EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI"

Transkript

1 EN ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI Tuba KARCI TMMOB - İnşaat Mühendisleri Odası, Antalya Şubesi ÖZET Teknoloji ve iletişim alanlarındaki büyük gelişmelerle bugünün rekabet koşularında ayakta kalabilmek, günümüz ekonomik şartlarına uyum sağlayabilmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Buda ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar üretim ve hizmetin tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi nin uygulanması ile olacaktır. EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi standartları serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini göz önüne sermektedir. Bu araştırmada, bir yönetim mekanizması olan kalite yönetiminin inşaat sektöründeki acil sorunların çözümüne nasıl bir katkıda bulunduğundan bahsedilecektir. Kalite yönetimi bir işletmeye, mesleki bilgisini ve gerektiğinde özel önerilerini nerede devreye sokabileceği, projelerin nasıl zamanında, eksiksiz ve hatasız kendisine verilebileceği ve işin kendisi ile ilgili aşamalarının tasarım ve kontrolünü fen işleri ile ikilemler oluşmaksızın nasıl oluşturabileceği konularında doğru yolu göstermekle görevlidir. Standartlar serisi EN ISO 9000 i baz alan Kalite Sistemleri, küçük ve orta boyutlu planlama ve inşaat şirketleri için önemli bir organizasyon enstrümanıdır. Görevlerine ve projeye optimal düzeyde hakim olmalarını ve böylece rekabette güçlü olmalarını sağlarlar. Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, İnşaat firmaları, ISO 9000

2 APPLICATION OF EN ISO 9000:2000 QUALITY MANAGMENT SYSTEM AT BUILDING SECTOR ABSTRACT To stand at todays competition conditions and accommadate contemporary economic conditions with great devolopments in technology and communication areas that become true with provide the catthel and service production which are aproppriate for the customs expectations. This would be only application of Quality Managment System which is aim at contiunous development begin from designing stage after to marketting and sales services contain all stages of production and servicing. The serias of EN ISO 9000 Quality Managment System display how to install an effective managment system. In this research, we mentioned how to contribute the quailty managment which is a managment mechanism at urgent problems in building sector. Quality managment gives the association how to use their proffesional information, use special suggestions when requires, provide a bridge between city enginerring department with association. Quality systems which based standarts serias EN ISO 9000 are very important organizating instrument for small and middle sized planning and building firms. Thus provides to dominate optimal level at project and powerful in competitation. Keywords: Quality management, building firms, ISO GİRİŞ Kalite, bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamıdır.[1,2] Kalite fikri son yıllarda sıkça dile getirilmesine rağmen ticaret kadar eski olup, insanların artı ürün yaratmaya başlamaları ve bunları arzu ettikleri başka ürünlerle değiştirmeyi teklif ettikleri zamana kadar gitmektedir. Kaliteye yönelik çabalar, ustalık, kalite kontrol, toplam kalite kontrol gibi aşamalardan geçerek, proses ve ürün tasarımlarına kadar ulaşmıştır. Günümüzde ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi gibi uygulamalarla devam etmektedir. [3] Yönetim Sistemleri (Kalite, Çevre, HACCP, OHSAS) bir şirket yada kuruluşun geleceğini planlamada ideal bir taban olarak düşünülebilir. Yönetim Sistemleri kavranarak uygun esneklik ve sağduyu ile uygulandığı takdirde, işgücü, para, hammadde, enerji, zaman vb. mevcut kaynakların daha iyi yönetimiyle girişimciliği ve yaratıcığı destekleyecektir. Bu şekilde, risk sahiplerinin tamamen memnun olmasına ve sürekli iyileşmeye imkan tanıyacak ve her alanda yerleşmiş bir kalite anlayışı, büyüme ve gelişmeye daha da ivme kazandıracaktır.

3 Günümüzde insanların kaliteye yönelik beklentileri, çeşitlilik ve yoğunluk açısından canlı ve hareketli özellikler içermektedir. Bu beklentileri karşılamayı amaçlayan kuruluşların, yüksek ekonomik performansa ulaşabilmesi ve bunu arttırarak sürdürmesi gerekir. Bunu başarmanın yolu da, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi gerçekleştirmekten geçecektir. Kalite, ürünlerin ve hizmetlerin niceliğinde ve niteliğinde çeşitliliği, farklılığı, yeniliği içeren sürekli bir arayış olduğundan, ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartnameler ve standartlar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, ürün ve hizmetlerin kalitesine ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, Kalite Yönetim Sistemi nin Standartları ve kuralları geliştirilip devreye sokulmuştur. Planla, uygula, kontrol et, önlem al çevrimi kaliteyi iyileştirmek, memnuniyeti sürekli kılmak ve rekabette öncü olmanın kilit yöntemleridir. Tüm bu yapılan tanımları ve açıklamaları kısaca özetlemek gerekirse: Kalite, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan inançların ölçüsüdür.[3] 2. KALİTE YÖNETİMİ Kalite yönetimi, hedeflenen kalitenin gerçekleştirilmesi için kuruluşun bütün üyelerinin katılımını sağlayan ve genel yönetim fonksiyonunun kalite ile ilgili politikasını tespit edip uygulayan bölümdür. Kalite Yönetimi, genel yönetimin bir parçası olup gerek kalite ile ilgili politikanın tespiti ve gerekse uygulamasında aşağıdaki temel stratejiyi ilke olarak kabul etmek zorundadır. [4] Kalite yönetim stratejisi adı verilen bu strateji üç ana gruba ayrılabilir. Bunlar ; 1. Yönetim : Kalite politikasını saptar, uygulama için doğru ortamı oluşturur. 2. Çalışanlar : Kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için uğraşırlar. 3. Organizasyon : Kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için alt yapı oluştururlar. Firmanın üst düzey yönetim kadrosunda bulunanlar ile çalışanlarının ortak bir kalite bilincine sahip olmaları ve kalitenin planlanması - yönetilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Kurulan sistemin etkin olarak kullanılabilmesi için öncelikle firmanın iyi bir organizasyon yapısına ihtiyacı vardır. Organizasyon yapısında firmada kalite yönetim işlevini yerine getirecek, üretilen mal veya hizmetin kontrolünü yapacak olan kişilerin, üretimden bağımsız olmaları ve çalışmalarında üst yönetimin desteğini almaları esastır. Kalite Yönetimi, bizzat üst düzey yöneticisinin işidir. En önemli desteğin üst düzey yönetimden gelmesi gerekmektedir. Bir üst düzey yöneticisi, belki kalite planlanmasını yürüten planlamacı yada kalite geliştirme ile görevli uzman düzeyinde olmasa da bu faaliyetlerin içeriğini, gerekli kıldığı koşulları, alt yapıyı, organizasyonu oluşturabilecek, bilgi ve eğitim düzeyine sahip olmak durumundadır. [5,6] 3. ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1987 yılında yayınlanmış olan ISO 9000 standartları bünyesinde olan kalite güvence modelleri ( ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 ) uyarınca kalite sistem belgelendirme çalışmaları ülkemizde ilk kez 1990 yılında başlamıştır.

4 Önceleri endüstriyel sektörde baş gösteren kalite sistem belgelendirme çalışmaları son yıllarda hizmet sektörüne de kaymış ve hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde erişilen ISO 9000 belgeli kuruluş sayısı, istihdam düzeyi, üretim miktarı, ihracat potansiyeli ve yaratılan katma değerler itibariyle önemli bir düzeye ulaşmıştır.. [7, 8] ISO 9000 gerek bir kalite sistemi oluşturmak gerekse mevcut bir kalite sistemini değerlendirmek amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. Bu ise birçok endüstrileşmiş batılı ülkede kabul gören bir standarda uygunluk demektir. Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamada ve uygulama için gerekli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişme ve organizasyonun tümünde bir verim artışı görülmektedir. [7] ISO 9000:2000 standardları sekiz temel kalite yönetim prensibine dayanmaktadır. ISO bu prensipleri organizasyonel performansı geliştirmek ve başarılı olmak da kullanabilecekleri için seçmiştir. [9,10] 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Herkesin katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme 7. Gerçeklere dayanan karar mekanizması 8. Tedarikçilerle karşılıklı faydalı ilişkiler Kalite yönetim prensibi, bir kuruluşu yönetmek ve işletmek için bir yandan müşterilere odaklanırken diğer yandan tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir kural ya da inançtır. 4. ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANIŞI Standartlar dizisi ISO 9000, esasta makine sanayinin deneyim ve birikimlerini esas almıştır. Ancak ekonomi ve yönetimin her aşamasında uygulanması mümkündür. Doğal olarak metal sanayinden esinlenilen bir sistemin, yapıların planlanma ve uygulama aşamalarına adapte edilmesinde ve uygulanmasında bazı sorunların yaşanması çok doğaldır. [11] Her inşaat sahibinin, kendi inşaat projesi ile ilgili kişisel bir takım talepleri vardır. Bunun içinde, her kendine özgü ortamı göz önüne alarak uzman planlamacıları, inşaat şirketlerini, diğer taşeronları ve sanatkarları, yapının tasarımı, planlanması ve inşaatın yapılması için görevlendirir. İnşaat süreci, tek başına ne planlama, ne de uygulama sürecidir. İnşaatta problem daha çok, hem kullanıcının, hem de kamunun talep ve beklentilerine cevap vermek, yapı ile ilgili çok sayıdaki kısmi performanslar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasıdır. İnşaat sahibi, projeyi eksik yada geç verse, sürekli değişiklikler talebinde bulunsa dahi, inşaatın yine de süresinde bitirilmesini ister. Bunun gerçekleştirilebilmesi için üstün bir doğaçlama yeteneğine ihtiyaç olduğu şüphe götürmez

5 bir gerçektir. Üstelik inşaat şirketinden/yükleniciden, sanki çok doğalmış gibi tüm hataları, arıza ve hasarları gidermesi istenir. Kalite yönetimi işte burada işletmeye, mesleki bilgisini ve gerektiğinde özel önerilerini nerede devreye sokabileceği, projelerin nasıl zamanında, eksiksiz ve hatasız kendisine verilebileceği ve işin kendisi ile ilgili aşamalarının tasarım ve kontrolünü fen işleri ile ikilemler oluşmaksızın nasıl oluşturabileceği konularında doğru yolu göstermekle görevlidir. Kısacası, inşaat projesine katkıda bulunan her kuruluşun kendi iş süreçlerine hakim olur ve bunları optimalize ederek, müşterek esere karşı sorumluluğunu bilinçli bir şekilde yerine getirmiş olur. Kalite sistemleri bir taraftan da işletmede, sözleşme ve menfaat ilişkilerinin kesişme noktalarındaki hata kaynaklarının sürekli olarak tespit edilmesi ve hemen ortadan kaldırılmalarına da yardımcı olacaktır. Burada odak noktası dışardan kontrol değil, personelin işletme içi sorumluluğudur. İşletme içi sorumluluklar, kalite sisteminin yardımıyla açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenir. Böylece organizasyon akışları şeffaflaşır ve yürümekte olan uyumlama ve iyileştirme çalışmaları için yararlı hale gelir. Kişilik, bireylik ve sorumluluk bilinci, işletmenin taşıyıcı kolonlarını oluşturur. Çağdaş ve yaşanan bir kalite sistemi, personelin motive edilmesinde önemli katkılarda bulunur. [11] Aşağıda verilen çizelgede bir inşaat firmasına ait kalite yönetiminin sağlanmasında kullanılan organizasyon şeması yer almaktadır. Genel Müdür Yönetim Temsilcisi Muhasebe Teknik Müdür İnsan Kaynakları Satınalma Pazarlama Proje Şefi Depo Şefi Şantiye Şefi Mimar Mühendis Saha Mühendisi Formen Şekil 1. Bir şirkete ait organizasyon şeması

6 Çizelgeden de görüleceği gibi inşaat işi, konusunda uzman, sorumluluk bilinciyle düşünen ve çalışan personele bağımlıdır. Kaliteli ve zamanında üretim ise, iyi koordinasyon, kaliteli çalışma ve nitelikli personelle sağlanacaktır. Kalite Yönetimi, personelin motivasyonunu zedeleyen, bunaltan ve asıl işinden alıkoyan, bürokratik yönetmeliklerden oluşan bir korseye dönüşmeden yapıldığında kaliteli üretim sağlanacaktır. Çoğu yönetmelik, asıl işle olan ilişkinin koparak, işi daha iyiye götürmek için düşünmeye zaman bırakmamak gibi bir tehlikeyi beraberinde taşır. Ancak kalite yönetimini gerçek anlamıyla uygulayan şirket, böylece açık ve anlaşılır bir biçimde sınıflandırılmış ve kademelendirilmiş, herkesin içinde yerini kolayca bularak, görevinin ne olduğunu anlayabileceği bir organizasyona kavuşmuş olur. Yetkiler ve süreçler, iş akışını daha rasyonel hale getirmek ve sürekli bir optimizasyonu kolaylaştırmak üzere gözden geçirilir. Hatalar personelin eksi puanları olarak değil, daha iyiye varabilmek için yararlı bir şans olarak kabul edilir. İnşaat sürecinin önemli özelliklerine uyarlanmış kalite yönetimi, bağımsız planlamacı ve inşat sektörü şirketlerinin pazardaki yerlerini sağlamlaştırır. Bunlar inşaat için gerekli performansın büyük bir bölümünü karşılamaya gelecekte de devam edecekler ve tüm menfaat ortaklarına inşaat sahibi, personel, firma sahipleri, taşeron firmalar ve sevk firmaları yarar sağlayacaktır. [11] ISO 9000 in beklentileri olan etkinlik ve verimliliği temin edebilmek için doğru şeylerin, olanaklar el verdiğince iyi yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca yöneticilerin zeka, deneyim ve güçlerine de gereksinim vardır. Her çalışan gözleri (otokontrol), aklı (katılım) ve yüreği (özdeşleşme) ile işle bütünleştirilmelidir. İşte yönetim için yeni olan görev budur. Planlama büroları ve inşaat şirketleri kendilerini bu yeni felsefeye, tam organize sanayi kuruluşlarından daha yakın hissetmekteler ve bu felsefe gelenekten bağımsız, birlikte düşünen ve sorumluluk bilinciyle davranan inşaat personeli tarafından daha kolay kabul edilecektir. Başarılı kalite sisteminin anahtarı artık her şeyi kapsayan ve dikte eden bilgi işlem programları tarzında kontrol listeleri değil, işinin ehli personeldir. Çağdaş kalite yönetimi ile her çalışanın çalışma alanına uygun olarak eğitilmiş veya deneyimli olduğunu güvence altına almak ve bunu kanıtlamak metodun temel görevidir. Amaca uygun kontrol listeleri ve diğer yöntem talimatları personeli uğraş alanında destekleyecektir. Yöneticinin hedef ve niyetlerini tanıyan veya hatta bunları onunla birlikte oluşturmuş olan, bilgilendirilmiş ve motive edilmiş personel, değişen koşullar altında bile şaşmaz bir inatla bu hedeflere doğru çalışmaya devam edecektir. Personelde saklı olan potansiyel uyandırılmalıdır. İnisiyatif, sorumluluk bilinci, göreve hazır olma gibi unsurlar yöneticinin yükünün hafiflemesine de yardımcı olacaktır. Ayrıca her işletme kendi kalite sistemini, müşterisinin beklentisini karşılayabilecek ve işletmeye uygun bir kazanç sağlayacak şekilde oluşturmalıdır. İnşaat projesi kapsamında doğru kullanılan kalite yönetimi, gerek şirket içinde, gerekse sözleşme ortakları ile ortak kesişme noktalarında, süreç ve akışlara hakimiyeti arttırır ve kaldırılması mümkün olmayan formaliteleri dahi minimalize eder. Kalite sistemlerini bu temel ilkeye uygun olarak tasarlayan ve uygulayan firmalar başarıya ulaşabilecektir Kalite Yönetiminin İnşaat Firmalarında Uygulama Sorunları Kalite yönetimini kuruluşlarda sağlayabilmek için bir kalite sisteminin kurulması ve uygulanması şarttır. Bu da ilk olarak kalite sisteminin üst düzey yöneticiler tarafından benimsenip kabul edilmesiyle gerçekleşebilecektir. Sistemin yürürlüğe girmesinde eğitimlerin alınması ve tüm çalışanların bu eğitimlerde aktif rol alması gerekmektedir.

7 İnşaat firmalarında kalite sisteminin tam anlamıyla uygulanamamasının sebeplerinden biri sistemin amacının çalışanlarca kavranamamasından kaynaklanmaktadır. Kalite sisteminin prensiplerinden biri olan tam katılım maalesef bugün inşaat firmalarımızda sağlanamamaktadır. Sistem sadece kontrol işlemini üstlenen kişilerce değil mimar, mühendis, tekniker, kontrollük, usta, kalfa hatta işçilerin katılımının da sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Başka bir deyişle kalitede sorumluluk bütün çalışanlarca paylaşılmalıdır. İnşaatlarda kontrollerin sadece denetci firmalara bırakılmasıyla ve usta başının alışılagelmiş şekilde işini yapmaya devam etmesiyle bu sistem uygulanamamaktadır. Şantiyede kaliteli ve projesine uygun iş yaptırmak gittikçe zorlaşmaktadır. ben yıllardır böyle yapıyorum, hiçbir şey olmaz düşüncesi bugün inşaatlarda yaşanan bir çok tehlikenin çıkış kaynağıdır. Kalite sistemiyle, beton dökümünden, demir bağlamaya kadar kimin ne zaman nasıl ve ne şekilde bu işi yaptığının kayıt altına alınması bu gibi olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. İşte inşaat firmalarında kalitenin uygulanamayışının sebeplerinden biride, bu kayıt işleminin personel ve diğer çalışanlarca fazladan bir iş olarak görülmesi, kalite sisteminin zaman kaybı, kağıt israfı, iş gücü kaybı olarak düşünülmesidir. Bunun yanında firma yönetiminden kaynaklanan aksaklıklarda bulunmaktadır. Kalite sistemini sadece bir belge olarak gören firma yöneticileri de kaliteyi aslında bertaraf etmektedir. Kaliteyi kalite standartlarını yerine getiriyormuş gibi kağıt üzerinde göstermeye çalışan firma yöneticilerinin bu zihniyetten vazgeçmediği sürece inşaatlarımızda kaliteyi yakalamamız güçleşecektir. Kalite, ürün / hizmet ve imalatın her aşamasında uygulanacak otokontroller ile sürekliliği sağlanacak bir kavramdır. Sadece inşaat firmalarının kendisi ile değil, ilişkili olduğu taşeron, tedarikçi gibi diğer firmalarca da bu sistemin kavranmış olması önemlidir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde taşeron ve/veya tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler, ürün ve hizmetlerinde ki kalitesizlik ve düzensizlik inşaatların kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Kalite sistemi, taşeron ve tadarikçilerimizi değerlendirerek ve çalışma koşullarımızı gözden geçirerek, yapılan hatalardan ders almamızı sağlayacaktır. Kalite kavramı inşaat firmalarında tüm çalışanlarca uygulanmalıdır. Depocunun stoklarını düzgün takip etmemesi malzeme eksikliğinden dolayı gecikmelere, satınalma sorumlusun siparişlerini kayıt altına almayıp sözle vermesi, yanlış anlaşılmalara ve siparişte gecikmelere, projelerin zamanında yapılmaması, iş programlarının aksamasına sebep olmaktadır. Tüm bu gecikme ve olumsuzlukların uygulama esnasında gelişigüzel yapımlarla giderilmeye çalışılması kaliteyi düşürmektedir. Günümüzde kalite sisteminin gittikçe sivrilmesiyle bir çok kalite danışman firmaları açılmıştır. Bu firmalara ihaleye gireceğim kalite belgesi almam gerekiyor gerekçesi ile başvuran yöneticilerimizin yol açtığı sebeplerle birkaç hafta içinde kalite standardının gereklerinin yerine getirildiği dokümanlar yazılmaktadır. İnşaat firmalarının yönetim ve işleyiş durumundan habersiz olan bu danışman firmalar da kalite üzerinden geçim sağlamak yolundadırlar. Bunun yanı sıra kalite belgesinin alınması firmanın iyi çalıştığı ve/veya çalışacağı anlamına gelmeyecektir. Esas olan ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

8 Bugün kalite sistemi dosyalama ve evrak takibi açısından çok sağlıklı olmamasına rağmen kamu kuruluşlarında uygulanmaktadır. Ancak bu uygulama bilinçli kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti olarak değil de yalnızca kayıtların tutulmasına ve saklanmasına yöneliktir. Kalite kağıt üzerinde kalan, bürokrasinin ve kalın prosedürlerin uygulanmaya çalışılmasını gerektiren bir sitem değildir. Kalite, üretim ve imalatın her aşamasında kontrollerin yapıldığı, plan ve programların önceden yapıldığı, hangi işi kimin-ne zaman nasıl yapılacağının tanımlandığı işlerin sistematik olarak yürütülmeye çalışıldığı bir sistemdir. Sistemin firmalarımızda uygulama zorluklarını göz önüne aldığımızda kalite denetimi belki de kamu kuruluşlarına vermelidir. Bir ihaleyi kazanan inşaat firmasının o işi tamamlama sürecine kadar kamu kuruluşu tarafından imalatın her aşamasında denetlenmesi ve puan sisteminin getirilmesi kalite yönetimini sağlayabilir. İhaleye katılan firmalara, kalite belgesine sahip olmasının yanında kalite standartlarına uygun işi yapıyor mu, işi zamanında bitirmiş mi gibi kriterlerle puanlama sistemi getirilebilir ve bu puanına göre başka ihalelere katılma hakkı kendisine verilebilir. Böylece kalite sisteminin hakkıyla uygulanması müşteri memnuniyeti ve inşaatlarımızda kalite sağlanabilir. 5. SONUÇ Kalite yönetimi, düşüne taşına hazırlandığı ve çalışmanın her aşamasında otokontrol uygulandığı için, hata maliyetlerinin azalmasına neden olur. Amirler, fen işleri ve diğerleri tarafından yapılacak kontrollerin maliyetleri de daha iyi eğitim ve motivasyon ile, kararlı bir biçimde yürütülen otokontrollerden dolayı güvenilirlik ve güvenin artması nedeniyle azalmaktadır. Bu etkilere ulaşabilmek için, organizasyon, eğitim ve sürekli olarak iyinin peşinde koşma konularına, kalite yönetimine yatırım yapılır. Bugün ülkemizde karşılaşılan en önemli örgüt ve yönetim sorunları, kuruluşlarımızda insana gereken önemin verilmemesinden kaynaklanmaktadır. İnsanın önemi bilindikçe hiçbir yönetim tarzının uygulanması zor değildir. Merkezde insanın olmadığı yönetim tarzının uygulanması da geride kalacaktır. Toplam Kalite Yönetimi ne önem verilmesinin ve sonuçta kazanılmasının sebebi de özünde insan faktörünün yatmasıdır. [3,12] Yöneticilerimiz artık yöneticiliğin tek başına karar vermek ve bu kararları tepeden inme emirler ve otoriter yöntemlerle uygulamak olmadığını kabul etmek zorundadırlar. Örgüt içinde görev ve sorumluluklarla birlikte yetkilerinde olabildiğince dağıtılması, iş görenlerin kararlara ve sorun çözümleme sürecine katılmaları ve yöneticiler ile astları arasında yakın, yüz-yüze ilişkilerin geliştirilmesi sağlanabilir. İş görenin makinenin bir yedek parçası olarak değil, bütün yön ve sorunlarıyla bir bütün olarak örgüt ailesine alınması ve sürekli hizmet içi eğitimle geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve kuruluşla bütünleştirilmesi, insanın işe ve örgüte bağlılığını sağlamak bakımından gerekli görülmektedir. Başarı değerlendirme ve denetimin cezalandırmaya değil, iş gören ve örgütü geliştirmeye yönelik olması yararlı olacaktır. Önemli olan, kalite yönetim sistemi mekanizmalarına tüm süreçlerinde işlerlik kazandırarak kuruluşun bütününde kalitenin geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi ve

9 müşteri hoşnutluğunun sağlanması amaçlarına en ekonomik düzeyde ulaşmayı güvence altına almaktır. KAYNAKÇA [1] Kaya, N., Kasım 1996, Kalite Kavramı ve Gelişimi, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl 35, Sayı 419, s [2] Bozkurt, R., Odaman, A., 1995, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, MPM Yayınları, Yayın No 549, s. 1., Ankara. [3] Karcı, T., 2005, Kalite Standardlarından Kalite Sistem Standardlarına Geçiş İçin Bir Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Tezi, Antalya [4] Yenersoy, G., 1997, Toplam Kalite Yönetimi1, Rota Yayınları. [5] Efil, İ., 1996, Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi,Uludağ Üniversitesi Yayınları,Yayın No 110, Bursa. [6] Şimşek, M., 1998, Kalite Yönetimi, Marmara Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, Yayın No 584, İstanbul. [7] Türk Standardları Enstitüsü, 2000, ISO 9001:2000 KYS Eğitim Notları, Ankara. [8] TSE, 2004, Yönetim Sistemleri, TSE Bülten, Ankara. [9] TSE, ISO 9001:2000 KYS - Şartlar,ICS [10] Gelişim Yönetim Sistemleri, ISO 9001:2000 KYS Temel Eğitim Dokümanları [11] Dellen, R., Uhlmann, E., 1998, Kalite Yönetimi, Çeviri: Talay, B., Cemre Basımevi,İstanbul.. [12] Karcı, T., Eylül 2004, Kalite Yönetim Sistemleri, İMO Antalya Bülten, Kalite Özel Sayısı, Sayı 44, Antalya

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017 Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi TANIŞMA PLAN Eğitimin amacı Kalite Yönetim Sistemi Tanımı Üniversitemizde KYS

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

HASTANE PERFORMANS İYİLEŞTİRME SÜREÇ(PROSES)LERİNDE İLETİŞİM, VERİ / BİLGİ ve PAYLAŞIM POLİTİKASI

HASTANE PERFORMANS İYİLEŞTİRME SÜREÇ(PROSES)LERİNDE İLETİŞİM, VERİ / BİLGİ ve PAYLAŞIM POLİTİKASI HASTANE PERFORMANS İYİLEŞTİRME SÜREÇ(PROSES)LERİNDE İLETİŞİM, VERİ / BİLGİ ve PAYLAŞIM POLİTİKASI Prof.Dr.Mithat ÇORUH Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Başkanı Önsöz Hastane performansının

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Hacettepe Üniversitesi AB Bakanlığı, 07.05.2015 Çeviride Kalite Kalite nedir? Kalite nasıl ölçülür? Ürün Standartları Hizmet Standartları TS EN 15038 ISO 17100 Sonuç Her şeyden önce

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm.

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. www.nuryap.com nur yapı biz kimiz? Başarılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Nur Yapı, tek kişilik bir ofiste şahıs firması olarak Setdar ANAÇAL tarafından kurulup, o

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı.

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı. Burak Boru, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti. Burak Boru, IFS Uygulamaları

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT 35 20 ÖN BİLGİLENDİRME II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 59 65 45 28.01.2016 Pe.-18.00-21.00 31.01.2016 Pa.-09.00-15.00 01.02.2016

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

Yalın Düşünce nin en kısa tarifi: Mümkün olan en az kaynak kullanarak insanları ve süreçleri sürekli ve sistematik olarak iyileştirmek ve böylece

Yalın Düşünce nin en kısa tarifi: Mümkün olan en az kaynak kullanarak insanları ve süreçleri sürekli ve sistematik olarak iyileştirmek ve böylece www.lean.org.tr Yalın Düşünce nin en kısa tarifi: Mümkün olan en az kaynak kullanarak insanları ve süreçleri sürekli ve sistematik olarak iyileştirmek ve böylece müşterilere ve topluma daha fazla değer

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN. İnsan Kayanakları KAYNAKLARI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN. İnsan Kayanakları KAYNAKLARI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kayanakları 29 İNSAN KAYNAKLARI İSMMMO da İnsan Kaynakları Yönetimi; kurum için en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

1983 yılında kurulan firmamız, inşaat. sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini

1983 yılında kurulan firmamız, inşaat. sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini İnşaat Ltd. Şti. 1 2 1983 yılında kurulan firmamız, inşaat sektöründe seçkin bir yere sahiptir. Sektör içindeki yılların getirdiği deneyimini ve bilgi birikimini hem sektörün gelişimi için harcamakta hem

Detaylı

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır:

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Dünyanın en çok tanınan ve muhtemelen en yanlış algılanan standardı 1 ISO 9000 NEDİR? ISO 9001:2000 Standardı, kalite yönetim sisteminin müşteri odaklı gelişimi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI 2008 YILI ODA FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI 2008 YILI ODA FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI 2008 YILI ODA FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI 2008 YILI ODA FAALİYET RAPORU 24 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İNSAN

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI

KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT & OTEL YATIRIMLARI KOSİFLER İNŞAAT Kosifler Grup 1945 yılında kurulmuş olup yurt içi ticaret ve ithalattan üretim ve inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. İlk olarak

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan mühendisliği, insanı yönetme sanatıdır. Bir başka ifadeyle insan mühendisliği, insanı yönetme sanatı ve insan kalitesi ni arttırmaya yönelik tüm çaba

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ISO 9000 Ailesi 1987 ve 1994 Yılı ISO 8402:

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir?

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 ISO 9000 Kalite

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız :

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız : HAKKIMIZDA Ankara merkezli Barkur Enerji-Petrol, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir. Gerek yurt içi ofisleri ve gerekse

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ KET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ

ŞİRKET PROFİLİ KET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ zzet երանգ aku Saveur APORE Bкус SMAK γεύση aroma γεύση вкус Lezzet स व द smag Flavor geschmack SAPORE Saveur երանգ hangi dilde olursa olsun lezzet ŞİRKET PROFİLİ KET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET PROFİLİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı