DOĞA SPORLARI TURİZMİ ALT YÖNETİM PLANI ISPARTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞA SPORLARI TURİZMİ ALT YÖNETİM PLANI ISPARTA"

Transkript

1 Ocak 2008 TASLAK RAPOR I DOĞA SPORLARI TURİZMİ ALT YÖNETİM PLANI ISPARTA Kuruluş YAZAN:

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 2 Başlarken 3 A. Bölgede 2008 Yılında Satışa Sunulabilecek Doğa Sporları Ve Turizm Faaliyetlerinin İhtiyaçlarına Yönelik Planlama Önerileri 4 1. St. Paul Yolu St. Paul Yolu Planı 6 2. Yamaç Paraşütü Yamaç Paraşütü Planı 9 3. Dağcılık Dağcılık, Trekking, Hiking Planı (Taslak) 11 B. Bölgede Yapılması Planlanan Diğer Doğa Sporları Ve Turizm Faaliyetlerinin İhtiyaçlarına Yönelik Planlama Önerileri 12 Sonsöz 13 Referanslar 14 Ek 1: Bütçe Hedef Ek 2. Adnan Bey den Gelen Turizm Programları Başlıklı Talep 21 Ek 3. Isparta da Turizm Ekseninde Planlanabilecek Diğer Falliyetler 22

3 Sayfa 3 BAŞLARKEN İlk rapor kapsamında sorumlu olunan başlık Doğa sporları turizmi dir. Ancak Ek:2 de görüleceği üzere sorumluluk alanı; spor, rekreasyon, turizm kavramları ekseninde aşağıdaki kavramları ve içeriğindeki değerleri de kapsamaktadır: Heritage Tourism: Miras Turizmi (Natural, Historical and Culturel Heritage:Doğal, Tarihi ve Kültürel Miras), Natural Based Tourism: Doğa Tabanlı Turizm, Natural Heritage: Jeolojik değerler(fosiller, mağaralar, kanyonlar vb.), Peyzaj değerler(manzara vb.), Doğal alanlardaki değerler[sulak alanlar(göller, çaylar, dereler, şelaleler, pınarlar), kayalıklar, flora ve fauna çeşitliliği, habitatlar(bir hayvan ya da bitkinin yetiştiği doğal ortamlar), eğlenme, dinlenme ve spor yapabilme fırsatı sunan doğal alanlar]. Ekoturizm Spor turizmi Konseptin görece geniş olması sebebiyle bu kavramlara ilişkin referanslar gözden geçirilmiştir. Gözden geçirme ve yeni referanslara ulaşma çabasının sürdürülmesi planlanmaktadır. Raporda: öncelikli olarak Bölgede 2008 yılında satışa sunulabilecek doğa sporları ve turizm faaliyetlerinin ihtiyaçlarına yönelik planlama öneriler, ardından Bölgede yapılması planlanan diğer doğa sporları ve turizm faaliyetlerinin ihtiyaçlarına yönelik planlama önerileri sunulmuştur.

4 ST. PAUL YOLU 2008 Sayfa 4 A. Bölgede 2008 Yılında Satışa Sunulabilecek Doğa Sporları Ve Turizm Faaliyetlerinin İhtiyaçlarına Yönelik Planlama Önerileri 1. St. Paul Yolu Roma İmparatorluğu döneminde askeri ve ticari amaçlarla yapımına başlanan(m.ö. 6), kolonileri birbirine bağlayan, tekerlekli araçların ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş yollar Via Sebaste adıyla anılmaktadır. Bu yollar üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmış ve halen sürdürülmektedir (G. Ercenk, D. H. French, S. Mitchell, Ç. Meydan vd.) yılında K. Clow ve T. Richardson tarafından yazılan St. Paul Trail adlı kitap ile bu yolun popülaritesi artmıştır. Yol, özellikle kitabın yazarlarının çabası ile Dünya da bu tür yürüyüş yollarını tüketen turist gruplarının ilgi odağı haline gelmiştir. K. Clow un 2004 yılında Fethiye den Antalya ya Likya Yolu adlı projesinin Garanti Bankası tarafından düzenlenen Yarına Dört Işık adlı proje yarışmasında çevre dalında birincilik ödülü alması, 2005 yılında aynı adlı kitabın Türkçe sinin basılması bu yolun Türkiye deki kamuoyu tarafından fark edilmesine yol açmıştır. Roma Cumhuriyeti nin imparatorluk haline dönüşmesi, ardından ilan edilen roma barışı (Pax Romana) sayesinde bölgedeki kentlerin refah düzeyi özellikle II. Yüzyılda en yüksek düzeyine ulaşmıştır. St. Paul un Yalvaç a (Colonia Caesarea:Pisidian Antioch) doğru yürümeye Aksu dan (Perge) başlayıp, tekrar Aksu ya döndüğü belirtilmektedir; [ Aziz Paulos ve arkadaşları yaklaşık 45 yıllarında"... Pamphylia'nın Perge'sine geldiler: Yuhanna ise, onlardan ayrılıp Yerusalime döndü". Perge'de bir gün kalan Paulos ve arkadaşı, Kestros (Aksu) Irmağı yoluna çıktılar ve Toros engelini aşarak Eğirdir Gölü'ne ulaştılar. İki arkadaş Paulos ve Barnabas dört gün dört gece çavlanlar boyunca dağlara tırmandılar ve Pisidia Antiocheiasına geldiler. Öte yandan Aziz'in, dönüş yolculuğunda uğradığı yerleşme merkezlerinin sırası bilinmektedir. "... Pisidya'dan geçip Pamfilya'ya geldiler. Ve Perge'de sözü söyledikten sonra Attaleia'ya indiler". Bu bilgi Aziz Paulus'un gidiş yolculuğunda olduğu gibi, dönüşte de Kestros Yolu'nu kullanmış olma olasılığının, örneğin "Döşeme Boğazı" yolunu kullanmış olma olasılığından daha fazla olduğunu göstermektedir (Ercenk, 1992) ]. Yolun başlangıcındaki ayrıntılar dışında G. Ercenk in yukarıdaki alıntıda bahsettiği Kestros yolu ile K. Clow un kitabında ayrıntılı olarak belirlediği Perge, Adada, Antioch yolu birbiri ile örtüşmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra her iki araştırmacı Pisidia ya ulaşan farklı rotalardan da bahsetmektedirler. Ancak gerek bu çalışmalar gerekse diğerlerinde rota üzerindeki alan çalışmalarının Antalya (Pamphylia) İl sınırları içerisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Isparta daki tarihi eserler(yerleşim yerleri, köprüler vb.) veri olarak kabul edildiğinde, rotanın özellikle Pisidia bölümünde güncellemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bölge ve konu ile ilişkisi bulunan tarihsel süreç aşağıdaki tabloda özet biçiminde sunulmuştur.

