Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

2

3 Invest in BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ 1980 lerden günümüze sürekli büyüyerek yaklaşık 2 trilyon ABD Dolarlık bir hacme ulaşmış olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün, tüm sektörlerin dünya ekonomisine katkıları ele alındığında %3 lük bir paya ulaştığı görülmüştür. Bilgi teknolojilerinin önemi, büyüklüğünün ve ekonomiye doğrudan katkısının ötesinde ülkelerin etkin kaynak kullanımında oynadığı role, nitelikli istihdam olanağı sağlamasına ve kurumları rekabetçi kılan özelliğine dayanmaktadır. Türkiye de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Türkiye BİT sektörü son 10 yılda ulaştığı % 14 lük yıllık bileşik büyüme oranıyla ülkenin hızlı büyüyen sektörleri arasında yer almaktadır. Gelecek ile ilgili eğilimler ile yurt içi ve yurt dışı gelişmeler BİT sektöründe her yıl giderek artan sayıda fırsat sunmaktadır yılından günümüze kadar pek çok büyük uluslararası şirket Türkiye BİT sektörüne yatırım yapmıştır. Sektör büyüklüğünün hâlen AB ortalamasının altında olması Türkiye de bir büyüme potansiyeli olduğunun göstergesidir yılı itibariyle sektörün büyüklüğü 29 milyar ABD Dolarıdır. Kategoriler arasında telekomünikasyon yaklaşık % 73 oranındaki payıyla önde gelmektedir. Geriye kalan % 27 ise BİT piyasasına aittir yılındaki bankacılık krizinden günümüze kadar BİT sektöründe çift basamaklı oranlarda büyüme yaşanmıştır. Ancak, yazılım ve BİT hizmetlerinin GSYİH içindeki payının halen Batı piyasaları ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla düşük seviyede olması önemli bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret etmektedir. Türkiye de BİT sektörünü çokuluslu şirketler domine etmektedir. IBM, Hewlett Packard, Dell, Siemens, Cisco ve NCR gibi şirketlerin Türkiye de faaliyetleri bulunmaktadır. Son dönemlerde BİT şirketlerinin konumlandığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin (TGB- teknopark) sayısında önemli bir artış olmuştur. Teknoparklardaki yazılım şirketleri devlet tarafından sağlanan önemli vergi ve yatırım teşviklerinden yararlanabilmektedir. Devlet, BİT ve Ar-Ge harcamalarını teşvik eden yeni yasal uygulamalarla sektörün büyümesini desteklemektedir. TGB lerde bulunan şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirler vergiden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personelin sosyal güvenlik ödemelerine katkılar yapılmaktadır. Türkiye BİT sektöründe yüksek seviyede nitelikli insan kaynağına sahiptir. Yetenekli, genç ve dinamik bilgisayar mühendisleri ve yazılım geliştiricileri eğitim almakta ve sektördeki artan talebi karşılamaktadır (Deloitte,2010, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu).

4 Türkiye de Pazar Büyüklüğü İstihdam ve Katma Değer Türkiye de bilgi teknolojileri sektörü yurtiçi üretim faaliyetleri dolayısıyla 2011 yılında GSYH ye katkısı %0,3 seviyelerindedir. GSYH ye katkısı kısıtlı olsa da bilgi teknolojileri sektörü önemli bir istihdam kaynağıdır. Yazılım ve servisler sektöründe , donanım sektöründe ise olmak üzere toplam doğrudan istihdam yaratılmaktadır. Diğer sektörler içinde de bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanları çalışmaktadır ve Türkiye de toplam istihdamın %1,6 nı oluştururlar. BİT sektörü içinde yaratılan katma değerin toplam satışlara oranına bakıldığında alt sektörler arasında büyük farklar göze çarpmaktadır. Türkiye de donanım sektöründe %19 luk bir katma değer oranı görülmektedir. Hizmet sektörlerinde ise ara malı ihtiyacının fazla olmadığından doğal olarak katma değer oranı yüksektir. Örneğin bankacılık sektöründe toplam elde edilen gelirin %50 si katma değer olarak GSYH ya katkı vermektedir. BIT sektörleri içinde de yazılım ve BIT hizmetleri alanlarında donanım üretiminin tersine yüksek katma değerli üretim yapılmakta, üretilen katma değer toplam satışların %70 ini oluşturmaktadır. 2011, Toplam satışlar içinde katma değer %70 %19 %20 %50 Doğrudan Yabancı Yatırım Dünyada doğrudan yabancı yatırım seneleri arasında yıllık ortalama olarak 1,7 trilyon ABD Doları civarındadır, Türkiye deki doğrudan yabancı yatırım ise yıllık 15 milyar ABD Dolarlık büyüklüğü ile bunun yaklaşık 1% ini oluşturmaktadır. Türkiye deki doğrudan yabancı yatırımın % 0,7 lik kısmı bilişim teknolojileri ile ilgilidir, bu da senelik olarak yaklaşık 97 milyon ABD Dolar yabancı sermayenin BİT sektörü için Türkiye pazarına giriş yaptığını göstermektedir. Dünyada ise doğrudan yabancı sermayenin ortalama % 2,5 i bilişim teknolojilerine harcanmaktadır ve bu oran Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak üç katıdır. Önümüzdeki dönemde iç pazardaki hareketlenme ve kamunun BİT firmalarına yönelik sunacağı nitelikli teşviklerle birlikte BİT yatırımlarının doğrudan yabancı yatırım içerisindeki payının dünya ortalamasına yaklaşacağı beklenmektedir. İhracat Çeşitli kaynaklardaki verilerin bir araya getirilmesinden Türkiye nin 2011 yılında BİT sektöründe milyon ABD Dolar ihracat, 4-5 milyar ABD Dolar da ithalat yaptığı tahmin edilmektedir. Toplam BİT ihracatının %25-35 ini donanım ihracatı, %65-75 ini de yazılım ve BİT hizmetleri ihracatı oluşturmaktadır. İthalat değerinin ise %70-75 i donanım ithalatı, %25-30 u ise yazılım ve BİT hizmetleri ithalatından kaynaklanır. Yazılım sektörünün önemli ihracat pazarları Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Azerbaycan, İsviçre, Romanya ve Türkmenistan olarak sıralanabilir. Türkiye deki yazılım sektörüne dair farklı kaynaklar tarandığında, ihracat rakamlarının 30 milyon TL ile 450 milyon TL arası geniş bir aralığa yayıldığı görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, McKinsey&Company, 2013, Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Rapor). Yazılım ve BT Hizmetleri Donanım Otomotiv Bankacılık Kaynak: IHS Global Insight verilerine dayaşı takım analıizi 4

5 Sektördeki Önemli Şirketler / Başarılı Yatırım Hikâyeleri Şirket Hissedar Yapısı Sektör Şirket Tanımı Oger Grubu (%55) Türk Telekom (www.turktelekom.com.tr) Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı (%30) Telekom TT, müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak müşterilerine hizmetler sunmaktadır. Halka açık hisseler (%15) Turkcell (www.turkcell.com.tr) Turkcell Holding A.Ş. (%51) Diğer (%49) Telekom Türkiye de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 1994 te Turkcell in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998 de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzalayan Turkcell, abonelerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak abone sayısını da artırarak gelişimini sürdürmüştür. Avea (www.avea.com.tr) Türk Telekom (%81) Diğer (%19) Telekom TT&TİM İletişim Hizmetleri A.Ş. Türk Telekom un GSM Operatörü Aycell in, %51 İŞ Bankası Grubu ve %49 TİM ortaklığı ile kurulmuş olan İş-TİM ile birleşmesi sonucu, 19 Şubat 2004 tarihinde resmen kurulmuştur. Birleşmeden sonra Aria ve Aycell markalarının TT&TİM çatısı altında devam ettiği kısa bir süreç yaşanmıştır. Vodafone Turkey (www.vodafone.com.tr) Vodafone Group (%100) Telekom GSM (Küresel Mobil İletişim) sektöründe hizmet sunmak amacıyla 1994 yılında faaliyete geçen Telsim, 24 Mayıs 2006 tarihinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ticari unvanıyla Vodafone Grubu bünyesine dahil olmuştur. Halka açık hisseler (%40.91) Anel Telekom (www.anel.com.tr) Rıdvan Çelikel (%26.18) Anel Elektrik Proje Taahhüt ve T.A.Ş (%20) Donanım Anel Telekom sistemleri altyapı çözümleri sunmak üzere kuruldu. Bilişim, Mobil Şebekeler, Enerji, Savunma ve Telekom Sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Diğer (%11.4) Halka açık hisseler (%30.96) Karel Elektronik (www.karel-electronics. com) Serdar Nuri Tunaoğlu (%23.01) Sakır Yaman Tunaoğlu (%23.01) Ali Sinan Tunaoğlu (%22.97) Donanım Karel,1986 yılında kendi tasarımlarıyla, Türkiye de elektronik telefon santrali pazarını yaratmış, bu pazara FBX ürünleri kazandırmış ve Türkiye nin haberleşme alanında elektro-mekanik sistemlerden elektronik haberleşme sistemlerine geçişinde faaliyet göstermektedir. Diğer (%0.05) Logo Yazılım (www.logo.com.tr) Logo Yatırım Holding A.Ş.(%70.56) Halka açık hisseler (%21.3) Diğer (%8.14) Yazılım Logo, 1984 yılında küçük bir yazılım evi şeklinde kurulmuştur. Logo Yazılım şu anda çeşitli BT sektörlerinde hizmet veren şirketlerden oluşan bir grup şirketidir. Meteksan (www.meteksan.com.tr) Mevcut değil BT hizmetleri Türkiye nin bilişim teknolojileri grubundan biri olan ve Aktera A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Meteksan Bilişim Grubu, 8 şirketten oluşmaktadır. Bu şirketlerden Meteksan Sistem ve Bilisayar Teknolojileri A.Ş., Türkiye nin yerli bilişim şirketi ve sistem entagratörüdür. 5

6 Şirket Hissedar Yapısı Sektör Şirket Tanımı Datateknik (www.datateknik.com.tr) Yıldız Holding Şirketi Donanım Kurulduğu 1989 yılından bugüne, 345 çalışanıyla devam eden Datateknik; üretimini de yaptığı Exper markası ile teknolojiye yön veriyor. Bilişim hizmetleri, sistem entegrasyonu, yazılım ve danışmanlık, OT/VT mobil çözümler, yayıncılık, görüntü ve ses sistemleri, teknik destek ve dış kaynak kullanım hizmetleriyle sektörde faaliyet göstermektedir. Nortel Netw orks Netaş (www.netas.com.tr) Nortel Netw orks International (%53.13) Halka açık hisseler (%31.87) Türk Asker Birliği (%15) Telekom Nortel Netaş, Türkiye nin iletişim gereksinimi yerli üretimde karşılamak amacıyla 1967 de PTT (Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi) ve Kanada nın Northern Electric Company Limited (Nortel Netw orks Corporation) ortaklığıyla kurulmuştur. Alcatel (www.alcatel-lucent.com Alcatel N.V. (%65) Diğer (%35) Telekom Alcatel tarihi, Compagnie Generale d Electricite (CGE) şirketinin 1898 de kuruluşu ile başlar da ise ITT nin European Telecommunication aktivitelerini almasıyla birleşen şirketler Alcatel olarak isimlendirildi. Arena Bilgisayar (www.arena.com.tr) Halka açık hisseler (%38.21); Izi Kohen (%18.88); Mehmet Betil (%17.48); A. Umur Serter (%11.12); Alvi Mazon (%11.12); Namık Tülümen (%3.19) Bilgisayar ve elektronik cihaz üretimi Arena Bilgisayar ın ürün portföyü bilgisayar, çevre birimleri, PC bileşenleri, tüketici elektroniği, ağ ve iletişim ürünleri, sarf malzemeleri, aksesuarlar ve yazılımları içermektedir. Escort (www.escort.com.tr) H.Ibrahim Ozer (%58.73), Halka açık hisseler (%37.77); Diğer (%3.5) Bilgisayar ve elektronik cihaz üretimi Escort, PC üretim ve pazarlama faaliyetleri sürdürmektedir. Şirket Index zinciri aracılığıyla kurumsal müşterilerine, EscortLand franchise mağaza zincirleri aracılığıyla da bireysel müşterilerine satış gerçekleştirmektedir. Vestel Elektronik (www.vestel.com.tr) Collar Holding (%51.59); Halka açık hisseler (%48.41) Bilgisayar, elektronik cihaz, elektrikli ekipman, alet ve parça üretimi Vestel Elektronik, renkli televizyon, buzdolabı, klima üniteleri, çamaşır makinesi ve fırın; dijital cihazlar gibi elektronik cihazlar, bilgisayar ve panel üretmektedir. İndeks Bilgisayar (www.index.com.tr) Nevres Erol Bilecik (%39.96); Pouliadis Associates SA (%35.56); Halka açık hisseler (%19.89); Ayşe İnci Bilecik (%2.37); Nikos Pentherousdakis (%2.22) Bilgisayar ve elektronik cihaz üretimi Türkiye deki çeşitli BT ürünlerinin toplam ticaretini yürütmektedir. 6

7 İzmir de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2010 yılında dünyada yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) %16,2 si bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yapılmıştır. Türkiye ye baktığımızda bu oran 2010 yılında %12,5 lar seviyesindedir. Dolayısıyla bu sektör Türkiye deki doğrudan yabancı yatırımlar içerisinde önemli bir yere sahiptir yılında küresel DYY projelerinin %5,7 si ve Türkiye ye gelen projelerin %4,2 si yazılım geliştirme ve AR-GE alanlarında gerçekleştirilmiştir. İzmir de son yıllarda bu sektöre yüksek miktarda yerli ve yabancı sermaye girişi olmuş, sektördeki firma sayısı hızla artmıştır. Bu artışın sebebi iç pazardaki talebin canlanması, nitelikli işgücü arzının artışı ve altyapının iyileştirilmesidir. İzmir 9 üniversitesi ve çok sayıda meslek yüksek okuluyla işgücü piyasasını beslemektedir. İzmir deki işgücünün nitelikli olmasının yanında İstanbul ve Ankara daki muadillerine göre daha rekabetçi ücret koşullarında çalışmaktadır. Ayrıca İzmir de kurumsal firmalarda işten ayrılma oranı İstanbul ve Ankara daki muadillerine göre oldukça düşüktür. Bunun sebebi beyaz yakalıların şehre ve firmaya aidiyetlerinin yüksek olmasıdır. Son yıllarda sayısı artan teknoparklar firmalar için diğer bir teşvik edici unsurdur. Bu alanlar BİT firmaları için bir nevi vergi cennetidir. Bütün bu faktörler İzmir i BİT firmaları için uygun bir lokasyon haline getirmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısı Bilgiye erişim donanım ve internet altyapısı penetrasyonu ile ölçümlenmektedir. Bu alanda TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak Hanelerde ve İşyerlerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımı başlıklı istatistikler yayınlanmaktadır. Bu çalışmaların son üç yıllık perspektifine bakıldığında donanım ve internet penetrasyonu hakkında Türkiye geneline ait bilgilere ulaşmak mümkündür. Donanım açısından bakıldığında mobil telefonların ülkede en önemli potansiyele sahip olduğu ve artış gösterdiği bunun yanında sabit telefonlarda düşüş olduğu; benzer bir eğilimin taşınabilir bilgisayarlarda artışa karşılık masaüstü bilgisayar oranındaki azalma ile gerçekleştiği görülmektedir. Aynı eğilim internete bağlı mobil telefon oranındaki artışla da desteklenmektedir. Bu durum, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de de mobil uygulamaların önem kazanacağına işaret etmektedir. Hanelerde bilişim teknolojisi sahiplik durumu Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Cep Telefonu Sabit Telefon Dijital Fotoğraf Makinesi / Kamera DVD, VCD, DivX oynatıcı Kaynak: TÜİK

8 İnternete erişim için kullanılan bağlantı türü incelendiğinde pazara xdsl in hakim olduğu ancak azalma eğilimine girdiği, diğer yandan yüksek hızlı interneti olanaklı kılan kablonet ve fiber bağlantıların yükseldiği görülmektedir. Hanelerde kullanılan internet bağlantı türü Çevirmeli Bağlantı (Sabit Telefon Hattı Üzerinden ISDN dahil) ADSL, SDSL vb. Kablolu Sabit (Kablonet, fiber bağlantıları, vb.) İnternete bağlanılabilen cep telefonu üzerinden (WAP, GPRS vb.) 2012 Kaynak: TÜİK İzmir, geniş bant internet altyapısı kullanımında Türkiye pazarının yaklaşık %70 ini elinde bulunduran TTNET in (bkz. TBK 2011 Faaliyet Raporu) 2010 yılında yaptırdığı pazar araştırması verilerine göre %41,1 lik bir penetrasyon oranı göstermektedir. İzmir; İstanbul (%58,2) ve Ankara dan (%46,7) sonra üçüncü sıradadır. TTNET in yanı sıra Turkcell Superonline İzmir de 2011 yılı sonu itibariyle 140 bin eve 1000 Mbps e varan hızlarda fiber internet götürmeye yönelik altyapı çalışması yürütmüştür. Türkiye ADSL Penetrasyon Haritası Penetrasyon Seviyesi (%) Kaynak: TTNET,

9 Bilişim altyapısı ulusal ölçekli olmakla birlikte İzmir bu alanda öncü bir rol üstlenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve çalışmaları devam eden İzmirNET fiber altyapı projesi kentteki yerel yönetimleri ve önemli kurumları birbirine bağlamakta ve kullanılacak dev bir kamu ağının oluşumuna imkan vermektedir. Bu ağ Türkiye de kent düzeyinde yapılmış ilk yatırımdır. Kamu güvenlik ağı MOBESE sisteminin de altlığını oluşturan İzmirNET projesi, Trafik Sinyalizasyon Sistemi nin geliştirilmesinden Coğrafi Bilgi Sistemi kent terminallerine, İzmir in kriz yönetiminden İZSU faturaları ve emlak vergilerinin ödenmesine kadar uzanan birçok kamu hizmetinde kullanılmaktadır. Sistem sayesinde halen, İzmir in önemli 7 noktasından (Alsancak Gar, Basmane Meydanı, Çankaya Gazi Bulvarı, Konak Pier, Eşrefpaşa Hastanesi, Üçyol Metro, Kızılçullu), İzmir Metro güvenlik kameralarından (Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane) ve Balçova MOBESE kameralarından Toros Afet Koordinasyon Merkezi ne görüntü aktarımı İzmirNET üzerinden sağlanmaktadır. E-belediye, e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, e-eğitim, e-araştırma, e-eğlence, dijital radyo-tv servisleri ile geniş alan bilgisayar ağları hizmeti, kablolu-kablosuz internet erişimi, sesli/görüntülü görüşme, telefon-video konferans ve GSM operatörlerine hızlı altyapı hizmetleri sağlaması planlanan İzmirNET 1000 km.lik fiberoptik altyapısı ile Türkiye de örnek konumdadır. İzmir de Pazar Büyüklüğü Sektörde 1295 adet firma faaliyette Bu firmaların yıllık geliri 390 milyon dolar Bu firmalar 9343 kişi istihdam ediyor İşten ayrılma oranı (attrition rate) %5 civarında İzmir de Sektördeki Önemli Şirketler Faaliyete Başlama Tarihi: 2009 Çalışan Sayısı: 850 Faaliyet Alanı: İletişim, Altyapı ve Çağrı Merkezi Faaliyete Başlama Tarihi: 1994 Çalışan Sayısı: 200 Faaliyet Alanı: : Mobil İletişim, Bölgesel Merkez Faaliyete Başlama Tarihi: 2006 Çalışan Sayısı: 80 Faaliyet Alanı: Mobil İletişim, Data Center Faaliyete Başlama Tarihi: 2012 Çalışan Sayısı: 750 Faaliyet Alanı: Dijital Arşivleme (Vodafone ve TurkTelekom un Arşivlerinin Dijitalleriştirilmesi) Faaliyete Başlama Tarihi: 2012 Çalışan Sayısı: 200 Faaliyet Alanı: MENA Bölgesi Bölgesel Ar-Ge Merkezi Faaliyete Başlama Tarihi: 2011 Çalışan Sayısı: Faaliyet Alanı: Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Faaliyete Başlama Tarihi: 1991 Çalışan Sayısı: 60 Faaliyet Alanı: Yazılım 9

10 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB-TEKNOPARK) İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından da yararlanarak, teknoloji veya yazılım geliştirdikleri ve Teknoloji geliştirme bölgelerinin sağladığı avantajlar üretebildikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip alanlar teknopark olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte ortak çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir: Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir. Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının % 10 unu aşamaz. İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler. Teknoparktaki Vergi İndirim ve İstisnaları Teknopark İçi Teknopark Dışı Kurumlar/Gelir Vergisi 0% Kurumlar Vergisi:20% Gelir Vergisi: 15%-35% KDV 0% 8%-18% Gelir Vergisi 0% 15%-35% Sosyal Güvenlik Primleri (İşçi Payı) 14% 14% Personel Ücretleri Sosyal Güvenlik Primleri (İşveren Payı) 9,75% 19,5% İşsizlik Sigortası Ödemeleri 2%- 3% 2%- 3% Damga Vergisi 0 0,5%- 0,1% İzmir de üç adet aktif teknopark bulunmaktadır.iki yeni teknoparkın kurulma süreci ise devam etmektedir. 10

11 İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) (www.iztekgeb.com) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde İçlerinde Accenture, Siskon, Netsis gibi lider firmalarında yer aldığı 80 in üzerinde Ar-Ge ve yazılım firmasını barıdırıyor. Türkiye nin en büyük kuluçka ve inovasyon merkezi bölgede yer alıyor. İZTEKGEB de bulunan Ar-Ge ofisleri: 10 USD/m2 aylık kira bedeli ve 4 USD/m2 aylık işletme gideri (bakım, onarım, temizlik, güvenlik, su vb hizmetler) İZTEKGEB de uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yönelik Yap-Kullan-Devret modeli (ihtiyaç fazlası kısımlar gelir amaçlı kiraya verilebilir) uygulanıyor. Detaylı bilgi için bkz: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) (depark.deu.edu.tr) Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Bilişim ve Sağlık Ar-Ge si alanlarında uzmanlaşmış iki tematik teknopark Türkiye nin hastane ile tam entegrasyona sahip ilk tematik sağlık teknoparkı Türkiye nin en büyük kamu Ar-Ge yatırımı olan İzmir İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezine sahip DEPARK ta bulunan Ar-Ge ofisleri: 25 TL/ m2 aylık kira bedeli ve 10 TL/m2 aylık işletme gideri (bakım, onarım, temizlik, güvenlik, su vb hizmetler) DEPARK ta uzun vadeli olarak yer almak isteyen firmalara yönelik Yap-Kullan-Devret modeli Detaylı bilgi için bkz: 11

12 İzmir Bilim Park (www.izmirbilimpark.com.tr) İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde Menderes Tekeli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Çevresindeki sanayi tesisleri ile tam entegre m2 alan üzerinde kurulmuş Bilişim, biyoteknoloji ve tarım firmalarına hizmet vermekte İzmir de kurulan ilk kuluçka merkezi Embryonix Detaylı bilgi için bkz: 12

13 İzmir de Nitelikli İşgücü İdari bilimler, tıp ve mühendislik fakültelerine sahip üç devlet, altı özel olmak üzere dokuz üniversite Yılda yaklaşık mezun öğrenci Türkiye nin 2 Teknoloji Üniversitesinden bir tanesi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) İYTE bünyesinde İZKA desteğiyle oluşturulan Türkiye nin en büyük kuluçka ve inovasyon merkezi Farklı sektörlere nitelikli işgücü sağlayan pek çok meslek yüksek okulu Dönemi Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Lisans Master PhD Lisans Master PhD Lisans Master PhD Lisans Master PhD Lisans Master PhD Bilgisayar+ Yazılım Mühendisliği Elektrik -Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği/ Endüstri Sistemleri Mühendisliği TOPLAM Düşük Hareketlilik Şehrin yaşamak için cazip olmasının sonuçlarından birisi bilgi işçilerinin kurumsal bir firmada iş bulmaları durumunda yeni bir iş arama faaliyetinde bulunmamalarıdır. Sektördeki firmalarla yapılan mülakatlardan elde edilen verilere göre sektörde işten ayrılma oranı ortalama yıllık %5 dir. Yaşamak için Cazip Bir Şehir BİT firmalarında çalışan bilgi işçileri genelde iyi eğitimli ve yaratıcılık seviyeleri yüksek çalışanlardır. Bu çalışanlar kendilerini özgür, sosyal ve ferah hissedecekleri ortamlarda daha verimli çalışırlar. Dolayısıyla mental olarak rahat hissetmelerini sağlayıcı dışsal faktörler gereklidir. Bu faktörlere örnek olarak şehirdeki sosyal etkinliklerin sayısı ve kalitesi, güneşli gün sayısı, tatil imkanları, modern yaşam alanları gösterilebilir. İzmir sahip olduğu değerleriyle bu ortamı sunmaktadır. İzmirlilerin büyük bir bölümü kendilerini tatmin edecek bir iş bulmaları durumunda İzmir de kalmayı tercih etmektedirler. Bununla birlikte İstanbul ve Ankara da yaşayan beyaz yakalıların önemli bir bölümü de hayatlarının bir döneminde İzmir de yaşamayı planlamaktadırlar. Bu da şehrin cazibesini ortaya koymaktadır. Kaynaklar: Kalkınma Bakanlığı, McKinsey, 2013, Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu İZKA-İYTE,2013,İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi Deloitte-İSPAT,2010, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu Deloitte, YASED, 2012, 2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük, İZMİR, TÜRKİYE T F /investinizmir /investinizmir /investinizmir

14 NOTLAR 14

15

16 Invest in Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük, İZMİR, TÜRKİYE T F /investinizmir /investinizmir /investinizmir

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m...

Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... Teknolojiye yat r m, geleceğe yat r m... 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Kısaca Türk Telekom 4 Başlıca Göstergeler 5 Türk Telekom un Halka Arzı 8 Türk Telekom Şirketler Grubu 14 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011 T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa I T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa II ÖNSÖZ Genel olarak müşteri ne ister? Sorusunun

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 5 1. Şirket 6-15 1.1 Özet Bilgiler 1.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1.3 Yönetim Kurulu 2. Faaliyet Sektörü 16-41 2.1

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

INDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012

INDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 INDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 45 1. Şirket 621 1.1 Özet Bilgiler 2 1.2 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu İçindekiler Kısaca Türk Telekom 02 Türk Telekom Grubu 05 Misyonumuz, Vizyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 06 Tarihçe Bir Bakışta 2012 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU Ticaret Sicil Numarası: 94955 Merkez Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik/İstanbul Telefon:

Detaylı

Elektronik haberleşme pazarı 2010 yılına bakış

Elektronik haberleşme pazarı 2010 yılına bakış Elektronik haberleşme pazarı 2010 yılına bakış Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektörü 2 Elektronik haberleşme pazarı Elektronik haberleşme pazarı özellikle son on yılda giderek yertyüzündeki tüm

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu

İÇİNDEKİLER. DEĞERLENDİRMELER 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu Başkanı ile Söyleşi 18 İcra Kurulu VESTEL ELEKTRONİK 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA VESTEL ELEKTRONİK 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Vestel in Küresel Operasyonu 6 2011 Yılına Hızlı Bir Bakış 8 Bir Bakışta Zorlu Grubu DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU. Kusursuz bir gösteri...

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU. Kusursuz bir gösteri... TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU Kusursuz bir gösteri... KISACA TÜRK TELEKOM 14 Türk Telekom Grubu 16 Vizyon, Misyon, Değerler 17 Tarihçe BİR BAKIŞTA 2014 20 Öne Çıkan Gelişmeler 24 Temel

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü...

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü... HEDEF BURADA İçindekiler Önsöz...3 Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4 Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5 İlin Ekonomik Görünümü...7 Stratejik Konum... 9 İşgücü Potansiyeli...11 Ar-Ge Altyapısı...12

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı