Giriş. Başlarken. Bölüm 2. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. Başlarken. Bölüm 2. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu"

Transkript

1 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları

2 Giriş Uluslararası Mevzuat Hakkında Bilgi FCC-B Radio Frekansı Enterferansı Hakkında Bildiri Yapılan testler sonucunda bu cihazın; FCC kurallarının onbeşinci bölümüne göre B sınıfı dijital cihazlar değerlerine uyduğu tespit edilmiştir. Söz konusu değerler ikamet edilen yerlerde yapılan kurulumlarda karşılaşılabilecek zararlı enterferanslara karşı uygun bir koruma sağlayabilmek amacıyla belirlenmiştir. Bu cihaz radyo dalgaları oluşturan, kullanan ve yayan bir cihaz olduğundan talimatlara aykırı olarak yapılan kurulum ve kullanımlar radyo iletişimlerine zarar verebilecek enterferanslara yol açabilir. Öte yandan kurulum sırasında enterferans gerçekleşmeyeceği garanti edilemez. Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alıcıları ile enterferans yapıyor ise; bunu cihazınızı açıp kapatarak tespit edebilirsiniz, aşağıdaki yöntemleri deneyerek enterferansı düzeltebilirsiniz: Alıcının anteninin yerini değiştiriniz. Cihaz ile alıcıyı birbirinden uzaklaştırınız. Cihazı alıcıdan farklı bir elektrik hattına bağlı olan prize takınız. Satıcınızdan veya deneyimli bir radyo televizyon tamircisinden yardım isteyiniz. NOT 1. Cihaz üzerinde diğer cihazlarla enterferans yapmadan uyumlu biçimde çalışmasından sorumlu tarafın açık izni olmadan yapılacak değişiklikler ve yenilikler kullanıcının aleti kullanma yetkisinin geçersiz kalmasına neden olabilir. II

3 Giriş 2. Cihazın FCC kurallarında yer alan değerlere uyumlu hale getirilebilmesi için ara kablo veya farklı bir elektrik fişi kullanılması gerekiyorsa güvenlik amacıyla bunların güvenli biçimde muhafaza edilmelerine dikkat ediniz. FCC Kuralları Bu cihaz FCC kurallarının on beşinci bölümü ile uyumludur. Bu kurallar: 1. Bu cihaz zararlı enterferanslara yol açmamalıdır. (Fakat bu durum her zaman için garanti edilemez.) 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. III

4 Giriş Lityum Pilin Kullanılması İçin Güvenlik Talimatı (Danish) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer s instructions. ( 中 文 ) 警 告 : 錯 誤 地 使 用 電 池 可 能 有 爆 炸 的 危 險 僅 可 使 用 製 造 商 指 定 的 電 池 請 依 據 製 造 商 指 示 處 理 廢 棄 電 池 (Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (French) ATTENTION: II y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av IV

5 Giriş apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner. (Türkçe) DİKKAT: Pil düzgün olarak takılmadığında patlama tehlikesi bulunmaktadır. Yalnızca cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilen aynı veya denk bir pil ile değiştiriniz. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına uygun olarak atınız. Modemi Kullanırken Bunlara Dikkat Edin; 1. Şimşekli havalarda telefon hattına bağlantı yapmayınız. 2. Telefon jakı nemli ortamlar için özel olarak tasarlanmadıysa asla nemli ortamlarda telefon jakını takmayınız. 3. Telefonun, telefon hattı ile bağlantısı kesilmeden asla açıkta bulunan telefon hattı veya terminaline dokunmayınız. 4. Telefon hattını takarken veya üzerinde çalışırken çevrenizdekileri uyarınız. 5. Kablosuz olanlar hariç telefon özelliğini şimşekli havalarda kullanmamaya çalışınız. Çok az da olsa şimşekten elektrik akımına kapılma riski bulunmaktadır. 6. Gaz kaçağı varsa yetkililere bildirmek için gaz kaçağı olan mahaldeki telefonu kullanmayınız. V

6 Giriş Optik Disk Sürücü Hakkında Bilgi DİKKAT: Bu üründe bir lazer sistemi bulunmaktadır ve CLASS 1 LASER PRODUCT sınıfındadır. Bu ürünü düzgün olarak kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatli biçimde okuyunuz ve kullanma kılavuzunu gelecekte gerektiği takdirde faydalanabilmek için saklayınız. Bu üründe çıkabilecek her türlü sorun için lütfen en yakın YETKİLİ servise başvurunuz. Lazer ışınlarına doğrudan maruz kalmamak için ürünün kabını açmayınız. Macrovision Hakkında Uyarı Bu ürün, A.B.D. patent ve fikri mülkiyet hukuku tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanılabilmesi için Macrovision un izni gerekli olup bu izin daha geniş kapsamlı bir yetki verilmedikçe yalnız ev kullanımı ve diğer sınırlı kullanım şekillerini kapsar. Bu ürün üzerinde tersine mühendislik ve demonte işlemleri yapılması yasaktır. VI

7 Giriş Güvenlik Talimatları 1. Güvenlik talimatlarını dikkatlice ve tam olarak okuyun. 2. Kullanım kılavuzunu gelecekte gerektiği takdirde faydalanabilmek için saklayın. 3. Cihazınızı nem ve yüksek sıcaklıktan koruyun. 4. Cihazınızın kurulumunu yapmadan önce sabit bir yüzey üzerine koyun. 5. Cihaz üzerindeki boşluklar hava sirkülasyonunu sağlamak ve cihazın aşırı ısınmasını önlemek içindir. Boşlukları kapatmayın. 6. Cihazınızı prize takmadan önce elektrik akımının güvenli bir aralıkta olduğundan ve V aralığında olduğundan emin olun. 7. Güç kablosunu, üzerine basılmayacak şekilde yerleştiriniz. Güç kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın. 8. Cihaza herhangi bir ek kart veya donanım takmadan önce güç kablosunu prizden çıkartın. 9. Cihazın üzerindeki tüm uyarılara dikkat edin. 10. Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşirse derhal yetkili servise başvurun: Güç kablosu veya priz hasar görmüşse. Cihazın içine sıvı kaçmışsa. Cihaz neme maruz kalmışsa. Cihaz tam olarak çalışmıyorsa veya kullanım kılavuzundaki bilgilere göre cihaz hiç çalışmıyorsa. Cihaz düşmüş ve hasar görmüşse. Cihaz üzerinde açık biçimde görülebilen kırıklar bulunuyorsa. VII

8 Giriş 11. Cihaz üzerindeki boşluklardan içeri cihaza zarar verecek veya elektrik çarpmasına neden olabilecek sıvıları dökmeyin. 12. Cihazı soğutması bulunmayan, 600C (1400F) ve üzerindeki dış sıcaklıktaki ortamlarda bırakmak cihaza zarar verebileceğinden cihazı bu ortamlarda bırakmayın. 13. Uygun olmayan pil değişikliğinden kaynaklanabilecek bir patlamanın önüne geçebilmek amacıyla yalnızca cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilen, aynı veya denk bir pil kullanın. WEEE Bildirisi (English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Français) Selon la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet VIII

9 Giriş le 13 août 2005, les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.. (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i IX

10 Giriş električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (TÜRKÇE) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (ČESKY) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (MAGYAR) Az Európai Unió ( EU") augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések X

11 Giriş gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.. Tescilli Markalar Tüm tescilli markaların telif hakları sahiplerine aittir. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Microsoft Corporation un tescilli markasıdır. Windows 98/ME, 2000/XP, Microsoft Corporation un tescilli markalarıdır. AMI, American Megatrends Inc. in tescilli markasıdır. PCMCIA ve Cardbus, Personal Notebook Memory Card International Association un tescilli markalarıdır. Sürüm Kronolojisi Versiyon Not Tarih 1.0 İlk Sürüm Aralık 2006 XI

12 Giriş İçindekiler Giriş Uluslararası Mevzuat Hakkında Bilgi...II FCC-B Radyo Frekansı Enterferansı Hakkında Bildiri...II FCC Kuralları...III Lityum Pilin Kullanılması İçin Güvenlik Talimatı...IV Modemi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...V Optik Disk Sürücü Hakkında Bilgi...VI Macrovision Hakkında Bilgi...VI Güvenlik Talimatları...VI WEEE Bildirisi...VIII Tescilli Markalar...XI Sürüm Kronolojisi...XI Genel Bilgiler Kullanım Kılavuzunu Nasıl Kullanacaksınız? Ambalajın Açılması XII

13 Giriş Başlarken Özellikler Ürünün Görünümü Kapak Açık-Üstten Görünüm Önden Görünüm Sağ Kısımdan Görünüm Sol Kısımdan Görünüm Arkadan Görünüm Alttan Görünüm Güç Yönetimi Adaptör Piller Pillerin Kullanılması Pratik Bilgiler Güvenlik ve Rahatlık İle İlgili İpuçları İyi Bir Çalışma Alışkanlığına Sahip Olmak Klavyeyi Tanımak Tochpad I Tanımak Sabit Disk Hakkında Optik Depolayıcıyı Kullanmak XIII

14 Giriş Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Harici Birimlerin Bağlanması Çevre Birimlerinin Bağlanması İletişim Birimlerinin Bağlanması Express Card Kurulumu Express card Kurulumu Express card ın Kaldırılması Donanımı Güvenli Kaldır BIOS Ayarları BIOS Ayarları Hakkında BIOS Ayarları Ne Zaman Yapılmalı? BIOS Ayarları Nasıl Yapılmalı? Kontrol Tuşları BIOS Ayarları Menüsü Ana Menü Gelişmiş Menü Güvenlik Menüsü Önyükleme Menüsü Çıkış Menüsü XIV

15 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları

16 Genel Bilgiler Tebrikler! Çok iyi bir tasarımın ürünü olan bu ürünün sahibi oldunuz. Sahibi olduğunuz en son teknoloji ürünü ve zarif bu dizüstü bilgisayar ile muhteşem bir dizüstü bilgisayar kullanma deneyimine erişeceksiniz. Siz kullanıcılarımıza bu bilgisayarın her türlü testten geçirildiğini ve MSI nın sonsuz güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünya çapında sahip olduğu itibarın ürünü olduğunu bildirmekten onur duyarız. Kullanım Kılavuzunu Nasıl Kullanacaksınız? Kullanım Kılavuzu, dizüstü bilgisayarın nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler ve çizimler içermektedir. Dizüstü bilgisayarı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okumanız tavsiye olunur. Bölüm 1: Genel Bilgiler; bu bölümde bu dizüstü bilgisayarın bütün aksesuarlarının listesi bulunmaktadır. Ambalajı açtığınızda ambalajın içeriğindeki tüm parçaların bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir. Eğer herhangi bir parça hasarlı veya eksik ise lütfen dizüstü bilgisayarı aldığınız satıcı ile temasa geçiniz. Bölüm 2: Başlarken; bu bölümde dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri bulunmakta ve fonksiyon, tek tuşla çalıştır düğmeleri, bağlantılar, LED ler ve dizüstü bilgisayarın harici özellikleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Ayrıca, bu bölümde pilin doğru biçimde takılıp çıkarılması yöntemi ve dizüstü bilgisayarın kullanımına ilişkin pratik bilgiler de bulunmaktadır. 1-2

17 Genel Bilgiler Bölüm 3: Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu; bu bölümde fare, klavye, webcam, yazıcı, harici ekran, IEEE 1394 birimlerinin ve iletişim birimlerinin bağlantılarının yapılması ile birlikte PC kartlarının takılıp çıkartılması hakkında bilgi verilmektedir. Bölüm 4: BIOS Ayarları; bu bölümde BIOS ayarları programı hakkında bilgi verilerek sisteminizi optimum biçimde kullanabilmeniz için imkan sağlanmaktadır. 1-3

18 Genel Bilgiler Ambalajın Açılması Öncelikle; ambalajı açınız ve içindeki parçaları kontrol ediniz.eğer içindeki parçalardan herhangi biri hasarlı veya eksik ise lütfen satıcınızla temasa geçiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayarı geri göndermeniz gerekebileceğinden ambalajını saklayınız. Ambalajın içinde şu parçalar bulunmalıdır: Dizüstü bilgisayar Kullanım kılavuzu veya çabuk kurulum kılavuzu Gerekli sürücülerin, uygulamaların ve opsiyonel kurtarma özelliğinin hepsinin yer aldığı bir CD Yüksek kapasiteli Li-ion pil paketi Adaptör ve güç kablosu Telefon kablosu / Telefon jakı (Opsiyonel) Dizüstü bilgisayar çantası (Opsiyonel) Yukarıdaki aksesuarların önceden haber verilmeden değiştirilmesi haklı saklı tutulmaktadır. 1-4

19 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları

20 Ba larken Özellikler Fiziksel Özellikler Boyutlar Ağırlık 308mm(G) x 226.5mm(D) x mm(b) 1.95kg (4 hücreli Li pil ile beraber) CPU Desteklenen İşlemciler Intel Core Duo ve Core 2 Duo Çekirdek Çipleri Kuzey Köprüsü Güney Köprüsü Intel 945GM ICH-7M Bellek Teknoloji DDRII 400/533/667 Bellek DDRII SO-DIMM X 2 slot 256MB/512MB/1GB DDR II SDRAM Maksimum 2GB (1GB DDRII SO-DIMM X 2) Güç Adaptör Pil Çeşidi 65W, 19 Volt 4 hücreli (18650) (Li-lon) (2200mAh) 8 hücreli (Li-ion) (4400mAh) (Opsiyonel) Depolama HDD özellikleri Kontrolör Optik Sürücü 2.5, 9.5mm Yük. 60/80/100/120GB ICH7-M KOMBO DVD dual Super Multi 2-2

21 Ba larken Lightscribe Giriş/Çıkış Portları Monitör(VGA) 15 pin Mini D-Sub x 1 USB x 3 (USB version 2.0) Kulaklık Çıkışı x 1 (SPDIF destekli) IEEE1394 x 1 Mikrofon Girişi x 1 RJ11 x 1 RJ45 x 1 Expresss Card x 1 (34mm/54mm) Kart Okuyucu Kontrolör O2 OZ128, 3-in-1 (MMC,SD,MS) İletişim Portu LAN GigaLan (10/100/1000) Bluetooth Kablosuz LAN Opsiyonel Mini PCI-E WLAN card Görüntü LCD Çeşidi 13.3 WXGA (Glare / Non Glare ) Parlaklık Parlaklık klavyedeki geçiş tuşu ile ayarlanabilir Video Kontrolör VRAM LCD UMA Sistem Belleği Paylaşımlı 1280 x 800 WXGA 2-3

22 Ba larken CRT Çöz. 800x600, maks. 32bit renk 1024x768, maks. 32bit renk 1280 x 800, maks. 32bit renk 1400x1050, maks. 32bit renk 1600 x 1200, maks 32bit renk Ekran Algılama Sistem otomatik LCD veya CRT: 1.Ekran dan CRT ye LCD kapağı açıkken; 2. Ekrandan LCD ye - CRT algılanmadıysa; 3. CRT & LCD ikisi birarada,her ikiside algılandıysa Ses Ses CODEC Çipi Entegre Hoparlör Ses Yüksekliği Realtek High Definiton 4 Hoparlör Ses yüksekliği ayarı, Klavye kısa yol tuiu & Yazılımsal Diğer Kensington Kilidi Boşluğu x1 2-4

23 Ba larken Ürünün Görünümü: Bu bölümde size dizüstü bilgisayarınızın değişik açılardan görünümü hakkında bilgi verilecektir. Böylece kullanmadan önce dizüstü bilgisayarınızın görünümü hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kapak Açık Üstten Görünüm Kilidi açarak dizüstü bilgisayarın üst kısmını (LCD ekranı) kaldırınız. Kapak açık üstten görünüm ile ilgili şekil size dizüstü bilgisayarınızın ana kullanım alanı hakkında bilgi verecektir

24 Ba larken 1. Kapak kilidi (İçten Görünüm) Kapak kilidi, bilgisayarınızı kapatırken üstünü kapatmanızı sağlayan bir mekanizmadır. 2. Tek Tuşla Çalıştır Düğmeleri ve Güç Düğmesi Power Button:Turn Notebook power ON and OFF. Tek Tuşla Çalıştır Düğmeleri: Sık olarak kullandığınız programları daha hızlı başlatmak için bu düğmeleri kullanın. Böylece daha verimli çalışabilirsiniz. E-Posta uygulamanızı başlatmak için basınız. Internet Internet tarayıcısını başlatmak için bu tuşa basın. WLAN WLAN/Bluetooth fonksiyonlarını açıp kapatabilirsiniz. Windows taki arama fonskiyonuna hızlıca ulaşmak için Search basın. 3. Klavye Dahili klavye, gerçek boyutlu bir klavyenin tüm fonksiyonlarını yerine getirir. 4. Touchpad Dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır. 5. Stereo Hoparlör Yüksek kaliteli stereo hoparlörler 2-6

25 Ba larken Önden Görünüm IEEE 1394 IEEE 1394 portu yüksek hızlı bir very yolu olup DV (Dijital Video) Kamera gibi cihazları bağlamanızı sağlar. 1. Ses Bağlantı Girişleri Stereo özelliği ile yüksek kalitede çıkış sağlar. Hi-Fi desteği sunar. Ses Girişi: Harici bir ses cihazı için giriş. Ses Çıkışı: Kulaklık veya hoparlör bağlantısı için çıkış. 2. Durum LED leri Num Lock: Num Lock açık olduğunda mavi ışık yanar. Caps Lock: Caps Lock açık olduğunda mavi ışık yanar. function is activated. 2-7

26 Ba larken Scroll Lock: Scroll Lock açık olduğunda mavi ışık yanar. Sabit Disk Kullanımda: Dizüstü bilgisayarınız sabit disk sürücüye ulaştığında mavi ışık yanar Power On / OFF / Standby Sistem açık olduğunda mavi ışık yanar. Sistem beklemedeyken mavi ışık yanıp söner. Sistem kapandığında LED söner.. Pil: Pil şarj olurken yeşil ışık yanar. Pil azaldığında turuncu ışık yanar. Pil bitip yeni pil takmak gerektiğinde turuncu ışık yanıp söner. Şarj tamamlandığında veya adaptor takılı olmadığında pil LED i söner. Wireless LAN/ Bluetooth Kablosuz Ağ devredeyken yeşil yanar. Bluetooth fonksiyonu devredeyken mavi yanar. Kablosuz Ağ ve Bluetooth birarada devredeyken hem yeşil ışık hem de mavi ışık yanar. 2-8

27 Ba larken Sağdan Görünüm USB Portu USB 2.0 portu; fare, klavye, modem, taşınabilir sabit disk, yazıcı, vb. USB arayüzlü çevre birimlerini dizüstü bilgisayarınıza bağlamanıza imkan sağlar. 2. RJ-11 Connector Dizüstü bilgisayarınızda bu girişi kullanarak RJ-11 telefon hattı bağlayabileceğiniz yerleşik bir modem bulunmaktadır. 56K V.90 modem ile telefon hattı üzerinden internete bağlanabilirsiniz. 3. RJ-45 Connector Ethernet girişi, 10/100/1000 Mbps ağ bağlantısı için bilgisayarınıza LAN kablosu takmak için kullanılır. 4. Ventilator Havalandırma sistemi soğutmak için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonu için havalandırmanın önünü KAPATMAYINIZ. 2-9

28 Ba larken 5. VGA Portu 15 pinli D-sub VGA portu ile muhteşem bir görüntü çıkışı için dizüstü bilgisayarınıza harici bir monitör veya projektör gibi standart VGA uyumlu bir cihaz bağlayabilirsiniz. 6. Adaptör Girişi Adaptörü bu girişten bağlayarak dizüstü bilgisayarınıza güç sağlayabilirsiniz. 7. Stereo Hoparlör Yüksek kaliteli stereo Hi-Fİ hoparlörler. 2-10

29 Ba larken Soldan Görünüm Optik Depolama Cihazı Satın alınan modele gore dizüstü bilgisayarınızda ince bir DVD Combo/ Super-Multi sürücü bulunmaktadır. Optik depolama cihazı yazılım yüklemek, verilere ulaşmak, müzik ve film oynatmak için gerekli olan CD/DVD diskleri bilgisayarınızda kullanmanızı sağlar. 2. USB Portu USB 2.0 portu; fare, klavye, modem, taşınabilir sabit disk, yazıcı, vb. USB arayüzlü çevre birimlerini dizüstü bilgisayarınıza bağlamanıza imkan sağlar. 3. Express Card Slotu Dizüstü bilgisayarınızda bir Express Card yuvası bulunmaktadır. Yeni Express Card arayüzü daha küçüktür ve PC Card arayüzünden daha hızlıdır. Express Card teknolojisi; ölçülebilir, yüksek bant genişliğinde, seri PCI Express ve USB 2.0 arayüzlerinin avantajlarından yararlanmaktadır. 2-11

30 Ba larken 4. 3 ü 1 Arada Kart Okuyucu Dahili kart okuyucu MMC (multi-media card), SD (secure digital), MS (memory stick) kartları destekler. 5. Stereo Hoparlör Yüksek kaliteli stereo Hi-Fİ hoparlörler. 2-12

31 Ba larken Arkadan Görünüm Kensington Kilidi Yuvası Bu yuvayı bilgisayarınızı güvenlik amacıyla bir yere kilitlemek için kullanabilirsiniz. 2. Pil (Arkadan Görünüm) Havalandırma sistemi soğutmak için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonu için havalandırmanın önünü KAPATMAYINIZ. 2-13

32 Ba larken Alttan Görünüm Pil Kilidi Açma/Kapama Düğmesi Düğme kilitli konumdayken pil hareket ettirilemez. Düğme açıldığında pil hareket ettirilebilir. 2. Havalandırma Havalandırma sistemi soğutmak için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonu için havalandırmanın önünü KAPATMAYINIZ. 2-14

33 Ba larken 3. Pil Çıkartma Düğmesi Pil çıkartma işlemine başlanırken kullanılan bir düğmedir. Tek eliniz ile bastırarak diğer eliniz ile dikkatli biçimde pili çekin. 4. Pil Pil, adaptör takılı olmadığında dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar. 2-15

34 Ba larken Güç Yönetimi Adaptör Lütfen dikkat! Dizüstü bilgisayarınızı ilk kez kullandığınızda adaptörü bağlamanız ve şebeke elektriği ile dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmanız önemle tavsiye olunur. Adaptör bağlandığı anda pil de şarj olmaya başlayacaktır. DİKKAT! Ambalajdan Çıkan adaptörün dizüstü bilgisayarınız için uygunluğu onaylanmıştır; başka bir adaptör kullanmanız dizüstü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınızdaki diğer cihazlara zarar verebilir. Adaptörün Bağlanması 1. Adaptörü ve güç kablosunu bulmak için ambalajı açın. 2. Güç kablosunu adaptörün girişine takın. 3. Adaptörü; dizüstü bilgisayarınıza, güç kablosunun erkek ucunu da prize takın Not: Resimdeki dizüstü bilgisayar temsilidir; gerçeğinden farklı olabilir 2-16

35 Ba larken Adaptörün Çıkartılması Adaptörü çıkartırken: 1. İlk olarak güç kablosunu prizden çıkartmalısınız. 2. Adaptörü dizüstü bilgisayarınızdan çıkartmalısınız. 3. Güç kablosu ile adaptörü birbirinden ayırmalısınız. 4. Güç kablosu ile adaptörü birbirinden ayırırken daima kablonun bağlantı noktasından tutmalsınız. Asla kabloyu doğrudan çekmeyin! 2-17

36 Ba larken Pil Dizüstü bilgisayarınızda yüksek kapasiteli 4 hücreli/ 8 hücreli Li-ion pil bulunmaktadır. Şarj edilebilir Li-ion pil dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. Pilin Çıkartılması Dizüstü bilgisayarınızın yeterli süre çalışabilmesi için yedek bir pil bulundurmanız önemlidir. Böylece pilinizin bitmesinden endişe duymanıza gerek kalmayacaktır. Satıcınızdan yedek pil almanız tavsiye olunur. Pili çıkartmak için: 1. Dizüstü bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. 2. Pil kilidi açma/kapama düğmesinin açık konumda olup olmadığını kontrol edin. 3. Pil çıkartma düğmesini yan tarafta tespit edin 4. Pil çıkartma düğmesinin üzerinde gösterilen yönde düğmeye basın. 5. İlk olarak pilin sol kısmını yuvasından çıkarttıktan sonra pilin sağ kısmını çekin. 2-18

37 Ba larken Pilin Değiştirilmesi 1. Pilin sağ kısmını yuvasına yerleştirin. 2. Pili, hafifçe kaydırınız ve sağ tarafa doğru itin. 3. Pilin sağ bölümü yuvanın sağ bölümüne yerleştikten sonra pilin sol bölümünü hafifçe iterek yuvaya yerleştirin. 4. Pil kilidi açma kapama düğmesinin kilitli konumda olduğundan emin olun. 2-19

38 Ba larken Pili sökmeye ÇALIŞMAYIN. 2. Kullanılmayan pili atarken pillerin geri dönüşümü ile ilgili hukuki düzenlemelere uyun. 2-20

39 Ba larken Pilin Kullanılması Güvenlik Önerileri Pilin yanlış biçimde kullanılması veya tutulması ciddi yaralanmalara neden olabilecek yangın ve patlama riski taşıyabilir. Pili yalnızca aynı veya denk çeşit bir pil ile değiştirin. Pili sökmeyin, kısa devre yapmayın veya yakmayın ve pili +60 C nin (+140 F) üzerindeki sıcaklıkta saklamayın. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Do not temper with batteries. Paslı veya hasarlı pilleri kullanmayın. Pilleri, pillerin geri dönüşümü ile ilgili hukuki düzenlemelere göre atınız. Geri dönüşüm ve pillerin atılması ile ilgili seçenekler için yerel katı atık yetkilileriyle görüşün. Tutumlu Tüketim Dizüstü bilgisayarınızın normal bir şekilde kullanılması için pilin verimli biçime kullanılması kritik önem taşımaktadır. Pil tüketimine dikkat edilmezse kaydedilmiş veriler ve yapılmış ayarlar kaybolabilir. Pil ömrünü optimize etmek ve ani güç kaybını önlemek için bu tavsiyeleri dikkate alınız: Dizüstü bilgisayarınızı aktif olarak kullanmayacaksanız beklemeye alın veya beklemeye alma zamanını kısaltın. Belli bir süre için kullanmayacaksanız dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Gereksiz ayarları kapatın. Enerji tasarrufu için kullanılmayan çevre birimlerini çıkartın. Mümkün oldukça adaptörü takın. 2-21

40 Ba larken Pilin Şarj Edilmesi Pil, dizüstü bilgisayarınıza takılı olduğunda şarj edilebilir. Pili şarj etmeden önce lütfen bunlara dikkat ediniz: Eğer şarj edilmiş başka bir pil mevcut değilse çalışmanızı kaydedin, çalışan bütün programları kapatın ve dizütü bilgisayarınızı kapatın veya Save-to-Disk. Adaptörü takın. Plug in an external AC/DC power source. Şarj işlemini bölmeden dizüstü bilgisayarınızı kullanabilir, beklemeye alabilir veya kapatabilirsiniz. Pilde hafıza etkisi olmayan lityum-iyon pil hücreleri bulunduğundan şarj edilmesi için pilin tamamen bitmiş olması gerekmez. Bununla birlikte pil ömrünü optimize etmek için ayda bir pilin tamamen boşaltılması tavsiye olunur. Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre için kullanmayacaksanız pili dizüstü bilgisayarınızdan çıkarmanız tavsiye olunur. Bu, pil ömrünün uzamasına yardımcı olabilir. Şarj süresi çalışan uygulamalara bağlıdır. 2-22

41 Ba larken Pratik Bilgiler Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar kullanıcısıysanız, kullanımınız sırasında rahat ve güvende olmak için bu ipuçlarını okuyunuz. Güvenlik ve Rahatlık İle İlgili İpuçları Dizüstü bilgisayar herhangi bir yerde çalışmanızı sağlayan taşınabilir bir platformdur. Bununla birlikte eğer dizüstü bilgisayarınızla uzun süre çalışmanız gerekiyorsa iyi bir çalışma yeri seçmeniz önemlidir. Çalıştığınız yer yeteri kadar aydınlatılmış olmalıdır. Çalışırken uygun bir masa ve sandalye seçin. Seçtiğiniz masa ve sandalyenin boyunu bedeninize göre ayarlayın. Eğer mümkün ise oturduğunuz sandalyenin sırt kısmını belinizi yeterince destekleyip rahat ettirecek biçimde ayarlayın. Çalışırken ayaklarınızı yere düz biçimde koyun. Böylece dizleriniz ve dirsekleriniz uygun durumda (Yaklaşık 90 derece) olacaktır. Elerinizi, bileklerinizi destekleyecek biçimde masanın üzerine koyun. LCD ekranın konumu/açısını en iyi görüşü sağlayacak biçimde ayarlayın. Dizüstü bilgisayarınızı sizi rahatsız edebilecek yerlerde (Örneğin yatakta) kullanmaktan kaçının. Dizüstü bilgisayar elektrik ile çalışan bir cihazdır; yaralanmaları önlemek için dikkatli olun. 2-23

42 Ba larken LCD ekranın konumunu ve açısını ayarlayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı en rahat edecek Dik ve düzgün oturun. Masanın boyunu ayarlayın. Sandalyenin boyunu ayarlayın. İyi Bir Çalışma Alışkanlığına Sahip Olmak Dizüstü bilgisayarınız ile uzun süre çalışacaksanız iyi bir çalışma alışkanlığına sahip olmak önemlidir. Aksi halde rahatsızlanabilir veya yaralanabilirsiniz. Çalışırken bunları aklınızdan çıkarmayın: Duruşunuzu sık sık değiştiriniz. Düzenli olarak gerinin ve egzersiz yapın. Belli bir süre çalıştıktan sonra ara verin. 2-24

43 Ba larken Klavyeyi Tanımak Dizüstü bilgisayarın klavyesi tam boy bir klavyenin bütün özelliklerini taşımakta ve dizüstü bilgisayardaki belli özellikler için ek [Fn] tuşu bulunmaktadır. Klavye dört kategoriye ayrılabilir: Alfabetik Tuşlar, İmleç Tuşları, Rakam Tuşları ve Fonksiyon Tuşları. 2-25

44 Ba larken Alfabetik Tuşlar Alfabetik tuşların fonksiyonu bir klavyenin esas fonksiyonu olup daktilodaki tuşlara benzer. Bunun yanında; [Ctrl], [Alt] ve [Esc] tuşları gibi özel amaçlı bir takım tuşlar da bulunmaktadır. Lock tuşlarına basıldığında ilgili LED ler durumu göstermek üzere yanacaklardır: Num Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa basarak Num Lock u açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık olduğunda alfabetik tuşlarda gömülü olan rakam tuşlarını kullanabilirsiniz. Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock u açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık olduğunda büyük harf ile yazılacaktır. Scroll Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa basarak Scroll Lock u açıp kapatabilirsiniz. Bu tuşun özelliği programlar tarafından belirlenir ve özellikle DOS ta kullanılır. 2-26

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları 1. Paket İçeriği 1. 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

Yazan: Farid Khoshnevissan

Yazan: Farid Khoshnevissan HP Pavilion Fan Değiştirme DV5000 Dizüstü bilgisayar fanları toz toplamak ve sonunda yıkmak. senin laptop eski fanı değiştirilmesi dizüstü bilgisayarınızın performansını artırmak ve ömrünü uzatabilirsiniz.

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Spectro LED Bluetooth Hoparlör

Spectro LED Bluetooth Hoparlör Spectro LED Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33042 Önemli Güvenlik Talimatları Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar

Detaylı

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Kullanma Kılavuzu DA-70861 1. GİRİŞ Digitus tam fonksiyonel üniversal takma birimi, USB tip C tam donanımlı bir çalışma alanı oluşturmanız için size her şeyi sunuyor.

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

reedera8i Kullanım Kılavuzu

reedera8i Kullanım Kılavuzu reedera8i Kullanım Kılavuzu reeder A8i Hızlı Kılavuz Copyright 2013 Selekt Bilgisayar Tüm haklıları saklıdır. Bu cihaz yüksek hassasiyete sahiptir. Lütfen kendi başınıza parçalarını sökmeyin. Cihazı bir

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

emachines E720/E520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu

emachines E720/E520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu emachines E720/E520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Copyright 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. emachines E720/E520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 08/2008 Bu şirket bu konunun

Detaylı

emachines D720/D520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu

emachines D720/D520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu emachines D720/D520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Copyright 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. emachines D720/D520 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 08/2008 Bu şirket bu konunun

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Giriş. Bölüm 1. Genel Bilgiler. Başlarken. Bölüm 2. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Version 2.

Giriş. Bölüm 1. Genel Bilgiler. Başlarken. Bölüm 2. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Version 2. Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları Version 2.1 Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutluyoruz P27! Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline

Detaylı

emachines E620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu

emachines E620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu emachines E620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Copyright 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. emachines E620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 08/2008 Bu şirket bu konunun içeriği ile

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Aspire V Hızlı Başlama Kılavuzu

Aspire V Hızlı Başlama Kılavuzu Aspire V3-772 Hızlı Başlama Kılavuzu Ürün kaydı Ürününüzü ilk kez kullanırken, hemen kayıt olmanız önerilir. Böylece aşağıdaki gibi bazı faydalı yerlere erişim sağlayabileceksiniz: Eğitimli bir temsilciden

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Özellikler Alıcı Işık/Yakınlık Sensörü LED Dokunmatik Ekran Programlanabi lir Düğme Ses Kontrolü Programlanabi lir Düğme Mikrofon Hoparlör Şarj Kontakları Kamera Pil Kapağı

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

emachines D620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu

emachines D620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu emachines D620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Copyright 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. emachines D620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 09/2008 Bu şirket bu konunun içeriği ile

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin

Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Giriş Bölüm 1 1 Bölüm 2 Genel Bilgiler Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi Yapılan testler

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E7240

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, sahibinin ticari

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419443-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430222-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında Dell Vostro 5470 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. monza Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz Değerli Piranha

Detaylı

Görünümler. Özellikler

Görünümler. Özellikler 13 Görünümler Telif hakkı 2012 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün ABD ve telif hakkı ile fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, ABD ve/veya diğer yasalarca Dell Inc.'in

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3662 Resmi Model: D20M Resmi Tip: D20M002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Talimatları Bu ürünün, AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır. Ürün kullanılırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: Ürünü kurmadan

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

Aspire 5730Z/5730/5330 Serisi. Hızlı Başlama Kılavuzu

Aspire 5730Z/5730/5330 Serisi. Hızlı Başlama Kılavuzu Aspire 5730Z/5730/5330 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Copyright 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Aspire 5730Z/5730/5330 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 07/2008 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

emachines G620/G420 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu

emachines G620/G420 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu emachines G620/G420 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Copyright 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. emachines G620/G420 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 08/2008 Bu şirket bu konunun

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI Uyarı:Aşağıdaki satırlarda bahsi geçen ayarlar TTnet servis sağlayıcı baz alınarak anlatılacak olup farklı ülkelerdeki farklı internet servis

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı