İDARE FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARE FAALİYET RAPORU - 2014"

Transkript

1 Mustafa Kemal ATATÜRK 1

2 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2

3 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3

4 ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 4

5 ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 5

6 ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ 6

7 İHTİSAS KOMİSYONLARI 2014 YILI BAŞKANLIK DİVANI MECLİS BAŞKAN VEKİLİ Şeref BEKTAŞ Yusuf ÇOBAN MECLİS DİVAN KÂTİPLER Meltem ERGUN Dilek FIRAT ENCÜMEN ÜYELERİ Tekin SÖNMEZ Haluk ÖZGÜR Meltem ERGÜN 7

8 İHTİSAS KOMİSYONLARI 8

9 ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE SEÇİM YILI 1.DÖNEM VE 2. DÖNEM DAİMİ ENCÜMEN ÜYELERİ 1.DÖNEM ENCÜMEN ÜYELERİ Erkan GÜL Zafer MAĞDEN Mikail POLAT Mustafa BAHÇEBAKAN Medet ÇAKAR Nizamettin YILMAZ GÖREV ÜNVANI Encümen Başkanı Üye Üye Üye Başkan Yrd. Yazı İşleri Müdürü Erol AYNA İnsan Kay. ve Eğitim Müdür V. 2.DÖNEM ENCÜMEN ÜYELERİ Hasan ARSLAN Meltem ERGÜN Tekin SÖNMEZ Haluk ÖZGÜR Nizamettin YILMAZ Erol AYNA Ömer KURT GÖREV ÜNVANI Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Yazı İşleri Müdürü İnsan Kayn. ve Eğt.Md.V. Muhasebe Yetkilisi 9

10 Üst Yöneticinin Sunuşu : Saygıdeğer Çiğlililer, Ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerimizle, insana ve çevreye duyarlı, küresel gelişim ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla eğitim, sağlık ve turizm kenti Çiğlimizde bir yılı geride bıraktık. Çiğli yi hak ettiği yere yükseltmek için büyük hevesle bu işe başladık ve çok çalışarak güzel Çiğlimizin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki yaşam durağan değil ve sürekli bir değişim geçiriyor. İsteğimiz Çiğli halkının daha modern ve gelişmiş bir kentte yaşaması; çünkü kentimiz çağdaş kimliğiyle daha iyisini hak ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımla beraber, çevreye saygılı, insan odaklı, kentsel dönüşüm ve revizyonu hedef alan belediyecilik anlayışımızla şeffaf, dürüst, ilkeli bir yönetim modeli sergiliyoruz. Başta çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve muhtaçlar olmak üzere Çiğli de yaşayan herkesin; kültür, sağlık, barınma, eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri güvenli, huzurlu ve yaşamaktan keyif aldıkları bir kent oluşturmaya çalışıyoruz yılı, bölgesel kalkınma hamlemizin hız kazandığı, entelektüel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dopdolu bir yıl olarak geçti. Önümüzdeki yıllarda da hedefimiz; daha iyi proje, etkinlik ve hizmetlerle Çiğli de farklılık yaratan işlerle büyük başarılara imza atmaktır. Çiğli yi kuzeyin yıldızı yapma yolundaki iddiamız hala devam ediyor ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerle Çiğli yi İzmir in saygın ve yaşanabilir ilçeleri arasında yer almasını sağlamaktadır. Çiğli nin değişen yüzü olmaya ve farklılık yaratma plan ve projelerimiz için, Çiğli Belediyesi hizmet ailesi olarak başta siz Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcilerine, Çiğli Halkına ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarak, gelecek yılın çok daha başarılı ve verimli geçmesini temenni ederim. İnş. Müh. Hasan ARSLAN Çiğli Belediye Başkanı 10

11 T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 12 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 12 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 1.1)Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar )Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman )Araç ve İş Makineleri )Hizmet Binaları Teşkilat Yapısı 2.1)İdari Yönden )Mali yönden İnsan Kaynakları 26 4-Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 30 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 30 B-Temel Politikalar ve Öncelikler 30 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.1) Birim Faaliyet Raporları 32 A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 202 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Performans Değerlendirilmesi Stratejik Plan 205 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 206 B- Zayıflıklar 207 C- Değerlendirmeler 207 V-EKLER Üst Yönetici ve Harcama Yetkililerinin Güvence Beyanları

12 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON: Misyon: Çiğli Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli arttırarak, yerel hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve eşitlikçi bir anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun olarak hizmet sunmaktır. Vizyon: İnsana ve çevreye saygılı, paydaşlarının beklentilerini aşmayı hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışı doğrultusunda; Çiğliyi temel belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir sosyal refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı kültürlerden gelmiş insan mozaiği ve gelişen yüzü ile bir çekim merkezi, huzurlu ve güvenli bir kent haline getiren, çağın gerekleriyle donatılmış öncü belediye olmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parklar ve yeşil alanlar yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 12

13 İDARE FAALİYET RAPORU Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz atış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Resim 1: Çiğli Haritası 13

14 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: Tarihçe: Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak bataklık ve sazlıklardan oluşması ve denize yakınlığı nedeniyle yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler tarafından buraya Çiğli adı verildiği bilinmektedir. Çiğli de ilk yerleşimin, 19. Yüzyılın sonlarına doğru, Balkanlardan göç eden soydaşlarımız tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kurtuluş savaşı esnasında İzmir in Yunanlılar tarafından işgaline müteakiben, Yunan zulmünden kurtulmak isteyen bir kısım yerli halk burayı daha güvenli bularak yerleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde Batı Trakya dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak kurulmuş, 1956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 1966 yılında meydana gelen Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, bu süreç daha sonra doğu ve güneydoğu bölgelerden gelen vatandaşlarımızın Büyük Çiğli, Küçük Çiğli ve Balatçık mahallerine iskan edilmeleri ile devam etmiş, 1981yılında Milli Güvenlik Konseyi nin 34 No lu kararıyla İzmir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 303 sayılı kanundan sonra Karşıyaka Belediyesi ne bağlandıktan sonra, 1992 yılında ilçe statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını sürdürmüştür. Resim 2: Çiğli genel görünüm 14

15 tarih ve 3806 sayılı yasa ile Çiğli adı altında 10 mahalle metropol olarak değerlendirildikten sonra, 2009 yılında Harmandalı, Sasalı ve Kaklıç Köyü de dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur. İlçe ekonomisi ticaret ve sanayiye dayalıdır. Türkiye nin en önde gelen sanayi bölgelerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye nin tuz ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan Çamaltı Tuzlası, Çiğli sınırları içerisindedir. İlçedeki Tuzlanın bir bölümünde 1982 de koruma altına alınan İzmir Kuş Cenneti bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçe kırsalında hayvancılık ve tarımsal ekonomi de oldukça önemli yer tutmaktadır. 1. Fiziksel yapı: 1.1) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Yeni bir Endüstri devrimi olarak kabul edilen bilgi çağının eşiğinde bilgisayarlaşmanın giderek artan önemi karşısında Belediyemiz için gerekli donanım ve yazılım temini yapılmış olup bunlarla ilgili bakım ve updateleri Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır. Belediyemizde 372 adet masa üstü bilgisayar, 19 adet laptop bilgisayar ve 8 adet ana Bilgisayar (server) olmak üzere toplam 399 adet bilgisayar bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmet binasında 120 kva merkez ups, 1 adet Sistem odası için 10 kva, gelir biriminde 20 kva ups mevcuttur. Ayrıca Eski Hizmet binasında 1 adet 30 kva, Veterinerlik Müdürlüğü binasında 7 kva olmak üzere toplam 8 adet online çalışan upslerimiz mevcuttur. Belediyemiz bilgisayar ağı 8 değişik noktada hizmet veren birimlerimizden ve 1 adet mobil vezneden oluşmaktadır. 5 nokta birbiriyle optik lazer bağlantı, diğer 3 nokta ise VPN lerle merkeze bağlı durumdadırlar. Bu hatlar üzerinden data, ses, video ve görüntü taşınabilmektedir. Lazer bağlantı 4 noktaya 100 Mbit, diğrt VPN bğlantıları ise 8 ila 20 Mbit hızları ile veri gönderimi yapmaktadır. Mobil vezne ise ihtiyaç doğrultusunda mekan bağımsız olarak istenilen her yerde görev yapabilmektedir. Ana hizmet binamızda tüm network alt yapısı tamamlanmıştır. İnternet hizmetleri merkez binada 100 Mbit olup ihtiyaç doğrultusunda çağın değişen koşullarına göre hız artışı yapılabilmektedir. Yeni şantiye binamızda 80 bilgisayar bulunmakta ve bu bilgisayarlarımızda ana binamıza fiber teknolojisi ile bağlanmış bulu Diğer hizmet binalarında internet hızları 20 Mbit ile 80 Mbit olarak yoğunluğa göre değişmektedir. Belediyemiz ekonomik kriterleri dikkate alınarak birimlerin en acil ve gerekli olan yazılım ihtiyaçları tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak bütün birimlerimizde Otomasyon programı aktif halde çalışmaktadır. Mevcut yazılımlarımız geliştirilirken ihtiyaç doğrultusunda eksik olan yazılımların giderilmesi ve birbirleri ile entegrasyonları konusunda çalışmalar devam etmektedir. Dışarıdan gelebilecek erişim denetim için Ağ Güvenlik Duvarı kullanılmaktadır. 15

16 1.2)Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman ADI ADET ADI ADET Bilgisayar 372 Sabit Telefonlar 77 Bilgisayar Server kasası 8 Telsiz Telefonlar 18 Para Sayma Makinesi 6 Telsizler 11 Nivo Aletleri 4 Santraller 8 Nokta Vuruşlu Yazıcılar 8 Faks Cihazları 34 Püskürtmeli Yazıcılar - Modemler 5 Lazer Yazıcılar 119 Telefonlar 271 Termal Yazıcılar 1 Mikrofonlar 49 Çok Fonk.Yazıcılar 18 Fotokopi Makineleri 25 Barkot Yazıcılar ve Okuyucular 5 Teksir Makineleri 1 Masa üstü Tarayıcılar 5 Sterilizatör 1 Mekanik Yazı Makineleri 8 EKG Cihazları 1 Numaratörler 4 Negatoskop 1 Parmak izi sistemleri 14 Mikroskop 1 Sahte Para Detektörleri 2 Stetoskop 4 Elektrikli panolar 17 Regülâtör 1 Projektörler Güç Kuvvetlendirici Müzik çalar ve kaydedici ile dnm 10 Hoparlörler 30 Televizyonlar 43 Amfiler 16 Videolar 11 Sabit Kameralar 49 Müzik ve Anons Sistemi 1 Dijital Kameralar 2 Monitör 70 Dijital ses ve görüntü kaydedici 9 Kulaklık 2 Gece Görüş Kamerası 136 Uydu Alıcılar 36 Fotoğraf Makineleri 21 16

17 1.3) Araç ve İş Makineleri: RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ BİNEK ARAÇLAR 1 35 AC 0662 Renault 12 TS W - Toros-Station-2000 Model 2 35 AT 1477 Renault Megan II SDN.DYN.1.5DCI-Binek-2006 Model 3 35 AT 8692 Renault Megan Sedan1.5DCI-Binek-2006-Model 4 35 AV 3635 Renault Megan Sedan1.5DCI Privilege-Binek-2006-Model 5 35 AC 7581 Ford Fiesta Comf.1.4 5K-TDCI ABS.EBD 2008-Model 6 35 AC 5723 Ford Fiesta Comf.1.4 5K-TDCI ABS.EBD 2008-Model RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ AMBULANS - YARI ROMÖRK - TRAKTÖRLER 1 35 AR 4988 Ford Transit Van350 - Ambulans Model 2 35 AT 5358 FORD -FAC6 - Ambulans ( Hasta Nakil Aracı) Model 3 35 AV 3640 New Holland Traktör-2001-Model 4 35 AT 6017 New Holland-TD 90 D - Traktör (Kabinli) Model 5 35 AT 7937 STAR-STR-Damperli Kasa Yarı Römork-2011-Model 6 35 AY 0863 LOW-BED-ÖZ 40-Yarı Römork Açık Kasa-2011-Model RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ MİNİBÜS - OTOBÜSLER 1 35 AT 8708 BMC- Megastar 290 M Minibüs Model 2 35 KC 2530 RENAULT MASTER-Minibüs Model 3 35 KA 9295 FORD - FCD 6 - Minibüs Model 4 35 AT 8702 IVECO-Otoyol E31.17 Otobüs-2006-Model 5 35 AT 8716 IVECO-Otoyol M23 S- Otobüs-2006-Model 6 35 AV 3637 IVECO-Otoyol-EBUS4 Otobüs-2006-Model 7 35 AC 9036 BMC -Belde 260 SB TCC-Otobüs-2009-Model 8 35 AC 8524 TEMSA PR 1 Otobüs Model 9 35 AL 9795 ISUZU B902-ENGELLİ OTOBÜSÜ-2013-Model 17

18 RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ İŞ MAKİNALARI - VİDANJÖR - SU TANKERİ - ÇEKİCİ - KURTARICILAR 35 CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL CİGLİBEL Caterpillar 140H - Greyder Model Liebherr A902-Las.Ekskavatör-1997-Model CaterpillarM318C-Lastikli Eks-2007-Model Hidromek -Beko HMK 102 S-Kazıcı Yükleyici Model Hidromek -Beko HMK 102 S-Kazıcı Yükleyici-2007-Model Caterpıller 434 E -Kazıcı Yükleyici-2009-Model Caterpıller 434 E -Kazıcı Yükleyici-2009-Model JCB 436ZX-Kazıcı Yükleyici-2005-Model JCB-1CX-Kanal Kazıcı ve Yükleyici-2007-Model Bomag BW161 Çift Tabur Tandem Silindir-2011-Model S/N JAY C - Mini Yükleyici Model S/N JAY C - Mini Yükleyici Model S/N LNR F- Kazıcı Yükleyici Model S/N D8W00641 CAT.- M318 D -Ekskavatör Model RAVO 540 STH - Vakumlu Yol Süpürme Aracı Model RAVO 540 STH - Vakumlu Yol Süpürme Aracı Model RAVO 540 STH - Vakumlu Yol Süpürme Aracı Model MATHİEU AZURA MC 200-Yol Süpürme Aracı-2013-Model KDB 16 IVECO Oto Kurtarıcı Model AT 5048 FORD - FED6- AKS - Kurtarıcı Model AC 8520 FORD -CCK 1 - Römork Çekici Model KHY 82 BMC-Fatih 170x25 -Su Tankeri-1993-Model CHZ 21 BMC-Fatih 1108x08 -Vidanjör Model KUP 74 Fatih 110x08-Su Tankeri-1996-Model KRR 92 BMC-Fatih 170x25-Su Tankeri-1998-Model AV 3639 BMC-Fatih 110x08-Vidanjör-1998-Model KLH 34 BMC-Fatih 170x25-Vidanjör-1999-Model LN 457 Fatih 220x26-Su Tankeri-2001-Model KPE 07 BMC-Fatih 170x25-Vidanjör-2004-Model AE 1707 Ford Cargo CKK1-Su Tankeri-2008-Model KPZ 70 Ford Cargo Su Tankeri-2009-Model AY 0862 Ford Cargo ckl 1 - Kombine Kanal Açma-2011-Model KJB 76 BMC-Fatih 180x25- Su Tankeri Model 18

19 RUHSATI BELEDİYEMİZE AİT VE KULLANILABİLİR DURUMDAKİ KAMYONET - KAMYONLAR 1 35 KHA 81 BMC-Levend1.8BCK Çift Sıra Kamyonet-1996-Model 2 35 KRC 09 BMC-Levend1.8BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Model 3 35 KRC 10 BMC-Levend1.8BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Model 4 35 KBD 99 BMC-1.8 BCS Çift Sıra Kamyonet-1998-Model 5 35 R 6820 BMC-Levend1.8 Tek Sıra Kamyonet-2000-Model 6 35 AT 8685 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model 7 35 AT 8689 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model AT 8696 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model 9 35 AT 8712 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2006-Model AT 8753 Volkswagen Transprtr2.5TDI Kamyonet-2006-Model AT 8756 Volkswagen Transprtr2.5TDI Kamyonet-2006-Model AT 8760 Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI-2006 Model AT 8764 Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI-2006 Model AE 8122 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet Model KVY 21 BMC- Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2007-Model AC 4728 Ford Transit 350M TDCI Ç. Sır Kmynt-2008-Model AC 8669 Ford Transit 350M Çift Sıra Kmynt-2008-Model AE 7129 Ford Transit 350M Çift Sıra Kamyonet-2008-Model ZC 264 BMC-Levent100 Çift Sıra Kamyonet-2009-Model AC 1597 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model AC 5632 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model AC 0720 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model AC 0100 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2009-Model AV 8172 Mitsubishi L 200 çift kabin Kamyonet Model AV 9091 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2011-Model AV 9092 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-2011-Model AR 3358 Mitsubishi L 200 çift kabin Kamyonet Model AV 1304 Mitsubishi L 200 Kapalı Kasa Kamyonet Model AV 1694 Mitsubishi L 200 Kapalı Kasa Kamyonet Model KA 8279 FORD Kamyonet. Çift Kabin Model KA 8281 FORD Kamyonet. Çift Kabin Model KA 8284 FORD Kamyonet. Çift Kabin Model KB 4934 Volkswagen Transporter -7J0- Açık Kasa Kamyonet-2013-Model 19

20 34 35 KB 5073 Volkswagen Transporter -7J0- Açık Kasa Kamyonet-2013-Model KB 5031 Volkswagen Transporter -7J0- Açık Kasa Kamyonet-2013-Model AF 0487 FORD Transit Connet-PT2- Kmynt. (Panelvan) Model AF 0513 FORD Tran.Connet-PT2- Kmynt(P.van) Model AF 0730 FORD Transit Connet-PT2- Kmynt (Panelvan) Model AL 2539 Mitsubishi L 200 Çift Kabin Kamyonet Model AT 1713 Volkswagen Transp. Cityvan2.5 TDI Model AR 4312 BMC-Megastar 290 V- Cenaze-2005-Model KEH 63 BMC- Megastar 290 PDY Kombivan-2007-Model KB 8576 FORD-FAC6-KAMYONET- Hayvan Top.(Panelvan)-2013-Model KB 8577 FORD-FAC6-KAMYONET- Hayvan Top.(Panelvan)-2013-Model KC 2524 ISUZU ATFS-ÇİFT KBN. AKS Model AF 6762 RENAULT MASTER PANELVAN Model AV 0576 FORD -FMB 6 - Cenaze Model AV 0723 FORD - Transit - Cenaze Model AF 1861 FORD -FAC6- İçecek Aracı Model AF 1750 FORD -FAC6- Yiyecek Aracı Model KHD 69 BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamyonu-1993-Model AV 3641 BMC-Fatih 110x08-Çöp Kamyonu-1995-Model KRR 93 BMC-Fatih 170x25-Çöp Kamyonu-1998-Model AC 6775 BMC-Fatih 110x08-Çöp Kamyonu-2000-Model CJK 03 BMC-Fatih200x26-Vinçli Çöp Kamy Model AC 0539 BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model AC 0709 BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model AC 0915 BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model AC 0949 BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model AR 6165 BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model AR 6171 BMC-Fatih 180x25-Çöp Kamyonu-2005-Model AF 1803 Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Model AF 2044 Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Model AF 2938 Ford Cargo 2524-Çöp Kamyonu-2009-Model AR 0901 Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Model AR 0546 Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Model AV 1225 Ford Cargo CKL1-Çöp Kamyonu-2011-Model AV 1494 Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Model AR 3206 Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Model AV 0179 Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2011-Model AF 2012 Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2012-Model 20

21 72 35 KNF 46 Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2012-Model CJJ 02 BMC-Fatih 200x26-Çöp Kamy Model KEV 86 Ford Cargo CKK1-Çöp Kamyonu-2012-Model KHE 10 BMC-Fth145x22- Damperli Kamyon Model KMM 82 BMC-Fth.170x25-Damperli Kamyon Model KDY 82 BMC-Fth.170x25-Damperli Kamyon Model KFV 62 BMC-Fth.170x25-Damperli Kamyon Model KHD 70 BMC-Fatih 170x25-Damperli Kamyon Model KFN 57 BMC-Prof Damperli Kamyon Model CJJ 24 BMC-Fatih 200x26-Damperli Kamyon Model AR 6167 BMC-Prof Damperli Kamyon Model AR 6169 BMC-Prof Damperli Kamyon Model MMR 61 Dodge AS 950- Damperli Kamyon Model MMR 62 Dodge AS 950- Damperli Kamyon Model AR 8259 BMC-Prof Damperli Kamyon Model KPY 06 Ford Cargo3530-Damperli Kamyon-2009-Model KPY 15 Ford Cargo3530-Damperli Kamyon-2009-Model KPV 80 Ford Cargo3530-Damperli Kamyon-2009-Model AE 9350 Mitsubishi- FE 85 - Damperli Kamyon-2011-Model AE 6683 Mitsubishi- FE 85 - Damperli Kamyon-2011-Model AY 1762 FORD - CKL 1-Kamyon Vinçli Model AY 1763 FORD - CKK 1-Kmyn Hidrolik Platf Model KHE 13 BMC-Fatih145x22-Bom Kamyon Model AE 5227 BMC-Fatih 180x25-Kont.Yıkama Kamy Model 1.4) Hizmet Binaları 8001/1 Sokak No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamız, Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi nin 3.,4. ve 6. Katlarında bulunan hizmet birimleri ile Kaymakamlık ve bağlı birimlerinin hizmet verdiği 5.kat ve 2.katta bulunan İnternet evinin mülkiyeti Belediyemize aittir. Harmandalı Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi, Evka-2 Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası, Evka-2 Mahalle Kütüphanesi, Sağlık İşleri Mdr,(Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, kullanım hakkı Belediyemizin) Veterinerlik Binası(Arsa İzmir Büyükşehir Belediyesine ait) Uğur Mumcu şantiye binası(arsa Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli) Sasalı ve Kaklıç Birimleri hizmet binaları, 21

22 Resim 3: Çiğli Belediyesi Yeni Hizmet Binası 22

23 2. Teşkilat Yapısı: İDARE FAALİYET RAPORU sayılı Belediye Kanunun 48 nci Maddesi gereğince Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Malî Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinden oluşur denilmekte ise de; Çiğli ilçesinin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik e uygun olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Gecekondu Sos.Kon. Müdürlüğü ihtiyaca göre diğer alt birimler Fen işleri Müdürlüğüne bağlı şantiyeler, Belediye Meclisinin kararıyla oluşturulmuştur. Resim 4: Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi 23

24 2.1) İdari Yönden: 24

25 2.2) Mali Yönden Yapılanma: İnş.Müh.Hasan ARSLAN Belediye Başkanı Üst Yönetici Medet ÇAKAR Başkan Yrd. Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlş. Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Çevre ve Koruma Müdürlüğü Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Gecekondu Sosyal konut Müdürlüğü 25

26 3- İnsan Kaynakları: Çiğli Belediyesi personel durumu; 233 memur, 7 sözleşmeli memur, 14 kadrolu işçi olmak üzere toplam 254 personel mevcuttur. Belediye Şirketlerinde 739 hizmet alımı personeli ile Özel Güvenlik hizmet alımı 59 personel olmak üzere toplam 798 hizmet alımı personeli çalışmaktadır. Belediye personel ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdamın dağılımı aşağıdaki gibidir. Çalışanların %82 si erkek, %18 i kadındır. Çalışanların %0,19 u yüksek lisans, %15 i üniversite, %9 u ön lisans, %33 ü lise, %20 si ortaokul, % 20 si ilkokul mezunu, %3 ü diplomasızdır. CİNSİYET MEMUR İŞÇİ SÖZ.MEMUR HİZMET ALIMI TOPLAM % KADIN % ERKEK % TOPLAM Şekil 1: Cinsiyete Göre Personel Sayısı 26

27 EĞİTİM DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZ. MEMUR HİZMET ALIMI TOPLAM PERSONELİ N EĞİTİM DURUMU YÜZDESİ (%) YÜK.LİSANS ,19% LİSANS % ÖNLİSANS % LİSE % ORTA % İLKOKUL % DİPLOMASI OLMAYAN % TOPLAM Belediyemizde çalışan memurların yaklaşık %1 i yüksek lisans, %36 sı üniversite, %26 sı ön lisans, %31 i lise, %4 ü ortaokul, %1 i ilkokul mezunu; kadrolu işçilerin %21 i üniversite, yaklaşık %7 si ön lisans, %14 ü lise, %14 ü ortaokul, % 43 ü ilkokul mezunu; sözleşmeli memurların %9 u üniversite mezunu, % 1 i ön lisans ve hizmet alımı personelin %8 i üniversite, %4 ü ön lisans, yaklaşık %35 i lise, %25 i ortaokul, % 25 i ilkokul mezunu ve %3 ü diplomasızdır. Şekil 2: Personel Eğitim Durumu 27

28 4-Sunulan Hizmetler: Belediyemiz Halkın sağlığını ilgilendiren, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını gideren hizmetlerde de özveri ile çalışmaktadır. a) Belediyemiz sınırları dahilindeki mevcut kamu kuruluşlarının; okullar, sağlık ocakları ve diğer resmi dairelerin, çevre temizliğine önem verilerek katı atıklarının günlük alınmasına özen göstermektir. b) İlçe halkının faydalanması için sanatsal hobi kurs ve atölyeler açar. Maddi olanakları yetersiz ilçemiz ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilere Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz kurslar düzenlemektedir. İlk ve ortaöğrenim kurumlarında okuyan öğrencilere kütüphane hizmeti verilmektedir. c) Belediyemiz sınırları içerisinde özellikle ana cadde ve merkezi nokta yerlerde bulunan eski ve kullanılamaz durumda olan konteynerleri yenileyerek eksik görülen sokak ve caddelerde konteynır sayılarının artırılması sağlamak gibi hizmetlerin dışında atölyelerde kendi işçilerinin ürettikleri malzemelerle hizmet sunmaktadır. Resim 5: Konteynır yenilenmesi d) Belediyemiz sınırları dahilinde imar planlarına göre yeni parklar yapmak, mevcut parkların sulama, budama, ekim-dikim işlerinin yapılması, çocuk oyun alanları oluşturmak. 28

29 Resim 6: Çocuklar için oyun parklarının yapılması e) Haftalık kurulan semt pazarlarlarının pazar sonrası pazar yerinin temizlenmesi ve yıkanması sağlamak, kanalizasyon bağlantı altyapısı bulunmayan mahalle ve semtlerimize yönelik yurttaşlarımızın mağduriyetini önlemek için en seri şekilde fosseptik çekimi hizmeti vermektir. Belediyemiz, park ve bahçelerin bakımı ve temizliği işlerinde, kültür, sosyal ve yatırım hizmetlerinde öncelikli ve duyarlı olmuştur. Bu anlayışıyla hizmetlerini sürdürmeye devam etmek ve modern bir Çiğli yaratmak hedefimizdir. Resim 7: Park düzenleme çalışmaları 29

30 Belediyemiz ilçemizi güzelleştirmek, ulaşımı rahatlatmak ve daha modern bir Çiğli yaratmak için yol yapım çalışmalarına hızla devam etmektedir. 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Belediyemiz, İçişleri Bakanlığına bağlı ilçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı halk tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu kuruluşudur. Belediye Yönetimi kendi içerisinde 5393 sayılı Kanunun 49.maddesi gereği 4 (Dört) Belediye Başkan Yardımcısına bağlı 21 Birim Müdürlükleri ile oluşturulan alt birimlerle yönetilmektedir. Belediyenin denetimi faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve Belediye Teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçların raporlanması ve tensip ve tavsiyelerin hizmetlere etkinlik ve rehber olması her zaman Belediyecilik anlayışımızla ön planda tutulmuştur. Belediyemizce yapılan ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını benimseyerek yönetim anlayışına ilke edinmiştir. Belediyemizin iş ve işlemleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği Belediyenin iç ve dış denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılmıştır. Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı; mali işler açısından da Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. II-AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Çiğli Halkına sosyal, kültürel alanlarda kaliteli hizmetler sunarak ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek öncelikli hedeflerimizdendir. B-Temel Politikalar ve Öncelikler: Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek kültür, sanat ve sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini 30

31 geliştirmek, sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Yaşam kalitesi yüksek, ilçedeki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Çiğli yaratmak. Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda, güler yüzlü çalışanlarımızla daha iyi hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Çiğli halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. Çiğlide yaşayan Halkımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Gençlerimizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için Belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak. 31

32 III. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III.1. BİRİM FAALİYET RAPORLARI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I.GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR BASIN DANIŞMANLIĞI a-yerel ve Ulusal Medya takibi yaparak Çiğli Belediyesi ile ilgili haber ve köşe yazılarını arşivlemek. b-belediye Birimleri tarafından düzenlenen etkinlikleri Basın Servisi yoluyla halka duyurmak ve medyada yayınlanmasını sağlamak. c-çiğli Belediye Başkanı nın günlük programını takip etmek, Başkanlık faaliyetleri doğrultusunda habere değer ziyaret, iş ve işlemlerin basına duyurulmasını sağlamak. d-birimlerin ihtiyaç duyduğu kamera ve fotoğraf çekimlerini yapmak ve arşivlemek. e-meclis Toplantılarını görüntülemek ve arşivlemek. f-belediye Birimleri tarafından yürütülen çalışmaların halka duyurulması amacıyla gerektiğinde broşür, kitap veya diğer evrakların basımını sağlamak bu çalışmaların görüntülü tanıtımlarını hazırlamak ya da hazırlatmak. g-başkanlık Makamı tarafından Belediye çalışmaları ile ilgili yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak. PROTOKOL a-protokol listelerini hazırlamak ve değişikliklere göre güncellemek. b-başkanlık Makamının davetli olduğu Ulusal Bayram veya resmi törenlerde protokol düzenine uygun bir şekilde yer alarak, ağırlanmasını sağlamak. c-resmi, Ulusal Bayram ve törenlerde protokol düzenini sağlamak. d-belediye Başkanı tarafından düzenlenen organizasyonlarda protokol düzenini sağlamak. e-belediye Birimleri tarafından düzenlenen etkinlikler ile açılış, temel atma gibi organizasyonlarda protokol düzenini oluşturmak. f-başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen diğer iş ve işlemleri yapmak. 32

33 Halkla İlişkiler İDARE FAALİYET RAPORU a-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Belediyemize elektronik ortamda veya yazılı olarak elden gelen bütün dilekçelerin evrak kaydını yapmak, ilgili birime iletmek ve birimden gelen yanıtın başvuru sahibine iletilmesini sağlamak. b-doğrudan Başbakanlık (BİMER) çerçevesinde internet veya yazılı olarak elden gelen başvuruların diğer birimlerle kurulan iletişim sayesinde yanıtlanmasını ve ilgili kişi veya kuruluşa iletilmesini sağlamak. c-belediyemize internet, telefon, faks vb. veya elden yazılı olarak gelen tüm şikayet ve önerileri incelemek, gerekli birimlere ileterek Başkanlıkla iletişimi sağlayarak varsa sorunların çözümüne yardımcı olmak. d-belediyenin Halkla ilişkiler organizasyonunu sağlamak, gerektiği hallerde hizmet verenlerle hizmet alanlar arasında iletişim sağlamak. e- Başkanlık Makamına iletmek istenen mesajları iletmek. f- Halkla ilişkiler kapsamına giren etkinlikler düzenlemek. g- Belediye çalışmaları ve personel performansı ile ilgili anketler yapmak. h-muhtelif hizmet kollarında Halkla ilişkiler masaları kurarak, hizmetin ilçenin her yerlerine götürülmesini sağlamak. i-başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak. Büro İş ve İşlemleri: a-başkanlık Makamı ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak. b-müdürlüğün yazışmalarını organize etmek. c- Evrak Arşivini yapmak. d-özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi ve memur personelin hak ve görevlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. e-başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak. Başkanlık Sekretaryası: a-başkanlık Sekretaryası Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunmakla beraber, Sekretarya da görev yapan personelin görev dağılımını ve çalışma şeklini doğrudan Belediye Başkanı belirler. 33

34 b-başkanlık Sekretaryası Belediye Başkanlığının günlük randevu düzenini sağlar, Birim Yöneticilerinin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlar, Belediye Başkanının mesajlarını diğer birimlere iletir. II-AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR İlçemizde fakir ve yardıma muhtaç ailelere eğitim, nakit ve giyim olarak yapılmıştır. İlçemizde 400 kişiye sosyal yardım, 300 kişiye eğitim yardımı ve 1 kişiye nakdi yardım yapılmıştır. III-SPORTİF FAALİYETLER 2014 yılında Belediyemizce spor faaliyetleri Çiğli Belediye Spor Kulübü Bünyesinde faaliyetler yürütülmektedir. Resim 8: Yaz okulu futbol Yaz Okulu; Futbol Taekwondo :380 Kişi :125 Kişi Taekwondo dalında 2 Avrupa Şampiyonluğu, 2 Avrupa İkinciliği, 6 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Türkiye İkinciliği, 9 Türkiye Üçüncülüğü, 2 Uluslararası Şampiyonluk, 3 Uluslararası İkincilik ve 1 Dünya üçüncülüğü kazanılmıştır. 34

35 Resim 9: Yaz okulu Nostalji turnuvası: Belediyemizce 4 yıldır düzenlenen Nostalji Futbol Turnuvasının 5 ncisi değişik sportif etkinliklerle beraber büyük bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. 750 sporcuya eksiksiz hizmet verilmesi sağlanmış, maçların tamamının halkımız tarafından izlenebilmesi için youtube üzerinden canlı olarak yayınlanmıştır. Nostalji Turnuvası sportif faaliyetlerini içeren 18 sayılık bülten çıkartılmıştır. Nostalji Turnuvası 5.Geleneksel Masterler Dostluk Futbol Turnuvası adı altında yapılmıştır. Resim 10: 5. Geleneksel Nostalji Masterler Dostluk Futbol Turnuvası 35

36 IV-KÜLTÜREL FAALİYETLER 1. Halkın sosyal yaşamlarıyla ilgilenmek, belediyenin bu alandaki çalışmalarını halka duyurmak için anket çalışması yapılmıştır Nisan-19 Mayıs 2014 resmi bayramları törenlerle kutlanmış olup, etkinlik ve törenlerde öğrencilerin kıyafetleri belediyemizce sağlanmıştır. 3. Anneler Günü nedeniyle Çiğli de ki annelere çiçek dağıtılmıştır. 4. Engelliler haftası nedeniyle engelli vatandaşlarımıza müzik-eğlence programı tertiplenmiştir. 5. Çiğli ilçesinin ve Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla yerel gazete yayımlanıp, dağıtılmıştır. 6. Ramazan ayında ilçemizde seyahat halinde bulunan ve yoksul vatandaşlara dağıtılmak üzere iftar yemeği hizmeti verilmiştir. Resim 11: Ramazan ayı etkinlikleri Kasım Atatürk ü Anma programı düzenlenmiştir. 36

37 V- MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER I. ARGE BİRİMİ : Arge Biriminin görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır. a) Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik afiş, broşür, kitapçık, pankart, cd vb. dokümanların grafik tasarımlarının yapmak ve bastırılmasını sağlamak, b) Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetlerin organize edilmesi, c) Çiğli Belediyesinin tüm birimlerin yaptığı çalışmaları basılı yayınlar ve internet aracılığı ile kamuoyuna yansıtmak, kurum, kuruluş yada kişilerin Çiğli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara doğru biçimde aktarmak. d) Belediye Başkanımızla beraber semt toplantılarını organize etmek. e) Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla aylık olarak Çiğli Belediyesi gazetesi çıkarmak, gazetenin haber, tasarım, baskı dağıtım ve koordinasyonunu sağlamak. f) Belediyenin hedef kitlelerine ilişkin araştırmalar yapmak. Kriz anlarında kriz masası yönetimine yardımcı olmak, sorun çözme sürecinde yönetimle birlikte çalışmak. g) Çiğli Belediyesi web sayfasının geliştirilmesi ve içerik güncellemesi yapmak birimimizin görev ve sorumlulukları arasındadır. ARGE Birimi olarak sunulan faaliyetler: 2015 Yılına ait ajanda tasarımı yapıldı ve dağıtılması sağlandı. Çiğli sınırları içerisinde bulunan toplam 38 adet billboard içerisine belediye faaliyetlerini içeren çalışmalar hazırlandı. Günün anlam ve önemine uygun her güne ayrı ayrı günaydın mesajları hazırlayıp vatandaşı samimiyeti kurmayı sağlıyoruz. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü nün bilgilendirme broşürleri, kitapçık, karne, marka, afiş, branda tasarımlarını hazırlayıp baskı takibini sağladık. ÇAK Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma birimine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kitapçık ve broşür hazırlandı. Önemli gün ve aylarda kutlama ve anma afişleri hazırlanıp merkezi yerlere asılması sağlandı. 37

38 Önemli gün ve aylarda gazeteye verilen ilanların tasarımını yapıp baskı takibini sağladık. Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezinin marka yönetimi yapıldı (logo, kurumsal çalışma) İç mekan görsellerinin hazırlanması ve verilen kurslara hitaben anlaşılabilir afişlerin ve sınıf içlerine hazırlanan görseller hazırlandı. ÇİBEM in tanıtımını vatandaşa daha hızlı aktarmak için el broşürleri hazırlandı ve dağıtımı sağlandı. Sosyal medyada açmış olduğumuz hesaplardan kurum hizmetlerini etkili yaymaya yarayan görsel çalışmalar hazırlandı. Belediyemize ait sosyal tesis olan Akvaryum Kafenin marka yönetimi yapıldı(logo ve kurumsal kimlik çalışması) Restaurant ve cafeyi birbirinden ayırt eden tasarımları yapıldı (menü, tabak, çatal bıçak kılıfı, şekerlik, peçetelik, Amerikan servisler, önlük, ve garsonların kıyafet logoları) Tesisin albenisini arttıran iç mekan görseller hazırlandı. Görünümü kolaylaştıracak ışıklandırma ve totem tabela çalışması yapıldı. 14 Şubata özel bir çalışmayı 3 boyutlu sunum şeklinde hazırlandık. Bu çalışma Çiğli kasaplar meydanına stant şeklinde kuruldu. Standımızı yaklaşık 500 çift ziyaret etti bu sayede Çiğli li çiftlerimiz güzel bir ilk yaşadık. Web sayfası çalışmaları: sayfalarının tasarlanması, geliştirilmesi, içerik hazırlanması, tasarım ve güncelleme çalışmalarının yürütülmesi Birimimizce gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya: Appstore: Cigli Belediyesi, Android: Cigli Belediyesi, facebook.com/av.metinsolak, facebook.com/ciglibel, facebook.com/ciglibelediyesi, twitter.com/ ciglibelediyesi, twitter.com/ Hasan ARSLAN sayfalarının takibi, içerik hazırlama ve güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. Kent arşivi: Çiğli nin dününü yaşamış ve henüz aramızda bulunan kent büyüklerimizin tanıklıklarını kayıt altına alarak, bu görüşmelerden edinilen bilgiler eşliğinde yazılı bir arşiv oluşturulak, bugünün tanıklığında, eldeki kayıtlar eşliğinde Çiğli ile ilgili her şeyi geleceğe taşımak hedeflenmektedir. Bu kapsamda elde edilen görsel malzemelerin sergi ve sunumlar aracılığıyla Çiğli sakinleri ile buluşturulması sağlanmaktadır. 38

39 II. ÇİĞLİ ARAMA KURTARMA EKİBİ (Ç.A.K.) : tarihinde 41 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 63 kişiye Çiğli ÇEKEV de Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 86 kişiye Çiğli ÇEKEV de Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 247 öğrenciye Adnan Saygun Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 29 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 228 öğrenciye Buca Anaokulu Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi. Resim 12: Temel Afet Bilinci Eğitimi tarihinde 55 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 321 öğrenciye Balatçık İlköğretim Okulunda Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 36 kişiye Belediye Binasında Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi tarihinde 264 öğrenciye Karşıyaka İnci Şener İlköğretim Okulunda Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesi. 39

40 İDARE FAALİYET RAPORU tarihleri arasında balık tutmak amacıyla Mordoğan ilçesine giderek denizde kaybolan Çiğli li hemşerimizin arama ve kurtarma çalışmalarının yapılması tarihinde 108 öğrenciye Karşıyaka Özel Yeni Girne Anaokulunda Temel Afet Bilinci Eğitiminin verilmesi yılı içerisinde Temel Afet Bilinci Eğitimi verilen kişi sayısı 1724 tür. III. AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ: Yıl içerisinde yapılan bilgilendirme toplantıları: 122 Bilgilendirilen kişi sayısı: Yürütülen Projeler: 1- Merkezi Finans Ve İhale Birimi (Özürlüler) 2- Avrupa Birliği (Ulusal Ajans) (Gönüllülük) Yurt dışına gönderilen katılımcı sayısı: 242 (Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cum., Litvanya, Finlandiya, Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İtalya, Slovakya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ) İşbirliği Yapılan Kurumlar: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (2.000 genç bilgilendirildi.) -Gediz Üniversitesi (650 genç bilgilendirildi) - Engelli Dernekleri (150 kişi bilgilendirildi) -Göçmen Dernekleri (206 kişi bilgilendirildi) -Yüz Yüze bilgilendirmeler: 111 kişi Hareketlilik: 30 kişi Yunanistan Samos Adasına 2(iki) günlük Engellilerin entegrasyonu kapsamında hareketlilik gerçekleştirilmiştir. Yararlanıcılar Engellilerden oluşmaktadır. Ayrıca birimimiz tarafından yapılan Kadın Sağlığı Eğitimi programı çerçevesinde 9 kadına Kadın Sağlığı Eğitim Programı yürütülmektedir. 40

41 IV. Ç.İ.B.E.M BİRİMİ: Çiğli de ikamet eden yardıma muhtaç, başarılı öğrencilere eğitim imkanı sağlamak ve yaş sınırı koyulmaksızın Çiğli Halk Eğitim Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışılarak meslek edindirme kursları açılıp halkımızın hizmetine sunmak hedefiyle, Belediyemiz tarafından Ç.İ.B.E.M adı altında Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi kurulmuş, öğretim yılı itibari ile faaliyete geçirilmiştir. V. EVLENDİRME BİRİMİ: 2014 yılında, Evlenmek için Başvuranların sayısı : çift Nikah kıyılanların sayısı : çift İzin Belgesi alıp Başka yerde nikahı kıyılanların sayısı : 151 çift Resim 13: Nikah töreni 41

42 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanununun buna ek diğer Kanun ve Yönetmeliklerde Belediyelere verilmiş olan görevlerin ifası için gerekli olan teşkilat şemasını ve bu şemanın en küçük öğesi olan kadro kavramının hak, hukuk, yetki, sorumluluk ve görevlerini; bu görevlerini en iyi ve mükemmel bir şekilde noksansız olarak ifasını 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Meri Toplu İş sözleşmesi esasları çerçevesinde düzenleyen bir birimdir. Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Meri Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen şekilde memur ve işçi çalışan tüm personelimizin mağdur edilmeden kadro ve özlük haklarının düzenlenmesi sosyal haklardan yararlandırılmaları gerektiğinden taltif ve tecziyeleri işlemlerinin tekamül ettirilmesi, çalışma huzurunun sağlanması birlik ve beraberliğinin temini bakımından yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hizmetin yürütülmesinde gereken hassasiyet gösterilmektedir. Son durum itibariyle Belediyemiz teşkilatının memur ve işçi kadro sayısı ile fiilen çalışanların ve diğer faaliyetlerimizin rakamsal değerleri aşağıda paylaşılmıştır. II. PERSONEL SAYISI Müdürlüğümüz sorumlulukları içinde bulunan konular yasa yönetmelik ve Toplu İş Sözleşmesi esasları içerisinde Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda aşağıdaki birimler ve personelce yürütülmektedir. Müdürlüğümüz Bünyesinde 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, 3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefi, 1 Tahsildar, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol memuru görev yapmaktadır. III. DEFTER KAYITLARI tarihinden tarihine kadar 5534 evrak Müdürlüğümüzde işlem görmüştür. IV. PERSONEL ATAMA VE TAYİNLERİ Belediyemizde Sözleşmeli Memur Atamaları: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları uyarınca belediyemizde Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesine göre 7 kişi çalıştırılmıştır. 42

43 2014 yılında alınan 6 personel Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmıştır. Alınan Sözleşmeli Personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. OCAK Personel ŞUBAT Personel HAZİRAN Personel AĞUSTOS Personel TOPLAM 5 Personel Açıktan Tayinler: Devlet Memurları Kanununun değişik 92.ve 93. Maddelerine göre 11 adet memurun eski hizmetleri de dikkate alınarak açıktan tayini yapılmıştır. MART Memur Personel MAYIS Memur Personel HAZİRAN Memur Personel TEMMUZ Memur Personel EKİM Memur Personel Toplam 11 Memur personel Belediyemize Başka Kurumlardan Naklen Atamalar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesi gereğince başka kurumlardan memuriyeti devam eden 10 memurun nakil işlemi yapılarak göreve başlatıldı. Nakil işlemi yapılan Memurların aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: MART Memur personel HAZİRAN Memur personel TEMMUZ Memur personel AĞUSTOS Memur personel TOPLAM 10 Memur Personel Belediyemizden Başka Kurumlara Naklen Atamalar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesi gereğince Belediyemizde memuriyeti devam eden 2 memur nakil işlemleri yapılarak görevden ayrıldı. Naklen giden memurun aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. HAZİRAN Memur personel TEMMUZ Memur personel TOPLAM 2 Memur Personel 43

44 İl Özel İdareden Devri Olan Personel 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Belediyemize 3 personel devir olmuştur. V. KADEME VE DERECE İLERLEMELERİ Devlet Memurları Kanunun 241 ve 631 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 65. ve 68. Maddeleri gereğince kanuni terfi müddetlerini dolduran memurlara gerekli kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Terfileri yapılan memur personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir; OCAK Memur Personel ŞUBAT Memur Personel MART Memur Personel NİSAN Memur Personel MAYIS Memur Personel HAZİRAN Memur Personel TEMMUZ Memur Personel AĞUSTOS Memur Personel EYLÜL Memur Personel EKİM Memur Personel KASIM Memur Personel ARALIK Memur Personel Toplam 185 Memur Personel 8 yıllık sicil durum değerlendirmesi neticesinde 10 adet memur personelin bulunmuş olduğu derece ve kademesinde, 1 er kademe ilerlemesi yapılmıştır. VI. İNTİBAK İŞLEMLERİ 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı kanunla değişik 36. Maddesi gereğince 37 personelin SSK İntibakı yapılmış ve emsalleri seviyesine getirilmiş olup, ayrıca 631 sayılı kanun hükmündeki kararname hükümleri uyarınca kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen memurların gerekli işlemi uygulanarak mağduriyeti önlenmiştir. İntibak işlemleri yapılan Memur personellerin aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 44

45 NİSAN Memur Personel MAYIS Memur Personel HAZİRAN Memur Personel TEMMUZ Memur Personel AĞUSTOS Memur Personel EYLÜL Memur Personel EKİM Memur Personel Toplam 37 Memur Personel VII. HİZMET TAKİP PROGRAMINA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HİZMET TAKİP PROGRAMINA ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aktif olarak görev yapan 234 memur personelin, 7 sözleşmeli personelin ve 14 kadrolu işçilerin olmak üzere toplam 255 personelin hizmet bilgilerinin girişi yapılmaktadır. Bu çalışmalar halen devam etmektedir. VIII. EMEKLİLİK İŞLEMLERİ 2014 yılında 1478 sayılı Kanun Hükümleri ile tarih ve 3474 sayılı Kanun ile değişik 5434 sayılı Kanunun 39.maddesi (b) fıkrası uyarınca 5 memur personelimiz emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrılan memur personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: NİSAN Memur Personel MAYIS Memur Personel HAZİRAN Memur Personel TOPLAM 3 Memur Personel IX. İSTİFA VE SÖZLEŞMELİNİN İPTAL İŞLEMLERİ 2839 sayılı kanunun 18.maddesi gereğince 2014 yılında 1 sözleşmeli personeli istifası ve 1 sözleşme iptali yapılmıştır. İstifa eden personelin aylara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 45

46 Ağustos Sözleşmeli Personel istifa Aralık Sözleşme İptali TOPLAM 2 Sözleşmeli istifa X. STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU Belediyemizde staj yapmakta olan 2014 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar stajyer öğrencimiz, her türlü mesleki bilgi ve beceriyi alabilmeleri için tüm olanaklardan yararlandırılmış olup; Bu öğrenciler Belediyemize birçok alanda hizmet vermekteler ve son derece olumlu iletişim içerisinde okul müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmaktadırlar. XI. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 231.maddesinde Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür denilmektedir. Bu kapsamda, kamu personeli istatistik çalışmalarda kurumumuzda görev yapan memur, sözleşmeli memur, işçi personelin sayısal verileri devlet personel başkanlığının DPB-e uygulama üzerinde yer alan internet uygulamaları üzerinden veri girişi yapılmakta ve kadrolardaki değişiklikler sürekli güncellenmektedir X. MEMUR PERSONEL DURUMU Memur Kadrolarının Sınıfları Aşağıda Belirtilmiştir: Genel İdare Hizmetleri....: 155 Teknik Hizmetler Sınıfı......: 60 Sağlık Hizmetler Sınıfı....: 12 Avukatlık Hizmetler Sınıfı : 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı....: 4 Toplam....: 233 Sözleşmeli Memur...: 7 Toplam Memur Sayısı....:

47 Memur Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı; MEMUR PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI BAŞKANLIK 6 Başkan Yardımcısı, 1 Ruhsat ve Denetim Müdürü, 1 Bilgi AR-GE VE AVRUPA BİRLİĞİ İşlem Müdürü, 1 Zabıta Müdürü, 1 BİRİMİ Teknisyen, 1 İnsan Kayn..Müdürü 1 Özel Kalem Müdürü, 2 Memur, 1 Sanat ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Tarihçisi, 1 Eğitmen(Söz. Memur) 1 Müdür, 2 Memur,1 Şef, 1 Bilgisayar YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ işletmeni, 1 Kaloriferci EVLENDİRME BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Evlendirme Memuru, 1 Eğitmen 1 Müdür, 3 Personel Şefi, 1 Tahsildar,1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 1 Müdür, 2 Şef, 1 Tahsildar, 1 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 memur 14 Memur, 1 Sayman, 4 Tahsildar, l İcra memuru, l Programcı, 1 Hizmetli, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Uzman, 1 Veri Haz.ve Kont.İşlt., 1Çocuk Eğitimcisi, 1 Tekniker, 1 Teknisyen 1 Müdür, 1 Çözümleyici, 4 Memur, 1 Şef 1 Müdür (Veteriner), 4 Veteriner Hekim, 1 Memur, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri, 1 Şef 1 Müdür (Tabip), 2 Tabip, 1 Biyolog, 2 Hemşire, 1 Memur, 1 Sosyal Çalışmacı 1 Zabıta Müdürü, 2 Zabıta Komiseri, 2 Zabıta Komiser Yardımcısı, 36 Zabıta Memuru, 1 Ölçü Ayar Memuru, 1 Müdür,1 Makine İkmal Müdürü, 5 Mühendis, 9 Tekniker, 2 Peyzaj Mimarı, 1 Mimar, 2 Teknisyen, 1Jeomorfolog, 2 Memur 1 Müdür, 1 Avukat, 1 Avukat (Söz.Memur), 2 Memur, 1 Koruma Güvenlik Memuru l Müdür, 1 Şef, 1 Memur 47

48 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1 Müdür, 7 Mühendis, 2 Mimar(Sözleşmeli Memur), 3 Şehir Planlayıcısı, 5 Tekniker, 1 Tekniker(Sözleşmeli Memur), 2 Teknisyen, 1 Koruma Güvenlik Memuru, 1 Memur,! Tahsildar DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ l Müdür, 5 Memur, 1 Fizikçi l Müdür, 1 Şube Müdürü, 1 Sosyolog, 2 Şef, 4 Memur, 1 Teknisyen, 1 Koruma Güvenlik Şefi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Müdür, 1 Şef, 3 memur, 1 Kameraman, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Koruma Güvenlik Görevlisi, 1Eğitmen(Sözleşmeli) 1 Müdür, 3 Mühendis, 1 Şef, 1 Mühendis(Sözleşmeli Memur), 1 Tekniker 1 Teknisyen, 1 Memur 1 Müdür, 1 Şef 1 Müdür, 3 Mühendis SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 Sivil Savunma Uzmanı, 1 Memur HARMANDALI BİRİMİ 1 Birim Sorumlusu SASALI BİRİMİ 1 Birim Sorumlusu, 1 Şef, 1 Tahsildar XI. İŞÇİ PERSONEL DURUMU: Belediyemizde 2014 yılında 14 adet kadrolu işçimiz çalışmaktadır. 48

49 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARKLAR VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA BAKIM VE ATÖLYELR MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU İşçi Personelimizin Dolu Müdürlüklere Göre Dağılımı: ÜNVAN TOPLAM SİLİNDİRCİ AYNİYAT SAYMANI ŞOFÖR POSTABAŞI USTA 1 1 İŞÇİ SERACI YEDEK PARÇACI BETON TRETUARCISI POSTA BAŞI BİLGİSAYARCI LASTİKÇİ VETERİNER 1 1 OPERATÖR ELEKTRİK İŞÇİSİ TOPLAM XII. HEDEFLERİMİZ Verimli, çok yönlü destek hizmeti sunmaktır. 49

50 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Görev, yetki ve sorumluluklar alanı Belediye teşkilatlanması ile belirlenmiş bulunan Müdürlüğümüz; ilgili kanunlar çerçevesinde 2014 yılında da Belediye Başkanlığımız adına gelen, resmi kurum özel kişi ve kuruluş yazıları ile dilekçeleri inceleyip, havalesinden sonra defter kayıtları yapılarak, içeriğine göre ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim edilmiştir. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin üst yönetim organları bölümünde yer alan, Belediye Meclis ve Belediye Encümeni toplantılarına ilişkin çalışmalar kanun yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yürütülmüştür. Meclis ve Encümen Karar Defterleri mevzuata uygun olarak düzgün bir şekilde tutulmuştur. Resim 14: Meclis toplantısı Meclis ve Encümen Üyelerimizin İhtisas Komisyonu ve Meclis toplantılarına katılımları ile ilgili Huzur Hakkı ödemelerine ilişkin evraklar Müdürlüğümüzce zamanında, usulüne uygun olarak düzenlenerek, ödemelerin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 50

51 2014 yılında; 5018, 5393 sayılı Kanunlar Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanmış ve onaylanarak kabul edilmiş bulunan Müdürlük Bütçemizde yer alan ödenekler projelerine göre usulüne uygun olarak kullanılmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğünce; Belediyemizin genel hizmetlerine yönelik olarak, Belediye Başkanından, Başkan Yardımcılarından ve birimlerden gelen iş ve işlemler mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7. Maddesine göre Belediye Başkanlığına verilen dilekçelerin havalesinden sonra, Dilekçe Kayıt Defterine kaydedilerek, ilgili birimlere havale edilen dilekçeler ile bunlara verilmiş cevapların tarih ve sayılarının Dilekçe Defterine işlenmek sureti ile kayıtların kapatılması sağlanmıştır. Anayasal bir hak olan Dilekçe Hakkının Kullanılması konusunda gereken hassasiyet gösterilmiştir. Belediye hizmetlerimizin daha etkin, verimli ve hızlı bir biçimde yerine getirilmesi bakımından; Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yer alan, Meclis ve Encümen Toplantı Salonlarımızda eksiklikleri tespit edilen, gerek elektronik ve gerekse mefruşat malzemeleri bu yıl içerisinde satın alınarak ihtiyaçlar giderilmiştir. Resim 15: Encümen Toplantısı 51

52 Ayrıca 2014 yılı içerisinde, belediyemizce daha önce belirlenmiş bulunan performans ölçümlerine göre hedef ve gerçekleşmelerde her hangi bir aksamaya meydan verilmemiştir. Yine 2014 yılı içerisinde 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7. Maddesine göre Belediye Başkanlığına verilen dilekçelerin havalesinden sonra, Dilekçe Kayıt Defterine kaydedilerek, ilgili birimlere havale edilen dilekçeler ile bunlara verilmiş cevapların tarih ve sayılarının Dilekçe Defterine işlenmek sureti ile kayıtların kapatılması sağlanmıştır. Anayasal bir hak olan Dilekçe Hakkının Kullanılması konusunda gereken hassasiyet gösterilmiştir. II. PERSONEL DURUMU Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür, 5 Memur ve 9 hizmet alımı personeli çalışmaktadır. III. GELEN VE GİDEN EVRAK DURUMU Müdürlüğümüzde 2014 yılı içerisinde 6949 adet gelen evrak kaydı yapılmış olup 408 adet de giden evrak kaydı yapılmıştır. Dilekçeli müracaat ise 3435 adet olmuştur yılında; Belediye Meclisimizce toplam 90 adet, Encümenimizce toplam 381 adet karar alınmıştır. 52

53 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORLARI Çiğli Belediyesinin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile olan ilişkilerini, ilgili kanunlar ve iş bu yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Çiğli Belediyesi Stratejik Planında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Belediyemizin Basın Yayın organları aracılığıyla tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek, Müdürlüğümüzün vizyonudur. HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ I.GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLAR Çiğli İlçe sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızı Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek-şikayet ve önerileri ilgili müdürlüklere iletmek ve konu hakkında başvuru sahiplerine her aşamada bilgi vermek, Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen yol, park ve benzeri çalışmaların açılış törenlerini Özel kalem ile koordineli olarak organize etmek, resmi ve özel günlerde gerekli hazırlıkları yapmak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz tarafından yapılan hizmet ve projelerden vatandaşlarımızın zamanında doğru bilgilendirilmeleri konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Hizmeti üretmek yeterli değil, bu hizmeti vatandaşlara zamanında ve doğru bir şekilde iletmek için güçlü bir iletişim köprüsünün kurulması da gereklidir. Hizmet ve projelerin kamuoyuna duyurulup tanıtılması amacıyla her türlü kitle iletişim kaynaklarından etkin biçimde yararlanmak Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Müdürlük, ilgili Belediye Kanunu gereğince yasadan kaynaklı yetkileri, kendisine yüklenmiş sorumluluklar çerçevesinde ve amaca hizmet edecek şekilde kullanmaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun Çiğli Belediyesi ni dolaysız biçimde tanımasını ve değerlendirmesini sağlamaktadır. II. PERSONEL DURUMU EĞİTİM DURUMU MEMUR SÖZLEŞMELİ HİZ.ALIMI TOPLAM İlköğretim 6 6 Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans TOPLAM

54 III. ETKİNLİKLERİMİZ Faaliyetin adı: KAZDAĞLARI GÜNÜBİRLİK GEZİ TURU Resim 16: Kazdağları gezisi Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İlçemizde ikamet eden dar gelirli ve engelli vatandaşlarımız için Belediyemiz faaliyetlerini ve çevreyi tanıtmak amacı ile Kaz Dağlarına günü birlik gezi turu düzenlenmiştir. Faaliyetin amacı: Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda Kaz Dağları ve Ayvalık Cunda Adasına günü birlik gezi turu. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Vatandaşlarımız belediye binası önünde bulunan araçlar ile Kaz dağları Hasan Boğuldu ve cunda adasına götürülmüştür. Burada vatandaşlara bölge hakkında bilgi verilerek bölgeyi gezmeleri sağlanmıştır Belediye önünde hazır bulunan araçlar ile hareket edilerek Ayvalıkta sabah kahvaltısı yapıldı Zeytin yağı üretimi hakkında vatandaşlara bilgi verildi daha sonrasında Hasan boğuldu şelalesi gezilerek vatandaşa şelalenin adı hakkında bilgi verildi daha sonrasında ağlayan kaya şelalesinde öğlen yemeği yenildi ve hatıra fotoğrafı çekildi daha sonra Ayvalık Cunda Adası gezildi Cennet tepesinde Ayvalık tostu ve çay ikramının ardından şeytan sofrası tepesine gidilerek gün batımı izlendi bu faaliyet sonrasında Belediye binası önüne gelinerek faaliyet sonlandırıldı. 54

55 Resim 17: Kazdağları gezisi Faaliyetin adı : KUŞ CENNETİ KIYI TEMİZLİĞİ Resim 18: Kuş cenneti kıyı temizliği Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Kuş Cenneti kıyısında bulunan katı atıkları toplamak. Faaliyetin amacı: Doğa Gönüllüleri Vakfı, Gönüllü Ege Üniversitesi öğrencileri ve gönüllü vatandaşlarımızla Kuş Cenneti Kıyısında bulunan katı atıkların toplanarak hem canlılara hem de doğaya zarar vermesini engellemek. 55

56 Resim 19: Kuş Cenneti temizliği Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediye binası önünde toplanılarak Belediye tarafından tahsis edilmiş olan 3 adet minibüs ile Kuş Cennetine gidildi burada önce çay ikramı yapıldı daha sonrasında Bölge sorumlusu tarafından hem bölge hem de canlılar hakkında brifing verildi brifing sonrasında kıyı sahiline gidilerek bölgede bulunan atıklar toplanarak kıyı şeridi temizliği yapıldı daha sonrasında Belediye Başkanımız Hasan ARSLAN tarafından Doğa Gönüllüleri Vakfı yetkilisi ve Gönüllü Ege Üniversitesi öğrencileri temsilcisine hediye verildi. Faaliyetin adı : ANNELER GÜNÜ Resim 20: Latife Hanım köşkü gezisi 56

57 Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Anneler günü sebebi ile Zübeyde Hanım anıt mezarı ve Latife Hanım Köşkü anı evi gezisi. Faaliyetin amacı: Çiğli de bulunan annelere Zübeyde hanım anıt mezarı ve Latife Hanım Köşkü anı evi ni gezdirmek. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediye binası önünde toplanılarak Belediyeden tahsis edilen 2 adet minibüs ile Karşıyaka Zübeyde Hanım anıt mezarına gidilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi Belediye Başkanımız Hasan ARSLANIN anıt mezara çelenk bırakması ve konuşması sonrası hatıra fotoğrafı çekilerek Latife Hanım Köşkü anı evi müzesi gezisi düzenlendi sonrasında annelere çay ve kuru pasta ikramı yapılarak anneler arasında sohbet ortamı sağlandı. Resim 21: Zübeyde Hanım anıt mezarı ziyareti Faaliyetin adı: ÇİĞLİ ÖĞRENCİLERİNE SAHİP ÇIKIYOR EŞYA YARDIMI Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İzmir de kamu Üniversitesini kazanmış ve ilçemizde yaşayan öğrencilere eşya yardımı. Faaliyetin amacı: İlçemizde yaşayan üniversite öğrencilerine eşya yardımı. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: İzmir de bulunan kamu Üniversitesini kazanmış ve ilçemizde yaşayan Üniversite öğrencilerine vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ve sağlam eşyaları belediyemiz tarafından vatandaştan alınıp ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmektedir. 57

58 Resim 22: Öğrencilere eşya yardımı Faaliyetin adı: İZMİR GENÇLERE KUCAK AÇIYOR Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İzmir Büyükşehir belediyesi ile imzalanan Hizmet Protokolü gereği İzmir de kamu Üniversitesini kazanmış Üniversite öğrencilerine kayıt döneminde destek olmak. Faaliyetin amacı: Üniversite öğrencilerinin yabancılık çekmemesi için onlara rehberlik etmek. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: İzmir Büyükşehir belediyesi ile imzalanan Hizmet Protokolü gereği İzmir de kamu Üniversitesini kazanmış Üniversite öğrencilerine kayıt döneminde destek olmak. Öğrencileri Belediyemiz tarafından tahsis edilen araçlarla Otogar ve Havalimanından alıp Üniversitelerine ulaşımlarının sağlanması. Faaliyetin adı: BELEDİYELERİMİZLE YÜRÜYORUZ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Türkiye Sağlık beslenme ve Hareketli Hayat programı kapsamında 2014 yılı Sağlıklı yaşam ve hareket yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her ayın son pazarında Sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenlemektedir. Nisan ayının teması Belediyelerimizle yürüyoruz olarak belirlenmiştir. 58

59 Faaliyetin amacı: Sağlıklı beslenme ve obeziteye karşı mücadelenin bilgisinin verilmesi ve obeziteye karşı savaşın gerçekleşmesinin sağlanması. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Pazar sabahı saat itibariyle Çiğli Belediye Binası önünde hazır bulunuldu. Saat 10 da başlatılacak yürüyüş için ilk olarak hafta içinde güzergah belirlendi, o gün için Sağlık İşleri Müdürlüğünden ambulans talep edildi. Güzergah olarak Çiğli Belediye Binasından başlayan yürüyüşümüz Çiğli Kipa yanında bulunan yürüyüş parkurunun sonuna kadar gidilip, tekrar aynı güzergah üzerinde geri dönülmesiyle da sona erdi. Resim 23: Sağlıklı beslenme için yürüyüş etkinliği Faaliyetin adı: SOMA - KINIK ELMADERE KÖYÜ ZİYARETİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: tarihinde Soma da yaşanan maden kazasında yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyareti yapılması. Faaliyetin amacı: Maden kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşlara, gıda, çocuklar için karne hediyesi verilmesi. 59

60 Resim 24: Soma maden kazasında yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyareti Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediyemizce hazırlanan kuru gıda kolileri Elmadere köyünde yaşayan Şehit ailelerine verilmek üzere, Belediyemize bağlı ÇAK ekibiyle beraber evlere teslim edilmiştir. Köy meydanına kurulan şişme oyun parkıyla çocuklar, neşeli bir gün geçirmeleri sağlanmış ayrıca Belediyemizce alınan oyuncaklar, Çocuklara karne hediyesi olarak verilmiştir. Daha sonra Şehit Mezarlığı ziyaret edilerek, dualar okunup karanfiller bırakılmıştır. Resim 25: Şehit ailelerine gıda yardımı, çocuklara karne hediyesi dağıtımı Faaliyetin adı: SOMA MADEN ŞEHİTLERİ 40. GÜNÜ ANMA ETKİNLİĞİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Lokma dökümü ve çay ikramı Faaliyetin amacı: Soma maden kazasında hayatını kaybeden şehitlerin 40. Anma günü anma etkinliği nde lokma dökümü ve çay ikramı 60

61 Resim 26: Soma maden kazası 40.anma günü Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Salı günü belediye binası önünden hareket edilerek, Belediye başkanımızın eşi, Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Kınık Elmadere köyüne gidilerek burada Şehitlerimiz için lokma döktürülüp, yemek verilmiş ve vatandaşlara çay ikramı yapılmıştır. Resim 27: Soma maden kazası anma günü için lokma dökülmesi 61

62 Faaliyetin adı: 5. GELENEKSEL TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Geleneksel 5. Toplu Sünnet Şöleni organizasyonu yapılarak 100 çocuğun sünneti gerçekleştirilmiştir. Resim 28: Sünnet şöleni Faaliyetin amacı: İlçemizde bulunan maddi imkanı olmayan ailelerin sünnet olacak çocuklarını özel hastanelere götürülerek hijyenik ortamlarda operasyonun gerçekleştirilmesinin sağlanması. Resim 29: Sünnet şöleni 62

63 Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Duyurular yapılarak sünnet başvuruları alınmıştır. Sonrasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak yürütülen hastane çalışmaları yapılmıştır. Çocuklarımız gruplar halinde görevli personeller eşliğinde hastaneye götürülerek cerrahi işlemleri tamamlanmıştır. Sünnet işlemleri bittikten sonra çocuklarımıza sünnet şöleni yapılmıştır. Sihirbazlık gösterileri yapılmıştır, hediyeler verilmiştir, misafirlerimize ikramlar yapılmıştır. Sanatçılarımızın da katkılarıyla güzel bir dinleti gerçekleştirilmiştir, çocuklarımıza kına yakılmıştır. Resim 30: Sünnet şöleni Faaliyetin adı: HALK GÜNÜ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Çiğli Halkıyla görüşülerek öneri, şikâyet ve isteklerini dinlemek Faaliyetin amacı: Çiğli Halkıyla görüşülerek öneri ve şikâyetlerini dinlemek, isteklerini yerine getirmek. Resim 31: Halk günü toplantıları 63

64 Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Çiğli Belediye Başkanımız, Başkan yardımcılarımız ve Müdürlerimiz ile birlikte görüşmeler yapılarak Çiğli de yaşayan vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinleyip en kısa sürede vatandaşlarımıza yardımcı olmak; takibini yapmak. Resim 32: Halk günü toplantısı Faaliyetin adı: 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Evka 2 Mahallesinde bulunan Vasfiye Orhan Akyılıdız Zihinsel engelliler okulunda bulan öğrenciler ile Doğal Yaşam parkı gezisi. Faaliyetin amacı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramını kutlamak, zihinsel engelli çocuklarımızın ve ailelerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek. Onların mutlu olmaları için güzel bir ortam sağlamak Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Etkinlik öncesinde alına 60 adet poğaça, 30 adet meyve suyu, yeteri kadar köpük tabak, çatal, peçete ve çocuklarımıza dağıtılmak üzere şeker temin edildi. Çiğli Belediye Binası önünde hazır bulunan servis aracımızla Vasfiye Orhan Akyıldız Engelliler Okuluna personellerimiz ile gidildi. Burada bulunan 22 engelli çocuğumuz ve 5 eğitimci ile birlikte Sasalı Doğal yaşam Parkına ulaşımımız gerçekleşti. Çocuklarımıza yanımızda getirdiğimiz ikramlar sunuldu,daha sonra etkinlik alanında bulunan tırtıl ulaşım aracımızla Doğal Yaşam parkımız gezdirildi. 64

65 Resim 33: Zihinsel engelli çocuklarla Doğal Yaşam Parkı gezisi Faaliyetin adı: İFTAR YEMEĞİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Çiğli Belediye başkanı Hasan ARSLAN ın ev sahipliğinde iftar yemeği. Faaliyetin amacı: Çiğli ilçesinde bulunan devlet büyükleri ve bassın eşliğinde iftar yemeği. Resim 34: Ramazan ayı iftar yemeği Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Protokol heyeti ve basın mensupları aranarak iftar yemeği hakkında yer ve zaman konusunda bilgi verildi. Çiğli Belediye Başkanımız İnş. Müh. Hasan ARSLAN ın ev sahipliğini yaptığı eski Belediye binası 6. Katta Çiğli protokol heyeti Çiğli Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve basın mensupları eşliğinde İftar yemeği düzenlendi. 65

66 Resim 35: İftar yemeği Faaliyetin adı: ZİÇEV ENGELLİ ÇOCUKLAR DENİZ GEZİSİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Çiğlide yaşayan dar gelirli ve zihinsel engelli çocukları denize götürmek. Faaliyetin amacı: Çiğlide yaşayan dar gelirli ve zihinsel engelli çocukları denize götürmek. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Çiğlide yaşayan engelli ve dar gelirli vatandaşların çocuklarını ZİÇEV okulu ile düzenlenen proje kapsamında deniz gezisi düzenlemek. Bu proje kapsamında Çiğli Belediyesinin anlaşmış olduğu firmalar ile çocukların ve velilerinin ulaşım, yemek ve konaklama hizmetleri karşılanmıştı. Resim 36: ZİÇEV deniz gezisi 66

67 Faaliyetin adı: GÜMÜLDÜR DENİZ GEZİSİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: İlçemizde ikamet eden engelli, dar gelirli kadın ve çocukları için Gümüldür Orman Kampına gezi düzenlenmiştir. Geziye katılanların sayısı 130 kişidir. Tüm gün çocuklar ve kadınlarımız deniz keyfi yaşamıştır. Faaliyetin amacı: İlçemizde bulunan maddi imkansızlıktan dolayı mahalle dışına bile çıkamayan kadınlarımız ve çocuklarımıza farklı güzel bir etkinlik düzenlemek. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Geziye katılım sağlamak için mahallelerde ön hazırlık yapılmıştır. Kadınlarımız mahallelerden ve Çiğli Belediyesi önünden araçlarla alınarak Gümüldür orman kampına götürülmüştür. Sonrasında gün boyu vatandaşlarımız burada ağırlanmış, gidiş sırasında kahvaltı, kampta öğle yemeği ve ikramlar yapılmıştır. Çocuklarımız ve kadınlarımız gönüllerince denize girmiş ve eğlenmiştir. Resim 37: Gümüldür deniz gezisi 67

68 Faaliyetin adı: YAŞLILAR GÜNÜ VE BAYRAMLAŞMA Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Yaşlılar Günü ve Bayramlaşma Faaliyetin amacı: Yaşlılar Günü ve Bayramlaşma nedeni ile Çiğlide bulunan huzur evleri ziyareti. Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Yaşlılar Günü ve Bayramlaşma nedeni Çiğli Belediye Başkanımız, eşi ve beraberindeki ekip ile Çiğli de bulunan huzur evleri ziyareti gerçekleştirildi. Yaşlılarımızın bir nebzede olsa dertlerini paylaşmak için yapılan faaliyette hem yaşlılar haftası ve hem de yaklaşan Kurban bayramları kutlanarak karanfil dağıtıldı. Resim 38: Huzur evi ziyareti Faaliyetin adı: 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞÖLENİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şöleni 68

69 Resim 39: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Faaliyetin amacı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser ve halk dansları Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Çiğli Belediye Başkanımız liderliğindeki protokol heyeti ve çiği halkı ile Belediye binası önünden Bayraklı ve meşaleli yürüyüş yapılarak Çiğli Cumhuriyet meydanına gelinerek burada İzmir Büyükşehir belediyesinin katkılarıyla senfoni orkestrası ve halk dansları ekibin yapmış olduğu gösteriler sonunda yerel sanatçıların sahne almasının ardından faaliyet sonlandırılmıştır. Faaliyetin adı: 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: Tarihinde engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı yemek verilmiştir. Faaliyetin amacı: Engelliler Haftası Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Eski Belediye Binası 6. Katında engelli vatandaşlarımıza ve yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı verilen yemekte Başkanımız İnş.Müh. Hasan ARSLAN nın konuşma yapması ve yerel sanatçıların sahne almasıyla sona ermiştir. 69

70 Resim 40: Engelliler haftası Faaliyetin adı: 5.GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ FESTİVALİ Faaliyetin tanımı ve kapsamı: 5.Geleneksel Deve Güreşleri Festivali Faaliyetin amacı: Geleneksel olan deve güreşlerinin devamının sağlanması. 70

71 Resim 41: Deve Güreşi Festivali Faaliyete ilişkin yapılan çalışmalar: Belediyemiz ve Deve ve Deve Sevenler Derneği işbirliği ile Deve Güreşi yapılacak olan sahanın düzenlenmesi, festival için şehir dışından gelen deve sahiplerinin ağırlanması ve ilçemiz hakkında bilgilendirilmesi ( belediyemiz faaliyetlerinin anlatıldığı kitapçık,broşür ve takvimlerin dağtılması ) festival alanının süslenmesi, protokolün ve halkın etkinliği rahat izleyebilmesi için yapılan çalışmalar, ikramlar, kupa töreni ve Başkanımız İnş.Müh.Hasan ARSLAN ın konuşması. Resim 42: Deve Güreşi Festivali 71

72 Resim 43: Deve Güreşi Festivali IV. İSTEK ve ŞİKAYET MASASI Vatandaşlardan mail ve dilekçe yoluyla gelen isteklerin, taleplerin ilgili birimlere iletilerek sorunların en kısa sürede çözüme ulaştırılmasının sağlanması. İSTEK ŞİKÂYET MASASI DİLEKÇE İLE BAŞVURU SAYISI CEVAPLANAN BAŞVURU SAYISI Mail yoluyla gelen evrak Bilgi edinme Bimer İşkur Vefat taziye mektubu 119 Adet V. İLAN REKLAM BİRİMİ İlan- Reklam bölümümüz, özel günlerin ve etkinliklerin halkımıza duyurulması için afiş hazırlayan birimimizdir. Belediyemizin faaliyetlerini halkımıza duyurmak amacıyla İlan-Reklam servisimizle afişler hazırlanmış ve panolara asılmıştır. 72

73 VI. İŞKUR BİRİMİ Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ile Çiğli Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği İşkur hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara Belediye nezdinde hizmetlerin sunulması çalışmalarını yürütür. Ocak(160 kişi), Şubat (210 kişi), Mart (220 kişi), Nisan (170 kişi), Mayıs (251 kişi), Haziran (215 kişi), Temmuz (10 kişi) İŞKUR a kayıt yaptırmış ve kendilerine uygun işyerlerine yönlendirme yapılmıştır. Nisan-Aralık Ayı içerisinde toplam 832 kişinin görüşmesi olumlu geçmiş olup aylık faaliyet raporları aşağıdaki gibidir. İLKOKUL LİSE ÜNİVERSİTE KADIN ERKEK EĞİTİM DURUMU BELLİ OLMAYANLAR 240 Belediyemiz ile İŞKUR arasında yapılan protokol 10/07/2014 tarihinde fesih edildiğinden Çiğli İstihdam Bürosu olarak toplu iş görüşmelerine başlanmış olup 2014 yılı içerisinde aşağıdaki firmalara işçi yerleştirmesi gerçekleştirilmiştir. KLİMASAN ENKA PLASTİK KETENCİ TEKSTİL KARMAK MAKİNE( EGE ÖZ UZMAN DANIŞMANLIK) EGE ÖZEL GRUP HUGO BOSS ARAL MOBİLYA ENTERNASYONEL GRAVÜR BAK AMBALAJ KARDEMİR METRO VE ÖZTAŞLAR GÜVENLİK SAY REKLAM FERRAD RADYATÖR ERA İNSAN KAYNAKLARI ÇAMALTI TUZLASI HRM DANIŞMANLIK MEDİCALPARK HASTAHANESİ TEPO PLASTİK KOROZO AMBALAJ BAKİOĞLU HOLDİNG RAZİYE COŞKUN TEKSTİL FELDA EFCO GIDA FİRMASI DOĞA ORGANİK GIDA ARAS KARGO 2014 yılı içinde toplam 2068 kişinin İşkur a kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir. 73

74 BASIN DANIŞMANLIĞI BİRİMİ I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK Çiğli Belediyesi nin çalışma, hizmet ve projelerini yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurmak, belediye medya kuruluşları ilişkisini düzenlemek, web ve sosyal medya sayfasını düzenlemekle görevli birimdir. Belediyemiz basın danışmanlığı birimince hazırlanan tüm yazılı ve görsel basın bültenleri gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine iletilmektedir. Etkinliklerimize tüm basın kuruluşlarının temsilcileri çağrılmakta, katılımın olmadığı basın kuruluşlarına haber bülteniyle birlikte fotoğraf ve kamera görüntüsü servisi yapılmaktadır. Ayrıca gazete, dergi, televizyon ve radyoların muhabir ve programcılarına istenilen konularda gerekli hazırlıklar yapılarak, bilgi, doküman, fotoğraf ve kamera görüntüsü sağlanmaktadır. Basın mensuplarının talepleri doğrultusunda belediye başkanı ve diğer bürokratlarla röportajlar yapılmaktadır. Çeşitli basın kuruluşlarına ziyaretler yapılmakta ve bazı programlar ile ana haber bültenlerine belediye başkanı ya da konuyla ilgili birim yetkilisinin konuk olarak katılması sağlanmaktadır. Günlük, haftalık ve aylık gazete ve dergiler ile televizyon haber ve programlarının takibi yine birimimiz tarafından sağlanmakta, günlük olarak başkanlık makamı ve ilgili başkan yardımcıları ile müdürlüklere servis yapılmaktadır. Ayrıca resmi gün ve milli bayramlarla ilgili kutlama ve hizmet etkinliklerinin tanıtım ilanları da bu birim tarafından hazırlanmakta ve yayınlattırılmaktadır. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER Faaliyetin Adı: Tanıtımda yaygın etkinlik sağlanması Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Belediye etkinlik, faaliyet ve çalışmalarının ilk elden kamuoyuna duyurulması Faaliyetin Amacı: Belediye çalışmalarını kamuoyuna medya aracılığıyla duyurmak Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: 2014 yılı Ocak ve Aralık ayları arasında belediyemiz basın danışmanlığı birimince hazırlanan tüm yazılı ve görsel basın bültenleri gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine iletilmiştir. Önümüzdeki yıllarda da bülten hazırlanıp basına görselleri ile birlikte iletilmesine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcilerinin çağrılmasına ve basın toplantılarının düzenlenmesine devam edilecektir. 74

75 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK İDARE FAALİYET RAPORU AYLAR YAYINLANAN HABER SAYISI YAYINLANAN PROGRAM SAYISI Tablo 1: Televizyon kanallarında 2014 yılında yayınlanan haber ve program sayısının aylara göre dağılımı. AYLAR Gazete, dergi ve televizyonlara Gön. haber bülteni sayısı Gazete ve Dergilerde Yayınlanan haber sayısı Gazete ve Dergilerde Yayınlanan haber ve köşe yazısı İnternet haber Sitelerinde Yayınlanan haber sayısı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Tablo 2: Gazete, dergi ve televizyonlara 2014 yılında servis yapılan bültenlerin aylara göre dağılımı ile gazete ve dergilerde yayınlanan haber, köşe yazısı ile özel haber sayısı. Sonuç: Müdürlüğümüzün asli görevlerinden biri olan Tanıtımda Yaygın Etkinlik Sağlanması konusunda 2014 yılı içinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 75

76 Faaliyetin Adı: Yerel ve Ulusal Televizyon Kanallarında Haber ve Program Takibinin Yapılması Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanan belediyemizi ilgilendiren haber ve programların eksiksiz takibini yapmak amacıyla çalışmalar yapılması. Faaliyetin Amacı: Yerel ve ulusal kanallarda haberlerin yayınlanmasıyla geri dönüşüm almak ve arşiv çalışması yapılması amacıyla dışarıdan hizmet alımı yapılması. Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz ile ilgili haber ve programlar medya takip şirketinden düzenli olarak alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda da belediyemizle ilgili haber ve programların takibine devam edilecektir. Sonuç: Belediyemizle ilgili televizyon kanallarında haber ve programlar yayınlanmakta ve bunun takibi dışarıdan hizmet alınarak sağlanabilmektedir. Faaliyetin Adı: Bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve etkinliklerde basın mensupları ile bir araya gelmek. Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Belediye hizmet ve etkinliklerin tanıtımı ve gündemi ilgilendiren konular ile ilgili açıklama yapılması ve etkinliklerin tanıtımı ve anlatımını sağlamak üzere kamuoyuna ilk elden duyurulması. Faaliyete İlişkin Yapılan Çalışmalar: Belediye ile ilgili hizmet ve etkinliklerin anlatılması ve tanıtılması amacıyla birimimizce 2014 yılında birçok farklı etkinlikte basın toplantısı, panel, imza töreni, şölen, şenlik, açılış, festival, tören, gezi ve anma etkinlikleri- basın mensupları ile bir araya gelinmiştir. Faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirme toplantıları ve etkinliklere basın mensuplarının davet edilmesine devam edilecektir. Sonuç: Kamuoyuna medya aracılığıyla belediyemiz hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılmış olup, belediye çalışmaları medya kanalıyla kamuoyuna anlatılmıştır. Faaliyetin Adı: Fotoğraf ve görüntü arşivi ile yayınlanan haber ve programların arşivi Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Basılı yayın organlarındaki haberlerin takibi ve arşivlenmesi ile çekilen fotoğraf ve kamera görüntülerinin arşivlenmesi işlemi 76

77 Faaliyet ile ilgili çalışmalar: Basılı yayın organlarında yayınlanan bültenlerin takibi amacıyla gazete ve dergiler düzenli olarak taranmakta ve gazete kupürleri arşivlenerek saklanmaktadır. Gerek görülen durumlarda bu haber arşivinden faydalanılmaktadır. Yine belediyemiz basın bürosunda fotoğraf ve kamera görüntüsü arşivi bulunmaktadır. Gerekli durumlarda arşivimiz belediyemiz ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır yılında belediyemizin tüm faaliyetleri fotoğraflanmış ve kameraya çekilmiştir. Sonuç: Belediye ile ilgili faaliyet ve çalışmalar düzenli olarak fotoğraflanmakta ve kameraya çekilmekte, bu görüntü ve fotoğraflar tarihine, ait olduğu birime ve alana göre arşivlenmektedir. Gerekli durumlarda arşiv görüntüleri kullanılmaktadır. Faaliyetin Adı: Web Sitesi ve Sosyal Medya Çalışmaları Faaliyet Tanımı ve Kapsamı: Basına servis yapılan ve basında yer alan haberler ve duyuruların belediyemiz web sayfası ve sosyal medya sayfasında yer alması. Faaliyete ilişkin yapılan Çalışmalar: 2014 yılında gazete, dergi ve televizyonlara servis edilen 590 adet haberin web sayfası ve belediyenin sosyal medya sayfasında yayınlanması sağlanmıştır. Ayrıca belediyemize yapılan ziyaretler de ayrı bir bölümde web kullanıcılarının bilgisine sunulmuştur. Belediye faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili duyurular da belediyemiz web ve sosyal medya sayfasından görüntülenmekte ve güncellenmektedir. Yine belediyemizin e-belediye hizmeti de buradan sağlanarak, vatandaşların vergilerini internet üzerinden ödemeleri mümkün olmaktadır. Bu hizmetin verilmesi önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Sonuç: Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olan internet etkin bir şekilde kullanılmış, belediyemize ait olan web sayfası ile Çiğli Belediyesi facebook sayfası güncellenmiş, bu sayfalara düzenli olarak haber ve bilgi akışı sağlanmıştır. 77

78 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Yasaların yerel yönetim olarak bize verdiği hak ve yetkiler çerçevesinde hareket ederek en iyi hizmeti yerine getirmek. Bu yetkilerle, halkımızın Eğitim Kültür ve Sosyal faaliyetlerinde maksimum alanda en iyi hizmeti götürmek. Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek. Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak. Hizmetlerle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak. Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesislerin maksimum düzeyde çalıştırılması için gerekli önlemler almak. Özel ve Resmi günlerde Başkanlıkça yapılmasına karar verilen törenlerde halkımızı aydınlatıcı ve onlarla yoğun dialoğun sağlanması için sosyal etkinlikleri uygulayarak genişletmek. Hazırlanacak broşür ve afişlerin bu özel ve resmi günlerde etkin iletişim araçları vasıtasıyla halka iletilerek önemli köprüler kurmak. Kültür ve Sanat dalında uygulanacak program ve etkinliklerin başarılı geçmesi için gerekli önlemleri almak. Halk ile yüz yüze iletişim kurulup sorunlarına çözüm getirilmesi için geniş kitle üzerinde önemli bir ölçüde Belediyemizle bağlantı yollarını açmak, müzik ve eğlence programları düzenleyerek halkın yoğun ilgisini çekilebilmek için alınması gereken önlemleri etkin bir şekilde uygulamak. Kurumlarla işbirliğine girilerek okullarımızdaki sosyal ve kültürel etkinliklerde Belediyemiz adına yer alıp programlara ve aktivitelere katılmayı sağlamak. Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak. Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek. Halk oyunları gösterileri ve yarışmaları düzenlemek. Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka açık konferanslar düzenlemek. Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek. Kentimizin yönetim ve protokol listesinde bulunan tüm üst düzey yetkili ve sorumlularla direkt bağlantı kurularak, etkinliklerimizde yer almalarını ve tüm çalışmalarımızdan haberdar olmalarını sağlamaya çalışmak, Etkin yazar ve fikir adamlarıyla bağlantı kurularak gerek Belediyemizde, gerekse halkımızın geniş bir şekilde katılabileceği kültür yuvalarında panel ve konferanslar düzenlemek. 78

79 Belediyemizin tüm çalışmalarını gerek halka yansıtmak ve gerekse medyamızda önemle yer alabilmesi için Basın ve Halkla İlişkiler Birimimizle ortaklaşa çalışma içerisine girip Kültür ve Sosyal etkinliklerimizi en iyi şekilde yerine getirme çabaları hedeflerimiz arasında yer almaktadır. II. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüzde 1 Müdür V., 6 Memur, 2 Teknisyen ve 22 Büro Elamanı çalışmaktadır. Görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler. Kurs programlarını hazırlar ve takip ederler. Sosyal amaçlı projelerde hem görev alır hem de takibini sağlar. III. FAALİYETLERİMİZ HİZMET BİRİMİNİN ADI ADRESİ KÜTÜPHANE GÜZELTEPE KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ İlçemiz Kaklıç ve Evka - 2 de olmak üzere Belediyemiz bünyesinde 2 Adet kütüphane bulunmaktadır. Evka- 2 Kütüphanemiz faal olup, 2 (iki) personel ile hizmet vermektedir. Mevcut kütüphanede öğrenci ve vatandaşın bilgiye ulaşması ve ücretsiz kitap okunması genel olarak sağlanmaktadır. Hizmet birimimizde görevli personelimiz alan çalışmalarını yaparak okuma yazma bilmeyenleri tespit etmek ve kurs vermek, genç kızlarımızı evliliğe hazırlamak, yeni evli olanları ana çocuk ilişkisi bakımından bilgilendirmek, şiddete maruz kalmış ve boşanmış eşlerin yasal haklarını kendilerine bildirmek, ana ve çocuk sağlığı ve genel olarak sağlıkla ilgili konular hakkında seminerler düzenleyerek kadınları bilinçlendirmek ve kadınların ihtiyaç duyduğu belediye hizmetlerini ilgililerine iletmek ve kadınların sosyalleşmelerinin sağlanmasında aktif görev almaktadırlar. BELEDİYEMİZ ÜCRETSİZ İNTERNET EVİ Anadolu Caddesi Kat 2 No: 217 Çiğli/İZMİR adresinde bulunan birimimizde 12 yaş grubu ve üstü kişilerin taleplerinin olmaları hallerinde internet kullanımları kendilerine ücretsiz sağlanmaktadır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerine yönelik eğitimleri ve ödev çıktıları ile vatandaşın genel internet üzerinden ihtiyaç arz eden bilgi ve belge istemleri kendilerine Belediyemizce ücretsiz sağlanmaktadır. 79

80 El Sanatları kurslarımız ve katılım sayıları 2014 Yılı Ocak Aralık Ayları kapsamında : 1. RESİM SERAMİK KATI KURSU ÜÇ BOYUTLU PANO AHŞAP BOYAMA GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİNE HAZIRLIK KURSU RESİM (Çocuk) MEFRUŞAT İĞNE OYASI KURDELE NAKIŞI EL NAKIŞI DANTEL ANGLEZ PANÇ NAKIŞI 15 Genel Toplam 226 Kişi 2014 Yılı Temmuz ve Aralık Ayında Düzenlenen Kültürel Kurslarımız ve Katılım Sayıları : 1 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 52 2 TÜRK HALK MÜZİĞİ 24 3 BAĞLAMA 1.GRUP 19 4 BAĞLAMA 2.GRUP 26 5 GİTAR 1.GRUP 35 6 GİTAR 2.GRUP 14 7 HALK OYUNLARI 1.GRUP 21 8 HALK OYUNLARI 2.GRUP 37 9 TİYATRO 54 Genel Toplam 282 Kişi SIRA NO 1 TARİHİ 01/01/ /12/2014 ETKİNLİK KAPSAMI Belediyemiz adına İdaremiz bünyesinde faaliyetleri sürdürülen Evde Temizlik Projemiz kapsamında Çiğlide yaşayan 65 yaş üstü veya yaşlı, engelli, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın taleplerinin olması hallerinde beyan edilen adres yerlerinde ekiplerimizce yapılan denetimleri neticesinde uygun görülenlerine ve İlçemiz sınırları dahilinde bulunan Camiler, Cem Evleri ve Kuran kursu yerlerine temizlik hizmeti düzenli olarak verilmektedir. 80

81 Resim 44: Cami ve Cemevi temizliği 2 01/01/ /12/2014 Çiğlide yaşayan 65 yaş üstü veya yaşlı, engelli, yardıma muhtaç aile ve kişilerin taleplerinin olması hallerinde ikamet adres yerlerinde idaremizce yapılan incelemelerinde uygun görülenlerine hizmet ihalesi kapsamında 2 Araç ile Tabldot usulü Öğle Yemeği hizmeti Belediyemiz adına İdaremizce adres yerlerinde ekiplerimizce teslim edilmiştir yılı içerisinde toplam adet yemek vatandaşlara teslim edilmiştir. 3 24/01/2014 Uğur MUMCU nun ölümünün 21. Yılı anma törenleri Harmandalı Uğur MUMCU mahallesinde yapılmıştır. 4 24/01/ Ocak 2014 Tarihinde 8 gün boyunca yarıyıl tatili olması sebebiyle Belediyemizce çocuklarımıza ve büyüklerimize geleneksel hale getirdiğimiz sinema şöleni düzenlenmiştir. Resim 45: Sinema şöleni 5 08/03/ /03/2014 İZFAŞ Fuar alanında 5.Kadın Festivali adı altında 4 gün süre ile Belediyemizce stant açılmıştır. Belediyemiz, Çiğli Kaymakamlığı ve Türkiye Triatlon Federasyonunca Sasalı Piknik alanında Duatlon Yarışması düzenlenmiştir. 81

82 7 22/04/ /05/ /05/2014 Çiğli Kaymakamlığınca Sasalı Piknik alanında yapılan Okullar Yarışıyor adlı bisiklet yarışmasına Belediyemizce Katkıda bulunulmuştur. Belediyemiz kursiyerlerinin hazırladığı resim sergisi Yeni Hizmet Binası 2.Kat sergi salonunda düzenlenmiştir. Resim 46: Resim Sergisi 9 22/05/ /05/2014 Belediyemiz kursiyerlerinin hazırladığı Dikiş-Nakış sergisi Yeni Hizmet Binası 2.Kat sergi salonunda düzenlenmiştir. Resim 47: Dikiş-Nakış sergisi 82

83 10 İDARE FAALİYET RAPORU /06/2014 Belediyemiz kursiyerlerinin hazırladığı El Sanatları sergisi Yeni Hizmet Binası 2.Kat sergi salonunda düzenlenmiştir. Resim 48: El sanatları sergisi 11 10/06/ /09/ 2014 Çiğli Belediyesi ve Yeni Sanat Merkezi nin ortaklaşa düzenlediği Sahte Cennet ve Kral Çıplak adlı tiyatro oyunu düzenlenmiştir. El Sanatları kursiyerlerimizce hazırlanan Karakalem sergisi Eski Belediye Hizmet Binası 3.Kat sergi salonunda vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur. Resim 49: Kral Çıplak tiyatro oyunu 83

84 13 İDARE FAALİYET RAPORU /09/2014 Çiğli Kaymakamlığınca düzenlenen bisiklet turnuvasına Belediyemizce katkıda bulunulmuştur. Resim 50: Bisiklet turnuvası ödül töreni 14 24/11/ /12/ Kasım Öğretmenler günü kutlamaları İlçemiz sınırlarında bulunan tüm okullarda etkinliklerle kutlanmıştır. 03 Aralık Dünya Engelliler Günü olması münasebetiyle Belediyemiz 2.Kat Konferans Salonunda Engelsiz Düşünce İçin Bir Adım konulu konferans düzenlenmiştir. Resim 51: Engelsiz Düşünce İçin Bir Adım konferansı 84

85 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Hukuk İşleri Müdürlüğünde; Belediyemiz aleyhine açılan ve Belediyemizce diğer kurumlar ile özel kişi ve kuruluşlar aleyhine açılan davaların sonuçlanıncaya kadar takip edilmesi, duruşmalara katılım ve sonuçlanan davaların icra yoluyla yerine getirilmesi, Belediyemiz alacaklarının tahsili amacıyla tarafımızdan açılan icra dosyalarının takip edilmesi, Belediyemiz bünyesinde bulunan Müdürlüklere talep halinde hukuki görüş bildirilmesi, Belediye Encümeni tarafından Müdürlüğümüze havale edilen konular hakkında hukuki görüş bildirilmesi, Belediye Meclisi toplantılarına danışman olarak katılım, Belediyemiz bünyesinde yürütülen hizmet, faaliyet ve işlemin hukuk kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, görevleri yürütülmektedir. II. PERSONEL DURUMU Hukuk işleri Müdürlüğünde 3 Avukat ve 3 memur personel görev yapmaktadır. III. HİZMETLERİMİZ A-ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR: (ASLİYE HUKUK, SULH HUKUK,ASLİYE TİCARET, SULH CEZA, ASLİYE CEZA) 2014 yılı içinde 113 adli dava dosyası açılmıştır. Belediyemiz tarafından 34 dava açılmış, 2 davanın kabulüne, 1 davanın reddine, 2 davanın kısmen kabul kısmen reddine, 3 davanın karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, 2 davada sanığın cezalandırılmasına, 4 davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 1 davada kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş olup, 19 dava devam etmektedir. Belediyemiz aleyhine 79 dava açılmış, 4 davanın kabulüne, 1 davanın tespit, 3 davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, 9 davanın reddine karar verilmiş olup, 62 dava devam etmektedir yılı içerisinde açılan davalar ile birlikte 215 adli dava dosyası takip edilmiş, bunlara ait bütün evraklar düzenlenmiş, duruşmalara katılınmış, adli işlemleri takip edilmiştir. Adli yargıda görülen davalardan 59 adli dosya temyiz incelemesindedir. 85

86 2014 yılında açılan adli davaların konularına göre tasnifi şöyledir: Ortaklığın Giderilmesi (9) Alacak (48) Kamulaştırma,Kamulaştırmasız El Atma (5) İmar Kirliliğine Neden Olma (15) Mühür bozma (3) Şikayet (12) Tapu İptal (2) Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme (3) Tahliye (1) İtirazın iptali (5) Tespit (2) Kıymet Takdirine İtiraz (2) Sözleşmenin İptali (2) Tazminat (4) B-İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALAR : 2014 yılında 95 idari dava açılmıştır. Belediye aleyhine açılan 20 davanın reddine, 3 davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, 5 davanın kabulüne, 3 davada idari merci tecavüzü nedeniyle dava dilekçesi ve eklerinin idareye gönderilmesine, 5 davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olup, belediyemiz tarafından açılan 3 dava ile birlikte 59 idari dava devam etmektedir yılı içinde açılan davalarla birlikte 224 dava takip edilmiştir. 117 idari dava temyiz incelemesindedir yılında açılan idari davaların konularına göre tasnifi şöyledir: Emlak Vergisi (42) Ödeme emri iptali (4) Parselasyon Planı ve İmar Planının İptali (6) Çevre Temizlik Vergisi İptali (1) Encümen Kararı İptali (12) Kamulaştırmasız el atma tazminat (16) Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu (3) kararının İptali Personel işlemleri (7) Tazminat (2) Diğer işlemler (2) 86

87 İCRA DOSYALARI : 2014 yılı içinde belediye tarafından 10 adet, belediye aleyhine 111 adet icra takibi yapılmıştır. 37 adet dosya infaz edilmiştir. Adli ve idari mahkemelerdeki davalarımız başlangıcından, kararın kesinleşmesine kadar takip edilmekte ve gerekirse mahkeme ilamının icra yoluyla yerine getirilmesi sağlanmakta, icra takiplerinin infaz olana dek takip edilmekte, belediye alacakları tahsil edilmektedir. İHTARNAMELER: Belediye mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş taşınmazların kiracılarına, Yasa ve Encümen kararı gereği İhtarname çekilmiştir. Müdürlüğümüze gelen-giden evrak sayısı: 2879 dir. Bunun dışında diğer Müdürlüklere gereken durumlarda hukuki görüş bildirilmiş, Meclis toplantılarına danışman olarak katınılmıştır. IV.HEDEFLERİMİZ: Belediyemizde kamu hizmetinin verilmesinde ve her türlü işlem, eylem ve kararlarda iyi niyet, hakkaniyet ve hukuka uygun hareket edilmesi başlıca ilkelerimizdendir. Cumhuriyetin niteliklerinden olarak Anayasanın 2.maddesinde düzenlenen Hukuk Devleti ilkesi gereğince, Belediyemizde yapılan işlemlerin, alınan kararların ve her türlü faaliyetin hukuk kurallarına uygun olması için üzerimize düşen yükümlülük yerine getirilmektedir. 87

88 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Belediye sınırları içinde yer alan Sıhhi Müessese, 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese ruhsatları ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatlarının verilmesi ve mevzuat hükümleri gereği yapılması gerekli işyeri denetim ve kontrol hizmetleri ile Canlı Müzik Yayın İzni, Mesul Müdürlük Belgesi ve Tatili Günleri Çalışma Ruhsatı ve Ekmek Satış Belgesi ile ilgili iş ve işlemler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Yetki ve çalışma esaslarımız; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Çiğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikçe belirlenmektedir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Stratejik Plan ve Performans Programına göre faaliyetlerini sürdürmüş olup; hedeflerini gerçekleştirmiştir. Daha etkin bir çalışma için eksiklerin giderilmesine çalışılacaktır. Çalışmalarımıza ait tablolar aşağıda gösterilmiştir. İŞYERİ CİNSİ 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10. AY 11. AY 12. AY TOPLAM AMB. MLZ. SATIŞ 1 1 ASANSÖR SERVİS 1 1 ATIK YAĞ TOP AYAKKABI SATIŞI AYNA ÇER. SATIŞI 1 1 BAĞLAMA İMALATI 1 1 BAKKAL BANKA BAYAN KUAFÖRÜ BERBER BEYAZ EŞYA DEPO 1 1 BEYAZ EŞYA SATIŞ BEYAZ EŞYA SRV 1 1 BİLGİSAYAR MLZ SATIŞI

89 BİSİKLET MOT. TAM 1 1 BİYOSİDAL DEZ.İML 1 1 BOT TAMİRİ 1 1 BUJİTERİ 1 1 CAMCI 1 1 CEP TLF. SATIŞI CONTA İMALAT 1 1 ÇADIR BRAN. SATIŞ 1 1 ÇAY OCAĞI ÇİĞ KÖFTE SATIŞI ÇİKOLATA SATIŞI 2 2 ÇİNİ ATÖLYESİ 1 1 ÇOCUK EĞL. YERİ 2 2 DEMİR DOĞRAMA DEPO DİP SOS ÜRETİM 1 1 DİŞ PROTEZ DOĞALGAZ TESİSAT 1 1 DOZAJ SİSTEMLERİ 2 2 EĞİTİM DANIŞMAN 1 1 EKMEK FIRINI 1 1 ELEKTRİK MLZ. SAT ELKT EŞYA SAT. 1 1 EMLAKÇI ERİŞTE MANTI ÜR. 1 1 EV TEKSTİL SATIŞI 1 1 FAST FOOD GAZETE DAĞITIM 1 1 GIDA ÜR. PAKET. 1 1 GİYİM EŞYA SAT GÜMÜŞ SATIŞI 2 2 GÜNEŞ ENJ. SİS HALI YIKAMA 1 1 HAŞERE MÜCADELE

90 HAVUZ KİMYASAL 1 1 HEDİYELİK EŞYA HIRDAVAT SATIŞI HURDACI İÇKİLİ BAR 1 1 İÇKİLİ LOKANTA İNŞ. MLZ. SATIŞI İNTERNET SAL İRMİK HELVASI 1 1 İRTİBAT BÜROSU İŞ GÜVEN MLZ. SAT 2 2 KAFE KAĞIT MUKAV İML. 1 1 KAHVALTI SALONU KAHVEHANE KANTİN KARGO KASAP KIRTASİYE KOLTUK TAMİRİ 1 1 KOZMETİK ÜRE. 1 1 KÖFTECİ KUM BOYAMA SAT. 1 1 KURU TEMİZLEME KURUYEMİŞ SAT KUYUMCU LAVAŞ ÜRETİMİ LOKANTA LUNAPARK 1 1 MAKİNE İMALATI MARKET MASAJ SALONU 1 1 MEFRUŞAT MERMER İML. 2 2 MEYVE SUYU SATIŞI

91 MOBİLYA HALI SAT MOBİLYA İMALATI 1 1 MOTOR TÜRB.ONA 1 1 OTO DEPOSU 1 1 OTO KİRALAMA 1 1 OTO TAMİR OTO TEYP SATIŞI 1 1 OTO YIKAMA ÖDEME CİHAZ SAT. 1 1 PARFÜM İMALATI 1 1 PARFÜMERİ PASTANE PAZARLAMA 1 1 PET SHOP PİDE SALONU PİZZA SATIŞI 1 1 PLASTİK AMB. ÜRE PLASTİK EŞYA SATIŞ 1 1 PLAYSTATİO N POŞET İMALATI PVC KAPI PENCERE SAATÇİ SANAL MAĞAZA 1 1 SANDVİÇ BÜFESİ SERAMİK SATIŞI 1 1 SEYAHAT ACENTA SIVI GÜBRE ÜR. 1 1 SİGARTA ACENTASI 1 1 SİNEKLİK İMALATI SOĞUTMA İKLİM SPOR SALONU SU ARITMA SATIŞ 1 1 SU SATIŞI SÜPER MARKET

92 ŞANS OYUNLARI 1 1 ŞAPKA SATIŞI 1 1 ŞARKÜTERİ ŞEKERLEME SATIŞI 1 1 TAKI SATIŞI 2 2 TATLI SATIŞI TEKEL BÜFESİ TEKNE İMALATI 1 1 TEKSTİL ÜRETİMİ TEMİZLİK MAD. SATIŞI 1 1 TERZİ TORNA TESVİYE TUHAFİYE TÜP SARF MALZ TÜTÜN ÜR.TOP.SAT 1 1 UNLU MAM. SAT UNLU MAM. ÜRE ÜTÜ PAKETLEME VETERİNER 1 1 YEDEK PARÇA SAT YEMEK ÜRETİMİ YSC DOLUM BAKIM 1 1 YUFKACI 1 1 ZİRAİ ALET İMALAT 1 1 ZÜCCACİYE TOPLAM

93 TARİHLERİ ARASI TOPLAM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AYLARA GÖRE DAĞILIMI AİT OLDUĞU AY RUHSAT ADEDİ OCAK 32 ŞUBAT 33 MART 15 NİSAN 63 MAYIS 61 HAZİRAN 68 TEMMUZ 39 AĞUSTOS 58 EYLÜL 58 EKİM 39 KASIM 59 ARALIK 96 TOPLAM TARİHLERİ ARASI VERİLEN TOPLAM TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI SAYISI AİT OLDUĞU AY RUHSAT ADEDİ OCAK 147 ŞUBAT 41 MART 19 NİSAN 112 MAYIS 82 HAZİRAN 47 TEMMUZ 19 AĞUSTOS 16 EYLÜL 21 EKİM 11 KASIM 32 ARALIK 28 TOPLAM

94 TARİHLERİ ARASI AOSB MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI SAYILARI AİT OLDUĞU AY RUHSAT ADEDİ OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1 TEMMUZ 5 AĞUSTOS 2 EYLÜL 1 EKİM 2 KASIM 1 ARALIK 7 TOPLAM TARİHLERİ ARASI EKMEK SATIŞ BELGESİ AİT OLDUĞU AY RUHSAT ADEDİ OCAK 42 ŞUBAT 12 MART 9 NİSAN 27 MAYIS 9 HAZİRAN 5 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 4 EYLÜL 5 EKİM 2 KASIM 12 ARALIK 17 TOPLAM

95 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz İdari Başkan Yardımcılığına bağlı olarak çalışmaktadır. Belediye hizmet birimlerimizin güvenlik, temizlik, bakım, onarım, ısınma, elektrik, sıhhi tesisat, güvenlik sistemi, telefon santrali, birimlerin mal ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları; tasarruf genelgesi göz önünde bulundurularak hizmet birimlerimizin ihtiyaçlarından (kırtasiye, bilgisayar vs.), büro malzemelerinin temini (masa, sandalye vs.), araç kiralama ve meydana gelecek telefon tamirlerini yaptırmak, asansör, fotokopi teksir makinesinin periyodik bakımlarının yanı sıra yetkili servisler ile yıllık bakım sözleşmelerini yaptırmak, tüm hizmet birimlerimizin internet faturaları, hizmet binasının elektrik, su, telefon faturaları ile kuruluşların protokol gereği su ve elektrik faturalarının takibini yaparak Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bildirmek, elektrik ve sıhhi tesisat arızalarını zamanında tespit edip, gidermek, Belediyemizin düzenlemiş olduğu sosyal amaçlı etkinliklerde ve bayram törenlerinde ihtiyaç duyulan masa, sandalye vs. malzemeleri temin etmek ve yardımcı olmaktır. II. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 Müdür 5 Memur 1 Sözleşmeli Memur 2 Büro Elemanı 8 Temizlik Elemanı 4 Santral Elemanı 3 Kalorifer Elemanı 2 Fotokopi Elemanı 4 Sekreter 1 Elektrikçi 1 Boyacı çalışmaktadır. III. FAALİYETLERİMİZ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve Devlet memurları yiyecek yardım yönetmeliğinin 4. ve 5. maddelerine istinaden memurlara verilen yiyecek bedeli Müdürlüğümüzce organize edilmektedir. İlçemizin mahallelerinde Belediye hizmetlerinin daha iyi yerinde yürütülmesi için açılan hizmet binalarının donanımı, boya, badana, elektrik ve sıhhi tesisat işleri tarafımızca yapılmaktadır. 95

96 Belediyemiz, bağlı birimler ve muhtarlıkların elektrik, su ödemeleri aylık periyotlarla ödenmektedir. Belediye hizmet binalarımızın temizliği tarafımızca sağlanmaktadır. Belediyemize ve vatandaşlarımıza ait bütün fotokopi ihtiyaçları müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. Müdürlüğümüze gelen evrak (524) ve müdürlüğümüzden çıkan evrak (465) toplam evrak sayısı 989 dur. IV. KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü nün denetiminde 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre görev yapan teşkilatımız 1998 yılında kurulmuştur. 1 şef, 2 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 3 personelle 24 saat görev yapan teşkilatımız; kuruluşumuza yönelik sabotajlara, yangın, hırsızlık, soygun, tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliğin sağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Belediye hizmet binasında 2 personel kesintisiz görev yapmaktadır. Belediye hizmet binaları ve bağlı birilerin güvenliği Özel Güvenlik Hizmeti alımı ihalesi ile gerçekleştirilmekte olup müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Belediyemiz Hizmet binasının ve bağlı birimlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sera Binası, Belediye Hizmet Binası Kapalı Otopark, Belediyemize ait İstasyonaltı Pazaryeri ile Evka-2 Pazaryeri, Eski hizmet binası 3. Ve 4. Kat, Galip Öztürk Futbol Sahası, Akvaryum Kafe Park ta görev yapmak üzere 1 Güvenlik Amiri, 20 silahlı, 2 Başkan Koruması, 35 silahsız olmak üzere toplam 58 kişiyle özel güvenlik hizmetinin sağlanması ihale kapsamında yine Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı görev yapan güvenlik teşkilatımız daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla personellerin melbusatlar ve teçhizatına ilişkin mühimmat ihtiyaçları karşılanmaktadır. 96

97 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Emlak İstimlâk Müdürlüğü; Emlak, İstimlâk(Kamulaştırma) ve Kiralama olmak üzere üç ana bölümde hizmet etmektedir. II. PERSONEL DURUMU Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür V., 2 Şef, 1 İnş. Teknik Memuru, 1 Teknisyen memur, 1 memur ve 3 hizmet alım personeli görev yapmaktadır. III. FAALİYETLERİMİZ itibarı ile 1477 adet evrak giriş ve çıkışı olmuştur. İHALE İLE YAPILAN SATIŞLAR 1-Harmandalı Mahallesi 2445 ada 2 parselde kayıtlı 2.363,77 m2 lik taşınmaz 31/12/2013 tarih ve 454 sayılı Encümen Kararı ile Teknopar İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye Sanayi Limited Şirketine satışı yapılmıştır. 2-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 5.kat 11 no lu bağımsız bölüm tarih 05 sayılı Encümen Kararı ile Turan Kılıç Turizm Tekstil Mobilya Dayanıklı Tüketim Şirketine satışı yapılmıştır. 3-B.Çiğli Mahallesi ada 1 parselde kayıtlı 2.511,17 m2 lik taşınmaz 28/01/2014 tarih ve 19 sayılı Encümen Kararı ile Ulusal Yatırım Danışmanlığı Dekarasyon İnşaat Turizm Gıda Mobilya Sanayii Ticaret Limited Şirketine satışı yapılmıştır. 4-Harmandalı Mahallesi 2232 ada 3 parselde kayıtlı 358 m2 lik taşınmaz 09/10/2013 tarih ve 358 sayılı Encümen Kararı ile Fuat UZUNKAYA ya satışı yapılmıştır. 5-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 2.kat 6 no lu bağımsız bölüm Remazan FİDAN a satışı yapılmıştır 6- Uğurmumcu Mahallesi 2340 ada 1 parselde kayıtlı 628 m2 lik taşınmaz 02/10/2014 tarih ve 260 sayılı Encümen Kararı ile AYS Ateşoğlu İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satışı yapılmıştır. 97

98 7- B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 5.kat 12 nolu bağımsız bölüm 09/10/2014 tarih ve 264 sayılı Encümen Kararı ile Fatma POLAT a satışı yapıldı. 8-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 6.kat 13 nolu bağımsız bölüm 21/10/2014 tarih ve 269 sayılı Encümen Kararı ile Suat TEKER e satışı yapıldı. 9-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 7.kat 16 nolu bağımsız bölüm 21/10/2014 tarih ve 270 sayılı Encümen Kararı ile Babil BİNGÖL e satışı yapılmıştır. 10-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 1.kat 4 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 306 sayılı Encümen Kararı ile Alişen ÖZPINAR a satışı yapılmıştır. 11-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 1.kat 3 nolu bağımsız bölüm 25/11/2014 tarih ve 331 sayılı Encümen Kararı ile Erol SARCAN a satışı yapıldı. 12-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 4.kat 9 nolu bağımsız bölüm 25/11/2014 tarih ve 333 sayılı Encümen Kararı ile Mehmet SARCAN a satışı yapıldı. 13-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan I Blok 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm 25/11/2014 tarih ve 332 sayılı Encümen Kararı ile Taner YILDIZ a satışı yapıldı. 14-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan K Blok 7.kat 15 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 310 sayılı Encümen Kararı ile Özkay grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı. 15-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan K Blok 6.kat 13 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 309 sayılı Encümen Kararı ile Özkay Grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı. 16-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan K Blok 5.kat 11 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 308 sayılı Encümen Kararı ile Özkay Grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı. 17-B.Çiğli Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan K Blok 4.kat 9 nolu bağımsız bölüm 11/11/2014 tarih ve 307 sayılı Encümen Kararı ile Özkay Grup İnşaat Proje Taahhüt Elektrik Elektronik Klima Sistemleri Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.ne satışı yapıldı. 98

99 HİSSE SATIŞLARIMIZ 1-B.Çiğli Mahallesi ada 18 parselde kayıtlı 1134 m2 lik taşınmazın 5/81 m2 lik hissesi 3194 Sayılı kanunun 17.maddesine istinaden hissedarı Cindi Can POLAT a 31/12/2013 tarih ve 448 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapıldı. 2-B.Çiğli Mahallesi ada 3 parselde kayıtlı 236 m2 lik taşınmazın 32/236 m2 lik hissesi 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden hissedarı Kemal TEKTAŞ a 22/10/2013/366 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır. 3-K.Çiğli Mahallesi ada 1 parselde kayıtlı 218 m2 lik taşınmazın 18/218 m2 lik hissesi Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/274 sayılı karı ile hissedarı Hasan SOĞUNCAK tarafından satın alınmıştır. 4- K.Çiğli Mahallesi ada 13 parselde kayıtlı m2 lik taşınmazın 104/2400 m2 lik kısmını Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1417 E.sayılı kararı ile Hasan GÜLTEKİN tarafından satın alınmıştır. 5- Balatçık Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı 1170 m2 lik taşınmazın 10//1170 m2 lik kısmını Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/777 E.sayılı kararı ile Güzide YILDIRIM tarafından satın alınmıştır. 6- Balatçık Mahallesi ada 3 parselde kayıtlı 913,87 m2 lik taşınmazın 10/2400 m2 lik kısmını Karşıyaka 2.İcra Müdürlüğü 2013/6773 E. Sayılı Kararı ile Sıh Müslüm DİKAYAK tarafından satın alınmıştır. 7- Balatçık Mahallesi ada 8 parselde kayıtlı 1560 m2 lik taşınmazın 12/1560 m2 lik taşınmaz Karşıyaka 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/429 E. sayılı Kararı ile Nazime SİRKECİOĞLU tarafından satın alınmıştır. 8- B.Çiğli Mahallesi 2161 ada 1 parselde kayıtlı 4249 m2 lik taşınmazın 96/ m2 lik kısmını 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden hissedarı Nuri-Mehmet KAŞARCI ya 10/ tarih /181 sayılı Encümen Kararı ile satılmıştır. 9- Balatçık Mahallesi ada 3 parselde kayıtlı 221 m2 lik taşınmazın 75/221 m2 lik kısmı 3194 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden Yaşar TAŞ a 24/12/2013/440 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır. 10- Balatçık Mahallesi ada 3 parselde kayıtlı 4455 parselde kayıtlı taşınmazın 20/4455 m2 lik kısmını Katal İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ne 17/12/2013/436 sayılı Encümen Kararı ile satışı yapılmıştır. 11- Balatçık Mahallesi ada 2 parselde kayıtlı 123 parselde kayıtlı taşınmazın 22/123 m2 lik kısmını Ahmet AKTAŞ Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1383 E. Sayılı Kararı ile satın alınmıştır. 99

100 12- K.Çiğli Mahallesi ada 4 parselde kayıtlı 146 m2 lik taşınmazın 24/146 m2 lk kısmı Figen AKGÜL tarafından Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/117 E.sayılı Kararı ile satın alınmıştır. KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ 1-Balatçık Mahallesi ada 1 (eski 1858 )parselde kayıtlı 164,50 m2 lik Zeynel Abidin KARATAŞ(KARGA) a ait taşınmaz yola isabet etmesinden dolayı zemin kamulaştırılması yapılmıştır. 2-B.Çiğli Mahallesi 34 pafta 3699 (yeni ada 10)parselde kayıtlı imar planında yola isabet eden 164,95 m2 lik Ercan ÇELİKAL Emine ÇELİKAL(ÖNGEN) a ait taşınmazın kamulaştırılması Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/486 E.sayılı kararı ile yapılmıştır. 3-B.Çiğli Mahallesi 11 pafta 1959(yeni ada 4) parselde kayıtlı imar planında yola isabet eden Abdullah DEMİR e ait taşınmazın kamulaştırılması Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/342 E.2012/568 K.sayılı kararı ile yapılmıştır. 4-K.Çiğli ada 16 parselde kayıtlı 219 m2 lik Cemile ERTEKİN e ait taşınmazın yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/7 E,2014/129 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir. 5- K.Çiğli ada 8 parselde kayıtlı 142 m2 lik Cemile ERTEKİN e ait taşınmazın yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/3 E,2014/130 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir. 6- B.Çiğli ada 26 parselde kayıtlı 491 m2 lik Cemile ERTEKİN e ait taşınmazın yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için Karşıyaka 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/4 E,2014/124 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir. 7- B.Çiğli 1853 parselde kayıtlı 196 m2 lik Rabia ERÇETİN ve diğer hissedarlarına ait taşınmazın otopark alanına isabet ettiğinden kamulaştırılması için Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/408 E,2014/226 K sayılı kararı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir. DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ 1-Mülkiyeti Leon-Hayım ALALUF, Seza GÜLEN, Önder ÇAPACI ve Davut ÇAPACI ya ait 26K3A pafta ada 4 parselde kayıtlı 727,06 m2 lik imar planın da dini tesis olarak ayrılan taşınmaz kayıtsız Belediyemize 14/07/2014 tarihinde bağışlanmıştır. 100

101 2-Mülkiyeti İzka İnş.Taah.Müh.Ltd.Şti.,Vbz İnş.ve Tic.Ltd.Şti. ve Gültekinler İnş.Yap.San ve Tic.Ltd.Şrt. ne ait olan ada 1 parselde kayıtlı m2 lik imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan taşınmaz kayıtsız-şartsız Belediyemize 25/12/2014 tarihinde bağışlanmıştır. 3-Vatandaşlardan gelen dilekçeler ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınıp cevap verilmiştir sayılı yasa kapsamında işlem yapılmak üzere Maliye Hazinesinden parsellerin devri talep edilmiş olup tapular Belediyemiz adına devredilmiş, gerekli çalışmalar devam etmektedir. 101

102 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz Çiğli Belediyesi nin 1992 tarihinde kurulmasından buyana kuruluş amacını düzenleyen; kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir. Belediye Zabıtası; niteliği itibariyle Belediye sınırları içerisinde belde halkının; sağlık, huzur ve yetkili organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, kent suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alan, işlenen suçları takip eden ve netice alan bir Zabıta Kuvvetidir. Belediyemiz menfaatine birçok çıkarları sağlamak ve kollamak, kentimizin estetik huzurunu sağlamak gibi çok yönlü bir hizmeti yürütmektedir. Her Zabıta Memurumuz bu yüce görevlerini yerine getirirken görevinin bilincinde ve sorumluluğunda olup, kısıtlı imkânlarına rağmen çalışmalarını en iyi şekilde yürütmektedir. Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan, yine aynı Kanunun 18/m bendine istinaden Çiğli Belediye Meclisi nin gün ve 2006/77 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile; 5393 Sayılı Belediye Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1608 Sayılı Umumu Belediye Müteallik Alınan Cezaiye Hakkında Kanun, 5252 Sayılı Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanun 831 ve 2659 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun 1003 Sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 6831 Sayılı Orman Kanunu 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 3572 Sayılı İş Yeri Açma Ruhsatlarına dair Kanun 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 102

103 İDARE FAALİYET RAPORU Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu 3517 Sayılı Yazılı ve Basılı Kâğıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmaması Hakkında Kanun 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve bunlara bağlı Yönetmelikler kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. II. PERSONEL DURUMU 1 Müdür 1 Zabıta Denetim Ve Gözetim Görevlisi 2 Zabıta Komiseri 3 Komiser Yardımcısı 36 Zabıta Memuru 1 Ölçü ve Ayar Memuru olarak görev yapmaktadır. III. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞMA ŞEKLİ 1- Asli görevler ile ilgili faaliyetlerimiz. 2- Diğer birimlerle koordineli olarak yaptığımız faaliyetler. 3- Diğer faaliyetlerimiz. IV. 1- ASLİ GÖREVLER İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ yılı içerisinde; Müdürlüğümüze ve Merkez Zabıta Amirliğine yazılı, sözlü ve telefon ile gelen 4000 e yakın her türlü şikâyet değerlendirilerek çözüm yoluna gidilmiştir yılı içerisinde Zabıta Ekiplerimizce denetlenen iş yerleri ve Belediye suçunu işleyen diğer yerlerden, yazılı ve sözlü uyarılara (ihtarname) rağmen suç işlemeye devam edenler hakkında toplam 85 adet cezai işlem uygulanmış olup; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri denetlenmiştir. 103

104 3. Yıl içerisinde Müdürlüğümüzde 950 adet çeşitli konularda evrak ile halkımızdan gelen 358 adet şikâyet dilekçeleri işlem görmüştür. Amir ve memur arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde yerinde tetkik edilerek neticeye ulaştırılmıştır. 4. Zabıta Birimimiz halkımıza en iyi hizmetleri sunabilmek için; sabah saat 8.30 dan gece a kadar faaliyette bulunarak nolu telefonla da şikayetler değerlendirilmektedir. 5. Yıl içerisinde; Salı günü Maltepe pazarı ile Sasalı pazarı, Çarşamba günü Evka-5 pazarı, Cuma günü Çiğli Koop pazarı ile Harmandalı pazarı, Cumartesi günü Evka-2 pazarı, Egekent pazarı ve Ataşehir Semt pazarı, Pazar günü Balatçık pazarı ve Yeni Mahalle pazarı olmak üzere toplam 10 adet Pazaryeri denetlenmiş ve işgal ücretleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Birimi tarafından tahsil edilmiştir. Perşembe günü Küçük Çiğli Mahallesinde kurulan Komşuoğlu pazaryeri de Ekiplerimiz tarafından denetlenmiştir Yılı Dini Bayramlarda halkımız kabir ziyaretlerini huzur ve güven içerisinde yapabilmeleri için gerekli Zabıtai önlemler alınmıştır yılı Ramazan Ayı münasebetiyle gece sahur vaktinde davul çalma talebinde bulunan vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilerek Ramazan Ayı müddetince İlçemiz sınırları içerisinde bulunan semtlerde sahur vaktinde davul çalmaları için 42 adet şahsa izin verilmiştir. 8. Kurban Bayramı dolayısı ile kurbanlık hayvan satışı ve kesim yeri olarak İlçemiz Sasalı Yolu Kaklıç girişi düzenlenmiştir. Kurban Kesim Komisyonu tarafından kurulan 6 adet kesim yerinde huzur ve güven içerisinde kesim yapılabilmesi için bayram süresince Zabıta Ekiplerimiz görev yapmış olup; açıkta kesim yapan 7 kişiye cezai işlem uygulanmıştır Yılı içerisinde, halkımızın evlerinde sükûn içerisinde oturmalarını sağlamak için telefonla gelen şikâyetler üzerine ve denetimler sırasında megafonla satış yapan seyyar satıcılar ile hurda toplayan şahısların megafonlarına el konulmuş olup; Açıkta ve sağılıksız bir şekilde seyyar satıcılar tarafından satılan gevrek ve boyozlar v.b. malzemeler toplanarak tezgâhlarına da el konulmuştur. 10. İlçemizdeki Pazaryerlerinde, cadde ve sokaklarda yıkanmadan yenen gıda maddelerini açıkta satan satıcılara sağlıksız bir şekilde gelişi güzel satış yapmaları engellenmiştir. Kayıtsız bir şekilde satış yaparak ruhsatlı ve vergiye tabi esnaflara karşı haksız rekabet yapan seyyar satıcılar engellenmiştir. 104

105 11. İlçemiz sınırları içerisinde cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişiler ile ilgili gerekli yasal işlemler yapılarak halkımızın sömürülmesinin önüne geçilmeye çalışılmış ve İlçemiz sınırı dışına çıkarılmıştır. 12. İlçemiz Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi, Dere Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi ile çarşı içi ve pasaj geçişlerindeki ve belirlenen sınırın dışına çıkan işgaller ile yol kenarlarında vatandaşlarımızın geliş ve geçişini engelleyen işgalleri kaldırma çalışmalarımız yapılmıştır. 13. İlçemiz Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi ve Maltepe Caddesinde ilan reklam panoları ve esnaf işgalleri ile ilgili bir çalışma yapılmış olup; hem görüntü olarak hem de halkımızın geliş-geçişini rahatlatmak için uygunsuz vaziyette bulunan sabit tabelalar kesilerek işyeri önlerindeki işgaller kaldırılmıştır. Resim 52: Tabela kontolü 14. Yıl içerisinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesinde İlçemiz Genelinde bulunan işyerlerinin işgalleri ile ilgili Zabıta Ekiplerimizce çalışmalar yapılmış ve 84 (SeksenDört) adet işyerinin söz konusu maddede belirtilen maksatların dışına çıkan işyerlerine işlem yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yazı ile bilgi verilmiştir. 15. İlçemizin çeşitli yerlerinde bulanan, çeşitli Makam ve birimlerden gelen yazılar doğrultusunda da, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan işyerlerinden 3 tanesine kapatma kararı uygulanmış, 7 tanesine ise, 7 (Yedi) gün süreli ihtar verilmiş, tekrar yapılan denetimlerde ruhsat müracaatında bulunmadığı tespit edilen bu işyerlerine cezai işlem uygulanmıştır. 105

106 2- DİĞER BİRİMLERLE KOORDİNELİ OLARAK YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER: 1. Zabıta Müdürlüğü elemanları çalışmalarını sürdürürken işgaliye, ilan ve reklâm gibi konularda Belediye yasaklarının uygulanmasını sağlarken, bunların yasaklara uygun hareket etmelerini sağlar ve ilgili birimlerimize yönlendirir ve bunların takipçisi olur. Kaçak yapılan işgal, ilan ve reklâm harçlarının yatırılmasını ve kurallara uygun şekilde müsaadesini sağlar. 2. Müdürlük elemanlarımız ayrıca ruhsatsız işyerlerini sıkı bir şekilde denetim altına alarak bu gibi yerlerin ve kişilerin işletme ruhsat harçlarının yatırılmasını ve ruhsat almalarını sağlayarak kayıt altına alınmasını, gelirlerimizin artmasını ve yasaklara uygunluğunu temin eder. 3. Kaçak inşaat yapanların peşine düşer, bu gibi yerlere İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden inşaat ruhsatı almaları için gerekli takibi yaparken planlı bir yapılaşmaya ve buralardan alınacak harçlarla Belediye gelirlerimizin artmasına yardımcı olur. Resim 53: Kaçak moloz döküm alanı tespiti ve toplatılması 4. Parklara zarar verenler ile kaldırım, yol vb. yerleri kazanlar takibe alınarak verilen zararlardan dolayı cezai işlem uygulanır ve Fen İşleri Müdürlüğünden cezalı ruhsat almaları sağlanarak hem düzenin korunmasını hem de gelirlerin artması sağlanmış olur. 106

107 5. Sağlık Komisyonu ile birlikte çalışarak vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine şikâyet mahalline gidilerek verilen ihtarlar neticesinde ve daha sonra Komisyonla birlikte gidilerek problemin çözülmesi sağlanır. 6. İlçemiz sınırları içerisinde moloz döküm alanları dışına her türlü atık ve molozları dökenlerin araçları, Temizlik İşleri Müdürlüğü elemanlarınca tespit edilerek Müdürlüğümüze intikal ettikten sonra plakalarına gerekli cezai işlem uygulanmıştır. 3- DİĞER FAALİYETLERİMİZ: 1- Belediyemiz adına düzenlenen festival, anma günü vb. gibi etkinlikler ile bayram ve merasimlerde intizam sağlanmış ve Belediyemizi en iyi şekilde temsil ederek yardımcı olunmuştur. 2- Anadolu Caddesi, Köyiçi Caddesi, Dere Caddesi, Eski Havaalanı Caddesi, çarşı içi ve pasaj geçişlerindeki işgaller kaldırılarak yaya geçişleri rahatlatılmıştır. 3- Semt pazarlarında nizam ve intizam sağlanmıştır. Resim 54: Pazaryeri denetimi 4- Pazarcıların Pazaryeri ücretlerini yatırmaları konusu titizlikle takip edilmiştir. 5- Gıda üretimi yapılan lokanta, pastane ve fırınlar düzenli olarak denetlenmiştir. Ayrıca kaçak et kesim ve satış işlerinin engellenerek halkımızın sağlıklı bir şekilde tüketim yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 107

108 6- Müdürlüğümüze bağlı olarak bir Ölçü ve Ayar Memuru görev yapmaktadır. ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Çiğli Belediyesi hudutlarında ölçüler ve ayar birimimize bağlı: Menemen Belediyesi Asarlık, Seyrek, Koyundere, Harmandalı, Ulukent Hizmet Birimlerinde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun tatbikatına dair çıkartılan Ölçüler nizamnamesinin 12. maddesinin ve S.M.T. nin 7. maddesi gereğince 15 gün önceden yapılan ilan ve tebligatlar üzerine 2014 yılı senelik muayene kayıtlarına tarihinde başlamış ve tarihinde sona ermiştir. Alınan beyannameler muayene kayıt defterine kayıt edilerek, Ölçü sahiplerine müracaat kâğıdı verilmiştir. S.M.T. nin 11. maddesi gereğince Çiğli Grup Merkezi ve gruba bağlı belediyelerden alınan müracaat sonuçlarına göre senelik muayenelere başlamak üzere bir program yapılarak teknik bakımdan bağlı bulunduğumuz; İzmir İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce tasdik edilen yıllık muayene ve seyahat programına uygun olarak tarihinde başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu yılda aylık çalışma raporları: İzmir İli Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ne ( 12 ) aylık sunulmuştur. Yıl içerisinde Ölçü ve Ayar birimi olarak 218 adet esnafa denetime gidilerek gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Yine aynı ay içerisinde 49 adet ilk muayene damgası ve 63 adet periyodik muayene damgası Ölçü ve Ayar Memuru Ç.Adil MELİKOĞLU tarafından yapılmıştır. Resim 55: Terazi denetimi 108

109 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORLARI I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2004 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2006 yılında Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ve yönetmelik sahipsiz hayvanların yakalanarak öldürülmesini, barınaklara kapatılmasını, başka yerlere veya ormanlık alanlara götürülmesini yasaklamıştır. Aksine sahipsiz hayvanların yakalanıp işaretlenmesini, aşılanmasını, kısırlaştırılmasını, tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendirilemeyenlerin, alındıkları ortama geri bırakılmasını emretmiştir. Bu nedenle 2007 yılından beri Veteriner İşleri Müdürlüğümüz Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları yürütmektedir. Bu güne kadar 2475 sahipsiz hayvan kısırlaştırılmış ancak üreme kontrol altına alınamamıştır. Sokaklarımızda yaşayan sahipsiz hayvanların halk sağlığını olumsuz etkilememesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Sokaklarımızda dolaşan başıboş hasta köpekler çevre sağlığını etkilememesi için müdürlüğümüzde tedavi edilmektedir. Başıboş ve sahipli hayvanlardan kaynaklanan ISIRMA vakaları mevcuttur. Halkımızın sağlığını koruyabilmek için sahipsiz ve başıboş hayvan varlığını süratle kontrol altına alabilmek amacıyla 2014 yılında kısırlaştırma da ulaştığımız aylık ortalama 71 sayısını yeterli bulmayıp ortalama ayda 100 kısırlaştırma hedefine ulaşmak istiyoruz. Modern ameliyathanemizde klinik kadromuz tarafından gelişmiş cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızın etkili olabilmesi için yakalama yöntemlerimiz her gün geliştirilmekte, yeni alınan araçlarımızla birlikte şikayetler daha hızlı değerlendirilmektedir. Çalışma verimini daha da arttırmak için yeni araçlarda görev yapacak yakalama personeline ve yakalanan hayvanların uygulanan işlemler süresince barındırılabilmesi için geniş kapasiteli geçici bakımevine gerek duymaktayız. Bu amaçla İlçemiz Uğur Mumcu Mahallemizde geçici bakımevi inşaatına başlanmıştır. Geçici bakımevi tamamlandıktan sonra yakalanan hayvanların barındırılmasıyla ilgili önemli bir engel çözüldüğü için sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar yüksek verimle devam edecektir. Mevcut sistemde ekiplerimiz şikayet odaklı çalışmakta olup gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Yeni ekip personelinin göreve başlamasından sonra programlı olarak her hafta bir bölgede tarama yapılacak, programlı olarak yakalama ve diğer çalışmalar yapılacaktır. Gediz Deltasının hızla gelişen ilçesi olarak Çiğli geniş kırsal alanlara sahip bir bölge olarak sahipsiz hayvanlara geniş yaşam alanları sunma özelliğine sahiptir. Sasalı ve Kaklıç ın geniş kırsal alanları ve kuş cenneti bölgesi, Harmandalı nın çöp imha tesislerine sahip olması, sahipsiz köpekler için bulunmaz nimet olma özelliği ile yoğun başıboş hayvan popülasyonunu barındırmaktadır. Yine çalışma alanımız içinde yer alan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi de sahipsiz hayvanlar için doğal barınak 109

110 niteliğine sahiptir. Bu alanlar ilgili mevzuata aykırı olduğu halde, sahipli ve sahipsiz hayvanların sahipleri ya da çeşitli kişi ve kurumlar tarafından terk edildikleri bölgelerdir. Özellikle bu bölgelerde yapılacak programlı çalışmalarla üremelerinin kontrol altına alınması hem sahipsiz hayvanların refahını arttırılacak, hem de şikayetleri azaltacaktır. Resim 56: Kimlik Kartı Hayvanları koruma kanunu gereğince hayvan sahipleri sahibi oldukları hayvanlarını ve bunların yavrularını bağlı bulundukları belediyeye kaydını yaptırmak zorundadır. Birimimizde sahipli hayvanlara yönelik olarak yürütülen tek işlem bu mevzuat gereğince ilçemizde bulunan sahipli ev ve süs hayvanlarını kayıt altına almak, kimlik ve marka düzenlemektir. Sahipli hayvanların kayıt işlemleri için aşı karnesi olarak da kullanılan kimlik belgesi ve tasmalarına takılmak için üzerinde Çiğli Belediyesi ibaresi ile numara bulunan markalar hazırlanmıştır. II. PERSONEL DURUMU 1 Müdür Veteriner Hekim 4 Veteriner Hekim 1 Hayvan Sağlık Teknikeri 2 Memur 3 Şoför 8 hizmet alımı personeli görev yapmaktadır. 110

111 II. İDARE FAALİYET RAPORU DURUM ANALİZİ 1059 adet Gelen-Giden evrak kaydı yapıldı, 215 kuduz şüpheli temas değerlendirildi, 852 adet kedi ve köpek işaretlenerek alındığı ortama bırakıldı, 527 adet kedi kısırlaştırıldı, 325 adet köpek kısırlaştırıldı, 4183 Poliklinik Hizmeti verildi 894 adet Kuduz aşısı uygulandı. Şekil 3: Yapılan işlemlerle ilgili tablo KISIRLAŞTIRILAN ERKEK KISIRLAŞTIRILAN DİŞİ KUDUZ AŞISI YAPILAN TEDAVİ EDİLEN KEDİ KÖPEK TOPLAM

112 Şekil 4: Yıllar itibari ile yapılan işlemler Türkiye de Kuduz Hastalığı ile Mücadele projesi kapsamında, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünden temin edilen aşılarla 2008, 2010 ve 2012 yıllarında kuduz aşısı kampanyası yapılmıştır. 112

113 113

114 Şekil 5: Bakılan hasta sayısı III. HEDEFLER 1 Araç ve ekip personelinin sayıca arttırılması gerekli aparat ve malzemenin temini: a) Genişleyen çalışma alanında etkili ve verimli hizmet sunabilmek, b) Kuduz şüpheli ısırma ve tırmalama vakalarının etkili ve verimli takibi. c) Hasta, yaralı, yavru köpek gibi ihbarların değerlendirilmesi. Hayvanlara uygulanan kuduz aşısı sayısının arttırılarak kuduz riskini minimuma indirmek Gerçekleşme: Birimimiz hizmetine verilen iki yeni toplama aracı, donanım olarak hayvanlara yerinde acil müdahale yapmaya olanak verecek şekilde düzenlendi. Bir nevi hayvan ambülânsı gibi hazırlanan araçlar sayesinde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar hakkında alınan ihbarlar daha hızlı değerlendirilmekte ve tedavide başarı şansı yükselmektedir. Tasarımı modern hayvan ambulansı şeklinde yapılan iki yeni araç sayesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarlar hızla değerlendirilmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün numaralı telefon hattına 1440 adet sahipsiz hayvan konulu şikayet ulaştı. Ekiplerimizce 871 adet hayvan yakalanarak 114

115 müdürlüğümüze getirildi. 301 erkek ve 551 dişi sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 894 hayvana kuduz aşısı uygulanırken 4183 adet klinik işlem yapıldı. 2 Geçici bakımevi yapımı ve hastalıklı, tehlikeli hayvanların toplanması: a) Toplanan çevre ve halk sağlığı için tehdit oluşturan ya da tedavi nedeniyle bir süre bakılması zorunlu hayvanları kontrol altında tutmak, Gerçekleşme: b) Çevrede oturan vatandaşları rahatsız etmemek yılında toplam 852 adet kedi ve köpek kısırlaştırılmış, 2007 yılından bu güne kadar kısırlaştırılan hayvan sayısı 3327 ye ulaşmıştır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün mevcut geçici bakımevi 36 hayvan barındırma kapasitesine sahiptir. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar ne kadar verimli yürütülse de yakalanan hayvanların barındırıldığı yerin yetersiz oluşu yürütülen çalışmalardaki verim oranının düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ayrıca mevcut geçici bakımevinin şehir içinde bulunması nedeniyle çevrede bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlarımız ses ve kokudan rahatsız olmakta, hastalık olasılığından huzursuzluk duymakta, konuyla ilgili sürekli yakınmaktadır. Bu nedenle İlçemiz Uğur Mumcu Mahallesi sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinden uzak bir yer belirlenmiş, arazinin geçici bakımevi inşasına uygun olduğu anlaşılınca sahibiyle bağlantıya geçilerek kira protokolü imzalanmıştır. Belirlenen arazide geçici bakımevi hafriyat ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Resim 57: Bakımevi projesi 115

116 3- Klinik Tanı Tedavi ve Müşahede işlemleri için kullanılan araç sayısının arttırılması: a) Klinik tanı amacıyla kullanılan kan tahlil cihazı, röntgen, ultrason cihazı gibi tıbbi cihazlarla teşhis ve tedavide başarı oranını arttırmak, b) Geçici bakımevinde çeşitli nedenlerle gözetim altında tutulan hayvanların teşhis ve tedavisine yönelik kullanılacak araç vb. donanımın arttırılması. Gerçekleşme: 2013 yılında alımı planlanan Ultrasonografi cihazı 2014 yılında alınmış, laboratuvar ve ilaç odası yenilenerek daha kullanışlı hale getirilmiş ilaçlar ile diğer tıbbi ve laboratuvar malzemelerinin muhafazası için düzenlemeler yapılmıştır. İlaç odası Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ve Reçete Talimatı gereğince ilaç bulundurmak ve kullanmak için bazı değişiklikler yapılmış, konuyla ilgili ruhsat alınmıştır. Hemogram cihazı sayesinde gerek geçici bakımevindeki gerekse kliniğimize gelen hayvanlara yapılan kan tahlilleri tanı ve tedavide önemli destek sağlamaktadır. 4 Eğitim Çalışmaları: a) Öğrencilerimize yönelik müdürlüğümüzde sürdürülen çalışmalar artarak devam etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik eğitici afiş broşür çalışmaları yapılmaktadır. Resim 58: Çocuklarımıza bilgilendirme çalışmaları Müdürlüğümüzü ziyarete gelen öğrencilerimize içinde çeşitli kalemler silgi ve kalemtıraş bulunan kutular hediye edildi. 116

117 b) Mesleki ve bilimsel bilgi ve beceriyi arttırmaya yönelik hekimlerimizin ve personelin eğitime tabi tutulması amacıyla eğitim organizasyonlarına katılımları sağlanmaktadır. Veteriner Hekimlerimiz İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen çeşitli toplantı ve seminerlere katılım sağlamıştır. Bunlardan bazıları; Veteriner Hekimlikte Etik Karar Verme Süreci, Klinik Hematoloji ve Kan Transfüzyonu, Ev Hayvanlarında Anksiyete Bozuklukları, Tanıdan Tedaviye Olgularla Kardiyoloji, Veteriner Temel Radyoloji ve İleri Görüntüleme Teknikleri, seminerleridir. Resim 59: Sağlık kontrolü c) Ayrıca 2014 yılı içerisinde ilçemizin çeşitli İlköğretim okullarından gelen öğrencilere hayvan sevgisi ve hayvanlardan bulaşılabilecek hastalıkları konu alan eğitimler verilmiştir. Yapılan eğitim çalışmaları devam edilmektedir. Öğrencilerimizin ilgisini arttırmak amacıyla çeşitli hediyeler dağıtılmaktadır. d) Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait İnternet sayfamız hazırlanmış olup Müdürlüğümüzde yapılan çalışmalar, hayvan sahiplendirme, eğitim fotoğrafları ve güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlçemizin çeşitli yerlerine hayvan sahiplenmeyi özendiren afişler asılmıştır. 117

118 Resim 60: Web sayfamız SAPMALAR VE NEDENLERİ: 2014 yılı bütçesi hazırlanırken Müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlarımız için gereken mali kaynak oranında bütçe belirlendi. Ancak 5996 Sayılı kanunun çıkmasına bağlı olarak çok sayıda yönetmelik çıkmış ilaç, sarf ve yem gibi bazı ihtiyaçların temini ve bulundurulması için izin, ruhsat gibi düzenlemeler yapılmıştır. İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin, temin edilebilmesi ruhsat veya izin sürecinde mümkün olamamış 2014 yılında alımı planlanan bazı cihaz, ilaç sarf malzemesi gibi ihtiyaçların temini 2015 mali yılına ertelenmiştir. Buna bağlı olarak kurum bütçesinde ilgili kalemler için ayrılan oranda bütçe kullanılmadığından ilgili bütçe kalemlerinin kullanımında sapmalar ortaya çıkmıştır. 118

119 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Çiğli halkına verilen sağlık hizmetinde daha modern, hızlı ve kaliteli uygulamalarda bulunmak. Sağlık hizmetlerini çağın gerektirdiği modern koşullara uyarlamak, daha etkili ve sürekli hizmet vermek, halkın yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Mevzuat; 5272 sayılı Belediyeler kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Umumi Hıfsısıhha Kanunu, Çevre Kanunu II. PERSONEL DURUMU Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 2014 yılı Aralık ayı itibariyle; 1 Müdür, 2 Doktor, 1 Biyolog, 2 Hemşire, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 1 Memur, 7 Hizmet Alımı elemanı, 1 ATT elemanı ve 4 Şoför olarak hizmet vermektedir. III. YÖNETİM, İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BİLİŞİM SİSTEMİ Müdürlük Makamı tarafından denetim ve kontrol yapılmaktadır. Sağlık İşleri Müdürlüğünde hali hazırda 3 Adet bilgisayar ve 1 adet ADSL bağlantısı mevcuttur. IV. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak temel politikamız, Çiğli halkının genel sağlığını korumaya, geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak. Çevre sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Cenaze ve defin işlemlerini daha modern şartlarda gerçekleştirmek. V. ÇALIŞMALAR Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri kapsamında 2014 yılında 437 Gelen, 264 Giden Evrak Kaydı Yapılmıştır. 119

120 Müdürlüğümüze ait web sayfamız oluşturulmuş olup halen kullanılmaktadır. 16 Eylül 2014 tarihinde personelimize Akciğer Taraması yapılmıştır Müdürlüğümüz bütçesi uygun ve verimli bir şekilde kullanılmıştır yılında borçlanma yoktur. Stratejik amaçlarımız arasında da bulunan; Harmandalı çöp döküm alanından ve arıtma tesisinden kaynaklanan kötü kokuların giderilmesi çalışmaları yapılacak ve halkın bu konudaki şikayetleri Büyükşehir belediyesine bildirilmesi konusunda 2014 yılında şikayet başvurusu olmamıştır. Resim 61: Sağlık için halkımızla el ele 2014 yılında her ay düzenlenen Halk Günlerinde tespit edilen 4 vatandaşımızın dosyaları incelenerek gerekli işlemler yapılmıştır yılı içerisinde 130 cenaze defin işlemi yapılmıştır.2014 yılında şehir içi 461, şehir dışı 18 cenaze nakli yapılmıştır tarihinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntemleri konulu seminer düzenlenmiştir yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda şehiriçi ve şehirdışı hasta nakil hizmeti verilmiştir yılı şehir içi 2410, şehir dışı 6 hasta nakli yapılmıştır. 120

121 Arıza Tespit Komisyonumuz, 2014 yılında 220 dosyayı yerinde tetkik ederek sonuçlandırmıştır. İzmir Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ilçemizde Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti 2014 yılında 182 dosya sonuçlandırmıştır. Resim 62: Ambulans hizmeti 121

122 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinde belirtilen görevler çerçevesinde mali durum ve öncelik sırasına göre alt yapı çalışmaları paralelinde iş yürütümünü sağlamaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü yetkili olduğu Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda yasalardan aldığı yetki çerçevesinde yeniliklere açık, öğrenen organizasyon yapısına sahip bir birimdir. İlçe hudutları dâhilinde sağlık, sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir yaşantıyı sağlamak amacıyla planlı bölgelerde imar planlarına uygun ulaşımı gerçekleştirmek için alt ve üst yapıları yapmak, mevcutların onarımını sağlamak, gereğinde imal etmek ve ettirmek, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastrol duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile irtibatları kurarak gerekli karşılıklı yardımlaşmayla hizmet götürmek, her türlü yapı projeleri ve planları üretmek, Belediye mülkü olan veya Belediye nin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde beş yıllık yatırım programı hazırlamak, programa giren park ve çevre düzenlemeleri, bina tesisleri, yay yollarını projelendirmek, ihalesini ve kontrolünü yapmak, bozulan yıkılan orta refüjlerin tamiri, kavşak düzenlemeleri, eski yapıların yıkımı, bozulmuş yolların, kaldırımların yapımı, şehir içi yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı, stabilizasyonu, beton parke, asfalt vs. kaplaması, yol bakım ve onarımı, kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımı, İzsu, Telekom, Tedaş gibi yatırımcı kuruluşlar tarafından bozulan kısmi yol arızaların giderilmesi, moloz toplanması ve taşınması, Belediye ye ait makine parkının sevk ve idaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın genelgeleri, yönetmelikleri ile 3194, 4734 ve 2886 sayılı yasalarının hükümleri doğrultusunda görevleri ifa etmek, Müdürlüğümüzün temel işlevlerini oluşturmaktadır. II. KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında teşekkül eden Çiğli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün idari ve teknik mevzuatı ile ilgili görev ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile Müdürlüğe bağlı şefler ve tüm personelin çalışma esaslarını kapsar. Bu yönetmelikte adı geçen Belediye deyimi Çiğli Belediyesini, Başkanlık deyimi Çiğli Belediye Başkanlığını, Müdürlük deyimi Fen İşleri Müdürlüğünü tanımlar. 122

123 KURULUŞ - ORGANİZASYON Müdürlük, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa istinaden Başkanlığa bağlı yatırımcı hizmet birimidir. Bu hizmetleri gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü organizasyon şemasında da gösterilen aşağıdaki servislerle çalışır. a) Yol, İnşaat, Yapım Servisi b) Etüd Proje ve İhale Servisi c) Şantiye Servisi d) Makine Elektrik Servisi e) Makine ve İkmal Atölye Servisi f) Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Servisi PERSONEL SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ İdari Kısım: a) Belediyenin yatırım olarak programladığı işlerin birinci derecede tatbikçisi olup, Belediye Başkanının teknik müşaviri, aynı zamanda ihale edilen işlerin kontrol amiridir. b) Müdürlüğün ita ve disiplin amiridir. c) Her türlü görev ve faaliyetlerden ötürü Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. d) Şubeler arasında ahenkli, koordineli çalışmayı ve disiplini sağlar. e) İhale ve doğrudan temin sureti ile yaptırılan işlerin satın alma yoluyla temin edilen malzemenin tahakkuk amiridir. f) Müdürlüğündeki memurların gizli teksiye varakalarını tanzim eder, personel hakkındaki görüşlerini Başkanlık Makamına bildirir. g) Özellik, önem ve kapasite yönlerinden gerek duyulan ihaleli işlerde o işe münhasıran Kontrol Şube Şefliği ihdas eder. İşin bitiminde iptal eder. h) Müdürlüğü bünyesindeki Şube Şeflerini tayin eder, değiştirir. Teknik Kısım: a) Başkanlık Makamınca programa bağlanmış ve tahsilatı bütçesinde belirtilen işlerin ihale dosyalarını hazırlatmak ve taahhüdü süresince kontrol etmek. b) Şehrin yol ve ammeye mütealik inşaatlarda fenni kaidelerine uygun olarak neticelendirilmesi için alakalı şubelere direktifler verir. c) Belediye hudutları dahilin de gayri sıhhi müesseselerin teknik durumlarını kontrol ettirir. YOL, İNŞAAT YAPIM VE BAKIM SERVİSİ a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca uyulan kanun nizam ve talimatlar uyarınca çalışır. b) Belediye bütçesinde yol yapımı için ayrılan tahsisat ile ilçenin yeniden yapılacak olan yolarının üst yapı (yol ve köprü) işlerini yürütür. c) Mevcut yolların bakım onarımını takip eder. d) Yürürlükteki uygulama imar planlarına uygun olarak yeni açılacak imar yollarının mülkiyet durumunu araştırır, terki yapılmamış ise kamulaştırma programına alınmasını sağlar. 123

124 e) Diğer altyapı kuruluşu olan TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, İZMİRGAZ ın yapacakları çalışmalarda trafiğin aksamasını engellemek için oluşacak trafik düzeni konusunda İ.B.Ş.B. UKOME ile koordineli olarak çalışır. f) İkmal edilen ihalelerdeki yapılacak olan tesisler için mülkiyet araştırmasını yaparak gerekli ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlar. g) Büyükşehir Belediyesi AYKOME den alınan kararlara göre şebeke ve evsel bağlantılar sırasında yola verilen hasar nedeniyle AYKOME ce hazırlanan Altyapı Kazı Ruhsat işlemlerinin seyrini takip eder. h) Altyapı hizmetlerinde kontrollük yapar. ı) Kavşak düzenlemelerini yapar ve uygular. i) 3194 sayılı kanunun 32. ve 42. maddesine ve 775 sayılı yasaya göre yıkım kararı alınan yerlerin yıkımını gerçekleştirir. ETÜD PROJE VE İHALE SERVİSİ a) İhaleye çıkacak işlerin projelendirilmesi işlerini yapar. b) Belediyemiz Yatırım Programı dahilin de yapılacak her türlü yatırımlar için teknik ön araştırma yaparak, her türlü altlığı hazırlar. c) Bu yapılan araştırmalar sonucu ihale şekli belirlendikten sonra gerekli şartnameleri hazırlar. d) Kamu İhale Kurumuna İhaleleri yasal sürece uygun olarak bildirir ve ilanını sağlar. e) Açılan ihaleler için, ihaleye girecek şirketlere teklif vermelerine yardımcı olacak dosyaları hazırlar ve satışını sağlar. f) İhale sonucu ikmal edilen işlerin ihale şartnamelerine uygunluğunu kontrol eder. g) İhale sonucu ikmal edilen işlerin yapımı sırasında her aşamanın hak edişlerini kontrol eder. h) Yapımı tamamlanmış olan ihaleli işleri muayene ve kabul yönünden inceleyerek, her türlü kabul işlemleri sürecini başlaması için gerekli evrakları hazırlar ve sonuçlandırır. ŞANTİYE SERVİSİ a) Belediyeye ait tesislerin, parkların ve Belediye hizmet binalarının bakımını onarımını yapar. (Tesisat işleri, boya, badana işleri) b) Belediyeye ait tesislerin ve Belediye hizmet binalarının boya, badana işlerini yapar. c) Belediyeye ait araç ve gereçlerin boya işlerini yapar. d) İmar planına göre açılacak yolları açar, mevcut yolların bakım ve onarımını yapar. e) İş makinalarının günlük iş programına göre sevk ve idaresini yapar. f) Satın alma yoluyla alınan inşaat malzemelerinin şantiyeye giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt altına alınmasını sağlar. MAKİNE- ELEKTRİK SERVİSİ a) Belediyenin yatırım projelerindeki tesisat projelendirilmesi ve kontrollüğünü yapar. Diğer servislerle koordinasyonu sağlar. 124

125 b) İskan ve oturma ruhsatına esas projelerin kontrolünü yaparak gerekli ruhsat ve vizeleri (ısı yalıtım vizesi) yapar. c) Yeni açılacak gayri sıhhi müesseselerin ilave tesislerin kontrolünü yapar. d) Konusuyla ilgili vatandaş dilekçelerini sonuçlandırmak. e) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan İZSU ile ilgili teknik uyumu sağlamak. f) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan GEDAŞ ve TELEKOM ile ilgili teknik uyumu sağlamak. g) İhaleli işlerde elektrik tesisatı konusunda kontrollük üstlenir. h) Gerek kuvvetli akım, gerekse zayıf akım konularında Belediyemiz birimlerine teknik destek sağlar. MAKİNE VE İKMAL, ATÖLYE SERVİSİ a) Belediyeye ait vasıtaların sevk ve idaresini sağlar. b) Kaynak ve demir atölyesi; Belediyemize ait hizmet binalarının, sosyal tesislerinin, makine ve ekipmanların kaynak ve demir işlerinin yapımı bakımı ve onarımını yapar. c) Belediyemize ait vasıtaların ve iş makinalarının tamir ve bakımını yapar. d) Belediyemize ait vasıtaların, iş makinalarının yedek parça, yağ v.s. şantiyeye giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt altına alınmasını sağlar. e) Akaryakıt dağıtımı; Belediyemize ait iş makinalarının, şantiye sahası içinde bulunan akaryakıt pompasından dağıtımını, akaryakıt şirketinden şantiye akaryakıt pompasına gelen akaryakıtın ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde teslim alınmasını sağlar. Akaryakıt miktarını takip eder, alımı ile ilgi evrakları hazırlar. EVRAK, KAYIT VE YAZI İŞLERİ SERVİSİ: a) Evrak kayıt ve yazı işleri şantiye ve idari bina olarak ikiye ayrılmıştır. b) Muamelatla ilgili bütün yazışmaları yapar. c) Evrak kayıt defterinin işlenmesini sağlar. Gelen-giden evraka ait dosya tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur. d) Arandığı zaman kolayca bulunabilecek bilgileri verebilecek şekilde dosyaları tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur. e) İzinli veya hastalıkları dolayısıyla rapor ve izin alanların dosyalarını tanzim ederek İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü ne bildirir. f) Müdüriyetçe havale edilen yazıları ilgili şubelere zimmet yaparak dağıtır. Cevapları geciken yazılar hakkında Müdüriyete bilgi verir. g) Müdürlüğe intikal eden yazıları havalelerine göre ilgili servise dağıtır. h) Müdüriyet dışına gitmesi gereken her türlü yazıları ilgili mercilere zimmetli verir. III. HİZMETLERİMİZ Fen işleri Müdürlüğü 1 Müdür(İnş. Müh.),3 Sözleşmeli memur, 3 kadrolu işçi ve 24 adet kadrolu memur tarafından yürütülmektedir. Faaliyet döneminde dairemize resen 2002 çıkışı olan, 996 çıkışı olmayan 966 resen evrak kaydı yapılarak gerekli yazışmalar yapılmıştır. 125

126 Yine büro hizmetlerimiz çerçevesinde görev yapan şubelerimizce inşaat ruhsatları ve oturma raporlarına istinaden olmak üzere toplam evrak kaydı yapılmıştır. Sıra No. Evrakın Konusu, Niteliği İşlem Görüp Onaylanan Evrak Sayısı 01 Mekanik Tesisat Raporları 78 (YetmişSekiz) Adet 02 Sıhhi Tesisat Projeleri 389 (ÜçYüzSeksenDokuz) Adet 03 Isı Yalıtım Proje ve Hesapları 255 (İkiYüzElliBeş) Adet 04 Asansör Avan Projeleri 249 (İkiYüzKırkDokuz) Adet 05 Kalorifer,Klima Proje ve 433 (DörtYüzOtuzÜç) Adet Hesapları 06 Yangın Tesisatı Projeleri 21 (YirmiBir) Adet 07 Baca Uygunluk Belgesi 4 (Dört) Adet 08 Isı Yalıtım Vizeleri 5 (Beş) Adet 09 Asansör Çalıştırma Ruhsatları 76 (YetmişAltı) Adet 10 Motor Ruhsatı 48 (KırkSekiz) Adet GENEL TOPLAM : 1.566(Binbeşyüzaltmışaltı) Adet 01/06/2014 tarihi itibariyla, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, Çiğli/Uğur MUMCU Mah. Yeni Şantiye Hizmet Tesisi ne taşındığından Müdürlüğümüze bağlı çalışan 2(iki) adet Makina Mühendisi personel, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nde görevlendirilmiştir. 01/06/2014 tarihi itibariyla Mekanik Tesisat Raporları, Sıhhi Tesisat Projeleri, Isı Yalıtım Proje ve Hesapları, Asansör Avan Projeleri, Kalorifer, Klima Proje ve Hesapları, Yangın Tesisatı Projeleri, Havalandırma Projeleri, Isı Yalıtım Vizeleri ve Asansör Çalışma Ruhsatları ile ilgili kontrolörlük ve onay işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde verilmeye başlanmıştır yılı içinde 15 adet Baca Uygunluk Belgesi ve 4 adet Motor Ruhsatı ile ilgili kontrolörlük ve evrak onay işlemleri Fen İşleri Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılmıştır. İhale Kayıt Numarası 2014/ / / YILI İÇİNDE YAPILAN İHALELER İhale Adı Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere elektrik malzemeleri Uğur Mumcu Mah yeni şantiye tesisinde mekanik tesisat eksiklerine ait mal 2014 Yılı İçin İhtiyaç Duyulan Prefabrik Beton Mamülleri İhale Tarihi ve Saati : : :30 İhale Türü Mal Mal Mal İhale Usulü Açık Pazarlık (MD 21 F) Açık 126

127 2014/ /4342 İDARE FAALİYET RAPORU Yılı için ihtiyaç duyulan hazır beton 2014 yılı içinde belediyemiz şantiyesinde kullanılmak üzere inşaat malzemeleri alımı : :30 Mal Mal Açık Açık İhale Kayıt Numarası YILLARA YAYILAN VE 2014 YILI İÇİNDE DEVAM EDEN İHALELER İhale Adı 75.Yıl Türk Dünyası Parkı 2013/ Yapımı İşi Çiğli Beld.Evka-2 Mah.Sosyal 2013/36904 Tesis Yap. Çiğli Ataşehir Mah. çok 2013/ amaçlı kapalı spor salonu yapımı İhale Tarihi ve Saati : : :30 İhale Türü Yapım Yapım Yapım İhale Usulü Açık Açık Açık YILI TESLİM ALINAN ARAÇLAR tarih ve 2013/09 sayılı meclis kararı ile, DMO aracılığı ve İller Bankası kredisiyle alınmasına karar verilen 1 ad. Kamyonet Tipi Arama Kurtarma(AKS) Hizmet Aracı; 2013 model, Isuzu D-max 4X4 Çift Kabin Kamyonet, tarihinde teslim alındı. Üst yapısı için fiyat araştırması yapılıyor tarih ve 2012/56 sayılı meclis kararı ile, DMO aracılığı ve İller Bankası kredisiyle alınmasına karar verilen 16+1 kişilik servis minibüsü ; 2013 model, Renault Master 16+1,MaisA.Ş.Bursa Şube Müd. den tarihinde teslim alındı tarih ve 2013/27 sayılı meclis kararı ile, DMO aracılığı ve İller Bankası kredisi ile alınmasına karar verilen İkram Aracı (İçecek); 2014 model, 13 m³ Renault Master Panelvan,MaisA.Ş.Bursa Şube Müd. den tarihinde teslim alındı. Üst yapısı için fiyat araştırması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz 2014 Yılı Hurda Komisyonu tarafından MKE/Aliağa Hurda İşletmesi Müdürlüğü ne Belediyemiz imkanları ile, 2014 yılında; Belediyemiz eski ve Yeni Şantiye Hizmet Tesisi sınırları dahilinde, tasnif edilmemiş hafif ve ağır vasıflı hurda demir, çelik malzeme ve trafikte kaydı olmayan, hurdaya ayrılmış iş makinası olmak üzere toplamda kg.(SeksenSekizBinAltıYüzKırk kg.) hurdanın teslim tesellümü yapılmıştır. 127

128 Resim 63: Hurda araçlar IV. PROJELENDİRİLEN İŞLER İhaleli İşler 1. Çiğli İlçesi 890 Parsel de Hayvan Barınağı Yapım İşi için ihale hazırlık dosyaları hazırlandı. İhalesi yapıldı. 2. Evka-2 Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi 128

129 /3 Sokakta İstinat Duvarı Yapılması İşi 4. Çok Amaçlı Spor Salonu Yapım İşi Yıl Türk Dünyası Parkı Yapım İşi 6. Yeni Şantiye Hizmet Tesisi İçinde Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi Doğrudan Temin Dosyaları 1. Denizpark Kafeterya 1.Katında Wc ve Maltepe ile Esentepe Mahallelerinde Muhtarlık Binası Yapılması İşi 2. Belediye Hizmet Binası 2. Katında Bulunan Terasların Su İzolasyonunun Yapılıp Seramik Kaplama Yapılması İşi 129

130 3. Belediyemiz Binalarının ( Şantiye Hizmet Tesisi, Belediye Hizmet Binası, Belediye Özel Eğitim Merkezi) Muhtelif Alanlarında Alüminyum Doğrama İşleri Yapılması İşi 4. Belediyemiz Binalarının Muhtelif Mekanlarında Cam Ve Ayna İşleri Yapılması İşi 5. Yenimahalle Pazaryeri Wc-Zabıta-Çay Ocağı Binası projeleri tamamlandı. 6. Balatçık Mahallesi Halı Sahaya ait soyunma binasının betonarme projesi çizildi. 130

131 7. Evka-2 Pazaryeri wc üzeri zabıta odası projesi hazırlandı. 8. Belediye Hizmet Tesisleri Ve Muhtarlık Binalarında Muhtelif Alanlarda Mermer İşleri Yapılması İşi 9. Eski Belediye Binası 4. Kat Tuvalet ve Laboratuar Tadilatı İşi 10. Maltepe Muhtarlık Binası Yapım İşi 131

132 11. Şantiye Güvenlik Binası ve Yenimahalle Muhtarlığı Mutfak Nişi Yapılması İşi /1 Sokakta Bulunan Yaya Köprüsü Yapımı İşi 13. İlçe Genelinde muhtelif Sokaklarda Yol Kenarında Tehlike Arzeden Yerler Koymak için beton bariyer alınması işi V. KONTROLLÜKLER : 1- Evka-2 Mahallesi Sosyal Tesis Yapım işi 2- Çiğli İlçesi 8785/3 Sokakta Betonarme İstinat Duvarı Yapılması İşi 3- Çok Amaçlı Spor Salonu Yapım İşi 4-75.Yıl Türk Dünyası Parkı Yapım İşi 5- Şantiye Tesisi Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi 132

133 VI. İDARE FAALİYET RAPORU YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. İztik Depo Yapım İşi 133

134 2. Çiğli Belediyesi Hizmet Binalarında Engelli Erişimi Yapılması İşi 3. Egekent Devlet Hastanesi Boya Badana işi yapıldı. 4. Belediyemiz Şantiye tesisinde kullanılmak üzere perde ve montajı işi gerçekleştirildi. 134

135 5. Çiğli Belediyesi Eski Harmandalı Biriminin Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezine Dönüştürülmesi İşi 135

136 136

137 6. Eski Belediye Binası 6. kat da bulunan kurs odaları, meclis salonu tadilatı ve 2.kat parke döşenmesi 7. Çiğli Belediyesi Eski Belediye binası 6.kat kurs odasının dans odasına çevrilmesi ve kurs odalarının düzeltilmesi İşi 137

138 VII. İDARE FAALİYET RAPORU YILINDA YAPILAN YOL, BETON KAPLAMA, TRETUVAR, MERDİVEN, DUVAR ve PARKE ÇALIŞMALARI 2014 YILINDA AÇILAN YOL, BETON KAPLAMA, TRETUVAR, MERDİVEN VE DUVAR ÇALIŞMALARI S.NO MAHALLE/ SOKAK YAPILAN ÇALIŞMA 1 K.Çiğli 8714 Sokak Yol beton kaplaması yapıldı 2 Evka Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 3 Ahmet Taner Kışlalı 6847 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 4 Uğur Mumcu 8997 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 5 Egekent Pazaryeri Taş istinat duvarı yapıldı 6 Evka Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 7 Atatürk 8809/2 Sokak Merdiven çalışması yapıldı 8 Şirintepe 8130/3 Sokak Merdiven çalışması yapıldı 9 İnönü 8981/3 Sokak Yol dolgu çalışması yapıldı 10 İnönü 8981/4 Sokak Yol dolgu çalışması yapıldı 11 Evka Sokak İBB'nce Tretuvar çalışması yapıldı 12 Atatürk 8809/12, 8809/2 Sokak İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı 13 Cumhuriyet Nazmi Kahya Caddesi İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı 14 Cumhuriyet Mimar Caddesi İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı 15 Cumhuriyet Yörük Ali Caddesi İBB'nce asfalt yenileme çalışması yapıldı 16 Egekent 8050 Sokak İBB'nce kavşak, tretuvar çalışması yapıldı 17 Egekent8831 Sokak İBB'nce tretuvar çalışması yapıldı 18 İnönü 9504/5 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 19 İnönü 9510/5 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 20 Uğur Mumcu Yeni Şantiye yolu İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 21 Cumhuriyet 9617 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 22 Cumhuriyet 9618 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 23 Cumhuriyet 9621 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 24 Cumhuriyet 9622 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 25 Cumhuriyet 9674 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 26 Cumhuriyet 9675 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 27 Cumhuriyet 9676 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 28 Cumhuriyet 9677 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 29 Cumhuriyet 9678 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 30 Cumhuriyet 9654 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 138

139 31 Cumhuriyet 9659 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 32 Cumhuriyet 9616 Sokak devamı İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 33 Cumhuriyet 9612 Sokak devamı İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 34 Cumhuriyet 9613 Sokak devamı İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 35 Cumhuriyet 9626 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 36 Cumhuriyet 9627 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 37 Cumhuriyet 9629 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 38 Cumhuriyet 9625 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 39 Cumhuriyet 9628 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 40 Cumhuriyet 9637 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 41 Cumhuriyet 9638 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 42 Cumhuriyet 9634 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 43 Cumhuriyet 9635 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 44 Cumhuriyet 9641 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 45 Cumhuriyet 9643 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 46 Cumhuriyet 9633 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 47 Evka /1 Sokak Merdiven çalışması yapıldı 48 Evka Sokak Merdiven çalışması yapıldı 49 Güzeltepe 8172 Sokak Merdiven çalışması yapıldı 50 Güzeltepe 8131 Sokak Merdiven çalışması yapıldı 51 Güzeltepe 8414 Sokak Merdiven çalışması yapıldı 52 İnönü 9206 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 53 İnönü 9212 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 54 İnönü 9214 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 55 İnönü 9225 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 56 İnönü 9209 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 57 Şirintepe 8428 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 58 Evka Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 59 Esentepe 8809/3 Sokak Taş istinat duvarı yapıldı 60 İnönü 9504 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 61 İnönü 9504/3 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 62 İnönü 9506 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 63 İnönü 9504/4 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 64 Ataşehir 8216 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 65 Ataşehir 8211/8 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 66 Ataşehir 8211/16 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 67 Ataşehir 8211/17 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 139

140 68 Ataşehir 8211/18 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 69 Ataşehir 8211/16 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 70 Ataşehir 8211/17 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 71 Ataşehir 8211/18 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 72 M.K.Atatürk 9108/1 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 73 M.K.Atatürk 9108/1 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 74 Uğur Mumcu 8986 Sokak devamı Tretuvar ve yol çalışması yapıldı 75 Yakakent 8424/12 sk altı Yol açılması 76 Balatçık 8900/1 Sokak Yol açılması 77 K.Çiğli 8783/1 Sokak yanı Yol açılması 78 Evka /4 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 79 Egekent 8847 Sokak Tretuvar çalışması yapıldı 80 Uğur Mumcu 8986 Sokak Pazar Alanı Beton kaplaması yapıldı 81 Ataşehir 8212 Sokak Pazar Alanı Beton kaplaması yapıldı 82 Atatürk 8809/20 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 83 Atatürk 8838/21 Sokak Beton yol kaplaması yapıldı 84 Cumhuriyet 9643 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 85 Cumhuriyet 9633 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 86 Atatürk 8809/10 Sokak Yanı İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 87 Esentepe 8809/45 Sokak Tretuvar ve yol çalışması yapıldı 88 Esentepe 8809/4 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 89 Esentepe 8838/1 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 90 Esentepe 8838/2 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 91 Esentepe 8838/4 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 92 Esentepe 8838/6 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 93 Esentepe 8838/8 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 94 Esentepe 8809/44 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 95 Balatçık 8795/5 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 96 Balatçık 8795/11 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 97 Balatçık 8795/12 Sokak İBB'ne ait dozer ile ham imar yolu açıldı 140

141 İLGİLİ GÖRSELLER: Resim 64: Ataşehir Mah.8212 sok Pazar alanı beton kaplama çalışması Resim 65: Uğurmumcu Mah sok Pazar alanı beton kaplama çalışması Resim 66: Balatçık Mahallesi 8795/11 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile açılması 141

142 Resim 67: Balatçık Mahallesi 8795/12 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile açılması Resim 68: Cumhuriyet Mahallesi 9602/1 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile açılması Resim 69: Cumhuriyet Mahallesi 9616 Sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması 142

143 Resim 70: Cumhuriyet Mahallesi 9620 ve 9613 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması Resim 71: Cumhuriyet Mahallesi 9612 ve 9633 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması Resim 72: Cumhuriyet Mahallesi 9634 ve 9638 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması Resim 73: Cumhuriyet Mahallesi 9637 ve 9643 sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması 143

144 Resim 74: Esentepe Mahallesi 8838/6 Sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması Resim 75: Esentepe Mahallesi 8838/8 Sokağın İzmir Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Açılması Resim 76: Esentepe Mah. 8838/1 ve 8809/44 sokağın İBB Desteği İle Açılması Resim 77: Şirintepe Mahallesi 8130/3 sokağın merdiven çalışması 144

145 Resim 78: A.Taner Kışlalı Mah ve Egekent Mah sokak Taş İstinat Duvar çalışması Resim 79: Evka 2 Mahallesi 6845 sokak Taş İstinat Duvar çalışması Resim 80: Şirintepe Mahallesi 8428/1 Sokağın Taş İstinat Duvar çalışması 145

146 Resim 81: İnönü Mahallesi 9209 ve 9214 Sokak Taş İstinat Duvar Çalışması Resim 82: Ataşehir Mahallesi 8211/17 ve 8211/18 sokak Tretuvar Yol Kaplama Çalışması Beton Resim 83: Esentepe Mah. 8809/45 ve 8809/20 sokak tretuvar yol beton kaplama çalışması Resim 84: Harmandalı Atatürk Mahallesi 9108/1 Sokak Tretuvar Yol Beton Kaplama Çalışması 146

147 XI YILINDA YAPILAN YAPIMI TAMAMLANAN PEYZAJ ÇALIŞMALARI 1. Ataşehir Mahallesi Sokak Parkı 2. Cumhuriyet Mahallesi 9600 Sokak Parkı 147

148 2. Cumhuriyet Mahallesi 9600 sokak parkı peyzaj çalışması 148

149 3. Cumhuriyet Mahallesi Yörük Ali Caddesi Parkı 149

150 4. Küçükçiğli Mahallesi 8759 Sokak Parkı 150

151 151

152 5. Maltepe Mahallesi Anadolu Caddesi Yanı Park 152

153 6. Sasalı Mahallesi Sokak Parkı 153

154 7. Sasalı Mahallesi 128. Sokak Parkı 154

155 8. Sasalı Mahallesi Sokak Parkı 155

156 9. Sasalı Mahallesi 172. Sokak Parkı 156

157 10. Uğur Mumcu Mahallesi 8982 Sokak Parkı 157

158 11. Harmandalı Kadın Dayanışma ve Çocuk Bakımevi Çevresi Peyzaj Çalışmaları 158

159 XII YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN PARKLAR YIL TÜRK DÜNYASI PARKI YAPIM İŞİ 159

160 160

161 161

162 75. Yıl Türk Dünyası Parkı hafriyat ihalesi gerçekleştirildi ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. Parkın yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup yapım çalışmaları fiili olarak başlamıştır. 162

163 163

164 164

165 XIII. BİRİM FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ Fen İşleri Müdürlüğü olarak 2014 yılı itibari ile yatırım planımızı, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan parklarındaki, hizmet binalarındaki, şantiyelerindeki, yol ve kaldırımlarındaki, okul eksikliklerin onarımları ve tamamlaması, projelendirilmesi ve yapılması işleri oluşturmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü 2014 yılı içindeki çalışmaları ve bütçe gerçekleşme oranıyla yatırım ağırlıklıdır yılı mevcut şartlar içinde 2013 yılına göre daha başarılı bir yıl olmuştur. Ancak kalifiye personel yapısı eksik olmasına rağmen gelinen bu noktanın daha iyi bir sürece taşınması için bir an önce eksik yön olan nitelikli sorumluluk ve yetki sahibi personel eksikliğinin giderilmesi şarttır. Genel değerlendirme içinde en önemli unsurlardan biri de kente verilenin kentli tarafından laiki ile kullanılması ve süreçte Belediye adına insiyatif alarak sahip çıkmasıdır. Bu bir sahip olma ve yaşatma kültürü haline gelmelidir. 165

166 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 3621 sayılı kıyı kanunu, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ve İzmir Büyükşehir imar yönetmeliği ona bağlı otopark yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ile hizmet yürütmektedir. Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dâhilinde yetkilidir. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur. II. PERSONEL DURUMU Birimimiz Hizmet ve Faaliyetleri toplam 30 personel ile yürütülmektedir. Personelin 20 si memur, 1 i sözleşmeli memur, 1 i kadrolu işçi ve 8 i hizmet alım personeli statüsünde çalışmaktadır. Personel Durumu İşçi 3% Kafesan 27% Memur 67% Sözleşm eli 3% Şekil 6: Personel durumu 166

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN TEŞKİLAT YAPISI. 5 2.1. İDARİ YÖNDEN

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN TEŞKİLAT

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN TEŞKİLAT YAPISI. 5 2.1. İDARİ YÖNDEN

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri : 1-Belediye Başkanının resmi,özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek. 2-Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen,giden

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI 2 Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN 3 İdris Naim ŞAHİN İÇİŞLERİ BAKANI 4 Mustafa Cahit KIRAÇ İZMİR VALİSİ 5 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4 1. TARİHÇE. 4 2. İDARENİN

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 8 yılında Talas Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu -Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde //7-44 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 18.01.2013 Kabul Sayısı : 26 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı