İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere aynı zamanda her genel kuruldan sonra da olanaklar ölçüsünde buna hazırız. Bu Genel Kurulda arkadaşlarımızın, -geçmişte iki sene içerisindeydi- üç senelik süre içerisinde yapılanları masaya yatırarak, sizlerin eleştirilerini ve önerilerini, aynı şekilde mesleğin geleceği konusunda bizleri yönlendirmelerini bekliyoruz. Daha sonraki bölümde söz hakkımı muhafaza etmek kaydıyla, çünkü biliyorsunuz bazı arkadaşlarımız daha henüz gelemiyorlar. Prosedür başladıktan sonra müsaade ederseniz ben meslekle ilgili, geçmişle ilgili düşüncelerimi ifade edeceğim. Aşağı yukarı nisap sağlanmıştır. Belki dışarıda olanlar içinde bazı arkadaşlarımız gelememiş olabilirler, bugün İstanbul da olağanüstü bir durum var biliyorsunuz. Bu Gezi olayları dolayısıyla bazı arkadaşlarımızın da gelme konusunda tereddütleri olabilir. O yüzden uygun görürseniz Genel Kurul un açılış bölümünü burada başlatalım. Az sonraki bölümlerde zaten beraber olacağız. Sizlere aktarmış olduğumuz Genel Kurul Gündemi ne göre, bir açılış ve saygı duruşu ve bundan sonra Başkanlık Divanı seçimi bölümü var. Efendim, öncelikle hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşu Ortama uygun bir İstiklal Marşı okundu, o yüzden hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Odamızı kurmuş olduğumuz 90 yılından bu yana kaybettiklerimiz için de Allah tan rahmet diliyoruz. Gerçekten ilk yıllarımızda üstatlarımız bize çok yetki verdiler ve geldiğimiz yerde birebir bizimle beraber oldular. Şükranlarımı sunuyorum. Efendim Gündemimizin 2 nci bölümünde, Başkanlık Divanı seçimi, Divan Heyetine Genel Kurul belgelerinin, Genel Kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi. Divan için bir önerge var. Müsaade ederseniz okuyayım. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulu na, 22 nci Olağan Genel Kurulu nu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Sayın Engin BERKER, Başkan Yardımcılığına Sayın Yüksel ALTUNER, Üyeliklerine Sayın Macide OLAM, Âdem ÖZZAİM i öneriyoruz. Saygılarımızla İmzalayanlar; Sezai ONARAL, Vehbi KARABIYIK, Mehmet Nadi ABBASOĞLU, Sabri TÜMER, İbrahim AKTAN, M. Cihan ERAY, Burada başka önerge olmadığına göre, var mı efendim başka bir önerge? Olmadığına göre, ismini okuduğum Sayın Engin BERKER i Divan Başkanlığı na, Başkan Yardımcılığına Sayın 1

2 Yüksel ALTUNER i ve Üyeliklere Sayın Macide OLAM ve Âdem ÖZZAİM i oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, efendin oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel Kurulumuzun bundan sonraki bölümünde, bu Genel Kurulu yönetmek üzere isimlerini saydığım Sayın Engin BERKER, Sayın Yüksel ALTUNER, Sayın Macide OLAM ve Sayın Âdem ÖZZAİM i buraya bekliyorum, buyurun efendim. Böyle bir Cumartesi günü vaktinizi buraya harcadıkları için gelen arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve getiren yönetime, siz saygıdeğer meslektaşlarıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum, sağ olun. Bu Genel Kurul un Yeminli Mali Müşavirler ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası na hayırlı, uğurlu olacağını düşünüyorum. Efendim Gündemimizi biliyorsunuz. Lütfen sevgili arkadaşım gündemi şu haliyle önce bir okuyunuz, ondan sonra bir değişiklik teklifi var mı? diye soracağım. Tahmin ediyorum bir değişiklik teklifi var, onu okuyacağım, ondan sonra Gündemi oylayacağım ve görüşmelere başlayacağız. ADEM ÖZZAİM üstat önce Gündemi arz ediyorum. Birinci gün, 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Başkanlık Divanı seçimi, Divan Heyetine Genel Kurul belgelerinin Genel Kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi, 4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 5- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Denetim ve Disiplin Kurullarına verilecek huzur haklarının saptanması, 6- Yönetim Kuruluna taşınmaz alım ve satımı konusunda yetki, 7- Yeni çalışma dönemi oda giriş ücreti ile yıllık aidat miktarlarının saptanması ve ödeneceği tarihlerin belirlenmesi, 8- Yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi, Yönetim Kuruluna bütçenin fasılları arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi ve bütçenin onaylanması, 9- Yönergelerin görüşülmesi ve onaylanması, 10-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Birlik temsilciliklerine aday olanlarının adlarının belirlenmesi, 11- Dilekler. İkinci gün, seçimler yapılacak. Teşekkür ederim, sevgili meslektaşım. Şimdi Gündem değişikliğiyle ilgili bir önerge var mı? diye sordum. Bir önerge var. Bu da gündemin 5 inci maddesinde... Bir okur musunuz 5 inci maddeyi lütfen. 2

3 ADEM ÖZZAİM Gündemin 5 inci maddesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim ve Disiplin Kurullarına verilecek huzur haklarının saptanması. Önergeyi arz ediyorum. Gündemin 5 inci maddesindeki Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine oturum başına verilecek huzur hakları ile ilgili maddenin görüşülmesinin 8 inci maddeyle birlikte yapılması yönünde değişiklik teklifi var. Gerekli imzalar var. Bunun neden olduğunu, hepiniz herhalde anladınız. Çünkü bütçe yapılıyor. Bütçede belli bir tahsisatlar yapılıyor. Dolayısıyla bu maddenin, iki hususun birleştirilerek görüşülmesinde fayda var. Çünkü değişik bir karar alınırsa, bütçenin de değişmesi lazım yeniden. İkisi bir arada olursa daha rahat olur diye düşünmüş olacak herhalde arkadaşlar. Bu önergeyi verdiler. Bu önergeyi oylarınıza vazediyorum efendim, kabul eden arkadaşlarım, kabul edilmiştir. Dolayısıyla gündemimiz bu verilmiş olan önergeyle yapılan değişiklik çerçevesiyle devam edecektir. Şimdi Gündemimize Başkanlık Divanı seçimi yapıldıktan sonra, Başkanlık Divanı na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi lazım biliyorsunuz. Bunu oylarınıza vazediyorum, kabul edenler Teşekkür ediyoruz, Başkanlık Divanı na bu yetki verilmiştir. Efendim Gündemin 3 üncü maddesini bir okur musunuz lütfen. ADEM ÖZZAİM 3 üncü maddeyi okuyorum. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi. Şimdi bu maddeye geçmeden evvel, biraz tabii Gündem dışı olarak, Kurulumuzda bazı misafirlerimiz var. Böyle bir günümüzde bize katkılarıyla şeref veren bu arkadaşlarımızı sizlerle iletişim kurma bakımından tanıştırmak isterim. Efendim yıllardan beri bunu yaparız biliyorsunuz. Efendim şu anda bana gelen listeye göre üç tane misafirimiz var. Ankara YMM Odası Başkan Yardımcısı, İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemile hanım burada herhalde, hoş geldiniz ve Esat DEMİRKAN Yeminli Mali Müşavir, Ankara YMM Odası üyesi. Bu üç misafir arkadaşımızı, okuma sıralamasına göre Gündemimize geçmeden evvel mikrofona davet edeyim. Herhalde bizlere verecekleri mesaj ve söyleyecekleri bir şeyler olabilir. En azından teşekkür ederiz kendilerine buraya geldikleri için, Odamıza şeref verdikleri için. Buyurun. 3

4 HALİL BAŞAĞAÇ İyi günler Sayın Divan, değerli hâzirun, sevgili meslektaşlarım. Hepinizi şahsım ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası adına saygıyla selamlıyorum. Biz geçen hafta Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Bu hafta da en büyük Odamız olan İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu yapılacak ve bu şekilde seçimleri bitireceğiz. En büyük Oda en sona kalıyor, çünkü assolist arkadan gelir biliyorsunuz. Genel Kurul un başarılı geçmesini diliyorum. Değerli meslektaşlarım, tabii üç yıl için hesap veriyoruz ve gelen üç yıl için de görev istiyoruz. Geçmiş üç yılda çok şeyler oldu, artık ben onlara tek tek girecek değilim. Bunları sizler kendi aranızda konuşacaksınız. Ben bir konuk olarak yalnız şu kadarını belirtmek istiyorum. Yeminli Mali Müşavirler Odaları olarak sekiz Odamız var, ama yapıları gereği burada üç büyük Oda doğal olarak sayıları gereği öne çıkıyor ve bunların çevresinde de özellikle en büyük Oda olarak, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası hemen hemen her çalışmanın içerisinde oluyor. Biz Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak Ankara da olduğumuz için, işin Ankara ayağını hepiniz adına götürmeye çalışıyoruz, burada da yine en büyük destekçimiz yine İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası oluyor. Bizim tabii bir görevimiz daha oluyor. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı olarak ayrıca Yeminli Mali Müşavirler Oda Başkanlar Kurulu Sekreterliği görevini üstleniyoruz ve o görevi de yürütmeye çalışıyoruz. Geçmiş süreçte hepinizin de bildiği gibi, özellikle bu son iki yılda, bu bağımsız denetçilik biraz gereğinden fazla bizi yordu. Ama esas geride bir olay daha var. Biliyorsunuz TTK ya 397 ye 5 eklendi. Bu ekleme sonucunda geriye kalan A.Ş, lerin de denetimi söz konusu. Bunların ne şekilde yapılacağı, nasıl yapılacağı ve kimler tarafından yapılacağı yine her zamanki gibi muğlak bırakıldı siyasi otorite tarafından. Ticaret Bakanlığının hazırlayıp, Bakanlar Kurulu nun çıkartacağı yönetmeliğe bırakıldı. Oysa bunların böyle belirsiz halde bırakılması, en azından Kamu Gözetim Kurumu olayında gördüğümüz birçok olay gibi tam sonuç vermiyor. Umarız burada da öyle şeyler olmaz. Bunun bilincindeyiz, önümüzdeki süreçte de Yeminli Mali Müşavir Odaları olarak takipçisi olacağız. Son bir söz Yanlış anlaşılma olmuş herhalde. Bu konuşmayı sayın TÜRKER den dinlediğim için söyleyeceğim. Sayın TÜRKER aynen şöyle diyor. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası talimat aldı. Seçimlerinde, serbest kökenli arkadaşların önü kesilmeye çalışılıyor deniyor. Değerli arkadaşlarım eğer böyle bir talimat alınması gerekiyorsa, alınmışsa, bunu benim almam lazım. Çünkü o anda Oda Başkanı benim, görüşmeleri koordine eden benim. Böyle bir talimat hiçbir zaman olmaz. Olmadı da, olamaz da ve işin gerçeği, bu konuşmanın yapıldığından daha önce biz protokolü imzaladık. Aynen İstanbul gibi Ankara da da böyle bir mozaik yapı var, yani mesleği yapan bütün kökendeki arkadaşlar bir araya gelir. Yıllardır öyle, tek liste yaparız ve benim gördüğüm, orada kastedilen serbest kökenli arkadaşlar, bütün kurullarda en fazla yer alan arkadaşlarımız ve delege sayısı da en fazla yer alan arkadaşlarımız Hatta bu dönem biraz daha ileri gittiler, Denetleme Kurulu ndaki bir Gelirler Kontrolörüne ait denetçilik de gene onlara 4

5 verildi. Dolayısıyla böyle bir şey yok. O bilgi nereden, nasıl geliyor? Bilemiyorum. Herhalde bir yanlış anlaşılma var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Buradan tekrar Genel Kurulun başarılı geçmesini diliyor, şu ana kadar görev yapan başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sezai ONARAL üstadım ve çalışma arkadaşlarına ve diğer Disiplin, Denetleme Kurulu Üyelerine Ankara YMM Odası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yeni seçilecek olan bütün kurul üyelerine de yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz, buyurun. CEMİLE KUZU Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili üstatlarım. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu Genel Kurul un mesleğimize katkılar sunmasını diliyorum. Uluslararası gelişmeler ülkemizi ve mesleğimizi çok yakından etkilemekte. Bu süreç ile mesleğimizin sorunları da önemli değişikliklere uğradı. Yeni TTK ile mesleğimiz dönüm noktasına girmiştir. Mesleki faaliyetlerimiz daha çok bağımsız denetim biçiminde oluşacaktır ve bu nedenle mesleğimizin geleceği açısından tüm meslek mensupları olarak birlikte bu sorunlar tespit edilmeli ve bu sorunların çözümleri için de çaba harcanmalıdır. Bu sürecin mesleğimiz adına başarılı olmasını diliyorum. Ben de geçmişte görev yapmış arkadaşlara teşekkür ediyor, yeni seçileceklere başarılar diliyorum. Genel Kurulun da bu anlamda ülkemize ve mesleğimize yararlar sunmasını ve başarılar getirmesini diliyor, hepinize saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Gündem maddesine geçeceğiz. Geçmeden evvel bir konuşma talebi var bu 3 üncü gündem maddesiyle ilgili, bunu bir okur musunuz lütfen. ADEM ÖZZAİM İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası nın hesap ve raporlarının okunup, görüşülmesi sırasında Odamız İktisadi İşletmesi nin hesaplarının da görüşülüp, onaylanmasını teklif ediyoruz. Sezai ONARAL, Vehbi KARABIYIK, M. Nadi ABBASOĞLU, Sabri TÜMER, İbrahim AKTAN, M. Cihan ERAY, Hüseyin Perviz PUR Bunu bana göre oylamaya lüzum yok, Çünkü bu sizin yapmış olduğunuz faaliyetlerin devamı yönünde. Ama bilgi vermek bakımından teklifi oylarınıza sunuyorum efendim, kabul ederseniz onlarla ilgili bilgi verecekler, teşekkür ederiz. 5

6 Efendim 3 üncü maddeye geçeceğim. Evet, faaliyet raporlarının okunması, bununla ilgili herhalde tahmin ediyorum barkovizyon gösterisi yapılacak. Bundan sonra ana hatlarıyla açıklama yapılacak. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz. Sayın TÜRMOB Başkanımız Nail SANLI dan, sayın İstanbul Milletvekilimiz Akif Hamza ÇEBİ den ve sayın Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdi ÇALIŞIR dan, Genel Kurulumuzun hayırlı, uğurlu geçmesine, mesleğimiz için hayırlı kararlar alınmasına ve seçilecek olan arkadaşlarımıza başarı dileklerini içeren gönderdikleri iletilerini size sunuyorum. Evet, Sayın İbrahim Aktan. İBRAHİM AKTAN Teşekkürler Sayın Başkan. Esasen değerli hâzirun, Oda faaliyetiyle ilgili aşağı yukarı sunumlarımızda da gördüğünüz üzere, faaliyetlerimiz özetlenmiş. Şimdi biraz daha detaylı sunmak istiyorum. Çok değerli hazirun, öncelikle bu faaliyet döneminin Yönetim Kurulu için en yoğun bir dönem olduğunu ifade etmek isterim. Bilindiği üzere, özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde gündeme gelen Türk Ticaret Kanunu tasarısı, özellikle 2005 yılında tasarı haline getirilmiş, 2005 yılından itibaren yoğun bir şekilde kamuoyunun gündemine gelmiş ve nihayet 2011 yılında yasalaşmıştır. Yine aynı yıl 660 Sayılı Kanun Hakkında Kararname yle Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Söz konusu çalışmalara işbu raporumuzda yapılan çalışmalar bölümünde ayrıca yer verilecektir. Daha önce Faaliyet Raporlarında da ifade edildiği gibi, Yeminli Mali Müşavirlik sadece vergi mükelleflerine vergi denetim hizmeti sunan bir meslek olmayıp, her alanda denetim faaliyeti yürüten bir meslektir. Bu bağlamda başta SPK, BDDK, EPDK ve TÜBİTAK olmak üzere birçok kurum tarafından talep edilen denetim hizmetlerini de hakkıyla yerine getirmektedir. Yani Yeminli Mali Müşavirler denetim sözcüğü geçtiği her alanda denetçi olarak vardırlar. Nitekim 3568 Sayılı Meslek Kanunu nda açıkça ifade edilen bu husus, yapılan diğer yasal düzenlemelerde de özellikle vurgulanmış olup, bundan sonra Yeminli Mali Müşavirlerin sadece vergisel konularda denetçi olduğu hususu gündemden düşmüş olmaktadır. Yeminli Mali Müşavirler vergi denetim ve tasdik hizmeti sundukları müşterilerine, aynı zamanda müşavirlik hizmeti de vermektedirler. Çünkü vergi denetimi ve tasdik işlemleri aynı zamanda müşavirlik hizmetiyle zorunlu kılınmaktadır. Söz konusu edilen denetim vergi matrahının doğru olarak tespitine yönelik olup, yıl içinde yapılması gerekmektedir. Bu tür vergi denetimleri varsa, mükelleflerin muhasebe kurallarına ve vergi kanunlarına yeterince nüfuz edememesinden kaynaklanabilecek muhtemel hataları zamanında ve vergi kanunları karşısında ceza durumuna düşmeden önlemektir. Nitekim vergi denetiminin yapılmasını talep eden Maliye Bakanlığı, yapmış olduğu yasal düzenlemelerle durumu açıkça ifade etmiştir. Özellikle vergi tasdik hizmetinin sağlıklı yerine getirilmesi ile ilgili olarak verilen müşavirlik hizmeti, işin doğası gereği olup, yeni bir modeldir. 6

7 Bu model Türkiye de gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından kabul görmüştür. Kaldı ki, bazı Avrupa Birliği ne üye ülkelerin bu model üzerinde çalışma yaptığı bilinmektedir. Sayın üyelerimiz, Odamıza zaman zaman üyelerimizle ilgili ihbar ve şikâyetler intikal etmektedir. Odamıza intikal eden ihbar ve şikâyetlerin önemli bir bölümü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ndan gelmektedir. Odamıza gelen her ihbar ve şikâyet Oda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu, ya dosyanın Disiplin Kurulu na sevkine veya ihbar ve şikâyet konusunda yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmektedir. Kovuşturma yapılmak amacıyla Başkanlığımıza gönderilen dosyaların tamamına yakını vergi inceleme elemanları tarafından düzenlenen sorumluluk raporlarına dayanmaktadır. Vergi inceleme elemanlarınca yapılan değerlendirmeler sonucu disiplin kovuşturması amacıyla düzenlenmesi öngörülen konuların ve düzenlenen raporların Gelir İdaresi Başkanlığı nda oluşacak ve Oda temsilcilerinin de katılacağı bir komisyon tarafından ön incelemeye tabi tutulması halinde, sistemin daha adil sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz. Değerli üyelerimiz, bilindiği üzere ülkemizde kayıt dışılık önemli sorunların başında yer almaktadır. Türkiye de iktidarda olan her hükümet bu sorunun çözümü konusunda önemli çaba harcamaktadır. Bu bağlamda Yeminli Mali Müşavirlerin kayıt dışılığın önlenmesine önemli katkı sağladığı bilinmektedir. Bu nedenledir ki, mükellef-idare ilişkilerinin daha güçlü hale getirilebilmesi için, Yeminli Mali Müşavirler Odalarıyla işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun 153/A maddesinde, 3568 Sayılı Kanun kapsamında, meslek mensuplarıyla ilgili yapılan düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi ve amaçlanan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde tespiti ve uygulanabilir bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tespitimiz yapılan düzenlemenin özüne karşı olduğumuz şeklinde değerlendirilmemeli. Ancak, bir yandan kamu yararı korunurken, diğer yandan da mesleğin onur ve vakurunun korunması ön planda tutulmalıdır. Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluğu, kendilerine ibraz edilen bilgi ve belgelerin kapsamıyla sınırlı olduğundan, sorumluluğun tespitinde sadece 3568 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan bir tek doğruluk veya yönetmelikde yer verilen gerçeklik kelimelerinden hareketle Yeminli Mali Müşavirlerin sorumlu tutulmaları doğru değildir. Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluklarının tespitinde, öncelikle objektif hukuk kurallarının ve kanun maddesinin bütününün göz önüne alınması gerekmektedir. Ne yazık ki uygulamada doğruluk, gerçeklik gibi iki kelimeden hareketle, Yeminli Mali Müşavirler sorumlu tutulmaktadır. Bu uygulama, elde edilmek istenen amaca uygun bir anlayış değildir. Bu bağlamda 24 yıllık uygulama sonucunda, artık bu kanunun genelinde 12 nci maddenin de objektif ve evrensel hukuk normları esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, hem TÜRMOB, hem de Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığımız toplantılarda dile getirilmiştir. Diğer taraftan, bu konuda Yeminli Mali Müşavirler Odaları tarafından 3568 Sayılı Kanun ile ilgili birden fazla seçenekli görüşler oluşturulmuştur le, 5786 Sayılı Kanunlarla, 3568 Sayılı Meslek Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde seçim sisteminde, nisbi seçim sistemi öngörülmüştür. İlk etapta, demokratik bir yapı oluşturduğu izlenimi veren sistemin, uygulamada bazı sorunlara neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle yapılacak yeni bir düzenlemede; Yönetimde birlik ve düzenin sağlanması konusunda, bu sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sayın üyelerimiz, tarihi itibariyle Odamıza kayıtlı üye sayısı 2088 olup, bunların 1150 si aktif olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta. Bu arkadaşlar kendilerine verilen 7

8 görevi layıkıyla yerine getirebilecek bilgi birikimine sahiptirler. Yeminli Mali Müşavirlerin söz konusu bilgi birikiminden daha çok yararlanılabilmesi, mesleğin gelişimini sürdürebilmesi için, güven faktörünün ön planda tutulması, ihbar, şikâyet ve özel durumlar olmadıkça, Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenen mükellefler incelemeye tabi tutulmamalıdır. Diğer taraftan, meslek mensuplarının gerek müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri, gerek kendi aralarında ve gerekse uluslararası düzeyde rekabet güçlerini artırabilmeleri için, kurumsallaşmaya gitmeleri gerekmektedir. Sayın üyelerimiz, kurulduğu günden bu yana Odamıza kayıt olunan üye sayısı sicil numarasına göre, 2437 dir tarihi itibariyle aktif üye sayısı 1150, aktif olmayan üye sayısı ise 938 dir. Yine tarihi itibariyle üye sayısı 2088 dir. Bu verilere göre, Odamızdan kaydı silinen üye sayısı 349 dur. Üyelerimizin bir kısmı kendi istekleriyle sicilden kaydını sildirmiş, büyük çoğunluğunun ise vefat dolayısıyla sicilden kayıtları silinmiştir. Kendi arzularıyla sicilden kaydını sildiren ve yaşamlarını sürdüren üyelerimize sağlık ve mutluluklar dilerken, vefat eden üyelerimizi rahmetle, saygıyla anmak istiyoruz. Diğer taraftan, 2013 teki sözleşme sayısı adettir. Bu bilgiler kapsamında bir Yeminli Mali Müşavire ortalama 15,71 müşteri düşmektedir. Ancak Odamızdaki mevcut bilgilere göre dağılımın dengeli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konu mesleğimizin önemli sorunlarından bir tanesini teşkil etmektedir. Sayın üyelerimiz, ücret tarifesinin uygulanmasında bazı sıkıntıların var olduğu ve bunun çeşitli nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu kapsamda gelecek yıllarda uygulanmak üzere, ücret tarifesinin yeniden ele alınması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada YMM Odaları, TÜRMOB işbirliği ve Maliye Bakanlığı nın katkısının sağlanması zorunluluk arz etmektedir. Yapılan çalışmalar: Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili çalışmalar. Sayın üyelerimiz, özellikle 2005 yılından itibaren kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde yer alan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yapılan her toplantıda, panelde, sempozyumda, konu hassasiyetle takip edilmiş ve kanunun gerek hazırlık ve gerekse yasalaşma sürecinde daha çok sayıda görüş ve önerilerin dikkate alınmasının bir zorunluluk olduğu, muhasebe ve denetim konusunda meslek odalarının ortak görüşlerinin alınmasının gerektiği, denetçi tanımının Türk Ticaret Kanununda değil, asıl meslek kanunu olan 3568 Sayılı Kanunda tanımlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun ceza kanunu mahiyetinde olmaması için önerilerimiz olmuştur. İlk düzenlemede dikkate alınmayan bu tür kurumsal önerilerimizin büyük bölümü, Türk Ticaret Kanununda 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan değişikliklerde önemli ölçüde dikkate alınmıştır. Diğer taraftan, tüm sermaye şirketlerinin mali tablolarını UFRS ye göre hazırlanması ve bu tabloların denetiminin Uluslararası Denetim Standartlarına göre denetlenmesi hem dünya ve hem de Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayacağı, kararlı bir şekilde her toplantıda dile getirilmiştir. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Yeminli Mali Müşavir Odalarınca benimsenmiştir. Bu benimseme, yapılan düzenlemenin çok mükemmel olduğu, hiç eksiğinin olmadığı anlamını taşımamakla birlikte, özellikle meslek mensuplarının kimlerden oluşacağı konusu, 3568 Sayılı Meslek Kanununa atıf 8

9 yapılarak çözümlenmiş ve denetçi rotasyonunun denetçi bazında değil, şirket bazında dikkate alınması gerekliliği sağlanmıştır. Bu kurumun işlevsel hale gelebilmesi için, önümüzdeki süreçte de ortak anlayış içerisinde çalışmaların yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. PROF. FİKRET ÖCAL Sayın Başkan usul hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Yazılı şeyi aynen okumanın kanımca bir şeyi yok. Özetle lütfederlerse, Yönetim Kurulu ndan rica edelim, özetle lütfetsinler. Bunu Yönetim Kurulu nun veya konuşan konuşmacının inisiyatifine bırakıyorum. Ama arkadaşımızın başlıklar halinde bizim ve meslektaşlarımızın bilgisine verilmesi, benim kanaatim ve Başkanlık Divanı kanaatince olumludur. Bunları zaten biliyoruz. Dolayısıyla başlıklar şeklinde olmasını temenni ederiz sadece. PROF. FİKRET ÖCAL Teşekkür ederim. İBRAHİM AKTAN Teşekkürler, önerinizi dikkate alıyorum, başlıklarını okuyorum. Teşekkür ederim Fikret hocam. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi yle Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu nezdinde yapılan çalışmalar. Yukarıda anlattım, var. Eğitim faaliyetlerine bu dönem çok yoğun devam edilmiştir. Efendim TÜRMOB tarafından hazırlanan biliyorsunuz bir eğitim vardı, o tamamlanmış. Üniversitelerle Kamu Gözetimi Kurumu kapsamında öngörülen eğitimler devam etmektedir. Burada önce hocalarımızın eğitimi sağlanmış, hocalarımız eğitim almış, sonra bizlere eğitim faaliyetlerini aksatmadan yürütmüşlerdir. Odalar arası ilişkilerimiz son derece sağlıklı biçimde sekiz Odayla birlikte yürütülmektedir. Mali Mevzuat Platformu son derece başarılı bir şekilde ve bütün kamuoyuna hitap edecek şekilde kolektif mantıkla, akılla faaliyetini sürdürmektedir. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu faaliyetlerini sürdürmüştür bu dönemde de. Yine bu dönemde, her iki senede bir tüm Yeminli Odalarıyla birlikte yapılmakta olan Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu düzenlenmiştir. Sunumda onu sizlere sunduk. Buradaki konuşmalar, konular, kitap halinde bastırılmıştır, sizlere dağıtılmıştır. Bu arada Sayın Oktay GÜVEMLİ tarafından hazırlanan Türk Muhasebe ve Denetim Düşüncesinin Son 150 Yılı adlı kitap Odamız tarafından bastırılmıştır ve yine üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Diğer Odalarla, TÜRMOB la ilişkilerimiz devam etmektedir. KDV konusunda çok yoğun toplantılar yapılmaktadır. Raporlar hazırlanmaktadır. İdare ile ilişkilerimiz son derece sağlıklı bir şekilde ilerlemektedir. Sonuç şu veya bu şekilde tezahür etmektedir. Ancak, ilişkilerimiz son derece olumlu bir şekilde yürümektedir. 9

10 Bir diğer husus, Oda adına yurt dışında yapılan toplantılara katılım sağlanmış. Sunulan bildiriler ve mesleki konular dikkatle izlenmiştir. Bu toplantılarda uluslararası camianın iki ana konuda mutabakat sağladığı gözlemlenmiştir. Bunlardan birisi Raporlama dediğimiz sistemdir. Ki, bunda tam mutabakat sağlanmış değil, biliyorsunuz Avrupa ve Amerika arasında farklı bir denetimdir UDS. Bu uygulamalar özellikle, hisseleri borsada işlem gören şirketler, finans kurumları ve belli büyüklüğe sahip şirketleri kapsamaktadır. Bunların dışındaki uygulamalar, her ülkenin kendi özel durumuna göre, ilgili ülkeler tarafından serbestçe belirlenebilmektedir. Bu konuda, uluslararası boyutta bağlayıcılığı olan herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Evet, disiplin uygulamaları aynen devam etmiştir. Ancak, Odamıza intikal eden dosyaların % 86 sından fazlası, hiç Disiplin Kurulu na sevkine gerek görülmeden tekrar geri gönderilmiştir. Bununla ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Hem Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, hem Vergi Denetim Kurulu na bunlar anlatılmıştır. Raporlar bu kurumlara, ortak Odalar kararıyla sunulacaktır. Faaliyetlerimiz bunlardan ibarettir. Efendim bu konuda Yönetimimize vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyor, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili meslektaşım. Efendim görüşmelere geçmeden önce, sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Gerçi zamanı gelince 9 uncu maddede yönergelerle ilgili bilgileri size vereceğiz. Yarın biliyorsunuz seçimimiz var. Ancak, daha önce seçimler nedeniyle bu yönetmeliği uygun olarak 8 inci maddesini eklersek, sevgili hâkimimiz saat e kadar bu listeleri istiyor. Bu listelerin yazılması, imzalanması, belirlenmesi, bayağı bir zaman alan şeydir. Bunun dışında, diğer maddeler gelmeden evvel seçmen listelerini talepleri ve dilekçelerle birlikte şimdilerde alacağım, vereceğim, hazırlatacağım ki, saat de hâkim çıkmadan evvel uygun davranalım diyorum. Pek tabii arkadaşımız da devlet memuru, gayet tabii, biz de buna uyalım. Ondan sonra daha rahat görüşmelerimize geçiş yapalım. Bu listelere itiraz veya talep var mı efendim? ŞABAN YALÇIN BIÇAK Sayın üstadım, özür diliyorum. Geçen Genel Kurulda da aynı şey oldu. Estağfurullah. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Burada bir Genel Kurul a davet ettiniz. Genel Kurulu saat e kadar belli şeyleri yapmak mecburiyetine sokarsanız, buna Genel Kurul denmez. Sevgili meslektaşım, bunu ben istemiyorum. Yönetmelik, Kanun ŞABAN YALÇIN BIÇAK Hiçbir kanun ve yönetmelik bitecek diye yazmaz. genel kurullar saat kadar Ben bitecek demiyorum, seçmen listesini ŞABAN YALÇIN BIÇAK Öyle bir şey yok. Burada Gündem var. Gündem neyse uygulanacak. Hâkim de bekleyecek. Ne demek şimdi hâkim e kadar bunu istiyor? Bir Genel Kurula bu söylenir mi? Ben burada bir üye olarak, bundan alınıyorum. 10

11 beklemesi Şimdi sevgili meslektaşımız, bugün Cumartesi olduğu için, yani hâkimin ŞABAN YALÇIN BIÇAK Ne kadar bekleyecek? Beklemezse gider. Ne yapacağız yani? ŞABAN YALÇIN BIÇAK Hakim beklemem diye, buradaki 300 kişiyi hegemonya altına almaya hakkı var mı? Sevgili meslektaşım bakınız, Benim dediğim sadece, aday olacakların listesini şimdiden istiyorum ki, hazırlamaya verelim, ondan sonra Genel Kurulumuz yine devam etsin. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Üstadım gayet iyi bilirsiniz ki, bütün bunlar bu Faaliyet Raporu görüşülecek. Ücretler görüşülecek. Bilmem neler görüşülecek. Seçim ondan sonra olacak şey. Listeler ondan sonra belirlenecek. Yok, böyle bir şey üstadım. Olur mu böyle bir şey? Ne demek saat e kadar hâkim beklemez gider, biz bunu böyle yapalım? Giderse, gitsin hâkim canım. Böyle şey olur mu? Peki, hakim giderse, gitsin, biz seçim yapmayalım. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Seçimi yaparız. Nasıl yapacaksınız? Hâkim nezaretinde yapıyorsunuz. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Hâkim gelir. Siz gitmezseniz, o gelir. SEZAİ ONARAL Boşuna konuşmayalım. Peki, tamam teşekkür ederim sevgili meslektaşımız. Saygı değer bir fikirdir. Gayet tabii. Seçmen aday olacak olanların yazılı dilekçelerini ben şimdi derhal hazırlatacağım. Kimler aday olacaksa, SEZAİ ONARAL Listeyi verelim. Oylayalım, oylayalım. Neyi oylayalım? Kardeşim kanun mevzuudur bu. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Hangi kanunda yazıyor böyle bir şey üstadım? 11

12 Saat de mesai biter, kimseye bir şey yapamazsınız. Efendim aday listesi geldi. Bunun haricinde başka aday olmak isteyenler var ise, lütfen yazılı olarak bize bıraksınlar ki, hazırlatalım. Onların da aday olduğunu mahkemeye arz edelim. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Ben buna itiraz ediyorum. Bunun kayda geçmesini istiyorum. Kayda geçiyoruz. ŞABAN YALÇIN BIÇAK Evet, bunlar lütfen kayda geçsin. Böyle bir Genel Kurul olmaz. Bunun adı Genel Kurul olmaz. Eğer bunlar Tamam, söz almadan konuşma sevgili meslektaşım lütfen. Öbür arkadaşlara da saygı duyun, zaten gerekeni yaparsın, o kadar. Tahammülün de bir sınırı vardır. Başka, bağımsız da olsa aday olmak isteyenler lütfen. Başka aday olmak isteyenler var mı? Çünkü ismen söylemek zorundayız. Listelerin hazırlanması, gitmesi, genel kurullarımızı gece yarısına kadar yaparız. Yönetim e, Yönetim Kurulu na, başka kurullara aday olmak isteyenler lütfen efendim. SEZAİ ONARAL Zaman ver.. Zaman kaybını önlemek için yapıyorum. ADEM ÖZZAİM Liste olarak adayları okuyorum. Yönetim Kurulu Mozayik Grubu adı altında, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Yedek Üyeler: Sezai ONARAL İhsan Veysi SEVİĞ Hüseyin Perviz PUR Sinan ARSLAN İbrahim AKTAN İrfan Hüseyin YILDIZ Vehbi KARABIYIK Osman TAN Sabri TÜMER Ali GÜR M. Nadi ABBASOĞLU Mehmet VODİNA M. Cihan ERAY Hakverdi YARDILMIŞ Oda Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Arif AYTULUN Bayram TURANÇİFTÇİ Erkin ŞAĞBAN Oda Disiplin Kurulu Asil Üye Adayları: Zafer ALTINTAŞ Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA Hamdi GEZMİŞ Burhan KARAİBRAHİMOĞLU Emsal ÖZCAN Yedek Üye: Nuran AYHAN Yedek Üyeleri: Hüseyin ERDEM Sedat TEMELTAŞ Yılmaz ÖZER 12

13 TÜRMOB BİRLİK DELEGE ADAYLARI MOZAYİK GRUBU Asil Üyeler Yedek Üye Sezai ONARAL Hasan KURT Mustafa ÖZYÜREK Bayram ÇAKIR Vehbi KARABIYIK A.Cihat KUMUŞOĞLU Ali Refik ARKAN Müfit ERKARAKAŞ Osman ARIOĞLU Ramazan YAKIŞIKLI Hakkı KOÇAK Halit DEMİRAL Necdet GÖKMEN Turgut ÖZCAN Kadir BOY Atilla UYANIK Masum TÜRKER Kamber KAYA Nail SANLI Adem ÖZZAİM Sabri TÜMER Yunus OKUMUŞ Nazım ANIL Bülent DOĞU Ülkü SÖNMEZ Hamit ÖZTAŞKIN Masis YONTAN Mehmet ŞAHAN Talha APAK İlker ÇAĞCI M. Necip ÖZER Metin AYTULUN İbrahim TÜRKİŞ Kemal DARICI Turhan KINAY Yüksel VERDİ Güner ÜNSAL Ahmet KIRDÖK Süleyman GENÇ Hayrettin ZAMAN Hacı Gökhan GÜL Recep BİLDİK Sadrettin DEMİRAY Mehmet SAAT Emre KARTALOĞLU Serbülent BAYRAK Taşkın KARACA M. Ali KAYNAR Alper KUŞ Sacit AKDEMİR Zeki GÜNDÜZ Mustafa BİLGENER M. Yavuz ÖNER Özcan SARI Yeşim ERTUĞRUL Yüksel ÖZUYSAL Sevim DİLEKLİ Osman BAKIR Arslan COŞAR Mustafa YILMAZ R. Barbaros ÇELİKCANLI Hüseyin GÜL Bu okuduklarım Mozayik Grubu liste olarak adaylarıdır. Yapılmakta olan Genel Kurul da Yönetim Kurulu Üyeliği için Bağımsız Aday olarak seçime katılmak istiyorum. Yönetim Kurulu Üyeliği için Muammer ÖZKOCA. Bir tanede, daha önce dilekçesi alınmış Disiplin Kurulu Üyeliği için Emin TAŞÇI. Şu anda elimizdeki talepler bunlar. Burada adaylar verilen önergelerle sınırlı değil. Maddemize geçinceye kadar öneri getirebilirsiniz. Ben hazırlıkları bunlarla başlatıyorum. Evet, şimdi Faaliyet Raporlarının görüşülmesi kısmına geçiyorum. Soru sormak isteyen arkadaşlar? Peki, buyurun. 13

14 M. NADİ ABBASOĞLU Sayın Başkan, Sayın Divan, sayın üstatlarım, sayın meslektaşlarım, hepinizi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın hocamın itirazlarını dikkate alarak çok fazla uzatmayacağım. Elinizde bulunan Faaliyet Raporlarında ayrıntılar fazlasıyla var. Ayrıca sorular olursa, o sorulara da cevap vermeye çalışacağım. Ben sunumuma başlamadan önce, sayın hoca Profesör Doktor Mehmet Yazıcı ya, kendisinin tanımıyla muhasebeci hocama teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi, bu zamana kadar Odamızın gelir tablosu ve bütçesi, bilançosu 3568 e göre, Tek Düzen Hesap Planına göre yapılmaktaydı. Ama sayın hocamız bizi uyardılar dediler ki, burası ticari bir işletme değil, burası gelir/gider hesabı olan bir yer de değil,, sağ olsunlar kendileri bize bir hesap planı hazırladılar ve biz ona göre bu seneki bütçemizi sizlere sunuyoruz. Şimdi her şeyden önce faaliyet dönemi boyunca Odamızın toplam gelirleri ,42 TL, giderlerimiz ise ,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Şimdi ellerinizde bulunan Faaliyet Raporu nda ve e kadar düzenlenmiş olan bilançomuza baktığınız zaman, son dönemdeki gelir ve giderler arasındaki vade farklılıkları göreceğinizi düşünüyorum. Özellikle bir önceki dönemde Odamızın lira olan üye aidatlarının dışında, hazır değer olarak banka ve kasada aşağı yukarı lira civarında bir dönem varlığı bulunurken, bugün geldiğimiz durum itibariyle liranın üzerinde, yaklaşık olarak lira civarında nakdi olan bir Oda olarak karşınızda bulunuyoruz. Önceki dönem Odamızın öz varlığı lira iken, bu dönemde Odamızın mal varlığı TL. ye yükseltilmiştir. Burada bizlere katkıda bulunan tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyoruz. Yine, dönemi itibariyle Odamızın toplam gelirleri ,42 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir dağılımına baktığımız zaman üye aidatlarından elde ettiğimiz gelir lira, küsuratları okumuyorum izninizle. Yayın gelirlerinden elde ettiğimiz gelir ise, liradır. Yayın geliri olarak yer alan bu kalem içerisinde, sizlerin almış olduğu faaliyet belgeleri ve basılı evraklar ve kâğıtlar yer almaktadır. Giderlere baktığımız ise aynı dönemde, lira civarında bir giderimiz oluşmuştur. Bu giderlerimiz içerisinde bir önceki dönemde yer almamasına rağmen, bu dönemde yer alan TÜRMOB Katkı Payları lirayla yer almaktadır. Ayrıca hepimizin bildiği gibi, şu anda içinde bulunduğumuz bina, Odamız tarafından Milli Emlak tan kiralanmış bir binaydı. Kirayla ilgili geçmişte yaşanan bir problemden dolayı, aşağı yukarı iki seneye yakın bir kira ödemesi de yapamamıştık. Bu dönemde, bu kira ödemelerini gerçekleştirdik. Odamızın üçüncü şahıslara, vs. TÜRMOB haricinde herhangi bir borç da bulunmamaktadır. Bunu bilançoda kısa vadede Yabancı Kaynaklar hesabına baktığınız zamanda orada görebilirsiniz. En yüksek kalem lirayla TÜRMOB paylarına ilişkindir. Ben izninizle verilen önerge doğrultusunda, bu dönemde oluşturmuş olduğumuz İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi İşletmesi nin bilançosunu ve gelir tablosunu da sizlere sunmak istiyorum. Bu oluşturmuş olduğumuz İktisadi İşletme ana hatlarıyla Antalya da düzenlemiş olduğumuz Sempozyumu organize etmiştir. Çünkü Yeminli Mali 14

15 Müşavirler Odası nın sekretaryasının bize vermiş olduğu görev de Antalya da düzenlenmiş olan Sempozyum, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası nın öncülüğünde gerçekleştirilmiş. Tüm gelir ve giderler bu İktisadi İşletmemizde oluşturulmuştur. Bu çerçevede İktisadi İşletmemiz liralık net satışlar belirtmiş, kar amacı güdülmediği için aynı tutarda gider oluşmuştur. Ticari işletmenin ilk sütununa baktığımız zaman, dönem net kar ve zararında lira gibi net bir rakam görmektesiniz. Bu da yine Odamız tarafından finanse edilmektedir. Bu faaliyetten kaynaklanan bir gelir veya gider şeklinde değerlendirilmemesi gerekir. Bu Odamızda çalışan bir kısım personelin İktisadi İşletme üzerinde bordrolanmasından ve onların giderlerinden oluşmaktadır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın ABBASOĞLU. Başka vereceğiniz bilgi var mı sayın üyelerimize, yoksa görüşmelere geçiyorum? Denetim raporu ayrı maddede değil miydi bir dakika? Aynı madde içinde mi? Hepsini bir araya almışız, hâlbuki ayrı ayrı yapılır bunlar. Efendim Denetleme Kurulu Raporu nu da okuyalım. HÜSEYİN GÜL Sayın Divan, sayın hazirun, hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Denetleme Kurulu Raporu: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu nun denetleme tarihi İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası nın faaliyet dönemi 3568 Sayılı Yasa hükümlerine göre denetlenmiştir. Denetleme Kurulu ayda en az bir kere toplanarak gerekli denetimlerini yapmıştır. Kurulumuz tarihinde yapılan son Denetleme Kurulu toplantısında işbu raporu düzenlemiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile sunulan bilanço gelir tablosunda ayrıntılı bilgi bulunmakla birlikte, bu dönem gelir/gider farkı TL. dir. Denetim dönemi özkaynak gelir TL dir. Harcama bedeli usulüne uygun olarak alınmış olup, dosyalarda saklanmaktadır günü itibariyle kasa ve banka, diğer varlıklar Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile sunulan bilanço ve gelir tablosunda ayrıntılı olarak yer almakta olup, bilanço ve gelir tablosu kalemlerine defter ve belgelerde yer alan kayıtlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Mesleki eğitim amacıyla kurulmuş olan Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi İşletmesi denetlenmiş olup, denetim sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yla sunulan İktisadi İşletme Bilanço ve Gelir Tablosu nda ayrıntılı bilgi bulunmakla birlikte, kasa ve banka mevcudu ile diğer bilanço ve gelir tablosu kalemlerin kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. İktisadi İşletme nin son dönem faaliyet zararı TL. dir. Yönetim Kurulu tarafından sunulan bilanço ve gelir tablosunun oylanmasını, onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun ibra edilmesinin Genel Kurul un takdir ve tensiplerine sunarız. Saygılarımızla, Denetleme Kurulu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın GÜL. Evet, gerek faaliyet, gerekse rakam olarak bütün bilgiler sizlere verildi. İktisaden daha önce gönderildi. Şimdi hem faaliyet, hem rakamsal olaylar üzerinde görüşmeye açıyorum. Söz almak isteyen arkadaşlar? Söz almak isteyen herhangi bir arkadaşımız yok mu? Buyurun sevgili meslektaşım. MUHAMMER ÖZKOCA Yeminli Mali Müşavirim. Özellikle Sayın Divan a saygılarımı sunuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Geçmiş Yönetim Kurulu Üyelerimize huzurunuzda faaliyetleri için teşekkür ediyorum. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Siz değerli meslektaşlarımı da burada görmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Divan, Sayın 15

16 Genel Başkanım, Sayın Bakanım, sevgili Genel Kurul üyelerim, aslında bu konuşmayı yapabilmek için 15 gündür kafamda sürekli bir şeyler yapıyorum. Sayfalarca yazı yazdım, çizdim, araştırma yaptım. Geçmiş seneler dedim ve geldiğim noktada hem üzüntülerimi belirtiyorum, hem de böyle bir nezih kalabalığın önünde konuşma mutluluğunu duymuş olmaktan dolayı da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. 22 yıl önceki kayıtlara baktım, neredeyse katılan sayısı aynı, konuşmaların şekli, içeriği, üslubu aynı, Yönetim Kurulu Üyeleri de aynı ve burada eleştiri anlamında demiyorum. Esas sorun sadece Yönetim Kurulu arkadaşlarımız, efendim ben mikrofona fazla alışkın değilim. Eğer dışarıdan müdahale edilmezse, konsantrem bozulmaz, çünkü kayda alınıyor, kayda alınırken de konuştuklarımız, sonra okudum da berbat bir şey çıkıyor. Mimiklerde, hareketlerde çıksa iş kolay veyahut da görüntü olarak verilse o da kolay da, yazılı ifadeyle, sözlü ifade çok farklı anlamlara gelebiliyor. O yüzden yanlış yapmama adına, izninizle notlarımdan belirtmek istiyorum. Efendim ben 2001 yılında sınavla Yeminli Mali Müşavir oldum. Odaya kayıt oldum yılında kamu görevinden ayrıldıktan sonra çalışanlar listesine kayıt oldum yine, ancak herhalde korktuğumdan olacak, tam tasdik ve KDV iadesi öncelikle yapmak istedim, iş bulamadım. Daha sonra iş geldi, korktum, yapmadım. Şimdi izninizle Faaliyet Raporu görsel olarak anlatıldı, ben görsel olarak anlatamıyorum. Siz ne anladıysanız, ben de onu anladım. Gene arkadaşlarımız sağolsunlar yazılı hale getirmişler. Görselden çıkardığım sonuç, pek beni tatmin etmedi demem gerekiyor. Şimdi Faaliyet Raporu nu eleştirmek, övmek, yermek, değil kastım. Burada bir sorun var. Yeminli Mali Müşavirlik mesleği bitirilmek isteniyor. TÜRMOB ortadan kaldırılarak, yerine Kamu Gözetimi nin denetiminde bir oluşum sağlanmak isteniyor. Bu tehlikeli gidişe meslek odalarının dur demesi gerekir. Ancak, Genel Kurullarda tüm sorunların konuşulması, tartışılması, ilke ve hedeflerin belirlenmesi gerekirken, maalesef katılımımız 2000 çalışana göre şu an 100 kişi yoğuz sanıyorum. Adaylar da yok gördüğüm kadarıyla. Birlik Delegesi yazılı arkadaşlarımız var. Ancak, kendilerini ben burada göremiyorum, dilekçe veriyorum, biz adayız ve bizi buradan da bir alkışlayın seçip, gönderiyoruz. Bu üslup, şekil, beni gerçekten rahatsız ediyor. Uzunca bir konuşma hazırladım. Ancak, sadece bugünkü yaşantımı, bugün karşılaştıklarımı anlatmak istiyorum. Siz oradan, aynen resimden çıkarttığınız gibi, dersinizi de çıkartırsınız. Çünkü sizler doktora düzeyinde eğitim almış, ancak bugün o eğitimlerden sınava sokulan insanlarsınız, benim ne demek istediğimi daha kolay anlayacaksınız. Martılar ve kargalar doğayı katlettiğimizden olsa gerek, denizleri bitirdiğimizden olsa çöplüklerden geçiniyorlar. Yapmaları gereken, atmaları gereken yiyecekleri denizlerden alamıyorlar. Çünkü kirlettik ve o martılar, benim evim en üst katta, dibine kargalarla birlikte yavrularını yapıyorlar ve birbirlerinin yavrularını almak suretiyle karınlarını doyuruyorlar. Öyle bir çatışma var ki aralarında, öyle bir pike yapıyor ki martıların kargalar üzerinde veyahut kargaların martılar üzerinde yavrular kapıldığında, ancak benim mesleğimde böyle kargaların, martıların yavrularını koruduğu gibi, meslek mensuplarının korunmadığını görüyorum. Çünkü mağdur oluyoruz. 400 tane disipline gelmiş var derken öğünüyoruz. Yani Disiplin Kurulu iyi çalışırsa, iyi bir iş yapmış gibi algılanması isteniyor. Ne yapıyor? Ben anlamıyorum. Buraya görevden dolayı hiç disiplin cezası gelmemesi gerekir. Ama yasal düzenlemelerin yanlışlığı, keyfiliği veyahut doğru olmamasından kaynaklanan nedenlerle karşımıza bu sorunlar çıkıyor. Aslında bu sorunları da tam doğru olarak algılamış olduğunuza inanmıyorum. Vergi Usul Kanununda belgelerle beyanların uyumluluğundan bahsedilerek, bundan sorumlu olduğumuz, yani bir uyumluluk denetiminden kastediliyor ve bu uyumluluk denetimindeki hesap verilebilir diyen Maliye Bakanlığı, yani Gelir İdaresi. Oysa bizim Meslek Yasamızdan kaynaklanan sorumluluk, sadece devlete karşı sorumluluk değil, yaptığımız işlere karşı, topluma karşı da sorumluluğumuz var. Bu 16

17 sorumluluk da doğruluk denetimi. Yaptığımız işlerden dolayı verdiğimiz raporların da, yaptığınız işle sınırlı olması deniliyor ise de, yaptığımız tam tasdik veyahut da iade. Yani o kapsamla sorumlusunuz. Kime karşı? Herkese karşı sorumlusunuz. Yani işveren size dese ki, arkadaşım ben sana belgelerimi teslim ettim, paranı verdim, sen bunlara bakmamışsın, yanlış işlem yapmışsın, beni mağdur ettin dediği zaman, size tazminat davası açma hakkı var. Lütfen bunu böyle algılayın, böyle davalar açıldığı zaman, karşınıza geldiğinde, Nereden çıktı bu yasa? demeyin, çünkü bunun mücadelesi verilmesi gerekir. O yasa maddesinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Aslında sorunlarımızın ben de başlıklarını okumak istiyorum. Sayın Divan, konuşma süresi konusunda herhangi bir ikaz almadım, ama eğer bir süre kısıtlaması yaparsanız ona da uyarım. Şimdi mesleğimizle ilgili, Meslek Yasamızdan kaynaklanan sorunlar var. Vergi yasalarından kaynaklanan sorunlar var. İş sahasından kaynaklanan sorunlar var. İşle ilgili diğer yasalardan kaynaklanan sorunlar var. Bürokrasiden kaynaklanan sorunlar var. Bizden kaynaklanan sorunlar var. Adet olduğu üzere de, diğer sorunlar var. Meslek Yasamız derken, sorunlara değindim biraz önce, yani o sorumluluk çok tehlikeli bir madde, bunun mutlaka hukuka uygun halde değiştirilmesi gerekir. Aksi halde geleceğinizi ipotek altına almış olursunuz. Yasalardan kaynaklanan sorunlara da bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, Katma Değer Vergisi yürürlülük maddesiyle birlikte, 63 maddesi olan bir yasamız. 2 si yürütme ve diğer 61 madde de yasanın bütününü kapsıyor. Bununla ilgili neler var? 122 Tebliğ çıkarılmış. 16 İç Genelge, 6 Genel Yazı, son on yılda 66 Sirküler, sadece 11 den, 17 ye kadar, 7 madde için 959 Özelge verilmiş. Şimdi böyle bir madde, bir düzenleme, böyle bir yasal yapı içerisinde Yeminli Mali Müşavirler neyin doğruluğunu, neyin uyumluluğunu, neyin kime göre geçerliliğini yazabilir ki? Bu, başlı başına yasal düzenlemelerin yasaya, hukuka uygun olmadan yapılmasının delili olup, meslek mensuplarını da zor duruma sokan bir anlayış biçimidir. Yine fazla yukarıdan mı desem, aşağıdan mı desem, Mali İdare nin yapısıyla ilgili sorun, ama hep geliyorlar işte, şöyle bir eğitim verdik, böyle çalışanlarımızı eğittik, bilgi teknolojisine böyle bir uyum sağladık diye, açıklama yapıyorlar. Ben gerçekten bu açıklamaların yerinde ve doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü vergi dairesinde o kadar samimi karşılanıyor ki insanlar, gittiğiniz zaman memurların ağızlarında sakız, amca hoş geldin diye hitap ediyorlar. Mali İdare nin geldiği nokta da burasıdır. Bunun da tekrar gözden geçirilmesi, yapı da eski yapı demeyeceğim, eskisi de çok o kadar mükemmel değildi. Ama çağdaş olmadığını hukukun üstünlüğünü sağlayacak insanları kardeşçe vergi bilincinin doğru şeklide yansıtacak yasal düzenlemeler ve yönetim anlayışının olmadığına inanıyorum ve bunu ifade ediyorum. Bunu ifade ederken de gerçekten çocuklarımın adına ifade ediyorum. Çünkü onlar kendilerini ifade etmek için özgürce düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak için, benden habersiz gizlice yaramazlık yapıyorlar, Gezi Parkını gezmeye gidiyorlar. Bir de iş yaptığımız mükelleflerle ilgili yapılarını size aktarmak istiyorum. Bu bilgiler aslında resmi verilerde var. Sitelerde var, gelir idaresi.gov.tr sitesine girin, ana sayfanın sol tarafında vergi istatistikleri diye bir bölüm var. Orayı tıkladığınızda, bu söylediklerimi göreceksiniz. Şimdi 2009 yılına kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi özeti eklerini veriyorlar yıllarını maalesef veremiyorlar. Büyük bir ihtimalle, 2009 dan daha kötü olduğu içindir. Şimdi ben rakamları aldım, özetleyeceğim izninizle, hepsini okumayacağım. Kurumlar Vergisi mükelleflerimizin sayısı beyanname veren. 17

18 Ödenmiş sermayeleri , yani 1.6 trilyon diyelim. Şimdi bunların maddi duran varlıkları 593 milyar, Mali duran varlıkları 423 milyar, Stoklar 268 milyar. Şimdi mali duran varlıkların aslında ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Toplam trilyon. PROF. FİKRET ÖCAL Trilyonlar gitmiş, canım yanıyor. MUAMMER ÖZKOCA Efendim ben sadece bilgi aldığım yeri aktarıyorum. Siz doğrusunu bulmak istiyorsanız, açarsınız orada diğer yıllarda var. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar vergi gelirleri, vergi yükleri var. Oradan kolaylıkla bulursunuz. Ben aldığım bilgiyi aktarıyorum. Yine burada kısa vadede alacaklar 700 trilyon, Toplam uzun vadede alacaklar 336 milyar, Toplam trilyon. Borçlar, kısa vadede borçlar çok tehlikeli, ülke için gerçekten çok tehlikelidir trilyon, Uzun vadeli borçlar 564 milyar, Toplam borç işletmelerde trilyon. Borç, alacak olumsuz farkı 802 milyar TL. Stoklar, duran varlıklar toplamı 862 milyar, Yani işletmelerimizin gerçekten fiktif kısımları hariç şu andaki mali kaynaklarının toplamı 60 milyar, rakamlar çok büyük, çünkü hepsi fiktif. Şişirme rakamlar olduğu için sonuca geldiğiniz zaman, işletmelerinizin mali büyüklüğünün 60 milyar a düştüğünü böyle görüyoruz. Şimdi borçla, stokla karşılaştırdığınız an ülkenin geleceği açısından tehlikeli bir rakam olduğunu, burada iş yapan Yeminli Mali Müşavir arkadaşlarımızın da nasıl bunlara doğru diyebileceklerini sizlerin takdirine bırakıyorum. Daha fazla sabrınızı zorlamak istemiyorum. Ben Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 29 Mayıs günü, toplumsal muhalefet hareketimi başlatıyorum diye, Platformda arkadaşlarıma bildirmiştim. Ancak, yanlış algıladılar. Toplumsal muhalefet dışarıda başladı. Üstü üste denk geldi. Gerçekten ben aday olmanın, herhangi bir yerde var olmanın, onur üzerinde duruş olduğuna inanıyorum. İnsan olmanın gereği, insanlar fikirlerini özgürce ifade edebilmeli. Yaşam biçimlerini kendileri özgürce belirlemeli. Şimdiye kadar 22 yıllık uygulamada maalesef, maalesef diyorum, çünkü ben baştan sona karşıyım. Önce gelinen yer itibariyle gruplara ayrılıyoruz, serbestsin hesap uzmanısın, maliye müfettişisin, gelirler kontrolörüsün, işte vergi denetmeniydi, sonra müfettiş yaptılar, müfettişsin, ben öğretmenlikten geldim. Öğretmenler grubu oluşturur, ben oraya dahil olmak istiyorum, yani yaptığım işle ilgili olarak benden toplumsal sınıf olarak bir yere konulmayı gerçekten kabul edemiyorum. Ben yaptığım işle özleşmeyi istemiyorum. Kamu görevimde ben kimlik taşıyarak, memur kimliğini göstererek iş yapmadım. Muammer ÖZKOCA olarak çıktım, Muammer ÖZKOCA taahhütleri nedir? İhmal etmediği sürece orada bulunması, arkadaşlarımdan o yüzden grubun katılmaya çalışılması beni, gerçekten kabul etmiyorum, yani bu doğru da bir anlayış olabilir. Bunu da tartışmak gerekir. Ama doğru olmadığının kanıtı, işte bugünkü 100 kişi kişiden 100 kişi toplantı için gelmişiz. Bu 100 kişi, şimdi 2000 kişi hakkında, gelmeyenleri de seçerek karar verecek. O seçimlerde izninizle size aktarmak istiyorum. Hesap Uzmanları kendilerini bilir, onlardan sormadım ayıp olur diye. Ayıp olur değil, listeler verildiği gün seçim yaptıklarından dolayı. Maliye Müfettişi arkadaşlarımız, internet ortamında oylama yapıyorlar. Bir arkadaşımız çıkıyor diyor ki, ben adayım. Haklı olarak diğerleri, bir de bizde saygı, temelinde üstatlık müessesesi olduğu için, üstat ortaya çıkarsa, gerisi geriye çekiliyor. Gelirler Kontrolörleri arkadaşın sanıyorum 500 civarında sayıları var. 100 kişi civarında toplanıyor 500 kişi adına karar veriyor. 18

19 İşte denetmen arkadaşlarımız keza bundan farklı değil ve aynen apartman toplantısı gibi. Genel Kurul yapılıyor kendi aralarında, daha sonra 2 nci Genel Kurul. O zaman yasaya koyun. Yani niye biz dolanarak iş yapıyoruz ki? Dosdoğru neyse, onu söyleyin. İnsanlar tavırlarını koydular ve gelinen yer itibariyle insanları ayrıştırarak yönetme biçimi, mesleğin bitme noktasına gelmesine neden olur. Bu tehlikeli bir süreçtir. Şu anda da geriye dönüş başlamıştır. Çünkü Kamu Gözetimi Kurumu nun Yeminli Mali Müşavirlere bakış açısı her ne kadar iyi gözüküyor ise de, bağımsız denetimi esas aldıklarını belirtmek istiyorum. Gerçi biz orada da varız, her yerde varız da, bizi pek dikkate almayacaklardır. O tehlikeli sürecin de bitmesi gerekir inanıyorum. Hep kısa konuşmaya çalışıyorum, uzatıyorum, uzatıyorum. Gerçekten Sayın Yönetime, Sayın Başkana da gittim, ben bağımsız aday olacağım dedim. Öncelikle kendisinin karşılama şekli itibariyle, yaptığım davranışa karşılık göstermiş olduğu olgun tavırdan dolayı kendisine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yani beni zorla getirmiyorlar, ben zorla gitmiyorum, beni seçiyorlar diyor. Niye seçiyorsun arkadaşım.? Yani kişilik tartışmasına girmiyorum herkesin, şimdiye kadar hayatım boyunca Muammer ÖZKOCA olarak kimseyle kişilik tartışmasına girmedim. Kimseyle kavga etmek istemedim. Kimsenin kalbini kırmak istemedim, ama hak denilen bir olay var. Hukukun üstünlüğü denilen bir olay var. İnsanların özgürce düşünmelerini ifade edebilmesi gerektiği diye bir olay var. Şimdi bunların hepsini yok sayarak, sen buradan geldin, seç arkadaşını gönder beni, ben de burayı yöneteceğim anlayışı doğru değil. Şimdi mükellefler elektronik ortamda oy kullanıyorlar, biz kullanamıyoruz. Niye kullanamıyoruz?, yasamız müsait değil, değiştirirsiniz, Türkiye Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanı ndan dönen tek yasa, bizim Meslek Yasası dır. Yani bu kadar da güçlüyüz aslında. Çünkü her giden madde onaylanıyor, ilk defa Yeminli Mali Müşavirle ilgili bir olay Cumhurbaşkanından döndü diye biliyorum ben. Ben toparlayayım ve bitireyim. Eğer Sayın Yönetim, seçilirsem biz seni aramızda görmüyoruz, seni istemiyoruz diye bir tavır koyarlarsa, lütfen şimdi söylesinler ben adaylıktan çekilirim. Ancak, biz her Yeminli Mali Müşaviri eşit tutuyoruz, her Yeminli Mali Müşavire eşit yaklaşıyoruz, biz bu anlayışa aslında karşıyız, bakınız mozaik olsa da biz böyle bir anlayış sergilemiyoruz diyorlar ise, seçildiğimde beni aralarına kabul ediyorlarsa, varım. Orada varım. Yoksa dışarıdan muhalefetimi yaparım, dışarıdan etkilerimi ifade ederim. İkisi de benim için fark etmiyor. Eğer Allah nasip ederse kendime oyumu vereceğim. İkinci bir oy benim için yüzde yüz başarıdır. Ama yedide bir oy almak, yeni bir yönetim anlayışını istiyorsanız, gerçekten katkı sağlayacağına, yeni bir mendil sallayacağına, yönetimin tüm çalışmaları konusunda elimden gelen yardımı, çalışmayı göstereceğime huzurunuzda söz veriyor, hukuktan ayrılmayacağımı, özlükleri savunacağıma devam edeceğimi bilmenizi istiyorum ve bu vesileyle ülkemde ve dünyada barış olmasını, huzur olmasını, sevgi ve saygı içerisinde insanların birbirlerini kucaklamasını arzu ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz sevgili arkadaşımız. Evet, arkadaşımız problemleri ve adaylığını ortaya koydu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sonunda Sayın Başkan herhalde veya Yönetim Kurulu ndan yetkili arkadaş belki de açıklamalar yapacaklar. Buyurun efendim. EMİN TAŞÇI Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Divan Başkanı ve üyelerine müteşekkir olduğumu ifade ediyor, bana söz hakkı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Bağımsız Disiplin Kurulu Üyesi olarak aday olduğumu ifade ediyorum. Bana yapılacak katkılarınızdan dolayı sizlere peşinen müteşekkir olduğumu arz ediyorum efendim. Bu malum olduğu üzere, Muammer beyin de temas ettiği üzere, müşterek ve müteselsil sorumluluk üzerinden kısaca geçmek istiyorum müsaade ederseniz. 19

20 KDV Kanunu 84 No.lu Genel Tebliği ile öncesi ve sonrası tebliğlerde zikreden usul ve esaslar dahilinde, meslek mensupları tarafından düzenlenen her türlü tespit ve tasdik raporlarındaki müşterek ve müteselsil sorumlu olma zorunluluğu 24 yıldan bu yana devam etmiştir. Bu tebliğlerle, meslek mensuplarını yetkililerin hukuka aykırı bulunan sorumluluk müessesesiyle bağdaştırılması esası maalesef benimsenmiştir. Bu güne kadar ne yazık ki, meslek mensuplarının hak ve hukuku bu uygulamayla göz ardı edilmiştir. Aşağıda özetlenen hususların dikkate alınması ve bu tebliğlerin meslek mensupları lehine düzeltilmesi gerektiği kanaatimizi beyan eder, bilgi ve gereğini önemle arz ederim. 1. KDV iade tanınan 1,2 lik kısmı meslek mensuplarına ödenmektedir ki, meslek mensubu müşterek ve müteselsil sorumlu tutulmaktadır. 2. KDV iade raporunun sonuç bölümünde, sadece ödenmesi gerektiği kanaati ve sonucuna varılmıştır ibaresiyle, kanaat beyan edilmesine ve meslek mensuplarının fiilen ödeme konusunda yetkilendirilmiş olmamalarına rağmen, müteselsil sorumluluk raporları düzenlenebilmekte. Ancak, ita amiri, daire müdürü konumunda olanların ise, dokunulmazlıkla donatılmış olduğu gerçeğinden soruşturulmamaktadır. 3. Meslek mensupları tarafından ilgili daireye ibraz edilen rapor ve eklerinin, yine ilgili daire müdürlüğü tarafından uygunluk tespitini müteakip, sonuçlandırılmasının baş sorumlusu meslek mensubumu olmalıdır? Neden ilgili daire tarafından gerekli soruşturma daireler arası karşıt inceleme teyitleri alınmadan, yapılmadan, iade işlemleri sonuçlandırılıyor? 4. İlgili daireler tarafından raporlar üzerinde gerekli inceleme ve eksiklerin tespit edilmeden, meslek mensubuna gereken açıklama ve ekler teyit edilmeden ödeme yapılmasında, meslek mensuplarının mı sorumlu tutulmaları gerekir? 5. İnternet ortamında meslek mensuplarının malum olduğu üzere raporla ilgili, hiçbir kurum ya da kuruluşun risk analizini belirleme ya da tespit etme yetkisi dahi bulunmamaktadır. Bir teyidin yazılı olarak talebi halinde dahi, asgari 30 gün içinde cevap alınabilmektedir. Bu doğru bir uygulama mıdır? Üzerinde düşünüp ve tartışmak gerekmeyecek midir? 6- Yetki ve sorumluluk müesseselerinin birbirleriyle uyumluluk arz etmeleri gerekmez mi? Meslek mensuplarının tasdik yetkileri şeklen mevcut olduğu halde, sorumlulukları malum olduğu üzere, risklerle maddi ve manevi donatılmamış mıdır? 7- Denetmenler Vergi Müfettişleri tarafından daire müdürlerinin ve de yetkililerinin yok sayılarak, münhasıran meslek mensupları adına müteselsil sorumluluk raporu düzenleme gayretleri sonunda, yüzlerce meslek mensubu disiplin cezalarıyla cezalandırılmaları, malumunuz olduğu üzere, bahse konu edilmemiş midir? 8- Meslek mensuplarının yetki konusunun yeniden gözden geçirilmesi ve sorumluluk esasına uygun düzenlemelerin yapılmasını talep etme hakkının yok sayılması mı gerekir? 9- Meslek mensuplarınca düzenlenen rapor ücretlerinin tahsilinin dahi zorlukla yapılabildiği gerçeği neden kabullenmemektedir? 10- Küçük ve Orta Ölçekli kurum ve kuruluşlar düzenlenen bir cümle raporlarda, tespiti yapılan eksik bilgi, belge veya uyumsuzlukların giderilmesini teminen ilgili daire yetkililere ve meslek odasına kayıtlı üyelerden oluşturulan birlik, kişilerce yapılacak olan ortak görüşme, 20

İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası Adına YAYIN KOORDİNATÖRÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ. Oda Danışmanları : Nihat Uzunoğlu. Oda Başkanı : Sezai Onaral

İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası Adına YAYIN KOORDİNATÖRÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ. Oda Danışmanları : Nihat Uzunoğlu. Oda Başkanı : Sezai Onaral Sahibi : İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası Adına Oda Başkanı : Sezai Onaral YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İbrahim Aktan Hüseyin Perviz Pur Vehbi Karabıyık M. Cihan Eray YAYIN KOORDİNATÖRÜ Nihat Uzunoğlu

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR.

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. Açılış konuşması Sandık Müdür Vekili Günay ASLAN tarafından yapılan

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ SAYI : 2016/150 TARİH : 29.01.2016 TÜRMOB DAN MALİYE BAKANI NA ZİYARET TÜRMOB, 76. Başkanlar

Detaylı

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ 7.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIŞMA RAPORU ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ 2016 yılı içerisinde

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İstanbul. 27.12.2010 Sayı: 77450 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

Gündemde Öne Çıkanlar

Gündemde Öne Çıkanlar 1 Yıl : 2 Sayı : 33 TÜRMOB Haber Bülteni 15.07.2014 TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI TORBA YASASI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu nda Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Detaylı

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 1 MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 20.07.2014 Tarihinde saat 11.00 de, Kongre Salonunda gündemi görüşmek üzere Toplu Yapı Temsilciler

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no :79297 Mersis : 0-1190-0459-3000013 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME 2012 - Kararın No'su Tarihi Konusu / /20 Olağan genel kurul toplantısı Başkan : Üyeler : Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve

Detaylı

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ . 68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı 26 Kasım 2012 tarihinde TÜRMOB Kurulları ve Oda Başkanları nın katılımı ile

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 1.AKSARAY SMMM ODASI FAALİYET RAPORU 1.Oda ının Sunuşu 2.Genel ın Sunuşu 1. Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 18 ARALIK 2002 TARİHLİ ÜÇÜNCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 18 ARALIK 2002 TARİHLİ ÜÇÜNCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 18 ARALIK 2002 TARİHLİ ÜÇÜNCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin III. Olağanüstü Genel

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ

Sayı:2016/ Konu:10.Olağan Genel Kurul Duyurusu. DEĞERLİ KAT MALİKLERİ YENİ ATA BİLGE SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Alacaatlı Mahallesi 5072 Cad. Kazan Apt 7D No:59 Çayyolu-Çankaya 06810 Ankara Tel:(312) 217 41 71 Faks : (312) 217 41 72 Sayı:2016/66 21.12.2016 Konu:10.Olağan

Detaylı

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ SAYI : KONU : Gazete İlanı../.. 2014 AKDENİZ GAZETESİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın () Osmaniye şubesi 3 Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde

Detaylı

AÇILIŞ KONUŞMASI KONYA SMMM ODASI 12. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ. YMM. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı. 12. Anadolu Odaları Eğitim Semineri

AÇILIŞ KONUŞMASI KONYA SMMM ODASI 12. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ. YMM. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı. 12. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 12. Anadolu Odaları Eğitim Semineri.. KONYA SMMM ODASI 12. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI YMM. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı 9 Ekim 2012, Antalya Sayın Başkanlar, Hocalarım, Değerli

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

PROTOKOL KONUŞMALARI. Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Tevfik BİLGİN Mustafa ÖZYÜREK

PROTOKOL KONUŞMALARI. Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Tevfik BİLGİN Mustafa ÖZYÜREK 4/28/11 11:55 AM Page 27 PROTOKOL KONUŞMALARI Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Tevfik BİLGİN Mustafa ÖZYÜREK PROTOKOL KONUŞMALARI 1 vedat akgiray:layout 1 1 vedat akgiray:layout 1 4/28/11 11:55 AM Page 28 28 1

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

Genel Başkan Ymm Nail Sanlı nın Açılış Konuşmasından Başlıklar

Genel Başkan Ymm Nail Sanlı nın Açılış Konuşmasından Başlıklar III. TÜRKİYE SEKTÖREL MUHASEBE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU Sağlık Sektöründe Muhasebe / Finans Vergi, Denetim ve Hukuk 17-19 Ocak 2013 Hilton Kayseri Genel Başkan Ymm Nail Sanlı nın Açılış Konuşmasından Başlıklar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ 7.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIŞMA RAPORU ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ TÜRMOB tarafından haksız

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

DANIfiMA MECL S ÇALIfiMA RAPORU 2010 Çal flma Raporu

DANIfiMA MECL S ÇALIfiMA RAPORU 2010 Çal flma Raporu 02 DANIŞMA MECLİSİ RAPORU 11111 146 01 02 DANIŞMA DİSİPLİN KURULU MECLİSİ RAPORU DANIfiMA MECL S ÇALIfiMA RAPORU 2010 Çal flma Raporu 4 ARALIk TOPLANTISI Danışma Meclisimiz aylık olarak yapılması planlanan

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 22.01.2017 Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve yoklama Academia Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu tebliğ edilmiş olan gündem maddelerini

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamızın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/045 Ref: 4/045

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/045 Ref: 4/045 SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2017 Sayı: 2017/045 Ref: 4/045 Konu: KDV İADESİ TASDİK RAPORLARINDA VE KDV İADESİ KARŞIT İNCELEME TUTANAKLARINDA VEYA TEYİT / BİLGİ İSTEME CEVAP YAZILARINDA E- DEFTER BERAT BİLGİLERİNE

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

11 MAYIS 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

11 MAYIS 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 11 MAYIS 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2006 yılı olağan genel kurulu, 11 Mayıs 2007 günü saat 10:30 da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

EDİRNE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 23/05/2010 tarihinde Odamızın 20. Olağan Seçimli Genel Kurulu na göre; oluşturulan Yönetim Kurulumuz, 26/05/2010 tarihinde görev dağılımı yaparak, Enver ÇEVİK Başkan, Nuri ÖZKAN Başkan Yardımcısı, Metin

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU BIR SES DE SEN VER KAMPANYASI ODA FAALİYETLERİ

2015 YILI FAALİYET RAPORU BIR SES DE SEN VER KAMPANYASI ODA FAALİYETLERİ BIR SES DE SEN VER KAMPANYASI ODA FAALİYETLERİ İSMMMO nun da içinde olduğu SMMM Odaları Platformu, meslekte kronikleşen sorunların başında gelen beyanname sürelerinin son dakikada uzatılması ve meslek

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. 1 Mart Muhasebe Günü. 1 Mart Muhasebe Günü

2013 YILI Faaliyet. Raporu. 1 Mart Muhasebe Günü. 1 Mart Muhasebe Günü YILI YILI R a proayili rpuo r u 188 Raporu 188 YILI Raporu 1 MART MUHASEBE GÜNÜ (1 MART ) Mali Müşavirler 1 Martta Siyahlara Büründü Muhasebe Haftası nedeniyle Takѕim'de beş bin dolayındaki Mali Müşavіr

Detaylı

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 19.03.2009 Perşembe

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BASIN BÜLTENİ SAYI : 2016/155 TARİH : 26.02.2016 "GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİ UYGULAMALARINA YAKLAŞIM"

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, VEKALETNAME YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 19.06.2015 tarihinde saat 14:00 da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı