İSTANBUL TİCARET ODASI. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI. Prof. Dr. İbrahim Kırcova

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI. Prof. Dr. İbrahim Kırcova"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI Prof. Dr. İbrahim Kırcova YAYIN NO: İstanbui, 2010

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bk şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraftan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kuuamlabilk.. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yay. San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi 8 Tablolar Listesi 9 Sunuş 11 Önsöz 13 Birinci Bölüm Dünyada ve Türkiye'de Ticarette İnternetin Kullanımı Dünya Ticaretinde Gelişmeler İhracatta İnternet Kullanımı e-ihracatta Başarılı Uygulamalar Dünyada e-dış Ticaretin Durumu Asya Pasifik Ülkeleri Latin Amerika Afrika Ülkeleri Diğer Bölgeler e-dış Ticareti Destekleyen Web Siteleri Toptancı Portalı Alibaba.com İşlem Süreçleri Alibaba.com'da e-ticaret Faaliyetleri Kore e-ticaret Portallan Worldbid Kanada e-ticaret Portalı (Kanada) Tayland e-gümrük Sistemi 50

5 1.4. Türkiye'nin İhracatında Meydana Gelen Gelişmeler Türkiye'de e-ticaretin Gelişimi Türkiye'de e-îhracatı Destekleyen Kurumlar İhracatı Geliştirme Merkezi Dış Ticaret Müsteşarlığı 61 İkinci Bölüm e-ihracat Süreçlerinin İşleyişi Şirketlerin Web Üzerinde Görünmesi Geleneksel Süreçlerden e-îhracata Geçiş İhracat İşlemlerinde İnternet Kullanımı Web Teknolojilerinin Gelişimi Web 1.0 Uygulamalan Web 2.0 Uygulamalan Web 3.0 Uygulamalan Web Sitesi Yönetimi Web Sitesinin Alan Adının Seçilmesi Web Sitesinin İnternette Görünmesi Web Sitesinin Kurulması Tanıtım Amaçlı Web Sitelerinin Kurulması İhracat Pazarlaması Amaçlı Web Sitelerinin Kurulması Web Sitesinin Sahip Olması Gereken Temel Özellikler Zengin İçerik 86

6 2,5A2, Sürekli Güncelleme,,..,,,,,,,,,,,,, Görsel Zenginlik,...,....,, Site Mimarisi, Etkileşim (înteraktivite), , Arama Motorlarma Kayıt, Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization),,,,,, İhracat Pazar Araştırması İnternette İkincil Pazarlama Araştırması , İnternette İkincil Pazarlama Araştırması Türleri,., İnternette Pazarlama Araştırmasının Araçları,,, Kolaylaştırıcı Araç Olarak Arama Motorları Arama Motorlarının Fonksiyonları, ,1,5 İnternette Pazarlama Araştırması Süreci İkincil Pazarlama Araştırmalarında Veri Kaynakları,.., , Birincil Pazarlama Araştırmaları, İnternet Üzerinde Uzmanlarla Görüşmeler, Tartışma Grupları İhracat Pazarlarında Reklam Uygulamaları Banner Reklamlar, Banner Yapmanın Kuralları Küçük Ekran (Pop-up)., Intersitial (Tam Ekran),.....,...,. 122

7 Sponsorluklar Elektronik Posta Reklamları Bloglar İnternet Reklamcılığmın Avantajları İnternet Reklamcılığmm Dezavantajları Elektronik Pazar Yerleri Tedarik Pazar Yerleri Dikey Pazar Yerleri Yatay Pazar Yerleri (e-iş Portalları) Elektronik Pazar Yerlerinin Özellikleri Performans ve Ölçeklenebilirlik Uçtan Uca Uygulamalar Fonksiyonu Esneklik ve Yönetilebilirlik Elektronik Pazar Yerlerinin İşlevleri Elektronik Pazar Yerlerinin Taşıdığı Riskler Elektronik Pazar Yerlerine Ödenecek Ücretler 144 Üçüncü Bölüm Kobilerde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Araştırmanın Kapsamı Örnek Karakteristikleri İnternet Kullanım Özellikleri ve İnternete İlişkin Tutumlar Web Sayfası Kullanım Özellikleri İnternet Kullanım Özellikleri 151

8 internet Kullanımına İlişkin Tutumlar İhracat Uygulamalarında İnternet Teknolojilerinin Kullanımı İnternet Kullanım Derecesi ve İnternete İlişkin Tutumların Karşılaştırılması Sektörler Açısından İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlar Arasındaki Farklılıklar İnternetin Finansal Faydalarına İlişkin Tutumlar Arasındaki Farklar İnternetin Operasyonel Faydalarına İlişkin Tutumlar Arasındaki Farklar Sektörler Açısından İhracat İşlemlerinde İnternet Kullanımına İlişkin Tutum Farklılıkları Anket Çalışmasına İlişkin Genel Çıkarımlar 173 Sonuç 175 Kaynakça 177

9 Şekil 1.1 Dünya Ülkelerinde Toplam Dış Ticarette e-dış Ticaretin Oranı 21 Şekil 1.2 Alibaba.com Anasayfası 31 Şekil 1.3 Alibaba.com'daki Alıcıların Dağılımı 34 Şekil 1.4 Çin'de Gerçekleştirilen e-îhracatm e-pazaryerlerine İlişkin Dağılımı 35 Şekil 1.5 Alibaba'nm İşlem Süreci 36 Şekil 1.6 Alibaba'nm Sipariş Tamamlama Süreci 39 Şekil 1.7 Anasayfası 43 Şekil 1.8 Anasayfası 45 Şekil 1.9 Anasayfası 47 Şekil 1.10 www. worldbid.com Anasayfası 49 Şekil l o l l Tayland e-ihracat Süreci 5 2 Şekil 1.12 Dünya Ticaretinin ve Türkiye'nin İhracatının (Yıllık) Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişimi (%) 58 Şekil 1.13 İhracatı Geliştirme Merkezi Sayfası 60 Şekil 1.14 Hazine Müsteşarlığı Dış Pazarlara Giriş Sayfası 63 Şekil 2.1 Site Haritası Örneği 9 8 Şekil 2.2 Google Trend Uygulaması Web Sitesi Şekil 23 Elektronik Pazar Yerleri Şekil 2.4 Tedarik Elektronik Pazar Yeri Modeli Şekil 2.5 Dikey Elektronik Pazaryeri Modeli Şekil 2.6 Kimyasal Alım-Satım Web Sitesi 133 Şekil 2.7 Yatay Elektronik Pazar Yeri ModeM 1 3 5

10 TABLOLAR LİSTESİ Tablo l o l Alibaba'mn Global B2B Pazaryerine İlişkin Gelir Durumu ve Kullanıcı Sayısı 35 Tablo 1,2 Alibaba'mn Gerçekleştirdiği e-ticaret Faaliyetleri 41 Tablo l o 3 Ülke Gruplarına Göre Türkiye'nin Dış Ticareti Tablo 2 o l Alan Adı (Domain Name) Uzantıları.79 Tablo 2o2 Bazı Alan Adı Ülke Kısaltmaları 80 Tablo 3.1 İnternet Kullanımının Katkıları 152 Tablo 3o2 Internet Kullanılmasında Etkili Faktörler..153 Tablo 3.3 İnternet Kullanımının Faydaları- Finansal Faydalar.154 Tablo 3o4 İnternet Kullanımının Faydaları- Operasyonel Faydalar Tablo 3 o 5 İnternet Kullanımında Ortaya Çıkan Sıkıntılar- Finansal Sıkıntılar 157 Tablo 3.6 İnternet Kullanımında Ortaya Çıkan Sıkıntılar- Operasyonel Sıkıntılar. 158 Tablo 3.7 Nihai Küme Merkezleri 163 Tablo 3.8 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Finansal Faydalara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 164 Tablo 3.9 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Operasyonel Faydalara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 165 Tablo 3.10 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Finansal Sıkıntılara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 166 Tablo 3.11 İnternet Kullanım Düzeyi ve İnternetin Sağladığı Operasyonel Sıkıntılara İlişkin Tutumların Karşılaştırılması 167

11

12 SUNUŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasmm niteliklerine derinlemesine nüfuz etmesi sonucunda günümüzde her şirketin uluslararası pazarlara mal ve hizmet ihraç edebileceği bir ortam meydana gelmiştir. Özellikle internet ve ağ yapıları üzerinden mal ve hizmet pazarlayan şirketler için hedef pazar artık pazarlaması yapılmak istenen ürün ve/veya hizmete ihtiyaç duyduğu tespit edilen tüm dünya pazarlarıdır. îç pazarlarda ürün ve hizmetlerini iş ortaklarına ve son kullanıcılara pazarlamakta sıkıntı çeken şirketler için internet ve ağ teknolojilerinin sunduğu bu fırsat elektronik ihracat olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel ihracat anlayışında ürün ve hizmetlerin yurtdışına pazarlanması için çok yüksek maliyetli yatırımlar gerekirken bugün maliyeti yok denecek kadar az olan internet ve ağ teknolojileri yardımı ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin bile dünyanın her bölgesinden talep alabilen ve bu taleplere yanıt verebilen yapılara kavuşmuş olmaları onları birer küresel şirket haline getirmektedir. Dünyada ve Türkiye'de e-îhracat Uygulamaları adını taşıyan bu yayın internet ve ağ teknolojilerini dağıtım ve tutundurma kanalı olarak kullanarak uzak pazarlara erişim sağlamak, ürün ve hizmetlerini global anlamda tanıtmak, satmak ve buna bağlı olarak iş verimini ve karlılığını arttırmak isteyen şirketler için bir rehber niteliği taşımaktadır. e-îhracat ile ilgili merak edilen tüm bilgileri derinlemesine irdeleyen "Dünyada ve Türkiye'de e-îhracat Uygulamaları" isimli bu çalışmanın tüm ilgililere faydalı olmasını diler. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. îbrahim Kırcova'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

13 Prof. Dr. İbrahim Kırcova 1961 yümda Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Kütahya'da tamamladı. Kütahya Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. (1985). Aynı yıl mezun olduğu fakültede Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayarak 1990 yılında Doktor unvanını aldı yılında Yıldız Teknik Üniversitesine geçti yılında Yardımcı Doçent, 2000 yılında ise Doçent unvanlarını aldı yılında Profesör olan İbrahim Kırcova halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. "Pazarlama Yönetimi", "Elektronik Ticaret", "Pazarlama Araştırması" ve "Uluslararası Pazarlama" dersleri veren İbrahim Kırcova yurt içi ve dışında çeşitli konferanslarda bildiriler sunmuştur. İnternette Pazarlama isimli kitabı üçüncü baskısını yapan İbrahim Kırcova'nm ayrıca "İşletmelerarası Elektronik Ticaret", "İnternette Ticaret ve Hukuksal Sorunlar", "Mobil Ticaret Rehberi", "e-devlet ve Ekonomiye Etkileri", "e-tedarik Sistemi", "Kredi Kartı Kullanmanın Harcama Alışkanlıklarına Etkisi" ve "Türkiye'de Otomotiv Ticaretinin Gelecek On Yılı" (ortak çalışma) isimli kitapları bulunmaktadır. İbrahim Kırcova aynı zamanda Infomag adlı iş dünyası yazarı olup pazarlama ve yönetim konularında sürekli yazı yazmaktadır.

14 ÖNSÖZ Son yıllarda iş dünyasının gündeminde önemli bir yer tutan bilişim teknolojileri ve de özellikle ağ sistemleri dış pazarlara açılma arayışındaki Türk şirketlerine önemli imkânlar yaratmaktadır. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapan şirketlerimizin daha yüksek ihracat rakamları için dünyanın her yerine ulaşmaları ve yeni pazarlar bulmaları adeta bir zorunluluktur. Özellikle global ekonomik krizle birlikte bozulan geleneksel pazarlar, her ölçekte şirketi, yeni pazar arayışlarına yöneltmiştir. Bu arayışların sonucunda bilinen eski yöntemlerle dış pazarlara çıkmak isteyen şirketlerin karşısına pazar araştırması giderleri, seyahat giderleri ve benzeri giderler çıkmaktadır. Oysa ağ teknolojilerinin yarattığı araçlar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz için düşük bütçelerle hızlı ve etkili bir şekilde dünya pazarlarına ulaşma fırsatı yaratmaktadır. Elektronik ortamda yürütülen ve kısaca e- ihracat olarak adlandırabileceğimiz faaliyetler "ihracat pazar araştırması, uluslararası alanda reklamcılık, elektronik pazar yerlerine katılma" gibi fonksiyonları içermektedir. Basit bir web sitesine sahip olmakla başlayan ve günümüzde profesyonel pazar yerlerinde faaliyet göstermeye kadar uzanan platformları kullanarak dünya pazarlarında faaliyet göstermek, fiziksel pazar yerlerine göre daha kolay ve düşük maliyetlidir. İstanbul Ticaret Odası, Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bu çahşma, dış pazarlarda faaliyet gösteren ya da göstermeyi hedefleyen şirketlerimize bu alandaki fırsat ve imkânları tanıtmak amacındadır. Çalışmada ayrıca küçük ve orta ölçekli şirketler üzerinde yapılan bir alan araştırmasıyla şirketlerimizin ihracat faaliyetlerinde elektronik ortamı

15 kullanma alışkanlıkları da araştırılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın yeni pazarlar bulma ve ihracatımızı çok daha büyük rakamlara taşıma misyonunu yüklenen firmalarımız için yol gösterici ve yararlı bir çalışma olması en büyük dileğimizdir. Prof. Dr. İbrahim Kırcova

16 BİRİNCİ BÖLÜM 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TİCARETTE İNTERNETİN KULLANIMI 1.1. DÜNYA TİCARETİNDE GELİŞMELER Dünya ticaret hacmi özellikle 1990'lı yılların başından itibaren hızlı küreselleşmeye paralel olarak artarak çok büyük hacimlere ulaşmıştır. Hemen her ülke yeni pazarlara ulaşma imkânı sağlamış ve daha önce gidilmeyen pazarlara ulaşmaya başlamıştır ı yılların başından itibaren dünya ekonomisinde yaşanan topyekûn hızlı büyüme tüm pazarlarda talep artışı yaratmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerin daha fazla tüketmeye başlaması bu ülkelere mal ve hizmet ihraç eden ülkeler açısından yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak daha önce dünya pazarlarında fazla rolü olmayan gelişmekte olan ülkelerle geri kalmış ülkelerin de dünya pazarlarına girmesine yol açmıştır. Hızlı küreselleşmenin başlıca güçleri olan teknolojik yenilikler, politik değişimler ve ekonomi politikalarıyla ilgili seçimler entegre bir dünya ekonomisi modeli yaratmıştır. Bu nedenle bütün ülkelerin ekonomileri birbirleriyle ilişkili hale gelmiştir. Dünya pazarlarına mal ve hizmet ihraç etmek kavramı dünya pazarlarıyla ticaret yapmak şeklinde kullanılır hale gelmiştir. Entegre dünya ekonomisinin doğal sonucu olarak hemen her mal ve hizmet üretim faaliyetinin içinde hem iç pazar hem de dış pazarı dikkate alan yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Buna göre bir mal veya hizmetin tamamen yerel pazarlarda üretilmesi ya da yapılan üretimin tamamının iç pazarlarda tüketilmesi rasyonel olmaktan uzak hale gelmiştir. Gerek ölçek ekonomisine dayalı üretim yapmanın yarattığı maliyet avantajları gerekse de küresel pazarlarda karşılaştırmalı üstünlükler nedeniyle mal ve

17 hizmet bazmda uzmanlaşma yerini mal ve hizmetlerin bileşenleri alanmda uzmanlaşmaya bırakmıştır. Küresel pazarda bu denli uzmanlaşmaya dayanan bir ticaret organizasyonunun oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi teknolojik yeniliklerle mümkün olmuştur. Teknolojik yeniliklerin özelikle iletişim ve taşımacılık teknolojilerinde yarattığı hızlı gelişmeler dünyanın her köşesiyle hızlı, kolay ve ucuz iletişim ve taşıma imkânı sağlamıştır. Teknolojik yenilikler aynı zamanda üretim süreçlerinin de daha düşük maliyetli üretim yapacak şekilde değişmesini sağlarken pazarlanabilir yeni mal ve hizmetlerin de üretilmesini sağlamıştır. Teknolojik yeniliklerle küresel gıda üretiminde genişleme ve imalat süreçlerinde etkinlik artmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Çin'in ekonomik reformlarıyla başlayan küresel ölçekteki politik değişimler son on yılda dünyanın değişik bölgelerinin de hem üretici hem de tüketici anlamında küresel pazarlara katılmasıyla dünya ekonomisinin entegrasyon süreci hızlanmıştır. Tüm dünyada yaşanan bu gelişmelerin yarattığı değişim baskısı daha önce içe dönük ekonomi politikaları izleyen ülkelerin de dışa açık politikalara yönelmeye başlamasına yol açmıştır. Serbest ticaret üzerindeki engellemeler ve kısıtlamaların kaldırılması ve çeşitli ülkeler arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları, mali anlaşmalar, yabancı yatırımcılara getirilen kolaylıklar, uluslar arası ticaretin önündeki kotalar, gümrükler ve benzeri sınırlamaların kaldırılması küreselleşmeyi daha da hızlandırmıştır. Küreselleşme dünya ekonomisi açısından sayısız yararlar sunmakla birlikte dikkatler potansiyel olarak yaratabileceği yıkıcı etkiler ve sakıncaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küreselleşme ile sermaye, işgücü ve üretimdeki küresel entegrasyon kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Bu da mevcut üretim çıktılarını daha üst düzeye taşırken gelecekte potansiyel talebi de daha yüksek düzeylere taşıyabilecektir. Tüketiciler daha düşük maliyetlerde çok daha fazla mal ve hizmet seçeneğine sahiptirler. Sermaye

18 büyüme ve kalkınma için finansmana ihtiyaç duyan ülkelere doğru hareket etmektedir. İş gücünün serbest dolaşımı ile nüfusu yaşlanan ve nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan ülkeler işgücü açıklarını kapatırken, istihdam fazlası olan ülkeler de işsizlik sorununu bu yolla çözebileceklerdir İHRACATTA İNTERNET KULLANIMI Dış ticaret işlemlerinin küresel pazarlar boyutunda yapılmaya başlanmasıyla birlikte ihracat faaliyetleri hem nitelik hem de nicelik olarak önemli değişiklikler göstermeye başlamıştır. Önceleri belli bir çevrede ticaret yapan firmalar dünyanın tüm pazarlarına gitme imkânı bulmuşlardır. Bu süreçte teknolojik gelişmelerin de ihracat faaliyetlerinin gelişimine önemli katkıları olmuştur. Geçmişte dünya ticaret hacmi faks cihazının bulunmasıyla birlikte on kat artış göstermiştir. Ticaret yapan firmalar arasında bilgi ve belge akışının bir cihaz yardımıyla birkaç dakikada gerçekleşmesiyle birlikte mal ve hizmet tanıtımı, sipariş, faturalama ve satış sonrası işlemlerdeki belge akışlarının hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi hem yerel hem de uluslar arası pazarlardaki işlemleri bir anda çok yüksek seviyelere çıkarmıştır. Günümüzde ise çok ileri iletişim teknolojileri sayesinde ticaret hacminde çok büyük sıçramalar gerçekleşmiştir. Sadece yazılı belgelerin değil, resim, video, grafik, teknik çizim ve benzeri malzemelerle çok büyük veri dosyalannm kolay, hızlı ve çok düşük maliyetlerle farklı noktalara iletilebilmesi küresel boyutta ticaretin bu denli gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Geleneksel ihracat süreçlerinin çok yüksek maliyetli oluşu sebebiyle özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından yeni iletişim teknolojileri yardımıyla yürütülen ihracat süreçleri tercih edilmeye başlanmıştır. Bir işletmenin dış pazarlara yönelik olarak çahşmaya başlamasıyla ilgili süreçler geleneksel olarak çok zaman alıcı ve pahalı işlemleri içermektedir. Masa başı dış pazar araştırmasıyla başlayan ihracat işlemi ilgili firmaların adreslerine yapılan yazışmalarla sürmektedir. Bu " yazışmalar ilgili

19 firmanın ziyaret edilmesi, ihracat konusu olan mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler verilmesi, grafik, teknik çizim ve benzeri bilgileri içeren sunumlar yapılması, karşılıklı görüşmelerin sürdürülmesi, mal ve hizmetlerle ilgili olarak numunelerin gönderilmesi ve ilk siparişlerin verilmesi gibi işlemlerle sonuçlanmaktadır. Bu süreçte yer alan tüm faaliyetler pahalı, zaman ve uzmanlık gerektiren faaliyetlerdir. Yurt dışı seyahatler, fuarlara katılımla ilgili ücretler, pazar araştırması ve yazışmalar için harcanan zaman ve kullanılan işgücü hesaplandığında geleneksel yöntemlerle ihracat yapmanın maliyeti yüksek olmaktadır. Bu nedenle ihracatın desteklenmesi kapsamında "dış ticaret sermaye şirketleri modeli" ya da "sektörel dış ticaret ihracat şirketleri modeli" gibi ara çözümler üretilmiş ve ihracatın bu konuda uzman şirketler aracılığıyla yapılması amaçlanmıştır. Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri gibi modellerin kullanılmasının temel amacı ihracatın küçük ve orta ölçekli şirketler ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu türden şirketlere destek verilmesidir. Dış ticaret sermaye şirketi olabilmek için şirket ödenmiş sermayesinin en az 2 milyon TL olması ve bir önceki yıl FOB fiyatlarıyla en az 100 milyon ABD doları ihracat yapmış olmak gerekir. Bu statüyü kazanan şirketlere KDV iadelerinde teminat kolaylığı. Dahilde İşleme Rejiminde kolaylıklar, çeşitli devlet yardımları ve gümrük işlemlerinde kolaylık gibi çeşitli ihracat teşvikleri uygulanmaktadır. Benzer şekilde sektörel dış ticaret şirketleri modeli de ihracatın küçük ve orta ölçekli şirketlerin kuracağı konsorsiyumlar aracılığıyla yapılmasını amaçlamaktadır. Bu modelde de ihracat faaliyetinin zorluğu ve yüksek maliyeti nedeniyle bir araya gelen şirketlerin oluşturduğu bir organizasyondan bahsedilmektedir. Bu yolla uzmanlık gerektiren ve yüksek maliyetli ihracatın daha düşük maliyetlerle ve daha kolay bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Günümüz iş dünyasında bu türden iyi niyetli girişimler zaman zaman tercih edilse bile küresel ölçekte yaşanan yoğun rekabet nedeniyle bağımsız hareket etmek daha fazla tercih edilen bir yaklaşımdır. Her şirket kendi başına küresel pazarlara çıkabilmeli ve bu pazarlarda faaliyet gösterebilmelidir.

20 ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde geçmişte ortaya çıkan ve kullanılan bu tür modellerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi günümüz koşularında mümkün görünmemektedir. Bu nedenle hangi tür ve büyüklükte olursa olsun her işletme ihracat faaliyetlerini kendi başına yürütmek arzusundadır. İhracat faaliyetlerinde her şirketin kendi başına çalışma arzusu ile ihracat işlemlerinin zorluğunun yarattığı paradoksu iletişim teknolojilerinin iş dünyasına uyarlanması çözmüştür. Özellikle iş modellerinin ağ sistemleri üzerine taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan fırsatlar ihracatı kolay, hızlı ve düşük maliyetlerle yürütülebilecek bir faaliyet haline dönüştürmüştür e İHRACATTA BAŞARILI UYGULAMALAR Dünya ticaret hacminde son yıllarda meydana gelen büyük artışların ardında bilişim teknolojilerinin iş dünyasında kullanılmasıyla sağlanan avantajlar bulunmaktadır. İnternetin iş dünyasında kullanılması özellikle gelişmiş ülkelerdeki şirketler için yeni pazar fırsatlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Halen dünya üzerinde yürütülen e-ticaret faaliyetlerinin en büyük bölümünü A.B.D. şirketleri gerçekleştirmektedir. Yine bütün dünyaya üretim üssü olarak hizmet veren Çin'de dünya e-ticaret hacminden fazlaca pay alan ülkeler arasındadır. Geleneksel ticaret yöntemleriyle kıyaslandığında henüz çok büyük oranlara ulaşmamış olsa bile hemen her geçen gün e- ticaret hacmi artmaktadır. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir başka nokta da internetin pazar bulma, ürün bulma, tedarikçi bulma, müşteri bulma konusunda sağladığı kolaylıkların önemli bir kısmının e-ticaret şeklinde sürdürülmemesidir. Başka bir ifadeyle dünya üzerindeki çoğu şirket müşteriyi internet üzerinden bulsa da diğer ticari süreçleri geleneksel yöntemlerle yürütmektedir. Bu da internet üzerinden ticari faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle çeşitli ülkeler hakkında yapacağımız değerlendirmeler e-ticaret hacminin sadece bir kısmını yansıtmaktadır.

21 DÜNYADA e-diş TİCARETİN DURUMU Dünyanın pek çok farklı ülkesinde ihracat işlemlerinde internetten yararlanılmasının ardında mevcut ülkelerde elektronik ticaretin kullanım düzeyi, internet teknolojilerinin yaygınlığı, iş dünyasının internet teknolojisini benimseme seviyesi, bilgisayar ve internet erişim sahipliği gibi faktörler etkili olmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlığının giderek artmasıyla birlikte e-dış ticarette daha büyük gelişmelerin olması beklenmekle birlikte halen geleneksel yöntemlerin hem mutlak rakam hem de oran olarak daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta e-dış ticaret yapan şirketler tanımındaki karışıklıktır. Günümüzde hemen her ülkeden milyonlarca şirket yeni pazarlar bulma, yeni müşteriler arama, yenilikleri izleme, pazara çıkan ürünlerden haberdar olma, rakipleri izleme gibi ticaretin önemli fonksiyonlarını internet üzerinden yürütmekte dış ticaretin operasyonel kısmını ise geleneksel yöntemlerle yürütmektedir. Bu nedenle bu çalışmada çeşitli kaynaklardan derlenen rakamların e-dış ticareti tam olarak açıklamadığını da belirtmek gerekir. Operasyonel dış ticaretin internet üzerine aktaniması uluslararası alanda yaşanan mevzuat, ödeme, güvenlik, yabancı dil gibi sorunların asılmasıyla tam olarak gerçekleşecektir. Halen dünya üzerinde birçok ülke bu konudaki çalışmalarını hızlandırmış gümrük otomasyon sistemi, elektronik imza entegrasyonu ve uluslararası ödeme sistemleri üzerinde mutabakat aramaktadır. Halen geliştirilen çeşitli uygulamaların bütün ülkelerce benimsenmemesi ve özellikle de güvenlik sorununun tam olarak aşılamaması nedeniyle e-dış ticaretin operasyonel kısmında eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuç vermesiyle birlikte e-dış ticaret hacminin bugün olduğundan çok yukanlara ulaşması beklenmektedir.

22 Dışa DöEÜk e-tüccarlar İsveç f> Kanada ' Norveç Danimarka Finlandiya # # Amerika^ İsviçre :: :i : : ^ i ^: - ^HollandaM - 'tngiltbre^## Belçika- ^ Almanya # <^ Avusturya, Fransa İsrail ^ ^ İrlanda İtalya {p Yeni Zelanda AwstralyaO Meksika # CİM Rfıis %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 Toplam ihracatta e-ihracatın payı (%) Şekil 1.1 Dünya Ülkelerinde Toplanı Dış Ticarete e-dış Ticaretin Oranı Kaynak: "e-winners, e-users", International Trade Forum, Vol. 3, 2003, ss.20. Şekil 1.1 Farklı ülkelerin e-dış ticaret faaliyetlerinin toplam dış ticaretlerine ilişkin yüzdelik payını göstermektedir. e-ihracatın toplam ihracattan en yüksek payı aldığı ülkeler Avrupa ülkeleridir. Bunun yanı sıra Asya ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinin e-ithalat faaliyetlerinin toplam

23 ithalat faaliyetlerinden aldığı pay oldukça düşüktür, ihracatta en yüksek payı alan Asya ülkeleri Kore ve Singapur'dur. Ancak Çin ve Tayland'ın e-ihracatmın toplam ihracata oranı Kore ve Singapur'dan çok fazla farklılık göstermemektedir. Kanada, Norveç gibi gelişmiş ülkelerin e-dış ticaret uygulamalarında daha ileri düzeyde olmalarının nedeni bu ülkelerde yaygın internet kullanımının bulunması ve internet kullanımının iş süreçlerine daha fazla yansımış olmasından kaynaklanmaktadır. Latin Amerika ve Asya ülkeleri bu ülkeler kadar yüksek yüzdelere sahip olmasalar da gelişme potansiyelleri gelişmiş ekonomilerden çok daha fazladır. Ekonomileri büyük ölçüde ihracata dayalı olan Asya ülkeleri özellikle internet teknolojilerinin sağladığı maliyet ve etkinlik avantajlarını göz önüne alarak ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde internet teknolojisinden faydalanmaktadırlar. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ticarette öncü gelişmiş ülkeler olsa da Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin elektronik pazar yerleri, açma, elektronik ortamda dış ticaret işlemleri gerçekleştirmeye ilişkin büyüme potansiyelleri oldukça yüksektir ASYA PASİFİK ÜLKELERİ Asya Pasifik ülkeleri gelişmekte olan ülkeler arasında elektronik dış ticarette en fazla gelişmiş olan ülkelerdir. Sahip oldukları teknolojik imkânlar ve devlet destekleri sayesinde elektronik ticarette ilerleme kaydetme şansına sahip olmuşlardır. Asya Pasifik ülkeleri sahip oldukları imkânlar sayesinde dünyada yer alan pek çok yabancı firmanın istek ve taleplerini karşılama konusunda diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha başarılı durumdadırlar. Asya Pasifik ülkelerinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ticaretin gelişmesinde ilk aşama e-tedarik sistemlerinin kurulması ile oluşmuştur. e-tedarik uygulamalarını özel yatırımlar ve tedarikçi pazar yerleri takip etmiştir. Bu pazar yerlerinin oluşturulmasmdaki temel amaç pazara ilişkin taleplerin hızlı şekilde karşılanması ve üretim ve teslimatta avantajlar sağlanmasına imkân tanınmasıdır. 2000'li yılların başından bu yana Asya

24 Pasifik ülkelerinde gerçekleştirilen elektronik ithalat ve ihracatın hacmi hızlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Batılı ülkelerin aksine bu bölgede yer alan ülkelerin karşı karşıya olduğu en büyük sorun teknoloji ve stratejilerin uygulanması ile ilgilidir. Asya Pasifik ülkelerinde internet kullanımı incelendiğinde ülkelerin sıralaması; Japonya, Çin, Avustralya, Tayland, Hong Kong ve Singapur şeklindedir. Çin'de yeni dijital ekonominin desteklenebilmesi için, ticaret promosyon organizasyonları ticaret konusunda gerekli bilgilerin sağlanması, işletmeler arasında gerçekleştirilecek ticaret için ihtiyaç duyulan iletişimin sağlanması, çevrimiçi tanıtımların düzenlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi gibi görevleri üstlenmiş durumdadır. Bu hizmetlerin sağlanmasındaki temel amaç Çin'de bulunan KOBÎ'lerin ihracat faaliyetlerinin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda EDI (Elektronik Veri Değişimi) ağları kurulmakta, çeşitli web sayfaları üzerinden Çin ile ilgili bilgiler diğer dünya ülkeleri ile paylaşılmaktadır. Yabancı alıcılara bilgi sağlamak için kullanılan web sayfalarından birisi China Business Information.net'tir. Bu web sayfası 1996 yılında açılmıştır ve dili ingilizce'dir. Yabancı alıcılar bu web sayfası üzerinden ekonomik bilgilere, yabancı ticaret ve yatırım politikalarına, gümrük tarifelerine vb. bilgilere ulaşabilmektedir. Çin'in internet üzerinden gerçekleştireceği dış ticaret işlemlerinin yaygınlaşması konusunda devletin sağladığı destekler sonucunda Çin'de elektronik ticaret alanında gerçekleşen ticari işlemlerin yaklaşık %75'ini B2B işlemleri oluşturmaktadır. Geçen yıllar içerisinde internet üzerinden gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin hacmi büyüme göstermiştir. Çin'de elektronik ihracat hacminin gelecek yıllarda değeri ve sağladığı kazancın da artması beklenmektedir.^ Asya ülkelerinin uluslar arası elektronik ticaret alanında öncü olanlarından bir diğeri Tayland'dır. Tayland'da elektronik ortamda gerçekleşen ticari işlemlerin büyük kısmı EDI ağları ve mesajlaşma sistemlerinden oluşmaktadır. Gümrük işlemlerinin büyük bir bölümünün de internet üzerinden gerçekleştirilmesi söz konusudur. Elektronik bankacılık 1 China, Country Report, The Economist Intelligence Unit, USA: New York, 2008.

25 alanında gelişmelerin yaşanmasının sonucunda dış ticarete ilişkin finansal hizmetlerin de sağlanması mümkün olmuştur. Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren İhracat Promosyon Departmanı 2001 yılından bu yana ihracatçılara yönelik elektronik pazar yerlerinin kurulmasına destek vermektedir yılının sonunda oluşturulan ihracatçı veritabanında 23 farklı ürün kategorisinin ihracatını gerçekleştiren 10,000'den fazla ihracatçı yer almaktadır. Bunun yanında Departman, ihracatçılar ile yabancı ülkelerdeki ithalatçılar arasında da iletişim kurulmasını sağlamaktadır^. Elektronik ticaret alanında önem taşıyan bir diğer Asya ülkesi Japonya'dır. Japonya'nın mevcut B2B pazarı Amerika'nın %56'sından daha büyüktür. Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi Japonya'da da internet üzerinden ticareti kolaylaştıracak ve geliştirecek yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi söz konusudur. ^ Asya'nın en gelişmiş internet toplumlarından birisi Tayland'dır yılında kurulmuş bir komite aracılığı ile devlet hizmetleri ve ticari faaliyetlerin uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen yasal faaliyetler aracılığıyla internet ekonomisi ve elektronik ticaretin yapısallaştırılması sağlanmıştır. Yasal düzenlemelerin temel amacı elektronik ortamda düzenli, adil ve açık bir ticari ortamın oluşturulmasıdır. Bu şekilde merkezi devlet kontrolünden bağımsız güvenli bir ticaret ortamının oluşturulması mümkün olmuştur yılında oluşturulan Ulusal Endüstriyel Otomasyon planı ile B2B ticaretin altyapısının oluşturulması sağlanmıştır. Planın temel amacı başta KOBİ'ler olmak üzere e-ticaret yeteneğinin ve uygulamalarının geliştirilmesidir. 5,5 yıllık olarak hazırlanan bu plan Tayland'ın global rekabet gücünün artmasını sağlamıştır. Plan sonrasında B2B'de global tedarik zincirlerinin kullanımı geuşmiş, internet üzerinden gerçekleştirilen dış ticaretin hacminde büyüme kaydedilmiştir."^ 2 Thailand, e-commerce Report, The Economist Intelligence Unit, USA: New York, Japan, e-commerce Report, The Economist Intelligence Unit, USA: New York, Thailand, e-country Report, Economic Intelligence Unit, USA: New York, 2008.

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

GTİP DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR

GTİP DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 840890 DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR KASIM 2013 Hazırlayan: Ahmet Faik BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

MEYVE SULARI TÜRKİYE'DE ÜRETİM. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI TÜRKİYE'DE ÜRETİM. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912,200919

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ AB PROJELER ŞUBESİ ARALIK, 2016 1 SUNUM İÇERİĞİ İHKİB 01 KÜMELERİMİZ İHKİB olarak 2014 yılından günümüze 5 URGE projesi yürüttük. 02 KÜMEMİZ Örme Konfeksiyon Kümemizin Yapısı KÜME

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı www.steelorbis.com Ekim, 2013 Türkiye odaklı, IMKB ye yatırım yapan serbest fon Türkiye nin ilk ve en büyük İnsan Kaynakları portalı Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı