ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 I GİRİŞ ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 - Raporun Dönemi : / Ortaklığın Ünvanı : ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : ANKARA / Merkez Adres Fabrika Adres Web Adresi : Tahran Caddesi No:19/4 Kavaklıdere-ANKARA : Tepeli Köyü Mevkii Eğirdir-ISPARTA : Faaliyet döneminde Yönetim Kurullarında görev alanlar: Selahattin ÖNEN Atilla ÖNEN Çiler ÖNEN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi 2013 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. 4- Personel ve İşçi Hareketleri : tarihi itibariyle ortalama personel sayısı : tarihi itibariyle ortalama personel sayısı : Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret ve huzur hakları genel kurulca tespit olunur yılında şirket yönetim kurulu üyelerine toplam ,98.-TL huzur hakkı ücreti ödenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2013 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır. Ayrıca tarihinde Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu üyelerine aylık TL ödenmesi kabul edilmiş iken, tarihli 04 sayılı Yönetim Kurulunun almış olduğu yeni bir karar ile aylık TL ye düşürülmüştür. 6- Genel Kurul Bilgileri: Dönem içerisinde tarihinde 2012 yılı faaliyetlerine ait ortaklar genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı ilanı- gerek TTK gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılmak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve en az bir ulusal ve bir yerel gazete ilan edilmektedir. Sayfa 1 / 16

2 Genel Kurul Bilgileri: 2012 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2012 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısından 15 gün öncesinde pay sahiplerin inceleyebilmesi için hazır bulundurulmuştur. İlgili olağan genel kurul toplantısının nisabı %94,77 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır yılı Faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8297 sayılı sayfasında yayımlanmıştır. 8- Esas Sözleşme Değişiklikleri : 2013 döneminde şirketin esas sözleşmede bir değişiklik yapılmamıştır. 9- Sermaye Hareketleri : Ortaklığımız dönem içersinde Sermaye Artırımı yapmamıştır. Hisse senetleri fiyatlarında yıl içinde bir gelişme olmamıştır. Ortaklık Sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olan ortakların ad ve hisse oranları aşağıdadır; Adı ve Soyadı Hisse Nispeti Hisse Tutarı Selahattin ÖNEN % 36, ,-TL. Ayşe Defne ÖNEN % 26, ,-TL. Çiçek Çınar ÖNEN % 26, ,-TL 10- Çıkarılmış Menkul Kıymetler : Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur. 11- Sektörel Faaliyetler : Şirketimiz Meyve Suyu Konsantresi, Püre ve Püre Konsantresi, NFC Meyve Suyu ve Meyve Sosları imalatını yapmaktadır. Yüksek kapasite, teknoloji ve bilgi birikimine sahip lider firmalar arasında yer alan firmamız, İmalatını yaptığı meyve suyu konsantrelerini, püre ve püre konsantrelerini, NFC Meyve Suyu ve Meyve Soslarını hem yurt içine hem yurt dışına satışını yaparak önemli imalatçı-ihracatçı firma olarak sektördeki yerini almıştır. Sürdürülebilirlik değerlerimizden dolayı gelecekte de hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeden üretimimizi artırmak temel hedef olacaktır. 12- Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler: Bilanço tarihinden sonra herhangi bir gelişme olmamıştır. 13- Dava ve icra takiplerine ilişkin bilgiler: Hukukçumuz Av. Ayça ARANCI BIYIK tarafından dönemi içerisinde Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. adına takip edilen dava ve icra dosyalarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır: Sayfa 2 / 16

3 EĞİRDİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2012/580E. SAYILI İCRA DOSYASI ALACAKLI: Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. BORÇLU: Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. BORÇ MİKTARI: ,23 TL Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. aleyhine Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tarihinde takip başlatılarak ,23 TL nin ödenmesi talep edilmiştir tarihinde Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. ye tebliğ edilen ödeme emrine ASYA adına borcun muaccel hale gelmemesi nedeniyle itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NİN 2013/4E. SAYILI DAVA DOSYASI DAVACI: Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. DAVALI: Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. Eğirdir İcra Müdürlüğü nde başlatılan 2012/580E. sayılı dosyasına Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. adına yapılan itiraz üzerine takibin durması nedeniyle Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ASYA aleyhine dava açılmıştır. Davacı dava dilekçesi ile, Davacı nın ASYA aleyhine Eğirdir İcra Müdürlüğü nün 2012/580E. sayılı dosyası ile başlatmış olduğu takibe ASYA nın yapmış olduğu itirazın iptaline; takip miktarı olan ,23 TL üzerinden icranın devamına ve ASYA aleyhine icra-inkar tazminatına ve söz konusu asıl alacağa reeskont faizi yürütülmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davacının dava dilekçesi tarafımıza tarihinde tebliğ edilmiş olup, tarihinde dilekçeye karşı cevap ve delil dilekçesi sunulmuştur. Dilekçemizde davanın yetkili olmayan mahkemede açıldığı; Davacının ASYA ile aralarındaki cari hesap ilişkisine aykırı hareket ettiği; dava dilekçesinde yer alan hesaplamaların gerçeği yansıtmadığı, Davacı tarafından ASYA nın temerrüde düşürülmediği yönündeki beyanlarımız ileri sürülmüş ve dayanak teşkil eden delillerimiz dosyaya sunulmuştur. Eğirdir Asliye Hukuk Mahkemesi tarihli duruşmada, takip miktarı olan ,23 TL ödendiğinden bu kısma yönelik itirazın iptali hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının icra inkar tazminatı ve alacağa reeskont faizi uygulanması talebinin reddine karar vermiştir. Davacı kararı tarihinde temyiz etmiştir tarihinde temyize karşı cevap dilekçesi Müvekkil tarafından sunulmuştur. Sayfa 3 / 16

4 14- Finansman Kaynaklarımız ve Risk Yönetim Politikamız: Şirketimiz, operasyonlarını finanse etmek amacıyla, Türk ve Yabancı bankalardan kısa-uzun vadeli döviz kredisi (USD ve EUR) ve TL kredisi kullanmaktadır. Şirketin temel finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Şirketin işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Şirketin doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. Şirketin finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Şirket faaliyetleri nedeniyle, döviz kurundaki, faiz oranındaki ve fiyat riski değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Şirket, ayrıca bütün finansal araçlarının piyasa riskini de göz önünde bulundurmaktadır. Şirketimiz bu riskleri yönetme şekli ile detaylar Bağımsız Denetim Raporu içinde yer almaktadır II FAALİYETLER A - 1- Yatırımlar Ortaklığımızın 2013 yılındaki Yatırımları.Şirketimiz kapasite yenileme, artırma ve modernizasyon kapsamında 2013 yılı içersinde toplam ,12.-TL lik yatırım gerçekleştirmiştir. 2- Satışların Önceki Döneme Göre Mukayesesi FARK Değişim % 1. Yurtiçi Satışları , , ,99-28,19 2. Yurtdışı Satışları , , ,10 3,29 3. Diger Gelirler , , ,80 48, , , ,09-7, Yılı ve Önceki Dönem Üretim-Satış Değişimi ÜRETİMLER Birim Önceki Dönem Cari Dönem Değişim % KONSANTRELER KG ,42 ŞEFTALİ-KAYISI PULP VE KONSANTRE KG SATIŞLAR Birim Önceki Dönem Cari Dönem Değişim % KONSANTRELER KG ŞEFTALİ-KAYISI PULP VE KONSANTRE KG Sayfa 4 / 16

5 C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER : (Sermaye Piyasası Kuruluna Göre) 1- Bilanço Kalemlerine İlişkin Mukayese (UFRS) DEĞİŞİM VARLIKLAR (AKTİF) FARK % Cari/Dönen Varlıklar , , ,31 13,99 Nakit ve Nakit Benzerleri , , ,71-33,35 Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ticari Alacaklar , , ,74 49,98 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar , , ,34 34,11 - Diğer Alacaklar , , ,40 53,59 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0,00 0,00 Diğer Alacaklar , , ,02 92,11 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 0,00 0,00 - Diğer Ticari Olmayan Alacaklar , , ,02 92,11 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 0,00 0,00 Stoklar , , ,30-8,64 Canlı Varlıklar 0 0 0,00 0,00 Diğer Dönen Varlıklar , , ,56 39,46 (Ara Toplam) , , ,31 13,99 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Cari Olmayan/Duran Varlıklar , , ,35 6,29 Ticari Alacaklar 0 0 0,00 0,00 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0,00 0,00 Diğer Alacaklar 1.906, ,85 0,00 0,00 Finansal Yatırımlar 0 0 0,00 0,00 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0,00 0,00 Canlı Varlıklar 0 0 0,00 0,00 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0,00 0,00 Maddi Duran Varlıklar , , ,73 7,07 - Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler 0 0 0,00 0,00 - Diğer Maddi Duran Varlıklar , , ,73 7,07 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , ,41-31,30 Şerefiye 0 0 0,00 0,00 Ertelenmiş Vergi Varlığı , , ,97-25,88 Diğer Duran Varlıklar 0 0 0,00 0,00 TOPLAM VARLIKLAR , , ,28 17,64 Sayfa 5 / 16

6 KAYNAKLAR (PASİF) FARK DEĞİŞİM % Kısa Vadeli Yükümlülükler , , ,15 25,69 Finansal Borçlar , , ,00 35,21 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0,00 0,00 Ticari Borçlar , , ,43 22,71 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar , , ,29 22,20 - Diğer Ticari Borçlar , , ,14 22,73 Diğer Borçlar , , ,01-20,33 - İlişkili Taraflara Borçlar 690,42 690,42 0,00 0,00 - Diğer Borçlar , , ,01-20,40 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri 0 0 0,00 0,00 Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0 0,00 0,00 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0,00 0,00 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0,00 0,00 Borç Karşılıkları 0 0 0,00 0,00 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler , , ,27-80,45 (Ara toplam) , , ,15 25,69 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara 0,00 0,00 İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 Uzun Vadeli Yükümlülükler , , ,61 18,47 Finansal Borçlar 0 0 0,00 0,00 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0,00 0,00 Ticari Borçlar 0 0 0,00 0,00 Diğer Borçlar 0 0 0,00 0,00 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0,00 0,00 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0,00 0,00 Borç Karşılıkları 0 0 0,00 0,00 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar , , ,50 35,01 (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü , , ,11 3,89 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0,00 0,00 ÖZKAYNAKLAR , , ,10-27,40 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar , , ,10-27,40 Ödenmiş Sermaye , ,00 0,00 0,00 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,01 0,00 0,00 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 0,00 0,00 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0,00 0,00 Finansal Yatırımlar Değer Artış Fonu 0 0 0,00 0,00 Değer Artış Fonları 0 0 0,00 0,00 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0,00 0,00 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler , ,00 0,00 0,00 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları , , ,60-10,82 Net Dönem Karı/Zararı , , ,70 627,48 Azınlık Payları 0 0 0,00 0,00 TOPLAM KAYNAKLAR , , ,66 12,42 Sayfa 6 / 16

7 2- GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN MUKAYESE (UFRS) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER FARK DEĞİŞİM % Satış Gelirleri , , ,61-10,61 Satışların Maliyeti (-) , , ,13-15,47 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) , , ,52 8,81 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0,00 0,00 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0,00 0,00 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0,00 0,00 BRÜT KAR/ZARAR , , ,52 8,81 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , ,08 15,50 Genel Yönetim Giderleri (-) , , ,50-0,45 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0,00 0,00 Diğer Faaliyet Gelirleri , , ,27-58,19 Diğer Faaliyet Giderleri (-) , , ,58 20,79 FAALİYET KARI/ZARARI , , ,91-45,49 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0,00 0,00 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0,00 0,00 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) , , ,87 42,29 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI , , ,78-550,16 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri , , ,08-57,01 - Dönem Vergi Gelir/Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri , , ,08 57,01 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI , , ,70-627,48 DURDURULAN FAALİYETLER 0,00 0,00 0,00 0,00 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0,00 0,00 0,00 0,00 DÖNEM KARI/ZARARI , , ,70-627,48 Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 Ana Ortaklık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 Hisse Başına Kazanç 0, , , ,48 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına K Sayfa 7 / 16

8 3- AYRILAN AMORTİSMAN GİDER DAĞILIMI 2012 YILI 2013 YILI AMORTİSMANI AMORTİSMANI YER ALTI YERÜSTÜ DÜZENLERİ AMORTİSMANI , ,20 BİNALAR AMORTİSMANI , ,37 MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR AMORTİSMANI , ,49 TAŞITLAR AMORTİSMANI , ,97 DEMİRBAŞ VE DÖŞEMELER AMORTİSMANI , ,12 BİLGİSAYAR YAZILIM PROĞ. AMORTİSMANI ,30 0,00 ÖZEL MALİYETLER AMORTİSMANI , ,41 TOPLAM AMORTİSMANLAR , ,56 YER ALTI YERÜSTÜ DÜZENLERİ AMORTİSMANI , ,20 BİNALAR AMORTİSMANI , ,37 MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR AMORTİSMANI , ,49 TAŞITLAR AMORTİSMANI 0,00 0,00 DEMİRBAŞ VE DÖŞEMELER AMORTİSMANI 0,00 0,00 BİLGİSAYAR YAZILIM PROĞ. AMORTİSMANI 0,00 0,00 ÖZEL MALİYETLER AMORTİSMANI 0,00 0, Amort.Giderlerinden Çalışmayan Kısma İntikal Eden Amortisman Gideri (-) , ,69 TOPLAM (ÜRETİLAN MAMÜLLERE VERİLEN ) , ,37 YARI MAMUL ÜRETİMİ kg , ,00 KG BAŞINA AMORTİSMAN GİD. 0,05 0,04 STOKDA KALAN YARI MAMUL kg , ,00 STOKTA KALAN Y.MAÜL ÜZERİNDEKİ PAY , ,56 SATIŞLARIN MALİYETİNE GİDEN PAY , ,81 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İÇİNDEKİ PAY , , YILI GN.YÖN.VE ÜRETİME VERİLEN , ,87 Sayfa 8 / 16

9 4- MALİ DURUM RASYONLARI (SPK) 1- LİKİTE ORANLARI Değişim % A Cari Oran = Dönen Değerler 1,08 0,98-9,31 Kısa Vadeli Borçlar B Likidite Oranları = Hazır Değerler+Alacaklar 0,32 0,39 19,72 Kısa Vadeli Borçlar C Nakit Oranı = Hazır Değerler 0,016 0,008-46,97 Kısa Vadeli Borçlar 2- FALİYET ORANLARI a Aktif Devir Hızı = Net Satışlar 0,91 0,73-20,48 Aktif Varlıklar Toplamı b Alacak Devir Hızı = Net Satışlar 4,5074 2, ,40 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar c Alacakların Tahsil Süresi Gün = ,78 sene olarak hesaplanmıştır. Alacak Devir Hızı d Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti 1,7597 1,6452-6,51 Ortalama Stok 3- FİNANSAL YAPI ORANLARI a) Toplam Borçlar / Öz Sermaye = 3,03 5,24 72,92 b) Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı = 0,74 0,82 11,81 c) Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı = 0,0150 0,0158 5,38 d) Maddi Duran Varlıklar / Öz Sermaye+Uzun Vad.Borçlar = 0,78 1,10 41,32 Sayfa 9 / 16

10 D- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER : (VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE) 1- BİLANÇO Kalemlerine İlişkin Mukayese (VUK) AKTİF ( VARLIKLAR ) (TL) FARK DEĞİŞİM % I- DÖNEN VARLIKLAR , , ,14 14,28 A Hazır Değerler , , ,71-33,35 B Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 C Kısa Vadeli Ticari Alacaklar , , ,10 49,40 D Diğer Kısa Vadeli Tic. Alacaklar , , ,02 92,11 E Stoklar ( Net ) , , ,78-4,50 1- Stoklar , , ,83-8,33 2- Verilen Sipariş Avansları , , ,05 437,12 F Diğer Dönen Varlıklar , , ,51 17,82 II DURAN VARLIKLAR , , ,02 5,62 A Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.906, ,85 0,00 0,00 B Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 C Finansal Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 D Maddi Duran Varlıklar , , ,43 6,12 1- Binalar-Arsa & Arazi , , ,45 6,99 2- Makine Tesis ve Cihazlar , , ,79 3,89 3- Diğer Duran Varlıklar , , ,50 0,32 4- Birikmiş Amortismanlar , , ,03 3,69 5- Yapılmakta Olan Yatırımlar , , ,33 0,00 6- Verilen Sipariş Avansları 0, , ,05 0,00 E Maddi Olmayan Duran Var. Net , , ,41-39,68 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,77 0,00 0,00 2- Verilen Avansları 0,00 0,00 0,00 0,00 3- Araştırma&Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 4- Birikmiş Amortismanlar ( - ) , , ,41 10,95 F Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 AKTİF TOPLAMI , , ,16 12,81 Sayfa 10 / 16

11 PASİF (KAYNAKLAR) (TL) FARK DEĞİŞİM I KISA VADELİ BORÇLAR , , ,47 25,54 A Finansal Borçlar , , ,00 35,21 B Ticari Borçlar , , ,75 21,83 C Diğer Kısa Vadeli Borçlar , , ,58-20,97 D Alınan Sipariş Avansları , , ,70-95,31 E Borç ve Gider karşılıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 II UZUN VADELİ BORÇLAR , , ,53 7,88 A Finansal Borçlar 0,00 0,00 B Ticari Borçlar 0,00 0,00 C Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0,00 0,00 D Alınan Sipariş Avansları 0,00 0,00 E Borç ve Gider Karşılıkları , , ,53 7,88 III ÖZ SERMAYE , , ,84-30,32 A Sermaye , ,00 0,00 0,00 B Sermaye Olumlu Farkları , ,10 0,00 0,00 C Emisyon Primi 0,00 0,00 D Yeniden Değerleme Değ.Art. 0,00 0,00 1- Duran Varlıklar Değer Artışı 0,00 0,00 2- İştirakler Değer Artışı 0,00 0,00 3- Borsada Oluşan Değer Artışı 0,00 0,00 E Yedekler , ,35 0,00 0,00 1- Yasal Yedekler , ,70 0,00 0,00 2- Statü Yedekler 0,00 0,00 3- Özel Yedekler 0,00 0,00 4- Olağanüstü Yedekler , ,65 0,00 0,00 5- Maliyet Artış Fonu 0,00 0,00 6- Serm.Ekl.G.menk.sat karı&işt.hs 0,00 0,00 7- Geçmiş Yıl Karı 0,00 0,00 F Net Dönem Karı ,11 0, ,11-100,00 G Dönem Zararı 0, , ,84 0,00 H Geçmiş Yıllar Zararları , , ,11 100,00 PASİF TOPLAMI , , ,16 12,81 Sayfa 11 / 16

12 2- Gelir tablosuna İlişkin Mukayese (VUK) FARK DEĞİŞİM % Brüt Satışlar , , ,02 Satışlardan İndirimler (-) , , ,02 Net Satışlar , , ,61 Satışların Maliyeti , , ,13 Brüt Satış Kar veya Zararı , , ,52 Faaliyet Giderleri (-) , , ,94 Esas Faaliyet Karı veya Zararı , , ,37 Diğer Faaliyetlerden Gelirler&Karlar , , ,79 Diğer Faaliyetlerden Giderler/Zararlar , , ,62 Finansman Giderleri (-) , , ,29 Faaliyet Karı veya Zararı , , ,91 Olağanüstü Gelir ve Karlar , , ,73 Olağanüstü Gider ve Zararlar , , ,37 Dönem Karı veya Zararı , , ,48 Ödenecek Vergi&Diğ.Yükümlülükler ( -) 0,00 0,00 0 0,00 Net Dönem Karı veya Zararı , , ,48 Gelir Tablosu Dipnotları : *Dönemin Tüm Amortisman Giderleri İle İtfa ve Tükenme Payları Değişim % Amortisman Giderleri , ,81 12,06 aa) Normal Amortisman giderleri , ,81 15,07 Yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman bb) Gideri İtfa ve Tükenme Payları ,53 0,00-100,00 Amortisman Giderlerinin Dökümü , ,81 12,06 Üretim Maliyetine Verilen Amortisman Gideri , ,81 8,45 Faliyet Giderleri İçinde Direkt Gid.Yazılan Amort.Gid , ,31-29,06 Olağandışı Gider ve Zararlar içinde Amortisman Gid , ,69 32,93 *Dönemin Tüm Finansman Giderleri Değişim % Dönemin Tüm Finansman Giderleri , ,76 42,29 a) Üretim Maliyetine Verilen Finansman Gideri 0,00 0,00 b) Direkt Gider Yazılan , ,76 42,29 Sayfa 12 / 16

13 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Şirketimiz kar dağıtımı, Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurulda görüşülmekte ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek kararlaştırılır, Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılır. F- MALİ DURUM RASYONLARI (VUK) 1- LİKİTE ORANLARI Değişim % A Cari Oran = Dönen Değerler 1,09 0,99-8,96 Kısa Vadeli Borçlar B Likidite Oranları = Hazır Değerler+Alacaklar 0,33 0,40 19,46 Kısa Vadeli Borçlar C Nakit Oranı = Hazır Değerler 0,015 0,008-46,91 Kısa Vadeli Borçlar 2- FALİYET ORANLARI a Aktif Devir Hızı = Net Satışlar 0,94 0,75-20,76 Aktif Varlıklar Toplamı b Alacak Devir Hızı = Net Satışlar 4,3618 2, ,16 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar c Alacakların Tahsil Süresi Gün = ,12 sene olarak hesaplanmıştır. Alacak Devir Hızı d Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti 1,7609 1,6469-6,48 Ortalama Stok 3- FİNANSAL YAPI ORANLARI a) Toplam Borçlar / Öz Sermaye = 3,47 6,23 79,75 b) Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı = 0,76 0,85 11,29 c) Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı = 0,0128 0,0122-4,36 d) Maddi Duran Varlıklar / Öz Sermaye+Uzun Vad.Borçlar = 0,72 1,06 47,22 Sayfa 13 / 16

14 G - İDARİ FALİYETLER 1- İdari Kadro a- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nitelikleri : Şirketin tarihi itibariyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin eğitimi ve iş tecrüberi aşağıdaki gibidir. Atilla ÖNEN / İnşaat Yüksek Mühendisi / iş tecrübesi 40 yıl Çiler ÖNEN / Arkeolog / iş tecrübesi 35 yıl Selahattin ÖNEN / Elektrik Elektronik Mühendisi / 10 yıl b- Şirketin Misyon, Vizyon ve Değerleri : Vizyon; Müteri odaklı çalışarak dünya pazarında aranan bir tedarikçi olmak ve Asya adını bir dünya markası yapmak. Türkiye'nin meyve ve sebze suyu konsantreleri, püreleri üretimi konusunda müşteri odaklı özel çözümler üreten lider firması olma özelliğini komşu pazarlarda bir tasarım ve üretim üssü haline getirmek ve dünya pazarlarında aranan bir tedarikçi olmak. Asya adını bir dünya markası yapmak. Misyon; Gelişmiş teknoloji, üretim yöntemleri ve yaklaşımlar kullanarak ürettiği ürünler ve hizmet sistemleriyle müşterilerinin tedarik zincirinde en etkin ve en verimli çözümlere ulaşmasını sağlamak. Elemanlarımızdan üstün performansı talep ederek vizyonumuza ulaşma yolunda çalışmak. Asya Meyve Suyu ve Gıda San.A.Ş. kurumsal kimlik ve kültürü doğrultusunda sürdürülebilir operasyonel karlılığı sağlayarak büyümek ve bunu kalıcı kılmak. Değerler; Güven-Takım Çalışması-Süregenlik-Kalite/Mükemmeliyet c. Yönetmen- Hizmet yönetimi : Serpil UZUN- İş Tecrübesi 17 yıl Barış KALKAN- Gıda Müh. İş tecrübesi 10 yıl d. Yönetim Lideri : DİMYAN EMEKTAŞ Gıda Müh. İş tecrübesi 30 Yıl e. Yönetim Lideri - Üretim : BEKİR GÜLTEKİN Gıda Müh. İş Tecrübesi 15 Yıl Sayfa 14 / 16

15 2- Toplu Sözleşme Uygulaması : Yoktur. 3- Kıdem tazminatı Yükümlülük Durumu (UFRS): Sermaye Piyasası Tebliğleri uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2013 dönem sonunda toplam ,16.-TL. ye ulaşmıştır. 4- Sosyal Sorumluluk: Şirket, yönetim merkezinin ve üretim tesisinin bulunduğu bölgelerde kamuya yönelik eğitim amaçlı ve bölge insanının sosyal imkanları artırıcı her türlü sosyal çalışma ve etkinliklerini desteklemektedir. Ayrıca bölge çiftçi ve müstahsil üreticilerine eğitici yönde faydalı olacak her türlü bilgi paylaşımı ve yönlendirici faaliyette bulunmaktadır. Asya, kendi çalışanları ve onların aileleri ve yerel halk ile birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunu taşımaktadır yılında aktif olarak hayata geçirilen Green TAG Yeşil Etiket sürdürülebilir tarım projesi kapsamında, 6 ayrı köyde 10 ayrı eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, 300 ün üzerinde çiftçimiz daha sağlıklı ve kaliteli üretim koşulları konusunda bilgilendirilmiştir. Çiftçilerimizde gıda sağlık ve kalite farkındalığını artırmak böylelikle meyvelerimizdeki pestisit ve kalıntı oranlarını azaltarak Türkiye meyvesinin kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek hedefiyle hayata geçirilen proje ilk yılında 100 gönüllü Yeşil Etiket Çiftçisi yetiştirilmesine olanak sağlamış, ASYA ürün kalitesininin bir önceki yıla oranla %85 iyileşmesine katkı sağlamış ve Isparta Valiliği tarafindan Ulusal Platin Elma Ödülleri kapsaminda Sosyal Sorumluluk Ödülü ne layık görülmüştür. ASYA ayrıca 2012 yılı sonunda, Birleşmiş Milletler önderliğinde yürütülen, Dünyanın en büyük gönüllü özel sector girişimi Küresel Ilkeler Sözleşmesi nin imzacılarından biri olmuştur. Insan Hakları, Çalışan Hakları, Yolsuzlukla Mücadele ve Çevre ana başlıkları altında 10 temel ilkeden oluşan Küresel İlkeler Sözlesmesi ne atılan imza ile ASYA bu ilkere bağlı kalarak iş yapacağını birkez daha kamuoyu nezdinde taahhüt etmiştir yılı sonunda, Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde ilk İlerleme Raporu da hazırlanarak, yürütülen çalışmalar kamuoyu ile paylaşılmıştır. 5- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi; Şirket Yönetim Kurulu ve yetkili sorumlu yöneticiler, günlük nakit akış, aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, satış, tedarik, risk unsurları ve şirket sorumlulukları ile ilgili kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirketin yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an için ulaşılabilmekte ve risklere bu kapsamda anında kararlar alınabilmektedir. Sayfa 15 / 16

16 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları ; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmektedir. 7- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya şubelerinin bulunduğu herhangi bir şehirde yapabilir. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar kararlar çoğunlukla oybirliğiyle alınmıştır. YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ÜYE SELAHATTİN ÖNEN ATİLLA ÖNEN ÇİLER ÖNEN Sayfa 16 / 16

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 2 - Ortaklığın Ünvanı : ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ticaret

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri le tfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 1,450,310 1,077,068 aa) Normal amortisman

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Ersu Meyve ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, Giriş Ersu Meyve ve

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

UMPA HOLD NG A.. AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO - AKT F (TL)

UMPA HOLD NG A.. AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO - AKT F (TL) UMPA HOLD NG A.. AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO - AKT F (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 38.726.573,59 23.995.170,13 A. Haz r De erler 1.594.654,82 1.601.403,17 1. Kasa 80.755,97 100.411,38 2. Bankalar 1.478.753,55

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Özet Konsolide

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2011 / 31.12.2011 2 - Ortaklığın Ünvanı : Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. 3-2011 Faaliyet

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 182.452.820 171.907.736 1- Kasa - 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 164.802.556 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş BAĞIMSIZ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 30.06.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ A.Ş. 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ A.Ş. 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ A.Ş. 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2012 31.12.2011 Dönen Varlıklar 34.934.076 23.406.150 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.138.487

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU...

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU 1- Şirket Hakkında Bilgiler Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 11.054.176,65 YTL'SI NAKİT KARŞILIĞI, 22.108.353,30 YTL'NDAN 33.162.529,95 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İçindekiler KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI 3 KONSOLİDE ÖZSERMAYE

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde Türkiye de finansal kiralama alanında faaliyet göstermektedir. Şirket

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01. 31.03.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 31.03.2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

(Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

(Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Ana faaliyet konusu, 29 Şubat 1984 gün ve 2983 sayılı "Tasarrufların hızlandırılması hakkında kanun" ve 4 Aralık 1984 gün 3096 sayılı kanun hükümlerine ve bu

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Bağımsız İncelemeden

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş BİLANÇO () Referansları 30.06. 31.12. VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 724.868.723 802.295.332 Hazır Değerler 4 222.751.052 275.887.452 Menkul Kıymetler

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 22 Nisan 2016 Bu rapor, 40 sayfa

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 İşletme Sermayesi Yönetimi v İÇİNDEKİLER I. KISIM I. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI... 3 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 3. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM ve İNŞAAT TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM ve İNŞAAT TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM ve İNŞAAT TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM ve İNŞAAT TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na Giriş YAYLA ENERJİ ÜRETİM

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı