Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin"

Transkript

1 Giriş Bölüm 1 1 Bölüm 2 Genel Bilgiler Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

2 Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yaymaktadır. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz: Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın. Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun. NOT 1. Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir. 2. Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır. II

3 Giriş FCC Koşulları Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15 te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir. Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur: 1. Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz, 2. Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir. III

4 Giriş Lithium Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri (Türkçe) DİKKAT! Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız. Bitmiş pilleri üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda atınız. (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer s instructions. (Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (French) ATTENTION: II y a danger d ex;losion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant. (Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner. (Swedish) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction. IV

5 Giriş Modemi kullanırken dikkat edilecek hususlar 1. Fırtına ve yıldırımlı havalarda telefon kablosunu takmayınız. 2. Girişler ıslak ortam için özel olarak üretilmemişse cihaza ıslak bölgelerde telefon girişlerini takmayınız. 3. Telefon hattı kesik değilse yalıtılmamış telefon kablolarına veya terminallere dokunmayınız. 4. Telefon kablolarını takarken veya değiştirirken dikkatli olunuz. 5. Elektrik fırtınası sırasında (kablosuz tip kullanmıyorsanız) telefon işlevini kullanmayınız. Böylesi durumlar, yıldırım kanalı ile elektrik şoku riski taşır. 6. Herhangi bir gaz sızıntısı durumunda sızıntının bulunduğu alanda ihbar için telefonu kullanmayınız. Optik Sürücü ile ilgili uyarılar DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ sınıfına girmektedir. Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitapçığı saklayınız. Cihazla ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın YETKİLİ servise başvurunuz. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için, cihazın kapağını açmayınız. V

6 Giriş Macrovision Uyarısı Bu ürün, A.B.D. patent ve fikir mülkiyet hukuku tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisine tabidir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı, Macrovision şirketinin yasal izni altında gerçekleşmelidir ve bu yetki Macrovision tarafından sair bir yetki verilmedikçe ev ve diğer sınırlı kullanım koşulları altında geçerlidir. Ters mühendislik veya demontajı yasaklanmıştır. Güvenlik Uyarıları 1. Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. 2. Bu kullanım kitapçığını ileride başvurabilmek için saklayınız. 3. Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz. 4. Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz. 5. Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız. 6. Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz. 7. Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine hiçbirşey koymayınız. 8. Herhangi bir ek kart veya modül takmadan önce muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz. 9. Cihaz üzerindeki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz. VI

7 Giriş 10. Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz: Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde. Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde. Cihaz neme maruz kaldığında. Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında. Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde. Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde. 11. Never pour any liquid into the opening that could damage the equipment or cause an electrical shock. 12. Cihazı 60 C (140 f) ve üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz. 13. Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. 14. TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun. VII

8 Giriş WEEE Bildirisi (English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут VIII

9 Giriş рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.. (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w IX

10 Giriş momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (TÜRKÇE) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (ČESKY) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (MAGYAR) Az Európai Unió ( EU") augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.. X

11 Giriş T escilli Markalar Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır. Microsoft, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markasıdır. Windows 98/ME, 2000/XP, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markalarıdır. AMI, American Megatrends Inc. Şirketinin tescilli markasıdır. PCMCIA ve CardBus, Personal Computer Memory Card International Association a ait tescilli markadır. Sürüm Geçmişi Sürüm Sürüm Notları Tarih 1.0 İlk Sürüm 09, 2007 XI

12 Giriş İçindekiler Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi...II FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi...II FCC Koşulları...III Lithium Pillerin Kullanımına dair Güvenlik Yönergeleri...IV Modemi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar...V Optik Sürücü ile İlgili Uyarılar...V Macrovision Uyarısı...VI Güvenlik Uyarıları...VI WEEE Bildirisi...VIII Tescilli Markalar...XI Sürüm Geçmişi...XI Genel Bilgiler Bu Kitapçığı Nasıl Kullanacaksınız? Paketin Açılması Başlarken Teknik Özellikler Ürüne Genel Bakış XII

13 Giriş Kapak Açık Görünüm Önden Görünüm Sağdan Görünüm Soldan Görünüm Arka Görünüm Alttan Görünüm Güç Yönetimi AC Güç Bağlantısı Pil Pilin Kullanımı Temel İşlemler Güvenlik ve Rahatlık için İpuçları İyi bir Çalışma Yöntemi Klavyeyi Tanıyın Touchpad i Tanıyın Sabit Disk Hakkında Optik Sürücünün Kullanılması Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Harici Aygıtların Bağlanması Uçbirim Aygıtlarının Bağlanması İletişim Aygıtlarının Bağlanması PC Card cihazlarının takılması PC Card kartların Takılması XIII

14 Giriş PC Card kartların Çıkartılması Donanımı Güvenle Kaldırmak BIOS Ayarları BIOS Ayarları Hakkında BIOS ayarları ne zaman kullanılır BIOS Ayarlarına nasıl ulaşılır Kontrol tuşları BIOS Ayarları Menüsü Main Ana Menü Advanced Gelişmiş Ayarlar Power Manager - Güç Yöneticisi Security Güvenlik Menüsü Boot Açılış Menüsü Exit menu Çıkış Menüsü XIV

15 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

16 Genel Bilgiler Kutlarız! Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayarın yeni sahibi sizsiniz. Bu yepyeni, mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza söylemekten gurur duyuyoruz. Bu kitapçığı nasıl kullanacaksınız? Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekiller içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız önerilir. Bölüm 1, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir. Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın aldığnız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Bölüm 2, Başlarken, Bu bölüm, dizüstü bilgisayarınızın özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını açıklamaktadır. Bu bölümde aynı zamanda pilin takılıp çıkartılmasına dair doğru yönergeler ile dizüstü bilgisayarınızı nasıl kullanacağınıza dair kısa fikirler de yeralmaktadır. 1-2

17 Genel Bilgiler Bölüm 3, Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin bölümünde fare, klavye, web kamerası, yazıcı ve dış birimlerin bilgisayarınıza bağlanmasının yanısıra IEEE 1394 cihazları, PC kartları ve diğer iletişim cihazlarının kurulumu da açıklanmaktadır. Bölüm 4, BIOS Ayarları, BIOS yazılımının ayarlarını değiştirerek sisteminizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız yönergeleri bu bölümde bulabilirsiniz. 1-3

18 Genel Bilgiler Paketin Açılması Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Dizüstü bilgisayarı Kullanım kitapçığı ya da Hızlı Başlangıç kılavuzu Aygıt sürücülerinin, araçların ve kurtarma yazılımının (opsiyonel) bulunduğu All-in-one uygulama diski. Yüksek kapasiteli Li-ion pil AC adaptörü ve güç kablosu Telefon kablosu / telefon giriş fişi (opsiyonel) Dizüstü bilgisayar taşıma çantası (opsiyonel) Yukarıda belirtilen bileşenler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 1-4

19 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

20 Başlarken Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Boyutlar Ağırlık 358 (G) x 259 (D) x 27~33 (Y) mm 2.7 kg (6 hücreli pil ile birlikte) CPU İşlemci Tipi Desteklenen İşlemciler L2 Bellek FSB Hızı Intel PBGA 478-pin Intel Merom Tek / Çift Çekirdekli ve Celeron işlemci 2M/4M (CPU özelliğine göre) 533/800MHz Ana Yongalar Kuzey Köprüsü Güney Köprüsü Intel GM965 Intel ICH8M-Enhanced Bellek Bellek Teknolojisi DDR2 667 Bellek 2 adet DDR2 SO-DIMM yuvası 256/ 512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM Maksimum 4GB (2048MB DDR2 SO-DIMM x 2) Güç AC Adaptörü Pil Tipi 90W, 19 Volt 6 hücreli (Li-lon) 9 hücreli (Li-lon) RTC Pil Var 2-2

21 Başlarken Depolama HDD form factor Optical Device 2.5" 9.5mm yükseklik DVD Combo DVD dual Super Multi LightScribe (Burada belirtilen cihazlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir) G/Ç Monitör 1 adet D-Sub USB 4 adet (Version 2.0) IEEE1394 IrDA (Kızılötesi) Mikrofon Hoparlör Çıkışı / Hat Çıkışı RJ11 RJ45 TV Çıkışı Bağlantı Noktası Çoğaltıcı Bağlantı Yuvası Kart Okuyucu 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet (S-Video) 1 adet (DVI is not supported on port replicator) 1 adet PC Card yuvası (Type II) 1 adet (MS/XD/SD/MMC) İletişim Bağlantı Noktaları 56K Fax/MODEM I/F MDC Azalia Modem 2-3

22 Başlarken PTT Onayı LAN Denetleyici (MAC+PHY) Wake on LAN LAN Boot S1/S2/S3 Durumlarını destekler 10/100/1000 Mbps Ethernet Tümleşik Var S3/S4/S5 durumlarında destekler (Yerel Ağdan Açılış) Bluetooth Wireless LAN Var (Opsiyonel) Var (Opsiyonel) Ekran LCD Tipi 15.4" WSXGA+ anti-glare, WXGA glare / anti-glare Parlaklık Klavye üzerinde atanmış tuşlarla ayarlanabilir Görüntü Grafik Yonga seti (UMA) VRAM LCD CRT Intel GM965 UMA Paylaşımlı 1280 x 800 WXGA 640 x 480, max. 32-bit renk 800 x 600, max. 32-bit renk 1024 x 768, max. 32-bit renk 1152 x 768, max. 32-bit renk 1280 x 1024, max. 32-bit renk 1400 x 1050, max. 32-bit renk 1600 x 1200, max. 32-bit renk 2-4

23 Başlarken 1800 x 1440, max. 32-bit renk Kamera (Opsiyonel) CMOS 1.3 Megapiksel Ses Ses Codec Yongası Azalia Arayüzü, ALC 888 Dahili Hoparlörler Ses Şiddeti 2 adet, yuvalı Volume düğmesi ile, Klavye üzerinden atanmış düğmelerle ve yazılımsal olarak ayarlanabilir Yazılım & BIOS USB Flash Boot Var, USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında. BIOS Fast Boot Desteği --- Var Diğer Kensington Kilidi Var 2-5

24 Başlarken Ürüne Genel Bakış Bu bölüm, dizüstü bilgisayarınızın temel özellikleri hakkında genel bilgiler içermektedir ve kullanmadan önce görünümü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır. Kapak açık Görünüm Kapak kilidine basarak kapağı (LCD panel) açın. Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır. ❶ ❼ ❷ ❹ ❽ ❿❻ ❺ ❾ 2-6

25 Başlarken 1. Kapak Kilidi (içten görünüm) Bu parça, dizüstü bilgisayarınızın kapağını kapattığınızda kapağın kasaya kilitlenmesini sağlayan yaylı bir sistemdir. 2. Lastik tabanlar Rastgele kapanmalara karşı dizüstü bilgisayarınızı korur 3. Stereo Hoparlörler Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir. 4. Hızlı Erişim Tuşları ve Açma/Kapatma Düğmesi Açma/Kapatma Düğmesi : Bilgisayarınızı açar/kapatır. Hızlı Erişim Tuşları: Sıkça kullanılan programları daha hızlı bir şekilde başlatmak için bu tuşları kullanabilirsiniz. Bu tuşlar daha verimli çalışmanızı sağlarlar. Kablosuz LAN ve Bluetooth (opsiyonel) WLAN & BT(opsiyonel) P1 açmanızı/kapatmanızı sağlar. P1 tuşuna basarak web kameranızı ya da Windows arama işlevini çalıştırabilirsiniz. 5. Klavye Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır. 6. Touchpad Bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır. 7. Kamera (opsiyonel) 2-7

26 Başlarken Tümleşik kamera ile resim çekme, video kaydetme veya video konferans gibi görüntü yakalama veya görünütülü iletişim destekleyen uygulamaları çalıştırabilirsiniz. Ayrıca birkaç dakikada bir çekilen resimleri web üzerinde bir sunucuya göndererek herkesle paylaşabileceğiniz bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. 8. Dahili Mikrofon Dizüstü bilgisayarınız üzerindeki dahili mikrofonun işlevi, harici mikrofon ile aynıdır. 9. LED Durum Göstergeleri Num Lock: : NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar. Caps Lock: CapsLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar. Scroll Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar. Hard Disk In-use: Dizüstü bilgisayarınız sabit diske erişirken mavi renkte yanar. Bluetooth (Opsiyonel): Bilgisayarınızın Bluetooth işlevi çalışırken mavi renkte yanar. Bluetooth sinyali kapatıldığında LED göstergesi sönecektir. Wireless LAN (Opsiyonel): Kablosuz ağ işlevi devredeyken yeşil renkte yanıp söner. Kablosuz ağ sinyali kapatıldığında LED göstergesi 2-8

27 Başlarken sönecektir. Pil : Piliniz doluyor iken yeşil renkte yanar. Şarj işlemi bittiğinde sistem pil ile çalışıyorsa LED göstergesi söner. Şarj durumu düşük iken Turuncu renkte yanar. Pilde sorun varsa Turuncu renkte yanıp söner. Bu durumda pilinizi yenisi ile değiştirmeniz önerilir. Açık / Kapalı /Bekleme Konumu: Sisteminiz çalışırken bu gösterge açık konumdadır. Sisteminizi bekleme konumuna geçirdiğinizde yeşil renkte yanıp söner. 10. Parmak izi tanıma sensörü (Opsiyonel) Bu alan parmak izi tanıma işlevi için tasarlanmıştır. 2-9

28 Başlarken Önden görünüm ❶ ❷ 1. Kapak Kilidi (Dıştan görünüm) Kapak kilidini sağa doğru itip kapağı kaldırın. Kapak kilidinin yaylı mekanizması bıraktığınızda eski konumuna dönecektir. 2. Kızılötesi (Opsiyonel) Dizüstü bilgisayarınıza uzaktan kumanda cihazından gelen kontrol sinyalleri bu noktadan transfer edilir. 3. Ses girişleri Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir. Mikrofon: Harici mikrofon girişi. Kulaklıklar: Stereo Hoperlör veya kulaklık giriş. 2-10

29 Başlarken Sağdan Görünüm ❶ ❻ ❷ ❹ ❹ ❺ ❼ 1. PC Card Yuvası Dizüstü bilgisayarınızda bir adet Type-II PC kart genişleme yuvası bulumaktadır. Bu girişe ağ/kablosuz ağ, modem, bellek kartları gibi uyumlu harici cihazları takabilirsiniz in-1 Kart Okuyucu Tümleşik kart okuyucu, MMC (Multi-Media Card), SD (Secure Digital), MS (Memory Stick) ve XD kartları okuyup yazabilir. 3. IEEE 1394 IEEE 1394 girişi, dizüstü bilgisayarınızı dijital video kameralar gibi gelişmiş dijital cihazlara bağlamanızı sağlar. 4. USB Girişi USB 2.0 girişi, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar. 2-11

30 Başlarken 5. S-Video Bağlantısı Uyumlu bir Super VHS (S-Video) kablosu aracılığı ile bilgisayarınızı NTSC/PAL uyumlu bir ekrana bağlayıp görüntüyü bu ikincil ekrana aktarabilirsiniz. 6. Vantilatör (Soğutma Fanı) Vantilatör, sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için vantilatörün önünü kapatmayın. 7. VGA Girişi 15-pin D-sub VGA yuvası, dizüstü bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına (monitör veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir. 2-12

31 Başlarken Soldan Görünüm ❹ ❶ ❶ ❷ 1. USB Yuvası USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar. 2. Optik Sürücü Dizüstü bilgisayarınızda bir adet ince tasarımlı super-multi özellikli optik sürücü bulunmaktadır. Sürücünün türü satın aldığınız modele göre değişiklilk gösterecektir. Optik sürücü ile bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir, CD/DVD videolar izleyebilir, yazılım yükleyebilir veya başka verilere erişebilirsiniz. Lightscribe işlevi, bu özelliği destekleyen diskler üzerine kısa yazılar yazmak için kullanılır. 3. RJ-11 Bağlantı yuvası Dizüstü bilgisayarınız, tümleşik bir modeme sahiptir. Standart bir RJ-11 bağlantısı ile telefon hattına bağlanabileceğiniz bu modem, 56K V.90 standardı ile çevirmeli bağlantı üzerinden ağa bağlanabilir. 4. Kensington Lock Emniyet Kilidi Yuvası 2-13

32 Başlarken Bu yuva, güvenlik amacıyla dizüstü bilgisayarınızı sabit bir konuma Kensington Lock standardını destekleyen bir kilitle bağlamanızı sağlar. Arka Görünüm ❶ ❷ ❹ 1. Güç Girişi Dizüstü bilgisayarınız AC adaptörüne bu giriş ile bağlanır. 2. RJ-45 Bağlantı Yuvası Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz. 3. Bağlantı Noktası Çoğaltıcı Çoğaltıcı, bir dizüstü bilgisayara aynı anda birkaç çevre birim aygıtının (yazıcı, geniş monitör, klavye gibi) bağlanabilmesini sağlayan bir eklentidir. Çevre birimlerinin her biri bilgisayara doğrudan bağlanmak yerine çoğaltıcıya bağlanır, böylece kullanıcı birden çok cihaza ihtiyaç duyduğunda takılı olanın çıkartılmasina gerek kalmaz. 4. Pil (Arka görünüm) Dizüstü bilgisayarınız, AC güç kesildiğinde pil ile çalışacaktır. 2-14

33 Başlarken Alttan Görünüm ❷ ❶ 1. Pil Çıkartma Düğmesi Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir. Bir elinizle bu düğmeyi itip diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın. 2. Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu kilidi açık konuma getirin. 3. Pil Dizüstü bilgisayarınız, AC güç kesildiğinde pil ile çalışacaktır. 2-15

34 Başlarken Güç Yönetimi Dizüstü bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız AC adaptörü ve AC akımı kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. AC adaptörü bilgisayarınıza takıldığında piliniz hemen şarj olmaya başlar. NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir. AC Güç Bağlantısı 1. Paketin içinden AC adaptörü ve güç kablosunu çıkartın. 2. Güç kablosunu adaptör üzerindeki uygun yuvaya takın. 3. Adaptörün DC fişini dizüstü bilgisayarınıza, güç kablosunun erkek ucunu da bir elektrik prizine takın. 2-16

35 Başlarken AC Güç Bağlantısının Kesilmesi AC adaptörü bilgisayarınızdan çıkartmak için sırayla; 1. Önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. 2. Daha sonra DC ucunu bilgisayarınızdan çıkartın. 3. Son olarak güç kablosunu adaptörden çıkartın. 4. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fiş kısmından tutun. Hiçbir zaman kablodan tutup çekmeyin! 2-17

36 Başlarken Pil Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil, bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. Pilin Çıkartılması Dizüstü bilgisayarınızın gerektiğinde elektriksiz kalmaması için yedek bir pil satın almanız önerilir. Standart bir pil satın almak için satıcınızla görüşün. Pili çıkartmak için: 1. Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. 2. Kilidin açık konumda olduğunu kontrol edin. 3. Alt kısımdaki pil çıkartma düğmesini bulun. 4. Pil çıkartma düğmesini şekildeki gibi ok yönünde itin. 5. Önce pilin sol kısmını yuvadan kaydırarak çekin, daha sonra sağ kenarından kaldırarak pili tamamen çıkartın. 2-18

37 Başlarken ❺ ❺ ❷ ❹ 2-19

38 Başlarken Pilin yerleştirilmesi 1. Önce pilin sağ kenarını pil yuvasına yerleştirin. 2. Yavaşça kaydırarak pili yerine bastırın. 3. Sağ taraf doğru şekilde yerleştikten sonra yavaşça sol kenarı da bastırarak pil yuvasına yerleştirin. 4. Pil yuvası kilidinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. ❶ ❹ Uyarı 1. PİL KUTUSUNU SÖKMEYİNİZ. 2. Piliniz bittiğinde geri dönüşümü için yerel/bölgesel kanunlara göre hareket ediniz. 2-20

39 Başlarken Pilin Kullanımı Güvenlik İpuçları Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek yangın veya patlama riskleri taşır. Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile değiştirin. Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 60 C (140 F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Pilleri ortalıkta bırakmayın, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın. Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için gerekli yönergeleri yetkililerden öğrenin. Pil gücünün verimli kullanımı Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz. Ani güç kaybını önlemek ve pil ömrünü arttırmak için aşağıdaki yönergeleri takip edin. Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme konumuna geçme süresini kısaltın. Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın. Güç kaybını azaltmak için, gereksiz ayarları veya çalıştırmayacağınız donanımı kapatın. 2-21

40 Başlarken Pilin Şarj edilmesi Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşaağıdaki noktaları göz önünde bulundurun: Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın. AC adaptörü ile bilgisayarınızı prize takın. Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız Lithium-ion pil kullanmaktadır. Eski teknolojilerin aksine, Lithium-ion pillerde bellek etkisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile şarj işlemine başlamadan önce pilinizi tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir. Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir. Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir. 2-22

41 Başlarken Temel İşlemler Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı sağlayacak aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirmenizi öneririz. Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur. Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir. Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır. Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak ayarlayınız. Koltuk kullanıyorsanız, koltuğunuzun arkasını sırtınızı rahatça destekleyecek şekilde ayarlayınız. Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır. LCD ekranı, en iyi görüntüyü elde edebileceğiniz şekilde ayarlayınız. Rahat olmadığınız ortamlarda (yatakta vs) Notebook PC nizi kullanmamaya özen gösteriniz. Dizüstü bilgisayarınız, elektrikle çalışan bir aygıttır. Kişisel güvenliğiniz için dikkatli kullanınız

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430222-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logo sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 419584-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419443-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Aspire V Hızlı Başlama Kılavuzu

Aspire V Hızlı Başlama Kılavuzu Aspire V3-772 Hızlı Başlama Kılavuzu Ürün kaydı Ürününüzü ilk kez kullanırken, hemen kayıt olmanız önerilir. Böylece aşağıdaki gibi bazı faydalı yerlere erişim sağlayabileceksiniz: Eğitimli bir temsilciden

Detaylı

K I F D G E L H C J. Pilleri takın Hareket algılayıcısı (G) ışıkları

K I F D G E L H C J. Pilleri takın Hareket algılayıcısı (G) ışıkları MI-4500X Wireless Optical Mouse Ürün bilgileri A B K I F D G E L H C J Fare A: Kaydırma ruleti ve üçüncü düğme Düşük pil LED göstergesi (yanıp söner) B: Sağ düğme C: Sol düğme D: Tarayıcı geri düğmesi

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not

Detaylı

HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu

HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3662 Resmi Model: D20M Resmi Tip: D20M002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

Yazan: Farid Khoshnevissan

Yazan: Farid Khoshnevissan HP Pavilion Fan Değiştirme DV5000 Dizüstü bilgisayar fanları toz toplamak ve sonunda yıkmak. senin laptop eski fanı değiştirilmesi dizüstü bilgisayarınızın performansını artırmak ve ömrünü uzatabilirsiniz.

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

Giriş. Bölüm 1. Genel Bilgiler. Başlarken. Bölüm 2. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Version 2.

Giriş. Bölüm 1. Genel Bilgiler. Başlarken. Bölüm 2. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Version 2. Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları Version 2.1 Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, sahibinin ticari

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419661-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant Kullanıcı Kılavuzu AE6000 Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant a İçindekiler Ürüne Genel Bakış Özellikler 1 Kurulum Kurulum 2 Kablosuz Ağ Yapılandırması Wi-Fi Protected Setup 3 Kablosuz ağ yapılandırma

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Görünümler. Özellikler

Görünümler. Özellikler 13 Görünümler Telif hakkı 2012 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün ABD ve telif hakkı ile fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, ABD ve/veya diğer yasalarca Dell Inc.'in

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu marka sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları 1. Paket İçeriği 1. 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3268 Resmi Model: D13S Resmi Tip: D13S002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı