Ağ Video Kayıt Cihazı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağ Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN840D Serileri 1404 (V5.0)

2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! AÇMAYIN DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN. Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır. FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana zarar verecek girişimlere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybedebilirsiniz. YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15 Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15 e göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması durumunda oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde zarar verebilir. Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi gerekir. Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu sağlanacaktır. Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın. Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla birlikte sağlanacaktır. Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana kurmayın. Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu olacaktır. Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir. Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın. Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır. Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nitelikli personele başvurun. Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulmamalıdır. Dikkat: Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın. Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın. LG Electronics, bu ürün(lerin) 004/108/EC, 006/95/EC ve 011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

3 Güvenlik Bilgileri Eski cihazınızı imha etme 1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 00/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelmektedir.. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur. 4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun. EEE Yönetmeliğine Uygundur. Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.. Bu sembol pillerin % oranında civa, %0,00 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır. 4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir. 5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu talimatları okuyun.. Bu talimatları saklayın.. Tüm uyarıları dikkate alın. 4. Tüm talimatları izleyin. 5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın. 6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun bir biçimde yerleştirin ve monte edin. 8. Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. 9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri engellemeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir elektrikçiden yardım alın. 10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç kablosunun üzerine basılmasını ve ezilmesini engelleyin. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 1. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın.araba kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun. 1. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı zaman cihazın fişini prizden çekin. 14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline başvurun. Güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal bir şekilde çalışmaması veya cihazın düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis gereklidir. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri Güvenlik uyarıları ve İkazlar 1 Güvenlik Bilgileri Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun. UYARI dan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir. Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler kullanmayın. Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok tehlikelidir. Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya kesilebilir. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun. Aksi halde yangın çıkabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir. Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10 u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın. Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına göre atılmalıdır. Aksi halde patlama meydana gelebilir. Sistem HDD sinin kullanım süresi dolarsa, HDD de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD sinde depolanmış olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video hasarlı görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD yi değiştirmek için mühendis yardımı isteyin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir. LÜTFEN SİSTEM AÇIK İKEN HDD ÜNİTELERİNİ ÇIKARIP TAKMAYIN. Bu sistemin arızalanmasına neden olabilir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 DİKKAT Sistem ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın. Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının. Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun. Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın. dan önce sistemi kapalı tutun. Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının. Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir. LG Electronics ten yardım almadan ürünü sökmeyin. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun. Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm lik mesafe bırakın. Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın. Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın. Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın. Aksi halde sistem arızalanabilir. Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun. Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun. Sistemi yüksek (40 C nin üzerinde) veya düşük (0 C nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının. Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın. Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının. Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 C nin ( F) üzerindedir. Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın. Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız önerilir. Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir. Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir. Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkezi ile temasa geçin. Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin. LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulmaz. Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 İçindekiler İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Hazırlık 8 GİRİŞ 8 Özellikler 8 Aksesuarlar 9 Ön Panel 11 Arka Panel 1 Uzaktan Kumanda 1 Bağlantılar 1 Önlemler 1 Temel Bağlantıya Genel Bakış 14 Görüntü cihazının bağlanması 14 Ses aygıtının bağlanması 15 USB Aygıtını Bağlama 15 E-SATA aygıtının bağlanması 15 Ağa Bağlanma 16 LKD1000 kumandasını bağlama 17 Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması 18 HDD KURULUMU 18 Hard Disk için 18 Sabit Disk Sürücüsünü Kurma 18 Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme 18 Önerilen HDD 19 Sistem Çalışması 19 Sistemi Kapatma 19 Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 19 Ana Monitör Ekranı 0 Kanal Konumunu Taşıma 0 Ekran Bölme modunu seçme 1 Kanal gruplandırma 1 PTZ Kamera Kontrolü Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi 4 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme 4 Sistem Bilgilerini Görüntüleme 5 Konfigürasyon menüsü 6 Sistem Ayarları 6 Özellikler 6 TCP/IP v4 6 TCP/IP v6 7 Ağ 7 Ağ üzerinden yayın 7 Tarih/Saat 8 NTP 8 Kontrolör 8 Güncelleştirme 9 Yedekleme 0 Aygıt Ayarları 0 IP Cihaz Depolama Görüntü Ayarları OSD (Ekran Göstergesi) Sıra Kayıt ayarları Normal Program Kaydı Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 5 Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme (Özel Program) 5 Kayıt Programını Kopyalama 5 Sensor 5 Hareket 6 Olay Ayarları 6 Sensor 6 Bildirge 6 E-Posta 7 Acil Durum 7 SNMP 7 Çıkış 7 Buzzer 8 Kullanıcı ayarları 8 Grup Yetkisi 8 Kullanıcı 9 Sihirbazı ayarları 9 Adım 1

7 İçindekiler 7 9 Adım 9 Adım 40 Adım 4 4 İşlem 41 Anlık Kayıt 41 Panik Kaydı 4 Anında Oynatım 4 Arama ve Oynatma 4 Tarihe ve Saate Göre Arama 4 Olaya Göre Arama 4 Yer imi/koruma Araması 4 Dışarıdan Alınan Veri Araması 44 Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler 45 Oynatım denetimi menüsünü kullanma 45 Koruma fonksiyonunu kullanma 5 Sorun Giderme Ekler 48 Önerilen Cihazlar 48 Önerilen USB Bellek Listesi 48 Önerilen Harici Aygıt Listesi 48 Önerilen CD/DVD Medya Listesi 49 Cihaz için desteklenen işlev listesi 49 Desteklenen IP Kamera Ses/Görüntü Kodeği 50 Saat Dilimleri 51 Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları 57 IP Canlı/Oynatma Teknik Özellikler 57 Teknik Özellikler

8 8 Hazırlık Hazırlık Hazırlık GİRİŞ PTZ Kontrolü. IP kamera telemetri kontrol sistemi (OSD kontrolü) LRN840D (4 Kanal) Modeli; bu çalışma kılavuzunda bulunan açıklamalar, çalışma biçimi ve ayrıntılar için kullanılır. Özellikler Sabit dahili Linux işletim sistemi. Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik günlük dosyalama sistemi. 1TB a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi (Yeni yüksek kapasiteli HDD kullanılırsa genişletilebilir) Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI ler (Görsel Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma. Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda Güçlü çok katlı işlev. Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı, yedekleme. Çeşitli arama işlevleri Tarih/saat arama (takvim arama), Olay arama, Yer imi/koruma arama, Dışa aktarma araması. Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar). Güçlü kayıt zamanlaması. Canlı mod içerisinde hızlı oynatım. Mükemmel ses/video senkronizasyonu. Zamanlamaya göre otomatik yedekleme. Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran). Yedekleme arayüzüne yönelik üç USB.0 portu. USB bellek çubuğunu kullanarak dosya almak/göndermek için konfigürasyonu kurulumu. USB flaş disk veya ağ üzerinden kolay sistem S/W güncelleme. S/W istemcileri en fazla 00 sunucusunu yönetebilir. Bir sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir. Ağ bant genişliği değiştirme. Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna göre ayarlar. İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı. NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu. Gün ışığından tasarruf modu. Gizli kamera koruması. Gigabit Eternet Desteği E-SATA depolama ara yüzü İki yönlü ses Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü). Aksesuarlar CD (Yazılım ve Kullanım Kılavuzu) Fare Uzaktan Kumanda AAA tipi piller Vidalar Montaj Destek Rafı Elektrik Fişi Basit Kılavuz

9 Hazırlık 9 Ön Panel a b c d e f g h c i h NET OSD PTZ FOCUS+ IRIS+ 1 4 HDD INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - ALARM 5 LOG SET 8 CLEAR SHIFT BACK UP COPY MARK MOVE TOUR SEARCH SETUP REC Hazırlık LOG-IN VIEW CAM BACK j k l m n o p q r s a b c d e 1 (Power): açar veya kapatır. Açmak veya kapatmak için saniye boyunca basılı tutun. Oynatma Kontrol Düğmeleri M: Oynatmayı duraklatır. c, C/aM: Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad: Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md: Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Z: Oynatmayı durdurur. Ön panel çıkarma düğmesi: Ön paneli çıkarıp HDD ünitesini takmak için bu düğmelere basın. Göstergesi NET: Ağa bağlandığında yanıp söner. HDD: HDD erişimi sağlandığında yanar. ALARM: Alarm çıkışı gerçekleşirken yanar. BACK UP: Veri yedekleme işlemi devam ederken yanar. Kanal Düğmeleri: Kanal düğmeleriyle bir sayı girişi yapabilirsiniz. Alt işlev kanal düğmelerini SHIFT düğmesiyle birlikte de kullanabilirsiniz. (Seçtiğiniz kanal sayısı 10'dan fazla ise, sırayla onlar ve birler basamağına basın ve ardında OK tuşuna tıklayın.) Uygulanabilir kanalı seçtiğinizde kanal numarasını girdikten sonra OK düğmesine basmalısınız.

10 10 Hazırlık Alt fonksiyon Düğme numarası İşlev Tanım 1 OSD Sistem Denetim Çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. PTZ Bu ünitenin PTZ moduna geçerek bağlı PTZ kameranın kontrolünü sağlar. Hazırlık /7 FOCUS - / FOCUS + Odak konumunu ayarlar. 4/8 IRIS - / IRIS + İris konumunu ayarlar. 5 INFO Sistem bilgilerini görüntüler. 6 ALM.OFF Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. 9 LOG Sistem Günlük Listesini görüntüler. 11 SET PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumunu kaydeder. 1 CLEAR Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. 1 COPY Dışa aktarma menüsünü görüntüler. 14 MARK Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. 15 MOVE Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. 16 TOUR Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. f g h i j k l m n o p q r s Uzaktan Sensör: Uzaktan kumandayı bu noktaya tutun. SHIFT Düğmeleri: Kanal düğmesinin Alt-işlevini kullanırsanız düğme etkinleştirilir. ZOOM + / -: Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Yön ve OK [Tamam] Düğmeleri wsad: Menü seçeneklerini belirler ve bu seçenekler arasında geçiş yapar. OK: Menü seçimlerini doğrular. Disk Tepsisi: Disk Sürücüsü Buraya bir disk yerleştirin. OPEN: Disk sürücüsünü açar veya kapatır. LOG-IN [OTURUM AÇMA]: Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. SEARCH: Arama menüsünü görüntüler. SETUP [AYAR]: Ayar menüsünü görüntüler. VIEW: Ekran bölme modunu açar. CAM: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. USB Portu: Yedekleme veya oynatma işlemleri için harici bir USB aygıtı bağlayın. BACK: Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner. REC: Anlık kaydı başlatır veya durdurur.

11 Hazırlık 11 Arka Panel a Hazırlık RS - C D- D+ G b c d e f g h i j k a Güç Kablosu Girişi (AC IN): Güç kablosunu bağlayın. b RELAY-OUT Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için çıkış terminalleri. c ALARM GİRİŞ Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için giriş terminalleri. d RS-: RS-C konnektör ile donatılmış bir ana cihaza bağlanmak için kullanılır. e VGA: VGA monitörü bağlayın. f AUDIO OUT 1 / : İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın. g HDMI: Monitöre veya HDMI girişlerine sahip görüntü cihazına bağlayın. (Dijital ses ve video arayüzü) h LAN Portları: Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100/1000 Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın. i E-SATA: Harici SATA aygıtını bağlanması. j USB Portu: Opsiyonel b,r USB aygıtına bağlanın. k RS-485 Terminalleri: LKD1000 ünitesini bağlayın. (yalnızca Port )

12 1 Hazırlık Uzaktan Kumanda Hazırlık Düğme POWER (1) LOGIN ID VIEW CAM ALM.OFF OSD SETUP wsad OK COPY SEARCH MARK PAUSE (M) STOP (Z) REC (X) Sistem ı açar veya kapatır. Tanım Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır. Çoklu Sistem ı kullanırken, uygun sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla çalışacak şekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından Sistem ın kimliğini seçmek için saniye içerisinde sayı tuşuna basın. Sistem kimliğini 0 olarak ayarlarsanız çoklu Sistem ı aynı anda kontrol edebilirsiniz. Ekran bölme modunu açar. İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki duruma geri getirir. Sistem denetim çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi sağlar. Ayar menüsünü görüntüler. Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiş yapar. Menü seçimlerini doğrular. Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar. Arama menüsünü görüntüler. Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verilerin tekli veya çoklu kanal oynatım esnasında işaret noktasını belirleyebilirsiniz Oynatmayı duraklatır. Oynatmayı durdurur. Kaydı başlatır veya durdurur. c, C/aM Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar. ad Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar. v, V/Md Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar. Sayı Düğmeleri INFO LOG PTZ TOUR ZOOM + / - FOCUS + / - IRIS + / - SET CLEAR MOVE BACK Önceden ayarlanmış PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır. Sistem bilgileri penceresini görüntüler. Sistem Günlük Listesi penceresini görüntüler. Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir. Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer. Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine bastığınızda, dijital yakınlaştırma fonksiyonu etkinleşir. Bir kameranın odağını ayarlar. Bir kameranın irisini ayarlar. PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydeder. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır. Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner.

13 D- D+ G 1 Bağlantılar Önlemler Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeşitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara yönelik kamera kılavuzlarına bakın. dan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Temel Bağlantıya Genel Bakış Alarmı (röleyi) bağlayın. Ses yükselticiyi bağlayın. Güç kodunu bağlayın. RS - C Tuş takımlarını bağlayın (isteğe bağlı). Harici SATA aygıtını bağlanması. Fareyi takın. Harici bir USB aygıtını yedekleme veya oynatma amacı ile bağlayın Alarm sensörlerini bağlayın. VGA monitörü bağlayın. İstemci kontrolü için ağ kablosunu veya IP kamera girdisini bağlayın. HDMI tipi monitör bağlanır.

14 D- D+ G D- D+ G D- D+ G D- D+ G 14 Görüntü cihazının bağlanması Bu ünitede HDMI ve VGA jakından aynı anda çıkış sağlanabilir. Sistem ile monitör arasında video sinyali bağlantısı sağlanır. VGA Monitör bağlantısı Ünitenin arkasında yer alan VGA soketlerini, televizyon seti veya monitör üzerinde bulunan ilgili giriş soketleri ile bağlama için VGA kablosu kullanın. Ses aygıtının bağlanması Ünite üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ soketini ses aygıtınızın mono ses giriş soketine bağlayın. Mikrofon ve Hoparlör Bağlantısı VGA Monitör bağlantısı RS - C RS - C RS - C D- D+ G HDMI Monitör bağlantısı Üniteyi HDMI kablo aracılığıyla HDMI monitöre bağlayın (A Tipi, Yüksek Hızlı HDMI TM Kablo). HDMI Monitör bağlantısı RS - C RS - C

15 D- D+ G D- D+ G D- D+ G D- D+ G 15 USB Aygıtını Bağlama USB aygıt bağlantısı E-SATA aygıtının bağlanması E-SATA depolama birimini veri yedekleme veya kayıt amacıyla kullanabilirsiniz. E-SATA aygıt bağlantısı RS - C RS - C Ağa Bağlanma Sistemi ağ üzerinden kontrol edip izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda (izleme) aracılığıyla, sistem yapılandırma ayarlarını değiştirebilir veya görüntüyü ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. sonrasında, uzaktan kumanda ve izleme işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin. RS - C Ağ bağlantısı USB Bellek Aygıtı Bellek aygıtını USB portuna takın. Sistem, aygıtı otomatik olarak tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek cihazı yardımıyla kolayca güncellenebilir. RS - C USB Harici Aygıt Harici aygıtı USB bağlantı noktasına bağlayın. (Örnek: Harici HDD veya başka bir harici depolama ünitesi) Yönlendirici Router Broadband Geniş bant hizmetler Service Fare Sistemi çalıştırmak için USB fareyi bağlayın.

16 D- D+ G 16 LAN Bağlantısı LAN portunu, düz bir ethernet kablosuyla (ürüne dahil değildir) mevcut bir 10/100/1000 tabanlı T portuna bağlayın. Ön paneldeki NET göstergesi yanacaktır. IP Kamera bağlantısı IP kamera bağlantısını yapın. sonrasında IP kamera ayarlarını kurulum menüsü üzerinden kontrol edin. Otomatik Ağ Konfigürasyonu Sistem, DHCP yoluyla otomatik olarak ağ arayüzünü alıp yapılandırabilir. Ağı Manuel Yapılandırma Ağın Manuel Konfigürasyonu Bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi DNS i atanarak Sistem manuel yapılandırılabilir. LKD1000 kumandasını bağlama Bu sistemde bir veri terminali mevcuttur. Tuş takımlarını bağlamak için port'yi kullanın (isteğe bağlı). RS-485 Terminali D - (DATA -) D + (DATA +) GND Veri İletimi/Alımı Veri İletimi/Alımı Koruma Tanım Sistem ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.) LKD1000 kontrol ünitesi resimde gösterildiği gibi (DATA) bağlantı noktasına bağlanmalıdır. LKD 1000 kontrolörünü 1 (DATA 1) bağlantı noktasına bağlamanız durumunda LKD1000 kontrol ünitesi etkin konuma gelmeyecektir. LKD1000 kontrol ünitesinin bağlanması Bu birim IPv4 ve IPv6 ağı tarafından desteklenebilmektedir. RS - C D- D+ G TX- TX+ LKD1000 kumandasını

17 D- D+ G 17 Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının Yapılması Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını bağlamak için kullanılır. Alarm Giriş En fazla 16 alarm sensörü bağlayabilirsiniz. Her alarm sensörü G (GND) ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/ O (Normal Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. 11 Sensör Girişi 11 1 Sensör Girişi 1 G Zemin 1 Sensör Girişi 1 14 Sensör Girişi Sensör Girişi Sensör Girişi 16 G Zemin Algılayıcı giriş bağlantısı RS - C Alarm Çıkışı Alarm cihazını alarm çıkışına takın. Bir olay meydana geldiğinde alarm sinyali verilir. Alarm çıkış bağlantısı RS - C Alarm aygıtı Alarm aygıtı Alarm algılayıcı Alarm algılayıcı Terminal No. Tanım 1 Sensör Girişi 1 Sensör Girişi Sensör Girişi 4 Sensör Girişi 4 G Zemin 5 Sensör Girişi 5 6 Sensör Girişi 6 7 Sensör Girişi 7 8 Sensör Girişi 8 G Zemin 9 Sensör Girişi 9 10 Sensör Girişi 10 Terminal No. G Tanım Zemin 1 Alarm çıkışı 1 Alarm çıkışı Alarm çıkışı 4 Alarm çıkışı 4 Dahili kontak röleleri 15 V AC de 0. A veya 0 V DC de 1 A için oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir.

18 18 HDD KURULUMU 6. Üniteyi açtığınızda, yeni HDD otomatik olarak algılanır ve biçimlendirilir. Hard Disk için Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için Sistem ı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatları takip edin. Yanlışlıkla oluşan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici bir yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz. HDD yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiş olduğundan emin olun. Güç açıkken Sistem ı hareket ettirmeyin. Sistem ı aşırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani sıcaklık değişimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın. Sıcaklıktaki ani değişimler,sistem ın içinde buğulanma oluşumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir. Sistem açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği şalter anahtarından kapatmayın. Sistem açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır. HDD yi yere düşürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın. Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler silinebileceği için HDD yi eklemekten, değiştirmekten veya taşımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir şekilde, güç arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD yle birlikte başlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD yi ekleyin, değiştirin veya taşıyın. HDD oldukça hassastır. HDD yi özenle taşıyın ve küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için aşağıdaki önlemleri takip edin. HDD yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir sarsıntı bile HDD nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için HDD nin altına kalın bir dolgu yerleştirin. Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD nin dahili parçalarına hasar verebilir. HDD yi değiştirirken, başka bir HDD ve HDD tepsisi gibi başka bileşenlere çarpmayın. HDD yi değiştirirken, bir sürücü gibi başka bir araca çarpmayın. Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun. DİKKAT Sabit disk sürücüyü 1'den 6'ya kadar sırayla takmalısınız. Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme Ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin. 1. Ön panelde bulunan çıkarma düğmesine basarak ön paneli sökün.. Vidaları sökün ve sabit disk montaj konsollarını üniteden çıkarın.. Yeni HDD ünitesini takın. 4. Alt kancaya taktıktan sonra Ön panel çıkarma butonunu iterek ön paneli kapatın. 5. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra, elektrik fişini prize takın ve üniteyi açın. Yeni HDD algılanır ve biçimlendirilir. automaticaly. Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın. Önerilen HDD Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen com sitesini ziyaret edin. Önerilen HDD kullanılmaması durumunda sistem normal olarak çalışmayabilir. Sabit Disk Sürücüsünü Kurma En fazla 6 HDD kurabilirsiniz. Doğru olmayan kurulum veya ayarlamalar HDD algılamasını veya normal ürün çalışmasını etkileyebilir. Bu sebeple ürünü satın aldığınız mağazada konusunda uzman bir yetkiliye danışın. 1. Ön panelde bulunan çıkarma düğmesine basarak ön paneli sökün.. Vidaları sökün ve sabit disk montaj konsollarını üniteden çıkarın.. HDD ünitesini dört vida ile sabit disk bağlantı konsoluna sabitleyin. 4. Sabit disk bağlantı konsolunu vidalar ile yerine sabitleyin. 5. Alt kancaya taktıktan sonra Ön panel çıkarma butonunu iterek ön paneli kapatın.

19 19 Sistem Çalışması Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel Açıklaması 1. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem önyüklemesi başlar. Sistem önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir.. Önyükleme tamamlandığında canlı pencere ekrana gelir. Oturum açma penceresini görüntülemek için, sistem denetim çubuğunda bulunan simgesine tıklayın veya uzaktan kumanda üzerindeki LOGIN [OTURUM AÇMA] düğmesine basın. Ana Monitör Ekranı ab cde f g h. Fareyi veya oku ve uzaktan kumandanın veya ön panelin üzerinde bulunan OK tuşunu kullanarak bir kullanıcı kimliği seçin. Sadece ilk kez, ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) adını seçebilirsiniz. Yeni bir kullanıcıyı, kullanıcı kurulum menüsünü kullanarak çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. 4. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (Ön ayarlı yönetici şifresi dır) 5. [TAMAM] simgesine tıklayın. Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıştırabilirsiniz. Sistem ın kazara kapatılması ve tekrar açılması durumunda, Sistem ın tekrar çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerekebilir. Sistemi Kapatma a Kanal Numarası Kanal numarasını görüntüler. b Kanal Adı Düzenlenen kanal adını görüntüler. c Seçili Kanal Seçili kanalı kırmızı kutu içerisinde gösterir. d Kamera Durumu Simgesi PTZ kameranın durumunu görüntüler. 1. Önce oynatmayı durdurup ayar menüsünden çıkmanız gerekir. Oynatma sırasında STOP a (DURDUR) basın.. Uyarı sesini duyana kadar 1 (POWER) düğmesini basılı tutun, oturum kapatma penceresi görüntülenecektir.. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. 4. [TAMAM] simgesine tıklayın. Sistem kapanır. Giriş sesinin durumunu görüntüler. IP kamera durumunu görüntüler. Altın sarısı "C" kesintisiz kaydı gösterir. Altın sarısı "I" Anlık kaydı gösterir. Kırmızı S, sensör tetikli kaydı gösterir. Yeşil "M" hareket algılama kaydını gösterir. Gri "N" kanalın kaydedilmediğini gösterir. e Kanal FPS Kanal FPS değerini görüntüler. f Hızlı Tuşlar Hızlı Tuşlar fare kameranın canlı ekranına getirildiğinde görünür. Seçili kanalda hızlı tuşa basarak aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Oynat fonksiyonu için kullanılır. Dijital zum fonksiyonu için kullanılır. PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. (isteğe bağlı)

20 0 g Canlı Ekran Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler. h Sistem Kontrol Çubuğu IP kameraların CPU kullanımı ve Veri trafiği seviyesini görüntüler. Tarih ve saati görüntüler. Kanal Konumunu Taşıma Ana Monitöre ait bir bölme ekranında kamera kanalının konumunu değiştirebilirsiniz. 1. Sol fare tuşuna tıklayarak istenen kanalı seçin.. İstenen konuma sürükleyerek bırakın, kanal konumu değişecektir. ( ) Login (Logout): Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini açar veya oturumu kapatır. Arama: Arama menüsünü görüntüler. Alarm Kapalı: Alarmı kapatır. Kamera: İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler. bölünmüş mod: Ekran bölme menüsünü açar. Video Gönder: Dışa aktarma menüsünü açar. Sistem Log: Sistem günlüğü listesi penceresini açar. Sistem Bilgisi: Sistem bilgi penceresini açar. Ekran Bölme modunu seçme Canlı ekran modunda iken, ana monitörde tam, 4 bölümlü, 6 bölümlü, 8 bölümlü, 9 bölümlü, 16 bölümlü, 17 bölümlü, veya 5 bölümlü ekran görüntüleri arasında seçim yapabilirsiniz. 1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın.. Bir ekran modu seçin. Kurgu: Ayar menüsünü görüntüler. Sistem Denetim Çubuğunu simge durumuna getirir. Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek / simge durumuna küçültmek için Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek veya simge durumuna küçültmek için, ön paneldeki SHIFT düğmesine bastıktan sonra OSD düğmesine basın veya Sistem Denetim Çubuğunda veya düğmesine tıklayın. Ana Monitör ekranında iken sağ fare tuşuna tıklayarak da sistem denetim seçeneklerini kullanabilirsiniz. IP kameranın veri sinyal rengi sarı veya kırmızıya dönüştüğünde, bit hızı, çerçeve hızı, çözünürlük ve IP kamera bağlantı sayısını düşürün. Ana monitör sıra modunu uygularken, sistem kontrol çubuğunda işareti gösterilir. Ekran bölme modu Sıralama modu Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda görüntüleyebilirsiniz. 4, 9, 16, 5, 1+5, 1+7 ve 1+16 Bölme Modu: Seçili bölünmüş ekranları ana monitörde görüntüler. Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 5 bölümlü ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız.. [TAMAM] i seçin ve seçiminizi onaylamak için OK a basın. Tam ekran modunda izlemek istediğiniz ekranı görüntülemek için, istenen kanala çift tıklayın.

21 1 Kanal gruplandırma İstediğiniz kanalları gruplandırabilirsiniz. 1. CAM düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda simgesine tıklayın.. Grup oluşturmak istediğiniz kamera sayısını seçin. [Varsayılana Geri Yükle]: Kanalları artan sıralamaya göre yerleştirin ve [bölünmüş mod] özelliğini 5 bölme olarak değiştirin.. Açılır listeden grup sayısını seçin. 4. Grubunuzu yapılandırmak için [Yükle] veya [Kaydet] tuşuna tıklayın. 5. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. [bölünmüş mod] seçilen kamera sayısına göre değişir. PTZ Kamera Kontrolü Bağlı kameraları Ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. 1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera kanalını seçin.. PTZ üzerine basın veya fare PTZ kamera ekranı üzerine getirildiğinde beliren simgesine tıklayın. Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir.. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın. Düğmeleri İşlev PTZ kontrol kılavuzunu görüntüler. PTZ kameranın ayar menüsünü görüntüler. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını simge durumuna küçültür. PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını kaldırır. Kamerayı kaydırmak/eğmek için kullanılır. Kaydırma/Eğme/Zum hızını seçebilirsiniz. Kamera zum özelliğini ayarlayabilirsiniz. y r t u Kamera odağını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera irisini manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sanal PTZ uzaktan kumanda fonksiyonunda önceden ayarlanmış kontrol seçeneklerini görüntüler veya ekrandan kaldırır. Seçilen Ön Ayar Numarasını Görüntüler Önceden ayarlanmış sayıyı girmek için kullanın. Önceden ayarlanmış konumları kaydetmek için kullanın. Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu silmek için kullanın. Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırmak için kullanın. Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi başlatmak için kullanın. Önceden ayarlanmış konumu doğrular. PTZ kamera kontrol modunda iken sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. PTZ Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: PTZ kamera kontrol modundan çıkar. Onvif sürücüsü tarafından bağlanan IP kamera, PTZ çalışmasında Odak ve İris özelliklerini desteklememektedir.

22 Önceden Ayarlanmış Ayarlar Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye yönelik işlevdir. Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış konumlara getirebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydetmeniz gerekir. ONVIF ön ayarı bu cihazda düzgün çalışmayabilir. Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin 1.,,, tuşunu kullanarak kamerayı istediğiniz bir noktaya kaydırın.. SET e (AYAR) basın veya y simgesini tıklayın.. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin. 4. OK a basın veya simgesini tıklayın. Konum ve konuma ait numara belleğe alınır. 5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin. 0 dan 55 e kadar olan önceden ayarlanmış numaralar bu ünitede mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara bağlı olarak değişir. Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işlevi bulunan kameralarla kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir. 1. MOVE düğmesine basın veya t simgesini tıklayın.. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından OK a basın veya simgesini tıklayın. Kamera önceden ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın resmi monitörde görüntülenir. Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu temizleyebilirsiniz. 1. CLEAR düğmesine basın veya r simgesini tıklayın.. Belleğe alınan önceden ayarlanmış dizin numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmış konumları temizlemek için OK a basın veya simgesini tıklayın. Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir. Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz. 1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya u simgesini tıklayın. Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır.. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya u simgesini tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz. PTZ Kameraların Ayarı Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. 1. simgesini tıklayın. Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir.. Seçenekleri ayarlamak için okları,,,,,,,, ve düğmelerini kullanın. Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın. Bazı PTZ kameralar bu ünite ile birlikte düzgün çalışmayabilir. PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer işlevleri kontrol edemezsiniz. Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı Tam ekran modundaki bir canlı kanalda veya tam ekran modundaki bir oynatma kanalında dijital zum fonksiyonunu kullanarak geçerli ekran boyutunu -4 kat büyütebilirsiniz. 1. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine basın.. Yakınlaştırma ekranını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Yakılaştırma ekranının pozisyonunu w/s/a/d düğmelerini kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını fareyi kullanarak taşıyabilirsiniz. Yakınlaştırma ekranını taşımak için Sürükle ve Bırak yapılabilir.. Çıkmak için BACK düğmesine basın. Yakınlaştırma işleminin etkinliği aşağıdaki durumlarda değişir. Farenin sol tuşu çift tıklandığında. Ünitenin ön tarafında bulunan panel üzerinde belirli bir kanala veya fonksiyona basın. Oynatım esnasında DURDUR düğmesine basın. Dijital zum modunda iken, sağ fare tuşuna tıklayarak bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Dijital Yakınlaştırma Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler. Çıkış: Dijital zum modundan çıkar.

23 Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi Bu ünite, kayıtlı görüntüleri dahili HDD den harici kayıt cihazlarına manuel kopyalayabilir. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerindeki ikonu Dışarı Aktar veya tıklayın. [Video Gönder] menüsü açılır.. Arama yapmak için [Başlangıç Tarih/Saati] ve [Bitış Tarih/Saati] belirleyin. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Kanal numarasını seçerek OK düğmesine basın. Bu adımı tekrarlayarak çoklu kanal seçimi yapılabilir. 4. [Dosya Biçimi] seçeneğindeki açılır listeden bir dosya biçimini seçin. Native: Yerli dosya "*.exp" uzantısı ile kaydedilir. Kaydedilen yerli dosya Export Viewer programı aracılığıyla yeniden yürütülebilir. AVI LG: AVI LG dosyasını yürütmek için, LG DVR Kodek yüklü olmalıdır. LG Network Client yüklenmesi durumunda, LG DVR Kodek yüklenmesi gerekmez. AVI: AVI dosya biçimini seçtiğinizde, herhangi bir medya yürütücüsünde yürütülebilir. 5. [Dışları Aktarılacak yer] seçerek OK a basın. 6. w/s kullanarak gönderilecek hedef aygıtı seçin. 7. Onaylamak için OK a basın. 8. Yerel dosya durumundaa şifreyi belirleyebilirsiniz. Şifreyi kaydetmek içim, [Şifre] onay kutusuna tıklayın. Şifre penceresi gösterilir. Ve sonra, harfleri ve sayıları kullanarak 4-1 karakterden oluşan bir şifre girin. 9. Dışa aktarma işlemini başlatmak için [Gönder] simgesine tıklayın. Dışa aktarılan veriler kaydedilmeden önce ünite tarafından yetkilendirilir ve yalnızca kendine özel oynatıcıyla oynatılabilir. Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin. Dışa aktarma işlevi için ön panelde bulunan COPY düğmesini kullanabilirsiniz. Harici aygıtın kullanılması durumunda, harici aygıt bu cihaz üzerinde formatlandırılmalıdır 1. Harici aygıtı Sistem cihazının önünde veya arkasında bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın.. [Format] simgesini seçin ve OK a basın. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra doğrulama penceresi gösterilir.. Pencereyi kapatmak için [TAMAM] ı seçin ve OK a basın. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken dışa aktarma yürütülemez. Dışa aktarılan verileri verilen görüntüleyici yazılımıyla arayabilirsiniz. Kaydedilmiş verileri dışarı aktardığınızda, video verileri, ses verileri, sistem günlüğü ve olay günlüğü verileri de aynı zamanda dışarı aktarılacaktır. Kaydedilen verileri dışa aktardığınızda, dışa aktarım görüntüleme programı da aygıtın [ExportViewer] klasörüne aktarılır. Dışa aktarılan veri dosyası adı, otomatik olarak [Kanal adı_dışa aktarma tarihi_dışa aktarma saati.exp] türünde belirlenir. Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyorken USB aygıtını çıkarmayın, arıza durumu oluşabilir. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra olduğunda. Dışa aktarma işleminin gerçekleştirildiği ortamda yeterli boş alan olmadığında. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. DVD+RW ve DVD-RW diskleri kullanılmadan önce sıfırlanmalıdır.

24 4 Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme Sistem günlüğü listesini görüntülemek için: 1. LOG u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana monitörde görüntülenir. Sistem Bilgilerini Görüntüleme Sistem bilgilerini görüntülemek için: 1. INFO yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde görüntülenir.. Arama yapmak için [Başlangıç Tarih/Saati] ve [Bitış Tarih/Saati] belirleyin. a/d/w/s: Seçenekleri taşır. w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması. OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için a/d işaretini kullanın. 4. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın. Ethernet 0 / 1: Ağ hakkında detaylı bilgileri görüntüler. kamera Bilgileri: Kameranın çerçeve hızı hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler. Aşağıda verilen sistem günlük listesine bakın. No. Günlük Mesajı 1 Güç Açık Güç kapalı Girişi (Uzak) 4 Çıkışı (Uzak) 5 Girişi (Yerel) 6 Çıkışı (Yerel) 7 Konfigürasyon Değiştirildi 8 Konfigürasyon İçe Aktarıldı 9 Fabrika Ayarlarına Dönüldü 10 Güç Tasarrufu 11 Yedekleme Başladı 1 Yedekleme Bitti 1 Yedekleme Başarısız Oldu 14 Dışa Aktarım Başladı 15 Dışa Aktarım Bitti 16 Dışa Aktarma Başarısız Oldu 17 S/W Güncellendi 18 HDD Zarar Gördü 19 HDD Eklendi 0 HDD Kaldırıldı 1 HDD Biçimlendirildi HDD Değiştirildi HDD Bilgileri: HDD hakkında detaylı bilgileri görüntüler. Serinletmek: Sistem bilgilerini günceller.. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT] düğmesine tıklayın.

25 5 Konfigürasyon menüsü Ön Panel Düğmelerini veya Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kullanarak Menüyü Ayarlama OSD 1 INFO 5 LOG 9 Sistem ın özellikleri ve seçenekleri menü yoluyla yapılandırılır. NET OSD PTZ FOCUS+ IRIS+ Bu ünitenin işlemleri, ana monitörde 1 görüntülenen 4 bir menü yoluyla PTZ FOCUS+ HDD IRIS+ INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - ayarlanabilir. Ön panel ve uzaktan 5 kumanda 6 7 üzerindeki 8 düğmeleri 4 ALARM LOG SET CLEAR veya ALM.OFF üniteye FOCUS bağlı - bir USB IRIS - Fare kullanarak çalışma koşullarını 9 0 SHIFT BACK UP seçebilir 6 ve ayarlayabilirsiniz. 7 8 COPY MARK MOVE TOUR SET NET CLEAR OSD PTZ FOCUS+ IRIS+ Ayar menüsüne, Sistem konfigürasyonunu düzenlemek için sadece 0 1 SHIFT 4 HDD INFO ALM.OFF FOCUS - IRIS - yönetici seviyesinde yetkisi olan kişiler erişebilir. COPY MARK MOVE TOUR ALARM BACK UP Yardım menüsü Birinci seviye 5 LOG SET 8 CLEAR COPY MARK MOVE TOUR SHIFT SEARCH SETUP Ön Panel LOG-IN VIEW CAM BACK Uzaktan Kumanda REC Tanım Menü seçeneklerini belirlemek veya seçenekler değerini ayarlamak için bu düğmeleri kullanın. Seçeneği belirler veya ayarı onaylar. REC SEARCH SETUP Önceki menüye veya seviyeye REC SEARCH SETUP döner. LOG-IN VIEW CAM BACK İkinci seviye LOG-IN VIEW CAM BACK 1. Ayar menüsünü görüntülemek için SETUP ye (AYAR/ESC) basın.. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra OK düğmesine basarak alt menüyü görüntüleyebilirsiniz.. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra OK düğmesine basarak ayarlama opsiyonlarını görüntüleyebilirsiniz. 4. İstediğiniz seçeneği belirlemek için w/s tuşunu kullanın, değeri ayarlamak için OK a basın. 5. İstediğiniz ayarı seçmek için a/d tuşunu kullanın, ardından seçiminizi onaylamak için OK a basın. 6. Setup (Ayar) menüsünden çıkmak için BACK ye (GERİ) basın. Kaydet mesajı görüntülendiğinde, [TAMAM] seçin ve OK a basarak ayarları kaydedin. Bir Menüyü Ayarlamak için Fare Kullanma Menü ayarlarını yapmak için sol fare tuşunu kullanın. Düğme Sol düğme İşlev Bilgiler Gerekli bir öğeyi seçmek veya seçenekler değerini azaltmak için kullanın. Ön panel düğmelerini ve uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak işlev menüsünü çalıştırırken her iki düğme de işlev menüsünü kontrol etmek üzere aynı şekilde çalışır. Ön panelde bulunan sayı tuşlarının fonksiyonlarını kullanmak için, aşağıdaki adımları uygulayın. 1. SHIFT e basın. Düğme göstergesi kırmızıya döner.. İstediğiniz işlev düğmesini seçin. Çalışmaya yönelik tüm açıklamalar, uzaktan kumandanın kullanımına bağlıdır. 1. Sistem kontrol çubuğu üzerinde ikonunu farenin sol düğmesi ile tıklayarak ayarlar menüsünü görüntüleyin.. Sol fare düğmesi ile istenen seçeneği tıklayarak ikinci veya üçüncü seviye menü seçeneklerini görüntüleyin.. İstediğiniz seçeneği sol fare düğmesiyle tıklayın. 4. Seçili seçenekler değerini ayarlayın. 5. Ayar menüsünden çıkmak için simgesine tıklayın veya simgesine arda arda tıklayın. Kaydetme mesajı görüntülenirse, ayarları kaydetmek için sol fare tuşuyla [TAMAM] i tıklayın.

26 6 Sistem Ayarları TCP/IP v4 Özellikler Sistem adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 1 karakter uzunluğunda bir Sistem adı girin. Maksimum karakter sayısı dile bağlıdır. Dil: Ayar menüsüne ve bilgi ekranına yönelik bir dil seçin. Tuş Sesi: Düğme sesini etkinleştirmek için işaretler. Düğme sesi düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir. Çözünürlük: video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar. Konfigürasyon Alma İşlemi: Sistem konfigürasyon verilerini USB bellek kartından içe aktarır. Konfigürasyon Gönderme İşlemi: Bu Sistem daki konfigürasyon verilerini USB bellek kartına aktarır. Fabrika Ayarları: Sistem ı orijinal fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bazı seçenekler sıfırlanamaz (tarih, saat, gün ışığından tasarruf, saat dilimi ve kullanıcı parolası ayarları). Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin (Ethernet 0 veya Ethernet 1). DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile IP adresi otomatik olarak atanmaktadır. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Maskesi: Bir alt ağ maskesi girin. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin. TCP/IP v6 Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin (Ethernet 0 veya Ethernet 1). Auto: Bu seçeneği IP adresini otomatik olarak atamak için seçin. IP Adresi: Bir IP adresi girin. Alt Ağ Ön EK Uzunluğu: Altağ Önek uzunluğunu girin. Bir IPv6 öneki yönlendirme ya da bir adres aralığını tanımlamak için kullanılan adres kısmını belirtir. Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin.

27 7 Ağ adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. DDNS ana bilgisayar adını değiştirmek istediğiniz zaman Kayıtlı ana bilgisayar adını yenisiyle değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları takip edin. 1. Yeni ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin.. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını değiştirmek için onay penceresi görüntülenir.. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını tam olarak değiştirdiğinizde, değiştirilmiş ana bilgisayar adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını kontrol edin. TCP/IP Bağlantısı Noktası No.: TCP/IP Bağlantı Noktası numarasını girin. PC Client (Bilgisayar İstemcisi) programını kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. Varsayılan iletim TCP/IP portu, video verisi için 9001 ve ses verisi için 900 numaralı porttur. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasını numarasını 1 05 ile arasında düzenleyebilirsiniz. Ağ Sunucu Bağlantı Noktası No.: Ağ sunucusu Bağlantı Noktası numarasını girin. Bir web sunucusu kullanarak canlı gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. HTTP nin kullandığı TCP portu genellikle 80 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Bu bağlantı noktasının numarasını 80 olarak belirleyebilir veya 1 05 ile arasında düzenleyebilirsiniz. Audio Bağlantı Noktası No.: Ses Bağlantı Noktası numarasını girin. Bu bağlantı noktasını numarasını 1 05 ile arasında düzenleyebilirsiniz. Bant Genişliği Değiştirme: Bant genişliği değerini ayarlamak için [Hepsi] veya [Kullanıcı başına] öğesini seçin. Hepsi: Aynı bant genişliğini tüm kullanıcılara ayarlayın. Kullanıcı başına: Her kullanıcı için bant genişliği ayarlayabilirsiniz. Soldaki açılır listeden [Kullanıcı Kimliği] seçin. Ardından, sağdaki açılır listeden bant genişliğini ayarlayın. Port RTSP: RTSP Portu numarasını girin. Bu port için 1 ile 6555 arasında bir numara kullanabilirsiniz. Varsayılan Port numarası: 554. DDNS Hizmeti: DDNS fonksiyonunu etkinleştirmek için işaretler. Bu ücretsiz servis, LG DDNS Sunucusuyla birleştirildiğinde çok faydalı olur. Kullanıcının IP aygıtını IP adresi yerine URL kullanarak bağlamasına izin verir. Bu, aynı zamanda dinamik IP adresi problemini de çözer. Ana Bilgisayar Adı: Kullanmak istediğiniz ana bilgisayar adını girin. Ana bilgisayar için www, mail, http, ftp, com, lg, lge, lgddns, lgeddns, ddns isim olarak kullanılamaz. Kayıtlı Ana Bilgisayar: Kayıtlı ana bilgisayar adı görünür. Güncellme: [Ana Bilgisayar Adı] bölümüne girdiğiniz ana bilgisayar adını LG DDNS sunucusuna kaydedin. Ağ üzerinden yayın CH: Kanal numarasını görüntüler. Kullanısı Başına: Akış profilini seçer. [Kullanısı Başına] seçeneği sadece IP Kamera durumunda etkinleşir. İstemciye gönderilecek görüntü boyutunu ayarlamaya ihtiyacınız olursa akış seçeneğini [IP Cihaz-Kullanısı Başına1 veya Kullanısı Başına] olarak belirleyin. Ve ardından [Ağ üzerinden yayın-kullanısı Başına] öğesinden doğru Profili seçin. İstemciye giden ağ genişliği değerini kontrol edebilirsiniz. Tarih/Saat DDNS ana bilgisayar adını kaydetme LG DVR/NVR ı aldıktan sonra, DDNS işlevini ilk kez kullandığınız zaman 1. DVR/NVR ayar menüsünü görüntüler.. [Sistem] > [Ağ] seçeneklerini seçin.. [DDNS Hizmeti] opsiyonlarını işaretler. 4. Ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin. 5. [Güncelleme] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar kaydı tam olarak tamamlandıysa, ana bilgisayar Tarih: Mevcut yılı, ayı ve günü işaretleyin. Saat: Şu andaki saat ayarını yapın.

28 8 Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin. Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin. Zaman Dilimi: Sistem ın kurulumunun yapıldığı bölgedeki yerel saat alanını seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Gün Işığından Tasarruf için başlangıç zamanını seçin. Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Gün Işığından Tasarruf için bitiş zamanını seçin. NTP IR Uzak Kimlik: Bu üniteye yönelik IR Uzak Kimliği ni seçin. Çoklu sistem kullanıyorsanız, her ünitesine yönelik IR Uzak Kimlik ayarını yapın. Uzaktan Kontrolör ID: Bu ünite için Uzaktan Kontrol Tanımlamasını seçin. Çoklu sistem kullanmanız durumunda Uzaktan Kontrol Tanımlamasını her bir ünitesi için ayarlayın. Sistem ünitesini LKD1000 Kontrolör kullanarak kontrol edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için LKD1000 kullanıcı kılavuzuna bakın). Güncelleştirme Bu fonksiyon sistem yazılımı yükseltmeye yarar. Bu durumda, mevcut Sistem ayarları güncelleştirme işlemi sırasında silinmeyecek veya değiştirilmeyecektir. NTP: İstediğiniz takdirde, Sistem aygıtının tarih ve saat bilgilerini, saat sunucusu olarak adlandırılan NTP (Ağ Zaman Protokolü) ile senkronize edebilir, NTP Sunucu adını belirleyebilirsiniz. Zaman Sunucusu: Çoğu durumda genel olanı seçin. Sistem, 5 genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp. nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır. Özel Zaman Sunucusu: Sanal klavyeyi kullanarak özel saat sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz. NTP Testi: NTP sunucusunu test etmek için [NTP Testi] i seçin. NTP seçeneği bu sisteme uygun olarak ayarlanmamış ise gerçek zaman ile sistem zamanı arasında fark oluşabilir. NTP nin kullanılması önerilmektedir. Kontrolör 1. Güncelleme yöntemini seçer.. Güncelleme dosyasının bulunduğu aygıtı seçer veya FTP sunucu adı girin. [YEREL] de güncelleme yöntemini seçerseniz [FTP Sunucusu] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [Cihaz] seçeneği etkin konuma gelecektir. [Ağ] de güncelleme yöntemini seçerseniz [Cihaz] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [FTP Sunucusu] seçeneği etkin konuma gelecektir.. [Arama] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Güncelleme dosyası listede görüntülenecektir. 4. Güncelleme dosyasını listeden seçin. 5. [Güncelleme] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Teyid penceresi açılacaktır. 6. Güncelleme işlemini başlatmak için [TAMAM] düğmesine, sona erdirmek ve çıkmak için [İptal] düğmesine tıklayın. Güncelleme işlemi bittikten sonra, [Sistemi yeniden başlatınız] mesajı ekrana gelir. 7. Sistem ı yeniden başlatmak için OK i tıklayın. 8. Son sürümü onaylamak amacıyla, com adresine gitmek için [Şimdi güncelleme arayın] tuşuna tıklayın. Hata oluşmaması için, güncelleme işlemi esnasında gücü kapatmayın. Güncelleme yapılırken harici aygıtı veya CD/DVD yi yerinden çıkarmayın. Arızaya neden olabilir.

29 9 Yedekleme Takvim: Yedekleme zamanlamasını ayarlayabilirsiniz. KAPALI: Tüm seçenekler devre dışı bırakılır. HAFTALIK veya GÜNLÜK: Ayara bağlı olarak yedekleme verileri otomatik olarak kaydedilir. ANLIK: Yedekleme verileri manuel kaydedilir. Cihaz: Bir yedekleme cihazı seçin. Takvim Başlangıcı: Zamanlama başlangıç tarihini belirleyin (Haftanın bir günü ve saat) Saat Aralığı Tarih: Yedekleme zaman aralığını girin. Yedekleme yapmak istediğiniz tarihi girin. Saat Aralığı Başlama: Haftanın başlangıç gününü veya saatini girin. Saat Aralığı Sona Erme: Haftanın bitiş gününü veya saatini girin. Üstüne Yaz: Planlı yedekleme için, üstüne yazma fonksiyonunu kullanıp kullanmadığınızı belirler. Tahmini Boyut: Yedekleme verilerinin boyutunu ve harici cihazlar üzerinde bulunan serbest alanı görüntüler. Yedeklemeyi Başlat: Yedeklemeyi başlatmak için kullanılır. Medyayı Sil: Ortamı silmek için kullanılır. Anlık Yedekleme 1. Yedekleme işlemi için yedek USB cihazını bağlayın veya disk sürücüsüne kaydedilebilir bir disk yerleştirin.. Yedekleme yapmak istediğiniz bölümü seçin.. Zamanlama seçeneklerinden ANLIK seçin. 4. Yedekleme aygıtını seçin. 5. Yedekleme için Zaman Aralığı Tarihi, Zaman Aralığı Başlangıcı ve Zaman Aralığı Bitişi sürelerini seçin. 6. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK a basın. 7. Seçili verinin boyutunu ve boş alanı kontrol edin. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 8. [Yedeklemeyi Başlat] simgesini seçin ve yedeklemeyi başlatmak için OK a basın. 9. Ayar menüsünden çıkın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Günlük/Haftalık yedekleme 1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın. Günlük veya haftalık yedekleme için CD veya DVD yazıcı kullanamazsınız.. Zamanlama seçeneklerinden HAFTALIK veya GÜNLÜK seçin.. Yedekleme aygıtını seçin. 4. Zamanlama başlangıcı seçeneğinde yedeklemenin başlatılacağı tarihi ve/veya saati girin. 5. Zaman Aralığı Başlangıç seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 6. Zaman Aralığı Bitiş seçeneğinde günü ve/veya saati girin. 7. [Üstüne Yaz] seçeneğinde Açık veya Kapalı'yı seçin. 8. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK a basın. 9. Seçili verilerin boyutunu ve USB aygıtındaki boş alanı kontrol edin. USB aygıtının yeterli yere sahip olmaması durumunda, yeteri kadar alana sahip bir USB aygıtı ile değiştirin veya bağlı bulunan USB aygıtı üzerinden bazı dosyaları silerek boş alan açın. Yedekleme işlevi, harici USB CD-ROM sürücüsünde desteklenmemektedir. Yedekleme için kullanılabilir harici aygıt. Aygıt Kapasite USB HDD TB ye kadar E-SATA HDD TB ye kadar Arıza durumlarını önlemek için önerilen harici USB aygıtlarını kullanın (Bkz. sayfa 47). Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen lgecommercial.com sitesini ziyaret edin CD-R, DVD-R veya DVD+R diskleri formatlanamaz. DVD+RW ve DVD-RW diskleri kullanılmadan önce sıfırlanmalıdır. Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam formatlanmalıdır. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken [Tahmini Boyut], [Yedeklemeyi Başlat] ve [Medyayı Sil] seçeneklerini kullanamazsınız. Harici aygıtın bağlantısını yedekleme işlemi devam ederken kesmeyin, arızaya neden olabilir. Harici ortamı FAT ye sahip bir bilgisayar kullanarak formatlarsanız, ortam bu ünitede kullanılamayabilir. Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin. 1. [Tahmini Boyut] ikonuna daha sonra da OK düğmesine basın. Seçili verilerin boyutu ve mevcut boş alan görüntülenir.. [TAMAM] seçin ve OK düğmesine basarak pencereyi kapatın.

30 0 Yedekleme devam ederken yedekleme işlemini sona erdiremezsiniz. Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir. Başlangıç ve bitiş zamanı aynı değere sahip olduğunda. Başlangıç zamanı bitiş zamanından daha sonra olduğunda. Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda. Başlangıç ve bitiş zamanı ayarı hatalı olduğunda. Bir ortamda yeterli boş alan olmadığında. Seçili USB aygıtının bağlantısı kesildiğinde. Disk yakma işlemi çoklu oturum modunda gerçekleştirilir. Yedekleme için CD/DVD yazma cihazı kullanıyorsanız, yedek verileri CD/DVD üzerine yazmadan önce ISO görüntüsü oluşturur. Sistem kontrol çubuğu üzerinde yedekleme işleminin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Tahmini yedekleme verisi boyutu yalnızca yaklaşık bir boyuttur. Bu nedenle alan yetersizliği durumunu önlemek için ortamda yeterli boş alan açmalısınız. Zamanlanmış kayıt süresinde, sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz. Dışa aktarım işlemi gerçekleştiriliyorken veya harici USB aygıtında yedekleme verisi aranıyorken, zamanlanmış yedekleme başlatılmaz. Dışa aktarım veya yedekleme araması tamamlandıktan sonra, zamanlanmış yedekleme yeniden başlatılır. Program yedeklemeyi ayarlarsanız, yedekleme verisinin boyutu Ayar menüsünün kayıt ayarlarına göre belirlenir. Kaydedilen gerçek veri boyutu, belirlenen kaydedilmiş veri boyutundan büyükse, program yedekleme etkinleştirilmeyebilir. [Yedekleme] seçeneğinde üstüne yazma fonksiyonunu kullanırsanız, en eski yedekleme verileri silinir. Tüm yedekleme verileri silinmesine rağmen, cihazda yeterli alan yoksa yedekleme uygulanmaz. Aygıt Ayarları IP Cihaz CH: Kanal numarasını görüntüler. adı: Kanal adını girin. Model Numarası: IP cihazının model adını görüntüler. MAC: IP cihazının Mac adresini görüntüler. IP: IP cihazının IP adresini görüntüler. Port HTTP: HTTP portu numarasını girin. HTTPS desteklenmez. / : tuşuna tıklayarak diğer seçenekleri de (sürücü, Kullanısı Başına1, Kullanısı Başına, Port RTSP, RTP Mod, Ses Kayıt) görebilirsiniz. Önceki seçeneklere dönmek için, tuşuna tıklayın. sürücü: Açılır listeden IP kamera sürücüsünü seçer. Kullanısı Başına1: Açılır kutudan kaydedilecek kamera yayınını seçer. Kullanısı Başına: Açılır kutudan yayınlanacak kamera yayınını seçer. Düzgün canlı yürütme için, [Kullanısı Başına] çözünürlüğü [Kullanısı Başına1] çözünürlüğünden daha düşük olarak ayarlanmalıdır. [bölünmüş mod] öğesinde tam ekran modu seçildiğinde, [Kullanısı Başına1] yayın için otomatik olarak devreye girer. CPU kullanımı %90'ın üzerinde olduğunda ve 1 dakika geçtikten sonra, [Kullanısı Başına] bağlantısı sistemin kararlılığını sağlamak için sınırlanır. Port RTSP: RTSP portu numarasını girin. RTP Mod: Açılır listeden RTP modunu seçin. Ses Kayıt: Ses kayıt seçeneğini işaretleyin. Kurugu: İstenen kanala ait onay kutusuna tıklayın ve ardından [Kurugu] tuşuna basın. penceresi ekrana gelir.

31 1 Aynı sürücü ve aynı model durumunda, birkaç kanal seçseniz dahi, [Kurugu] düğmesi etkinleştirilir. Seçilen kanallar arasından en küçük kanal numarasının ayarı gösterilir. Ve aynı ayarları yapılandırabilirsiniz. Axis veya Onvif sürücüsü durumunda, toplu kurulum kamera model ve yazılımına göre çalışmayabilir. LGE modelleri durumunda [Kullanısı Başına1] ve [Kullanısı Başına] [Master] ve [Slave] olarak gösterilir. Ses/Sensör ayarı [sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, bu seçeneği yapılandırabilirsiniz. [Kurugu] penceresinde [Ses/Sensor] sekmesine tıklayın. ses Giriş: İşaret kutusunu, audio yu mikrofon giriş konektörü üzerinden gönderdiğinizde etkinleştirir. Ses Cihazı Tipi: Audio yu mikrofon giriş konektörü üzerinden gönderdiğinizde kodeksi seçin. Ses Çıkış : İşaret kutusunu, audio nun çıkışını hoparlör üzerinden yaptığınızda etkinleştirir. Sensor: Açılır listeden sensör sayısını seçin. kullanımı: Sensör etkinleştirilmesi için işaretlenmesi gerekmektedir. Sensor Tipi: Sensör tipini belirler. röle Çıkışı: Açılır listeden röle çıkış sayısını seçin. röle Tipi: Aktarıcı tipini seçin. Kontrol Süresi: Aktarım süresini girin. Hareket Ayarı [sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, bu seçeneği yapılandırabilirsiniz. [Kurugu] penceresinde [Hareket] sekmesine tıklayın. 1. [Ekle] düğmesini tıklayın. Hareket algılama penceresi görüntülenecektir. Hareket algılama bölgesi olarak beş pencere ekleyebilirsiniz.. [hassasiyet] seçeneğini işaretleyin.. Hareket algılama penceresinin kenarını veya köşesini tıklayarak pencerenin boyutunu ayarlayabilirsiniz. 4. Ayarları kaydetmek için [Kaydet] düğmesine basın. Yayın Ayarı [sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, [Akarsu] sekmesine tıklayın. [sürücü] seçeneğinde [ONVIF] seçimini yaptığınızda, yalnızca yayın ayarını yapılandırabilirsiniz. [AXIS] durumunda, yalnızca [Bit oranı] ve [sıkıştırma] seçenekleri etkindir. Akarsu (sadece LGE): Video akışını seçin. kullanımı (sadece LGE): Akış fonksiyonu etkinleştirmek için kullanılır. Video Codec: Video görüntü modunu (kodeks) açılır listeden seçin. Çözünürlük: Kameranın çıkış görüntüsü boyutunu seçin. Kare Sayısı: Görüntünün çerçeve oranını seçin. GOP: Bunun anlamı Group of Pictures Resim Grubu dur. GOP değeri ne kadar yüksekse, kameranın video kalitesi o derece yüksektir. GOP değerini 1 ile 0 arasında ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlama sadece H.64 video formatı için geçerlidir. [GOP] değerini [Kare Sayısı] ile aynı değere ayarlamanız tavsiye edilir. GOV (sadece ONVIF): Group of VOPs anlamına gelir. VOP, MPEG-4 video yayınında bir resim çerçevesidir. GOV değerini 1 ile 0 arasında ayarlayabilirsiniz. Kalite: Kaliteyi belirleyin. akış Kalitesi (sadece LGE): [Kalite] seçeneği VBR olarak belirlendi ise bu seçenek görüntülenir. Akış kalitesini açılır listeden seçerek belirleyin. Kamera t tipi desteklemektedir (En yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, En düşük) Bit oranı: [Kalite] seçeneği CBR olarak belirlendi ise bu seçenek görüntülenir. Bit oranı değeri 56 ile arasında bir değer olarak seçilebilir. sıkıştırma (sadece AXIS): Videonun sıkıştırma oranını girin. Ayarladığınız değer küçüldükçe, elde ettiğiniz resim çözünürlüğü artar. Sil: İstenen kanala ait onay kutusuna tıklayın ve ardından [Sil] tuşuna basın. IP Kameranın kayıtlı kanalı silinir. IP cihazını otomatik olarak kaydetme 1. [AUTORN.] tuşuna tıklayın.. Arama penceresi açılır ve IP cihazı otomatik olarak aranmaya başlar. Aramayı durdurmak veya yeniden başlatmak için, [Durdur] veya [Serinletmek] tuşuna tıklayın.. İstenen cihaza ait onay kutusuna tıklayın. 4. [Kullanıcı Adı] ve [şifre] bilgilerini girin ve ardından [Ekle] tuşuna tıklayın. Birkaç kanal seçtiğinizde, kanallara aynı ID ve parola atanır. 5. [Doğrulama] seçeneğinde kimlik doğrulama sonucunu onaylayın. O: Doğrulama geçerli. X: Doğrulama geçersiz. ID ve parolayı tekrar kontrol edin. XX: Bağlantı kurulamadı. 6. Onaylı kameralara ait onay kutularına tıklayın. Seçilen kameralar sırayla kanala kaydedilir. 7. Pencereden çıkmak için [Kapat] tuşuna tıklayın.

32 IP cihazını manüel olarak kaydetme Depolama 1. [MANUEL] tuşuna tıklayın.. Bir IP adresi girin.. İstenen cihaza ait onay kutusuna tıklayın. 4. [Kullanıcı Adı] ve [şifre] bilgilerini girin ve ardından [Ekle] tuşuna tıklayın. Birkaç kanal seçtiğinizde, kanallara aynı ID ve parola atanır. 5. [Doğrulama] seçeneğinde kimlik doğrulama sonucunu onaylayın. 6. Onaylı kameralara ait onay kutularına tıklayın. Seçilen kameralar sırayla kanala kaydedilir. 7. Pencereden çıkmak için [Kapat] tuşuna tıklayın. Desteklenen IP kamera özellikleri. sürücü Kayıt modu Video Kodeks Özellikler Ses kayıt ve çalma Çözünürlük Akış PTZ Algılayıcı/Hareket girişi Tanım LGE, AXIS, ONVIF Devamlı, Anlık, Hareket, Sensör H.64, MPEG4, MJPEG Destekliyor CIF, Half D1(CIF), D1(4CIF), UXGA, 70p, 1080p (Maks. 048 x 156) LGE (Ana-0, Bağımlı-0) ONVIF (Kameradan desteklenmeyen yayın) AXIS (H.64, MPEG4, MJPEG) Destekliyor Destekliyor IP cihazlarını aramak zaman alır ve gerekli zaman ağ ortamına bağlıdır. Üstüne Yaz: Üzerine yazma fonksiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını belirler. HDD Doldu Uyarısı: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik Silme: Otomatik silme tarihini belirler. Otomatik silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 5 dakikada bir etkinleştirilir. Saklama Yeri Tasarrufu: Kayıtlı verilerin kalitesini azaltarak bellek alanından tasarruf edilmesini sağlar. Format: HDD yi (Sabit Disk Sürücüsü) sıfırlar. HDD üzerindeki tüm veriler silinecektir. E-SATA: E-SATA cihazını seçer. Ekle: Seçili E-SATA belleğini veri kaydı için kullanır. Çıkart: Seçili E-SATA belleğini veri yedeklemek için kullanır.

33 Görüntü Ayarları Kayıt ayarları OSD (Ekran Göstergesi) Normal Program Kaydı Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal adını siler. Kanal-Status: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya kanal durumunu siler. Kanal FPS: Kanal ekranında kanal FPS (Saniyedeki Çerçeve) bilgilerini görüntüler veya kaldırır. Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler. Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini belirler. Normal program kaydı hafta içinde seçili günlerde yinelenen bir düzen içerisinde ön ayarlı saatlerde etkinleştirilebilir. Sistem, kullanıcı tarafından ayarlanan bir zamanlamaya göre kayıt yapabilir. Ayrıca, tarihe ve saate bakmaksızın manuel kayıt da yapabilir. Kayıt kesintisiz olarak veya olaylardan yola çıkılarak (alarm ve hareket algılama) yapılabilir. Kayıt zamanlama ekranı, tüm kanalların 4 saatlik bir dönemdeki zamanlamasını gösteren haftanın bir gününü görüntüler. Her 1 saatlik hücre bloğuna yönelik kayıt yöntemi seçilebilir. Her bloğun kayıt yöntemi kolay görüntülenebilmesi için renkli olarak gösterilir. Kanal numaraları Time Line [Zaman Çizelgesi] Haftanın günü Kayıt modu Sıra Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt Programı Belirleme (Normal Program) 1. Haftanın günlerinden birini seçin. Tüm kanalları seçili ekran bölünme modunda sırayla görüntüleyebilirsiniz. Sıralama modunu 5 bölünme ile birlikte kullanamazsınız. Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını seçer.

34 4. Bir kayıt modu seçin.. Kayıt yapmak istediğiniz kanalı ve zamanı belirlemek için, sol fare düğmesi ile sürükleyerek bırakın. Zaman blokunun rengi seçili moda bağlı olarak değişir. Gri (Kayıt yok): Programlı kayıt yok. Altın sarısı (Kesintisiz kayıt): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Kırmızı (Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde sensör alarmı oluştuğunda otomatik olarak başlar. Yeşil (Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman içerisinde hareket algılandığında otomatik olarak başlar. Sarı (Sensör+hareket kaydı) Kayıt işlemi sensör sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında otomatik olarak başlar. Altın sarısı+kırmızı (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarmı çaldığında, kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+yeşil (Kesintisiz+Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde hareket algılanması durumunda, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. Altın sarısı+sarı (Kesintisiz+Sensör+Hareket olay kaydı) Kayıt işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak başlar. Sensör sinyali girişi olduğunda veya hareket algılandığında, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar. 4. Önceki menüye geçmek için BACK düğmesine basın. Kayıt mesajı ekrana geldiğinde, [TAMAM] düğmesine basarak ayarları kaydedin. 5. Setup [Ayar] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda basın. Harekete duyarlı kayıt ayarını IP kamera kanalında yapmanız durumunda, Video içerik analizi olayı ve Hareket olayı gerçekleştiğinde kayıt işlemi başlar.

35 5 Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme (Özel Program) Haftalık programa ek olarak, maksimum 15 özel tarih/saat dönemi tanımlanabilir. Özel kayıt programını yapılandırmak için Specific Dates [Özel Tarihler] seçeneğine tıklayın. 1. Bir Öğe numarası seçin. Sensor Sensör kaydına yönelik ayarlar.. [Adı] sütununda w/s/a/d tuşları ile seçiminizi yaparak OK düğmesine basın. Sanal klavye menüsü açılır.. w/s/a/d tuşlarını kullanarak gerekli yıl, ay ve tarih bilgilerini girin. Tarihi seçmek için takvim simgesini kullanabilirsiniz. 4. İstediğiniz kanalda zaman hücresi bloğunu seçin. CH: Kanal numarasını görüntüler. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan önce başlar. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan sonra başlar. Hareket Özel gün kayıt zamanlaması diğer kayıtlarla birlikte çoğaltılırsa yalnızca özel gün kaydı mümkün olur. Hareket kaydına yönelik ayarlar. Kayıt Programını Kopyalama Programlanmış Kanal Verilerini Kopyalama Programlanmış kanal verilerini haftanın seçili günü içerisindeki diğer kanal(lar)a kopyalayabilirsiniz. IP kanalını program verilerini kopyalayamazsınız. 1. Haftanın gününü seçin ve [Normal Program] veya [Özel Program] menüsünde OK düğmesine basın.. [Kanal Kopyala] seçeneğine tıklayın, ardından OK düğmesine basın, kanal seçim menüsü ekrana gelir.. w/s/a/d tuşlarını kullanarak bir kanal seçin, ardından OK düğmesine basarak hedef kanal(lar)ı seçin. OK düğmesine basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz. 4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. Programlanmış Gün Verilerini Kopyalama Haftanın programlanmış gününü haftanın hafta içi ve hafta sonundaki başka bir gününe kopyalayabilirsiniz, 1. Haftanın kopyalamak istediğiniz gününü seçin.. [Gün kopyalama] seçeneğine tıklayın, ardından OK düğmesine basın, kanal seçim menüsü ekrana gelir.. w/s/a/d tuşlarını kullanarak haftanın gününü seçin, ardından OK düğmesine basarak hedef tarih(ler)i seçin. OK düğmesine basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz. 4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. CH: Kanal numarasını görüntüler. Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan önce başlar. Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde olaydan sonra başlar.

36 6 Olay Ayarları E-Posta Sensor Giriş: ALARM-IN terminal numarasını görüntüler. Sensor Tipi: Sensör durumu N.O. (Normal Olarak Açık) veya N.C. (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir. Kamera: ALARM-IN [ALARM GİRİŞİ terminaline bağlı kamera kanalını seçin. Röle çıkışı: Çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT terminalinin alarm (röle) çıkışı numarasını seçin. ilk değer atamak: Önceden tanımlı numarayı seçin. Girdi etkinleştirildiğinde, kamera seçili önceden tanımlı konuma geçer ve o konumdaki kameranın resmi monitörde belirir. Bildirge Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. Seçili bildirim opsiyonu etkin konumda ise, seçili opsiyon ile ilgili bilgi hakkında kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir. Sensor Açık: Algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Hareket Algılama: Hareket algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir. Admin Şifresi Değişti: Yönetici şifresi değiştirildiğinde bir e-posta gönderir. Güç Açık/Kapalı: Güç kesildiğinde ve geldiğinde e-posta gönderir. Disk Dolu: HDD tamamı ile kayıt ile dolduğunda e-posta gönderir. Bildirim: Ünitenin çalışma bilgilerinin e-posta aracılığıyla bildirim ayarlarına göre iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin. SMTP Server: SMTP Sunucu adresini girin. Bilgilendirme seçeneği işaretli değilse ve SMTP sunucu seçeneği boş ise, SMTP Bağlantı Noktası, Kullanıcı Adı, Şifre ve TLS seçenekleri belirlenemez. SMTP Port: SMTP Bağlantı Noktası numarasını girin. SMTP için kullanılan portu genellikle 5 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 ile 65 5 arasında değiştirilebilir. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin. Şifre: Şifreyi girin. TLS: TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. E-Posta Adresi (1 ve ): E-posta adresini girin. En fazla e-posta adresi girebilirsiniz. Gönderen : Gönderici adını girin. JPEG'i takın.: JPEG dosyası ekleyerek bir e-posta göndermek için onay kutusuna tıklayın. E-Posta Testi: E-posta gönderme işlemini test etmek için, [E-Posta Testi] seçeneğine tıklayın. SMTP sunucusu, SMTP port no., kullanıcı adı ve parola seçenekleri isteğe bağlıdır. Sistem, bir SMTP sunucusu veya bir MTA (mesaj aktarım aracısı) kullanmadan doğrudan e-posta gönderebilir. Belirli durumlarda, tüm e-postaların belirli bir SMTP sunucusuna iletilmesi gerekir. Böyle bir durumda sunucu ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. SMTP ayarıyla ilgili daha fazla ayrıntı için, ağ yöneticinize ve/veya posta servis sağlayıcınıza danışın. [Sensor Açık], [Hareket Algılama] ve [Metin Giriş] seçimi yapılması durumunda, [JPEG'i takın.] seçeneği etkinleşir. IP Kamera kullanılıyorsa, JPEG dosyası eklenebilmesi için, ONVIF JPEG Anlık görüntü özelliğinin desteklenmesi gerekir.

37 7 Acil Durum Şifre dizisi trap: Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP tuzak topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık). Çıkış Bildirge: Ünitenin çalışma bilgilerinin bildirim ayarlarına göre acil durum aracısına iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin. Ana Bilgisayar Adı/Port: Acil unsur programının Ana Bilgisayar Adı ve bağlantı numarasını girin. Bu işlevin varsayılan fabrika ayarı portu 900 dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 05 ile 65 5 arasında değiştirilebilir. En fazla 9 adet Ana Bilgisayar ve bağlantı numarası belirleyebilirsiniz. SNMP Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP), ağdaki aygıtların yönetim bilgilerinin değiş tokuşunu yapmak için olan bir uygulama protokolüdür. Röle Kapalı ALARM ONAYLANDI: Alarmı durdurmak için ALM.OFF (ALARM KAPALI) düğmesini kullanın. ALARM SONRASI ZAMANI: Alarm, alarm sonrası kayıt süresinden sonra durdurulur. Sistem Alarm Çıkışı: Sistemde bazı sorunlar olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. HDD Arıza Alarmı: HDD başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin. Buzzer Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme işlemini yapar. SNMP Sürümü: SNMP Version [SNMP Sürümü]: Bu cihaz SNMP erişimine açıksa, SNMP sürümünü seçer. Port: SNMP portu numarasını girin. Şifre dizisi (yalnızca V): Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP yönetim topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık) Kullanıcı (yalnızca V): SNMP güvenlik adını girin. Kimlik Doğrulama (yalnızca V): SNMP Doğrulama modunu girin. (MD5 veya SHA) Şifre (yalnızca V): SNMP Doğrulama şifresini girin. Privacy (yalnızca V): SNMP Doğrulama için bir gizlilik modu seçin. (DES veya AES) Şifre (yalnızca V): Gizlilik modu şifresini girin. IP Adresini trap: Ağ yönetim istasyonu olarak kullanmak istediğiniz ve SNMP tuzaklarının gönderileceği bilgisayarın IP adresini belirler. Sensor: Sensör devreye girdiğinde ses çıkarır. Hareket: Bir hareket algılandığında ses çıkarır. Sistem: Soğutma fanı etkinleştirilmemişse veya HDD bozuk sektör içeriyorsa ses çıkartır. Bozuk sektör oluşan HDD'de veri kaydedilemez. Ancak bu cihazda 'den fazla HDD takılıysa, veri normal olan diğer HDD'ye kaydedilir. HDD bozuksa, normal olarak çalışamaz. HDD'yi hemen değiştirin.

38 8 Kullanıcı ayarları Kullanıcı Kullanıcı adını seçili Kullanıcı Tanımı için atayabilirsiniz. Grup Yetkisi Yeni bir kullanıcı grubunu çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz. Grup ID: Bir grup Tanımlaması seçerek yetki ataması yapın. GUEST: GUEST (ZİYARETÇİ) grubu sistem üzerinde kısıtlı yetkiye sahiptir. Bu gruptaki kullanıcılar canlı görüntü izleyebilir ve kanal dönüştürme fonksiyonunu ayarlayabilir. ADMINISTRATOR: ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) grubu sistem üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki kullanıcılar tüm fonksiyonları kullanabilirler. [Grup 01] ve [Grup 08]: Bu grup içerisindeki kullanıcılar, fonksiyon için yetkileri manüel olarak atayabilirler. ZİYARETÇİ ve YÖNETİCİ grupları özellikle yetkilendirme amacı ile ayarlanmıştır. İlk atamaları ve grup isimlerini (GUEST ve ADMINISTRATOR) değiştiremezsiniz. Grup Adı: Grup Tanımlama seçeneğinden bir grubu seçtiğinizde, grup adını kaydedebilirsiniz. Grup adını girin. Kurgu, Arama/Oynat, Gönder, PTZ, Güç Kapalı, Anlık Kayıt: Seçili grup için yeki ataması yapın. Bu seçeneği etkinleştirmek için işaretleyin. Ana Kanal: Grup kullanıcı için bir kanal seçerek işleme izin verir. LG logosu örtülü kanalarda görüntülenmektedir. 1. [Kullanıcı Kimliği] yi açılır listeden seçin.. Seçili kullanıcı tanımı için kullanıcı adını girin.. Kullanıcı grubunu açılır listeden seçin. 4. Şifreyi girin. 5. Otomatik kullanıcı sistem çıkış süresini açılır listeden seçin. 6. BACK düğmesine basarak teyit penceresini görüntüleyin. 7. [TAMAM] seçerek seçiminizi doğrulayın veya [İptal] ile ayarı iptal edin. Kişisel bilgilerin güvenliği açısından yönetici şifresini değiştirmeniz önemle tavsiye edilir rakamlarını varsayılan şifre olarak bırakmayın. Şifrenizi kaydetmeyi ve unutmamak için güvenli bir yerde saklamayı ihmal etmeyin. Kullanıcı tanımının [ADMINISTRATOR] olarak belirlendiği durumda, [Kullanıcı Adı] ve[grup] seçeneğini değiştiremezsiniz ancak şifreyi değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre büyük / küçük harf duyarlıdır. Girilen şifre 4 karakterden uzun olmalıdır.

39 9 Sihirbazı ayarları Adım Tarih ve saati ayarlayın. Sihirbazı ünitenin ilk açılışında veya Ayar menüsünde [ Sihirbazı] seçeneğine tıkladığınızda ekranda belirir. sihirbazında Sistem adı, ekran dili, veri, zaman, ağ ayarları, kayıt programı ve kayıt modunu ayarlayabilirsiniz. Sistem u tamamlandıktan sonra Sihirbazını başlatacak olursanız, önceden yapılandırılan veriler silinebilir. Tarih: Geçerli yıl, ay ve gün bilgilerini girin. Saat: Geçerli saati girin. Zaman Dilimi: Tarih görüntüleme formatını seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Saat görüntüleme formatını seçin. Başlangıç zamanı: Sistem ünitesinin kurulduğu bölgede geçerli saat dilimini seçin. Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanacaksanız bu seçeneği işaretleyin. Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Yaz Saati başlangıç tarihini seçin. Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Yaz Saati bitiş tarihini seçin. Adım 1 Sistem adını ve ekran dilini ayarlayın. Adım LAN portları için ağ adresini ayarlayın. Sistem adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak en fazla 1 karakter uzunluğunda bir Sistem adı girin. Maksimum karakter sayısı dile bağlıdır. Dil: Ayar menüsü ve bilgi ekranında kullanılacak dili seçin. Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin (Ethernet 0 veya Ethernet 1). DHCP: Ağa bağlı bir DHCP sunucusu varsa, IP adresi atamaya izin vermek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar IP adresinin otomatik olarak atanmasını sağlar. IP Adresi: IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: Alt ağ maskesi adresini girin. Ağ Geçidi: Ağ geçidi adresini girin. Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adreslerine dönüştüren Birincil alan adı sunucusunu girin. İkincil DNS: Birincil DNS için yedek işlevini gören İkincil DNS sunucusu adresini girin.

40 40 Adım 4 Kayıt programını ayarlayın. Hafta Arası: Kayıt modunu iş günlerine (Pzt-Cum) ayarlar. Hafta Sonu: Kayıt modunu hafta sonuna (Cmt-Paz) ayarlar.

41 İşlem 41 4 İşlem Anlık Kayıt Kameradaki görüntüler dahili sabit diske kaydedilir. Tüm kameraların bağlı olduğundan ve saat ile tarih bilgilerinin doğru olarak ayarlandığından emin olun. Kayda başlamadan önce, sistem ayarı kayıt menüsündeki kayıt yineleme ayarlarını kontrol edin ve ardından kayıt ayarlarını belirleyin. 1. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydetmek istediğiniz kanal düğmesine basın. Monitörün seçilen kanal ekranı üzerindeki kayıt türü göstergesi altın sarısı yanar. FOCUS+ FOCUS - 7 SET 11 MOVE 15 IRIS+ 4 IRIS - 8 CLEAR 1 TOUR 16 SHIFT SEARCH SETUP LOG-IN VIEW CAM BACK. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydı sonlandırmak istediğiniz kanal düğmesine basın. Anlık kaydı durdurursanız, kayıt modu zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür [Continuous (Kesintisiz)/ Alarm (Alarm)/ Motion (Hareket) kayıtları]. Zamanlama ayarı yapılmamış ise, ana monitörün seçilen kanal ekranı üzerindeki kayıt türü göstergesi gri yanar. REC Harici kayıt cihazları sabit diske kaydedilen görüntüler için kopyalama alanları olarak kullanılabilir. Harici kayıt cihazlarına doğrudan görüntü kaydı yapılabilir. Sol fare düğmesiyle anlık kayıt yapabilirsiniz. 1. İmleci ana monitörde istediğiniz kanal ekranına hareket ettirin.. Sol fare düğmesiyle kayıt türü göstergesini tıklayın, böylece kayıt başlar. Bir kez daha tıkladığınızda anlık kayıt durdurulur ve kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür (Kesintisiz / Sensör / Hareket kaydı). Zamanlama ayarlanmamışsa, kayıt türü göstergesi gri dönüşür. Anlık kayıt fonksiyonunu sensör, hareket veya kesintisiz olarak programlanan kanallarda da kullanabilirsiniz. Anlık kaydı durdurduğunuzda, kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür. Anlık ve Kesintisiz kayıt seçeneklerini aşağıdaki durumlarda kullanamazsınız. Bir HDD bağlı olmadığında. Bir HDD formatlanmamışsa. Kanalda görüntülenecek video girişi olmadığında. Üzerine yazma fonksiyonu "KAPALI" olarak ayarlanmış. Kayıt zamanlama [Sensor (Sensör)/Motion (Hareket)] ayarlanmamışsa. Kayıt önceliği. Anlık kayıt > Sensör kaydı > Hareket kaydı > Kesintisiz kayıt. Kayıt esnasında HDD de bir problem oluşması durumunda uyarı mesajı görüntülenmektedir. 4 İşlem Panik Kaydı Tüm kanalları aynı anda kayıt edebilirsiniz. Bu fonksiyon, sadece canlı kanallar için etkin olur. 1. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki kayıt göstergesi altın sarısı yanana dek basın. Sistem kayıt yapmaya başlayacaktır.. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki kayıt göstergesi gri yanana dek basın. Sistem kayıt yapmayı durduracaktır.

42 4 İşlem 4 İşlem Anında Oynatım Kayıtlı bir görüntüyü kaydı durdurmadan oynatmak mümkündür. 1. Oynatmak istediğiniz bir kanal seçin.. ad (Oynat) düğmesine basarak son 1 veya dakika içerisinde kaydedilen görüntüleri izleyebilirsiniz. Oynatılan görüntü tam ekran penceresinde görüntülenecektir.. Oynatmayı durdurmak için Z (STOP) tuşuna basın. Arama ve Oynatma İstenen görüntünün başına gidebilmek için bu ünitede çeşitli arama fonksiyonları bulunmaktadır. Arama menüsünü görüntülemek için SEARCH düğmesine basın. Tarihe ve Saate Göre Arama Tarih, saat ve dakika belirterek kayıtlı resimler aramak için kullanın. 8. Oynatmayı durdurmak ve arama menüsüne geri dönmek için STOP a (Z) (DURDUR) basın. 9. [Tarih/Saat] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda basın. Takvim simgesini kullanarak tarih seçme 1. simgesine tıklayın ardından OK düğmesine basın.. BACK düğmesine basarak [w] veya [s] seçeneğine gidip yıl ve ay seçimi yapın.. İstenilen yıl ve tarihi seçmek için OK düğmesine ard arda basın. 4. w/s/a/d tuşları ile tarihi seçin, ardından Tamam tuşuna basın. 5. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak ayarları onaylayın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken, yedekleme cihazında veri arayamazsınız Yedekleme cihazında arama yaparken harici USB cihazını çıkarmayın. Aksi halde arıza durumu oluşabilir. Zaman grafiği üzerinde gösterilen kayıtlı veriler, kayıt türüne bağlı olarak farklı renklerde görüntülenir. Altın sarısı: Kesintisiz kayıt. Kırmızı: Sensör kaydı. Yeşil: Hareket algılama kaydı. Detaylı zamanı 6 saatlik aralıklar ile görüntülemek için tuşunu kullanın. Tarih/Saat aramasında kanalları seçmezseniz, oynatma, mevcut ana monitör ekran modu olarak uygulanır. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki gelir. simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana. [Tarih/Saat] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve ardından OK a basın.. Kaynak aygıtını seçin. Dahili Hard Disk: Dahili HDD cihazının kayıtlı içeriğini oynatır veya bu içerikte arama yapar. Source Device: Kaynak cihazın yedekleme içeriğini oynatır veya bu içerikte arama yapar. 4. Yıl, ay, gün ve saat bilgilerini ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder. 5. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK a basın. Arama sonuçları görüntülenecektir. 6. w/s kullanarak kanalı seçin ve sonra OK tuşuna basın. Bu adımı tekrarlayarak diğer kanal seçimleri de yapılabilir. 7. Oynatımı başlatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya simgesine tıklayın. Görüntü(ler) ana monitör üzerinde izlenebilecektir. Olaya Göre Arama Kayıtlı bir resmi olay tarihine ve türüne göre arar. 1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu üzerindeki simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana gelir.. w/s kullanarak [Olay] ikonunu seçin ve sonra OK tuşuna basın.. Kaynak aygıtını seçin. 4. Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayın. a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer. w/s:mevcut pozisyondaki değeri değiştirir. OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder.

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN8240D Serileri 1212 (V1.0) 2 Güvenlik Bilgileri

Detaylı

Ağ Video Kayıt Cihazı

Ağ Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Ağ Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRN040N Serileri 1404 (V.0) 2 Güvenlik Bilgileri 1

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1404

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRH7160D Serileri LRH7080D Serileri 1208

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı

Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Hibrit Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LE5016/LE5008 Serileri LE4016/LE4008 Serileri

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD510 Serileri LRD5080 Serileri 1404 (V5.0)

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) MY APPS MAGIC RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) Uzaktan Kumanda Açıklaması GÜÇ : TV yi açar veya kapatır. BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner. Tekerlek (OK) (Tamam): Menüleri ve opsiyonları

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LD300N-B/C/D/E/F LD300P-B/C/D/E/F Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-C_B_ATURALB_TUR_MFL.indd

Detaylı

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu

CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu CAP1300 Hızlı Kurulum Kılavuzu 09-2017 / v1.0 İÇİNDEKİLER I Ü rün Bilgileri... 3 I-1 Paket İçeriği... 3 I-2 Sistem Gereksinimleri... 4 I-3 Donanım Genel Özeti... 4 I-4 LED Durumu... 4 I-5 Sıfırlama...

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N NBG416N Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

HIZLI KULLANMA KLAVUZU

HIZLI KULLANMA KLAVUZU HIZLI KULLANMA KLAVUZU 7, 10 MODELLER : HOMEPRO vivimat PRO3 HOMEPRO vivimat COMFORT HOMEPRO vivimat PRIME HOMEPRO vivimat LITE SİSTEME GİRİŞ / LOGIN Ev içerisinden kullanmak için (LAN) iç IP kutusuna

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa, kamerayı

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehberi İçindekiler Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 5 Ek bir düğme ekleme Ek düğmeleri

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU Eylül 201 1. Giriş Kullandığınız ürün yüksek teknolojiyi kullanarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür. Bu gelişmiş teknolojili sistem size, karışık kodları ezberlemek

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. monza Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz Değerli Piranha

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2201IP-D, BLW-2201IP-DV, BLW-2202IP, BLW-2203IP-V, BLW-2204IP-V, BLW-2205IP, BLW-2206IP-B UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kablosuz arama sistemi ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım öncesi lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, yönergeleri takip ediniz. Özellikler ve

Detaylı

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı