Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin"

Transkript

1 Giriş Bölüm 1 1 Bölüm 2 Genel Bilgiler Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

2 Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yaymaktadır. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz: Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın. Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun. NOT 1. Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir. 2. Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır. II

3 Giriş FCC Koşulları Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15 te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir. Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur: 1. Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz, 2. Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir. III

4 Giriş Lithium Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri (Türkçe) DİKKAT! Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız. Bitmiş pilleri üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda atınız. (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer s instructions. (Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (French) ATTENTION: II y a danger d ex;losion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant. (Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner. (Swedish) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction. IV

5 Giriş Modemi kullanırken dikkat edilecek hususlar 1. Fırtına ve yıldırımlı havalarda telefon kablosunu takmayınız. 2. Girişler ıslak ortam için özel olarak üretilmemişse cihaza ıslak bölgelerde telefon girişlerini takmayınız. 3. Telefon hattı kesik değilse yalıtılmamış telefon kablolarına veya terminallere dokunmayınız. 4. Telefon kablolarını takarken veya değiştirirken dikkatli olunuz. 5. Elektrik fırtınası sırasında (kablosuz tip kullanmıyorsanız) telefon işlevini kullanmayınız. Böylesi durumlar, yıldırım kanalı ile elektrik şoku riski taşır. 6. Herhangi bir gaz sızıntısı durumunda sızıntının bulunduğu alanda ihbar için telefonu kullanmayınız. Optik Sürücü ile ilgili uyarılar DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ sınıfına girmektedir. Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitapçığı saklayınız. Cihazla ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın YETKİLİ servise başvurunuz. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için, cihazın kapağını açmayınız. V

6 Giriş Macrovision Uyarısı Bu ürün, A.B.D. patent ve fikir mülkiyet hukuku tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisine tabidir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı, Macrovision şirketinin yasal izni altında gerçekleşmelidir ve bu yetki Macrovision tarafından sair bir yetki verilmedikçe ev ve diğer sınırlı kullanım koşulları altında geçerlidir. Ters mühendislik veya demontajı yasaklanmıştır. Güvenlik Uyarıları 1. Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. 2. Bu kullanım kitapçığını ileride başvurabilmek için saklayınız. 3. Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz. 4. Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz. 5. Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız. 6. Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz. 7. Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine hiçbirşey koymayınız. 8. Herhangi bir ek kart veya modül takmadan önce muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz. 9. Cihaz üzerindeki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz. VI

7 Giriş 10. Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz: Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde. Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde. Cihaz neme maruz kaldığında. Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında. Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde. Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde. 11. Never pour any liquid into the opening that could damage the equipment or cause an electrical shock. 12. Cihazı 60 C (140 f) ve üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz. 13. Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. 14. TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun. VII

8 Giriş WEEE Bildirisi (English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут VIII

9 Giriş рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.. (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w IX

10 Giriş momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (TÜRKÇE) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (ČESKY) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (MAGYAR) Az Európai Unió ( EU") augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.. X

11 Giriş T escilli Markalar Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır. Microsoft, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markasıdır. Windows 98/ME, 2000/XP, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markalarıdır. AMI, American Megatrends Inc. Şirketinin tescilli markasıdır. PCMCIA ve CardBus, Personal Computer Memory Card International Association a ait tescilli markadır. Sürüm Geçmişi Sürüm Sürüm Notları Tarih 1.0 İlk Sürüm 09, 2007 XI

12 Giriş İçindekiler Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi...II FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi...II FCC Koşulları...III Lithium Pillerin Kullanımına dair Güvenlik Yönergeleri...IV Modemi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar...V Optik Sürücü ile İlgili Uyarılar...V Macrovision Uyarısı...VI Güvenlik Uyarıları...VI WEEE Bildirisi...VIII Tescilli Markalar...XI Sürüm Geçmişi...XI Genel Bilgiler Bu Kitapçığı Nasıl Kullanacaksınız? Paketin Açılması Başlarken Teknik Özellikler Ürüne Genel Bakış XII

13 Giriş Kapak Açık Görünüm Önden Görünüm Sağdan Görünüm Soldan Görünüm Arka Görünüm Alttan Görünüm Güç Yönetimi AC Güç Bağlantısı Pil Pilin Kullanımı Temel İşlemler Güvenlik ve Rahatlık için İpuçları İyi bir Çalışma Yöntemi Klavyeyi Tanıyın Touchpad i Tanıyın Sabit Disk Hakkında Optik Sürücünün Kullanılması Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Harici Aygıtların Bağlanması Uçbirim Aygıtlarının Bağlanması İletişim Aygıtlarının Bağlanması PC Card cihazlarının takılması PC Card kartların Takılması XIII

14 Giriş PC Card kartların Çıkartılması Donanımı Güvenle Kaldırmak BIOS Ayarları BIOS Ayarları Hakkında BIOS ayarları ne zaman kullanılır BIOS Ayarlarına nasıl ulaşılır Kontrol tuşları BIOS Ayarları Menüsü Main Ana Menü Advanced Gelişmiş Ayarlar Power Manager - Güç Yöneticisi Security Güvenlik Menüsü Boot Açılış Menüsü Exit menu Çıkış Menüsü XIV

15 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

16 Genel Bilgiler Kutlarız! Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayarın yeni sahibi sizsiniz. Bu yepyeni, mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza söylemekten gurur duyuyoruz. Bu kitapçığı nasıl kullanacaksınız? Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekiller içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız önerilir. Bölüm 1, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir. Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın aldığnız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Bölüm 2, Başlarken, Bu bölüm, dizüstü bilgisayarınızın özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını açıklamaktadır. Bu bölümde aynı zamanda pilin takılıp çıkartılmasına dair doğru yönergeler ile dizüstü bilgisayarınızı nasıl kullanacağınıza dair kısa fikirler de yeralmaktadır. 1-2

17 Genel Bilgiler Bölüm 3, Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin bölümünde fare, klavye, web kamerası, yazıcı ve dış birimlerin bilgisayarınıza bağlanmasının yanısıra IEEE 1394 cihazları, PC kartları ve diğer iletişim cihazlarının kurulumu da açıklanmaktadır. Bölüm 4, BIOS Ayarları, BIOS yazılımının ayarlarını değiştirerek sisteminizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız yönergeleri bu bölümde bulabilirsiniz. 1-3

18 Genel Bilgiler Paketin Açılması Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Dizüstü bilgisayarı Kullanım kitapçığı ya da Hızlı Başlangıç kılavuzu Aygıt sürücülerinin, araçların ve kurtarma yazılımının (opsiyonel) bulunduğu All-in-one uygulama diski. Yüksek kapasiteli Li-ion pil AC adaptörü ve güç kablosu Telefon kablosu / telefon giriş fişi (opsiyonel) Dizüstü bilgisayar taşıma çantası (opsiyonel) Yukarıda belirtilen bileşenler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 1-4

19 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

20 Başlarken Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Boyutlar Ağırlık 358 (G) x 259 (D) x 27~33 (Y) mm 2.7 kg (6 hücreli pil ile birlikte) CPU İşlemci Tipi Desteklenen İşlemciler L2 Bellek FSB Hızı Intel PBGA 478-pin Intel Merom Tek / Çift Çekirdekli ve Celeron işlemci 2M/4M (CPU özelliğine göre) 533/800MHz Ana Yongalar Kuzey Köprüsü Güney Köprüsü Intel GM965 Intel ICH8M-Enhanced Bellek Bellek Teknolojisi DDR2 667 Bellek 2 adet DDR2 SO-DIMM yuvası 256/ 512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM Maksimum 4GB (2048MB DDR2 SO-DIMM x 2) Güç AC Adaptörü Pil Tipi 90W, 19 Volt 6 hücreli (Li-lon) 9 hücreli (Li-lon) RTC Pil Var 2-2

21 Başlarken Depolama HDD form factor Optical Device 2.5" 9.5mm yükseklik DVD Combo DVD dual Super Multi LightScribe (Burada belirtilen cihazlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir) G/Ç Monitör 1 adet D-Sub USB 4 adet (Version 2.0) IEEE1394 IrDA (Kızılötesi) Mikrofon Hoparlör Çıkışı / Hat Çıkışı RJ11 RJ45 TV Çıkışı Bağlantı Noktası Çoğaltıcı Bağlantı Yuvası Kart Okuyucu 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet (S-Video) 1 adet (DVI is not supported on port replicator) 1 adet PC Card yuvası (Type II) 1 adet (MS/XD/SD/MMC) İletişim Bağlantı Noktaları 56K Fax/MODEM I/F MDC Azalia Modem 2-3

22 Başlarken PTT Onayı LAN Denetleyici (MAC+PHY) Wake on LAN LAN Boot S1/S2/S3 Durumlarını destekler 10/100/1000 Mbps Ethernet Tümleşik Var S3/S4/S5 durumlarında destekler (Yerel Ağdan Açılış) Bluetooth Wireless LAN Var (Opsiyonel) Var (Opsiyonel) Ekran LCD Tipi 15.4" WSXGA+ anti-glare, WXGA glare / anti-glare Parlaklık Klavye üzerinde atanmış tuşlarla ayarlanabilir Görüntü Grafik Yonga seti (UMA) VRAM LCD CRT Intel GM965 UMA Paylaşımlı 1280 x 800 WXGA 640 x 480, max. 32-bit renk 800 x 600, max. 32-bit renk 1024 x 768, max. 32-bit renk 1152 x 768, max. 32-bit renk 1280 x 1024, max. 32-bit renk 1400 x 1050, max. 32-bit renk 1600 x 1200, max. 32-bit renk 2-4

23 Başlarken 1800 x 1440, max. 32-bit renk Kamera (Opsiyonel) CMOS 1.3 Megapiksel Ses Ses Codec Yongası Azalia Arayüzü, ALC 888 Dahili Hoparlörler Ses Şiddeti 2 adet, yuvalı Volume düğmesi ile, Klavye üzerinden atanmış düğmelerle ve yazılımsal olarak ayarlanabilir Yazılım & BIOS USB Flash Boot Var, USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında. BIOS Fast Boot Desteği --- Var Diğer Kensington Kilidi Var 2-5

24 Başlarken Ürüne Genel Bakış Bu bölüm, dizüstü bilgisayarınızın temel özellikleri hakkında genel bilgiler içermektedir ve kullanmadan önce görünümü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır. Kapak açık Görünüm Kapak kilidine basarak kapağı (LCD panel) açın. Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır. ❶ ❼ ❷ ❹ ❽ ❿❻ ❺ ❾ 2-6

25 Başlarken 1. Kapak Kilidi (içten görünüm) Bu parça, dizüstü bilgisayarınızın kapağını kapattığınızda kapağın kasaya kilitlenmesini sağlayan yaylı bir sistemdir. 2. Lastik tabanlar Rastgele kapanmalara karşı dizüstü bilgisayarınızı korur 3. Stereo Hoparlörler Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir. 4. Hızlı Erişim Tuşları ve Açma/Kapatma Düğmesi Açma/Kapatma Düğmesi : Bilgisayarınızı açar/kapatır. Hızlı Erişim Tuşları: Sıkça kullanılan programları daha hızlı bir şekilde başlatmak için bu tuşları kullanabilirsiniz. Bu tuşlar daha verimli çalışmanızı sağlarlar. Kablosuz LAN ve Bluetooth (opsiyonel) WLAN & BT(opsiyonel) P1 açmanızı/kapatmanızı sağlar. P1 tuşuna basarak web kameranızı ya da Windows arama işlevini çalıştırabilirsiniz. 5. Klavye Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır. 6. Touchpad Bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır. 7. Kamera (opsiyonel) 2-7

26 Başlarken Tümleşik kamera ile resim çekme, video kaydetme veya video konferans gibi görüntü yakalama veya görünütülü iletişim destekleyen uygulamaları çalıştırabilirsiniz. Ayrıca birkaç dakikada bir çekilen resimleri web üzerinde bir sunucuya göndererek herkesle paylaşabileceğiniz bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. 8. Dahili Mikrofon Dizüstü bilgisayarınız üzerindeki dahili mikrofonun işlevi, harici mikrofon ile aynıdır. 9. LED Durum Göstergeleri Num Lock: : NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar. Caps Lock: CapsLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar. Scroll Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar. Hard Disk In-use: Dizüstü bilgisayarınız sabit diske erişirken mavi renkte yanar. Bluetooth (Opsiyonel): Bilgisayarınızın Bluetooth işlevi çalışırken mavi renkte yanar. Bluetooth sinyali kapatıldığında LED göstergesi sönecektir. Wireless LAN (Opsiyonel): Kablosuz ağ işlevi devredeyken yeşil renkte yanıp söner. Kablosuz ağ sinyali kapatıldığında LED göstergesi 2-8

27 Başlarken sönecektir. Pil : Piliniz doluyor iken yeşil renkte yanar. Şarj işlemi bittiğinde sistem pil ile çalışıyorsa LED göstergesi söner. Şarj durumu düşük iken Turuncu renkte yanar. Pilde sorun varsa Turuncu renkte yanıp söner. Bu durumda pilinizi yenisi ile değiştirmeniz önerilir. Açık / Kapalı /Bekleme Konumu: Sisteminiz çalışırken bu gösterge açık konumdadır. Sisteminizi bekleme konumuna geçirdiğinizde yeşil renkte yanıp söner. 10. Parmak izi tanıma sensörü (Opsiyonel) Bu alan parmak izi tanıma işlevi için tasarlanmıştır. 2-9

28 Başlarken Önden görünüm ❶ ❷ 1. Kapak Kilidi (Dıştan görünüm) Kapak kilidini sağa doğru itip kapağı kaldırın. Kapak kilidinin yaylı mekanizması bıraktığınızda eski konumuna dönecektir. 2. Kızılötesi (Opsiyonel) Dizüstü bilgisayarınıza uzaktan kumanda cihazından gelen kontrol sinyalleri bu noktadan transfer edilir. 3. Ses girişleri Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir. Mikrofon: Harici mikrofon girişi. Kulaklıklar: Stereo Hoperlör veya kulaklık giriş. 2-10

29 Başlarken Sağdan Görünüm ❶ ❻ ❷ ❹ ❹ ❺ ❼ 1. PC Card Yuvası Dizüstü bilgisayarınızda bir adet Type-II PC kart genişleme yuvası bulumaktadır. Bu girişe ağ/kablosuz ağ, modem, bellek kartları gibi uyumlu harici cihazları takabilirsiniz in-1 Kart Okuyucu Tümleşik kart okuyucu, MMC (Multi-Media Card), SD (Secure Digital), MS (Memory Stick) ve XD kartları okuyup yazabilir. 3. IEEE 1394 IEEE 1394 girişi, dizüstü bilgisayarınızı dijital video kameralar gibi gelişmiş dijital cihazlara bağlamanızı sağlar. 4. USB Girişi USB 2.0 girişi, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar. 2-11

30 Başlarken 5. S-Video Bağlantısı Uyumlu bir Super VHS (S-Video) kablosu aracılığı ile bilgisayarınızı NTSC/PAL uyumlu bir ekrana bağlayıp görüntüyü bu ikincil ekrana aktarabilirsiniz. 6. Vantilatör (Soğutma Fanı) Vantilatör, sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için vantilatörün önünü kapatmayın. 7. VGA Girişi 15-pin D-sub VGA yuvası, dizüstü bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına (monitör veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir. 2-12

31 Başlarken Soldan Görünüm ❹ ❶ ❶ ❷ 1. USB Yuvası USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar. 2. Optik Sürücü Dizüstü bilgisayarınızda bir adet ince tasarımlı super-multi özellikli optik sürücü bulunmaktadır. Sürücünün türü satın aldığınız modele göre değişiklilk gösterecektir. Optik sürücü ile bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir, CD/DVD videolar izleyebilir, yazılım yükleyebilir veya başka verilere erişebilirsiniz. Lightscribe işlevi, bu özelliği destekleyen diskler üzerine kısa yazılar yazmak için kullanılır. 3. RJ-11 Bağlantı yuvası Dizüstü bilgisayarınız, tümleşik bir modeme sahiptir. Standart bir RJ-11 bağlantısı ile telefon hattına bağlanabileceğiniz bu modem, 56K V.90 standardı ile çevirmeli bağlantı üzerinden ağa bağlanabilir. 4. Kensington Lock Emniyet Kilidi Yuvası 2-13

32 Başlarken Bu yuva, güvenlik amacıyla dizüstü bilgisayarınızı sabit bir konuma Kensington Lock standardını destekleyen bir kilitle bağlamanızı sağlar. Arka Görünüm ❶ ❷ ❹ 1. Güç Girişi Dizüstü bilgisayarınız AC adaptörüne bu giriş ile bağlanır. 2. RJ-45 Bağlantı Yuvası Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz. 3. Bağlantı Noktası Çoğaltıcı Çoğaltıcı, bir dizüstü bilgisayara aynı anda birkaç çevre birim aygıtının (yazıcı, geniş monitör, klavye gibi) bağlanabilmesini sağlayan bir eklentidir. Çevre birimlerinin her biri bilgisayara doğrudan bağlanmak yerine çoğaltıcıya bağlanır, böylece kullanıcı birden çok cihaza ihtiyaç duyduğunda takılı olanın çıkartılmasina gerek kalmaz. 4. Pil (Arka görünüm) Dizüstü bilgisayarınız, AC güç kesildiğinde pil ile çalışacaktır. 2-14

33 Başlarken Alttan Görünüm ❷ ❶ 1. Pil Çıkartma Düğmesi Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir. Bir elinizle bu düğmeyi itip diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın. 2. Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu kilidi açık konuma getirin. 3. Pil Dizüstü bilgisayarınız, AC güç kesildiğinde pil ile çalışacaktır. 2-15

34 Başlarken Güç Yönetimi Dizüstü bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız AC adaptörü ve AC akımı kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. AC adaptörü bilgisayarınıza takıldığında piliniz hemen şarj olmaya başlar. NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir. AC Güç Bağlantısı 1. Paketin içinden AC adaptörü ve güç kablosunu çıkartın. 2. Güç kablosunu adaptör üzerindeki uygun yuvaya takın. 3. Adaptörün DC fişini dizüstü bilgisayarınıza, güç kablosunun erkek ucunu da bir elektrik prizine takın. 2-16

35 Başlarken AC Güç Bağlantısının Kesilmesi AC adaptörü bilgisayarınızdan çıkartmak için sırayla; 1. Önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. 2. Daha sonra DC ucunu bilgisayarınızdan çıkartın. 3. Son olarak güç kablosunu adaptörden çıkartın. 4. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fiş kısmından tutun. Hiçbir zaman kablodan tutup çekmeyin! 2-17

36 Başlarken Pil Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil, bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. Pilin Çıkartılması Dizüstü bilgisayarınızın gerektiğinde elektriksiz kalmaması için yedek bir pil satın almanız önerilir. Standart bir pil satın almak için satıcınızla görüşün. Pili çıkartmak için: 1. Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. 2. Kilidin açık konumda olduğunu kontrol edin. 3. Alt kısımdaki pil çıkartma düğmesini bulun. 4. Pil çıkartma düğmesini şekildeki gibi ok yönünde itin. 5. Önce pilin sol kısmını yuvadan kaydırarak çekin, daha sonra sağ kenarından kaldırarak pili tamamen çıkartın. 2-18

37 Başlarken ❺ ❺ ❷ ❹ 2-19

38 Başlarken Pilin yerleştirilmesi 1. Önce pilin sağ kenarını pil yuvasına yerleştirin. 2. Yavaşça kaydırarak pili yerine bastırın. 3. Sağ taraf doğru şekilde yerleştikten sonra yavaşça sol kenarı da bastırarak pil yuvasına yerleştirin. 4. Pil yuvası kilidinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. ❶ ❹ Uyarı 1. PİL KUTUSUNU SÖKMEYİNİZ. 2. Piliniz bittiğinde geri dönüşümü için yerel/bölgesel kanunlara göre hareket ediniz. 2-20

39 Başlarken Pilin Kullanımı Güvenlik İpuçları Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek yangın veya patlama riskleri taşır. Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile değiştirin. Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 60 C (140 F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Pilleri ortalıkta bırakmayın, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın. Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için gerekli yönergeleri yetkililerden öğrenin. Pil gücünün verimli kullanımı Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz. Ani güç kaybını önlemek ve pil ömrünü arttırmak için aşağıdaki yönergeleri takip edin. Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme konumuna geçme süresini kısaltın. Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın. Güç kaybını azaltmak için, gereksiz ayarları veya çalıştırmayacağınız donanımı kapatın. 2-21

40 Başlarken Pilin Şarj edilmesi Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşaağıdaki noktaları göz önünde bulundurun: Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın. AC adaptörü ile bilgisayarınızı prize takın. Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız Lithium-ion pil kullanmaktadır. Eski teknolojilerin aksine, Lithium-ion pillerde bellek etkisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile şarj işlemine başlamadan önce pilinizi tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir. Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir. Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir. 2-22

41 Başlarken Temel İşlemler Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı sağlayacak aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirmenizi öneririz. Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur. Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir. Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır. Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak ayarlayınız. Koltuk kullanıyorsanız, koltuğunuzun arkasını sırtınızı rahatça destekleyecek şekilde ayarlayınız. Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır. LCD ekranı, en iyi görüntüyü elde edebileceğiniz şekilde ayarlayınız. Rahat olmadığınız ortamlarda (yatakta vs) Notebook PC nizi kullanmamaya özen gösteriniz. Dizüstü bilgisayarınız, elektrikle çalışan bir aygıttır. Kişisel güvenliğiniz için dikkatli kullanınız

İçindekiler. Giriş. Genel Bilgiler 1-2

İçindekiler. Giriş. Genel Bilgiler 1-2 BÖLÜM 1 Giriş 1-2 Giriş İçindekiler Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler Hakkında Bilgi... 1-5 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-5 FCC Koşulları... 1-6 Güvenlik Uyarıları... 1-7 Lityum Pillerin

Detaylı

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 1 Giriş Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 Giriş İçindekiler BÖLÜM 1: Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler ve Bildirgeler... 1-4 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-4 FCC Koşulları...

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM KILAVUZU. Üretim Model adı: Mobee S

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM KILAVUZU. Üretim Model adı: Mobee S TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM KILAVUZU Üretim Model adı: Mobee S KULLANIM KILAVUZU Bu kılavuz mini dizüstü bilgisayarınızı kullanmanız için gerekli bilgileri içermektedir. Bu kılavuzdaki bilgiler titizlikle

Detaylı

Bu kılavuzdaki hiçbir kısım elektronik ortam da dahil olmak üzere izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

Bu kılavuzdaki hiçbir kısım elektronik ortam da dahil olmak üzere izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Yasal Bildiri Bu kılavuz, mini dizüstü bilgisayarınızı kullanmanız için gerekli bilgileri içermektedir. Bu kılavuzdaki bilgiler titizlikle kontrol edilmiştir ve daha önce haber vermeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

Önsöz Yükümlülüğün Sınırlandırılması

Önsöz Yükümlülüğün Sınırlandırılması i Önsöz Telif Hakkı 2009 Her hakkı saklıdır. Bu dokümandaki bilgiler, güvenirliliği, tasarımı ve işlevi iyileştirmek amacıyla önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın değişikliğe tabi olup, üretici tarafından

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR8778 Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri...

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

TR6951. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR6951. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR6951 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Şubat 2012 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC

Detaylı

Lenovo V470/ V570/ B470/B570

Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Kullanım Kılavuzu V1.0 Bilgisayarınızı kullanmadan önce el kitaplarındaki güvenlik notlarını ve önemli ipuçlarını okuyun. Notlar Ürünü kullanmadan önce Lenovo Güvenlik ve Genel

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR7837 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Ocak 2013 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC nizin

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1 Kullanıcı Kılavuzu Packard Bell EasyNote TE - 1 Içindekiler Bilgisayarınızı başlatma 4 Kablosuz bağlantı... 4 Kayıt... 5 Yazılım yüklemesi... 6 Kurtarma... 6 Sorunlarınız mı var?... 6 Temel Bilgisayar

Detaylı

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite El Kitabı Hakkında Notlar Bu talimatları her zaman bilgisayarınızın yanında tutunuz. Düzgün kurulum, kullanım ve bakım bilgisayarınızın ömrünün uzamasına yardımcı olur. Bu bilgisayarın mülkiyetini başkasına

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. P5GC-MX/1333 E3363 Birinci Baskı Ağustos 2007 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından

Detaylı

Multimedya Sistemi. S-presso. Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri

Multimedya Sistemi. S-presso. Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri Multimedya Sistemi S-presso Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri TR1945 Revize Edilmiş Basım V2 Ocak 2005 Telif Hakkı 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Bütün Hakları Saklıdır. Yedekleme amacıyla dokümantasyonun

Detaylı

Önsöz Sorumluluğun Sınırlandırılması

Önsöz Sorumluluğun Sınırlandırılması i Önsöz Telif Hakkı 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Bu belgede bulunan bilgiler, güvenilirlik, tasarım ve işlevi iyileştirmek için önceden bildirim olmaksızın değişikliğe tabidir ve üretici tarafında herhangi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5 Dizüstü Bilgisayar GNB 1586 B1 i5 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3N78-EH E3665 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. M3A78-EH E3681 Birinci Baskı Şubat 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış

Detaylı