İSTANBUL TİCARET ODASI. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI. Prof. Dr. İbrahim Kırcova

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI. Prof. Dr. İbrahim Kırcova"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI Prof. Dr. İbrahim Kırcova YAYIN NO: İstanbui, 2010

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bk şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraftan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kuuamlabilk.. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yay. San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi 8 Tablolar Listesi 9 Sunuş 11 Önsöz 13 Birinci Bölüm Dünyada ve Türkiye'de Ticarette İnternetin Kullanımı Dünya Ticaretinde Gelişmeler İhracatta İnternet Kullanımı e-ihracatta Başarılı Uygulamalar Dünyada e-dış Ticaretin Durumu Asya Pasifik Ülkeleri Latin Amerika Afrika Ülkeleri Diğer Bölgeler e-dış Ticareti Destekleyen Web Siteleri Toptancı Portalı Alibaba.com İşlem Süreçleri Alibaba.com'da e-ticaret Faaliyetleri Kore e-ticaret Portallan Worldbid Kanada e-ticaret Portalı (Kanada) Tayland e-gümrük Sistemi 50

5 1.4. Türkiye'nin İhracatında Meydana Gelen Gelişmeler Türkiye'de e-ticaretin Gelişimi Türkiye'de e-îhracatı Destekleyen Kurumlar İhracatı Geliştirme Merkezi Dış Ticaret Müsteşarlığı 61 İkinci Bölüm e-ihracat Süreçlerinin İşleyişi Şirketlerin Web Üzerinde Görünmesi Geleneksel Süreçlerden e-îhracata Geçiş İhracat İşlemlerinde İnternet Kullanımı Web Teknolojilerinin Gelişimi Web 1.0 Uygulamalan Web 2.0 Uygulamalan Web 3.0 Uygulamalan Web Sitesi Yönetimi Web Sitesinin Alan Adının Seçilmesi Web Sitesinin İnternette Görünmesi Web Sitesinin Kurulması Tanıtım Amaçlı Web Sitelerinin Kurulması İhracat Pazarlaması Amaçlı Web Sitelerinin Kurulması Web Sitesinin Sahip Olması Gereken Temel Özellikler Zengin İçerik 86

6 2,5A2, Sürekli Güncelleme,,..,,,,,,,,,,,,, Görsel Zenginlik,...,....,, Site Mimarisi, Etkileşim (înteraktivite), , Arama Motorlarma Kayıt, Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization),,,,,, İhracat Pazar Araştırması İnternette İkincil Pazarlama Araştırması , İnternette İkincil Pazarlama Araştırması Türleri,., İnternette Pazarlama Araştırmasının Araçları,,, Kolaylaştırıcı Araç Olarak Arama Motorları Arama Motorlarının Fonksiyonları, ,1,5 İnternette Pazarlama Araştırması Süreci İkincil Pazarlama Araştırmalarında Veri Kaynakları,.., , Birincil Pazarlama Araştırmaları, İnternet Üzerinde Uzmanlarla Görüşmeler, Tartışma Grupları İhracat Pazarlarında Reklam Uygulamaları Banner Reklamlar, Banner Yapmanın Kuralları Küçük Ekran (Pop-up)., Intersitial (Tam Ekran),.....,...,. 122

7 Sponsorluklar Elektronik Posta Reklamları Bloglar İnternet Reklamcılığmın Avantajları İnternet Reklamcılığmm Dezavantajları Elektronik Pazar Yerleri Tedarik Pazar Yerleri Dikey Pazar Yerleri Yatay Pazar Yerleri (e-iş Portalları) Elektronik Pazar Yerlerinin Özellikleri Performans ve Ölçeklenebilirlik Uçtan Uca Uygulamalar Fonksiyonu Esneklik ve Yönetilebilirlik Elektronik Pazar Yerlerinin İşlevleri Elektronik Pazar Yerlerinin Taşıdığı Riskler Elektronik Pazar Yerlerine Ödenecek Ücretler 144 Üçüncü Bölüm Kobilerde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Araştırmanın Kapsamı Örnek Karakteristikleri İnternet Kullanım Özellikleri ve İnternete İlişkin Tutumlar Web Sayfası Kullanım Özellikleri İnternet Kullanım Özellikleri 151

8 internet Kullanımına İlişkin Tutumlar İhracat Uygulamalarında İnternet Teknolojilerinin Kullanımı İnternet Kullanım Derecesi ve İnternete İlişkin Tutumların Karşılaştırılması Sektörler Açısından İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlar Arasındaki Farklılıklar İnternetin Finansal Faydalarına İlişkin Tutumlar Arasındaki Farklar İnternetin Operasyonel Faydalarına İlişkin Tutumlar Arasındaki Farklar Sektörler Açısından İhracat İşlemlerinde İnternet Kullanımına İlişkin Tutum Farklılıkları Anket Çalışmasına İlişkin Genel Çıkarımlar 173 Sonuç 175 Kaynakça 177

9 Şekil 1.1 Dünya Ülkelerinde Toplam Dış Ticarette e-dış Ticaretin Oranı 21 Şekil 1.2 Alibaba.com Anasayfası 31 Şekil 1.3 Alibaba.com'daki Alıcıların Dağılımı 34 Şekil 1.4 Çin'de Gerçekleştirilen e-îhracatm e-pazaryerlerine İlişkin Dağılımı 35 Şekil 1.5 Alibaba'nm İşlem Süreci 36 Şekil 1.6 Alibaba'nm Sipariş Tamamlama Süreci 39 Şekil 1.7 Anasayfası 43 Şekil 1.8 Anasayfası 45 Şekil 1.9 Anasayfası 47 Şekil 1.10 www. worldbid.com Anasayfası 49 Şekil l o l l Tayland e-ihracat Süreci 5 2 Şekil 1.12 Dünya Ticaretinin ve Türkiye'nin İhracatının (Yıllık) Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişimi (%) 58 Şekil 1.13 İhracatı Geliştirme Merkezi Sayfası 60 Şekil 1.14 Hazine Müsteşarlığı Dış Pazarlara Giriş Sayfası 63 Şekil 2.1 Site Haritası Örneği 9 8 Şekil 2.2 Google Trend Uygulaması Web Sitesi Şekil 23 Elektronik Pazar Yerleri Şekil 2.4 Tedarik Elektronik Pazar Yeri Modeli Şekil 2.5 Dikey Elektronik Pazaryeri Modeli Şekil 2.6 Kimyasal Alım-Satım Web Sitesi 133 Şekil 2.7 Yatay Elektronik Pazar Yeri ModeM 1 3 5

10 TABLOLAR LİSTESİ Tablo l o l Alibaba'mn Global B2B Pazaryerine İlişkin Gelir Durumu ve Kullanıcı Sayısı 35 Tablo 1,2 Alibaba'mn Gerçekleştirdiği e-ticaret Faaliyetleri 41 Tablo l o 3 Ülke Gruplarına Göre Türkiye'nin Dış Ticareti Tablo 2 o l Alan Adı (Domain Name) Uzantıları.79 Tablo 2o2 Bazı Alan Adı Ülke Kısaltmaları 80 Tablo 3.1 İnternet Kullanımının Katkıları 152 Tablo 3o2 Internet Kullanılmasında Etkili Faktörler..153 Tablo 3.3 İnternet Kullanımının Faydaları- Finansal Faydalar.154 Tablo 3o4 İnternet Kullanımının Faydaları- Operasyonel Faydalar Tablo 3 o 5 İnternet Kullanımında Ortaya Çıkan Sıkıntılar- Finansal Sıkıntılar 157 Tablo 3.6 İnternet Kullanımında Ortaya Çıkan Sıkıntılar- Operasyonel Sıkıntılar. 158 Tablo 3.7 Nihai Küme Merkezleri 163 Tablo 3.8 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Finansal Faydalara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 164 Tablo 3.9 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Operasyonel Faydalara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 165 Tablo 3.10 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Finansal Sıkıntılara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 166 Tablo 3.11 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Operasyonel Sıkıntılara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 167

11

12 SUNUŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasmm niteliklerine derinlemesine nüfuz etmesi sonucunda günümüzde her şirketin uluslararası pazarlara mal ve hizmet ihraç edebileceği bir ortam meydana gelmiştir. Özellikle internet ve ağ yapıları üzerinden mal ve hizmet pazarlayan şirketler için hedef pazar artık pazarlaması yapılmak istenen ürün ve/veya hizmete ihtiyaç duyduğu tespit edilen tüm dünya pazarlarıdır. îç pazarlarda ürün ve hizmetlerini iş ortaklarına ve son kullanıcılara pazarlamakta sıkıntı çeken şirketler için internet ve ağ teknolojilerinin sunduğu bu fırsat elektronik ihracat olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel ihracat anlayışında ürün ve hizmetlerin yurtdışına pazarlanması için çok yüksek maliyetli yatırımlar gerekirken bugün maliyeti yok denecek kadar az olan internet ve ağ teknolojileri yardımı ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin bile dünyanın her bölgesinden talep alabilen ve bu taleplere yanıt verebilen yapılara kavuşmuş olmaları onları birer küresel şirket haline getirmektedir. Dünyada ve Türkiye'de e-îhracat Uygulamaları adını taşıyan bu yayın internet ve ağ teknolojilerini dağıtım ve tutundurma kanalı olarak kullanarak uzak pazarlara erişim sağlamak, ürün ve hizmetlerini global anlamda tanıtmak, satmak ve buna bağlı olarak iş verimini ve karlılığını arttırmak isteyen şirketler için bir rehber niteliği taşımaktadır. e-îhracat ile ilgili merak edilen tüm bilgileri derinlemesine irdeleyen "Dünyada ve Türkiye'de e-îhracat Uygulamaları" isimli bu çalışmanın tüm ilgililere faydalı olmasını diler. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. îbrahim Kırcova'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

13 Prof. Dr. İbrahim Kırcova 1961 yümda Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Kütahya'da tamamladı. Kütahya Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. (1985). Aynı yıl mezun olduğu fakültede Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayarak 1990 yılında Doktor unvanını aldı yılında Yıldız Teknik Üniversitesine geçti yılında Yardımcı Doçent, 2000 yılında ise Doçent unvanlarını aldı yılında Profesör olan İbrahim Kırcova halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. "Pazarlama Yönetimi", "Elektronik Ticaret", "Pazarlama Araştırması" ve "Uluslararası Pazarlama" dersleri veren İbrahim Kırcova yurt içi ve dışında çeşitli konferanslarda bildiriler sunmuştur. İnternette Pazarlama isimli kitabı üçüncü baskısını yapan İbrahim Kırcova'nm ayrıca "İşletmelerarası Elektronik Ticaret", "İnternette Ticaret ve Hukuksal Sorunlar", "Mobil Ticaret Rehberi", "e-devlet ve Ekonomiye Etkileri", "e-tedarik Sistemi", "Kredi Kartı Kullanmanın Harcama Alışkanlıklarına Etkisi" ve "Türkiye'de Otomotiv Ticaretinin Gelecek On Yılı" (ortak çalışma) isimli kitapları bulunmaktadır. İbrahim Kırcova aynı zamanda Infomag adlı iş dünyası yazarı olup pazarlama ve yönetim konularında sürekli yazı yazmaktadır.

14 ÖNSÖZ Son yıllarda iş dünyasının gündeminde önemli bir yer tutan bilişim teknolojileri ve de özellikle ağ sistemleri dış pazarlara açılma arayışındaki Türk şirketlerine önemli imkânlar yaratmaktadır. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapan şirketlerimizin daha yüksek ihracat rakamları için dünyanın her yerine ulaşmaları ve yeni pazarlar bulmaları adeta bir zorunluluktur. Özellikle global ekonomik krizle birlikte bozulan geleneksel pazarlar, her ölçekte şirketi, yeni pazar arayışlarına yöneltmiştir. Bu arayışların sonucunda bilinen eski yöntemlerle dış pazarlara çıkmak isteyen şirketlerin karşısına pazar araştırması giderleri, seyahat giderleri ve benzeri giderler çıkmaktadır. Oysa ağ teknolojilerinin yarattığı araçlar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz için düşük bütçelerle hızlı ve etkili bir şekilde dünya pazarlarına ulaşma fırsatı yaratmaktadır. Elektronik ortamda yürütülen ve kısaca e- ihracat olarak adlandırabileceğimiz faaliyetler "ihracat pazar araştırması, uluslararası alanda reklamcılık, elektronik pazar yerlerine katılma" gibi fonksiyonları içermektedir. Basit bir web sitesine sahip olmakla başlayan ve günümüzde profesyonel pazar yerlerinde faaliyet göstermeye kadar uzanan platformları kullanarak dünya pazarlarında faaliyet göstermek, fiziksel pazar yerlerine göre daha kolay ve düşük maliyetlidir. İstanbul Ticaret Odası, Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bu çahşma, dış pazarlarda faaliyet gösteren ya da göstermeyi hedefleyen şirketlerimize bu alandaki fırsat ve imkânları tanıtmak amacındadır. Çalışmada ayrıca küçük ve orta ölçekli şirketler üzerinde yapılan bir alan araştırmasıyla şirketlerimizin ihracat faaliyetlerinde elektronik ortamı

15 kullanma alışkanlıkları da araştırılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın yeni pazarlar bulma ve ihracatımızı çok daha büyük rakamlara taşıma misyonunu yüklenen firmalarımız için yol gösterici ve yararlı bir çalışma olması en büyük dileğimizdir. Prof. Dr. İbrahim Kırcova

16 BİRİNCİ BÖLÜM 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TİCARETTE İNTERNETİN KULLANIMI 1.1. DÜNYA TİCARETİNDE GELİŞMELER Dünya ticaret hacmi özellikle 1990'lı yılların başından itibaren hızlı küreselleşmeye paralel olarak artarak çok büyük hacimlere ulaşmıştır. Hemen her ülke yeni pazarlara ulaşma imkânı sağlamış ve daha önce gidilmeyen pazarlara ulaşmaya başlamıştır ı yılların başından itibaren dünya ekonomisinde yaşanan topyekûn hızlı büyüme tüm pazarlarda talep artışı yaratmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerin daha fazla tüketmeye başlaması bu ülkelere mal ve hizmet ihraç eden ülkeler açısından yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak daha önce dünya pazarlarında fazla rolü olmayan gelişmekte olan ülkelerle geri kalmış ülkelerin de dünya pazarlarına girmesine yol açmıştır. Hızlı küreselleşmenin başlıca güçleri olan teknolojik yenilikler, politik değişimler ve ekonomi politikalarıyla ilgili seçimler entegre bir dünya ekonomisi modeli yaratmıştır. Bu nedenle bütün ülkelerin ekonomileri birbirleriyle ilişkili hale gelmiştir. Dünya pazarlarına mal ve hizmet ihraç etmek kavramı dünya pazarlarıyla ticaret yapmak şeklinde kullanılır hale gelmiştir. Entegre dünya ekonomisinin doğal sonucu olarak hemen her mal ve hizmet üretim faaliyetinin içinde hem iç pazar hem de dış pazarı dikkate alan yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Buna göre bir mal veya hizmetin tamamen yerel pazarlarda üretilmesi ya da yapılan üretimin tamamının iç pazarlarda tüketilmesi rasyonel olmaktan uzak hale gelmiştir. Gerek ölçek ekonomisine dayalı üretim yapmanın yarattığı maliyet avantajları gerekse de küresel pazarlarda karşılaştırmalı üstünlükler nedeniyle mal ve

17 hizmet bazmda uzmanlaşma yerini mal ve hizmetlerin bileşenleri alanmda uzmanlaşmaya bırakmıştır. Küresel pazarda bu denli uzmanlaşmaya dayanan bir ticaret organizasyonunun oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi teknolojik yeniliklerle mümkün olmuştur. Teknolojik yeniliklerin özelikle iletişim ve taşımacılık teknolojilerinde yarattığı hızlı gelişmeler dünyanın her köşesiyle hızlı, kolay ve ucuz iletişim ve taşıma imkânı sağlamıştır. Teknolojik yenilikler aynı zamanda üretim süreçlerinin de daha düşük maliyetli üretim yapacak şekilde değişmesini sağlarken pazarlanabilir yeni mal ve hizmetlerin de üretilmesini sağlamıştır. Teknolojik yeniliklerle küresel gıda üretiminde genişleme ve imalat süreçlerinde etkinlik artmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Çin'in ekonomik reformlarıyla başlayan küresel ölçekteki politik değişimler son on yılda dünyanın değişik bölgelerinin de hem üretici hem de tüketici anlamında küresel pazarlara katılmasıyla dünya ekonomisinin entegrasyon süreci hızlanmıştır. Tüm dünyada yaşanan bu gelişmelerin yarattığı değişim baskısı daha önce içe dönük ekonomi politikaları izleyen ülkelerin de dışa açık politikalara yönelmeye başlamasına yol açmıştır. Serbest ticaret üzerindeki engellemeler ve kısıtlamaların kaldırılması ve çeşitli ülkeler arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları, mali anlaşmalar, yabancı yatırımcılara getirilen kolaylıklar, uluslar arası ticaretin önündeki kotalar, gümrükler ve benzeri sınırlamaların kaldırılması küreselleşmeyi daha da hızlandırmıştır. Küreselleşme dünya ekonomisi açısından sayısız yararlar sunmakla birlikte dikkatler potansiyel olarak yaratabileceği yıkıcı etkiler ve sakıncaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küreselleşme ile sermaye, işgücü ve üretimdeki küresel entegrasyon kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Bu da mevcut üretim çıktılarını daha üst düzeye taşırken gelecekte potansiyel talebi de daha yüksek düzeylere taşıyabilecektir. Tüketiciler daha düşük maliyetlerde çok daha fazla mal ve hizmet seçeneğine sahiptirler. Sermaye

18 büyüme ve kalkınma için finansmana ihtiyaç duyan ülkelere doğru hareket etmektedir. İş gücünün serbest dolaşımı ile nüfusu yaşlanan ve nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan ülkeler işgücü açıklarını kapatırken, istihdam fazlası olan ülkeler de işsizlik sorununu bu yolla çözebileceklerdir İHRACATTA İNTERNET KULLANIMI Dış ticaret işlemlerinin küresel pazarlar boyutunda yapılmaya başlanmasıyla birlikte ihracat faaliyetleri hem nitelik hem de nicelik olarak önemli değişiklikler göstermeye başlamıştır. Önceleri belli bir çevrede ticaret yapan firmalar dünyanın tüm pazarlarına gitme imkânı bulmuşlardır. Bu süreçte teknolojik gelişmelerin de ihracat faaliyetlerinin gelişimine önemli katkıları olmuştur. Geçmişte dünya ticaret hacmi faks cihazının bulunmasıyla birlikte on kat artış göstermiştir. Ticaret yapan firmalar arasında bilgi ve belge akışının bir cihaz yardımıyla birkaç dakikada gerçekleşmesiyle birlikte mal ve hizmet tanıtımı, sipariş, faturalama ve satış sonrası işlemlerdeki belge akışlarının hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi hem yerel hem de uluslar arası pazarlardaki işlemleri bir anda çok yüksek seviyelere çıkarmıştır. Günümüzde ise çok ileri iletişim teknolojileri sayesinde ticaret hacminde çok büyük sıçramalar gerçekleşmiştir. Sadece yazılı belgelerin değil, resim, video, grafik, teknik çizim ve benzeri malzemelerle çok büyük veri dosyalannm kolay, hızlı ve çok düşük maliyetlerle farklı noktalara iletilebilmesi küresel boyutta ticaretin bu denli gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Geleneksel ihracat süreçlerinin çok yüksek maliyetli oluşu sebebiyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından yeni iletişim teknolojileri yardımıyla yürütülen ihracat süreçleri tercih edilmeye başlanmıştır. Bir işletmenin dış pazarlara yönelik olarak çahşmaya başlamasıyla ilgili süreçler geleneksel olarak çok zaman alıcı ve pahalı işlemleri içermektedir. Masa başı dış pazar araştırmasıyla başlayan ihracat işlemi ilgili firmaların adreslerine yapılan yazışmalarla sürmektedir. Bu " yazışmalar ilgili

19 firmanın ziyaret edilmesi, ihracat konusu olan mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler verilmesi, grafik, teknik çizim ve benzeri bilgileri içeren sunumlar yapılması, karşılıklı görüşmelerin sürdürülmesi, mal ve hizmetlerle ilgili olarak numunelerin gönderilmesi ve ilk siparişlerin verilmesi gibi işlemlerle sonuçlanmaktadır. Bu süreçte yer alan tüm faaliyetler pahalı, zaman ve uzmanlık gerektiren faaliyetlerdir. Yurt dışı seyahatler, fuarlara katılımla ilgili ücretler, pazar araştırması ve yazışmalar için harcanan zaman ve kullanılan işgücü hesaplandığında geleneksel yöntemlerle ihracat yapmanın maliyeti yüksek olmaktadır. Bu nedenle ihracatın desteklenmesi kapsamında "dış ticaret sermaye şirketleri modeli" ya da "sektörel dış ticaret ihracat şirketleri modeli" gibi ara çözümler üretilmiş ve ihracatın bu konuda uzman şirketler aracılığıyla yapılması amaçlanmıştır. Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi modellerin kullanılmasının temel amacı ihracatın küçük ve orta ölçekli şirketler ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu türden şirketlere destek verilmesidir. Dış ticaret sermaye şirketi olabilmek için şirket ödenmiş sermayesinin en az 2 milyon TL olması ve bir önceki yıl FOB fiyatlarıyla en az 100 milyon ABD doları ihracat yapmış olmak gerekir. Bu statüyü kazanan şirketlere KDV iadelerinde teminat kolaylığı. Dahilde İşleme Rejiminde kolaylıklar, çeşitli devlet yardımları ve gümrük işlemlerinde kolaylık gibi çeşitli ihracat teşvikleri uygulanmaktadır. Benzer şekilde sektörel dış ticaret şirketleri modeli de ihracatın küçük ve orta ölçekli şirketlerin kuracağı konsorsiyumlar aracılığıyla yapılmasını amaçlamaktadır. Bu modelde de ihracat faaliyetinin zorluğu ve yüksek maliyeti nedeniyle bir araya gelen şirketlerin oluşturduğu bir organizasyondan bahsedilmektedir. Bu yolla uzmanlık gerektiren ve yüksek maliyetli ihracatın daha düşük maliyetlerle ve daha kolay bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Günümüz iş dünyasında bu türden iyi niyetli girişimler zaman zaman tercih edilse bile küresel ölçekte yaşanan yoğun rekabet nedeniyle bağımsız hareket etmek daha fazla tercih edilen bir yaklaşımdır. Her şirket kendi başına küresel pazarlara çıkabilmeli ve bu pazarlarda faaliyet gösterebilmelidir.

20 ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde geçmişte ortaya çıkan ve kullanılan bu tür modellerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi günümüz koşularında mümkün görünmemektedir. Bu nedenle hangi tür ve büyüklükte olursa olsun her işletme ihracat faaliyetlerini kendi başına yürütmek arzusundadır. İhracat faaliyetlerinde her şirketin kendi başına çalışma arzusu ile ihracat işlemlerinin zorluğunun yarattığı paradoksu iletişim teknolojilerinin iş dünyasına uyarlanması çözmüştür. Özellikle iş modellerinin ağ sistemleri üzerine taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan fırsatlar ihracatı kolay, hızlı ve düşük maliyetlerle yürütülebilecek bir faaliyet haline dönüştürmüştür e İHRACATTA BAŞARILI UYGULAMALAR Dünya ticaret hacminde son yıllarda meydana gelen büyük artışların ardında bilişim teknolojilerinin iş dünyasında kullanılmasıyla sağlanan avantajlar bulunmaktadır. İnternetin iş dünyasında kullanılması özellikle gelişmiş ülkelerdeki şirketler için yeni pazar fırsatlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Halen dünya üzerinde yürütülen e-ticaret faaliyetlerinin en büyük bölümünü A.B.D. şirketleri gerçekleştirmektedir. Yine bütün dünyaya üretim üssü olarak hizmet veren Çin'de dünya e-ticaret hacminden fazlaca pay alan ülkeler arasındadır. Geleneksel ticaret yöntemleriyle kıyaslandığında henüz çok büyük oranlara ulaşmamış olsa bile hemen her geçen gün e- ticaret hacmi artmaktadır. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir başka nokta da internetin pazar bulma, ürün bulma, tedarikçi bulma, müşteri bulma konusunda sağladığı kolaylıkların önemli bir kısmının e-ticaret şeklinde sürdürülmemesidir. Başka bir ifadeyle dünya üzerindeki çoğu şirket müşteriyi internet üzerinden bulsa da diğer ticari süreçleri geleneksel yöntemlerle yürütmektedir. Bu da internet üzerinden ticari faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle çeşitli ülkeler hakkında yapacağımız değerlendirmeler e-ticaret hacminin sadece bir kısmını yansıtmaktadır.

21 DÜNYADA e-diş TİCARETİN DURUMU Dünyanın pek çok farklı ülkesinde ihracat işlemlerinde internetten yararlanılmasının ardında mevcut ülkelerde elektronik ticaretin kullanım düzeyi, internet teknolojilerinin yaygınlığı, iş dünyasının internet teknolojisini benimseme seviyesi, bilgisayar ve internet erişim sahipliği gibi faktörler etkili olmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlığının giderek artmasıyla birlikte e-dış ticarette daha büyük gelişmelerin olması beklenmekle birlikte halen geleneksel yöntemlerin hem mutlak rakam hem de oran olarak daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta e-dış ticaret yapan şirketler tanımındaki karışıklıktır. Günümüzde hemen her ülkeden milyonlarca şirket yeni pazarlar bulma, yeni müşteriler arama, yenilikleri izleme, pazara çıkan ürünlerden haberdar olma, rakipleri izleme gibi ticaretin önemli fonksiyonlarını internet üzerinden yürütmekte dış ticaretin operasyonel kısmını ise geleneksel yöntemlerle yürütmektedir. Bu nedenle bu çalışmada çeşitli kaynaklardan derlenen rakamların e-dış ticareti tam olarak açıklamadığını da belirtmek gerekir. Operasyonel dış ticaretin internet üzerine aktaniması uluslararası alanda yaşanan mevzuat, ödeme, güvenlik, yabancı dil gibi sorunların asılmasıyla tam olarak gerçekleşecektir. Halen dünya üzerinde birçok ülke bu konudaki çalışmalarını hızlandırmış gümrük otomasyon sistemi, elektronik imza entegrasyonu ve uluslararası ödeme sistemleri üzerinde mutabakat aramaktadır. Halen geliştirilen çeşitli uygulamaların bütün ülkelerce benimsenmemesi ve özellikle de güvenlik sorununun tam olarak aşılamaması nedeniyle e-dış ticaretin operasyonel kısmında eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuç vermesiyle birlikte e-dış ticaret hacminin bugün olduğundan çok yukanlara ulaşması beklenmektedir.

22 Dışa DöEÜk e-tüccarlar İsveç f> Kanada ' Norveç Danimarka Finlandiya # # Amerika^ İsviçre :: :i : : ^ i ^: - ^HollandaM - 'tngiltbre^## Belçika- ^ Almanya # <^ Avusturya, Fransa İsrail ^ ^ İrlanda İtalya {p Yeni Zelanda AwstralyaO Meksika # CİM Rfıis %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 Toplam ihracatta e-ihracatın payı (%) Şekil 1.1 Dünya Ülkelerinde Toplanı Dış Ticarete e-dış Ticaretin Oranı Kaynak: "e-winners, e-users", International Trade Forum, Vol. 3, 2003, ss.20. Şekil 1.1 Farklı ülkelerin e-dış ticaret faaliyetlerinin toplam dış ticaretlerine ilişkin yüzdelik payını göstermektedir. e-ihracatın toplam ihracattan en yüksek payı aldığı ülkeler Avrupa ülkeleridir. Bunun yanı sıra Asya ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinin e-ithalat faaliyetlerinin toplam

23 ithalat faaliyetlerinden aldığı pay oldukça düşüktür, ihracatta en yüksek payı alan Asya ülkeleri Kore ve Singapur'dur. Ancak Çin ve Tayland'ın e-ihracatmın toplam ihracata oranı Kore ve Singapur'dan çok fazla farklılık göstermemektedir. Kanada, Norveç gibi gelişmiş ülkelerin e-dış ticaret uygulamalarında daha ileri düzeyde olmalarının nedeni bu ülkelerde yaygın internet kullanımının bulunması ve internet kullanımının iş süreçlerine daha fazla yansımış olmasından kaynaklanmaktadır. Latin Amerika ve Asya ülkeleri bu ülkeler kadar yüksek yüzdelere sahip olmasalar da gelişme potansiyelleri gelişmiş ekonomilerden çok daha fazladır. Ekonomileri büyük ölçüde ihracata dayalı olan Asya ülkeleri özellikle internet teknolojilerinin sağladığı maliyet ve etkinlik avantajlarını göz önüne alarak ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde internet teknolojisinden faydalanmaktadırlar. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ticarette öncü gelişmiş ülkeler olsa da Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin elektronik pazar yerleri, açma, elektronik ortamda dış ticaret işlemleri gerçekleştirmeye ilişkin büyüme potansiyelleri oldukça yüksektir ASYA PASİFİK ÜLKELERİ Asya Pasifik ülkeleri gelişmekte olan ülkeler arasında elektronik dış ticarette en fazla gelişmiş olan ülkelerdir. Sahip oldukları teknolojik imkânlar ve devlet destekleri sayesinde elektronik ticarette ilerleme kaydetme şansına sahip olmuşlardır. Asya Pasifik ülkeleri sahip oldukları imkânlar sayesinde dünyada yer alan pek çok yabancı firmanın istek ve taleplerini karşılama konusunda diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha başarılı durumdadırlar. Asya Pasifik ülkelerinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ticaretin gelişmesinde ilk aşama e-tedarik sistemlerinin kurulması ile oluşmuştur. e-tedarik uygulamalarını özel yatırımlar ve tedarikçi pazar yerleri takip etmiştir. Bu pazar yerlerinin oluşturulmasmdaki temel amaç pazara ilişkin taleplerin hızlı şekilde karşılanması ve üretim ve teslimatta avantajlar sağlanmasına imkân tanınmasıdır. 2000'li yılların başından bu yana Asya

24 Pasifik ülkelerinde gerçekleştirilen elektronik ithalat ve ihracatın hacmi hızlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Batılı ülkelerin aksine bu bölgede yer alan ülkelerin karşı karşıya olduğu en büyük sorun teknoloji ve stratejilerin uygulanması ile ilgilidir. Asya Pasifik ülkelerinde internet kullanımı incelendiğinde ülkelerin sıralaması; Japonya, Çin, Avustralya, Tayland, Hong Kong ve Singapur şeklindedir. Çin'de yeni dijital ekonominin desteklenebilmesi için, ticaret promosyon organizasyonları ticaret konusunda gerekli bilgilerin sağlanması, işletmeler arasında gerçekleştirilecek ticaret için ihtiyaç duyulan iletişimin sağlanması, çevrimiçi tanıtımların düzenlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi gibi görevleri üstlenmiş durumdadır. Bu hizmetlerin sağlanmasındaki temel amaç Çin'de bulunan KOBÎ'lerin ihracat faaliyetlerinin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda EDI (Elektronik Veri Değişimi) ağları kurulmakta, çeşitli web sayfaları üzerinden Çin ile ilgili bilgiler diğer dünya ülkeleri ile paylaşılmaktadır. Yabancı alıcılara bilgi sağlamak için kullanılan web sayfalarından birisi China Business Information.net'tir. Bu web sayfası 1996 yılında açılmıştır ve dili ingilizce'dir. Yabancı alıcılar bu web sayfası üzerinden ekonomik bilgilere, yabancı ticaret ve yatırım politikalarına, gümrük tarifelerine vb. bilgilere ulaşabilmektedir. Çin'in internet üzerinden gerçekleştireceği dış ticaret işlemlerinin yaygınlaşması konusunda devletin sağladığı destekler sonucunda Çin'de elektronik ticaret alanında gerçekleşen ticari işlemlerin yaklaşık %75'ini B2B işlemleri oluşturmaktadır. Geçen yıllar içerisinde internet üzerinden gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin hacmi büyüme göstermiştir. Çin'de elektronik ihracat hacminin gelecek yıllarda değeri ve sağladığı kazancın da artması beklenmektedir.^ Asya ülkelerinin uluslar arası elektronik ticaret alanında öncü olanlarından bir diğeri Tayland'dır. Tayland'da elektronik ortamda gerçekleşen ticari işlemlerin büyük kısmı EDI ağları ve mesajlaşma sistemlerinden oluşmaktadır. Gümrük işlemlerinin büyük bir bölümünün de internet üzerinden gerçekleştirilmesi söz konusudur. Elektronik bankacılık 1 China, Country Report, The Economist Intelligence Unit, USA: New York, 2008.

25 alanında gelişmelerin yaşanmasının sonucunda dış ticarete ilişkin finansal hizmetlerin de sağlanması mümkün olmuştur. Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren İhracat Promosyon Departmanı 2001 yılından bu yana ihracatçılara yönelik elektronik pazar yerlerinin kurulmasına destek vermektedir yılının sonunda oluşturulan ihracatçı veritabanında 23 farklı ürün kategorisinin ihracatını gerçekleştiren 10,000'den fazla ihracatçı yer almaktadır. Bunun yanında Departman, ihracatçılar ile yabancı ülkelerdeki ithalatçılar arasında da iletişim kurulmasını sağlamaktadır^. Elektronik ticaret alanında önem taşıyan bir diğer Asya ülkesi Japonya'dır. Japonya'nın mevcut B2B pazarı Amerika'nın %56'sından daha büyüktür. Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi Japonya'da da internet üzerinden ticareti kolaylaştıracak ve geliştirecek yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi söz konusudur. ^ Asya'nın en gelişmiş internet toplumlarından birisi Tayland'dır yılında kurulmuş bir komite aracılığı ile devlet hizmetleri ve ticari faaliyetlerin uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen yasal faaliyetler aracılığıyla internet ekonomisi ve elektronik ticaretin yapısallaştırılması sağlanmıştır. Yasal düzenlemelerin temel amacı elektronik ortamda düzenli, adil ve açık bir ticari ortamın oluşturulmasıdır. Bu şekilde merkezi devlet kontrolünden bağımsız güvenli bir ticaret ortamının oluşturulması mümkün olmuştur yılında oluşturulan Ulusal Endüstriyel Otomasyon planı ile B2B ticaretin altyapısının oluşturulması sağlanmıştır. Planın temel amacı başta KOBİ'ler olmak üzere e-ticaret yeteneğinin ve uygulamalarının geliştirilmesidir. 5,5 yıllık olarak hazırlanan bu plan Tayland'ın global rekabet gücünün artmasını sağlamıştır. Plan sonrasında B2B'de global tedarik zincirlerinin kullanımı geuşmiş, internet üzerinden gerçekleştirilen dış ticaretin hacminde büyüme kaydedilmiştir."^ 2 Thailand, e-commerce Report, The Economist Intelligence Unit, USA: New York, Japan, e-commerce Report, The Economist Intelligence Unit, USA: New York, Thailand, e-country Report, Economic Intelligence Unit, USA: New York, 2008.

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Saadet İyidoğan Arş. Gör. Z. Yeşim Gürbüz Arş. Gör. İrem Zeyneloğlu YAYIN NO: 2006-31 İstanbul, 2006 Bu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi. Deniz Dilara Dereli. İstanbul Kültür Üniversitesi

Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi. Deniz Dilara Dereli. İstanbul Kültür Üniversitesi Dereli Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Türkiye de Elektronik Ticaretin Boyutu ve Vergilendirilmesi

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ALTYAPI ANALİZİ YAYIN NO: 2006-14 Istanbui, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar i TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VAKFI (TEPAV) HAKKINDA: TEPAV üretilecek her bilginin, geliştirilecek her fikrin Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

ISBN 978-9944-60-987-6 (Basılı) ISBN 978-9944-60-988-3 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org.

ISBN 978-9944-60-987-6 (Basılı) ISBN 978-9944-60-988-3 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org. Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO 'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

KOBİ LERİN SEKTÖR BAZINDA DIŞA AÇILMASINDA ÜNİVERSİTE DESTEKLİ E-TİCARET MODELİ

KOBİ LERİN SEKTÖR BAZINDA DIŞA AÇILMASINDA ÜNİVERSİTE DESTEKLİ E-TİCARET MODELİ ÖZET: KOBİ LERİN SEKTÖR BAZINDA DIŞA AÇILMASINDA ÜNİVERSİTE DESTEKLİ E-TİCARET MODELİ Dilek Özceylan Sakarya Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 54187, Sakarya. İ.Hakkı Cedimoğlu Sakarya Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

İhracatta İnternet Zamanı - 5

İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatta İnternet Zamanı - 5 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.gov.tr 2009 a b T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YURTDIŞINA e-ticaret (B2C e-ihracat)

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi. İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi. İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İnternet Girişimciliği ve e-ticaret Ekseni Mevcut Durum Raporu 4 Şubat 2013 Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı