2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi"

Transkript

1 2012 Yılı Faaliyet Raporları

2

3 GİRİŞ 4562 Sayılı OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği, Bölge İç Yönetmeliğinin tanıdığı yetkiler çerçevesinde, Müteşebbis Heyet Kararları ile tespit edilen yatırım ve hizmetleri, en ekonomik ve en etkin şekilde, gerçekleştirmek, hizmetlerimizden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşları azami derecede memnun etmek, Üyelerimize Bölgemizde faaliyet göstermenin ayrıcalığını tattırmak ve örnek bir Organize Sanayi Bölgesi olmak amacıyla yapılan hizmetlerle dolu bir yıl daha geride bırakılmıştır. Bölgemiz 954 hektar büyüklüğünde olup 321 adet sanayi parseli ile sanayicimizin hizmetine sunulmuştur. Bu parsellerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Toplam parsel sayısı 321 Faaliyette olan tesis sayısı 249 İnşaatı devam eden tesis sayısı 16 Ruhsat alıp İnşaatına henüz başlanmayan parsel sayısı 15 Altyapı inşaatı tamamlanmak üzere olan II.tevsii alan (5.Kısım) tahsisli parsel 41 Üyelerimizin sanayi ve sosyal alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yıl içerisinde yapılan faaliyetlerimiz kısaca aşağıda sunulmuştur. 275

4 İMAR FAALİYETLERİ 1.1. Bölgemiz 4. kısımda yer alan 70 adet sanayi parselinin tamamının tahsisi yapılmıştır. Bu gün itibari ile 55 adet sanayicimiz inşaatını tamamlayarak işletmeye geçmiş olup 13 adet sanayicimizin inşaatı devam etmektedir. Henüz 2 adet sanayicimiz inşaatına başlamamıştır yılı içerisinde 20 adet Yapı Ruhsatı ile 15 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir Bölgemiz (II. tevsii alan)5.kısım da yer alan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki arazilerden 2009 yılında satın alınan m 2 alana, ilaveten 2011 yılında m yılında taşınmaz satın alınarak, Maliye hazinesinden 5.kısım ve lojistik köy alanı olarak toplam m 2 taşınmazın tapuları Bölge adına alınmıştır Ayrıca Sincan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 parça halinde 1396 m 2 taşınmazın yazışmalar ile alınamaması üzerine kamulaştırma davası açılmıştır. Kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sırasında Sincan Belediyesi ile varılan anlaşmaya istinaden taşınmazların tapusu Bölge Müdürlüğümüz adına tescil edilmiştir Bölgemiz (II. tevsii alan) 5. kısım da yer alan ve Sincan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan ve kadın sığınma evleri nedeniyle müteahhit ile hukuki sorunları bulunan m 2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 1048 nolu parselin hukuki sorunları halen devam etmektedir. Ancak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak Hukuki sorunu devam eden m 2 yüzölçümlü 1172 nolu parsel üzerinde bulunan Kadın Sığınma Evlerinin hukuki sorunu çözülünceye kadar yıkılmaması taahhüdü verilerek taşınmazın tapusu Bölge Müdürlüğümüz adına alınmıştır Bölgemiz (II tevsii alan) 5. kısım da yer alan 76 parsel m 2 yüzölçümlü şahıs arazilerinden 3 parsel m 2 taşınmazın tapusu Kamulaştırma davaları devam etmekte olduğu için alınamamıştır. Bunlardan da 1 adet 5880 m 2 taşınmaz maliklerinin sayısının fazla olması bir kısmının ölümü nedeniyle varisleri ve isim tashihi nedeniyle 276

5 davası uzamıştır. 2 adet 5248 m 2 yüzölçümlü taşınmazında kamulaştırma davası devam etmektedir Bölge Müdürlüğümüzün Kamulaştırma yetkisine yapılan itiraz nedeniyle Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar sonrası 4562 Sayılı OSB Kanununda değişiklik yapılarak; OSB lere kamulaştırma yapma yetkisi tanınmıştır Bölgemiz 5.kısım altyapı inşaatı ( hafriyat, yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, 5000 m 3 kapasiteli su deposu, doğalgaz, elektrik ve Telekom şebeke inşaatı işleri, trafo binaları yapımı) tamamlanmıştır. Asfaltlama, bordür ve yeşillendirme çalışmaları tamamlanarak sanayi parselleri sanayicilerimize teslim edilmiştir. 277

6 1.9. Bölgemiz 5.kısımda planlanan m 2 sanayi parselinden m 2 si Maliye Hazinesinin ada 1 nolu parseldeki mülkiyeti ile takas edilmek üzere ayrılmış olup kalan sanayi parselinden m 2 si sanayicilere tahsis edilmiştir. Bu da onaylı sanayi parselinin % 83 üne tekabül etmektedir Bölgemiz Eski Bölge Müdürlüğü binasının bulunduğu 3005 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu alana Müteşebbis Heyet tarafından ASO Anadolu Teknik Lisesi 278

7 binası yapılmasına karar verilmiş olup; proje çalışmaları tamamlanan okul binasının inşaat ihalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlanmıştır Bölgemiz onaylı imar planında yapılmasına ihtiyaç duyulan imar planı tadilatı çalışmaları tamamlanmış olup onay için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunulmuştur Bölgemiz onaylı imar planı ile 4.kısım onaylı imar planlarında değişiklik yapan Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/ ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar planına, Bölge Müdürlüğümüzce itiraz edilmiş ve Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2007/1167 esas sayılı dosyası devam eden dava tarihinde sonuçlanmıştır. Bölgemiz sınırları içerisindeki plan kararlarının iptaline ancak ulaşım güzergahları ile yol bağlantılarına ilişkin itirazlarımızın reddine karar verildiğinden dava 11/09/2009 tarihinde temyiz edilmiştir. Danıştay 6. Dairenin 2009/14188 esas 2012/2558 sayılı kararında Ankara 9. İdare Mahkemesinin iptale ilişkin kararın onanmasına reddine yönelik kısmın ise bozulmasına karar verilerek lehimize bozma işlemi gerçekleşmiştir Bölgemiz Lojistik köy sınırları içerisinde yer alan DLH ya tahsisli maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazların alımı çalışmaları devam etmektedir. Aynı yerdeki şahıs arazilerinden yaklaşık 3 parça halinde m 2 taşınmaz anlaşma yoluyla satın alınmıştır. Çok ortaklı (yaklaşık 50 kişi) m 2 yüzölçümlü 38 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması için dava açılmıştır Altyapı çalışmaları tamamlanan Bölgemiz Lojistik köyünden tren seferleri başlamış olup, arazinin yaklaşık m 2 lik kısmı ise hafif raylı sisteme hizmet veren bir firmaya tahsis edilmiştir. Bu alanın imar planı çalışmaları da devam etmektedir Bölgemiz içerisinden geçen ve Bölgemizi ikiye bölen Ankara - İstanbul hızlı tren hattı güzergâhındaki tescil harici yol ve parklara tapu çıkartılarak DDY tarafından kamulaştırılması sağlandı. Ancak Yargıtay tarafından bozulan dava dosyalarının, yargılaması Sincan Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam etmekte ve mahkemece belirlenen fark bedelleri DDY na ödenmektedir Bölgemiz içerisinde yer alan taşınmazlar için emlak vergisinin, çevresindeki emlak vergi değerlerine göre yüksek olması nedeniyle Vergi Mahkemesi nezdinde itiraz davası açılmış olup dava devam etmektedir Bölgemiz II.tevsii alan (5.kısım) da yer alan sanayi parsellerinin bir kısmının deşarj ve drenajı için hızlı tren hattı ile Osmaniye köyü su deposu tarafındaki konutlar arasında kalan ve yer seçimi onaylanan Bölgemiz 5. Kısım a komşu 10 hektarlık alandan üretilen m 2 yüzölçümlü sanayi parselinden de m 2 sanayi parseli sanayicilere 279

8 tahsis edilmiştir. Ayrıca bu alanın altyapı çalışmaları da 5. Kısım altyapı çalışmaları ile birlikte tamamlanmıştır Bölgemizi ikiye bölen ve Hızlı tren hattı kuzeyinde kalan yaklaşık m 2 alan Bölgemiz II. tevsii alana dahil edilmiş olup kamulaştırma, rızaen satın alma ve araziye geçiş için Hızlı Tren Hattı üzerinden köprü ve yol çalışmaları devam etmektedir. 280

9 DOĞAL GAZ DAĞITIM HİZMETLERİ 2.1. Üyemize verilen hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi ve doğal gaz şebekesinin güvenli bir şekilde işletilebilmesi için hatların, şebeke ekipmanlarının ve RS istasyonlarının kontrol ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmıştır. Ayrıca Bölgemiz 5. Kısmının doğal gaz altyapısı tamamlanarak işletmeye açılan ve doğal gaz tesisatlarını tamamlayan 4 firmanın tesisatları kontrol edilerek tesislere doğal gaz verilmiştir Bölgemiz pissu ve yağmur suyu pompalar ile deşarj edilmektedir. Sağanak yağışlar dolayısı ile meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçmek ve bu riski minimize etmek için keson ve burgulu kuyu pompalarının sürekli çalışır durumda bulundurmak amacıyla günlük kontrolleri ile periyodik olarak kontrol ve bakımları yapılmaktadır. 281

10 2.3. Bölgemiz sosyal tesislerinin ısıtma ve havalandırma sisteminin verimli bir şekilde çalışması için gerekli bakımlar, personelimiz marifetiyle ve dışarıdan hizmet alınarak yürütülmektedir İş sağlığı ve güvenliği yöneltmeliği gereği üyelerimizin basınçlı kaplar ile kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri ve asansör ruhsatlandırma işlemleri yürütülmektedir. 282

11 ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ 3.1. Bölgemiz 5.Kısımda Bulunan Firmaların AMR Sistemine Eklenilmesi: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz 5.kısımda faaliyet gösterecek olan fabrikaların sayaçlarının AMR sistemine aktarılması için gerekli malzemelerin alınması ve mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri için tahmini olarak TL ödenek öngörülmüştür. Bölgemiz 5. Kısımda faaliyet gösterecek olan fabrikaların sayaçlarının AMR sistemine aktarılması ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir Cami İlave İnşaatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz camisinin kapalı alanlarının özellikle Cuma namazlarında yetersiz kalması nedeniyle yeni yapılan Cami avlusu, şadırvan ve abdest alma yerlerinin elektrik yapım işleri ve ilgili alanların seslendirilmesi için TL harcama yapılmıştır Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Ofis İnşaatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz ASORA Ticaret Merkezi Binası D Blok 2.Katındaki 1200 m 2 lik alan ile 2. Bodrum katındaki 700 m 2 alanın inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile dekorasyon işlerinin yapılması için TL ödenek öngörülmüştür. Söz konusu Metes projesine ait ihale Bölgemiz tarafından yapılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Metes Proje Ofislerinin Dekorasyon inşaatının yapılması işi kapsamında yapılan elektrik imalatları için TL ödenek harcanmıştır tarihinde söz konusu işe ait imalatlar tamamlanarak işin geçici kabulü yapılmıştır ASO Anadolu Teknik Lisesi İnşaatı: Meslek lisesinin yapılması planlanan arazide bulunan, Bölgemiz elektrik şebekesine ait Sosyal Tesisler Dağıtım merkezinin yıkılması işleri kapsamında 1 adet orta gerilim 283

12 hücresi, 1 adet 630 kva lık trafo ve bu trafodan beslenen 9 adet ağ panosu, akü redresör grubunun demontaj işlerine ait işçilik Bölgemiz personelleri tarafından yapılmıştır. Bu işlerin yapımı için TL harcanmıştır eğitim döneminde öğrencilerin geçici olarak eğitimlerinin İNTES okul binasında yapılması için burada bulunan 2 sınıfın elektrik işleri Bölgemiz personeli tarafından yapılmıştır. Bu işlerin yapımı için 1500 TL harcanmıştır. Okul inşaatına ait elektrik işlerinin yapımı için ihale bedeli ,78 TL ve Yurt inşaatına ait elektrik işlerinin yapımı için ihale bedeli ,41 TL dir. Söz konusu işe ait inşaat işleri halen devam etmektedir İtfaiye Binası İnşaatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Bölgemiz içerisinde İtfaiye Binası yapım işleri için TL ödenek öngörülmüştür. İtfaiye binası elektrik yapım işleri için ihale bedeli ,24 TL dir. Söz konusu işe ait inşaat işleri halen devam etmektedir Lojistik Köy Elektrik Altyapısının İmalatı: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemizdeki Lojistik köye ait tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temin ve dağıtımı için Dağıtım ve Trafo merkezleri, çevre aydınlatma sistemleri ve hizmet binalarına ait elektrik tesislerinin kurulması öngörülmüştür. Lojistik köye ait yükleme boşaltma alanlarının aydınlatılması tamamlanmıştır. Lojistik Köyü besleyecek olan trafo merkezine giden ve hangarlara giden hatların elektrik borulaması işi tamamlanmıştır. Ancak İdari Binanın, Yapılacak olan hangarların ana besleme hattı, elektrik tesisatları ve çevre aydınlatması için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu faaliyetin gerçekleşmesi için öngörülen ödenek TL dir. Lojistik Köy projesinin yapımı için elektrik uygulama projeleri hazırlanmış olup 2012 yılında henüz işin ihalesi yapılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır Enerji Yönetim Merkezi: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Enerji Verimliği Kanunu gereği, OSB lerde Enerji Yönetim Merkezi nin kurulması ve bu merkezde bulunması gereken test aletlerinin alınması için TL ödenek öngörülmüştür. 284

13 2012 yılında Enerji Yönetim biriminin kurulması için Elektrik İşletme Md. Memet ASLAN Enerji Yöneticisi eğitimi faaliyetlerine katılmıştır. Konu ile ilgili eğitim ve organizasyon çalışmaları devam etmektedir Kısım Alt Yapı Yatırımları: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, 5.Kısım (II. Tevsii Alan) Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşinin tarihinde biteceği, ancak mevsim şartları ile kalan imalatlara bakıldığında Yüklenici firmanın taahhüdü altındaki işlerin bir kısmının 2012 yılına sarkacağı öngörülerek elektrik işlerinin yapımı için ,51 TL ödenek öngörülmüştür yılında Bölgemiz V.Kısım elektrik alt yapı imalatları için ,48 TL harcanmıştır. Bölgemiz 5. kısım elektrik dağıtım şebekesi yapım işine ait imalatlar halen devam etmektedir. 285

14 3.9. Genel Hizmet ve Destek Alanlarının Elektrik Altyapı İşi: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Genel Hizmet Destek Alanında bulunan atölyelere elektrik temin edilmesi amacıyla Elektrik menhollerinin yapılması, elektrik hattı borulamasının yapılması, trafo merkezi binasının yapılması, Bina iç tesisatı ve paratoner tesis edilmesi, bu alana ait aydınlatma şebekesinin yapılması işleri için 2011 yılında yapılan ihale sonucu ,12 TL bedel karşılığında verilmiştir. Geri kalan elektrik işlerinin yapımı için de TL ödenek öngörülmüştür. Kadın sığınma evlerinin bu alana ilave edilmesi durumunda ilave atölye alanlarına ait tesislerin enerjilendirilmesi ve yeni alanın aydınlatılması içinde ayrı olarak TL ödenek öngörülmektedir yılında Genel Hizmet Destek alanının faaliyete geçmesi için toplamda TL ödenek öngörülmüştür yılında Genel Hizmet Destek alanında bulunan atölyelere elektrik temin edilmesi amacıyla 1 adet Trafo Merkezi yapılması ve bu trafo merkezi ile atölyeler arasındaki elektrik ve Telekom alt yapı borulaması ve menhollerinin yapım işi ve bu alana ait aydınlatma şebekesinin yapım işleri müteahhit firma tarafından tamamlanarak ,04 TL ödenek harcanmıştır. Bu harcanan ödeneğin ,61 TL miktarı trafo binasının inşaat işleri için ödenmiştir. Ayrıca Genel Hizmet Destek Alanında bulunan atölyelerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Atölyelere ait alçak gerilim kablolarının, panolarının temin ve tesisi, enerjinin temin edildiği dağıtım merkezi DM 5.1 ile GHDA trafosu arasındaki enerji hattının temin ve tesisi için (orta gerilim kablosu ve trafolar, ana besleme panoları) yaklaşık ,567 Euro ödenek harcanmıştır. 286

15 3.10. Bakım-İşletme Faaliyetleri: 2012 yılı bütçe ve çalışma raporunda, Bölgemiz elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi esnasında bakım veya yatırım faaliyetlerinde bulunmak için TL ödenek öngörülmüştür. Bölgemiz Ana Giriş Nizamiyesinde bulunan aydınlatma direklerine ait armatürler enerjinin daha verimli kullanılması ve tasarruf sağlanması amacıyla led armatürler ile değiştirilmiştir. Bu işlerin temin ve tesisi için Euro ödenek harcanmıştır Bölgemiz Üyelerine Daha Ucuz Enerji Temini: 2012 yılı içerisinde üyelerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin en ekonomik olarak tedarik edilmesi için birçok tedarikçi ile görüşmeler yapılmıştır tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane Ulaşım San. A.Ş. firması ile ucuz enerjinin temin edilmesi için ikili anlaşmaya varılmıştır. İkili anlaşma neticesinde TEDAŞ 1. Nolu Tek Terim Tek Zamanlı Sanayi Tarifesi üzerinden yapılan iskonto ile üyelerimize daha ucuz enerji temini sağlanmıştır Bölgemizin Artan Güç Talebini Karşılamak İçin Yapılan Çalışmaları: 2012 yılında; Bölgemizdeki mevcut elektrik kullanım kapasitesinin artması ve yakın zamanda ilave fabrikalarında faaliyete geçecek olmasından dolayı TEİAŞ tan 287

16 sağlanan mevcut enerji kaynakları artık artan enerji talebimize karşılık veremeyecek duruma gelmiştir. Bu konunun çözümü için Bölgemiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuştur. TEİAŞ a yapılan müracaatlar neticesinde Sincan ve Bölgemizi besleyen 2 adet 100 MVA lık 154/34.5 kv trafoya ilave olarak TEİAŞ tarafından üçüncü bir 100 MVA lık trafonun tesis edilmesi için TEİAŞ, 2011 yılı yatırım planlamasında olmamasına rağmen ikna edilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. Yapımı TEİAŞ tarafından üstlenilen ilave trafonun 2011 yılı sonunda başlayan çalışmaları 2012 ilk çeyreğinde tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Artan enerji talebimizin karşılanabilmesi için TEİAŞ tarafından 3 adet ilave fider tahsisi yapılmıştır. Şu an Bölgemiz yapılan çalışmalar neticesinde 7 adet fiderden enerji alacak duruma gelmiştir. Ayrıca TEİAŞ ile yapılan görüşmelerde 1 adet daha fiderin Bölgemize tahsisi hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yeni fiderin Bölgemize tahsisi için TEiAŞ a 1 adet enclosed Orta gerilim hücresi alınmış olup Bölgemize tahsisi yapılacak fiderin donatılması için gerekli akım trafoları ve orta gerilim kablosu Bölgemiz tarafından sağlanılacak olup gerekli çalışmalar TEİAŞ personelleri tarafından yapılacaktır Bölgemiz C-28 ve C-29 Parsellerinden geçen ENH Deplasesi İçin Yapılan Çalışmalar: Bölgemiz 5. Kısım C-28 ve C-29 Parsellerinden geçen 34,5 kv ENH deplasesi çalışmaları tamamlanarak söz konusu hat parsellerin dışına alınmıştır 288

17 BİLGİ İŞLEM ve HABERLEŞME Kısım ile Genel Hizmet ve Destek Alanlarının Özel Haberleşme Platformuna Dahil Edilmesi ve SCADA, AMR, Haberleşme Altyapılarının yapılması: Bölgemiz 5. Kısım Dağıtım Merkezleri ve Dağıtım Merkezleri ile Fabrikalar arasında kurulumu yapılacak SCADA, AMR ve HABERLEŞME fiber optik alt yapısı ve aktif cihaz kurulum projesi tamamlanmıştır. Daha sonra bu projeye dahil edilen Genel Hizmet ve Destek alanı Haberleşme fiber optik alt yapı tamamlanmıştır. Her iki projede yer alan Telekomünikasyon Alt Yapısı bitirilmiş olup İnternet ve Telefon erişimi sağlanmıştır Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bilişim ve Haberleşme Platformunun Oluşturulması Projesi Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen ve Bölge üyelerine ayrıcalıklı hizmet verecek olan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bilişim ve Haberleşme Platformunun Oluşturulması projesi tamamlanmıştır. Proje temel olarak 4 ana aşamadan oluşmaktadır. I. Fiber Kablo Alımı II. III. IV. Fiber Optik Ağ İşçilik Hizmeti Aktif Cihaz Alımı Yazılım Uygulamaları (Sanal Fuar, E-ticaret, E-eğitim) Sanal Fuar, E-ticaret, E-eğitim uygulamaları altında gerçekleştirilen yazılım projesi, Bölge işletmelerinin ihtiyaçları ve Bölgemizin tanıtımı hedef alınarak yapılmış olup Türkiye de ilk olma özelliğini taşımaktadır. 289

18 4.3. Internet Hızı 150 Mbps dan 250 Mbps a Çıkartılmıştır. Bölgemizde artan internet talebi üzerine Metro Ethernet internet çıkışı 250 Mbps a yükseltilmiştir. 290

19 4.4. ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Omurga Anahtarlama Cihazı Alımı Yapıldı: Bölgemiz işletmelerinin artan internet ihtiyacından dolayı ve 5.Kısım, Genel Amaçlı Sanayi Parsellerinin Bölgemize eklenmesi ile yoğunlaşan veri trafiğinden dolayı Omurga Anahtarlama cihazı daha üst seviyede bir cihazla değiştirilmiştir ASORA İş Merkezi Yanındaki GSM baz İstasyonları Kafes Kuleye taşındı. ASORA iş merkezi yanında hizmet vermekte olan ses operatörlerine ait GSM Baz istasyonları Atölye binası yanında 50 mt. Yüksekliğindeki kafes kulede toplanarak hem görsel açıdan daha uygun hem de insan sağlığı açısından daha kontrollü bir yapı sağlanmış oldu Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı (ERP) Devreye Alındı Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kullanılmakta olan kurumsal kaynak planlama yazılımı ile Bölge Müdürlüğü personelinin ihtiyacı olan bütün yazılımsal kaynaklar tek bir merkez program(erp) altında toplandı. Böylece bütün finansal yönetim sistemi ve müdürlüklerin ihtiyacı olan yazılımların yönetimi ve takibi kolaylaştı. 291

20 4.7. ASO Anadolu Teknik Lisesi Binası Ağ ve Telefon Alt Yapısı Kuruldu Özel Ankara Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi binasının ilk yıl eğitiminin yapılacağı binada internet, telefon ve veri erişim alt yapısı kuruldu ve faaliyete geçirildi Hacettepe Meslek Yüksek Okulu Ağ ve Telefon Altyapısı Kuruldu ASORA iş merkezi içerisinde yer alan Hacettepe Meslek Yüksek Okulu internet, veri ve telefon alt yapısı kuruldu ve faaliyete geçirildi Bölge Müdürlüğündeki Personel Bilgisayarlarının Anti Virüs Yazılımları Yenilendi personeli tarafında kullanılmakta olan Anti Virüs yazılımları güncellendi Özel Web Alan Adları Alındı Tescil hakkı ne ait olmak üzere aşağıdaki yeni alan adları alındı ve kullanılmaya başlandı. 1.Sanalosb.com.tr 2.Asotek.com.tr 3.Asokoleji.com.tr 4.Asoteknikkoleji.com.tr 5.Asotek.org.tr 7. Asotek.net 8. Asokoleji.net 9. Asotek.org 10. Asoteknikkoleji.org 11. Asokoleji.org 6.Asoteknikkoleji.net 292

21 PROJE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ 5.1. Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi nin (UYEP) hibe bileşeni olan VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında; elektrikli teçhizat imalatı alt sektöründe Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması projesi Bölge Müdürlüğümüzce tarihinden itibaren yürütülmeye başlanmıştır. 2 yıllık bu proje kapsamında seçilen on meslekte (Otomasyon Sistemleri Programcısı: Seviye 4-5; CNC Programcısı: Sev.4-5; Elektrik Pano Montörü: Sev.3-4-5; Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı: Sev.4-5; Yüksek Gerilim Teçhizatı Kablo Aksesuarları Montörü: Sev.4) Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile Ulusal Yeterlilikler (UY) hazırlanmakta olup; UMS taslakları 1 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 1 ay süreyle kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerine sunulmuş bulunmaktadır. Proje kapsamında Otomasyon Sistemleri Programcısı: Seviye 4-5 ile Elektrik Pano Montörü: Sev için Bölge Müdürlüğümüzde VOC-TEST Merkezi kurulacaktır. Akredite edilecek bu Merkezde, seçilen meslekler için bilgi ve beceri sınavları yapılarak, AB ülkelerinde de geçerli olabilecek sertifikalar verilecektir. Projeye ilişkin ayrıntılı bilgi ve dokümanlara adresindeki web sitesinden ulaşılabilmektedir. 293

22 5.2. Projede Öngörülen 10 Meslekte Ulusal Meslek Standartları Hazırlandı ve Resmi Gazetede yayınlandı. 01 Haziran Eylül 2012 tarihleri arasında hazırlanan Ulusal Meslek Standartlarının 4 tanesi 5. Seviyede, 5 tanesi 4. Seviyede ve bir tanesi de 3. Seviyede olmak üzere aşağıdaki tabloda isimleri ve seviyeleri verilen toplam 10 Meslekte hazırlanmıştır. Bunlar; Sıra No Mesleğin Adı Yayın Tarihi 1 Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye CNC Programcısı Seviye CNC Programcısı Seviye Elektrik Pano Montajcısı Seviye Elektrik Pano Montajcısı Seviye Elektrik Pano Montajcısı Seviye Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montörü Seviye Meslekte Ulusal Yeterlilikler (UY) Hazırlandı ve MYK Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yayınlandı. Üstteki tabloda verilen 10 meslekte 03 Şubat Haziran 2012 tarihleri arasında, bir Akademisyen, bir meslek öğretmeni ve dört alan uzmanından oluşan altı kişilik dört çalışma gurubu tarafından Ulusal Yeterlilikler hazırlanmıştır. Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4, Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye 5 ve Elektrik Pano Montajcısı Seviye Meslekleri 27 Temmuz 2012 tarihinde MYK Sektör Komitesi tarafından görüşülerek kabul edilmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. CNC Programcısı Seviye 4-5 meslekleri 29 Ağustos 2012 Tarihinde MYK Metal Sektör Komitesinde görüşülerek kabul edilmiş ve MYK Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elamanı Seviye 4-5 ve Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarı Montajcısı Seviye 4 meslekleri Ulusal Yeterlilikleri de 20 Eylül 2012 tarihinde MYK Sektör Komitesinde görüşülerek kabul edilmiş ve MYK Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 294

23 5.4. Ulusal Yeterlilikler (UY) ler için Pilot sınavlar yapıldı: Ulusal Yeterliliklerin test edilmesi için MYK ve TÜRKAK tarafından yapılması istenen pilot sınavlar her meslek için gerçekleştirilmiştir. Bu sınavlarda görülen aksaklıklar Ulusal Yeterliliklere yansıtılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır VOC TEST Merkezi kuruldu. Projede ön görülen Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) kuruldu. Fiziksel mekânlar sınav yapılabilecek hale getirildi. Otomasyon Sistemleri, CNC Programcısı ve Elektrik Pano Montajcısı mesleklerinde teorik ve uygulamalı sınavların yapılması için uygun hale getirildi VOC TEST Merkezinin akredite edilebilmesi ve ona uygun çalışabilmesi için 15 Mayıs 2012 tarihinde İktisadi İşletme Kuruldu. Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezinin kurumsal alt yapısının oluşturulması ve tüzel kişiliğe kavuşturulması için gerekli olan ASO 1.OSB METES İktisadi İşletmesi 295

24 15 Mayıs 2012 tarihinde kuruldu. Test ve sertifikalandırma faaliyetleri bundan sonra bu kurum üzerinden yürütülecektir VOC TEST Merkezi için MYK ya Ön Yetkilendirme almak için müracaat edildi. MYK dan Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi yetkisi almak için 10 Eylül 2012 tarihinde müracaat edildi ve gerekli olan yetki alandı AKREDİTASYON için TÜRKAK a tarihinde müracaat edildi. Akreditasyon için MYK dan alınan yetkiye dayanılarak TÜRKAK a tarihinde müracaat edildi. Akreditasyon süreci devam etmektedir Ofis Ekipmanları ile Bilişim Malzemeleri Ekipmanları Satın alındı. Projede öngörülen ve gerekli olan ofis malzemeleri ile sınav laboratuarları ve bürolarda kullanılacak bilişim malzemeleri satın alınarak projenin hizmetine sunulmuştur Sınavların tamamı merkezimiz tarafından yapılacak şekilde organizasyon yapılmıştır. Bazı performans sınavları projemize destek veren kurumlarda, teknik donanımları kullanılarak, bizim tarafımızdan yapılacaktır. Bunun için yedi firma ile protokoller hazırlandı. Protokol imzalanan firmalar: EMEK Elektrik, Ulusoy Elektrik, EPTİM Elektrik, AYKON Pano, HİDROMEK, ERKUNT Mesleki Eğitim Merkezi, ASO TEKNİK KOLEJİ Akreditasyon başvurusunda bulunulacak her meslek için örnek belgeler hazırlandı. Akreditasyon başvurusunda bulunabilmek için Kalite El kitabı, Prosedürler, Prosesler, Organizasyon El kitabı ve Sınavları başaranlara verilecek belgeler hazırlandı. 296

25 Ekim 2012 Tarihleri arasında Almanya nın Hamburg kentine Uluslar Arası çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Almanya da yapılan mesleklerin seviyelere göre belirlenmesi standardizasyonu, belgelendirme ve sertifikalandırma sistemi incelendi. Bunların proje çalışmaları ile ilgili ilişkileri gözlendi. Alman mesleki eğitim sistemleri incelendi. Belgelendirme sistemlerine bakılarak projeye ve Türkiye ye olabilecek katkılarına bakıldı. Almanların resmi olmayan yollarla öğrenilen mesleklerin değerlendirme sistemleri ve bunları ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi alındı Mesleki Eğitim Sistemleri hakkında bilgiler alındı. Mesleki Eğitim sistemlerine göre belgelendirmenin nasıl yapıldığı konusu görüşüldü. 297

26 İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI 6.1. V. KISIM (II. Tevsii Alan) Alt Yapı İnşaatları Yapılması: 5.Kısım (II. Tevsii Alan) Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşi kapsamında, 5.kısmın Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Temiz su, Yağmursuyu, Kanalizasyon şebekeleri ile parseller arası istinat yapıları, trafik yolları, tretuvarları tamamlanmış ve trafik yollarının asfalt kaplaması da yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Farklı sektörlerdeki 5 adet üyemiz üretime geçmiştir. Birçok üyemizin de fabrika inşaatları devam etmektedir. 5. Kısım (II. Tevsii) Alt Yapı İnşaatları Yapılması İşi kapsamına ilave olarak 6. Kısım Alt Yapı İnşaat Yapılması İşlerine başlanmıştır. Bu kapsamda; Bölgemiz 5. Kısmı ile 6. Kısmını birbirinden ayıran yüksek Hızlı Tren hattı 42 metre uzunluğunda 195 cm yüksekliğinde ön gerilmeli b.a. kirişlerden mamul köprü ile geçilecektir. Köprünün 5. Kısım tarafına 17 metre genişliğinde 325 metre uzunluğunda, 6. Kısım tarafına ise 17 metre genişliğinde 635 metre uzunluğunda bağlantı yolları ile Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Temiz su, Yağmursuyu, Kanalizasyon şebekeleri yapımına başlanmıştır Genel Hizmet ve Destek Alanının Alt Yapısı İle Betonarme Prefabrik Binalarının İnşaatının Yapılması Genel Hizmet ve Destek Alanı üzerine, toplam kapalı alanı 7288 m² olan 5 adet b.a. prefabrik bina ile Elektrik, Telekom, Doğalgaz, Temiz su, Yağmursuyu, Kanalizasyon şebekeleri, trafik yolları, tretuvarları tamamlanmış ve trafik yollarının asfalt kaplaması da yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. 5 adet atölye binası içerisindeki 20 adet bağımsız bölümün tamamı işletmecilere kiraya verilmiştir. Ayrıca, Aressa ve Yetsan parselleri arasındaki yoldan ikinci bir bağlantı yolu yapılarak ulaşım kolaylığı sağlanmıştır. 298

27 6.3. Kreş Binası Yapılması: Cami binası yanında yer alan ve geçmiş yıllarda bankalara kullandırılan 900 m² zemin oturumuna sahip binanın kreş olarak yapılandırılması için uygulama projeleri hazırlatılmış ve MEB ile irtibata geçilerek işletmesinin MEB tarafından yapılması için ön mutabakat sağlanmıştır V. Kısım Tretuvarlarının Yapılması Bölgemiz 5.Kısım Yollarının tretuvarlarına kilitli parke taşı döşenmesi ile yol ve tretuvar kısmı arasında ligustrum dikilebilmesi için 40cm genişliğinde bitkisel toprak şeridi oluşturulması işi için alınan tekliflere göre yüklenici firması belirlenmiştir. Yüklenici firma uygulama çalışmalarına başlayarak, 5.Kısım Trafik Yollarının tretuvarlarına kilitli parke taşı ve bahçe bordürü döşenmesi işlerini tamamlamıştır Lojistik Köy Projesi: İkinci aşaması olan gelen-giden konteynırların sevkiyatının sağlanması ile gümrük işlemlerinin yapılması, yurt dışından gelen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılıncaya kadar bekletileceği antrepo, depolama işlerinin sağlanması ve bu işlemler için çalışacak olan personellerin bulunacağı idare binaları, ofis ve sosyal tesis binalarının yapılması için uygulama projeleri tamamlanmıştır. Ancak 2012 yılında TCDD taşıma fiyatlarının karayolu taşımacılığının üzerinde kalması sebebi ile söz konusu yatırım bir sonraki yıla aktarılması uygun görülmüştür Cami İlave İnşaatı: Bölgemiz Camisinin kapalı alanlarının özellikle Cuma namazlarında yetersiz kalması nedeniyle arka cephesindeki asfalt otopark alanı ile bir kısım yeşil alanında dahil edilmesi ile 1500 m² lik alanda revaklardan müteşekkil avlu oluşturulmuştur. Avlu kısmına 400 cm x 300 cm ölçülerinde 3 ayrı giriş kapısından girilmektedir. Avlu ve revak kısımlarının zemini 60x60 cm ölçülerinde ve 4 cm kalınlığında doğal taş ile yükseltilmiş döşeme sistemi ile kaplanmıştır. Çelik konstrüksiyondan mamul taşıyıcı sistemin, iç ve dış duvarları ile tavan kısımları fibercement ile kaplanmış ve yüzeyi boyanmıştır. Ayrıca 62 m² zemin oturumuna sahip Bay-Bayan WC-Abdest alma yeri yapılmıştır. Revaklı 299

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı 1.1. Elektrik Yatırımı YATIRIMLAR Elektrik dağıtım şebekesinde, oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması için yedek malzemelerin hazırda bulundurulmasına ihtiyaç vardır. Bu malzemelerden;

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2014 "Mersinliler; Mersine sahip çıkınız... Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediye bilgisayar sistemi kullanıcıları için kullanıcı adları ve şifreler oluşturmak ya da iptal etmek, yetkilerine göre sistem kaynaklarına erişim sağlamak ya da kısıtlamak, (e-posta, programlar, veri

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı