2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi"

Transkript

1 2012 Yılı Faaliyet Raporları

2

3 GİRİŞ 4562 Sayılı OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği, Bölge İç Yönetmeliğinin tanıdığı yetkiler çerçevesinde, Müteşebbis Heyet Kararları ile tespit edilen yatırım ve hizmetleri, en ekonomik ve en etkin şekilde, gerçekleştirmek, hizmetlerimizden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşları azami derecede memnun etmek, Üyelerimize Bölgemizde faaliyet göstermenin ayrıcalığını tattırmak ve örnek bir Organize Sanayi Bölgesi olmak amacıyla yapılan hizmetlerle dolu bir yıl daha geride bırakılmıştır. Bölgemiz 954 hektar büyüklüğünde olup 321 adet sanayi parseli ile sanayicimizin hizmetine sunulmuştur. Bu parsellerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Toplam parsel sayısı 321 Faaliyette olan tesis sayısı 249 İnşaatı devam eden tesis sayısı 16 Ruhsat alıp İnşaatına henüz başlanmayan parsel sayısı 15 Altyapı inşaatı tamamlanmak üzere olan II.tevsii alan (5.Kısım) tahsisli parsel 41 Üyelerimizin sanayi ve sosyal alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yıl içerisinde yapılan faaliyetlerimiz kısaca aşağıda sunulmuştur. 275

4 İMAR FAALİYETLERİ 1.1. Bölgemiz 4. kısımda yer alan 70 adet sanayi parselinin tamamının tahsisi yapılmıştır. Bu gün itibari ile 55 adet sanayicimiz inşaatını tamamlayarak işletmeye geçmiş olup 13 adet sanayicimizin inşaatı devam etmektedir. Henüz 2 adet sanayicimiz inşaatına başlamamıştır yılı içerisinde 20 adet Yapı Ruhsatı ile 15 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir Bölgemiz (II. tevsii alan)5.kısım da yer alan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki arazilerden 2009 yılında satın alınan m 2 alana, ilaveten 2011 yılında m yılında taşınmaz satın alınarak, Maliye hazinesinden 5.kısım ve lojistik köy alanı olarak toplam m 2 taşınmazın tapuları Bölge adına alınmıştır Ayrıca Sincan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 parça halinde 1396 m 2 taşınmazın yazışmalar ile alınamaması üzerine kamulaştırma davası açılmıştır. Kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sırasında Sincan Belediyesi ile varılan anlaşmaya istinaden taşınmazların tapusu Bölge Müdürlüğümüz adına tescil edilmiştir Bölgemiz (II. tevsii alan) 5. kısım da yer alan ve Sincan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan ve kadın sığınma evleri nedeniyle müteahhit ile hukuki sorunları bulunan m 2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 1048 nolu parselin hukuki sorunları halen devam etmektedir. Ancak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak Hukuki sorunu devam eden m 2 yüzölçümlü 1172 nolu parsel üzerinde bulunan Kadın Sığınma Evlerinin hukuki sorunu çözülünceye kadar yıkılmaması taahhüdü verilerek taşınmazın tapusu Bölge Müdürlüğümüz adına alınmıştır Bölgemiz (II tevsii alan) 5. kısım da yer alan 76 parsel m 2 yüzölçümlü şahıs arazilerinden 3 parsel m 2 taşınmazın tapusu Kamulaştırma davaları devam etmekte olduğu için alınamamıştır. Bunlardan da 1 adet 5880 m 2 taşınmaz maliklerinin sayısının fazla olması bir kısmının ölümü nedeniyle varisleri ve isim tashihi nedeniyle 276

5 davası uzamıştır. 2 adet 5248 m 2 yüzölçümlü taşınmazında kamulaştırma davası devam etmektedir Bölge Müdürlüğümüzün Kamulaştırma yetkisine yapılan itiraz nedeniyle Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar sonrası 4562 Sayılı OSB Kanununda değişiklik yapılarak; OSB lere kamulaştırma yapma yetkisi tanınmıştır Bölgemiz 5.kısım altyapı inşaatı ( hafriyat, yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, 5000 m 3 kapasiteli su deposu, doğalgaz, elektrik ve Telekom şebeke inşaatı işleri, trafo binaları yapımı) tamamlanmıştır. Asfaltlama, bordür ve yeşillendirme çalışmaları tamamlanarak sanayi parselleri sanayicilerimize teslim edilmiştir. 277

6 1.9. Bölgemiz 5.kısımda planlanan m 2 sanayi parselinden m 2 si Maliye Hazinesinin ada 1 nolu parseldeki mülkiyeti ile takas edilmek üzere ayrılmış olup kalan sanayi parselinden m 2 si sanayicilere tahsis edilmiştir. Bu da onaylı sanayi parselinin % 83 üne tekabül etmektedir Bölgemiz Eski Bölge Müdürlüğü binasının bulunduğu 3005 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu alana Müteşebbis Heyet tarafından ASO Anadolu Teknik Lisesi 278