5 TARİHSEL GELİŞİM Sayfa Pisidia nın Büyük İskender tarafından yönetilmeye başlanması. Pisidia nın Seleukuslar tarafından yönetilmeye başlanması. 188 Pisidia nın Bergama Krallığı tarafından yönetilmeye başlanması. 133 Pisidia nın miras yolu ile Roma Cumhuriyetine bağlanması. 27 Roma İmparatorluğunun kurulması. 6 Via Sebaste yolunun inşasına başlandı. M.Ö. B.C. M.S. A.D. 45/46 St. Paul, Perge den Pisidia Antioch a varmak için yola çıktı 311 Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığı serbest bıraktı 476 Batı Roma İmparatorunun tahttan indirilmesi 655 Pisidia Antioch a yapılan Arap(Müslüman) akınları yapılmaya başlandı 713 Pisidia Antioch a yapılan yoğun Arap(Müslüman) akınlarının en şiddetlisi yapıldı 1176 Myriakefalon Savaşı ile Pisidia Selçuklu lular tarafından yönetilmeye başlanmıştır. M.Ö. 334, 133 Helenistik Dönem M.Ö. 133, M.S. 324 Roma Dönemi

6 ST. PAUL YOLU PLANI Sayfa 6 Stratejik Amaç 1: St. Paul Yolu destinasyonunun lansmanını geliştirmek Hedef 1.1. St Paul yolunun değişik tarihi ve bilimsel kaynaklardan tekrar taranması, yolun ve St. Paul un seyahatının Pisidia daki diğer tarihi eserlerle(yerleşim yerleri, köprüler, kiliseler, ören yerleri, eski isimler, söylenceler vb.) ilişiklendirilmesi. Stratejik Ortaklar: SDÜ TEF Arkeoloji Bölümü, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta ve Yalvaç Müzesi, Performans Göstergeleri P.G : Hedef 1.1. için gerekli komitenin kurulması, komite ihtiyaçlarının bütçelendirilmesi, takvim belirlenmesi, komitenin birlikte çalışacağı diğer komitelerin belirlenmesi. Hedef 1.2. St Paul yolunun(isparta İl sınırları içindeki olası tüm rotaların) yürünmesi ve envanterinin çıkartılması. Stratejik ortaklar:sdü TEF Arkeoloji Bölümü, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta ve Yalvaç Müzesi, SDÜ Orman Fakültesi, SDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Isparta ve Yalvaç Müzesi SDÜ TEF Arkeoloji Bölümü, Dağcılık, Orienteering Federasyonları Isparta İl Temsilcilikleri, İlgili Diğer Kamu Kurumları Hedef 1.2. Alan çalışması ekibindekilerde aranan özellikler: Ekip aşağıdaki konu başlıklarından birer kişi olmak üzere 5 kişi olarak ön görülmektedir. Alan çalışması doğal şartlarda yürüme, kamp kurma ve beslenme baz alınarak planlanacaktır. Bu nedenle bu ekipte yer alacakların doğa sporlarına eğilimi olması, alan çalışması için gereken asgari sağlık koşullarına uygun kişiler olması gerekmektedir. Bu ekip tüm donanımını(çadır, uyku tulumu, mesleki donanımlar vb.) alan çalışması süresince yanlarında bulunduracaklardır. Ekip 5 kişi olarak planlanmış ancak 5 kişi uzmanlık alanları altındaki isimler bazında farklılık gösterebilecektir. Böylece projeye daha fazla uzmanın katkısı sağlanmış, alan çalışmasındaki takvimindeki kişilere bağlı aksaklıklardan kaynaklanabilecek sarkmaların önüne geçileceği varsayılmaktadır. Arkeolog, Tarih Uzm.: (Roma M.Ö , Bizans, Psidia konularına hakim uzmanlar), Biyolog, Zoolog, Ekolog: (Eğirdir, Aksu, Sütçüler in doğal alanlarında çalışmış olmak), Doğa Sporları Uzm.: (Orienteering antrenörü olmak, Eğirdir, Aksu, Sütçüler in doğal alanlarında çalışmış olmak) Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD., Peyzaj Mimarlığı, Şehir bölge Planlama: (İlgili bölümlerde öğretim üyesi olmak, Eğirdir, Aksu, Sütçüler in doğal alanlarında çalışmış olmak) Çevre ve Orman Bakanlığı ndan Uzman: (Eğirdir, Aksu, Sütçüler in doğal alanlarında çalışmış olmak) Destek Ekibi Farkındalık yaratılması ve çalışmanın alanda yaşayanlar tarafından içselleştirilmesi amacıyla alandaki paydaşlar (Çobanlar, Muhtarlar, Kanaat Önderleri), Güvenlik Uzmanı: (Jandarma; gönüllü olmalı, intikali kuvvetli olmalı). İsteğe bağlı olarak paydaşlarla iletişimi güçlendirmek adına sosyolog, eğitimci, sağlık uzmanı, tarım uzmanı vb.

7 ST. PAUL YOLU PLANI Sayfa 7 Performans Göstergeleri PG : Hedef 1.2. için gerekli komitenin kurulması, komite ihtiyaçlarının bütçelendirilmesi, takvim belirlenmesi, performans kriterlerinin belirlenmesi, komitenin birlikte çalışacağı diğer komitelerin belirlenmesi. Komite, alanda çalışacakların yanı sıra yazılım, bilimsel katkı vb. sunucularından oluşan bir danışma kurulundan destek alabilir. PG : Hedef 1.2 için planlanan takvime uygun olarak rotanın yürünmesi ve rotadaki envanterin kaydedilmesi. PG : Hedef 1.2. ile elde edilecek envanterin GIS yazılımı kullanarak sayısal hale dönüştürülmesi PG : Hedef 1.2. nin sayısal çıktılarından Amaç 1 in ihtiyaçlarına uygun dokümantasyon (Yazılı, görsel, işitsel) üretmek. PG Dokümanlar: Kısa filmler, kitaplar, rehberler, broşürler ve tüm bunları internet ortamına aktarmak. Not: Bunlar için; genel bütçede sarf donanımları, web sayfası ve grafik tasarım hizmetleri için bütçe ayrılmalı, telif hakları iyi planlanmalıdır. Bütçe Hedef 1.2.: Ek 1 de sunulmuştur. Bütçe, Hedef 1.2.nin planlanması, uygulanması ve sonrasındaki çalışmaları kapsamalıdır. Hedef bütçeleri toplamından amaç bütçeleri toplamına, amaç bütçeleri toplamından toplam proje bütçesine ulaşılacaktır. Bütçelerde belirtilen ihtiyaçlar kamu kurumlarından zimmet usulü ile geçici olarak alınabilir, kiralanabilir, satın alınabilir. Bütçede temin usulü ne olursa olsun ihtiyacın karşısına adedi, birim fiyatı(ytl), varsa teknik şartnamesi vb. belirtilmelidir. Bütçede belirtilen ihtiyaçların hangi amaçla istendiği başlıklar halinde belirtilmelidir. Örneğin E:Envanter, Y:Yürüyüş. Not: Hedef 1.2. nin Bütçesi üç mevsim(ib,y,sb) koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır.

8 YAMAÇ PARAŞÜTÜ 2008 Sayfa 8 Eğirdir Gölünü ve 2500 Metre Üzerindeki Dört Doruğu İzleyerek Uçmak Isparta daki Yamaç Paraşütü Sporunun Genel Durumu Isparta da ilk defa doksanların sonunda SDÜ Havacılık Kulübü tarafından düzenli eğitimleri verilmeye başlanan yamaç paraşütü sporu, bu kulüpteki özverili eğitmen ve öğrenciler sayesinde hızla yayılmış, üniversitenin bu alanda imajını saygın bir düzeye taşımıştır. Özellikle Bedre plajında geleneksel olarak her 19 Mayıs ta Türkiye deki tüm yamaç paraşütü çevreleri SDÜ havacılık kulübü tarafından düzenlenen Atatürk çü Gençlik Havacılık Şenliğinde buluşmuştur. Plajda 2-3 gün süren şenliklerde kamp kuran öğrenciler hem havacılık hem de su sporları, yapmışlardır. Sunduğu olanaklar ve değerlerin benzerliği açısından Dünya nın önde gelen yamaç paraşütü destinasyonu Fethiye/Babadağ dan sonra Türkiye ye yamaç paraşütü yapmak için gelen yabancı turistlerin ve yerli turistlerin uğrak yeri olmuştur. Bu duruma paralel olarak Eğirdir Belediyesi kanat satın almış bir sezon bilet satmıştır. Ancak çalışmalara ara vermiştir. Diğer taraftan yakın tarihte SDÜ Havacılık Kulübü pilotlarından biri yaşamını aynı yerde yitirdiğinden SDÜ Havacılık Kulübü şenlik yapmaya son vermiştir. Var olan bu destinasyonun tekrar canlanması için kritik nokta yetişmiş pilotlara gereksinim duyulmasıdır. Yetişmiş pilot ihtiyacının SDÜ havacılık kulübünden giderilmesi, pilotların üniversiteden mezun olduktan sonraki istihdam şartları ile doğru orantılıdır. Eğirdir Karatepe den(1428metre, M25b1, UTM:X=306219,Y= ) havalanarak, Bedre plajına inilmektedir. Isparta daki diğer potansiyel destinasyonların planlanmasının şu an için zaman kaybı olduğu söylenebilir. Isparta nın bu spor açısından diğer bir avantajı İlin kış şartlarındaki hava hareketlerinin görece stabil olması bu sporun yapılabilmesi için kış aylarını çekici kılmaktadır. Dört mevsim yapılabilir. Destinasyonun Eğirdir de olması alt ve üst yapı yatırımlarını sıfır düzeyine çekmektedir.

9 YAMAÇ PARAŞÜTÜ PLANI Sayfa 9 Stratejik Amaç 2: Bedre Plajı destinasyonunun lansmanını geliştirmek Hedef 2.1.: İldeki yamaç paraşütü ile uğraşan, uğraşmış çevreleri bir araya getiren bir komite kurmak. Stratejik Ortaklar SDÜ Havacılık Kulübü, Eğirdir Belediyesi, T.H.K. Isparta Şubesi, Diğer kamu kurumları, STK lar. Performans Göstergeleri P.G : Hedef 2.1. için gerekli komitenin kurulması, komite ihtiyaçlarının bütçelendirilmesi, takvim belirlenmesi, komitenin birlikte çalışacağı diğer komitelerin belirlenmesi. PG : Hedef 2.2. hakkında Amaç 2 nin ihtiyaçlarına uygun planlama ve dokümantasyon(yazılı, görsel, işitsel) üretmek. PG : Hedef 2.2. de Turizm ekseninde uygulamalara başlamak.

10 Sayfa 10 DAĞCILIK Torosların Doruklarında, Psidianın Doruklarında Alpin sitil tırmanış: Genellikle kamplı, yürüyerek, isteğe bağlı olarak teknik malzeme gerektiren rotalarla çeşitlendirilebilen rotaları kapsayan en yaygın dağcılık biçimidir. Trekking ve hiking bu tür tırmanışların altında değerlendirilebilir. Kaya tırmanışı: Son yıllarda modası ve kitlesi hızla artmaktadır. Sporcular yapay ya da doğal farklı eğimlerdeki duvarlara tırmanırlar. Teknik donanım kullanımı isteğe ve duvarın yapısına göre farklılık gösterir. Dağcılık çeşitli alt disiplinleri itibari ile hayli geniş bir kavramdır. Bu raporda kavramsal çerçeveye girmekten ziyade Isparta da Dağcılık için gelen turistlerin ve geldikleri destinasyonların güçlendirilmesi ekseninde tanımlamalar yapılacaktır. Özellikle 1980 sonrası dönemde Türkiye deki dağcılık sporu hızla gelişmiş federasyonu, üniversite kulüpleri, tur şirketleri, diğer kulüp ve dernekleri, bireysel faaliyetlerle Türkiye de dağcılığa temas eden kişilerin sayıları yüzbinler ifade edilmeye başlanmıştır. Bu sporla uğraşanların ağırlıklı kesimi teknik rotalardan ve kış dağcılığından uzaktır. Çünkü bu faaliyetler hem ciddi bir eğitim hem de yüklü bir donanım masrafı gerektirmektedirler. Isparta da Dağcılık Sporunun Genel Durumu Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayıtlarında bu branşı içeriyor görünen bir çok kulüp olmasına rağmen bu kulüplerden sadece Eğirdir de bulunan ETUDOST adlı kulüp düzenli faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kulübün özverisi ile her yıl Türkiye Dağcılık Federasyonu nun birer hafta süren en az iki kampı bölgede yapılmakta, her yıl 19 Mayıs ta ulusal düzeyde Dedegül Dağcılık şenliği düzenlenmektedir. Bu çabalar hem bu sporla ilgili ulusal çevrelere Isparta nın adını duyurmakta hem de yöre halkına ekonomik katkıda bulunmaktadır. Son birkaç yılda SDÜ Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü de aktif hale gelmiş, Türkiye deki benzer tesislere kıyasla kampus içerisinde ve kapalı alanda kapsamlı bir yapay duvar yaptırtmıştır. Ancak bu çalışmaların Isparta geneline yansımasını ve katkı sunmasını görebilmek açısından biraz daha zaman geçmesi gerektiği söylenebilir. Gelincik doruğu(barla Dağı), Dedegül doruğu(ananmas Dağları), Ulparçukur Tepe (Davras Dağı), Bacatepe doruğu(akdağ) Isparta tada tüketilen başlıca alpin stil dağcılık destinasyonlardır. Kuzukulağı yaylası(anamas Dağları), Kapıkaya Antik Şehri(Çukur Köyünün Batısı) ise Isparta nın en bilinen kaya tırmanışı destinasyonlarıdır. Bunların yanı sıra Çandır köyünde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından kullanılan bir eğitim alanı bulunmaktadır.

11 DAĞCILIK, TREKKING, HIKING PLANI Sayfa 11 Stratejik Amaç 3: Isparta daki dağcılık destinasyonlarının lansmanını geliştirmek Hedef 3.1.: Mevcut Dağcılık Destinasyonlarının klasik rotalarını 4 mevsimde tırmanmak ve envanter çalışmasını yapmak. Stratejik Ortaklar Türkiye Dağcılık ve Orienteering Federasyonu İl Temsilcilikleri, ETUDOST Derneği, Diğer Kamu Kurumları, STK lar Performans Göstergeleri P.G : Hedef 3.1. için gerekli komitenin kurulması, komite ihtiyaçlarının bütçelendirilmesi, takvim belirlenmesi, komitenin birlikte çalışacağı diğer komitelerin belirlenmesi. PG : Hedef 3.2. hakkında Amaç 2 nin ihtiyaçlarına uygun planlama ve dokümantasyon(yazılı, görsel, işitsel) üretmek. PG : Hedef 3.3. de Turizm ekseninde uygulamalara başlamak.

12 DİĞER TURİSTİK FAALİYETLER Sayfa 12 B. Bölgede Yapılması Planlanan Doğa Sporları Ve Turizm Faaliyetlerinin İhtiyaçlarına Yönelik Planlama Önerileri Isparta da pazarlaması yapılabilecek diğer doğa sporları, kent çevresi yürüyüş, bisiklet rotalarının planlanması, tabelandırma/boyama yapılması, karavan turizmi, yaban hayatı ve flora gözlem turları vb. faaliyetler için benzer proseste plan önerilmektedir. Ancak bu aktiviteler projenin ileriki raporlarında ayrıntlandırılacaktır Raporun A. Bölümündeki üç stratejik amaç gerçekleştirildiğinde diğer aktiviteler için planlama yapmanın zaman, bütçe ve olanaklar açısından oldukça kolaylaşacağı düşülmektedir. Isparta da turistik amaçla planlanabilecek faaliyetler Ek:3 te belirtilmiştir.

13 SONSÖZ Sayfa 13 İlk raporun yazılmış olması bile Isparta daki doğa sporları ile uğraşan paydaşlar tarafından büyük bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Bölgedeki doğal ve kültürel miras Isparta nın doğa tabanlı spor ve turizm aktiviteleri için Dünya çapında bir destinasyon olması için gereken tüm koşulları sağlamaktadır. Ancak bu konuda kurumlar ve kişiler üstü, tüm paydaşların katılımını sağlayan bütüncül bir plan henüz yapılamamıştır. Bu rapor ve benzerlerinin Isparta yı doğa sporları alanında özlemlenen geleceğe taşıması umulmaktadır.

14 REFERANSLAR Sayfa 14 REHBERLER(GUİDES) A GUİDE FOR THE KOKODA TRACK INFORMATİON & PREPARATİON, DANİEL DİETZ, LA PALMA ADASINDA KENDİ KENDİNE YÖNETİLEN YÜRÜYÜŞ PROGRAMI EVEREST BASE CAMP TREK, MONTAİN TRAVEL SOBEK, PACIFIC RIM NATIONAL PARK RESERVE WEST COAST TRAIL 2001 HIKER PREPARATION GUIDE STEWART HOLTTROOP, 750 HİKİNG & BACKPACKİNG GUİDE,OCTOBER THE ACONCAGUA EXPEDITION CLİMB SOUTH AMERİCA S HİGHEST PEAK VİA THE STANDARD ROUTE, MONTAİN TRAVEL SOBEK, 2007 THE BEST OF SCOTLAND, TREK TO HEAVENLY LAKE TREKKİNG NORTH OF LHASA, MONTAİN TRAVEL SOBEK, TRİP INFORMATİON GUİDE İN LATİN AMERİCA, PEREGRİNE ADVENTURE COMP.,08 APRİL 2004.

15 REFERANSLAR Sayfa 15 RAPORLAR (REPORTS, RESEARCH PAPERS, TECHNCIAL REPORT) ANN HARTL, SURVEY OF VİSİTORS TO BORNHOLM, CENTRE FOR REGİONAL AND TOURİSM RESEARCH/CENTER FOR REGİONAL- OG TURİSMEFORSKNİNG, JANUARY - DECEMBER 2002, WORKİNG PAPER NR. 15. CHAVEZ, DEBORAH J., TECHNİCAL COORDİNATOR PROCEEDİNGS OF THE SYMPOSİUM ON SOCİAL ASPECTS AND RECREATİON RESEARCH, FEBRUARY 19-22, 1992, ONTARİO, CALİFORNİA. GEN. TECH. REP. PSW-GTR-132. ALBANY, CA: PACİFİC SOUTHWEST RESEARCH STATİON, FOREST SERVİCE, U.S. DEPARTMENT OF AGRİCULTURE; 96 P. DEBORAH J. CHAVEZ, MANAGİNG OUTDOOR RECREATİON İN CALİFORNİA: VİSİTOR CONTACT STUDİES ,UNİTED STATES DEPARTMENT OF AGRİCULTURE FOREST SERVİCE PACİFİC SOUTHWEST RESEARCH STATİON, GENE- RAL TECHNCİAL REPORT, PSW-GTR-180, JANUARY, DEBORAH J. CHAVEZ, MOUNTAİN BİKİNG: ISSUES AND ACTİONS FOR USDA FOREST SERVİCE MANAGERS,UNİTED STATES DEPARTMENT OF AGRİCULTURE FOREST SERVİCE PACİFİC SOUTHWEST RESEARCH STATİON, RESEARCH PAPER,PSW-RP-226-WEB, JULY PETER SAABYE SİMONSEN, BİRGİTTE JORGENSEN,DEREK ROBBİNS, CYCLİNG TOURİSM, UNİT OF TOURİSM RESEARCH AT RECEARCH CENTRE OF BORNHOLM DECEMBER 1998 THE SNOW LEOPARD CONSERVANCY A SURVEY OF KATHMANDU- BASED TREKKİNG AGENCİES: MARKET OPPORTUNİTİES FOR LİNKİNG COMMUNİTY- BASED ECOTOURİSM WİTH THE CONSERVATİON OF SNOW LEOPARD İN THE ANNAPURNA CONSERVATİON AREA.REPORT PREPARED FOR WWF-NEPAL PROGRAMME. SLC FİELD SERİES DOCUMENT NO. 4. LOS GATOS, CALİFORNİA. THE SNOW LEOPARD CONSERVANCY VİSİTOR SATİSFACTİON AND OPPORTUNİTY SURVEY, MANANG, NEPAL: MARKET OPPORTUNİTİES FOR LİNKİNG COMMUNİTY-BASED ECOTOURİSM WİTH THE CONSERVATİON OF SNOW LEOPARDS İN THE ANNPURNA CONSERVATİON AREA. REPORT PREPARED FOR WWF-NEPAL PROGRAMME. SLC FİELD DOCUMENT SERİES NO 3, LOS GATOS, CALİFORNİA.

16 REFERANSLAR Sayfa 16 PLANLAR (PLANS) MARİANNE HEREDGE, STRATEGİC DEVELOPMENT PLANNİNG FOR SUSTAİNABLE TOURİSM DEVELOPMENT İN UPPER MUSTANG, NEPAL, FACULTY OF EDUCATİON, BİRKBECK COLLEGE, LONDON, UK, KİTAPLAR (BOOKS) GEORGE E. BEAN, ESKİÇAĞDA GÜNEY KIYILAR, ÇEV;İNCİ DELEMEN, SEDEF ÇOKAY, ARION YAYINEVİ, ARKEOLOJİ DİZİSİ:02, İSTANBUL, MAYIS HANDBOOK OF FİELD METHODS FOR MONİTORİNG LANDBİRDS, UNİTED STATES DEPARTMENT OF AGRİCULTURE FOREST SERVİCE PACİFİC SOUTHWEST RESEARCH STATİON, GENERAL TECHNCİAL REPORT, PSW-GTR-144, HENRİ PİRENNE, ORTAÇAĞ KENTLERİ KÖEKENLERİ VE TİCARETİN CANLANMASI, ÇEV;ŞADAN KARADENİZ, İLETİŞİM YAYINLARI, DÖRDÜNCÜ BASKI, YAYIN NO:4, ARŞ.İNCL.DİZİSİ 21, İSTANBUL, EKİM KATE CLOW, TERRY RİCHARDSON, ST. PAUL YOLU, İKİNCİ BASIM, GRAFİK SA- NATLAR TASARIM HİZMETLERİ, MART LENNOX MANTON, ST. PAUL AND THE SHROUD, COLLEGAMENTO PRO SİNDONE INTERNET, JUNE SÜMER ATASOY, HELLEN VE ROMA DÖNEMİNDE ANADOLU KENTİ, STİL MATBAA- CILIK A.Ş., İSTANBUL, 2001.

17 REFERANSLAR Sayfa 17 MAKALELER (PAPERS) BARBARA LEVİCK JOHN BRİSCOE, REVİEW: SİX AUGUSTAN COLONİES, THE CLASSİCAL REVİEW, NEW SER., VOL. 19, NO. 1. (MAR., 1969), PP CANON EGBERT C. HUDSON, THE PRİNCİPAL FAMİLY AT PİSİDİAN ANTİOCH, JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDİES, VOL. 15, NO. 2. (APR., 1956), PP DAVİD M. ROBİNSON, A PRELİMİNARY REPORT ON THE EXCAVATİONS AT PİSİDİAN ANTİOCH AND AT SİZMA, AMERİCAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, VOL. 28, NO. 4. (OCT. - DEC., 1924), PP DOUGLAS A. CAMPBELL, PAUL İN PAMPHYLİA (ACTS A; 14.24B 26): A CRİTİCAL NOTE, (ABSTRACT), VOLUME 46,PUBLİSHED ONLİNE BY CAMBRİDGE UNİVERSİTY PRESS, ISSUE 04 - OCT GİRAY ERCENK, PAMPHYLİA BÖLGESİ VE ÇEVRESİ ESKİ YOL SİSTEMİ, BELLETEN, C. LVI, AĞUSTOS 1992, SAYI: 216 DAN AYRI BASIM, AĞUSTOS H. S. CRONİN, FİRST REPORT OF A JOURNEY İN PİSİDİA, LYCAONİA, AND PAMPHYLİA,THE JOURNAL OF HELLENİC STUDİES, VOL. 22. (1902), PP REGİNA SCHEYVENS, BACKPACKER TOURISM AND THIRD WORLD DEVELOPMENT, ANNALS OF TOURİSM RESEARCH, VOL. 29, NO. 1, PP , 2002 STEPHEN MİTCHELL, REQUİSİTİONED TRANSPORT İN THE ROMAN EMPİRE: A NEW INSCRİPTİON FROM PİSİDİA, THE JOURNAL OF ROMAN STUDİES, VOL. 66. (1976), PP STEVEN SCHİPANİ, GUY MARRİS, LİNKİNG CONSERVATİON AND ECOTOURSİM DEVELOPMENT: LESSONS FROM THE UNESCO-NTA LAO NAM HA ECOTOURİSM PROJECT, MARCH THE SNOW LEOPARD CONSERVANCY VİSİTOR SATİSFACTİON AND OPPORTUNİTY SURVEY, MANANG, NEPAL: MARKET OPPORTUNİTİES FOR WEİ-NİNG XİANG, A GIS BASED METHOD FOR TRAİL ALİGNMENT PLANNİNG, LANDSCAPE AND URBAN PLANNİNG,(ABSTRACT), VOLUME 35, ISSUE 1, JULY 1996, PAGES WİLLİAM MİTCHELL RAMSAY, COLONİA CAESAREA (PİSİDİAN ANTİOCH) İN THE AUGUSTAN AGE, THE JOURNAL OF ROMAN STUDİES, VOL. 6. (1916), PP WİLLİAM MİTCHELL RAMSAY, MİLİTARY OPERATİONS ON THE NORTH FRONT OF MOUNT TAURUS, THE JOURNAL OF HELLENİC STUDİES, VOL. 40, PART 1. (1920), PP WİLLİAM MİTCHELL RAMSAY, MİLİTARY OPERATİONS ON THE NORTH FRONT OF MOUNT TAURUS (CONTİNUED), THE JOURNAL OF HELLENİC STUDİES, VOL. 43, PART 1. (1923), PP

18 EK 1: BÜTÇE HEDEF 1.2. Sayfa 18 Donanım Listesi Bütçe Hedef 1.2. Adı Ad ed i Birim Fiyatı (YTL) Top lam Fiyatı (YTL) Teknik Şartname Ama cı 1. Taşıma Y Sırt Çantası / 25 Litre Hacimi, Yağmurluğu Olmalı Sırt Çantası / 85 Litre Hacimi, Yağmurluğu Olmalı, Sırt sisteminde Alüminyum Çubukları olmalı Baton(Tek) 10 Gövdesi 7075 Alüminyumdan imal edilmiş, boyu santimetreye ayarlanabilir, karbid uçlu olmalı 2. Kamp Donanımı Y 2.1. Barınma Uyku Tulumu / - 5 cantigrat ısı aralığına uyumlu, dolgusu kaz tüyü, mumya biçiminde olmalı. Ağırlığı 800 gramı geçmemeli. Mat 5 Çadır kişilik, çift tenteli, dış tentesi an az 2500 mm su sütunu basınca dayanıklı, alüminyum polleri olmalı, iç yüksekliği an az 120 cm olmalı, ağırlığı 5 kilogramı geçmemeli Sandalye 5 40 Katlanıp çantasına konabilir ve hafif olmalı Beslenme Termos ,5 Litre hacimli, çift cidarlı, paslanmaz çelik gövdeli, harici izolasyon kılıfı olmalı, ağırlığı 400 gramı geçmemeli Ocak 1 50 Bütan+propan gazlı kartuşla çalışmalı, çakmaklı olmalı, kartuş ve ocak kısmı patentli bir sistem ile gerektiğinde birbirinden ayrılabilir olmalı Ocak Kartuşu Bütan+propan gazlı kartuş Tencere Seti Anodize alüminyumdan imal edilmiş ve en az iki tencere, kapak ve tutamaktan oluşan çantalı bir set olmalı. Matara 5 15 Alüminyum gövdeli, 1 litre hacimli, harici izolasyon kılıfı olmalı Su Torbası / 10 Litre hacimli, şeffaf olmalı İlk Yardım İlk Yardım Çantası İlk Yardım Seti 1 30 Üzerinde reflektörü ve içinde cepleri, içindeki donanımı ezmeyecek sert(ısıl işlemden geçmiş köpük vb.) ve hafif bir kabı olmalı. ayrıntılandırılacak

19 EK 1: BÜTÇE HEDEF 1.2. Sayfa Giyim Y 3.1. Ayak Ayakkabı Vibram tabanlı, gore tex astarlı, deri ve çarşak bantlı olmalı Çorap(Çift) Coolmax, Modal, Polyamid, Ipek ve Lycra karışımından örülmüş olmalı. Karışımında kesinlikle naylon, pamuk, yün olmamalı. Sandalet 5 65 Velcro veya benzeri ayak bileğini saran örgü bantlı, vibram tabanlı olmalı Dış katman giysi Ceket 27 5 kumaşı: soluyabilen ve su geçirmez astarlı; dirsek, bilek ve omuz kısımları sürtünme dayanımı için extra güçlendirilmiş olmalı 3.3. Ara katman giysi Gömlek 5 40 Polyester, Pamuk, Polyamid karışımından örülmüş olmalı. Pantolon %100 sentetik, dikiş kullanılmadan üretilen esnek ve yüksek sürtünme dayanımına sahip bir kumaşı, paça ve kalça kısmı sürtünme dayanımı için extra güçlendirilmiş olmalı 3.4. İç katman giysi Üst %100 polyester kumaş, kısa kollu Don Polyamid + lycra karışımı kumaş, slip

20 EK 1: BÜTÇE HEDEF 1.2. Sayfa Sarf Donanımları 4.1. İşaretleme Boyası 4.2. Laser Renkli Çıktı Doğal ve dış yüzeylerde işaretleme amaçlı kullanılacağından yüksek aşınma direnci, dış şartlara dayanıklılık ve hızlı kuruma özelliklerine(mekanik direnci yüksek) sahip bir ürün olmalı Renkli lik ölçüde harita çıktısı E 5. Elektronik E GPS Güç kaynağı 2 adet kalem pil, pil kullanım süresi saat, iz:10000 nokta kapasiteli, hafıza kartı, harita yüklenebilir, Türkçe, bileğe takılabilir olmalı. Telsiz adet NiMh şarj edilebilir pil ve masa üstü şarj cihazı, vox özellikli, sesle çalışan kulaklık ve mikrofon takımı dahil, suya dayanıklı olmalı Kafa Feneri Xenon halogen ampul ve 3 farklı modda kullanılabilen LED (Light Emitting Diode) filament aydınlatma seçeneklerini sunmalı, yedek xenon halogen ampülü dahil olmalı. El feneri 2 50 En az 50 metre aydınlatmalı, kalem pille çalışmalı Pil 20 5 Alkalin, şarj edilebilir, şarz cihazı dahil olmalı Dizüstü Bilgisayar Intel Core 2 Duo Çift Çekirdekli İşlemci Intel 945GM + Intel ICH7-M 12.1" MSI ACV (Amazing Crystal Vision) + Anti Glare WXGA Ekran 1.95 KG Geniş Multimedya Yetenekleri Wireless LAN a/b/g, Bluetooth MSI Gelişmiş Soğutma Sistemi (ACS) DVD Super Multi Yazıcı Firewire, USB 2.0, 10/100/1000Mbps LAN Orijinal Windows XP Home veya Cep Telefonu 1 İnternete bağlanmak için. Cep Telefonu Hattı 1 Kontörlü ve arazide en iyi çeken hat. Kamera Fotoğraf Makinası ayrıntılandırılacak ayrıntılandırılacak Hediyeler Alandaki paydaşlar, çocuklar için.? Tshirt,Şapka

21 EK 2: DOĞA SPORLARI TURİZMİ TALEBİ Sayfa 21 Ek 2. Adnan Bey den Gelen Turizm Programları Başlıklı Talep PROGRAM 4-DOĞA SPORLARI TURİZMİ HEDEF: Isparta da yapılabilir Doğa sporlarının ve parkurlarının tespiti ve planlanması. 1. ALTPROGRAM: Trekking St Paul yolu Parkurlarının belirlenmesi. Amaç. Iskartada st Paul trekking parkurunun 4 ayda belirlenmesi ve paket tur programlarının hazırlanması. Faaliyet 1-St Paul yolunun değişik kaynaklardan tekrar taranması. Faaliyet 2-St Paul yolunun yöredeki ören yerleri ve değerlerle tekrar uyum şeklinde güncellenmesi. Faaliyet 3-St Paul yolunun paket tur programlarının hazırlanması. 2. ALTPROGRAM: Ispartada diğer trekking yollarının belirlenmesi ve paket programlarını hazırlanması. 3. ALT PROGRAM: Yaban hayatı ve flora gözlem turlarının hazırlanması. 4. ALTPROGRAM: Yamaç paraşütüne uygun sahalarının tespiti ve alt yapı 5. ALT PROGRAM: karavan turizmine potansiyel alanlarının belirlenmesi ve planlanması 6. ALT PROGRAM:Kanyoning,dağcılık,kuzey yürüyüşü ve bnz.macera sporlarının parkurlarının tespit ve hazırlıkları.

22 EK 3: ISPARTA DA TURİSTİK AMAÇLA PLANLANABİLECEK DİĞER FAALİYETLER Sayfa 22 Yürüyüs/Kosu A 1 Backpacking Sırtçantası( litrelik dag çantası) ile seyahat. 2 Geocaching GPS ile hedef/ipucu bulma yarısması 3 Rogaining Süresi bir günü asan harita ve pusula ile zamana karsı yapılan, yürüme, kosu, bisiklet vb. etaplardan olusan macera yarısması 4 Hiking Bir günü asmayan, kampsız yürüyüs. 5 Trekking Bir günü asan, kamplı yürüyüş Bush-walking/ runing Touring/sight seeing Foot Orienteering Fundalık/Çalılık alanlarda yürüyüs. Gezi Kosarak ya da yürüyerek yapılan orienteering türüdür. 9 Trailruning Patikalarda Kosu Trail Fiziksel engelli olan ve olmayanların esit kosullarda yarısabildigi 10 Orienteering orienteering türüdür. 11 Nordic Walking Batonlar desteği ile tempolu yürüyüş Tırmanış B 1 Rock Climbing Dogal duvarlara tırmanıs ya da yan geçis. 2 Alpinism Alpin stil dagcılık. 3 Rappelling:Absei ling Dagcılıkta doruktan ip sallandırarak inmek. Karda C 1 Skiing Karda kayak yapmak 2 Tour Skiing Suni fok derisi ve kayaga sabitlenmis aparatlar yardımı ile karda tırmanmak ve kaymak 3 Snow Boarding Karda board yardımıyla kaymak 4 Cross-country skiing Kayaklı Kosu 5 Snowshoeing Kar ayakkabıları ile yürüyüs. 6 Tobogganing

23 EK 3: ISPARTA DA TURİSTİK AMAÇLA PLANLANABİLECEK DİĞER FAALİYETLER Sayfa 23 Bisikletle D Mountain bike (cross country:xc) Mountain bike (down hill) Mountain bike (free ride) Mountain bike (orienteering) Mountain bike (touring) Mountain bike (trials) Dag bisikleti yarısması. Bayır asagı dag bisikleti ile iniş Dag bisikleti ile kuralsız gezi Dag Bisikleti ile yapılan orienteering türüdür. Dag bisikleti gezisi. Dogal malzeme ve zeminden türetilmis teknik etapta yapılan dag bisikleti yarısması, gezisi. 7 BMX riding BMX türü bisikletle yapılan yarısma/gezi Suda E 1 Sailing Yelken sporlarının genel adı. 2 Rafting 3 Windsurfing Rüzgar sörfü. 4 Sea Kayaking Su Kayagı ile gezmek. 5 Kite Surf 6 Swimming Yüzme Sisme Bot ya da sal yardımıyla nehirde akıntı boyunca kürek çekerek ilerlemek. Isparta için uygun değil. Kanat ve sörf ün birlikte kullanılarak su üstünde rüzgar kuvveti ile hareket etmek. 7 Snorkelling Yüzerken, Maske ve sınorkel aracılıgıyla suyun altını gözlemlemek. 8 Scuba diving Aletli su altı dalısı 9 White Water(aqua park) Su parkı 10 Sportif olta balıkçılıgı 11 Cano- Orienteering Kano ile nehir ya da gölde yapılan orienteering türüdür. 12 Canoing Kano ile nehir ya da gölde kürek çekmek.

ISPARTA NIN DOĞA SPORLARI

ISPARTA NIN DOĞA SPORLARI ISPARTA NIN DOĞA SPORLARI 25 doğa sporu baz alınarak, Isparta nın doğa sporları potansiyeli ve bu potansiyelin ne kadar oranda etkili kullanıldığının ölçümüne yönelik gerçekleştirilen iki araştırmada*,

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOĞA SPORLARI UYGULAMALI KAMP EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOĞA SPORLARI UYGULAMALI KAMP EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOĞA SPORLARI UYGULAMALI KAMP EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik

Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BOLUM Genel Hükümler Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı Türk karasularında sportif amaçlarla yapılacak aletli

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

8 Eylül sabahı saat 08 00 'de tüm yarışmacı arkadaşlarımızla beraber, yarışmanın başlayacağı Burgazada ya motorla hareket edeceğiz.

8 Eylül sabahı saat 08 00 'de tüm yarışmacı arkadaşlarımızla beraber, yarışmanın başlayacağı Burgazada ya motorla hareket edeceğiz. , TANITIM DOSYASI Parkurlar: Burgaz Adası ndan yüzme ile start alacak ve Heybeliada ya ulaşacak yarışmacılar önce bisiklet sonra da oryantiring ile Heybeliada meydanındaki Finish çizgisine ulaşmaya çalışacaklar.

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Türkiye nin ilk Ampute Engelli, Engelli Dalışı Eğitmeni,

Türkiye nin ilk Ampute Engelli, Engelli Dalışı Eğitmeni, GİRİŞ Engelli olmak Doğanın (depremin, selin, yangının), toplumun (kavganın, silahın, nefretin, acımasızlığın, bunalımın),insanlığın (iç savaş, bölgesel savaş, küresel savaş) etkileriyle başta insan olmak

Detaylı

DOĞA İNSAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ

DOĞA İNSAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ DOĞA İNSAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ (DİİD) Tanıtım dosyası www..dogaiinsaniisbiirlliigiidernegii..org..tr KURULUŞ Sorumsuzca doğanın katledildiği, tüm dengelerin bozulduğu günümüzde bizden sonraki nesillere daha

Detaylı

Lycian Challenge 2014. ADVENTURE 2014 - FETHİYE Macera Yarışı Avrupa Şampiyonası

Lycian Challenge 2014. ADVENTURE 2014 - FETHİYE Macera Yarışı Avrupa Şampiyonası Lycian Challenge 2014 ADVENTURE 2014 - FETHİYE Macera Yarışı Avrupa Şampiyonası İNDEKS 01 04 12 Giriş Tanımlar Sponsorluk Önsöz Değerli Paydaşımız, Ekonomik açıdan Türkiye nin 7. büyük kenti olan Muğla

Detaylı

Latif Osman Çıkıgil. Latif Osman Çıkıgil ve Keşiştepe'de Yeni Rota

Latif Osman Çıkıgil. Latif Osman Çıkıgil ve Keşiştepe'de Yeni Rota Serkan Ertem 1924 tarihine uzanan Türkiye'deki dağcılık tarihine pencere açan yazısında, ağırlıklı olarak Latif Osman Çıkıgil'in Türk dağcılığı ve Uludağ için öneminden bahsediyor. Ayrıca Bülent Aktaş

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Fethiye Tatil ve Yöre Rehberi Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, Yakaköy, Kayaköy, Çalış gibi bir çok mevkiisi bulunan Fethiye tam anlamıyla bir tatil merkezidir.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON PROGRAM HİZMETLERİ VE HİZMETLERİ Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM TMOK ve SBD

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II.YARIYIL BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT119 Genel Ekonomi 3+0 5,0 İŞL103

Detaylı

0,5 litre şişe için soğuk tutan çanta,600d. Boyut : Ø 7x20 cm Fiyat : 5,53 TL. GALA soğuk tutan çanta, alumínyum/pvc

0,5 litre şişe için soğuk tutan çanta,600d. Boyut : Ø 7x20 cm Fiyat : 5,53 TL. GALA soğuk tutan çanta, alumínyum/pvc keyif, seyahat 14885 52 42 80 0,5 litre şişe için soğuk tutan çanta,600d Boyut : Ø 7x20 cm Fiyat : 5,53 TL 90 43 60 15928 GALA soğuk tutan çanta, alumínyum/pvc 43 Boyut : 21x17x17 cm Fiyat : 8,82 TL 42

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: Likya Yolunun Turizme Kazandırılması Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında, TR61/15/TRZMK/0022 sözleşme

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Program Yönetimi Birimi T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI I. Mali Destek Programları Tema Belirleme II. Mali Destek Programları Bütçeleri ve Öncelikleri III. Mali Destek Programları

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Koç Topluluğu Spor Kulübü Yaz Programları 2015

Koç Topluluğu Spor Kulübü Yaz Programları 2015 Koç Topluluğu Spor Kulübü Yaz Programları 2015 BURSA: Uludağ Yaz Kampı İSTANBUL: Bağlarbaşı Yaz Okulu Beykoz Summer City Camp Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile kurulan, çalışanların yanı sıra çalışan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

İTÜ de Spor ve Yaşam

İTÜ de Spor ve Yaşam İTÜ de Spor ve Yaşam Geçmişten Geleceğe İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye de mühendislik ve mimarlık

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

Spor Tırmanış Climbing Wall. Her yaş gurubuna uygun. Aile bireyleri ile birlikte yapılabilir. Tam güvenli bir spor dalıdır.

Spor Tırmanış Climbing Wall. Her yaş gurubuna uygun. Aile bireyleri ile birlikte yapılabilir. Tam güvenli bir spor dalıdır. Spor Tırmanış Climbing Wall Her yaş gurubuna uygun. Aile bireyleri ile birlikte yapılabilir. Tam güvenli bir spor dalıdır. Spor Tırmanış Etkinlikleri Türkiye de bir çok şehirde; Alış Veriş Merkezleri,

Detaylı

DERS DENKLİKLERİ TABLOSU

DERS DENKLİKLERİ TABLOSU İNG111 Dil Becerileri I 3 0 3 4 İNG117 Temel İngilizce I 2 2 3 3 İNG112 Dil Becerileri II 3 0 3 4 İNG128 Temel İngilizce II 2 2 3 3 İNG211 Akademik Yazma Becerileri I 3 0 3 5 İNG237 İngilizce III 3 0 3

Detaylı

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81

Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Telefon : 210 21 96 Faks : 210 79 81 Büyük Spor Salonu : 210 21 98 Baraka Spor Salonu : 210 21 94 Spor Merkezi : 210 78 50 Havuz Müdürlüğü : 210 27 36 Tenis Kortları : 210 21 93 Internet Adresi E-posta

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

[www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com

[www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com [www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com Aladağlar Milli Parkı Kayseri, Adana, Niğde ili sınırlarının kesiştiği noktalarda ilan edilmiş bir milli parktır. Milli park alanının

Detaylı

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM ( 27 AĞUSTOS 1 EYLÜL ) DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM DOĞU KARADENİZ GEZİLERİNDE Yurdumuzun eşsiz mozaiğinden değişik bir bölümü izleyeceksiniz. Bu bölgede size ilginç gelecek bir kültüre, apayrı insan

Detaylı

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 5.Etap Karamürsel Yelken Kulübü Pirat Kupası 08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Karamürsel YK Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ

TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ TARİHÎ GEMİ PROJELERİ BASIN BÜLTENİ Tarihî gemiler, Efes Antik Liman Bölgesi nde, POSEIDON tasarımı ile yeniden canlanıyor. Efes Antik Liman Canlandırma Projesi: http://www.selcuk.bel.tr/tr/haber_yazdir.php?haber_id=265

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 PROJE HEDEFLERİ 2013 Kültür sanat yolunu hem kapsam hem içerik olarak zenginleştirip, uygun tanıtım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER 1- AJANDA Madde 1: TEKNİK ÖZELLİKLER 1- Adı : Ahmet Yesevi Üniversitesi 2016 yılı Ajandası 2- Baskı

Detaylı

Europ Organizasyon un sizlere sunduğu Hırvatistan gençlik kampı,

Europ Organizasyon un sizlere sunduğu Hırvatistan gençlik kampı, Yaz Kampı Hakkında Europ Organizasyon un sizlere sunduğu Hırvatistan gençlik kampı, gençler ve çocuklara adanmış Adriyatik in en büyük uluslararası gençlik kampıdır. 20 yıldır Dalmaçya kalbindeki Solta

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

Yapmanız gereken tek şey, kamp programımıza kayıt yaptırmak ve bir an önce yaz gelsin artık demektir.

Yapmanız gereken tek şey, kamp programımıza kayıt yaptırmak ve bir an önce yaz gelsin artık demektir. Woodlinecamp,2005 yılından bu güne 7-17 yaş arasındaki kampçılara hizmet vermekte ve bünyesinde bulundurduğu otel ile sadece çoçuk ve gençlik tatil kampı olarak Türkiye de tek olma özelliğine sahiptir.çocuk

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:52 - Son Güncelleme Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:53

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:52 - Son Güncelleme Çarşamba, 15 Nisan 2009 03:53 Çadır Tatili İçin En İyi 10 Adres Bu yaz tatil için yeni arayışlar içindeyseniz ve konfordan vazgeçmeyi göze alabilecekseniz, lüks otellerde konaklamak yerine tamamen doğayla baş başa olmaya ne dersiniz?

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı

2000-2004 LİSANS: Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü KONYA Lisans Tezi :Yassı Ada 7 Yüzyıl Doğu Roma Batığı KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad Oktay Dumankaya Ünvanı Yrd. Doç. Dr. İş yeri/ çalıştığı Kurum Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İdari Görevi Arkeoloji Bölümü Başkanı

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

8. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği

8. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği 8. Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği Yaban hayatı gözlemciliği tüm dünyada ve turizm endüstrisinde popüler olmaya başlamıştır. Kenya, Belize ve Güney Amerika gibi ülkelerin doğal çevreleri onlar için bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

Etkinliğin; Etkinlikte kullanılan. Tırmanılan Rotada TIRMANIŞ:

Etkinliğin; Etkinlikte kullanılan. Tırmanılan Rotada TIRMANIŞ: Etkinliğin; Adı: Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali (İlk tekrar) Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 25-06-2011 Hedefi, Türü: Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Taha AKKUŞ

Detaylı

Ya am Ba l yor... Selçuk GÜLER LE GO n aat Yönet m Kurulu Ba kan. Hakkımızda

Ya am Ba l yor... Selçuk GÜLER LE GO n aat Yönet m Kurulu Ba kan. Hakkımızda Ya am Ba l yor... Hakkımızda Le Go İnşaat olarak kaliteli projeler üretmek hedefindeyiz. Yatırımcılarımız tarafından takdir edilen çalışmalarımız bizim için en büyük başarı. Amacımız başladığımız projeyi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

KHAN TENGRİ EKSPEDİSYONU (7010m)

KHAN TENGRİ EKSPEDİSYONU (7010m) KHAN TENGRİ EKSPEDİSYONU (7010m) Khan Tengri çok güzel bir piramit olmasıyla birlikte kuşkusuz Tian Shan ın cevheri niteliğindedir. Asya coğrafyasının en kuzeyindeki en yüksek ikinci dağdır. Yerel halk

Detaylı

181 Numaralı Isparta Şer iyye Sicili 1240-1244 (1824-1829). Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül.

181 Numaralı Isparta Şer iyye Sicili 1240-1244 (1824-1829). Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Bülbül. Adı Soyadı : Hatice PALAZ ERDEMİR Doğum Tarihi : 11 Ekim 1967 Elmek : haticeerdemir@yahoo.com.tr erdemirh@hotmail.com hatice.erdemir@bayar.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Minti Monti. İlkbahar 2015 Sayı:17 Ücretsizdir. Kızıl Panda

Minti Monti. İlkbahar 2015 Sayı:17 Ücretsizdir. Kızıl Panda Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi İlkbahar 2015 Sayı:17 Ücretsizdir ISSN: 2146-281X Kızıl Panda Himalayalar Yeryüzünün Zirvesi Sıradağlar Doğa Yürüyüşünde Yanına Hangi Malzemeleri Alırsın?

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SLC400G SLC600G. Akıllı Linear Akıllı Akım

SLC400G SLC600G. Akıllı Linear Akıllı Akım SLC400G SLC600G Akıllı Linear Akıllı Akım EDM Tel Erozyon Teknolojisinde Son Nokta 2 Anahtar Teslimi Makine Konsepti EDM Profesyonelleri için Üretildi SLC Konseptinin odak noktası performans, Ekonomik

Detaylı

22 30 AĞUSTOS 2006 GÜRCİSTAN KAZBEK DAĞI ÇIKIŞI TEKNİK RAPORU

22 30 AĞUSTOS 2006 GÜRCİSTAN KAZBEK DAĞI ÇIKIŞI TEKNİK RAPORU 22 30 AĞUSTOS 2006 GÜRCİSTAN KAZBEK DAĞI ÇIKIŞI TEKNİK RAPORU Utku Kocabıyık (TS) Hüseyin Kapukaya (ES) Bürkan Yüksel (MS) Caner Erel (Kampçı) Etkinliğimiz 22 Ağustosta başlamış olmakla Teknik beraber

Detaylı

Ürünler. Led ekranlı anahtarlık. Özel logo tasarımı Işıklı

Ürünler. Led ekranlı anahtarlık. Özel logo tasarımı Işıklı Led ekranlı anahtarlık Özel logo tasarımı Işıklı Translator Çeşitli dillerde mevcut Eğitim kurumları için ideal Digital Çerceve Usb Hub (4 adet) Digital saat Fotoğraf Çerçevesi Usb Mini Fridge Buzdolabı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi. Derbent Meslek Yüksekokulu TURİZMDE GELİŞMİŞ KARTEPE'Yİ NASIL HAYAL EDİYORSUNUZ PROJE YARIŞMASI

Kocaeli Üniversitesi. Derbent Meslek Yüksekokulu TURİZMDE GELİŞMİŞ KARTEPE'Yİ NASIL HAYAL EDİYORSUNUZ PROJE YARIŞMASI Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksekokulu TURİZMDE GELİŞMİŞ KARTEPE'Yİ NASIL HAYAL EDİYORSUNUZ PROJE YARIŞMASI Proje Adı: KARTEPE MACERA YARIŞI Turist Rehberliği-II İÖ CİHAN KARAÇAY 093018035 08

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER 1- AJANDA Madde 1: TEKNİK ÖZELLİKLER 1- Adı : Ahmet Yesevi Üniversitesi 2015 yılı Ajandası 2- Baskı

Detaylı

2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ HEDEF: Çoruh Vadisi nin bir Turizm Varış Alanı Haline Getirilmesi ve Bölge de Yaşayan İnsanların Yaşam Düzeylerinin Yükseltilmesine Katkı Sağlamak Hedefi Gerçekleştirmeye Yönelik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

UCPA / KİRKİT HOTEL / HİSARÖNÜ

UCPA / KİRKİT HOTEL / HİSARÖNÜ UCPA / KİRKİT HOTEL / HİSARÖNÜ MAVİ SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve dayanışma ruhu oluşturmak.

Detaylı

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES 1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES İstanbul Atatürk Havalimanında saat 07:00 da buluşma. Check-in işlemlerini takiben Türk Havayolları nın TK15 seferi ile 09:30 da Buenos Aires e yolculuk. Yerel

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

KIRŞEHİR İLİ, TABİAT TURİZMİ UYGULAMA EYLEM PLANI, 2016-2019

KIRŞEHİR İLİ, TABİAT TURİZMİ UYGULAMA EYLEM PLANI, 2016-2019 KIRŞEHİR İLİ, TABİAT TURİZMİ UYGULAMA EYLEM PLANI, 2016-2019 EYLEM PLANINI HAZIRLAYANLAR: Erdem KARAAĞAÇ, 9. Bölge Müdürü Ahmet USTA, 9. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa ARSLAN, Kırşehir Şube Müdürü Koray

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz...

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir'in Enerjisini Harekete Geçiriyoruz... Sayı : 6975 29/03/2012 Konu : Odamızın ihtiyacı olan yazıcı, presenter alımı hakkında Sayın Üyemiz, Odamız Teknik Malzeme Alımı kapalı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

Marmaris, bölgedeki yabancı turistler için en gözde yerlerden biridir.

Marmaris, bölgedeki yabancı turistler için en gözde yerlerden biridir. Dalaman ın kıyı bölgesi büyüyen ve gelişen bir turizm pazarını oluşturacak potansiyele sahiptir. Sahil kısmında bulunan konaklama merkezleri 150.000 in üzerinde yatak kapasitesini içermektedir. Dalaman'ın

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı

Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü

Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü Entebbe (1) / Bwindi (4) BU SEYAHATTE... Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF in Afrika nın Yeşil Kalbi olarak adlandırdığı volkanik altyapılı ormanlarda

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 3-6 KASIM 2014 WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

T.C. SİNOP VALİLİĞİ Sinop Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİNOP BİLSEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SİNOP VALİLİĞİ Sinop Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİNOP BİLSEM ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SİNOP VALİLİĞİ Sinop Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİNOP BİLSEM ÇALIŞMA TAKVİMİ SİNOP BİLSEM 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ No Konu Tarih 1 Sinop

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BARTIN İLİ DAĞLIK ALANLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BARTIN İLİ DAĞLIK ALANLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 5 Sayı/No.12 (2015): 25-35 BARTIN İLİ DAĞLIK ALANLARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ercan GÖKYER 1, Melih

Detaylı

Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu

Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu Hikmet DENİZ Mehmet Adnan AKSOY Haziran, 2013 2013 Batum 6. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı Raporu 1. Fuar Künyesi Fuar Alanı

Detaylı