Anorganik Kimya Özet Kitabı. Abstract Book for Inorganic Chemistry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anorganik Kimya Özet Kitabı. Abstract Book for Inorganic Chemistry"

Transkript

1 Anorganik Kimya Özet Kitabı Abstract Book for Inorganic Chemistry

2

3 İÇİDEKİLER Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu...2 Metin Balcı...2 Design and Synthesis of ew Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes...3 Metin Balcı...3 Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal anokümeleri...4 Saim Özkâr...4 Transition Metal anoparticles as Catalyst in Hydrogen Generation from Amine Boranes...5 Saim Özkar...5 Türk Kimya Sanayi...6 Timur Erk...6 Turkish Chemical Industry...7 Timur Erk...7 Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu...8 Ümit Demir...8 Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors...9 Ümit Demir...9 Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary Farklı Bor Kaynaklarının Termal Koşullarda (800 C) Üretilen Magnezyum Boratların luşumuna Etkisi A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Effect of the Different Boron Sources on the Production of Magnesium Borates by Thermal Method at 800 o C... 13

4 A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Gliserolden Sulu-Faz Reformasyonu ile Yenilenebilir Hidrojen Üretimi İçin Yüksek Seçicilikte Bimetalik Katalizörler Dilek A. Boğa 1, Young-Min Chung 2, Pieter C. A. Bruijnincx 1, Bert M. Weckhuysen Highly Selective Bimetallic Catalysts for Renewable Hydrogen Production via Aqueous-Phase Reforming of Glycerol Dilek A. Boğa 1, Young-Min Chung 2, Pieter C. A. Bruijnincx 1 and Bert M. Weckhuysen ife 2 4 Pd Manyetik Geri Dönüştürülebilir Katalizörlerin Hidrojenleme Tepkimesinde Kullanımı E. Karaoğlu a, U. Özel a, C. Caner a, A. Baykal a, M.M. Summak a, H. Sözeri b Synthesis and Characterization of ife 2 4 Pd Magnetically Recyclable Catalyst for Hydrogenation Reaction E. Karaoğlu a, U. Özel a, C. Caner a, A. Baykal a, M.M. Summak a, H. Sözeri b Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Saadet Elif İncir 1, Mahmut Durmuş 1 Fatma Yüksel 1, Adem Kılıç Structural and Fluorescence Properties of Fluorenylidene-Bridged Cyclophosphazenes Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Saadet Elif İncir 1, Mahmut Durmuş 1 Fatma Yüksel 1, Adem Kılıç [1] Siwy M., Sek D., Kaczmarczyk B., Jaroszewicz I., asulewicz A., Pelczynska M., evozhay D., polski A. A., J.Med. Chem., 49, , Anisotropik Şekilli Altın anoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Fonksiyonlandırılması Emren albant Esentürk 1, Angela Hight Walker Synthesis, Characterization and Functionalization of Gold anaoparticles with Anisotropic Morphologies Emren albant Esentürk 1, Angela Hight Walker Lityum Tuzlarının İyonik lmayan Yüzey Aktiflerle luşturdukları Sıvı Kristal Mezoyapılar Gözde Barım 1, Cemal Albayrak 1, Ömer Dağ Lyotropic Liquid Crystalline Mesophases of Lithium Salt-onionic Surfactants... 23

5 Gözde Barım 1, Cemal Albayrak 1, Ömer Dağ Florourasil Taşıyan Demir ksit Tabakalı Çift Hidroksit anokompozitlerinin Hazırlanması, Yapısal Özellikleri ve İlaç Salınım Davranışlarının İncelenmesi Gülsevde Tuncelli 1, Ahmet edim Ay 1, Birgül Karan Synthesis, Structural Properties and Drug Release Behaviour of 5-Fluorouracil-Carrying Iron xide Layered Double Hydroxide anocomposites Gülsevde Tuncelli 1, Ahmet edim Ay 1, Birgül Karan PDT Uygulamaları İçin Amfifilik Dengesi Ayarlanabilen Çinko Ftalosiyaninlerin Tasarımı ve Sentezi Muzaffer Köç, Ümit İşçi, Fabienne Dumoulin, Vefa Ahsen Design And Synthesis of Zinc Phthalocyanines With Tailored Amphiphilicity For PDT Applications Muzaffer Köç, Ümit İşçi, Fabienne Dumoulin, Vefa Ahsen Siyano Köprülü Homo- ve Heteronükleer Polimerik Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi Ramazan Şahin 1, Ömer Andaç Polymeric Homo-and Heteronuclear Bridged Cyano Complexes Synthesis, Characterization and Determination of Hydrogen Storage Capacities Ramazan Şahin and Ömer Andaç Homojen Katalizör larak Ruthenium (III) Asetilasetonat Varlığındaki Amonyak-Boranın Dehidrojenlenmesinden Hidrojen Üretimi Sibel Duman 1, Saim Özkar Hydrogen Generation from the Dehydrogenation of Ammonia-Borane in the Presence of Ruthenium (III) Acetylacetonate as Homogeneous Catalyst Sibel Duman 1, Saim Özkar Klor İçerikli Magnezyum Borat Minerallerinin Katı Hal Yöntemi İle 600 C Sıcaklıkta Üretimi ve Konsantrasyon Farkının Üretim Üzerine Etkisi Tugba İbroşka, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Synthesis of Chlorine Contaning Magnesium Borate by Thermal Method at 600 C and the Effect of Concentration Difference Tugba İbroşka, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Yakın Kızılötesi Bölgede Absorbsiyon Yapan on-periferal ktasübstitüe Ftalosiyaninler: Sentezi, Spektral Özellikleri ve Tek Kristal X-ışınları Kırınım Yöntemi ile Yapılarının İncelenmesi... 34

6 Yunus Zorlu 1, Ufuk Kumru 1, Ümit İşçi 1, Erwann Jeanneau 2, Fabienne Dumoulin 1,Vefa Ahsen on-peripheral ctasubstituted Phthalocyanines Absorbing ear-ir Light: Synthesis, Spectral Properties And Investigating Structures With Single Crystal X-Ray Diffraction Method Yunus Zorlu 1, Ufuk Kumru 1, Ümit İşçi 1, Erwann Jeanneau 2, Fabienne Dumoulin 1,Vefa Ahsen Magnezyum Borat Minerallerinin Düşük Sıcaklıkta (60 C) Hidrotermal Yöntem ile Sentezlenmesi ve Sentez Ürünlerinin Karakterizasyon Çalışmaları Ayçin Kaplan, Maral Hacikoğlu, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin adir Toprak Elementi İyonları Katkılanmış Lantan rtoborat Bileşiklerinin Mikrodalga Yardımıyla Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Luminesan Özelliklerinin İncelenmesi Cansın Badan 1, kan Esentürk 1, Ayşen Yılmaz Emülsiyon Yöntemi ile Değişik Şekilli Hidroksiapatit Partiküllerin Sentezlenmesi Emre Yavuz 1, Murat Akarsu 1, Esin Burunkaya 1, Ömer Kesmez 1, Zerin Yeşil 1, Ertuğrul Arpaç C de Hidrotermal Koşullarda Magnezyum ksit ve Bor ksitten Magnezyum Borat Üretimi ve Reaksiyon Süresinin Üretime Etkisi F.Tuğçe Şenberber, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Fotodinamik Terapi İçin Hedefli Moleküller Meltem Göksel, Mahmut Durmuş, Devrim Atilla Mono ve Bis Ferrosenilmetildiaminospirofosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri, DA ile Etkileşimleri uran Asmafiliz a, Zeynel Kılıç a, Tuncer Hökelek b, Leyla Açık c, Yasemin Süzen d, Yağmur Öner c, L. Yasemin Koç e Klor İçerikli Magnezyum Borat Üretiminde 1000 C deki Kalsinasyon Süresinin Üretime Etkisi Ş. Ercüment Gürel, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Synthesis, Crystal Structure, Spectral, Thermal and Electrochemical Properties of An Azo-Azomethine Dye and Its Cu (II) Complex Tuğba Eren 1, Muhammet Köse 2, urcan Kurtoglu 3, Vickie McKee Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Activity of 2- (p-toluidino )-'- (2-hydroxbenzylidene) Acetohydrazide Complexes Ahmed. Al-Hakimi 1, Fathy A. EL-Saied 2, Mohamad M. E. Shakdofa 3, Photo-Physical Properties and PL Measurements of Zn anoparticles Synthesized by Sonochemical Method... 45

7 Alireza Aslani 1 *, Ertan Şahin 2, Seyid Javad Musevi 3 and Mohammad Khanzadeh Molten Salt Synthesis and Luminescent Properties of Europium-Doped ib 2 6Columbites Mete Kaan Ekmekçi 1, Ayhan Mergen H 2 Sensing Characterization of Pd-Doped Cu anoparticles; Synthesized by Solvothermal Method Seyid Javad Musevi 1, Ertan Şahin 2, Alireza Aslani* 3, Rhenium Coordination Chemistry: ew Life in ld Ligands Thomas Gerber 1*, Kim Potgieter 1, Peter Mayer Periferalde Antrakinona Bağlı Tetraoksadiaza ve Hekzaokza İçeren Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Kobalt Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu A. Kübra Altunbaş, Gülnihal Davulga, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel Cobalt Phthalocyanine Containing Tetraoksadiaza and Hekzaoksa with Connected Anthraquinone at Peripheral Position A. Kübra Altunbaş, Gülnihal Davulga, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök ,2 -Thiodiethanol ün Fosfin Ligandı ve Pt Grubu Metal Kompleksleri Abdullah Titiz¹,Sevil İrişli¹ Phosphine Ligand Derived from 2,2 -Thiodiethanol and Platinium Group Metal Complexes Abdullah Titiz¹, Sevil İrişli¹ Benzimidazol Sübstitüe 1,10-Fenantrolin Türevlerinin Sentezi ve Metal Kompleksleri Çağlar Ağaç, Abdurrahman Şengül Synthesis of 1,10-phenanthroline Substituted Benzimidazole and Metal Complexes Çağlar Ağaç, Abdurrahman Şengül Piridon Gövdeli Benzimidazollerin Sentezi Abdurrahman ŞengülÖzgür Kurt 1, 1, İsmail Yılmaz 1, Safinaz Kurt The Synthesis of 2-Pyridone Based Benzimidazoles... 57

8 Abdurrahman Şengül 1, Özgür Kurt 1, İsmail Yılmaz 1, Safinaz Kurt Bodipy Temelli Cu (II) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Uygulamaları Ahmed uri Kurşunlu*, Ersin Güler** The Synthesis and Spectroscopic Application of Cu (II) Complex Based on Bodipy Ahmed uri Kurşunlu*, Ersin Güler** Metal ksit Esaslı Bir ano Seramik Pigmentin Sentezi ve Karakterizasyonu Ali Erdem Şabik 1, eslihan Şakalar 2,Gökhan Ceyhan 2 Mehmet Tümer Synthesization and Charecterization of a ew Metal xide Based ano Ceramic Pigment Ali Erdem Şabik 1, eslihan Şakalar 2,Gökhan Ceyhan 2 Mehmet Tümer Yeni Tip 1,4 - Diazabütadien Palladyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Ali Sadi Başak 1, Hakan Karabulut 2, Halim Ayrancı 1, Ahmet Yılmaz Synthesis And Characterization of ew Types of 1,4-Diazabutadiene Complexes of Palladium Ali Sadi Başak 1, Hakan Karabulut 2, Halim Ayrancı 1, Ahmet Yılmaz ,4'- (1,1'- ((4-metoksifenil )metilen )bis (naftalen-2,1-diil) )bis (oksi) Köprülü Yeni Top Tipi Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ali Sadi Başak 1, Özer Bekaroğlu Synthesis, Characterization and Electrochemical Measurements of ovel Ball-Type 4,4-(1,1-((4-methoxyphenyl)methylene)bis(naphthalene-2,1-diyl))bis(oxy) Bridged Co(II), Zn(II), Cu(II) Phthalocyanines Ali Sadi Başak 1, Özer Bekaroğlu Cu (II ), i (II ), Co (II) ve Zn (II) Metal İyonlarının Triptofan, Arjinin ve Fenilalanin Aminoasitleriyle Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri Aliye Kaşarcı 1, Dursun Ali Köse 1, Emre Avcı 2, M. Tolgahan Hakan Synthesis, Structural Characterization of Cu (II ), i (II ), Co (II) and Zn (II) Metal Ions with Tryptophan, Phenylalanine and Arginine ve Leucine and Biological Activities of them Aliye Kaşarcı 1, Dursun Ali Köse 1, Emre Avcı 2, M. Tolgahan Hakan Al Esaslı Seramik Metal Karma Yapıların Tepkin Emdirme Yöntemiyle Üretimi... 68

9 Ayşe Kalemtaş 1, Gürsoy Arslan 2, Ferhat Kara Production of Al Based Ceramic Metal Composites via Reactive Infiltration Method Ayşe Kalemtaş 1, Gürsoy Arslan 2, Ferhat Kara Hidroksi-'- ((E )-2- (Hidroksimino )-1-Fenilethiliden )Benzohidrazid Ligantının ve Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Teorik Hesaplamaları Ayşin Zülfikaroğlu The Synthesis, Charactrerization and Theoretical Calculations of 4-Hydroxy-'- ((E )-2- (hydroxyimino )-1-phenylethylidene )benzohydrazide Ligand and Its Metal Complexes Ayşin Zülfikaroğlu Bazı Geçiş Metallerinin Fumarik Asit ve 4-iyodo Anilin Karışık Ligant Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonları ve Hidrojen Depolama Performanslarının Belirle nmesi Banu Öztürk 1, Dursun Ali Köse 1, Zeynel Öztürk Synthesis, Characterization and Investigation of Hydrogen Storage Performance of Fumaric Acid and 4 -Iodo Aniline Mixed Ligand Complexes with Some Transition Metals Banu Öztürk 1, Dursun Ali Köse 1, Zeynel Öztürk Alkinlerin Dimerizasyon ve Siklotrimerizasyon Reaksiyonları Arasında Seçici Geçiş Yapabilen Yeni Rutenyum Katalizör Sistemleri Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut ovel Ruthenium Based Catalytic System Bearing A Switchable Selectivity Between Alkyne Dimerization and Cyclotrimerization Re actions Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Klik Kimyası Kullanılarak Asimetrik Sübstitüe Ftalosiyaninler ile Fonksiyonlandırılmış Polimerler Betül ur Şen 1, Sinem Bayraktar 2, Hatice Dinçer 1, Hümeyra Mert Balaban Polymers Functionalized with Asymmetric Substituted Phthalocyanines by Using ick Chemistry Betül ur Şen 1, Sinem Bayraktar 2, Hatice Dinçer 1, Hümeyra Mert Balaban Çözeltide Yanma Yöntemiyle Sentezlenen Silika Destekli Demir rtofosfatın Katalitik Özellikleri Bilsen Aytekin, Demet Baykan, urşen Altuntaş Öztaş Catalytic Properties of Silica Supported Iron rthophosphate Prepared by Solution Combustion Method... 79

10 Bilsen Aytekin, Demet Baykan, urşen Altuntaş Öztaş Yeni İnorganik-rganik Hibrit Bileşiği {[La 2 (H 2pdc ) 2 (Hpdc) (H 2 ) 3] H H 2} n Hidrotermal Sentezi ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi Burak Ay, Emel Yıldız Hydrothermal Synthesis of a ovel Inorganic-rganic Hybrid Compound {[La 2 (H 2pdc ) 2 (Hpdc) (H 2) 3] H H 2} n and Investigation of its Catalytic Activity Burak Ay, Emel Yıldız S 2 2 Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir Mağnezyum Porfirazinin Sentezi ve Karakterizasyonu Burak Yıldız, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel Magnesium Porphirazine Carrying Macrocyclic Moiety Containing S 2 2 Donor Groups Burak Yıldız, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Yeraltı Sularında Toryum (IV) Deriştirilmesi Bülent Kırkan, Gül Asiye Ayçık Thorium Concentration from Underground Water by Using Silica gel Solid Sorbent Modified by Salisilaldehit 4 -aminobenzoilhidrazon Bülent Kırkan, Gül Asiye Ayçık Furfurilamin Temelli Amifosfin Ligandı ve Geçiş Metal Komplakslerinin [Ru (II ), Rh (I ), Ir (III )] Sentezi ve Karakterizasyonu Bünyamin Ak, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Synthesis and Characterization of A Furfurylamine based Aminophosphine Ligand and Its Transition Metal Complexes [Ru (II ), Rh (I ), Ir (III )] Bünyamin Ak, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Furfurilamin Temelli Aminofosfin Geçiş Metal Komplekslerinin Aromatik Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Katalizör larak Kullanımları Bünyamin Ak, ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Use of Transition Metal Complexes of A Furfurylamine based Aminophosphine as Catalyst in Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones Bünyamin Ak, ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Furfural Halkası İçeren Schiff Bazlarının i (II ), Zn (II) ve Cu (II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DA Etkileşim ve Antioksidan Aktiviteleri... 90

11 Cansu Gökçe 1, Tolga Tekin 1, Bülent Kırkan 1, Ramazan Güp Synthesis, Characterization, DA Interaction and Antioxidant Activity of Transition Metal Complexes with Furfural -Derived Aroylhydrazones Cansu Gökçe, Tolga Tekin, Bülent Kırkan, Ramazan Güp Demir rtofosfat ile Sulu Çözeltilerden Cr (VI) Uzaklaştırılması Demet Baykan, Bilsen Aytekin, urşen Altuntaş Öztaş Removal of Cr (VI) from Aqueous Solution with Iron rthophosphate Demet Baykan, Bilsen Aytekin, urşen Altuntaş Öztaş Azit-Alkin Klik Kimyasında -Heterosiklik Karben (HC) Bakır (I) Kompleksinin Kullanımı Deniz Demir 1, Şebnem E. Sözerli 1, Bekir Çetinkaya The Use of -Heterocyclic Carbene (HC) Copper (I) Complex in Azide-Alkyne ick Chemistry Deniz Demir 1, Şebnem E. Sözerli 1, Bekir Çetinkaya Tetra ve kta-sübstitüe kso-titanyum (IV) Ftalosiyaninlerin Sentezi, Kimyasal Sensör ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Deniz Kutlu Tarakçı 1,2, İlke Gürol 2, Mika Harbeck 2, Zafer Şen 2, Mahmut Durmuş 1, Vefa Ahsen 1, Synthesis of Substituted Tetra and cta oxo-titanium (IV) Phthalocyanine and Investigation of Sensor and Photochemical Properities Deniz Kutlu Tarakçı 1,2, İlke Gürol 2, Mika Harbeck 2, Zafer Şen 2, Mahmut Durmuş 1, Vefa Ahsen 1, Yeni Tip Triflorometilkinolin Sübstitüe Suda Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Didem Evren 1, Ayfer Kalkan Burat Synthesis and Characterization of ovel Water Soluble Phthalocyanines Bearing Trifluoromethylquinoline Groups Didem Evren 1, Ayfer Kalkan Burat Bis (fosfino )amin Türü Ligand İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Ketonların Transfer Hidrojenasyonundaki Katalitik Aktiviteleri Duygu Elma, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Catalytic Activity of Cationic Rhodium Complexes of bis (phosphinoamine) Type Ligand in Transfer Hydrogenation of Ketones

12 Duygu Elma, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Bis (fosfino )amin Ligandı İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Duygu Elma, ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal Synthesis and Characterization of Cationic Rhodium Complexes of bis (phosphinoamine) Ligand Duygu Elma, ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal Katyonik işasta ile Uranyum (VI) İyonunun Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi Elif Ant Bursalı 1, Selin Özde Gürsaç 1, Şerife Yıldız 1, Gün Binzet 2, Serap Seyhan Bozkurt Enrichment of Uranium (VI) Ion with Starch by Solid Phase Extraction Elif Ant Bursalı 1, Selin Özde Gürsaç 1, Şerife Yıldız 1, Gün Binzet 2, Serap Seyhan Bozkurt Toryum (IV) İyonunun Katyonik işasta ile Adsorpsiyonunda İyonik Sıvıların Kullanılabilirliği Elif Ant Bursalı 1, Serap Seyhan Bozkurt 1, Mürüvvet Yurdakoç The Usage Availability of Ionic Liquids in the Adsorption of Torium (IV) Ion with Cationic Starch Elif Ant Bursalı 1, Serap Seyhan Bozkurt 1, Mürüvvet Yurdakoç Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Elif Çelenk Kaya 1, Hülya Karadeniz 2, uran Kahriman 3, Afşin Ahmet Kaya 1, Atalay Sökmen Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities Study of ew Phthalocyanines Elif Çelenk Kaya 1, Hülya Karadeniz 2, uran Kahriman 3, Afşin Ahmet Kaya 1, Atalay Sökmen Tridentat Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Elif Güler, Gökhan Ceyhan, Serhan Uruş, Mehmet Tümer İnvestigation f Synthesis, Caracterization, Termal and Electrochemical Properties f The Tridentate Schiff Base Ligands and Their Metal Complexes Elif Güler, Gökhan Ceyhan, Mehmet Tümer Katı Destekli 2 4 Tipindeki Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, Alkan ksidasyonu ve Epoksidasyon Tepkimelerinin İncelenmesi

13 Elif Güler 1, Tuğçe Erkenez 1, Gökhan Ceyhan 1,Serhan Uruş 1,Mehmet Tümer Solid Support Synthesis Characterization f 2 4-Type Schiff Base Ligands and Metal Complexes, xidation and Epoxidation Reactions Alkan Investigation Elif Güler, Tuğçe Erkenez, Gökhan Ceyhan, Serhan Uruş, Mehmet Tümer Floreniliden Köprülü Aminosiklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Saadet Elif İncir 1, Tuba Yıldırım 2, Adem Kılıç The Synthesis of Fluorenylidene- Bridged Aminocyclotriphosphazenes, Characterization and The Investigation of Biological Activity Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Saadet Elif İncir 1, Tuba Yıldırım 2, Mahmut Durmuş 1 Ve Adem Kılıç itro Grubu İçeren Yeni Üç Dişli (--) Schiff Baz- Rutenyum Alkiliden Komplekslerinin Sentezi ve Halka Kapanma Metatez Reaksiyonu Uygulamaları Emel Bucak, Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Synthesis of ovel Ruthenium Alkylidene Complexes Bearing itro Substitued Tridentate (--) Schiff Base Ligands and Their Catalytic Activity on Ring osing Metathesis Reactions Emel Bucak, Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Muğla Yöresi Mermerlerinin Doğal Radyonüklit İçeriğinin Belirlenmesi ve Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi Ezgi Eren Belgin, Gül Asiye Ayçık Determination of atural Radionuclite Content and Evaluation for Radiological Risk of Muğla Reigion Marbles Ezgi Eren Belgin, Gül Asiye Ayçık İmidazol Türevi Ligantlar İçeren Cu (II )-Piridin-2,3-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Fatih Semerci 1,2, kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör Synthesis and Characterization of Cu (II )-Pyridine-2,3-dicarboxylate Complexes Containing Imidazole Derivative ligands Fatih Semerci 1,2,kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör Rotaksan Grup içeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks luşumlarının İncelenmesi Fatma Akkuş 1, Yaşar Gök The Synthesis, Characterization and Complex Formation of ovel Phthalocyanines Containing Rotaxane Moiety

14 Fatma Akkuş 1, Yaşar Gök Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo Bulunduran Porfirazin Türevlerinin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fatma Aytan Kılıçarslan 1, Ali Erdoğmuş 1, Sabiha Manav Yalçın 1, Ahmet Gül Photophysical Properties of Porphyrazines Derivatives Containing Peripheral Positions Bromoalkylthio Fatma Aytan Kılıçarslan 1, Ali Erdoğmuş 1, Sabiha Manav Yalçın 1, Ahmet Gül steoporoz Tedavisinde Kullanılan β-sr 2V 2 7 bileşiğinin Mikrodalga Sentezi ve Karakterizasyonu Çalışmaları Figen Kurtuluş 1 Gülşah Çelik 1, Used in the Treatment of steoporosis Compound of β-sr 2V 2 7 Microwave Synthesis and Characterization Studies Figen Kurtuluş 1, Gülşah Çelik Aktive Edilmiş Çam Kozalağının Sulu rtamlardan Uranyum (VI) İyonunun Uzaklaştırılmasında Biosorbent larak Kullanılması Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Usage f Activated Pinecone As Biosorbent For Removal f Uranium (VI) Ion From Aqueous Phase Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Silikajelin Diizonitrosoasetil -1-4 benzen bis (4-aminobenzoilhidrazon) ile Modifiye Edilerek U (VI) iyonunun Sulu rtamlardan Adsorpsiyonunda Kullanılması: Kinetik ve Termodinamik çalışmalar Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Using Diisonitrosoacetil -1-4 benzene bis (4-aminobenzoilhydrazone) Modified Silica Gel For The Adsorption f U (Vi) Ion From Aqueous Phase: Kinetic and Thermodynamic Investigations Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Dekiloksi-3-metoksi Benzaldehit Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Gökhan Ceyhan 1, Mehmet Tümer 1, Muhammet Köse 2, Vickie McKee Syntesis, Structural Characterization of the 4-Deciloxy-3-Methoxy Benzaldehyde Compound and Investigation of the Its Thermal and Electrochemical Properties Gökhan Ceyhan 1, Mehmet Tümer 1, Muhammet Köse 2, Vickie McKee Homojen Katalizör larak Yeni Fosforamidit Türevi Ligandların Sentezi ve Süperkritik Karbondioksit rtamında Bazı rganik Tepkimelerde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi

15 Göktürk Avşar 1, rhan Altan 2, Mustafa Tekin 1, Seda Topallar 1, Simay Özdemir Synthesis of ovel Derivatives of Phosphoramidite Ligands as Homogenous Catalyst and Investigation of Catalytic Activity in Some rganic Reactions in Supercritical Carbondioxide Göktürk Avşar 1, rhan Altan 2, Mustafa Tekin 1, Seda Topallar 1, Simay Özdemir Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin aftol ile Reaksiyonları: Floresans Özelliklerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenme si Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Elif Şenkuytu 1, Saadet Elif İncir 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Mahmut Durmuş 1, Tuba Yıldırım 2, Emel Ergene 3, Adem Kılıç The Reaction of Fluorenylidene Derivatives of Cyclophosphazenes with naphthol: Investigation of Fluorescence Properties and Biological Activities Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Elif Şenkuytu 1, Saadet Elif İncir 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Mahmut Durmuş 1, Tuba Yıldırım 2, Emel Ergene 3, Adem Kılıç Periferal ve non-periferal Pozisyaonlarda Bağlanmış Çinko Ftalosiyanin Kompleksleri, Bu Kompleklerin Kuaternerize Türevlerinin Sentezi, Fotofi ziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Gülsev Dilber a, Mahmut Durmuş b, Halit Kantekin a, Synthesis, Photopyhysical and Photochemical Properties of Peripheral and non-peripheral Sunstituted Zinc Phthalocyanines and Their Quaternized Derivatives Gülsev Dilber a, Mahmut Durmuş b, Halit Kantekin a, ksidasyon Bağlı Si 3 4 Yönetimi ile Gözenekli Si 3 4 Üretimi Gülsüm Topateş 1, Ferhat Kara 1, Hasan Mandal Production of Porous Si 3 4 by xidation Bonding Gülsüm Topateş 1, Ferhat Kara 1, Hasan Mandal Lityum İçeren Borlu ve Demirli Bileşiklerin Mikrodalga Sentezi ve X-ışınları Kırınımı ile Karakterizasyonu Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş Microwave Synthesis and Characterization by X-Ray Diffraction of Lithium Compounds Containing of B and Fe Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş Mikrodalga Yöntem ile Çok Yönlü Kullanıma Sahip lan Ca 5Zn 4 (V 4 ) 2 ın Sentezi ve X-Işınları Kırınımı ile Karakterizasyonu Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş Microwave Synthesis and Characterization by X-Ray Diffraction of Ca 5Zn 4 (V 4 ) 2 Having Multi Functional Usage Areas

16 Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1, ükleer Bir Atık lan Sezyum Elementini Uzaklaştırmada Kullanılan Mo-P Elementlerini İçeren Bileşiklerin Hidrotermal Yöntemle Sentezi Ve Karakterizasyonu Çalışmaları Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş Hydrothermal Synthesis and Characterization of Mo-P Containing Materials Using to Remove uclear Waste Cesium Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş Yeni Biyoyenilenebilir Poliester Termoplastikler Gülşah Kurt, 2 Stephen Albert Miller ew Biorenewable Polyester Thermoplastics Gülşah Kurt, 2 Stephen Albert Miller İki ve Üç Boyutlu Zn (II ), Cd (II )-İmidazol-4,5-dikarboksilat Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Hakan Erer 1, kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör Synthesis and Structural Characterization of Two-and Three-Dimensional Coordination Polymers With Zn (II ), Cd (II )-imidazole-4,5-dicarboxylate Hakan Erer 1, kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör Yeni Tip Bir Aromatik α-diimin Ligandı (L ), [il] 2 ve [il] ( 4 ) 2.3CH 3H Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Spektrometrik Özelliklerinin Tayini Hakan Karabulut 1, Ali Sadi Başak 2, Ahmet Yılmaz 3, Halim Ayrancı Synthesis, Characterization and Determination of Some of The Spectrometric Properties of a ew Type Aromatic α -Diimine Ligand (L ), [il] 2 and [il] ( 4 ) 2.3CH 3H Complexes Hakan Karabulut 1, Ali Sadi Başak 2, Ahmet Yılmaz 3, Halim Ayrancı Pb 2+ Katkılı Yeni Tip Bir Borat; La 2SrB 10 19: Pb Hakan Karabulut 1, İlhan Pekgözlü 2, Ali Sadi Başak 3, Ahmet Yılmaz A ovel Pb 2+ Doped Borate; La 2SrB 10 19: Pb Hakan Karabulut 1, İlhan Pekgözlü 2, Ali Sadi Başak 3, Ahmet Yılmaz

17 İki Dişli Arilhidrazon İçeren Bakır (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DA Bağlanma Etkileşimlerinin İncelenme si Harika Özkan 1,Cansu Gökçe 1, Tolga Tekin 1, ktay Erer 1, Ramazan Güp Synthesis, Characterization and Analysis of the DA Binding Interactions of Copper (II) Complexes Containing Bidentate Aryl Hydrazones Harika Özkan 1,Cansu Gökçe 1, Tolga Tekin 1, ktay Erer 1, Ramazan Güp Tekdüze Parçacık Boyutuna Sahip Rutenyum anoparçacıkları: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak Boranın Dehidrojenlenmesinde lağanüstü Katalitik Etkinliği Hasan Can, Önder Metin A Facile Synthesis of early Monodisperse Ruthenium anoparticles and Their Catalysis in the Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane for Chemical Hydrogen Storage Hasan Can, Önder Metin Katı Hal Reaksiyonları ile da Sıcaklığında Fe-Mn-B Alaşım anopartiküllerinin Hazırlanması Hatice Kalın, 1 Gülşah Kurt Preparation of Fe-Mn-B Alloy anoparticles with Solid State Reactions at Room Temperature Hatice Kalın, 1 Gülşah Kurt Ferrosen Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzunun Sentezi ve Karakterizasyonu Hülya Avcı Özbek 1, Funda Demirhan 1, Bekir Çetinkaya Synthesis and Characterization of the Ferrocene Containing Imidazolidinium Salt Hülya Avcı Özbek 1, Funda Demirhan 1, Bekir Çetinkaya Suda Çözünebilen Çinko Ftalosiyanin BileşiklerininFotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri Hülya Yanık, Mahmut Durmuş,Bünyemin Coşut, Serkan Yeşilot Photophysical and Photochemical Properties of Water-Soluble Zinc Phthalocyanines Hülya Yanık, Mahmut Durmuş, Bünyemin Coşut, Serkan Yeşilot [Mn (2-2 -bipyr ) 3].2 4, [Mn (phen ) 3] 4, Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Kurtça, Özlem Atlıer, İbrahim Kani

18 Synthesis, Characterization and Investigation of photoluminescence properties of [Mn (2-2 -bipy ) 3].2 4, [Mn (phen ) 3] 4, Complexes Mehmet Kurtça, Özlem Atlıer, İbrahim Kani Flor Grupları İçeren Yeni A 3B Tipi Asimetrik Ftalosiyanin Sentezi ve PDT Uygulamaları Melike Büşra Bayramoğlu 1, Yasin Arslanoğlu1, Esin Hamuryudan A 3B Type Fluorinated Unsymmetrical Phthalocyanines for PDT applications Melike Büşra Bayramoğlu, Yasin Arslanoğlu, Esin Hamuryudan a Phthalocyanines are versatile molecules used as industrial pigments, and they have been applied in a number of applications: for example, photodynamic therapy, photovoltaic devices, catalysts, gas sensors, electrochromic displays and photovoltaic devices. Phthalocyanines have strong absorption at short and long wavelength ends of the visible spectrum and are thus well suited for optical applications. The optical and electrical properties of phthalocyanines can be tuned by changing the center metal and the peripheral substituents. For instance, the fluorescence and phosphorescence quantum yields and the corresponding lifetimes of singlet and triplet states of phthalocyanines depend on their structure. Unsymmetrically substitut ed phthalocyanines are usually prepared by three principal synthetic strategies: the polymer support route, the subphthalocyanine route, and the statistical condensation route. The most common method is the statistical condensation of two differently substituted dinitriles or diiminoisoindolines (using different ratios 3:1, 6:1, 9:1 etc..) followed by chromatographic separation of the resulting mixt ure REFERECES (2- (4-Metoksifenil )hidrazon )siklohekzan-1,3-dion dan Türeyen Bis (tiyosemikarbazon) Ligandı ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci Synthesis and Characterization of Bis(thiosemicarbazone) Ligand Derived from (2-(4-Methoxyphenyl)hydrazono)cyclohexane-1,3-dione and its Metal Complexes Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci (2- (3-Bromofenil )hidrazon )-5,5-dimetilsiklohekzan-1,3-dion dan Türeyen Bis (tiyosemikarbazon) Ligandı ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci Synthesis and Characterization of Bis(thiosemicarbazone) Ligand Derived from (2-(3-bromophenyl)hydrazono)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione and its Metal Complexes Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci Amin Grubu ilefonksiyonlandırılmışişığa Duyarlı Ftalosiyaninler

19 Meltem Göksel,Mahmut Durmuş,Fabienne Dumoulin,Devrim Atilla,Vefa Ahsen A Light-Sensitive Phthalocyanines Functionalized with Amine Groups Meltem Göksel, Mahmut Durmuş, Fabienne Dumoulin, Devrim Atilla, Vefa Ahsen Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, P..Box: 141, Gebze-KCAELİ 175 P- ve P- Bağı İçeren Kıskaç Ligandlar ve Metal Kompleksleri Merve Karaman¹,Sevil İrişli¹ Pincer Ligands Containing P- and P- Bond and Their Metal Complexes Merve Karaman¹,Sevil İrişli¹ Tetrakis Fenoksi Azo Benzoik Asit Sübstitüentli Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Metin Çelebi, Mehmet Salih Ağırtaş Synthesis and Characterization of Tetrakis Phenoxy Azo Benzoic Acid Substituent Metallophthalocyanines Metin Çelebi, Mehmet Salih Ağırtaş ktakis Fenoksi Azo Benzoik Asit Sübstitüentli Suda Çözünür Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Metin Çelebi, Mehmet Salih Ağırtaş Synthesis and Characterization of ctakis Phenoxy Azo Benzoic Acid Substituent Water Soluble Metallophthalocyanines Metin Çelebi, Mehmet Salih Ağırtaş Potensiyel Antioksidan larak Mangan Kompleksleri; Yapı-Aktivite İlişkileri Muhammet Köse a, Vickie McKee a, İlyas Gönül b Manganese Complexes as Potential Therapeutic Antioxidants; Structure-Activity Relationships Muhammet Köse a, Vickie McKee a, İlyas Gönül b Üçdişli -bütilbenzimidazol Ligandının Cu (II) ve Mn (II) Komplekslerinin X-Ray Yapıları ve Katalitik Etkinlikleri Muhammet Köse a, Vickie McKee a, İlyas Gönül b

20 Cu (II) and Mn (II) Complexes of a Tridentate -butylbenzimidazol Ligand; X-ray Structures and Catalase Activity Muhammet Köse a, Vickie McKee a, İlyas Gönül b Klinoptilolit Yapısından Si Atomlarının Uzaklaştırılmasının Adsorpsiyon Kapasitesi Üzerindeki Etkisi Murat Akgül, Abdülkerim Karabakan Effect f Desilication n The Adsorption Capacity of inoptilolite Murat Akgül, Abdülkerim Karabakan Benzimidazol-Bordipirometen (BDIPY) Bileşiğinin Sentezi ve ph a Duyarlılığı Mustafa Hayvalı, Gökhan Sevinç, F. Mehmet Dumanoğulları The Synthesis of a Benzimidazole-Borondipyrromethene (BDIPY) Compound and Its Sensitivity of ph Mustafa Hayvalı, Gökhan Sevinç, F. Mehmet Dumanoğulları TetraarilazadipirometenLigandlarınınBor (BF + 2 ) ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Mustafa Hayvalı, Halil Yılmaz, nur Türkmen Synthesis and Characterisation of Boron (BF 2 ) and Metal Complexes of Tetraarylazadipyrromethene Ligands Mustafa Hayvalı, Halil YılmazHata! Yer işareti tanımlanmamış., nur Türkmen Karboksil ve Amin Grubu İçeren Simetrik lmayan Ligandlar ile Açık Çerçeveli Metal rganik (AÇM) Yapıların Tasarım ve Sentezi Mürüvvet Düz, Sabri Çevik Design and Synthesis of on-symmetric Ligands Containing Carboxyl and Amine Group and Metal rganic Framework (AÇM) Structures Mürüvvet Düz, Sabri Çevik ,3 -bis (difenilfosfinoamin )-2,2 -bipiridin Ligandı İçeren Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Synthesis and Characterization of Transition Metal Complexes of 3,3 -bis (diphenylphosphinoamine )-2,2 -bipyridine Ligand ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal

21 3,3 -bis (difenilfosfinoamin )-2,2 -bipiridin Ligandı İçeren Geçiş Metal Komplekslerinin Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Katalizör larak Kullanımları ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Fatih k, Cezmi Kayan, Akın Baysal Transition Metal Complexes Containing 3,3 -bis (diphenylphosphinoamine )-2,2 -bipyridine Ligand:Application of Complexes as pre-catalyst in the Transfer Hydrogenation of Ketones ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Fatih k, Cezmi Kayan, Akın Baysal Polimer ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektriksel İletkenlik Özellikleri Üzerine Sıcaklık ve Gerilim Etkisinin İncelenmesi evin Turan 1, Esin Kaya 2, Bayram Gündüz 2, aki Çolak 3, Kenan Buldurun 1, Zuhal Karagöz 4 and Memet Şekerci Synthesis, Characterization of Polimer and Its Complexes and Investigation of the Effect of the Temperature and Voltage on the Electrical Conductivity Properties evin Turan 1, Esin Kaya 2, Bayram Gündüz 2, aki Çolak 3, Kenan Buldurun 1, Zuhal Karagöz 4 and Memet Şekerci S 4 Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir ikel ksim Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu ilgün Kabay, Yasemin Bayğu, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel ickel xime Complex Carrying Macrocyclic Groups with S 4 Donor Atoms ilgün Kabay, Yasemin Bayğu, Yaşar Gök Krown Eter Grupları Taşıyan Yeni Bir ksim-ikel Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu ilgün Kabay, Yasemin Bayğu, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel xime-ickel Complex Containing Crown Ether Moiety ilgün Kabay, Yasemin Bayğu, Yaşar Gök on-periferal Konumundan Klik lenmiş Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu ilgün Kabay, Yasemin Bayğu, Ahmet Erdem, Şeyda Sezgin, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel Metal-Free Phthalocyanines by the ick Functionalization at on-peripheral Position ilgün Kabay, Yasemin Bayğu, Ahmet Erdem, Şeyda Sezgin, Yaşar Gök Periferalinde Piridil Grupları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu ilgün Kabay, Yaşar Gök

22 The Synthesis and Characterization of ovel Metal-free Phthalocyanine Containing Peripherally Macrocyclic Moiety with Pyridyl Group ilgün Kabay, Yaşar Gök Periferalinde Aza-Tetratiya Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Metalsiz ve Çinko Ftalosiyaninin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metaller İle Ekstraksiyonunun İncelenmesi ilgün Kabay, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel Metal-free and Zinc-Phthalocyanines Carrying Macrocyclic Groups Containing Aza-Tetrathia Donor Atoms at Their Peripheral Position and Investigation of Extraction Behaviour with Some Metals ilgün Kabay, Yaşar Gök Makrobisiklik Grup Taşiyan Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks luşumlarinin İncelenmesi uray Demirayak 1, Fatma Akkuş 2, Yaşar Gök The Synthesis, Characterization and Complex Formation of ovel Phthalocyanines Containing Macrobicyclic Moiety uray Demirayak 1, Fatma Akkuş 2, Yaşar Gök Yeni Tiyosemikarbazon Ruthenyum (II) Kompleksleri : Sentez ve Spektral Karakterizasyon urdan Öztürk, 1 Pelin Köse, 2 Elif Subaşı, 2 M.Yavuz Ergün ew Thiosemicarbazone Ruthenium (II) Complexes: Synthesis and Spectral Characterization urdan Öztürk, 1 Pelin Köse, 2 Elif Subaşı, 2 M.Yavuz Ergün Termal Kararlı Piren Türevi Dendrimerik Fosfazen Bileşiğinin Sentezi Ve led Uygulamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ömer Faruk Çiftbudak 1, Serkan Yeşilot 1, Bünyemin Coşut 1, Ferda Hacıvelioğlu 1, Adem Kılıç Synthesis f Thermal Stability Dendrimerıc Phosphazene Substituted With Pyrene Derivative And Investigation f Usabiliy For le d Application Ömer Faruk Çiftbudak 1, Serkan Yeşilot 1, Bünyemin Coşut 1, Ferda Hacıvelioğlu 1, Adem Kılıç Spiro-siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Fotolümünesans Özelliklerinin İncelenmesi Ömer Sonkaya 1, Muhammet Işıklan 2, Bünyemin Coşut 3,Serkan Yeşilot The Synthesis, Spectroscopic, Thermal and Photoluminescence Properties of Spiro-cyclotriphosphazenes Compounds

23 Ömer Sonkaya 1, Muhammet Işıklan 2, Bünyemin Coşut 3,Serkan Yeşilot Ba (II) ve Sr (II) İyonlarının Acesulfamato Ligandı ile Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal ve Termal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesinin Belirlenmesi Ömer Yurdakul 1, Hasan İçbudak 2, Dursun Ali Köse 1, Emre Avcı Synthesis, Structural and Thermal Characterization and Biological Activity Determination of the Complexes of Ba (II) and Sr (II) ions with Acesulfamato Ligand Ömer Yurdakul 1, Hasan İçbudak 2, Dursun Ali Köse 1, Emre Avcı (-disikloheksilfosfino )-2-Tiyofenmetilamin Ligandı ve Geçiş Komplekslerinin Sentezi Özge k, ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Synthesis of (-Dicyclohexylphosphino )-2-thiophenemethylamine Ligand and Its Transition Metal Complexes Özge k, ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Ketonların Transfer Hidrojenasyonu İçin Etkin Kompleksler: (-disikloheksilfosfino ) Tiyofenmetilamin-Ru (II ), Rh (I) ve Ir (III) Özge k, ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal Efficient Complexes for Transfer Hydrogenation of Ketones: (-dicyclohexylphosphino ) Thiophenemethylamine-Ru (II ), Rh (I) ve Ir (III) Özge k, ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal [Propan-1,3-diyilbis[difenil (fosfinotiyoat )]-Platin Grubu Metal Kompleksleri; Sentezi, Karakterizasyonu ve Özellikleri Özlem Sökmen 1 ; Sevil İrişli [Propan-1,3-diyilbis[difenil (fosfinotiyoat )]-Platinium Group Metal Complexes: Synthesise, Their Properties and Characterization Özlem Sökmen 1 ; Sevil İrişli Yeni Rutenyum (II)-Makrosiklik Schiff Baz Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu Pelin Köse, 1 urdan Öztürk, 1 Elif Subaşı, 2 Hamdi Temel Synthesis and Characterization of ew Ruthenium (II )-Macrocyclic Schiff Base Complexes

24 1 Pelin Köse, 1 urdan Öztürk, 1 Elif Subaşı, 2 Hamdi Temel Tiyosemikarbazon ligandı içeren (p-cymene)rutenyum(ii) Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu Pelin Köse, 1 urdan Öztürk, 2 Elif Subaşı, 2 M.Yavuz Ergün Synthesis and Characterization of (p-cymene ) Ruthenium (II) Complexes Containing Thiosemicarbazone Ligand Pelin Köse, 1 urdan Öztürk, 2 Elif Subaşı, 2 M.Yavuz Ergün Vinilimidazol Ligantı İçeren Koordinasyon Polimerlerinin Solvotermal Yöntemle Sentezi ve Karakterisazyonu Ramazan Şahin 1, Ömer Andaç 1, Hakan Yılmaz 1, Murat Taş vinylimidazole Ligand Coordination Polymers Containing Synthesis with Solvotermal Method and Characterization Ramazan Şahin 1, Ömer Andaç 1, Hakan Yılmaz 1 and Murat Taş Fenol Sübstitüe Siklotrifosfazen Bileşiğinin 4,4 - (9- floreniliden )difenol ve 4,4 - (9- floreniliden )dianilin ile Reaksiyonlarının İncelenmesi Saadet Elif İncir 1,Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Fatma Yüksel 1, Adem Kılıç The Reactions of Phenol Substituted Cyclotriphosphazene with 4,4 - (9-fluorenylidene )diphenol and 4,4 - (9-fluorenylidene )dianiline Saadet Elif İncir 1,Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Fatma Yüksel 1, Adem Kılıç Hidrazin Boranın Katalitik Metanolizi ile Hidrojen Eldesi Senem Karahan 1, Mehmet Zahmakıran 2, Saim Özkar Hydrogen Generation From Catalytic Methanolysis of Hydrazine Borane Senem Karahan 1, Mehmet Zahmakıran 2, Saim Özkar Hidrazin Boranın Hidroklorik Asit ile Hidrolizi ve Hidrojen Eldesi Senem Karahan 1, Saim Özkar Hydrolysis of Hydrazine Borane with Hydrochloric Acid and Generation of Hydrogen Senem Karahan 1, Saim Özkar P--P Köprülü Bis-siklotrifosfazen Bileşikleri

25 Serap Beşli 1, Simon J. Coles 2, David B. Davies 3, Adem Kılıç 1, Robert A. Shaw P--P Bridged Cyclophosphazenes Serap Beşli 1, Simon J. Coles 2, David B. Davies 3, Adem Kılıç 1, Robert A. Shaw Silika Destekli Bis-Diazo Schiff Bazlarının Metal Komplekslerinin Sentezi, Mikrodalga Gücü Altında ksidatif Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi Serhan Uruş 1, Tuğçe Erkenez 1, Elif Güler 1, Savaş Purtaş 1, Mehmet Tümer Synthesis of Silica-Supported Bis-Diazo Schiff Bases and Metal Complexes, Investigation of Their xidative Catalytic Properties under Microwave Power Serhan Uruş 1, Tuğçe Erkenez 1, Elif Güler 1, Savaş Purtaş 1, Mehmet Tümer Polimerleştirilebilecek Mono ve Dihidroksilli Ftalosiyanin Sentezi Serkan Alpugan, Fabienne Dumoulin, Vefa Ahsen, Synthesis of Polymerizable Mono and Dihydroxy Substituted Phthalocyanines Serkan Alpugan, Fabienne Dumoulin, Vefa Ahsen, Liken Metabolitinden İzole Edilen Üsnik Asitin Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi: Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Sibel Koçer 1, Serhan Uruş 2,Elif Güler 2,Ahmet Çakır 1,Mehmet Tümer 2,Metin Dığrak,Hakan Dal Synthesis f Schiff Bases And Metal Complexes f Usnic Acid Isolated From Lichen Metabolite: Investigation f Their Antimicrobial Activities Sibel Koçer 1, Serhan Uruş 2,Elif Güler 2,Ahmet Çakır 1,Mehmet Tümer 2,Metin Dığrak 3,Hakan Dal ,4,6-trichloro-4-2-pyridyloxy-3- (4,6-dimethylpyridine-2yl )spiro[1,3,2-benzoxazaphosphinine (2λ 5,4λ 5,6λ 5 -cyclotriphosphazene )] nin Sentezi ve Stereogenik Özelliklerinin Karakterizasyonu Simge Metinoğlu, Hakan Dal The Synthesis of 4,4,6-trichloro-4-2-pyridyloxy-3- (4,6-dimethylpyridine-2yl )spiro[1,3,2-benzoxazaphosphinine (2λ 5,4λ 5,6λ 5 -cyclotriphosphazene )] and Characterization of Stereogenic Properties Simge Metinoğlu, Hakan Dal Aromatik Amin İçeren Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi Sümeyra Tuna Yıldırım Synthesis, Characterization of a ew Schiff Base Ligand Containing Aromatic Amine and Investigation of Their Transition Metal Complexes

26 Sümeyra Tuna Yıldırım Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı lan 3,5-Dibrom-4-Metoksisalisiliden-o-aminofenolün Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi Sümeyra Tuna Yıldırım 1, Mehmet Kaya Synthesis, Characterization of a ew Schiff Ligand ,5-dibromo-4-methoxysalicyliden-o-aminophenol and Investigation of Their Metal Complexes Sümeyra Tuna Yıldırım 1, Mehmet Kaya Doğrusal lmayan ptik Özellik Gösteren db 3 Bileşiğinin Mikrodalga Yardımlı Kül Fırını Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu Çalışmaları Şeyma Somunkıranoğlu 1, Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş Microwave-Assisted Muffle Furnace Synthesis and Characterization Studies of onlinear ptic db Şeyma Somunkıranoğlu 1, Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş hidroksiasetofenon-S-alkil--metil-tiyosemikarbazon un Trifenilfosfin i (II) Kompleksleri Şükriye Güveli 1, Tülay Bal Demirci 1, Bahri Ülküseven Triphenylphosphine i (II) Complexes of 2-hydroxyacetophenone-S-R--methyl Thiosemicarbazone Şükriye Güveli 1, Tülay Bal Demirci 1, Bahri Ülküseven hidroksiasetofenon--metil tiyosemikarbazon ve 2-hidroksiasetofenon-S-metil tiyosemikarbazon un Trifenilfosfin i (II) Komplekslerinde Koordinasyon Davranışlarının İncelenmesi Şükriye Güveli 1, Tülay Bal Demirci 1, Bahri Ülküseven Investigation of Coordination Behaviours at Triphenylphosphine i (II) Complexes of 2-hydroxyacetophenone--methyl thiosemicarbazone and 2-hydroxyacetophenone-S-methyl thiosemicarbazone Şükriye Güveli 1, Tülay Bal Demirci 1, Bahri Ülküseven ,4-Pentadion ile p-amino Benzoik Asidin Tepkimesi: Keto-amin Tautomerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Talat Baran 1, Ayfer Menteş p-amino Benzoic Acid with 2,4-Pentadion Reaction: Synthesis and Characterization of Tautomeric Keto-Amine Talat Baran 1, Ayfer Menteş

27 aftil Grubu İçeren Arilhidrazonların Sentezi, Karakterizasyonu ve DA-Kesme Etkileşimlerinin İncelenmesi Tolga Tekin 1, Cansu Gökçe 1, Harika Özkan 1, Murat Biltekin 1, Ramazan Güp Synthesis, Characterization, DA Interaction and Antioxidant Activity of Transition Metal Complexes with aphthyl-derived Aroylhydrazones Tolga Tekin 1, Cansu Gökçe 1, Harika Özkan 1, Murat Biltekin 1, Ramazan Güp Bis-Diazo Aril Aldehitlerinin Sentezi, Silikajele İmmobilizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyon Özelliklerinin İncele nmesi Tuğçe Erkenez 1,Serhan Uruş 1,Gökhan Ceyhan 1, Savaş Purtaş 1,Mehmet Tümer 1,Mecit Özdemir Synthesis of Bis-Diazo Aryl Aldehydes, Immobilization on Silica-gel and Investigation of Solid Phase Extraction Properties Tuğçe Erkenez 1,Serhan Uruş 1,Gökhan Ceyhan 1, Savaş Purtaş 1,Mehmet Tümer 1,Mecit Özdemir hidrokso-asetofenon--fenil/hekzil-tiyosemikarbazidato Trifenilfosfin ikel (II) Komplekslerinin Sentezi Tülay Bal Demirci 1, Şükriye Güveli 1, Bahri Ülküseven The Synthesis of 2-hydroxy-acetophenone--phenyl/hexyl-thiosemicarbazidato Triphenylphosphine i (II) Complexes Tülay Bal Demirci 1, Şükriye Güveli 1, Bahri Ülküseven Mo-Bazlı Aktif Parçacıklar Varlığında Si-İçeren orbornen Türevlerinin (RMP) Halka Açılım Metatez Polimerizasyonunun İncelenmesi Volkan Şahin, Solmaz Karabulut, Yavuz İmamoğlu Investigation of Ring-opening Methathesis Polymerization of Si Containing orbornens in the Presence of Mo-basis Active Particules Volkan Şahin, Solmaz Karabulut, Yavuz İmamoğlu Bir Boyutlu (1D) Co (II )-Glutarat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması, Yalçın Kılıç 1 *,kan Zafer Yeşilel 1,rhan Büyükgüngör 2, nur Şahin The Synthesis and Characterization of ne Dimesional Co(II)-Glutarate Complex Yalçın Kılıç 1 *,kan Zafer Yeşilel 1,rhan Büyükgüngör 2, nur Şahin Klik lenmiş Kaliks[4]aren Grupları Taşıyan Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu

28 Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök The Synthesis and Characterization of ovel Phthalocyanine Containing Calix[4]arene by the ick Functionalization Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök Triazol Grupları İçeren Siklotrifosfazenden Ag (I) Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Tek Kristal X-ışınları Kırınım Yöntemi ile Aydınlatılması Yunus Zorlu 1, Ferda Hacıvelioğlu 1, Hüsniye Ardıç 1, Serkan Yeşilot 1, Adem Kılıç The Synthesis of Ag (I) Coordination Polymers From Cyclotriphosphazatriene Containing Triazole Groups and Investigation of Its Structures with Single Crystal X-Ray Diffraction Method Yunus Zorlu 1, Ferda Hacıvelioğlu 1, Hüsniye Ardıç 1, Serkan Yeşilot 1, Adem Kılıç Bazı Schiff Bazı Polimer Türevleri İle Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Zeynep Ercan 1, Zuhal Karagöz 1, aki Çolak 2, Memet Şekerci Synthesis and Characterization of Some Schiff Base Polymer with Their Metal Complexes Zeynep Ercan 1, Zuhal Karagöz 1, aki Çolak 2, Memet Şekerci Heterojen Katalizör Varlığında Karbon Dioksitin rganik Ürünlere Dönüşümü Zeynep Taşcı 1, Gamze Karayel İncili 1, Bekir Çetinkaya Transformation of Carbon Dioxide into rganic Products in the Presence of Heterogeneous Catalysts Zeynep Taşcı 1, Gamze Karayel İncili 1, Bekir Çetinkaya Ftalik Asit ve Vinilimidazol Ligantlı Cd ( ) Metal rganik Kafes Yapılarının Sentezi ve Karakterizasyonu Zeynep Yıldız, Ömer Andaç Synthesis and Characterizations of Cd ( ) Metal rganic Frameworks United with Phthalate Anions and 1-vinylimidazole Ligands Zeynep Yıldız, Ömer Andaç (Piridin-4-il )-4-(naftil-1-il)-1H-1,2,4-triazol-5 (4H )-tiyon Ligandının ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Zuhal Karagöz 1, Murat Genç 2, Engin Yılmaz Synthesis and Characterization of 3-(Pyridine-4-yl)-4-(napthyl-1-yl) -1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione Ligand and Metal Complexes

29 Zuhal Karagöz 1, Murat Genç 2, Engin Yılmaz Heterohalkalı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Metal Kompleksleri Abdurrahman Şengül, Burcu Tutkun, H. Zekeriya Doğan Cu (II ), i (II ), Co (II) ve Zn (II) Metal İyonlarının Glisin ve Lösin Aminoasitleriyle Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri Aliye Kaşarcı 1, Dursun Ali Köse 1, Gülçin Alp Avcı, M. Tolgahan Hakan Malonik Asit ve 4-İyododoanilin in Bazı Geçiş Metalleriyle luşturdukları Komplekslerin Sentezlenip Karakterizasyonunun Yapılması ve Hidrojen Depolama Performansının Ölçülmesi Banu Öztürk 1, Dursun Ali Köse 1, Zeynel Öztürk Hidroaminasyon Reaksiyonu ile Sekonder Aminlerin Sentezi Beyhan Yiğit 1, Yetkin Gök 2, Murat Yiğit 1, İsmail Özdemir 2, Engin Çetinkaya Palladyum (II )-Karben Katalizli Arilasyon Reaksiyonları Beyhan Yiğit 1, Yetkin Gök 2, Murat Yiğit 1, İsmail Özdemir 2, Engin Çetinkaya Pb-i-Sb Üçkat Sisteminde Pb 0,8ni 0,2-Sb ve i 5sb 2-Pb Kesitleri Üzre Faz Dengesinin Karakteri Cengiz Abilov 1, Marziye Agayeva 2, igar Hüseynova Amorf Yapılı ikel Vanadat Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu Duygu Polat 1, Berna Tekin 1 Ve uray Cimbil aftoksi Dipiren Sübstitüe Dendrimerik Fosfazen Bileşiğinin Sentezi, Termal Ve Fotofiziksel Özelliklerin İncelenmesi Elif Büşra Çelebi 1, Serkan Yeşilot 1, Bünyemin Coşut 1,Ferda Hacıvelioğlu 1, Adem Kılıç ,2-Bis (4-formil-2-metoksifenoksi )-4,4,6,6-bis[spiro (2,2 -dioksi-1,1 -bifenilil )siklotrifosfazen in ksim Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Esra Yıldırım 1, Sibel Çelik 1, Semra Şındağ 1, Furkan Özen 1, Kenan Koran 1, Erol Çil 2, Mustafa Arslan Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fatma Sığa, Hamdi Temel, Murat Aydemir, Yusuf Selim cak, Salih Pasa, Akın Baysal

30 Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Suzuki Kross-Kapling Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği Fatma Sığa, Hamdi Temel, Murat Aydemir, Yusuf Selim cak, Salih Pasa, Akın Baysal Dekiloksi p-itrofenolat Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi Gökhan Ceyhan 1, Mehmet Tümer 1, Muhammet Köse 2, Vickie McKee Bazı kripta-fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Gülberk Ulkar 1, Ömer Sonkaya 2, Muhammet Işıklan Zn (II) İyonunun Skuarik Asit ve 1-Vinilimidazol ile luşturduğu Polimerik Koordinasyon Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu Hakan Yılmaz 1, Ramazan Şahin 1, Ömer Andaç LiBaB 9 15:Pb 2+ Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliği İlhan Pekgözlü 1, Ertuğrul Erdoğmuş 1, Bilal Demirel Kalkon Grubu Taşıyan Yeni Fosfazen Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kenan Koran 1, Furkan Özen 1, A. rhan Görgülü 1, Erol Çil 2, Mustafa Arslan Inte-Cugate 2 Sistemi Alışımlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mehriban Hasanova, Cengiz Abilov, Mirhesen Seyidov, P- Bağ Kırılması Yoluyla (-DifenilFosfino )-1,10-fenantrolin-5 Amin Bileşiğinin Sentezi ve Koordinasyon Davranışının İncelenmesi ermin Biricik 1, Zeynep Özgen Polimerik Precursour Metoduyla Renkli ano Pigmentlerin Sentezi ve Karakterizasyonu eslihan Şakalar 1, Hüseyin Köksal 1, Ali Erdem Şabik 2,Gökhan Ceyhan 1, Mehmet Tümer Mikrodalga Destekli, 2 2- Donör Atomlu Makrohalkaların Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi ezihe Başaran 1, Ömer Sonkaya 2, Muhammet Işıklan Morfolino-Sübstitüe Mono ve Bisferrosenilspirotrifosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DA ile Etkileşimleri uran Asmafiliz a, Zeynel Kılıç a, Aslı Öztürk b, Hakan Dal c, Tuncer Hökelek d, Leyla Açık e

31 Amorf Yapılı Kobalt Vanadat Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu uray Cimbil 1, Berna Tekin 1 ve Duygu Polat Kil-Kitosan anokompoziti Sentezi ve Karakterizasyonu uray Çelebi 1, uray Yıldız 2, Ayla Çalımlı Ca (II) ve Mg (II) Metal Katyonlarının Acesulfamato Ligandı ile Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal ve Termal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Ömer Yurdakul 1, Hasan İçbudak 2, Dursun Ali Köse 1, Gülçin Alp Avcı Merkapto Alkin Sübstitüe Simetrik ve Asimetrik Ftalosiyaninler Saida Kaipova, Hatice Dinçer Bifenil Sübstitüe Fosfazen ile Piridin Türevlerinin Etkileştirilmesi Saliha Begeç 1, Sümeyya Alataş 1, Adem Kılıç Bifenil Türevi Fosfazenler ile 2-Hidroksibenzotiyazol`ün Etkileştirilmesi Saliha Begeç 1, Sümeyya Alataş 1, Sunay Uytun 1, Gülfidan Tunç 1, Adem Kılıç Cu (II ), Co (II) ve i (II) Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal, Termal ve Kataliz Özelliklerinin İncelenme si Tuğçe Erkenez 1, Elif Güler 1, Gökhan Ceyhan 1, Serhan Uruş 1, Mehmet Tümer Amin Fonksiyonlu bis (fosfino) amin Ligandı ve Kare-Düzlem Metal (II) Komplekslerinin Sentezi Zeynep Özgen 1, ermin Biricik Bazı -Sübstitüe-aminopropanol Türevlerinin, Hekzaklorosiklotrifosfazen ile Tepkimelerinin İncelenmesi Züleyha Ince 1, Ömer Sonkaya 2, Muhammet Işıklan 1, Synthesis and Characterization of Diphenylaminophenyl-Methoxy Substituted Phthalocyanine Bahadır Keskin Synthesis and Characterizations of ovel Peripherally 2- (2-Bromoethyl )-1,3-Dioxolane Deriative of Porphyrazine Bahadır Keskin a, Ali Erdoğmuş a

32 Synthesis and Characterization f Piperidine-4-Carboxylic Acid Functionalized Fe 3 4 anoparticles As A Magnetic Catalyst For Knovanagel Reaction E. Karaoğlu a, A. Baykal a, M.Şenel a H. Sözeri b, M.S. Toprak c Synthesis and Characterization of a Schiff Base of 1,2,4-Tris (salicylimine )benzene and its Complexes With Copper (II ), Cobalt (II) and ickel (II) Acetate Salts Hossein Haghgooie 1, Behrouz Shaabani 2, Azad Darvishzadeh Synthesis and Characterization of a ew Ionic Liquid TMAFDZ with ew Method Maryam Hajighahramani 1, Shahriar Ghammamy * Crystal Structures, Spectral and Antimicrobial Properties ickel (II) Complexes of Alkyl--carbamimidoyl Carbamimidates Muhammet Köse 1, S. Eylul Duman 2, Vickie McKee 1,, Ismail Akyol 2, Mükerrem Kurtoglu atural Bond Analysis (B) and Quantum Theory Atoms in Molecules Analysis of Platinabenzene (C 5H 5Pt )Cp Reza Ghiasi 1, Asma Darvishzadeh Cytotoxicity Studies of the Gold (III) Complexes with 1,2-Diaminocyclohexane Complexes Said S. Al-Jaroudi, M. I. M. Wazeer, Anvarhusein A. Isab* Molten Salts Synthesis of livine-structured Phosphates for Lithium Secondary Batteries Application S. M. Malovanyy, E. V. Panov

33 Çağrılı Konuşmacılar Invited Lectures 1

34 Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu Metin Balcı Kimya Bölümü, rta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Pirol, indol ve benzoazepinler doğal ürünlerin önemli bir kısmını içermekle birlikte geniş bir yelpazede biyolojik aktivite göstermektedirler. Hedefimiz bu iskelet yapısına sahip bileşikleri, aromatik (benzen, pirol, piridin, pirol, tiyofen, furan) bisaçil azidlerin Curtius düzenlenmesi sonucu oluşan bisizosiyanatların intramoleküler siklizasyonu ile sentezlemektir. Diizosiyanatların sentezlenemediği durumlarda, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, ilgili monoizosiyanatlar başlangıç bileşikleri olarak kullan ıldı. Bu yöntemin benzen ve diğer heterosiklik aromatik bileşiklere bağlı diasitlere uygulanması sonucunda yeni bir dizi heterosiklik bileşiğin sentezi geliştirildi [1-7]. Katalizli sikloizomerizasyon reaksiyonları çok çeşitli heterosiklik ve karbosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan ve ılımlı koşullarda gerçekleşen en önemli yöntemlerden biridir. Çalışmanın bu bölümünde, bu yöntemin uygulanması ile elde edilen pirol -kondenze yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerinde durulacaktır. KAYAKLAR [1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, [2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, [3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, [4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, [5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, [6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, [7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu K. M, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52,

35 Design and Synthesis of ew Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal -Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes Metin Balcı Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Pyrroles, indoles, benzoazepines represent an important class of naturally occurring compounds that display a wide range of biological activities. ur plan for the construction of the desired heterocyclic ring systems involved an intramolecular cyclization reaction of the aromatic (benzene, furan, pyrrole, pyridine, thiophene furan etc.) diisocyanates, which can be generated by Curtius reaction of the corresponding diazides. In cases, where the synthesis of diisocyanates was filed, the corresoonding monoisocyanates were used as shown below. Application of this methodology to various diacids attached to benzene or heteroaromatic systems opened up an entry to the synthesis of various new heterocycles with new skeletone [1-7]. Catalyzed cycloisomerization reactions have also emerged as a powerful methods to construct a diverse array of hetero- and carbocyclic motifs under generally mild conditions using straightforward procedures. In this part we describe the synthesis of varios pyrrole -condenzed new heterocyclic compounds. REFERECES [1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, [2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, [3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, [4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, [5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, [6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, [7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu K. M, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52,

36 Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal anokümeleri Saim Özkâr rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara Geleceğin hidrojen depolama malzemesi olarak değerlendirilen bor bileşikleri ile ilgili en önemli uygulama sorunu, yakıt hücreleri için gerekli olan hidrojenin hızlı ve kontrollü üretimidir. Bor bileşiklerinden hidrojen üretimi, katalitik solvoliz veya dehidrojenlenme ile gerçekleştirilebilir. Uygulamadaki kolaylığı nedeniyle, bu tepkimelerde heterojen katalizörler yeğlenmektedir. Ancak heterojen katalizörün etkinliği, yüzey alanı ile sınırlıdır. Çünkü metal atomlarının çok küçük bir kısmı yüzeydedir ve tep ken molekülleri ancak bunlara ulaşılabilir. Yüzey alanını artırmanın etkin bir yolu, belirli boyutta metal nanokümelerinin katalizör olarak kullanılmasıdır. Bu konuşmada, etkinliği yüksek ve uzun ömürlü geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinden hidrojen üretiminde katalizör olarak kullanımı anlatılacaktır. Uygun bir metal bileşiğinin anyonik veya polimerik kararlılaştırıcı eşliğinde indirgenmesi ile oluşturulan bir kaç nanometre boyutundaki geçiş metal (0) nanokümeleri, amin boranların hidrolizin de yüksek katalitik etkinlik göstermektedir. PVP ile kararlılaştırılmış, sırasıyla 2.4 ± 1.2 ve 3.2 ± 0.5 nm büyüklüğündeki Ru (0) ve Pd (0) nanokümeleri, amonyak boranın metanolizinde etkinliği yüksek katalizörlerdir. Amonyak boranın 25 ºC deki metanolizinden hidrojen üretiminde Ru (0) nanokümeleri 25 saatte çevrim sağlarken, Pd (0) nanokümeleri 27 saatte çevrim vermektedir. ktanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 1.9 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın dehidrojenlenmesinde yüksek etkinlik gösterirken, hekzanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.1 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri dimetilamin boranın dehidrojenlenmesini katalizlemektedir. Hidrojenfosfat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.9 ± 0.9 nm büyüklüğündeki Ru (0) nanokümeleri dimetilamin boranın hidrolizinde oldukça yüksek etkinlik göstermektedir: da sıcaklığında sağladığı başlangıç çevrim frekansı 500 h -1 ve toplam çevrim sayısı ise dür. [Rh (cod )] 2 bileşiğinin hidrazin boran ile indirgenmesinden elde edilen poliamino boranla kararlılaştırılmış yeni tür Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın 25 ºC deki hidrolizinde bilinen en etkin katalizördür. Bor bileşiklerinden hidrojen üretimindeki katalitik etkinlik, nanokümeler zeolitin düzenli ve küçük gözenekleri içerisinde oluşturularak daha da artırılabilir. Zeolit Y nin 1.3 nm çapındaki gözeneklerinde geçiş metal iyonlarının indirgenmesi ile oluşturulan kobalt (0 ), nikel (0 ), rutenyum (0) ve rodyum (0) nanokümeleri, oda sıcaklığında amonyak boranın hidrolizinde çok etkin katalizörlerdir. Etkinliği yüksek, uzun ömürlü katalizör olarak geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinin dehidrojenlenmesinde kullanılması, yakıt hücresi uygulamalarında güvenli, hızlı ve kontrollü hidrojen sağlanması için değerlendi rilmesi gereken bir seçenek olarak görülmektedir. 4

37 Transition Metal anoparticles as Catalyst in Hydrogen Generation from Amine Boranes Saim Özkar Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Boron based compounds have been considered as potential hydrogen storage materials, whereby the key issue is the controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. The hydrogen generation from such materials can be achieved by catalytic solvolysis or dehydrogenation. Heterogeneous catalysts are preferentially used in these reactions for practical applications. However, the catalytic activity in heterogeneous catalysis is restricted by surface area or, more specifically, by the fraction of catalytically active sites on the catalyst surface which are available for the substrate molecules. An efficient way of increasing the surface area is the use of nanoparticles with controllable size and size distribution. Here, it will be presented that the transition metal (0) nanoparticles can be employed as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation from the boron based hydrogen storage materials. Transition metal (0) nanoparticles were prepared from reduction of the respective prec ursor metal salt in the presence of anionic or polymeric stabilizer. All of the transition metal (0) nanoparticles prepared in narrow size range of a few nanometers show very high catalytic activity in hydrogen generation from the solvolysis of amine boranes at 25 C. PVP-stabilized Ru (0) and Pd (0) nanoclusters with an average particle size of 2.4 ± 1.2 and 3.2 ± 0.5 nm, respectively, are also highly active and long-lived catalyst in the methanolysis of ammonia borane. Ru (0) nanoclusters provide t urnovers over 25 h while Pd (0) nanoclusters provide turnovers over 27 h in hydrogen generation from the methanolysis of ammonia borane at 25 C. Rh (0) nanoclusters of 1.9 ± 0.6 or 2.1 ± 0.6 nm size stabilized by tert -butylammonium octanoate or dimethylammonium hexanoate are superb catalyst in dehydrogenation of ammonia-borane or dimethylamine borane at 25 C, respectively. Ru (0) nanoparticles of 2.9 ± 0.9 nm size stabilized by hydrogen phosphate anion are highly active catalyst in the generation of 3.0 equivalent hydrogen per dimethylamine borane through its hydrolysis providing an initial TF value of 500 h -1 and exceptional catalytic lifetime (TT = ) at 25 C. A new type of supported Rh (0) nanoparticles were prepared from the hydrazine bo rane reduction of [Rh (cod )] 2 within the framework of a polyaminoborane support and found to be the most active supported catalyst in the hydrolysis of ammonia borane at 25 C. Further enhancement in catalytic activity of transition metal (0) nanoclusters in hydrogen generation from boron based compounds could be achieved by preparing them within the highly ordered void spaces of zeolite. Intrazeolite cobalt (0 ), nickel (0 ), ruthenium (0 ), and rhodium (0) nanoclusters, prepared from the reduction of transition metal ions within the 1.3 nm size supercages of zeolite-y, are very active catalyst in hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane at room temperature. The use of transition metal (0) nanoclusters as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation provides a safe way of controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. 5

38 Türk Kimya Sanayi Timur Erk Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılı k göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir. Türk kimya sanayinin 2011 yılı TÜİK verilerine göre ithalatı 37,7 milyar ABD doları iken ihracatı 13 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu da Türk Kimya Sanayinin hammadde ve teknoloji bakımından dışa bağımlı bir sektör olduğunu ve bu itibarla kimya sanayinde ithal ikamesi mahiyetinde yatırımlar yap ılmasının önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıdığını göstermektedir. Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya da, Ege Bölgesinde İzmir de yerleşim gösterirken; gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz Bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde ise yine gübre fabrikaları göze çarpmaktadır. Yapılacak sunumda, 61.Hükümetin 2023 hedefleri olan dünya ekonomisinde 10.cu sıraya yükselmek, 500 milyar dolar ihracat yapılabilmesi için kimya sanayinin hangi büyüklüklere ulaşması konusu irdelenecektir. 6

39 Turkish Chemical Industry Timur Erk Turkish chemical industry, mainly in the petrochemical, soaps, detergents, fertilizers, pesticides, paint, varnish, synthetic fiber, such as soda ash is composed of a variety of chemical raw materials and consumer goods production plants was carried out. Companies operating in the sector in terms of scale and capital resources vary. An important part of the companies operating in the sector is composed of small and medium-sized enterprises, the large-scale companies and multinationals operating. According to data from TSI, the Turkish chemical industry imports 37.7 billion U.S. dollars in 2011, while exports amounted to U.S. $ 13 billion. This is dependent on the Turkish chemical industry, a sector in terms of raw materials and technology, and hence the nature of the chemical industry investment in import substitution conduct shows of great importance in the coming years. Chemical industry, in terms of the importance of logistics has been localized mainly in coastal areas of the country. Petroleum and petroleum products, detergents, soaps, pharmaceutical chemicals, chemical companies producing products such as paint most of the three major industrial city of Marmara, Istanbul, Kocaeli and Sakarya, Izmir, in the Aegean region showing settlements, fertilizer and petroleum products, many companies in the Mediterranean Region were collected. In addition, the main raw materials in the Mediterranean Region soda, bichromate such as the production centers. Fertilizer factories in the Black Sea region still outstanding. During presentation, which performance must show the chemical industry in order to catch 61.Govennement target s which are being 10th economy in the world and having an export $ 500 billion in 2023, will be discussed. 7

40 Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Ümit Demir Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bileşik yarı iletkenlerde optik, elektronik ve termoelektrik özellikler yarı iletken malzemenin boyutunun bir fonksiyonu olup nanoboyutdaki özellikleri kuantum sınırlamadan dolayı yığın özelliklerinden oldukça farklıdır [1]. Bu nedenle bileşik yarı iletken temelli malzemelerin boyut kontrollü sentez metotlarının geliştirilmesi için yapılan araştırma sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Bu metotlar arasında, ucuzluk, uygulanabilirlik ve kontrol edilebilirlik bakımından elektrokimyasal metotlar umut vadetmektedir. Ancak geleneksel elektrokimyasal metotlar ile sentezlenen malzemeler, günümüz teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte görünmemektedir. Son zamanlarda grubumuz, çoğu bileşik yarı iletkenin yüksek kalitede ve istenilen boyutta sentezlenmesine olanak sağlayan yeni bir elektrokimyasal metot geliştirmiştir[2,3]. Geliştirilen elektrokimyasal metot bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerin aynı çözeltiden eş zamanlı ola rak potansiyel altı depozisyon (UPD) esasına dayanmaktadır. Bu metotta, bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerden birisi kompleksleştirilerek diğer türler ile reaksiyona girip çökelek oluşturmaması sağlanır. Bileşiği oluşturan iki türün ortak UPD potansiyeli kullanılarak, çözelti ve potansiyel değiştirilmeden elektrot yüzeyinde atomlar halinde elektrokimyasal depozisyon yapılır. ldukça basit ve etkili olan bu yöntem ile yüksek derecede kristal formda ve tercihli yönlenmiş, istenilen boyutlarda bileşik yarı iletkenler sentezlemek mümkün olmaktadır. Bu metot, PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi 3Te 2, Sb 2Te 3 ve (Bi xsb 1-x ) 2Te 3 gibi ikili ve üçlü kalkojenit türü birçok bileşik yarı iletken sentezinde tarafımızdan başarılı bir şekilde uygulanmıştır [4-6]. Sentezlenen malzemeler, X-ışını kırınımı (XRD ), taramalı tünelleme mikroskop (STM ), atomik kuvvet mikroskop (AFM ), enerji dağılımlı spektroskopi (EDS ), X-ışını fotoelektron spektroskopi (XPS ), UV-Görünür-IR absorpsiyon spektroskopi ve Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmişlerdir. Atomik boyut kontrollü bileşik yarı iletkenlerin sentezlenmesine imkân veren bu yeni elektrokimyasal teknik, birkaç nanometre kalınlıkta ince filmlerin sentezlenmesinde, bazı çok kompleks sistemlerin bileşik yarı iletken malzeme ile nanometre kalınlıkta kaplanmasında [7,8], ve lithografik olarak oluşturulan kalıpların içerisine, istenilen boyutlarda ve bant enerji aralığına sahip malzemelerin elektrokimyasal olarak depozit edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır [9]. KAYAKLAR [1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., agle, J., Science 271, 168, [2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ., Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, [3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, [4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, [5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, [6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 ) [7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J.,Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, [8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, [9] işancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571,

41 Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors Ümit Demir Atatürk University Faculty of Sciences Department of Chemistry ptical, electronic, and thermoelectric properties of compound semiconductors are a function of the size of the nanostructured semiconductor and the bulk properties are quite different from the nano -scale properties due to quantum confinement effect [1]. Therefore, the number of research for the development of size-controlled synthesis methods of compound semiconductor-based materials has increased considerably in recent years. Among these methods, electrochemical techniques are promising in terms of feasibility, controllability and cheapness. Materials synthesized by conventional electrochemical methods, however, do not seem to meet the requirements of today's technology. ur group has recently developed a new electrochemical method which allows the synthesis of high quality compound semiconductor materials with desired dimensions [2,3]. The developed electrochemical method is based on simultaneous underpotential deposition (UPD) of precursors that make up the compound semiconductors from the same solution. In this method, one of the species is converted to its complex form; therefore it does not react with the other species to form precipitate in the same solution. Electrochemical deposition is carried out at the electrode surface by atom - by-atom using the common UPD potential of both species without changing the solution and switching the deposition potentials. The practical and size-controlled synthesis method allows the synthesis of compound semiconducting materials with a preferentially oriented and highly crystalline form. This method has been successfully applied for the fabrication of many binary and ternary chalcogenides such as PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi 3Te 2, Sb 2Te 3 and (Bi xsb 1-x ) 2Te 3 by our research group [4-6]. The synthesized materials were characterized by X-ray diffraction (XRD ), scanning tunneling microscopy (STM ), atomic force microscopy (AFM ), energy dispersive spectroscopy (EDS ), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS ), and UV-Visible-IR absorption spectroscopy, and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy techniques. This new technique, that allows the atomic-size-controlled synthesis of compound semiconductor, has been used to synthesize thin films in a few nanometers thick, for coating of some very complex systems with compound semiconductor material in nanometer scale [7,8], and for the electrochemical deposition of materials with desired band gap and sizes into lithographically generated patterns [9] from the sa me solution. REFERECES [1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., agle, J., Science 271, 168, [2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ. Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, [3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, [4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, [5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, [6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 ) [7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J., Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, [8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, [9] işancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571,

42 Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary * H. E. J. Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi 75270, Pakistan After my appointment as Minister of Science & Technology in 2000 and later Federal Minister/Chairman Higher Education Commission in 2002, I persuaded the government to give a 6000% increase in the budget of science & technology and 2400% increase in the budget of higher education. This allowed us to launch major self-funded programmes to uplift our universities, develop high level S&T manpower and focus on the triple challenges of access, quality and relevance in higher e ducation. Pakistan has made remarkable progress during the period in higher education which has directly impacted scientific research. The increase in scientific research output is nothing short of spectacular 600 per cent increase in scientific publications in international journals and a similar increase in citations in the same period, after decades of stagnation. About 5,000 Ph.D. level scholarships were awarded for study in technologically advanced countries (largest programme ever in the developing world) with about 10 million rupees being spent on each student. Some 3,000 indigenous Ph.D. scholarships were also awarded. A Digital Library was established in Pakistan which is regarded as one of the best digital libraries anywhere in the world: Every student in every public sector university today has access to 45,000 textbooks and research monographs from 220 international publishers as well as to 25,000 international research journals completely free of charge. University enrolment has tripled it had reached to only 270,000 during the 56-year period from 1947 to 2003 but in the subsequent seven-year period from 2004 to 2010, it increased to about 810,000. There were only 59 universities and degree awarding institutes in the year 2001 in Pakista n. These grew to 137 such institutions by Pakistan has won four prestigious international awards in recognition of the rapid transformation in the higher education sector [1]. We have investigated several hundred terrestrial and marine plants for the ir chemical and biological significance and isolated and identified over 2000 compounds of which some 600 turned out to be new and novel constituents with interesting biological activity profiles. In order to optimize the chances of finding novel leads, extensive primary biological screenings and activity-guided fractionation and purification were carried out. State-of-the-art spectroscopic techniques, especially modern multi -dimensional MR techniques, were utilized to elucidate the structures of bioactive natural molecules, rapidly and accurately. A selection of these results illustrated by their potential application to treat diseases such as epilepsy will be presented. REFERECES [1]. 10

43 Sözlü Sunumlar ral Presentation 11

44 Farklı Bor Kaynaklarının Termal Koşullarda (800 C) Üretilen Magnezyum Boratların luşumuna Etkisi A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Bor elementi, doğada karbon ve benzeri başka elementler ile bileşik oluşturduğundan dolayı, bor mineralleri ve bileşikleri olarak bulunmaktadır. Endüstride yüksek saflıkta bor üretimi pahalı ve zorlu bir süreçtir. Yaşadığımız coğrafyada, dünyanın en zengin bor mineral yatakları bulunmaktadır. Balıkesir'de Sultançayırı ve Bigadiç, Eskişehir'de Seyitgazi (Kırka) ve Kütahya çevresinde önemli bor mineral yatakları bulunmaktadır. Bor minerallerinin alt gruplarından biri olan magnezyum boratlar sahip oldukları özellikler açısından kuvvetli ısıl, kimyasal ve mekanik direnç gösterirler. Başlıca özellikleri arasında; yüksek elastik katsayısı, paslanmaya karşı dirençleri ve yüksek ısı direnci gösterilebilir. Başta seramik endüstrisi olmak üzere magnezyum boratların başlıca kullanım alanları; süper-iletken malzeme üretimleri, deterjan bileşimleri, sürtünmeyi azaltıcı katkı ve yağları, hidrokarbon katalizörleri şeklindedir. Bunlara ek olarak yüksek bor içeriklerinden dolayı ötron ve Gama radyasyonuna karşı malzeme üretimlerinde de kullanılabilmektedir [1]-[2]. Bu çalışmada termal koşullarda farklı mol oranlarında deneyler gerçekleştirilmiştir. Yüksek sıcaklık fırını yardımı ile 800 o C de hava ortamında bor ve magnezyum kaynaklarının reaksiyonları incelenmiştir. Literatürde bu yöntem ile yapılan çalışmalarda genellikle 900 o C civarında çalışılmış, Kotoit ve Suanit mineralleri sentezlenmiştir. 800 o C de yapılan çalışmalarda dönüşüm kristal yapıları tam oluşmamış, 1000 o C civarında da minerallerde kristal yapılarının amorfa döndüğü gözlemlenmiştir [3]-[9]. Başlangıç maddeleri olarak magnezyum oksit, borik asit ve bor oksit kullanılmıştır. Kullanılan hammaddelerin ve sentez ürünlerinin analizleri X-Işını Difraktometresi (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen ürünlerin kristalin özellikler göstermelerinin yanı sıra bor oksit kullanı larak sentezlenen numunelerinin kristal özelliklerinin daha yüksek olduğu XRD analizlerinden belirlenmiştir. Elde edilen FT-IR spektrumlarından tüm konsantrasyon oranlarında magnezyum boratlara özgü bantların oluştuğu görülmüştür. KAYAKLAR IS-TR-01 [1] Kipcak, A.S., Bazı Bor Bileşiklerinin ötron Zırhlamasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Istanbul, [2] Kipcak A.S., Senberber F.T., Moroydor Derun E. and Piskin S., Hydrothermal Synthesis of Magnesium Borate Hydrates from Mg and H 3B 3 at 80 o C, 2011, Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials, ISB: , Vol. 1, pp , [3] Ay, E., Magnezyum Boratlı Bileşiklerin Katı-Hal Kimyasal Yöntemlerle Sentezlenmesi ve Karakterizasyon Çalışmaları, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Balıkesir, [4] Ellsfah, E.M., Enousi, A., Zhang, J., Song, H.S. and Tang, C., Synthesis of Magnesium Bor ate anorods, Materials Letters, 61, , [5] Erdogan, H., Çözeltide Yanma Yöntemiyle Magnezyum Boratların Sentezi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, [6] Guler, H., Kurtuluş, F., Ay, E., Celik, G. and Dogan, I., Mg 2B 2 5 ve Mg 3 (B 3 ) 2 Bileşiklerinin Katı-Hal ve Mikrodalga Yöntemle Sentezleri ve Karakterizasyon Çalışmaları, IV. Uluslararası Bor Sempozyumu, Ekim, [7] Li, S., Fang, X., Leng, J., Shen, H., Fan, Y. and Xu, D, A ew Route For The Synthesis of Mg 2B 2 5 nanorods by Mechano-Chemical and Sintering Process, Material Letters, 64, , [8] Qasrawi, A.F., Kayed, T.S., Mergen, A., Guru, M., Synthesis and Characterization of Mg 2B 2 5, Material Research Bulletin, 40, , [9] Zhang, j., li, Z. and Zhang, B., Formation and Structure of Single Crystalline Magnesium Borate (Mg 3B 20 6) anobelts, Material Chemistry and Physics, 98, ,

45 IS-E-01 Effect of the Different Boron Sources on the Production of Magnesium Borates by Thermal Method at 800 o C A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Yildiz Technical University, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Department of Chemical Engineering Boron element is found in nature as boron compounds and boron minerals because it is combined with carbon and different other elements. In industry pure boron production is a hard and expensive process. In our living geography we have the largest boron mineral reserves worldwide. In Turkey in the regions of Balikesir-Sultancayiri, Bigadic, Eskisehir-Seyitgazi (Kirka) and Kutahya there are very large and importa nt boron reserves. Magnesium borates which are the sub groups of boron minerals have good properties such as; chemical and mechanical resistance, resistance to dust, high temperature, high elastic coefficient, etc Magnesium borates usage areas consist of ceramic industry, super-conducting materials, detergents, friction reducer age additives and oils, and catalysis of hydrocarbons. Addition to these areas magnesium borates can be used for the purpose of neutron and gamma radiation shielding because of their high boron content [1]-[2]. In this study thermal (solid state) method is studied with different mole ratios of starting materials. High temperature furnace is used for the synthesis experiments at 800 o C with air atmosphere. In literature generally with this method 900 o C is studied and Kotoite ve Suanite minerals are synthesized. At 800 o C crystal formation was not occurred completely and at around 1000 o C crystal structures were turned to amorphous [3]-[9]. Magnesium oxide used as a magnesium source and boric acid, boron oxide used as a boron source in the experiments. For the identification of starting materials and synthesized minerals are subjected to X -Ray Diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) techniques. In conclusion, from the XRD results obtained it is seen that all synthesized minerals had the crystal properties, also the magnesium borates synthesized from boron oxide source had better crystal properties than the boric acid source. From the FT-IR spectrums the characteristic bands of magnesium borates are seen. REFERECES [1] Kipcak, A.S., Bazı Bor Bileşiklerinin ötron Zırhlamasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Istanbul, [2] Kipcak A.S., Senberber F.T., Moroydor Derun E. and Piskin S., Hydrothermal Synthesis of Magnesium Borate Hydrates from Mg and H 3B 3 at 80 o C, 2011, Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials, ISB: , Vol. 1, pp , [3] Ay, E., Magnezyum Boratlı Bileşiklerin Katı-Hal Kimyasal Yöntemlerle Sentezlenmesi ve Karakterizasyon Çalışmaları, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Balıkesir, [4] Ellsfah, E.M., Enousi, A., Zhang, J., Song, H.S. and Tang, C., Synthesis of Magnesium Borate anorods, Materials Letters, 61, , [5] Erdogan, H., Çözeltide Yanma Yöntemiyle Magnezyum Boratların Sentezi ve Karakteri zasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, [6] Guler, H., Kurtuluş, F., Ay, E., Celik, G. and Dogan, I., Mg 2B 2 5 ve Mg 3 (B 3 ) 2 Bileşiklerinin Katı-Hal ve Mikrodalga Yöntemle Sentezleri ve Karakterizasyon Çalışmaları, IV. Uluslarara sı Bor Sempozyumu, Ekim, [7] Li, S., Fang, X., Leng, J., Shen, H., Fan, Y. and Xu, D, A ew Route For The Synthesis of Mg 2B 2 5 nanorods by Mechano-Chemical and Sintering Process, Material Letters, 64, , [8] Qasrawi, A.F., Kayed, T.S., Mergen, A., Guru, M., Synthesis and Characterization of Mg 2B 2 5, Material Research Bulletin, 40, , [9] Zhang, j., li, Z. and Zhang, B., Formation and Structure of Single Crystalline Magnesium Borate (Mg 3B 20 6) anobelts, Material Chemistry and Physics, 98, ,

46 IS-TR-02 Gliserolden Sulu-Faz Reformasyonu ile Yenilenebilir Hidrojen Üretimi İçin Yüksek Seçicilikte Bimetalik Katalizörler Dilek A. Boğa 1, Young-Min Chung 2, Pieter C. A. Bruijnincx 1, Bert M. Weckhuysen 1 1 Inorganic Chemistry and Catalysis, Debye Institute for anomaterials Science, Utrecht University, Utrecht (Hollanda) 2 SK Energy Co, Seul (Kore Cumhuriyeti) Gliserol, biyokütle türevi oksijenat olup, kolay bulunabilmesi ve gelecekteki biyorafineri planlarında başlıca yapıtaşı haline gelme olasılığının yüksek olması nedeniyle oldukça caziptir. Gliserol, biyodizel üretimi sırasında yan ürün olarak önemli miktarlarda üretilmektedir. Gliserolü katma değerli ürünlere çeviren etkili katalitik yöntemlere oldukça rağbet edilmektedir. Gliserol, Sulu -faz Reformlama (APR) ile hidrojene dönüştürülebilir (1 ). C 3H 8 3 7H 2 + 3C 2 (1) Bu tepkime, tipik sulu-faz reformlama koşullarında, reformlama (2) ve su-gaz dönüşüm reaksiyonlarının (3) sonucunda meydana gelir. C 3H 8 3 4H 2 + 3C (2) C + H 2 C 2 + H 2 (3) Sulu-faz reformlama ile destekli metal katalizörler üzerinden hidrojen üretimi, hidrojen seçiciliği bakımından önemli zorlukları beraberinde getirir. Gerçekte, üretilen C2 ve H2, düşük sıcaklıkta kararsızdır ve metanasyon ve Fischer-Tropsch tepkimeleri ile kolayca alkanlara ve suya dönüşür. Bu nedenle hidrojen seçiciliği, oksijenli hidrokarbonlardan sulu-faz reformlama ile hidrojen üretiminde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Sulu-faz Reformlama (APR) tekniği Dumesic ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup[1], çeşitli destekli metal katalizörler kullanmışlardır. Bunlar arasindan Pt/Al23 karşılaştı rma amacı ile seçilmiştir. Bu çalışmada, yeni ve etkin bir PtCu bimetalik katalizör sistemi sunulmaktadır[2]. Sözü edilen PtCu bimetalik katalizör sistemi, hidrotalsitlerin kalsinasyonu ile elde edilen karışık oksitlerlerle desteklidir. Bu yeni bimetalik katalizör sistemi, hidrojen seçiciliğini arttırmış, bununla birlikte, metan gibi istenmeyen alkanların oluşumunu azaltmıştır. Bu proje SK Energy Co. desteğiyle gerçekleştirilmiştir. KAYAKLAR [1] Cortright, R.D., Davda, R.R., Dumesic J.A., ature 2002, 418, [2] Chung, Y., Kim, T., h, S.H., Boga, D.A., Bruijnincx, P.C.A., Weckhuysen, B.M., SK Energy tarafından PCT patent başvurusu. 14

47 IS-E-02 Highly Selective Bimetallic Catalysts for Renewable Hydrogen Production via Aqueous-Phase Reforming of Glycerol Dilek A. Boğa 1, Young-Min Chung 2, Pieter C. A. Bruijnincx 1 and Bert M. Weckhuysen 1 1 Inorganic Chemistry and Catalysis, Debye Institute for anomaterials Science, Utrecht University, Utrecht (The etherlands) 2 SK Energy Co, Seoul (Republic of Korea) Glycerol is a particularly attractive biomass -derived oxygenate, given its ready availability and strong potential to become a primary building block in future biorefinery schemes. It is formed in significant amounts as a by-product during biodiesel production and efficient catalytic processes that convert glycerol into value-added products are highly desired. Glycerol can be converted into hydroge n by aqueous phase reforming (APR) according to the following reaction: C 3H 8 3 7H 2 + 3C 2 (1) as a result of both reforming (2) and water-gas shift (3) reactions which take place under typical APR conditions: C 3H 8 3 4H 2 + 3C (2) C + H 2 C 2 + H 2 (3) The production of hydrogen by aqueous phase reforming over supported metal catalysts comes with significant challenges with regards to selectivity. Indeed, the products C 2 and H 2 are unstable at low temperatures and readily give alkanes and water by Fischer-Tropsch and methanation reactions. Therefore, hydrogen selectivity plays a role of utmost importance in catalyst development for APR of oxygenated hydrocarbons. The APR process has been pioneered by the group of Dumesic, using various supported metal catalysts with Pt/Al 2 3 now serving as the benchmark system [1]. Here, we report a new, efficient PtCu bimetallic catalyst system supported on mixed oxides derived from calcination of hydrotalcites [2]. This new bimetallic catalyst system showed an improved hydrogen selectivity, as the formation of undesired alkanes such as methane, is significantly suppressed. The authors gratefully acknowledge the support of SK Energy Co. for funding this research. REFERECES [1] Cortright, R.D., Davda, R.R., Dumesic J.A., ature 418, , [2] Chung, Y., Kim, T., h, S.H., Boga, D.A., Bruijnincx, P.C.A., Weckhuysen, B.M., PCT patent application filed by SK Energy 15

48 IS-TR-03 ife 2 4 Pd Manyetik Geri Dönüştürülebilir Katalizörlerin Hidrojenleme Tepkimesinde Kullanımı E. Karaoğlu a, U. Özel a, C. Caner a, A. Baykal a, M.M. Summak a, H. Sözeri b a Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Fatih University, B.Cekmece- Istanbul, Turkey b TUBITAK-UME, ational Metrology Institute, P Box 54, Gebze-Kocaeli, Turkey Manyetik geri dönüştürülebilir katalizörlerin bir mıknatıs ile bir sıvı faz reaksiyon ortamından etkin bir şekilde geri alınımı faydalı olduğu ispatlanmıştır. Burada sıvı faz indirgenme reaksiyonunda hayli etkin ife 2 4 Pd nanokompozit manyetik geri dönüştürülebilir katalizör sentez ve karakterizasyonunu rapor ettik. Pd 2+ nin indirgenmesi polyethylene glycol 400 (PEG-400) ortamında ve ife 2 4 ise FeCI 3.6H 2 ve i2 tuzlarının Sonokimyasal ayrışma yöntemi ile Pd (0) ortamında sentezlenmiştir.ürünün kimyasal özellikleri with X -ray diffractometry, Infrared spectroscopy, transmission electron microscopy, UV-Vis pectroscopy, thermal gravimetry and ınductively coupled plasma analizleri ile tayini edildi. ife 2 4 Pd MDK (Manyetik geri dönüştürülebilir katalizörlerin) nin -nitro aniline ve 1,3-Dinitrobenzene nin sıvı fazlarının indirgenme reaksiyonlarında yüksek aktivite göstermiştir. Manyetik karakter katalizörün kayba uğramadan geri dönüşümünü mümkün kılmış ve defalarca kullanma imkanı sağlamıştır. 16

49 IS-E-03 Synthesis and Characterization of ife 2 4 Pd Magnetically Recyclable Catalyst for Hydrogenation Reaction E. Karaoğlu a, U. Özel a, C. Caner a, A. Baykal a, M.M. Summak a, H. Sözeri b a Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Fatih University, B.Cekmece- Istanbul, Turkey b TUBITAK-UME, ational Metrology Institute, P Box 54, Gebze-Kocaeli, Turkey Herein we report the fabrication and characterization magnetically recyclable catalysts of ife 2 4 Pd nanocomposite as highly effective catalysts for reduction reactions in liquid phase. The reduction Pd 2+ was accomplished with polyethylene glycol 400 (PEG-400) instead of sodium borohydride (abh 4) and ife 2 4 nanoparticles was prepared by sonochemically using FeCI 3.6H 2 and i 2. The chemical characterization of the product was done with X-ray diffractometry, Infrared spectroscopy, transmission electron microscopy, UV-Vis spectroscopy, thermal gravimetry and inductively coupled plasma. Thus formed ife 2 4 Pd MRCs showed a very high activity in reduction reactions of 4-nitro aniline and 1,3-Dinitrobenzene in liquid phase. It was found out that the catalytric activity of ife 2 4 Pd MRCs on the reduction of 4-nitro aniline and 1,3- Dinitrobenzene in liquid phase are between and % respectively. Magnetic character of this system allowed recovery and multiple use without significant loss of its catalytic activity. It is found that ife 2 4 Pd MRCs showed very efficient catalytic activity and multiple useability. Keywords: nanostructures;chemical synthesis; infrared spectroscopy;x-ray diffraction;catalytic properties. 17

50 IS-TR-04 Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Saadet Elif İncir 1, Mahmut Durmuş 1 Fatma Yüksel 1, Adem Kılıç 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Gebze/Kocaeli Siklofosfazenler, (PXY )n, inorganik hetero halkalı sistemlerin önemli bir sınıfını oluşturmaktadır. Siklofosfazenlerdeki fosfor atomuna bağlı klorların, çeşitli nükleofiller ile yer değiştirme reaksiyonları sonucu; anti-tümör, antimikrobiyal, antibakteriyel, sıvı kristal gibi farklı özellikler gösteren siklofosfazen türevleri sentezlenebilmektedir [1]. Ayrıca, siklofosfazenlerin aromatik reaktifler ile etkileşimi sonucu oluşan tamamen sübstitüe ürünlerin floresans özellik göstermeleri ve bu özelliklerinde n dolayı da LED (organik ışık yayan diyot) adayı bileşikler olmaları, siklofosfazenlerin aromatik reaktifler ile olan etkileşiminin önemini artırmıştır [2]. Bu çalışmada, hekzaklorosiklotrifosfazen (trimer) (1) ve oktaklorosiklotetrafosfazen (tetramer) (1 6) ile difonksiyonlu poliaromatik reaktif olan 4,4 - (9-floreniliden )difenol ün (2) reaksiyonları gerçekleştirildi. Sentezlenen floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin (3, 17 ), aromatik mono fonksiyonlu reaktifler (4-9) ile reaksiyonları incelenerek, oluşan ürünlerin (10-15, 18-23) yapıları kütle, 31 P ve 1 H MR spektrumları ve X-ışını kırınım yöntemlerinden elde edilen veriler ile aydınlatıldı. (1) THF ah (3) R (10-15) (2) (4-9) - mono fonksiyonlu reaktifler (16) (17) (18-23) Şekil 1. Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşikleri Elde edilen bu yeni tür floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin (3, 17,10-15, 18-23) floresans özellikleri incelenerek ph veya metal sensörü olarak kullanılabilirlikleri araştırılacaktır. Bu çalışmanın yapılmasında maddi destek sağlayan TÜBİTAK a (TBAG 111T085) teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Siwy M., Sek D., Kaczmarczyk B., Jaroszewicz I., asulewicz A., Pelczynska M., evozhay D., polski A. A., J.Med. Chem., 49, , [2] Çiftçi Yenilmez G., Durmuş M., Şenkuytu E., Kılıc A., Spectrochimica Acta Part A, 74, ,

51 IS-E-04 Structural and Fluorescence Properties of Fluorenylidene-Bridged Cyclophosphazenes Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Saadet Elif İncir 1, Mahmut Durmuş 1 Fatma Yüksel 1, Adem Kılıç 1 1 Department of Chemistry, Gebze Institute of Technology, Gebze 41400, Kocaeli, Turkey Cyclophosphazenes, (PXY )n, are an important class of inorganic hetero-ring systems. Cyclophosphazene derivatives show variety features such as anticancer agents, antibacterial, antimicrobial, liquid crystals [1] as a result of substitution reaction of the P- bonds on the cyclophosphazenes with different nucleophilic reagents. In addition, cyclophosphazenes which completely substituted with aromatic products show fluorescence properties and they can be used as LED (organic light emitting diode) material s [2]. In this work, the reaction of hexachlorocyclotriphosphazene (trimer) (1) and octachlorocyclotetraphosphazene (tetramer) (16) with 4,4 - (9-fluorenylidene )diphenol (2) in which difunctional reagent was studied in the different conditions and mono-bridged products (3 and 17) were obtained. Then, the reaction of these compounds (3 and 17) with aromatic reagents (4-8) and all obtained products were purified and characterized by mass spectrometry, 1 H and 31 P MR spectroscopy and single crystal X-ray diffraction measurements. (1) (2) THF ah (3) R (4-9) - mono-functional reagents (10-15) (16) (17) (18-23) Figure 1. Fluorenylidene-Bridged Cyclophosphazenes The fluorescence, ph or metal sensor properties of all studied compounds (3, 17, 10-15, 18-23) will be investigated. We would like to thank the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) for financial support (Grant 111T085 ). REFERECES [1] Siwy M., Sek D., Kaczmarczyk B., Jaroszewicz I., asulewicz A., Pelczynska M., evozhay D., polski A. A., J.Med. Chem., 49, , [2] Çiftçi Yenilmez G., Durmuş M., Şenkuytu E., Kılıc A., Spectrochimica Acta Part A, 74, ,

52 IS-TR-05 Anisotropik Şekilli Altın anoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Fonksiyonlandırılması Emren albant Esentürk 1, Angela Hight Walker 2 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi FEF Kimya Bölümü 2 RadiationandBiomolecularPhysicsDivision, IST, USA Soymetal nanoparçacıkları boyut ve şekillerine bağlı olarak optoelektronik özellik gösterirler. Özellikle şekilleri alışılagelmişin dışında olanlar (üçgen, kare, çubuk) algılama ve görüntüleme uygulama alanlarında (örn. Yüzey geliştirilmiş Raman saçılma (SERS) spektroskopisi) sıklıkla kullanım olanağı bulmuşlardır.[1] Son yıllarda değişik şekil ve boyutlarda metal nanoparçacıklar üretebilmek için sentez metotları geliştirilmiş ve yenileri halen geliştirilmektedir. Bunların yanı sıra, soymetalnanoparçacıklarınınyüzeylerinin biyolojik moleküller, polimerler veya altın, gümüş, platin gibi farklı bir metal ile kaplanarak fonksiyonel özelliklerinin arttırılması her geçen gün artarak önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı yıldız şekilli nanoparçacıkları sentezlemek, bu parçacıklara manyetik karakter aşılayarak fonksiyonel özelliklerini güçlendirmek ve bu parçacıkların SERS substratı olarak uygulamalarını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde, yıldız şekilli altın nanoparçacıkları su bazlı ortamda, seed -mediatedgrowth metoduile hazırlanmış ve UV-vis spektroskopisi, geçirmeli elektron mikroskobu (FETEM) teknikleriyle karakterize edilmiştir.[2] Bu parçacıklara manyetik özellik aşılanması ise nano-yıldızların yüzeylerinde demir (II) ve demir (III) tuzlarının indirgenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Demir oksit kaplanmış yıldız nanoparçacıklarınınşekilleri ve kimyasal yapıları FETEM / EDS çalışmaları ile incelenmiştir. Bu analizler nanoyıldızların yüzeyinde kalınlığı 1 nm ve 5 nm arasında değişen demir oksit tabakasının olduğunu göstermiştir. Bu tabakadaki demirin oksidasyon sayısı X-ray fotoelektron spektroskopi (XPS) analizi sonucunda ortaya çıkmış ve tabakanın demir (III) oksit olduğu anlaşılmıştır. Süper-iletken kuantum girişim cihazı (SQUID) analizleri ile gerçekleştirilen manyetik özellik çalışmaları, bu tabakanın antiferromagnetik özelliğini ortaya çıkarmıştır. Bunlara ek olarak nano-yıldızların SERS substratları olarak kullanılması incelenmiş ve demir oksit ile kaplanmalarından sonra bile SERS aktivitelerini korudukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, hem manyetik hem de optik özelliklere sahip olma sı bu yeni nanoparçacık sisteminin biyomolekül ayrıştırılması, algılama ve görüntüleme gibi birçok biyo-analitik uygulamalarda kullanılmasına imkânsağlamaktadır. Bu çalışma ile hızla gelişmekte olan çok amaçlı nano-malzemeler ailesine bir katkıda bulunulduğuna inanılmaktadır. KAYAKLAR [1]Eustis, S.; El-Sayed, M. ChemicalSocietyReviews35, , [2] Esenturk, E..;Walker, A. R. H. Journal of Raman Spectroscopy40, (1 ), 86-9,

53 IS-E-05 Synthesis, Characterization and Functionalization of Gold anaoparticles with Anisotropic Morphologies Emren albant Esentürk 1, Angela Hight Walker 2 1 Middle East Technical University, Departmant of Chemistry, Ankara, Turkey 2 Radiation and Biomolecular Physics Division, IST, USA oble metal nanoparticles show size and shape dependent optoelectronic properties. In particular, the particles with anisotropic morphologies are great candidates to be used in bio-analytical sensing and imaging applications such as surface enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy [1]. Various methods have been developed to synthesize metal nanoparticles with different size and shapes. Also, surface modification of these particles with different materials such as bio-molecules, polymers, or different metals (i.e. gold, silver, platinum) to enhance the functional properties has become increasingly important. The aim of this study is to synthesize star-shaped gold nanoparticles with magnetic coating and investigate their potential applications. Star-shaped gold nanoparticles were prepared in aqueous solutions by the seedmediated growth method and characterization of the nanostars was performed via UV-vis spectroscopy and transmission electron microscopy (TEM) [2]. The magnetic coating was achieved by reducing iron (II) and iron (III) salts on the nanoparticle surface. Morphological and chemical composition characterizations of these composite nanomaterials were performed via field-emission transmission electron microscopy / energy dispersive spectroscopy (FE-TEM /EDS) studies. The analysis reveals the nanoparticles have a coating with thickness of approximately 1 nm - 5 nm. The layer on the nanoparticles was determined to be Fe 2 3 with X-ray photoelectron spectroscopy (XPS ). The magnetic property studies via superconducting quantum interference device magnetometer (SQUID) revealed an antiferromagnetic behavior of the magnetic coating. SERS spectroscopy performed with crystal violet as the probe molecule confirms con tinued strong SERS activity for gold nanostars after the iron oxide coating. As a result, having both magnetic and plasmonic properties in one nanoparticle system makes these particles suitable for various bio-analytical applications such as biomolecule s eparation, sensing and magnetic imaging. We believe, this new material is an exciting addition to the growing class of bi -functional nanostructures. KAYAKLAR [1] Eustis, S.; El-Sayed, M. Chemical Society Reviews 35, , [2] Esenturk, E..; Walker, A. R. H. Journal of Raman Spectroscopy 40, (1 ), 86-9,

54 IS-TR-06 Lityum Tuzlarının İyonik lmayan Yüzey Aktiflerle luşturdukları Sıvı Kristal Mezoyapılar Gözde Barım 1, Cemal Albayrak 1, Ömer Dağ 1 1 Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Bilkent 06800, Ankara Geçiş metallerinin nitrat tuzlarının ([M (H 2 ) n] ( 3 ) 2) iyonik olmayan yüzey aktiflerle (oligo (ethylene oksitler ), pluronikler, ya da üç-bloklu polietilen-polipropilen-polietilen) sıvı kristal (SK) fazlar oluşturdukarı, grubumuz tarafından 2001 yılında kanıtlanmıştır[1,2]. Geçiş metallerinin nitrat tuzlarıyla koordine olan su molekülleri ve hapsedilme etkisi (suyu seven nüfus sahalarındaki tuzların erime noktal arındaki düşüş ), yüzey aktiflerin etoksi grupları ile tuzlar arasındaki hidrojen bağı (M-H 2--- (CH 2CH 2 ) x-r) yardımıyla SK mezoyapıların oluşmasını sağlamaktadır[3]. Bu yapılarda tuz iyi bir solvent özelliği göstermektedir[4]. Karşı iyonların miktarına ve türüne bağlı olarak tuz-iyonik olmayan yüzey aktif SK mezoyapıların özellikleri kontrol edilebilir[5]. Öte yandan, LiI/I 2 benzeri indirgenme-yükseltgenme çiftleri ile, mezoyapılara bağlı iletkenlik gösteren polimer jel elektrotlar dizayn edilebilir[6]. Bu çalışmada pluronikler, üç-bloklu polietilen-polipropilen-polietilen (P65, P85, P103, P123) ve oligo (ethylene oksit) (C nh 2n+1 (CH 2CH 2 ) mh, C ne m) yüzey aktifleri ile Li tuzu SK fazlar oluşturmak için kullanılmış olup iki boyutlu hegzagonal mezoyapılar oluşturlukları tespit edilmiştir. Bu SK mezoyapılar, 3.0 ila 20.0 tuz/pluronik, 2.0 ila 10.0 tuz/c 12E 10 mol oranlarında düzenliliklerini korumaktadırlar. LiI/I 2 elekroliti iki boyutlu hegzagonal mezoyapılara katılmış ve oluşan yeni yapı kırınım, mikroskopi, spektroskopi ve iletkenlik bakımından karakterize edilmiştir. Mezoyapıların düşük açılarda kırınım yaptığı ve faz ayrımı olmadığı gözlemlenmiştir. LiI/I 2 indirgenme-yükseltgenme çifti, ortamda I 3 - iyonlarının oluşumunu sağlamıştır. SK mezoyapıların oda sıcaklığındaki iletkenlikleri 3.0 mol oranındaki (tuz/yüzey aktif) Li/C 12E 10 Li-C 12E 10- H 20 için 3.34x10-3 S/cm, 10.0 mol oranındaki Li-P85-H 20 için 2.74x10-3 S/cm ve 10.0 mol oranındaki Li- P65-H 20 için S/cm olarak ölçülmüştür. Fig. 1: A) SK mezoyapıların 10.0 tuz/yüzey aktif mol oranındaki XRD motifleri (a) Li-P65 (a=84.2 Å ), (b )Li- P85 (a=93.2 Å ), and (c) Li-P103 (a=103.6 Å ). B) mg LiI and 0.032mg I 2 ile katkılandırılmış SK mezoyapılarının UV-Görünür bölge tayfları (a) Li-C 12E 10 (3.0 tuz/yüzey aktif mol oranı için) (b) Li-P65, c) Li-P85, d) Li-P103, e) Li-P123 (10.0 tuz/yüzey aktif mol oranı için) (b-e ). KAYAKLAR [1] Ö. Celik and Ö. Dag, Angew. Chem. Int. Ed. 40, 3800 (2001 ). [2] A. F. Demirörs, B. E. Eser, and Ö. Dag, Langmuir 21, 4156 (2005 ). [3] Ö. Dag, S. Alayoglu, C. Tura, and. Celik, Chem. Mater. 15, 2711 (2003 ). [4] C. Albayrak,. Özkan, and Ö. Dag, Langmuir 27, 870 (2011 ). [5] Ö. Dag, S. Alayoğlu, and İ. Uysal, J. Phys. Chem. B 108, 8439 (2004 ). [6] S. S. Soni, K.B. Fadadu, and A. Gibaud, Langmuir 28, 751 (2012 ). 22

55 IS-E-06 Lyotropic Liquid Crystalline Mesophases of Lithium Salt-onionic Surfactants Gözde Barım 1, Cemal Albayrak 1, Ömer Dağ 1 1 Department of Chemistry, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey The transition metal nitrate salt (TMS, [M (H 2 ) n] ( 3 ) 2) and non-ionic surfactant (oligo (ethylene oxides) or pluronics, triblock-copolymers) lyotropic liquid crystalline phases have been discovered in 2001 by our group [1,2]. The coordinated water molecules of the TMS and confinement effects (drop in the melting point of the salts in the hydrophilic domains) enforce the formation of the LLC mes ophase through hydrogen bonding (M-H 2--- (CH 2CH 2 ) x-r) with ethylene oxide units of the surfactant molecules [3], and salt being a good solvent in the media [4]. Controlling the quantity and the type of counter ion allows one to control the structure of salt-surfactant LLC mesophases [5]. Additionally, one can incorporate electrolytes such as LiI/I 2 (one of the best redox couple in dye sensitized solar cells, to water-surfactant LLC phases) to obtain polymer gel electrolyte which exhibits microphase-dependent conductivity [6]. In this work, pluronics, poly (ethylene oxide) poly (propylene oxide) poly (ethylene oxide) triblock copolymers (P65, P85, P103, P123) or oligo (ethylene oxide) (C nh 2n+1 (CH 2CH 2 ) mh, denoted as C ne m) and Li have been used to form the LLC phases with a 2D hexagonal mesostructure. The LLC mesophases are well ordered between 3.0 and 20.0 salt/pluronic mole ratios and 2.0 and 10.0 salt/c 12E 10 mole ratios. The LiI/I 2 electrolyte has been incorporated into the 2D hexagonal mesophases. The LLC phases, with and without LiI/I 2 couples, have been characterized by means of diffraction, microscopy, spectroscopy and conductivity. The mesophases diffract at small angles and do not show any phase segregation upon introducing LiI/I 2 couple that undergoes reaction to produce I 3 - ion in the media, Figure 1. The conductivities of LLC mesophases of the Li-C 12E 10-H 20 with a Li/C 12E 10 mole ratio of 3, Li-P85-H 20 with Li/P85 mole ratio of 10, and Li-P65-H 20 with Li/P65 mole ratio of 10 with the electrolyte (LiI/I 2) are measured at RT as 3.34x10-3 S/cm, 2.74x10-3 S/cm and S/cm, respectively. Further characterization of the new gel - electrolyte will be presented. Fig. 1: A) The XRD patterns of the LLC mesophases with salt to surfactant mole ratios of 10.0 of (a) Li-P65 (a=84.2 Å ), (b) Li-P85 (a=93.2 Å ), (c) Li-P103 (a=103.6 Å ). B) The UV-Vis absorption spectra of LLC mesophases; (a) Li-C 12E 10 with salt to surfactant mole ratio of 3, (b) Li-P65, c) Li-P85, d) Li-P103, e) Li-P123 with salt to surfactant mole ratio of 10.0 (b-e) including mg LiI and 0.032mg I 2 (a-e ). REFERECES [1] Ö. Celik and Ö. Dag, Angew. Chem. Int. Ed. 40, 3800 (2001 ). [2] A. F. Demirörs, B. E. Eser, and Ö. Dag, Langmuir 21, 4156 (2005 ). [3] Ö. Dag, S. Alayoglu, C. Tura, and. Celik, Chem. Mater. 15, 2711 (2003 ). [4] C. Albayrak,. Özkan, and Ö. Dag, Langmuir 27, 870 (2011 ). [5] Ö. Dag, S. Alayoğlu, and İ. Uysal, J. Phys. Chem. B 108, 8439 (2004 ). [6] S. S. Soni, K.B. Fadadu, and A. Gibaud, Langmuir 28, 751 (2012 ). 23

56 IS-TR-07 5-Florourasil Taşıyan Demir ksit Tabakalı Çift Hidroksit anokompozitlerinin Hazırlanması, Yapısal Özellikleri ve İlaç Salınım Davranışlarının İncelenmesi Gülsevde Tuncelli 1, Ahmet edim Ay 1, Birgül Karan 1 1 Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı Doğada bol miktarda bulunan kil mineralleri eski uygarlıklardan beri şifa amaçlı olarak birçok alanda kullanılmıştır. Yapıları, doğal bir mineral olan hidrotalsite benzeyen Tabakalı Çift Hidroksitler (TÇH) sentetik olarak hazırlanabilen anyonik killerdir. Genel formülleri [M II 1-xM III x (H ) 2] x+ (A n- ) x/n. yh 2 şeklinde olan TÇH ler pozitif yüke sahip hidroksit tabakaları ve bu pozitif yükü dengeleyen tabakalar arasındaki anyonlar ve su moleküllerinden oluşmuştur [1]. Tabakalar arasında bulunan anyonlar, uygun deney koşullarında diğer anyonlar ve moleküllerle yer değiştirebilir. Tabakalar arasına çeşitli ilaçlar yerleştirilerek, kontrollü ilaç taşınımı ve salınımı gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, manyetik yönlendirme ile hedef tümöre 5-florourasil (5-FU) taşıyacak olan ve bir manyetik çekirdek ile TÇH kabuğundan oluşan biyoanorganik nanokompozitlerin hazırlanması, bu malzemelerin kimyasal ve fiziksel yöntemler ile karakterizasyonu ve hazırlanan nanokompozitlerden tanecik şekline bağlı ilaç salınım davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 5-FU, kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan etkin bir ilaçtır. Bu ilacı taşıyan biyouyumlu Mg-Al- 3-TÇH nin manyetit (M; Fe 3 4) ve hematit (H; α-fe 2 3) üzerine kaplanmasıyla, çekirdek-kabuk modeline uygun küresel ve küresel olmayan nanokompozitler hazırlanmıştır. Bu nanokompozit malzemelerin yapıları çeşitli analitik yöntemlerle incelenmiştir. Geçirgenlik Elektron Mikroskopu (TEM) çalışmaları, nm boyutundaki demir oksit çekirdeklerinin 5-15 nm kalınlığındaki 5FU-TÇH kabukları ile kaplandığını göstermiştir. Ağırlıkça %30 5-FU taşıyan nanokompozitlerden ilacın salınımı UV-spektroskopisi ile incelenmiştir. Gözlenen salınım davranışlarının bilinen ilaç taşıyıcılarına göre farklılılar gösterdiği ve bu farklılığın i. taneciklerin nano boyutta olmasından ve ii. ilaç moleküllerinin tabakalar arasından salınımında birden fazla mekanizmanın etkin olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Sonuçl arın, nanoparçacıklarla ilaç taşınımı ve salınımı konusunda literatüre yeni bir katkı sağlayacağı beklenmektedir. KAYAKLAR [1] Rives V., editor Layered Double Hydroxides: Present and Future; ova Science Publishers: ew York,

57 IS-E-07 Synthesis, Structural Properties and Drug Release Behaviour of 5-Fluorouracil-Carrying Iron xide Layered Double Hydroxide anocomposites Gülsevde Tuncelli 1, Ahmet edim Ay 1, Birgül Karan 1 1 Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry ay minerals are abundant in nature and are used for healing purposes in many areas since the earliest civilizations. Layered Double Hydroxides (LDH ), which structurally resemble the natural mineral hydrotalcite, are synthetically prepared anionic clays. The general formula of LDHs is [M II 1-xM III x (H ) 2] x+ (A n- ) x/n. yh 2, where the positively charged hydroxide layers are balanced with the anions and water molecules located between the layers [1]. The interlayer anions can be replaced by other anions and molecules at appropriate experimental conditions. By intercalation of various drugs between the layers, these materials can be used in controlled drug delivery and release applications. This study reports the synthesis, characterization and investigation of the shape -dependent release behavior of bioinorganic iron oxide shell nanocomposites, aiming at the magnetic delivery of 5 -fluorouracil (5-FU) to the target tumor cells. 5-FU is an effective agent widely used in the treatment of cancer. By coating 5-FU-carrying biocompatible Mg-Al- 3-LDHs on magnetite (M; Fe 3 4) and hematite (H; α-fe 2 3) particles, core-shell structured spherical and non spherical nanocomposites have been prepared. The structures of these nanocomposite materials have been investigated by various analytical methods. Tunnelling Electron Microscopy (TEM) has demonstrated that iron oxide core particles of nm size have been coated with 5FU-LDH shell of 5-15 nm thickness. The release of 5-FU from nanocomposites containing 30% drug by weight was followed by UV-spectroscopy. The materials displayed a different release profile compared to the known drug carriers, possible causes are: i. the particles at nanoscale size behave differently and ii. more than one type of mechanism operates during the release of drug molecules from the LDH sheets. The results are expected to provide a new contribution to the existing literature on drug delivery and release with nanoparticles. REFERECES [1] Rives V., editor Layered Double Hydroxides: Present and Future; ova Science Publishers: ew York,

58 IS-TR-08 PDT Uygulamaları İçin Amfifilik Dengesi Ayarlanabilen Çinko Ftalosiyaninlerin Tasarımı ve Sentezi Muzaffer Köç, Ümit İşçi, Fabienne Dumoulin, Vefa Ahsen Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü P.K Gebze-Kocaeli Fotodinamik Terapi (PDT) son yıllarda kanser tedavisinde artarak kullanılmaktadır. Ftalosiyaninler fotosensitizer olarak bu alanda potansiyel bileşiklerdir [1]. Bu çerçevede, PDT için gerekli hem suda çözünebilen [2] hem de amfifilik karaktere sahip, uygun dalga boyunda absorbsiyon yapacak, singlet oksijen verimini yükseltecek ve hedef dokularda toksik etki meydana getirecek fotosensitizerlerin sentezleri gerçekleştirilmektedir. Hidrofilik ve hidrofobik grupların sübstitüe edilmesiyle ftalosiyaninlerin daha etkili sonuçlar verdiği görülmüştür [3,4]. Daha önceki çalışmalara baktığımızda hidrofilik grup olarak poliokso sübstitüe ftalosiyaninlerin fotodinamik terapideki kullanımı incelenmiş ve fotodinamik terapi açısından umut verici sonuçlar verdiği saptanmıştır [5-7]. Bu çalışmalar dikkate alınarak hedeflenen ftalosiyaninler için sübstitüent olarak poliokso ve alkil gruplar düşünüldü. PDT uygulamaları için amfifilik özelliği açısın dan ideal olacağını düşünülen çinko ftalosiyaninlerin model ve tasarımı gerçekleştirildi. Bu tasarımlardan yola çıkarak sentez çalışmaları yapıldı. KAYAKLAR [1] Dumoulin F., Design and Conception of Photosensitisers, in Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security; yokong T. and Ahsen V. Eds; Springer, ew York [2] Dumoulin F., Durmuş M., Ahsen V., yokong T., Coord. Chem. Rev. 254, 23-24, , [3] Cauchon., Tian H., Langlois R., La Madeleine C., Martin S., Ali H., Hunting D., van Lier J. E., Bioconjug. Chem. 16, 80-89, [4] van Lier J. E., Tian H., Ali H., Cauchon., Hassessian H. M., J. Med. Chem. 52, , [5] Atilla D., il Saydan., Durmuş M., Gürek A.G., Khan T., Rück A., Walt H., yokong T., Ahsen V., J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 186, , [6] Saydan., Durmuş M., Dizge M. G., Yaman H., Gürek A.G., Antunes E., yokong T. Ahsen V., J. Porphyrins Phthalocyanines 13, , [7] Tuncel S., Dumoulin F., Gailer G., Sooriyaarachchi M., Atilla D., Durmuş M., Bouchu D., Savoie H., Boyle R.W., Ahsen V., Dalton Trans. 40, ,

59 IS-E-08 Design And Synthesis of Zinc Phthalocyanines With Tailored Amphiphilicity For PDT Applications Muzaffer Köç, Ümit İşçi, Fabienne Dumoulin, Vefa Ahsen Gebze Institute of Technology Department of Chemistry P.K Gebze-Kocaeli Photodynamic therapy (PDT ), is increasingly used in cancer treatment in recent years. Phthalocyanines are potential photosensitizers for this application [1]. For this purpose, water -soluble phthalocyanines [2] exhibiting amphiphilicity, appropriate maximum absorption and suitable singl et oxygen generation were synthesized. It has been shown previously [3,4] that phthalocyanines give better results when substituted with hydrophilic and hydrophobic substituents. n another hand, our team already investigated the photodynamic effcicency of polyoxo substituted phthalocyanines and obtained promising results [5-7]. Based on these considreations, we selected polyoxo and alkyloxy groups as substituents of potentially photosensitising Zn phthalocyanines. The design and related syntheses of these molecules will be presented here.. REFERECES [1] Dumoulin F., Design and Conception of Photosensitisers, in Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security; yokong T. and Ahsen V. Eds; Springer, ew York [2] Dumoulin F., Durmuş M., Ahsen V., yokong T., Coord. Chem. Rev. 254, 23-24, , [3] Cauchon., Tian H., Langlois R., La Madeleine C., Martin S., Ali H., Hunting D., van Lier J. E., Bioconjug. Chem. 16, 80-89, [4] van Lier J. E., Tian H., Ali H., Cauchon., Hassessian H. M., J. Med. Chem. 52, , [5] Atilla D., il Saydan., Durmuş M., Gürek A.G., Khan T., Rück A., Walt H., yokong T., Ahsen V., J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 186, , [6] Saydan., Durmuş M., Dizge M. G., Yaman H., Gürek A.G., Antunes E., yokong T. Ahsen V., J. Porphyrins Phthalocyanines 13, , [7] Tuncel S., Dumoulin F., Gailer G., Sooriyaarachchi M., Atilla D., Durmuş M., Bouchu D., Savoie H., Boyle R.W., Ahsen V., Dalton Trans. 40, ,

60 IS-TR-09 Siyano Köprülü Homo- ve Heteronükleer Polimerik Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi Ramazan Şahin 1, Ömer Andaç 1 1 ndokuzmayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Koordinasyon polimerleri,manyetizma, kataliz, fotoelektrik cihazlar, iyon değişimi ve gaz depolama gibi önemli uygulama alanlarında kullanılabilmektedirler.[1-4] Siyano (C - )grubu, metal atomuna karbon atomuyla bir uç ligant olarak bağlanabilirken, hem karbon hem de azot atomlarını kullanarak μ2-köprü ligantı olarak da davranabilmekte ve bu özelliği sebebiyle iki boyutlu koordinasyon polimerlerinin sentezinde kullanılabilmektedir [5]. adiren C - grubununorganometalik bileşiklerde μ3-köprü ligantı olarak da davrandığı bildirilmiştir[6]. C - grubunun karbon ucu kuvvetli alan etkisi oluştururken, azot ucu amonyaktan daha düşük ligant alan kuvvetiyle orta kuvvette bir ligant olarak davranır [7]. Siyanoligantının bu çalışmada kullanılmasının nedeni; köprü ligant davranarak gözenekli 2D koordinasyon polimerlerinin sentezlenmesidir. 1-vinilimidazol vetetrasiyonanikelat (II) anyonu içeren [M (1-vim ) 2i (C ) 4] ngeçiş metalleri (M=Co 2+, i 2+, Cu 2+, Zn 2+ ve Cd 2+ ) içeren koordinasyon polimerleri sentez edilmiştir. Sentezlenen koordinasyon polimerlerielementel analiz, infared spektrometresi (IR ), termal analiz teknikleri, manyetik ölçümler ve x-ışını tek kristal yöntemleri kullanıldı. Sonuç olarak; sentez edilen koordinasyon polimerlerinin 2D polimerik yapıda, H 2adsorpsiyonu yapabilecek gözeneklere sahipolduğu belirlenmiştir. KAYAKLAR [1] M. Eddaoudi, J. Kim,.L. Rosi, D.T. Vodak, J. Wachter, M. Keeffe,.M. Yaghi, Science295, 469 (2002 ) [2] J.L.C. Rowsell,.M. Yaghi, Angew. Chem. Int. Ed. 44, 4670 (2005 ) [3] A. Kuc, A. Enyashin, G. Seifert, J. Phys. Chem. B. 111, 8179 (2007 ) [4] G. Agustı, M.C. Mun oz, A.B. Gaspar, J.A. Real, Inorg. Chem. 47, 2552 (2008 ) [5] Černak, J.,rendáč, M., Potočňák, I., Chomıč, J., rendáčová, A., Skoršepa, J., Feher, A., Cyanocomplexeswithone-dimensionalstructures: preparations, crystalstructuresandmagneticproperties. CoordinationChemistryReviews, 224, 51-66, (2002 ). [6] Cotton, F.A.,Wilkinson, G., Murillo, C., Bochmann, M., Advanced InorganicChemistry, 6th ed. Wiley, ew York, USA, (2002 ). [7] Sharpe A.G.,TheChemistry of CyanoComplexes of thetransitionmetals, AcademicPress, London, (1976 ). 28

61 IS-E-09 Polymeric Homo-and Heteronuclear Bridged Cyano Complexes Synthesis, Characterization and Determination of Hydrogen Storage Capacities Ramazan Şahin and Ömer Andaç Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, ndokuz Mayis University, Samsun, Turkey Coordination polymers, can be used in a lot of important application fields such as magnetism, catalysis, photoelectric devices, ion exchange, and gas storage [1-4]. Cyano (C - ) group, can link metal atom with carbon atom of the in a terminal ligand linker, using the carbon and nitrogen atoms of the ligand as a bridge μ2 and this feature can be used for the synthesis of two - dimensional coordination polymers [5]. Rarely C-group organometallic compounds have been reported acting as μ3-bridging ligand [6]. The carbon edge C-group, creates a strong field forces, nitrogen edge of the group acts as a medium ligand creates medium field force less than ammonia [7]. In this study, the reason for using cyano ligand, bridging ligand acting synthesis of porous 2D coor dination polymers. 1-vinylimidazole and tetrasiyonanikelat (II) with the anion [M (1-vim ) 2i (C ) 4] the transition metal (M = Co 2 +, i 2 +, Cu 2 +, Zn 2 + and Cd 2 + ) containing coordination polymers were synthesized. Coordination polymers synthesized by elemental analysis, infrared spectroscopy (IR ), thermal analysis techniques, magnetic measurements and single crystal x-ray methods were used. In conclusion, it was detected that the coordination polymers synthesized were 2D polymeric structure, and pores capable of adsorption of H 2, respectively. REFERECES [1] M. Eddaoudi, J. Kim,.L. Rosi, D.T. Vodak, J. Wachter, M. Keeffe,.M. Yaghi, Science 295, 469 (2002 ) [2] J.L.C. Rowsell,.M. Yaghi, Angew. Chem. Int. Ed. 44, 4670 (2005 ) [3] A. Kuc, A. Enyashin, G. Seifert, J. Phys. Chem. B. 111, 8179 (2007 ) [4] G. Agustı, M.C. Mun oz, A.B. Gaspar, J.A. Real, Inorg. Chem. 47, 2552 (2008 ) [5] Černak, J., rendáč, M., Potočňák, I., Chomıč, J., rendáčová, A., Skoršepa, J., Feher, A., Cyanocomplexes with one-dimensional structures: preparations, crystal structures and magnetic properties. Coordination Chemistry Reviews, 224, 51-66, (2002 ). [6] Cotton, F.A., Wilkinson, G., Murillo, C., Bochmann, M., Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed. Wiley, ew York, USA, (2002 ). [7] Sharpe A.G., The Chemistry of Cyano Complexes of the Transition Metals, Academic Press, London, (1976 ). 29

62 IS-TR-10 Homojen Katalizör larak Ruthenium (III) Asetilasetonat Varlığındaki Amonyak-Boranın Dehidrojenlenmesinden Hidrojen Üretimi Sibel Duman 1, Saim Özkar 2 1 Bingöl Üniversitesi, Kimya Bölümü, Bingöl, 12000, Türkiye 2 rta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara, 06800, Türkiye Bor-azot bileşikleri, yüksek miktardaki hidrojen içeriklerinden dolayı, katı hidrojen depolama malzemesi olarak son zamanlarda giderek artan bir ilgiye sahiptir[1]. Katı hidrojen depolama malzemeleri olarak sınanmış bor-azot bileşikleri arasından, amonyak-boran (H 3 BH 3, AB) yüksek hidrojen kapasitesi (19,6 wt.% ), katı halde veya çözücü içerisindeki yüksek kararlılığı ve zehirsiz olması nedeniyle lider olmaya aday görünmektedir [2]. Termal bozunma [3], asit katalizörlü dehidrojenlenme [4], geçiş metali katalizli dehidrojenlenme [5] ve katalitik solvoliz [6] yoluyla AB den hidrojen oluşturulabilir. Bu çalışmada, düşük sıcaklıkta inert gaz atmosferi altında rutenyum (III) asetilasetonat ile başlanarak homojen olarak katalizlenebilen toluen çözeltisi içindeki AB nın dehidrojenlenmesi rapor edilmiştir. Rutenyum (III) asetilasetonat ile başlanarak oluşmuş katalizör, 50 C gibi düşük bir sıcaklıkta AB nın toluen çözeltisi ile hidrojen üretiminde yüksek oranda aktif ve uzun ömürlü homojen bir katalizör olarak tespit edilmiştir. Rutenyum (III) asetilasetonat ile başlanarak AB nın katalitik dehidrojenlenmesinin homojenliği civa zehirlenmesi deneyleri ile tespit edilmiştir. Bir eşdeğerlik hidrojen gazı salınımı 60 C de 5.0 mm rutenyum (III) asetilasetonat ile başlanarak toluen içindeki 400 mm AB çözeltisinin dehidrojenlenmesinden 60 dakika içinde tamamlanmıştır. Sonuç olarak, bizim raporumuz, rutenyum katalizör derişimine, amonyak-boran tepken derişimine ve sıcaklığa bağlı olarak rutenyum (III) asetilasetonat ile başlanan amonyak-boranın katalitik dehidrojenlenme kinetik çalışmasının sonuçlarını da içermektedir. Bu tepkimenin aktivasyon parametreleri: Aktivasyon enerjisi; Ea = 48 ± 2 kj.mol -1, aktivasyon entalpisi; ΔH # = 45 ± 2 kj.mol -1 ve aktivasyon entropisi; ΔS # = -152 ± 5 J.mol -1 K -1 kinetik verilerin değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Rutenyum (III) asetilasetonatın indirgenmesi ile oluşan homojen katalizör, deaktivasyon öncesi 60 C'de amonyak-boran dehidrojenlenmesinden hidrojen üretimi ile 58 saat boyunca toplam 950 çevrim sağlar. Amonyak-boranın katalitik dehidrojenlenmesinden sonra elde edilen nihai ürün 11 B MR, FT-IR ve UV spektroskopisi ile karakterize edilmiştir. KAYAKLAR [1] Keaton, R.J., Blacquiere, J.M., Baker, R.T. Journal of the American Chemical Society, 129, , [2] Ramachandran, P.V., Gagare, P.D. Inorganic Chemistry, 46, , [3] Wang, J.S., Geanangel, R.A. Inorganica Chimica Acta,148, , [4] Stephens, F.H., Baker, R.T., Matus, M.H., Grant, D.J., Dixon, D.A. Angewandte Chemie International Edition - Wiley nline Library, 46, , [5] Metin,., Duman, S., Dinc, M., zkar, S. Journal of Physical Chemistry C, 115, , [6] Erdogan, H., Metin,., zkar, S. Physical Chemistry Chemical Physics, 11, ,

63 IS-E-10 Hydrogen Generation from the Dehydrogenation of Ammonia-Borane in the Presence of Ruthenium (III) Acetylacetonate as Homogeneous Catalyst Sibel Duman 1, Saim Özkar 2 1 Department of Chemistry, Bingol University, Bingol, 12000, Turkey 2 Department of Chemistry, Middle East Technical University, Ankara, 06800, Turkey Boron-nitrogen compounds have recently attracted growing interest as solid hydrogen storage materials because of their high hydrogen content [1]. Among the boron-nitrogen compounds tested as solid hydrogen storage materials, ammonia-borane (H 3 BH 3, AB) appears to be the leading candidate due to its high hydrogen capacity (19.6 wt. % ), high stability in solid state or in solution, and non-toxicity [2]. Hydrogen can be generated from AB through thermal decomposition [3], acid-catalyzed dehydrogenation [4], transitionmetal catalyzed dehydrogenation [5] and catalytic solvolysis[6]. In this study, we report that the dehydrogenation of AB in toluene solution can also homogeneously be catalyzed by starting with ruthenium (III) acetylacetonate under inert gas atmosphere at low temperature. The catalyst formed starting with ruthenium (III) acetylacetonate is found to be the highl y active and longlived homogeneous catalyst in the hydrogen generation from the toluene solution of AB at temperature down to 50 C. The homogeneity of the catalytic dehydrogenation of AB starting with ruthenium (III) acetylacetonate was identified by mercury poisoning experiments. As a result, our report also includes the results of kinetic study on the catalytic dehydrogenation of ammonia-borane starting with ruthenium (III) acetylacetonate depending on the ruthenium catalyst concentration, ammonia-borane substrate concentration and temperature. The activation parameters of this reaction were also determined from the evaluation of the kinetic data: activation energy; Ea = 48 ±2 kj.mol 1, the enthalpy of activation; ΔH # = 45±2 kj.mol 1 and the entropy of activation ΔS # = -152 ±5 J.mol 1 K 1. The homogeneous catalyst formed from the reduction of ruthenium (III) acetylacetonate provides 950 turnovers over 58 h in hydrogen generation from the dehydrogenation of ammonia -borane at 60 C before deactivation. The final product obtained after the catalytic dehydrogenation of ammonia-borane was thoroughly characterized using 11 B MR, FT-IR and UV spectroscopies. REFERECES [1] Keaton, R.J., Blacquiere, J.M., Baker, R.T. Journal of the American Chemical Society, 129, , [2] Ramachandran, P.V., Gagare, P.D. Inorganic Chemistry, 46, , [3] Wang, J.S., Geanangel, R.A. Inorganica Chimica Acta,148, , [4] Stephens, F.H., Baker, R.T., Matus, M.H., Grant, D.J., Dixon, D.A. Angewandte Chemie International Edition - Wiley nline Library, 46, , [5].Metin,., Duman, S., Dinc, M., zkar, S. Journal of Physical Chemistry C, 115, , [6].Erdogan, H., Metin,., zkar, S. Physical Chemistry Chemical Physics, 11, ,

64 IS-TR-11 Klor İçerikli Magnezyum Borat Minerallerinin Katı Hal Yöntemi İle 600 C Sıcaklıkta Üretimi ve Konsantrasyon Farkının Üretim Üzerine Etkisi Tugba İbroşka, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Bor ve türevleri uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Türkiye de bilinen başlıca borat yatakları Batı Anadolu da yer almakta ve bu yataklar dünya rezervinin %60-70 ine sahip bulunmaktadır. Türkiye rezervinin %37 si Bigadiç, %34 ü Emet, %28 i Kırka ve %1 i Kestelek bölgesinde bulunmaktadır. Birçok farklı borat bileşiği yalnızca doğal kaynaklardan değil, laboratuvar koşullarında sentezlenerek de elde edilmektedir. Doğal magnezyum boratlar, bazı tuzlu göl sularından fiziksel zenginleştirme yöntemiyle kolaylıkla elde edilmektedir. Sürtünmeyi azaltıcı katkı maddesi olarak yağlarda, metal yüzeyleri için yalıtkan kaplama bileşimlerinde, ısıya duyarlı renk veren mürekkep bileşimlerinde, boyalarda korozyonu önleyici katkı olarak, deterjan bileşimlerinde topaklanmayı önlemek için, kontakt lens yıkama sularında ve ahşap korumada yanmayı önleyici olarak kullanılan magnezyum boratlar magnezyum ve bor içeren bazı bileşiklerin uygun şartlarda birbirleriyle reaksiyona girmeleri sonucu oluşabilmektedirler. Klor içerikli magnezyum boratlar da aynı magnezyum boratlar gibi laboratuvar koşullarında elde edilebilmektedirler[1-4]. Bu çalışmada, termal koşullarda klor içeren magnezyum borat eldesi üzerine çalışılmıştır.600 ºC sıcaklıkta magnezyum, klor ve bor içeren bileşiklerinin farklı mol oranları reaksiyona sokularak analizleri yapılmıştır. Hammadde olarak magnezyum oksit, magnezyum klorür ve borik asit kullanılmıştır. Hammadde karışımları reaksiyona sokulduktan sonra X-Ray Difraksiyon (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresinde (FT-IR )analizleri gerçekleştirilmiştir. XRD sonucuna göre borasit (Mg 3B 7 13 ), Suanit (Mg 2B 2 5) ve magnezyum borat (MgB 4 7) elde edilmiştir. Sonuç olarak; yapılan analizler ile farklı konsantrasyonlarda reaksiyona sokulan hammaddel erden farklı oranlarda borasit elde edilmiştir. Elde edilen borasit azalışına göre yan ürün olan magnezyum boratın artışı görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucu, numune pikleri ve magnezyum borat piklerinin uyum içinde olduğu FT-IR spektrumları ile belirlenmiştir.literatür çalışmalarıyla da yapılan analizler desteklenmiştir. KAYAKLAR [1] Yılmaz, A., MagnezyumveBakırBoratlarınSenteziveÜretimTeknolojilerininGeliştirilmesi, 2005, İstanbul [2] Körük, M., Magnezyum Borat SentezlenmesiveKarakterizasyonu, 2006, Ankara [3] tarihinde ulaşılmıştır. [4] ( tarihinde ulaşılmıştır. 32

65 IS-E-11 Synthesis of Chlorine Contaning Magnesium Borate by Thermal Method at 600 C and the Effect of Concentration Difference Tugba İbroşka, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin YildizTechnical University, Faculty of ChemicalandMetallurgicalEngineering, Deparment ofchemicalengineering Different types of boron elements have been used for many years. The main boron reserves are in western Anatolian part of Turkey. These reserves are60-70 %of World reserves.37 %reserves of Turkeyis in Bigadic, 34 % inemet, 28 % inkirka and 1 % in Kestelek. Also several different borate compounds are obtained not only from natural sources but also bysynthesizing in the laboratory conditions. aturel magnesium borates can be obtained by physical enrichment method from lake water. Magnesium borates are used as friction - reducing additive,insulating coating composition for metal surfaces, heat-sensitive color ink compositions, as a contribution to anti-corrosion coatings, to prevent agglomeration of detergent compositions, contact lenses washing solutionsand as flame-retardant wood preservation. Magnesium borates occur by magnesium and borate-containing compoundsreaction in appropriateconditions. Chlorine containing magnesium borates can be obtained under laboratory conditions [1-4]. In this study, production of chlorine-containing magnesium borates thermal conditions is studied.various mole fractions of magnesium, chlorine and boron containing compounds were reacted and analyzed. As raw materials, magnesia, magnesium chloride and boric acid were used. After reaction of mixtures of raw materials, X-Ray Diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared spectrometer (FT-IR) analysis is performed. According to the results of XRD,boracide (H 3B 3 ), magnesium borate (MgB 4 7) and suanite (Mg 2[B 2 5]) were obtained. As a result of the analysis, different ratios of boracites were obtained from raw materials which reacted in different concentrations. With the decrease of synthesized boracide, occurrence of magnesium borates increases. Result of the examinations, the sample peaks is consistent with the peaks of magnesium borates determined by FT-IR spectra. The analysis also supported by the work of literature. REFERECES [1] Yılmaz, A., MagnezyumveBakırBoratlarınSenteziveÜretimTeknolojilerininGeliştirilmesi, 2005, İstanbul [2] Körük, M., Magnezyum Borat SentezlenmesiveKarakterizasyonu, 2006, Ankara [3] tarihinde ulaşılmıştır. [4] ( tarihinde ulaşılmıştır. 33

66 IS-TR-12 Yakın Kızılötesi Bölgede Absorbsiyon Yapan on-periferal ktasübstitüe Ftalosiyaninler: Sentezi, Spektral Özellikleri ve Tek Kristal X-ışınları Kırınım Yöntemi ile Yapılarının İncelenmesi Yunus Zorlu 1, Ufuk Kumru 1, Ümit İşçi 1, Erwann Jeanneau 2, Fabienne Dumoulin 1,Vefa Ahsen 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü P.K Gebze-Kocaeli TÜRKİYE 2 Centre de Diffractométrie Henri Longchambon, Université Lyon I, 43 boulevard du 11 ovembre 1918, Villeurbanne Cedex FRASA 70 den fazla metal ve ametal ile kompleks oluşturabilme özelliğine sahip olan ftalosiyanin bileşikleri, uygun grupların ve metallerin sübstitüe edilmesiyle yakın kızılötesi bölgede ışığı absorplama kapasitesine sahiptirler. Bu özelliği ile başta fotodinamik tedavi, termal görüntüleme, optik veri depolama, LCD araçları gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır [1]. on-periferal oktasübstitüe ftalosiyaninlerin elektronik absorpsiyon spektrumlarında, yakın kızılötesi bölgede absorbsiyon gösterdikleri bilinmekte dir [2]. Bu çalışmada farklı dinitril türevlerinden yakın kızılötesi bölgede absorplanan non-periferal okta sübstitüe metalsiz ftalosiyanin türevlerinin sentezi yapılmıştır. Elde edilen bileşiklerin elektronik absorpsiyon özellikleri ve tek kristal x-ışını kırınım verilerinden elde edilen sıradışı geometrileri karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. CH 3 H 3 C H 3 C H CH 3 H 3 C H CH 3 CH 3 C H 3 Şekil 1. on-periferal okta sübstitüe ftalosiyaninin şematik gösterimi (solda) ve ftalosiyanin moleküllerinin istiflenerek oluşturduğu kanalların gösterimi (sağda ). Bu çalışma TÜBİTAK 109M356 nolu proje tarafından desteklenmiştir. KAYAKLAR [1] Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security; yokong, T.; Ahsen, V. Eds; Springer (2012 ). [2] yokong T. in: Structure and Bonding: Functional Phthalocyanine Molecular Materials, Vol Ed. J. Jiang, series Ed. D.M.P. Mingos, 135, Springer (2010 ),

67 IS-E-12 on-peripheral ctasubstituted Phthalocyanines Absorbing ear-ir Light: Synthesis, Spectral Properties And Investigating Structures With Single Crystal X-Ray Diffraction Method Yunus Zorlu 1, Ufuk Kumru 1, Ümit İşçi 1, Erwann Jeanneau 2, Fabienne Dumoulin 1,Vefa Ahsen 1 1 Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, P Box Gebze-Kocaeli TURKEY 2 Centre de Diffractométrie Henri Longchambon, Université Lyon I, 43 boulevard du 11 ovembre 1918, Villeurbanne Cedex FRACE Phthalocyanine compounds, which can make complexes with more than 70 metal and ametals, are able to absorb light at near-ir region when substituted with proper groups and metals. This feature allows them to be used in many applications like photodynamic therapy, thermal imaging, optical data storage and LCD devices [1]. It is known that the electronic absorption spectrum of non -peripheral octasubstituted phthalocyanines show absorption at near-ir region [2]. In this work, synthesis of non-peripheral, octasubstituted, metal-free phthalocyanines which absorbs light in near-ir region from different dinitril derivatives. Extraordinary geometries of the compounds obtained from the datas from electronic absorption properties and single crystal x -ray diffraction are investigated comperatively. CH 3 H 3 C H 3 C H CH 3 H 3 C H CH 3 CH 3 C H 3 Figure 1. Schematic representation of a non-peripheral octasubstituted phthalocyanine (left) and representation of the channels made by phthalocyanines stacking (right ). This work is supported by TUBITAK project number 109M356. REFERECES [1] Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security; yokong, T.; Ahsen, V. Eds; Springer (2012 ). [2] yokong T. in: Structure and Bonding: Functional Phthalocyanine Molecular Materials, Vol Ed. J. Jiang, series Ed. D.M.P. Mingos, 135, Springer (2010 ),

68 IS-TR-13 Magnezyum Borat Minerallerinin Düşük Sıcaklıkta (60 C) Hidrotermal Yöntem ile Sentezlenmesi ve Sentez Ürünlerinin Karakterizasyon Çalışmaları Ayçin Kaplan, Maral Hacikoğlu, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında %72 lik payla Türkiye, bor madenleri açısından en zengin ülkedir. Ancak zengin bor yataklarına sahip ülkemizde yeterli magnezyum borat rezervi bulunmamaktadır. Dünya genelinde en çok Rusya ve Kazakistan da bulunan magnezyum boratların ülkemizdeki bu boşluğu doldurmak için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Magnezyum borat minerallerinin kuvvetli direnç özellikleri düşünüldüğünde, endüstriyel açıdan önemli uygulama alanlarına sahiptir. Başlıca özellikleri arasında; yüksek elastik katsayısı, paslanmaya karşı direnç ve yüksek ısı direnci olan magnezyum boratlar; başta seramik endüstrisi olmak üzere süper-iletken malzeme üretimleri, deterjan bileşimleri, sürtünmeyi azaltıcı katkılar ve hidrokarbon katalizörleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yüksek bor içeriklerinden dolayı ötron ve Gama radyasyonuna karşı malzeme üretimlerinde de kullanılabilmektedir [1]. Literatürde bu yöntem ile yapılan çalışmalarda, genelliklereaksiyonlar yüksek sıcaklıklarda ve uzun reaksiyon sürede gerçekleştirilebilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalar uzun süreli çöktürme ve yıkama işlemleri gerektirmektedir. Uygulanan bu yöntemlerin ortak özelliği enerji gereksinimlerinin yüksek ve üretim süreçlerinin uzun olmasıdır [2-5]. Bu çalışmada hidrotermal koşullar altında ve 60 C de hammadde olarak borik asit (H 3B 3) ve magnezyum oksit (Mg) kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Hidrotermal çalışmalarda hammaddelerin sıvı ortam içinde çözülmüş vesisteme aktarılan ısının etkisiyle reaksiyonun başlaması sağlanmıştır. Ardından farklı reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilen deneyler ile reaksiyon süresinin oluşuma etkisi incelenmiştir. Üretilen ürünlerin karakterizasyon çalışmaları, X-Işını Difraktometresi (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) tekniklerin kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karakterizasyon çalışmaları sonuçları olarak, XRD tekniğiyle analiz edilen ürünlerin kristalin özelliklerinin reaksiyon süresine bağlı olarak iyileştiği belirlenmiştir. FT-IR spektrumları incelendiğinde ise farklı sürelerde elde edilen oluşumların benzer yapıda gözlemlendiği ve oluşan bantların magnezyum borat karakteristik yapılarıyla uyum sağladığı görülmektedir. KAYAKLAR [1] Kipcak A.S.,Senberber F.T., Moroydor Derun E. andpiskin S., Hydrothermal Synthesis of Magnesium Borate Hydrates from Mg and H 3B 3 at 80 o C, 2011, Research Bulletin of the Australian Institute of High Energetic Materials, ISB: , Vol. 1, pp , [2] Zhu, W.,Li, G., Zhang, Q., Xiang, L., Zhu, S. Powder Technology, 203, , [3] Körük M., (2006 ), Magnezyum Borat Sentezlenmesi ve Karakte rizasyonu, ,2006. [4] Yongzhong J.,Shiyang G., Shuping X., Jun L., FT-IR Spectroscopy of Supersaturated Aqueous Solutions of Magnesium Borate, 1295, , [5] Zhihong, L.,Mancheng, H. Thermochimica Acta, 411, 27-29,

69 IS-TR-14 adir Toprak Elementi İyonları Katkılanmış Lantan rtoborat Bileşiklerinin Mikrodalga Yardımıyla Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Luminesan Özelliklerinin İncelenmesi Cansın Badan 1, kan Esentürk 1, Ayşen Yılmaz 1 1 rta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara Lantan ortoborat (LaB 3) geniş potansiyel uygulama alanları ve kayda değer optik özelliklerinden ötürü son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu bileşikler, birçok uygulama alanları için etkileyici magnetik özelliklere sahiptir. Bunun yanında, yüksek Vakum Ultra Viyole (VUV) şeffaflığı ve nadir toprak elementleriyle birleştiklerinde ortaya çıkan sıra dışı optik hasar eşiği bu malzemelerin özelliklerindendir.bu çalışmanın birinci kısmı, saf lantan ortoborat ın; evropiyum, disprosyum ve terbiyum katkılı lantan ortoborat ın mikrodalga destekli sentezi ve mikrodalga destekli sol-jel metoduyla üç ayrı yakıt (sitrik asit, glisin ve üre) kullanarak sentezlenmesini ve katkılanmasını içermektedir. Lantan ortoborat günümüzde farklı yöntemlerle sentezlenmektedir, ancak, bu çalışmada iki alternatif kısa süreli sentez metodu denenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmı, sentez yöntemindeki değişiklikler, nadir toprak elementinin cinsi ve katkılanan nadir toprak elementi miktarındaki değişikler temel alınarak en iyi lüminesan değerlerini veren ürünü bulmayı kapsamaktadır. Mikrodalga sentezi metodu için üre kullanılmıştır. Mikrodalgada sentez tamamlandıktan sonra, malzeme 950 C de iki saat ısıtılmıştır. Mikrodalga destekli sol-jel metodu içinse, sitrik asit ve glisin kullanılmıştır. Jel karışımı elde edildikten sonra, ürün 1200 W luk mikrodalga fırında 10 dakikada başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Bu yöntem için de 950 C de 2 saat ısıtma uygulanmıştır. X Işınları toz kırınımı (XRD) metodu malzemenin karakterizasyonu için kullanılmıştır. Katkılı ve saf ürünün morfolojik çalışması Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) kullanılarak tamamlanmıştır. Sentezlenen maddelerin uzay grubu Pnma, kristal sistemi ortorombik ve birim hücre parametreleri ise a= (1) Ǻ, b= (9) Ǻ c= (1) Ǻ olarak bulunmuştur. Ayrıca, bağ yapısı ve bantları tanımlayabilmek adına FT-IR spektrometresi analizleri gerçekleştirilmiştir. Lüminesan çalışmaları da Floresans spektrometrisi kullanılarak en iyi emisyon geçiş yoğunluklarını bulabilmek adına gerçekleştirilmiştir. XRD analizleri lantan ortoborat ların başarılı bir şekilde sentezlendiğini ispatlamaktadır. SEM görüntüler i lantan ortoborat partiküllerinin gruplaştığını ve düzensiz bir yapısı olduğunu göstermiştir. Üç farklı yakıt kullanaraktan sentezlenen ürünlerin farklı tanecik boyutlarının olduğu gözlenmiştir. FT-IR spektrometresinde tipik LaB 3 bantları gözlenmiştir bu da ürünlerin başarılı olarak sentezlendiğini destekler. Lüminesan çalışmalarında da en yoğun geçişlerin üre yakıtıyla sentezlenen örnekten geldiği görülmüştür. 37

70 IS-TR-15 Emülsiyon Yöntemi ile Değişik Şekilli Hidroksiapatit Partiküllerin Sentezlenmesi Emre Yavuz 1, Murat Akarsu 1, Esin Burunkaya 1, Ömer Kesmez 1, Zerin Yeşil 1, Ertuğrul Arpaç 1 1 Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Yeryüzünde yaşayan insan sayısının artması ve bu artışa paralel olarak toplumdaki yaşlı nüfus oranın da yükselmesi implantlara ve kırılan kemiklerin tamirinde kullanılan aşı malzemelerine olan talebi her geçen gün arttırmaktadır. Biyolojik tepkimeyi çabuk başlatması, implant ile kemik arasındaki tutunmayı iyileştirmesi ve kemik oluşumu için ortam sağlaması amacıyla implant yüzeylerinde ve aşı malzemelerinde kalsiyum fosfatlardan yapısı doğal kemiğinkine benzeyen (Ca/P=1,67) HAP (Ca 10 (P 4 ) 6 (H ) 2) kullanımı tercih edilmektedir [2, 3]. Bu çalışmanın amacı değişik morfolojik şekillere sahip HAP partiküllerinin sentezlenmesidir. HAP partikülleri kalsiyum nitrat ve diamonyum hidrojen fosfattan çıkılarak sulu ortamda sente zlenmiştir. Emülsiyon tekniği kullanılarak çeşitli yüzey aktif maddeler ile kararlı kalsiyum fosfat çözeltileri hazırlanmıştır. Hazırlanan emülsiyon çözeltileri kapalı teflon kaplara konularak 120 o C de 22 saat bekletilmiştir. Bu süre sonunda çözeltideki çökelti santrifüj edildikten sonra etanol ile yıkanarak vakum altında kurutulmuştur. Elde edilen tozlar çeşitli yöntemler ile incelenmiştir. Bu çalışmada Brij 97, sodyum lauril eter sülfat (SLES ), setil metiletilamonyum bromür (SMEAB) ve benzalkanyum klorür (BAK) yüzey aktif madde ve polietilen glikol (PEG) yönlendirici ajan olarak kullanılarak çeşitli şekillere sahip HAP partikülleri sentezlenmiştir. Yapılan FT-IR spektrometre ve XRD analizleri sonucunda elde edilen tozların kristal yapıdaki HAP partikül leri olduğu saptanmıştır. Sadece BAK içeren çözeltilerde çok az miktarda da olsa çubuk şeklinde HAP partikülleri oluşurken bu çubuk şekilli partiküllerin sayısı ve uzunluğu çözeltideki PEG miktarındaki artışla birlikte artmıştır. Brij 97, SLES ve SMEAB içe ren çözeltilerden elde edilen HAP tozları yuvarlak şekle sahip iken bunların çözeltilerine PEG ilave edilmesiyle çubuk şekline dönüşmeye başlamıştır. Fakat buradaki çubuk şeklindeki HAP partiküllerinin sayısı ve uzunluğu BAK-PEG ten elde edilenler ile karşılaştırıldığında daha az ve boyutları daha kısadır. Sonuç olarak, çeşitli yüzey aktif ve yönlendirici ajan kullanılarak ince çubuk şeklinde HAP partikülleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bu partiküllerin değişik özelliklere sahip biomalzemeler sentezlenmes inde yararlı olacağına inanılmaktadır. KAYAKLAR [1] Leon B. and Jansen J.A., Thin Calcium Phosphate Coatings for Medical Implants, Springer, ew York, [2] Sun, L., Berndt, C.C., et al., Journal of Biomedical Materials Research, 58 (5 ), , [3] arayanan R., Seshadri S.K., et al., Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 85b (1 ), ,

71 IS-TR C de Hidrotermal Koşullarda Magnezyum ksit ve Bor ksitten Magnezyum Borat Üretimi ve Reaksiyon Süresinin Üretime Etkisi F.Tuğçe Şenberber, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Sahip oldukları özellikler açısından stratejik öneme sahip minerallerden birisi olan bor elementi, farklı elementlerle birleşerek doğada bor mineralleri halinde yer almaktadır. Yeryüzündeki bor dağılımı incelendiğinde, dünyanın en zengin bor mineral yatakları Türkiye debulunmaktadır. Balıkesir'de Sultançayırı ve Bigadiç, Eskişehir'de Seyitgazi (Kırka) ve Kütahya çevresinde önemli bor mineral yatakları bulunmaktadır. AncakTürkiye deki magnezyum borat yüzdesi düşük seviyede kalmaktadır. Bu açıdan magnezyum borat sentezi,uygulama alanlarının gelişmesine olanak sağladığı için önem taşımaktadır.bor minerallerinin bir alt grubu olan magnezyum borat mineralleri yüksek korozyon direnci, yüksek elastik katsayısı ve yüksek ısı direnci gibi kuvvetli mekanik ve termal özelliklere sahiptir. Bu sayede başta seramik endüstrisi olmak üzerehidrokarbon katalizörleri, süper-iletken malzeme üretimleri, deterjan bileşimleri, sürtünmeyi azaltıcı katkı ve yağları gibi pek sanayi alanında kullanımları mümkündür. Endüstride yüksek saflıkta bor üretimi pahalı ve enerji gereksinimi yüksek zorlu bir süreçtir. Üretim sürecihidrotermal ve termal olmak üzere başlıca iki ana başlıkta incelenmektedir [1]-[3]. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak hidrotermal olarak suyun tercih edildiği, 100 o C üzerinde sıcaklıklarda ve uzun reaksiyon sürelerinde çalışıldığı görülmektedir. luşan ürünler yaklaşık bir hafta süreyle çöktürme işleminin ardından artan maddelerden arındırılması için yıkama işlemine tab i tutulmaktadır. Uygulanan metotların ortak özelliği, enerji gereksinimlerinin yüksek ve üretim sürecinin uzun sürmesidir [4]-[7]. Yapılan bu çalışmada hidrotermal koşullar altında magnezyum oksit ve bor oksit kaynakları kullanılarak 80 o C gibi nispeten düşük bir sıcaklıkta magnezyum borat sentezleri gerçekleştirilmiştir.bunun için belirlenen kaynakların sıvı ortam içinde çözülmesinin ardından ısı etkisiyle reaksiyonun gerçekleşmesi sağlanmıştır. Farklı reaksiyon sürelerinde deneyler tekrarlanarak reaksiyon süresinin oluşuma etkisi incelenmiştir.üretilen ürünlerin karakterizasyonu, X-Işını Difraktometresi (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) metotları kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarakxrd sonuçlarına göre, artan reaksiyon süresiyle beraber oluşan ürünün kristal özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. FT-IR spektrumlarına bakıldığında bütün denemelerde benzer karakteristik özelliklerdeürünler oluştuğu ve oluşan bantların magnezyum borat karakteristik yapılarıyla uyum sağladığı belirlenmiştir. KAYAKLAR [1] Kipcak A.S.,Senberber F.T., Moroydor Derun E. andpiskin S ResearchBulletin of theaustralianinstitute of High EnergeticMaterials, ISB: , 1, 47-55, [2] Li, S.,Fang, X., Leng, J., Shen, H., Fan, Y. andxu, D.MaterialLetters, 64, , [3] Qasrawi, A.F.,Kayed, T.S., Mergen, A., Guru, M.MaterialResearchBulletin, 40, , [4] Zhihong, L.,Mancheng, H. ThermochimicaActa, 403, , [5] Zhihong, L.,Mancheng, H. ThermochimicaActa, 411, 27-29, [6] Zhu, W.,Li, G., Zhang, Q., Xiang, L., Zhu, S. PowderTechnology, 203, , [7] Zhihong, L.,Mancheng, H. ThermochimicaActa, 414, ,

72 IS-TR-17 Fotodinamik Terapi İçin Hedefli Moleküller Meltem Göksel, Mahmut Durmuş, Devrim Atilla GebzeYüksekTeknolojiEnstitüsü, Fen Fakültesi, KimyaBölümü, Gebze-Kocaeli Fotodinamik tedavi (PDT ), yaşa bağlı makulardejenerasyonu, sedef hastalığı, bazı kanserlerdedahilolmak üzere bir takımhastalıklarıntedavisindekullanılan alternatif birtedavi yöntemidir.pdt, hastalıklı bölgeye seçici olarak yerleşebilen ışığa duyarlı birajan veuygundalga boyunda birışığın kombinasyonu ile uygulanır. Alternatif bir kanser tedavi yöntemi olarak kullanılan PDT de ilke; ışığa duyarlı maddenin uygun dalga boyundaki görünür ışığa maruz bırakılmasıyla oluşan serbest radikaller ve singlet oksijenin ( 1 2) yağ, protein ve nükleik asitler gibi birçok biyolojik molekülle etkileşip kanser hücrelerini tahrip etmesi esasına dayanır. PDT de kullanılan ışığa duyarlı maddenin özellikleri, PDT nin etkinliğinde belirleyici rol oynamaktadır. İdeal bir ışığa duyarlı madde, tek başına hücrede toksik etki göstermezken ışıklandırıldığında hücreye toksik etki yapmalıdır. Bu özelliklerin yanı sıra kimyasal anlamda saf olmalı, seçici olarak kanserli dokuda birikmeli, yakın IR de kuvvetli absorbsiyon yapmalı ve agregasyona uğramamalıdır. İkinci nesil ışığa duyarlı maddelerinden biri olan ftalosiyanin türevlerinin PDT de kullanımları yoğun olarak araştırılmaktadır. Son yıllarda, ışığa duyarlı ilaç olarak ftalosiyaninlerin biyolojik etkinliklerini artırmak, ilacın tümör dokusunu hedeflemesi ve hedefte birikmenin artırılması için çeşitli proteinler, peptidler, oligonükleotidler ve monklonalantibadilerlekonjuge edilmektedirler. Bu çalışmada, kanser hücrelerine seçiciliği sağlamak ve biyolojik etkiyi artırmak hedeflenmiştir. Bunun için, yeni olarak sentezlenmiş olan ve fonksiyonel amino grubu içeren asimetrik Zn (II) ftalosiyanin, kanser hücrelerinde aşırı salgılandığı bilinen hücre dışı (extracellular) matriksmetalloproteaz (MMP) enzimlerine substrat olacak belirli peptid dizisi ile konjuge edilmiştir.böylece peptid dizileriyle konjuge edilen ftalosiyanin türevleri istenen adrese yönlendirilmiştir. Ayrıca sentezlenen ftalosiyanin türevlerinin peptid dizisiyle konjuge edilmeden önce ve edildikten sonraki fotofiziksel ve fotokimyasal ölçümleri de yapılarak PDT için uygunlukları peptidkonjugasyonu ile ne derece değiştiği değerlendirilmiştir. Bu çalışma,tübitak tarafından111t689 umaralı Hızlı destek projesi tarafından desteklenmektedir. KAYAKLAR [1] Chen, J.;Liu, T. W. B.; Lo, P.; Wilson, B. C.; Zheng, G. BioconjugateChem. 2009, 20, [2] Zheng, G.;Chen, J.; Stefflova, K.; Jarvi, M.; Li, H.; Wilson, B. C. Proc. atl. Acad. Sci. U. S. A. 2007, 104, [3] Lo, P.;Chen, J.; Stefflova, K.; Warren, M. S.; avab, R.; Bandarchi, B.; Mullins, S.; Tsao, M.; Cheng, J. D.; Zheng, G. J. Med. Chem. 2009, 52, 358. [4] Saydan., Durmuş M., Göksel M., Yaman H., Gürek A.G., Antunes E., yokong T., and Ahsen V., J. Porphyrins and Phthalocyanines, 13, (2009 ). 40

73 IS-TR-18 Mono ve Bis Ferrosenilmetildiaminospirofosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri, DA ile Etkileşimleri uran Asmafiliz a, Zeynel Kılıç a, Tuncer Hökelek b, Leyla Açık c, Yasemin Süzen d, Yağmur Öner c, L. Yasemin Koç e a Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06100, Ankara b Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik, Fakültesi,Fizik Bölümü, 06532, Ankara c Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500, Ankara d Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Yunusemre Kampüsü, 26470, Eskişehir Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Ankara e Ankara Halkalı fosfazen bileşiklerinin en önemli reaksiyonları, halojen atomlarının, (X 2P ) n (X=F,,Br ), farklı gruplar ile verdikleri sübstitüsyon reaksiyonlarıdır. Bu bileşiklerden özellikle hekzaklorosiklotrifosfazenin ( 3P 3 6, trimer) tek dişli ligandlar ile reaksiyonları çok çalışılmasına rağmen, çok dişli ligandlar ile daha az çalışılmıştır [1]. Bu çalışmada, öncelikle trimerin mono ve bisferrosenildiaminler ile reaksiyonlarından tetrakloro mono ve bisferrosenil spiro-fosfazenler [1-5] sentezlenmiştir [2]. Daha sonra, tetrakloro mono ve bisferrosenilspirofosfazenlerin [1-5] 1,4-dioksa-8-azaspiro[4,5]dekan (DASD) ile etkileştirilmesinden kısmen veya tamamen DASD-sübstitüe ferrosenilfosfazen türevleri [6-10] elde edilmiştir. Bu bileşiklerin yapıları element analizi, MS, FTIR, tek boyutlu 13 C-, 1 H-, 31 P-MR, iki boyutlu HETCR, HMBC teknikleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Bazı fosfazen bileşiklerinin katı hal yapısı X-ışınları kırınımı yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca, tamamen sübstitüe bileşiklerin antimikrobiyel aktiviteleri ve DA ya etkileri de belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bileşik 6-10 un pbr322 plazmit DA sının hareketliliği üzerine etki ettiği bulunmuştur. ( ) n ( ) n Fe CH 2 P R 1 P P H Fc CH 2 X Y P R 1 P P Z K X, Y, Z, K = veya R 1 n H 1 H 2 FcCH 2 0 FcCH 2 1 FcCH 2 2 Bilesik R 1 n H 1 H 2 FcCH 2 0 FcCH 2 1 FcCH 2 2 Bilesik Bu çalışma Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 12B ile desteklenmişti r. KAYAKLAR [1] Shaw R.A., The Reactions of Phosphazenes with Difunctional and Polyfunctional ucleophilic Reagents, Phosphorus, Sulfur 45 (1-2) ) , [2] Asmafiliz,., Kılıç, Z., Öztürk, A., Hökelek, T., Koç, L. Y., Açık, L., Kısa, Ö. Albay, A., Üstündağ, Z., Solak, A.. Syntheses, Stereogenic Properties, Structural and Electrochemical Investigations, Biological Activities and DA Interactions of ew Mono- and Bis-Ferrocenyl Spirocyclic Phosphazene IS-TR-19 Derivatives. Inorg. Chem. 48 (21 ), , Klor İçerikli Magnezyum Borat Üretiminde 1000 C deki Kalsinasyon Süresinin Üretime Etkisi Ş. Ercüment Gürel, A. Seyhun Kıpçak, Emek Möröydor Derun, Sabriye Pişkin 41

74 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Dünya rezervinin %63 ü Türkiye de bulunan bor elementi özellikleriyle sanayi ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmüştür. Deterjan sektöründen başlayarak cam sektörüne kadar uzanması bunun yanında bazı bor minerallerinin katalizör olarak kullanıma uygun olması bor elementinin stratejik önemini iyice arttırmıştır. Bor elementi doğada saf halde bulunmadığından hammadde ihtiyacı doğada bulunabilen veya kolayca üretilebilen bor minerallerinden karşılanır. Ayrıca bor minerallerinin düşük molekül ağırlıkları, korozif olmamaları, yüksek ısı ve mukavemet dirençleri ve yalıtım malzemesi olarak kullanılabilmesi bakımından da araştırmacılar ve endüstri tarafından büyük ilgi görmüştür.son on yılda bor minerallerinin içinde ke ndine yer bulan magnezyum boratlar ise koruyucu madde olarak kullanılmaları, yüksek elastik katsayısına sahip olmaları, süper mekanik mukavemetleri, yarı iletken malzeme üretiminde hammadde olarak kullanılmaları ve aynı zamanda hem doğal hem de sentetik olarak elde edilebilmeleri gibi avantajlarından dolayı önem kazanmıştır.dünya rezervlerinin büyük kısmı Almanya, Rusya ve Çin de bulunan klor içerikli magnezyum boratlar da içerdikleri klor atomları ve magnezyum borat özelliklerinin yanında deterjan sanayiin de temizlik ajanı olarakta kullanılabilmektedir.öte yandan magnezyum boratlar natural ve laboratuvar ortamında sentetik olarak kolayca elde edilebilmektedir. Sentetik olarak magnezyum borat sentezinde termal (katı hal) sentez ve hidrotermal (sıvı hal) sentez olmak üzere 2 farklı yöntem mevcuttur. Termal sentez yönteminde katı halde hammaddelerden oluşturulan karışımın yüksek sıcaklıkta reaksiyona girmesi hedeflenmektedir[2-4]. Yapılan bu çalışmada 1000 o C de Magnezyum Klorür (Mg 2 ), Magnezyum ksit (Mg) ve Borik Asit (H 3B 3) hammaddeleri kullanılarak oluşturulan 3 farklı molar konsantrasyondasırası ile 4 saat, 1 saat ve 0.5 saat olmak üzere 3 farklı kalsinasyon süresinde klor içerikli magnezyum borat üretimi ve karakterizasyonu irdelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda 1000 o C de klor içerikli magnezyum boratlar ile beraber ayrıca magnezyum borat bileşikleri de elde edilmiştir. Hammadde ve numunelerin karakterizasyon analizleri X -Ray Difraksiyonu (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrofotometresi (FT-IR) teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen klor içerikli magnezyum boratların X-Ray Difraksiyonusonucunda elde edilen verilerdenkalsinasyon süresi arttıkçaklor içerikli magnezyum borat skorunda dayükselme olduğu, FT-IR spektrumları sonuçlarıyla ise sentezlenen numunelerin karakteristik bantlarının magnezyum borat karakteristik pikleriyle uyum içerisinde olduğu saptanmıştır. KAYAKLAR [1] Devlet Planlama Teşkilatı, Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu, Kimya Sanayii Hammaddeleri Çalışma Grubu, Bor Mineralleri, Trona, Sodyum Sülfat, Stronsiyum Mineralleri, Tuz, ( ), DPT:214 ÖİK:474. [2] Zhang, j., li, Z., Zhang, B., (2006 ), Formation and Structure of Single Crystalline Magnesium Borate (Mg 3B 20 6) anobelts, Material Chemistry and Physics 98, [3] Ellsfah, E.M.,Enousi, A., Zhang, J., Song, H.S., Tang, C., (2007 ), Synthesis of Magnesium Borate anorods, Materials Letters, 61: [4].http://www.galleries.com/Boracite tarihinde ulaşılmıştır. 42

75 IS-E-20 Synthesis, Crystal Structure, Spectral, Thermal and Electrochemical Properties of An Azo-Azomethine Dye and Its Cu (II) Complex Tuğba Eren 1, Muhammet Köse 2, urcan Kurtoglu 3, Vickie McKee 2 and Mukerrem Kurtoglu 1 1 Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, 46050, Turkey 2 Department of Chemistry, Loughborough University, Leics. LE11 3TU, UK 3 Department of Textile, Kahramanmaras Sutcu Imam University, K.Maras, 46050, Turkey (M.Kurtoglu ) The growing interest on the coordination compounds of copper with various -donor ligands, comes mainly from their capability of combining characteristic structural flexibility, mimicking of protein active sites, easy of preparation and stabilization of both oxidation states of the metal usual in biological systems. Considerable interest in various and donor ligands especially Schiff bases and their transition metal complexes have also grown in the areas of chemistry and biology due to biological activities, such as antiviral, antitumor, antibactericial and antifungicidal properties[1-2]. In this study, a new azo-azomethine dye, (nx-ipah) and its Cu (II) complex, [Cu (nx-ipa ) 2] were synthesized and characterized by the analytical and spectroscopic methods such as elemental analayses, infrared, 1 H-, 13 C MR and mass spectra. Single crystals suitable for X-ray diffraction studies were obtained for both the ligand and metal complex. In the structure of the ligand, there is an intramolecular phenol -imine hydrogen bond (1...1) with a distance of (3 )Å. There are also weaker intermolecular hydrogen bond type interactions CH... and CH... = stabilising the structure. In the structure of the complex, the central metal atom is coordinated to two phenolate oxygen atoms and two imine nitrogen atoms of two azo -Schiff base molecules in a distorted square-planar geometry. Figure 1. The structure of Cu (II) complex Thermal properties of the prepared compounds were investigated by TGA. Electrochemical properties of the ligand and its copper (II) complexes were investigated in the 1x x10-4 M DMF and CH 3C solvents at different scan rates. The ligand and its copper (II) complex showed both reversible and irreversible processes. REFERECES [1] Tamburini, V. P.A., Coord. Chem. Rev., 2004, 248, [2] Akine, S.; abeshima, T., Dalton Trans., 2009, 47,

76 IS-E-21 Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Activity of 2- (p-toluidino )-'- (2- hydroxbenzylidene) Acetohydrazide Complexes Ahmed. Al-Hakimi 1, Fathy A. EL-Saied 2, Mohamad M. E. Shakdofa 3,4 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ibb University, Ibb, P Ibb, Yemen 2 Department of Chemistry, Faculty of Science, El-Menoufia University, Shebin El-Kom, Egypt 3 Inorganic Chemistry Department, ational Research Centre, P Dokki, Cairo, Egypt 4 Department of Chemistry, Faculty of Science and Arts, Khulais, King Abdulaziz University, Saudi Arabia Ti (IV ), V (II ), i (II ), Co (II ), Mn (II ), Cu (II ), Zn (II ), Cd (II ), Sn (II ), Zr (II ), U 2 (II) Fe (III ), Ru (III ), Ho (III) and Yb (III) complexes of 2- (p-toluidino )-'- (2-hydroxbenzylidene) acetohydrazide have been prepared and characterized on the basis of various spectroscopic techniques like electronic, EPR, FT-IR and 1 H MR studies, elemental analysis, magnetic properties and thermo-gravimetric analysis, and also by the aid of molar conductivity measurements. It is found that the Schiff base behaves as a monobasic tridentate monobasic bidentate or dibasic tridentate ligand bonding to the metal ions via the oxygen atom of carbonyl group in the enolic or ketonic form, azomethine nitrogen atom and/or oxygen atom of deprotonated phenolic hydroxyl group with 1:1or 1: 2 metal to ligand stoichiometry. ctahedral geometries h ave been assigned i (II ), Co (II ), Mn (II ), Fe (III) and Ru (III) complexes, tetragonally octahedral geometry has been suggested for Cu (II) complexes, while square pyramidal geometry has been proposed for V (II) complexes. The compounds were subjected to antimicrobial activity screening using Well diffusion method. Complexes and exhibit inhibitory effect towards fungus (Aspergillus niger) more than the parent ligand. However complexes are noticeable for antibacterial activity at the same concentration. Keywords: Acetohydrazide, syntheses, spectroscopic Studies, magnetism, biological activity 44

77 IS-E-22 Photo-Physical Properties and PL Measurements of Zn anoparticles Synthesized by Sonochemical Method Alireza Aslani 1 *, Ertan Şahin 2, Seyid Javad Musevi 3 and Mohammad Khanzadeh 4 1 Department of Chemistry, Faculty of Basic Science, Jundi Shapur University of Technology, Dizful, Islamic Republic of Iran, P.. BX: , Tel: , , Fax Department of Chemistry, Faculty of Fen, Ataturk University, P.. BX , Erzurum, Turkey (Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ERZURUM ) 3 Department of Chemistry, Shahid Beheshti Technical Faculty, Technical and Vocational University, Urmia, Islamic Republic of Iran 4 Department of Physics, Faculty of Sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, IRI, P.. BX: anoparticles of Zn at different sizes were prepared by a novel sonochemical route from zinc aceta te and sodium hydroxide without any requirement of calcinations steps at high temperature and without surfactants. Variations in several parameters and their effects on the structural (crystal size and morphology) properties of nanoparticles were investigated. Characterizations were carried out by X-Ray diffraction (XRD ), Scanning Electron Microscopy (SEM ), Raman spectroscopy, solid state UV and solid state Florescent (PL ). Keywords: Sonochemistry, Zinc oxide, UV, PL REFERECES: [1] P.Duran, F. Capel, J. Tartaj, C. Moure, A strategic two-stage low-temprature thermal processing leading to fully dense and fine-grained doped-zn varistors,adv. Mater. 14 (2002) [2] C. Bauer, G Boschloo, E. Mukhtar, A. hagfeldt, Electron injection and recombination i n Ru (dcbpy ) 2 (CS ) 2 sensitized nanostructured Zn J.Phy. Chem. B 105 (2001) [3] X.T. Zhang, L.G. Liu, L.G. Zhang, Y.M. Zhang, M. Lu, Z. Shen, et al., Structure and optically pumped lasing from crystalline Zn thin films prepared by thermal oxidation of ZnS thin films, J.Appl. Phys. 92 (2002) [4] J.C. Johnson, H. Yan, R.D. Schaller, L.H. Haber, R.J. Saykally, P. Yang, Single nanowire laser, J. Phys. Chem. B 105 (2001) [5] K. Vanheusden, W.L. Warren, C.H. Sesger, D.R. Tallant, J.A. Voigt, B.E. Gnage, J. APPL. Phys. 79 (1998) [6] H. Zhou, H. Alves, D. M. Hofman, W. Kriegseis, B.K. Meyer, G Kaczmarczyk and A.Hofman, APPL. Phys. Lett. 80, 210 (2002 ). 45

78 IS-E-23 Molten Salt Synthesis and Luminescent Properties of Europium-Doped ib 2 6Columbites Mete Kaan Ekmekçi 1, Ayhan Mergen 2 1 Marmara University, Arts& Sciences Faculty, Dept. of Chemistry, İstanbul, Turkey 2 Marmara University, Engineering Faculty,Dept. of Materials Engineering,İstanbul, Turkey Pure and rare earth doped columbite-type transition metal niobates have attracted great interest in terms of their electro-optical properties during the past decade [1]. Two types of emission has been investigated as a pureand rare earth activated emission for the columbiteniobates.columbite ib 2 6 ceramics has a potential application as photocatalyst for water splitting and prospective use for efficient H 2 production from photocatalytically under visible light irritation [2]. Pure and rare earth doped ib 2 6 powders have been synthesized by the molten salt synthesis (MSS) method which is one of the simplest, most versatile, and cheap methods available for obtaining crystalline single phase powders at lower calcination temperat ures and often shorter dwell times with little impurities as compared with conventional mixed oxides, co - precipitation and sol-gel methods. İn MSS method, stoichiometric amounts of metal oxides or salts are mixed with salt or salt mixture as a reaction media which are appropriate for a given material. The synthesis of the columbite phase can be conducted above the melting point of the selected salt or salt mixture within a very short time. After cooling, salt (s) is easily eliminated by washing with deionized water [3]. Therefore, the main purpose of our study was to synthesize pure columbite ib 2 6 oxides via molten salt method by optimizing the proper calcination temperature. Second stage of our study was related to synthesize the Eu 3+ -doped ib 2 6 powders via molten salt route by using the optimizedheat treatment temperature as determined before. Structural characterization of pure and doped samples performed by using XRD, DTA-TG and SEM analysis. In the last stage of our study, we aimed to determine luminescent properties of doped and undoped ib 2 6 powders by using fluorometric method. To the best of our knowledge, we achieved to synthesize pure and Eu 3+ dopedib 2 6 columbiteoxides which have two principal bands in the 4f emission spectrum, namely, the yellow band near 590 nm due to the 5D o 7F 1 transition and the red emission band around 615 nm due to the 5D o 7F 2 transition by using molten salt method for the first time. The structural andthe luminescent properties of pure and Eu 3+ - doped ib 2 6 columbiteoxides has been investigated and discussed in detail. REFERECES [1] Voort, D.; Rijk, J.M.E de ;Blasse, G.: Possibilities to Design a Cheap Red Lamp Phosphor. A Study of Cab 2 6 :Eu 3+, Physica Status Solidi (a ), 135, , [2] Zhou, Y.; Lü, M.; Qiu, Z.; Zhang, A.; Ma, Q.; Zhang, H.; Yang, Z.: Photoluminescence of ib 2 6 anoparticles Prepared by Combustion Method, Materials Science and Engineering B, 140, , [3] Yoon, K. H.; Cho, Y. S.; Kang D. H.: Review-Molten Salt Synthesis of Lead-Based Relaxors, Journal of Materials Science, 33, ,

79 IS-E-24 H 2 Sensing Characterization of Pd-Doped Cu anoparticles; Synthesized by Solvothermal Method Seyid Javad Musevi 1, Ertan Şahin 2, Alireza Aslani* 3, 4 1 Department of Chemistry, Shahid Beheshti Technical Faculty, Technical and Vocational University, Urmia, Islamic Republic of Iran, 2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ataturk University, Erzurum, Turkey. 3 Department of anobiotechnology Research Center, Baqiyatallah University Medical of Science, Tehr an, Islamic Republic of Iran, P.. BX: , Tel: , 4 Department of Basic Science, Jundi Shapur University of Technology, Dizful, Islamic Republic of Iran, P.. BX: , Phone: Fax Semiconductor oxides are important materials in gas -detection systems and can be improved by enhancing the sensitivity and selectivity of oxide sensors to specific gases. This research investigates the effect of palladium dopant (Pd) on the hydrogen gas-sensing ability of Cu nanoparticles. Photolithography was used to pattern electrodes on various concentrations of Pd-doped Cu thin films deposited on silicon oxide substrate, and these devices were subsequently used to measure the electrical resistance in response to hydrogen gas flow. Both nanoparticles and gas-sensing characterization were conducted on the Cu thinfilm samples. For the nanoparticles characterization of the thin films, scanning electron microscopy (SEM) was used to determine the effect of various concentrations of dopant on the grain structure. X -Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) was used to verify the composition of the Pd-doped Cu thin films; X-Ray Diffraction (XRD) was used to determine the crystal structure of the doped thin films. For the gas-sensing characterization, the three key assessments used to characterize the sensitivity of Cu thin films were comparisons between Cu thin-film sensors and a commercial sensor, comparisons between Cu thin-film sensors and the exposure of the Cu thin films to UV light. Keywords: gas sensing, Cu, nanoparticles, H 2, solvothermal. 47

80 IS-E-25 Rhenium Coordination Chemistry: ew Life in ld Ligands Thomas Gerber 1*, Kim Potgieter 1, Peter Mayer 2 1 Chemistry Department, elson Mandela Metropolitan University, 6000 Port Elizabeth, South Africa 2 Chemistry Department, Ludwig-Maximilians University, D Munich, Germany *Author for correspondence The development of the coordination chemistry of Re and Tc has mainly focused on the +V and +I oxidation states, since they are easily accessible from the permetallates. There is currently a general notion amongst researchers in this field that there is very little scope in the the further exploration of the coordination chemistry of these oxidation states, since all routes and possibilities have been exhausted, and the new focus has shifted to the states +II, +III, +IV and +VI. We have used relatively simple and common organic molecules, like 2-aminobenzenethiol, 1,2- diaminobenzene, 2-aminophenol, imidazoles, thiazoles, and their derivatives, as possible ligands for rhenium (I) and CV ). In many instances, surprisingly unexpected complexes were found, depe nding on the starting complexes used and the reaction conditions. For example, with the simple ligand 2 -aminobenzenethiol, the unusual disulfide-bridged rhenium (I) complex 1 and rhenium (VI) complex 2 have been obtained. Many other examples of unusual complexes with simple ligands will be presented and discussed in terms of their spectroscopic and crystallographic data. 48

81 Poster Sunumları Poster Presentation 49

82 IP-TR-001 Periferalde Antrakinona Bağlı Tetraoksadiaza ve Hekzaokza İçeren Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Kobalt Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu A. Kübra Altunbaş, Gülnihal Davulga, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Kromoforik özellik gösteren antrakinon sistemleri kemosensör olarak kullanılabilen önemli bileşiklerdir. Bu bileşiklerin optik özellikleri kimyasal stimülasyonlar ile gösterilmiştir. Ayrıca 9,10-antrakinonun karbonil grubunun çeşitli metal iyonları ile belirgin renk değişimleri vermesi önemlidir[1]. Ftalosiyaninler, yüksek konjugasyonlu 18- elektronuna sahip 16 üyeli (8 karbon, 8 azot) makrosiklik bileşiklerdir. Genel olarak ftalosiyaninler tetrabenzotetraazaporfirinler veya dört izoindolin biriminin kondenzasyon ürünleri olarak kabul edilmektedir. Ftalosiyaninler, hemoglobin, klorofil a ve B 12 vitamini gibi porfirinlere yapısal olarak benzemelerine rağmen, doğada mevcut değildirler[2]. X X X X X X C C Co2, n-pentanol, Ar Co X X X X (X: H, ) Bu çalışmada, periferalde antrakinon grupları taşıyan yeni iki kobalt ftalosiyanin bileşikleri sentezlendi. Sentezlenen yeni dinitril ve kobalt ftalosiyanin bileşiklerinin yapıları; elementel analiz, 1 H-MR, 13 C-MR, IR, UV-vis ve kütle spektrumları alınarak aydınlatıldı. KAYAKLAR [1] Kim, H. J., Kim, S.H., Kim, J. H., Tetrahedron Letters, 50, , [2] Leznoff, C. C., Lever, A. B. P., Phthalocyanines Properties and Applications, VCH, ew York,

83 IP-E-001 The Synthesis and Characterization of ovel Cobalt Phthalocyanine Containing Tetraoksadiaza and Hekzaoksa with Connected Anthraquinone at Peripheral Position A. Kübra Altunbaş, Gülnihal Davulga, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök Pamukkale University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Denizli Anthraquinone systems that have chromophoric features are important compounds as using chemosensors. ptical properties of these compounds are shown by chemical stimulations. In addition, it is important to give significant colour changes with various metal ions of the carbonyl group of 9,10 -anthraquinone[1]. Phthalocyanines are macrocyclic compounds which consist of 16 member (8 carbon, 8 nitrogen) having 18- high conjugation electrons. Phthalocyanines generally are considered as condensation production of tetrabenzotetraaza-porphyrines or four isoindoline units. Although they resemble structurally to porphyrins such as hemoglobin, chlorophyll A and vitamin B12, they are not exits in nature[2]. In this study, two new cobalt phthalocyanine compounds contaning anthraquinone groups at peripheral position were synthesized. Structures of the new synthesized dinitrile and cobalt phthalocyanine compounds were clarified based on elemental analysis spectral data; 1 H-MR, 13 C-MR, IR ve Mass Spectrum. REFERECES [1] Kim, H. J., Kim, S.H., Kim, J. H., Tetrahedron Letters, 50, , [2] Leznoff, C. C., Lever, A. B. P., Phthalocyanines Properties and Applications, VCH, ew York,

84 IP-TR-002 2,2 -Thiodiethanol ün Fosfin Ligandı ve Pt Grubu Metal Kompleksleri Abdullah Titiz¹,Sevil İrişli¹ ¹Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Fosfin ligandları ve metal kompleksleri koordinasyon kimyasında önemlibiryer tutmaktadır. Her yıl bu alanda yapılmış çoksayıdamakale yayınlanmaktadır[1, 2, 3,4]. Son yıllarda,, S gibi farklı donor atomlarını da içeren fosfin ligantları sentezlenmişvebunların metal komplekslerinin çeşitliorganik tepkimelerdeki katalitiketkileşimleri incelenmiştir[5, 6]. Bu çalışmanın amacı literatürde olmayantürde hibrit ligandların ve bu ligandların metal komplekslerini sentezlemektir. Bu amaç ile deneysel calismalarda satin alinan 2,2'-Thiodiethanol literatür verilerine[7] gore PPh 2 ile tepkimeye sokulmuş, yeni PSP tipi kıskaç yapılı yenibir ligant[a] sentezlenmistir. Bu ligandın farkli ortam şartlari altinda platingrubu metal tuzlari ile tepkimeye sokulmuştur. Sen tezlenen Ligand vetepkimeürünlerinin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1] Luh, T.Y., Leung, M.K. and Wong, K.T., 2000,Chem. Rev.,100, pp. [2] Farina, V.,2004, A Critical verview,adv. Synth. Catal., 346, pp. [3] Mann, G., Shelby, Q., Roy, A.H. and Hartwig, J.F.,2003, rganometallics, 22, pp. [4] Barrios - Landeros, F. and Hartwig, J.F., 2005,J. A. Chem. Soc., 127, pp. [5] eo, K. E., Huynh, H. V., Koh, L. L., Henderson, W. and Hor, T. S. A., 2007, Dalton Trans, pp. [6] Stampfl, T.,Gutmann R.,Czermak, G.,Langes, C., Dumfort, A., Kopacka, H., ngania, K.and Brüggeller, P., 2003, Dalton Trans, pp. [7] Bolano, S., Bravo, J., Castro, J., Garcıa-Fontan, S., Marın, M. and Rodrıguez-Seoane, P.,,J. rganomet. Chem., 690, pp,

85 IP-E-002 Phosphine Ligand Derived from 2,2 -Thiodiethanol and Platinium Group Metal Complexes Abdullah Titiz¹, Sevil İrişli¹ ¹Ege Unıversty Science faculty, Department of Inorganic Chemistry Phosphine ligands and metal complexes are very important for coordination chemistry. A lot of articles are published on this subject in every year[1, 2, 3,4].The phosphine ligands which contain different donor atoms like,s, and their metal complexes were synthesized and their catalytic activity were investigated on some organic rections[5, 6]. The aim of this work is to synthesis new hybrid phosphine ligand and its m etal complexes. The organic materials, 2,2 -thiodietnanol and chloro diphenylphosphine, which were used in the reaction, were purchased and then they were reacted by literature[7], new PSP type pincer ligand [A] was synthesized.. This Ligand has been reacted with platinium group metals at various condition. The structure of ligand and complexes have been elucidate with spectroscopic methods. REFERECES [1] Luh, T.Y., Leung, M.K. and Wong, K.T., 2000,Chem. Rev.,100, pp. [2] Farina, V.,2004, A Critical verview,adv. Synth. Catal., 346, pp. [3] Mann, G., Shelby, Q., Roy, A.H. and Hartwig, J.F.,2003, rganometallics, 22, pp. [4] Barrios - Landeros, F. and Hartwig, J.F., 2005,J. A. Chem. Soc., 127, pp. [5] eo, K. E., Huynh, H. V., Koh, L. L., Henderson, W. and Hor, T. S. A., 2007, Dalton Trans, pp. [6] Stampfl, T.,Gutmann R.,Czermak, G.,Langes, C., Dumfort, A., Kopacka, H., ngania, K.and Brüggeller, P., 2003, Dalton Trans, pp. [7] Bolano, S., Bravo, J., Castro, J., Garcıa-Fontan, S., Marın, M. and Rodrıguez-Seoane, P.,,J. rganomet. Chem., 690, pp,

86 IP-TR-003 Benzimidazol Sübstitüe 1,10-Fenantrolin Türevlerinin Sentezi ve Metal Kompleksleri Çağlar Ağaç, Abdurrahman Şengül Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Benzimidazol ve bis-benzimidazol türevleri biyolojik sistemdeki fonksiyonları nedeniyle önem kazanan bileşik sınıfını oluşturmaktadır. Elde edilen bileşiklerin biyolojik aktiviteleri araştırıldığında, bu maddelerin ilaç sentezleri için başlangıç maddeleri ya da ürün olarak kullanılabileceği görülmüştür. Benzer yapılar; anti - kanser, anti-hiv çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu tip organik yapıların hemen hemen tüm metallerle koordinasyon bileşikleri vermelerinden dolayı bu bileşiklerin yeni türevleri biyoloj ik aktiflikleri, kristal mühendisliği, kataliz ve yeni supramoleküler mimarilerin inşası çalışmaları için hedef bileşikler olarak seçilmişlerdir. Bu çalışmada, biyolojik öneme sahip benzimidazol yapıları içeren 1,10 -Fenantrolin türevi ligandlarının sentezi, metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonlarının spektroskopik olarak yapılması amaçlanmıştır (Şema 1 ). Şemada öncelikle 1,10-Fenantrolin-2,9-dikarboksaldehid ligandı başlangıç maddesi olarak sentezlenmiş, ardından fenilendiamin türevi bileşiklerle reaksiyona sokularak benzimidazol türevi fenantrolin ligandları sentezlenmiştir. Elde edilen benzimidazol türevi ligandlar değişik metallerle reaksiyona sokularak, benzimidazol tipi kompleksler sentezlenmiş ve bileşikler IR, 1 H MR, kütle spektroskopisi yöntemleriyle aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1].Agh-Atabay.M., Dulger B., Gucin F., European Journal of Medicinal Chemistry, 38, ,2003. [2].Bernhardt P V and Comba P, J. Chem. Soc., Chem. Commun. o. 10, pp , [3] Christopher J. Chandler, Leslie W. Deady, James A. Reiss, Journal of Heterocyclic Chemistry, 18, ,

87 IP-E-003 Synthesis of 1,10-phenanthroline Substituted Benzimidazole and Metal Complexes. Çağlar Ağaç, Abdurrahman Şengül Department of Chemistry, Faculty of Science and Arts, Bülent Ecevit University, Zonguldak. Benzimidazole class of compounds is increasing importance due to the biological functions of the system. According to the investigation of the biological activities of the compounds obtained from these substances, these compounds can be used as starting materials for the synthesis of drug was observed. Similar structures are used on the anti-cancer, anti-hiv activities. Due to this type of organic structures, metal coordination componds had submitted new derivatives of biological activity of these compounds, crystal engineering, catalysis and new compounds were selected as the target for the construction of supramolecular structures. In this study, benzimidazole structures of biologically important compounds and metal complexes containing 1,10-phenanthroline was synthesized and characterization (Scheme1 ). 1,10-phenanthroline-2,9-dikarboksaldehyde agent primarily as a starting material synthesized by reacting benzimidazole derivative, then phenanthroline ligands phenylenediamine derivative compounds were synthesized. Benzimidazole derivative obtained by reacting ligands of different metals, benzimidazole- type complex compounds were synthesized and characterization by IR, 1 H MR, mass spectroscopy. REFERECES [1] Agh-Atabay.M., Dulger B., Gucin F., European Journal of Medicinal Chemistry, 38, ,2003. [2] Bernhardt P V and Comba P, J. Chem. Soc., Chem. Commun. o. 10, pp , [3] Christopher J. Chandler, Leslie W. Deady, James A. Reiss, Journal of Heterocyclic Chemistry, 18, ,

88 IP-TR Piridon Gövdeli Benzimidazollerin Sentezi Abdurrahman ŞengülÖzgür Kurt 1, 1, İsmail Yılmaz 1, Safinaz Kurt 1 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Bu çalışmanın amacı piridon gövdeli benzimidazol türevlerinin sentezi ve karakterizasyonlarıdır. Benzimidazol halkası piridine göre daha bazik olduğundan koordinasyon bileşiklerinde metale genellikle benzimidazol halkası üzerinden bağlanma olur. Fakat reaksiyon koşullarına, kullanıla n metal tuzuna ve benzimidazol halkasının bağlandığı konuma (sterik engel) göre benzimidazoller farklı bağlanma özellikleri de sergileyebilirler. Bu yüzden bu ligandların farklı metal iyonlarına nasıl koordine olacağı incelenecektir. 2 - piridon türevleri ise hem hidrojen donör hem de hidrojen akseptör özelliklerinden dolayı elektrostatik etkileşim yanında hidrojen bağına katılması yeni supramoleküler yapıların oluşmasına neden olacaktır [1]. 2-piridon gövdeli benzimidazol türevleri aynı zamanda keto-enol tautomerizmi gösterdiklerinden dolayı uyarılmış hal intra-moleküler proton transfer (ESIPT) proseslerinin farklı polaritedeki çözücüler içinde teorik olarak çalışılmasında da en yaygın olarak kullanılan model bileşiklerdir. Bu bileşiklerin deneysel olarak UV-Vis, IR, Raman ve MR spektrumlarının yorumlanması ve teorik DFT hesaplamalarıyla elde edilen sonuçlarla karşılaştırma olanakları da mevcuttur. Sonuç olarak, şemada gösterilen 2-piridon gövdeli benzimidazollerin sentezi, karakterizasyonu ve metal iyonlarıyla verdikleri kompleks bileşiklerin sentezi ve spektroskopik olarak özelliklerinin incelenmesi çalışılmıştır. Bu çalışmada, benzimidazollere bağlanan farklı substitüentlerin (-substitüe grupların) de yapıda ve metale bağlanma modlarında ne gibi farklılıklar getirecekleri aydınlatılacaktır. KAYAKLAR [1] A. Sengul, I. Yilmaz,. Karadayi, S.J. Coles, Inorganica Chimica Acta, 370 (2011)

89 IP-E-004 The Synthesis of 2-Pyridone Based Benzimidazoles Abdurrahman Şengül 1, Özgür Kurt 1, İsmail Yılmaz 1, Safinaz Kurt 1 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü The aim of this study is synthesis and characterization of pyridone based benzimidazole derivatives. At coordination compounds is generally binding over benzimidazole ring to metal due to tha fact that the benzimidazole ring is more basic than pyridine. However, Benzimidazoles may exhibit different binding properties according to reaction conditions, used metal salt and binding position of benzimidazole ring. So it will be examined that how ligands coordinate to different metal ions. Also 2 - prydone derivatives will form new supramolecular structures by participating in hydrogen bonding due to the properties of hydrogen donor and also hydrogen acceptor beside electrostatic interaction [1]. 2-pyridone based benzimidazole derivatives is the most common used model compounds as the teorical study in the different polarities solvents of an intra-molecular excited state proton transfer process (ESIPT ), due to show up keto-enol tautomerism. f these compounds as experimental UV-Vis, IR, Raman and MR spectra and theoretical interpretation of the results obtained from DFT calculations, comparison facilities are also available As a result, synthesis, characterization and synthesis of complex comp ounds with metal ions and spectroscopic analysis of benzimidazoles with 2-pyridone based benzimidazoles shown in the scheme, are studied. In this work, the differences and changes in the structure and binding to metal of different ssubstituents that are bonded to benzimidazoles will be clarified. REFERECES [1] A. Sengul, I. Yilmaz,. Karadayi, S.J. Coles, Inorganica Chimica Acta, 370 (2011)

90 IP-TR-005 Bodipy Temelli Cu (II) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Uygulamaları Ahmed uri Kurşunlu*, Ersin Güler** Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Floresans boyaların bir türü olarak 4,4-Difloro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indasen türevlerinin (literatürlerdeki adıyla Bodipy) önemi son on yılda gittikçe artmıştır. Son yıllarda Bodipy e olan ilginin artma sebebi olarak bağlanan sübstitüentlerin özelliğine bağlı olarak keskin bir floresans profiline ve yüksek fotokararlılık derecesine sahip olmaları gösterilebilir. Birçok Bodipy ve dipirin konulu review makalelerinde floresans kemosensör olarak onların sentez, reaksiyon ve uygulamaları vurgulanmıştır. Bu sebeple araştırmacılar absorpsiyon ve emisyon dalga boylarında bir kayma elde edebilmek amacıyl a çeşitli reaksiyon yöntemleri ile yeni Bodipy floroforları sentezlemişlerdir. Tıpkı porfirin ve ftalosiyaninlerde olduğu gibi dalga boyu ve floresans yoğunluğundaki değişimlerden yararlanılarak metal katyonlarının tespitinde de kullanılabilen Bodipy türevlerinin fotodinamik terapi (PDT) uygulamaları için önemi gittikçe artmaktadır [1-3]. Bodipy temelli bu çalışmada ilk olarak bir ucu bodipy ve diğer ucu kompleks oluşturabilecek yeni komplike bir molekül sentezlenmiştir. Gerekli karakterizsyon işlemlerinden sonra sentezlenen yapının uygun şartlarda bakır (II) kompleksi elde edildi. Elde edilen bu hedef molekülün değişik konsantrasyonlarda Uv -vis absorpsiyon ve floresans değerlerindeki değişimler incelendi. Sonuçlar sentezlenen bodipy temelli bileşiğin Cu (II) metali için seçici bir floresans sensörü olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Zira bakır iyonları ile kompleks eldesinden sonra bodipy nin floresans şiddetinde önemli derecede sönümleme (quenching) olduğu yapılan denemelerden anlaşılmıştır. H 2 H H 2 MeH H F B F F B F H a2c3 MeC I KAYAKLAR [1] Yamada, K.; Toyota, T.; Takakura, K.; Ishimaru, M.; Sugawara, T., ew J. Chem. 25, [2] Tram, K.; Yan, H.; Jenkins, H. A.; Vassiliev, S.; Bruce, D., Dyes and Pigments, 82, [3] Schmitt, A.; Hinkeldey, B.; Wild, M.; Jung, G., J. Fluor., 19, ,

91 IP-E-005 The Synthesis and Spectroscopic Application of Cu (II) Complex Based on Bodipy Ahmed uri Kurşunlu*, Ersin Güler** Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü In the last decade, the importance of 4,4-Difloro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (shortly Bodipy) derivatives have increasingly enhanced as a type of fluorescent dyes. Recently, the increased interest on Bodipy can be explained by depending on the property of substituent possessed to a sharp fluorescent profile and a high photostability degree. A lot of review literatures of Bodipys and dipyrrins emphasized their syn thesis, reactions and applications as a fluorescent chemosensor. Therefore, the researchers had synthesized the new Bodipy fluorophores with various reaction methods for obtaining a shift in absorption and emission wavelengths. Such as porphyrins and phthalocyanines, the importance of Bodipys increasingly enhance that they can used as sensor of metal cation by changes on wavelength and density of fluorescent in photodynamic therapy (PDT) [1-3]. In this study based on bodipy, a novel molecule complicated (bodipy in one terminal and complex-able unit in other terminal) was synthesized. After characterization processes, the Cu (II) complex of the synthesized structure was obtained. The changes in Uv-vis absorption and fluorescence spectra of target molecule were investigated in several concentrations. The results shown that the bodipy may use as a selective fluorescence sensor for Cu (II) metal. So, it detected that the fluorescence intensity of bodipy is significantly quenched after the complexation with copper ions. H 2 H H 2 MeH H F B F F B F H a2c3 MeC I REFERECES [1] Yamada, K.; Toyota, T.; Takakura, K.; Ishimaru, M.; Sugawara, T., ew J. Chem. 25, [2] Tram, K.; Yan, H.; Jenkins, H. A.; Vassiliev, S.; Bruce, D., Dyes and Pigments, 82, [3] Schmitt, A.; Hinkeldey, B.; Wild, M.; Jung, G., J. Fluor., 19, ,

92 IP-TR-006 Metal ksit Esaslı Bir ano Seramik Pigmentin Sentezi ve Karakterizasyonu Ali Erdem Şabik 1, eslihan Şakalar 2,Gökhan Ceyhan 2 Mehmet Tümer 2 1 smaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü,80500,Bahçe,smaniye 2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,46100,K.Maraş rganik ve inorganik materyaller olan nano pigmentler 100 nm den daha düşük partikül boyutlarıyla; substratlara ve bağlayıcılara karşı fiziksel ve kimyasal olarak oldukça inerttirler ve çözünmeme özelliğine sahiptirler. [1,2]. Bu çalışmada, literatürde combustion route olarak geçen yakma metoduyla yeni bir nano seramik pigmentl sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Çalışmada Ca, Zn ve Cr elementlerinin klorür tuzları kullanılarak nano pigment sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Çalışma aşağıdaki gibi özetlenebilir : Metal klorür çözeltisinin hazırlanması (Sodyum karbonatla çöktürme, iyi bir yıkama, kurutma ve ayarlanmış itrik asit ilavesi ) Yakıt olarak kullanılacak maddenin ve metal tuzlarının sulu çözeltilerinin karıştırılması Temiz jel solüsyonun eldesi Kurutma, dehidrasyon Kül formunda toz eldesi Sıcak destile su ile son derece iyi bir yıkama Farklı sıcaklıklarda kalsinasyon Ürünün (TGA-DTG / DTA ), (FTIR ), (UV-Vis ), ICP-ES ve SEM metodlarıyla karakterize edilmesi KAYAKLAR ŞEKİL: Çinko oksit esaslı nano seramik pigmentin SEM görüntüsü 1. M. Cain, R. Morrell, Appl. rganomet. Chem. 15 (2001) Z. Hu, M. Xue, Q. Zhang, Q. Sheng, Y. Liu, Dyes Pigm. 76 (2008)

93 IP-E-006 Synthesization and Charecterization of a ew Metal xide Based ano Ceramic Pigment Ali Erdem Şabik 1, eslihan Şakalar 2,Gökhan Ceyhan 2 Mehmet Tümer 2 1 smaniye Korkut Ata University Bahçe Vocational High School Chemical Technology Department80500,Bahçe,smaniye 2 Kahramanmaraş Sütçü İmam University Science and Letters Faculty Chemistry Department,46100,K.Maraş ano materials, organic and inorganic pigments with particle sizes less than 100 nm, against the physical and chemical substrates and connectors have the features of a fairly inert and insoluble. In this study, with the help of a method called combustion route in literature, new coloured nano pigments were synthesized and charecterized. In this study with using Ca, Zn and Cr elements chlorides nano pigment were synthesized and charecterized. Preparation of metal chloride solution Mixed of the material which has been used as a combustible and aqueus solution of metal salts btaining of clear jel solution Drying and dehidration btaining of the powder as ash A strong washing with hot destile water Calsination in different degrees Charecterization of the product with TGA-DTG/DTA, XRD, FTIR, TEM, UV-Vis, and DRS methods REFERECES: 1. M. Cain, R. Morrell, Appl. rganomet. Chem. 15 (2001) Z. Hu, M. Xue, Q. Zhang, Q. Sheng, Y. Liu, Dyes Pigm. 76 (2008)

94 IP-TR-007 Yeni Tip 1,4 - Diazabütadien Palladyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Ali Sadi Başak 1, Hakan Karabulut 2, Halim Ayrancı 1, Ahmet Yılmaz 3 1 Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İstanbul, 34722, Türkiye 2 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Edirne - Keşan Feride ve Mehmet Çuhacı Lisesi 3 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Edirne - İpsala Yenikarpuzlu Mustafa Gergin İlköğretim kulu Primer aminler bir dialdehit ile belirli şartlarda reaksiyon vererek diazabütadien bileşiklerini oluştururlar. Aromatik ve/veya alifatik primer aminlerin glioksal ile kondenzasyonu sonucu veya aldimin, iminoeterler, imidoliyodürler veya nitriller gibi iminoaçil bileşiklerin dimerizasyonu sonucu oluşan diazabütadienler ise 1,4-diazabütadien veya α-diimin olarak adlandırılır [1]. 1,4-diazabütadienler yapılarındaki =C-C= temel bağının esnekliği ve güçlü σ-donör, π-akseptör özelliklerinden dolayı geçiş metalleriyle farklı koordinasyonlarda kararlı şelat kompleksleri oluştururlar. luşturdukları bu tür komplekslerde koordinasyon sayısı genellikle 2,4 ve 6 olmaktadır. Aynı zamanda bu bileşikler birer Schiff Bazıdır ve ilk kez Alman kimyager Hugo Schiff tarafından sentezlenmiştir [2,3]. 1,4-diazabütadien (DAB) metal kompleksleri homojen polimerizasyon reaksiyonlarını katalizleme özelliklerinden dolayı dikkat çekmeye başlamıştır. 1,4-diazabütadien gibi iki dişli sp 2 azot donör ligandların özellikle Pd (II) kompleksleri olefinlerin enantiyoselektif karbonilizasyonu, hidrojenasyon, alkan ve alkenlerin polimerizasyonu, nitrobenzenin aniline indirgenmesi gibi reaksiyon larda katalizör sistemi olarak kullanılmaktadır. Özellikle son 10 yıldır katyonik Pd (II )- 1,4-diazabütadien kompleksleri Ziegler-atta katalizörleri olarak ilgi çekmeye başlamıştır [4,5]. Bu çalışmada Pd 2 ve glioksal kullanılarak,'- (ethane-1,2-diylidene )di- (3,4-dicarboxyaniline) (L I) ve,'- (ethane-1,2-diylidene )di-4,4 - (4-amino-1,2-fenilen )bis (oksi )diftalikasit (L II) ligandlarının [PdL I] 2 ve [PdL II] 2 kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen her iki kompleks, Fourier Transformasyon Kızılötesi (FTIR) ve Matriks Destekli Lazer Desorpsiyon İyonizasyon-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (MALDI-TF-MS) kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu çalışmaların ya nı sıra UV-Vis Spektrofotometresi ile [PdL I] 2 ve [PdL II] 2 komplekslerinin λ max değerleri tespit edilmiştir. KAYAKLAR [1] Coventry D.., Batsanov A.S., Goeta A.E., Howard J.A.K., Marder T.B., Polyhedron, 23, 2004, [2] Morishita M., Amii H., Journal of rganometallic Chemistry, 692, 2006, [3] Buffin P.B.; Kundu A., Inorganic Chemistry Communications, 6, 2003, [4] Maldanis R.J., Wood J.S., Chandrasekaran A., Rausch M.D., Chien J.C.W., Journal of rganome tallic Chemistry, 645, 2001, [5] Bella A.F., Ruiz A., aver C., Manzano B.R., Sepulveda, F., Journal of rganometallic Chemistry, 693, 2008,

95 IP-E-007 Synthesis And Characterization of ew Types of 1,4-Diazabutadiene Complexes of Palladium Ali Sadi Başak 1, Hakan Karabulut 2, Halim Ayrancı 1, Ahmet Yılmaz 3 1 Marmara University Department of Chemistry, Istanbul, 34722, Turkey 2 Republic of Turkey Ministry of ational Education Feride and Mehmet Çuhacı High School, Edirne Keşan,T urkey 3 Republic of Turkey Ministry of ational Education Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Primary School, Edirne İpsala, Turkey Diazabutadiene compounds are resulting products of the reaction between primary amines and a dialdehyde. The preparation method for 1,4- diazabutadienes (α-diimines) have involved condensation of α-diketones with primary amines, homologation of bis(imidoyl) chlorides and dimerization of iminoacyl compounds such as aldimines, iminoethers, imidol iodides, nitriles. 1,4- diazabutadienes form stable chelat complexes with transition metals because of having =C-C= core functional group and σ-donor, π-acceptor properties. Diazabutadiene ligands possess different possible models of coordination as 2-, 4-, 6-, and even 8-electron donors in terminal, chelating and bridging arrangements. These compounds are also called as Schiff bases and firstly synthesized by German chemist Hugo Schiff. Transition metal complexes of 1,4- diazabutadiene ligands have received attention, primarly due to their utility as homogeneous polymerization catalysts. Bidentate sp 2 nitrogen donor ligand s like 1,4- diazabutadiene s especially complexes of Pd(II) have been used in many ca talytic studies including the enantioselective carbonylation of olefins, hydrogenation and hydrosilylation, the borylation of alkanes and alkenes, diboration and reduction of nitrobenzene to aniline. In this study, [PdL I] 2 and [PdL II] 2 complexes were synthesized by using Pd 2, glyoxal,,'-(ethane-1,2- diylidene)di-(3,4-dicarboxyaniline) (L I) and,'-(ethane-1,2-diylidene)di-4,4 -(4-amino-1,2- fenilen)bis(oksi)diphthalicacid (L II) ligands. In each steps of synthesis, the purity of the compounds were tested by Thin Layer Chromatography (TLC). Synthesized complexes were both characterized by Fourier Transform Infrared (FTIR) and Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time -of-flight Mass Spectrometry (MALDI-TF-MS). In addition to above mentioned studies, the λmax values of [PdL I] 2 and [PdL II] 2 complexes were determined by UV-Vis Spectrophotometer. REFERECES [1] Coventry D.., Batsanov A.S., Goeta A.E., Howard J.A.K., Marder T.B., Polyhedron, 23, 2004, [2] Morishita M., Amii H., Journal of rganometallic Chemistry, 692, 2006, [3] Buffin P.B.; Kundu A., Inorganic Chemistry Communications, 6, 2003, [4] Maldanis R.J., Wood J.S., Chandrasekaran A., Rausch M.D., Chien J.C.W., Journal of rganome tallic Chemistry, 645, 2001, [5] Bella A.F., Ruiz A., aver C., Manzano B.R., Sepulveda, F., Journal of rganometallic Chemistry, 693, 2008,

96 IP-TR-008 4,4'- (1,1'- ((4-metoksifenil )metilen )bis (naftalen-2,1-diil) )bis (oksi) Köprülü Yeni Top Tipi Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ali Sadi Başak 1, Özer Bekaroğlu 2 1 Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İstanbul, 34722, Türkiye 2 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İstanbul, Türkiye Ftalosiyaninler genel olarak tetrabenzotetraazaporfirinler veya dört izoindolin biriminin kondenzasyonu ürünleri olarak kabul edilmektedir. Metalsiz ftalosiyaninler kısaca (H 2Pc ), metaloftalosiyaninler ise (MPc) formülleriyle gösterilir. Ftalosiyaninler, hemoglobin, klorofil a ve B12 vitamini gibi porfirinlere yapısal olarak benzemesine rağmen, doğada mevcut değildirler [1,2]. Ftalosiyaninler son zamanlarda fotokopi makinalarında fotoiletken ajan olarak, kimyasal sensörlerde sensing elementler olarak, elektrokromik display cihazları alanında, kanserin fotodinamik terapisinde ve diğer medikal uygulamalarda kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları; optik bilgisayar okuma-yazma diskleri ve ilgili bilgi depolama sistemleri, sıvı-kristal, display teknolojisinde, yakıt pili, güneş pili, düşük sıcaklıkta doymuş hidrokarbonları oksitleme, benzinin oktan sayısını artırma, elektrokatalizö rler şeklindedir [3,4]. Bu çalışmada, başlangıç maddesi olarak 4,4'- (1,1'- ((4-metoksifenil )metilen )bis (naftalen-2,1-diil) )bis (oksi )diftalonitril bileşiği kullanılmak suretiyle, sırasıyla Co (II ), Cu (II) ve Zn (II) ftalosiyanin bileşikleri sentezlenmiş ve elementel analiz, 1 H-MR, IR, UV ve MALDI-TF kütle spektroskopisi ile karakterizasyonları yapılmıştır. KAYAKLAR [1] dabas Z., Altındal A.,. Özkaya AR, Salih B., Bulut M. ve Bekaroglu, Tetrahedron Letters, 2007, [2] Bekaroglu., Structure and Bonding, 2010, 135, [3] Zafer dabas Ahmet Altındal, Mustafa Bulut, Synthetıc Metals, 2011, 161, [4] dabas Z., Altındal A., Özkaya AR., Salih B. ve Bekaroglu, Sensors and Actuators B- Chemical, 2010,

97 IP-E-008 Synthesis, Characterization and Electrochemical Measurements of ovel Ball -Type 4,4-(1,1-((4- methoxyphenyl)methylene)bis(naphthalene-2,1-diyl))bis(oxy) Bridged Co(II), Zn(II), Cu(II) Phthalocyanines Ali Sadi Başak 1, Özer Bekaroğlu 2 1 Marmara University, Faculty of Arts&Sciences, Department of Chemistry, Istanbul, 34722, Turkey 2 Istanbul Technical University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Istanbul, Turkey Phthalocyanines are usually accepted as tetrabenzotetraazaporphyrines or condensation product of four isoindoline units [1,2]. The formulas of metal free phthalocyanines are shown as H 2Pc and metallo phthalocyanines are MPc. However the phthalocyanines have structural similarities with chlorofil a, porphyrins and B12 vitamine, they do not exist naturally. In recent years, phthalocyanines have been the subject of interest in areas such a s photocopiers, photoconducting agents, chemical sensors, photodynamic cancer therapy, electrchromic display devices and other medical applications. Additionally, optical computer discs, data storage devices, liquid crystal displays, fuel and solar cells, oxidizing hydrocarbons at low temperatures and electro catalysis [3,4]. In this study, we have reported the synthesis, characterization and electrochemical properties of novel mono-nuclear Co II Pc, Cu II Pc Zn II Pc and ball-type homo-binuclear Co II -Co II, Cu II -Cu II, Zn II -Zn II Pcs phthalocyanines peripherally bridged with 4,4'-(1,1'-((4-methoxyphenyl)methylene)bis(naphthalene-2,1- diyl))bis(oxy) group. REFERECES [1] dabas Z., Altındal A.,. Özkaya AR, Salih B., Bulut M. ve Bekaroglu, Tetrahedron Letters, 2007, [2] Bekaroglu., Structure and Bonding, 2010, 135, [3] Zafer dabas Ahmet Altındal, Mustafa Bulut, Synthetıc Metals, 2011, 161, [4] dabas Z., Altındal A., Özkaya AR., Salih B. ve Bekaroglu, Sensors and Actuators B- Chemical, 2010,

98 IP-TR-009 Cu (II ), i (II ), Co (II) ve Zn (II) Metal İyonlarının Triptofan, Arjinin ve Fenilalanin Aminoasitleriyle Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri Aliye Kaşarcı 1, Dursun Ali Köse 1, Emre Avcı 2, M. Tolgahan Hakan 2 1 Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Çorum 1 Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çorum Aminoasitler; proteinler, peptitler ve moleküler haberciler gibi birçok önemli biyomolekülerin temel yapıtaşıdır [1]. Geçiş metalleri anti-inflamatuar ve anti-artritik ajan olarak kullanılmaktadır [2]. Aminoasitli metal kompleksleri metal katyonuyla proteinlerin etkileşimlerinin çalışmalarında model bileşik olarak kullanılmaktadır [3]. Yaşayan organizmalar için temel bir element olan Co II, B12 vitaminin merkez metali olması nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Aminoasitli Cu II kompleksleri stereokimyasal özellikleri nedeniyle ilgi görmekte ve antiinflamatuar, antikanser, antiülser, radyasyondan koruma ajanı olarak kullanılmaktadırlar [4]. Çalışmamızda Cu II, Co II, i II ve Zn II geçiş metal katyonlarının sulu ortamda Triptofan (trp, C 11H , (2S )-2- amino-3- (1H-indol-3-yl )propanoic acid ), Lösin (leu, C 6H 13 2, 2-amino-4-methylpentanoic acid) ve Fenilalanin (phe, C 9H 11 2, (2S )-2-amino-3-phenylpropanoic acid) aminoasitleriyle kompleksleri sentezlenerek yapı aydınlatılması gerçekleştirilmiştir. Yapı aydınlatmada elementel analiz, FTIR, UV-vis, tek kristal X-Ray, TGA/DTA analizleri yapılmıştır. Ayrıca sentezlenen moleküllerin çeşitli biyolojik aktivasyonları incelenmiştir. Şekil 1. Cu II metal katyonunu arginine kompleksinin molekül yapısı KAYAKLAR [1] Vargová Z., Gyepes R., Arabuli L., Györyová K., Hermann P., Lukeš I., Inorganica Chimica Acta, 362, , [2] Rafique S, Idrees M, asim A, Akbar H and Athar A, Biotechnology and Molecular Biology Reviews 5 (2 ), 38-45, [3] Vicente Rodríguez-González, Eric Marceau, Michel Che, aude Pepe, Journal of Solid State Chemistry 180, , [4] Versiane., Rodrigues B.L., Ramos J.M., T ellez C.A., Felcman J., Spectrochimica Acta 66

99 IP-E-009 Synthesis, Structural Characterization of Cu (II ), i (II ), Co (II) and Zn (II) Metal Ions with Tryptophan, Phenylalanine and Arginine ve Leucine and Biological Activities of them. Aliye Kaşarcı 1, Dursun Ali Köse 1, Emre Avcı 2, M. Tolgahan Hakan 2 1 Hitit University, Department of Chemistry, Çorum, Turkey 2 Hitit University Department of Biology, Çorum, Turkey Aminoacids are the basic building blocks of a number of important biomolecules like peptides, proteins and molecular messengers [1]. The transition metals are used as anti-inflamatuary and anti-arthritic agent [2]. Metal complexes with amino acids are used as model compounds in the study of the interactions of proteins with metal cations [3]. Which is the basic element for living organisms Co II has an important place in human nutrition because of B 12 vitamin s central metal. Cu II complexes with amino acid are interested because of their stereochemical properties and are used as anti-inflamatuary, anti-cancer, anti-ulcer, and radiation protection agents [4]. Figure 1. The molecular structure of arginine-metal complex with Cu II cation. In our study, Cu II, Co II, i II and Zn II metal cations with Tryptophan (trp, C 11H , (2S )-2-amino-3- (1H-indol- 3-yl )propanoic acid ), Leucine (leu, C 6H 13 2, 2-amino-4-methylpentanoic acid) and phenylalanine (phe, C 9H 11 2, (2S )-2-amino-3-phenylpropanoic acid) complexes in aqueous solution were synthesized and illuminated the structure. For the illuminate structure; elemental analysis, FTIR, UV-vis, single-crystal X-ray, TGA / DTA analyzes were conducted. REFERECES [1] Vargová Z., Gyepes R., Arabuli L., Györyová K., Hermann P., Lukeš I., Inorganica Chimica Acta, 362, , [2] Rafique S, Idrees M, asim A, Akbar H and Athar A, Biotechnology and Molecular Biology Reviews 5 (2 ), 38-45, [3] Vicente Rodríguez-González, Eric Marceau, Michel Che, aude Pepe, Journal of Solid State Chemistry 180, , [4] Versiane., Rodrigues B.L., Ramos J.M., Tellez C.A., Felcman J., Spectrochimica Acta Part A, 65,

100 IP-TR-010 Al Esaslı Seramik Metal Karma Yapıların Tepkin Emdirme Yöntemiyle Üretimi Ayşe Kalemtaş 1, Gürsoy Arslan 2, Ferhat Kara 2 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi Al Al karma yapıları oldukça iyi elektronik, ısıl ve mekanik özelliklere sahip olduğu için havacılık uygulamalarında yarı iletken paketleme malzemesi, darbe ve refrakter uygulamaları gibi çok sayıda yapısal ve elektronik uygulama alanları için ümit vaat eden malzemelerdir. Bu karma yapılar çeşitli metotlar kullanılarak üretilebilmektedir. Basınçsız metal emdirme yöntemi tüm bu metotlar arasında düşük maliyeti, yüksek seramik hacim kesrine ve istenen şekle sahip Al Al karma yapıların üretimine olanak tanıması sebepleriyle en çok ilgi çeken yöntemdir. Ayrıca bu yöntem seramik fazın yapıda eş dağılımlı olması ve yüksek boyutsal kararlılık sağlama avantajlarına da sahiptir. Bu çalışmanın amacı ince tane boyutuna sahip ( 1 m ), hafif ve yoğun Al esaslı seramik metal karma yapıların Si 3 4 başlangıç tozu kullanılarak tepkin emdirme yöntemiyle üretilmesidir. Bu çalışmada, yüksek yoğunluklu sahip ( 98% x ışını yoğunluğu) ve hafif ( 2.85 g/cm 3 ) Al esaslı seramik metal karma yapılar tepkin emdirme tekniği kullanılarak üretilmiştir. Çalışmada pahalı mikron altı Al tozu kullanmak yerine ekonomik bir Si 3 4 başlangıç tozu kullanılmıştır. Emdirme deneyleri argon gaz atmosferi altında, göreceli olarak düşük sıcaklıklarda ( 1300 C) gerçekleştirilmiştir. X ışını kırınım yöntemi ile gerçekleştirilen analizlerde Si 3 4 fazının Al veya Al alaşımıyla tepkimeye girerek tamamen tüketildiği ve bu tepkimeler sonucunda Al ve Si fazlarının kendiliğinden oluştuğu (Şekil 1) belirlenmiştir. Si 3 4 fazının tamamen tüketilmesi ile Al ve Si tepkime ürünlerinin oluşmasını sağlayan te pkime (1) aşağıda verilmektedir. Üretilen seramik metal karma yapıların içyapı analizleri oluşan Al fazının tane boyutunun 1 m (Şekil 2) olduğunu göstermiştir. 4 Al + Si 3 4 4Al + 3Si G 1200 C = ( )354.9 kj/mol (1 ) Şekil 1. (a) Ticari Al, (b) Al Mg, (c) 7075 ve (d) 2024 Al alaşımı kullanılarak üretilen Al Al Si karma yapılarına ait X ışını kırınım örgüleri. Şekil C de 1 saatte üretilen Al Al Si karma yapısına ait kırık yüzey SEM görüntüsü. 68

101 IP-E-010 Production of Al Based Ceramic Metal Composites via Reactive Infiltration Method Ayşe Kalemtaş 1, Gürsoy Arslan 2, Ferhat Kara 2 1 Department of Metallurgical and Materials Engineering, Mugla Sitki Kocman University 2 Department of Materials Science and Engineering, Anadolu University Al Al composites have many attractive electronic, thermal and mechanical properties and due to these properties it is a promising candidate for various structural and electronic applications such as semiconductor packaging in aerospace structures, impact and refractory applications. These composites can be fabricated via various methods however pressureless metal infiltration technique is the most attractive processing technique among all the others since it can potentially combine low cost, production of high ceramic volume fraction Al Al composites with near or net shape. Additionally this technique provides uniform distribution of the ceramic phase and high dimensional stability. The aim of this study was to produce fine grained ( 1 m) light and dense Al based ceramic metal composites via reactive melt infiltration process by using Si 3 4 starting powder In this study, highly dense ( 98% of the x ray density) and light ( 2.85 g/cm 3 ) Al based ceramic metal composites were produced by the reactive infiltration technique. An economical Si 3 4 powder was used instead of using expensive sub micron Al powders. Infiltration was performed under an argon gas atmosphere at relatively low temperatures ( 1300 C ). X ray diffraction analysis of the fabricated composites revealed that Si 3 4 phase was consumed completely during the reactive melt infiltration process (Fig. 1) via reacting with the Al or Al alloys whereas Al and Si phases were formed in situ via this reaction. Suggested reaction that may explain the consumption of Si 3 4, as well as formation of Al and Si phases is given below. Microstructure investigations of the fabricated ceramic metal composites revealed that grain size of the in situ formed Al particles were 1 m (Fig. 2 ). 4 Al + Si 3 4 4Al + 3Si G 1200 C = ( )354.9 kj/mol (1 ) Fig. 1. X ray diffraction patterns of ceramic metal composites produced by using (a) commercial Al, (b) Al Mg, (c) 7075 and (d) 2024 Al alloy. Fig. 2. SEM micrographs of the fracture surface of Al Al Si composite produced at 1200 C for 1 h. 69

102 IP-TR Hidroksi-'- ((E )-2- (Hidroksimino )-1-Fenilethiliden )Benzohidrazid Ligantının ve Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Teorik Hesaplamaları Ayşin Zülfikaroğlu Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 05000, İpekköy, Amasya Endüstri, tıp ve çeşitli metal iyonlarının tayini gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan oksimler ve hidrazonlar iki önemli bileşik sınıfını oluşturmaktadır. Hidrazinlerin karbonil-oksimler ile reaksiyonundan oluşturulan hidrazonoksimler, hidrazon grubu taşıyan imin oksim bileşikleridir. Reaksiyon koşullarına bağlı olarak amit oksijeni, imin ve oksim azotlarıyla koordine olan, üç dişli nötral, mono - ya da diprotik ligantlar olarak davranmaktadır. Potansiyel bağlanma alanlarına sahip olan hidrazonoksimlerin metal iyonları ile kararlı kompleksler oluşturması bu bileşiklerin koordinasyon bileşiklerinin sentezinde ligant olarak kullanımını yaygınlaştırmıştır [1,2]. Bu çalışmada 4-hidroksibenzoilhidrazin ve isonitrosoasetofenondan yeni bir hidrazonoksim ligantı (Şekil 1) ve bu ligantın metal komplekslerinin sentezi, yapılarının karakterizasyonu ve bazı teorik hesaplamalarının yapılarak deneysel verilerle ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. luşturulan ligantın kimyasal yapısı 13 C- ve 1 H- MR, IR, UV-VIS ve elementel analiz teknikleriyle, komplekslerin kimyasal yapıları ise elementel analiz, IR, UV-VIS, termik analiz teknikleri, manyetik moment ve iletkenlik ölçümü ile aydınlatılmıştır. Ligantın metal iyonlarına amit oksijeni, imin ve oksim azotları üzerinden koordine olduğu belirlenmiştir. luşturulan ligantın geometrik optimizasyonu, yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT ), B3LYP metodu ve çeşitli baz setleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. IR titreşim frekansı, 13 C- ve 1 H-MR kimyasal kaymaları ve öncü moleküler orbital (FM) analiz hesaplamaları yapılmıştır. Bulunan değerlerin deneysel sonuçlar ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmayla, sentezlenen hidrazonoksim bileşiğinin ligant olarak kullanılabileceği, teorik hesaplamalar ile denel olarak bulunan sonuçlar arasında bir ilişki kurulabileceği gösterilmiştir. Şekil 1. Ligantın yapısı KAYAKLAR [1] Gup, R., Giziroğlu, E., Spectrochimica Acta Part, A65, , [2] Iskander, M., F., Sayed, L., E., J. Coord. Chem., 56 (12 ), ,

103 IP-E-011 The Synthesis, Charactrerization and Theoretical Calculations of 4-Hydroxy-'- ((E )-2- (hydroxyimino )-1- phenylethylidene )benzohydrazide Ligand and Its Metal Complexes Ayşin Zülfikaroğlu Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Amasya University, Amasya, Turkey ximes and hydrazones are two important classes of compounds owing to their wide applications in industry, medicine, detection and determination of various metal ions. Hydrazonoximes for med by condensation of hydrazides and carbonyl-oximes are imin-oxime compounds containing hydrazone group. These compounds, depending on the reaction conditions, typically act as tridentate neutral, mono or biprotic ligands coordinating through the amide oxygen, imine and oxime nitrogens [1,2]. Forming stable complexes with metal ions and having a number of potential bonding sites, hydrazonoximes have been extensively used as ligands in the synthesis of coordination compounds. In this work, a new hydrazoneoxime ligand (Figure 1) was synthesized by the reactions of isonitrosoacetophenon with 4-hydroxybenzoylhydrazine and metal complexes of this ligand was prepared. While the ligand was characterized by elemental analysis, IR, UV-Vis. and 13 C- and 1 H-MR spectral data, metal complexes were clarified by means of elemental analysis, IR and UV-Vis. spectral data, thermal analysis techniques, magnetic and conductivity measurements. It was observed that the ligand coordinated to metal ions through amide oxygen, imine and oxime nitrogens. The geometric optimization of the synthesized ligand has been made by using the density functional method (B3LYP) with several basis sets. The vibrational frequencies, 1 H- and 13 C-MR chemical shift values of the title compound have been calculated and frontier molecular orbitals (FM) analysis of this ligand was performed. It was determined that the calculated results were in accord with the experimental results. This study demonstrates that the synthesized hydrazoneoxime compound can be used as a ligand and it can be correlated between the calculated and experimental results. Figure 1. Ligand structure REFERECES [1] Gup, R., Giziroğlu, E., Spectrochimica Acta Part, A65, , [2] Iskander, M., F., Sayed, L., E., J. Coord. Chem., 56 (12 ), ,

104 IP-TR-012 Bazı Geçiş Metallerinin Fumarik Asit ve 4-iyodo Anilin Karışık Ligant Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonları ve Hidrojen Depolama Performanslarının Belirlenmesi Banu Öztürk 1, Dursun Ali Köse 1, Zeynel Öztürk 2 1 Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 2 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Geçiş metallerinden Co, i, Cu ve Zn +2 iyonlarıyla Fumarik asit ve 4 -iyodo Anilin kullanılarak hazırlanan karışık ligand organometalik kompleksler sentezlenmiştir. Çalışmanın amacı karışık ligand organometalik komplekslerin sentezlenmesi, spesifik özelliklerine uygun uygulama alanlarının tespit edilmesi ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesidir. Maddeler reaktantların sulu çözeltileriyle komplekslerin hazırlanmasına dayanan solvotermal yönteme göre hazırlanmışlardır [1-2]. Metal/Fumarik Asit/4-İyodo Anilin maddelerinin 1/2/2 stokiyometrik oranındada reaktantlar metal nitrat, sülfat veya asetatlarıyla solvetermal şartlarda reaksiyona sokularak kompleksler elde edilmiştir. Maddeler kristalledirildikten sonra süzülüp kurutulmuştur. Hazırlanan kristaller X-Ray, Elementel Analiz, Erime oktası, FT-IR, UV-vis ve BET yüzey alanı teknikleriyle karakteriz edilmiş, ısısal kararlılıklarını belirlemek üzere TG/DTA analizleri gerçekleştirilmiş ve manyetik özelliklerinin belirlenmesi için Gouy terazisiyle manyetik moment leri belirlenmiştir. Analizler sonucu maddelerin gözenekli özellikleri ve organometalik yapılarından dolayı gas ayırma/saflaştırma ve ya gaz sorpsiyon amaçlı kullanılabileceği öngörülmüştür. Bundan dolayı maddelerin hidrojen depolama performansları volume trik olarak 90 bar basınca kadar 77K de adsorpsiyon ve desorpsiyon verilerinden faydalanarak HPVA (High Pressure Volumetric Analyser) ölçüm sisteminde belirlenmiştir. Sonuç olarak maddelerin kütlece %2-6 aralığında hidrojen depolayabildiği belirlenmiştir. Gaz depolamak amacıyla hazırlanan organometalik yapılı MF-5 maddesinin benzer koşullarda kütlece % 5 civarı hidrojen depolayabildiği düşünüldüğünde Fumarik Asit/4-iyodo Anilin komplekslerinin iyi bir performans gösterdiği düşünülebilir [3-4]. KAYAKLAR [1] Wang L., Zhang L, Song T., Li, C., Xu, J., Wang, L., Microporous and Mesoporous Materials, Basım Aşamasında, [2] ausen, H.F., Paulsen, R.D., Bond, A.D., Chevallier M.A.S., Iversen, B.B., Journal of Solid State Chemistry, 178 (11 ), , [3] Li, J., Cheng, S., Zhao, Q., Long, P., Dong, J., International Journal of Hydrogen Energy, 34 (3 ), , [4] Yaghi,.M., Li, Q., Journal of American Chemical Society, 117, ,

105 IP-E-012 Synthesis, Characterization and Investigation of Hydrogen Storage Performance of Fumaric Acid and 4- Iodo Aniline Mixed Ligand Complexes with Some Transition Metals Banu Öztürk 1, Dursun Ali Köse 1, Zeynel Öztürk 2 1 Hitit University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, 2 Hitit University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering Mix-ligand organometalic complexes which comprises Co, i, Cu and Zn 2+ transition metal ions, Fumaric Acid and 4-iodo Aniline was synthesized. The aim of the research is synthesizing mix ligand complexes, determination of applications convenient to their specific properties, and applying these applications. Compounds are prepared with solvothermal synthesis method which depends on strring aqueous solvents of reactants [1-2]. Complexes are synthesized with 1/2/2 stoichiometry of metal nitrate,sulphate or acetate/ Fumaric Acid/4 - Iodo Aniline under solvothermal conditions. After crystallization, compounds are filtered and dried. After that, crystals are characterized with using X-Ray Diffraction, Elemental Analysis, Molting Pooint, FT-IR, UV-vis and BET surface area techniques. Then, TG/DTG analysis and Gouy magnetic momentum measurements are actualized to determine thermal stability and magnetic properties respectively. At the end of analysis it is forecasted to apply gas separation/purification or gas storage because of high porosity and organometallic structures of compounds. As a result of that forecast, hydrogen storage performances of compounds are measured at 90 bars and 77K volumetrically by using High Pressure Volumetric Analyser (HPVA ). At the end, it is observed that compounds could uptake wt.% 2-6 hydrogen. It is clear to say Fumaric Acid/4- Iodo Aniline complex which serve a good performance if hydrogen storage capacity of MF -5 which is convenient to uptake hydrogen with wt.% 5 uptake capacity compared to [3-4]. REFERECES [1] Wang L., Zhang L, Song T., Li, C., Xu, J., Wang, L., Microporous and Mesoporous Materials, Basım Aşamasında, [2] ausen, H.F., Paulsen, R.D., Bond, A.D., Chevallier M.A.S., Iversen, B.B., Journal of Solid State Chemistry, 178 (11 ), , [3] Li, J., Cheng, S., Zhao, Q., Long, P., Dong, J., International Journal of Hydrogen Energy, 34 (3 ), , [4] Yaghi,.M., Li, Q., Journal of American Chemical Society, 117, ,

106 IP-TR-013 Alkinlerin Dimerizasyon ve Siklotrimerizasyon Reaksiyonları Arasında Seçici Geçiş Yapabilen Yeni Rutenyum Katalizör Sistemleri Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800, Beytepe, AKARA Alkinlerin katalitik dimerleşme reaksiyonları, organik sentez için önemli bir ara ürün olan enin türevlerinin eldesinde kullanılan ekonomik ve pratik bir metottur [1]. Ayrıca alkinlerden yola çıkılarak enol-ester, enin ve aren türevleri gibi değerli ara ürünler, geçiş metalleri varlığında yükse k seçicilik ve verimle sentezlenebilmektedir [2,3]. Bu çalışmada alkinlerin dimerizasyon ve siklotrimerizasyon reaksiyonları arasında geçiş yapabilme özelliğine sahip rutenyum bazlı yeni bir katalizör sistemi geliştirilmiştir. [Ru 2 (p-cymene )] 2/ PR 3 (R: Cy yada i-pr) varlığında rutenyum viniliden türevleri anlık olarak reaksiyon ortamında üretilmiş ve aromatik uç alkinlerin dimerizasyon reaksiyonları yüksek seçicilik ve verimle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca reaksiyon ortamına kalabalık ve bazik fosfin ligantlarının fazlasının eklenmesiyle, katalizör sisteminin alkinlerin siklotrimerizasyon reaksiyonlarından, dimerleşme reaksiyonlarına anlık olarak geçiş yapabildiği gösterilmiştir. KAYAKLAR [1] Ritleng V.,, Sirlin C.,, Pfeffer M., Chem. Rev., 102, , [2] Bruneau C., Dixneuf P.H., Angew. Chem. Int. Ed., 45, , [3] Domínguez G., Pérez-Castells J.,Chem. Soc. Rev., 40, ,

107 IP-E-013 ovel Ruthenium Based Catalytic System Bearing A Switchable Selectivity Between Alkyne Dimerization and Cyclotrimerization Reactions Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Hacettepe University, Chemistry Department, 06800, Beytepe, AKARA Catalytic dimerization of alkynes is an important, economic and practical method for obtaining enyne derivatives which are useful intermediates in organic synthesis [1]. Starting from alkynes,important intermediates such as enol-esters, enyne and arene derivatives can be synthesized with high yields and selectivities in the presence of transition metals [2,3]. In this study, a novel ruthenium based catalytic system bearing switchable selectivity between alkyne dimerization and cyclotrimerization reactions have been reported. In the presence of [Ru 2 (p-cymene )] 2/ PR 3 (R: Cy or i-pr ), ruthenium vinylidene derivatives were obtained in situ in reaction medium and dimerization of terminal aromatic alkynes were carried out with high yields and selectivities. Besides it was shown that, by the addition of bulky and basic phosphine ligands to the reaction media, the catalytic system can be switch to alkyne dimerization reactions from alkyne cyclotrimerization reactions. REFERECES [1] Ritleng V.,, Sirlin C.,, Pfeffer M., Chem. Rev., 102, , [2] Bruneau C., Dixneuf P.H., Angew. Chem. Int. Ed., 45, , [3] Domínguez G., Pérez-Castells J.,Chem. Soc. Rev., 40, ,

108 IP-TR-014 Klik Kimyası Kullanılarak Asimetrik Sübstitüe Ftalosiyaninler ile Fonksiyonlandırılmış Polimerler Betül ur Şen 1, Sinem Bayraktar 2, Hatice Dinçer 1, Hümeyra Mert Balaban 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Ed. Fak. Kimya Bölümü 2 Hitit Universitesi Müh.Fak.Kimya Müh. Bölümü Asimetrik sübstitüe ftalosiyaninler ile ilgili çalışmalar, istenen ürünün izole edilmesinin güçlüğü nedeniyle oldukça azdır [1]. Klik reaksiyonları; yüksek verimlilik, değişik fonksiyonel gruplara tolerans, ılımlı reaksiyon koşulları altında asgari sentetik işlemle gerçekleştirilebilme gibi üstünlüklere sahiptir [2]. Bu çalışmada yeni alkin sübstitüe asimetrik ftalosiyaninler sentezlenecek ve klik kimyası kullanılarak ftalosiyanin grupla rı taşıyan polimerler hazırlanacaktır Bu amaçla, yeni 4-pent-4-iniloksi-ftalonitril (A) sentezlenecek ve 4-tert-butil-ftalonitril (B) ile, istatistiksel kondenzasyon yöntemi kullanılarak AB 3 tipi yeni tetrasübstitüe asimetrik ftalosiyaninler elde edilecektir. Azid uç grubu taşıyan polimer, alkin uç grubu taşıyan asimetrik Pc ler ile klik kimyası kullanılarak fonksiyonlandırılacaktır. Elde edilecek yeni Pc fonksiyonel polimerlerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle (IR, 1 H MR, 13 C MR, mass, UV-vis, elementel analiz) aydınlatılacaktır. Asimetrik sübstitüe ftalosiyaninlerin klik kimyası kullanılarak polimere bağlanması ile elde edilecek Pc fonksiyonel polimerlerin hem ftalosiyaninler hem de polimerlere yeni uygulama alanları kazandırarak malzeme bilimine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. R CH 2 CH 3 C CH n 2 CH 3 CH 3 C CH 3 M KAYAKLAR [1] Roncucci, G.; De Filippis, M. P.; Dei, D.; Fantetti, L.; Jori, G. PCT/E.P. 01/0675, [2] Kolb, H. C., Finn, M. G., Sharpless, K. B., ick Chemistry: Diverse Chemical Function from a Few Good Reactions, Angew. Chem., Int. Ed., 40, 11, , (2001 ) 76

109 Polymers Functionalized with Asymmetric Substituted Phthalocyanines by Using ick Chemistry Betül ur Şen 1, Sinem Bayraktar 2, Hatice Dinçer 1, Hümeyra Mert Balaban 2 1 Istanbul Technical University Faculty f Science Department of Chemistry 2 Hitit University Faculty of Engineering Department of Chemical Engineering Studies on asymmetric substituted phthalocyanines, the desired product is very low due to the difficulties are isolated from[1]. ick reactions with high efficiency, tolerance of different functional groups, at least under mild reaction conditions, such as synthetic process, implementation has advantages[2].in this study, a new asymmetric phthalocyanines substituted alkyne groups are synthesized, and polymers with phthalocyanine prepared using click chemistry. To this end, the new 4-pent-4-ynyloxy-phthalonitrile (A) synthesized and 4-tert-butyl-phthalonitrile (B) and, on the basis of statistical condensation AB 3 tetra-substituted new type asymmetric phthalocyanines can be obtained. Polymer with azide end group will be functionalized with asymmetrical Pcs with alkyne end group by using click chemistry.ew functional polymers to be obtained from a variety of structures illuminated by spectroscopic methods (IR, 1 H MR, 13 C MR, mass, UV-vis,elemental analysis ). Asymmetrically substituted phthalocyanines using click chemistry to be obtained by connecting the PC polymer phthalocyanines as well as functional polymers and polymer additives are thought to bring material science by providing new areas of application. R CH 2 CH 3 C CH n 2 CH 3 CH 3 C CH 3 M REFERECES [1] Roncucci, G.; De Filippis, M. P.; Dei, D.; Fantetti, L.; Jori, G. PCT/E.P. 01/0675, [2] Kolb, H. C., Finn, M. G., Sharpless, K. B., ick Chemistry: Diverse Chemical Function from a Few Good Reactions, Angew. Chem., Int. Ed., 40, 11, , (2001 ). 77

110 IP-TR-015 Çözeltide Yanma Yöntemiyle Sentezlenen Silika Destekli Demir rtofosfatın Katalitik Özellikleri Bilsen Aytekin, Demet Baykan, urşen Altuntaş Öztaş Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Beytepe/AKARA Demir fosfat farklı katalitik reaksiyonlarda etkin katalitik özellikler göstermektedir. Yapısında bulunan Bronsted ve Lewis asit merkezleri oksidasyon, oksidatif dehidrojenasyon ve amoksidasyon gibi katalitik reaksiyonlardan sorumludur. Fosfat grupları ile çevrili tetrahedral kordineli demirin aktif merkezleri metanın seçici oksidasyonuna katkıda bulunur[1]. Katalizörlerin yüzey etkinliğini arttırmak için genellikle destek malzemeleri kulanılmaktadır. Demir fosfat ve silika destekli demir fosfat laktik asitten pirüvik asit oluşumu gibi oksidatif dehidrojenasyon reaksiyonları için etkin bir seçicilik göstermiştir [2]. Bu malzemelerin sentezi için katı hal yöntemi, hidrotermal yöntemi ve mikrodalga yöntemi gibi pek çok sentez yöntemi geliştirilmiştir. Buna ilaveten, çözeltide yanma yöntemi yüksek saflıkta, homojen ve kristal toz malzemelerin düşük sıcaklıkta kısa bir süre içinde sentezlenmesi için etkin bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin temeli yakıt ile oksitleyici arasındaki ekzotermik redoks reaksiyonuna dayanmaktadır. Düşük enerji gereksinimi, zaman tasarrufu ve basit ekipman kullanımı bu yöntemin avantajlarındandır[3]. Bu çalışmada, silika destekli demir ortofosfat çözeltide yanma yöntemiyle sentezlendi ve benzenin fenole hidroksilasyonun reaksiyonunda katalizör olarak kullanılmıştır (Şekil 1 ). Katalizörler FT-IR, XRD, SEM ve yüzey analizörü (BET) ile karakterize edilmiştir. Benzen/H 2 2 mol oranı, reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon süresi, katalizör miktarı ve çözücü tipinin benzenin dönüşümüne ve fenolün seçiciliğine etkisi optimize edilmiştir. Sonuçlar, katalizör yüzey özelliklerinin değişen silika mol oranı ile değiştiğini göstermektedir. Katalitik özellikler de farklı yüzey özellikleri ile değişmektedir. Kaynaklar Şekil 1. Benzenin fenole hidroksilasyon reaksiyonu [1] P. agaraju, Ch. Srilakshmi,. Pasha,. Lingaiah, I.Suryanarayana, P.S. Sai Prasad, Effect of P/Fe ratio on the structure and ammoxidation functionality of Fe-P- catalysts, Applied Catalysis A:General, 334, 10-19, [2] R.L. McCormick, G.. Alptekin, Comparison of alumina-, silica-, titania-, and zirconia-supported FeP4 catalysts for selective methane oxidation, Catalysis Today, 55, , [3]. A. Öztaş, H. Erdoğan, Synthesis and characterization of magnesium pyroborate by solution combustion and conventional ceramic methods: A comparative study, Z. Anorg. Allg. Chem. 635, ,

111 IP-E-015 Catalytic Properties of Silica Supported Iron rthophosphate Prepared by Solution Combustion Method Bilsen Aytekin, Demet Baykan, urşen Altuntaş Öztaş Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Chemistry Beytepe/AKARA Iron phosphate has shown good catalytic properties for different catalytic reactions. Both Bronsted and Lewis acid sites are present and responsible for catalytic reactions such as oxidation, oxidative dehydrogenation and ammoxidation reactions. The tetrahedral coordinated iron active site surrounded by phosphate groups contribute to the selective oxidation of methane[1]. To increase surface activity of catalysis, supported materials are used. Both iron phosphate and silica supported iron phosphate exhibited a unique selectivity for oxidative dehydrogenation reaction such as the formation of pyruvic acid from lactic acid [2]. In order to synthesize of this material, many synthesis routes were developed such as solid state reaction, hydrothermal synthesis and microwave method. In addition, solution combustion method has emerged as an attractive technique for the production of high purity, homogeneous, pure and crystalline powder materials at low temperatures in a short time. The base of this technique depends on exothermic redox reaction between a fuel and an oxidizer. Among the advantages of this method are also low energy requirement, time saving and simple equipment[3]. In this work, silica supported iron orthophosphate was prepared by solution combustion method and utilized for hydroxylation reaction of benzene to phenol as represented in figure 1. The catalysts were characterized by FT-IR, XRD, SEM and surface analyzer (BET ). The effect of benzene/h 2 2 mole ratio, reaction temperature, reaction time, amount of catalyst and type of solvent on benzene conversion and phenol selectivity was also optimized. The results show that catalyst surface properties change with changing silica mole ratio. The catalytic properties are also change with various surfa ce properties. Figure 1. The hydroxylation of benzene to phenol. REFERECES [1] P. agaraju, Ch. Srilakshmi,. Pasha,. Lingaiah, I.Suryanarayana, P.S. Sai Prasad, Effect of P/Fe ratio on the structure and ammoxidation functionality of Fe-P- catalysts, Applied Catalysis A:General, 334, 10-19, [2] R.L. McCormick, G.. Alptekin, Comparison of alumina-, silica-, titania-, and zirconia-supported FeP 4 catalysts for selective methane oxidation, Catalysis Today, 55, , [3]. A. Öztaş, H. Erdoğan, Synthesis and characterization of magnesium pyroborate by solution combustion and conventional ceramic methods: A comparative study, Z. Anorg. Allg. Chem. 635, ,

112 IP-TR-016 Yeni İnorganik-rganik Hibrit Bileşiği {[La 2 (H 2pdc ) 2 (Hpdc) (H 2 ) 3] H H 2} n Hidrotermal Sentezi ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi Burak Ay, Emel Yıldız Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Balcalı 01330, Adana, Türkiye C sıcaklıklarında organik-inorganik hibrit bileşiklerin hidrotermal şartlar altında sentezlenmesi büyük ilgi görmektedir. Bu sentetik strateji yalnızca yeni yapıda ve özellikte komplekslerin eldesine fırsat tanımıyor aynı zamanda kristal mühendisliği aracılığıyla koordinasyon bileşiklerinin eldesi için çevre dostu bir yaklaşım sağlamaktadır. Son on yılda lantanit bileşikleri çok yönlü özellikleri ve uygulamaları ile geniş alanda ilgi çekmektedirler. Özellikle karboksilat köprülü lantanit ağ yapılarının farklı noktalarından metal merkezlere bağlanmalarından dolayı yaygın şekilde çalışılmaktadır [1]. Bu çalışmada {[La 2 (H 2pdc ) 2 (Hpdc) (H 2 ) 3].H.H 2} n (H 3pdc = 3,5-pirazoldikarboksilik asit) kapalı formülüne sahip yeni lantan koordinasyon polimeri hidrotermal şartlar altında sentezlenmiş ve yapısı elementel analiz, FT-IR, TG ve tek kristal X-ışını kırınım metodları ile karakterize edilmiştir. Ayrıca bu bileşik için termal kararlılık ve katalitik özellikleri de incelenmiştir. Timokinon bileşiği başlangıç maddesi olan timolden ticari değeri daha yüksek olan bir bileşiktir. Timokinon bu başlangıç maddesinin katalitik oksidasyonu ile çevresel olarak ucuz bir oksitleyici ajan olan hidrojen peroksit ve heterojen katalizör olarak bileşiğin kullanılması ile kolay bir şekilde elde edilebilmiştir. KAYAKLAR [1] B. Ay, E. Yildiz, S. Jones, J. Zubieta, Inorg. Chim. Acta 387, 15-19,

113 IP-E-016 Hydrothermal Synthesis of a ovel Inorganic-rganic Hybrid Compound {[La 2 (H 2pdc ) 2 (Hpdc) (H 2) 3] H H 2} n and Investigation of its Catalytic Activity Burak Ay, Emel Yıldız Cukurova University, Department of Chemistry, Arts and Science Faculty, Balcali 01330, Adana, Turkey The synthesis of organic-inorganic hybrid compounds synthesized under hydrothermal conditions at temperatures of ºC is of great interest. This synthetic strategy not only affords the opportunity to prepare complexes with novel structures and properties but also provides an environmentally friendly approach for the construction of coordination compounds through crystal engineering. In the last decade lanthanide compounds attract a large share of interest with their versatile properties and applications. Especially, the carboxylate bridged lanthanide frameworks have been studied extensively due to their different linking modes to the metal centers [1]. In this study, a novel lanthanum coordination polymer formulated as {[La 2 (H 2pdc ) 2 (Hpdc) (H 2 ) 3].H.H 2} n (H 3pdc = 3,5-pyrazoledicarboxylic acid) has been synthesized under hydrothermal condition and characterized by elemental analysis, FT-IR, TG and single-crystal X-ray diffraction. The thermal stability and catalytic properties of the complex have also been studied for this compound. Thymoquinone is a compound with a commercial value considerably higher than its precursor thymol. Thymoquinone can be easily obtained by catalytic oxidation of this precursor using environmentally cheap oxidizing agent, hydrogen peroxide and the title compound as a heterogeneous catalyst. REFERECES: [1] B. Ay, E. Yildiz, S. Jones, J. Zubieta, Inorg. Chim. Acta 387, 15-19,

114 IP-TR-017 S 2 2 Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir Mağnezyum Porfirazinin Sentezi ve Karakterizasyonu Burak Yıldız, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Periferal konumda değişik sübstitüentlerin bağlanması ile farklı özellikler kazanan porfirazinler, bir tetrapirrol sınıfı makrosiklik olarak, son zamanlarda fazlaca ilgi duyulan bileşikler olmuştur. Özellikle meso konumunda bulunan donör gruplar üzerinden gerçekleşen koordinasyon porfirazinlere ilginç fotokimyasal özellikler kazandırmaktadır. Bazı metallo türevlerinin spesifik spektrokimyasal ve fotofiziksel özelliklere sahip olmaları ilgi uyandırmalarının diğer önemli sebepleri arasındadır[1]. Metallo-porfirazinlerin elektrografik kayıt, manyetik toner mürekkebi, moleküler fotovoltaiklerde, optik ışık düğmelerinde kullanımları söz konusudur[2]. 2 2 S S S S 2 S S C C kuru n-bütanol Mg,I 2 Mg S S S S 2 2 Bu çalışmada, periferalde S 2 2 donör atomları içeren makrosiklik grup taşıyan yeni mağnezyum porfirazin bileşiği sentezlendi. 1,2-dinitro-4,5-bis (2-iyodoetoksi )benzen bileşiği literatüre göre sentezlendi [3]. Elde edilen bileşiğin maleonitril disodyum tuzu ile dinitril türevi hazırlandı ve bu dinitril bileşiğinin mağnezyum bütoksit varlığında siklotetramerizasyonu ile Mg-porfirazin elde edildi. Sentezlenen yeni bileşiklerin yapıları; elementel analiz, 1 H-MR, 13 C-MR, IR, UV-vis ve kütle spektrumları alınarak aydınlatıldı. KAYAKLAR [1] Kadish, K. M., Smith, K. M., Guilard (Eds. ), The Porphyrins Handbook, Academic Pres, ew York, 15-20, [2] Kabay,., Söyleyici, S., Gök, Y. Inorganic Chemistry Communications, 12, , [3] Kantekin, H., cak, Ü., Gök, Y., Alp H. Polyhedron, 21, 1865,

115 IP-E-017 The Synthesis and Characterization of ovel Magnesium Porphirazine Carrying Macrocyclic Moiety Containing S 2 2 Donor Groups Burak Yıldız, Yasemin Bayğu, ilgün Kabay, Yaşar Gök Pamukkale University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Denizli Porphyrazines that gain different properties by binding alternative substituents at peripheral poisitions, have recently been interesting excessively as a macrocyclic tetrapyrrole molecule. Coordination especially occured over donor groups at meso position, brings interesting photochemical properties to porphyrazines. Specific photophysical and stereochemical properties of some of the metallo derivatives are other important points that cause interests on them[1]. Metalloporphyrazines can be used in electrographic recording, magnetic toner ink, molecular photovoltaics, optical light buttons [2]. In this study, the new magnesium porphyrazine compound that carries macrocyclic group which has S 2 2 donor atoms at peripheral position was synthesized. Synthesis of 1,2-dinitro-4,5-bis(2-iodoethoxy) benzene compound was performed according to the literature [3].Dinitrile derivative was prepared with maleonitrile disodium salt of the obtained compound and with the cyclotetramerization of this dinitrile compound in presence of magnesium buthoxide Mg-buthoxide is synthesized. All new synthesized compounds were characterized with elemental analysis and spectral data; 1 H-MR, 13 C-MR, IR, UV-vis and Mass spectrum. REFERECES [1] Kadish, K.M., Smith, K.M., Guilard (Eds.), The Porphyrins Handbook, 15-20, Academic Pres, ew York, [2] Kabay,., Söyleyici, S., Gök, Y., Inorganic Chemistry Communications, 12, , [3] Kantekin, H., cak, Ü., Gök, Y., Alp H., Polyhedron, 21, 1865,

116 IP-TR-018 Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Yeraltı Sularında Toryum (IV) Deriştirilmesi Bülent Kırkan, Gül Asiye Ayçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Toryum doğada en çok bulunan radyoaktif element olup, optik, radyo, havacılık, uzay, metalurji ve kimya sanayi gibi birçok alanda yaygın uygulamaya sahiptir [1]. Toryum sadece diğer ağır metaller gibi kimyasal toksisiteye sahip olmayıp, kemik, böbrek ve karaciğerde kalıcı zararlara sebep olabilen radyoaktif özellikte bir elementtir [2,3]. Bu özellikleri nedeniyle de çevresel ve jeolojik örneklerde toryumun izlenmesi, ayrılması ve geri kazanımı için güvenilir yöntemlerin geliştirilmesi önemlidir [4]. Bu çalışmada SiCPMS-L katı faz sorbentinin sentezlenmesi için ilk olarak katı destek olarak seçilen ham silikajel aktive edilerek aktive silikajel elde edildi. Daha sonra aktive silikajel fonksiyol guruba sahip liganda bağlanması için ara madde olarak kullanılan 3-kloropropiltrimetoksisilan (CPMS) ile bağlanması sağlandı. Son olarak SiCMPS ve schiff bazı gurubu içeren Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon (HL) ligandı tepkimeye sokularak katı faz sorbenti elde edilmiştir. Elde edilen katı faz sorbentinin yapısı FTIR, BET yüzey alanı, SEM ve elementel analiz yöntemleriyle aydınlatıldı. Toryum adsorplama kapasiteleri belirlendi. Toryum (IV) deriştirilmesinde katı destek olarak kullanılan ham silikajel, aktive silikajel ve SiCPMS-L katı faz sorbentleri kullanılmıştır. Katı faz sorbentleri ile Th (IV) iyonlarının deriştirilmesine etki eden ph, toryum derişimi, çalkalama süresi, m/v oranı, sıcaklık ve çalkalama hızı parametreleri batch yöntemi ile incelenerek optimum koşullar belirlenmiştir. Katı faz ektraksiyonu sonucu belirlenen optimum koşullarda SiCPMS-L katı faz sorbentin adsorplanmış olan toryumun geri alınması için uygun reaktif belirmendi. Elde edilen yönteme yabancı iyon etkisi çalışıldı ve yöntem Yatağan Termik Santrali kül dağı bölgesinden alınan yer altı suyu örneklerine uygulanmıştır. SiCPMS-L katı faz sorbenti için optimum koşullarda Q (mg Th 4+ /g sorbent) değeri 10,19±0,31 olarak elde edilmiştir. En uygun geri alma reaktifinin 10 ml 1M H reaktifi olduğu belirlenmiştir. SiCPMS-L katı sorbentinin gerçek örneklere uygulanabileceği belirlenmiştir. KAYAKLAR [1] Zhang, S., Liu, P., Zhang, B., World ucl. Geosci., 22, 98, [2] Shtangeeva, I., Ayrault, S., Jain, J., J. Environ. Radioactiv., 81, 283, [3] Rao, T.P., Metilda, P., Gladis, J.M., Talanta, 68, 1047, [4] Tamada, M., Seko,., Yoshii, F., Radiat. Phys. Chem., 71, ,

117 IP-E-018 Thorium Concentration from Underground Water by Using Silica gel Solid Sorbent Modified by Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon Bülent Kırkan, Gül Asiye Ayçık Mugla Sitki Kocman Universty, Faculty of Science, Chemistry Department Thorium is the most abundant radioactive element in nature and has widespread application in variable areas, such as optics, radio, aeronautics and aerospace, metallurgy and chemical industry, and material fields extensively [1]. Thorium not only has chemical toxicity like other heavy metals do, but also has radioactivity which can cause a large scale permanent damage of bone, kidney and liver [2, 3]. For the sake of health, safety and extensive usage, precise determination of thorium in environmental and geological materials is of utmost importance [4]. In this study, firstly raw silicagel selected as solid phase is activated and activated silica gel is eliminated for synthesis of SiCPMS-L solid phase sorbent. After that, activated silicagel and 3-kloropropiltrimetoksisilan (CPMS) is tied to tie up activated silica gel and functional ligand. Finally, Salisilaldehit 4 - aminobenzoilhidrazon (HL) ligant that contains SiCMPS and schiff base is reacted and solid phase sorbent is eliminated. Structure of the eliminated solid phase sorbent is characterized by FTIR, BET surface area, SEM and elemental analysis methods. Thorium adsorption capacities are determined. Raw silicagel, activated silicagel and SiCPMS-L solid phase sorbent are used as solid phase for concentration of Toryum (IV ). ptimum conditions parameters as ph, thorium concentration, shaking time, m/v ratio, temperature, shaking speed for Th (IV) ion concentration are determined by batch method. The most suitable reactive is determined for recovery of thorium at the optimum conditions determined by the results of solid phase extraction. Different metal ion effect on the method is studied and method is applied to the Yatağan Power Plant underground water samples. For SiCPMS-L solid phase sorbent Q (mg Th 4+ /g sorbent) value is determined as 10,19±0,31 at optimum conditions. The most suitable recovery reactive is found as 10 ml 1M H reactive. Thus, SiCPMS -L solid phase sorbent is used for concentration of thorium in real samples. REFERECES [1] Zhang, S., Liu, P., Zhang, B., World ucl. Geosci., 22, 98, [2] Shtangeeva, I., Ayrault, S., Jain, J., J. Environ. Radioactiv., 81, 283, [3] Rao, T.P., Metilda, P., Gladis, J.M., Talanta, 68, 1047, [4] Tamada, M., Seko,., Yoshii, F., Radiat. Phys. Chem., 71, ,

118 IP-TR-019 Furfurilamin Temelli Amifosfin Ligandı ve Geçiş Metal Komplakslerinin [Ru (II ), Rh (I ), Ir (III )] Sentezi ve Karakterizasyonu Bünyamin Ak, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 21280, Diyarbakır Çok sayıdaki geçiş metalini düşük yükseltgenme basamağında kararlı kılarak organik dönüşümlerde önemli rol oynayan yeni aminofosfin ligandlarının sentezi ve kullanımı önemi giderek artan bir çalışma alanıdır [1]. Farklı iskelet yapılarına sahip bu tür ligandların çok sayıda geçiş metal kompleksleri sentezlenmiştir [2]. Özellikle, uzun zamandan beri tersiyer fosfinler üzerine yapılan çalışmalar giderek artmış ve çok sayıda geçiş metal kompleksleri hazırlanarak katalitik özellikleri incelenmiştir [3]. H 3 P Cy2 Ru H 2 P Cy2 Ru H PCy 2 1 H 4 PCy 2 Rh H 2 H P Cy2 Ir 5 Bu çalışmada furfurilaminin organik baz varlığında PCy 2 ile etkileştirilmesi ile 1 ligandı elde edildi. Sonrasında Ligandın geçiş metalleri kompleksleri (2-5) sentezlenerek yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatıldı. KAYAKLAR [1] Van Leeuwen P. W.. M., rganometallics, 16, , [2] Balakrishna M. S., George P. P., Mobin S. M., Polyhedron, 24, , [3] oyori R., Asymmetric Catalysis in rganic Synthesis, Wiley, ew York,

119 IP-E-019 Synthesis and Characterization of A Furfurylamine based Aminophosphine Ligand and Its Transition Metal Complexes [Ru (II ), Rh (I ), Ir (III )] Bünyamin Ak, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry 21280, Diyarbakır Synthesis of new aminophosphines to stabilize transition metals in low valent states is considered to be the most challenging task in view of their potential utility in a variety of metal-mediated organic transformations [1]. To date, a number of such systems with a variety of backbone frameworks have been synthesized and their transition metal chemistry has been explored [2]. Especially, tertiary phosphines have long been used in the design and synthesis of transition metal complexes with catalytic propert ies [3]. H 3 P Cy2 Ru H 2 P Cy2 Ru H PCy 2 1 H 4 PCy 2 Rh H 2 H P Cy2 Ir 5 In present study, firstly, ligand 1 was obtained by the reaction of furfurylamine with PCy 2 in the presence of an organic base. Then, its transition metal complexes (2-5) were synthesized and characterized by spectroscopic methods. REFERECES [1] Van Leeuwen P. W.. M., rganometallics, 16, , [2] Balakrishna M. S., George P. P., Mobin S. M., Polyhedron, 24, , [3] oyori R., Asymmetric Catalysis in rganic Synthesis, Wiley, ew York,

120 IP-TR-020 Furfurilamin Temelli Aminofosfin Geçiş Metal Komplekslerinin Aromatik Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Katalizör larak Kullanımları Bünyamin Ak, ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 21280, Diyarbakır Asimetrik kataliz optikçe aktif bileşiklerin sentezi için ideal bir yöntem olarak kabul edilmektedir [1,2]. Asimetrik katalizde, günümüzde fosfor içermeyen azımsanmayacak sayıda katalizör bulunmasına rağmen, geçiş metallerine fosfor atomunun koordine olduğu metal komplekslerinin (katalizör) sayısı ve bunların aktif olarak kullanımı hala başı çekmektedir [3,4]. Ru H PCy 2 H P Cy2 Ru 1 2 H R Kat. / baz iso-prh R Rh H PCy 2 Ir H PCy Bu çalışmada furfurilamin temelli Ru (II )-p-simen (1 ), Ru (II )-benzen (2 ), Rh (I )-cod (3) ve Ir (III )-Cp* (4 ), komplekslerinin aromatik ketonların transfer hidrojenasyon reaksiyonlarında kullanılmasıyla yüksek TF değerleri elde edildi. KAYAKLAR [1] jima (ED.) I., Catalytic Asymmetric Synthesis, VCH, ew York, [2] Morrıson (ED.) J.D., Asymmetric Synthesis, vol. 5, Academic Press, ew York, 1985 [3] oyori, R., Kitamura, M., In Modern Methods, R. Scheffold, Ed.; Springer: Berlin, 5, , [4] Halterman, R. L., In Comprehensive Asymmetric Catalysis, E.. Jacobsen, A. Pfaltz, H. Yamamoto, Eds.; Springer: Berlin, 1, ,

121 IP-E-020 Use of Transition Metal Complexes of A Furfurylamine based Aminophosphine as Catalyst in Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones Bünyamin Ak, ermin Meriç, Murat Aydemir, Akın Baysal Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry 21280, Diyarbakır Asymmetric catalysis is considered to be an ideal method for synthesis of optically active compounds [1,2]. Although there is numerous catalysts which do not contain phosphorus atom in asymmetric catalysis, there are a lot of complexes in which phosphorus atom is coordinated to a transition metal complexe s and they are mainly used in catalysis [3,4]. Ru H PCy 2 H P Cy2 Ru 1 2 H R Cat. / base iso-prh R Rh H PCy 2 Ir H PCy In the present study, high TF values are obtained by using furfurylamine based Ru (II )-p-cymene (1 ), Ru (II )-benzene (2 ), Rh (I )-cod (3) and Ir (III )-Cp* (4) complexes in transfer hydrogenation reaction of aromatic ketones. REFERECES [1] jima (ED.) I., Catalytic Asymmetric Synthesis, VCH, ew York, [2] Morrıson (ED.) J.D., Asymmetric Synthesis, vol. 5, Academic Press, ew York, 1985 [3] oyori, R., Kitamura, M., In Modern Methods, R. Scheffold, Ed.; Springer: Berlin, 5, , [4] Halterman, R. L., In Comprehensive Asymmetric Catalysis, E.. Jacobsen, A. Pfaltz, H. Yamamoto, Eds.; Springer: Berlin, 1, ,

122 IP-TR-021 Furfural Halkası İçeren Schiff Bazlarının i (II ), Zn (II) ve Cu (II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DA Etkileşim ve Antioksidan Aktiviteleri Cansu Gökçe 1, Tolga Tekin 1, Bülent Kırkan 1, Ramazan Güp 1 1 Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Yapay metallonükleazların, gen düzenlenmelerinde, DA etkileşimlerinde, protein eşleştirmelerde ve kanser tedavilerinde kullanılması üzerine yapılan çalışmalar son zamanlarda oldukça ilgi çekmektedir [1]. Anti kanser ilaçların birçoğu bir şekilde DA ya bağlanak antitümör etkisi gösterirler. Böylece kanserli hücrede DA çoğalmasını bloke ederek, tümör hücrelerinin büyümesini inhibe eder. DA bağlanmasının ve kesmesinin mekanizmasını anlamak, etkili antitümör ilaçlarının dizayn edilmesinin en önemli temelidir. Bu tür ilaçların başarısı, DA ya ilgilerine ve bağlanma modlarına bağlıdır [2]. Dolayısıyla DA ya fizyolojik şartlar altında bağlanabilen metal kompleksleri antitümör etki mekanizmasındaki özellikle yapı aktivite ilişkisini anlamak için önemlidir[3]. Serbest radikaller kanser gibi bir çok hastalığa yol açmaktadır [4]. Antioksidanlar bu radikallere karşı koruyucu özelliğe sahip maddelerdir. Bu özelliğinden dolayı antioksidan aktiviteli bileşikler son zam anlarda bilim insanlarının ilgisini çekmiş ve doğal, kimyasal çok çeşitli antioksidanlarla radikallerin toksik etkilerini en azından minimize etmek için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yapısında, H ve CH 2CC 2H 5 grupları ile furfural halkası içeren iki yeni arilhidrazon sentezlenmiş ve bu ligandların Cu (II ), i (II) ve Zn (II) metalleri ile kompleksleri elde edilmiştir. Elde edilen ligand ve komplekslerin yapıları çeşitli karakterizasyon teknikleri ( 13 C-MR, 1 H-MR, IR, UV-vis., elementel analiz, TGA ve powder-xrd) ile aydınlatılmıştır. Yapıları aydınlatılan ligand ve komplekslerin DA kesme, DA bağlanma ve antioksidan aktiviteleri incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda, komplekslerin önemli derecede aktivite gösterdikleri buna karşılık ligandların aktivite göstermedikleri bulunmuştur. Özellikle yapısında ester grubu içeren komplekslerinin daha iyi aktivite gösterdikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca Cu (II) metali içeren komplekslerin, nikel ve çinko içeren komplekslere göre daha iyi metallonükleaz oldukları belirlenmiştir. KAYAKLAR [1] Klausner, R. D., Donaldson, J. G., Lippincott-Schwartz, J., Brefeldin A: Insights into the control of membrane traffic and organelle structure, J. Cell Biol., 116, , [2] Tullius, T.D., Greenbaum, J.A., Mapping nucleic acid structure by hydroxyl radical cleavage, Curr. pin. Chem. Biol., 9, , [3] Connors, T. A., eare, M. J., Harrap, K. R., Structure activity relationships of the anti-tumour platinum coordination complexes, Cancer Treatment Rep., 63 (9 10 ), , [4] Anggard, E., itric oxide: mediator, murderer, and medicine, Lancet, 343, ,

123 IP-E-021 Synthesis, Characterization, DA Interaction and Antioxidant Activity of Transition Metal Complexes with Furfural-Derived Aroylhydrazones Cansu Gökçe, Tolga Tekin, Bülent Kırkan, Ramazan Güp Mugla University, Faculty of Science, Departmant of Chemistry Studies about artificial metallonucleases attract more attention because of their potential usage in gene regulation, mapping of protein and DA interactions, probing of DA specific structures, and in cancer therapy [1]. Many anticancer drugs exert their antitumor effects through binding to DA in one way or another, thereby blocking the replication of DA and inhibiting the growth of tumor cells. The understanding of DA binding and cleavage is the basis for the design of new, efficient antitumor drugs, t heir effectiveness depending on the binding mode and affinity towards DA [2]. Thereby, metal complexes capable of binding to DA under physiological conditions are especially important in understanding the structure -activity relationship based mechanisms of antitumor action [3]. Free radicals cause many diseases such as cancer [4]. Antioxidant compounds show free radical scavenging activity. Due to such properties compounds having antioxidant activity have been intersted by scientists. In the last decade, a great deal of research has been devoted to the study of different types of antioxidants (natural and synthetic) which may at least minimize the deleterious effects induced by radicals. In this work four new types of aroylhydrazone ligands bearing H and CH 2CC 2H 5 substituents and furfural ring were synthesized and the complexes of these ligands with the transition metals [Cu (II ), i (II) ve Zn (II )] were obtained. Structure of these obtained ligands and complexes were characterized by using some tecniques such as 13 C-MR, 1 H-MR, IR, UV-vis., elementel analysis and TGA. DA cleavage, DA binding and antioxidant activities of both ligands and complexes will be determined. As a result of the study, it is concluded that the synthesized ligands showed low activity in all situations whereas the complexes showed significant activity in all cases. Especially the complexes containing ester groups showed higher activity than the other complexes. Finally, all copper (II) complexes showed be tter nuclease activity than nickel (II) and zinc (II) complexes. REFERECES [1] Klausner, R. D., Donaldson, J. G., Lippincott-Schwartz, J., Brefeldin A: Insights into the control of membrane traffic and organelle structure, J. Cell Biol., 116, , [2] Tullius, T.D., Greenbaum, J.A., Mapping nucleic acid structure by hydroxyl radical cleavage, Curr. pin. Chem. Biol., 9, , [3] Connors, T. A., eare, M. J., Harrap, K. R., Structure activity relationships of the anti-tumour platinum coordination complexes, Cancer Treatment Rep., 63 (9 10 ), , [4] Anggard, E., itric oxide: mediator, murderer, and medicine, Lancet, 343, ,

124 IP-TR-022 Demir rtofosfat ile Sulu Çözeltilerden Cr (VI) Uzaklaştırılması Demet Baykan, Bilsen Aytekin, urşen Altuntaş Öztaş Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Beytepe/AKARA Sudan metallerin uzaklaştırılması, yeni sorbentlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucunda ekosisteme yayılan krom yaygın ve çok reaktif bir kirleticidir. Krom kirliliğine neden olan başlıca sanayi kaynakları deri tabaklama, elektrokaplama, tekstil boyama, metal işleme, ahşap koruyucular, boya ve pigmentler, boya ve çelik imalatıdır. Krom, farklı kimyasal özellikler gösteren Cr (III) ve Cr (VI) olmak üzere iki oksidasyon basamağına sahiptir ve bu formlardan Cr (VI) anyonik formu insan sağlığı için daha zararlıdır[1]. Demir fosfat başlıca kataliz, adsorpsiyon ve ayırma işlemlerinde kullanılmaktadır ve katalitik, elektrokimyasal, manyetik özellikleri nedeniyle ilgi çeken malzeme haline gelmiştir. Son zamanlarda lityum pil lerinde katot ya da anot olarak kullanılmaktadır. Demir fosfatın oksidasyon, oksidatif dehidrojenasyon ve amoksidasyon reaksiyonlarında etkin katalitik özellikler gösterdiği bilinmektedir[2]. Demir fosfat sentezinde hidrotermal yöntem, mikrodalga yöntemi, katı hal sentezi veya uzun süreli ısıtma gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yanıcı ve patlayıcı alanlarında kullanılan çözeltide yanma yöntemi, metal tuzları ve uygun organik yakıt arasında ekzotermik ve kendiliğinden gerçekleşen kimyasal reaksiyona dayanmaktadır. Kimyasal reaksiyonun başlaması için gereken ısının dış kaynak tarafından değil reaksiyon tarafından sağlanması bu yöntemin temel özelliklerindendir[3]. Bu çalışmanın amacı çözeltide yanma yöntemiyle sentezlenen demir ortofosfatın adsorpsiyon kapasitesini anlamak ve sulu çözeltilerden krom uzaklaştırılmasında demir fosfatın sorbent olarak kullanılabilirliğini incelemektir. Demir ortofosfatın Cr (VI) iyonları ile adsorpsiyonuna Cr (VI) konsantrasyonu, adsorbent miktarı, ph ve adsorpsiyon süresi gibi parametrelerin etkileri incelenerek optimum koşullar saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, çözeltide yanma yöntemiyle sentezlenen demir ortofosfatın Cr (VI) adsorpsiyonu için yeni bir sorbent olarak kullanılabileceğini göstermektedir. KAYAKLAR [1] Xiao-Xing Zhang, Shi-Song Tang, Ming-Li Chen and Jian-Hua Wang, Iron phosphate as a novel sorbent for selective adsorption of chromium (III ) and chromium speciation with detection by ETAAS, J. Anal. At. Spectrom., 27, , [2] Scaccia S., Carewska M., Prosini P.P., Thermoanalytical study of iron (III) phosphate obtained by homogeneous precipitation from different media, Thermochimica Acta, 413, 81-86, 2004 [3] Öztaş.A., Erdoğan H., Synthesis and Characterization of Magnesium Pyroborate by Solu tion Combustion and Conventional Ceramic Methods: A Comparative Study, Z. Anorg. Allg. Chem., 635, ,

125 IP-E-022 Removal of Cr (VI) from Aqueous Solution with Iron rthophosphate Demet Baykan, Bilsen Aytekin, urşen Altuntaş Öztaş Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Chemistry Beytepe/AKARA Removing metals from water requires development of new sorbents. Chromium is a prevalent and highly reactive pollutant which dissipates into the ecosystems from a variety of industrial activities. The main industrial sources of chromium pollution are leather tanning, electroplating, textile dyeing, metal processing, wood preservatives, paint and pigments, dyeing and steel fabrication. Chromium is found in two oxidation state Cr (III) and Cr (IV ), showing different chemical properties. Chromium (VI ), which is more toxic than Cr (III ), is found in anionic form. It cause different damage in humans[1]. Iron phosphate is mainly applied in areas of catalysis, adsorption and separation. Iron phosphate is gaining more interest as a useful material with interesting catalytic, electrochemical and magnetic properties. It has recently been proposed as either cathode or anode in lithium batteries. Iron phosphate has shown good catalytic properties for oxidation, oxidative dehydrogenation and ammoxidation reactions[2]. The preparation of iron phosphates includes several methods: hydrothermal method, microwave method, sol id state synthesis or simply prolonged heating. Solution combustion synthesis, which is employed in the field of propellants and explosives, involves an exothermic and self-sustaining chemical reaction between the metal salts and suitable organic fuel. A key feature of the process is that the heat required to trigger the chemical reaction is provided by the reaction itself and not by the external source[3]. This study is aimed to examination of the sorption capacity of solution combustion synthesized iron orthophosphate with respect to the chromium ion, and the use of iron orthophosphate as sorbents for removal of chromium from aqueous solutions. The effects of Cr (IV) concentration, adsorbent dosage, ph, and contact time on the adsorption capacity of iron orthophosphate for Cr (IV) ions in aqueous solutions are optimized and evaluated. The result show that solution combustion synthesized iron orthophosphate is used as a novel sorbent for Cr (IV) adsorption. REFERECES [1] Xiao-Xing Zhang, Shi-Song Tang, Ming-Li Chen and Jian-Hua Wang, Iron phosphate as a novel sorbent for selective adsorption of chromium (III ) and chromium speciation with detection by ETAAS, J. Anal. At. Spectrom., 27, , [2] Scaccia S., Carewska M., Prosini P.P., Thermoanalytical study of iron (III) phosphate obtained by homogeneous precipitation from different media, Thermochimica Acta, 413, 81-86, 2004 [3] Öztaş.A., Erdoğan H., Synthesis and Characterization of Magnesium Pyroborate by S olution Combustion and Conventional Ceramic Methods: A Comparative Study, Z. Anorg. Allg. Chem., 635, ,

126 IP-TR-023 Azit-Alkin Klik Kimyasında -Heterosiklik Karben (HC) Bakır (I) Kompleksinin Kullanımı Deniz Demir 1, Şebnem E. Sözerli 1, Bekir Çetinkaya 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 45050, Manisa 2 Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 36100, İzmir Klik Kimyası kavramı ve klik olarak düşünülen dönüşümün ölçütleri ilk kez 2001 yılında tanımlanmıştır [1]. Bakır (I ) in, azit ve alkinlerin 1,2,3-triazolleri [2,3] verdiği tepkime için etkin ve yer seçici bir katalizör olduğunun bulunmasından sonra, bu dönüşüm günümüze kadar en iyi klik tepkimesi olmuştur. HC-bakır (I) komplekslerinin bu dönüşümlerde yüksek katalitik aktivite gösterdikleri bildirilmiştir [4-9]. Bu çalışmada, yeni bir benzimidazolyum tuzu ve [(HC ) 2Cu]BF 4 genel formülüne sahip, katyonik Cu (I) kompleksi sentezlenmiştir. Bileşiklerin yapıları 1 H MR, 13 C MR, 19 F MR, FT-IR ve elementel analiz yöntemleri ile aydınlatılmıştır. Bakır (I) kompleksinin, değişik organik azitler ile 1 -alkinlerin [3+2] siklokatılma tepkimelerinde yüksek katalitik aktivite gösterdiği bulunmuştur. R R 2 [(HC) 2 Cu]BF 4 R 1 R 1, R 2 : alkil ya da aril R 2 KAYAKLAR [1] Kolb, H.,C., Finn, M.,G., Sharpless, K.,B. Angew. Chem. Int. Ed., 40 (11 ), , [2] Tornoe, C.,W., Christensen, C., Meldal, M. J. rg. Chem., 67 (9 ), , [3] Rostovtsev, V.,V., Gren, L.,G., Fokin, V.,V., Sharpless, K.B. Angew. Chem. Int. Ed., 41 (14 ), , [4] Diez-Gonzalez, S., Correa, A., Cavallo, L., olan, S.,P. Chem. Eur. J., 12 (29 ), , [5] Diez-Gonzalez, S., Escudero-Adan, E.,C., Benet-Buchholz, J., Stevens, E.,D., Slawin, A.,M.,Z., olan, S.,P. Dalton Transactions, 39 (32 ), , [6] Diez-Gonzalez, olan, S.,P. Angew. Chem. Int. Ed., 47 (46 ), , [7] Teyssot, M., Chevry, A., Traikia, M., El-Ghozzi, M., Avignant, D., Gautier, A. Chem. Eur. J., 15 (26 ), , [8] Teyssot, M., auton, L., Canet, J., Cisnetti, F., Chevry, A., Gautier, A. Eur. J. rg. Chem., 18, , [9] akamura, T., Terashima, T., gata, K., Fukuzawa, S. rganic Letters, 13 (4 ), ,

127 IP-E-023 The Use of -Heterocyclic Carbene (HC) Copper (I) Complex in Azide -Alkyne ick Chemistry Deniz Demir 1, Şebnem E. Sözerli 1, Bekir Çetinkaya 2 1 Celal Bayar University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry Department, 45050, Manisa 2 Ege University, Science Faculty, Chemistry Department, 36100, İzmir The concept of click chemistry and the criteria for the transformation to be considered as click were first defined in 2001 [1]. After the discovery that copper (I) is an efficient and regiospecific catalyst for the reaction of azides and alkynes to give 1,2,3-triazoles [2,3], this transformation has become the best click reaction so far. It was reported that HC-copper (I) complexes exhibited high catalytic activities in this transformations [4-9].In this study, a new benzimidazolium salt and cationic Cu (I) complex of the formula [(HC ) 2Cu]BF 4 were synthesized. The compounds were characterized by 1 H MR, 13 C MR, 19 F MR, FT-IR and elemental analysis methods. It was found that copper (I) complex exhibited high catalytic activity in [3+2] cycloaddition reactions of various organic azides and 1-alkynes. R R 2 [(HC) 2 Cu]BF 4 R 1 R 1, R 2 : alkyl or aryl R 2 REFERECES [1] Kolb, H.,C., Finn, M.,G., Sharpless, K.,B. Angew. Chem. Int. Ed., 40 (11 ), , [2] Tornoe, C.,W., Christensen, C., Meldal, M. J. rg. Chem., 67 (9 ), , [3] Rostovtsev, V.,V., Gren, L.,G., Fokin, V.,V., Sharpless, K.B. Angew. Chem. Int. Ed., 41 (14 ), , [4] Diez-Gonzalez, S., Correa, A., Cavallo, L., olan, S.,P. Chem. Eur. J., 12 (29 ), , [5] Diez-Gonzalez, S., Escudero-Adan, E.,C., Benet-Buchholz, J., Stevens, E.,D., Slawin, A.,M.,Z.,olan, S.,P. Dalton Transactions, 39 (32 ), , [6] Diez-Gonzalez, olan, S.,P. Angew. Chem. Int. Ed., 47 (46 ), , [7] Teyssot, M., Chevry, A., Traikia, M., El-Ghozzi, M., Avignant, D., Gautier, A. Chem. Eur. J.,15 (26 ), , [8] Teyssot, M., auton, L., Canet, J., Cisnetti, F., Chevry, A., Gautier, A. Eur. J. rg. Chem., 18, , [9] akamura, T., Terashima, T., gata, K., Fukuzawa, S. rganic Letters, 13 (4 ), ,

128 IP-TR-024 Tetra ve kta-sübstitüe kso-titanyum (IV) Ftalosiyaninlerin Sentezi, Kimyasal Sensör ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Deniz Kutlu Tarakçı 1,2, İlke Gürol 2, Mika Harbeck 2, Zafer Şen 2, Mahmut Durmuş 1, Vefa Ahsen 1,2 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Anorganik Kimya Anabilim Dalı 2 TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü Ftalosiyaninler 1930 lardan bu yana, boya, pigment ve katalizör olarak, son yıllarda da fotodinamik terapide fotosensitizer olarak ve kimyasal sensörlerde algılayıcı film olarak kullanılmaktadır[1-6]. Metalli ftalosiyaninlerin bazılarının merkez metal iyonuna eksenel ligandlar bağlanabilir. Bu şekilde yapılan eksenel sübstitüsyon çözünürlüğü arttırır ve moleküller arası etkileşimi azaltır. Böylece, ilginç optik ve optoelektronik özellikli malzemeler ortaya çıkar. Merkez metal iyonları +3 ya da +4 değerlikl i olduğu durumlarda eksenel ligandlar metale kovalent bağlarla bağlanır. Titanyum ftalosiyanin türevleri bu bileşiklere örnektir. Bundan başka, uygun ligandlar birçok merkez metal iyonuyla koordinasyon bağları oluşturur[7]. Bu çalışmada, sübstitüe grup olarak flor içeren tetra ve okta TiPc bileşikleri sentezlenerek, yapıları elemental analiz, FT-IR, UV-Vis, MR, Kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Elde edilen bu bileşiklerin fotofiziksel, fotokimyasal özellikleri ve kimyasal sensör davranışları incelenmektedir. KAYAKLAR [1] yokong T., Ahsen V., Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security; Eds; Springer, ew York, 2012 [2] C. C.Leznoff and A.B.P.Lever, The Phthalocyanines, Vols 1-4, Wiley [3] Harbeck M., Taşaltın C., Gürol İ., Musluoğlu E., Ahsen V., Öztürk Z. Z., ", Sensors and Actuators B: Chemical, 510, 2, , (2010 ). [4] Tasaltın C., Gürol I., Harbeck M., Musluoglu E., Ahsen V., Öztürk Z. Z., Sensors and Actuators B: Chemical, 510, 2, (2010 ). [5] Harbeck M., Erbahar D., Gürol I., Musluoglu E., Ahsen V., Öztürk Z. Z., Sensors and Actuators, B: Chemical, 510, 1, , (2010 ). [6] Atilla D., Durmuş M., Yılmaz Ö., Gürek A., Ahsen V., yokong T., European Journal of Inorganic Chemistry, , [7] Gariati F., Galizzioli F. ve Busetto C., J.Chem.Soc, Dalton Trans, ,

129 IP-E-024 Synthesis of Substituted Tetra and cta oxo-titanium (IV) Phthalocyanine and Investigation of Sensor and Photochemical Properities Deniz Kutlu Tarakçı 1,2, İlke Gürol 2, Mika Harbeck 2, Zafer Şen 2, Mahmut Durmuş 1, Vefa Ahsen 1,2 1 Gebze Institute of Technology, Faculty of Science, Inorganic Chemistry 2 TUBITAK Marmara Research Center, Material Institute Since 1930s, Phthalocyanines are used as a dye, pigment and catalyst, in recent years, as a photosensitizer of photodynamic therapy and detect film in the chemica l sensors [1-6]. Axial ligands can be connected to the central metal ion some of the metallophthalocyanines. In this way, the resolution increases with axial substituted and reduces the intermolecular interaction. Thus, featured interesting optical and optoelectronic materials occurs. Axial ligands which the center metal ions +3 or +4 valents are connect with covalent bonds to metal. Titanium phthalocyanines are examples o f these compounds. Furthermore, suitable ligands with many central metal ions form coordination bonds [7]. In this study, synthesized of tetra and octa TiPc compounds which contain flourine as a substituted group, compounds structures illuminated by using the methods of elemental analysis, FT-IR, UV-Vis, MR, Mass Spectroscopy. The obtained compounds of photophysical and photochemical properties and chemical behavior of the sensor are analyzed. REFERECES [1] yokong T., Ahsen V., Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security; Eds; Springer, ew York, 2012 [2] C. C.Leznoff and A.B.P.Lever, The Phthalocyanines, Vols 1-4, Wiley [3] Harbeck M., Taşaltın C., Gürol İ., Musluoğlu E., Ahsen V., Öztürk Z. Z., ", Sensors and Actuators B: Chemical, 510, 2, , (2010 ). [4] Tasaltın C., Gürol I., Harbeck M., Musluoglu E., Ahsen V., Öztürk Z. Z., Sensors and Actuators B: Chemical, 510, 2, (2010 ). [5] Harbeck M., Erbahar D., Gürol I., Musluoglu E., Ahsen V., Öztürk Z. Z., Sensors and Actuators, B: Chemical, 510, 1, , (2010 ). [6] Atilla D., Durmuş M., Yılmaz Ö., Gürek A., Ahsen V., yokong T., European Journal of Inorganic Chemistry, , [7] Cariati F., Galizzioli F. ve Busetto C., J.Chem.Soc, Dalton Trans, ,

130 IP-TR-025 Yeni Tip Triflorometilkinolin Sübstitüe Suda Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Didem Evren 1, Ayfer Kalkan Burat 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul Koordinasyon kimyasının önemli bir kısmını oluşturan tetrapirol türevleri arasında yer alan ftalosiyaninler, gösterdikleri yüksek simetri, düzlemsellik ve elektron delokalizasyonu nedeniyle son yıllarda hem temel bilim hem de uygulamalı çalışmalar için üzerinde önemle durulan konulardan birini oluşturmaktadırlar [1]. Bu bileşiklerin özellikleri, amaca göre değiştirilebilmekte ve böylece farklı kullanım alanları sağlanabilmektedir. Boya ve pigment olarak kullanılmanın yanı sıra lazerlerde, fotodinamik kanser tedavisinde, optik veri depolama sistemlerinde, fotokopi makinelerinde, sıvı kristal malzemelerde, non lineer optik malzemelerde ve elektrokromik gösterge cihazlarında da kullanılabilmektedirler [2]. Son yıllarda flor grupları taşıyan metalli ftalosiyaninler ilginç elektron transfer ve foto algılayıcı özelliklerinden ötürü oldukça ilgi çekmektedirler [3]. Bu çalışmada, periferal pozisyonlarında triflorometilkinolin grupları bulunan metalsiz, çinko ve indiyum ftalosiyaninlerin sentezi gerçekleştirilmiş ve elde edilen bu yeni bileşikler FT-IR, 1 H-MR, UV-Vis ve Mass spektroskopik yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir. KAYAKLAR [1] C. C. Leznoff, A.B.P. Lever, Phthalocyanines Properties and Applications, VCH, Weinheim, , Vol [2] Z.A. Bayır, Dyes and Pigments,2005, 65, [3] A. K. Burat, Z.P. Öz, Z. A. Bayır, Monatshefte für Chemie, 2012, 143,

131 IP-E-025 Synthesis and Characterization of ovel Water Soluble Phthalocyanines Bearing Trifluoromethylquinoline Groups Didem Evren 1, Ayfer Kalkan Burat 1 1 Istanbul Technical University,Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, İstanbul Phthalocyanines (Pcs) are an important class of the tetrapyrrolic macrocycles in coordination chemistry,with their high symmetry, planar square structure and highly delocalized π-electron system, Pcs are of interest in both application and basic science in recent years [1]. Properties of these compounds can be changed according to the purpose and thus they can be used in different areas. In addition to their applications as dyes and pigments, they are used in photodynamic theraphy, optical date storage, liquid crystals, nonlinear optics and electrochromic devices [2]. Recently, fluorinated metallophthalocyanines are currently receiving a great deal attention due to their interesting electron-transfer and photosensitizing properties[3]. In this work, metal free, zinc and indium phthalocyanines including trifluoromethylquinoline groups on peripheral positions have been synthesized and these new compounds were characterized by FT-IR,, 1 H MR, UV-Vis and mass spectroscopic methods. REFERECES [1] C. C. Leznoff, A.B.P. Lever, Phthalocyanines Properties and Applications, VCH, Weinheim, , Vol [2] Z.A. Bayır, Dyes and Pigments,2005, 65, [3] A. K. Burat, Z.P. Öz, Z. A. Bayır, Monatshefte für Chemie, 2012, 143,

132 IP-TR-026 Bis (fosfino )amin Türü Ligand İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Ketonların Transfer Hidrojenasyonundaki Katalitik Aktiviteleri Duygu Elma, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 21280, Diyarbakır Katalitik transfer hidrojenasyon metodu, yalnızca kararlı hidrojen dönoru gerektirmesi nedeniyle moleküler hidrojenlemeye alternatif olarak oldukça hızlı bir gelişim göstermiştir [1]. Hidrojen kaynağı olarak iso-prh un kullanıldığı transfer hidrojenasyon, çevre açısından zararlı madde kullanımı ve yüksek basınç koşulları gerektirmemesi, toksik olmaması, ve oluşan yan ürünün reaksiyon ortamından kolayca uzaklaştırılması v.b. nedenlerden dolayı oldukça avantajlıdır [2]. Özellikle günümüzde, ilaç endüstrisinde ve ticari açıdan önemli çok sayıdaki maddenin sentezinde kullanılan optikçe aktif sekonder alkollerin sentezlenmesinde en dikkat çeken yöntemlerin başında gelmektedir [3,4]. R + iso-prh, / baz X Ph 2 P Rh Ph 2 P P Ph 2 P Ph 2 X BF 4 R PPh 2 PPh 2 Rh BF 4 X:S (1) X: (2) H R:2-izopropil (3) R:4-izopropil (4) R * + aseton R: H, 4-F, 4-, 4-Br, 2-CH 3, 4-CH 3 Bu çalışmada 1, 2, 3, 4 komplekslerinin izopropil alkol ve ah varlığında asetofenon türevlerinin transfer hidrojenasyon reaksiyonlarını yüksek dönüşümle katalizlediği görülmüştür. KAYAKLAR [1] Johnstone, R. A. W., Wilby, A. H., Entwistle I. D., Chem. Rev., 85, , [2] Gladiali S., Mestroni G., Transition Metal for rganic Synthesis (Eds.: M. Beller. C. Bolm), Wiley VCH, Weinheim ), 2, , [3] Siegel, H., Himmele, V., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 92, , [4] Botteghi C., Paganelli S., Schionato A., Marchetti M., Chirality, 3, ,

133 IP-E-026 Catalytic Activity of Cationic Rhodium Complexes of bis (phosphinoamine) Type Ligand in Transfer Hydrogenation of Ketones Duygu Elma, ermin Meriç, Fatih k, Murat Aydemir, Akın Baysal Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry 21280, Diyarbakır Catalytic transfer hydrogenation with the aid of a stable hydrogen donor is a useful alternative method for catalytic hydrogenation by molecular hydrogen [1]. Iso-PrH is a popular reactive solvent for transfer hydrogenation reactions since it is easy to handle and is relatively non-toxic, environmentally benign and a there is no need to employ high hydrogen pressure [2]. Today, the catalytic transfer hydrogenation of prochiral ketones is one of the most attractive methods for synthesizing optically active secondary alcohols, which form an important class of intermediates for fine chemicals and pharmaceuticals [3,4]. R + iso-prh, / base X Ph 2 P Rh Ph 2 P P Ph 2 P Ph 2 X BF 4 R PPh 2 PPh 2 Rh BF 4 X:S (1) X: (2) H R:2-isopropyl (3) R:4-isopropyl (4) R * + acetone R: H, 4-F, 4-, 4-Br, 2-CH 3, 4-CH 3 In the present study, 1-4 complexes were found to be efficient catalyst in the transfer hydogenation reaction acetophenone derivatives in the presence of iso-prh/ah in excellent conversions. REFERECES [1] Johnstone, R. A. W., Wilby, A. H., Entwistle I. D., Chem. Rev., 85, , [2] Gladiali S., Mestroni G., Transition Metal for rganic Synthesis (Eds.: M. Beller. C. Bolm), Wiley VCH, Weinheim ), 2, , [3] Siegel, H., Himmele, V., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 92, , [4] Botteghi C., Paganelli S., Schionato A., Marchetti M., Chirality, 3, ,

134 IP-TR-027 Bis (fosfino )amin Ligandı İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Duygu Elma, ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 21280, Diyarbakır P--P iskeletine sahip olan bis (fosfino )aminlerin çeşitlilik yönünden zengin ligandlar olduğu görülmektedir [1]. Basit bir P- bağı oluşması yoluyla faklı yapısal modifikasyonlara ulaşmak mümkün olduğundan bu ligand ailesi organik sentezde önemli bir yer tutar [2]. Şelat yapıdaki bis (fosfino )amin ligandları katalizörlerin seçicilik ve aktiviteleri üzerine olan olumlu etkilerinden dolayı, organometalik kimyada ve homojen katalizde son derece önemli bir yere sahiptirler [3]. X Ph 2 P PPh 2 X Ph 2 P P Ph 2 Rh Ph 2 P P Ph 2 X BF 4 X:S; X:S (1) X: (2) R PPh 2 PPh 2 R PPh 2 PPh 2 Rh BF 4 R:2-izopropil; 4-izopropil R: 2-izopropil (3) R: 4-izopropil (4) Bu çalışmada bis (fosfino )aminleri [Rh (CD ) 2]BF 4 ile etkileştirilerek 1, 2, 3, 4 kompleksleri sentezlendi. Bu komplekslerin yapıları 31 P-{ 1 H} MR spektrumunun yanında multi nükleer MR teknikleri ve spektroskopik tekniklerle de aydınlatıldı. KAYAKLAR [1] Aydemir, M., Baysal, A., Durap,F., Gümgüm, B., Yıldırım, L.T., Özkar, S., Appl. rganomet. Chem. 23, , 2009 [2] Biricik,., Fei, Z., Scopelliti, R., Dyson, P.J., Helv. Chim. Acta, 83, , [3] Balakrishna, M.S., Panda, R., Smith D. C., Kalamn, Jr. A., and olan, S. P., J. rganomet. Chem., 599, ,

135 IP-E-027 Synthesis and Characterization of Cationic Rhodium Complexes of bis (phosphinoamine) Ligand Duygu Elma, ermin Meriç, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal Dicle University, Faculty of Science, Department of Chemistry 21280, Diyarbakır Bis (phosphinoamines) having P--P frame are very diverse ligands [1]. This ligand family is important in organic synthesis since it is possible to achieve various structural modifications through simple P - bond formation [2]. Chelated bis (phosphinoamine) ligands have an extremely important place in organometallic chemistry and homogeneous catalysis due to their positive effects on selectivity and activity of the catalysts [3]. X Ph 2 P PPh 2 X Ph 2 P P Ph 2 Rh Ph 2 P P Ph 2 X BF 4 X:S; X:S (1) X: (2) R PPh 2 PPh 2 R PPh 2 PPh 2 Rh BF 4 R:2-isopropyl; 4-isopropyl R: 2-isopropyl (3) R: 4-isopropyl (4) In the present study, 1-4 complexes were synthesized by treating bis (phosphino )amines with [Rh (CD ) 2]BF 4. The complexes were characterized by 31 P-{ 1 H} MR and multinuclear MR techniques and other spectroscopic techniques as well as elemental analysis. REFERECES [1] Aydemir, M., Baysal, A., Durap,F., Gümgüm, B., Yıldırım, L.T., Özkar, S., Appl. rganomet. Chem. 23, , 2009 [2] Biricik,., Fei, Z., Scopelliti, R., Dyson, P.J., Helv. Chim. Acta, 83, , [3] Balakrishna, M.S., Panda, R., Smith D. C., Kalamn, Jr. A., and olan, S. P., J. rganomet. Chem., 599, ,

136 IP-TR-028 Katyonik işasta ile Uranyum (VI) İyonunun Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi Elif Ant Bursalı 1, Selin Özde Gürsaç 1, Şerife Yıldız 1, Gün Binzet 2, Serap Seyhan Bozkurt 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2 Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Son zamanlarda admisele dayanan katı faz ekstraksiyon yöntemi, sulu çözeltilerden metal iyonlarının ayrılması ve zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır [1]. Katı faz ekstraskiyonunda misel kullanımı, yüksek ekstraksiyon verimi, yüksek breakthrough hacmi, analitlerin kolay eluasyonu gibi avantajlara sahiptir [2,3]. Bu amaçla çalışmada öncelikle nişasta epiklorhidrin ve 3 -kloro-2-hidropropiltrimetilamonyum klorür kullanılarak katyonik hale getirilmiştir [4]. Elde edilen katyonik nişasta misel olarak kullanı lan sodyum dodesil sülfatlı ortamda benzoiltiyoüre ligandı (Şekil 1) ile etkileştirilmiştir. Hazırlanan admisel katı faz ekstraksiyon sorbenti, uranyum (VI) iyonunun sulu çözeltilerden ayrılması ve zenginleştirilmesinde kullanılmıştır. Bunun için gerekli olan; ph, ligand miktarı, katyonik nişasta miktarı, geri sıyırma çözeltisi gibi optimum parametreler belirlenmiştir. S 2 H Şekil 1.,-difenil- - (4-nitro )benzoiltiyoüre Uranyum (VI) iyonlarının sorbente tutunma ph larının ph 5-7 olduğu, sorbente tutunan uranyum iyonlarının 1 ml 1 M H çözeltisi ile geri alındığı, tutunma kapasitesinin 0,185 mmol/g olduğu ve zenginleştirme faktörünün 107 olduğu gözlenmiştir. KAYAKLAR [1] Ghaedi, M., iknam K., Shokrollahi, A., iknam, E., Rajabi, H.R. and Soylak, M. Jou rnal of Hazardous Materials, 155, , [2] Li, L., Huang Y., Wang, Y. and Wang, W. Analytica Chimica Acta, 631, , [3] Absalan, G. and Mehrdjardi, M. A. Separation and Purification Technology, 33, , [4] Baek, K., Yang, J.S., Kwon, T.S. and Yang, J.W. Desalination, 206, ,

137 IP-E-028 Enrichment of Uranium (VI) Ion with Starch by Solid Phase Extraction Elif Ant Bursalı 1, Selin Özde Gürsaç 1, Şerife Yıldız 1, Gün Binzet 2, Serap Seyhan Bozkurt 1 1 Dokuz Eylul University Faculty of Science Chemistry Department 2 Mersin University Faculty of Arts and Science Chemistry Department In recent years solid phase extraction method based on admicelle was used for enrichment and separation of metal ions from aqueous solutions [1]. Micelle usage in solid phase extraction has some advantages such as high extraction yield, high breakthrough volume and also e asy eluation of analytes [2,3]. In this study starch was primarily modified to cationic starch with 3 -chloro-2- hydroxypropyltrimethylammonium chloride and epichlorohydrin [4]. The obtained cationic starch was reacted with benzoylthiourea ligand (Figure 1) in a medium of sodium dodecyl sulphate which was used as micelle. The prepared admicelle solid phase extraction sorbent was used in enrichment and separation of uranium (VI) from aqueous solutions. The optimum parameters required for this purpose; such as ph, ligand concentration, amount of cationic starch and stripping solution were determined. S 2 H Figure 1.,-diphenyl- - (4-nitro )benzoylthiourea The sorption phs of uranium (VI) ions onto sorbent were observed as ph 5-7, the adsorbed uranium ions were stripped with 1 ml 1 M H solution, the sorption capacity was observed as 0,185mmol/g and enrichment factor was observed as 107. REFERECES [1] Ghaedi, M., iknam K., Shokrollahi, A., iknam, E., Rajabi, H.R. and Soylak, M. Journal of Hazardous Materials, 155, , [2] Li, L., Huang Y., Wang, Y. and Wang, W. Analytica Chimica Acta, 631, , [3] Absalan, G. and Mehrdjardi, M. A. Separation and Purification Technology, 33, , [4] Baek, K., Yang, J.S., Kwon, T.S. and Yang, J.W. Desalination, 206, ,

138 IP-TR-029 Toryum (IV) İyonunun Katyonik işasta ile Adsorpsiyonunda İyonik Sıvıların Kullanılabilirliği Elif Ant Bursalı 1, Serap Seyhan Bozkurt 1, Mürüvvet Yurdakoç 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Katyonik nişasta yapısal özelliğinden dolayı metal iyonlarının adsorpsiyon çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır [1]. Katyonik bir gruba sahip olmasından dolayı mineral bağlayıcı özelliği önem kazanmaktadır. İyonik sıvılar, uçucu olmayan (çevre dostu ), mükemmel solvasyon özelliği olan, alev-almaz ve yüksek termal kararlılığa sahip olduklarından sıvı-sıvı ekstraksiyonu, sentez, ayırma ve elektrokimyada geniş kulla nım alanı bulmaktadırlar [2]. Son zamanlarda da iyonik sıvılar silikajel gibi destek maddelerine emdirilerek katı faz ekstraksiyon çalışmalarında kullanılmaktadır [3]. Bu çalışmada nişasta; epiklorhidrin ve 3-kloro-2-hidroksipropilamonyum klorür kullanılarak katyonik nişastaya dönüştürülmüştür (Şekil 1) [1]. Elde edilen ürün toryum (IV) iyonunun adsorpsiyon çalışmalarında kullanılmıştır. Adsorpsiyona anyon grubu farklı olan iyonik sıvıların etkisi incelenmiştir. Şekil 1 işastanın sulu bazik ortamda epiklorhidrin ve 3-kloro-2-hidroksipropilamonyum klorür ile tepkimesi KAYAKLAR [1] Baek, K., Yang, J.S., Kwon, T.S. and Yang, J.W. Desalination, 206, , [2] Yao, C. and Anderson, J.L. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395, , [3] Ayata, S., Bozkurt, S.S. and cakoğlu, K. Talanta, 84, ,

139 IP-E-029 The Usage Availability of Ionic Liquids in the Adsorption of Torium (IV) Ion with Cationic Starch Elif Ant Bursalı 1, Serap Seyhan Bozkurt 1, Mürüvvet Yurdakoç 1 1 Dokuz Eylul University Faculty of Science Chemistry Department Cationic starch was frequently used in adsorption studies of metal ions due to its structural properties [1]. Due to having a cationic group its mineral binding property was gaining in importance. Because ionic liquids are nonvolatile (environmentally friendly ), have an excellent feature of solvation, nonflammable and have high termal stability, they find wide range of uses in liquid-liquid extraction, synthesis, separation and electrochemistry [2]. Also in recent days ionic liquids have been used in solid phase extraction studies by being impregnated onto support materials such as silicagel [3]. In this study starch was converted to cationic starch by using epichlorohydrin and 3 -chloro-2- hydroxypropyltrimethylammonium chloride (Figure 1) [1]. The obtained product was used for the adsorption studies of torium (IV) ion. Effect of ionic liquids with having different anioni c groups onto adsorption was investigated. Figure 1 The reaction of starch with epichlorohydrin and 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride in aqueous alkali medium REFERECES [1] Baek, K., Yang, J.S., Kwon, T.S. and Yang, J.W. Desalination, 206, , [2] Yao, C. and Anderson, J.L. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395, , [3] Ayata, S., Bozkurt, S.S. and cakoğlu, K. Talanta, 84, ,

140 IP-TR-030 Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Elif Çelenk Kaya 1, Hülya Karadeniz 2, uran Kahriman 3, Afşin Ahmet Kaya 1, Atalay Sökmen 4 1 Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Gümüşhane, 29100, Türkiye 2 Adli Tıp Kurumu, Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon, 61030, Türkiye 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Trabzon, 61080, Türkiye 4 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon, 61080, Türkiye Ftalosiyaninler tetrabenzoporfirazin içeren koyu renkli bileşiklerdir. Ticari önemlerinden dolayı 1928 yılından sonra en çok araştırma yapılan sentetik boyar madde sınıfını oluştururlar. En önemli özellikleri, kuvvetli oksitleyici reaktifler dışında kimyasal maddelere, ısıya ve ışığa karşı dayanıklı olmalarıdır. Özellikleri ve fonksiyon kazanabilirlikleri sayesinde akıllı ilaçların ve ileri teknoloji malzemelerinin üretiminde çok önemli yerleri vardır [1,2]. M M: 2H, i (II ), Zn (II ), Co (II ), Cu (II ) Bu çalışmada yeni metalsiz ve metalli ftalosiyaninler mikrodalga yöntemiyle elde edilerek yapıları IR, 1 H- MR, 13 C-MR, UV-Vis ve kütle spektral verileri ile aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal özellikleri incelenmiştir. KAYAKLAR [1] Özer, M., Yılmaz, F., Erer, H., Kani, İ., Bekaroğlu, Ö. Appl.rganometal. Chem., 23, 55-61, [2] Paddock, R., Hiyama, Y., McKay, J., guyen, S.,Tetrahedron Letters, 45, ,

141 IP-E-030 Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities Study of ew Phthalocyanines Elif Çelenk Kaya 1, Hülya Karadeniz 2, uran Kahriman 3, Afşin Ahmet Kaya 1, Atalay Sökmen 4 1 Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Gümüşhane, 29100, Türkiye 2 Adli Tıp Kurumu, Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon, 61030, Türkiye 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Trabzon, 61080, Türkiye 4 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon, 61080, Türkiye Phthalocyanines, dark-colored compounds containing tetrabenzoporfirazin. Trademarks of their importance after 1928, the most frequently studied form a class of synthetic dyestuffs. The most important properties of chemical substances except strong oxidising agents, that they are resistant to heat and light. Thanks to the features and gain functions, they have an important place at the production of smart drugs and high -tech materials [1,2]. M M: 2H, i (II ), Zn (II ), Co (II ), Cu (II ) In this study a new metal-free and metal phthalocyanines obtained by the microwave method, structures were determined by IR, 1 H-MR, 13 C-MR, UV-Vis and mass spectral data. Antimicrobial properties of the synthesized compounds were investigated. REFERECES [1] Özer, M., Yılmaz, F., Erer, H., Kani, İ., Bekaroğlu, Ö. Appl.rganometal. Chem., 23, 55-61, [2] Paddock, R., Hiyama, Y., McKay, J., guyen, S.,Tetrahedron Letters, 45, ,

142 IP-TR-031 Tridentat Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Elif Güler, Gökhan Ceyhan, Serhan Uruş, Mehmet Tümer K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı Uzun yıllardır Schiff bazları ve onların metal kompleksleri koordinasyon kimyasında şelat yapıcı ligantlar olarak kullanılmış ve hâlâ kullanılmaktadır. Schiff bazı ligandları ve metal kompleksleri endüstriyel, antifungal, antibakteriyel, antikanser ve böcek öldürücü alanlarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Schiff bazları biyolojik olarak önemli model bileşikler olarak kabul edilir ve birçok biomimetik katalitik tepkimelerde bulunur. Şelat yapıcı ligantlar, S ve donör atomları içerirler. Bu atomlar metal iyonuyla bazın birbirine bağlanmasını sağlarlar. Metal iyonları şelat yapan Schiff bazlarının biyolojik olarak etkili bölgelerine bağlanarak onların aktivitelerini artırabilir. Schiff bazı metal komplekslerinde çok fazla ligand seçeneği olduğundan birçok alanda araştırma yapılmıştır [1]. Şekil. HL 2 Ligandının 1 H-MR Spektrumu. Bu çalışmada; çeşitli salisilaldehit türevleri ile 4-amino-2,3 dimetil-1-fenil-3-pirazolon alkollü ortamda tepkimeye sokularak Schiff baz ligandları elde edilmiş, spektroskopik ve analitik metotlarla karakterize edilmiştir. Şekil de HL 2 ligandının 1 H-MR spektrumu verilmiştir. Ligandların Cu (II) ve Co (II) kompleksleri elde edilmiştir. Ligand ve metal komplekslerinin elektrokimyasal çalışmaları farklı çözücü ve farklı tarama hızlarında yapılmıştır. Ligandların ve metal komplekslerinin bazı potansiyellerde dönüşümlü olduğu belirlenmiştir. KAYAKLAR [1] Çelik C., McKee V., Kose M., Aslantaş M., Tümer M., Journal of Molecular Structure, 985, ,

143 IP-E-031 İnvestigation f Synthesis, Caracterization, Termal and Electrochemical Properties f The Tridentate Schiff Base Ligands and Their Metal Complexes Elif Güler, Gökhan Ceyhan, Mehmet Tümer K.Maras Sutcu İmam University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry For many years, Schiff bases and their metal complexes have been used as a chelat maker in coordination chemistry and are still using. Schiff base ligands and their metal complexes have been used in the industrial, antifungal, antibacterial, anticancer, insecticides areas. Schiff bases are acceptable as the model compounds and they are found in the many catalytic reactions. Chelate maker ligands contain the, S and donor atoms. There atoms provite the bonding each other of the metal ion and base. As the metal ions connect the biological effective sites of the chelate maker Schiff bases, they increase their activity. As there are a lot of Schiff bases, it has been done in the many areas [1]. Figure. 1 H-MR Spectrum of the ligand HL 2 İn this study, several salcyaldehide derivatives and 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrasolon have been reacted in the ethanolic media and the Schiff base ligands have been synthesized and characterized by the analitical and spectroscopic methods. 1 H-MR spectrum of the ligand HL2 has been given in Figure. The Cu(İİ) and Co(İİ) complexes of the ligands have been obtained. The e lectrochemical studies of the ligands and their metal complexes have been donein the different solvents and scan rates. The redox properties of the ligands and their metal complexes have been determined reversible in the some potentials. REFERECES [1] Çelik C., McKee V., Kose M., Aslantaş M., Tümer M., Journal of Molecular Structure, 985, ,

144 IP-TR-032 Katı Destekli 2 4 Tipindeki Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, Alkan ksidasyonu ve Epoksidasyon Tepkimelerinin İncelenmesi Elif Güler 1, Tuğçe Erkenez 1, Gökhan Ceyhan 1,Serhan Uruş 1,Mehmet Tümer 1 1 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı Schiff baz ligandları; imin azotu ve genellikle aldehite bağlı diğer bir grup üzerinden metallere koordine olmaktadırlar [1]. Schiff baz ligandının donör atomlarının sayısı, yapısı ve nisbi pozisyonu homo ve heteropolinükleer kompleksler içerisinde metal iyonlarının sayısı kadar metalik merkezlerin stereokimyası üzerinde de iyi bir kontrol sağlamaya imkan tanımaktadırlar [2]. Şekil. Katı destekli A )Co (II ), B )i (II ), C )Cu (II) komplekslerinin sem görüntüsü Bu çalışmada; 2,4-dihidroksibenzaldehitin çeşitli diaminlerle reaksiyonundan Schiff baz ligandları elde edilmiş ve bunların metal kompleksleri sentezlenmiştir. Elde edilen Schiff baz ligand ve metal kompleksleri çeşitli analitik ve spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Daha sonra Schiff baz ligandlarının klorometilpolistiren (merrifield resin) ile tepkimeleri yapılarak katı destekli polimer Schiff baz liganları ve bunların çeşitli metal kompleksleri sentezlenmiş, kataliz özellikleri incelenmiştir. Sentezlenen katı destekli Co (II ), Cu (II) ve i (II) komplekslerinin sem görüntüsü Şekil de görülmektedir. KAYAKLAR [1] M. Andruh, F. Tuna, M.A. Cato. Focus on rganometallic Chemistry Research, ova Publishers, Hauppauge. (2005) 144. [2] A.J. Atkins, D. Black, A.J. Blake, A. Marin-Bocerra, S. Parsons, L. Ramirez,, M. Schroder. Chem. Commun. (1996)

145 IP-E-032 Solid Support Synthesis Characterization f 2 4-Type Schiff Base Ligands and Metal Complexes, xidation and Epoxidation Reactions Alkan Investigation Elif Güler, Tuğçe Erkenez, Gökhan Ceyhan, Serhan Uruş, Mehmet Tümer K.Maras Sutcu Imam University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry Schiff bases ligands coordinating imine nitrogen and metal which generally depends on other aldehyde groups [1]. The number of the donor atoms of the Schiff base ligands also its structure and the relative positions make it possible both home and the number of metal ions in complexes heteropolynuclear and metallic centers for ensuring a good control on the stereochemistry [2]. Figure. SEM images of solid suooprted A) Co (II ), B )i (II) and C )Cu (II) complexes. In this study, the reaction of 2,4-dihidroxibenzaldehyde various diamines derived from Schiff base ligands and their metal complexes have been synthesized. The obtained Schiff base ligands and their metal complexes were characterized by various analytical and spectroscopic methods. Then, Schiff base ligands klorometilpolistiren (Merrifield resin) made to react with a variety of solid-supported polymer Schiff base metal complexes and their liganları synthesized catalyst were investigated. Synthesized in the solidsupported Co (II ), Cu (II) and i (II) complexes are in Figure SEM image. REFERECES [1] M. Andruh, F. Tuna, M.A. Cato. Focus on rganometallic Chemistry Research, ova Publishers, Hauppauge. (2005) 144. [2] A.J. Atkins, D. Black, A.J. Blake, A. Marin-Bocerra, S. Parsons, L. Ramirez,, M. Schroder. Chem. Commun. (1996)

146 IP-TR-033 Floreniliden Köprülü Aminosiklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Saadet Elif İncir 1, Tuba Yıldırım 2, Adem Kılıç 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, Gebze/Kocaeli 2 Amasya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Amasya Fosfazen kimyasının en önemli özelliği çok farklı gruplar ile sübstitüsyon reaksiyonları verebilmesi ve bağlanan gruplara göre bileşiklerin çok farklı özelliklerinin değişmesidir. Bu da sentezlenen yeni fosfazen türevlerinin birçok uygulama alanında (sıvı kristal, gaz sensör, yanmaya dayanıklı malzeme, vb.) kullanılmasını sağlar. Fosfazen bileşiklerinin çeşitli farmakolojik (anti-tümör, anti-viral, sitotoksik) etkilere sahip olduğu 1985 den beri bilinmektedir [1-2]. Bazı aminofosfazenlerin biyolojik aktivite çalışmalarında antikarsinojenik, anti-bakteriyel ve HIV virüsüne karşı aktiviteye sahip oldukları belirlenmiştir. Yapılan son çalışmalarda bu bileşiklerin düşük toksiditeye sahip olmalarından dolayı kemoterapi uygulamal arında önemli avantajlar sağladığı belirtilmiştir [3]. Bu çalışmada hekzaklorosiklotrifosfazen (1) ile aromatik reaktiflerin (2, 3) reaksiyonları gerçekleştirilerek (Şekil 1 ), sübstitüe olmuş siklotrifosfazenler (4, 5) ile difonksiyonlu poliaromatik reakt if olan 4,4 - (9- floreniliden )dianilin in (6) reaksiyonları incelendi. Reaksiyonlar sonucu oluşan ürünlerin (4, 5, 7, 8) yapıları kütle, 31 P ve 1 H MR spektrumlarından elde edilen veriler ile aydınlatıldı. X R (2) THF THF (1) (3) Et3 Et3 (4,5) (6) R X (7) (8) Şekil 1. Floreniliden Köprülü Aminosiklotrifosfazenler Elde edilen bu yeni tür floreniliden köprülü siklotrifosfazen bileşiklerinin biyolojik aktivite çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmanın yapılmasında maddi destek sağlayan TÜBİTAK (TBAG 111T085 ) a teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Sassus, J.L.; Graffeuil, M.; Castera, P.; Labarre, J.F.; Inorg.Chim. Acta, 108, 23-27, 1985 [2] Yıldırım, T., Bilgin, K.; Yenilmez Çiftçi, G.; Tanrıverdi Eçik, E.; Şenkuytu, E.; Uludağ, Y.; Tomak, L.; Kılıç, A.; Eur. J. Med. Chem., 2, , 2012 [3] Beak, H.; Cho, Y.; Lee, C..; And Shon, Y.S.; Anti Cancer Drugs., 11, ,

147 IP-E-033 The Synthesis of Fluorenylidene- Bridged Aminocyclotriphosphazenes, Characterization and The Investigation of Biological Activity Elif Şenkuytu 1, Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Saadet Elif İncir 1, Tuba Yıldırım 2, Mahmut Durmuş 1 Ve Adem Kılıç 1 1 Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, Gebze 41400, Kocaeli, Turkey 2 Department of Biology, Amasya University Faculty of Science, 5100, Amasya, Turkey The most important feature of the chemistry of phosphazene, their give substitution reactions of very different groups and according to the groups connected with the compounds shows very different properties. The new phosphazene derivatives find a variety of applications in science and technology including liquid crystal, gas sensor and a fire resistant ma terial. Phosphazane compounds are known to possess various pharmacological properties (antitumor, antiviral and cytotoxic) since 1985 [1-2]. Some aminocylophosphazenes were found to activity against anti -carcinogenic, anti-bacteria and HIV of the biological activity studies. Recent studies, these compounds have indicated some important advantages of chemotherapeutic applications due to their have low toxicity [3]. In this study, firstly substituted derivatives of cyclotriphosphazene (4, 5) were synthesized from the reaction of 1 with aniline and 2- naphthylamine, respectively and then, the reaction of 4 and 5 with 4,4 - (9- fluorenylidene )dianiline (2) results in fluorenylidene bridged compounds (7, 8 ). X R (2) THF THF (1) (3) Et3 Et3 (4,5) (6) R X (7) (8) Figure 1. Fluorenylidene- Bridged Aminocyclotriphosphazenes All products resulting from the reaction was purified and structure of them investigated by mass spectrometry, 1 H and 31 P MR spectroscopy measurements. Biological activity studies are continuing for compounds (4, 5, 7 and 8 ). The authors would like to thank the Scientific and Technical Research Council of Turkey for financial support (Grant 111T085 ). REFERECES [1] Sassus, J.L.; Graffeuil, M.; Castera, P.; Labarre, J.F.; Inorg.Chim. Acta, 108, 23-27, 1985 [2] Yıldırım, T., Bilgin, K.; Yenilmez Çiftçi, G.; Tanrıverdi Eçik, E.; Şenkuytu, E.; Uludağ, Y.; Tomak, L.; Kılıç, A.; Eur. J. Med. Chem., 2, , 2012 [3] Rajeswara R. M., Bolligarla R., Butcher R.J., Ravikanth M., Inorg. Chem. 49, ,

148 IP-TR-034 itro Grubu İçeren Yeni Üç Dişli (--) Schiff Baz- Rutenyum Alkiliden Komplekslerinin Sentezi ve Halka Kapanma Metatez Reaksiyonu Uygulamaları Emel Bucak, Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800, Beytepe, AKARA Metatez reaksiyonları başka yollarla elde edilemeyen organik ve polimerik malzemelerin eldesinde, özellikle organik ve sentetik kimya alanlarında kullanılan etkin bir sentetik metottur [1]. Özellikle Halka Kapanma Metatez (RCM) reaksiyonları ile steroid, laktam ve indol gibi biyoaktif malzelemeler kolaylıkla sentezlenebilmektedir [2]. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda rutenyum bazlı metatez katalizörlerinin bu reaksiyonları yüksek seçicilik ve verimler ile katalizlendiği bulunmuştur. Bu çalışmada nitro grubu takılı üç dişli Schiff bazı içeren yeni rutenyum alkiliden kompleksleri sentezlenmiş ve bu komplekslerin RCM aktiviteleri çeşitli dien türevleri üzerinde test edilmiştir. Bu kompleks ler ile katalizlenen RCM reaksiyonlarının ortama eklenen asit miktarı ile doğru orantılı olarak ilerlediği ve doğrudan asit miktarı ile reaksiyon hızının ve oranlarının kontrol edilebildiği gözlemlenmiştir. Şekil 1. Rutenyum Katalizörleri varlığında RCM reaksiyonu KAYAKLAR [1] Monsaert S., Ledoux., Drozdzak R., Verpoort F., J. Poly. Sci., 48, 302, [2] Samec J.S.M, Keitz B.K., Grubbs R.H., J. rganomet. Chem., 695, 1831,

149 IP-E-034 Synthesis of ovel Ruthenium Alkylidene Complexes Bearing itro Substitued Tridentate (--) Schiff Base Ligands and Their Catalytic Activity on Ring osing Metathesis Reactions Emel Bucak, Bengi Özgün Öztürk, Solmaz Karabulut Hacettepe University, Chemistry Department, 06800, Beytepe, AKARA Metathesis is an efficient synthetic method for obtaining organic and polymeric materials, especially used in organic and synthetic chemistry [1]. Bioactive molecules such as stereoid, lactam and indols can be synthesized by Ring osing Metathesis (RCM) reactions [2]. Recent works showed that ruthenium based metathesis complexes catalyze this reactions with high yields and selectivities. In this study novel ruthenium alkylidene complexes bearing nitro substitued tridentate schiff base ligands have synthesized and RCM activity of these complexes were tested on several dienes. It was found that the rate of RCM reactions catalyzed by these complexes proceeds in a correlation with the amount of acid added. Additionally, reaction rate and yield can be controlled by amount of acid added. REFERECES Figure 1. RCM reactions in the presence of ruthenium catalyst [1] Monsaert S., Ledoux., Drozdzak R., Verpoort F., J. Poly. Sci., 48, 302, [2] Samec J.S.M, Keitz B.K., Grubbs R.H., J. rganomet. Chem., 695, 1831,

150 IP-TR-035 Muğla Yöresi Mermerlerinin Doğal Radyonüklit İçeriğinin Belirlenmesi ve Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi Ezgi Eren Belgin, Gül Asiye Ayçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Muğla ve yöresinde mermercilik özellikle 1980 li yıllardan sonra hızla gelişerek bölge önemli bir mermer üretim ve işleme merkezi haline gelmiştir. Bölgede mermer ocakları özellikle Yatağan, Kavaklıdere, Fethiye ilçeleri ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Muğla yöresi mermerlerinin, bulundukları stratigrafik seviyeye bağlı olarak, doku, renk ve desenleri farklılıklar göstermekte ve mermer sektöründe farklı isimlerle tanımlanmaktadır [1]. Bu çalışmada Muğla ve yöresinde yaygın olarak üretilerek kullanıma sunulan beş farklı doğal mermer türü (Muğla Sedef-Kavaklıdere, Muğla Beyaz-Yatağan, Muğla Leylak-Kavaklıdere, Patara Beige-Fethiye, oce Traverten-Fethiye) radyolojik açıdan incelenerek doğal radyonüklit aktivite derişimleri gama spektrometrik olarak belirlenmiştir. İncelenen doğal mermer örneklerinin radyonüklit aktivite derişimleri, bina yapım ve dekorasyonunda kullanılması durumunda, radyolojik risk açısından değerlendirilmiştir. USCEAR ın 1993 raporuna göre bina içi ortamda karasal kaynaklardan alınan etkin doz eşdeğerinin yılda 1 msv i aşmaması gerektiği göz önüne alınarak incelenen doğal mermerlerin radyolojik açıdan risk taşımadığı belirlenmiştir [2]. KAYAKLAR [1] A. B. Yavuz,. Türk, M. Y. Koca, Geological Engineering 26 (1 ),1-18, 2002 [2] USCEAR 1993 Report, Sources and Effects of Ionizing Radiation,

151 IP-E-035 Determination of atural Radionuclite Content and Evaluation for Radiological Risk of Muğla Reigion Marbles Ezgi Eren Belgin, Gül Asiye Ayçık Muğla Sıtkı Koçman University Science Faculity Chemistry Department Marble sector is rapidly developed especially after 1980 s in Muğla and the region became an important marble production and penetrating center. Marble quarries are especially found in Yatağan, Kavaklıdere and Fethiye districts. Muğla locality marbles are different in color, structure and pattern depended on their stratigrafic level [1]. In this study, five different natural marble samples (Muğla Sedef-Kavaklıdere, Muğla Beyaz-Yatağan, Muğla Leylak-Kavaklıdere, Patara Beige-Fethiye, oce Traverten-Fethiye) that are most commonly produced in Muğla region are investigated radiologicaly and radionuclite activity concentrations are determined gamma spectrometricaly. Marble samples radionuclite activity concentrations are approached by radiological risk in the case of their usage in buildings and decoration. As a result it is reported that investigated marble samples do not have any radiological risk according to the USCEAR s 1993 report that reports maximum 1 msv committed effective dose equivalent in a year [2]. REFERECES [1] A. B. Yavuz,. Türk, M. Y. Koca, Geological Engineering 26 (1 ),1-18, 2002 [2] USCEAR 1993 Report, Sources and Effects of Ionizing Radiation,

152 IP-TR-036 İmidazol Türevi Ligantlar İçeren Cu (II )-Piridin-2,3-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Fatih Semerci 1,2, kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör 3 1 Eskişehir smangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Eskişehir 2 Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kırklareli 3 ndokuzmayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Samsun Koordinasyon polimerlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması uygulama alanları nedeniyle ilgi çekmektedir [1]. Koordinasyon polimerlerinin sentezinde, köprü ligant olarak metal iyonlarına koordine olabilen ve karboksilat grubu bulunduran heterohalkalı bileşikler ligant olarak kullanılmaktadır. Özellikle piridin-2,3-dikarboksilat ligantı piridin azot atomu ve komşu karboksilat gruplarından metal iyonları arasında köprü kurabilen fonksiyonel bir liganttır[2]. Bu çalışmada piridin-2,3-dikarboksilik asit (prdkh 2) ve imidazol türevi 4-metilimidazol ve 1,2-dimetilimidazol ligantları kullanılarak karışık ligantlı { (4-meimH ) 2[Cu (µ-prdka ) 2] 2H 2} n (1 ), [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 (2) kompleksleri sentezlendi. Komplekslerin yapısı, elementel analiz, spektroskopik (IR, UV vis) ve ısıl analiz yöntemleri (TG/DTA) ve X-ışınları tek kristal çalışmaları ile aydınlatıldı. { (4-meimH ) 2[Cu (µ-prdka ) 2] 2H 2} n kompleksinin asimetrik birimde [Cu (µ-prdka ) 2] 2- anyonu, iki 4-meimH + katyonu ve iki kristal su molekülü içermektedir. Piridin-2,3-dikarboksilat ligantının (prdka) Cu (II) iyonuna üç dişli köprü ligantı olarak koordine olmasıyla sarmal zincir yapılı bir boyutlu (1D) çokçekirdekli kompleks oluşmaktadır. [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 kompleksi iki çekirdeklidir. Piridin-2,3-dikarboksilat ligantı üç dişli köprü ligantı olarak Cu (II) iyonlarına koordine olmaktadır. 1,2 -dimetilimidazol (dmim) ligantı cis konumunda Cu (II) iyonlarına koordine olmasıyla bozulmuş karepiramit geom etri oluşmaktadır. Şekil 1. (a) { (4-meimH ) 2[Cu (µ-prdka ) 2] 2H 2} n (b) [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 komplekslerinin molekül yapıları KAYAKLAR [1] oro S., Miyasaka H., Kitagawa S., Wada T., kubo T., Yamashita M. And Mitani T. Inorganic Chemistry, 44, , [2] Patrick B.., Stevens C.L., Storr A. and Thompson R.C. Polyhedron, 22,

153 IP-E-036 Synthesis and Characterization of Cu (II )-Pyridine-2,3-dicarboxylate Complexes Containing Imidazole Derivative ligands Fatih Semerci 1,2,kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör 3 1 Department of Chemistry, Science and Arts Faculty, Eskişehir smangazi University, Eskişehir 2 Department of Chemistry, Science and Arts Faculty, Kırklareli University, Kırklareli 3 Department of Physics, Science and Arts Faculty, ndokuzmayıs University, Samsun The synthesis and characterization of coordination polymers have been of great current research interest, not only because of their intriguing variety of architectures but also because of their potential applications [1]. Pyridinedicarboxylic acids have proved to be interesting and versatile ligands and exhibit various coordination modes to furnish various structures with higher dimensionality. They can act as hydrogen bond acceptors and provide the pyridyl ring which may cause the aromatic interactions [2]. In this study, we synthesized and characterizated { (4-meimH ) 2[Cu (µ-prdka ) 2] 2H 2} n (1) and [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 (2) complexes by using pyridine-2,3-dicarboxylic acid (prdkah 2) and imidazole derivatives 4-methylimidazole and 1,2-dimethylimidazole ligands. All the compounds were characterized by elemental analysis, IR, thermal analysis and single-crystal X-ray diffraction methods. The asymmetric unit of { (4-meimH ) 2[Cu (µ-prdka ) 2] 2H 2} n contains [Cu (µ-prdka ) 2] 2- anions, two 4-meimH + cations and two crystal water molecules (Figure 1 ). Pyridine-2,3-dicarboxylate coordinates to Cu (II) center as a tridentate ligand, resulting in a double bridge linking the copper centres into a polynuclear structure. [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 has a dinuclear structure. Pyridine-2,3-dicarboxylate coordinate to Cu (II) center as a tridentate ligand. Distorted square pyramidal geometry of [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 was occurred by 1,2-dimethylimidazole ligands coordinate to Cu (II) center in cis positions. Finally, we note that the two coordination compounds and structure of compounds were characterized by elemental analysis, IR, thermal analysis and single-crystal X-ray diffraction methods. Figure 1. Molecular structure of (a) { (4-meimH ) 2[Cu (µ-prdka ) 2] 2H 2} n and (b) [Cu 2 (µ-prdka ) 2 (dmim ) 4] 6H 2 complexes REFERECES [1] oro S., Miyasaka H., Kitagawa S., Wada T., kubo T., Yamashita M. And Mitani T. Inorganic Chemistry, 44, , [2] Patrick B.., Stevens C.L., Storr A. and Thompson R.C. Polyhedron, 22,

154 IP-TR-037 Rotaksan Grup içeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks luşumlarının İncelenmesi Fatma Akkuş 1, Yaşar Gök 2 1 M.A.E. Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Burdur 2 Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Denizli Supramoleküler kimyanın temeli, konuk-konak kimya ve moleküllerin kendiliğinden bağ oluşturma sistemine dayanmaktadır. Rotaksanlar ve polirotaksanlar gibi mekanik olarak iç içe geçmiş moleküllerin sentezi, konukkonak kimyanın en önemli gelişmelerinden biridir[1]. Rotaksanlar, katenanlara benzemekle birlikte, farklı olarak bir halkanın ortasından geçen bir eksene sahip olan sistemlerdir[2]. İlk [2]rotaksan, 1967 yılında Harrison, I. T. ve Harrison, S. J. tarafından sentezlenmiştir[1]. Rotaksan bileşiklerinde; hidrojen bağı, hidrofobik etki, iyon-dipol etkileşimi, metal- - konusudur. Bileşik; biyomedikal uygulamalarda, ilaç salınım sistemlerinde, polimer uygulama larında, nanoteknolojide ve termal, foto ve ph algılayıcı olarak çeşitli sistemlerde kullanılmaktadır[3]. Bu çalışmada ilk olarak tetraetilenglikol bileşiğine tosilleme işlemi yapılmıştır. Tetraetilen glikolditosilat, 2,3 - disiyanohidrokinon ile reaksiyona sokularak 1,4-Bis{2-[2- (2- (2-toluen-p-sülfoniletoksi )etoksi )etoksi]}-2,3- disiyanobenzen bileşiği elde edilmiştir. Bu elde edilen yeni ürün 1,3-dihidroksibenzen ile makrosiklizasyona uğratılmış ve son olarak da 33 üyeli olan 1,4,7,10,13,20,23,26,29,32 - Dekaoksa[13]para[13]disiyanometasiklofan bileşiği, dibenzil amonyum hekzaflorofosfat ile rotaksan yapı içeren, metalli ve metalsiz ftalosiyaninler sentezlenmiştir[4]. on-periferal konumda polieter grubu taşıyan yeni metalli ve metalsiz ftalosiyaninlerin karakterizasyonları; elementel analiz, IR, 1 H, 13 C-MR, UV-vis. ve kütle spektroskopik verileri kullanarak aydınlatılmıştır. KAYAKLAR [1] Lehn, J. M., Atwood, J. L., Davies, J. E. D., Macnicol, D. D. Comprehensive Supramolecular Chemistry, [2] Anelli, P. L., Ashton, P. R., Ballardini, R., Stoddart, J. F., et. Al. J. Am. Chem. Soc., 114 (1 ), , [3] Fujita, H., oya, T., Yui,., Macromol. Chem. Phys. 200, 706, [4] Akkuş, F., onperiferal Grup Taşıyan Benzopirrolik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks luşumlarının İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli,

155 IP-E-037 The Synthesis, Characterization and Complex Formation of ovel Phthalocyanines Containing Rotaxane Moiety Fatma Akkuş 1, Yaşar Gök 2 1 M.A.E. University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Burdur 2 Pamukkale University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Denizli Fundamental of supramoleculer chemistry consists of self-assembly system and host-guest chemistry. The synthesis of rotaxanes and polyrotaxanes-mechanically-interlocked molecular architecture is one of the best improvement in host-guest chemistry[1]. Rotaxanes which are similar to catenanes differs with consisting of a "dumbbell shaped molecule" which is threaded through a "macrocycle" [2]. First [2]rotaxane was synthesized by Harrison, I. T. and Harrison, S. J., in 1967[1]. Rotaxane compounds have different interactions such as hydrogen bond, hydrophobic effect, ion- - used in various systems as biomedical applications, drug delivery systems, polymer applications, nanotechnology, termal, photo and ph applications[3]. In this study, firstly tetraetyhlene glycol was tosylated. 1,4 -Bis{2-[2- (2- (2-toluene-p-sulphonyl )ethoxy )ethoxy )ethoxy]}-2,3-dicyanobenzene compound was synthesized reaction of tetraethylene glycol and 2,3 - dicyanohydroquinone. This new compound was macrocyclizated with 1,3-dihydroxybenzene. Finally, metalfree phthalocyanines and metallophthalocyanines which contain rotaxane moiety were synthesized by 4,7,10,13,20,23,26,29,32-Dekaoxa[13]para[13] dicyanometacyclophane which consists of 33 member with using dibenzylammonium hexafluorophosphate. All new products were characterized by spectral data ( 1 H- MR, 13 C-MR, IR, Mass Spectroscopy) and elemental analysis. REFERECES [1] Lehn, J. M., Atwood, J. L., Davies, J. E. D., Macnicol, D. D. Comprehensive Supramolecular Chemistry, [2] Anelli, P. L., Ashton, P. R., Ballardini, R., Stoddart, J. F., et. Al. J. Am. Chem. Soc., 114 (1 ), , [3] Fujita, H., oya, T., Yui,., Macromol. Chem. Phys. 200, 706, [4] Akkuş, F., onperiferal Grup Taşıyan Benzopirrolik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks luşumlarının İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli,

156 IP-TR-038 Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo Bulunduran Porfirazin Türevlerinin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fatma Aytan Kılıçarslan 1, Ali Erdoğmuş 1, Sabiha Manav Yalçın 1, Ahmet Gül 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü, 34210, Esenler, İstanbul. 2 İTÜ, Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü, 80626, Maslak, İstanbul. Porfirazinler ve türevleri tetrapirol çekirdeğine sahip makroheterosiklik yapılardır [1]. Porfirazinlerin zengin koordinasyon kimyaları, mükemmel kimyasal, termal ve fotokimyasal stabilitelerinin yanında teknolojik uygulama alanlarıyla da dikkatleri çekmektedir [2]. Porfirazinler, ve geçiş metal kompleksleri boyar madde ve pigment, enerji dönüşümü, optik veri toplama, gaz sensörü, sıvı kristal, lazer teknolojisi için kızılötesi boyar madde gibi pek çok uygulama alanına sahiptirler[3,4]. Bu çalışmada magnezyum propanolat ile siklotetramerizasyon yöntemiyle, periferal konumlarda sekiz adet bromoalkiltiyo içeren magnezyum porfirazin sentezlenmiş, trifluoroasetik asit ile muamele edilerek metalsiz türevine dönüştürülmüştür [5,6]. Bu ürünün Cu (II ), i (II) ve Zn (II) tuzları ile reaksiyona sokulmasıyla metallo porfirazinler elde edilmiştir. Elde edilen ürünlerin UV, FT-IR, 1 H MR spektrumları ile karakterizasyonu gerçekleştirilerek fluoresans spektrofotometresi ile fotofiziksel özellikleri incelenmiştir. Amacımız sentezlediğimiz porfirazin bileşiklerinin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi ile bu bileşiklerin fotodinamik terapi aktivitelerinin belirlenmesidir. KAYAKLAR [1] Kopranenkov, V.., Luk yanets, E. A., Izv. Akad. auk. Ser. Khim., 12, , [2] Belviso, S., Amati, M., Bonis, M. D. ve Lelj, F., Mol. Cryst. Liq. Cryst., 481: 56-72, [3] Anderson, M.E, Barrett, A.G, Hofman, B.M., Inorg.Chem. 38, , [4]Polat, M., Gül, A., Dyes and Pigments, 45, [5] Öztürk, R., Gül, A., Tetrahedron Letters , [6] Bahr, G., Schleitzer, G., Chem. Ber., 10,:8-26,

157 IP-E-038 Photophysical Properties of Porphyrazines Derivatives Containing Peripheral Positions Bromoalkylthio Fatma Aytan Kılıçarslan 1, Ali Erdoğmuş 1, Sabiha Manav Yalçın 1, Ahmet Gül 2 1 a Department of Chemistry, Yildiz Technical University, Esenler, 34210, Istanbul -Turkey 2 Department of Chemistry, Technical University of Istanbul, Maslak, Istanbul -Turkey Porphyrazines and derivatives having tetrapyrrole core structures macrocycles [1]. Many recent investigations showed their rich coordination chemistry, excellent chemical, thermal and photochemical stability as well as the technological applications of these macrocycles [2]. Porphyrazines, and transition metal complexes of dye and pigment, energy conversion, optical data acquisition, gas sensors, liquid crystal, the laser technology field such as an IR dye have many applications [3,4]. In this study, with magnesium propanolat cyclotetramerization method, the synthesis of a new porphyrazine with eight bromoalkylthio group on the peripherial location, was treated with trifluoroacetic acid and converted into a derivative of a metal-free [5,6]. This product is Cu (II ), i (II) and Zn (II) salts are obtained by reacting a metallo porphyrazines. The new compounds have been characterized by elemental analysis, FT-IR, 1 H-MR spectroscopy and mass spectra. Photophysical properties were examined by performing fluorescence spectrophotometer. ur goal is photophysical properties of compounds synthesized porphyrazines and to determine the activity of these compounds in photodynamic therapy. REFERECES [1] Kopranenkov, V.., Luk yanets, E. A., Izv. Akad. auk. Ser. Khim., 12, , [2] Belviso, S., Amati, M., Bonis, M. D. ve Lelj, F., Mol. Cryst. Liq. Cryst., 481: 56-72, [3] Anderson, M.E, Barrett, A.G, Hofman, B.M., Inorg.Chem. 38, , [4]Polat, M., Gül, A., Dyes and Pigments, 45, [5] Öztürk, R., Gül, A., Tetrahedron Letters , [6] Bahr, G., Schleitzer, G., Chem. Ber., 10,:8-26,

158 IP-TR-039 steoporoz Tedavisinde Kullanılan β-sr 2V 2 7 bileşiğinin Mikrodalga Sentezi ve Karakterizasyonu Çalışmaları Figen Kurtuluş 1 Gülşah Çelik 1, 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Bu çalışmadaki amacımız, sahip oldukları psikolojik ve biyokimyasal etkilerinden dolayı osteoporoz tedavisinde yaygın olarak kullanılan stronsiyum-vanadyum içerikli bileşikleri, kısa sürede, düşük maliyetli ve çevre dostu bir yöntem olan mikrodalga metot ile sentezlemektir[1-3]. Bu tür bileşiklerin sentezlenmesine yönelik çalışmalara literatürde sıkça rastlanmaktadır[4-9]. Daha önce gerçekleştirilmiş sentezlerin, uzun süreli ve zahmetli ön işlemler içermesi, yüksek maliyetleri ve yan ürün oluşumu nedeniyle endüstriyel olarak uygulanabilirliği mümkün değildir. Bu yüzden daha düşük maliyete sahip araştırmalara yönelim artmıştır. Deneysel çalışmada, analitik saflıktaki Sr ( 3 ) 2 ve H 4V 3 bileşikleri başlangıç maddeleri olarak kullanılmış ve stronsiyum vanadat bileşiklerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu maddeler 1:1 mol oranında tartılmış ve agat havanda homojenize edildikten sonra gram tam tartım alınarak porselen krozeye konu lmuştur. Homojen karışım, 800 watt güç değerindeki mikrodalga ışına 10 dakika süreyle maruz bırakılmış ve elde edilen ürünler homojenize edilerek yapısı X-ışınları toz kırınımı (XRD ), fourier transform infrared spektroskopisi ve termal kararlılığı termal gravimetri/diferansiyel termal analiz (TG/DTA) tekniği ile belirlenmiştir. X-ışınları kırınım desenlerinin literatür verileri ile karşılaştırılması sonucunda β -Sr 2V 2 7 (ICDD: ) bileşiğinin elde edildiği belirlenmiştir. Bu bileşik, tetragonal sistemde kristallenmiş olup hücre parametreleri a=7.055 Å, b=25.64 Å ve uzay grubu P4 1 (76 ) dır. KAYAKLAR [1] ielsen, S.P., Bone, 35, , [2] Tandon, V.R. Sharma, S., Mahajan, A., Parihar, A. and Singh, K., J. K. Sci., 8, , [3] Plass, W., Angewandte Chemie, 38, , [4] Mossanek, R.J.., Abbate M., Fujimori, A., Eisaki, H., Kohno, S. and Vicentin, F.C., Physics Review B, 78, 55 61, [5] Garcı a, J.J., Mesa, J.L., Insausti, M., Larramendi, J.I.R., Arriortua, M.I. and Rojo, T., Materials Research Bulletin, 34, , [6] Wha, S.L., Tetsuhiko, I. and Mamoru, S., Solid State Ionics, 123, , [7] Ardila, D.R., Andreeta, J.P. and Basso, H.C., Journal of Crystal Growth, 211, , [8] Hui, S. and Petric, A., Solid State Ionics, 143, , [9] Zhou, Q., Shao, M., Chen T. and Xu, H., Materials Research Bulletin, 45, ,

159 IP-E-039 Used in the Treatment of steoporosis Compound of β-sr 2V 2 7 Microwave Synthesis and Characterization Studies Figen Kurtuluş 1, Gülşah Çelik 1 1 Balikesir University, Sci&Art Faculty, Chemistry Department Balikesir, Turkey The aim of this study, strontium-vanadium containing compounds are widely used in the treatment of osteoporosis due to their physiological and biochemical effects. So we tried to microwave synthesis, cost - effective and environmentally friendly[1-3]. The studies of synthesis of this compounds are found commonly in the literature[4-9]. Earlier synthesis methods are not possible for applications in the industry because of consuming long-term, having preliminary study, high costs and by-product formation. Therefore, low-cost researches have increased. Experimental study, analytically grade Sr ( 3 ) 2 and H 4V 3 compounds used as starting materials, and is aimed to obtain the compounds of strontium vanadate. The materials were weighed 1:1 molar ratio and homogenized in an agate mortar, and then put on the porcelain crucible. Homogenized mixture is exposed to microwave beam (800 W) for 10 minutes. Homogenized was characterized by X-ray powder diffraction (XRD ), Fourier transform infrared spectroscopy, and thermal stability, thermal gravimetry / differential thermal analysis (TG / DTA) techniques. When we compare the X-ray diffraction patterns with literature data, they corresponds to β-sr 2V 2 7 (ICDD: ). This compound is crystallized in tetragonal system with cell parameters a = 7,055 Å, b= Å and space group P4 1 (76 ). REFERECES [1] ielsen, S.P., Bone, 35, , [2] Tandon, V.R. Sharma, S., Mahajan, A., Parihar, A. and Singh, K., J. K. Sci., 8, , [3] Plass, W., Angewandte Chemie, 38, , [4] Mossanek, R.J.., Abbate M., Fujimori, A., Eisaki, H., Kohno, S. and Vicentin, F.C., Physics Review B, 78, 55 61, [5] Garcı a, J.J., Mesa, J.L., Insausti, M., Larramendi, J.I.R., Arriortua, M.I. and Rojo, T., Materials Research Bulletin, 34, , [6] Wha, S.L., Tetsuhiko, I. and Mamoru, S., Solid State Ionics, 123, , [7] Ardila, D.R., Andreeta, J.P. and Basso, H.C., Journal of Crystal Growth, 211, , [8] Hui, S. and Petric, A., Solid State Ionics, 143, , [9] Zhou, Q., Shao, M., Chen T. and Xu, H., Materials Research Bulletin, 45, ,

160 IP-TR-040 Aktive Edilmiş Çam Kozalağının Sulu rtamlardan Uranyum (VI) İyonunun Uzaklaştırılmasında Biosorbent larak Kullanılması Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü, Kötekli Yerleşkesi Uranyum günümüzde yaygın olarak nükleer santrallerde enerji üretiminde temel nükleer yakıt hammaddesi olarak kullanılmasından dolayı stratejik bir elementtir. Yüksek radyoaktivitesi nedeniyle çevre ve insan sağlığı için zararlı olan [1]. Uranyum, doğada U (IV) ve U (VI) yükseltgenme basamaklarında bulunur. Sulu ortamlarda ise daha çok U 2 +2 formunda çözünmüş olarak bulunur. Uranyumun sulu ortamlardan alınmasında ekstraksiyon, çöktürme, iyon değişimi ve adsorpsiyon yöntemleri kullanılır. Adsorpsiyon, düşük derişimlerdeki uranyumun ortamdan alınmasında kullanılan en yaygın yöntem olup, bazı mineraller, fosfatlar, polireçineler, mikroorganizmalar ve biosorbentler adsorban olarak kullanılmaktadır [2]. Bu çalışmada biosorbent olarak kullanılan çam kozalağı; selüloz, hemiselüloz, lignin, reçine ve tanin içermektedir [3]. Biosorbent kapasitesinin arttırılması ve organik bileşenlerin liçinginin azaltılması amacıyla çam kozalağı toplanarak gerekli ön-işlemlerden sonra ah ile aktive edilerek, fonksiyonel grup miktarı, gözenek yapısı ve diğer yüzey özellikleri değiştirilmiştir. Aktive edilmiş çam kozalağı sulu ortamlardan U (VI) iyonunun adsorpsiyon yöntemiyle giderilmesi amacıyla kullanılmıştır. Batch yöntemiyle yapılan adsorpsiyon çalışmalarında ph, sıcaklık, etkileşim zamanı gibi parametrelerin U (VI) iyonunun adsorpsiyonuna etkisi incelenmiştir. Bunların yanı sıra, ΔG, ΔS ve ΔH gibi termodinamik parametrelerde incelenerek adsorpsiyon prosesinin türü incelenmiştir. Baz ile aktive edilen çam kozalağının yüzey karakterizasyonu FTIR, BET ve zeta potansiyeli gibi tekniklerle değerlendirilmiştir. KAYAKLAR [1] Xia Sun, Xin Huang, Adsorptive recovery of U 2 +2 from aqueous solutions using collagen-tannin resin, Journal of Hazardous Materials, 179, , [2] A.E. fomaja, E.B. aidoo, S.J. Modise, Removal of copper (II) from aqueous solution by pine and base modified pine cone powder as biosorbent, Journal of Hazardous Materials,168, , [3] A.E. fomaja, E.B. aidoo, Biosorption of copper from aqueous solution bybchemically activated pine cone: A kinetic study, Chemical Engineering Journal, 175, ,

161 IP-E-040 Usage f Activated Pinecone As Biosorbent For Removal f Uranium (VI) Ion From Aqueous Phase Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü, Kötekli Yerleşkesi owadays, uranium is strategic elements because it is widely used as nuclear fuel for production of energy in nuclear power plants. Uranium which is harmfull for human health and enviroment because of its high radioactivity, has +4 and +6 [U (IV) and U (VI )] oxidation state in nature [1]. And also it is found as U 2 +2 form in aqueus medium. Uranium is seperated from aqueous phase by using extraction, precipitation, ion exchange and adsorption methods. Adsorption is the most common method for removal of Ura nium in low concentration and some minerals, phosphates, polyresins, microorganism and biosorbents are used as adsorbents [2]. In this study pinecone used as biosorbent includes cellulose, hemicellulose, lignine, resin and tannin. For increasing of biosorbent capacity and to reduce organic component leaching, collected pinecone was activated with ah after pretreatment procedures. By this way the amount of functional groups, pore structure and the other surface properties were changed. Activated pinecone was used for removal of U (VI) ion from aqueous phase by adsorption. The effects of ph, temperature and shaking time on adsorption of U (VI) ion were investigated by batch method. In addition to these, termodynamic parameters such as ΔG, ΔS and ΔH were investigated and the type of adsorption process was determined. The surface of pinecone activated by ah was characterized by FTIR, BET and Zeta Potential techniques. REFERECES [1] Xia Sun, Xin Huang, Adsorptive recovery of U 2 +2 from aqueous solutions using collagen-tannin resin, Journal of Hazardous Materials, 179, , [2] A.E. fomaja, E.B. aidoo, S.J. Modise, Removal of copper (II) from aqueous solution by pine and base modified pine cone powder as biosorbent, Journal of Hazardous Materials,168, , [3] A.E. fomaja, E.B. aidoo, Biosorption of copper from aqueous solution bybchemically activated pine cone: A kinetic study, Chemical Engineering Journal, 175, ,

162 IP-TR-041 Silikajelin Diizonitrosoasetil -1-4 benzen bis (4-aminobenzoilhidrazon) ile Modifiye Edilerek U (VI) iyonunun Sulu rtamlardan Adsorpsiyonunda Kullanılması: Kinetik ve Termodinamik çalışmalar Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kötekli Kampüsü Uranyum, atom numarası 82, kütle numarası 238,02 olan radyoaktif bir element olup doğada serbest olarak bulunmaz. Çeşitli elementlerle birleşerek mineralleri halinde b ulunan uranyum doğada +6 ve +4 değerliklerinde bulunur. +4 değerlikli olan uranyum mineralleri birincil uranyum mineralleri olup suda erimezler. +6 değerlikli olan uranyum mineralleri ise ikincil uranyum mineralleri olup suda kolayca eriyebilir ve uranil iyonları (U 2 +2 ) halinde çözeltiye geçerek yeraltı suları vasıtasıyla uzun mesafelere taşınırlar [1]. Uranyum radyoaktif bir element olduğundan, zenginleştirilmesi, saflaştırılması ve ortamdan alınması çevre ve insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Uranyumun yeraltı sularından ve radyoaktif atıklardan uzaklaştırılmasında kimyasal çöktürme, iyon değişimi, solvent ekstraksiyonu ve adsorpsiyon en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler içerisinde adsorpsiyon en çok kullanılan yöntem olup silikajel, a ktif karbon, çeşitli reçineler, biosorbentler adsorban olarak kullanılır [2]. Silikajel, yüzeyinde siloksan (Si--Si) ve silanol (Si-H) gruplarını bulunduran amorf inorganik yapılı bir katı destektir. Kararlı yapısı nedeniyle yaygın kullanılan bir adsorba ndır. Silanol (Si-H) gruplarındaki aktif hidrojen atomu silikajelin bazı inorganik ve organik fonksiyonel gruplarla tepkimeye girmesine olanak sağlar. Böylece, silikajel bu yapılarla modifiye edilerek gelişmiş adsorpsiyon özelliği kazanabilir. [3]. Bu çalışmada, silikajel schiff bazı türevi olan Diizonitrosoasetil -1-4 benzen bis (4-aminobenzoilhidrazon) ile modifiye edilerek Si-HL1 katı desteği sentezlenmiş ve U (VI) iyonunun sulu ortamlardan adsorpsiyon çalışmaları yapılmıştır. Bunun için önce sentez çalışmaları yapılmış sentezlenen ligandın ve bu ligandla modifiye edilen silikajelin IR, elementel analiz, SEM, BET teknikleriyle karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Batch tekniği ile yapılan adsorpsiyon çalışmalarında Kd (ml/g) değeri 216,84±1,49 olarak; qe (mg/g) değeri 0,84±0,006 ve % adsorpsiyon verimi %86,66±0,57 olarak bulunmuştur. Termodinamik parametrelerin incelenmesinden prosesin endotermik karakterde olduğu (ΔH>0) ve adsorpsiyon olayının kendiğilinden gerçekleştiği (ΔG<0, ΔS>0) bulunmuştur. KAYAKLAR [1] Sema Zararsız, TAEK Teknoloji Dairesi, 2005 [2] A.Mellah, S. Chegrouche, M.Barkat, The Removal of Uranium (VI) from Aqueous Solutions onto Activated Carbon: Kinetic and Thermodynamic İnvestigations, Journal of Colloid and Interface Science, 296, , 2006 [3] I. Hatay, R.Gup, M.Ersöz, Silica Gel Functionalized with 4 -phenylacetophynone 4- aminobenzoylhydrazone: Synthesis of a ew Chelating Matrix and İts Application as Metal İon Collector, Journal of Hazardous Materials,, 150, ,

163 IP-E-041 Using Diisonitrosoacetil -1-4 benzene bis (4-aminobenzoilhydrazone) Modified Silica Gel For The Adsorption f U (Vi) Ion From Aqueous Phase: Kinetic and Thermodynamic Investigations Gamze Karayel İncili, Gül Asiye Ayçık Mugla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Kötekli Campus Uranium, atomic number 82, a radioactive element with mass number g/mol is not free in nature. Combined with a variety of elements in minerals of uranium in the +6 and +4 oxidation state in nature are available. The primary uranium minerals are minerals +4 oxidation state uranium, which is water-insoluble. the secondary uranium minerals in the +6 oxidation state uranium minerals can dissolve easily in water. Uranyl ion (U 2 +2 ) are passing through the into solution and it can transported long distances through the ground water [1]. Uranium is a radioactive element. Therefore, the recovery, concentration and purification of ura nium very important for the environment and human health. Chemical precipation, ion exchange, solvent extraction and adsorption are most commonly used methods for uranium (VI) removal from industrial waste waters and radioactive wastes. Silica gel adsorption in these methods are the most commonly used method, activated carbon, various resins and biosorbants are used as adsorbent in this method [2]. Silica gel is an amorphous inorganic supportcomposed of internal siloxane groups (Si --Si) with silanol groups (Si-H) distributed on surface. The active hydrogen atom of the silanol groups of silica gel has the ability to react with agents containing organosily functions, to give some organic nature to the precursor inorganic support. Thus, these structures were modified and enhanced adsorption properties of silica gel win [3]. In this study, Si-HL1 was synthesized by the modification of silica gel with Diisonitrosoacetil -1-4 benzene bis (4-aminobenzoilhydrazone ) which is a kind of shiff-base and adsorption of U (VI) ion from aqueous phase onto the Si-Hl1 was investigated. Synthesized ligand and modified silica gel were characterized by the IR, elemental analysis, SEM and BET technique. As a result of batch type adsorption studies, Kd (ml/g ); qe (mg/g) and % adsorption efficiency were found as 216,84±1,49; 0,84±0,006; %86,66±0,57 respectively. By the examination of thermodynamic parameters it is found that the characteristics of the process is endothermic (ΔH> 0) and adsorption phenomenon takes place spontaneou sly (ΔG <0, ΔS> 0 ). KAYAKLAR [1] Sema Zararsız, TAEK Teknoloji Dairesi, 2005 [2] A.Mellah, S. Chegrouche, M.Barkat, The Removal of Uranium (VI) from Aqueous Solutions onto Activated Carbon: Kinetic and Thermodynamic İnvestigations, Journal of Colloid and Interface Science, 296, , 2006 [3] I. Hatay, R.Gup, M.Ersöz, Silica Gel Functionalized with 4 -phenylacetophynone 4- aminobenzoylhydrazone: Synthesis of a ew Chelating Matrix and İts Application as Metal İon Collector, Journal of Hazardous Materials,, 150, ,

164 IP-TR Dekiloksi-3-metoksi Benzaldehit Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Gökhan Ceyhan 1, Mehmet Tümer 1, Muhammet Köse 2, Vickie McKee 2 1 K.Maraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 46100, K.Maraş 2 Chemistry Department, Loughborough University, Loughborough LE11 3TU, UK. Metalomesojen olarak adlandırılan sıvı kristal özellikteki ligandların geçiş metal kompleksleri; ligand ile metal iyonunun fizikokimyasal özelliklerinin (renk, manyetizma, polarizasyon ve redoks özellik gibi) karışımı olduğundan oldukça fazla öneme sahiptirler [1]. Düşük molekül ağırlıklı termo tropik sıvı kristaller, mezomorfik ve optik özellikleri üzerine nitro gruplarının etkisi çeşitli gruplar tarafından incelenmiştir [2]. Sıvı kristal özelliğe sahip maddelerde bulunan sübstitüe grupların maddeye kattığı özellikler oldukça fazladır. Bu özellikler endüstriyel alanda kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin; LED, sensörler ve bilgi depolama alanlarında etkin kullanılmaktadır [3]. Şekil. B 1 maddesine ait DSC eğrisi ve dönüşümlü voltammogramı Bu çalışmada vanilin ile 1-bromodekanın DMF li ortamda reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. Alkollü ortamda kristallendirilmesi sonucunda tek kristalleri elde edilerek yapı analizi yapılmıştır. Çeşitli spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Vanilin esaslı sıvı kristallerin mezomorfik özellikleri DSC yöntemiyle araştırıldı. DSC eğrilerinden elde edilen sonuçlarla ısıtma sırasında sadece izotropik erime gözlendi. Gözlenen izotropik erime zincir sayısına bağlı olarak yükseldi. Sentezlenen maddenin elektrokimyasal özellikleri farklı konsantrasyon ve tarama hızlarında incelenmiştir. Aynı zamanda ligandın DSC eğrisi ve 1x10-3 M, DMF ortamında alınan dönüşümlü voltammogramı Şekil de gösterilmiştir. Teşekkür: Bu çalışmaya 109T071 nolu proje ile TÜBİTAK a teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] M.H. Chisholm, Acc. Chem. Res , [2] P. Kirsch, M. Bremer, Angew. Chem., Int. Ed. Engl ,

165 IP-E-042 Syntesis, Structural Characterization of the 4-Deciloxy-3-Methoxy Benzaldehyde Compound and Investigation of the Its Thermal and Electrochemical Properties Gökhan Ceyhan 1, Mehmet Tümer 1, Muhammet Köse 2, Vickie McKee 2 1 K.Maras Sutcu Imam University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry, 46100, K.Maraş. 2 Chemistry Department, Loughborough University, Loughborough LE11 3TU, UK. Transition metal complexes (called as metalomesogen) of the ligands having the liquid crystal have very important as they are been mixing of the physicochemical properties of the ligand and metal ion (col or, magnetism, polarisation and redox properties etc. )[1]. Several resarch groups have been investigated the thermothropic liquid crystals having low molecular weights, mesomorphic and optic properties [2]. The substitue groups of the liquid crystals are effect the properties of the compounds. The compounds having important properties are used in the industry such as, LED, sensors and information switching [3]. Figure. DSC thermogram and CV curves of the compound B 1. In this study, the reaction of the vanilin and 1-bromodecane has been done in the EtH media. Single crystal of the compound have been obtained and its structural characterization has been made. The liquid crystal properties of the compaund have been investigated by DSC method. During the he ating, only isothropic melting was shown. bserved isothropic melting rised the depending upon ring numbers. The electrochemical properties of the synthesized material and scanning speeds of different concentrations were investigated. At the same time, and 1x10-3 M ligand DSC curve, shown in Figure cyclic voltammogram taken in DMF. Acknowledgements: We are grateful to The Scientific & Technological Research Council of Turkey (TUBITAK ) (Project number: 109T071) for the support of this research. REFERECES [1] M.H. Chisholm, Acc. Chem. Res , [2] P. Kirsch, M. Bremer, Angew. Chem., Int. Ed. Engl ,

166 IP-TR-043 Homojen Katalizör larak Yeni Fosforamidit Türevi Ligandların Sentezi ve Süperkritik Karbondioksit rtamında Bazı rganik Tepkimelerde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi Göktürk Avşar 1, rhan Altan 2, Mustafa Tekin 1, Seda Topallar 1, Simay Özdemir 1 Mersin Üniversitesi 1 FEF Kimya Bölümü, 2 TBY Kimya Programı Prokiral olefinlerin enantiyoseçici hidrojenlenme çalışmaları, Homojen katalizör uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. rganofosfor ligandlarının, özellikle üç değerlikli fosfinlerin ve fosfitlerin asimetrik kataliz çalışmalarında önemli rol oynamasına rağmen, katalitik dönüşüm uygulamalarında fosforamidit ligandları fazla bilinmemektedir [1]. rganik kimyada Diels-Alder, 1,4-katılma, enamidlerin hidrojenlenmesi ve hidroformüllenmesi gibi önemli tepkimelerde, Fosforamidit ligandları kendi sınıfında yer alan diğer fosfin ve fosfit türevi ligandlara kıyasla daha yüksek aktiflik gösterdiği tespit edilmiştir. Sekonder aminlerin fosforamidit ligandlarına P - bağı ile bağlanmasıyla elde edilen yeni katalizör bileşiklerinin enantiyoseçiciliğinde kayda değer artışlar gözlenmiştir [1]. Fosforamidit ligandlarının sentezi (Şekil 1 ), fosforil klorür bileşiği ile sekonder aminlerin (Şekil 2) nükleofilik tepkimeleri sonucu elde edilmektedir [2]. Şekil 1. Fosforamidit türevi ligandların sentez basamaklar HR 2 : F H F H CH 3 CH 3 H CH 3 H (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Şekil 2. Sekonder aminlerin açık yapıları Bu çalışmada, fosforamidit türevi ligandlar sentezlenmiş, bazı olefinlerin (stiren, 1-okten vb.) hidrojenlenme tepkimelerinde katalitik aktiflik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, bazı enamidlerin hidrojenlenme tepkimelerinde ve Diels-Alder tepkimelerinde katalitik aktifliklerinin belirlenmesi için ön deneme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan katalitik aktiflik çalışmaları ve ön denemeler sonucunda, katalizörl erin beklendiği üzere dikkate değer aktiflikler gösterdikleri tespit edilmiştir. Katalitik aktiflik çalışmaları, oda sıcaklığında, toplam bar basınç aralığında ve ayrıca süperkritik karbondioksit ortamında, o C sıcaklıklarda, toplam bar basınç aralığında, H 2 basıncı 10 bar, substrat/katalizör oranı 500 ve 1000 olacak şekilde, 3-6 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. KAYAKLAR [1] Arnold, L.A., Imbos, R., Mandoli, A., de Vries, A.H.M., aasz, R., Feringa, B.L., Tetrahedron, 56, , [2] Teichert, J.F., Feringa, B.L., Angew. Chem. Int. Ed., 49, ,

167 IP-E-043 Synthesis of ovel Derivatives of Phosphoramidite Ligands as Homogenous Catalyst and Investigation of Catalytic Activity in Some rganic Reactions in Supercritical Carbondioxide Göktürk Avşar 1, rhan Altan 2, Mustafa Tekin 1, Seda Topallar 1, Simay Özdemir 1 Mersin University 1 Sci.&Lett. Faculty-Chemistry Dep., 2 Technical Sci. High School-Chem.Prog. Enantioselective hidrogenation reactions of pro-chiral olefins have an important role in applications as homogeneous catalysts. Phosphoramidites represent a class of trivalent phosphorus compounds hardly recognised as ligands for catalytic transformation despite the prominent role that organophosphorus ligands, especially trivalent phosphines and phosphites, have played in asymmetric catalysis [1]. In most organic reactions such as Diels-Alder, 1,4-addition and hydrogenation and hydroformilation of enamides, phosphoramidite ligands showed higher catalytic activity than the other phosphine and phosphite ligands. And interestingly, remarkably higher efficiency results were observed in enanti oselectivity of the new catalyst compounds sythesised by P- cleavage of secondary amines with phosphoramidite ligands [1]. As seen in Sheme 1, starting from phosphoryl chloride, phosphoramidites were synthesised by nucleophilic substitution with secondary amines (Sheme 2) [2]. Scheme 1. Synthesis of phosphoramidite ligand derivatives HR 2: F H F H CH 3 CH 3 H H CH 3 Scheme 2. Structures of secondary amines In this study, we synthesised derivatives of phosphoramidite ligands as catalysts in hydrogenation reactions of some olefins such as styrene, etc. n the other hand, a few experiments with these ligands are being carried out to investigate the catalytic activity in hydrogenation reactions of some enamides and in some Diels-Alder reactions. As a result, the synthesized catalysts showed effective results in hydrogenation reactions of olefins. Hydrogenations were performed in (100 ml) stainless steel reactor with catalyts (C) and substrate (S) followed by pressurization with hydrogen (P total: bar) at room temperature. And also experiments were repeated in supercritical carbondioxide at a total pressure of bar and at a temperature of o C and a molar S/C ratio of 500, 1000 for 3-6 hours. REFERECES (1) (2) (3) (4) [1] Arnold, L.A., Imbos, R., Mandoli, A., de Vries, A.H.M., aasz, R., Feringa, B.L., Tetrahedron, 56, , [2] Teichert, J.F., Feringa, B.L., Angew. Chem. Int. Ed., 49, ,

168 IP-TR-044 Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin aftol ile Reaksiyonları: Floresans Özelliklerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Elif Şenkuytu 1, Saadet Elif İncir 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Mahmut Durmuş 1, Tuba Yıldırım 2, Emel Ergene 3, Adem Kılıç 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, 41400, Gebze/Kocaeli 2 Amasya Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amasya 3 Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir Fosfazenler, içerdikleri çoklu aktif P-halojen bağları nedeniyle, birçok yeni bileşiğin sentezinde kullanılabilen en önemli inorganik bileşik gruplarından biridir. Siklofosfazenlerin bağlanan grupların özelliğine bağlı olarak değişik fiziksel ve kimyasal özellikler kazanabilmeleri bu grubu oldukça önemli kılmaktadır. Siklofosfazenlerde yan gruplar değiştikçe, sıvı kristal, yanmaya dayanıklı malzeme, LED (organik ışık yayan diyodlar) [1] ya da biyolojik aktif moleküller [2] tasarlayabilmek mümkün olabilmekt edir. Bu çalışmada, öncelikle, siklofosfazenlerin difonksiyolu aromatik alkol ve amin olan 4,4 - (9-floreniliden )difenol ve 4,4 - (9- floreniliden )dianilin ile reaksiyonları sonucunda köprülü siklofosfazenler (1-4) sentezlendi. Bu bileşiklerin (1-4 ), naftol ile reaksiyonları gerçekleştirilerek, tamamen substitue olmuş floreniliden köprülü ürünler (6-9) elde edildi. X P P P X X P P P X X P P P P P P, + P P X (5) H (6), (7), (8), (9) (1) - (2) -H (3) - (4) -H Şekil 1. Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşikleri Sentezlenen bileşiklerin (1-4, 6-9) yapıları, kütle, UV-Vis, FT-IR, 1 H ve 31 P MR spektroskopisi ölçümlerinden elde edilen bilgiler ile aydınlatıldı. Yapıları aydınlatılan bileşiklerin floresans ve biyolojik aktivite özelliklerinin inceleme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma, TBAG 111T085 o lu Proje kapsamındadır ve maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK a teşekkür ederiz. KAYAKLAR [1] Bolink H. J., Barea E., Costa R. D., Coronado E., Sudhakar S., Zhen C., Sellinger A., rganic Electronics, , ] Yıldırım T., Bilgin K, Yenilmez Çiftçi G., Tanrıverdi Eçik E., Senkuytu E., Uludag Y., Tomak L., Kılıç A., European Journal of Medicinal Chemistry, 52, ,

169 IP-E-044 The Reaction of Fluorenylidene Derivatives of Cyclophosphazenes with naphthol: Investigation of Fluorescence Properties and Biological Activities Gönül Yenilmez Çiftçi 1, Elif Şenkuytu 1, Saadet Elif İncir 1, Esra Tanrıverdi Eçik 1, Mahmut Durmuş 1, Tuba Yıldırım 2, Emel Ergene 3, Adem Kılıç 1 1 Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, Gebze/Kocaeli 2 Amasya University, Faculty of Art and Science, Department of Biology, Amasya 3 Anadolu University, Faculty of Art and Science, Department of Biology, Eskişehir Phosphazenes containing active P-halogen bonds which can be used in the synthesis of many compounds are one of the most important groups of inorganic compounds. Cyclophosphazenes, are very attractive, as this inorganic core can be easily functionalised on the phosphorus atoms, thus giving rise to a wide variety of branched molecules. They exhibit useful physical and chemical properties such as liquid crystals, flame retardant properties, LED (rganic Light Emitting Diode) [1] and biomedical materials [2] with the substituted side groups. In the present work, the reaction of cyclophosphazenes with 4,4 - (9-fluorenylidene )diphenol and 4,4 - (9- fluorenylidene )dianiline gave fluorenylidene bridged cyclophosphazenes (1-4 ). Then, the target compounds were obtained (6-9) as a result of the reaction between fluorenylidene bridged cyclophosphazenes and naphthol. X P P P X X P P P X X P P P P P P, + P P X (5) H (6), (7), (8), (9) (1) - (2) -H (3) - (4) -H Figure 1. Fluorenylidene Derivatives of Cyclophosphazenes All bridged compounds (1-4, 6-9) were fully characterized by mass, UV-Vis, FT-IR, 1 H ve 31 P MR spectroscopic measurements. The authors would like to thank the Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) for financial support (Grant 111T085 ). REFERECES [1] Bolink, H. J., Barea, E., Costa, R. D., Coronado, E., Sudhakar, S., Zhen C., Sellinger A., rganic Electronics, 9, , ] Yıldırım, T., Bilgin, K., Yenilmez Çiftçi G., Tanrıverdi Eçik, E., Senkuytu E., Uludag Y., Tomak, L., Kılıç, A., European Journal of Medicinal Chemistry, 52, ,

170 IP-TR-045 Periferal ve non-periferal Pozisyaonlarda Bağlanmış Çinko Ftalosiyanin Kompleksleri, Bu Kompleklerin Kuaternerize Türevlerinin Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Gülsev Dilber a, Mahmut Durmuş b, Halit Kantekin a, a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Trabzon, Türkiye b Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, Kocaeli, Türkiye Boyar madde ve katalizör olarak kullanılmalarından dolayı ftalosiyanin bileşikleri alanındaki çalışmalar uzun yıllardır araştırma konusu olmuştur. Son yıllarda ftalosiyaninlerin, lineer olmayan optik cihazlarda, sıvı kristallerde, Langmuir-Blodgett filmlerde, elektrokromik cihazlarda, gaz sensörlerde ve önemli bir kanser tedavi yöntemi olan fotodinamik terapide fotosensitizer olarak kullanılması gibi birçok alanda uygulamaları bulunmaktadır [1, 2]. Yüksek dalga boyunda (yakın IR) absorpsiyon yapmaları, yüks ek triplet kuantum verimleri, triplet halde kalma sürelerinin uzun olması, etkili bir şekilde singlet oksijen oluşturabilme kapasiteleri ve uygulamadan sonra vücuttan son derece kolay uzaklaştırılabilmeleri nedeniyle ftalosiyanin bileşikleri fotodinamik terapi ile kanser tedavisinde kullanılabilecek hedef moleküllerdir. Bu bileşiklerin fotodinamik terapi özellikleri üzerine yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır. Fotodinamik terapinin uygulamalarında ilaç hidrofilik bir yapıya sahip olan kana doğrudan enjek te edildiği için, ideal bir fotosensitizer için çözünürlük önemlidir [3]. Bu çalışmada priferal ve non-periferal pozisyonlarda substitue olmuş yeni çinko ftalosiyaninlerin ve bunların kuaternerize türevlerinin sentezi gerçekleştirilerek fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelenmiştir. KAYAKLAR [1] McKeown,.M., Phthalociyanine Materials Synthesis, Structure and Function, Cambridge University Press, [2] Kadish, K. and Smith, R. Guliard, The Porphyrin Handbook, vols , Academic Press, Boston, [3]Durmuş M. and Ahsen V. Journal of aınorganic Biochemistry, 104, ,

171 IP-TR-045 Synthesis, Photopyhysical and Photochemical Properties of Peripheral and non-peripheral Sunstituted Zinc Phthalocyanines and Their Quaternized Derivatives Gülsev Dilber a, Mahmut Durmuş b, Halit Kantekin a, a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Trabzon, Türkiye b Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, Kocaeli, Türkiye Phthalociyanines have been studied in great deal for many years, mostly in terms of their uses as dyes and catalyst. Recently, they can be used as in optical limiting devices, liguid crystals, Langmuir-Bloggets films, electrochromic agents, gas sensors and photosensitizers in the treatment of cancer for photodynamic therapy [1, 2]. Due to their high molar absorbsion coefficient in the red part of the spectrum, high triplet quantum yield, long lifetime of photoexcited triplet state, high efficiency at generation reactive oxygen species and can be readly cleared from the body once administered phtalocyanines have emerged as a promising class of second-generation photosentizers for photodynamic therapy (PDT ). There are a lot of studies on photodynamic therapy properties of these complexes. In PDT administration, the drug is injected into the patient s blood stream, and since the blood itself is a hydrophilic system, water solubility becomes crucial for a potential photosensitizer in PDT [3]. In this study, the synthesis, photophysical and photochemical on new non-peripheral and peripheral zinc phthalocyanines and their quaternized analogs are presented. REFERECES [1] McKeown,.M., Phthalociyanine Materials Synthesis, Structure and Function, Cambridge University Press, [2] Kadish, K. and Smith, R. Guliard, The Porphyrin Handbook, vols , Academic Press, Boston, [3] Durmuş M. and Ahsen V. Journal of aınorganic Biochemistry, 104, ,

172 IP-TR-046 ksidasyon Bağlı Si 3 4 Yönetimi ile Gözenekli Si 3 4 Üretimi Gülsüm Topateş 1, Ferhat Kara 1, Hasan Mandal 2 1 Anadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2 Sabancı Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Genelde yoğun malzeme olarak üretilen Si 3 4 de kontrollü bir şekilde gözenek oluşturulursa, özel iç yapısının sağladığı yüksek yüzey alanı nedeniyle yüksek sıcaklık gaz/sıvı filtreleri, katalizör altlıkları, membran ve ısıl yalıtım gibi uygulamalarda kullanılabilmektedir. ksit dışı seramik olması nedeniyle Si 3 4 yüksek sıcaklıkta koruyucu bir atmosfer yoksa kararlı değildir ve oksidasyona uğrar. ksidasyon, 900 o C nin üzerinde ya difüzyon ya da ara yüzey reaksiyonu kontrolü ile gerçekleşir. Eğer oksidasyon, veya difüzyonu ile kontrol ediliyors a eşitlik 1. de görülen reaksiyon ile yüzeyde Si 2 2 oluşur. 2 Si 3 4 (k) + 3/2 2 (g) = 3 Si 2 2 (k) + 2 (g) (Eşitlik 1. ) ksidasyon ara yüzey reaksiyonu ile kontrol edildiğinde ise eşitlik 2. de görüldüğü gibi silika meydana gelir. Si 3 4 (k) +3 2 (g) = 3 Si 2 (k) +2 2 (g) (Eşitlik 2.) Her iki reaksiyonda da açığa çıkan 2 gazı sayesinde malzemede gözenek oluştuğundan gözenekli Si 3 4 üretiminde oksidasyon bağlı Si 3 4 alternatif bir yöntem olarak tercih edilebilir. Çalışmanın amacı, oksidasyon bağlı Si 3 4 yöntemi ile gözenekli Si 3 4 üretmek ve oksidasyon sırasında oluşan kristobaliti azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Başlangıç tozu olan Si 3 4 tozu öğütülmeden ve öğütme yapılarak (eksenel değirmende, 100 rpm hızda, 1 s.) iki ayrı toz kompozisyonu hazırlanmıştır. Şekillendirme tek eksenli preste 10 MPa basınç altında gerçekleştirilmiş ve oksidasyon işlemi 1200 o C de hava ortamında 1 s. olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Üretilen malzemelerin yoğunluk değerleri, faz analizleri ve içyapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile % arasında açık gözeneğe sahip, Şekil 1. de görüldüğü gibi Si 3 4 ve kristobalit fazlarından oluşan malzemeye ulaşılmıştır. Başlangıç tozunun tane boyutunun küçük olmasının kristobalit oluşumunu arttırdığı yapılan X ışınları kırınım analizi ile tespit edilmiştir. Uygun tane boyutu seçimi ile yüksek gözenek miktarına sahip, düşük kristobalit fazı içeren Si 3 4 seramikleri oksidasyon bağlama yöntemi ile üretilebilir. Şekil 1. Başlangıç tane boyutu etkisinin oksidasyon bağlı Si 3 4 yönteminde faz oluşumlarına etkisi ( : Si 3 4, Cr:Kristobalit ) 140

173 IP-E-046 Production of Porous Si 3 4 by xidation Bonding Gülsüm Topateş 1, Ferhat Kara 1, Hasan Mandal 2 1 Anadolu University, Department of Materials Science and Engineering, 2 Sabanci University, Material Science and Engineering Department Si 3 4 is produced generally as a dense material however, if it has porosity intentionally, it can be used as hot gas/liquid filters, catalyst carrier, membrane and thermal insulator owing to high surface area that is provided by its specific microstructure. Since Si 3 4 is a non-oxide ceramic, it s not stable at high temperature without a protective atmosphere and it oxidize. xidation takes place above 900 o C either diffusion or reaction controlled. If oxidation is controlled by or diffusion, Si 2 2 forms by the reaction that is given in Equation 1. 2 Si 3 4 (s) + 3/2 2 (g) = 3 Si 2 2 (s) + 2 (g) (Equation 1. ) When it is controlled by interface reaction, Si 2 forms by the reaction that is given in Equation 2. Si 3 4 (s) +3 2 (g) = 3 Si 2 (s) +2 2 (g) (Equation 2.) 2 that is composed during both reactions forms porosity and oxidation bonding can be preferred as an alternative method for the production of porous Si 3 4 ceramics. The study aims to produce porous Si 3 4 by oxidation bonding method and reduce the amount of cristobalite. Si 3 4 starting powder is used both as received and milled (by using planetary mill, at 100 rpm, for 1 h.) and two different compositions were prepared. Uniaxial pressing was used for shaping under 10 MPa and oxidation procedure was done at 1200 o C under air for 1h. Porosity measurement, phase and microstructural analyses were carried out. After the study, porous Si 3 4 whose open porosity was % and composed of Si 3 4 and cristobalite phases was obtained as seen from Fig. 1. The X Ray diffraction study showed that small grain size of starting powder contributed the formation of cristobalite. Using suitable grain size, porous Si 3 4 ceramics with high porosity and low amount of cristobalite can be produced. Fig.1. The effect of grain size on phase formation during the oxidation bonding Si 3 4 ( : Si 3 4, Cr: cristobalite ) 141

174 IP-TR-047 Lityum İçeren Borlu ve Demirli Bileşiklerin Mikrodalga Sentezi ve X-ışınları Kırınımı ile Karakterizasyonu Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Borat bileşikleri, doğrusal olmayan optik malzeme ve lazer bileşeni olarak bilinir[1]. Bu bileşikler ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce elde edilememiş olan dalga boyu ve güce sahip lazer ışınlarının üretilmesi sağlanmıştır[2]. Lityum borat bileşiklerinin DA ve RA nın jel elektroforezinde kullanılması, literatürde dikkat çeken bir konu olmasının göstergesidir[3]. Bu yapıdaki bileşiklerin ucuz ve kolay yoldan sentezi, tıp ve sanayi alanındaki güncel alanlara uygulanabilirliğini arttırmak aç ısından büyük önem taşır. Mikrodalga sentez bu bağlamda son yıllarda büyük bir çığır açmıştır. Deneysel çalışmada, analitik saflıktaki Li 3, Fe 2 3 ve H 3B 3 bileşikleri başlangıç maddeleri olarak kullanılmış ve bu maddeler uygun oranında tartılarak agat havanda homojenize edildikten sonra gram tam tartım alınarak porselen krozeye konulmuştur. Homojen karışım, 800 watt güç değerindeki mikrodalga ışına 15 dakika süreyle maruz bırakılmış ve elde edilen ürünler homojenize edilerek yapıları; X -ışınları toz kırınımı (XRD ), fourier transform infrared spektroskopisi ve termal kararlılıkları termal gravimetri/diferansiyel termal analiz (TG/DTA) tekniği ile belirlenmiştir. X-ışınları kırınım desenleri literatür değerleri ile karşılaştırıldığında Li (H ) 2B 5 7 (ICDD: )-LiFe 5 8 (ICDD: ) bileşiklerinin çift fazlı olarak elde edildiği belirlenmiştir. Infrared spektrumlarındaki B 3 ve B= fonksiyonel gruplarına ait piklerin varlığı oluşan Li-borat bileşiğinin varlığını desteklerken M= bağına ait spesifik pik diğer fazın oluşumunun bir kanıtıdır. KAYAKLAR [1] Zhang, Y., Liang, J.K., Chen, X.L., He, M., Xu, T., Journal of Alloys and Compounds, 327, 96, [2] Keszler, D.A., Current pinion In Solid State and Materials Science, 4, 155, [3] Brody, J.R., Kern, S.E., Biotechniques, 36 (2 ), 214,

175 IP-E-047 Microwave Synthesis and Characterization by X-Ray Diffraction of Lithium Compounds Containing of B and Fe Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1 1 Balikesir University, Sci&Art Faculty, Chemistry Department, Balikesir, Turkey Borates are known as non-linear optic materials and component of laser[1]. As a result of the studies of these compounds, a laser having better wavelength and power not obtained before[2]. Lithium borate compounds are attractive because of wide usage in jel electrophoresis of DA and RA[3]. It is important that of applications in living areas, these compounds should synthesize in a cheap and easy way. Microwave synthesis break fresh ground at this point. We used Li 3, Fe 2 3 and H 3B 3 as raw materials in certain molar ratio. After several grindings, the mixture was exposed to microwave irridation (800 W) for 15 minutes in porcelain cruble. The product was homojenized in an agat mortar. Characterization studies were achieved by powder X -ray Diffraction and Fourier Transform Infrared spectroscopy. When we check the diffraction results to literature, we saw that Li (H ) 2B 5 7 (ICDD: )-LiFe 5 8 (ICDD: ) are obtained as double phase. The characteristic peaks of B 3 ve B= groups in the infrared spectrum support the synthesized material. REFERECES [1] Zhang, Y., Liang, J.K., Chen, X.L., He, M., Xu, T., Journal of Alloys and Compounds, 327, 96, [2] Keszler, D.A., Current pinion In Solid State and Materials Science, 4, 155, [3] Brody, J.R., Kern, S.E., Biotechniques, 36 (2 ), 214,

176 IP-TR-048 Mikrodalga Yöntem ile Çok Yönlü Kullanıma Sahip lan Ca 5Zn 4 (V 4 ) 2 ın Sentezi ve X-Işınları Kırınımı ile Karakterizasyonu Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Vanadyum oksit temelli bileşikler; olağanüstü yapısal, optik, elektronik ve manyetik özelliklerinden dolayı kataliz, kimyasal sensör ve yağlama gibi alanlarda son birkaç yıldır yoğun ilgi görmektedir[1]. Metal olarak çinko iyonlarını içeren vanadat bileşikleri, poröz bir yapıya sahip olduklarından birçok alanda aktif olarak kullanılmaya adaydırlar. Ancak bu tür bileşiklere yönelik çalışmalara çok rastlanmamaktadır. Az sayıda yapılmış olan çalışmalarda da bu bileşikler uzun sürede ve çok enerji tüketen gelen eksel yüksek sıcaklık sinterleştirme yöntemi ile elde edilmiştir[2]. Bu çalışmada amacımız, uygun mol oranını belirleyerek, kısa sürede ve düşük maliyetli olarak, endüstriyel anlamda teknolojik uç ürün olarak kullanılabilecek bu bileşimdeki malzemeleri sentezlemektir. CaC 3, Zn ve H 4V 3 bileşikleri uygun mol oranında tartılmış ve agat havanda homojenize edildikten sonra 2.45 GHz frekansta çalışan 800 W gücünde mikrodalga ışına 10 dakika süreyle maruz bırakılmıştır. Toz haline getirilen numune ile ilgili karakterizasyon çalışmaları XRD (X-ışınları toz kırınımı ), FTIR (fourier transform infrared spektroskopisi) ve TG/DTA (termal gravimetri/diferansiyel termal analiz) yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. X-ışınları kırınım desenleri, literatür verileri ile karşılaştırıldığında, Ca 5Zn 4 (V 4 ) 2 (ICDD: ) bileşiğinin elde edildiği belirlenmiştir. Bu bileşik, kübik yapıda olup hücre parametresi ve uzay grubu sırasıyla a=7.055 Å ve Ia3 d (230 ) dur. KAYAKLAR [1] Shibing,., Xinghui, W., Guo, Z., Feng, Y., Junming, W. and Deyan, H., Journal of Alloys and Compounds, 491, , [2] Lazoryak, B., XRD Labratory Chemical Technology, Moscow State Uni., Russia, (2002 ). 144

177 IP-E-048 Microwave Synthesis and Characterization by X-Ray Diffraction of Ca 5Zn 4 (V 4 ) 2 Having Multi Functional Usage Areas Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1, 1 Balikesir University, Sci&Art Faculty, Chemistry Department, Balikesir, Turkey Recently, vanadium oxide-based compounds are attractive in a lot of areas such as catalysis, chemical sensors and lubrication, because of their structural, optical, electronic and magnetic properties[1]. Vanadate compounds, which containing zinc ions as a metal, are candidates to use in many active areas due to their porous structure. However, there are few studies about these compounds. The former synthesis of these compounds were consumed long time and obtained by conventional high temperature sintering m ethods[2]. In this study, we achieve low cost and short time consuming synthesis method for using in current technology. CaC 3, Zn, and H 4V 3 were weighed in an appropriate molar ratio and homogenized in an agate mortar. The mixture put into porcelain cruble and treated by microwave irridation (2.45 GHz, 800 W) for 10 minutes. The homojenized sample characterization studies were carried out by the XRD (X-ray powder diffraction ), FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy ), and TG/DTA (thermal gravim etry/differential thermal analysis) methods. X-ray diffraction patterns show that Ca 5Zn 4 (V 4 ) 2 (ICDD= ) was formed. This compound is crstallisized in cubic system with unit cell parameter a = 7055 Å and space group Ia 3 d (230 ). REFERECES [1] Shibing,., Xinghui, W., Guo, Z., Feng, Y., Junming, W. and Deyan, H., Journal of Alloys and Compounds, 491, , [2] Lazoryak, B., XRD Labratory Chemical Technology, Moscow State Uni., Russia, (2002 ). 145

178 IP-TR-049 ükleer Bir Atık lan Sezyum Elementini Uzaklaştırmada Kullanılan Mo-P Elementlerini İçeren Bileşiklerin Hidrotermal Yöntemle Sentezi Ve Karakterizasyonu Çalışmaları Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Molibden fosfatlar gibi uygun bir karmaşık matrise sahip olan bileşikler, nükleer reaksiyon atığı olan sezyumu uzaklaştırmak için elverişli bir örgüye sahiptir. Çeşitli oksidasyon basamaklarında (Mo 6+, Mo 5+, Mo 4+ ve Mo 3+ ) veya koordinasyonda (tetrahedral, oktahedral, çift piramit) bulunan molibden elementi sayesinde yapılarına sezyumu da alarak ortamdan uzaklaştırarak radyoaktif etkiyi azaltabilirler[1]. ktahedral Mo 6 grubu ve tetrahedral P 4 grubu, tek bir oksijen üzerinden bağlana rak anormal derecede kısa olan Mo= bağını meydana getirir. Bu bağlanmadan dolayı meydana gelen geometri nedeniyle molibden fosfat bileşikleri kayda değer bir ilgi görürler[2]. Bu tür bileşiklerin sentezleri; jel-emisyon yöntemi ve çözeltide iyon değişimi ile gerçekleştirilmiştir[3]. Hidrotermal yöntem, düşük sıcaklıkta yüksek basınç oluşturularak reaksiyonlar için gerekli çarpışmanın ve enerjinin sağlanması amacıyla kimyanın birçok alt dalında kullanılan güncel bir yöntemdir. Hidrotermal yöntemle gerçekleştirilen deneysel çalışmada, Mo 3 ve (H 4 ) 2HP 4 bileşikleri başlangıç maddeleri olarak kullanılmış ve Mo-P içeren bileşiklerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu maddeler uygun mol oranında tartılmış ve 27 ml ultra saf suda 1 saat çözülmüştür. Elde edilen homojen çözelti paslanmaz çelik teflon otoklav a alınarak 3 gün boyunca 180 C de ısıtılmıştır. Elde edilen ürün çeşitli yıkama işlemlerinden geçirilerek süzülmüş ve açık havada kurutulmuştur. Ürün homojenize edilerek yapısı X -ışınları toz kırınımı (XRD ), fourier transform infrared spektroskopisi ve termal kararlılığı termal gravimetri/diferansiyel termal analiz (TG/DTA) tekniği ile belirlenmiştir. X -ışınları kırınım desenlerinin literatür verileri ile karşılaştırılması sonucunda (H 4 ) 2.6 (H 3 ) 0.4 (P 4Mo 12 36) (ICDD: ) bileşiğinin elde edildiği belirlenmiştir. Bu bileşik, kübik sistemde kristallenmiş olup hücre parametresi a=11.7 Å ve uzay grubu P4 1 (76 ) dır. KAYAKLAR [1] Leclaire, A. and Raveau, B., Journal of Solid State Chemistry, 179, , [2] Leclaire, A., Caignaert, V. and Raveau, B., Journal of Solid State Chemistry, 180, , [3] Boeyens, J.C.A., McDougal, G.J. and Smit, J.V.R., Journal of Solid State Chemistry, 18, 191,

179 IP-E-049 Hydrothermal Synthesis and Characterization of Mo-P Containing Materials Using to Remove uclear Waste Cesium Gülşah Çelik 1, Figen Kurtuluş 1 1 Balikesir University, Sci&Art Faculty, Chemistry Department, Balikesir, Turkey Molibdenum phosphates, having complex matrix, are usable to remove nuclear waste cesium. Due to the variety of oxidation states of molibdenum, molibdenum phosphates can get cesium into resulting less radioactive effect[1]. Mo 6 octahedra linked to P 4 tetrahedra leading to one abnormally short Mo= bond. Because of the geometry occuring from this extreme bond, molibdenum phosphates are remarkable[2]. These types of compounds were synthesized by gel-diffusion methods, ion exchange in solutions[3]. We synthesized Mo-P containing materials using Mo 3 and (H 4 ) 2HP 4 in an appropriate molar ratio. After dissolving the raw materials in 27 ml ultra distilled water, the mixture put into a stainless -steel teflon autoclave. It was heated at 180 C for 3 days. When the time is end, the material washed by different solutions. Dried powder was homojenized and characterized by powder X -ray diffraction and FTIR spectroscopy. When we compare the X-ray results it corresponds to (H 4 ) 2.6 (H 3 ) 0.4 (P 4Mo 12 36) (ICDD: ). The material is crystallized in cubic system with the unit cell parameter a=11.7 Å and space gruop P4 1 (76 ). REFERECES [1] Leclaire, A. and Raveau, B., Journal of Solid State Chemistry, 179, , [2] Leclaire, A., Caignaert, V. and Raveau, B., Journal of Solid State Chemistry, 180, , [3] Boeyens, J.C.A., McDougal, G.J. and Smit, J.V.R., Journal of Solid State Chemistry, 18, 191,

180 IP-TR-050 Yeni Biyoyenilenebilir Poliester Termoplastikler 1 Gülşah Kurt, 2 Stephen Albert Miller 1 Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, AKSARAY, TÜRKİYE 2 University of Florida, Department of Chemistry, Gainesville, Florida , ABD Termoplastikler, erime sonrası yeniden şekillendirilebilen polimerlerdir. Günlük yaşamda, polietilen, polistiren, polivinilklorür, polipropilen, polikarbonat ve polietilen tetraftalat gibi polimerler çok kullanılmaktadır. Bu polimerler, düşük maliyet, kimyasallara karşı dayanıklılık, işlenebilirlik, ve farklı yoğunluk ve molekül ağırlığı ile üretilebilirlik gibi özelliklere sahiptirler. Bu polimerler, çoğunlukla petrol bazlı monomerler kullanılarak üretilmektedir. Termoplastikler, kimya sanayinin en değerli ürünleri olmasın a rağmen, yukarı da açıklandığı gibi hammadde (petrol gibi ), geri dönüşüm sorunları ve çevresel problemler gibi bazı nedenlerden dolayı önemli sorunlar taşımaktadırlar. Bu araştırma, biyolojik yenilenebilir hammaddelerden, çevre dostu termoplastik lerin s entezi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma; asetik anhidrit ile farklı vanilin türevinin reaksiyonundan birkaç adımda sentezlenen bazı monomerlerin polimerizasyonu ile yeni poliester termoplastiklerin eldesini temsil eder. Bu poliesterler, ligninden türetilen biyoyenilenebilir termoplastiklerdir. Benzer monomer türevleri, literatüre göre sentezlenmiştir [1,2] ve bu polimerler, 1 HMR, 13 CMR, GPC ile karakterize edilmiştir. KAYAKLAR [1] Mialon, L., Pemba, A. G., and Miller, S. A. Biorenewable polyethylene terephthalate mimics derived from lignin and acetic acid, Green Chem, 12, , 2010 [2] Mialon, L., Vanderhenst, R., Pemba, A.G., Miller, S.A. Polyalkylene hydroxybenzoates (PAHBs ): Biorenewable Aromatic/Aliphatic Polyesters from Lignin. Macromol. Rapid Commun, 32, ,

181 IP-TR-050 ew Biorenewable Polyester Thermoplastics 1 Gülşah Kurt, 2 Stephen Albert Miller 1 Department of Chemistry, Faculty of Scıences And Letters, Aksaray University, Aksaray, TURKEY 2 University of Florida, Department of Chemistry, Gainesville, Florida , UITED STATES Thermoplastics are some polymers which have been able to reshape after melting. During daily life, we mostly use polyethylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polypropylene, polycarbonate, and polyethylene terephthalate. They have some good properties; such as, low cost, resistance to chemical materials, processability, and producibility with different density and molecular weight but these polymers are mostly produced from petroleum based monomers. Thermoplastics, as explained above, despite being the most valuable products of the chemical industry, carry major problems due to some reasons such as lacking of raw materials (as petroleum ), recycling issues, and environmental problems. This research has been focused on the syntheses of the environmentally friendly thermoplastics from biologically renewable raw materials. This research represents new polyester thermoplastics prepared with polymerization of some monomers which are obtained from the reaction of different vanillin derivatives with acetic anhydride via a two -step process. These polyesters are biorenewable thermoplastics derived from lignin. Lignin based feedstocks, vanillin analogues, have been used in this study. The similar monomer derivatives were also carried out according to the literature [1,2]. These polymers have been characterized by 1 HMR, 13 CMR, GPC analysis. REFERECES [1] Mialon, L., Pemba, A. G., and Miller, S. A. Biorenewable polyethylene terephthalate mimics derived from lignin and acetic acid, Green Chem, 12, , 2010 [2] Mialon, L., Vanderhenst, R., Pemba, A.G., Miller, S.A. Polyalkylene hydroxybenzoates (PAHBs ): Biorenewable Aromatic/Aliphatic Polyesters from Lignin. Macromol. Rapid Commun, 32, ,

182 IP-TR-051 İki ve Üç Boyutlu Zn (II ), Cd (II )-İmidazol-4,5-dikarboksilat Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Hakan Erer 1, kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör 2 1 Eskişehir smangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Eskişehir 2 ndokuzmayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Samsun Gözenekli Koordinasyon Polimeri (PCP) veya Metal rganik Çerçeve (MF) olarak adlandırılan yapılar çok yüksek yüzey alanına sahip oldukları için gaz depolama, moleküler sensör, ilaç taşıyıcı platform veya kataliz destek materyali gibi önemli uygulamalarda kullanılmaktadır[1]. Koordinasyon polimerlerinin sentezinde, köprü ligant olarak metal iyonlarına koordine olabilen ve karboksilat grubu bulunduran heterohalkalı bileşikler ligant olarak kullanılmaktadır. Özellikle imidazol-4,5-dikarboksilat ligantı imidazol azot atomları ve karboksilat gruplarından metal iyonları arasında köprü kurabilen fonksiyonel bir liganttır[2]. Bu çalışmada imidazol-4,5-dikarboksilik asit (H 3IDC) ve imidazol türevi 1,2-bis (imidazol-1-ilmetil )-benzen) (obix) köprü ligantı kullanılarak solvotermal yöntem ile [Zn (µ-hidc) (µ-obix ) 0,5] n (1 ), [Cd 2 (µ 3-HIDC ) 2 (µ-obix )] n (2) kompleksleri sentezlendi. Komplekslerin yapısı, elementel analiz, spektroskopik (IR, UV vis) ve ısıl analiz yöntemleri (TG/DTA) ve X-ışınları tek kristal çalışmaları ile aydınlatıldı. Tek Kristal X-ışınları difraksiyon analizi sonuçlarına göre, [Zn (µ-hidc) (µ-obix ) 0,5] n in yapısı tek Zn (II) merkezli moleküler yapıların iki boyutta monoklinik C2/c uzay grubunda kristallenmesi ile elde edilmiştir. Birim hücre içerisinde asitmetrik birimi bir Zn (II) merkezi, bir HIDC 2- ve yarım obix ligantı oluşturmaktadır. Moleküler paketlenme içerisinde her bir Zn (II) atomu beşli koordinasyon ile paketlenmesini tamamlamaktadır. [Cd 2 (µ 3- HIDC ) 2 (o-bix )] n kompleksi, P-1 uzay grubuna ve triklinik sisteme sahiptir. Asimetrik birim, iki Cd (II) iyonu, iki dianyonik HIDC ve bir obix ligantından oluşmuştur. HIDC ligantı üç Cd (II) iyonu köprü ligantı olarak koordine olmuştur. HIDC ligantının Cd (II) iyonlarına bağlanmasıyla oluşan iki boyutlu tabakalar köpr ü ligantı olarak kullanılan obix ile birbirine bağlanarak üç boyutlu gözenekli koordinasyon polimerini oluşturmuştur (Şekil 1. ). Sonuç olarak iki ve üç boyutlu koordinasyon polimerleri solvotermal yöntem ile sentezlendi ve yapıları elementel analiz, spektroskopik (IR, UV vis) ve ısıl analiz yöntemleri (TG/DTA/DSC) ve X-ışınları tek kristal çalışmaları ile aydınlatıldı. Bu çalışma 109T201 nolu Tübitak projesi tarafından desteklenmiştir. (a ) (b ) Şekil 1. (a) 1 kompleksinin 2D yapısı (b) 2 kompleksindeki 3D tabaka yapısı KAYAKLAR [1] R.-Q. Fang, X.-M. Zhang, Inorganic Chemistry, 45, , [2] X. Wang, C. Qin, E. Wang, L. Xu, Journal of Molecular Structure, 749, 45-50,

183 IP-E-051 Synthesis and Structural Characterization of Two-and Three-Dimensional Coordination Polymers With Zn (II ), Cd (II )-imidazole-4,5-dicarboxylate Hakan Erer 1, kan Zafer Yeşilel 1, rhan Büyükgüngör 2 1 Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Eskişehir smangazi University, Eskişehir 2 Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, ndokuzmayıs University, Samsun Structures called Porous Coordination Polymer (PCP) or Metal rganic Framework (MF) are used in applications such as gas storage, molecular sensors, drug delivery platform or catalyst support material because they have a very high surface area[1]. Heterocyclic compounds which can be used as a ligand contain carboxylate group and coordinating the metal ions as bridging ligand at the synthesis of coordination polymers. Especially, imidazole-4,5-dicarboxylate which can bridge metal ions by nitrogen atoms of imidazole and oxygen atoms of carboxylate groups is a functional ligand[2]. In this study, [Zn (µ-hidc) (µ-obix ) 0,5] n (1) and [Cd 2 (µ 3-HIDC ) 2 (µ-obix )] n (2) complexes are synthesized with solvothermal method by imidazole-4,5-dicarboxylic acid (H 3IDC) and imidazole derivative of 1,2-bis (imidazol-1-ylmethyl )-benzene) (obix) using as bridge ligands. The structure of the complexes, have been characterized by elemental analysis, spectroscopic (IR, UV-vis) and thermal analysis methods (TG / DTA) and X-ray single-crystal studies. According to X-ray diffraction analysis result, the structure of [Zn (µ-hidc) (µ-obix ) 0,5] n was obtained with crystallization of one Zn (II) centered molecular structures in monoclinic crystal system with the space group C2/c. In unit cell, asymmetric unit of [Zn (µ-hidc) (µ-obix ) 0,5] n contains one Zn (II) ion as center atom, one HIDC 2- and half obix ligand. In molecular packing, each Zn (II) atom completes its packaging with five coordination. [Cd 2 (µ 3-HIDC ) 2 (o-bix )] n complex has P-1 space group and triclinic system. Asymmetric unit of [Cd 2 (µ 3-HIDC ) 2 (o-bix )] n contains two Cd (II) ions, two dianionic HIDC and one obix ligand. HIDC ligand coordinates to three Cd (II) ions as a bridging ligand. HIDC ligand coordinates to Cd (II) ions to form a twodimensional layer (2D) and this 2D layer is connected by nitrogen atoms of obix as a bridging ligand to give a three-dimensional (3D) porous coordination polymer (Figure 1. ). As a result, two and three dimensional coordination polymers were synthesized with solvothermal method and their structures were characterized by elemental analysis, spectroscopic technique (IR, UV-Vis) and thermal analysis techniques (TG/DTA/DSC) and X-ray single crystal studies. This work was supported by TUBİTAK, Project number: 109T201. (a ) (b ) Figure 1. (a) 2D structure of complex 1 (b) 3D layer structure of complex 2 151

184 IP-TR-052 Yeni Tip Bir Aromatik α-diimin Ligandı (L ), [il] 2 ve [il] ( 4 ) 2.3CH 3H Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Spektrometrik Özelliklerinin Tayini Hakan Karabulut 1, Ali Sadi Başak 2, Ahmet Yılmaz 3, Halim Ayrancı 2 1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Edirne - Keşan Feride ve Mehmet Çuhacı Lisesi, 2 Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 3 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Edirne - İpsala Yenikarpuzlu Mustafa Gergin İlköğretim kulu Bu çalışmada, simetrik özellikte yeni tip bir aromatik α-diimin bileşiği ve bunun i (II) klorür/perklorat komplekslerinin sentezlenmesiyle Kompleks Kimya ya katkıda bulunulmasının yanında katalitik aktivitelerinin tespit edilmesi durumunda Polimer Sanayisi için büyük önem taşıyan yeni tip bir katalizörün Ülkemiz Sanayisi ne kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda önce başlangıç maddesi olan aromatik amin bileşiği (ar-amin) sonra da glioksal türevli bir ligand (L) olan α-diimin bileşiği ve bunun i (II) klorür/perklorat kompleksleri sentezlenmiş, karakterize edilmiş, ligand ve perklorat kompleksiyle spektrofotometrik çalışmalar yapılarak maksimum absiyorbsiyon dalga boyları (λ max) tespit edilmiştir[1]. Sentezler tek başına ligand, ilgili i (II) tuzlarıyla kompleks ve template olarak yürütülmüş olup, başlangıç maddesi olan aminin ve ligandın saflıkları İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ile kontrol edilmiştir. İnfrared (IR) ve Matriks Destekli Lazer Desorpsiyon İyonizasyon-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (MALDI-TF-MS) kullanılarak sentezlenen ar-amin, L, [il] 2 ve [il] ( 4 ) 2.3CH 3H bileşiklerinin yapıları aydınlatılmıştır. UV-Vis Spektrofotometreyle yapılan çalışmalarla da hem [il] ( 4 ) 2.3CH 3H kompleksinin hem de ligandın λ max değerleri tayin edilmiştir[2]. Yapı aydınlatmada kullanılan MALDI-TF-MS ve IR yöntemlerinden elde edilen spektrumlar ilgili bileşiklerin başarılı bir şekilde sentezlendiğini doğrular niteliktedir. Ayrıca, UV-Vis çalışmalar göstermiştir ki, i (II ):L = 1:1 kompleksleri oluşmaktadır ve bu oluşum ligand veya metal konsantrasyonunun değişmesinden etkilenmemektedir. Bunun böyle olduğu MALDI-TF-MS sonuçlarıyla da doğrulanmıştır[3]. Sonuç olarak, yeni tip simetrik bir α-diimin ligandı ve bunların i (II) komplekslerinin sentezlenmesi, karakterize edilmesi ve bazı özelliklerinin tayin edilmesiyle Kimya Literatürüne yeni bileşikler kazandırılmıştır. Bununla birlikte, bazı yan ürünlerin yapılarının aydınlatılmasıyla Kompleks Kimya ya katkıda bulunulmasının yanında sentezlenen komplekslerin uygulama alanı bulması halinde Ülkemiz Sanayisi ne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. KAYAKLAR [1] Bomfim, J.A.S., Dias, M.L., Filgueiras, C.A.L., Peruch, F., Deffieux, A., The Effect of Polymerization Temperature on the Structure and Properties of Poly (1-hexene) and Poly (1-decene) Prepared with a i (II ) diimine Catalyst, Catalysis Today, , , [2] Garvin, C.J., Pensacola, Fla., Keller, T.M., Alexandria, Va., Method of Synthesizing Resin Prepolymers, US Patent, , Dec 22, [3] Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., Enstrümantal Analiz İlkeleri, Bilim Yayıncılık, Beşinci Baskı, Ankara, , , ,

185 IP-E-052 Synthesis, Characterization and Determination of Some of The Spectrometric Properties of a ew Type Aromatic α-diimine Ligand (L ), [il] 2 and [il] ( 4 ) 2.3CH 3H Complexes Hakan Karabulut 1, Ali Sadi Başak 2, Ahmet Yılmaz 3, Halim Ayrancı 2 1 T.C. Ministry of Education Edirne - Keşan Feride ve Mehmet Çuhacı High School, 2 Marmara University Faculty of Arts and Science Department of Chemistry, 3 T.C. Ministry of Education Edirne - İpsala Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Primary School In this study, besides contribute to Complex Chemistry by synthesizing a new type of symmetric α-diimine aromatic compound and its i (II) chloride/perchlorate complexes and if the catalytic activity of it is determined a new type of catalyst that has great importance to Polymer Industry is aimed to gain to ational Industry. For this purpose, first an aromatic amine compound that is starting material (R-amine ), and then glyoxal-derived ligand (L) that is the α-diimine compound and that of i (II) chloride/perchlorate complexes synthesized, characterized and maximum wave lengths (λ max) of ligand and perchlorate complexes were determined by performing spectrophotometric studies [1]. Synthesis procedures have been carried out as template, ligand alone and complex with ligand and related i (II) salts. Also, purity of the starting material amine and ligand have been tested by Thin Layer Chromatography (TLC ). Synthesized R-amine L, [il] 2 and [il] ( 4 ) 2.3CH 3H compounds were characterized by Infrared (IR) and Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TF-MS ). λ max values of both [il] ( 4 ) 2.3CH 3H complex and ligand were determined by studying with UV-Vis spectrophotometer[2]. MALDI-TF-MS and IR spectra that were used for characterization, confirms that the related compounds were successfully synthesized. Besides, UV-Vis studies showed that i (II ):L = 1:1 complexes were formed and this formation was not affected from the changes in ligand or metal concentrations. This was also corrected by MALDI-TF-MS results. As result, new compounds were gained for Chemistry Literature by the synthesis, characterization and determination of some properties of new type symmetrical α-diimine ligands and their i (II) complexes. In addition, determining the structures of some of the by-products contributed to the field of complex chemistry if it finds an application area it is considered that it will contribute to the ational Industry besides. REFERECES [1] Bomfim, J.A.S., Dias, M.L., Filgueiras, C.A.L., Peruch, F., Deffieux, A., The Effect of Polymerization Temperature on the Structure and Properties of Poly (1-hexene) and Poly (1-decene) Prepared with a i (II ) diimine Catalyst, Catalysis Today, , , [2] Garvin, C.J., Pensacola, Fla., Keller, T.M., Alexandria, Va., Method of Synthesizing Resin Prepolymers, US Patent, , Dec 22, [3] Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., Enstrümantal Analiz İlkeleri, Bilim Yayıncılık, Beşinci Baskı, Ankara, , , ,

186 IP-TR-053 Pb 2+ Katkılı Yeni Tip Bir Borat; La 2SrB 10 19: Pb 2+ Hakan Karabulut 1, İlhan Pekgözlü 2, Ali Sadi Başak 3, Ahmet Yılmaz 4 1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Edirne - Keşan Feride ve Mehmet Çuhacı Lisesi, 2 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 3 Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 4 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Edirne - İpsala Yenikarpuzlu Mustafa Gergin İlköğretim kulu Bu çalışmada, yeni tip bir katkılı borat türü olan La 2SrB 10 19: Pb 2+ bileşiğinin sentezlenmesi ve bazı ışıma özelliklerinin ölçülmesiyle hem sentetik bor kimyasına hem de ülkemiz için büyük önemi olan bor madeninin işlenmesi dolayısıyla değerinin arttırılarak ekonomimize katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda katkısız La 2SrB ve Pb 2+ katkılı La 2SrB 10 19: Pb 2+ bileşikleri sentezlenmiş, yapıları aydınlatılmış ve bazı ışıma özellikleri tayin edilmiştir[1]. Sentez işlemlerinin tümünde yanma yöntemi kullanılmış olup, Pb 2+ katkısı La 2SrB bileşiğinin 1 molüne karşılık 0,03 mol olarak kullanılmıştır (La 2Sr 1-xB 10 19: Pb x 2+ ; x=0,03 ). X-Işınları Kırınımı (XRD) ve İnfrared Spektroskopisi (FTIR) yöntemleriyle yapısı aydınlatılan bileşiğin ışıma özellikleri de spektrofluorometrik yöntemle yapılan ölçümlerle tespit edilmiştir[2,3]. Yapı aydınlatmada kullanılan XRD ve FTIR yöntemlerinden elde edilen spektrumlar saf La 2SrB bileşiğininkiler ile karşılaştırılmış ve çok büyük oranda uyumluluk saptanmıştır. Spektrofluorometrik analizler sonucu katkısız La 2SrB ve Pb 2+ katkılı La 2SrB 10 19: Pb 2+ bileşiklerine ait uyarma ve emisyon spektrumları elde edilmiş, maksimum uyarma dalga boyu (λ uyr) ve emisyon dalga boyu (λ ems) tespit edilerek benzer diğer katkılı/katkısız boratlarla karşılaştırılmalı bir tablosu verilmiştir[2-4]. Sonuç olarak, bu çalışmanın getirdiği yenilik Pb 2+ katkısının kullanılarak yeni tip bir borat olan La 2SrB 10 19: Pb 2+ bileşiğinin sentezlenmesi, λ uyr ve λ ems gibi bazı ışıma özelliklerinin tespit edilmesi ve bu özelliklerin katkısız La 2SrB ve benzer boratlardan farklı olmasından ileri gelmektedir. Bununla birlikte, yapılan çalışma sentetik bor kimyasına yeni bir bileşik kazandırmasının yanında ileride yapılabilecek benzer çalışmalara ışık tutması açısından önemli olduğu gibi uygulama alanı bulması halinde ülkemiz ekonomisine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. KAYAKLAR [1] Cao, J., Wang, J., Fu, P., Guo, F., Yang, Z., Wu, Y., Synthesis and Characterızatıon of a ovel on-linear ptical Material La 2SrB 10 19, Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials of Materials, , [2] Pekgözlü, İ., Karabulut, H., Synthesis and Photoluminescence of Pb 2+ Doped SrB 2 4, Inorganic Materials 45-1, 61-64, [3] Pekgözlü, İ., Erdoğmuş E., Demirel, B., Gök, M. S., Karabulut, H., Başak, A. S., A ovel UV-Emitting Phosphor: Li 6CaB 3 8.5:Pb 2+, Journal of Luminescence, 131, , [4] Wu, Y., Liu, J., Fu, P., Wang, J., Zhou, H., Wang, G., Chen, C., A ew Lanthanum and Calcium Borate La 2CaB 10 19, Chem. Mater, 13, ,

187 IP-E-053 A ovel Pb 2+ Doped Borate; La 2SrB 10 19: Pb 2+ Hakan Karabulut 1, İlhan Pekgözlü 2, Ali Sadi Başak 3, Ahmet Yılmaz 4 1 T.C. Ministry of Education Edirne - Keşan Feride ve Mehmet Çuhacı High School, 2 Bartın University Faculty of Engineering Department of Environmental Engineering, 3 Marmara University Faculty of Arts and Science Department of Chemistry, 4 T.C. Ministry of Education Edirne - İpsala Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Primary School In this study, it is aimed to synthesizing and measuring the some of the luminescence properties of a new type doped borate species La 2SrB 10 19: Pb 2+. With this, by processing the boron mine which has a great importance for our country increases the value of and this will contribute to the economy. For this purpose, pure La 2SrB and Pb 2+ doped La 2SrB 10 19: Pb 2+ compounds were synthesized, characterized and some of the luminescence properties of these compounds were determined[1]. The overall synthesis procedures were performed by combustion method and 0.03 moles of the doping material Pb 2+ was used for 1 mole of the La 2SrB (La 2Sr 1-xB 10 19: Pb x 2+ ; x=0,03 ). The compound was characterized by X-Ray Diffraction (XRD) and Infrared Spectroscopy (FTIR) techniques and luminescence properties of the compound was measured by spectrofluorometric method[2,3]. XRD and FTIR spectra that were used for characterization compared with pure La 2SrB s spectra and compatibility between them was a very large extent. The excitation and emission spectra of pure La 2SrB and Pb 2+ doped La 2SrB 10 19: Pb 2+ compounds obtained by spectrofluorometric analysis, the maximum excitation wavelength (λ ex) and emission wavelength (λ em) identified and also other similar doped/pure borates are given in a comparative table [2-4 ]. As a result, synthesizing a new type of borate La 2SrB 10 19: Pb 2+ by using Pb 2+ as the doping material, determining some of the luminescence properties such as λ ex and λ em, and also the luminescence properties of these borate has brought innovation in this study is different from similar doped/pure borates. However, by the present work is gained a new compound to synthetic boron chemistry and besides sheds light on the similar future studies and because of this reason it has an importance. Also, as if it finds an application area it is considered that it will contribute to the national economy. REFERECES [1] Cao, J., Wang, J., Fu, P., Guo, F., Yang, Z., Wu, Y., Synthesis and Characterization of a ovel on-linear ptical Material La 2SrB 10 19, Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials of Materials, , [2] Pekgözlü, İ., Karabulut, H., Synthesis and Photoluminescence of Pb 2+ Doped SrB 2 4, Inorganic Materials 45-1, 61-64, [3] Pekgözlü, İ., Erdoğmuş E., Demirel, B., Gök, M. S., Karabulut, H., Başak, A. S., A ovel UV-Emitting Phosphor: Li 6CaB 3 8.5:Pb 2+, Journal of Luminescence, 131, , [4] Wu, Y., Liu, J., Fu, P., Wang, J., Zhou, H., Wang, G., Chen, C., A ew Lanthanum and Calcium Borate La 2CaB 10 19, Chem. Mater, 13, ,

188 IP-TR-054 İki Dişli Arilhidrazon İçeren Bakır (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DA Bağlanma Etkileşimlerinin İncelenmesi Harika Özkan 1, Cansu Gökçe 1, Tolga Tekin 1, ktay Erer 1, Ramazan Güp 1 1 Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Schiff bazları ve geçiş metal komplekslerinin önemli derecede biyoaktivite göstermesi nedeniyle, son zamanlarda çok yoğun ilgi çekmektedirler [1]. Bu tür bileşikler ağrı kesici, sakinleştirici, antibiyotik, antiülser, antikonvulsan, antidiyaretik, antimikrobiyal [2] ve özellikle antikanser ajanı olarak kullanıldıkları çok iyi bilinmektedirler. Özellikle antikanser ajanı olarak bilinen bu bileşikler yapay metallonukleazlar olarak da adlandırılmakta ve birçoğu bir şekilde DA ya bağlanak antitümör etkisi gösterdikleri bilinmektedir. Böylece kanserli hücrede DA çoğalmasını bloke ederek, tümör hücrelerinin büyümesini inhibe eder. DA bağlanmasının ve kesmesinin mekanizmasını anlamak, etkili antitümör ilaçlarının dizayn edilmesinin en önemli temelidir. Bu tür ilaçların başarısı, DA ya ilgilerine ve bağlanma modlarına bağlıdır. Dolayısıyla DA ya fizyolojik şartlar altında bağlanabilen metal kompleksleri antitümör etki mekanizmasındaki özellikle yapı aktivite ilişkisini anlamak için önemlidir [3]. Bu çalışmada yapısında, H, C 4H 9, C 6H 11 ve CH 2CC 2H 5 grupları içeren dört yeni arilhidrazon sentezlenmiş ve bu ligandların 1:2 metal/ligand oranlı kompleksleri elde edilmiştir. Elde edilen ligand ve komplekslerin yapıları çeşitli karakterizasyon teknikleri ( 13 C-MR, 1 H-MR, IR, UV-vis., elementel analiz, TGA ve XRD) ile aydınlatılmıştır. Yapıları aydınlatılan ligand ve komplekslerin DA bağlanma aktiviteleri incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda, Cu (II) komplekslerinin Calf Thymus-DA ile bağlanma etkileşimleri UV absorpsiyon ve viskozimetri kullanarak incelenmiş ve fonksiyonel grupların bu etkileşim üzerindeki etkileri belirlenmiştir. KAYAKLAR [1] Klausner, R. D., Donaldson, J. G., Lippincott-Schwartz, J., Brefeldin A: Insights into the control of membrane traffic and organelle structure, J. Cell Biol., 116, , [2] Chaviara, A.T., Cox, P.J., Repana, K.H., Pantazaki, A.A., Papazisis, K.T., Kortsaris, A.H., Kyriakidis, D.A., ikolov, G.St., Bolos, C.A., The unexpected formation of biologically active Cu (II) Schiff mono-base complexes with 2-thiophene-carboxaldehyde and dipropylenetriamine: crystal and molecular structure of CudptaS 2, J. Inorg. Biochem., 99 (2 ), , [3] Connors, T. A., eare, M. J., Harrap, K. R., Structure activity relationships of the anti-tumour platinum coordination complexes, Cancer Treatment Rep., 63 (9 10 ), ,

189 IP-E-054 Synthesis, Characterization and Analysis of the DA Binding Interactions of Copper (II) Complexes Containing Bidentate Aryl Hydrazones Harika Özkan 1, Cansu Gökçe 1, Tolga Tekin 1, ktay Erer 1, Ramazan Güp 1 1 Muğla University, Faculty of Science, Chemistry Department Schiff bases and transition metal complexes has become an area of permanent interest because of their significant bioactivity properties [1]. These types of compounds are very well known to have been used as pain killers, sedatives, tranquilizers, antibiotics, antiulcer, anticonvulsant, anti diarrheal, antimicrobial [2], and in particular anticancer agents. Especially, these compounds are known as anti-cancer agent is also referred to as artificial metallonucleases, and many of them have antitumor effect by binding DA. Thus, the proliferation of cancer cells by blocking DA inhibits growth of tumor cells. Understanding DA binding and cleavage mechanism is the most fundamental of effective design the anti-tumor drugs. The success of this type of drugs depends on DA interests and DA-binding modes. So, DA-linked metal complexes under physiological conditions is important to understand the mechanism antitumor effect particularly structure activity relationship [3]. In this study, four new aryl hydrazones containing H, C 4H 9, C 6H 11 and CH 2CC 2H 5 groups have been synthesized and 1:2 metal / ligand ratio complexes are obtained. Structures of the new synthesized ligands and complexes have been examined by characterization techniques ( 13 C-MR, 1 H-MR, IR, UV-vis., elemental analysis, TGA and XRD ). DA binding activities of the characterized ligands and complexes have been investigated. As a result of this study, Calf Thymus DA-binding interactions of Cu (II) complexes have been investigated using UV absorption and viscosimetry, and the effects of functional groups have been determined on these interactions. REFERECES [1] Klausner, R. D., Donaldson, J. G., Lippincott-Schwartz, J., Brefeldin A: Insights into the control of membrane traffic and organelle structure, J. Cell Biol., 116, , [2] Chaviara, A.T., Cox, P.J., Repana, K.H., Pantazaki, A.A., Papazisis, K.T., Kortsaris, A.H., Kyriakidis, D.A., ikolov, G.St., Bolos, C.A., The unexpected formation of biologically active Cu (II) Schiff mono-base complexes with 2-thiophene-carboxaldehyde and dipropylenetriamine: crystal and molecular structure of CudptaS 2, J. Inorg. Biochem., 99 (2 ), , [3] Connors, T. A., eare, M. J., Harrap, K. R., Structure activity relationships of the anti-tumor platinum coordination complexes, Cancer Treatment Rep., 63 (9 10 ), ,

190 IP-TR-055 Tekdüze Parçacık Boyutuna Sahip Rutenyum anoparçacıkları: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak Boranın Dehidrojenlenmesinde lağanüstü Katalitik Etkinliği Hasan Can, Önder Metin Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, Türkiye Bu çalışmada, tekdüze parçacık boyutlu rutenyum nanoparçacıklarının basit bir metotla hazırlanması, ileri analitik yöntemlerle tanımlanması ve günümüzde en etkin kimyasal hidrojen depolama malzemesi olarak kabul gören amonyak boranın (AB) dehidrojenlenmesi katalitik etkinlikle ri rapor edilmektedir. Tekdüze parçacık boyutlu Ru nanoparçacıkları (P ), literatürde örneği olmayan, kendi geliştirdiğimiz yeni bir metot ile hazırlandı. Geliştirdiğimiz metotla Ru P; rutenyum (III) asetil asetonatın [Ru (acac ) 3] oleyilamin (Am) ve benzil eter (BE) eşliğinde yüksek sıcaklıkta bozunması ve eş-zamanlı takip eden indirgenmesi sonucu hazırlandı. Bu protokolde, oleyilamin hem kararlılaştırıcı hem de indirgeyici ajan olarak görev yaparken, benzil eter de yüksek sıcaklık çözücüsü olarak kullanıldı. Ru P, AB nin suda dehidrojenlenmesinde katalizör olarak kullanılmadan önce basit bir sıvı emdirme metoduyla alüminyum oksit nano tozlarının üzerine desteklendi 2 3 ). Ru P leri üzerine özel bir muamele yapılmadan, AB nin hidrolizinde 39,6 mol H 2 (mol Ru.min ) -1 çevrim frekansını sağladı. Ancak Ru P lerinin AB nin hidrolizindeki katalitik etkinliği, asetik asit muamelesi ile iki kattan fazla artırıldı ve yeni TF değerinin 83,3 mol H 2 (mol Ru.min ) -1 olduğu görüldü. Bu TF değerinin, bugüne kadar test edilen Ru katalizörleri içerisinde en yüksek değere sahip olduğu görülürken, amonyak boranın hidrolizinde test edilen platin bazlı katalizörlerden bile yüksek olduğu görülmüştür. Ek olarak, burada sunulan çalışma, Ru P leri ile katalizlenen AB nin dehidrojenlenmesi için hız kanununu belirlemek için sağlıklı toplanan kinetik verileri ve aktivasyon parametrelerini içermektedir. Anahtar Kelimeler: Rutenyum nanoparçacıkları, Al 2 3 nanotozu, Heterojen katalizör, Dehidrojenlenme, Amonyak Boran. 158

191 IP-E-055 A Facile Synthesis of early Monodisperse Ruthenium anoparticles and Their Catalysis in the Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane for Chemical Hydrogen Storage Hasan Can, Önder Metin Department of Chemistry, Faculty of Science, Atatürk University, Erzurum, Turkey A facile method for the preparation of nearly monodisperse Ru nanoparticles (Ps) and their record catalytic activity in the hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane (AB) for chem ical hydrogen storage are reported herein. Ru Ps were prepared by a novel protocol comprising the thermal decomposition and concomitant reduction of ruthenium (III) acetylacetonate (Ru (acac ) 3) in the presence of oleylamine (Am) and benzylether (BE ). In the protocol, Am served as both a stabilizer and reducing agent and BE used as a solvent. Ru Ps were supported on aluminum oxide nanopowder 2 3) via a simple liquid impregnation method before their use as catalyst for the dehydrogenation of AB i n water. Without any special treatment to remove the surfactants, 2 3 showed high catalytic activity in the hydrolytic dehydrogenation of AB providing an initial turnover frequency (TF) of 39.6 mol H 2. (mol Ru.min ) -1. Their catalytic performance was further enhanced dramatically by the acetic acid treatment and the initial TF value is increased to 83.3 mol H 2. (mol Ru.min ) -1 that is the highest among the Ru catalysts and even higher than Pt-based catalysts tested in the hydrolysis of AB. Additionally, the work reported here includes a wealthy collection of kinetic data to determine the rate law and apparent activation parameters for the catalytic dehydrogenation of AB in water. Keywords: Ruthenium nanoparticles; Al 2 3 nanopowder; Heterogeneous catalyst; Dehydrogenation; Ammonia borane. 159

192 IP-TR-056 Katı Hal Reaksiyonları ile da Sıcaklığında Fe-Mn-B Alaşım anopartiküllerinin Hazırlanması 1 Hatice Kalın, 1 Gülşah Kurt 1 Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, AKSARAY, TÜRKİYE Teknolojik ilerlemeler, üstün özellikli malzemelerin gelişimine bağlıdır. Metaller arası bileşiklerin çok farklı mekanik ve fiziksel özellik göstermeleri, bu alandaki çalışma- lara duyulan ilgiyi artırmıştır. Demir elementinin özelliklerine bakıldığında; dünyada ki metaller arasında en çok bulunanlardan ikincisidir ve binlerce işlenmiş ürünün ana maddesidir. Alaşımlar, kristalloğrafik ya da amorf yapılardır. Kristalik yapıl arda, bir malzeme- nin kristal yapısı, o malzemenin bütün fiziksel özelliklerini etkiler. Kristal yapıya, dışarıdan bir etki ettiğinde, metal atomlarının konumları, karşılıklı olarak kayar veya metal atomları yalnızca kendi kafesinde ki yerlerine sıkışır. Demirin farklı sıcaklıklarda, farklı kristal yapıları benimsemesi ile ilgili özelliği Şekil 1.1. de verilmiştir. Şekil 1.1. Saf demirin polimorfizmi[1] Amorf alaşımlar ise, oda sıcaklığında kimyasal metotlar ile kolaylıkla elde edilmek tedir.[2,3] Özelli kle endüstriyel boyutta düşünüldüğünde, enerjinin her yönde etkin ve verimli kullanılması ve israfın önlenmesi açısından bu durum oldukça önemlidir. Bu çalışmada; sodyum bor hidrür ve metal klorürlerin oda sıcaklığında ki kimyasal reaksiyonu ile yeni alaşım elde edilmiştir. Analitik reaktifler yardımı ile yapıdan klor uzaklaştırılmıştır. Sentezlenen yapı ICP, SEM, XRD, TGA ve manyetik ölçümler ile karakterize edilmiştir. ICP sonuçları yapıda; %77,90 Fe, %10.05 Mn, %9,481 B olduğunu göstermiştir. Manyetik ölçümler, yapının ferromanyetik olduğunu göstermektedir. XRD ölçümleri ile ise yapının amorf ve kristaloğrafik incelemeleri yapılmıştır. KAYAKLAR [1] Smith, W. F. Structure and properties of engineering alloys, Washington, D.C., 1993 [2] Zhonga, G.Q., Zhoub, H.L., Jia, Y.Q. Journal of Alloys and Compounds. 465, L 1 L 3, 2008 [3] Liu, M.L., Zhou, H.L., Chen,Y.R., Jia, Y.Q. Materials Chemistry and Physics, 89, ,

193 IP-E-056 Preparation of Fe-Mn-B Alloy anoparticles with Solid State Reactions at Room Temperature 1 Hatice Kalın, 1 Gülşah Kurt 1 Aksaray University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Aksaray, Turkey Technological advances depends on the development of materials with superior properties. Showing very different mechanical and physical properties of the compounds derivated between metals, has increased interest in this research area. Looking at the properties of iron; it is the second most abundant metal in the world, and is the main ingredient of thousands of processed products. Alloys are crystallographic or amorphous structures. The crystal structure of a material effects all physical properties of it. When an external affect is applied to a Crystal structure, positions of the metal atoms mutually change or metal atoms only stick together in their spaces. Crystal structure properties of iron at different temperatures is given in Figure 1.1. Figure 1.1. Polymorphism of pure iron [1] However, amorphous alloys be easily synthesized with chemical methods at room temperature. [2,3] Especially; in considering the industrial scale, this is very important in respect to effective and efficient use of energy in each direction In this study, the new alloy were obtained from the chemical reaction sodium borohydride and metal chlorides at room temperature. The chlorines were removed with the help of analytical reagents. This structure was characterized by ICP, SEM, TGA, magnetic measurements. The ICP showed that 77.90% Fe, 5.10% Mn, 9.481%. Magnetic measurements showed that the ferromagnetic structure REFERECES [1] Smith, W. F. Structure and properties of engineering alloys, Washington, D.C., 1993 [2] Zhonga, G.Q., Zhoub, H.L., Jia, Y.Q. Journal of Alloys and Compounds. 465, L 1 L 3, 2008 [3] Liu, M.L., Zhou, H.L., Chen,Y.R., Jia, Y.Q. Materials Chemistry and Physics, 89, ,

194 AKIM IP-TR-057 Ferrosen Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzunun Sentezi ve Karakterizasyonu Hülya Avcı Özbek 1, Funda Demirhan 1, Bekir Çetinkaya 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 2 EgeÜniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Son yıllarda, ligant olarak imidazolinyum iyonları ile hazırlanan -heterosiklikkarben (HCs) metal komplekslerinin, homojen katalizde yüksek aktivite göstermeleri, ferrosen grubu içeren karben metal komplekslerinin sentezine olan ilgiyi arttırmıştır[1,2]. Ferrosen grubu içeren karbenler, güçlü elektron verici özellikleri ve tersinir redoks kimyaları açısından ilginç bileşiklerdir[2-4]. Bu çalışmada ferrosenkarboksialdehit (FcCH) ve etilendiamin kullanılarak kondenzasyon reaksiyonu sonucu,ꞌetilenbis (ferrosenilmetiliden )amin (I) sentezlenmiştir. Bu bileşik LiAlH 4 ile indirgenerek,ꞌ-etilenbis (ferrosenilmetil )amin (II) elde edilmiştir. II numaralı kompleksin amonyum klorür ile trimetilortoformat içindeki halka kapatma reaksiyonu sonucunda, ferrosen grubu içeren karben ligantları ve komplekslerinin hazırlanmasında öncül bileşik olarak kullanılma potansiyeline sahip 1,3-Bis (ferrosenilmetil )imidazolinyum klorür (III) tuzunun sentezi (Şekil 1) gerçekleştirilmiş ve çeşitli spektroskopik yöntemler (MR, IR) ile yapısı aydınlatılarak, döngüsel voltammetrik özellikleri (Şekil 2) incelenmiştir. FcCH Etilendiamin Etanol I LiAlH 4 THF II H 4 + CH(CH 3 ) 3 Fc - Fc (Fc:ferrosenil) III Şekil 1 FcCH I II III *E PTASIYEL Şekil 2. FcCH,I,II ve III bileşiklerinin döngüsel voltammogramları (Diklorometan/ 0,1 M Tetrabutil amonyum hekzafloro fosfat) KAYAKLAR [1] Koçak,F.,Kavaklı,C.,Akyol,C.,Önal,A.,Özkar,S.,J. rganomet. Chem.,691, ,2006. [2] Demirhan,F.,Yıldırım,Ö., Çetinkaya,B.,Trans. Met. Chem,28, , 2003 [3] Bildstein,B.,Malaun,M., Kopacka,H., ngania,k., Wurst,K., J. rganomet. Chem., 572, ,1999. [4] Bildstein,B.,Malaun,M., Kopacka,H., ngania,k., Wurst,K.,Mitterböck,M., ngania,k.h, promolla,g., Zanello,P.,rganometallics., 18, ,

195 IP-E-057 Synthesis and Characterization of the Ferrocene Containing Imidazolidinium Salt Hülya Avcı Özbek 1, Funda Demirhan 1, Bekir Çetinkaya 2 1 Celal Bayar Universty, Faculty of Science&Literature, Chemistry Department 2 Ege Universty, Faculty of Science, Chemistry Department In recent years; -heterocyclic carben (HCs) metal complexes which prepeare from imidazolidinium ligands, show high activity in homogeneous catalysts. This situaiton casuses to increase attention to ferrocene containing carbene metal complexes synthesis[1,2]. Ferrocene containing carbene complexes are interesting compounds for strong electron donor properties and reversible redox chemistry[2-4]. In this research,,ꞌ-ethylenebis (ferrosenilmetiliden) amine (I) was synthesised as a result of condensation reaction by using ferrosenkarboksialdehit (FcCH) and ethylenediamine. This compound was reduced with LiAlH 4,ꞌ-ethylenebis (ferrosenilmetil )amine (II) was obtained. 1,3-Bis (ferrocenlymethly )imidazolidinium chloride (III ), have the potential to be used as precursor in the preparation of ferrocene containing carben ligands and complexes, was syhthesised as a result of the ring closure reaction by using II numbered complex with ammonium chloride in trimethyl ortho formate (Figure 1) and its structure characterized by various spectroscopic methods (MR,IR ), cyclic voltammetric properties were investigated (Figure 2 ). Ethylenediamine FcCH I Ethanol LiAlH 4 THF II H 4 + CH(CH 3 ) 3 Fc - Fc (Fc:ferrocenyl) III Figure 1 FcCH I II III Figure 2.Cyclic voltammograms of FcCH,I,II and III complexes (Dichloromethane/ 0,1 M tetrabutylammonium hexafluorophosphate ) REFERECES [1] Koçak,F.,Kavaklı,C.,Akyol,C.,Önal,A.,Özkar,S.,J. rganomet. Chem.,691, ,2006. [2] Demirhan,F.,Yıldırım,Ö., Çetinkaya,B.,Trans. Met. Chem,28, , 2003 [3] Bildstein,B.,Malaun,M., Kopacka,H., ngania,k., Wurst,K., J. rganomet. Chem., 572, ,1999. [4] Bildstein,B.,Malaun,M., Kopacka,H., ngania,k., Wurst,K.,Mitterböck,M., n gania,k.h, promolla,g., Zanello,P.,rganometallics., 18, ,

196 IP-TR-058 Suda Çözünebilen Çinko Ftalosiyanin BileşiklerininFotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri Hülya Yanık, Mahmut Durmuş,Bünyemin Coşut, Serkan Yeşilot Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Gebze-KCAELİ Fotodinamikterapi, en yeni ve en çok ilgi çeken kanser tedavi yöntemlerinden biridir [1]. Fotodinamikterapi, seçici olarak hedef dokuda biriken ışığa duyarlı maddenin (fotosensitizer ), uygun dalga boyundaki görünür ışığa maruz bırakılması prensibine dayanır. Moleküler oksijen varlığında, fotosensitizer in ışık ile aktive olması sonucunda oluşan serbest radikaller ve singlet oksijen, lipit, protein ve nükleik asitler gibi birçok biyolojik molekülle etkileşerek, kanser hücrelerini tahrip eder [2]. Yüksek dalga boyunda absorpsiyon yapmaları, yüksek triplet kuantum verimleri, triplet halde kalma sürelerinin uzun olması ve etkili bir şekilde singlet oksijen oluşturabilme kapasiteleri nedeniyle ftalosiyanin bileşikleri fotodinamikterapide kullanılabilecek hedef moleküllerdir [3-6]. Bu çalışmanın amacı, suda çözünebilen çinko ftalosiyaninlerinfotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenerek uygun fotosensitizerlerin bulunması ile fotodinamikterapi etkisinin geliştirilmesidir. R R Zn R R 4 + R 4 + R 2-2 S 4 Zn 2-2 S 4 R R R= + KAYAKLAR [1] R. Bonnett, ChemicalAspects of PhotodynamicTherapy, Gordon andbreachsci., (2000 ). [2] A.C. Tedesco, J.C.G. Rotta, C.. Lunardi, Curr.rg.Chem.,7, 187, (2003 ). [3] R. Bonnett, Chem. Soc. Rev., 24, 19, (1995 ). [4] M. Durmuş, T. yokong, Inorg.Chem.Commun., 10, 332, (2007 ). [5] M. Durmuş, T. yokong, V. Ahsen (Eds. ), Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security, ISB: , Springer Dordrecht HeidelbergLondon ew York, [6] F. Dumoulin, M. Durmuş, V. Ahsen, T. yokong, CoordinationChemistryReviews, 254, , (2010 ). 7, (2010 ). 164

197 IP-E-058 Photophysical and Photochemical Properties of Water-Soluble Zinc Phthalocyanines Hülya Yanık, Mahmut Durmuş, Bünyemin Coşut, Serkan Yeşilot Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, P..Box: 141, Gebze-KCAELİ Photodynamic therapy is one of the newest and most exciting types of therapy for cancer and became most valuable recently [1]. For photodynamic therapy, a combination of a photosensitizing drug and light in the presence of molecular oxygen, is used to obtain a therapeutic effect, and has been proposed as an alternative treatment to complement conventional protocols in the management of malignant tumors and many other non-oncologic diseases [2]. Recently, second generation photosensitizers like phthalocyanines have been introduced for using in PDT and some are in clinical trials. Due to their high molar absorption coefficient in the red part of the spectrum, photostability, and long lifetimes of the photoexicited triplet state, the phthalocyanines are known to be useful photosensitizers [3-6]. The aim of this study is to investigate photophysical andphotochemical properties of water soluble zincphthalocyanines for photodynamic treatment. Finding a suitable photosensitizer is crucial in improving the efficiency of photodynamic therapy. R R Zn R R 4 + R 4 + R 2-2 S 4 Zn 2-2 S 4 R R R= + REFERECES [1] R. Bonnett, ChemicalAspects of PhotodynamicTherapy, Gordon andbreachsci., (2000 ). [2] A.C. Tedesco, J.C.G. Rotta, C.. Lunardi, Curr.rg.Chem.,7, 187, (2003 ). [3 ]R. Bonnett, Chem. Soc. Rev., 24, 19, (1995 ). [4] M. Durmuş, T. yokong, Inorg.Chem.Commun., 10, 332, (2007 ). [5] M. Durmuş, T. yokong, V. Ahsen (Eds. ), Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security, ISB: , Springer Dordrecht HeidelbergLondon ew York, [6] F. Dumoulin, M. Durmuş, V. Ahsen, T. yokong, CoordinationChemistryReviews, 254,

198 IP-TR-059 [Mn (2-2 -bipyr ) 3].2 4, [Mn (phen ) 3] 4, Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Kurtça, Özlem Atlıer, İbrahim Kani Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Eskişehir Günümüzde koordinasyon bileşikleri, katalizör olarak kullanımı, gaz soğurma, depolama ve ayrıştırma, moleküler manyetizma gibi özelliklerinden dolayı büyük ilgi görmektedir. Mangan biyolojik sistemlerde enzim yapısında yer alan önemli metallerdendir [1-2] Bu çalışmada, fenantrolin ve 2-2 -biridin ligandlarının Mn (II) ile metanol ortamında 50 o C de oluşturduğu iki kompleks sentezlenmiş ve yapı karakterizasyonu FT-IR, UV-visible ve tek kristal X-ışınları yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sentezlenen bu komplekslerin fotolüminesans özellikleri farklı çözücülerde ve katı ortamda araştırılmıştır. Şekil 1. a) [Mn (phen ) 3] 4 ve b) [Mn (2-2 -bipyr ) 3].2 4 komplekslerinin moleküler yapısı KAYAKLAR [1] Bakir, M., Green,., Wilmot- Singh, M., Journal of Molecular Structure, 967, , [2] Stephan, H.., Henkel, G., Polyhedron, 15, ,

199 IP-E-059 Synthesis, Characterization and Investigation of photoluminescence properties of [Mn (2-2 -bipy ) 3].2 4, [Mn (phen ) 3] 4, Complexes Mehmet Kurtça, Özlem Atlıer, İbrahim Kani Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Eskişehir Recently, coordination compounds have interested due to their potential applications as functional materials in catalysis, gas sorption, storage and separation, molecular magnetism. Manganese is one of the important metals which in the structure of enzyme in biological systems. In this study, two Mn (II) complexes of phenanthroline and 2,2 -bipyridine ligands have been synthesized in methanol at 50 0 C and characterized by FT-IR, UV-vis. and single crystal X- rays. Furthermore, the photoluminescence properties of these Mn (II) complexes have been investigated in different solvents and in the solid state. Fig. 1. a) Molecular structure of [Mn (phen ) 3] 4 and b) [Mn (2-2 -bipy ) 3].2 4 REFERECES [1] Bakir, M., Green,., Wilmot- Singh, M., Journal of Molecular Structure, 967, , [2] Stephan, H.., Henkel, G., Polyhedron, 15, ,

200 IP-TR-060 Flor Grupları İçeren Yeni A 3B Tipi Asimetrik Ftalosiyanin Sentezi ve PDT Uygulamaları Melike Büşra Bayramoğlu 1, Yasin Arslanoğlu1, Esin Hamuryudan 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, İstanbul, TR34469, Türkiye ( Ftalosiyaninler pigment boyar madde, fotovoltaik cihazlar, katalizör, fotodinamik terapi gibi bir çok önemli uygulama alanına sahip düzlemsel makrosiklik yapılardır. Görünür bölgenin kısa ve uzun dalgaboylarında yüksek absorpsiyon değerlerine sahip olmalarından ötürü optik uygulamalarda kullanım alanları geniştir. Ftalosiyaninlerin merkez metal atomunun ve periferal grupl arın değiştirilmesi ile optik ve elektriksel özellikleri uygulama alanına uygun olarak değiştirilebilir. Örnek olarak, ftalosiyaninlerin floresans ve fosforesans quantum verimleri ile bu özelliklere gore değişen singlet ve triplet hallerinin yaşam süreleri de ftalosiyanin moleküllerinin yapısına bağlıdır[1]. Asimetrik ftalosiyaninler başlica üç yöntem ile sentezlenebilirler: polimer destekli yöntem, sub-ftalosiyanin yöntemi ve istatiksel kondenzasyon yöntemi. En çok tercih edilip kullanılan istatiksel kondenzasyon yönteminde iki ya da daha fazla farklı sübstütie olmuş dinitril veya diiminoizoindülin gruplarının değişik oranlarda kullanılmasıyla asimetrik ftalosiyaninlerin eldesi sağlanır[2]. Sentezlenen asimetrik ftalosiyaninler, oluşan reaksiyon karışımların dan kromotografik yöntemlerle izole edilirler[3]. Bu çalışmada, A3B tipi asitmerik yapıda yeni metaloftalosiyaninler istatiksel kondenzasyon metodu kullanılarak sentezlenmiş ve sentezlenen moleküllerin karakterizasyon işlemleri çeşitli metodlarla gerçekleştirilmiştir. Çözünürlüğü arttırması amacıyla sulfur grubuna sahip ftalonitril grubu (A) ve elektron çekici flor grupları içeren ftalonitril bileşiği (B) iki farklı dinitril türevleri olarak seçilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, UV-Vis, 1H MR, elemental analiz ve Mass yöntemleri ile karakterize edilmiştir. R1 A R 1 A Zn F B F F F A R 1 KAYAKLAR [1] ombona,., Chidawanyika W., yokong, T., Polyhedron, 2011, 30, [2] Arslanoglu, Y., Koca, A., Hamuryudan, E., Dyes and Pigments, 2011, 88, [3] Tempesti TC., Alvarez MG., Durantini E., Dyes and Pigments, 2011,91,

201 IP-E-060 A 3B Type Fluorinated Unsymmetrical Phthalocyanines for PDT applications Melike Büşra Bayramoğlu, Yasin Arslanoğlu, Esin Hamuryudan a a Technical University of Istanbul, Department of Chemistry, Istanbul, TR34469, Turkey ( ) Phthalocyanines are versatile molecules used as industrial pigments, and they have been applied in a number of applications: for example, photodynamic therapy, photovoltaic devices, catalysts, gas sensors, electrochromic displays and photovoltaic devices. Phthalocyanines have strong absorption at short and long wavelength ends of the visible spectrum and are thus well suited for optical applications. The optical and electrical properties of phthalocyanines can be tuned by changing the center metal and the peripheral substituents. For instance, the fluorescence and phosphorescence quantum yields and the corresponding lifetimes of singlet and triplet states of phthalocyanines depend on their structure. Unsymmetrically substituted phthalocyanines are usually prepared by three principal synthetic strategies: the polymer support route, the subphthalocyanine route, and the statistical condensation route. The most common method is the statistical condensation of two differently substituted dinitriles or diiminoisoindolines (using different ratios 3:1, 6:1, 9:1 etc..) followed by chromatographic separation of the resulting mixture. In the present work, we describe the synthesize and characterization of A 3B type novel unsymmetrically substituted metallophthalocyanine which has been synthesized by statistical condensation of a m ixture of sulfur containing phthalonitrile (A) and fluorinated phthalonitrile (B ). The structures of all these compounds were identified by using IR, UV-VIS, 1 H MR and elemental analyses spectroscopic data. R1 A R 1 A Zn F B F F F A R 1 REFERECES [1] ombona,., Chidawanyika W., yokong, T., Polyhedron, 2011, 30, [2] Arslanoglu, Y., Koca, A., Hamuryudan, E., Dyes and Pigments, 2011, 88, [3] Tempesti TC., Alvarez MG., Durantini E., Dyes and Pigments, 2011,91,

202 IP-TR (2- (4-Metoksifenil )hidrazon )siklohekzan-1,3-dion dan Türeyen Bis (tiyosemikarbazon) Ligandı ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci 1 1 Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ 2 Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çorum Tiyosemikarbazonlar ve kompleksleri, antitümör, fungisidal, bakterisidal ve antiviral aktiviteler gibi farmasötik ve biyolojik özelliklerinden dolayı oldukça ilgi uyandıran bileşiklerdir. [1-2] Tiyosemikarbazonların biyolojik aktivitelerinin, metallerle şelat oluşturma kabiliyetleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. [3] Bu çalışmada, 2- (2- (4-Metoksifenil )hidrazon )siklohekzan-1,3-dion keton bileşiğinden türeyen bis (tiyosemikarbazon) ligandı (L) ile bu ligandın Cu (II ), i (II ), Co (II) ve Mn (II) kompleksleri sentezlenerek; elementel analiz, manyetik süseptibilite, elektronik spektrum, IR, 1 H MR, 13 C MR, LC-MS ve termal analiz yoluyla karakterize edilmiştir KAYAKLAR: Şekil. Ligandın gösterimi [1] El-Shazly, R.M., Al-Hazmi, G.A.A., Ghazy, S.E., El-Shahawi, M.S. and El-Asmy, A.A. Journal of Coordination Chemistry,59:8, , [2] Zidan, A.S.A. and El-Said, A.I. Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 179, , [3] Kurup, M.R.P. and Joseph, M. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-rganic Chemistry, 33:7, ,

203 IP-E-061 Synthesis and Characterization of Bis(thiosemicarbazone) Ligand Derived from 2-(2-(4-Methoxyphenyl)hydrazono)cyclohexane-1,3-dione and its Metal Complexes Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci 1 1 Fırat University, Faculty of Science, Deparment of Chemistry, Elazığ 2 Hitit University, Faculty of Science and Arts, Deparment of Chemistry, Çorum Thiosemicarbazones and their complexes have attracted considerably attention due to their pharmaceutical and biological properties such as antitumor, fungicidal, bactericidal and antiviral activities [1-2]. The biolocigal activities of thiosemicarbazones are thought to be related to their ability to form chelates with metals [3]. In this study, bis(thiosemicarbazone) ligand (L) derived from 2-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)cyclohexane- 1,3-dione and Cu(II), i(ii), Co(II) and Mn(II) complexes of the ligand were synthesised and characterized by using elemental analysis, magnetic susceptibility, electronic spectrum, IR, 1 H MR, 13 C MR, LC-MS and thermogravimetric analysis. REFERECES Figure. Representation of the ligand [1] El-Shazly, R.M., Al-Hazmi, G.A.A., Ghazy, S.E., El-Shahawi, M.S. and El-Asmy, A.A. Journal of Coordination Chemistry,59:8, , [2] Zidan, A.S.A. and El-Said, A.I. Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 179, , [3] Kurup, M.R.P. and Joseph, M. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-rganic Chemistry, 33:7, ,

204 IP-TR (2- (3-Bromofenil )hidrazon )-5,5-dimetilsiklohekzan-1,3-dion dan Türeyen Bis (tiyosemikarbazon) Ligandı ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci 1 1 Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ 2 Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çorum Tiyosemikarbazonlar ve kompleksleri, antitümör, fungisidal, bakterisidal ve antiviral aktiviteler gibi farmasötik ve biyolojik özelliklerinden dolayı oldukça ilgi uyandıran bileşiklerdir. [1-2] Tiyosemikarbazonların biyolojik aktivitelerinin, metallerle şelat oluşturma kabiliye tleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. [3] Bu çalışmada, 2- (2- (3-Bromofenil )hidrazon )-5,5-dimetilsiklohekzan-1,3-dion keton bileşiğinden türeyen bis (tiyosemikarbazon) ligandı (L) ile bu ligandın Cu (II ), i (II ), Co (II ), Zn (II) ve Mn (II) kom pleksleri sentezlenerek; elementel analiz, manyetik süseptibilite, elektronik spektrum, IR, 1 H MR, 13 C MR, LC-MS ve termogravimetrik analiz yoluyla karakterize edilmiştir KAYAKLAR: Şekil. Ligandın gösterimi [1] El-Shazly, R.M., Al-Hazmi, G.A.A., Ghazy, S.E., El-Shahawi, M.S. and El-Asmy, A.A. Journal of Coordination Chemistry,59:8, , [2] Zidan, A.S.A. and El-Said, A.I. Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 179, , [3] Kasuga,.C., Sekino, K., Koumo, C., Shimada,., Ishikawa, M. And omiya, K. Journal of Inorganic Biochemistry, 84, 55-65,

205 IP-E-062 Synthesis and Characterization of Bis(thiosemicarbazone) Ligand Derived from 2-(2-(3-bromophenyl)hydrazono)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione and its Metal Complexes Melike Dönmez 1, aki Çolak 2, Zuhal Karagöz 1, Memet Şekerci 1 1 Fırat University, Faculty of Science, Deparment of Chemistry, Elazığ 2 Hitit University, Faculty of Science and Arts, Deparment of Chemistry, Çorum Thiosemicarbazones and their complexes have attracted considerably attention due to their pharmaceutical and biological properties such as antitumor, fungicidal, bactericidal a nd antiviral activities [1-2]. The biolocigal activities of thiosemicarbazones are thought to be related to their ability to form chelates with metals [3]. In this study, bis(thiosemicarbazone) ligand (L) derived from 2 -(2-(3-bromophenyl)hydrazono)-5,5- dimethylcyclohexane-1,3-dione and Cu(II), i(ii), Co(II), Zn(II) and Mn(II) complexes of the ligand were synthesised and characterized by using elemental analysis, magnetic susceptibility, electronic spectrum, IR, 1 H MR, 13 C MR, LC-MS and thermal analysis. Figure. Representation of the ligand REFERECES [1] El-Shazly, R.M., Al-Hazmi, G.A.A., Ghazy, S.E., El-Shahawi, M.S. and El-Asmy, A.A. Journal of Coordination Chemistry,59:8, , [2] Zidan, A.S.A. and El-Said, A.I. Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 179, , [3] Kasuga,.C., Sekino, K., Koumo, C., Shimada,., Ishikawa, M. And omiya, K. Journal of Inorganic Biochemistry, 84, 55-65,

206 IP-TR-063 Amin Grubu ilefonksiyonlandırılmışişığa Duyarlı Ftalosiyaninler Meltem Göksel,Mahmut Durmuş,Fabienne Dumoulin,Devrim Atilla,Vefa Ahsen Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Gebze-KCAELİ Fotodinamikterapi (PDT ), kanser tedavisi için ışığa duyarlı madde (photosensitizer: PS) ile muamele edilmiş olan dokunun ışıkla aktivasyonunu kapsayan bir tedavi yöntemidir. e PS ne de ışık kendi başına toksik etkide bulunmadığından PDT tümör dokuları için oldukça seçici bir potansiyele sahiptir. PDT de PS olarak ftalosiyanin (phthalocyanine: Pc) molekülleri, yakın IR ( nm) bölgesinde yaptığı kuvvetli absorbsiyon,singlet oksijen üretimi için daha yüksek bir etkiye sahip olmaları ve yüksek kararlılıkları ile PS olarak ilgi gören umut vaad edici moleküllerdir [1, 2]. PS olarak Pc kullanımının en büyük dezavantajı çözelti içerisinde agregasyona eğilimli olmasıdır. Agregasyon olayı sadece çözünürlüğün azalmasına değil aynı zamanda floresans ve singlet oksijen kuantum veriminin düşmesine de sebep olur. Bu durum da Pc için ışığa duyarlılığın azalması demektir [1]. Bu sınırlayıcı faktörleri azaltmak ve etkin fotoaktiviteyi korumak içinftalosiyanin bileşikleri şalkon türevleri [2], peptid dizileri, antibadi gibi biyolojik ligandlarlakonjuge edilmektedir.biyolojik ligandlarlakonjügasyon yapmak amacıyla Pchalkası, amin ve karboksilik asit gibi fonksiyonel gruplar içeren ligandlarlasübstitüe edilir ve bu fonksiyonel gruplardan biyolojik ligandlarlakonjügasyon yapılarak PS olarak ftalosiyaninlerin hücreye hedeflenmesi sağlanır. Bu çalışma PDT etkinliğini artırmak için ışığa duyarlı madde olarak,şalkon türevleri ile konjuge edilebilir aminfonkisyonel grubu ve polar çözücülerde çözünürlük sağlamak aynı zamanda da aggregasyonu engellemek için dallanmış polioksoetilen grupları içeren asimetrik nonperiferalzn (II )ftalosiyanintürevleri sentezlenmiştir.bu amaçla sentezlenen ftalosiyanin türevinin FT-IR, UV ve MR gibi spektral yöntemlerle karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapısı aydınlatılan asimetrik Zn (II) ftalosiyanin türevlerininşalkonkonjügasyonundan sonraantikanser aktivite araştırmasının yapılması amaçlandığı için bu bileşiklerinfotofiziksel ve fotokimyasal ölçümleride yapılmıştır.bu çalışma 111M386 umaralı TÜBİTAK Projesi tarafından desteklenmektedir. KAYAKLAR [1] Martha Sibrian-Vazquez, Javierrtiz, Irina V. esterova, FernandoFerna ndez-la zaro, Angela Sastre- Santos, Steven A. Soperand M. Graça H. Vicente, BioconjugateChem., 18, , [2]HiroyukiKagechika, EmikoKawachi, YuichiHashimoto, andkoichishudo, J. Med. Chem., 32, ,

207 IP-E-063 A Light-Sensitive Phthalocyanines Functionalized with Amine Groups Meltem Göksel, Mahmut Durmuş, Fabienne Dumoulin, Devrim Atilla, Vefa Ahsen Gebze Institute of Technology, Department of Chemistry, P..Box: 141, Gebze-KCAELİ Photo dynamic therapy (PDT) light sensitive substance for the treatment of cancer (photo sensitizer: PS ), and a method of treatment involving the activation of the light which has been treated tissue. PS there are no toxic effect sand light on its own is a highly selective PDT has the potential for tumor tissues. PDT in the PS phthalocyanine (phthalocyanine: Pc) molecules close to the IR ( nm) region, to show the strong absorbance and high quantum yield of PS as a promising target for interest. The most important disadvantage of the use of PS in solution as the PC is proneto aggregation. Water and other polar solvents, especially due to the Pcrings agregated becomes hydrophobic. Aggregation event only, but also a decrease in solubility and fluorescence quantum yield of singlet oxygen also may cause degradation. This means reduced sensitivity to light for a Pc [1].The limiting factors to reduce and maintain the active photoactivity of the phthalocyanine compounds are conjugated by the peptide sequences, antibodies, biological ligands and chalcone derivatives [2]. Conjugation of biological ligands to make the Pcring containing functional groups such as amine and carboxylic acid functional groups.biological ligands are substituted phthalocyanines cell targeting ligands referred to as PS is providedby conjugation. This study was to improve the effectiveness of PDT light-sensitive material, the chalcone derivatives may be conjugated with a functional group and the polar solvent store solution at the same time to prevent aggregation groups with branched polioksoetilen asymmetric nonperiferal Zn (II) phthalocyanine derivatives were synthesized. For this purpose, phthalocyanine derivative is synthesized by FTIR, UV, and MR characterization was carried out, such as spectral methods. Synthesis and anticancer activity of compounds as well as the clarification of structures aimed to conduct research. For this, the photophysical and photo chemical measurements will be determined by perform ingeligibility for PDT applications.this work is supporting by the TUBITAK 111M386 Project. REFERECES [1] Martha Sibrian-Vazquez, Javierrtiz, Irina V. esterova, FernandoFerna ndez-la zaro, Angela Sastre- Santos, Steven A. Soperand M. Graça H. Vicente, BioconjugateChem., 18, , [2]HiroyukiKagechika, EmikoKawachi, YuichiHashimoto, andkoichishudo, J. Med. Chem., 32, ,

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat AYDEMİR Doğum Tarihi: 05.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fak. / Kimya Öğr. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur.

ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur. ESERLER Polimer Kimyası ve Endüstrisine Giriş adlı toplam 175 sayfalık kitabım basılmıştır. İlgililere duyurulur. 2 BİLİMSEL MAKALELER 1) İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, H. KOCAOKUTGEN, S. ŞAŞMAZ,. "The Synthesis of

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ

ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ ÖZGEÇMĠġ ArĢ. Gör. Dr. Hakan BEKTAġ Doğum Yılı 12.08.1980 YazıĢma Adresi Giresun Fen-Edebiyat, Kimya Bölümü, 28100, Giresun Telefon 0 (454) 216 12 55, cep: 0 505 776 48 86 Fax 0 (454) 216 45 18 e-posta

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

Listede Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır.

Listede Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır. Listede Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz 09-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır. Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 2 adet fotoğraf Nüfus cüzdan fotokopisi İlköğretim

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi 1. Asil 401 FATMAHANIM GÖKCE Kadın 326,41245 387,85 0 0 43,87 60,6937 185,4858 2. Asil 503 BUSE GÜL Kadın 277,90676 427,95 0 0 42,14 65,5523 184,9101 3. Asil 740 SUNA UÇAR Kadın 248,19332 428,4 1 0 45,31

Detaylı

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715526-2060 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI BAŞAK KOŞAR DOÇENT E-Posta Adresi bkosar@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715526-2060 5075801314 Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenim Durumu Doktora 2004-2008 Yüksek Lisans

Detaylı

İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ YURT BAŞVURU 17. MADDE KAPSAMINDA NO ADI SOYADI KIZ/ERKEK YERLEŞME DRUMU

İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ YURT BAŞVURU 17. MADDE KAPSAMINDA NO ADI SOYADI KIZ/ERKEK YERLEŞME DRUMU İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ 2016-2017 YURT BAŞVURU 17. MADDE KAPSAMINDA NO ADI SOYADI KIZ/ERKEK YERLEŞME DRUMU 1 GAMZE NUR DARICI 420,0451 9, SINIF (SEHİT COCUGU) KIZ ASİL 2 BİLAL ASLAN 406,9536

Detaylı

28 th NATIONAL 28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ CHEMISTRY CONGRESS ÖZET KİTABI ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016

28 th NATIONAL 28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ CHEMISTRY CONGRESS ÖZET KİTABI ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016 28 th NATIONAL CHEMISTRY CONGRESS ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016 28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ ÖZET KİTABI 15-21 AĞUSTOS 2016 43 43 MERSIN UNIVERSITY PRESS ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016 MERSİN - TURKEY

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GİŞİ

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GİŞİ Gökçe GİŞİ 1. F16160011101 ESRA ÇOBAN Gökçe GİŞİ 2. F16160011102 YUSUF BİNAY Gökçe GİŞİ 3. F16160011104 SEYİT ALİ ÖZCAN Gökçe GİŞİ 4. 08160011034 MURAT CAN AKTOZ Gökçe GİŞİ 5. 10160011051 AYŞE NENNİOĞLU

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002 EK-6 ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Zuhal YOLCU 2. Doğum Tarihi : 16.10.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ

SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN ADI 3212140001 SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I 3212140012 MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ 3212140021 BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI 3212140031 DAMLA

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

EK-6a. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001

EK-6a. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 1. Adı Soyadı : Halil Zeki GÖK 2. Doğum Tarihi : 1977 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998 Yüksek lisans Kimya Karadeniz Teknik

Detaylı

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI / BIYOLOG 1 SINAVA GİREN ADAY SAYISI 5 SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 0 1 GÖNÜL ÇELİK 95 89,88538 92,44269 2 MUSTAFA DÖNMEZ 87,5 92,89309 90,19655 3 ERTUĞRUL ORHAN 90 89,78195 89,89098

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM KESĠN BAġVURU SONUÇLARI

2014-2015 ERASMUS+ ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM KESĠN BAġVURU SONUÇLARI 2014-2015 + ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM KESĠN BAġVURU SONUÇLARI ĠġLETME FAKÜLTESĠ ADI SOYADI BÖLÜMÜ PUAN Narmin Mammadli Bankacılık ve Finans 75,00 3,17 79,25 77,13 ASİL Gizem Yalkın Bankacılık ve Finans 70,50 2,62

Detaylı

SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73, ,56 75,915 GİRER

SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73, ,56 75,915 GİRER PROGRAM ADI SOYADI ALES PUANI DİPLOMA NOTU SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73,49589 81,56 75,915 GİRER GİRİŞ SINAVI ANESTEZİ FATMA YÖRÜK EREN 70,52778 72,93

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2 Genel Katılım 4843 İlçe Katılım 1918 Kurum Katılım 138 11 uan Sıralı 1 22 KUBRA ISIKTEL 11 14 8 12,00 1 6-0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 7 4,25 1 10-1,50 4 9 1,75 19 5 17,75 12 4 11,00 44,75 213,627

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 276 Büşranur KURU 24 Rakiye ÖZDAL 54 İrfan KANKUL 118 Hanife ÖZTÜRK 225 Ayşe ÖZKAN 574 Gülden ÖZTÜRK 390 Leyla ÖMEROĞLU 74 Büşra DEMİR 13 Dilek CANKUR 224 Hacer TAŞ 391 Yeliz ZAMBAK 73 Ebru KARA 315 Vildan

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (KADRO SAYISI 2) (DERECE 7) (İLAN NUMARASI: 1012103 ) (ODYOLOJİ

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Erdal EREN Doç. Dr. Kimya Bursa erdal.eren@bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat İlan Tarihi İlan Numarası Anabilim/Anasanat Dalı Kadro Derecesi Kadro Adedi nin Yapıldığı Tarih 24.11.2016 1012374 Özel Hukuk - 6 1 14.12.2016 19.12.2016 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası

Detaylı

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2.

SINIFI/PROĞRAM I KABUL EDİLEN BÖLÜM DURUMU. Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı Kayıt Hakkı Kazandı. 1. Sınıf NÖ. 2. SIRA ADI SOYADI YERLEŞME YILI TABAN PUANI YERLEŞME PUANI 1 Kubilay ÇATAL 2016 242,403 252,833 Ekonemetri 2 Mehmet Beyiş DİRLİK 2016 227,990 242,166 Ekonemetri 3 Meryem EKER 2016 227,990 228,219 Ekonemetri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜLAKAT SINAV TUTANAĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜLAKAT SINAV TUTANAĞI SINAV TUTANAĞI Sayfa / 6-4/Güz Ölçme ve Değerlendirme(4) Birleşik 67 Serpil DURMUŞ AKGEYİK SI Y.DİL 67,5 89,9 % 5 44,695 8,6 % 6,45 97 % 9, 9,47 5 İsmail AK 6,5 9,8 46,9 77, 5,46 9 7,9 9,6 8 Işıl BASMAZ

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2 Ad Soyad Ders Sınıf Hande Ayancı V1 Demet Altıntaş V1 Kübra Sevim Eğitim Psikolojisi V1 Bedri Yeşilyurt Eğitim Psikolojisi V1 Emre Özay Eğitim Psikolojisi V1 Hüseyin Çiftçi V1 Berna Günal V1 Hakan Tanrıverdi

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Daha Önce Almış Olduğu Ders Muaf Olmak İstediği Ders Muafiyeti Kabul

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı BAHAR Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları 2015-2016 Bahar Dönemi Analitik Kimya Anabilim Dalı Lisansüstü

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 20110499 NAZMİ SENİH YURTTAKAL 2 20110087 OKAY ALTINBIÇAK 3 20110356 YAĞMUR UZUN 4 20110455 ENES MEMİŞ 5 20110053 ŞENAY REYHAN ÖZGÜÇLÜ 6 20110069

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL İletişim Bilgileri Adres :Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Telefon : +903862804596 Mail : demireln@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1970

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ı

ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ı A - 305 1 171036001 BETÜL YILDIZ Meslek YükUygulamalı İngilizce ve Çevirmenl 2 171036002 FATMA BALKIÇ Meslek YükUygulamalı İngilizce ve Çevirmenl 3 171036003 UĞUR KELEŞ Meslek YükUygulamalı İngilizce ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 29.12.2015 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME LARI İLAN : GİRİŞ SINAVI : İ FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI İLAN NO : 1005027 SINAVI Y. DİL 1 EMRE KARABACAK FAKÜLTESİ

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

ALES PUANI YABANCI DİL ALES %60 1 HAZAL AKSOY BURCU PEHLİVAN

ALES PUANI YABANCI DİL ALES %60 1 HAZAL AKSOY BURCU PEHLİVAN FAKÜLTE/YO/ENSTİTÜ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ : RESİM : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADI SOYADI 1 HAZAL AKSOY 71.035 67.50 42.62 27.00 69.62 2 BURCU PEHLİVAN 80.924 52.50 48.55 21.00 69.55 GİRİŞ

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2

ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ Sıra no Adı Soyadı Akademik Program Başarı puanı 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 ANATOMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAZANANLAR LİSTESİ 1 AGİT DEMİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,90 2 Özlem ÖZGÜR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans83,30 3 Berkay İYİBİLİR Anatomi Tezsiz Yüksek Lisans82,90 4 Alparslan

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI 06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SONUÇLARI : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNİYET GİRİŞ I TOPLAM SONUÇ Gürel YILDIZ 91,712 62,000 68,500 69,000 27,514 6,200 20,550 20,700 74,964 BAŞARILI Sinem BOZKURT 91,382

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı