DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"

Transkript

1 DÝSKÝ DÝYARBAKIR SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ

2

3 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü DİSKİ 2010 Yılı Faaliyet Raporu, DİSKİ Genel Kurulunun tarih ve 2011/4 nolu kararı ile kabul edilmiştir. DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toptancılar Sitesi Bitişiği, Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar / DİYARBAKIR Tel: 0 (412) (Pbx) Faaliyet Raporu

4 DÝSKÝ DÝYARBAKIR SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ

5 ÝÇÝNDEKÝLER

6 Değerli Diyarbakırlı Hemşehrilerim İnsan ve çevreye duyarlı hizmet anlayışımızla, yaşam kaynağı olan suyu, dünya standartlarında, kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir şekilde sizlere sunuyoruz Suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğu bilinci ile, hizmette kaliteden yana olup, kaynaklarımızı önceliklerimiz doğrultusunda en bilinçli bir şekilde kullanıyoruz Sosyal sorumluluğumuz gereği, diğer büyükşehirlere oranla düşük tuttuğumuz tarifemiz, merkezi idareden aldığımız sınırlı düzeydeki ödenekler ve kısıtlı bütçe olanaklarımızla, vatandaşlarımıza etkin ve verimli hizmet vermekteyiz. Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan şişelenmiş su kullanımına rağmen, şehrimizde standartlara uygun içilebilir ve kullanılabilir su teminini, kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Su yönetiminde demokratik ve katılımcı olmayı esas alan DİSKİ, her geçen gün genişleyen hizmet alanına, deneyimli ve başarılı ekipleri ile çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Su ve kanalizasyon çalışmalarında, yerindelik ilkesine uygun olarak, şehrin en uzak noktasına kadar hizmet sunmaktayız. Sınırlı kaynaklarla yerine getirdiğimiz su ve kanalizasyon hizmetlerini, siz yurttaşlarımıza eşit, adil ve en ucuz şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının takibi, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi, belirlenen stratejik plan doğrultusundaki, hedef ve amaçlarına uygun hareket ettiğinin göstergesi faaliyet raporlarıdır. Elinizde DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün, 2010 Yılı Faaliyet Raporu bulunmakta ve bu rapor yoğun çalışma dönemi sonucu, planladığımız hizmetlerin yaşam bulduğunun başarılı bir göstergesidir. Bu başarı, sadece DİSKİ de görev yapan yönetici ve personellerimizin değil, siz sevgili Diyarbakırlı yurttaşlarımızın da desteğiyle kazanıldı. DİSKİ Genel Müdürlüğünün, sizlerinde desteğiyle şehrimizi daha güçlü adımlarla geleceğe başarılı bir şekilde taşıyacağı ve yaşamımızı kolaylaştıracak daha birçok projeyi hayata geçireceği inancımla, En derin saygılarımı sunarım. Av. Osman BAYDEMİR Büyükşehir Belediye Başkanı

7 Sevgili Hemşehrilerim, DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz başarılı hizmetlerle bir faaliyet yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bu faaliyet raporu ile 2010 yılında sizlerin de katkısıyla yaptığımız hizmetleri ve yatırımları sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Sizlere daha kaliteli, hızlı ve sürekli hizmet verebilmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda tüm çalışma alanlarımızda çeşitli yatırımlar yaptık. Yıl içinde merkez ilçe ve bağlı köylere metre içmesuyu şebekesi döşemiş ve toplam içmesuyu şebekemiz metreye ulaşmıştır. Ayrıca metre kanalizasyon şebekesi döşeyerek toplamda metreye ulaşmış durumdayız. Çevre Bakanlığı na başvurusu 2006 da başlayan ve sekiz başlıktan oluşan 78 Milyon Avro lu proje paketi Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) ya alınarak 2009 da Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir yılında projelerin ihale süreci hazırlıkları tamamlanmıştır. Proje paketinin önemli başlıklarından biri de İleri Biyolojik Arıtma Tesisi dir. Bu tesisle mevcut fiziksel arıtma, iki adım öteye geçirilerek atıksu arıtımında en son teknoloji kullanılarak deşarj edilecektir. Bu da kadim Dicle nehrimizin kirletilmesini en aza indirerek korumuş olacaktır. Su Laboratuvarımız, uluslar arası analiz kriterlerine uygunluğunu başarıyla sağlayarak TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından, doğu ve güneydoğu bölgesinde akredite edilmiş tek laboratuvarı sizlerin hizmetine sunmanın büyük heyecanı içindeyiz. Bağlar merkez ilçemizde hizmet veren birimlerimize ait binamız onarılarak Bağlar Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve sizlere en yakın yerden, en hızlı hizmet verme hedefinde bir adım daha ileriye gidilmiştir. Ayrıca 5 tahsilat şubemizde de genel tadilat çalışması yapılarak sizlere en iyi koşullarda hizmet verebilmeyi hedefledik. Diyarbakır ın hizmet alanı genişledikçe hızlı kentleşmeyle birlikte 2010 sonu itibariyle abone sayımız yaklaşık e ulaşmış bulunmaktadır. Çalışmalarımızda çevreye verilen zararı anında gidermek ve yaptığımız çalışmalardan olumsuz etkilenmemiz için Asfalt Bakım Aracı ile Panelvan-Üst Yapı aracını makine parkımıza katmanın gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada kısaca özetlemeye çalıştığım hizmetlerimizle, suyun bir insan hakkı olduğu bilinciyle sizlere erişilebilir, yeterli ve en ucuz suyu sunmanın çabası içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle bu çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlarımızla birlikte şükranlarımı sunarım. Fahrettin ÇAĞDAŞ DİSKİ Genel Müdürü V.

8

9

10 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ MİSYONUMUZ Kentin gelişimine paralel olarak su temini ve dağıtımını yeterli ve sürekli bir şekilde kent halkının kullanımına sunmak, atıksuları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacı ile tesisler kurmak ve işletmek. VİZYONUMUZ Suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğu bilinci ile su ve kanalizasyon hizmetlerinde yüksek kalitede hizmet sunan, sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir kurum olmak Faaliyet Raporu 10

11 GENEL BİLGİLER TEMEL DEĞERLER S Dinamik, katılımcı, şeffaf bir yönetim tarzı, S İnsan ve çevre odaklı S Sağlıklı su ve çevre bilinci, S Kaliteden ödün vermeyen, S İddialı, etkin, verimli ve sürekli hizmet sunmak, DİSKİ nin tüm çalışanları, yasalar çerçevesinde belirlenen misyon ve kendisi için hedeflediği vizyon doğrultusunda kent halkına hizmet verirken, aşağıdaki temel ilkeler göre hareket etmektedir. İşbirliği ve Katılımcılık: İlgili paydaşların yönetim ve karar alma süreçlerinde işbirliği yapılarak, proje uygulama çabalarına katkı sunmak ve sahiplenmeyi sağlamak. Sosyal Sorumluluk: Topluma karşı sorumlu olmak, vatandaşa sürekli hizmet etmek ve faaliyetleri insan odaklı yürütmek. Çevreye Duyarlılık: Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilinciyle çalışmalarımızın tamamında çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirleri almak. Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi: Zamanı ve kaynakları akılcı, verimli ve ekonomik kullanarak yüksek katma değer üretmek. Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük: Güvenilir ve itibarı yüksek bir kurum olarak şeffaf ve hesap verilebilir olma. Bilimsellik ve Yenilikçilik: Bilgiye değer vererek değişime ve gelişime açık bir kurum olmak Faaliyet Raporu

12 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar DİSKİ nin görev, yetki ve sorumlulukları, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. DİSKİ nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir; 5216 Sayılı Büyükşehir Bel ediyesi Kanunu; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7/r maddesine göre, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak büyükşehir belediyesinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır sayılı kanunda DİSKİ nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır: a) İçme, kullanma endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım, onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak. d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kirala mak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DİSKİ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek Faaliyet Raporu 12

13 GENEL BİLGİLER B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Hizmet Binaları S Ana Hizmet Binası Şebeke Büyüklükleri ve Tesisler İçmesuyu İsale Hatları ve Şebekeler Dicle Barajı İsale Hattı: Diyarbakır da kullanılan içmesuyunun yaklaşık %85 i Dicle Barajı ndan sağlanmaktadır. Barajdan Arıtma Tesisine kadar ø2200, ø1800 ve ø1600 mm. lik çelik borulardan oluşan hattın uzunluğu m. dir. Gözeli İsale Hattı: Eskiden Diyarbakır ın içmesuyu ihtiyacının tümünün karşılandığı Gözeli Kaynağı ndan DY2.2 Deposuna kadar olan kısımda iki ayrı isale hattı inşa edilmiştir. Bunlardan biri ø800 mm. çapındaki çelik boru m. uzunluğunda ve diğeri ø1000 mm. çapındaki beton boru m. uzunluğundadır yılı sonu itibariyle m abone bağlantısı ve m. şebeke olmak üzere toplam m. içmesuyu hattına hizmet verilmektedir. Şebekedeki PE (Polietilen) borular m., çelik borular m., PVC borular m., çimento boru m., AÇB (Asbestli Çimento Boru) m. ve galvanizli boru m. dir. Bir program dahilinde AÇB boruların yerine PE Borular döşenerek tamamen kullanım dışı bırakılması hedeflenmektedir Faaliyet Raporu

14 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Yıllara Göre İçmesuyu Şebeke Miktarı (km.) Yıllara Göre çmesuyu ebeke Miktarı (km.) ebeke Uzunlu u Boru Türlerine Göre Şebeke Uzunlukları BORU TÜRÜ M KTAR (Metre) ORAN (%) ÇEL K BORU ,7 AÇB ,9 PVC ,9 PE ,9 BETON BORU ,7 GALVAN ZL ,0 TOPLAM ÇMESUYU EBEKES MEVCUT BORU METRAJI Sıra No Boru Çapı (mm) Boru cinsi Metraj Toplam 1 Ø2200 ÇB Ø1800 ÇB Ø1600 ÇB (Arıtma-Pompa) Ø1600 ÇB Ø1400 ÇB Ø1200 ÇB Ø1000 ÇB Ø800 ÇB Ø800 ÇB (Gözeli) Ø700 ÇB Ø600 ÇB Ø500 ÇB Ø400 ÇB Ø300 ÇB Ø200 ÇB Ø175 ÇB Faaliyet Raporu 14

15 GENEL BİLGİLER Sıra No Boru Çapı (mm) Boru cinsi Metraj Toplam 17 Ø80 ÇB Ø50 ÇB Ø500 PE Ø400 PE Ø355 PE Ø315 PE Ø280 PE Ø250 PE Ø225 PE Ø200 PE Ø180 PE Ø160 PE Ø140 PE Ø125 PE Ø110 PE Ø90 PE Ø75 PE Ø63 PE Ø50 PE Ø40 PE Ø32 PE Ø25 PE Ø225 PVC Ø160 PVC Ø150 PVC Ø140 PVC Ø125 PVC Ø100 PVC Ø90 PVC Ø75 PVC Ø63 PVC Ø600 AÇB TAHL YE Ø400 AÇB Ø350 AÇB Ø300 AÇB Ø250 AÇB Ø200 AÇB Ø150 AÇB Ø100 AÇB Ø1000 ÇB (Gözeli-çimento) TOPLAM: Faaliyet Raporu

16 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Abone Bağlantıları Ø 25 PE Ø 32 PE Ø 40 PE Ø 32 Galvanizli Toplam Tesisler S İçme suyu Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu S Atıksu Arıtma Tesisi 2010 Faaliyet Raporu ABONE EBEKE GENEL TOPLAM

17 GENEL BİLGİLER Su Depoları ve Kuyular S Kent merkezindeki su arzının sağlıklı yapılabilmesi amacıyla yapımı tamamlanmış depoların toplam rezervi 2010 yılı sonu itibariyle m3 tür. Depo Adı Hacim (m 3 ) Arıtma Tesisi TOK -1 (1. Etap) TOK -2 (Üçküyular) TOK -3 (Talaytepe) Toplam S Yeni mahallelerde (köy) toplam 44 adet ayaklı depo, 27 adet betonarme gömme depo bulunmaktadır. Depo Türü Miktar (Adet) Hacim (m 3 ) Ayaklı Depo Betonarme Gömme Depo Toplam S Bağlar ilçesinde 21, Kayapınar ilçesinde 18, Sur ilçesinde 27, Yenişehir ilçesinde 14 ve Gözeli su havzasında 18 su kuyusu olmak üzere toplam 98 su sondaj kuyusu ve kaynak bulunmaktadır. Terfi Merkezleri Talaytepe Terfi Merkezi: Şimdilik 6 gruplu olup 2 ayrı deponun su ihtiyacı karşılanmaktadır. DY.5.2 deposu m 3 kapasiteli olup 500 Evler ve Talaytepe civarındaki yüksek kotlu alanların içmesuyunu sağlamaktadır. Bu depo için her biri Q:244 lt/sn. olan 4 adet yatay milli pompa montajı yapılmıştır. Terfi yüksekliği: 37m. dir. Daha yüksek kottaki TOKİ-3 Deposu m 3 kapasiteli olup yüksek kotlardaki TOKİ konutlarının içmesuyu ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Bu depo için her biri Q:61 lt/sn. olan 2 adet yatay milli pompa montajı yapılmıştır. Terfi yüksekliği: 70 m. dir Bağıvar Terfi Merkezi: Dicle mahallesinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmış olan 4 adet sondaj kuyusundan sağlanan sular buradaki Toplama Odasında depolanmakta terfi merkezi aracılığıyla yüksek kottaki 700 m 3 kapasiteli BAG Depoya terfi edilmektedir. Her biri 15 lt/sn. kapasiteli 3 adet Yatay Milli pompa kullanılmaktadır. Terfi yüksekliği: 105 m. dir Faaliyet Raporu

18 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Araç Parkı Araç ve Makinesi Envanteri Kuruma Ait Kiralık Binek 8 23 Kamyonet Jeep 1 - Traktör 8 - Vidanjör 8 - Minibüs/Midibüs 5 12 Beko Loder 15 - Ekskavatör 1 - Kamyon 3 - Vinçli Kamyon 1 - Hidroliftli Kamyon 1 - Vinç 1 - Asfalt Silindiri 1 - Forklift 1 - Su Tankeri 1 - Kanal Görüntüleme Aracı 1 - Mobil Tahsilat Aracı 1 - Toplam Faaliyet Raporu 18

19 GENEL BİLGİLER 2- Örgüt Yapısı DİSKİ nin örgüt yapısını gösteren organizasyon şeması şöyledir: DİSKİ ORGANİZASYON ŞEMASI Faaliyet Raporu

20 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynaklarıdır. Bilginin çok hızla değişime uğradığı ve geçmiş yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayışı için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi vazgeçilmez olmuştur. Kurumumuz üretilen hizmetin en iyi şekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilgisayar ve yeni teknolojileri yakından takip etmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Otomasyon Sisteminde kullanılan programlar şunlardır: S Su tahakkuk ve Tahsilat Hizmetleri (Abone Yönetim Sistemi) S Taşınır Mal Yönetimi ve Analitik Bütçe Muhasebe, S İşçi ve Memur Bordro Hizmetleri, S E-DİSKİ (Diski Web Portalı) S Alo DİSKİ 185 Çağrı Merkezi S IVR Sesli Yanıt Sistemi ( ) S Araç Takip Sistemi S GİS SCADA (Coğrafi Bilgi Sistemi - Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) S Makine İkmal Otomasyon Sistemi Bu yazılımlar ile kurumda: 1. Kurum içi bilgisayar ağının işletilmesi, 2. DİSKİ nin internet hizmetlerinin yürütülmesi, 3. Analitik Bütçe ve Muhasebe uygulamalarının sağlanması, 4. Tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması, 5. Abonelerin su faturalarını bankalarda ödeyebilmeleri için Esnek Ödeme (istenilen anlaşmalı banka şubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi, 6.Resmi Kurumlara ait faturaların oluşturularak bildirilmesi, 7. Abonelerin su faturalarını internetten kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanması, 8. DİSKİ ye bağlı taşıtların bakım onarımın denetlenmesi ve takip edilmesinin sağlanması, 9. SCADA-GIS abone entegrasyonunun tamamlanması hedeflenmektedir Faaliyet Raporu 20

21 GENEL BİLGİLER Sistem Bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Otomasyon sistemi kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak sürekli güncellenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kurum ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. S STEM SUNUCULARI Sunucu Sayısı ntel Tabanlı Sunucu 10 Risc Tabanlı Sunucu IBM 2 Depolama IBM 1 Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir. Yönetim: Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalışan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir Faaliyet Raporu

22 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Yazılım alt yapısı Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan otomasyon sistemi mimarisi 3 katmanlı mimaridir. Sunucu sistemlerimizde AIX, Linux, Windows 2003 server işletim sistemleri kullanılmakta. PC ler de ise Windows XP, Vista ve Windows 7 işletim sistemleri kullanılmaktadır. Veritabanı yönetim sistemi Oracle veritabanıdır. Web tabanlı, platform bağımsız çalışabilen sözel bilgi sistemi mevcuttur. Telefon belediyeciliği ve internet belediyeciliği uygulamaları mevcuttur. Ayrıca kurumumuz internet sitesi salt bir web sitesi olmayıp portal olarak da hizmet vermektedir. Hizmet kapsamı olarak borç öğrenme, E-Fatura, E-Ödeme, E-İtiraz, Borç UYGULAMA YAZILIMINA A T SUNUCULAR Sunucu Sayısı Veri Tabanı Sunucusu 1 Uygulama Sunusu 1 Depolama IBM 1 Sorgulama ve Kredi kartı ile borç ödeme işlemleri yapılabilmektedir. Ağ (Network) Sistemi Kurumumuz merkez binasında faal çalışan lokal network tam anlamıyla 100 mbit çalışmakta, sunucuların tamamı merkezi network omurgasına 1000 mbit ile bağlıdır. Lokal ağımızda kurulu bulunan switchler omurga switchlere cat-6 kablolar vasıtasıyla 1000 mbit hızında bağlıdırlar. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde de % 90 seviyelerinde lokal network ağı kurulu durumdadır. Bu networklerde kullanılan switchlerin bir kısmı akıllı switchlerdir. Merkez binada kurulu bulunan lokal ağımızda akıllı switchler kullanılmaktadır. Network güvenliği için merkez binada iki adet firewall mevcuttur. Dış birimlerimizde de firewall koruması mevcuttur. Merkez bina ve 5 adet dış birimimizde internet erişimi mevcuttur. Ayrıca merkez bina ve ek bina olmak üzere tam yükte 3 saat besleme yapabilen toplam 170 Kva olmak üzere online çalışan üç adet, ve dış birimlerimizin tamamında değişik güç seviyelerinde 12 adet güç kaynağı mevcuttur. MEVCUT DONANIM L STES Bilgisayar 326 Yazıcı 140 Faks 10 Ploter Çizici 2 Fotokopi 3 El Bilgisayarı Faaliyet Raporu 22

23 GENEL BİLGİLER İnsan Kaynakları yıllarına ait personel durumu: Memur Sözle meli Personel Kadrolu çi Geçici çi Toplam Geçici çi 11,8% Memur 18,4% Sözle meli Personel 5,4% Kadrolu çi 64,5% Memur ve kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin kadro sınıflarına göre dağılımı: Kadro Sınıfı Dolu Bo Toplam G H AH TH SH YH Toplam Faaliyet Raporu

24 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Birimler Bazında Personel Dağılımı Birim Adı Memur Kadrolu Geçici Sözle meli Oran Toplam çi çi Personel % Özel Kalem ube Müdürlü ü ,7 Yazı leri ve Kararlar ube Md ,5 Tefti Kurulu Ba kanlı ı ,4 Hukuk Mü avirli i ,1 Basın Yayın ve Halkla l k. b. Md ,9 nsan Kyn. ve Des. Hiz. Dairesi B k ,5 Mali Hizmetler Dairesi B k ,6 Abone leri Dairesi B k ,3 Elek. Mak.ve Mlz. k. Dairesi B k ,9 Projeler Dairesi B k ,4 Bilgi lem Dairesi B k ,6 çme Suyu Dairesi B k ,7 Su Tesisleri Dairesi B k ,4 Kanalizasyon Dairesi B k ,2 Koruma ve Güvenlik ube Md ,9 Toplam Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı: Memur Kadrolu çi Geçici çi Sözle meli Personel Toplam % Yüksek Lisans ,9 Lisans ,3 Ön Lisans ,7 Lise ve Dengi Okul ,0 Ortaokul ,8 lkokul ,1 Okuryazar ,2 Toplam Okuryazar 3,2% lkokul 28,,1% Yüksek Lisans 1,9% Lisans 17,3% Ön Lisans 16,7% Ortaokul 11,8% Lise ve Dengi Okul 21,0% 2010 Faaliyet Raporu 24

25 GENEL BİLGİLER Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı: Hizmet Süresi Memur Kadrolu çi Geçici çi Sözle meli Toplam % 0 4 yıl ,6 5 9 yıl , yıl , yıl , yıl ,3 25 yıl ve üstü ,4 Toplam Ortalama hizmet süresi: 13 yıl yıl 10,3% 25 yıl ve üstü 6,4% 0 4 yıl 3,6% 5 9 yıl 6,4% yıl 34,0% yıl 39,2% Personelin yaş durumuna göre dağılımı: Ya Memur Kadrolu çi Geçici çi Sözle meli P. Toplam % , , , ,4 60 ve üstü 1 1 0,9 Toplam Personelin ortalama yaşı: Faaliyet Raporu

26 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ ,4% 60 ve üstüü ,9% 2,6% ,5% ,7% Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı: stihdam Türü Kadın Erkek Toplam Memur Sözle meli Personel Kadrolu çi Geçici çi Toplam Oran (%) 5,8% 94,2% DİSKİ hizmetlerini yerine getirirken bazı hizmetlerini, dışarıdan hizmet alımı (outsourcing) yoluyla yerine getirmektedir. Dışarıdan temin edilen hizmetlerde çalışan personel dağılımı şöyledir: Hizmet Alanı Sayaç Okuma, Açma-Kesme çmesuyu Hizmetleri Kanalizasyon Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Su Sa lı ı Hizmetleri Ula ım Hizmetleri Toplam Faaliyet Raporu 26

27 GENEL BİLGİLER 4- Sunulan Hizmetler DİSKİ nin sunduğu hizmetler aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir: Faaliyet Alanı Su Temini ve da ıtımı Kullanılmı sular ile ya ı sularının uzakla tırılması Tesislerin kurulması Abone Hizmetleri Mali Hizmetleri Tanıtım Hizmetleri Ürün/Hizmet çme suyunun elde edilmesi, da ıtımı ile ilgili tesislerin etüt ve projelendirilmesi Ham suyun yer altı ve yer üstü kaynaklarından sa lanması Ham suyun arıtılarak içme suyuna dönü türülmesi çme suyunun depolanması çme suyunun sürekli ve dengeli bir ekilde da ıtımı Atıksuların toplanıp arıtılarak do al ortama bırakılması ile ilgili tesislerin etüt ve projelendirilmesi Toplanan kullanılmı atıksuların arıtılarak do al ortama bırakılması Kamula tırma lemleri veya Kullanma Hakları Tesisi Ham suyun yer altı ve yer üstü kaynaklardan temini için gerekli tesislerin kurulması Ham suyun arıtılması için gerekli tesislerin kurulması çme suyunun da ıtımı için gerekli tesislerin kurulması Atıksuların toplanması için gerekli tesislerin kurulması Atıksuların arıtılması için gerekli tesislerin kurulması Abonelik hizmetleri Sayaç Okuma ve Kontrol Hizmetleri Sayaç Bakım ve Onarım Hizmetleri Abone tiraz, ikâyet ve Önerilerinin De erlendirilmesi Su Borcunun Tahsili Hizmetleri Gelir ve Giderlerin Kayıt Altına Alınması Ödemelerin Yapılması Bütçe Hazırlı ı ve Takibi Hizmetlerin Tanıtılması Yenilikler Hakkında Bilgilendirme Faaliyet Raporu

28 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİSKİ, hektarlık alan ve nüfusa hizmet vermektedir. Hizmet sınırları aşağıdaki harita da gösterilmiştir. 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim Yapısı DİSKİ nin yönetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarından oluşur. Genel Kurul: DİSKİ Genel Kurulu DİSKİ nin en üst karar organıdır. Büyükşehir Belediye Meclisinden oluşur. 5 yıl için seçilen toplam 30 üyelik meclis her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Yönetim Kurulu: Bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu nun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi ve İçişleri Bakanı nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atanacak olanların DİSKİ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Denetçiler: DİSKİ nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler DİSKİ nin 2010 Faaliyet Raporu 28

29 GENEL BİLGİLER çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı na sunulur. Ayrıca, Genel Kurul un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Genel Müdür ve Yardımcıları: Genel Müdür, Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlık dallarında en az 10 yıl çalışmış olması gerekir. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi ve üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile atanır. Genel Müdür Yardımcılarına bağlı Daire Başkanlıkları ve altında Şube Müdürlükleri ne bağlı Şeflikler ile yönetim kademesi tamamlanmaktadır. İç Kontrol Sistemi DİSKİ, iç kontrol sistemini 5018 sayılı Kanun hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uyumlu bir şekilde oluşturma, uygulama, izleme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. DİSKİ, İç Kontrol Standartları Eylem Planını, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberine göre hazırlayarak Maliye Bakanlığına göndermiştir. Eylem Planında yer alan çalışmaları 30/6/2011 tarihine kadar tamamlamayı öngörmektedir. DİSKİ de iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; S Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, S Varlık ve kaynakların korunmasını, S Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, S Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini, Sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak yürütülmektedir. DİSKİ de iç kontrol sistemi; üst yöneticiler, mali hizmetler birimi, iç denetim birimi ve tüm personeli içine almaktadır. DİSKİ deki iç kontrol sorumluluğu hiyerarşik olarak şöyledir: Genel Müdür ve Yardımcıları: Sistem kurma ve gözetim Harcama Yetkilileri: Uygulama ve ön mali kontrol Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları ve ön mali kontrol Muhasebe Yetkilisi: Ödeme kontrolü, kayıtların usulüne ve standartlara uygunluğu ve saydamlık Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama Yürütülmekte olan iç kontrolün bileşenleri şöyledir: S Kontrol Ortamı S Risk Değerlendirme S Kontrol Faaliyetleri S Bilgi ve İletişim S İzleme Faaliyet Raporu

30

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 1 2 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK 1 2 KAPAK KONULACAK 3 4 TAKDİM DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; Hayatın özü olan su, en önemli yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Tüm canlıların

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 13 ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.aski.gov.tr Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara 1 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 8 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 2 İcra eden, tatbik eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir. 4 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU RAPORU BENİM EN BÜYÜK ESERİM CUMHURİYETTİR. ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUHMURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI DR. U. ASIM GÜZELBEY GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra 1 2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3 4 Başkandan

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı