Giriş. Başlarken. Bölüm 2. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. Başlarken. Bölüm 2. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu"

Transkript

1 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları

2 Giriş Uluslararası Mevzuat Hakkında Bilgi FCC-B Radio Frekansı Enterferansı Hakkında Bildiri Yapılan testler sonucunda bu cihazın; FCC kurallarının onbeşinci bölümüne göre B sınıfı dijital cihazlar değerlerine uyduğu tespit edilmiştir. Söz konusu değerler ikamet edilen yerlerde yapılan kurulumlarda karşılaşılabilecek zararlı enterferanslara karşı uygun bir koruma sağlayabilmek amacıyla belirlenmiştir. Bu cihaz radyo dalgaları oluşturan, kullanan ve yayan bir cihaz olduğundan talimatlara aykırı olarak yapılan kurulum ve kullanımlar radyo iletişimlerine zarar verebilecek enterferanslara yol açabilir. Öte yandan kurulum sırasında enterferans gerçekleşmeyeceği garanti edilemez. Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alıcıları ile enterferans yapıyor ise; bunu cihazınızı açıp kapatarak tespit edebilirsiniz, aşağıdaki yöntemleri deneyerek enterferansı düzeltebilirsiniz: Alıcının anteninin yerini değiştiriniz. Cihaz ile alıcıyı birbirinden uzaklaştırınız. Cihazı alıcıdan farklı bir elektrik hattına bağlı olan prize takınız. Satıcınızdan veya deneyimli bir radyo televizyon tamircisinden yardım isteyiniz. NOT 1. Cihaz üzerinde diğer cihazlarla enterferans yapmadan uyumlu biçimde çalışmasından sorumlu tarafın açık izni olmadan yapılacak değişiklikler ve yenilikler kullanıcının aleti kullanma yetkisinin geçersiz kalmasına neden olabilir. II

3 Giriş 2. Cihazın FCC kurallarında yer alan değerlere uyumlu hale getirilebilmesi için ara kablo veya farklı bir elektrik fişi kullanılması gerekiyorsa güvenlik amacıyla bunların güvenli biçimde muhafaza edilmelerine dikkat ediniz. FCC Kuralları Bu cihaz FCC kurallarının on beşinci bölümü ile uyumludur. Bu kurallar: 1. Bu cihaz zararlı enterferanslara yol açmamalıdır. (Fakat bu durum her zaman için garanti edilemez.) 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. III

4 Giriş Lityum Pilin Kullanılması İçin Güvenlik Talimatı (Danish) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer s instructions. ( 中 文 ) 警 告 : 錯 誤 地 使 用 電 池 可 能 有 爆 炸 的 危 險 僅 可 使 用 製 造 商 指 定 的 電 池 請 依 據 製 造 商 指 示 處 理 廢 棄 電 池 (Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (French) ATTENTION: II y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av IV

5 Giriş apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner. (Türkçe) DİKKAT: Pil düzgün olarak takılmadığında patlama tehlikesi bulunmaktadır. Yalnızca cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilen aynı veya denk bir pil ile değiştiriniz. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun olarak atınız. Modemi Kullanırken Bunlara Dikkat Edin; 1. Şimşekli havalarda telefon hattına bağlantı yapmayınız. 2. Telefon jakı nemli ortamlar için özel olarak tasarlanmadıysa asla nemli ortamlarda telefon jakını takmayınız. 3. Telefonun, telefon hattı ile bağlantısı kesilmeden asla açıkta bulunan telefon hattı veya terminaline dokunmayınız. 4. Telefon hattını takarken veya üzerinde çalışırken çevrenizdekileri uyarınız. 5. Kablosuz olanlar hariç telefon özelliğini şimşekli havalarda kullanmamaya çalışınız. Çok az da olsa şimşekten elektrik akımına kapılma riski bulunmaktadır. 6. Gaz kaçağı varsa yetkililere bildirmek için gaz kaçağı olan mahaldeki telefonu kullanmayınız. V

6 Giriş Optik Disk Sürücü Hakkında Bilgi DİKKAT: Bu üründe bir lazer sistemi bulunmaktadır ve CLASS 1 LASER PRODUCT sınıfındadır. Bu ürünü düzgün olarak kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatli biçimde okuyunuz ve kullanma kılavuzunu gelecekte gerektiği takdirde faydalanabilmek için saklayınız. Bu üründe çıkabilecek her türlü sorun için lütfen en yakın YETKİLİ servise başvurunuz. Lazer ışınlarına doğrudan maruz kalmamak için ürünün kabını açmayınız. Macrovision Hakkında Uyarı Bu ürün, A.B.D. patent ve fikri mülkiyet hukuku tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanılabilmesi için Macrovision un izni gerekli olup bu izin daha geniş kapsamlı bir yetki verilmedikçe yalnız ev kullanımı ve diğer sınırlı kullanım şekillerini kapsar. Bu ürün üzerinde tersine mühendislik ve demonte işlemleri yapılması yasaktır. VI

7 Giriş Güvenlik Talimatları 1. Güvenlik talimatlarını dikkatlice ve tam olarak okuyun. 2. Kullanım kılavuzunu gelecekte gerektiği takdirde faydalanabilmek için saklayın. 3. Cihazınızı nem ve yüksek sıcaklıktan koruyun. 4. Cihazınızın kurulumunu yapmadan önce sabit bir yüzey üzerine koyun. 5. Cihaz üzerindeki boşluklar hava sirkülasyonunu sağlamak ve cihazın aşırı ısınmasını önlemek içindir. Boşlukları kapatmayın. 6. Cihazınızı prize takmadan önce elektrik akımının güvenli bir aralıkta olduğundan ve V aralığında olduğundan emin olun. 7. Güç kablosunu, üzerine basılmayacak şekilde yerleştiriniz. Güç kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın. 8. Cihaza herhangi bir ek kart veya donanım takmadan önce güç kablosunu prizden çıkartın. 9. Cihazın üzerindeki tüm uyarılara dikkat edin. 10. Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşirse derhal yetkili servise başvurun: Güç kablosu veya priz hasar görmüşse. Cihazın içine sıvı kaçmışsa. Cihaz neme maruz kalmışsa. Cihaz tam olarak çalışmıyorsa veya kullanım kılavuzundaki bilgilere göre cihaz hiç çalışmıyorsa. Cihaz düşmüş ve hasar görmüşse. Cihaz üzerinde açık biçimde görülebilen kırıklar bulunuyorsa. VII

8 Giriş 11. Cihaz üzerindeki boşluklardan içeri cihaza zarar verecek veya elektrik çarpmasına neden olabilecek sıvıları dökmeyin. 12. Cihazı soğutması bulunmayan, 600C (1400F) ve üzerindeki dış sıcaklıktaki ortamlarda bırakmak cihaza zarar verebileceğinden cihazı bu ortamlarda bırakmayın. 13. Uygun olmayan pil değişikliğinden kaynaklanabilecek bir patlamanın önüne geçebilmek amacıyla yalnızca cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilen, aynı veya denk bir pil kullanın. WEEE Bildirisi (English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Français) Selon la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet VIII

9 Giriş le 13 août 2005, les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.. (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i IX

10 Giriş električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (TÜRKÇE) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (ČESKY) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (MAGYAR) Az Európai Unió ( EU") augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések X

11 Giriş gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.. Tescilli Markalar Tüm tescilli markaların telif hakları sahiplerine aittir. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Microsoft Corporation un tescilli markasıdır. Windows 98/ME, 2000/XP, Microsoft Corporation un tescilli markalarıdır. AMI, American Megatrends Inc. in tescilli markasıdır. PCMCIA ve Cardbus, Personal Notebook Memory Card International Association un tescilli markalarıdır. Sürüm Kronolojisi Versiyon Not Tarih 1.0 İlk Sürüm Aralık 2006 XI

12 Giriş İçindekiler Giriş Uluslararası Mevzuat Hakkında Bilgi...II FCC-B Radyo Frekansı Enterferansı Hakkında Bildiri...II FCC Kuralları...III Lityum Pilin Kullanılması İçin Güvenlik Talimatı...IV Modemi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...V Optik Disk Sürücü Hakkında Bilgi...VI Macrovision Hakkında Bilgi...VI Güvenlik Talimatları...VI WEEE Bildirisi...VIII Tescilli Markalar...XI Sürüm Kronolojisi...XI Genel Bilgiler Kullanım Kılavuzunu Nasıl Kullanacaksınız? Ambalajın Açılması XII

13 Giriş Başlarken Özellikler Ürünün Görünümü Kapak Açık-Üstten Görünüm Önden Görünüm Sağ Kısımdan Görünüm Sol Kısımdan Görünüm Arkadan Görünüm Alttan Görünüm Güç Yönetimi Adaptör Piller Pillerin Kullanılması Pratik Bilgiler Güvenlik ve Rahatlık İle İlgili İpuçları İyi Bir Çalışma Alışkanlığına Sahip Olmak Klavyeyi Tanımak Tochpad I Tanımak Sabit Disk Hakkında Optik Depolayıcıyı Kullanmak XIII

14 Giriş Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Harici Birimlerin Bağlanması Çevre Birimlerinin Bağlanması İletişim Birimlerinin Bağlanması Express Card Kurulumu Express card Kurulumu Express card ın Kaldırılması Donanımı Güvenli Kaldır BIOS Ayarları BIOS Ayarları Hakkında BIOS Ayarları Ne Zaman Yapılmalı? BIOS Ayarları Nasıl Yapılmalı? Kontrol Tuşları BIOS Ayarları Menüsü Ana Menü Gelişmiş Menü Güvenlik Menüsü Önyükleme Menüsü Çıkış Menüsü XIV

15 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları

16 Genel Bilgiler Tebrikler! Çok iyi bir tasarımın ürünü olan bu ürünün sahibi oldunuz. Sahibi olduğunuz en son teknoloji ürünü ve zarif bu dizüstü bilgisayar ile muhteşem bir dizüstü bilgisayar kullanma deneyimine erişeceksiniz. Siz kullanıcılarımıza bu bilgisayarın her türlü testten geçirildiğini ve MSI nın sonsuz güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünya çapında sahip olduğu itibarın ürünü olduğunu bildirmekten onur duyarız. Kullanım Kılavuzunu Nasıl Kullanacaksınız? Kullanım Kılavuzu, dizüstü bilgisayarın nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler ve çizimler içermektedir. Dizüstü bilgisayarı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okumanız tavsiye olunur. Bölüm 1: Genel Bilgiler; bu bölümde bu dizüstü bilgisayarın bütün aksesuarlarının listesi bulunmaktadır. Ambalajı açtığınızda ambalajın içeriğindeki tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir. Eğer herhangi bir parça hasarlı veya eksik ise lütfen dizüstü bilgisayarı aldığınız satıcı ile temasa geçiniz. Bölüm 2: Başlarken; bu bölümde dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri bulunmakta ve fonksiyon, tek tuşla çalıştır düğmeleri, bağlantılar, LED ler ve dizüstü bilgisayarın harici özellikleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Ayrıca, bu bölümde pilin doğru biçimde takılıp çıkarılması yöntemi ve dizüstü bilgisayarın kullanımına ilişkin pratik bilgiler de bulunmaktadır. 1-2

17 Genel Bilgiler Bölüm 3: Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu; bu bölümde fare, klavye, webcam, yazıcı, harici ekran, IEEE 1394 birimlerinin ve iletişim birimlerinin bağlantılarının yapılması ile birlikte PC kartlarının takılıp çıkartılması hakkında bilgi verilmektedir. Bölüm 4: BIOS Ayarları; bu bölümde BIOS ayarları programı hakkında bilgi verilerek sisteminizi optimum biçimde kullanabilmeniz için imkan sağlanmaktadır. 1-3

18 Genel Bilgiler Ambalajın Açılması Öncelikle; ambalajı açınız ve içindeki parçaları kontrol ediniz.eğer içindeki parçalardan herhangi biri hasarlı veya eksik ise lütfen satıcınızla temasa geçiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayarı geri göndermeniz gerekebileceğinden ambalajını saklayınız. Ambalajın içinde şu parçalar bulunmalıdır: Dizüstü bilgisayar Kullanım kılavuzu veya çabuk kurulum kılavuzu Gerekli sürücülerin, uygulamaların ve opsiyonel kurtarma özelliğinin hepsinin yer aldığı bir CD Yüksek kapasiteli Li-ion pil paketi Adaptör ve güç kablosu Telefon kablosu / Telefon jakı (Opsiyonel) Dizüstü bilgisayar çantası (Opsiyonel) Yukarıdaki aksesuarların önceden haber verilmeden değiştirilmesi haklı saklı tutulmaktadır. 1-4

19 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları

20 Ba larken Özellikler Fiziksel Özellikler Boyutlar Ağırlık 308mm(G) x 226.5mm(D) x mm(b) 1.95kg (4 hücreli Li pil ile beraber) CPU Desteklenen İşlemciler Intel Core Duo ve Core 2 Duo Çekirdek Çipleri Kuzey Köprüsü Güney Köprüsü Intel 945GM ICH-7M Bellek Teknoloji DDRII 400/533/667 Bellek DDRII SO-DIMM X 2 slot 256MB/512MB/1GB DDR II SDRAM Maksimum 2GB (1GB DDRII SO-DIMM X 2) Güç Adaptör Pil Çeşidi 65W, 19 Volt 4 hücreli (18650) (Li-lon) (2200mAh) 8 hücreli (Li-ion) (4400mAh) (Opsiyonel) Depolama HDD özellikleri Kontrolör Optik Sürücü 2.5, 9.5mm Yük. 60/80/100/120GB ICH7-M KOMBO DVD dual Super Multi 2-2

21 Ba larken Lightscribe Giriş/Çıkış Portları Monitör(VGA) 15 pin Mini D-Sub x 1 USB x 3 (USB version 2.0) Kulaklık Çıkışı x 1 (SPDIF destekli) IEEE1394 x 1 Mikrofon Girişi x 1 RJ11 x 1 RJ45 x 1 Expresss Card x 1 (34mm/54mm) Kart Okuyucu Kontrolör O2 OZ128, 3-in-1 (MMC,SD,MS) İletişim Portu LAN GigaLan (10/100/1000) Bluetooth Kablosuz LAN Opsiyonel Mini PCI-E WLAN card Görüntü LCD Çeşidi 13.3 WXGA (Glare / Non Glare ) Parlaklık Parlaklık klavyedeki geçiş tuşu ile ayarlanabilir Video Kontrolör VRAM LCD UMA Sistem Belleği Paylaşımlı 1280 x 800 WXGA 2-3

22 Ba larken CRT Çöz. 800x600, maks. 32bit renk 1024x768, maks. 32bit renk 1280 x 800, maks. 32bit renk 1400x1050, maks. 32bit renk 1600 x 1200, maks 32bit renk Ekran Algılama Sistem otomatik LCD veya CRT: 1.Ekran dan CRT ye LCD kapağı açıkken; 2. Ekrandan LCD ye - CRT algılanmadıysa; 3. CRT & LCD ikisi birarada,her ikiside algılandıysa Ses Ses CODEC Çipi Entegre Hoparlör Ses Yüksekliği Realtek High Definiton 4 Hoparlör Ses yüksekliği ayarı, Klavye kısa yol tuiu & Yazılımsal Diğer Kensington Kilidi Boşluğu x1 2-4

23 Ba larken Ürünün Görünümü: Bu bölümde size dizüstü bilgisayarınızın değişik açılardan görünümü hakkında bilgi verilecektir. Böylece kullanmadan önce dizüstü bilgisayarınızın görünümü hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kapak Açık Üstten Görünüm Kilidi açarak dizüstü bilgisayarın üst kısmını (LCD ekranı) kaldırınız. Kapak açık üstten görünüm ile ilgili şekil size dizüstü bilgisayarınızın ana kullanım alanı hakkında bilgi verecektir

24 Ba larken 1. Kapak kilidi (İçten Görünüm) Kapak kilidi, bilgisayarınızı kapatırken üstünü kapatmanızı sağlayan bir mekanizmadır. 2. Tek Tuşla Çalıştır Düğmeleri ve Güç Düğmesi Power Button:Turn Notebook power ON and OFF. Tek Tuşla Çalıştır Düğmeleri: Sık olarak kullandığınız programları daha hızlı başlatmak için bu düğmeleri kullanın. Böylece daha verimli çalışabilirsiniz. E-Posta uygulamanızı başlatmak için basınız. Internet Internet tarayıcısını başlatmak için bu tuşa basın. WLAN WLAN/Bluetooth fonksiyonlarını açıp kapatabilirsiniz. Windows taki arama fonskiyonuna hızlıca ulaşmak için Search basın. 3. Klavye Dahili klavye, gerçek boyutlu bir klavyenin tüm fonksiyonlarını yerine getirir. 4. Touchpad Dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır. 5. Stereo Hoparlör Yüksek kaliteli stereo hoparlörler 2-6

25 Ba larken Önden Görünüm IEEE 1394 IEEE 1394 portu yüksek hızlı bir very yolu olup DV (Dijital Video) Kamera gibi cihazları bağlamanızı sağlar. 1. Ses Bağlantı Girişleri Stereo özelliği ile yüksek kalitede çıkış sağlar. Hi-Fi desteği sunar. Ses Girişi: Harici bir ses cihazı için giriş. Ses Çıkışı: Kulaklık veya hoparlör bağlantısı için çıkış. 2. Durum LED leri Num Lock: Num Lock açık olduğunda mavi ışık yanar. Caps Lock: Caps Lock açık olduğunda mavi ışık yanar. function is activated. 2-7

26 Ba larken Scroll Lock: Scroll Lock açık olduğunda mavi ışık yanar. Sabit Disk Kullanımda: Dizüstü bilgisayarınız sabit disk sürücüye ulaştığında mavi ışık yanar Power On / OFF / Standby Sistem açık olduğunda mavi ışık yanar. Sistem beklemedeyken mavi ışık yanıp söner. Sistem kapandığında LED söner.. Pil: Pil şarj olurken yeşil ışık yanar. Pil azaldığında turuncu ışık yanar. Pil bitip yeni pil takmak gerektiğinde turuncu ışık yanıp söner. Şarj tamamlandığında veya adaptor takılı olmadığında pil LED i söner. Wireless LAN/ Bluetooth Kablosuz Ağ devredeyken yeşil yanar. Bluetooth fonksiyonu devredeyken mavi yanar. Kablosuz Ağ ve Bluetooth birarada devredeyken hem yeşil ışık hem de mavi ışık yanar. 2-8

27 Ba larken Sağdan Görünüm USB Portu USB 2.0 portu; fare, klavye, modem, taşınabilir sabit disk, yazıcı, vb. USB arayüzlü çevre birimlerini dizüstü bilgisayarınıza bağlamanıza imkan sağlar. 2. RJ-11 Connector Dizüstü bilgisayarınızda bu girişi kullanarak RJ-11 telefon hattı bağlayabileceğiniz yerleşik bir modem bulunmaktadır. 56K V.90 modem ile telefon hattı üzerinden internete bağlanabilirsiniz. 3. RJ-45 Connector Ethernet girişi, 10/100/1000 Mbps ağ bağlantısı için bilgisayarınıza LAN kablosu takmak için kullanılır. 4. Ventilator Havalandırma sistemi soğutmak için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonu için havalandırmanın önünü KAPATMAYINIZ. 2-9

28 Ba larken 5. VGA Portu 15 pinli D-sub VGA portu ile muhteşem bir görüntü çıkışı için dizüstü bilgisayarınıza harici bir monitör veya projektör gibi standart VGA uyumlu bir cihaz bağlayabilirsiniz. 6. Adaptör Girişi Adaptörü bu girişten bağlayarak dizüstü bilgisayarınıza güç sağlayabilirsiniz. 7. Stereo Hoparlör Yüksek kaliteli stereo Hi-Fİ hoparlörler. 2-10

29 Ba larken Soldan Görünüm Optik Depolama Cihazı Satın alınan modele gore dizüstü bilgisayarınızda ince bir DVD Combo/ Super-Multi sürücü bulunmaktadır. Optik depolama cihazı yazılım yüklemek, verilere ulaşmak, müzik ve film oynatmak için gerekli olan CD/DVD diskleri bilgisayarınızda kullanmanızı sağlar. 2. USB Portu USB 2.0 portu; fare, klavye, modem, taşınabilir sabit disk, yazıcı, vb. USB arayüzlü çevre birimlerini dizüstü bilgisayarınıza bağlamanıza imkan sağlar. 3. Express Card Slotu Dizüstü bilgisayarınızda bir Express Card yuvası bulunmaktadır. Yeni Express Card arayüzü daha küçüktür ve PC Card arayüzünden daha hızlıdır. Express Card teknolojisi; ölçülebilir, yüksek bant genişliğinde, seri PCI Express ve USB 2.0 arayüzlerinin avantajlarından yararlanmaktadır. 2-11

30 Ba larken 4. 3 ü 1 Arada Kart Okuyucu Dahili kart okuyucu MMC (multi-media card), SD (secure digital), MS (memory stick) kartları destekler. 5. Stereo Hoparlör Yüksek kaliteli stereo Hi-Fİ hoparlörler. 2-12

31 Ba larken Arkadan Görünüm Kensington Kilidi Yuvası Bu yuvayı bilgisayarınızı güvenlik amacıyla bir yere kilitlemek için kullanabilirsiniz. 2. Pil (Arkadan Görünüm) Havalandırma sistemi soğutmak için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonu için havalandırmanın önünü KAPATMAYINIZ. 2-13

32 Ba larken Alttan Görünüm Pil Kilidi Açma/Kapama Düğmesi Düğme kilitli konumdayken pil hareket ettirilemez. Düğme açıldığında pil hareket ettirilebilir. 2. Havalandırma Havalandırma sistemi soğutmak için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonu için havalandırmanın önünü KAPATMAYINIZ. 2-14

33 Ba larken 3. Pil Çıkartma Düğmesi Pil çıkartma işlemine başlanırken kullanılan bir düğmedir. Tek eliniz ile bastırarak diğer eliniz ile dikkatli biçimde pili çekin. 4. Pil Pil, adaptör takılı olmadığında dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar. 2-15

34 Ba larken Güç Yönetimi Adaptör Lütfen dikkat! Dizüstü bilgisayarınızı ilk kez kullandığınızda adaptörü bağlamanız ve şebeke elektriği ile dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmanız önemle tavsiye olunur. Adaptör bağlandığı anda pil de şarj olmaya başlayacaktır. DİKKAT! Ambalajdan Çıkan adaptörün dizüstü bilgisayarınız için uygunluğu onaylanmıştır; başka bir adaptör kullanmanız dizüstü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınızdaki diğer cihazlara zarar verebilir. Adaptörün Bağlanması 1. Adaptörü ve güç kablosunu bulmak için ambalajı açın. 2. Güç kablosunu adaptörün girişine takın. 3. Adaptörü; dizüstü bilgisayarınıza, güç kablosunun erkek ucunu da prize takın Not: Resimdeki dizüstü bilgisayar temsilidir; gerçeğinden farklı olabilir 2-16

35 Ba larken Adaptörün Çıkartılması Adaptörü çıkartırken: 1. İlk olarak güç kablosunu prizden çıkartmalısınız. 2. Adaptörü dizüstü bilgisayarınızdan çıkartmalısınız. 3. Güç kablosu ile adaptörü birbirinden ayırmalısınız. 4. Güç kablosu ile adaptörü birbirinden ayırırken daima kablonun bağlantı noktasından tutmalsınız. Asla kabloyu doğrudan çekmeyin! 2-17

36 Ba larken Pil Dizüstü bilgisayarınızda yüksek kapasiteli 4 hücreli/ 8 hücreli Li-ion pil bulunmaktadır. Şarj edilebilir Li-ion pil dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. Pilin Çıkartılması Dizüstü bilgisayarınızın yeterli süre çalışabilmesi için yedek bir pil bulundurmanız önemlidir. Böylece pilinizin bitmesinden endişe duymanıza gerek kalmayacaktır. Satıcınızdan yedek pil almanız tavsiye olunur. Pili çıkartmak için: 1. Dizüstü bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. 2. Pil kilidi açma/kapama düğmesinin açık konumda olup olmadığını kontrol edin. 3. Pil çıkartma düğmesini yan tarafta tespit edin 4. Pil çıkartma düğmesinin üzerinde gösterilen yönde düğmeye basın. 5. İlk olarak pilin sol kısmını yuvasından çıkarttıktan sonra pilin sağ kısmını çekin. 2-18

37 Ba larken Pilin Değiştirilmesi 1. Pilin sağ kısmını yuvasına yerleştirin. 2. Pili, hafifçe kaydırınız ve sağ tarafa doğru itin. 3. Pilin sağ bölümü yuvanın sağ bölümüne yerleştikten sonra pilin sol bölümünü hafifçe iterek yuvaya yerleştirin. 4. Pil kilidi açma kapama düğmesinin kilitli konumda olduğundan emin olun. 2-19

38 Ba larken Pili sökmeye ÇALIŞMAYIN. 2. Kullanılmayan pili atarken pillerin geri dönüşümü ile ilgili hukuki düzenlemelere uyun. 2-20

39 Ba larken Pilin Kullanılması Güvenlik Önerileri Pilin yanlış biçimde kullanılması veya tutulması ciddi yaralanmalara neden olabilecek yangın ve patlama riski taşıyabilir. Pili yalnızca aynı veya denk çeşit bir pil ile değiştirin. Pili sökmeyin, kısa devre yapmayın veya yakmayın ve pili +60 C nin (+140 F) üzerindeki sıcaklıkta saklamayın. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Do not temper with batteries. Paslı veya hasarlı pilleri kullanmayın. Pilleri, pillerin geri dönüşümü ile ilgili hukuki düzenlemelere göre atınız. Geri dönüşüm ve pillerin atılması ile ilgili seçenekler için yerel katı atık yetkilileriyle görüşün. Tutumlu Tüketim Dizüstü bilgisayarınızın normal bir şekilde kullanılması için pilin verimli biçime kullanılması kritik önem taşımaktadır. Pil tüketimine dikkat edilmezse kaydedilmiş veriler ve yapılmış ayarlar kaybolabilir. Pil ömrünü optimize etmek ve ani güç kaybını önlemek için bu tavsiyeleri dikkate alınız: Dizüstü bilgisayarınızı aktif olarak kullanmayacaksanız beklemeye alın veya beklemeye alma zamanını kısaltın. Belli bir süre için kullanmayacaksanız dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Gereksiz ayarları kapatın. Enerji tasarrufu için kullanılmayan çevre birimlerini çıkartın. Mümkün oldukça adaptörü takın. 2-21

40 Ba larken Pilin Şarj Edilmesi Pil, dizüstü bilgisayarınıza takılı olduğunda şarj edilebilir. Pili şarj etmeden önce lütfen bunlara dikkat ediniz: Eğer şarj edilmiş başka bir pil mevcut değilse çalışmanızı kaydedin, çalışan bütün programları kapatın ve dizütü bilgisayarınızı kapatın veya Save-to-Disk. Adaptörü takın. Plug in an external AC/DC power source. Şarj işlemini bölmeden dizüstü bilgisayarınızı kullanabilir, beklemeye alabilir veya kapatabilirsiniz. Pilde hafıza etkisi olmayan lityum-iyon pil hücreleri bulunduğundan şarj edilmesi için pilin tamamen bitmiş olması gerekmez. Bununla birlikte pil ömrünü optimize etmek için ayda bir pilin tamamen boşaltılması tavsiye olunur. Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre için kullanmayacaksanız pili dizüstü bilgisayarınızdan çıkarmanız tavsiye olunur. Bu, pil ömrünün uzamasına yardımcı olabilir. Şarj süresi çalışan uygulamalara bağlıdır. 2-22

41 Ba larken Pratik Bilgiler Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar kullanıcısıysanız, kullanımınız sırasında rahat ve güvende olmak için bu ipuçlarını okuyunuz. Güvenlik ve Rahatlık İle İlgili İpuçları Dizüstü bilgisayar herhangi bir yerde çalışmanızı sağlayan taşınabilir bir platformdur. Bununla birlikte eğer dizüstü bilgisayarınızla uzun süre çalışmanız gerekiyorsa iyi bir çalışma yeri seçmeniz önemlidir. Çalıştığınız yer yeteri kadar aydınlatılmış olmalıdır. Çalışırken uygun bir masa ve sandalye seçin. Seçtiğiniz masa ve sandalyenin boyunu bedeninize göre ayarlayın. Eğer mümkün ise oturduğunuz sandalyenin sırt kısmını belinizi yeterince destekleyip rahat ettirecek biçimde ayarlayın. Çalışırken ayaklarınızı yere düz biçimde koyun. Böylece dizleriniz ve dirsekleriniz uygun durumda (Yaklaşık 90 derece) olacaktır. Elerinizi, bileklerinizi destekleyecek biçimde masanın üzerine koyun. LCD ekranın konumu/açısını en iyi görüşü sağlayacak biçimde ayarlayın. Dizüstü bilgisayarınızı sizi rahatsız edebilecek yerlerde (Örneğin yatakta) kullanmaktan kaçının. Dizüstü bilgisayar elektrik ile çalışan bir cihazdır; yaralanmaları önlemek için dikkatli olun. 2-23

42 Ba larken LCD ekranın konumunu ve açısını ayarlayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı en rahat edecek Dik ve düzgün oturun. Masanın boyunu ayarlayın. Sandalyenin boyunu ayarlayın. İyi Bir Çalışma Alışkanlığına Sahip Olmak Dizüstü bilgisayarınız ile uzun süre çalışacaksanız iyi bir çalışma alışkanlığına sahip olmak önemlidir. Aksi halde rahatsızlanabilir veya yaralanabilirsiniz. Çalışırken bunları aklınızdan çıkarmayın: Duruşunuzu sık sık değiştiriniz. Düzenli olarak gerinin ve egzersiz yapın. Belli bir süre çalıştıktan sonra ara verin. 2-24

43 Ba larken Klavyeyi Tanımak Dizüstü bilgisayarın klavyesi tam boy bir klavyenin bütün özelliklerini taşımakta ve dizüstü bilgisayardaki belli özellikler için ek [Fn] tuşu bulunmaktadır. Klavye dört kategoriye ayrılabilir: Alfabetik Tuşlar, İmleç Tuşları, Rakam Tuşları ve Fonksiyon Tuşları. 2-25

44 Ba larken Alfabetik Tuşlar Alfabetik tuşların fonksiyonu bir klavyenin esas fonksiyonu olup daktilodaki tuşlara benzer. Bunun yanında; [Ctrl], [Alt] ve [Esc] tuşları gibi özel amaçlı bir takım tuşlar da bulunmaktadır. Lock tuşlarına basıldığında ilgili LED ler durumu göstermek üzere yanacaklardır: Num Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa basarak Num Lock u açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık olduğunda alfabetik tuşlarda gömülü olan rakam tuşlarını kullanabilirsiniz. Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock u açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık olduğunda büyük harf ile yazılacaktır. Scroll Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa basarak Scroll Lock u açıp kapatabilirsiniz. Bu tuşun özelliği programlar tarafından belirlenir ve özellikle DOS ta kullanılır. 2-26

İçindekiler. Giriş. Genel Bilgiler 1-2

İçindekiler. Giriş. Genel Bilgiler 1-2 BÖLÜM 1 Giriş 1-2 Giriş İçindekiler Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler Hakkında Bilgi... 1-5 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-5 FCC Koşulları... 1-6 Güvenlik Uyarıları... 1-7 Lityum Pillerin

Detaylı

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 1 Giriş Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 Giriş İçindekiler BÖLÜM 1: Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler ve Bildirgeler... 1-4 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-4 FCC Koşulları...

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

Önsöz Yükümlülüğün Sınırlandırılması

Önsöz Yükümlülüğün Sınırlandırılması i Önsöz Telif Hakkı 2009 Her hakkı saklıdır. Bu dokümandaki bilgiler, güvenirliliği, tasarımı ve işlevi iyileştirmek amacıyla önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın değişikliğe tabi olup, üretici tarafından

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının

Detaylı

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM KILAVUZU. Üretim Model adı: Mobee S

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM KILAVUZU. Üretim Model adı: Mobee S TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIM KILAVUZU Üretim Model adı: Mobee S KULLANIM KILAVUZU Bu kılavuz mini dizüstü bilgisayarınızı kullanmanız için gerekli bilgileri içermektedir. Bu kılavuzdaki bilgiler titizlikle

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR8778 Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri...

Detaylı

TR6951. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR6951. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR6951 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Şubat 2012 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR7837 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Ocak 2013 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC nizin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite El Kitabı Hakkında Notlar Bu talimatları her zaman bilgisayarınızın yanında tutunuz. Düzgün kurulum, kullanım ve bakım bilgisayarınızın ömrünün uzamasına yardımcı olur. Bu bilgisayarın mülkiyetini başkasına

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1 Kullanıcı Kılavuzu Packard Bell EasyNote TE - 1 Içindekiler Bilgisayarınızı başlatma 4 Kablosuz bağlantı... 4 Kayıt... 5 Yazılım yüklemesi... 6 Kurtarma... 6 Sorunlarınız mı var?... 6 Temel Bilgisayar

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

Lenovo V470/ V570/ B470/B570

Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Kullanım Kılavuzu V1.0 Bilgisayarınızı kullanmadan önce el kitaplarındaki güvenlik notlarını ve önemli ipuçlarını okuyun. Notlar Ürünü kullanmadan önce Lenovo Güvenlik ve Genel

Detaylı

Bu kılavuzdaki hiçbir kısım elektronik ortam da dahil olmak üzere izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

Bu kılavuzdaki hiçbir kısım elektronik ortam da dahil olmak üzere izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz. Yasal Bildiri Bu kılavuz, mini dizüstü bilgisayarınızı kullanmanız için gerekli bilgileri içermektedir. Bu kılavuzdaki bilgiler titizlikle kontrol edilmiştir ve daha önce haber vermeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi n 2 Içindekiler Kullanımdan Önce... 4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Alma... 5 Ergonomik Faktörler... 8 Başlarken...

Detaylı

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi

ASUS P5B-MX/WiFi AP. Çizgi Söğüt Gölgesi 0 E2918 İlk sürüm Aralık 2006 Copyright 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Her hakkı saklıdır. ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) in yazılı izni olmadan, yardımcı olması amacıyla müşteri tarafından alınmış olan doküman

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

Önsöz Sorumluluğun Sınırlandırılması

Önsöz Sorumluluğun Sınırlandırılması i Önsöz Telif Hakkı 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Bu belgede bulunan bilgiler, güvenilirlik, tasarım ve işlevi iyileştirmek için önceden bildirim olmaksızın değişikliğe tabidir ve üretici tarafında herhangi

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu - 1 2012. Tüm Hakları Saklıdır. Acer ICONIA Kullanıcı Kılavuzu Model: W510 İlk baskı: 09/2012 2 - İçindekiler Güvenlik ve kullanım rahatlığı 5 İlk Yapılacaklar 16 Kılavuzlarınız...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VGN-TZ serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VGN-TZ serisi Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VG-TZ serisi n 2 İçindekiler Kullanımdan Önce... 6 Bildirim... 7 EERGY STAR... 8 Belgeler... 9 Ergonomik Faktörler... 13 Başlarken... 15 Kumandaların ve Bağlantı oktalarının

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5 Dizüstü Bilgisayar GNB 1586 B1 i5 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1455 A1 i3 UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı