53. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "53. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1 53. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Divan, Değerli arkadaşlarım, Saygıdeğer misafirler, Genel kurulumuza hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu yılki Genel Kurulumuzun Sanayiimiz açısından çok ayrıcalıklı bir anlamı var. Bu yıl, Ülkemizin ilk sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin önemli lokomotif güçlerinden biri olan çimento sektörünün kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Tam 100 yıldır, çimento sektörü Türkiye de hayatın yapıcı gücü olma misyonu ile faaliyet gösteriyor, bundan böyle de göstermeye devam edecek. Bu çerçevede öncelikle 100 yılda nereden nereye geldiğimizin küçük bir özetini yaparak, ikinci yüzyılımızda gitmek istediğimiz nokta hakkında görüşlerimi sunmak istiyorum. Takdir edersiniz ki, 100 yılı bir metne sığdırmak çok zor. 100 yılda Türkiye ve dünyada çok şey oldu. Dünya Savaşlarının ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan Kurtuluş Savaşımızın da olduğu zor yıllardı. 29 Ekim 1923 te Cumhuriyetle birlikte yeni bir ülke kurulurken, en önemli görevlerden birini de sektörümüz üstlendi, Genç Türkiye nin çok şeye ihtiyacı vardı. Yol, fabrika, baraj, okul, hastane ve tabii ki konut. Yani aslında hayata dair her şey. Bu dönemin birleştirici gücü ise çimentoydu. Beklenti büyük, sorumluğumuz ise bir ülkeyi yeniden inşa etmek kadar ağırdı. Bütün bunları gerçekleştirmenin onuru da bir o kadar büyük oldu. Yoktan var edildi, bir ülke yaratıldı. Türkiye ve çimento sektörü hızla gelişti yılında üretim kapasitesi sadece 20 bin ton olan sektörümüz, 100. yılında 66 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine ulaştı.

2 Üretimde Avrupa 1 incisi ve dünyada ise Çin, Hindistan ve A.B.D nin ardından 4 üncü oldu. Đhracatta ise tüm Dünya da % 12 lik bir pay ile, Çin ve bir çok Güney Doğu Asya Ülkesini geride bırakarak, birinci sıraya yerleştik yılında Türk çimento sektörü, yaklaşık 4,5 milyar dolar cirosu, 1 milyar dolar tutarındaki ihracatı ve doğrudan 15 bin kişiye yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisi için son derece güçlü ve önemli yere sahip, bir sanayi dalı haline geldi. 100 yılda başardıklarımızdan aldığımız güç ve gururla ikinci yüzyılımıza, sizlerin de verdiği destekle, dünyaya örnek olacağımız yeni vizyon ve hedeflerle giriyoruz. Önümüzdeki 10 yılın sonunda sektörümüzün, Đç Pazar ve ihracatta gösterdiği başarıları katlayarak, 100 milyon ton üretim hacmine yürekten inanıyoruz. Bunun için de sadece iç pazarla yetinmiyor, Türk çimentosunu başka ülkelerin kalkınmasının hizmetine de sunuyoruz. Bugün 90 a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirirken, daha yeni pazarlara ulaşma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bilhassa 2008 krizinden sonra bu çabalarımız daha da yoğunluk kazandı. Afrika ve özellikle batı Afrika ülkeleri önemli pazarlarımız haline geldi. Evet, çok şey başardık. Geldiğimiz nokta bize gurur verirken, gideceğimiz nokta ise bizleri bir o kadar heyecanlandırıyor. Bu heyecanla sürdürülebilir stratejilere odaklanıyor, çevreye saygı ile ülke kalkınmasında etkin rolümüzü güçlendiriyoruz. Ama her şeyden önce yaşam kalitesini yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Üretim kalitemiz ve mevcut kapasite büyüklüğümüz, sahip olduğumuz ihracat potansiyeli, sektörün sağlıklı gelişiminin sürdürebilir kılınması için kurulan Ar-Ge merkezleri, çağdaş kalite ve çevre bilincimizin en anlamlı örneklerinden biri olan Bağımsız Kalite Çevre Kurulu, gerçekleştirdiğimiz yaygın eğitimler, Üniversitelerle yakın Đşbirliği, Mesleki Eğitime sağladığımız kıymetli katkı, çevreye, insana ve iş sağlığına olan duyarlılığımız ile Sektörümüzün Dünya Çimento Sektöründe son derece önemli ve saygın bir konuma eriştiğine yürekten inanmaktayım. Bu doğrultuda 100. yılımızda ülkemize daha fazla değer yaratmak için, misyonumuzu çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik olarak belirledik. Değerli Arkadaşlarım, 2008 yılından itibaren şiddetini giderek arttıran Global Mali Kriz, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Japonya olmak üzere Gelişmiş Ülke Ekonomilerinde ciddi tahribatlara yol açmıştır. Ekonomilerdeki daralma başta Đnşaat Sektörü olmak üzere bir çok sanayii doğrudan etkilemiş, Çimento talebi 2009 yılında bu Ülkelerde bir önceki yıla kıyasla % mertebelerinde gerilemiştir. Buna rağmen Dünya Çimento tüketiminin yarıdan fazla bölümüne sahip Çin ile Hindistan, Brezilya gibi Ülkelerdeki yüksek büyüme hızları diğer Gelişmiş Ülkelerdeki kayıpları telafi ederek, Dünya Çimento Tüketiminde % 5 lere varan bir artışın gerçekleşmesine imkan tanımıştır. Yükselen Pazarlar olarak adlandırılan bu Ülkelerdeki olumlu Ekonomik atmosfer,

3 2010, 2011 ve hatta 2012 yıllarında da % 8-10 mertebesinde bir büyümenin olacağı tahminlerini güçlendirmektedir. Çin in 1200 kg nın üstüne çıkan kişi başına çimento tüketiminin bilhassa devam eden ve proje safhasındaki yeni kamu yatırımları ile önümüzdeki yıllarda da devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Aynı şekilde Hindistan, Brezilya, Arjantin, Polonya ve nihayet Rusya Federasyonu da yüksek büyüme beklentisi olan Ülkelerden birkaçıdır. Çin in eski tesisleri Enerji Verimliliği ve Çevresel nedenlerle kapatması, enerji ithaliyle yapılan Çimento Đhracatına pek sıcak bakmaması nedeniyle, Dünya Çimento Ticaretinde Çin in payınının artmıyacağı kanaati oldukça yaygındır. Bu husus önümüzdeki yıllarda bilhassa Batı Afrika Pazarlarında Türk Çimentosunun Đhracat şansının devamı beklentisini de güçlendirmektedir. Ülkemize gelince, 2009 yılının ardından 2010 yılında da Sektörümüz adına iyi bir performans sergilediğimizi memnuniyetle görmekteyiz yılında üye fabrikalarımızın çimento üretimlerinin % 10 mertebesinin üstünde artarak, 62.5 milyon ton seviyesine ulaştığını tahmin ediyoruz. Üyemiz olmayan fabrikaların üretimlerini de ilave edecek olursak, 2010 yılında Türk Çimento Sektörünün Üretimi 66 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Bu durum 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da Çin, Hindistan ve ABD nin ardından Dünyanın 4. büyük üreticisi konumumuzu koruduğumuzun işaretidir yılında üretimdeki büyümenin lokomotifi Đç Pazar olmuştur. Bu yıl Yurt Đçi Çimento Tüketiminin 50 milyon tonun üzerine çıktığına inanıyoruz. Đç Pazarda % 16 nın üzerinde gerçekleşen büyüme ile Đhracatımızda cuzi de olsa bir gerileme olmuştur. Çimento Đhracatında % 1-2 mertebelerinde gerileme beklenirken, klinker ihracatımızdaki gerileme % 30 mertebelerinin üzerindedir yılında üretim ve satış performansında son derece parlak bir yıl geçirilmesine rağmen, yıl içinde % 40 mertebesinin üzerinde artan yakıt maliyetleri ve taşıma giderleri maliyetlerimizin ülke enflasyon seviyelerini çok üzerinde artmasına neden olmuş, bu maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılamaması sonucunda da bir çok Şirketimizin Mali Performansları bir önceki yılın gerisinde kalması beklenmektedir. Borsaya kote Şirketlerin 9 aylık performansları incelendiğinde bu husus rahatlıkla görülmektedir. Değerli Arkadaşlarım, Hepinizin yakinen bildiği üzere, Sektörümüzde kurulu klinker kapasitesi son 6 yıl içersinde yapılan yatırımlarla % 50 mertebesinde artarak, 64 milyon seviyesine ulaşmıştır. Başka bir ifade ile, 100 yıllık tarihimizin son 6 yılı içinde geçmiş 94 yılda yaptığımız kapasitenin yarısını ilave ettik. Böylesine büyük bir kapasite artışının piyasalarda yarattığı zorluklar, 2009 ve 2010 yıllarındaki yüksek ihracat performansımız sayesinde hafifletilmiştir.

4 2010 yılında Sektörümüzde kapasite kullanım oranının % 90 seviyelerinde olması iç piyasadaki yüksek büyüme kadar, ihracatçılarımızın gösterdiği bu üstün başarının eseridir. Dünya geneline baktığımızda, % 90 seviyelerinde kapasite kullanımına erişebilen çok az Ülke olduğunu unutmamalıyız. Bir çok Ülke ekonomik kriz ve fazla kapasitelerle % 50 kapasitelerle çalışmak mecburiyetindeyken Sektörümüzün % 90 kapasite kullanımına erişmesi önemli bir başarı ve şanstır. Özetle, iç piyasa ve ihracattaki bu üstün performansımız devam ettiği sürece, Sektörümüz kapasite fazlalığı sorununu tahminlerimizden de kısa bir sürede çözmüş görülmektedir. Ancak, bu vesile ile bir önemli hususu dikkatlerinize sunmakta yarar görmekteyim. Bu gün Çin in ihracat için uyguladığı politika yakında Ülkemiz ve Sektörümüz için de zorunlu hale gelebilir. Şöyleki; Ülkemiz Ekonomisi Enerjide yüksek derecede dışa bağımlıdır, bu nedenle de tüm enerji yoğun sektörler gibi Sektörümüz de daima mercek altında olacaktır. Kısacası, çimentoda ihracatın sürekliliği herzaman tartışma konusu yapılabilir. Bu nedenle ileriye dönük hesaplarımızın öncelikle Đç Pazar Tahminlerine baz edilmesi daha gerçekci bir yaklaşım olacaktır, görüşündeyim. Çünkü yakinen bilmekteyiz ki, Çevre ve Đklim Değişikliği Mevzuatı yakın gelecekte Sektörümüz için de yeni yaptırımları beraberinde getirebilir.bu nedenle diyoruz ki; Sürdürülebilir stratejilere odaklanarak çevreye saygı ile, Ülke kalkınmasında etkin rol oynamalıyız. Đnsanımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak görmeliyiz. Değerli Dostlar, 2011 yılında 100. yılını kutlayacak sektörümüzün kamuoyu nezdinde tanıtımını yapmak için reklam, medya ve iletişim şirketleri ile yoğun bir mesai harcadık. Bu amaçla tüm yılı kapsayan bir iletişim planı hazırlandı. Yönetim Kurulumuzun kararıyla da, 100. Yıl Etkinlikleri ve bu Đletişim Kampanyasına ciddi bir bütçe ayırıldı. 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ile bu konuda ilk adımı attık. Ülke çapında Televizyon, Gazete ve Bill Board larla yapılan tanıtım ve Reklamlarımız Kamuoyu ve Paydaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde bu tanıtımların yine 100. Yıl münasebetiyle, Beton Yollar ve Beton Bariyerler için olanlarını da hazırlamayı düşünüyoruz. Böylece 100. yıl coşkumuzu tüm Kamuoyu ile paylaşırken, Sektörümüzün tüm paydaşlarımız tarafından doğru tanınması, doğru algılanması yönünde de önemli bir işlevi yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Değerli Üye ve Konuklarımız, Birlik olarak 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları detaylı bahsetmek yerine, önemli gördüğümüz belli başlı faaliyetleri Sizlerle paylaşmak istiyorum.

5 Birliğimiz, 26 Nisan 4 Mayıs 2010 tarihleri arasında üyesi olduğu Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) ile birlikte eş zamanlı olarak Avrupa Çimento Haftası etkinliğini düzenledi. Avrupa Çimento Birliği nin en büyük üyesi olarak TÇMB her komite ve çalışma toplantısında yer alarak, grupların çalışmalarına büyük katkıda bulundu. Mimarların geniş takdirini kazanan BETONART dergimiz bu yıl da yayın hayatına devam ederken, mimarlık öğrencileri için düzenlediğimiz Mimarlık Yaz Okulu nu bu yıl Mersin Üniversitesi işbirliği ve Çimsa sponsorluğu ile gerçekleştirdik. 9 yıldır düzenlediğimiz yaz okulumuzda ulaştığımız öğrenci sayımız ise bu yıl ile birlikte 240 a ulaşacak. Ülkemize karşı sorumluluğumuz olarak gördüğümüz bir diğer önemli projemiz olan TÇMB Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2010/2011 öğrenim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başladı. Gençlere yeni iş alanları yaratmaya ve sektörün en önemli gündem maddeleri arasında yer alan yetkin insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik bu girişimimiz bizlere gurur veriyor. Okulumuz mezunlarını vermeye başladığında mutluluğumuzun zirveye ulaşacağına eminiz Ekim 2010 tarihleri arasında Sevilla-Đspanya da gerçekleşen 11. Uluslararası Beton Yollar Sempozyumuna ülkemizin çeşitli belediyelerden ve Karayolları ndan yetkilileri ve AR- GE görevlilerimizle birlikte katıldık.. Bu toplantıya katılmak birliğimiz adına önemli bir katma değer yarattı. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi olduğu EUPAVE'in (Avrupa Beton Kaplama Birliği) yayını Beton Yollar: Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Seçim kitabını da Türkçe ye çevirerek yayınladık yılı içinde satınalma, hazır beton ve kalite gruplarında gerçekleştirilen meslektaşlar toplantılarında, temsilciler konuları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini birbirleriyle paylaşma imkanı buldular. Meslektaş Toplantıları 2011 yılında bizim için öncelikli faaliyetlerden biri olmaya devam edecek. AR-GE Enstitümüz, çimento ve beton teknolojisi üzerine yeni araştırma konularını üye kuruluşlarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak belirledi yılında laboratuvarlarımızda sektör, kamu ve özel kuruluşlar için kalite kontrol ve standarda uygunluk testleri, analizler ve araştırma projeleri yürütüldü. Bütün bu çalışmalara ek olarak ilgili AR-GE görevlilerimiz çeşitli kamu kuruluşları ve üniversitelerde beton yollar ile beton bariyerlerin avantajları konusunda seminerler verdi. Birliğimiz önderliğinde kurulan bağımsız Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), 2010 yılı içerisinde toplam 368 adet ürünün AB standartlarında kontrolünü yaparak belgelendirdi. KÇK bünyesinde yer alan Çevre Bölümü ise, sektörde yer alan tesisler için 55 emisyon, 80 hava kalitesi, 10 gürültü ve 12 ölçüm aralığı tayini raporu hazırladı. Paydaşımız olan çeşitli meslek örgütleri ile işbirliğimiz 2010 yılında da yoğun biçimde devam etmiştir.

6 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği olarak Türkiye Hazır Beton Birliği, Adıyaman ve Adana da ortaklaşa Yapı Denetimi ve Beton Yolların Yaygınlaştırılması konularında seminerler düzenledik. Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bünyesinde çeşitli faaliyetlere bu Birliklerimiz ile beraber iştirak ettik yılında da bu tür işbirliklerini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve nihayet bir diğer önemli gelişmeden Sizleri bilgilendirmekten büyük mutluluk duymaktayım. Eski Birlik Binamızın bulunduğu arsa üzerinde Tepe Đnşaat ile gelir ortaklığı esasıyla yaptığımız Tepe Prime Đş Merkezi Projesi bu yıl içersinde tamamlanıyor. Bu proje sayesinde Birliğimizin çok güçlü mali imkanlara kavuşmasının mutluluğunu Sizlerle özellikle paylaşmak isterim. Birlik olarak Mali Đmkanlarımız son derece güçlüdür. Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, Bu Projenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Đnşallah önümüzdeki sene yapacağımız Genel Kurulumuzu bu güzel tesiste, Birliğimize ait olan yeni yerimizde yapmayı ümit ediyorum. Değerli arkadaşlarım Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları alt alta sıraladığınızda, 53 yıllık bir Birlik olarak aslında ne kadar çok şey başardığımızı görüyoruz. Türkiye nin en köklü sanayi sektörlerinin başında yer alan çimento sanayimiz, ülke ekonomisi için her geçen gün daha da büyük katma değer yaratıyor. Her zaman söylediğimiz gibi biz, bu ülkenin taşını, toprağını işleyerek, ülke ekonomisi ile birlikte büyüyor, geleceğin Türkiye sini sağlam temeller üzerinde kuruyoruz. Bunun için de Sürdürülebilir Kalkınma,100. yılında Türk çimento sektörünün temel politikası olacak. Sözlerime burada son verirken, bu güne kadar verdikleri değerli hizmetler nedeniyle Birlik Personelimize, Ar-Ge Enstitümüz ile Kalite Çevre Kurulumuzun değerli çalışanlarına teşekkür ediyor; 2011 yılının Sektörümüz ve Ülkemiz için 100. yılımıza yakışır bir şekilde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsım ve Birliğimiz adına katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Basın Mensupları, Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

gündem özel sayı 2012 Kasım

gündem özel sayı 2012 Kasım gündem özel sayı 2012 Kasım özel sayı Türkiye Müteahhitler Birliği'ni 60. yılına taşıyan tüm eski Başkanlarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, üye firmalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. OYDER, Mersin'de sektörü bir araya getirdi OCAK 2013 SAYI: 44

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. OYDER, Mersin'de sektörü bir araya getirdi OCAK 2013 SAYI: 44 OCAK 2013 SAYI: 44 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. "Yeni ihracat projeleri giderek önem kazanıyor" "İç tüketim dinamiklerini harekete geçirmek" "Güçlü sanayi, Güçlü Marka"

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ

HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ AVIVASA 2014 FAALİYET RAPORU HALKA AÇILDIKTAN SONRA BÜYÜYEN AİLEMİZ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMI 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta Odeabank 02 Kısaca Odeabank 04 Bank Audi Grubu Hakkında 05 Misyon, Vizyon ve Değerler 07 Stratejik Hedeflerimiz 08 Başlıca Göstergeler 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Construction Material Producers Haziran 2015 Sayı 22

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Construction Material Producers Haziran 2015 Sayı 22 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Construction Material Producers Haziran 2015 Sayı 22 Türkiye İMSAD Dergi Sektörün en prestijli sayfalarında yerinizi ayırtın! Stand

Detaylı

Meclis Konuşması / İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı / 26 Haziran 2013

Meclis Konuşması / İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı / 26 Haziran 2013 Meclis Konuşması / İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı / 26 Haziran 2013 Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Değerli Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Basın Mensupları,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu VESTEL ELEKTRONİK 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA VESTEL ELEKTRONİK 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Vestel in Küresel Operasyonu 6 2011 Yılına Hızlı Bir Bakış 8 Bir Bakışta Zorlu Grubu DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

yeniliklerin öncüsü Türkiye nin ilk boya fabrikası olarak kurulan Dyo Boya, sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak güçlü bir yer edinmiştir.

yeniliklerin öncüsü Türkiye nin ilk boya fabrikası olarak kurulan Dyo Boya, sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak güçlü bir yer edinmiştir. Dyo Boya Faaliyet Raporu 2009 içindekiler 2 Kısaca Dyo Boya 3 Türkiye nin İlk Boya Fabrikası Olan Dyo Boya nın Tarihinden Satırbaşları 4 Dyo Boya nın Rekabet Avantajları 5 Dyo Boya nın ilk leri 6 Rakamlarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler 3 Kurumsal Profil 4 Şirketin Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler 5 Sermaye ve Ortaklık Yapılarındaki Değişiklikler 5 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Konferansın Ardından

Konferansın Ardından Kurumsal VII ULUSLARARASI KURUMSAL YONETIM ZIRVESI Konferansın Ardından 2014 ANA SPONSORLAR Fİnans Sektörü Sponsoru ÖDÜL TÖRENİ SPONSORU VII ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Değerli Türkiye Kurumsal

Detaylı