KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012"

Transkript

1 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO OHSAS BAŞLIK SAYFA Firma Tanıtımı Amaç ve Kapsam Referanslar, Doküman ve Formlar Tanımlamalar ve Kısaltmalar Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemi Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü 7 5 Yönetimin Sorumluluğu Yönetimin Taahhüdü Müşteri Odaklılık Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik 9 Politikaları Planlama Yönetim Sistemi Hedefleri Yönetim Sisteminin Planlanması Genel Çevre Boyutları Tehlike ve Risklerin Değerlendirilmesi Yasal ve Diğer Şartlar Sorumluluk Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Kaynakların Yönetimi Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim Alt Yapı Çalışma Ortamı 14 7 Ürün Gerçekleştirme Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri ile İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim 15

2 Sayfa 2/25 ISO 9001 ISO OHSAS BAŞLIK SAYFA Tasarım ve Geliştirme Satın Alma Satın Alma Prosesi Satın Alma Bilgisi Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü, 17 Faaliyetlerin Kontrolü Üretim ve Hizmet Sağlama için 17 Proseslerin Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Ölçme, Analiz ve İyileştirme Genel İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç Denetimler Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygunsuzlukların Kontrolü Acil Durum Planlaması Veri Analizi İyileştirmeler Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler 21 EK 1: ANA PROSES HARİTASI 22 EK 2: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSES HARİTASI 23 EK 3: PROSES ÇİZELGESİ 24 EK 4: ORGANİZASYON ŞEMASI 26

3 Sayfa 3/25 Firma Tanıtımı Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri alanında tasarım, imalat, montaj ve mühendislik yapmak üzere 2000 yılında kurulmuş ve MİM Mühendislik adı ile faaliyete başlamıştır yılında Ankara-Kazan ilçesindeki m 2 alan üzerine kurulu bulunan m 2 kapalı alanlı fabrikanın mülkiyetini satın alarak işlerine başlayan firma şu an m 2 lik toplam alan ve m 2 kapalı alan ile çalışmalarına devam etmektedir. MİM Mühendislik İnşaat Endüstri Sanayi Tic. A.Ş. çelik konstrüksiyon konusunda üretim yapmasının yanı sıra anahtar teslimi sanayi tesisi kurma, projelendirme ve taahhüt işlerinde hizmetlerini yürütmektedir. Öncelikli hedefi, kurmuş olduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yüksek standartlarda üretimine devam ederek ihracat seviyesini en üst düzeye çıkarmaktır. Tesislerimizde; Çelik yapıların projelendirilmesi Sanayi tesislerinin, otellerin ve hipermarketlerin çelik konstrüksiyon imalat ve montajları, Baraj inşaatlarının çelik konstrüksiyon ve mekanik aksam imalat ve montajları, Tünel inşaatları için hidrolik tahrikli tünel kalıplarının imalat ve montajları, Boru hatları kaynak ve montajları, Tünel iksası imalatları, Pano tipi inşaat kalıpları, Treyler şasesi imalatları, Su tankı imalatları, Arıtma tesisi tank imalatları Enerji santralleri kanal imalatları üretilmekte ve yurtiçi / yurtdışı pazarlara sunulmaktadır.

4 Sayfa 4/25 1 AMAÇ VE KAPSAM 1.1 Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemi El Kitabı Bu el kitabı firmamızın entegre edilmiş olan Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini anlatmak üzere oluşturulmuştur. Kitapta, organizasyonumuzun belirlenmiş yönetim politikaları belirlenmiş ve bu politikaların firma çapında nasıl uygulanacağı ve sürdürüleceği tanımlamıştır. Sistemin çekirdek öğeleri örgütsel kilit prosedürlerle tanımlanmıştır. 1.2 Amaç Bütünleşik Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kuruluş amaçları: a) Sunulan ürünler ve hizmet kalitesinin firma hedefleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda en yüksek standartlara eriştirilmesini sağlamak b) Süreçlerin verimliliğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak c) Çalışanlar ile iş yeri ortamı ve çevresinin sağlık ve güvenliğini tehdit eden, görünür veya olası tehlike ve risklerin tanımlanmasını ve yönetimini sağlamak d) Bu sistemin belirlediği standartlara erişilerek sürdürülebilirliğini sağlayacak organizasyon ile yetki ve sorumlulukları belirlemek, gereken kaynakları tahsis etmek. 1.3 Kalite Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı MİM Mühendislik A.Ş. Emirgazi Mahallesi No:1 Kazan Ankara adresindeki fabrikasında müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda yürütmekte olduğu; çelik yapıların projelendirme ve iş hazırlama, imalat ve satış faaliyetlerini bu kitapta anlatılan Entegre Yönetim Sistemi kapsamına almıştır. Firmamızda, üretim sonrası servis hizmeti taahhüdümüz dışında olduğundan dolayı kapsam dışı bırakılmıştır. Buna ek olarak, müşteriye karşı sorumluluğun doğrudan MİM Mühendislik tarafından değil de, MİM Mühendisliğin de katılımıyla oluşturulmuş bir Adi Ortaklık tarafından üstlenildiği projeleri kapsamayabilir. MİM in üretim faaliyetleri açısından; projelendirme aşamasındaki statik hesaplama faaliyetleri ve kaynak işlemlerinin doğrulanması için tahribatsız muayene hizmetleri dış kaynaklı proses olarak bulunmaktadır. Statik hesaplar ve tahribatsız muayeneler yetkili kuruluşlara yaptırılarak bu proseslerin kontrollü koşullar altında yürütülmesi sağlanmaktadır. 2 REFERANSLAR, DOKÜMAN VE FORMLAR 2.1 Kalite Yönetim Sistem Standardı - ISO Çevre Yönetim Sistem Standardı - ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardı - ISO Bütünleşik Yönetim Sistem Modeli Ek 1: Ana Proses Haritası 2.5 Üretim Modeli Ek 2: Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası 2.6 Sistem Dokümanları Ek 3: Proses Çizelgesi 2.7 Örgütsel Yapılanma Ek 4: Organizasyon Şeması

5 Sayfa 5/25 3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 3.1 Terminoloji Bu el kitabı ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarında tanımlanan terminolojiye uygun biçimde yazılmıştır. Tedarikçi :Doğrudan malzeme veya hizmet alınan kuruluş. Yapılanma :Organizasyon Ürün :Kendi anlamının yanı sıra sunulan servis anlamı da taşımaktadır. Çevre: Kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki. Çevre Boyutu :Endüstriyel faaliyetlerimizin doğal çevremiz ile etkileşime girebilen öğeleri. Önemli bir etkiye sahip boyut için Önemli Çevre Boyutu tanımlaması kullanılır. Çevresel Etki :Endüstriyel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre boyutlarının doğal çevremize olumlu/olumsuz etkileri. Çevre Performansı :Kuruluşumuzun çevre politikası, amaçları ve hedefleri çerçevesinde işletilen yönetim sistemimizin, çevre boyutlarına hâkimiyetinin ölçülebilir sonuçları. İzleme ve Ölçme :Çeşitli süreçlerin (üretim, depolama, bakım, vb.) özgün yöntem ve cihazlarla denetlenmesidir. Cihazların kalibrasyonu, envanter kayıtları (örnek: atık dönüşüm raporları) muayene raporları, istatistiksel veriler de bu kavrama dahildirler. Kirliliğin Önlenmesi :Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması. Kabul Edilebilir Risk :Yasal gereklilikler ve kuruluşun hedefleri dâhilinde katlanılabilecek riskler. Tehlike :Bir dış etken, durum veya davranışın insanın yaralanması ve/veya hastalanmasına yol açabilecek potansiyele sahip olması. Kalite El Kitabı :Yasal mevzuat ile Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gereklerinin yerine getirmek üzere kurulmuş olan sistemin temel kavramlarını ve öğelerini, işletim biçimini özetleyen doküman. Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı deyiminin kısaltılmış söylenişi. Yukarda belirtilenler ve konuya ilişkin diğer terminoloji ilgili prosedürlerde açıklanmış bulunmaktadır. 3.2 Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemi Kalite ve Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin tüm öğelerinin tek yapıda birleştirilmesi ile oluşan sisteme bu ad verilmiştir. Dokümantasyonda Kalite Yönetim Sistemi deyimi Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemi anlamında kullanılmaktadır. 3.3 Kısaltmalar EYS :Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemi KYS :Kalite Yönetim Sistemi ÇYS :Çevre Yönetim Sistemi İSG :İş Sağlığı ve Güvenliği

6 Sayfa 6/25 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. Genel Şartlar Firmamız, yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeye açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, çevre kirliliğinin önlenmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin korunmasını sağlayacak, entegre bir Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (EYS) kurmayı ve bu sisteme uygun olarak çalışmayı hedeflemiş ve bu amaçla MİM Mühendislik in "Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası", Temel İlkeleri, "Ana Hedefleri" ve Yönetim Sistemi nin detayları belirlenerek dokümante edilmiştir. Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi (EYS), MİM Mühendislik fabrika ve şantiye faaliyetlerinin tamamında uygulanmak üzere, şirket ana hedef ve politikaları baz alınarak, ISO 9001, ISO ve OHSAS standartları'nda belirtilen hususlar minimum gereklilik olarak yerine getirilecek şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşumuz; a) EYS nin gerektirdiği prosesleri ve bütün kuruluştaki uygulamalarını bu Kalite El Kitabı nda bulunan Ana Proses Haritası ve Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası üzerinde tanımlamıştır. b) Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimlerini yine proses haritalarında ve detaylı olarak prosesler bazında oluşturulan prosedürlerde belirlemiştir. c) Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriter ve metotları prosedür ve talimatlarda tayin etmiştir. d) Bu proseslerin işleyişini ve izlenmesini sürdürmek için gerekli kaynakları ve bilgileri, her bir proses için prosedürlerde tanımlamış ve bu prosedürler üzerinden takip ederek mevcudiyetini sağlamaktadır. e) Tanımlanmış bu prosesleri uygun olduğu durumlarda, prosesler bazında ilgili prosedürlerde belirlenmiş olan performans göstergelerini temel alarak ölçmekte ve analiz etmektedir. f) Bu proseslerin planlanan sonuçlarına ulaşmak ve sürekli geliştirilmesi için, gerçekleştirilen faaliyetler (kalite hedefleri, düzeltici faaliyetler, önleyici faaliyetler, izleme ve ölçme programı) takip edilmekte ve gerektiğinde düzenlemeler yapılmaktadır. Entegre yönetim sisteminin iyileştirilmesi için izlenen yol Kalite El Kitabının 8. bölümdeki PUKÖ döngüsü ile tanımlanmaktadır. Bu prosesler, kuruluşumuzca ISO 9001, ISO ve OHSAS Standartları'nda belirtilen şartlara uygun olarak yönetilmektedir Dokümantasyon Şartları Genel MİM Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu aşağıdakileri içermektedir. a. MİM Kalite Politikasının ve ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulan Kalite Hedeflerinin Dokümante edilmiş beyanı, b. Kalite El Kitabı (KEK), c. ISO 9001, ISO ve OHSAS Standartları'nın gerektirdiği dokümante edilmiş prosedürler, (P 2.1 Doküman Kontrol Prosedürü, P 2.2 Kayıt Kontrol Prosedürü, P 4.2 İç Denetim Prosedürü, P 4.5 Uygunsuzluğun Kontrolü Prosedürü, P 4.6 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü, P 4.7 Önleyici Faaliyetler Prosedürü, P 2.08 Çevre Boyut ve Etkileri Yönetim Prosedürü, P 2.09 Atık Yönetim Prosedürü, P 2.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü, P 2.11 Acil Durum Planlama Prosedürü)

7 Sayfa 7/25 d. Proseslerinin etkin planlanmasını, işleyişini ve kontrolünü temin etmek için MİM tarafından ihtiyaç duyulan Dokümanlar (diğer prosedürler ve talimatlar), e. ISO 9001, ISO ve OHSAS Standartları'nın gerektirdiği ve MİM tarafından ihtiyaç duyulan kayıtlar. Bu kayıtlar prosesler bazında prosedürlerde tanımlanmaktadır Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı MİM; a. ISO 9001, ISO ve OHSAS Standartları'nda belirtilen ancak MİM in yapısına uygun olarak hariç tutulanların detaylarını ve haklı sebebini içeren EYS nin kapsamını (bakınız; 1.3. Kalite Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı), b. EYS için oluşturulan Dokümante edilmiş prosedürlere atıfları, c. EYS prosesleri arasındaki ilişkileri açıklayan Ana Proses Haritası ve Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası nı içeren bu el kitabını oluşturmuştur ve sürekliliğini sağlamaktadır Dokümanların Kontrolü MİM de, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan tüm dokümanlar hazırlayan kişi tarafından ve ilgili proses sorumlusu tarafından gözden geçirilmekte ve Yönetim Kurulu Başkanının yeterlilik onayı ile yayınlanmaktadır. Güncelleştirilme ihtiyacı duyulan dokümanlar Kalite Güvence Müdürünün koordinasyonunda ilgili birimler tarafından gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılır ve Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile yeniden yayınlanır. Bu dokümanlar elektronik ortamda kaydedilen ve değişiklik yetkisi yalnızca Kalite Güvence Müdüründe bulundurulan kontrollü dokümanlardır. Tüm proses ilgilileri bu dokümanlara elektronik ortamda erişerek bilgi ve/veya basılı kopya alabilirler. Bu kopyalar yalnızca basım tarihinde geçerli olup, sonrasında kontrolsüz kopyadır. Yayınlanan yada güncellenen tüm dokümanlara ilişkin bildirimler ilgili birimlere elektronik posta ile yapılır. İptal edilen fakat saklanması gerekli görülen orjinal doküman ise üzerine iptal kaşesi vurularak muhafaza edilir. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin planlanması ve işletilmesi için gerekli dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımının takibi Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi üzerinden yapılmakta olup MİM tarafından hazırlanan dokümanlar gibi kopyaları üzerine kontrollü kopya kaşeleri vurularak ilgili birimlere dağıtımı yapılır. Dokümanların kontrollü bir şekilde hazırlanması, onaylanması, kullanıcıların (salt okunur) erişimi, güncelleştirilmesi, iptali ile ilgili işleyişin tanımlanması amacıyla Doküman kontrol prosesi ve buna bağlı olarak P 2.1 Doküman Kontrol Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır Kayıtların Kontrolü MİM, EYS nin şartlara uygunluğuna ve etkin işleyişine kanıt oluşturmak için, hazırlamış olduğu prosedürlerde, her bir proses tarafından tutulması ve muhafaza edilmesi gereken kalite kayıtlarını tanımlamıştır. Kayıtların okunaklı tanımlanabilir ve temin edilir olmasının sağlanması, muhafazası, korunması, tekrar ulaşılması ve elden çıkarılmasının sağlanması için gerekli kontrolleri tanımlayan kayıt kontrol prosesi ve buna bağlı olarak P 2.2 Kayıt Kontrol Prosedürü nü oluşturmuş ve uygulamaktadır. Müşterinin kendi projesine yönelik dokümantasyonunun müşterinin belirlemiş olduğu kodlama ve izleme yöntemleri ile yapılmasını talep ettiği durumlarda, o projeye özel olarak uyulması gereken kodlama sistemi ve müşteri tarafından tutulması istenilen formlar iç yazışma ile ilgili birimlere duyurulur.

8 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Sayfa 8/ Yönetimin Taahhüdü MİM de müşteri tarafından aksi belirtilmediği müddetçe uygulanmakta olan yasal ve mevzuat şartlarını kapsayan kanun ve standartlar aşağıda tanımlanmıştır; EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartlar EN ISO Çevre Yönetim Sistemi Şartlar OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlar TS EN ISO Kaynak - Kaynaklı Yapılar İçin Genel Toleranslar - Uzunluk ve Açı Boyutları - Biçim ve Konum İşçi sağlığı ve işçi güvenliği mevzuatı Projeye özel belirlenen uluslar arası ve ulusal normlar İş Kanunu Çevre Kanunu Vergi Mevzuatı SGK Mevzuatı Türk Ticaret Kanunu Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Kanunu MİM üst yönetimi, yasal ve düzenleyici şartlara uymanın ve müşteri isteklerinin tespit edilerek eksiksiz yerine getirilmesinin önemini tüm çalışanlarına kalite politikası, eğitimler ve toplantılar aracılığıyla duyurmaktadır. MİM üst yönetimi, kalite politikası ile tutarlı kalite hedeflerini oluşturarak bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanmasını ve çalışanların katılımını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek için yönetimin gözden geçirme toplantılarını yürütmekte ve bu çerçevede yapılan çalışmaları desteklemektedir. Yine, MİM Mühendislik üst yönetimi bu entegre yönetim sisteminin belirlenmiş politika ve hedeflere uygun biçimde sürdürülmesi ve geliştirilmesi için sorumlulukları, yetkileri ve bunları yürütecek kadroları belirlemiştir Müşteri Odaklılık MİM üst yönetimi, müşteri şartlarının eksiksiz tespit edilmesi ve yerine getirilmesini sağlamak için müşteri talepleri alımı ve değerlendirilmesi prosesini ve buna bağlı olarak P.3.02 Müşteri Talepleri Alımı ve Değerlendirilmesi Prosedürünü oluşturmuştur. Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, müşteri memnuniyeti ölçümleri müşteri anketleri ile yapılmaktadır. Müşterilerden gelen her türlü geri bildirim kayıt altına alınmaktadır. Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarının ve müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla müşteri memnuniyeti izleme ve ölçme prosesi ve bu kapsamda P.4.1.Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

9 Sayfa 9/ Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası MİM üst yönetimi, ISO 9001, ISO ve OHSAS Standartları'nın gereklerini, müşterilerin, çalışanların ve diğer paydaşların gereksinimlerini gözeterek kalite politikasını oluşturmuş ve tüm çalışanlarına duyurmuştur. Kalite politikası oluşturulurken aşağıdaki girdiler göz önünde bulundurulur; SWOT Analiz sonuçları Müşteri memnuniyeti analiz sonuçları Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri Çalışanların ihtiyaç ve beklentileri Ortakların, toplumun ihtiyaç ve beklentileri Tedarikçilerin ve diğer paydaşların ihtiyaç ve beklentileri Tedarikçilerin ve ortakların potansiyel katkıları Yasal ve düzenleyici şartlar Rakiplerin durumu, pazar bilgisi ISO 9001 Kalite, ISO Çevre Sağlığı, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standart şartlar Oluşturulan kalite politikasının duyurulması, anlaşılmasının sağlanması, gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncelleştirilmesi için politika belirleme prosesini ve bu kapsamda P 1.1 Politika Belirleme Prosedürünü oluşturmuş ve uygulamaktadır. Kalite El Kitabında Dokümante edilen bu politika internet yolu ile, panolara asılarak, eğitimler ve toplantılar aracılığıyla tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tarafından anlaşılması sağlanır. Kalite politikası, düzenli olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında ele alınarak etkinlik ve verimliliği sorgulanır, gerekli hallerde ihtiyaçlara uygun olarak revize edilir.

10 Sayfa 10/25 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız o o o o o o o o ISO 9001 Kalite, ISO Çevre Sağlığı, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek. Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile çelik sektöründe lider konumuna erişmek. Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programlarını düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak. Çalıştığımız çevreyi kirletmemek, doğal kaynaklarımızı korumak, kaynak kullanımının en aza indirmek, tasarım ve imalatı en az fire oluşturacak, prosesleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek. İş güvenliğini sağlamak için imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek. Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamak. Uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak

11 Sayfa 11/ Planlama EYS Yönetim Sistemi Hedefleri Ürettiği ürünlerin kalitesi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen firmamızın öncelikli hedefi kurmuş olduğu Kalite, Çevre, İSG Yönetim Sistemi kapsamında yüksek standartlarda üretimine devam ederek ihracat seviyesini maksimum düzeye çıkarmak ve bir dünya markası olmaktır. MİSYONUMUZ Yüklenicisi olduğumuz projelerde en son teknoloji ve malzeme kullanılarak, ekonomi ve hızlılık getiren çözümler üreterek, kaliteli ve güvenli çelik yapıların imalatını yapmaktır. VİZYONUMUZ Türkiye de çelik sektöründe, uluslar arası standartlarda ve kalitede, çevreye saygılı ve iş sağlığı ile güvenliğini hassasiyetle gözeterek imalat yapan lider bir kuruluş olmaktır. Kalite hedefleri kalite politikası ile tutarlı olarak ilgili fonksiyon ve seviyelerde ölçülebilir bir şekilde belirlenmekte, kalite toplantıları aracılığıyla takip edilmekte ve gerektiğinde revize edilmektedir. Kalite hedefleri belirlenirken aşağıdaki girdiler göz önüne alınır; EYS Politikası Proseslerin performans analiz sonuçları Tedarikçi performans analiz sonuçları Müşteri memnuniyeti analiz sonuçları Uygunsuzluk analiz sonuçları Ürün uygunluk analiz sonuçları Yasal ve diğer şartlar Mali kaynaklar Çevre boyutları etkilerinin ölçüm ve analiz sonuçları İSG ye dönük tehlike risklerinin ölçüm ve analiz sonuçları Belirlenen hedeflere ulaşmak için eylem planları bu toplantılarda belirlenmekte ve gerekli kaynaklar üst yönetimce sağlanmaktadır. Belirlenen hedeflerin duyurulması iletişim panoları ve toplantılar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kalite hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken planlamaların yapılması amacıyla hedef belirleme ve izleme prosesi ve bu kapsamda P 1.3 Hedef Belirleme ve İzleme Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır Entegre Yönetim Sisteminin Planlanması Genel MİM Kalite El Kitabında açıklanmış olan, proses odaklı ve ISO 9001, ISO ve OHSAS standardının gereklerini karşılayan EYS nin sürekliliğinin sağlanması için gerekli metod ve kriterler, şartlar ve kaynaklar üst yönetim tarafından planlanmış ve bu kalite el kitabında Dokümante edilmiştir. EYS de olabilecek değişiklikler YGG toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda kalite el kitabına ve ilgili Dokümanlara yansıtılır. Entegre yönetim sisteminde olabilecek değişikliklerin sisteme yansıtılması ve gerekli planlamanın yapılabilmesi amacıyla EYS planlama prosesi ve bu kapsamda P 1.2 EYS Planlama Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. EYS Yönetim Sistemi kontrolündeki faaliyetlerde görev alan alt yüklenicilerin de sistem gereklerine uymaları MİM yönetimi tarafından sağlanır.

12 Sayfa 12/ Çevre Boyutları MİM Mühendislik işyeri çevresinde doğal dengenin korunmasını sağlamak amacıyla üretim ve montaj süreçlerinin oluşturduğu çevre boyutlarının; Tanımlanması, Etkilerinin önem derecesinin tayin edilmesi, Yarattıkları tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi, Önlemlerin uygulanması, Gerekli ölçmeler yapılarak önlemlerin etkinliğinin kontrol edilmesini, Ürün ve/veya süreç yada yasal değişikliklere uyum sağlamak için gerekli gözden geçirmeleri gerçekleştirmek üzere P 2.08 Çevre Boyutları ve Etkilerinin Yönetimi Prosedürü oluşturmuş ve uygulamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm öğeler prosedüre göre analiz edilmiş, dokümante edilmiş ve güncel olarak saklanmaktadırlar Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi MİM Mühendislik işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin yasal ve kurumsal şartları sağlamak amacıyla üretim ve montaj süreçlerinin oluşturduğu tehlikelerin; Tanımlanması, Risk derecesinin tayin edilmesi, Riskleri en aza indirgeyecek alınacak önlemlerin belirlenmesi, Önlemlerin uygulanması, Gerekli ölçmeler yapılarak önlemlerin etkinliğinin kontrol edilmesini Ürün ve/veya süreç yada yasal değişikliklere uyum sağlamak için gerekli gözden geçirmeleri gerçekleştirmek üzere P 2.10 İş Güvenliği Yönetimi Prosedürü oluşturmuş ve uygulamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm öğeler prosedüre göre analiz edilmiş, dokümante edilmiş ve güncel olarak saklanmaktadırlar Yasal ve Diğer Şartlar MİM Mühendislik kalite yönetimi, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği yasal gerekliliklerini izlemek üzere P 2.1 Doküman Kontrol Prosedürü çerçevesinde Dış Kaynaklı Dokümanlar Listesi oluşturmuş ve güncelliğini sağlamıştır. Bu kaynaklardan belirlenen gereklere göre Entegre Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, verilerin analizi ve dokümante edilmesi yine P 2.08 Çevre Boyutları ve Etkilerinin Yönetimi ve P 2.10 İş Güvenliği Yönetimi prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Firmamız yönetimi, Organizasyon El Kitabı nda tüm personelin ve bölümlerin sorumluluklarını, yetkilerini ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamıştır. Bu organizasyonda: a. Kuruluşun tüm organlarında ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının şartlarının iyi anlaşılması, uygulanması ve sürdürülebilmesi, b. İç ve dış denetimler veya günlük faaliyetlerde karşılaşılan uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin planlanarak uygulanması, c. Veri analizlerinin sonuçlarından ortaya çıkan potansiyel uygunsuzluk nedenlerine karşı önleyici faaliyetlerin planlanarak uygulanması, d. Entegre yönetim sistemi denetimlerinin planlanarak uygulanması, e. Mevcut ürünler, süreçler ve müşteri geri beslemeleri ışığında EYS nin etkinlik ve verimliliğinin üst yönetime raporlanması gibi görev ve yetkilerle donatılmış bir Kalite Güvence birimi tanımlanmıştır. Yönetimimiz tanımlanmış ilişkilere uygun olarak kuruluş içerisinde iç iletişimi sağlamaktadır.

13 Sayfa 13/25 MİM, verdiği hizmetin kalitesinin çalıştırdığı elemanların kalitesine doğrudan bağlı olduğunun bilincinde olarak, çalışanlarını, öğretim, eğitim, beceri ve deneyim açılarından Organizasyon El Kitabı nda belirtilen yeterlilikteki kişilerden seçmektedir Yönetim Temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluklarının yanı sıra a. EYS için gerekli olan proseslerin oluşturulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını temin etmeyi, b. EYS performansı ve gelişimi için gerekenleri üst yönetime rapor etmeyi, c. Organizasyonun her aşamasında müşteri, yasal gereklilikler ve yürürlükteki standartların şartlarından daha fazla haberdar olunmasını sağlamayı içeren yetki ve sorumluluklara sahip olacak, yönetimin bir üyesini Yönetimin Kalite Temsilcisi olarak tayin etmiş ve duyurmuştur İç İletişim Firmamızda, EYS doküman ve kayıtları, eğitimler, iç denetimler, YGG toplantıları, bilgisayar ağı, düzeltici / önleyici faaliyetler, duyuru panoları aracılığıyla iç iletişim sağlanmaktadır. Mim Mühendislik çevre boyutlarına ilişkin dışarıyla iletişimi kapsam dışı bırakmıştır Yönetimin Gözden Geçirmesi Üst yönetim, EYS nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini kontrol etmek ve arttırmak amacıyla düzenli olarak gözden geçirme toplantılarını gerçekleştirmektedir. Bu toplantılarda sürekli gelişme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası, kalite hedefleri ve EYS de değişiklik ihtiyaçları gibi konular değerlendirilir. Yönetimin gözden geçirmesi prosesi, P 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedüründe detaylı olarak anlatılmıştır. 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Temini MİM Mühendislik; a. Entegre Yönetim Sistemini yürütmek, sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli artırmak, b. Müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli kaynakları proses yöneticileri tarafından prosedürler üzerinde belirlemiştir ve sürekli temin etmektedir. 6.2 İnsan Kaynakları Genel MİM, verdiği hizmetin kalitesinin doğrudan çalıştırdığı elemanların kalitesine bağlı olduğunun bilincinde olarak, çalışanlarını P 2.3 İnsan Kaynakları Prosedürüne uygun olarak uygun öğretim, eğitim, beceri ve deneyim açılarından yeterli kişilerden seçmektedir Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim MİM üst yönetimi, ürün ve hizmet kalitesini etkileyen işleri yürüten personeli ile çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili problemleri tanımlayan, kaydeden, çözümünü sağlayan ve doğrulayan personeli için gerekli yeterlik kriterlerini, oluşturduğu Organizasyon El Kitabında belirlemiştir. Bu kriterleri karşılamak için ihtiyaca yönelik eğitim planlaması yapılmakta ve proses yöneticileri tarafından düzeltici, önleyici faaliyetlerin, kalite hedeflerinin sonucu olarak eğitim ihtiyaçları belirlenmektedir. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin personel performansı üzerindeki

14 Sayfa 14/25 etkisi proses yöneticileri tarafından değerlendirildiği gibi eğitime katılan personel tarafından da eğitimcinin yeterliliği ve eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmektedir. Personelin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin ilişki ve öneminden ve kalite hedeflerini yakalamak için nasıl katkıda bulunduklarından haberdar olmalarının sağlanması için periyodik olarak kalite, çevre koruma ve İSG eğitimleri düzenlenir. Eğitim faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, etkinliğinin değerlendirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili yöntemleri açıklayan P 2.4 Eğitim Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır Alt Yapı MİM yönetimi, EYS nin müşteri şartlarına, kalite hedeflerine ve ISO 9001, ISO ve OHSAS gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için gerekli olan makina ekipman, yazılım, donanım, çalışma alanları, binalar ve personel için destek hizmetleri ile ilgili altyapı gereksinimlerini prosesler bazında ilgili prosedürlerde belirlemiştir. Bu kaynakların yeterliliği YGG toplantılarında gözden geçirilmekte, proses sorumluları ve üst yönetim tarafından sürekliliği sağlanmaktadır. Bu kapsamda P 2.7 Altyapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Makina ve ekipmanların bakım planlaması ve bakım faaliyetleri, oluşturulan P 2.6 Bakım Posedürü ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir Çalışma Ortamı Firmamız üst yönetimi, müşteri şartlarına ve entegre yönetim sistemine uygunluğu sağlamak için gerekli olan fiziksel imkânları ve çalışma ortamını P 2.7 Altyapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosedürü kapsamında belirlemiştir ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu çalışma ortamının belirlenmesinde, sağlık / güvenlik, çalışma / taşıma metotları ve yasal / mevzuat şartları göz önüne alınmaktadır. 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1. Ürün gerçekleştirmenin planlanması MİM ürün gerçekleştirmek için gerekli prosesleri bu kalite el kitabında bulunan Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası nda tanımlamış, firmamızın işleyişine ve ISO 9001, ISO ve OHSAS standartlarının gereklerine uygun bir şekilde planlamıştır. Planlı aralıklarla gerçekleştirilen YGG toplantılarında ürün gerçekleştirme proseslerinin ve ürünün performansını artırmak için kalite hedefleri belirlenmektedir. Müşterilerle yapılan sözleşme gerekliliklerine uygun olarak ürün şartları ve kabul kriterleri projelendirme ve iş hazırlama sonucu belirlenmektedir. Ürün Gerçekleştirme Proses Haritasında tanımlanmış olan proseslerin işleyişi ve uygulanması gereken metotlar, bu prosesler için dokümante edilmiş prosedürlere açıklanmaktadır. Ürüne ve prosese özgü kaynak ihtiyaçları ilgili prosedürlerde tanımlanmış olup proses yöneticileri tarafından sürekliliği sağlanmaktadır. MİM de yarı mamül ile ilgili izleme ve ölçmeler üretim prosedürlerinde, bu prosedürlerin atıfta bulunduğu talimatlarda, kalite planlarında belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra sevkiyat öncesi ürün son kontrollerinin yapılması için gerekli yöntemleri açıklayan P.3.06.Kalite Kontrol Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Ürün gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen çıktıların şartları karşıladığına dair kayıtlar tutulmakta ve tutulması gereken bu kayıtlar prosedürlerde tanımlanmaktadır Müşteri ile İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Müşteriye teklif verme aşamasında, İhale ve İş Takibi Şefi tarafından müşteri ile kurulan iletişim aracılığı ile P 3.01 Müşteri Talepleri Alım ve Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak,

15 Sayfa 15/25 teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere ürüne ait şartlar sözleşmede belirlenir. Müşteri tarafından belirtilmeyen fakat kullanım için gerekliliği açık olan şartlar da belirlenir ve gerekli hallerde müşteriye teyit ettirilir. Ürün ile ilgili yasal zorunluluklar ve mevzuat şartları daima göz önünde bulundurulur ve bunlar ürün şartlarına yansıtılır Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Firmamız müşteriye ürünü temin etmeyi taahhüt etmeden önce (tekliflerin verilmesi, siparişlerin kabulü, siparişteki değişikliklerin kabulü aşamalarında), P 3.01 Müşteri Talepleri Alım ve Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak, yaptığı gözden geçirmeler ile müşteri isteklerinin ve ürün şartlarının tam olarak belirlendiğini saptar. Bu gözden geçirme sırasında aşağıdaki konular ele alınır; Proje maliyet bilgisi Makina ekipman kapasitesi Eleman kapasitesi Proje gerçekleştirme süresi ve mevcut devam eden imalatların yoğunluğu Malzeme ve taşeron temin bilgisi Yasal ve mevzuat şartları Mim kalite politikasına uygunluk Sözleşme şartlarında değişiklik olması durumunda ilgili personelin değişikliklerden haberdar edilmesi iç yazışma yoluyla gerçekleştirilmektedir Müşteri ile İletişim Müşteri ile iletişim, müşteri ile ilk irtibatın kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süreçte müşteriyi ziyaret, müşterinin firmamızı ziyareti, telefon, web sayfası, ürün ve firma kataloğu ve e-posta gibi araçlar kullanılarak etkin bir şekilde yapılır. P.4.1.Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürüne uygun bir şekilde müşteri geri bildirimleri alınır ve herhangi bir şikâyet durumunda düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir. Müşteri ile kurulan iletişimin haricinde; yükleniciler iç iletişim kapsamında değerlendirilir, diğer dışarıdaki ilgili taraflardan gelen iletişim alındıktan sonra faks ise; sunucu üzerinde, ilgili birimlerin klasörlerinde saklanarak dokümante edilir ve cevaplandırılır Tasarım ve Geliştirme MİM de gerçekleştirilen tasarım ve geliştirme faaliyetleri için uygulanması gereken metod ve kriterler P.3.05 Projelendirme ve İş Hazırlama Prosedüründe açıklanmaktadır. MİM de tasarımı yapılacak projeye uygun zamanlama, sorumluluk ve yetkiler dahil olmak üzere, gözden geçirme, doğrulama ve müşteri onayı dâhil tasarımın tüm aşamaları planlanmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda ön araştırma yapılarak tasarım girdileri belirlenmektedir. Araştırma aşağıda belirtilmiş tasarım girdilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Ürünün fonksiyon ve performans şartları Yasal ve mevzuatın gerektirdiği idari, teknik, çevresel ve İSG şartları Benzer tasarımlardan elde edilen bilgiler Tasarım girdilerinin belirlenmesinden sonra tasarım çıktıları hazırlanarak MİM ve müşteri tarafından doğrulanır. Tasarım çıktıları aşağıdakileri içerir; Proje çizimleri Parça çizimleri Malzeme ihtiyaç listesi Satın alma şartnameleri Müşterilerden veya MİM tarafından gelen tasarım değişiklik talepleri gözden geçirilerek müşteri ile karşılıklı anlaşmaya varıldıktan sonra tasarım planlamasından itibaren ki adımlar aynen uygulanır.

16 Sayfa 16/ Satın Alma Satın Alma Prosesi MİM de satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği P 3.06 Kalite Kontrol Prosedüründe tanımlanan yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tedarikçiler için seçme ve değerlendirme kriterleri oluşturulmuş olup, seçme ve değerlendirme faaliyetleri P.3.03 Satın Alma Prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tedarikçi seçme ve değerlendirme işlemleri sonucunda onaylı tedarikçiler belirlenerek, değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmektedir Satın Alma Bilgisi MİM de P 3.03 Satın Alma Prosedürü kapsamında satın alınacak ürüne ait şartlar, proses ve donanım şartları, EYS (Kalite, Çevre Boyutları, İSG) gerekleri ve müşteri şartları göz önüne alınarak satın alım şartnamelerinde ve satın alım sipariş formlarında belirlenir. Belirlenen bu şartlar tedarikçilere iletilmeden önce yeterlilik açısından onaylanır Satın Alınan Ürünün Doğrulanması MİM satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için gerekli muayene ve kontrol faaliyetleri ile ilgili yöntemleri P 3.06 Kalite Kontrol Prosedüründe tanımlamıştır. Bu muayene ve kontrol faaliyetleri yürütülmekte ve sonuçları muhafaza edilmektedir Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü MİM imalat faaliyetlerini planlı ve kontrollü şartlar altında yürütmek için gerekli olan P 3.04 İmalat Yönetimi Prosedürünü hazırlamış ve uygulamaktadır. Standardın bu maddesi kapsamındaki üretim sonrası servis hizmeti kuruluşumuzun taahhütleri dışında olduğundan dolayı servis hizmeti kapsam dışı tutulmuştur. Kaynak faaliyetlerinin doğrulanması için tahribatsız muayene hizmetleri yetkili üçüncü taraf kuruluşlardan alınmaktadır. Üretim ve hizmet sunumunun kontrollü şartlar altında planlamasında aşağıdaki şartlar ele alınmaktadır; Ürünün karakteristiğini açıklayan bilgiler proje bazında hazırlanan proje çizimlerinde tanımlanmaktadır. Üretim ve hizmet için gerekli prosesler bu kalite el kitabında bulunan Ürün Gerçekleştirme Proses Haritasında tanımlanmış olup her bir prosesin işleyişi için gerekli metot ve kriterler prosedürlerinde açıklanmıştır. Üretim ve hizmet için gerekli proseslerimizin entegre yönetim politikamızın amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli çevre boyutları ve İSG ile bağlantılı olan tarafları belirlenmiştir. Kalite Güvence Müdürü ve Proses yetkilileri P 4.3 Proses Ölçümleri Prosedürü gereğince önemli çevre boyutları ve İSG ile ilişkili faaliyetlerin entegre yönetim politikamız, amaç ve hedeflerimizden sapmaksızın sürdürülmesini güvence altına alacak operasyonel kontrolleri yürütürler. Bu kontroller, gerek yasal şartları gerekse politika ve amaçlarımız doğrultusunda hedeflenen sonuçların tanımlandığı F formunda raporlanmaktadır. Üretim ve hizmet için gerekli olan imalat talimatları, iş güvenliği talimatları ve makinaların kullanımına yönelik talimatlar hazırlanmıştır.

17 Sayfa 17/25 Üretim / hizmet sunumu ve izleme / ölçme için gerekli olan teçhizat ilgili prosedürlerde tanımlanmış olup uygun teçhizatın kullanımı proses sorumlularınca sağlanmaktadır. Üretim ve hizmet gerçekleştirme aşamalarında gerekli olan izleme ve ölçme metotları ilgili prosedürlerde tanımlanmıştır ve uygulanmaktadır. Ürünün müşteriye teslimatından önce yapılması gereken son kontroller, kalite kontrol prosesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Fabrika çıkışı ürünlerin teslimat faaliyetleri için ürün sevkiyatı prosesi, müşteri sahasında montajı yapılmış ürünlerin teslimat faaliyetleri için ise yerinde montaj ve teslimat prosesi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır Üretim ve Hizmet Sağlama için Proseslerin Geçerliliği MİM de kaynak prosesinin doğrulanması MİM bünyesinde gerçekleştirilen penetrant testi ve gözle muayene yöntemleri ile sağlanmaktadır. Proje gereği veya müşteri şartları öngörüyorsa yetkili bir kuruluştan tahribatsız muayene hizmetleri alınmaktadır. Aksi takdirde kaynak prosesinin geçerliliği üçüncü taraflarca onaylanmış PQR ve WPS lerin uygulanması ile sağlanmaktadır Tanımlama ve İzlenebilirlik MİM de müşteri ile imzalanan sözleşme sonrası her proje için MİM İş No su verilmektedir. Hammaddenin girişinden itibaren hammadde üzerine yazılan MİM No su ile hammaddeler tanımlanmakta, imalata giren hammadde üzerine ise kesim büküm aşamasından sonra poz numaraları yazılmaktadır. Çatım aşamasından sonra ise marka numarası vurularak ürün üzerinde gerekli tanımlama yapılmaktadır. MİM İş No sunun verilmesinden marka numaralarının vurulmasına kadar olan süreç içinde formlar üzerinde gerekli izlenebilirlik sistemi sağlanmaktadır. Müşterinin kendi projesi için özel izlenebilirlik ve tanımlama yöntemlerinin uygulanmasını talep ettiği durumda, müşteri şartlarına uygun olarak projeye özel tanımlama ve izlenebilirlik uygulanmaktadır Müşteri Mülkiyeti MİM de müşteri mülkiyeti kapsamına müşterilerimizin teslim etmiş olduğu her türlü bilgi, proje ve hammaddeler girmektedir. Müşterinin teslim ettiği bilgi, proje ve belgeler üçüncü tarafların ulaşamayacağı şekilde korunmaktadır. Müşterinin temin etmiş olduğu hammaddeler ise kalite kontrol prosesinde belirtilen yöntemlere uygun olarak kontrol edildikten sonra madde de belirtilen yöntemler uygulanarak tanımlanmaktadır. Müşteri mülkiyeti olan hammaddenin muhafazasında ise T Hammadde, Yarı Mamül ve Ürün Muhafaza Talimatında tanımlanan yöntemler kullanılmaktadır. Müşteri mülkiyetinin kaybolması ve zarar görmesi durumunda, bu durum tutanaklarla müşteriye bildirilmekte ve düzeltici faaliyet başlatılmaktadır Ürünün Muhafazası MİM Mühendislik kontrolünde bulunan tüm hammadde, yarı mamül ve ürünlerin zarar görmeyecek şekilde tanımlanması ve muhafaza edilmesi için T Hammadde, Yarı Mamül ve Ürün Muhafaza Talimatı, sarf ve hazır malzemelerin tanımlanması ve muhafazası için T Ambar Talimatı, her türlü malzemenin taşıma sırasında zarar görmemesi için T Yük Taşıma Talimatı, ürünün ambalajlama ve sevkiyatı sırasında muhafaza edilebilmesi için ise T Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatı oluşturmuş ve uygulamaktadır İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü MİM, izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli ölçüm ve doğrulama cihazlarını, cihazların kalibrasyon ve doğrulama periyotlarını belirlemiş, bu cihazların MİM bünyesinde gerçekleştirilen doğrulama yöntemlerini doğrulama talimatlarında açıklamıştır. MİM de kalibrasyona tabi teçhizatın kalibrasyonları belirtilen periyotlara uygun olarak yetkili bir

18 Sayfa 18/25 kalibrasyon kuruluşunda yaptırılır. Kalibrasyon ve doğrulama sonucunda sapmalı veya anormal değerler gösterdiği belirlenen cihazlar için cihazın teknik servis firmasına gönderilip ayar yaptırılması sağlanır. Ayar sonrası cihazlar yeniden kalibrasyon ve doğrulama işlemlerine tabi tutulur. Sapma gösterdiği tespit edilen cihazlar tarafından daha önceden yapılmış ölçümler varsa bu ölçümler cihaz ayarlandıktan ve kalibre edildikten sonra yeniden tekrarlanır. Kalibrasyon, doğrulama ve ayar kayıtları muhafaza edilmektedir. Kalibrasyon ve doğrulama yöntemleri ve ölçüm cihazlarının hasar görmesine, sapmalı ölçüm yapmasına karşılık alınan önlemler P.2.5 Kalibrasyon Prosedürü ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1. Genel Firmamız, a) Ürün uygunluğunu göstermek, b) Entegre yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c) Entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan ve aşağıdaki maddelerde belirtilen prosesleri planlamış ve bu kapsamda prosedürleri oluşturmuş ve uygulamaktadır İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti MİM, müşteri odaklı çalışma ilkesini benimsemiştir ve müşteri tatmini, çalışmalarında en önemli kriteri oluşturmaktadır. P.3.1.Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürü nde belirtildiği üzere, her türlü müşteri geri bildirimi kayıt altına alınarak gerekli görülen durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmaktadır. Düzenli aralıklarla anketler aracılığıyla müşteri memnuniyeti ölçülür ve YGG toplantılarında sonuçlar değerlendirilir. Ölçümler sonucunda tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk firmamız üst yönetimince derhal değerlendirmeye alınır ve gerekli hallerde düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır İç Denetimler Firmamız EYS nin ISO 9001, ISO VE OHSAS gerekliliklerine, firmamızın oluşturduğu prosedürlere ve müşteri şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak sürdürülüp sürdürülmediğini ölçmek için yılda en az bir kez iç tetkikler düzenlemektedir. Tetkikler iç denetçi eğitimi almış personeller tarafından objektif bir şekilde gerçekleştirilir. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik edemezler. İç tetkikler sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukların düzeltilmesi için, uygunsuzluğun saptandığı proses sorumlusu tarafından gecikmeksizin düzeltici faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetlerin gerçekleşme durumları iç denetçiler tarafından takip edilir. İç denetimlerin planlanması, denetçilerin seçimi, denetimlerin gerçekleştirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, tespit edilmiş uygunsuzlukların giderilmesi ve takibi ile ilgili yöntemleri açıklayan P 4.2 İç Denetim Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Firmamızda, öncelikli olarak ürün gerçekleştirme prosesleri, prosedürler üzerinde belirlenmiş olan performans göstergeleri doğrultusunda ölçülmekte ve planlanan sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak şekilde ayarlamalar gerektiğinde revizyonlar yapılarak sağlanmaktadır. Performans göstergeleri; Proseslerin işlem sürelerini, üretim kapasitesini, fire miktarını, maliyet hesaplamasını ve uygunsuzluk oranlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu ölçümler kalite hedeflerine temel oluşturacak şekilde yapılmaktadır. Proseslerin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarına göre yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili yöntemleri açıklayan P.4.3 Proses Ölçümleri Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

19 Sayfa 19/ Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi MİM de yarı mamül ile ilgili izleme ve ölçmeler ilgili üretim prosedürlerinde, bu prosedürlerin atıfta bulunduğu talimatlarda, kalite planlarında belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra ürünlerin kontrollerinin yapılması için gerekli yöntemleri açıklayan P.3.06 Kalite Kontrol Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Yarı mamül ve ürünle ile ilgili gerçekleştirilen ölçüm ve muayene sonuçları raporlanmakta ve muhafaza edilmektedir. Müşterilerin kendi ürünlerinin izlenmesi ve ölçülmesine yönelik özel yöntemleri söz konusu ise bu yöntemler uygulanır. Bunun yanı sıra yine müşteri şartları doğrultusunda üçüncü taraf kuruluşlarca firmamızda ürün ölçümü yapılmaktadır. Ürün ölçümleri sonucu çıkan uygunsuzluklar istatistiksel yöntemlere uygun olarak analiz edilmekte ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Firmamızda, EYS gereklerine ve müşteri şartlarına uygun olmadığı belirlenen ürünün yanlışlıkla kullanımının veya serbest bırakılmasının engellenmesi ve sistemdeki tüm uygunsuzlukların giderilmesi için izlenmesi gereken yolları P.4.5 Uygunsuzluğun Kontrolü Prosedüründe belirlenmiştir. Gerekli hallerde müşteri ile mutabakata varılarak ürünün serbest bırakılması ve ürünün asıl amacı dâhilinde kullanılmasının engellenmesi için yapılacaklar bu prosedürde belirtilmektedir. Uygunsuzluğu düzeltilen ürünler, müşteri şartlarına ve EYS gereklerine uygunluklarının belirlenmesi için tekrar kontrolden geçerler ve son kontrolleri daha önce belirlenen uygunsuzluğa yönelik daha ayrıntılı bir incelemeyi kapsar Acil Durum Planlaması MİM Mühendislik üretim ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi faaliyeti sırasında karşılaşılabilecek acil durumların analizini ve bunların önlenmesine dönük faaliyetler ile bu faaliyetleri yürütecek organizasyonunu tamamlamış ve bu prosesleri P 2.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve P 2.11 Acil Durum Planlama Prosedürlerinde tanımlamıştır. Çevre kazaları, iş kazaları ve ucuz atlatma niteliğindeki olayların meydana gelmesi olasılığını en aza düşürecek, yaratacağı olumsuz etkilerin ivedilikle giderilmesini sağlayacak önlemler ve gerekli eğitimler belirlenerek uygulamaya alınmıştır. Bu önlemler periyodik olarak gözden geçirilmekte, test edilmekte ve zamanla değişen şartlara göre gerektiğinde revize edilmektedir Veri Analizi Entegre yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için; Müşteri memnuniyeti anket sonuçları Müşteri şikâyetleri Ürün şartlarına uygunluk Proses ölçüm sonuçları Tedarikçi performansı Uygunsuzluklar Kaza ve ucuz atlatma kayıtları Doğal kaynak kullanım kayıtları Atık kayıtları Biten projelerin değerlendirme sonuçlarından elde edilen bulgular konularında veriler toplanmakta ve bu veriler istatistiksel yöntemler ile P.4.4 Veri Analizleri Prosedürüne uygun olarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçları YGG toplantılarında değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmaktadır. Bu analiz sonuçları kalite hedeflerinin belirlenmesinde girdi teşkil etmektedir.

20 Sayfa 20/ İyileştirme Sürekli İyileştirme MİM üst yönetimi, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, veri analiz sonuçlarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve YGG toplantılarında alınan kararların gerektirdiği strateji ve planlamaları kullanarak EYS nin etkinliğini sürekli iyileştirir. Sürekli geliştirmeyi kendisine ilke olarak benimsemiş olan firmamız her prosesinde gününün ekonomik koşullarına göre düzenlemeler yapar. Firmamızda iyileştirme döngüsü PUKÖ yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. PUKÖ nün açılımı şu şekildedir: sırasıyla, Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al. Planla : Sürekli geliştirme için bir yaklaşımın PUKÖ Döngüsü planlanması Uygula : Planlanmış aktivitelerin uygulanması Önlem Al Planla Kontrol Et : Sonuçların kontrol edilmesi Önlem Al : Kontrol sonuçlara göre düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Kontrol Et Uygula Düzeltici Faaliyetler MİM de düzeltici faaliyetlerin başlatılabilmesi için ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen tüm proseslerin ölçüm sonuçları, iç ve dış denetim sonuçları, YGG sonuçları, ürün ölçüm ve kontrol sonuçları ve müşteri geri bildirimleri, denetim sonuçları, mühendislik hizmetleri, Çevre ve İSG verileri bilgi kaynağı olarak kullanılır. MİM yaşamış olduğu bir uygunsuzluğun tekrarını engellemek ve bu uygunsuzluğun kök nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Tespit edilen uygunsuzluğun kök nedenleri, uygunsuzluğun tekrarlanmasını önlemek için gerekli faaliyet ihtiyaçları, faaliyetlerin uygulanma ve kontrol sonuçları ve düzeltici faaliyetin etkinliğinin değerlendirme sonuçları kayıt altına alınmaktadır. ISO 9001, ISO VE OHSAS standardının gereklerine göre yapılandırılan çalışmanın aşamaları P 4.6 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü nde belirlenmiştir Önleyici Faaliyetler MİM de potansiyel uygunsuzlukları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak amacı ile ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen tüm proseslerin ölçüm sonuçları, veri analiz sonuçları, denetim sonuçları, mühendislik hizmetleri, Çevre ve İSG verileri, YGG sonuçları, ürün ölçüm ve kontrol sonuçları ve müşteri geri bildirimleri bilgi kaynağı olarak kullanılır. MİM potansiyel olarak belirlenen uygunsuzlukların önlenmesi ve sebeplerinin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları P.4.7.Önleyici Faaliyetler Prosedürü nde belirtilen yöntemler çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI (KEK) İÇİNDEKİLER BÖLÜM 01 BÖLÜM 02 BÖLÜM 03 BÖLÜM 04 BÖLÜM 05 KALİTE EL KİTABI DAĞITIMI ÖNSÖZ SAVEL LTD.ŞTİ. TANITIMI KALİTE POLİTİKASI KAPSAM (Standart Madde

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Birliği liği B.G. PO.1 1/8 BGYS POLİTİKASI 2 1. AMAÇ.. 2 2.KAPSAM.. 2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR... 2 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ.. 3 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 BGYS

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No 1 / 36 ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı REVİZYON TARİHİ : 01. 11. 20.. REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : İZİNSİZ KOPYALANMASI VE DAĞITILMASI YASAKTIR. Sayfa No 2 / 36 ÖNSÖZ Günümüz rekabet ortamında başarılı

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı