ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ İÇİN TÜRKİYE DE UYGULANACAK FREKANS BANDI, LİSANS, SERVİSLER, UYGULAMALAR VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ İÇİN TÜRKİYE DE UYGULANACAK FREKANS BANDI, LİSANS, SERVİSLER, UYGULAMALAR VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU"

Transkript

1 ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ İÇİN TÜRKİYE DE UYGULANACAK FREKANS BANDI, LİSANS, SERVİSLER, UYGULAMALAR VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU THE FREQUENCY BAND, LICENCE, SERVICES, APPLICATIONS AND PRESENT STATUS IN TURKEY FOR THE THIRD GENERATION MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS Dr.M. Murat CANDAN 1 1 Telekomünikasyon Kurumu-ANKARA 1 e-posta: Özet Üçüncü Nesil (3N); sayısal ses, paket tabanlı veri, görüntü, çoğul ortam uygulamalarının, farklı hareketlilik ortamlarında 144 kbps dan 2 Mbps a kadar hızlarda sunulabilmesini sağlayan bir teknolojidir. 3N tanımlamaları daha çok veri iletim hızı ile gündeme gelse de Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), hıza ilişkin belirlemelerin yanında, hem karasal hem de uydu sistemlerini kullanabilen, 2N ve sabit sistemlerle uyumlu çalışabilen ve bunun yanında evrensel dolaşım, daha kaliteli hizmet sağlama, devre ve paket anahtarlamalı veri iletimini destekleme gibi bazı teknik özellikleri karşılayabilen sistemleri 3N olarak kabul etmiştir. Bu bildiride, 3N mobil telekomünikasyon sistemleri, verilebilecek hizmetler, bu konuya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemeleri, ülke uygulamaları, ülkemizde 3N yetkilendirme çalışmalarında gelinen nokta, 2007 yılı içinde yapılacak 3N ihalesi ve kullanıcılara getireceği yeniliklerin neler olduğu hakkında bilgi verilmektedir. Anahtar sözcükler: Üçüncü Nesil, 3N, IMT-2000, UMTS, 3N ihalesi, Yeni nesil Abstract Third Generation (3G) is a mobile technology that offers mobile services such as digital voice, packet data, video and multimedia applications between 144 kbps and 2 Mbps in different environments. Though 3G definitions are made mainly in terms of data rate, International Telecommunication Union (ITU), of which our country is one of the members, defines the technologies as 3G, which can use both terrestrial and satellite systems, operating in compatibility with 2G and fixed systems, supporting both circuit and packet switched data transmission with better quality of service. In this paper, it is informed about 3G mobile telecommunications systems, services, EU regulations concerning 3G, country practices, studies of 3G authorization and 3G tender in Turkey, and what type of innovations for Turkish users will be realized. 1. GİRİŞ Son yıl içinde, gerek teknik gerekse kurumsal açıdan yenilikçi özellikler taşıyan telekomünikasyon teknolojileri bilgi teknolojileri ile birlikte sosyal yaşamı yeniden şekillendirdi. Optik kanallardan ses ve veri yollama, internet dâhil olmak üzere bilgisayar ağları, telli ve telsiz, telekomünikasyon ağları ya da uydu iletişim sistemleri ve uydu ağları gibi uygulamalar, varlıklarını telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmelere ve teknolojiler arasındaki yakınsamaya borçludur. Daha da geniş bir çerçeve içinde, otomatik ses verilerini tanıma, görüntü tanıma ve iyileştirme, veri sıkıştırma ve kaydetme teknolojileri gibi sayısal işaret ve görüntü işleme uygulamaları, telekomünikasyonun önemli alt bölümleri olarak gelişmektedir[1]. Her geçen gün yeni bir gelişmenin kaydedildiği telekomünikasyon sektöründe, mobil şebekeler üzerinden sadece ses hizmetleri değil, aynı zamanda genişbant veri hizmetleri de rahatlıkla sunulabilir hale gelmiştir. 1. Nesil (1N) olarak ifade edilen analog sistemlerin sadece ses temelli hizmetler sunabilmesi, hizmet kalitesinde sıkıntılar yaşanması, küreselleşememesi ve bu teknolojilerin hizmet çeşitliliğini sağlayamaması sebebi ve sayısal teknolojinin gelişimi ve üstünlüklerinin anlaşılmasıyla, 1N sistemleri zamanla kullanımdan kaldırılarak, 2. Nesil (2N) sistemlerine geçişler başlamıştır. Ancak, kısa bir süre sonra, 2N teknolojisi ile sesin yanında oldukça düşük hızlarda da olsa yapılan veri iletimi, talepler

2 karşısında yetersiz kalmıştır. Bu durum yeni bir kuşağın ortaya çıkmasında itici güç oluşturmuştur. Dolayısı ile mobil şebekelerde sesin yanında hızlı veri iletimini teknik imkanlar dahilinde geliştirme çalışmaları başlatılmış olup 2,5. Nesil (2,5N) diye tabir edilen ve temeli 2N şebekelerindeki veri iletim hızını artırmaya yönelik olan teknolojiler geliştirilmiştir. Çağımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan mobil iletişim, günümüzde mobil genişbant kavramıyla yeni bir boyut kazanmakta olup mobil şebekeler üzerinden genişbant hizmetleri alabilmek de zaruri bir ihtiyaç haline gelmektedir. Mobil kullanıma olan bağımlılık arttıkça, bu şebekeler üzerinden sunulan katma değerli hizmetler de hızla çeşitlendirilmekte ve genişbant ihtiyacı da beraberinde artmaktadır. Bu artışla birlikte 2,5N sistemleri de bazı kullanıcı kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu sebeple teknoloji üreticileri yeni bir kuşak olan ve hem ses hem de hızlı veri iletimine imkân sağlayan Üçüncü Nesil (3N) genişbant teknolojisini geliştirmişlerdir. Ancak, Dünyada yıllarında 3N lisansları verilmeye başlamasına rağmen, işletmecilere getirilen mali yükümlülüklerin ağır olması, yaşanan ekonomik kriz ve terminal cihazlarının temininde yaşanan darboğaz, ilk etapta beklenilen başarıların yakalanamamasındaki temel etkenler arasında sayılabilir. Bununla birlikte, yıllarından itibaren 3N şebekelerinin ticari olarak hizmete sunumunun artmasıyla birlikte, abone sayılarında da hızlı artışlar kaydedilmiştir. Hatta 2N ve 3N abone sayılarının artışına ilişkin veriler incelendiğinde, hizmetin sunumunun başlangıç yıllarında 3N abone artışının 2N abone artışından daha hızlı olduğu görülmektedir [2]. 2. ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ 3N mobil telekomünikasyon sistemlerinin çerçevesi 17 Mayıs 1865 yılında kurulan ve Ülkemizin de Kurucu Üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunications Union - ITU) tarafından belirlenmiştir. ITU, hem karasal hem de uydu sistemlerini kullanabilen, 2N ve sabit sistemlerle uyumlu çalışabilen ve bunların yanı sıra, Yüksek hareketlilik içeren her türlü telsiz ortamında 144 Kbit/sn, düşük hareketli ortamlarda 384 Kbit/sn, hareketsiz ortamlarda da 2 Mbit/sn veri iletimini sağlayabilen, Çift yönlü veri iletebilme yeteneği olan, Hem devre anahtarlamalı hem de paket anahtarlamalı veri iletimini destekleyebilen, Daha kaliteli ses hizmeti sağlayabilen, Spektrumu verimli kullanabilen, 2N Sistemleri ile kesintisiz iletişim sağlayabilen, Uluslararası dolaşım yeteneği bulunan, Çoklu ortam uygulamaları için terminallere aynı anda birden fazla hizmet sunulabilen mobil telekomünikasyon sistemlerini 3N olarak kabul etmiştir. Bu sistemler ITU tarafından genellikle IMT sistemleri olarak ifade edilmektedir [3]. Diğer taraftan, Avrupa Parlamentosunun ve 14 Aralık 1998 tarihli Konseyin 128/1999/EC Kararına göre UMTS, GSM gibi ikinci nesil sistemlerin yeteneklerinin ötesinde özellikle yenilikçi çoklu ortam hizmetlerini destekleme ve karasal ve uydu bileşenlerinin birlikte kullanılması yeteneğine sahip üçüncü nesil mobil ve telsiz iletişim sistemini ifade etmektedir. Bu sistemin en az aşağıdaki özellikleri desteklemesi gerekmektedir. Çoklu ortam yeteneği, farklı coğrafi alanlarda GSM gibi 2G sistemlerin yeteneklerinin ötesinde tam ve düşük mobiliteli uygulamalar, İnternete, iç ağlara ve diğer IP tabanlı hizmetlere verimli erişim, Sabit şebekelere eşit, yüksek kaliteli ses iletimi, Ayrık IMT-2000/UMTS ortamları arasında, uygun olduğu durumlarda, hizmet taşınabilirliği (Ör: kamu/özel/iş; sabit/mobil), GSM'le ve IMT-2000/UMTS şebekelerinin karasal ve uydu bileşenleri arasında tam dolaşım ve kesintisiz bir ortamda çalışma, Telsiz erişim şebekesi: Tüm hizmetlere (eşzamansız trafiği destekleyen ve uyumlaştırılmış frekans bantlarında bant genişliği / isteğe bağlı veri hızına izin veren paket veri tabanlı hizmetler dahil) erişim için yeni karasal hava arayüzleri, Çekirdek şebeke: Sabit/mobil yakınsamasını dikkate alarak mevcut çekirdek şebeke sistemlerinin (ör: geliştirilmiş GSM şebekesi) evrimi üzerine kurulu tam bir dolaşım işlevi de dahil olmak üzere çağrı yönetimi, hizmet denetimi, konum ve mobilite yönetimi. ITU ve AB nin bu belirlemelerine rağmen, 3N sistemlerinin yetenekleri daha çok iletim hızı ile gündeme gelmektedir. Hız, herhangi bir hizmetin kalitesini belirleyen temel etkenlerden olsa da uluslararası dolaşımın desteklenebilmesi, spektrumun verimli kullanılması gibi ITU tarafından belirlenen diğer özellikler de 3N sistemlerinin taşıması gereken özelliklerindendir ve bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

3 Başlangıçta, IMT-2000 ile tek bir standart hedeflenmesine rağmen bölgesel ve ulusal farklılıkları çözmek amacıyla, 1998 yılında 3GPP (Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi) kurulmuş ancak bu organizasyon Avrupalı GSM tedarikçilerinin etkisinde kalmıştır. Hemen ardından da ABD li CDMA tedarikçilerinin desteklediği 3GPP2 (Üçüncü Nesil Ortaklık Projesi 2) Forumu oluşturulmuş [1] ve yine bölgesel farklılığa doğru bir gelişme görülmüştür. Birliktelik sağlamaya yönelik bu projelere rağmen, katılımcıların bölgesel ve ulusal menfaatlerini ön plana çıkarmaları sonucu tek bir IMT-2000 standardına erişmek imkansız hale gelmiştir. Tek bir standardı imkânsız kılan baş unsur ekonomi faktörüydü [4]. Hedeflen tek standart yerine onaylanan birden fazla standarttan Şekil 1 de yer alan beşi ön plana çıkmaktadır. Şekil 1. ITU Tarafından Belirlenen IMT-2000 Karasal Telsiz Arayüzleri Bununla birlikte, Avrupa nın desteklediği WCDMA ve Amerika nın desteklediği CDMA2000 standartları günümüzde en çok kullanılan 3N standartlarını oluşturmaktadır. 1N den itibaren dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan farklı mobil sistemlerin 3N ye doğru gelişimi de farklı senaryolar üzerinden gerçekleşebilmektedir. Herhangi bir 3N standardını kullanacak 3N şebekesini baştan oluşturmak mümkün olsa da, 3N sistemlerine yapılacak yatırım maliyetlerinin azaltılmasını teminen mevcut altyapılarından azami ölçüde yararlanabilmek için, işletmeciler genellikle kendi ülkelerinde kullanılmakta olan 2N sistemleri üzerine inşa edilebilecek uygun 3N standardını tercih etmektedir. Bu sebeple de başlangıçta tek bir 3N standardı için yola çıkılmış olmasına rağmen daha sonra ITU, ülkelerin çıkarları doğrultusunda birden fazla 3N standardı benimsemek zorunda kalmıştır. Şekil 2 de 3N ye geçiş aşamasında izlenilen yollar gösterilmektedir [1]. Şekil 2. 3N ve Sonrasına Doğru Gelişim Geçiş süreçleri, işletmecilerin kendi ekonomik kararlarının yanında ülkelerin coğrafi konumları, stratejik ve finansal hedefleri doğrultusunda da şekillenebilmektedir. Bu nedenle, GSM işletmecileri, TDMA işletmecileri ve Japonya daki PDC sistemlerini kullanan işletmeciler, 3N ye geçiş yolunda, WCDMA i; CdmaOne işletmecileri ise, CDMA2000 i tercih etmektedirler. Bu nedenle her işletmeci için en uygun tek bir çözüm bulmak imkânsızlaşmakta ve standartların geliştirilmesi aşamasında olduğu gibi geçiş sürecinde farklı yollar izlenebilmektedir. Mobil şebekeler üzerinden daha gelişmiş ve daha fazla bant genişliği sunabilecek teknolojilerin geliştirilmesine yönelik talep beklentisi nedeniyle mobil şebeke endüstrisinde yer alan bazı oyuncular tarafından 3N sonrası sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlamış durumdadır. Bunlar 3N sistem yeteneklerinin artırılmasının yanında, yeni kuşak şebekelerin de tanımlanması üzerine odaklanmaktadır. 3N şebekelerinin bir sonraki adımı bazı endüstri çevreleri tarafından 3N sonrası şeklinde ifade edilirken, bazı çevreler tanımlamaları daha da özelleştirerek 3,5 N ve sonraki kuşak olarak da 4N ifadesine yer vermektedirler. 3,5N de temel olarak 3N sistemlerinin kapasitesi artırılırken, 4N konusundaki çalışmalar devam etmekte ve hâlihazırda 4N tanımlamaları üzerinde endüstriyel çevrede bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bazı teknoloji üreticileri 4N yi mobil ortamda 100 Mbit/sn ile 1 Gbit/sn arasında hız sağlayabilecek bir sistem olarak tanımlarken bazıları da mevcut kablosuz teknolojilerinin ortak bir platformda çalışmasını sağlayacak tümleşik bir sistem olarak değerlendirmektedir Avrupa Birliği Düzenlemeleri UMTS Kararı (128/1999/EC Kararı) Avrupa Komisyonu, ticari taleplere uygun olarak iç pazar ilkeleri temelinde UMTS şebekelerinin ve

4 hizmetlerinin Birlik içerisinde hızlı ve koordineli bir şekilde hizmete sunulması amacıyla 1998 yılında bir karar almıştır [5]. Bu karara göre; 1. AB ye üye devletler, en geç 1 Ocak 2002 tarihine kadar UMTS hizmetlerinin koordineli ve aşamalı bir şekilde hizmete sunulmasını sağlamak üzere kendi bölgelerinde her türlü çalışmayı yapacaklar ve özellikle UMTS için 1 Ocak 2000 tarihinden geç olmamak üzere bir yetkilendirme sistemi oluşturacaklardır (Madde 3.1) 2. Üye devletler, ETSI tarafından geliştirilen veya onaylanan standartlara uygun olarak ve CEPT tarafından uyumlaştırılan frekans bantlarında UMTS in kurulmasını temin edeceklerdir (Madde 3.3) 3. Üye devletler, teknik imkânsızlıklar nedeniyle, yetkilendirme sistemlerini oluşturma ve UMTS hizmetlerinin sunumunu sağlama konusunda belirtilen süreyi 12 ay daha uzatabileceklerdir. Bu kararlara göre, yetkilendirmede üye devletlere tanınan yetkilendirme sistemini oluşturma ve UMTS hizmetlerinin sunumunu sağlama süreleri, teknik imkânsızlıkların da göz önüne alındığı varsayılırsa 1 Ocak 2003 tarihinde dolmuş durumdadır. Ayrıca UMTS Kararı 22 Ocak 2003 tarihi itibarı ile süresi bitmiş durumdadır (14. Madde gereği). UMTS, AB tarafından tercih edilen bir teknoloji olarak seçilmiştir. AB Komisyonu, Birlik içerisinde uluslararası dolaşımı kolaylaştırmak amacıyla 3N sistemleri için lisans verilirken, üye ülkelerin en azından 1 adet WCDMA telsiz ara yüzünü kullanan UMTS lisansı vermelerini istemektedir. Bu gereksinim haricinde diğer tahsisler, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) anlaşmalarına göre, her türlü 3N standardına açık bırakılmıştır [1,6] Yetkilendirme Direktifi 1997 tarihli Lisanslama Direktifi (97/13/EC), 2002 tarihli yeni AB düzenleyici paketinde Yetkilendirme Direktifi (2002/20/EC) olarak değiştirilmiş durumdadır. Ancak 3N lisanslarının verilmeye başlandığı zaman üye ülkeler Lisanslama Direktifi hükümlerine göre lisans vermişlerdir. gelişmesini kolaylaştırmak ve kullanıcılara yönelik faydaları artırmaya yönelik olmalıdır (Madde 10.3) [7]. Lisanslama Direktifi ve UMTS Kararı, AB ye üye ülkelerinde 3N yetkilendirmesi için yasal bir zemin oluşturmaktadır. Lisanslama Direktifi temel ilkeleri ortaya koyarken, yetkilendirme yöntemleri konusunda herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Ulusal idareler ve düzenleyici kurumlar kendi lisanslama modellerini oluşturma konusunda serbest bırakılmıştır. AB ye üye ülkeler, UMTS Kararı ve Lisanslama Direktifi nin yanında diğer AB mevzuatı ve kendi yasal çizgileri içerisinde 3N lisanslarını vermişlerdir Yılı Eylül ayı itibarı ile AB ye yeni katılan ülkelerin de etkisiyle lisans sayısı 79 a yükselmiş durumdadır. Şekil 3 de AB deki UMTS lisans durumu görülmektedir. Birlik içerisinde birçok ülkede 2N işletmecilerinin UMTS lisansına da sahip oldukları görülürken, bazı UMTS işletmecileri de sadece 3N şebekeleri üzerinden hizmet vermek üzere piyasaya giriş yapmışlardır. Temmuz 2006 Şekil 3: 25 AB ülkesinde Ticari olarak faaliyete geçen işletmeciler UMTS lisanslı işletmeciler [8]. 2.2 Ülke Uygulamaları Tablo 1 de, ülkelere ilişkin 3N lisanslarının veriliş yöntemi, lisansların veriliş tarihleri, lisans ücretleri ve lisansların geçerlilik sürelerini içeren bilgiler yer almaktadır [9]. Lisanslama Direktifine göre Üye devletler sadece; 1. Radyo frekansı ve numara gibi kıt kaynakların etkin kullanımını temin etmek üzere herhangi bir telekomünikasyon hizmeti için verilecek bireysel lisans sayısını sınırlandırabilmektedir (Madde 10.1). 2. Tarafsızlık, ayrım gözetmeme ve şeffaflık ilkeleri gibi bazı seçim kriterlerini dikkate alarak bireysel lisansları verebilir. Herhangi bir seçim, rekabetin

5 Tablo 1. Ülke Uygulamaları Ülke Yetk. Yön. Yetk. Tarihi İşletmeci Sayısı Mev. Yeni Ort.Yet. Ücreti/ İşl. (Milyon Avro) Yetk. Süresi (Yıl) Avusturya Art. Kasım Belçika Art. Mart Danimarka Art. Eylül Finlandiya G.Yar. Mart Fransa G.Yar. Tem Almanya Art. Ağus Yunanistan Art. Tem İrlanda G.Yar. Haz İtalya Art. Ocak Lüksemburg G.Yar. Mayıs İngiltere Art. Mayıs İspanya G.Yar. Mart Hollanda Art. Ağus Portekiz G.Yar. Ekim İsveç G.Yar. Aralık ,11 15 İsviçre Art. Ocak Japonya İlk Nisan Süresiz Gelen Bulgaristan Art. Mayıs Romanya Art. Kasım Çek Cmh. Art. Aralık Hırvatistan Art. Ekim UMTS/IMT-2000 SPEKTRUMU Dünyanın birçok bölgesinde, UMTS/IMT-2000 operatörleri için ayrılmış olan spektrum WARC-92 de ve ITU-Telsiz Tüzüğü (Radio Regulations) içinde tanımlanan frekans bandlarıdır. UMTS/IMT-2000 için tanımlanan MHz ve MHz bandı sistemin ilk kurulumunda, ana bandlar olarak değerlendirilmektedir [10]. Şekil 4 de, bazı ülke ve bölgelere göre UMTS/IMT spektrum planlaması görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi bazı ülkelerin planlamaları WARC- 92 de varılan anlaşmalardan farklıdır. Birçok ülke, UMTS/IMT-2000 uygulamasına başlamak için WARC-92 ile tanımlanan bandları kullanmakla birlikte mevcut durum, pazar ihtiyacı ve ekonomik konuları da dikkate alarak WRC-2000 de tanımlanan bandları ya da WARC-92 ve WRC-2000 bandlarının oluşturduğu kombinasyonu içeren bandlarda kullanıma başlamıştır [11]. 3. nesil mobil iletişim sistemlerinin ilk gelişimi ana bandlarda olmakla birlikte, UMTS/IMT-2000 teknolojisi WRC-2000 de tanımlanan ilave bandlarda kullanılacak şekilde geliştirilmelidir. ITU Avrupa Çin Japonya/ Kore Kuzey Amerika Şekil 4. IMT-2000 Frekans Bandları UMTS ile ilgili olarak, ERC tarafından 1997 yılında hazırlanan ilk Karar ERC/DEC/(97) 07 dir [12]. O tarihten itibaren, Avrupa da üreticiler, operatörler ve düzenleyici kuruluşlar UMTS konusu ile ilgili olarak birlikte ya da bireysel olarak birçok çalışma yapmışlardır. ERC/DEC/(97) 07 Kararı, ERC/DEC/(00) 01 Kararı ile geliştirildi [13]. ITU Radyokomünikasyon sektöründe, IMT-2000 sistemleri ve ötesi konusu en önemli konular arasında bulunmaktadır. UMTS/IMT çeşitli gruplar bünyesinde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Avrupa Komisyonu, ECC/PT 1 (eski adı TG 1), UMTS Forum, ITU/WP 8F (eski adı TG 8/1) ve 3GPP gibi birçok kuruluş bu konu ile ilgili çalışmalara devam etmektedir. Ayrıca, ulusal düzeylerde de çalışmalara başlanılmıştır. CEPT bünyesinde UMTS kullanımı ERC/DEC/(06) 01 Kararında, UMTS için ayrılan bandlar tanımlanmaktadır. ERC/DEC/(06) 01 Karar ında karasal UMTS için tanımlanan bandlar; MHz, MHz ve MHz dir [14]. 4. 3N HİZMETLERİ 3N sayesinde Türkiye'de cep telefonu kullanıcıları için yeni bir dönem başlamış olacaktır. Basit anlatımıyla, hızlı ve görüntülü iletişim olarak bilinen 3N teknolojisi beraberinde pek çok yeni nesil servisin de kullanımına yol açacaktır. 3N sistemlerinin en temel özelliği mobil ortamda genişbant İnternet erişimine imkân sağlanmasıdır. Verilebilecek hizmetler ancak uygulama geliştiricilerin geliştirdikleri uygulamaların farklılığıyla izah edilebilecek olsa da, bu şebekeler üzerinden görüntülü telefon hizmetinin yanında sağlık, eğitim, güvenlik, bankacılık, turizm ve ofis vb. uygulamaları da mobil olarak gerçekleştirilebilmektedir. Kısaca, mobil genişbant veri hizmetlerinin sunulduğu bir ortamda, eğitimden eğlenceye, etkileşimli oyunlardan ticari

6 uygulamalara kadar her türlü hizmete zamandan ve konumdan bağımsız olarak ulaşılabilecektir. Tüketiciler 3N cihazlarının, sahip oldukları elektronik cihazların direkt olarak yerini alabileceğini düşünmemekle birlikte, bu cihazları TV, Radyo, Oyun Makinesi gibi diğer elektronik cihazlara erişimleri olmadığı zaman kullanılabilecek çok-fonksiyonlu cihazlar olarak değerlendirmektedirler Kullanıcılara cazip gelen ilk 5 eğlence içerikli servis; radyo dinleyebilmek, şarkı isteği yapabilmek, albüm indirebilmek, TV gibi programlar izleyebilmek ve oyunlar oynayabilmek şeklinde sıralanmaktadır. [1] 5. ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM Ülkemizde mobil iletişim teknolojilerinin kullanımı 1986 yılında NMT ile başlamış ve mobil iletişim tarihinden itibaren de sayısal sistemler olan GSM ile birlikte ülkemizde birçok kişi için vazgeçilmez bir ihtiyaç halini almış durumdadır. Ülkemizin GSM ile tanışması ilk önce Ankara, İstanbul ve İzmir de gerçekleşmiş ve daha sonra diğer bölgelere yayılmıştır. GSM hizmetleri başlangıçta Türk Telekom ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. arasındaki gelir paylaşımı esasına göre yürütülürken, tarihinde, Ulaştırma Bakanlığı ile bu iki işletmeci arasında imtiyaz sözleşmesi imzalanmış ve bu tarihten itibaren GSM işletmecileri lisanslı işletmeciler olarak faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Bu işletmeciler, imzalanan imtiyaz sözleşmeleri ile 900 MHz bandında GSM sistemi işletme hakkını 500 Milyon ABD Doları+KDV lisans bedeli karşılığında elde etmişlerdir yılının Nisan ayında da 1800 MHz bandında GSM lisansı verilmesi için çalışmalara başlanmış ve söz konusu GSM hizmetlerine yönelik yetkilendirme için yapılan ihale neticesinde tarihinde Ulaştırma Bakanlığı ile Telecom Italia Mobile (TIM) firması ve İş Bankası ortaklığı olan İş-Tim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. firması arasında Milyar ABD Doları+KDV lisans bedeli karşılığında imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Daha sonrada Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekom iştiraki olan Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. firması arasında da aynı lisans bedeli üzerinden GSM Görev Sözleşmesi tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve 4502 sayılı Kanun, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapılarının tesisi ve işletilmesi ile ilgili düzenlemelerin yanında sektördeki gerekli diğer düzenleme ve denetleme gibi işleri yapmak üzere Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. Telekomünikasyon sektörüne ilişkin devletin sahip olduğu yetki ve sorumlulukların belirlenmesi açısından bakıldığında, 4502 sayılı kanunla, politika belirlemenin yanında lisanslama yetkisinin Ulaştırma Bakanlığına, sektöre özgü düzenleme ve denetleme yetkisinin de Kuruma verilmiş olduğu görülmektedir sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 406 sayılı Kanuna eklenen ek madde 27 yer alan İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin planlar Kurum tarafından hazırlanır. Kurum tarafından hazırlanan bu planlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür. hükümleri gereği, 3N konusunu da içine alan İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanması, hazırlanan bu plânların Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması ve Kurum tarafından yürütülmesi gerekmektedir [15]. Bu çerçevede, Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin taslak yetkilendirme planı Bakanlar Kurulunca onaylanmış ve 16 Şubat 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Plan uyarınca Planın Resmi Gazete de yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihaleye çıkılması gerekmekte olup, ihale ilanı 7 Haziran 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve ihale süreci başlamıştır. İhalelerde 2886 sayılı Kanun uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır. İhale Şartnamesi kapsamında dört lisans için, her bir lisansın belirlenen asgari değeri üzerinden dört ayrı ihaleye çıkılacaktır. Birinci İhale A lisansı için olmak üzere, İhaleler sırasıyla A, B, C ve D lisansları için yapılacaktır. Bu kapsamda dört lisans için 7 Eylül 2007 tarihinde saat da Telekomünikasyon Kurumu Merkez binasında ihaleler yapılacaktır. Her bir lisans için ayrılan band genişliği ve lisansların asgari değerleri Tablo 2 de belirtilmektedir.

7 Tablo 2. Lisanların asgari değerleri Tahsis edilecek bant genişliği (MHz) Asgari Değer (milyon Avro) 45 (A 40 (B 35 (C SONUÇ 25 (D 3N şebekeleri üzerinden ses hizmeti sunulacak olsa da esas ağırlığın hızlı ve zengin içerikli veri uygulamaları olacağı düşünülmektedir. Dolayısı ile, 3N şebekelerinin faaliyete geçmesi ve genişbant erişim imkanlarının artmasının; İnternet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı, Bilgi toplumuna geçişte önemli bir etken olacağı, Özellikle yazılım alanında yerli firmalara önemli fırsatlar yaratılabileceği, Gençlerimize yazılım sektöründe istihdam oluşturabileceği, Uzaktan eğitim, m-kütüphane, İnternet üzerinden bilimsel laboratuvarlara erişim, İnternet üzerinden dil eğitimi gibi uygulamalar ile eğitime katkı sağlanacağı, Yaşlı ve engellilerin uzaktan gözetim ve kontrolünde kolaylıklar sağlayacağı, m-uygulamalar ile vatandaşlarımızın yaşamının daha da kolaylaşacağı beklenmektedir. Kısacası, genişbant İnternet hizmetlerinin olduğu bir ortamda, eğitimden eğlenceye, interaktif oyunlardan ticari uygulamalara kadar her türlü hizmet verilebilecektir. Ülkemizde 3N hizmetlerinin sunulabilmesi için ihale yöntemiyle dört işletmeciye lisans verilmesine karar verilmiş olup, yetkilendirme çalışmalarının 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 2008 yılı içerisinde tüketicilerin yeni nesil hizmetleri kullanabilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Kaynakça [1] Candan, M.M., Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri İçin Türkiye de Uygulanacak Frekans Bandı, Lisans, Servisler, Uygulamalar Ve Ülkemizdeki Durumu, Uzmanlık Tezi, Telekomünikasyon Kurumu, [2] Çalışma Grubu, IMT-2000/UMTS Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planına Esas Rapor, Telekomünikasyon Kurumu, [3] UMTS Ulusal Koordinasyon Kurulu, Alt Çalışma Grubu-1, 3N Dünya Tecrübeleri, Aralık 2002, s.9. [4] Huber, J. F., UMTS, The Mobile Multimedia Vision for IMT-2000 Standardization, IEEE Commun. Mag., s129, [5] AB, Decision No 128/1999/EC of The European Parlıament and of The Council of 14 December 1998 On The Coordinated Introduction Of A Third- Generation Mobile And Wireless Communications System (UMTS) In The Community,1998. [6] National Telecommunications And Post Commission, Allotment of Spectrum in the Frequency Bands of 2nd and 3rd Generation Mobile Communications Systems in Greece and Granting of Relevant Individual Licenses, [7] Regulatory framework for 3N mobile communications in the EU, Jean Piquemal, ITU- BDT Seminar on Network Evolution, Sofia, Bulgaria, January [8] Commission of the European Communities, Annex to The European Electronic Communications Regulation And Markets 2006 (12nd Report), 2007, Volume I, Brussels. s.18. [9] Cullen International SA, [10] UMTS Forum, UMTS/IMT-2000 Spectrum, Report No:6, s18, [11] ITU, Radiocommunication Study Groups, Development Of A Preliminary Draft New Recommendation For The Implementation Of Frequency Bands Identified For Terrestrial Component Of IMT-2000, Document No. 8F/5, Sweden, [12] European Radiocommunications Committee-ERC, ERC Decision of 30 June 1997 On The Frequency Bands For The Introduction Of The Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), ERC/DEC/(97)07, [13] European Radiocommunications Committee - ERC, ERC Decision of 28 March 2000 Extending ERC/DEC/(97)07 On The Frequency Bands For The Introduction Of Terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), ERC/DEC/(00)01, [14] ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial IMT- 2000/UMTS systems operating within the bands MHz, MHz and MHz (ECC/DEC/(06)01), [15] Telekomünikasyon Kurumu, IMT-2000/UMTS Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planına Esas Raporu, Aralık 2006.

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İçerik 3 İletişim sistemleri Gezgin iletişim sistemleri Kablosuz iletişim sistemleri Hücresel sistemler Tarihçe Tipik İletişim Sistemi 4 Kaynak

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ

MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ MOBİL ŞEBEKELERE ERİŞİM VE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI - Kamuoyu Görüşü Alınmasına İlişkin Doküman EK: SORU FORMU TELKODER GÖRÜŞLERİ 26.01.2017 Soru 1 Mobil şebekelere erişim ve çağrı başlatma hizmetlerinin

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri/tarihi : Trabzon, 1964 Askerlik Hizmeti : Tamamlandı, 1985 Medeni Durumu : Evli, 3 çocuk babası PROFESYONEL DENEYİM DEVLET/ ÖZEL SEKTÖR HİZMET TECRÜBELERİ NETAŞ 4G ve Kamu Acil

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ

UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNDE FREKANS BAND KULLANIMI BELGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde frekans bandlarının kullanımına yönelik usul

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2010 Yılı Faaliyetleri 2011 Yılı İş Planı Basın Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak 2011 Ankara GÜNDEM 2010 YILI ÖNEMLİ PAZAR GÖSTERGELERİ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ve 2011

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

4. Nesil Sonrası (4G+) Gelişmiş Radyo Erişim Ağlarında Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu

4. Nesil Sonrası (4G+) Gelişmiş Radyo Erişim Ağlarında Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu 4. Nesil Sonrası (4G+) Gelişmiş Radyo Erişim Ağlarında Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu Intercell Interference Coordination in Beyond-4G Advanced Radio Access Networks 1 /26 Araştırma Alanları ELE

Detaylı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı 1. KaradenizHazar Düzenleyici Konferansi 25 Mayıs 2006, İstanbul Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu

Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Elektronik Haberleşme Avrupa Tek Pazarı 2009 İlerleme Raporu Özet Bilgi Notu Hazırlayanlar Uzman

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu General Packet Radio Service Temel İlkleri Bu sunumda GPRS in temel ilkelerini, sistem özelliklerini, uygulama

Detaylı

TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ WLAN, WiMAX ve UMTS TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yrd. Doç. Dr.Aktül Kavas Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi aktul.kavas@gmail.com Telsiz geniş band teknolojileri, bilginin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar

Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Telekomünikasyon Çalışma Gurubu 26 OCAK 2009 Hazırlayan : Rıdvan Uğurlu Telekomünikasyon Sektörü Verileri

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3

UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3 UMTS ve LTE Şebekelerinde Radyo Erişim Tekniklerinin Kıyaslanması Erkan ĐŞLER 1,4, Seyhun Barbaros YABACI 2,4, Turgut ĐKĐZ 3 1 Turkcell Đletişim Hizmetleri A.Ş., Adana, erkan.isler@turkcell.com.tr 2 Turkcell

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 2. Hafta MAKİNELER ARASI İLETİŞİM (Machine-to-Machine Communication, M2M) 2 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Şubat

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU

EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU EMO BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ RAPORU-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YOKSULLUĞU ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nin

Detaylı

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü 26 Şubat 215 Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü Sektöre Genel Bakış Türkiye de elektronik haberleşme sektörü artarak şehirleşen ve teknoloji okur yazarlığı artan genç nüfus dolayısıyla büyüme potansiyeli

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

KASYON REKABET T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İSTANBUL, 18 OCAK 2008 1/26

KASYON REKABET T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İSTANBUL, 18 OCAK 2008 1/26 TELEKOMÜNİKASYON KASYON ŞEBEKELERİNDE VE SEKTÖRÜNDE REKABET ATİLLA ÇELİK T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜR M R YARDIMCISI İSTANBUL, 18 OCAK 2008 1/26 Telekomünikasyon Sektöründe Kurumsal

Detaylı

MİLLİ FREKANS PLANI ABDULLAH KARAKAŞ SPEKTRUM YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI 19 OCAK 2007

MİLLİ FREKANS PLANI ABDULLAH KARAKAŞ SPEKTRUM YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANI 19 OCAK 2007 MİLLİ FRKANS PLANI ABDULLA KARAKAŞ SPKTRUM YÖNTİMİ DAİRSİ BAŞKANI 19 OAK 2007 SUNUM İÇRİĞİ Spektrum & Spektrum Yönetimi Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı MİLLİ FRKANS PLANI Referanslar Çerçeve Mevcut

Detaylı

ATM Haberleşme Teknolojisi Kullanılarak WCDMA Çekirdek Şebeke Tasarımı

ATM Haberleşme Teknolojisi Kullanılarak WCDMA Çekirdek Şebeke Tasarımı ATM Haberleşme Teknolojisi Kullanılarak WCDMA Çekirdek Şebeke Tasarımı Gökalp tulum 1 Aktül Kavas 2 1 Arel Üniversitesi Kemalpaşa Mahallesi, Halkalı Caddesi 34295 Sefaköy - Küçükçekmece İstanbul gokalptulum@yahoo.com

Detaylı

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*)

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*) inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri

Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri 10.02.2010 Tarih ve 2010/DK-07/88 Sayılı Kurul Kararı ile Belirlenen Arabağlantı Ücret Tarifeleri Tüketici refahının artırılması düzenleyici kurumların en önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir.

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007

Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma. Cüneyt Türktan 8.11.2007 Rekabet Kongresi Özel Sektörde Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Cüneyt Türktan 8.11.2007 BÜYÜMEDE REKABETİN ÖNEMİ Modern serbest piyasa ekonomisi sistemini benimseyen ülkelerde rekabet kavramı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN. Kablosuz cihazların yerel İnternet erişimini sağlayan cihazı,

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN. Kablosuz cihazların yerel İnternet erişimini sağlayan cihazı, 1. TERİM VE KISALTMALAR ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN 2N 3N Ağırlayan İşletmeci Ankesörlü Telefon Ankesörlü Telefon Hizmeti Arama Ofisi Hizmeti EGF Erişim Alanı (Kablosuz

Detaylı

EUREKA ve EUROSTARS Programları

EUREKA ve EUROSTARS Programları EUREKA ve EUROSTARS Programları Betül MACĐT EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KAYSERĐ, 29 Nisan 2011 Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek programları AB 7. Çerçeve

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 03.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/163 Gündem Konusu : Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik İndirimli İnternet Tarifelerinin Kapsamının

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/222 Gündem Konusu : Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER I. Genel Telekomünikasyon, sosyal hayatımızın canlandırılmasında, endüstrileşme hamlemizin yeniden başlatılıp hızla başarıya ulaştırılmasında,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE EĞİLİMLER Müberra GÜNGÖR Cihan AYDIN Nur SAYGI Ayhan TÖZER Ankara, Kasım 2011 Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir,

Detaylı

GENİŞBANT. OECD, AB ve Türkiye de Genişbant Hizmetlerine İlişkin Makro Veriler ve Değerlendirmeler

GENİŞBANT. OECD, AB ve Türkiye de Genişbant Hizmetlerine İlişkin Makro Veriler ve Değerlendirmeler GENİŞBANT OECD, AB ve Türkiye de Genişbant Hizmetlerine İlişkin Makro Veriler ve Değerlendirmeler Müberra GÜNGÖR, D. Başkanı Yunus Ş. KİBAR, B. Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı :

T.C. Tarih : EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : T.C. Tarih : 27.04.2017 EKONOMİ BAKANLIĞI Sayı : 17-020 Konu: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tanımlanan elektronik haberleşme hizmetlerinin döviz kazandırıcı hizmetler arasında olduğunun

Detaylı

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar FİYAT SIKIŞTIRMASININ TESPİTİNE, ÖNLENMESİNE VE GİDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amaç ve

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Yükümlülüklerimiz. Elektronik Haberleşme Sağlayıcı Olarak

Yükümlülüklerimiz. Elektronik Haberleşme Sağlayıcı Olarak Elektronik Haberleşme Sağlayıcı Olarak Yükümlülüklerimiz Bu doküman, 6/2012 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası ile bu Yasa kapsamında hazırlanarak 09 Mayıs 2014 tarihli ve R.G. 111 Sayılı Resmi Gazate

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU SABİT TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PİYASASINDA REKABET DURUMU ANALİZİ VE ÖNERİLER Ankara, Ağustos 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... i 1 GİRİŞ... 1 2 DÜNYADA SABİT

Detaylı

Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh.

Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh. Kerem FIRAT Elektrik-Elektronik Müh. 4.5G TEKNOLOJİSİ 4.5G/LTE ADVANCED MOBİL CİHAZLAR Mobil İletişim Teknolojisi 2G Teknolojisi GSM/GPRS, EDGE 3G Teknolojisi WCDMA/UMTS, HSPA+ 4G Teknolojisi LTE 4.5G

Detaylı

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Vodafone, Dünyanın Vodafone En dünyanın Büyük en Mobil büyük mobil Şirketidir iletişim şirketidir. VODAFONE VOice + DAta + telefone 1985 te İngiltere nin ilk cep

Detaylı

WiMAX: Diğer Genişbant Telsiz Erişim (GTE) Teknolojileri ile Karşılaştırılması

WiMAX: Diğer Genişbant Telsiz Erişim (GTE) Teknolojileri ile Karşılaştırılması WiMAX: Diğer Genişbant Telsiz Erişim (GTE) Teknolojileri ile Karşılaştırılması Müberra GÜNGÖR, Daire Başkanı M. Alper TEKİN, Bilişim Uzmanı Ramazan YILMAZ, Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

09.08.2011 TURKCELL. Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı. Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı

09.08.2011 TURKCELL. Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı. Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı 09.08.2011 TURKCELL Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı TURKCELL MOBİL PAZARDA LİDER Abone Pazar Payı(%) 56% 55% 56% 56% 56% 57% 56% 56% 55% 55% 55% 54% 54% 54% 27% 27%

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Mayıs 2010, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mayıs

Detaylı

Gelecek Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri: 3G, 4G ve Ötesi

Gelecek Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri: 3G, 4G ve Ötesi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Gelecek Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri: 3G, 4G ve Ötesi Hakkı Soy 1, Özgür Özdemir 2, Mehmet Bayrak

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Temmuz 2009, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Temmuz 2009, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 1. Çeyrek Ocak-Şubat-Mart Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Temmuz

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE DEVRE VE PAKET ANAHTARLAMALI DATA İÇİN GENİŞBAND-CDMA PERFORMANS TESTİ VE ÖLÇÜMLERİ

MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE DEVRE VE PAKET ANAHTARLAMALI DATA İÇİN GENİŞBAND-CDMA PERFORMANS TESTİ VE ÖLÇÜMLERİ MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE DEVRE VE PAKET ANAHTARLAMALI DATA İÇİN GENİŞBAND-CDMA PERFORMANS TESTİ VE ÖLÇÜMLERİ Vakkas ŞAHİN 1 Nursel AKÇAM 2 1 Telsim Telekomünikasyon A.Ş. 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ (15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı RG de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle değişmiş hali) 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı NİSAN 2008 TK-SAS-2008-2 İNGİLTERE Ofcom O2 nin 3G yükümlülüklerini karşıladığını

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/187 Gündem Konusu : Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN 1. TERİM VE KISALTMALAR ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN 2N 3N Ağırlayan İşletmeci AİH Ankesörlü Telefon Ankesörlü Telefon Hizmeti Arama Ofisi Hizmeti EGF Erişim Alanı (Kablosuz

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Rehberlik Hizmeti. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.08.2012 Karar No : 2012/DK-08/354 Gündem Konusu : Rehberlik Hizmeti. KARAR :Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri

Detaylı