7 binası yapılmasına karar verilmiş olup; proje çalışmaları tamamlanan okul binasının inşaat ihalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlanmıştır Bölgemiz onaylı imar planında yapılmasına ihtiyaç duyulan imar planı tadilatı çalışmaları tamamlanmış olup onay için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunulmuştur Bölgemiz onaylı imar planı ile 4.kısım onaylı imar planlarında değişiklik yapan Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/ ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar planına, Bölge Müdürlüğümüzce itiraz edilmiş ve Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2007/1167 esas sayılı dosyası devam eden dava tarihinde sonuçlanmıştır. Bölgemiz sınırları içerisindeki plan kararlarının iptaline ancak ulaşım güzergahları ile yol bağlantılarına ilişkin itirazlarımızın reddine karar verildiğinden dava 11/09/2009 tarihinde temyiz edilmiştir. Danıştay 6. Dairenin 2009/14188 esas 2012/2558 sayılı kararında Ankara 9. İdare Mahkemesinin iptale ilişkin kararın onanmasına reddine yönelik kısmın ise bozulmasına karar verilerek lehimize bozma işlemi gerçekleşmiştir Bölgemiz Lojistik köy sınırları içerisinde yer alan DLH ya tahsisli maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazların alımı çalışmaları devam etmektedir. Aynı yerdeki şahıs arazilerinden yaklaşık 3 parça halinde m 2 taşınmaz anlaşma yoluyla satın alınmıştır. Çok ortaklı (yaklaşık 50 kişi) m 2 yüzölçümlü 38 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması için dava açılmıştır Altyapı çalışmaları tamamlanan Bölgemiz Lojistik köyünden tren seferleri başlamış olup, arazinin yaklaşık m 2 lik kısmı ise hafif raylı sisteme hizmet veren bir firmaya tahsis edilmiştir. Bu alanın imar planı çalışmaları da devam etmektedir Bölgemiz içerisinden geçen ve Bölgemizi ikiye bölen Ankara - İstanbul hızlı tren hattı güzergâhındaki tescil harici yol ve parklara tapu çıkartılarak DDY tarafından kamulaştırılması sağlandı. Ancak Yargıtay tarafından bozulan dava dosyalarının, yargılaması Sincan Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam etmekte ve mahkemece belirlenen fark bedelleri DDY na ödenmektedir Bölgemiz içerisinde yer alan taşınmazlar için emlak vergisinin, çevresindeki emlak vergi değerlerine göre yüksek olması nedeniyle Vergi Mahkemesi nezdinde itiraz davası açılmış olup dava devam etmektedir Bölgemiz II.tevsii alan (5.kısım) da yer alan sanayi parsellerinin bir kısmının deşarj ve drenajı için hızlı tren hattı ile Osmaniye köyü su deposu tarafındaki konutlar arasında kalan ve yer seçimi onaylanan Bölgemiz 5. Kısım a komşu 10 hektarlık alandan üretilen m 2 yüzölçümlü sanayi parselinden de m 2 sanayi parseli sanayicilere 279

8 tahsis edilmiştir. Ayrıca bu alanın altyapı çalışmaları da 5. Kısım altyapı çalışmaları ile birlikte tamamlanmıştır Bölgemizi ikiye bölen ve Hızlı tren hattı kuzeyinde kalan yaklaşık m 2 alan Bölgemiz II. tevsii alana dahil edilmiş olup kamulaştırma, rızaen satın alma ve araziye geçiş için Hızlı Tren Hattı üzerinden köprü ve yol çalışmaları devam etmektedir. 280

9 DOĞAL GAZ DAĞITIM HİZMETLERİ 2.1. Üyemize verilen hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi ve doğal gaz şebekesinin güvenli bir şekilde işletilebilmesi için hatların, şebeke ekipmanlarının ve RS istasyonlarının kontrol ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmıştır. Ayrıca Bölgemiz 5. Kısmının doğal gaz altyapısı tamamlanarak işletmeye açılan ve doğal gaz tesisatlarını tamamlayan 4 firmanın tesisatları kontrol edilerek tesislere doğal gaz verilmiştir Bölgemiz pissu ve yağmur suyu pompalar ile deşarj edilmektedir. Sağanak yağışlar dolayısı ile meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçmek ve bu riski minimize etmek için keson ve burgulu kuyu pompalarının sürekli çalışır durumda bulundurmak amacıyla günlük kontrolleri ile periyodik olarak kontrol ve bakımları yapılmaktadır. 281

10 2.3. Bölgemiz sosyal tesislerinin ısıtma ve havalandırma sisteminin verimli bir şekilde çalışması için gerekli bakımlar, personelimiz marifetiyle ve dışarıdan hizmet alınarak yürütülmektedir İş sağlığı ve güvenliği yöneltmeliği gereği üyelerimizin basınçlı kaplar ile kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ve asansör ruhsatlandırma işlemleri yürütülmektedir. 282

11 ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ 3.1. Bölgemiz 5.Kısımda Bulunan Firmaların AMR Sistemine Eklenilmesi: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz 5.kısımda faaliyet gösterecek olan fabrikaların sayaçlarının AMR sistemine aktarılması için gerekli malzemelerin alınması ve mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri için tahmini olarak TL ödenek öngörülmüştür. Bölgemiz 5. Kısımda faaliyet gösterecek olan fabrikaların sayaçlarının AMR sistemine aktarılması ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir Cami İlave İnşaatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz camisinin kapalı alanlarının özellikle Cuma namazlarında yetersiz kalması nedeniyle yeni yapılan Cami avlusu, şadırvan ve abdest alma yerlerinin elektrik yapım işleri ve ilgili alanların seslendirilmesi için TL harcama yapılmıştır Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Ofis İnşaatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz ASORA Ticaret Merkezi Binası D Blok 2.Katındaki 1200 m 2 lik alan ile 2. Bodrum katındaki 700 m 2 alanın inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile dekorasyon işlerinin yapılması için TL ödenek öngörülmüştür. Söz konusu Metes projesine ait ihale Bölgemiz tarafından yapılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Metes Proje Ofislerinin Dekorasyon inşaatının yapılması işi kapsamında yapılan elektrik imalatları için TL ödenek harcanmıştır tarihinde söz konusu işe ait imalatlar tamamlanarak işin geçici kabulü yapılmıştır ASO Anadolu Teknik Lisesi İnşaatı: Meslek lisesinin yapılması planlanan arazide bulunan, Bölgemiz elektrik şebekesine ait Sosyal Tesisler Dağıtım merkezinin yıkılması işleri kapsamında 1 adet orta gerilim 283

12 hücresi, 1 adet 630 kva lık trafo ve bu trafodan beslenen 9 adet ağ panosu, akü redresör grubunun demontaj işlerine ait işçilik Bölgemiz personelleri tarafından yapılmıştır. Bu işlerin yapımı için TL harcanmıştır eğitim döneminde öğrencilerin geçici olarak eğitimlerinin İNTES okul binasında yapılması için burada bulunan 2 sınıfın elektrik işleri Bölgemiz personeli tarafından yapılmıştır. Bu işlerin yapımı için 1500 TL harcanmıştır. Okul inşaatına ait elektrik işlerinin yapımı için ihale bedeli ,78 TL ve Yurt inşaatına ait elektrik işlerinin yapımı için ihale bedeli ,41 TL dir. Söz konusu işe ait inşaat işleri halen devam etmektedir İtfaiye Binası İnşaatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Bölgemiz içerisinde İtfaiye Binası yapım işleri için TL ödenek öngörülmüştür. İtfaiye binası elektrik yapım işleri için ihale bedeli ,24 TL dir. Söz konusu işe ait inşaat işleri halen devam etmektedir Lojistik Köy Elektrik Altyapısının İmalatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemizdeki Lojistik köye ait tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temin ve dağıtımı için Dağıtım ve Trafo merkezleri, çevre aydınlatma sistemleri ve hizmet binalarına ait elektrik tesislerinin kurulması öngörülmüştür. Lojistik köye ait yükleme boşaltma alanlarının aydınlatılması tamamlanmıştır. Lojistik Köyü besleyecek olan trafo merkezine giden ve hangarlara giden hatların elektrik borulaması işi tamamlanmıştır. Ancak İdari Binanın, Yapılacak olan hangarların ana besleme hattı, elektrik tesisatları ve çevre aydınlatması için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için öngörülen ödenek TL dir. Lojistik Köy projesinin yapımı için elektrik uygulama projeleri hazırlanmış olup 2012 yılında henüz işin ihalesi yapılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır Enerji Yönetim Merkezi: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Enerji Verimliği Kanunu gereği, OSB lerde Enerji Yönetim Merkezi nin kurulması ve bu merkezde bulunması gereken test aletlerinin alınması için TL ödenek öngörülmüştür. 284

13 2012 yılında Enerji Yönetim biriminin kurulması için Elektrik İşletme Md. Memet ASLAN Enerji Yöneticisi eğitimi faaliyetlerine katılmıştır. Konu ile ilgili eğitim ve organizasyon çalışmaları devam etmektedir Kısım Alt Yapı Yatırımları: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, 5.Kısım (II. Tevsii Alan) Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşinin tarihinde biteceği, ancak mevsim şartları ile kalan imalatlara bakıldığında Yüklenici firmanın taahhüdü altındaki işlerin bir kısmının 2012 yılına sarkacağı öngörülerek elektrik işlerinin yapımı için ,51 TL ödenek öngörülmüştür yılında Bölgemiz V.Kısım elektrik alt yapı imalatları için ,48 TL harcanmıştır. Bölgemiz 5. kısım elektrik dağıtım şebekesi yapım işine ait imalatlar halen devam etmektedir. 285

14 3.9. Genel Hizmet ve Destek Alanlarının Elektrik Altyapı İşi: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Genel Hizmet Destek Alanında bulunan atölyelere elektrik temin edilmesi amacıyla Elektrik menhollerinin yapılması, elektrik hattı borulamasının yapılması, trafo merkezi binasının yapılması, Bina iç tesisatı ve paratoner tesis edilmesi, bu alana ait aydınlatma şebekesinin yapılması işleri için 2011 yılında yapılan ihale sonucu ,12 TL bedel karşılığında verilmiştir. Geri kalan elektrik işlerinin yapımı için de TL ödenek öngörülmüştür. Kadın sığınma evlerinin bu alana ilave edilmesi durumunda ilave atölye alanlarına ait tesislerin enerjilendirilmesi ve yeni alanın aydınlatılması içinde ayrı olarak TL ödenek öngörülmektedir yılında Genel Hizmet Destek alanının faaliyete geçmesi için toplamda TL ödenek öngörülmüştür yılında Genel Hizmet Destek alanında bulunan atölyelere elektrik temin edilmesi amacıyla 1 adet Trafo Merkezi yapılması ve bu trafo merkezi ile atölyeler arasındaki elektrik ve Telekom alt yapı borulaması ve menhollerinin yapım işi ve bu alana ait aydınlatma şebekesinin yapım işleri müteahhit firma tarafından tamamlanarak ,04 TL ödenek harcanmıştır. Bu harcanan ödeneğin ,61 TL miktarı trafo binasının inşaat işleri için ödenmiştir. Ayrıca Genel Hizmet Destek Alanında bulunan atölyelerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Atölyelere ait alçak gerilim kablolarının, panolarının temin ve tesisi, enerjinin temin edildiği dağıtım merkezi DM 5.1 ile GHDA trafosu arasındaki enerji hattının temin ve tesisi için (orta gerilim kablosu ve trafolar, ana besleme panoları) yaklaşık ,567 Euro ödenek harcanmıştır. 286

15 3.10. Bakım-İşletme Faaliyetleri: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi esnasında bakım veya yatırım faaliyetlerinde bulunmak için TL ödenek öngörülmüştür. Bölgemiz Ana Giriş Nizamiyesinde bulunan aydınlatma direklerine ait armatürler enerjinin daha verimli kullanılması ve tasarruf sağlanması amacıyla led armatürler ile değiştirilmiştir. Bu işlerin temin ve tesisi için Euro ödenek harcanmıştır Bölgemiz Üyelerine Daha Ucuz Enerji Temini: 2012 yılı içerisinde üyelerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin en ekonomik olarak tedarik edilmesi için birçok tedarikçi ile görüşmeler yapılmıştır tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane Ulaşım San. A.Ş. firması ile ucuz enerjinin temin edilmesi için ikili anlaşmaya varılmıştır. İkili anlaşma neticesinde TEDAŞ 1. Nolu Tek Terim Tek Zamanlı Sanayi Tarifesi üzerinden yapılan iskonto ile üyelerimize daha ucuz enerji temini sağlanmıştır Bölgemizin Artan Güç Talebini Karşılamak İçin Yapılan Çalışmaları: 2012 yılında; Bölgemizdeki mevcut elektrik kullanım kapasitesinin artması ve yakın zamanda ilave fabrikalarında faaliyete geçecek olmasından dolayı TEİAŞ tan 287

16 sağlanan mevcut enerji kaynakları artık artan enerji talebimize karşılık veremeyecek duruma gelmiştir. Bu konunun çözümü için Bölgemiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuştur. TEİAŞ a yapılan müracaatlar neticesinde Sincan ve Bölgemizi besleyen 2 adet 100 MVA lık 154/34.5 kv trafoya ilave olarak TEİAŞ tarafından üçüncü bir 100 MVA lık trafonun tesis edilmesi için TEİAŞ, 2011 yılı yatırım planlamasında olmamasına rağmen ikna edilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. Yapımı TEİAŞ tarafından üstlenilen ilave trafonun 2011 yılı sonunda başlayan çalışmaları 2012 ilk çeyreğinde tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Artan enerji talebimizin karşılanabilmesi için TEİAŞ tarafından 3 adet ilave fider tahsisi yapılmıştır. Şu an Bölgemiz yapılan çalışmalar neticesinde 7 adet fiderden enerji alacak duruma gelmiştir. Ayrıca TEİAŞ ile yapılan görüşmelerde 1 adet daha fiderin Bölgemize tahsisi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yeni fiderin Bölgemize tahsisi için TEiAŞ a 1 adet enclosed Orta gerilim hücresi alınmış olup Bölgemize tahsisi yapılacak fiderin donatılması için gerekli akım trafoları ve orta gerilim kablosu Bölgemiz tarafından sağlanılacak olup gerekli çalışmalar TEİAŞ personelleri tarafından yapılacaktır Bölgemiz C-28 ve C-29 Parsellerinden geçen ENH Deplasesi İçin Yapılan Çalışmalar: Bölgemiz 5. Kısım C-28 ve C-29 Parsellerinden geçen 34,5 kv ENH deplasesi çalışmaları tamamlanarak söz konusu hat parsellerin dışına alınmıştır 288

17 BİLGİ İŞLEM ve HABERLEŞME Kısım ile Genel Hizmet ve Destek Alanlarının Özel Haberleşme Platformuna Dahil Edilmesi ve SCADA, AMR, Haberleşme Altyapılarının yapılması: Bölgemiz 5. Kısım Dağıtım Merkezleri ve Dağıtım Merkezleri ile Fabrikalar arasında kurulumu yapılacak SCADA, AMR ve HABERLEŞME fiber optik alt yapısı ve aktif cihaz kurulum projesi tamamlanmıştır. Daha sonra bu projeye dahil edilen Genel Hizmet ve Destek alanı Haberleşme fiber optik alt yapı tamamlanmıştır. Her iki projede yer alan Telekomünikasyon Alt Yapısı bitirilmiş olup İnternet ve Telefon erişimi sağlanmıştır Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bilişim ve Haberleşme Platformunun Oluşturulması Projesi Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen ve Bölge üyelerine ayrıcalıklı hizmet verecek olan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bilişim ve Haberleşme Platformunun Oluşturulması projesi tamamlanmıştır. Proje temel olarak 4 ana aşamadan oluşmaktadır. I. Fiber Kablo Alımı II. III. IV. Fiber Optik Ağ İşçilik Hizmeti Aktif Cihaz Alımı Yazılım Uygulamaları (Sanal Fuar, E-ticaret, E-eğitim) Sanal Fuar, E-ticaret, E-eğitim uygulamaları altında gerçekleştirilen yazılım projesi, Bölge işletmelerinin ihtiyaçları ve Bölgemizin tanıtımı hedef alınarak yapılmış olup Türkiye de ilk olma özelliğini taşımaktadır. 289

18 4.3. Internet Hızı 150 Mbps dan 250 Mbps a Çıkartılmıştır. Bölgemizde artan internet talebi üzerine Metro Ethernet internet çıkışı 250 Mbps a yükseltilmiştir. 290

19 4.4. ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Omurga Anahtarlama Cihazı Alımı Yapıldı: Bölgemiz işletmelerinin artan internet ihtiyacından dolayı ve 5.Kısım, Genel Amaçlı Sanayi Parsellerinin Bölgemize eklenmesi ile yoğunlaşan veri trafiğinden dolayı Omurga Anahtarlama cihazı daha üst seviyede bir cihazla değiştirilmiştir ASORA İş Merkezi Yanındaki GSM baz İstasyonları Kafes Kuleye taşındı. ASORA iş merkezi yanında hizmet vermekte olan ses operatörlerine ait GSM Baz istasyonları Atölye binası yanında 50 mt. Yüksekliğindeki kafes kulede toplanarak hem görsel açıdan daha uygun hem de insan sağlığı açısından daha kontrollü bir yapı sağlanmış oldu Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı (ERP) Devreye Alındı Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kullanılmakta olan kurumsal kaynak planlama yazılımı ile Bölge Müdürlüğü personelinin ihtiyacı olan bütün yazılımsal kaynaklar tek bir merkez program(erp) altında toplandı. Böylece bütün finansal yönetim sistemi ve müdürlüklerin ihtiyacı olan yazılımların yönetimi ve takibi kolaylaştı. 291

20 4.7. ASO Anadolu Teknik Lisesi Binası Ağ ve Telefon Alt Yapısı Kuruldu Özel Ankara Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi binasının ilk yıl eğitiminin yapılacağı binada internet, telefon ve veri erişim alt yapısı kuruldu ve faaliyete geçirildi Hacettepe Meslek Yüksek Okulu Ağ ve Telefon Altyapısı Kuruldu ASORA iş merkezi içerisinde yer alan Hacettepe Meslek Yüksek Okulu internet, veri ve telefon alt yapısı kuruldu ve faaliyete geçirildi Bölge Müdürlüğündeki Personel Bilgisayarlarının Anti Virüs Yazılımları Yenilendi personeli tarafında kullanılmakta olan Anti Virüs yazılımları güncellendi Özel Web Alan Adları Alındı Tescil hakkı ne ait olmak üzere aşağıdaki yeni alan adları alındı ve kullanılmaya başlandı. 1.Sanalosb.com.tr 2.Asotek.com.tr 3.Asokoleji.com.tr 4.Asoteknikkoleji.com.tr 5.Asotek.org.tr 7. Asotek.net 8. Asokoleji.net 9. Asotek.org 10. Asoteknikkoleji.org 11. Asokoleji.org 6.Asoteknikkoleji.net 292

21 PROJE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ 5.1. Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi nin (UYEP) hibe bileşeni olan VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında; elektrikli teçhizat imalatı alt sektöründe Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması projesi Bölge Müdürlüğümüzce tarihinden itibaren yürütülmeye başlanmıştır. 2 yıllık bu proje kapsamında seçilen on meslekte (Otomasyon Sistemleri Programcısı: Seviye 4-5; CNC Programcısı: Sev.4-5; Elektrik Pano Montörü: Sev.3-4-5; Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı: Sev.4-5; Yüksek Gerilim Teçhizatı Kablo Aksesuarları Montörü: Sev.4) Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile Ulusal Yeterlilikler (UY) hazırlanmakta olup; UMS taslakları 1 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 1 ay süreyle kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerine sunulmuş bulunmaktadır. Proje kapsamında Otomasyon Sistemleri Programcısı: Seviye 4-5 ile Elektrik Pano Montörü: Sev için Bölge Müdürlüğümüzde VOC-TEST Merkezi kurulacaktır. Akredite edilecek bu Merkezde, seçilen meslekler için bilgi ve beceri sınavları yapılarak, AB ülkelerinde de geçerli olabilecek sertifikalar verilecektir. Projeye ilişkin ayrıntılı bilgi ve dokümanlara adresindeki web sitesinden ulaşılabilmektedir. 293

22 5.2. Projede Öngörülen 10 Meslekte Ulusal Meslek Standartları Hazırlandı ve Resmi Gazetede yayınlandı. 01 Haziran Eylül 2012 tarihleri arasında hazırlanan Ulusal Meslek Standartlarının 4 tanesi 5. Seviyede, 5 tanesi 4. Seviyede ve bir tanesi de 3. Seviyede olmak üzere aşağıdaki tabloda isimleri ve seviyeleri verilen toplam 10 Meslekte hazırlanmıştır. Bunlar; Sıra No Mesleğin Adı Yayın Tarihi 1 Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye CNC Programcısı Seviye CNC Programcısı Seviye Elektrik Pano Montajcısı Seviye Elektrik Pano Montajcısı Seviye Elektrik Pano Montajcısı Seviye Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montörü Seviye Meslekte Ulusal Yeterlilikler (UY) Hazırlandı ve MYK Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yayınlandı. Üstteki tabloda verilen 10 meslekte 03 Şubat Haziran 2012 tarihleri arasında, bir Akademisyen, bir meslek öğretmeni ve dört alan uzmanından oluşan altı kişilik dört çalışma gurubu tarafından Ulusal Yeterlilikler hazırlanmıştır. Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4, Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye 5 ve Elektrik Pano Montajcısı Seviye Meslekleri 27 Temmuz 2012 tarihinde MYK Sektör Komitesi tarafından görüşülerek kabul edilmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. CNC Programcısı Seviye 4-5 meslekleri 29 Ağustos 2012 Tarihinde MYK Metal Sektör Komitesinde görüşülerek kabul edilmiş ve MYK Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elamanı Seviye 4-5 ve Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarı Montajcısı Seviye 4 meslekleri Ulusal Yeterlilikleri de 20 Eylül 2012 tarihinde MYK Sektör Komitesinde görüşülerek kabul edilmiş ve MYK Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 294

23 5.4. Ulusal Yeterlilikler (UY) ler için Pilot sınavlar yapıldı: Ulusal Yeterliliklerin test edilmesi için MYK ve TÜRKAK tarafından yapılması istenen pilot sınavlar her meslek için gerçekleştirilmiştir. Bu sınavlarda görülen aksaklıklar Ulusal Yeterliliklere yansıtılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır VOC TEST Merkezi kuruldu. Projede ön görülen Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) kuruldu. Fiziksel mekânlar sınav yapılabilecek hale getirildi. Otomasyon Sistemleri, CNC Programcısı ve Elektrik Pano Montajcısı mesleklerinde teorik ve uygulamalı sınavların yapılması için uygun hale getirildi VOC TEST Merkezinin akredite edilebilmesi ve ona uygun çalışabilmesi için 15 Mayıs 2012 tarihinde İktisadi İşletme Kuruldu. Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezinin kurumsal alt yapısının oluşturulması ve tüzel kişiliğe kavuşturulması için gerekli olan ASO 1.OSB METES İktisadi İşletmesi 295

24 15 Mayıs 2012 tarihinde kuruldu. Test ve sertifikalandırma faaliyetleri bundan sonra bu kurum üzerinden yürütülecektir VOC TEST Merkezi için MYK ya Ön Yetkilendirme almak için müracaat edildi. MYK dan Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi yetkisi almak için 10 Eylül 2012 tarihinde müracaat edildi ve gerekli olan yetki alandı AKREDİTASYON için TÜRKAK a tarihinde müracaat edildi. Akreditasyon için MYK dan alınan yetkiye dayanılarak TÜRKAK a tarihinde müracaat edildi. Akreditasyon süreci devam etmektedir Ofis Ekipmanları ile Bilişim Malzemeleri Ekipmanları Satın alındı. Projede öngörülen ve gerekli olan ofis malzemeleri ile sınav laboratuarları ve bürolarda kullanılacak bilişim malzemeleri satın alınarak projenin hizmetine sunulmuştur Sınavların tamamı merkezimiz tarafından yapılacak şekilde organizasyon yapılmıştır. Bazı performans sınavları projemize destek veren kurumlarda, teknik donanımları kullanılarak, bizim tarafımızdan yapılacaktır. Bunun için yedi firma ile protokoller hazırlandı. Protokol imzalanan firmalar: EMEK Elektrik, Ulusoy Elektrik, EPTİM Elektrik, AYKON Pano, HİDROMEK, ERKUNT Mesleki Eğitim Merkezi, ASO TEKNİK KOLEJİ Akreditasyon başvurusunda bulunulacak her meslek için örnek belgeler hazırlandı. Akreditasyon başvurusunda bulunabilmek için Kalite El kitabı, Prosedürler, Prosesler, Organizasyon El kitabı ve Sınavları başaranlara verilecek belgeler hazırlandı. 296

25 Ekim 2012 Tarihleri arasında Almanya nın Hamburg kentine Uluslar Arası çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Almanya da yapılan mesleklerin seviyelere göre belirlenmesi standardizasyonu, belgelendirme ve sertifikalandırma sistemi incelendi. Bunların proje çalışmaları ile ilgili ilişkileri gözlendi. Alman mesleki eğitim sistemleri incelendi. Belgelendirme sistemlerine bakılarak projeye ve Türkiye ye olabilecek katkılarına bakıldı. Almanların resmi olmayan yollarla öğrenilen mesleklerin değerlendirme sistemleri ve bunları ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi alındı Mesleki Eğitim Sistemleri hakkında bilgiler alındı. Mesleki Eğitim sistemlerine göre belgelendirmenin nasıl yapıldığı konusu görüşüldü. 297

26 İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI 6.1. V. KISIM (II. Tevsii Alan) Alt Yapı İnşaatları Yapılması: 5.Kısım (II. Tevsii Alan) Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşi kapsamında, 5.kısmın Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Temiz su, Yağmursuyu, Kanalizasyon şebekeleri ile parseller arası istinat yapıları, trafik yolları, tretuvarları tamamlanmış ve trafik yollarının asfalt kaplaması da yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Farklı sektörlerdeki 5 adet üyemiz üretime geçmiştir. Birçok üyemizin de fabrika inşaatları devam etmektedir. 5. Kısım (II. Tevsii) Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşi kapsamına ilave olarak 6. Kısım Alt Yapı İnşaat Yapılması İşlerine başlanmıştır. Bu kapsamda; Bölgemiz 5. Kısmı ile 6. Kısmını birbirinden ayıran yüksek Hızlı Tren hattı 42 metre uzunluğunda 195 cm yüksekliğinde ön gerilmeli b.a. kirişlerden mamul köprü ile geçilecektir. Köprünün 5. Kısım tarafına 17 metre genişliğinde 325 metre uzunluğunda, 6. Kısım tarafına ise 17 metre genişliğinde 635 metre uzunluğunda bağlantı yolları ile Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Temiz su, Yağmursuyu, Kanalizasyon şebekeleri yapımına başlanmıştır Genel Hizmet ve Destek Alanının Alt Yapısı İle Betonarme Prefabrik Binalarının İnşaatının Yapılması Genel Hizmet ve Destek Alanı üzerine, toplam kapalı alanı 7288 m² olan 5 adet b.a. prefabrik bina ile Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Temiz su, Yağmursuyu, Kanalizasyon şebekeleri, trafik yolları, tretuvarları tamamlanmış ve trafik yollarının asfalt kaplaması da yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. 5 adet atölye binası içerisindeki 20 adet bağımsız bölümün tamamı işletmecilere kiraya verilmiştir. Ayrıca, Aressa ve Yetsan parselleri arasındaki yoldan ikinci bir bağlantı yolu yapılarak ulaşım kolaylığı sağlanmıştır. 298

27 6.3. Kreş Binası Yapılması: Cami binası yanında yer alan ve geçmiş yıllarda bankalara kullandırılan 900 m² zemin oturumuna sahip binanın kreş olarak yapılandırılması için uygulama projeleri hazırlatılmış ve MEB ile irtibata geçilerek işletmesinin MEB tarafından yapılması için ön mutabakat sağlanmıştır V. Kısım Tretuvarlarının Yapılması Bölgemiz 5.Kısım Yollarının tretuvarlarına kilitli parke taşı döşenmesi ile yol ve tretuvar kısmı arasında ligustrum dikilebilmesi için 40cm genişliğinde bitkisel toprak şeridi oluşturulması işi için alınan tekliflere göre yüklenici firması belirlenmiştir. Yüklenici firma uygulama çalışmalarına başlayarak, 5.Kısım Trafik Yollarının tretuvarlarına kilitli parke taşı ve bahçe bordürü döşenmesi işlerini tamamlamıştır Lojistik Köy Projesi: İkinci aşaması olan gelen-giden konteynırların sevkiyatının sağlanması ile gümrük işlemlerinin yapılması, yurt dışından gelen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılıncaya kadar bekletileceği antrepo, depolama işlerinin sağlanması ve bu işlemler için çalışacak olan personellerin bulunacağı idare binaları, ofis ve sosyal tesis binalarının yapılması için uygulama projeleri tamamlanmıştır. Ancak 2012 yılında TCDD taşıma fiyatlarının karayolu taşımacılığının üzerinde kalması sebebi ile söz konusu yatırım bir sonraki yıla aktarılması uygun görülmüştür Cami İlave İnşaatı: Bölgemiz Camisinin kapalı alanlarının özellikle Cuma namazlarında yetersiz kalması nedeniyle arka cephesindeki asfalt otopark alanı ile bir kısım yeşil alanında dahil edilmesi ile 1500 m² lik alanda revaklardan müteşekkil avlu oluşturulmuştur. Avlu kısmına 400 cm x 300 cm ölçülerinde 3 ayrı giriş kapısından girilmektedir. Avlu ve revak kısımlarının zemini 60x60 cm ölçülerinde ve 4 cm kalınlığında doğal taş ile yükseltilmiş döşeme sistemi ile kaplanmıştır. Çelik konstrüksiyondan mamul taşıyıcı sistemin, iç ve dış duvarları ile tavan kısımları fibercement ile kaplanmış ve yüzeyi boyanmıştır. Ayrıca 62 m² zemin oturumuna sahip Bay-Bayan WC-Abdest alma yeri yapılmıştır. Revaklı 299

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 4562 Sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin tanıdığı yetkiler çerçevesinde, Müteşebbis Heyet Kararları ile tespit edilen yatırım ve hizmetleri,

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 2. ve 3.Organize Sanayi Bölgesi. 48.Yıl

ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 2. ve 3.Organize Sanayi Bölgesi. 48.Yıl ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2. ve 3.Organize Sanayi Bölgesi 48.Yıl MALİ VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1GİRİŞ 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı GİRİŞ 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasasını takiben, Kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI II. ve III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYİ ODASI II. ve III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYİ ODASI II. ve III. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Giriş 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler 15 ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler Bölge Müdürlüğümüz Odamızın bir şubesi olarak 2005 yılında yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ihracat evrakları onayı, harç muafiyet

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO BRİFİNG DOSYASI 2015 1. BÖLÜM KURULUŞUN GENEL TANIMI KURUMUN ADI Atabey : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü KURUMUN ADRESİ Yeni Mahalle : Hastahane cad. TELEFON

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BHRS II. AŞAMA İNŞAAT VE E&M İŞLERİ SÖZLEŞMESİ 2010 Yılı Sonu İtibariyle Yapılan Toplam İş Miktarları

BHRS II. AŞAMA İNŞAAT VE E&M İŞLERİ SÖZLEŞMESİ 2010 Yılı Sonu İtibariyle Yapılan Toplam İş Miktarları Faaliyet ve Proje Bilgileri ÜNİVERSİTE HATTI GÜZERGAH PLANI BursaRay Hafif Raylı Sistemi İzmir Yolundaki mevcut Küçük Sanayi İstasyonu ile Uludağ Üniversitesi İstasyonu arasında uzanmaktadır ve yeni alınacak

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

DİĞER FAALİYETLER Beyaz Koza Spor Kulübü Bowling Turnuvası Eğitim Kurulunun İngiltere NFPC Eğitim Merkezi Ziyareti

DİĞER FAALİYETLER Beyaz Koza Spor Kulübü Bowling Turnuvası Eğitim Kurulunun İngiltere NFPC Eğitim Merkezi Ziyareti 14 DİĞER FAALİYETLER 14.1. Beyaz Koza Spor Kulübü Bowling Turnuvası Engelli kişilerin topluma kazandırılması yönünde faaliyetlerde bulunan Beyaz Koza Derneğine bağlı kulübün düzenlemiş olduğu Bowling Turnuvasına

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 1.Organize Sanayi Bölgesi. 48.Yıl

ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 1.Organize Sanayi Bölgesi. 48.Yıl ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1.Organize Sanayi Bölgesi 48.Yıl GİRİŞ 1 1.1 KAMULAŞTIRMA BÖLGEMİZ VE 5.KISIM KAMULAŞTIRMA VE PROJELENDİRME VE ALT YAPI İNŞAATI ÇALIŞMALARI Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24.08.2015 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ ANKARA 02.07 2010 1 TEMEL AMAÇLAR Projenin amacı; 1) İŞKUR tarafından yürütülmekte

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU 27.05.2013

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU 27.05.2013 2012 2013 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU 27.05.2013 2012 2012 FAALİYET RAPORU 1. Stratejik Plan Çalışmaları ve Kurumsallaşma 2. GOSB Tembelova Alanı Yol ve Altyapı İnşaatları 3. GOSB

Detaylı

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU 26 Eylül 2008: OMÜ senatosu tarafından Teknoparka arazi tahsisi gerçekleştirilmiştir. 01 Nisan 2009: Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

METES MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ KURULMASI PROJELERĠ

METES MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ KURULMASI PROJELERĠ METES MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ KURULMASI PROJELERĠ MESLEKĠ TEST VE SERTĠFĠKALANDIRMA MERKEZĠ (METES) KURULMASI PROJELERĠ SÖZLEġME MAKAMI: MERKEZĠ FĠNANS VE ĠHALE BĠRĠMĠ (MFIB) (CENTRAL

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ Faaliyet Raporu Genel Kurul Süreci GOSB Teknopark Tembelova Alanı GOSB Meydan Faaliyet Bütçesi 2012 Yılı Öngörülen Yatırımlar Gümrük Genişletilmiş AVM ve Bankalar Alanı Atıksu Altyapısının Yenilenmesi

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

BACADER e-bülten EYLÜL 2014

BACADER e-bülten EYLÜL 2014 BACADER e-bülten EYLÜL 2014 011 İSTANBUL DA BACACI SEVİYE 3-4 EĞİTİMLERİ YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri 01-11 Eylül 2014 ve 15-25 Eylül 2014 tarihlerinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Organize Sanayi Bölgelerinde Su ve Atıksu Yönetimi İAOSB Örneği Muammer KARADAŞ Çevre Y. Mühendisi Bölge Müdür Yardımcısı Yönetim İlk Genel Kurul 2003 yılında

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 2 0 1 4 Y I L I 4. D Ö N E M YAT I R I M R A P O R U Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Ve Rektörlük Hizmet Binası

Detaylı