba lad k. Yurtta K rg z ö rencilerle tan t k ve arkada olduk. Her gün K rg zca konu uyoruz ve çok ders çal yoruz. Biz, K rg zcay çok iyi ö renmek ve üniversitede çok ba ar l olmak istiyoruz. BU NE? BU K M? Erdem: Buras harika bir yer. Çok ansl s n z arkada lar. Murat: Yapma Hakan. Bu nas l ans. Sen ehirde ya yorsun. Temiz sokaklar, parklar, bahçeler, sinema ve tiyatro... Erdem: Ben büyük ehirde ya yorum ama hayvanlar ve do ay hiç tan m yorum. Bu ne Hakan? Hakan: Bu kurba a Erdem. Erdem: Peki bu ne? Çok ilginç. Ne kadar uzun ve büyük. Hakan: O y lan bal. Erdem: Y lan bal m? mdattt!!! Hakan: Korkma.Ben hiç y landan korkmam. Bak imdi. Not: Hakan suya dalar ve bal yakalar. Hakan: Al. Bu sana hediyem olsun. Erdem: mdatttt!!!!!! Hakan: Korkma Erdem. O y lan de il, bal k. Y lan bal klar insana zarar vermez. Tam tersine biz bu bal klar yiyoruz. Not: Bu s rada Bal kç Ali amcay görürler. Hakan: Merhaba Ali amca. Ne yap yorsunuz? Ali Amca: Bal k tutuyorum. Ya siz? Hakan: Gölü geziyoruz. Erdem K rg zistan dan geldi. Ona gölü gezdiriyoruz. Ali Amca: Ho geldin köyümüze Erdem. Erdem: Ho bulduk Ali amca. Köyünüz gerçekten çok güzel. *** Erdem: Hakan, ben bal k tutmak istiyorum. Hakan: Üzgünüm olmaz, ak am olmak üzere. Haydi, eve gidiyoruz. Not: Yolda silah sesi duyarlar ve ilerde bir kamyonet görürler. Erdem: Kim bunlar Hakan? Bu araban n ne i i var burada? Hakan: Bilmiyorum ama burada avlanmak yasak. KONU: Evinizde Bir Gününüz nas l geçiyor. Anlat r m s n z? KONU: Bu Ne? konulu diyalog yaz n z. 5

6 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 3 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 6

7 SERDAR TRABZON'DA Benim ad m Serdar. Ben ö renciyim. Ben Türkmenistan'dan geldim. Türkiye'de sekiz ay kalaca m, sonra tatil için ülkeme gidece im. Ben bir y l sonra üniversitede okuyaca m. Trabzon çok güzel bir ehir. nsanlar da çok s cak. Türk arkada lar m z bizi çok iyi kar lad lar. A kabat'ta benim annem, babam ve karde lerim var. Annem ö retmen, babam mühendistir. Biz uçakla istanbul'a, istanbul'dan da Trabzon'a trenle geldik. Tren yolculu u on iki saat sürdü. Trende yatak da vard. Ben imdi yurtta kal yorum. Yurt ile okul aras otobüsle on be dakika. Bazen okula yaya gidiyorum, vitrinlere bak yorum. Hafta sonu arkada larla plaja gidiyoruz. Birkaç saat yüzüyoruz, oyunlar oynuyoruz ve güne leniyoruz. Ak amleyin hep beraber yurda dönüyoruz ve bir sonraki haftan n program n yap yoruz. DERS SAAT KAÇTA BA LIYOR? Hakan: Murat, saat kaç oldu? Murat: Saat dokuzu yirmi geçiyor. Hakan: Ak am oldu ve ben eve çok geç kald m. Annem çok merak eder. Murat: Sana inanm yorum. Bu saatte eve gidilir mi? Benim için hayat yeni ba l yor. Haydi, birlikte ehre gidelim. Ben bu saatte eve gitmek istemiyorum. Hakan: Murat, gidemezsin. Çok geç oldu. Ailen merak eder. Arkada lar n iyi çocuklar de il. Yar n matematikten s nav var. Bak, bütün derslerin zay f. Murat: Ho çakal n arkada lar, Yar n sekizde görü ürüz. Matemati e çok çal Hakan. Sana güveniyorum. Sen benim en iyi arkada ms n. Eminim, yar n bana s navda yard m edersin. Hakan: Kesinlikle olmaz. (Not: Murat ehre giderken ormandan geçer. Ormanda eski bir evin bahçesinde ölü hayvanlar vard r. Ayr ca Hakan evin bahçesinde bugünkü kamyonu görür ve onlar n kim olduklar n merak eder. Çünkü o bölgede avlanmak yasakt r. Eve yakla r ve odunlar n üstüne ç kar. Pencereden içeri bakar.) Murat: Gözlerime inanm yorum. Bu adamlar da kim? Bu hayvanlar ne yapacaklar? Bu hayvanlar niçin öldürdüler? Avc lar Reisi: Arkada lar saat sekiz oldu. Herkes yats n. Yar n bereketli bir gün bizi bekliyor. Not: Tam bu s rada Hakan n aya n n alt ndaki odunlar kayar. Hakan büyük bir gürültüyle yere dü er. Adamlar hemen d ar ç kar. Hakan kaçmaya çal r ama adamlar onu yakalar. Avc lar Reisi: Kim var orada? Yakalay n unu. Sen kimsin? Ne yap yorsun burada? Murat: ehre gidiyorum. Avc lar Reisi: Galiba, bu çocuk her eyi gördü. Bir süre bizim yan m zda misafir kals n. Avc : Tamam patron. Yaramazl k yapma. Otur uraya. Bir süre burada misafir olarak kalacaks n. Murat: Ne olur b rak n beni. Ben hiç bir ey görmedim. Hiç kimseye bir ey söylemem. Ne olur, ne olur! KONU: Okulunuzda Bir Gününüzü anlat r m s n z?. KONU: Saat Kaç? konulu diyalog yaz n z. 7

8 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 4 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 8

9 EV M Z Biz üç arkada Kilis ilinin irin bir mahallesinde üç odal bir evde ya yoruz. Evimizin çiçeklerle süslü bir balkonu var. Bahçesinde küçük bir havuz var. Havuzda bütün gün ördekler, ku lar su içiyorlar. Her hafta sonu bu bahçede oturuyoruz ve ördekleri seyrediyoruz. Evimizde çok mutluyuz, çünkü iyi kom ular m z var. Ara s ra onlara misafirli e gidiyoruz. Evde i bölümü yapt k. Ben bula klar y k yorum. Özgür yemek yap yor, Sacit de al veri i yap yor. u anda saat ak am n alt s. Özgür kuru fasulye yapt. Kuru fasulyeyi çok seviyorum. Kuru fasulye yapmak çok kolay. Yemek yapmak için fasulye, su, tuz, s v ya ve salça lâz m. Bir gün sizi de misafirli e bekliyorum. EV N Z KAÇ ODALI? Hakan n Annesi: Merhaba çocuklar. Ho geldiniz. Hakan: Ho bulduk anne. Anne bu Erdem. K rg zistan dan geldi. Hakan n Annesi: Ho geldin Erdem. Nas ls n? Ailen nas l? Hakan: Anne, Erdem in ailesini tan yor musun? Hakan n Annesi: Elbette tan yorum. Onun annesi benim çocukluk arkada m. Birlikte ayn okulda okuduk. Hakan n Annesi: Erdem, annen ve baban ne zaman Türkiye ye tatile gelecek? Erdem: Onlar bir hafta sonra Türkiye de olacaklar in allah! Hakan n Annesi: Buyrun çocuklar içeri. Size harika yemekler yapt m. Erdem, Türk yemeklerini özlemi tir. Hakan: Gel Erdem, yemekten önce sana evi gezdirmek istiyorum. Evimiz iki katl. Buras salonumuz. Benim odam ikinci katta. Gel sana bir süprizim var. Gözlerini kapat. Gel imdi yava yava. Haz r m s n? Aç bakal m. Erdem: Aman Allah m. Bunlar ne güzel atlar. Ne olur Hakan, bahçeye ç kal m. Hakan: Tamam, haydi gel. kinci bir süprizim daha var. *** Hakan: Karaba, gel arslan m. Erdem: Bu ne tatl ey. Hakan ben atlar ve köpekleri çok seviyorum. Hakan: Karaba n yavrular var. ster misin sana hediye edeyim? Erdem: Gerçek mi? nanm yorum. Ama ben bunlar K rg zistan a nas l götürece im? Hakan n Annesi: Haydi çocuklar yemek haz r. Hakan: Tamam anne. Hemen geliyoruz. Not: ( Muratlar n evi) Murat n annesi uyumaktad r. Annesi Murat rüyas nda görür. Murat annesinden yard m istemektedir. Murat: Anne, ne olur bana yard m et. Yard m et anne, ne olur anne! Not: Murat n annesi korkuyla uyan r ve Hakan n annesine telefon eder. Fatma Han m: Alo Ay e Han m. Murat eve gelmedi. Çok kötü bir rüya gördüm. Hakan a sorar m s n z? Murat nerede acaba? Ay e Han m: Tamam, bir dakika. Hakan! Fatma Han m ar yor. Murat nerede biliyor musun? Hakan: Anne, Murat bizden ayr ld ve ehre gitti. Ay e Han m: Fatma Han m, Murat ehre gitmi. Fatma Han m: Tamam, te ekkür ederim. Kusura bakmay n, çok korkuyorum. KONU: Evinizi iç ve d özellikleri ile tan t r m s n z? KONU: Eviniz Kaç Odal? konulu diyalog yaz n z. 9

10 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 5 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 10

11 BÜYÜK ANNEM VE BÜYÜK BABAM Büyük annemi ve büyük babam uzun zamand r görmedim. Onlar çok özledim. Mektuplar ma cevap yazmad lar. Hemen otobüse bindim ve köye gittim. Köydeki evimiz tek katl d r. Bahçesinde meyve a açlar vard r. Kap n n ziline bast m, ama çalmad. Elimle kap ya vurdum. Büyük babam kap y açt. Beni gördü ve çok a rd. Arkas ndan büyük annem geldi, ikisini de öptüm. O gece geç saate kadar oturduk, konu tuk. Üç gün sonra "Bugün gidiyorum." dedim, ikisi de çok üzüldüler. Beraber evden ç kt k. Ben onlar n ellerini öptüm ve otobüse bindim. AL BEY NEY N OLUYOR? Not: Hakan ve Erdem tekrar eve girerler. Erdem: Beni ailen ile tan t r r m s n Hakan? Bu albümde kimler var? Hakan: Bu babam ve annem. Sa ndaki amcam ve han m Ay e yengem. Bu da halam ve yan ndaki kocas Ahmet eni tem. Bu karde im Ali. Bunlar da dedem ve ninem. Erdem: Harika bir ailen var Hakan. Özellikle deden ve ninen çok tatl görünüyor. Ailen ile tan mak istiyorum. Hakan n Annesi: Buyrun çocuklar sofraya. Eminim yemekleri be enirsin Erdem. Erdem: Ellerinize sa l k Fatma teyze. Hepsi harika görünüyor. Not: Bu s rada zil çalar ve Hakan n babas gelir. Hakan n Babas : Merhaba çocuklar. Afiyet olsun. Hakan: Merhaba baba. Baba bu Erdem. K rg zistan dan geldi. Hakan n Babas : Ho geldin Erdem. Türkiye de ne kadar kalacaks n? Ailen ne zaman gelecek? Erdem: Bilmiyorum Ahmet amca. Belli de il ama art k buralarda kalmak istiyorum. Ailem bir hafta sonra gelecek. Not: Yemekten sonra bir süre televizyon seyrederler. Hakan n Annesi: Tamam, çocuklar. Bu kadar televizyon yeter. imdi yatma zaman. Hakan: yi geceler baba, iyi geceler anne. Hakan n Babas : yi geceler çocuklar. Erdem: Hakan, köyünüz gerçekten çok güzel. Siz çok ansl s n z. Ben hayvanlar ancak kitaplarda görüyorum. Hakan: Hakl s n Erdem. Ben çok ansl y m. Ama sen de anne ve babana söyle, burada teyzende kal rs n. Erdem: Tamam, bu güzel bir fikir. Haydi, iyi geceler. Yar n senin s nav n var. Hakan: yi geceler Erdem. Erdem: Hakan! Hakan! Hakan, d ar da silah sesleri var. Hakan sen de görüyor musun? Adamlar! Silahl adamlar! ( Tak, tak, tak ) Karaba : Hav, hav, hav Hakan: Karaba! Gel buraya yavrum. Aman Allah m. Baba, baba! Tak, tak, tak Not: Adamlar karaba a ate eder ama Karaba a bir ey olmaz ve çocuklar d ar ç kar. Adamlar da kaç p gider. Hakan : Nas ls n arslan m. KONU: Ailenizi tan t r m s n z? KONU: Ali Bey Neyiniz Oluyor? konusuyla ilgili bir diyalog yaz n z. 11

12 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 6 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 12

13 B R HAFTADA Bir haftada yedi gün var. Pazartesi, sal, çar amba, per embe, cuma, cumartesi, pazar. Ben bir irkette sekreterim ve haftada be gün çal yorum. Haftada üç gün ingilizce ö reniyorum. Dersler ak am saat alt da ba l yor, dokuzda bitiyor. Eve çok yorgun geliyorum. Bazen yemek yemiyorum, hemen uyuyorum. Sal ve cuma günleri ak am saat yedide eve geliyorum. Güzel bir yemek pi iriyorum. Televizyon seyrediyorum ve saat on birde uyuyorum. Ben en çok hafta sonunu seviyorum, çünkü cumartesi ve pazar günleri geç kalk yorum. Arkada lar m ile sinemaya ya da tiyatroya gidiyorum. BUGÜN TÜRKÇE VAR MI? Hakan n Annesi: Günayd n çocuklar. Haydi kalk n, sabah oldu. Kahvalt haz r. Okula geç kal yorsunuz. Hakan: Günayd n anne. Erdem: Ders kaçta ba l yor Hakan? Hakan: Saat sekizde. Erdem: Bugün kaç ders var Hakan? Bugün dersten sonra göle bal k tutmaya gider miyiz? Hakan: Be ders var. Dersler saat üçte bitiyor. Üçten sonra gider, bal k tutar z. Erdem: Bugün ben de okula gelmek istiyorum Hakan. Arkada lar nla tan mak istiyorum. Ö retmen izin verir mi? Hakan: Elbette Erdem. Neden olmas n? Not: Hakan ve Erdem okula gelir. Hakan: Merhaba arkada lar! Ö renciler: Hakan yan ndaki bu sevimli çocuk kim? Hakan: Arkada lar bu Erdem. K rg zistan dan geldi. Sizinle tan mak istedi. Ö renciler: Merhaba Erdem. Ho geldin okulumuza. Erdem: Merhaba. Ho bulduk. Ö retmen: Merhaba arkada lar. Ö renciler: Sa ol! Ö retmen: Nas ls n z? Ö renciler: Sa ol! Ö retmen: Kim yok ba kan? Ba kan: Murat yok ö retmenim. Ö retmen: Niçin gelmedi? Bugün s nav var. Bu y l s n fta kalacak. Murat gören var m? Not: Bu s rada kap çalar ve gelen Murat n annesidir. Murat n Annesi: Özür dilerim Hocam. Murat dün ak am eve gelmedi. Çok korkuyorum. Dün ak am çok kötü rüya gördüm. Anne bana yard m et diye yalvard. Hakan: Hocam Murat dün bizimle beraberdi. ehre gitmek için bizden ayr ld. Ayr ca bu bölgede bu günlerde avc l k yapan yabanc adamlar var. Ö retmen: Arkada lar bugün ders yapm yoruz. Ö renci: Hey!!!!!!! Matematik s nav na hiç çal mad m. Murat a çok te ekkür edece im. Bir ö renci: Her gün birimiz s rayla kayboluruz arkada lar. Ba ka bir ö renci: Dün ben de hiç ders çal mad m. Murat a ben de çok te ekkür edece im. Ö retmen: Arkada lar lütfen. O sizin arkada n z. Haydi herkes i ba na. Hakan sen polise haber ver. Arkada lar, yar m saat sonra yola ç k yoruz. 13 KONU: Evinizde ve okulunuzda bir hafta nas l geçiyor? Anlat r m s n z? KONU: Bugün Türkçe Var M? konulu diyalog yaz n z.

14 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 7 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 14

15 MET N BEY VE AYSEL HANIM Metin Bey her gün saat yedi buçukta kalk yor. Banyoya gidiyor ve elini yüzünü y k yor. Di f rças yla di lerini f rçal yor. Pijamas n ç kar yor ve tak m elbisesini giyiyor. Saat sekizde kahvalt yap yor. Kahvalt da biraz peynir, iki dilim ekmek, biraz ya, biraz reçel yiyor ve dört bardak çay içiyor. Metin Beyin e i Aysel Han md r. Aysel Han m eczac. O i ini çok seviyor. Sabah Metin Bey ve Aysel Han m evden beraber ç k yorlar. Aysel Han m n i yeri eve yak n, ama Metin Beyin i yeri eve uzak. Bunun için Metin Bey e otobüsle gidiyor, ikisi de saat be buçu a kadar çal yorlar ve eve geri geliyorlar. Aysel Han m hemen yemek haz rl yor, Metin Bey de ona yard m ediyor. Birlikte ak am yeme ini yiyorlar. Sonra Metin Bey televizyon seyrediyor. Biraz gazetelere göz at yor. Aysel Han m da mutfakta bula klar y k yor. Daha sonra uyuyorlar. NE YAPIYORSUNUZ? Hakan: Erdem, haydi. Babama haber verelim. Erdem: Babana m? Niçin? Baban ne i yap yor? Hakan: Benim babam polis. Neyse. Haydi acele edelim. Murat zor durumda olabilir. Alo, baba Murat dün ak amdan beri eve gitmemi. Herkes onu ar yor. Hakan n Babas : Dün seninle de il miydi? Hakan: Evet ama daha sonra bizden ayr ld. ehre gitti. Ormanda ba na bir ey gelmi olabilir. Hakan n Babas : Tamam o lum. Bütün polislere ve gazetecilere haber gönderiyorum. Not: Bir saat sonra Hakan ve Erdem ormanda Murat ar yor. Hakan: Erdem bu orman çok tehlikeli. Bu bölgede pek çok y rt c ve vah i hayvan ya yor. Bu yüzden Murat için çok korkuyorum. Erdem: Hakan bu ne? Burada kimler ya yor? Hakan: Buras y llardan beri bo. Bo ver, bazen burada avc lar kal yor. Ama imdi av yasak. O yüzden hiç kimse kullanm yor. Erdem: Hakan bir ses duydun mu? Dinle. Burada birisi var galiba. Hakan: Kulaklar ma inanam yorum. Bu Murat n sesine benziyor. Sessiz ol Erdem. Dikkatli olmal y z. Hakan: Aman Allah m! Kim bu adamlar? Daha önce bu adamlar gördük. Hat rl yor musun? Dünkü silahl adamlar. Bunlar avc olabilir ama burada avlanmak yasak. Hakan: Tamam, imdi bir plan yapal m. Tamam, akl ma bir fikir geldi.dinle imdi. Erdem: Sen burada kal. Ben Murat kurtarmak için içeri girece im. Adamlar beni görüp d ar ç kabilir ve beni yakalayabilir. O zaman onlar n foto raf n çek ve buradan uzakla, tamam m? Ben buralar bilmiyorum. Ormanda yolu bulamam. Hakan: Dikkatli ol Erdem. Adamlar uyanmas n. Bu adamlar tehlikeli ve silahl. Not: Erdem kap y açmaya çal r ama avc lar onu görür. Avc 1: Ho geldin. Hakan: Aman Allah m!!!!! 15 KONU: Ne olmak istiyorsunuz? Niçin? Akrabalar n z n mesleklerini tan tan kompozisyon yaz n z. KONU: Ne Yap yorsunuz? konulu diyalog yaz n z.

16 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 8 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 16

17 GAZ ANTEP Gazi Antep ehri Türkiye'nin güneydo usundad r. Çok güzel bir ehirdir. Belki stanbul ve Ankara kadar büyük de ildir, ama yine de burada bir milyonun üstünde insan ya yor. Gazi Antep'te i alanlar çok geni tir, herkes çal yor. Birçok fabrikalar ve atölyeler vard r. Ayr ca bir de Gazi Antep Üniversitesi vard r. Üniversite ehirden biraz uzak, ama yurt da üniversitenin yan nda. Bunun için ula m sorunu yok. Gazi Antep'te yaz n hava çok s cak oluyor, insanlar evlerinden ve i yerlerinden d ar ya ç km yorlar. Gece balkonlarda yat yorlar. K n ise havalar sert, sokaklar ise her zaman slakt r. HASTAHANE NEREDE? Not: Avc lar, Erdem i yakalar. Hakan foto raf çekmek isterken Avc Hakan görür. Arkas ndan ate eder. Hakan omzundan yaralan r. Erdem: Siz kimsiniz? Niçin arkada m z burada tutuyorsunuz? Avc : Arkada n z yasak bölgeye girdi. Buralar bizim bölgemiz. Onun için onu burada misafir ediyoruz. Burada bir haftal k i imiz kald. Ondan sonra gidebilirsiniz. Erdem: Bak n, bütün ehir Murat ar yor. Sizi k sa zamanda bulurlar. Bizi b rak n, lütfen. *** Avc : Arkada lar kalk n. Hemen buray terkediyoruz. Buraya arkada n kurtarmak için iki çocuk geldi. Birini yakalad m ama di eri kaçt. Biraz sonra polisler gelir. ehrin d ndaki eski fabrikada saklan r z. Avc lar n Lideri: Seni beceriksiz. Neden elinden kaç rd n. Her eyi berbat ettin. Tamam burada i imiz bitti. Çabuk haz rlan n. Bütün e yalar yar m saat içinde kamyonlara yükleyin. Hemen buralar terkediyoruz. Not: Hakan eve gelir ve bütün her eyi anlat r. Hakan n Babas : Ne oldu Hakan? Nereden geliyorsun? Ne bu tela? Ne oldu anlat? Erdem: Erdem avc lar n eline dü tü. Ayr ca Murat da avc lar n elinde. Hakan n Babas : Ne diyorsun Hakan? Nerede? Ne zaman? Avc m? Kim bu avc lar? Ama burada avlanmak yasak. Erdem: Erdem de Murat da adamlar n elinde. Biz Murat kurtarmak istedik, ama ba aramad k. Bu adamlar bu bölgede avlan yorlar herhalde. Hakan n Babas : Aman Allah m! Sen yaral s n. Seni hemen hastahaneye yeti tirmemiz laz m. Erdem ve Murat neredeler imdi? Erdem: Ormanda eski bir evde. Ama acele etmek gerek. K sa zamanda oray terk ederler. Önce Erdem ve Murat kurtaral m. Daha sonra hastaneye gideriz. Hakan n Babas : Tamam, tamam, Hemen gidelim. Not: Ormandaki eski eve gelirler ama evde hiç kimse yoktur. Hakan n Babas : Adamlar çok ak ll. Hemen gitmi ler buradan. imdi i imiz çok zor. Erdem: Gazetelere ve televizyonlara haber versek. Hakan n Babas : Aferin o lum. Sen çok ak ll bir çocuksun. Haydi ilk önce karakola gidelim. Belki suçlular foto raflardan buluruz. Tan yabilir misin Hakan? Erdem: Elbette baba. Hakan n Babas : Tamam. Haydi gidelim. Önce karakola daha sonra hastaneye. Ondan sonra da gazeteye ve televizyona haber veririz. 17 KONU: ehrinizi ve ülkeninizi tan t r m s n z? KONU: Affedersiniz, Okul Nerede? konusuyla ilgili bir diyalog yaz n z?

18 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 9 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 18

19 GÜL A ACI Rahmi Bey, torunu Elif i can ndan çok seviyor. Onu güldürmek için çe itli oyunlar ç kar yor. Elif ile dedesi kö kün bahçesindeki a açlardan ço una birlikte ad koyuyorlar. Baharda bahçeyi birlikte ektiler, yaban otlar n birlikte temizlediler. Gene bir bahar günü dedesi Elif i yan na ça rd, elindeki küçük fidan gösterdi, ona "Elif bak yavrum! Bunu senin için ald m. Gel, bahçeye birlikte dikelim. Bu fidana senin ad n verece im. Güzel bir gül a ac olsun." dedi. Dedesi ile Elif gül fidan diktiler ve fidan üç y lda kocaman bir gül a ac oldu. Dedesi, gül a ac n hep Elifçik, diye seviyor. Gül a ac, nisan ay nda pembe pembe çiçek aç yor, mis gibi güzel kokular yay yor. MUZUN K LOSU NE KADAR? Hakan n Babas : Evet o lum. Bunlar suçlular n dosyas. Hakan: Baba, üzgünüm ama bu dosyada yok. Hakan n Babas : una da bak Hakan. Bu son ans m z. Hakan: Maalesef, maalesef. Evet, evet, i te bu. Bu adam. Buldum onu. Hakan n Babas : Aferin Hakan. Bu foto raflar hemen gazete ve televizyonlara verelim. *** Avc lar n Lideri: Bütün bu olanlar senin yüzünden aptal herif. Eski evimiz çok rahatt. Neyse, birkaç günlük i imiz kald. Burada yiyecek, içecek hiçbir ey yok. Biriniz gidip bir eyler als n. Açl ktan ölece iz. Avc : Tamam, patron ben giderim. Not: Avc lardan biri manava gider. Sat c televizyon seyretmektedir. Avc : Bugün haberlerde ne var? Market: En önemli haber kaç r lan çocuklarla ilgili. Bu bölgede avlanan üç ki i ile ilgili haberler. Siz bu kasabada m ya yorsunuz? Yabanc s n z galiba? Avc : Evet, yeni geldim. Arkada ziyareti. Market: Buyrun ne istiyorsunuz? Avc : Ekmek, peynir, bal k, bir kilo muz ve elma. Market: Buyurun lütfen. Avc : Te ekkür ederim. Not: Manavdan ç karken adam Hakan n arkada olan Hasan ile çarp r ve gözlü ü yere dü er. Avc : Önüne baksana, aptal çocuk. Hasan: Çok özür dilerim bay m. KONU: lginç bir ehir gezinizi anlat r m s n z? 19 KONU: Elman n Kilosu Ne Kadar? konusuyla ilgili bir diyalog yaz n z.

20 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 10 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 20

21 SÜT Sütsüz büyümek mümkün de ildir. Süt yaln zca bebekler için de il, büyüklerin de iskeletlerinin, kemiklerinin ve di lerinin geli imi için çok gereklidir. Hiç bir et, sebze ya da bal k türü süt kadar besleyici de ildir. Anne veya inek sütü özellikle bebekler için temel bir besin maddesidir. Bize gerekli tüm g dan n hemen hemen yar s n süt verir. Mineral tuzlar, ya lar, ekerler, vitaminler hepsi sütte vard r. Süt, peynir, krema bunlar çok yararl d r. Bunlars z büyüme dü ünülemez. Günde bir bardak süte ihtiyac m z vard r. Bütün gün zinde olmak, s cak ve so uktan etkilenmemek için ya maddesinin bir k sm n vücudumuzda saklamam z gerekir. Bunu da yine sütten elde ederiz. BUGÜN KAHVALTIDA NE VAR? Not: Hasan eve döner. Hasan: Anne bugün kahvalt da ne var? Hasan n annesi: Sürpriz. Biraz sonra görürsün. Hasan: Ya as n. Sen harikas n anne. Peynir, yumurta ve çilek reçeli ve en sevdi im börek. Not: Tam bu s rada h rs zlarla ilgili haber yay nlan r. Hasan: Baba, Baba!!! Hasan n Babas : Ne oldu yavrum? Hasan: Baba, ben bu adam gördüm. Biraz önce markette gördüm. Adamla çarp t k ve gözlü ü yere dü tü ve bana çok k zd. Hasan n Babas : Emin misin o lum? Hasan: Elbette, baba. Televizyondaki o adam. Hasan n Babas : Tamam, hemen polise haber verelim. Alo, iyi günler memur bey. Aranan avc lar bugün Ünal Markette görüldü. Polis: Saat kaçta? Hasan n Babas : Bir saat önce. Polis: Tamam, te ekkürler. Hemen gidiyoruz. Market: Bir ey de il. Not: Polis markete gelir. Polis: Saat dokuzda buradan kim al veri yapt. Yabanc biri geldi mi? Market: Evet, bir yabanc geldi. Haberleri sordu. Bir eyler al p gitti. Birkaç gündür geliyor. Polis: O adamlar bir haftad r ar yoruz. Ne tarafa gitti? Market: Bu tarafa gitti ama nerede ya yorlar bilmiyorum. Polis: Tamam, te ekkürler. Tekrar gelirse mutlaka bizi aray n. Market: Elbette. Mutlaka arar m. Güle güle memur bey. KONU: Do um gününüzde neler yapt n z. Anlat r m s n z? 21 KONU: Marketten Ne Ald n z? konulu diyalog yaz n z.

22 OKUMA K TAPLARI A: BÖLÜMÜ: K TAP NO: 11 K TABIN ADI:.. B : BÖLÜMÜ: YEN KEL MELER C : BÖLÜMÜ: K TABIN ÖZET 22

23 SAHANDA SEBZEL B FTEK Size bir yemek tarifi vermek istiyorum. Bunun için 750 gram biftek, 2 adet so an, 4 adet sivri biber, 2 adet domates, 3 di sar msak, kekik, un, bir yemek ka margarin, yeterince tuz ve bir yemek ka salçay önceden haz rlay n. So anlar ince ince do ray n. Tencerede ya eritin, so anlar bu ya da pembele tirin. Biberleri incecik k y n. Sar msaklar do ray n. Biberleri ve sar msaklar tencereye ilâve edin ve kavurun. Ard ndan unu aktar n yine kavurun. Do ranm domatesi de koyun. Salçay ve malzemenin üzerine iki parmak ç kacak kadar suyu ilâve edin ve a r ate te be ya da alt dakika kadar pi irin. En son tuzunu ve keki ini ayarlay n. Sosunuz haz r. Yayvan bir tencereye biftekleri dizin. Sosu haz rlad n z bifte in üzerine dökün ve tencerenin a z n kapat n. A r ate te pi irin. BUGÜN MÖNÜDE NE VAR? Avc : Merhaba arkada lar. Me hur olduk. Bütün gazeteler ve televizyonlar bizden bahsediyor. Avc lar n Lideri: Arkada lar bu i i bitirip en k sa zamanda buralardan gitmeliyiz. Seni gören olmad de il mi? Avc : Merak etme hiç kimse görmedi. Avc lar n Lideri: Evet, neler ald n bakal m. Bugün mönüde neler var? Avc : Ekmek, yumurta ve bal k. Avc lar n Lideri: Buradaki son ak am yeme imiz. Buralar n en çok temiz havas n ve bal klar n özleyece im. Avc lar: Haa, haa,haaa! Avc lar n Lideri: Arkada lar, bugün çok güzel bir plan yapmal y z. E er ba ar l olursak çok zengin olaca z. Sen bugün son kez d ar ç k. Birkaç parça k yafet al ama çok dikkatli ol. Yar n buralar terk ediyoruz. Avc : Tamam patron, hemen ç k yorum. Avc lar n Lideri: Tamam imdi vakit kaybetme ama çok dikkatli ol. Avc : Hiç merak etme patron. Peki, bu çocuklar ne yapaca z? Avc lar n Lideri: Onlar burada biraz dinlensinler. anslar varsa polisler onlar bulur. Onlarla zaman kaybedemeyiz. Git bakal m. u çocuklar bir ziyaret et. Ne yap yorlar içeride? *** Avc : Merhaba çocuklar. Bizim buralarda i imiz bitti. E er ans n z varsa sizi burada bulurlar. Bundan sonra yaramazl k yapmay n. Size imdi nefis bir bal k getirece im. Sizi ve bu nefis bal klar hiç unutmayaca z. Haaa, haa,haaa! KONU: Okul pikni inizi anlat r m s n z? KONU: Yemeklerden Ne Al rs n z? konulu diyalog yaz n z. 23

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI Aç klamalar. (8 May s 2016, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI Aç klamalar. (8 May s 2016, Pazar) (8 May s 2016, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 TÜRKÇE ORTAK SINAVI-2 Aç klamalar 1. Bu s nav 50 adet çoktan seçmeli sorudan olu maktad r. 2. Üç yanl cevap bir do ru cevab götürür. 3. S nav n Süresi

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel!

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel! bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200 9 789944 697200 Karanlıktan Korkuyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697224 9 789944 697224 Okula Gitmek İstemiyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 8CD 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. Eşyalardan hangisi oturma odasında bulunmaz? A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 2. Ağaç nerede? A) bahçede B) yatak

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme engelli öğrencilerimizin okuma-yazma ve anlama becerilerine

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm: İnşaat Mühendisliği Sınıf: 3 Kiminle Yaşadığı: Ailesi ile

Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm: İnşaat Mühendisliği Sınıf: 3 Kiminle Yaşadığı: Ailesi ile Kullanıcılar Damla Sagin Bana fayda sağlayacak ise kullanırım. Bilgileri Yaş: 21 Medeni Hali: Bekar Meslek: Öğrenci Yaşadığı Yer: İstanbul Gelir Seviyesi: Yok Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

KON O U N ŞMA M ZEVKĐ K peuters&kleuters@2008

KON O U N ŞMA M ZEVKĐ K peuters&kleuters@2008 KONUŞMA ZEVKĐ peuters&kleuters@2008 1. Konuşma zevki Çocuklar konuşmayı dili işiterek ve taklit ederek öğrenirler. Çocuklar konuşmayı tekrarlayarak öğrenirler. Çocuklar konuşmayı günlük uğraşları arasında

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ANADİL ETKİNLİKLERİ. Etkinliğimiz: Dost adlı ayıcığımızı sıra ile evimize misafir ediyor, ertesi gün getiriyoruz. KAVRAM GELİŞİMİ AKIL OYUNLARI

ANADİL ETKİNLİKLERİ. Etkinliğimiz: Dost adlı ayıcığımızı sıra ile evimize misafir ediyor, ertesi gün getiriyoruz. KAVRAM GELİŞİMİ AKIL OYUNLARI ANADİL ETKİNLİKLERİ KAVRAM GELİŞİMİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sohbet ediyoruz, konu ile ilgili film ve sunumları izliyoruz. 23 Nisan şiirleri öğreniyoruz. Barış Çarkı oluşturuyoruz.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ı ı A A şey yapman gereken

ı ı A A şey yapman gereken D Ş ı ı R D A A yapman gereken şey SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23 43 Sertifika No. 12603

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı