(A) Temel ve Uygulamalı Araştırmalar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(A) Temel ve Uygulamalı Araştırmalar:"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TASARIM VE UYGULAMALARI Proje Yürütücüsünün İsmi: Yrd. Doç. Dr. Ziya Telatar Proje Numarası: Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Rapor Tarihi: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - " 2005 "

2 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Ankara Üniversitesi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Tasarım ve Uygulamaları Özet Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin temelindeki en önemli öğenin günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri olduğu kabul edilen bir gerçektir. Bilgiyi yaymak ve yaratmak bu teknolojilerle mümkün olmaktadır. Ankara Üniversitesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt yapısını, bilimsel olarak tasarımlayıp modelleyerek geliştirmek yaklaşımını benimsemektedir. Bu kapsamda; yapılan projede kablolu ve kablosuz yerel ağ tasarımları, yazılım-donanım gereksinimlerinin tespiti, ileri haberleşme, iletişim teknik ve teknolojileri çalışmaları ve Ankara Üniversitesi yerleşkesinde uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ankara University Information and Communication Technology (ICT) Design and Applications Abstract It is a very well known fact that education, research and application activities in universities require immense use of information and communication technologies. Creation and dissemination of knowledge is only possible with these technologies. Ankara University is very much keen on modelling and designing its infrasture based on scientific methods. Therefore the motivation is to determine the software and hardware requirements and design and implement wired and wireless networks within Ankara University campuses. II. Amaç ve Kapsam Projenin amacı, en çağdaş elektronik mühendisliği ve iletişim-bilişim teknolojileri bilgilerini kullanarak, Ankara Üniversitesi bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını tasarımlamak, yeni modeller ve teknikler üretmek, tasarım ve modelleri üniversitenin yerleşkesinde uygulamaktır. Bu maksatla, elektronik ve bilgi mühendisliği bağlamında temel araştırma ve uygulama çalışmaları da yapılarak, böylece bilimsel bilgiye de katkılarda bulunulmuştur. Bilimsel kuruluşlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin en çağdaş ve gelişmiş örneklerinin yer alması ülke ve toplum gelişmesinin de ön koşuludur. Bu düşünceyle, proje çalışmaları: Tasarım ve Modelleme Analiz ve Değerlendirme Uygulama ve Güncelleme işlevlerinin tümünü kapsayacak biçimde pek çok alt çalışmadan oluşmaktadır. Elektronik ve 2

3 haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgi işlem, ağ (network) oluşturma ve yönetme, bilişim alt yapısını ve bilgisayar sistemleri organizasyonu gibi alanlar söz konusu çalışmaların yer alacağı alanlardır. Genel ve yerel ağlar (networks) bilgisayar sistemleri, dolayısı ile kişiler ve birimler arasındaki iletişimin ana aracı araçlarıdır. Ağların kurum ve kuruluşlar için optimal tasarımları ve uygulamaları Mesafe Hız Topoloji Paylaşılan hatlar gibi sistem karakteristiklerinin çok iyi belirlenmesini gerektirmektedir. Bu karakteristikler ise, pek çok unsurun ve parametrenin farklı yanlarıdır. Ankara Üniversitesi bilgi ve iletişim (bilişim) altyapısının geliştirilmesi bakımından, Ankara Üniversitesi ağlarının en uygun tasarım ve uygulaması; kullanıcı ihtiyaçları, yazılım-donanım, ağ omurgası, iletim hatları ve kabloları gibi olguların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bütün bu olgular ve ağ yapısı bilimsel temelde çalışmalarla ele alınarak uygulamaları gerçekleştirilmiştir. III. Materyal ve Yöntem Proje çalışmaları iki bütünleşik boyutta yürütülmüştür. (A) Elektronik ve bilişim mühendisliği temeli ve uygulama araştırmaları (B) Ankara Üniversitesi yerleşkesinde bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapı geliştirme uygulamaları (A) Temel ve Uygulamalı Araştırmalar: Günümüzde bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri hızla önem kazanmaktadır. Bilişim hizmetleri iki vasıta ile sunulabilir; kablolu (fixed) ve kablosuz (wireless). Ankara Üniversitesi gibi yerleşkeleri farklı bölgelerde bulunan üniversiteler için gerekli görülen bağlantıların bir kısmının kablosuz olması önem arz etmektedir. Bilişim hizmetleri ergodik yada merkezcil yapı içinde kullanılabilir. Günümüzde fiber optik kabloların ve router-switch (yönlendirici-anahtar) yapılarının hızlı gelişimi sonucu kablolu bağlantılar 1 Gbit üzeri veri hızlarına erişebilmektedir. Kablosuz olarak verilen bilişim hizmetleri ise 10 Mbit üzeri hızları desteklemektedir. Bu teknolojilerin ayrıntılı bir biçimde incelenmeleri ve araştırılmaları bilişim konusunda atılım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu projede temel ve uygulamalı olarak i) Kablolu, ii) Kablosuz bilgi iletişiminde; Mesafe Hız Topoloji 3

4 Atmosferik koşullar Teknolojik gelişmelere uyumluluk (ileriki dönemlere projeksiyon yapabilme kabiliyeti) konuları dikkate alınmıştır. Üniversitemiz yerleşkelerindeki mevcut yapı irdelendiğinde fakültelerin bir kısmının merkez yerleşkeye bağlanmadan, bağımsız olarak ULAKNET üzerinden bilişim hizmetlerini aldıkları gözlenmektedir. Bu durum, Türk-Telekom un sunduğu bant genişliğinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tip dağınık bir yerleşim, bilişim topolojilerine uygun olmayan ve doğası itibarı ile bilimsel bir yaklaşımı gerektiren durum arz etmektedir. Yerleşkelerin bilişim hizmetlerinden faydalanma hızları merkezi yerleşkeler içerisinde 1 Gbit üzerinde tutulabilmekle birlikte yerleşkeler arasındaki hız Türk-Telekom un Ankara Üniversitesine sağladığı/sağlayacağı bant genişliği ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, önerilen proje kapsamında yerleşkelerin içindeki bant genişliği 1 Gbit veya üzerine, yerleşkeler arasındaki bant genişliği ise yerine göre 34 Mbit/s veya üzerinde olabilmektedir. Kablosuz olarak sunulan bilişim hizmetleri kablolu olarak sunulan bilişim hizmetlerine iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Kablosuz iletişim RF (radyo frekansı) ve optik olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilmektedir. Bu projeye konu olan temel ve uygulamalı araştırmanın kablosuz bileşeni; Girişim (interference) Saçınım (scattering) Hız Mesafe Bilgi güvenliği ve Güvenilebilirlik (kesintisiz iletişim) parametrelerinin araştırılması ve değerlendirilmesini içermektedir. Bu çalışma sayesinde, yerleşkeler arasında tasarlanan ve uygulaması gerçekleştirilen kablolu-kablosuz hızlı iletişim sistemi ile tamamen Ankara Üniversitesinin olanakları ile video konferans, multi-medya (çoklu-ortam) gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalarda beraberinde gerçekleştirilecektir. (B) Altyapı Geliştirme Uygulamaları: Altyapı Geliştirme Uygulamalarının en kapsamlı biçimde yerini bulduğu çalışmalar Ankara Üniversitesi yerleşkelerinde ve giderek Ankara Üniversitesi bütününde yerel alan ağ yapısının gerçekleştirilmesi çalışmalarıdır. Bu bağlamda, iletişim ağı ve alt yapıya ilişkin: Genel özellikler İletişim ağı özellikleri Aktif iletişim ve ağ cihazları Ağ denetim özellikleri İnternet hattı üzerinden ses iletimi (Voice over IP) 4

5 üzerinde tasarım, plan ve uygulama modelleri tesis edilmiştir. Ortaya konulacak tasarım, plan ve uygulama modelleri Ankara Üniversitesinin çeşitli yerleşkelerinde (örneğin; Dışkapı yerleşkeşi, Cebeci yerleşkesi vb) hizmet ve cihaz satın alımı yoluyla hayata geçirilmiştir. IV. Analiz ve Bulgular Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında temel görevlerinden biri de araştırma-geliştirme faaliyetleri ile bilgi üretmek ve bu bilgiyi yaymaktır. Bilginin en hızlı biçimde yayılması ancak çağdaş iletişim teknolojilerini geliştirmek ve kullanmakla mümkün olabilmektedir. Günümüzde İnternet bilgiyi paylaşmanın en hızlı ve etkili yoludur. Bu yolla paylaşma küçük bir alan içerisinde olabileceği gibi Dünyanın herhangi iki noktası arasında da olabilir. Küçük yerel ağlar içerisinde binlerce-yüzbinlerce ve dünya üzerinde de milyarlarca insanın bu ağları kullandığı göz önünde bulundurulursa, bu ağlardaki erişim hızları ve band genişliklerinin önemi çok artmaktadır. Genel ağlardaki erişim hızları ve bant genişlikleri maliyet vs. gibi bazı faktörlere bağlıdır. Fakat, Üniversitemiz gibi yerleşim olarak dağınık ve göreceli olarak küçük yerel ağların bulunduğu ortamlarda iletişim hızlarını önemli şekilde geliştirmek mümkündür. Bu ise ancak uygun altyapının sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Günümüzde gelişmiş ve yeterli band genişliğine sahip bilişim hizmetleri iki vasıta ile sunulabilmektedir. Kampüs içi gibi yakın binaların bulunduğu alanlarda 1 Gigabit ve üzeri hızlar için altyapı fiber-optik kablolama ile sağlanmaktadır. Fakat şehir içinde bir kampüs ile diğer kampüsleri böylesi bir altyapı ile bağlamanın hem gerekli izinleri sağlamak hem de yeraltı geçiş zorlukları gibi bazı sorunları da beraberinde getirdiği açıktır. Bu tür kablolu alt yapı için Türk Telekom un sağlayacağı altyapı bir alternatiftir. Bu seçenek Üniversitemizin de kullandığı Türk Telekom-ULAKBİM aracılığıyla sağlanan kampüsler arası 34 MBit ve Türk Telekom-ULAKBİM çıkışı 155 MBit band genişliği sağlayabilen altyapıdır. Üniversitemiz gibi dağınık kampusleri bulunan kurumlarda kampüsler arası Genişbandlı internet iletişimi sağlayabilecek bir diğer seçenek ise, tamamen Üniversitemize ait olan ve herhangi bir izin yada lisans gerektirmeyen kablosuz iletişim sistemlerinden yararlanılabilir. Kablosuz iletişim için 10 Mbit band genişliği ile Radyo Frekansı (RF) ve 155 Mbit ve üzerinde bir band genişliği sağlayabilen Optiksel Lazer iletişim sistemleri kullanılmaktadır. Sonuçlandırılan bu proje kapsamında RF yedekli ve Optiksel lazer ile yaklaşık 3 kilometre mesafedeki iki kampüs arasında iletişim sağlayabilen bir sistemin tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu sistem üzerinde İbn-i Sina Hastane binası ve Aziz Kansu binaları (bütün merkez kampüsü kapsayan) arasında dahili hat telefon trafiğini sağlayan VoIP uygulaması da gerçekleştirilmiş olup yaklaşık olarak iki yıldır bu sistem Üniversitemiz ilgili birimlerine hizmet vermektedir. 1V.1 Altyapı geliştirme Üniversitemizde, hızla gelişen Internet kullanımının, kullanıcı sayısındaki artışın ve her geçen gün daha fazla band genişliğine ihtiyacın artması nedenleriyle yerel alan ağlarının kendi içindeki birimlerde 1 Gigabit hıza çıkarılması hedefinin bir parçası olan ve yeteri kadar hızlı altyapısı bulunmayan Cebeci ve Dışkapı yerleşkelerinin de 1 Gigabit hızda iletişimi yapabilecek birer omurgaya sahip olmaları 5

6 sağlanmıştır. Bunun için Üniversitemiz bilgi işlem dairesi başkanlığı ile koordinasyon (Bilgi işlem dairesinden iki personel projemizin de bir üyesidirler) sağlanarak altyapıyı geliştirmek üzere; - Cebeci ve Dışkapı kampüslerindeki kullanıcı sayıları ve gereksinimleri belirlenmiş (Bu çalışma Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmiştir), - Kampuslerin yerleşimlerine göre ayrı ayrı uygun ağ topolojilerine karar verilmiş, - Yerel alan ağının kapsadığı alanın büyüklüğüne göre cihaz seçimleri yapılmış, - Cihazların kullanımında ve sistem yönetiminde gerekli olacak yazılımlar donanım ile birlikte temin edilmiştir. - Karar verilen yazılım ve donanımlar temin edilerek kurulumları ve çalışmaları sağlanmıştır. Cebeci ve Dışkapı kampüslerindeki 1 Gigabit omurgaya sahip yerel alan ağları yaklaşık 2 yıldır Üniversitemiz ilgili birimlerine kesintisiz hizmet vermektedir. Tamamlanan 1 Gigabit altyapı ile sözkonusu kampüslerin gelecek yıllardaki internet gereksinimleri uç birimlerdeki artışlar da göz önünde bulundurularak önemli ölçüde karşılanmış bulunmaktadır. 1V.1.1 Kablosuz İletişim Sistemi Son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilen kablosuz bilgi ağları alanında hücresel telefon, kişisel iletişim sistemleri, mobil veri ağları ve kablosuz yerel alan ağları gibi farklı bina içi ve bina dışı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamaların tamamında iletilen bilgi işareti üzerinde, iletişim ortamından kaynaklanan bozulmalar görülebilir. Bu nedenle iletişim ortamının veya bilginin iletileceği kanalın doğru analiz edilmesi kurulacak sistemin sahip olması gereken yeteneklerin tespit edilebilmesi için önemlidir. Bu kapsamda tamamlamış olduğumuz Ankara Üniversitesi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Tasarım ve Uygulamaları konulu Projemizde Ankara Üniversitesi bazı yerleşkelerinin yerel alan ağları omurgalarının kablosuz ortamları kullanarak yeterli band genişliği sağlanarak haberleşmeleri amaçlanmış ve bu amaçla merkez kampus ile İbn-i Sina hastanesi binası arasında haberleşmeyi sağlayabilecek bir deneme amaçlı bir sistem kurulması planlanmış ve sistem kurularak çalıştırılmıştır. Tasarlanan sistem 10 Megabit hızında iletişime olanak sağlayan RF (Radyo frekansı) yedekli 100 Megabit üzerinde iletişim sağlayan kablosuz optik sistemi ihtiva etmektedir. Bu sistem üzerinde ayrıca VoIP (İnternet ağı üzerinden telefon görüşmesi) uygulaması için de araştırmalar yapılmış ve mevcut telefon santrallerine elektronik kartlar ilave edilerek bu uygulamanın gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu sistemlerin tasarımında iletişim mesafeleri önemli bir parametredir. Tasarlanan sistem için Ankara Üniversitesi Merkez Tandoğan kampüsü içerisindeki Ord. Prof. Dr. Aziz Kansu binası ve İbn-i Sina binaları pilot uygulama için yeterli mesafede iki iletişim noktası olarak seçilmiştir. Bu binalar arasındaki mesafeler ölçülmüş ve iletişim koordinatları belirlenmiştir. Bu sistemin kurulmasındaki ana amaç Kablosuz Lazer sistemlerinin üretici firma taahhütlerinin ilerisinde, gerçek bir operasyon altında, gerçek hava şartlarına maruz kalarak, Ankara metropolitan alanında denenmesidir. Sistemin oluşturulmasındaki kriterler şu şekildedir: 6

7 1. 3 km çalışma mesafesine sahip olması Mbit full duplex trafigi taşıma özelligi olması 3. Kendini değişen hava şartlarına ayarlayabilen bir sistem olması 4. Uygun arayüze sahip bir RF cihazı ile yedeklenebilmesi 5. Ayrıca en önemlisi sistem entegratörü firmanın Üniversite yönetiminden gelecek bilgiler dorultusunda kullanıcıya özel bir entegrasyon yapabilmesi. 1V.1.2 Lazer Sistemi: Lazer Sistemini oluşturan cihazlar, 3 km mesafede çalışacağı ve 100 Mbit full duplex kapasite ihtiyacı göz önünde bulundurularak 155M modeli cihazlar olarak seçilmiştir. Lazer sistemi bu mesafelerde yüksek band genişliği sağlamasına rağmen yoğun tipi vs. gibi olumsuz hava koşullarında iletişimin kesilebilmesi gibi bir dezavantaja sahiptir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için bir RF sisteminin lazer sistemine yedeklenmesi düşünülmüştür. 1V.1.3 RF sistemi: Lazer sisteminde hava şartlarından oluşabilecek kesintilere karşı 3 km de sorunsuz çalışabilecek, IEEE b standardında 10 Mbit band genişliğine sahip RF bandında çalışan bir yedek iletişim sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. RF iletişim cihazı, Lazer iletişim sisteminin kötü hava koşullarından olumsuz etkilenebileceği durumlarda otomatik olarak daha düşük band genişliğinde fakat kesintisiz iletişim sağlayabilmesi amacıyla otomatik olarak devreye girebilmesi düşünülerek tasarım gerçekleştirilmiştir. Her iki cihazın geçişleri ve internete açılımları için bir IP router cihazı kullanılmıştır. Cihazın farklı ağ topolojilerini ve protokollerini desteklemesi açısından hem bridge hem de router özelliklerine haiz olması entegrasyon çalışmalarında önemli ölçüde kolaylık sağlamıştır. 1V.1.4 VoIP cihazları: Kurulan sistemin özellikle hava şartlarına karşı hassasiyetini ölçmek ve zaman hassas uygulamaların bu değişiklilklerden nasıl etkilendigini gözlemlemek için 2 adet 4 portlu (Toplam 8 kanal) Ericsson Webswitch 100 cihazı binalardaki santrallere entegre edilmiştir. Böylece aynı zamanda kritik uygulamaların da RF yedekli yüksek kapasiteli lazer sistemleriyle uyumlu çalışmaları da inceleme altında alınmıştır. VoIP cihazları ile Üniversitemiz Merkez Kampüsü (Ord. Prof. Dr. Ş. Aziz Kansu binası) ve İbn-i Sina binaları arasında toplam 8 kanal kapasiteli dahili telefon trafiği için bir örnek yapı oluşturulmuştur. 7

8 1V.1.5 Yedeklemeden sorumlu router cihazı: Oluşturulması istenilen sistemin özellikleri sebebiyle hazır ürün olarak satılan yönlendirici cihazların ihtiyacı karşılamayacağı saptaması yapıldıktan sonra özel bir takım yazılımların kolaylıkla geliştirlebileceği, açık bir platform olan Linux işletim sisteminin kullanılmasına karar verildi. Işletim sisteminin gerekli kısımlarının kurulumları yapıldıktan sonra lazer cihazlarından sinyal seviyesi sorgulaması için kullanılacak modül, arayüzler arası geçişi kontrol edecek modül ve istatistik modülleri tasarlanıp hazırlanmıştır. IV. 2. FİZİKSEL KURULUM VE SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI IV.2.1 Ön çalışma Yüksek frekanslı RF sistemlerinin ve lazer sistemlerinin öncelikli olarak görüş hattı kontrolleri yapıldı. Lazer sistemi için basit bir görüş hattı teyidi yeterli olmakla beraber RF sistemi için 3 km ve 2.4 Ghz bandı için Fresnel Zone hesaplamaları yapıldı. Şekil-1 de ölçümlerin yapıldığı bina ve mesafeler görülmektedir 8

9 Ord. Prof. Dr. Ş. Aziz Kansu binası ve İbn-i Sina hastanesi binası gerek birbirlerini direk görmeleri ve gereksede Kampüs mesafelerinin uzak olmaları nedeniyle çalışmalarımızda prototip sistemlerin ve antenlerinin kurulacakları binalar olarak seçilmişlerdir. Lazer-RF-VoIP sisteminin ve antenlerinin genel şeması Şekil-3 de gösterilmiştir. Şekil-3: Kurulan sistemin genel şeması IV.2.2 Montaj alanlarının hazırlanması Link analizlerini müteakip cihazlar için en uygun montaj yerleri belirlendi. Özellikle lazer cihazının çok hassas ayara ihtiyacı olması sebebiyle binada oluşan titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde bir nokta seçildi. Aynı zamanda bu noktanın RF cihazının da çalışmasına engel olmayacak şekilde seçilmesine (metal konstrüksüyon ve duvarlar engel olmayacak şekilde) özen gösterildi. 9

10 ŞEKİL-3 RF ünitesinin montajı bitmiş, lazer cihazının ayaklarının montajı görüntülenmektedir. ŞEKİL-4 Şekilde farklı bir açıdan cihazların montajları yapılmış, sadece lazer cihazının kafası takılmamış hali görülmektedir. 10

11 ŞEKİL-5 Kablolar hava şartlarına karşı koruma saglaması bakımından kapalı ve esnek kablo kanalları içinden geçirilmiştir. IV.2.3 Cihaz montajlarının yapılması ve ince ayarlar Bir önceki basamaktaki işlemlerin bitirilmesi ile sistemin en hassas bileşeni olan lazer cihazı kafası montaja hazır hale getirilmiştir. Lazer ışının boyutu sebebiyle hem ayarı oldukça zordur, hem de montaj elemanlarında kullanılabilecek tolerans çok düşüktür. Sistemin devamlılıgı için kurulumdaki hassasiyet çok büyük önem taşımaktadır. ŞEKİL-6 Şekilde lazer cihazının kafası ve ince ayar sırasında kullanılan dürbün görülmektedir. 11

12 ŞEKİL-7 Şekilde lazer cihazına ait kafanın yakından çekilmiş fotografı görülmektedir. ŞEKİL-8 Ibn-i Sina hastanesindeki kurulum bina duvarına yapılmıştır. RF ünitesi ve lazer cihazı yan yana görülmektedir. 12

13 IV.2.4 Elektriksel ve diğer fiziksel bağlantıların yapılması Montajları ve ince ayarları yapılan cihazların en son olarak elektriksel baglantıları yapılmıştır. ŞEKİL-9 Şekilde bütün aktif cihazların besleme ve network bağlantıların yapıldığı saha panoları görülmektedir. Saha panoları özel olarak su geçirmez olarak tasarlanmıştır. Üstteki gri ünite lazer cihazına ait güç kaynağı olup, altında F/O transceiver ve RF cihazının güç kaynağı görülmektedir. En altta da sistematik şekilde hazırlanmış ray tipi elektrik dağıtım birimi bulunmaktadır. ŞEKİL-10 Şekilde besleme dagıtımında kullanılan ray tipi elemanlar görülmektedir. 13

14 ŞEKİL-11 Şekilde yönlendirme işlevini yapacak özel cihazın montajının yapıldıgı rak dolabını ve kablolama görülmektedir. Yönlendirici cihaz 2U yüksekliginde olup raka monteli tip seçilmiştir. Ayrıca elektrik kesilmeleri ve dalgalanmalardan da etkilenmemesi için UPS temin edilmiştir. IV.3 YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ VE KULLANICI ARAYÜZÜ IV.3.1 Cihazlara ait istatistiklerin görüntülenmesi Yönlendirci cihaz üzerinde entegre bir web sunucusu çalışmaktadır. Sunucu kullanıcı profiline göre ziyaretçi veya yönetici olarak sisteme şifreli olarak girişi saglamaktadır. Misafir kullanıcılar istatistikleri sadece görüntüleyebilmektedir. Yönetici kullanıcılar ise istatistikleri daha detaylı analiz yapabilmke amacıyla metin dosyası olarak indirebilmekte ve kullanılan linkler arası geçişi manuel olarak yapabilmektedir. 14

15 ŞEKİL-12 Yönlendirici cihazların üzerinde çalışan web tabanlı yönetim arayüzü. ŞEKİL-13 Şekilde kullanıcı girişinin kontrol edildiği bölüm görülmektedir. 15

16 ŞEKİL-14 Şekilde cihazlarla ilgili detaylı bilgiler temin edilen ekran görülmektedir. Buradan yönlendirici cihazın üzerindeki arayüzlerin istatistiklerine, manuel RF/lazer geçişine ve lazer cihazına ait sinyal seviyelerinin izlenmesini sağlamak mümkündür. IV.3.2 Lazer cihazına ait sinyal seviyesi istatistikleri Lazer cihazına ait sinyal seviyesi trendleri ve bunların hava şartlarıyla degişimini gözlemlemek için oluşturulan arayüz şekilde görülmektedir. Geçmişe yönelik istatistikler istenirse belirtilen zaman aralığı için ya da hazırlanmış belirli preset ler (son 5 dakika, 1 saat, 6 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 1 sene) vasıtasıyla görüntülenebilir. Sekil 16 da ise örnek bir sinyal seviyesi grafiği verilmiştir. 16

17 ŞEKİL-15. Lazer cihazı istatistik bilgileri ŞEKİL-16 Sinyal seviyesi grafiği. 17

18 IV.3.3 Manuel olarak lazer ve rf linkleri arasında geçiş yapılması Lazer ve RF linkleri arasında geçişi saglayan WEB sayfası Şekil-17 de verildiği tasarlanmıştır. Bu sayfada o anda kullanılan arayüz ve bu arayüzün ne kadar zamandır kullanıldığı da görüntülenebilmektedir ŞEKİL-17. Lazer-RF manuel geçişi için arayüz 18

19 V. Sonuç ve Öneriler Proje kapsamında, Üniversitemiz Cebeci ve Dışkapı yerleşkelerinin Internet Gigabit altyapısı tamamlanmış, Merkez kampüste bulunan Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu binası ile İbn-i Sina binaları arasında bir RF yedekli ve VoIP uygulaması bulunan kablosuz iletişim sisteminin kurulumları tamamlanmış olup iki yıldan biraz fazla bir süreden bu yana kullanılmaktadır. Cebeci ve Dışkapı yerleşkeleri için Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak altyapı ihtiyaçları belirlenmiş, kapsadıkları alan büyüklüklerine göre cihaz seçimleri yapılmış ve uygun yazılım ve donanım bileşenleri ile 1 Gbit için omurgalar oluşturulmuştur. Yerleşkeler arası iletişim altyapısı için uygun bir çözüm sağlayabilecek olan ve gelişmiş Üniversitelerde özellikle binalar arasında yeraltı kablolarının değişik nedenlerle sürekli hasar görmesi nedeniyle alternatif bir iletişim sistemi olarak tercih edilen kablosuz iletişim sistemi için örnek bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu örnek uygulama için yaklaşık 3 Km. Mesafede bulunan iki binamız (Aziz Kansu ve İbn-i Sina binaları) arasında kurulan ve literatürde çok az örneği bulunan Lazer-RF-VoIP sisteminin (155 Mbit/s lazer- 10 Mbit/s RF) uzun süreli ve değişik atmosferik ve iklim koşulları karşısında denemeleri yapılmıştır. Geliştirilen WEB arayüzü ile sistemin çalışması ve istatistikleri sürekli olarak tutulmakta ve erişim yetkisi olan personel tarafından sürekli olarak izlenmektedir. Kablosuz iletişim sistemin kurulumu ve performansının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar uluslararası kongrelerde yayınlanmıştır [1, 2]. Sistemin kurulumundan sonra sistemin gerçek ortam denemeleri yapılarak, deneylerin sonuçları bir yayın haline getirilmiş ve uluslararası bir kongrede sunulmuştur [3]. Ayrıca sistem üzerinde sistemin kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar da uluslararası kongre ve dergilerde yayına dönüştürülmüştür [4, 5, 6, 7]. Söz konusu kablosuz sistem üzerinden yoğun video ve ses paket trafiği sağlanmış ve bunlara ilave olarak iki kampüsümüzün dahili telefon trafiği Üniversitemize kazandırılmıştır. Bir örnek yapı (prototip) olarak kurulan VoIP sisteminin sağladığı dahili telefon olanağının Üniversitemiz personelince çok yoğun olarak kullanıldığı yapılan ölçümlerde gözlenmiştir. Bu yapı kablolu yada kablosuz iletişim hatlarını kullanarak santrallere benzer ilaveler yapmak suretiyle ileride diğer kampüslerimiz arasındaki telefon trafiğinin oluşturulması için de planlanabilir. Sistemin oluşturulması ve uzun süreli denemelerinin başarılı sonuç vermesi, proje kapsamında amaçlanan hedeflerin sağlandığını göstermekte ve bu sistemlerin geliştirilmesi, kurulumu ve uzun süreli denemelerinin yapılması sonucu gerçekleştirilen yayınlarla Üniversitemize ve proje personeline konu hakkında deneyim ve önemli bir bilgi birikimi kazandırılmıştır. 19

20 VI. Kaynaklar 1. New approaches in optical switching in the network of excellence e-photon/one Matrakidis, C.; Pattavina, A.; Sygletos, S.; Vogiatzis, N.; Neri, F.; Stavdas, A.; IEEE Conference on Optical Network Design and Modeling., Feb. 7-9, Page(s): , Traffic-based reconfiguration for logical topologies in large-scale WDM optical networks Murata, M.; Yongbing Zhang; Takagi, H.; Yusheng Ji; Conference on Optical Network Design and Modeling, Feb. 7-9Page(s):93-103, Multi-layer optical network design based on clustering method, Prathombutr, P.; Park, E.K.; IEEE Eleventh International Conference on Computer Communications and Networks, Proceedings Oct. Page(s): , Integrating network quality, performance and cost control through reliability analysis in optical network design, Mezhoudi, M.; Chu, C.-H.K.; Chen Jing; Chen Yu Long; NETWORKS th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium., Page(s): , June A proposal of optical wireless communication with RF subcarrier, Takano, H.; Shimamoto, S.; IEEE Topical Conference on Wireless Communication Technology, Oct. Page(s): , New concepts and technologies for achieving highly reliable and high-capacity multimedia wireless communications systems, Morinaga, N.; Nakagawa, M.; Kohno, R.; IEEE Communications Magazine, Volume 35, Issue 1, Page(s):34 40, New transmit schemes and simplified receivers for MIMO wireless communication systems, Ruly Lai-U Choi; Murch, R.D.;, IEEE Transactions on Wireless Communications Volume 2, Issue 6 Page(s): , Design of a wireless communications module for telemetry in civil infrastructure monitoring, Iraqi, A.; Barwicz, A.; Mermelstein, P.; Morawski, R.Z.; Bock, W.J.; IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Volume 52, Issue 3, , Composite performance and availability analysis of wireless communication networks Yue Ma; Han, J.J.; Trivedi, K.S.; IEEE Transactions on Vehicular Technology, Volume 50, Issue 5Page(s): , New transmit schemes and simplified receivers for MIMO wireless communication systems, Ruly Lai-U Choi; Murch, R.D.; IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 2, Issue 6, Page(s): , Optical wireless communication system performance improvement by a decision feedback equalizer, Ahronovich, M.; Arnon, S.; The 22nd Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel, Dec Page(s):182,

21 VII. Ekler a) Mali Bilanço ve Açıklamaları PROJE KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR Cebeci Yerleşkesi Yerel Alan Ağı Sistemi (600 harcama kalemi): ,- T.L. (Yüzkırkiki milyar yediyüzseksen milyon Türk Lirası) (Üniversitemiz Cebeci yerleşkesi 1 Gigabit internet altyapısı olarak kullanılmaktadır.) Dışkapı Yerleşkesi Yerel Alan Ağı Sistemi (600 harcama kalemi): ,- T.L. (İkiyüzbeş milyar ikiyüziki milyon Türk Lirası) (Üniversitemiz Dışkapı yerleşkesi 1 Gigabit internet altyapısı olarak kullanılmaktadır.) Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar (laboratuvar ortamında LAN oluşturma) ve laboratuvar teçhizatı (600 harcama kalemi): ,- T.L. (Yüzkırkyedi milyar üçyüzaltmışaltı milyon yediyüzelliüçbin beşyüzkırk Türk Lirası) (Üniversitemiz Elektronik Mühendisliği laboratuvarlarında Bilgisayar ve eğitim laboratuvarları amaçlarıyla kullanılmaktadır.) RF yedekli VoIP uygulaması bulunan Lazer iletişim sistemi (600 harcama kalemi): ,- T.L. (Doksanyedi milyar dokuzyüzkırk milyon Türk Lirası) (Bu teçhizat ile ilgili ölçüm ve deneyler tamamlanmış olup Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına devredilmesi planlanmaktadır) 600 kalemi toplamı: ,- Kırtasiye malzemeleri alımı (400 harcama kalemi): ,- T.L. (Birmilyar üçyüzkırkbirbin altıyüzdoksanbeşbin Türk Lirası) Yurtiçi, Yurtdışı Kongre vs. (200 harcama kalemi) ,- (Yirmidörtdörtmilyar üçyüzdoksanikibin yediyüzaltmıştürk Lirası) Yapılan Harcamalar genel toplamı: ,- (altıyüzotuzsekiz milyar dokuzyüzyetmiş milyon ikiyüzsekizbin beşyüzkırk Türk Lirası) 21

22 b) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler Proje Kapsamında Desteklenen Yayınlar 1. Telatar Z., Adaptive Filter Design for Image Deblurring by Using Multi-criteria Blurred Image Information, Digital Signal Processing, v.15, pp.4-18, 2005(SCI) 2. Telatar Z., Image Quality Improvement Using Edge and Distribution Information of Degraded Image, JEI-Journal of Electronic Imaging, v.13, n.3, 2004 (SCI) 3. Abilov, A., O.Tuzunalp, Z. Telatar, Image Based Filtering and Control of Tubular Furnaces, Automation and Remote Control, v.64, n.6, pp , 2003 (SCI) 4. Telatar Z., O. Eroğul, H. G. Ilk A Complementary Tool for the Easy Detection of Cardiac Abnormalities, BIOMED 2004 Proceedings of the second IASTED International Conference on Biomedical Engineering, pp , Innsbruck-Austria, February 16-18, Akbulut A., Efe M., Ceylan A. M., Arı F., Telatar Z., İlk H. G., Tuğaç S., An Experimental Hybrid System FSO/RF Communication System, Proceedings of the IASTED International Conference Communication System and Networks, pp , Benalmadena-Spain, Özek F., Arı F., Transceiver Design Parameters and Range Estimation for Optical Wireless Between Mobile Terminals, Proceedings of the 2 nd IASTED International Conference Communications, Internet and Information Technology, pp , Scotsdale, AZ, USA, November H. G. Ilk, S. Tugac, A. Akbulut, Z. Telatar, A Bit Rate Reduction Technique for Standard MELP Vocoder for a Possible Wireless Communications System s Performance Enhancement, WOC2002, pp , 2002), July 19-21, Banf- Canada 8. D. Acar, H. Karcı, H.G. İlk, M. Demirekler, Wireless Speech Recognition Using Fixed Point Mixed Excitation Linear Prediction (MELP) Vocoder WOC2002, pp , July 19-21, Banf-Canada. 9. Boyacı F., Telatar Z., Video Dizilerinde Kenar Bulma Algoritması ile Hareket Kestirimi, SIU 04 IEEE 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S , Kuşadası, Nisan M. A. Koç, Z. Telatar, Alt-Uzay Yön Algılama ile Görüntü Dizilerinde Hareket Kestirimi, SIU 04 IEEE 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, S , Kuşadası, Nisan

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı

EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı EGE Üniversitesi Network (Ağ) Altyapısı Dr. Enis Karaarslan Ege Üniversitesi Network Yönetim Grubu Danışmanı 11/4/2009 Dr. Enis KARAARSLAN 1 HEDEF Ege Üniversitesi Bilgisayar Ağı (Computer Network) ) altyapısını,

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

Network ve UPS Sistemleri Planlama ve Kurulumu

Network ve UPS Sistemleri Planlama ve Kurulumu Network ve UPS Sistemleri Planlama ve Kurulumu Network sistemleri kurumlar açısından kan damarları gibi önemli işlevlere sahiptir. Çok yönlü kullanım imkanının olması değerini daha da arttırmaktadır. Network

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP nedir? VoIP için Kullanılan

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Mainframe olarak adlandırılan bu bilgisayar çok büyük dosya dolapları gibi araçlardır. Zaman içerisinde mainframe'ler geliştirildi.

Detaylı

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi. Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi Onur Bektaş (ULAKBİM) Sistem Yöneticisi İçerik Giriş Nereden nereye? Proje aşamaları IPv6-GO IPv6 Durum Tespit Anketi Nereden Nereye? (ULAKNET)

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ TANIM Haberleşme sektöründe, bir noktadan birçok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER. Yayın NO. Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl

ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER. Yayın NO. Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl ULUSLARARASI SCI / SCI-Expanded KAPSAMINDAKİ DERGİLERDEKİ MAKALELER Yazarlar Başlık Dergi Adı Yıl Barbaros Preveze, Aysel Şafak 2 Barbaros Preveze Effects of Routing Algorithms on Novel Throughput Improvement

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Gösterge 1 (Stratejik Hedef 2.2.1.) : Yerel Ağ hizmetlerinin son kullanıcılara ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla %99 oranlarında erişilebilirlik

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 20 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ

KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU NFH-0115 VIP KONTROL SİSTEMLERİ HABERLEŞME ÜNİTESİ DOKÜMAN VERSİON: 1.0 SON GÜNCELLEME: 29.04.2013 ÜRÜN GRUBU: VIP KONTROL SİSTEMLERİ ÜRÜN KODU: NFH-0115 ÜRÜN: VIP KONTROL SİSTEMİ HABERLEŞME

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 YENİ NESİL ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

BILGİSAYAR AĞLARI. Hakan GÖKMEN tarafından hazırlanmıştır. BILGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar Ağı Nedir? En az iki bilgisayarın kaynakları ve bilgileri paylaşmak amacıyla çeşitli şekillerde bağlanması sonucu oluşmuş iletişim altyapısına Bilgisayar Ağı denir. Sizce bilgisayar

Detaylı

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır.

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. Wi-Fi (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete

Detaylı

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim HotelTV HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 2014 Ekim D0257 - HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 1. Düzeltme Geçmişi Date Owner Version Reason & Change 14 Şubat 2014 Uğur Daltaban A0.1 İlk Oluşturma 8 Ekim

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

SAÜ.NET. Kampüs İçi Kablosuz Ağ ve Merkezi Kimlik Doğrulama İşlemleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1/ 22. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

SAÜ.NET. Kampüs İçi Kablosuz Ağ ve Merkezi Kimlik Doğrulama İşlemleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1/ 22. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1/ 22 SAÜ.NET Kampüs İçi Kablosuz Ağ ve Merkezi Kimlik Doğrulama İşlemleri 2/ 22 SAÜ.NET 1. SAÜ Ağ Alt Yapısı 2. Ortaya Çıkan Yeni İhtiyaçlar 3. LightWeight Sistem 4. Yeni Oluşturulan Kablosuz Ağ Bileşenleri

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERİ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 17 Eyl. 2013 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

08225 AĞ TEMELLERİ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı. 17 Eyl. 2013 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 08225 AĞ TEMELLERİ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2013 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Mainframe olarak

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1.GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon ve Vizyon:... 3 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 1.3. Birime İlişkin Bilgiler:... 4 1.3.1 Teşkilat

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu: 2. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama 2: Standartlaşma aktivitesinin getirileri

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

Yeni Nesil Kablosuz İletişim

Yeni Nesil Kablosuz İletişim Yeni Nesil Kablosuz İletişim Kablosuz Çözümler Kullanıcı Sayıları ve Kapsama Alanları Tekli Yönetilebilir Yaygın Uygulamalar E-Posta, Web E-Posta, Web Ticari Uygulamalar Ses, Data ve Video Önceliklendirme,

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SFP-G005 1000Base-EX LC Duplex SFP Singlemode F/O Modül 40km CLR Networks CLR-SFP-G005 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları,

Detaylı

Kablosuz Çözümler. Özellikleri. Uygulama Örnekleri

Kablosuz Çözümler. Özellikleri. Uygulama Örnekleri Fiber Optik Bağlantı Ürünleri Kablosuz Çözümler Özellikleri Ortam koşullarının imkan verdiği ölçüde, en yüksek throughput değerine ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. % 80 yük altında bile gecikme süreleri

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Minimum Enerji, Maksimum İş Mart 2012 www.manas.edu.kg 1 ARALIK 2011 SUNUM ÖZETİ 1. Ağ güvenliği ve spamlara karşı Üniversitemiz Ağ

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SFP-G004 1000Base-ZX SM LC Duplex SFP F/O Modül 80km CLR Networks CLR-SFP-G004 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları,

Detaylı

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint)

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) Noktalar Arası Kablosuz Network Uygulaması TinaX CPE-2400 TinaX CPE-2400 B Binası TinaX WP-2400 A Binası Server PC Merkez Bina ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) IP

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

IP ÇOKLUORTAM AĞLARINA GİRİŞ VE HAREKETLİLİK YÖNETİMİ

IP ÇOKLUORTAM AĞLARINA GİRİŞ VE HAREKETLİLİK YÖNETİMİ IP ÇOKLUORTAM AĞLARINA GİRİŞ VE HAREKETLİLİK YÖNETİMİ Suzan Bayhan ve Fatih Alagöz Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh. http://satlab.cmpe.boun.edu.tr email: bayhan@boun.edu.tr İÇERİK 3G Standartlar

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/628 Gündem Konusu : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

RoamAbout Wireless Access Points

RoamAbout Wireless Access Points Gelişen mobil teknolojiyle birlikte kablosuz ağ teknolojilerine olan ilgi de artmaktadır. Özellikle açık alanlarda (fuar, havaalanı, fabrika ortamı, hastane, ulaşım araçları vb), bir ya da birkaç binanın

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

İÜ BİDB STRATEJİK PLANI Doküman No : Yayınlandığı Tarih: Revizyon No: 00

İÜ BİDB STRATEJİK PLANI Doküman No : Yayınlandığı Tarih: Revizyon No: 00 1/12 İÜ BİDB STRATEJİK PLANI 1. STRATEJİK MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 1.1. Stratejik Misyonumuz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın misyonu; teknolojiyi yakından izleyerek, Üniversitemizin bilgi işlem sistemini

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 3 Sertifika Programının Amacı 4-5 Eğitim Haritası 6 Telekomünikasyon

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

NETFİLTER VE LİNUX TABANLI BİR FİREBOX TASARIMI

NETFİLTER VE LİNUX TABANLI BİR FİREBOX TASARIMI NETFİLTER VE LİNUX TABANLI BİR FİREBOX TASARIMI Gürkan KARABATAK Fırat Üni. Enformatik Bölümü gkarabatak@firat.edu.tr Yrd.Doç.Dr Hasan H.BALIK Fırat Üni. Mühendislik Fakültesi balik@firat.edu.tr ÖZET Günümüzde

Detaylı

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI

MERVE TUNCEL AĞ DONANIMLARI MERVE TUNCEL 165511007 AĞ DONANIMLARI BİLGİSAYAR AĞLARI TARİHÇESİ VE ÜRETİMİ Bilgisayar ağları birbirlerine bağlı bilgisayarlardan meydana gelen, bilgisayarların haberleşmeleri, bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi 05.12.2013 TRscaler Technology Solutions SİSTEM MİMARİSİ: Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi Teknik Şartnamesinde

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SFP-G003 1000Base-LX SFP Modül SM LC Duplex 1310nm 20km CLR Networks CLR-SFP-G003 Fiber Optik SFP Modül Merkez ve Omurga Ağ Anahtarları,

Detaylı