CentralControl CC31. İ letme Talimatı. Kontrol Santralı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CentralControl CC31. İ letme Talimatı. Kontrol Santralı"

Transkript

1 CentralControl CC31 tr İ letme Talimatı Kontrol Santralı A ağıdaki ki ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili ki ilere iletiniz! Bu talimat kullanıcı tarafından saklanmalıdır. Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße Sinn/Germany

2 İçindekiler Genel... 3 Garanti... 3 Teslimat kapsamı... 4 Güvenlik talimatı... 4 Amacına uygun kullanım... 5 Ölçüler... 6 Cihaz genel görünü ü... 6 Online dokümantasyon... 8 Çalı tırmaya hazırlık... 9 Ba langıç ekranı / standart ekran Adım adım i letmeye alma Dil ayarı Ağ ayarları Tarih / saat Hava durumu yöre ayarı Alıcıların tanıtılması Mekanların belirlenmesi Alıcıların mekanlara eklenmesi Grupların belirlenmesi Alıcıların gruplara tanıtılması Kullanım Alıcıların kullanımı Tüp motor alıcıları Kısıcı (reosta) alıcıları alter alıcıları Grupların kullanımı Geni letilmi konfigürasyon ve kullanım Batarya deği tirme Temizlik Teknik veriler Genel uyumluluk beyanı

3 Genel B-Tronic CentralControl ile motorları ve kontrol ünitelerini çift yönlü KNX radyo sinyalleri ve kontrol paleti Centronic I ve II ile kontrol edebilirsiniz. Bu cihazda ücretsiz / açık kaynak yazılım kullanılır. Kaynak kodu adresinden indirilebilir. İstendiği takdirde Becker-Antriebe kaynak kodunu maliyet fiyatına bir CDROM ile sunabilir. Bu konuda lütfen ile ileti ime geçiniz. Yazılımdaki sürekli güncellemeler nedeniyle cihazınıza ait ekillerde farklılıklar olabilir. Ancak bu farklılıklar açıklanan uygulama yöntemleri için önemsizdir. Cihazın kurulumunda ve ayarlanmasında lütfen bu montaj ve i letme talimatını dikkate alın. Piktogramların açıklaması DİKKAT DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye i aret eder. İKAZ İKAZ, maddi hasarlardan kaçınmak için alınan önlemlere i aret eder. Kullanıma yönelik önerilere ve diğer yararlı bilgilere i aret eder. Garanti Bu talimatımıza ve diğer direktiflerimize aykırı olarak yapılan yapısal deği iklikler ve hatalı kurulumlar kullanıcıların bedenine ve sağlığına ciddi zararlar verebilir, örneğin ezilmelere yol açabilir, bu nedenle yapısal deği iklikler yalnızca bizimle görü üldükten ve onayımız aldıktan sonra yapılabilir ve özellikle mevcut montaj ve i letim talimatındaki direktiflerimiz mutlaka dikkate alınmalıdır. Ürünlerin, öngörülmü kullanım amacı dı ında kullanımlarına müsaade edilmez. Ürün imalatçısı ve montajcı, ürünlerimizin kullanımı sırasında özellikle ürünün imalatı, kurulumu ve mü teri danı manlığı bakımından bütün gerekli yasal ve resmi yönetmeliklerin, özellikle de ilgili güncel EMV-yönetmeliklerinin gözetilmesine ve bunlara uyulmasına dikkat etmelidir. 3

4 B-Tronic CentralControl kontrol ünitesi WLAN USB bellek USB bellek Centronic USB bellek USB B-Tronic/KNX bellek (opsiyonel) ebeke adaptörü Kablosuz klavye Duvara montaj için tespit malzemesi İ letme Talimatı Teslimat kapsamı Güvenlik talimatı Genel açıklamalar Lütfen bu talimatı saklayın! Sadece kuru mekanlarda kullanın. Lütfen ba kalarını sistemin hareket alanından uzak tutun. Çocukları kontrol ünitelerinden uzak tutun. Ülkenizdeki yönetmeliklere uyun. Kontrol ünitesinin üzerine hiçbir nesne koymayın. Kontrol ünitesini kimyasal temizlik maddesi kullanmadan yumu ak, kuru ve hav bırakmayan bir bezle temizleyin. Dikkat Sistem bir veya daha çok verici tarafından kontrol ediliyorsa, i letme esnasında sistemin hareket alanı kullanıcı tarafından görünür olmalıdır. Örneğin folyo gibi ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun. Kötüye kullanma durumunda boğulma tehlikesi vardır. ebeke adaptörü ve ona bağlı fi yanarsa veya hasara uğrarsa kontrol ünitesini hemen kapatın. Hasar gören ebeke adaptörünü orijinal bir adaptörle deği tirin. Arızalı bir ebeke adaptörü hiçbir zaman onarılmamalıdır. Kontrol ünitesinin gövdesi hasar gördüğünde veya içine sıvı kaçtığında kontrol ünitesini hemen kapatın. 4

5 İkaz Kontrol ünitesi üzerine herhangi bir nesnenin dü memesine dikkat edin. Ekranı sert nesneler tarafından çizilmeye kar ı koruyun (örneğin yüzükler, tırnaklar, kol saatleri) Kontrol ünitesini ebeke adaptörüne bağlamadan önce kontrol ünitesi sıcaklığının ortam sıcaklığına ula masını bekleyin. Sıcaklık ve hava nemindeki büyük farklılıklar kontrol ünitesi içinde kısa devre olu turabilecek yoğu malara neden olabilir. Amacına uygun kullanım B-Tronic CentralControl sadece çift yönlü KNX radyo sinyalleri ve kontrol paleti Centronic I ve II ile buna uygun motorların ve kontrol ünitelerinin kontrolü için kullanılabilir. Bu kontrol ünitesi ile bir cihaz grubunu veya çok sayıda cihaz grubunu kontrol edebilirsiniz. Lütfen radyo sinyalli sistemlerin yüksek parazit riski bulunan alanlarda (örneğin hastaneler, hava alanları) kullanılmamasının gerektiğine dikkat edin. Uzaktan kumandanın sadece el vericisinin veya alıcının fonksiyon arızasının ki iler, hayvanlar ve nesneler bir risk olu turmadığı veya bu riskin diğer koruyucu donanımlarla kar ılandığı cihazlarda ve sistemlerde kullanılmasına izin vardır. İ letmeci, diğer telekomünikasyon ekipmanlarının ve terminal sistemlerinin parazitlerine kar ı koruma altında değildir (örneğin aynı frekans aralığında usulüne uygun olarak çalı tırılan radyo sinyalli sistemlere kar ı da koruma altında değildir). Radyo alıcısı sadece üretici tarafından izin verilen cihaz ve sistemlere bağlanmalıdır. Kontrol ünitesinin metal yüzeylere veya manyetik alanlar içine monte edilmemesine ve çalı tırılmamasına dikkat edin. Aynı frekans aralığında sinyal gönderen radyo sinyalli sistemler sinyalin alınması esnasında parazite neden olabilirler. Radyo sinyali eri im uzaklığının yasa koyucu ve yapılara ili kin yönetmelikler tarafından sınırlandırıldığına dikkat edilmelidir. 5

6 Ölçüler Bütün ölçüler mm olarak. 28, Cihaz genel görünü ü Bağlantılar / takma yuvaları ebeke bağlantısı 2. LAN bağlantısı 3. HDMI bağlantısı 4. AV bağlantısı 5. YUV bağlantısı 6. Serbest USB 2.0 bağlantısı 7. KNX çubuğu için USB bağlantısı 8. Centronic çubuğu için USB bağlantısı 9. Klavye çubuğu için USB bağlantısı 10. SD kartı için kart yuvası 11. İ letme durumu LED'i 6

7 Cihazın arka tarafı 1 2 B-Tronic CentralControl CC SSID: CC31-XXXX : WPACC31-YYY IP: IP MAC-ETH: b4:4a:bc:03:09:aa Serial: WLAN sinyal ebekesi (SSID) 2. WLAN ağ anahtarı (KEY) 7

8 Harici klavye Dokunmatik fare 2. AÇMA / KAPAMA alteri 3. Klavye 4. Fonksiyonsuz 5. I ık tu u 6. LED ı ığı 7. Batarya gözü 8. Klavye alıcı gözü 9. Batar gözü kapağı Online dokümantasyon Bu i letme talimatı yanında size ayrıntılı online dokümantasyon da sunuyoruz. Lütfen a ağıdaki İnternet sayfasını çağırın: 8

9 Çalı tırmaya hazırlık B-Tronic CentralControl'ü Cihaz genel görünü ü [} 6] uyarınca birlikte teslim edilen çubuklarla donatın. Çok sayıda görselle tirme olanakların mevcuttur: Televizyon veya ekran üzerinden PC, notebook veya tablet üzerinden Televizyon veya ekran üzerinden 1. B-Tronic CentralControl'ü HDMI veya AV kablosu ile televizyona veya ekrana bağlayın. 2. Önce güç kaynağı adaptörünü kontrol ünitesine bağlayın sonra adaptörü prize takın. Dikkat ebeke bağlantı kablosunu kimsenin üstüne basmayacağı veya takılıp dü meyeceği biçimde dö eyin. 3. Ba langıç ekranı / standart ekran [} 11] ekranı görünür. 4. Bu durumda diğer girdileri dahili veya birlikte teslim edilen harici klavye üzerinden girebilirsiniz. PC, notebook veya tablet üzerinden Çok sayıda olanak mevcuttur: WLAN Ethernet (Ethernet kablosu teslimat kapsamında değildir) WLAN B-Tronic CentralControl'ün konfigürasyon WLAN'ı (eri im noktası) girdi cihazına ilk bağlantıyı gerçekle tirir. 1. WLAN sinyal ağının (SSID) ve WLAN ağ anahtarının adını (KEY) not edin. Her ikisi de B-Tronic CentralControl'ün arka tarafında bulunur. 2. Girdi cihazınız üzerinden (PC, notebook veya tablet) kablosuz ağların görüntülenmesini sağlayın. 3. Mevcut bağlantılar listesinden daha önce not edilen WLAN sinyal ağını (SSID) seçin ve bağlantı isteğini ba latın. 4. Önceden not edilen WLAN ağ anahtarını (KEY) öngörülen alana girin ve B-Tronic CentralControl ile bağlantı kurun. WLAN bağlantısı sağlanıncaya kadar bekleyin. 5. Girdi cihazınız üzerinden tarayıcıyı açın. 9

10 6. Tarayıcının adres satırına a ağıdaki adresi girin: ve enter'le onaylayın. 7. Tarayıcınızda gösterim için 2 seçenek mevcuttur: Web arayüzü VNC arayüzü 8. VNC arayüzünü seçin. 9. Ba langıç ekranı / standart ekran [} 11] ekranı görünür. 10. imdi de Ağ ayarları [} 14] bölümünde açıklandığı gibi özel ağınıza ait ayarlamaları yapın. 11. Daha sonra girdi cihazınızı tekrar özel ağa ayarlayın. Ethernet (Ethernet kablosu teslimat kapsamında değildir) 1. B-Tronic CentralControl'ü Ethernet kablosu ile girdi cihazınıza (PC, notebook veya tablet) bağlayın. Ethernet bağlantısı sağlanıncaya kadar bekleyin. Dikkat Ethernet kablosunu kimsenin üstüne basmayacağı veya takılıp dü meyeceği biçimde dö eyin. 2. Girdi cihazınız üzerinden tarayıcıyı açın. 3. Tarayıcının adres satırına a ağıdaki adresi girin: ve enter'le onaylayın. 4. Tarayıcınızda gösterim için 2 seçenek mevcuttur: Web arayüzü VNC arayüzü 5. VNC arayüzünü seçin. 6. Ba langıç ekranı / standart ekran [} 11] ekranı görünür. 7. imdi girdi cihazınız üzerinden diğer girdileri girebilirsiniz. 10

11 Ba langıç ekranı / standart ekran Ana ekran alanı Ana ekran alanında saat, tarih ve gerektiğinde hava tahmini gösterilir. 2 Navigasyon ve durum alanı Navigasyon ve durum alanında güncel hava durumu, statü bilgileri ve tanıtılan alıcıların navigasyon elemanları gösterilir. 3 Saat / tarih Tarih ve saat gösterilir. Saat dijital veya analog biçimde gösterilebilir. 4 Hava Seçilen yörenin güncel hava durumu gösterilir. Hava ko ullarına ait verilerin gösterilmesi İnternet bağlantısı gerektirir. 5 Cihaz durum çubuğu Bu durum çubuğunda cihaza özgü çe itli fonksiyonlar gösterilir: Cihaz ebekeden besleniyor B-Tronic KNX bellek kartı cihazda var. B-Tronic KNX bellek kartı cihazda yok. Centronic RF bellek kartı cihazda var. Centronic RF bellek kartı cihazda yok. WLAN sinyal gücü 11

12 WLAN yok Kablolu ağ Kablolu ağ yok Eri im noktası mevcut Hata göstergesi 6 Ana navigasyon Bir güncelleme hazır Mavi üçgenlerle, ana ekran alanında yukarı veya a ağı kaydırma suretiyle daha ba ka içeriklerin görünebileceği gösterilir. Ana navigasyon bütün ekranlarda aynı biçimde görünür. Ana navigasyon a ağıdaki üç navigasyon alanından olu ur: Bu buton üzerine tıklayarak her zaman ba langıç ekranına geri dönersiniz. Bu buton üzerine tıklayarak alıcıların, mekanların, grupların ve senaryoların kumandasına eri irsiniz. Bu buton üzerine tıklayarak ayarlara eri irsiniz. Dil ayarı [} 13] Ağ ayarları [} 14] Tarih / saat [} 16] Hava durumu yöre ayarı [} 18] Alıcıların tanıtılması [} 20] Mekanların belirlenmesi [} 23] Alıcıların mekanlara eklenmesi [} 25] Grupların belirlenmesi [} 27] Alıcıların gruplara tanıtılması [} 29] Adım adım i letmeye alma 12

13 Dil ayarı 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Konfigürasyon» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon 2 Ayarlar Ev kurulumu Bir uygulama seçin Kameralar Radyo Sistem bilgisi 3 Konfigürasyon menü öğesinde lütfen «Dil ayarı»'nı seçin. Dil ayarı Konfigürasyon 3 Lütfen istediğiniz Ağ ayarları menü öğesini seçin Tarih / saat Hava durumu yöre ayarı Ekran ayarları 4 Dil menüsünde istediğiniz dili seçin. 5 Ye il kanca i areti ile girdinizi onaylayın ve menüden çıkın. Dil Almanca İngilizce Fransızca Lütfen istediğiniz 4 dili seçin Hollandaca İtalyanca 5 13

14 Ağ ayarları Ağa bağlanmadan da B-Tronic CentralControl'ün tam ev otomasyonu fonksiyonlarını devreye sokabilirsiniz. Ancak birkaç ek fonksiyonlar ve eri im olanakları bir ağ bağlantısı veya İnternet eri imi gerektirir. Bu fonksiyonlardan yararlanabilmek için lütfen B-Tronic CentralControl'ün ağınıza bağlı olduğundan, bir İnternet bağlantısının bulunduğundan ve saatin doğru ayarda olduğundan emin olun. Lütfen sözle me ko ullarına bağlı olarak İnternet sağlayıcınızın bunlar için ücret talep edebileceğini göz önünde bulundurun. 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Konfigürasyon» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon 2 Ayarlar Ev kurulumu Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 3 Konfigürasyon menü öğesinde lütfen «Ağ ayarları»'nı seçin. Dil ayarı Konfigürasyon Ağ ayarları 3 Lütfen istediğiniz menü öğesini seçin Tarih / saat Hava durumu yöre ayarı Ekran ayarları 14

15 4 Burada B-Tronic CentralControl adını deği tirebilirsiniz. 5 Eri im noktası seçme (B-Tronic CentralControl'ün yapılandırma WLAN'ı. sadece CC31'de mevcut) Ethernet (kabulolu ağ kurulumu) veya WiFi (WLAN / kablosuz ağ kurulumu). Ana bilgisayar adı CentralControl Ağ 4 Ağ Konfigürasyon Arabirim Erişim noktasının etkinleştirilmesi Ethernet 5 WiFi WiFi erişim verileri 6 SSID = Ağ kimliği (sadece WiFi / WLAN bağlantıları için gereklidir) SSID / ağ adı beckernet 6 Sadece ye il sembolle i aretlenmi ağlar seçilebilir. Manüel girdi Ağ Ağ seç 15

16 7 Anahtar = ifre (sadece WiFi / WLAN bağlantıları için gereklidir) Lütfen santralın sadece yönlendiricide WPA2 ifreleme açıksa WiFi / WLAN ile bir ağa bağlanabileceğini dikkate alın. Genelde özel ağlarda bir otomatik DHCP etkinle tirilmi tir. Eğer böyle değilse lütfen ağ yöneticinizden 9, 10, 11 ve 12 alanları için gerekli kayıtları öğrenin. Her yeni starttan sonra CentralControl'ün ba ka bir IP adresini kullanmasını önlemek üzere CentralControl'e sabit bir IP adresi verilmelidir. (8'de seçme = Manüel ve 9, 10, 11 ve 12 alanları için gerekli bilgilerin girilmesi. Konfigürasyon tamamlandıktan sonra verilerin bir kısmı «Sistem bilgileri» altında görülebilir. 13 Standart WLAN sürücü ile WLAN ağınıza bağlantı kuramıyorsanız, alternatif WLAN sürücüyü test edin. Sadece CC51'de mevcut. 14 Ye il kanca i areti ile girdilerinizi onaylayın ve menüden çıkın. Tarih / saat 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. Kod / şifre (PSK) 7 Ağ konfigürasyonu Otomatik (DHCP) 8 Manüel IP adresi 9 Ağ maskesi 10 Ağ geçidi 11 Ad sunucusu 12 WLAN sürücü versiyonu Değişiklik yeniden başlatmayı gerektiriyor Standart 13 Seçenek

17 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Konfigürasyon» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon 2 Ayarlar Ev kurulumu Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 3 Konfigürasyon menü öğesinde lütfen «Tarih / saat»'i seçin. Dil ayarı Konfigürasyon Ağ ayarları Lütfen istediğiniz menü öğesini seçin Tarih / saat 3 Hava durumu yöre ayarı Ekran ayarları 4 Lütfen saati İnternet üzerinden otomatik alma veya manüel girme seçimi yapın. Saat Tarih / saat Saatin ve tarih bilgilerinin otomatik alınması için santralın İnternet bağlantısına ihtiyacı vardır. Otomatik (NTP) Manüel Saat 4 Ayarlar 5 Saatin manüel ayarı. 5 Madde 4'te «Otomatik» seçildiyse bu menü öğesi atlanır. Tarih 6 6 Tarihin manüel ayarı. Saat formatı Madde 4'te «Otomatik» seçildiyse bu menü öğesi atlanır. 7 Saatin gösterileceği formatın ayarı. Tarih formatı 7 8 Tarihin gösterileceği formatın ayarı. 9 Saat diliminin ayarı. 10 Ye il kanca i areti ile girdinizi onaylayın ve menüden çıkın. Saat dilimi Berlin

18 Hava durumu yöre ayarı Hava ko ullarına ait verilerin gösterilmesi İnternet bağlantısı gerektirir. B-Tronic CentralControl üzerinde hava bilgilerinin tam ve doğru olarak gösterilebilmesi için hava bilgilerinin gösterilmesi gereken yörenin belirtilmesi gerekir. İstediğiniz yöre seçme listesinde bulunmuyorsa, lütfen en yakındaki büyük kenti seçin. 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Konfigürasyon» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon 2 Ayarlar Ev kurulumu Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 3 Konfigürasyon menü öğesinde lütfen «Hava durumu yöre ayarı»'nı seçin. Dil ayarı Konfigürasyon Ağ ayarları Lütfen istediğiniz menü öğesini seçin Tarih / saat Hava durumu yöre ayarı 3 Ekran ayarları 18

19 4 Hava bilgileri için güncel olarak ayarlanan yöre ekranda gösterilir. Yöre: 4 Hava 5 Ayarlanan yöreyi deği tirmek için adın yazılı olduğu alan üzerine tıklayın. Seçenekler Sinn, Germany 5 Hava durumu göstergesi yöresi Konum verilerinden al 6 İstediğiniz yöreyi girin. Lütfen ülkelere özgü özel karakterlerin kullanılamayacağını dikkate alın. Paris 6 Yöre ara Lütfen yöreyi girin Örnek: - München, Muenchen olur 7 - Orléans, Orleans olur 7 Lütfen ye il kanca i areti üzerine tıklayarak girdinizi onaylayın. 8 Girdiniz için birden fazla sonuç varsa olası yörelere ait bir seçme listesi gösterilir. 8 Bulunan yöreler Yörenizi seçin Burada istediğiniz yöreyi seçin. Astro fonksiyonunun gerçekle ebilmesi için CentralControl'ün konumu (bulunduğu yer) tam ve kesin olarak belirtilmelidir. Bu i lem konum menüsünde yapılır. 9 9 Ye il kanca i areti ile girdinizi onaylayın ve menüden çıkın. 10 Opsiyonel olarak hava durumu yöresini belirtilmi bulunan güncel konumdan alabilirsiniz. Bu i lem için «Konum verilerinden al» butonu üzerine tıklayın. 11 Lütfen ye il kanca i areti üzerine tıklayarak girdinizi onaylayın. Yöre: Paris Seçenekler Konum verilerinden al 10 Hava Hava durumu göstergesi yöresi 11 19

20 12 Santral hava durumu yöresini sizin girdiğiniz bilgilere göre kaydettikten sonra ekran otomatik olarak bir önceki menüye geri döner. Ağ ayarları Tarih / saat Konfigürasyon 12 Lütfen istediğiniz menü öğesini seçin Hava durumu yöre ayarı Konum Alıcıların tanıtılması 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Ev kurulumu» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon Ev kurulumu 2 Ayarlar Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 3 «Ev kurulumu» ekranında lütfen «Alıcılar» menü öğesini ba latın. Alıcılar 3 Kurulum Gruplar Lütfen bir fonksiyon seçin Senaryolar Mekanlar Zamanlayıcılar 20

21 4 Bir alıcı eklemek için lütfen [ + ] butonunu seçin. Motor Centronic Kısıcı (reosta) KNX Alıcılar Kurulum Alıcı seçin veya ekleyin Şalter KNX Priz şalteri KNX 4 Yeni bir alıcı için önce bir ad verilir. Alıcılara, bütün alıcıları ekledikten sonra bunları mekanlarınız arasında anlamlı biçimde dağıtmanıza yardımcı olacak adları vermeye dikkat edin. 5 Lütfen ad alanına dokunun. Alıcı adı: 5 Alıcı tipi: B-Tronic / KNX-RF Centronic Alıcı ekle Özelliklerin konfigürasyonu Cihaz tipi: Tüp motor / harici Tente Jaluzi Anahtarlama aktüat. Kısıcı aktüatör Ekran görüntüsü Güneşlik Tente ısıtma Kapı Kapı (impuls) Radyatör aktüatörü 6 Klavye açılır. Lütfen buraya yeni alıcının adını girin. Örneğimizde ad «Alıcı». 7 Ye il kanca i areti ile girdilerinizi onaylayın ve klavyeden çıkın. Alıcılar 6 Yeni alıcı Lütfen adı girin 7 21

22 8 Alıcı tipinin seçimi. Seçim için iki seçenek vardır: - B-Tronic / KNX (çift yönlü - geri bildirim fonksiyonlu) Alıcı adı: Alıcılar Alıcı tipi: Alıcı ekle Özelliklerin konfigürasyonu - Centronic (tek yönlü - geri bildirim fonksiyonsuz) B-Tronic / KNX-RF Centronic 8 Seçilen alıcı tipine bağlı olarak sadece belirli cihaz tipleri seçilebilir. Cihaz tipi: Tüp motor / harici 9 Cihaz tipi seçimi. Seçim için çok sayıda seçenek vardır. Tente Jaluzi Anahtarlama aktüat. «Kapı» ve «Kapı (impuls)» cihaz tiplerinde a ağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Tanıtılacak kapı motorunun fonksiyon kapsamına göre «Kapı» belirli YUKARI- STOP-A AĞI komutları ile kapı kontrolü için ve «Kapı (impuls)» impuls serisi (YUKARI-STOP-A AĞI-STOP vb.) kapı kontrolleri için seçilmelidir. Kısıcı aktüatör Ekran görüntüsü Güneşlik Tente ısıtma Kapı Kapı (impuls) Radyatör aktüatörü Ye il kanca i areti ile girdilerinizi onaylayın ve bir sonraki ekrana geçin. 11 Bu durumda alıcı tanıtıma hazır duruma getirilebilir. B-Tronic / KNX cihazlar: Lütfen alıcılara ili kin yöntem için tanıtılacak cihazın kullanma kılavuzuna bakın. Centronic cihazlar: Centronic tipi bir alıcı ancak ana vericisi ile tanıtıma hazır duruma getirildikten sonra tanıtılabilir. Bu konuda da daha ayrıntılı bilgi için ilgili alıcının kullanma kılavuzuna bakın. Alıcı ekle Alıcıyı tanıtıma hazır duruma getirin! Tanıtıma hazır duruma mı? Ye il kanca i areti ile girdilerinizi onaylayın ve bir sonraki ekrana geçin. 22

23 13 Ekrandaki tanıtım i leminin ba arılı biçimde yapıldığını bildiren bilginin yanında birçok alıcı doğru tanıtımın yapıldığını da onaylar. Bu genelde motorun «Klack» sesi ile veya alıcıdaki statü LED'inin yanıp sönmesi ile olur. Tanıtımını yaptığınız alıcının geri bildirim yapıp yapmayacağını veya yaparsa nasıl yapacağını ilgili alıcının ba vuru kitapçığında okuyabilirsiniz. Alıcı başarıyla tanıtıldı Tanıtma ve şimdi mekanlara ve gruplara eklenebilir. B-Tronic / KNX-RF Ye il kanca i areti ile girdilerinizi onaylayın ve menüden çıkın. Bu durumda motoru a ağıdaki tu larla test etmek üzere kontrol edebilirsiniz. A YUKARI tu u B STOP tu u C A AĞI tu u 15 Ye il kanca i areti ile test menüsünden çıkın. A B C Test B-Tronic / KNX-RF Yeni alıcı, alıcı seçme menüsünde görünür. Alıcılar 16 Alıcılar Kurulum Motor Centronic Alıcı seçin veya ekleyin Kısıcı (reosta) KNX Şalter KNX Mekanların belirlenmesi 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 23

24 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Ev kurulumu» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon Ev kurulumu 2 Ayarlar Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 3 «Ev kurulumu» ekranında lütfen «Mekanlar» menü öğesini ba latın. Alıcılar Kurulum Gruplar Lütfen bir fonksiyon seçin Senaryolar Mekanlar 3 Zamanlayıcılar 4 Bir mekan eklemek için lütfen [ + ] butonunu seçin. Oturma odası Mekanlar Mekan seçin veya ekleyin 4 5 Lütfen ad alanına dokunun. Yeni mekan 5 Lütfen adı girin 24

25 6 Klavye açılır. Lütfen buraya yeni mekanın adını girin. Örneğimizde ad «Yatak odası». Yatak odası 6 Yeni mekan Lütfen adı girin 7 Ye il kanca i areti ile girdilerinizi onaylayın ve klavyeden çıkın. 7 8 Yeni mekan, mekan seçme menüsünde görünür. Yatak odası Mekanlar Oturma odası Mekan seçin veya ekleyin 8 Alıcıların mekanlara eklenmesi 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Ev kurulumu» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon Ev kurulumu 2 Ayarlar Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 25

26 3 «Ev kurulumu» ekranında lütfen «Mekanlar» menü öğesini ba latın. Alıcılar Kurulum Gruplar Senaryolar Lütfen bir fonksiyon seçin Mekanlar 3 Zamanlayıcılar 4 Alıcıyı eklemek istediğiniz mekanı seçin. Örnek: Yatak odası Yatak odası Oturma odası 4 Mekanlar Mekan seçin veya ekleyin 5 Bu örnekte seçilen mekana (yatak odası) henüz bir alıcı atanmamı tır. Bu nedenle mekan içindeki alıcıların listesi bo tur. 6 Seçilen mekana bir alıcı eklemek için lütfen [ + ] butonunu seçin. 5 Yatak odası Alıcı seçin, ekleyin veya mekanı işleyin 6 7 imdi gösterilen listede henüz hiçbir mekana atanmamı, kullanılabilir bütün alıcılar görünür. İstenen alıcı üzerine dokunarak alıcıyı bu mekana ekleyin. Gruplar ve senaryolar da alıcılar listesinde bulunur ve aynen münferit alıcılar gibi mekanlara atanabilir. Şalter Motorlar Motor Centronic Kısıcı (reosta) KNX 7 Alıcı ekle Alıcıyı eklemek üzere seçin 26

27 8 Seçilen alıcı ( alter) imdi mekana (yatak odası) atanmı tır ve mekan içindeki alıcılar listesinde görünür. Şalter 8 Yatak odası Alıcı seçin, ekleyin veya mekanı işleyin Grupların belirlenmesi Bir «Grup», vericinin bir kanalında toplanan alıcı kümesidir. Bir grubun bütün alıcıları vericinin sinyallerine birlikte tepki verir. Ancak sadece aynı tür alıcıların bir grup içinde toplanabileceğine dikkat edilmesi önemlidir - örneğin panjur motorları veya anahtarlama alıcıları. 1 kanallı bir el vericisi de grupları kontrol edebilir, ancak bir el vericisi bir grubu kontrol edebilir. Çift yönlü cihazlardaki geri bildirim (pozitif/negatif) ancak son grup üyesi bir statü mesajı gönderdikten sonra yapılır. 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Ev kurulumu» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon Ev kurulumu 2 Ayarlar Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 27

28 3 «Ev kurulumu» ekranında lütfen «Gruplar» menü öğesini ba latın. Alıcılar Kurulum Gruplar Senaryolar 3 Lütfen bir fonksiyon seçin Mekanlar Zamanlayıcılar 4 Bir grup eklemek için lütfen [ + ] butonunu seçin. Şalter Motorlar Grupların konfigürasyonu Grup seçin veya ekleyin 4 5 Gruplar sadece aynı tip alıcılardan olu abilir. Lütfen yeni olu turulacak grup için istediğiniz alıcı tipini seçin. 6 Lütfen ad alanına dokunun. Ad 6 5 Tüp motor / harici Anahtarlama aktüat. Kısıcı aktüatör Grup ekle Ayarları uyarla 7 Klavye açılır. Lütfen buraya yeni grup adını girin. Örneğimizde ad «Yeni grup». 8 Ye il kanca i areti ile girdiğiniz adı onaylayın ve klavyeden çıkın. Yeni grup 7 Yeni grup Lütfen adı girin 8 28

29 9 Ye il kanca i areti ile yeni gruba ait girdilerinizi onaylayın ve menüden çıkın. Ad Grup ekle Yeni grup Ayarları uyarla Tüp motor / harici Anahtarlama aktüat. Kısıcı aktüatör 9 10 Yeni grup bütün grupların listesinde görünür. Gruplar ve senaryolar da alıcılar listesinde bulunur ve aynen münferit alıcılar gibi mekanlara atanabilir. Yeni grup Şalter Motorlar 10 Grupların konfigürasyonu Grup seçin veya ekleyin Alıcıların gruplara tanıtılması 1 Lütfen «Programlar ve ayarlar» butonuna basın. 1 2 «Programlar ve ayarlar» ekranında lütfen «Ev kurulumu» menü öğesini ba latın. Konfigürasyon Ev kurulumu 2 Ayarlar Bir uygulama Kameralar seçin Radyo Sistem bilgisi 29

30 3 «Ev kurulumu» ekranında lütfen «Gruplar» menü öğesini ba latın. Alıcılar Kurulum Gruplar 3 Lütfen bir fonksiyon seçin Senaryolar Mekanlar Zamanlayıcılar 4 Alıcı atamak istediğiniz grubu seçin. Örnek: «Yeni grup». Yeni grup 4 Grupların konfigürasyonu Şalter Grup seçin veya ekleyin Motorlar 5 Bu örnekte seçilen gruba (yeni grup) henüz bir alıcı atanmamı tır. Bu nedenle grup içindeki alıcıların listesi bo tur. Yeni grup Alıcı seçin 6 Gruba bir alıcı eklemek için lütfen [ + ] butonunu seçin. 5 veya ekleyin 6 7 imdi gösterilen listede bütün alıcılar görünür. İstenen alıcı üzerine dokunarak alıcıyı bu gruba ekleyin. Motorlar Motor Centronic Alıcı ekle Alıcıyı eklemek üzere seçin Motor B-Tronic 7 30

31 8 Seçilen alıcı (motor B-Tronic) imdi gruba (yeni grup) eklenmi tir ve grup içindeki alıcılar listesinde görünür. Motor B-Tronic 8 Yeni grup Alıcı seçin veya ekleyin 31

32 Alıcıların kullanımı Kullanım 1. «Evim» menüsüne eri mek için butonuna basın. 2. imdi de istediğiniz mekanı seçin. 3. Daha sonra kullanılacak alıcıyı seçin. 4. imdi alıcıyı kullanabilirsiniz. 5. Menüden çıkmak istiyorsanız butonuna basın. Tüp motor alıcıları B-Tronic alıcılarında güncel duruma ait bir geri bildirim alırsınız ve uygun bir hareket komutu verebilmek üzere durum göstergesinde istediğiniz pozisyona dokunmak olanağına sahipsiniz YUKARI tu u STOP tu u A AĞI tu u 1 Ara pozisyon 1 2 Ara pozisyon 2 Durum göstergesi 32

33 Kısıcı (reosta) alıcıları B-Tronic alıcılarında güncel duruma ait bir geri bildirim alırsınız ve uygun bir kısma komutu verebilmek üzere durum göstergesinde istediğiniz pozisyona dokunmak olanağına sahipsiniz YUKARI tu u STOP tu u A AĞI tu u 1 Ara pozisyon 1 2 Ara pozisyon 2 Durum göstergesi 33

34 alter alıcıları B-Tronic alıcılarında güncel duruma ait bir geri bildirim alırsınız. AÇIK tu u KAPALI tu u Durum göstergesi Grupların kullanımı Gruplar sadece aynı tip alıcılardan olu abilir. Gruplar da alıcılar gibi mekanlara eklenebilir 1. «Evim» menüsüne eri mek için butonuna basın. 2. imdi «Gruplar» düğmesine basın. 3. Daha sonra istediğiniz grubu seçin. 4. imdi grubu kullanabilirsiniz. Kullanım alıcı tipinde tanımladığı gibi olur. 5. Menüden çıkmak istiyorsanız butonuna basın. 34

35 Geni letilmi konfigürasyon ve kullanım B-Tronic CentralControl ev otomasyonunuza ait daha birçok ki isel ve rahat kullanım seçeneği sunar: Senaryoların olu turulması ve kontrolü Zaman kontrol fonksiyonları Tatil fonksiyonu İnternet radyo Güncelleme servisi Web kameralarının bağlantısı Hava durumu göstergesi ve hava tahmini Ev ağında diğer cihazlarla veya ev dı ındaki cihazlarla kullanım olanağı Bu ve benzeri daha birçok fonksiyonu, bunların ayar ve kumanda elemanlarını, CentralControl'ünüzün optimum konfigürasyonuna ait yararlı bilgileri ve ayrıntılı ve bol ekilli montaj bilgilerini ana sayfamızdan indirebilirsiniz: Batarya deği tirme Kullanım ömrünü tamamlamı bataryaları yönetmeliklere uygun olarak atın. Bataryaları sadece aynı tip bataryalarla (LR03; AAA) deği tirin. 1. Batarya gözü kapağını açın. 2. Bataryaları çıkarın. 3. Yeni bataryaları doğru konumda yerle tirin. 4. Batarya gözü kapağını kapatın. 35

36 Temizlik Cihazı sadece nemli bir bezle temizleyin. Yüzeye zarar verebilecek temizlik maddeleri kullanmayın. Teknik veriler Besleme gerilimi 230 V / 50 Hz Koruma sınıfı IP 20 İzin verilen ortam sıcaklığı ve nispi hava nemi Radyo sinyali frekansı CPU Bellek İ letme sistemi Ölçüleri (G x Y x D) %20 - %80 arasındaki nispi hava neminde (yoğu masız) 0 C C arası 868,3 MHz / 2,4 GHz ARM9 454 MHz 128 MB Linux 118 x 118 x 28,5mm Bağlantılar Entegre WLAN USB flash bellek USB-Centronic RF bellek kartı USB-KNX bellek kartı Ethernet IEEE802.11n WPA / WPA2 1 GB 868,3 MHz 868,3 MHz 10 / 100 Mbit, Standart RJ-45 HDMI Kulaklık 3,5 mm jak Radyo sinyali maksimum eri im mesafesi bina yanında ve bina içinde 25 m'ye kadar ve açık alanda 350 m'ye kadar. 36

37 Genel uyumluluk beyanı Becker-Antriebe GmbH firması, B-Tronic CentralControl CC31 cihazının R&TTE 1999/5/AT sayılı yönergenin temel gerekliliklerine ve diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. A ağıdaki ülkelerde kullanılmak üzere tasarlanmı tır: AB, CH, NO, IS, LI Teknik deği iklik hakları saklıdır 37

38 38

39 39

40

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar

Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar Montaj için bu kullanma talimatını her zaman içindekiler listesi üzerinden gerekli bilgileri konulara göre okuyabilecek şekilde bölümlere ayırdık. Uyarı Seyir için ayrıntılı

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B42L 8532 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu B42L 8532 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu B42L 8532 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi

Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi KULLANIM KILAVUZU Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi Tek renkli Lazer Yazıcı Bu yazıcıyı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye edilir Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar patriot Bu kullanma kılavuzu Piranha Patriot için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2010 Piranha. Tüm hakları

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu

DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu DWH SERİSİ VİDEO GÜVENLİK SİSTEMİ Kurulum ve İşletim Kullanma Kılavuzu Model: CS89T Versiyon 1.0 Bu kılavuz ileride başvurmak üzere saklanmalıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 LÜTFEN BAŞLAMADAN ÖNCE OKUYUN...

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

Kablosuz APP Kamera. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP. Sürüm 1.0

Kablosuz APP Kamera. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP. Sürüm 1.0 Kablosuz APP Kamera Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP Sürüm 1.0 BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN. Son teknoloji WAPP kamera

Detaylı

Kablosuz Dijital Video Kaydedici

Kablosuz Dijital Video Kaydedici Kablosuz Dijital Video Kaydedici Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Model: WDVR740S Sürüm 1.0 BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN.

Detaylı

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR7837 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Ocak 2013 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC nizin

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

Türkçe. Kullanıcı Kılavuzu. ET1612I Serisi

Türkçe. Kullanıcı Kılavuzu. ET1612I Serisi Kullanıcı Kılavuzu ET1612I Serisi TR7574 Birinci Sürüm V1 Ağustos 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

Kullanım kılavuzu 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300

Kullanım kılavuzu 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Kullanım kılavuzu 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300 İçindekiler 1 Yeni TV'im 10.3 Kayıt 4 11 Kaynaklar 1.1 Smart TV 4 1.2 Uygulama galerisi

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 31 Çevresel Bilgi... 32 TV - Özellikler... 33 TV nin Görüntülenmesi... 33 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 33 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi...

Detaylı

Sayısal Video Kayıt Cihazı

Sayısal Video Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. MODELS LRD5160 Serileri LRD5080 Serileri 1209 (V1.0)

Detaylı

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu BASIC-Terminal TOP Tarih: V5.20130422 30322521-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu COMFORT-Terminal Tarih: V5.20130422 30322527-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman Telif

Detaylı

İÇINDEKILER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR G48-L-6532 4B İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 5 GENEL BİLGİLER 5 Televizyon setinizin benzersiz

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR. www.lg.com MFL68521506 (1.1)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR. www.lg.com MFL68521506 (1.1) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D723TR MFL68521506 (1.1) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Uzaktan Kumanda... 5 Bağlantılar...

Detaylı

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat.

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat. Ticari markalar AUTEL MaxiSysTM, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiTPMS, MaxiVideoTM, MaxiRecorder ve MaxiCheckTM AUTEL akıllı technology Co, Ltd, Çin, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer markalar

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanma kılavuzu

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanma kılavuzu LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Kullanma kılavuzu Giriş Giriş Sayın müşterimiz, Sayın müşterimiz, Brand Variabel Bu cihazı satın alarak, PHILIPS markasının

Detaylı

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D

AĞ VİDEO KAYDEDİCİ. Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D AĞ VİDEO KAYDEDİCİ Kullanım Kılavuzu SRN-470D/1670D Ağ Video Kaydedici Kullanım Kılavuzu Telif hakkı 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Ticari marka Samsung Techwin Co., Ltd.'in tescilli

Detaylı