Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BOSCH HBC36D754B için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BOSCH HBC36D754B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu BOSCH HBC36D754B Kullanma kılavuzu BOSCH HBC36D754B Kullanma talimati BOSCH HBC36D754B Kullanıcı kılavuzu BOSCH HBC36D754B Kullanıcı el kitabı BOSCH HBC36D754B Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

2 Manuel özet:..9 Su sertlik derecesinin ayarlanması letime alma... 9 Aksesuar ön temizli i...9 Ya filtresinin yerle tirilmesi Cihazın kumanda edilmesi Su haznesinin doldurulması...

3 10 Cihazın açılması... Alarmın ayarlanması.. 12 Sürenin ayarlanması Biti zamanının ileri alınması Saatin ayarlanması...

4 13 Otomatik program Program ayarlanması Programlarla ilgili uyarılar Program tabloları Hafıza Hafızanın kaydedilmesi...

5 Hafızanın ba latılması Çocuk emniyeti Çocuk emniyetinin devreye alınması Çocuk emniyetinin devre dı ı bırakılması. 19 Temel ayarlar Otomatik kapama...

6 . 19 Bakım ve Temizlik Temizlik malzemeleri..20 Temizleme yardımı Kireç giderme Cihaz kapısının sökülmesi ve takılması Kapak camlarının temizlenmesi Ayakların temizlenmesi.

7 ..23 Arıza durumunda ne yapmalı? Pi irme alanı lambasının de i tirilmesi.25 Kapak contasının de i tirilmesi Mü teri Hizmetleri E numarası ve FD numarası Çevre koruma...

8 .. 26 Çevrenin korunması kurallarına uygun imha Enerji tasarruf önerileri Tablolar ve tavsiyeler Buharda pi irme...27 Sıcak hava Kombi i letimi..

9 ..27 Sebze Garnitürler ve baklagiller 28 Kümes hayvanı ve et..29 Balık Etin hassas pi irilmesi...

10 .31 Sufle, çorba kaseleri Tatlılar, komposto Pasta ve kek. 32 Yiyecekleri tekrar ısıtma.34 Buz çözme...

11 34 Hamurun mayalanması...34 Suyunu çıkarma Konserveleme Dondurulmu ürünler Test yemekleri Produktinfo Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: ve Online-Ma aza: EEE Yönetmeli ine Uygundur. PCB içermez. 3 Önemli güvenlik uyarıları Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu ekilde cihazı güvenli ve do ru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya ba ka birisinin kullanımı için kullanım

12 ve montaj kılavuzunu muhafaza ediniz. Bu cihaz yalnızca montaj için tasarlanmı tır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alınız. Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz ba lantısı yapılmamalıdır. Sadece e itimli bir uzman soket olmadan cihazların ba lantısını yapabilir. Yanlı ba lantı nedeniyle hasar ortaya çıkması durumunda cihaz garanti kapsamı dı ında kalır. Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmı tır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Cihaz çalı ırken dikkatli olunuz. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız. Bu cihaz 8 ya ından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip ki iler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi ki iler tarafından ancak sorumlu bir ki inin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmi olması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 8 ya ından büyük çocuklar denetim altında yapabilir. 8 ya ından küçük çocukları cihazdan ve ba lantı kablosundan uzak tutunuz. Aksesuarı her zaman pi irme alanının içine do ru olacak ekilde itiniz. Kullanım kılavuzundaki Aksesuar Açıklaması bölümüne bakınız. Yangın tehlikesi! Pi irme alanında bekletilen, yanıcı nesneler tutu abilir. Yanıcı nesneleri kesinlikle pi irme alanında muhafaza etmeyiniz. Cihazdan duman geliyorsa kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı kapatınız ve elektrik fi ini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Y ang ın tehlikesi! Cihaz kapısının açılması sırasında bir hava akımı ortaya çıkar. Pi irme ka ıdı ısıtma elemanlarına temas edebilir ve tutu abilir. Ön ısıtma sırasında pi irme ka ıdını kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele koymayınız. Pi irme ka ıdının üzerine daima bir kap veya kek kalıbı koyunuz. Sadece gerekli alana pi irme ka ıdı seriniz. Pi irme ka ıdı aksesuarın üzerinde olmamalıdır. Yanma tehlikesi! Cihaz çok sıcak. Kesinlikle sıcak pi irme alanının iç yüzeylerine veya ısıtıcı elemanlara dokunmayınız. Cihaz daima so umaya bırakılmalıdır. Çocukları uzak tutunuz. Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak aksesuar veya kapları daima bir mutfak eldiveniyle pi irme alanından çıkartınız. Alkol buharı sıcak pi irme alanında tutu abilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek oranda alkollü içeceklerle yemekler hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanınız. Cihaz kapısını dikkatlice açınız. Çalı ma sırasında sıcak buhar çıkı ı olabilir. Havalandırma bo luklarına temas edilmemelidir. Çocukları uzak tutunuz. Ha lanma tehlikesi! Çalı tırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerlere dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz. Pi irme alanındaki su nedeniyle sıcak su buharı ortaya çıkabilir. Kesinlikle sıcak pi irme alanına su püskürtmeyiniz. Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkı ı olabilir. Sıcaklık durumuna göre buhar görünmeyebilir. Açarken cihazın çok yakınında durmayınız. Cihazın kapa ını dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz. Buharla ma kabındaki su cihaz kapatıldıktan sonra hala sıcaktır. Buharla ma kabı cihaz kapatıldıktan hemen sonra bo altılmamalıdır. Temizlemeden önce cihaz so umaya bırakılmalıdır. Pi irme kabının çıkartılması sırasında sıcak sıvı sıçrayabilir. Sıcak pi irme kapları sadece fırın eldiveni kullanılarak dikkatlice çıkartılmalıdır. Yanma tehlikesi! Yanma tehlikesi! Yanma tehlikesi! Ha lanma teh likesi! Ha lanma teh likesi! Ha lanma teh likesi! Ha lanma teh likesi! 4 Yaralanma tehlikesi! Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir. Cam kazıyıcı, keskin veya a ındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız. Yanıcı sıvılar sıcak pi irme alanında tutu abilir (alev alma). Yanıcı sıvılar (örn alkollü içecekler) su haznesine doldurulmamalıdır. Su haznesine sadece su veya tarafımızca tavsiye edilen kireç sökücü çözelti doldurulmalıdır. Elektrik çarpma tehlikesi! Usulüne aykırı onarımlar tehlike te kil ere, a ırlık vb. için de erler de i tirilir. Konumunu de i tirmek için döner dü menin üzerine bastırınız Hafızanın kaydedilmesi ve ça rılması (bkz. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

13 bölüm: Hafıza) Aydınlatmanın açılması ve kapatılması Devreye alınan cihaz: Güncel bilgilerin sorgulanması Devre dı ı bırakılan cihaz: Temel aayrların seçilmesi (bkz. bölüm: Temel ayarlar) Zaman fonksiyonunun seçilmesi (bkz. bölüm: Zaman fonksiyonları) Çocuk emniyetinin devreye alınması ve devre dı ı bırakılması (bkz. bölüm: Çocuk emniyeti) Ba lat/beklet tu u Kısa süreli basma: Pi irme i letiminin ba latılması ve kesilmesi (bekletme) Uzun süreli basma: Pi irme i letiminin sonlandırılması Döner dü me Döner dü me ile tüm önerilen de erleri ve ayar de erlerini de i tirebilirsiniz. Ayarlama alanındaki parantez hangi de eri de i tirebilece inizi gösterir. Döner dü me indirilebilir. Konumunu de i tirmek için döner dü meye bastırınız. Ekran Ekran farklı alanlara bölünmü tür: 1. satır = Isıtma türü göstergesi 2. satır = Sıcaklık göstergesi 3. satır = Saat göstergesi 'lpsihq & Navigasyon tu ları ve ile bir satırdan di erine geçersiniz. Mevcut durumda içinde bulunulan satır, sol ve sa da parantezlerle gösterilir. Parantez içindeki de eri döner dü meyle de i tirebilirsiniz. 6 Sıcaklık kontrolü Sıcaklık kontrolün&uumlada ve üstte olmasına dikkat ediniz. Aksesuar Sadece birlikte teslim edilen veya mü teri hizmetleri tarafından satılan aksesuarları kullanınız. Bunlar özellikle cihazınıza göre yapılmı tır. Cihazınız a a ıdaki aksesuarlarla donatılmı tır: Tel ızgara Kap, pasta ve sufle kalıpları için ve kızartma için Pi irme kabı, delikli, GN, 40 mm derinlik Sebzelerin buharda pi irilmesi için, taneli meyvelerin suyunun çıkarılması ve buzlarının çözülmesi için Pi irme kabı, deliksiz, GN, 40 mm derinlik Pirinç, baklagiller ve tahıl pi irme Pi irme kabı, delikli, GN, 40 mm derinlik Bütün balı ın veya büyük miktarda sebzenin buharda pi irilmesi için, küçük taneli meyvelerin suyunun çıkarılması için vb. Pi irme kabı, deliksiz, GN, 28 mm derinlik (fırın tepsisi) Tepsi kekinin pi irilmesi ve buharlı pi irme sırasında damlayan su buharının yakalanması için Ya filtresi pi irme alanı arka duvarındaki vantilatörü kire kar ı korur (örn. kızartma sıçramaları) D D Pi irme kabını yerle tirirken kilit mandalının (a) a a ıya bakmasına dikkat ediniz. D D Pi irme alanı Pi irme alanında dört yerle tirme yüksekli i var. Yerle tirme yükseklikleri a a ıdan yukarıya do ru sayılır. <Dđ ILOWUHVL $NVHVXDU $NVHVXDUODU Dikkat! Hiçbir eyi do rudan pi irme alanının tabanına yerle tirmeyiniz. Fırın zemini üzerine alüminyum folyo sermeyiniz. Isı sıkı ması cihaza hasar verebilir. Pi irme alanı tabanı ve buharla ma kabı daima bo bırakılmalıdır. Kapları daima tel ızgaranın üzerine veya delikli pi irme kabının içine yerle tiriniz. Yerle tirme yükseklikleri arasına aksesuar koymayınız aksi takdirse sıkı abilir. Özel aksesuarı mü teri hizmetlerinden, bayilerden veya internetten temin edinebilirsiniz. Bilgi: Pi irme kapları, fırın çalı ır durumda iken bükülebilir. Bu durumun nedeni, aksesuara ili kin büyük sıcaklık farklarıdır. Bu durum, aksesuarın sadece bir parçası dolu iken veya pizza benzeri derin dondurulmu yiyecek aksesuara yerle tirildi inde ortaya çıkabilir. Tekrar so udu unda deformasyon kaybolur. Bunun fonksiyon üzerinde bir etkisi yoktur. %XKDUODņPD NDE 7DQN KD]QHVL 6X KD]QHVL LOH Aksesuarın yerle tirilmesi Aksesuar, bir geçme fonksiyonuyla donatılmı tır. Geçme fonksiyonu, çıkartma sırasında aksesuarın devrilmesini engeller. Devrilme korumasının çalı ması için aksesuar, pi irme alanına do ru ekilde yerle tirilmelidir. 8 Özel aksesuarlar Di er aksesuarları yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz: Aksesuar Pi irme kabı, deliksiz, GN Pi irme kabı, delikli, GN Pi irme kabı, deliksiz, GN (fırın tepsisi) Pi irme kabı, deliksiz, GN Pi irme kabı, delikli, GN Porselen kap, deliksiz, GN Sipari numarası, 40 mm derinlik HEZ36D453, 40 mm derinlik HEZ36D453G, 28 mm derinlik HEZ36D452, 40 mm derinlik HEZ36D153, 40 mm derinlik HEZ36D153G HEZ36D353P Aksesuar Porselen kap, deliksiz, GN Tel ızgara Rosto seti Temizleme süngeri Kireç sökücü Petek yapılı mikrofiber bez Sipari numarası HEZ36D153P HEZ36DR4 HEZ36DB Pi irme kapları, fırın çalı ır durumda iken bükülebilir. Bu durumun nedeni, aksesuara ili kin büyük sıcaklık farklarıdır. Bu durum, aksesuarın sadece bir parçası dolu iken veya pizza benzeri derin dondurulmu yiyecek aksesuara yerle tirildi inde ortaya çıkabilir. lk kullanımdan önce Bu bölümde ilk kullanım öncesinde hangi adımların gerekli oldu unu ö reneceksiniz: Saatin ve dilin ayarlanması Su sertlik derecesinin ayarlanması letime almanın ba latılması Aksesuarların ön temizli i Ya filtresinin takılması 2. tu una, göstergede Dilin seçilmesi yazısı görünene kadar basılı tutunuz. 3. "Su sertlik derecesi" görünene kadar tu una basınız. Ekranda 2-orta i aretlenmi. 4. Döner dü me ile su sertlik derecesini de i tiriniz. Olası de erler: Yumu atılmı 1-yumu ak 2-orta 3-sert 4-çok sert 5. Temel ayarlardan çıkmak için I II III IV tu una basınız. Saatin ve dilin ayarlanması Elektrik ba lantısından sonra ekranda Saatin ayarlanması görüntülenir. Saati ve ihtiyaç durumunda ekran için dili ayarlayınız. 8KU]HLW HLQVWHOOHQ 2EHU8QWHUKLW]H 8KU]HLW & PLW VFKOLHHQ 1. Döner dü me ile güncel saati ayarlayınız. 2. De i iklik kaydedilir. letime alma lk kullanım öncesinde bo cihazı 20 dakika boyunca 100 C sıcaklıkta Buharda pi irme ısıtma türünde ısıtınız. Bu süre zarfında cihaz kapa ını açmayınız. Cihaz kalibrasyonu otomatik olarak yapılır (bkz. bölüm: Otomatik kalibrasyon). 1. Cihazı açmak için tu una basarak Dil seçimi ne geçebilirsiniz. 30 farklı dil mümkündür. tu una basınız. Yakl. 4 saniye sonra Sıcak hava ısıtma türü görünür. Su haznesinin doldurulması). lk kullanımdan önce hazne kapa ındaki contayı biraz suyla ıslatınız. 3. Döner dü me ile istedi iniz dili ayarlayınız. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

14 4. 2. Su haznesinin doldurulması ve içeri sürülmesi (Bkz. bölüm: tu una basınız. Saat ve dil ayarı devreye alındı. Güncel saat görüntülenir. Su sertlik derecesinin ayarlanması Belirli aralıklarla cihazınızın kirecini gideriniz. Ancak bu ekilde hasarları önleyebilirsiniz. Kireç giderme i lemi gerekliyse cihaz bunu size otomatik olarak gösterir. Su sertlik derecesi orta olarak önceden ayarlanmı tır. Suyunuz daha yumu ak veya sertse de eri de i tiriniz. Su sertli ini teslimatta birlikte verilen test eridi ile kontrol edebilirsiniz veya su irketinden sorabilirsiniz. Suyunuz çok kireçliyse, yumu atılmı su kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Sadece yumu atılmı su kullanmanız durumunda kireç gidermeye gerek kalmaz. Bu durumda su sertlik derecesinin yumu atılmı " olarak de i tiriniz. Cihaz kapalıyken temel ayarlarda su sertlik derecesini de i tirebilirsiniz. 1. Cihazı kapatmak için gerekirse 3. Buharda pi irme" görününceye kadar döner dü meyi çeviriniz. 4. tu una basınız. Cihaz 100 C'ye ısınır. 20 dakikalık süre ancak ayarlanan sıcaklı a ula ıldıktan sonra i lemeye ba lar. Bu süre zarfında cihaz kapa ını açmayınız. Pi irme i lemi otomatik olarak sonlandırılır ve bir sinyal duyulur. tu una basınız. Cihaz so uyuncaya kadar cihaz kapısını biraz aralık bırakınız. 5. Cihazı kapatmak için Aksesuar ön temizli i lk kullanımdan önce aksesuarları bula ık deterjanı ve bula ık bezi ile iyice temizleyiniz. tu una basınız. 9 Ya filtresinin yerle tirilmesi Teslimatta birlikte verilen ya filtresini pi irme alanının arka panelindeki sıcak hava ızgarasına yerle tiriniz. Her türlü kullanımda ya filtresini pi irme alanında bırakınız. kancaları a a ı bakacak ekilde bula ık makinesine yerle tiriniz. Fazla kirlenmeye neden olan her pi irme i leminden sonra ya filtresini sıcak deterjanlı su ile veya bula ık makinesinde temizleyiniz. Yaralanma tehlikesi! Ya filtresinin kancasından yaralanabilirsiniz. Ya filtresini dikkatli bir ekilde temizleyiniz. Ya filtresini sadece asma Cihazın kumanda edilmesi Bu bölümde, su haznesini nasıl dolduraca ınızı cihazı nasıl açaca ınızı ve kapataca ınızı her kullanımdan sonra nelere dikkat etmeniz gerekti ini okuyacaksınız. ayarlama önerilerini nasıl kullanaca ınızı ö reneceksiniz 4. Su haznesini dayana a kadar tamamen içeri itiniz (Resim C). & ' Su haznesinin doldurulması Cihazın kapa ını açtı ınızda sa da su haznesini görürsünüz. Dikkat! Uygun olmayan sıvıların kullanımı sonucunda cihaz hasarları Sadece taze ebeke suyu, yumu atılmı su veya i e suyu kullanınız. ebeke suyunuz çok kireçliyse size yumu atılmı su öneririz. Damıtılmı su, a ırı klor içeren musluk suyu (> 40 mg/l) veya ba ka sıvılar kullanmayınız. ebeke suyunuzla ilgili bilgileri su arıtma ve da ıtma tesisinizden ö renebilirsiniz. Su sertli i birlikte verilen test eridiyle kontrol edebilirsiniz. Su haznesini her çalı madan önce doldurunuz: 1. Cihazın kapa ını açınız ve su haznesini çıkarınız (Resim A). 2. Su haznesini maks. i aretine kadar so uk su ile doldurunuz Hazne, tank haznesiyle biti ik olmalıdır (Resim D). Cihazın açılması Bilgi: Pi irme kabını ve tel ızgarayı her zaman normal kullanım pozisyonunda (ters de il) kullanınız. 1. Cihazı açmak için tu una basınız. Ekranda yakl. 4 saniye boyunca tu tanımı görünür. Daha sonra ekran otomatik olarak Isıtma türleri" menüsüne geçer. Veya do rudan "Isıtma türleri" menüsüne geçmek için tu una basınız. (Resim B). 2. Döner dü me ile diledi iniz ısıtma türünü ayarlayınız. $ %,V WPD WUOHUL hvw$ow V WPD 6 FDN KDYD & & PD[ 3. tu una basınız. Tavsiye edilen sıcaklık i aretlenmi tir. 3. Hazne kapa ı yerine oturuncaya kadar kapatılmalıdır Döner dü me ile istedi iniz sıcaklı ı ayarlayınız. Cihazın kapatılması Ha lanma tehlikesi! Cihazın kapa ını açarken sıcak buhar çıkabilir. Pi irme i letimi sırasında veya sonrasında cihaz kapa ını dikkatlice açınız. Kapa ı açarken üzerine do ru e ilmeyiniz. Sıcaklı a ba lı olarak görünür buhar olmamasına dikkat ediniz. Pi irme i letimini sonlandırmak için tu una uzun basınız. Süreyi ayarladıysanız, pi irme i letimi otomatik olarak sonlandırılır. Sinyal sesi duyulur. Cihazı kapatmak için tu una basınız. E er cihaz kapa ını arada açarsanız so utma fanı çalı maya devam eder. Isıtma türü Sıcak hava Buharda pi irme Kombine çalı ma Tekrar ısıtma Hamur mayalama Buz çözme Hassas pi irme Ön ısıtma Sıcak tutma Sıcaklık aralı ı C C C C C C C C C Önerilen süre 20 dak 30 dak 10 dak 30 dak 30 dak - Her çalı tırmadan sonra Su haznesinin bo altılması 1. Cihazın kapa ını dikkatlice açınız. Buharlı ısıtma türlerinde bir süre ayarlamanız gerekmektedir (ayrıca bkz. bölüm: Zaman fonksiyonları). 5. tu una basınız. Tavsiye edilen süre i aretlenmi tir. tu una basınız. Cihaz ısınır. Buharda pi irme çalı ma modunda süre ancak ısınma süresinden sonra dolar. Sıcak buhar çıkı ı olur! 2. Su haznesini çıkarınız ve bo altınız. 3. Hazne kapa ındaki contayı ve cihazdaki tank haznesini iyice 6. Döner dü me ile istedi iniz süreyi ayarlayınız. 7. Pi irme i lemini ba latmak için kurulayınız. Dikkat! Su haznesini pi irme alanı sıcakken kurulamayınız. Su haznesi zarar görecektir Pi irme alanının kurutulması Ha lanma tehlikesi! Buharla ma kabının içindeki su sıcak olabilir. Yıkamadan önce so umaya bırakınız. 1. Cihaz so uyuncaya kadar cihaz kapa ını biraz aralık Su haznesi doldurulsun mu? mesajı Bir ısıtma türü ayarlar ve su haznesini sadece yarıya kadar doldurursanız, bu mesaj görünür. Su haznesindeki suyun pi irme i letimi için yeterli oldu unu dü ünüyorsanız, cihazı çalı tırabilirsiniz. Bu ekilde dü ünmüyorsanız, su haznesini maks. i aretine kadar doldurunuz, tekrar yerine yerle tiriniz ve pi irme i letimini ba latınız. Güncel sıcaklık tu una basınız. Güncel sıcaklık de eri 3 saniyeli ine görüntülenir. Sıcaklı ın de i tirilmesi stedi iniz zaman sıcaklı ı de i tirebilirsiniz. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

15 1. Sıcaklık i aretleninceye kadar bırakınız. 2. Pi irme alanını ve buharla ma kabını birlikte verilen temizlik süngeriyle temizleyiniz ve yumu ak bir bezle iyice kurulayınız. 3. Pi irme alanındaki kiri cihaz so uduktan hemen sonra temizleyiniz. Yanmı kalıntılar daha sonra zor temizlenir. 4. Üzerinde yo unla mı su olu tuysa, mobilyaları veya tutamakları silerek kurutunuz. tu una basınız. veya 2. Döner dü me ile sıcaklı ı de i tiriniz. Ayar önerileri Ayar önerilerinden bir yemek seçti inizde optimal ayar de erleri önceden girilmi tir. Birçok farklı kategori arasından seçim yapabilirsiniz. Ayar önerileri arasında pasta, ekmek, kümes hayvanı, et, balık eti ve yabani hayvan etinden suflelere ve hazır ürünlere kadar çok sayıda yemek bulabilirsiniz. Birçok seçme kademesi üzerinden yemeklere tek tek ula ırsınız. Deneyiniz. Yemek çe itlerine göz atınız. 1. De i iklik otomatik olarak devreye girer. Duraklama tu una kısa süreli ine Pi irme i letimini sonlandırmak için basınız (bekletme). So utucu fan çalı maya devam edebilir. Ba latmak için tu una basınız. Pi irme i letimi sırasında cihazın kapa ını açarsanız cihaz çalı maya ara verir. Ba latmak için cihazın kapa ını kapatınız ve tu una basınız. Kapak kapandıktan sonra çalı maya devam et" temel ayarını "otomatik" olarak ayarladıysanız yeniden ba latmaya gerek kalmaz (bkz. bölüm: Temel ayarlar). Su haznesinin doldurulması mesajı Su haznesi bo aldı ında bir sinyal sesi duyulacaktır. Ekranda Su haznesinin doldurulması görünür. Pi irme i letimi kesilir. 1. Cihazın kapa ını dikkatlice açınız. tu una basınız. Ekranda Sıcak hava 160 C görünür. üzerine getiriniz. Ekranda ilk yemek kategorisi görünür. 2. Döner dü meyi sola do ru çevirerek Ayar önerileri nin 3. Sıcak buhar çıkı ı olur! 2. Su haznesini çıkartınız, maks. i aretine kadar doldurunuz ve tekrar içeri sürünüz. 3. tu u ile ilk yiyecek kategorisine gidiniz ve döner dü me ile istedi iniz kategoriyi seçiniz. tu u ile bir sonraki kademeye gidiniz. Döner dü me ile ( her defasında bir sonraki seçime gidersiniz.) Sonunda seçilen yemek için ayar belirir. Sıcaklı ı ve süreyi de i tirebilirsiniz, ısıtma türünü de i tiremezsiniz. tu una basınız. Pi irme i lemi ba latılır. Süre ekranda görünür ve ilerlemeye ba lar. tu una basınız. 4. Süre doldu unda Sinyal sesi duyulur. Cihaz artık ısınmıyor. Ekranda 00:00:00 görünür. 11 Sinyal sesini sonlandırmak için tu una basınız. Sıcaklı ın de i tirilmesi Döner dü me ile her zaman sıcaklı ı de i tirebilirsiniz. Sürenin de i tirilmesi tu una basınız. Döner dü me ile süreyi de i tiriniz. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Bilgilerin sorgulanması tu una basınız. Ayrıntılı bilgi için döner dü meyi çeviriniz. Zaman fonksiyonları Zaman fonksiyonlarını tu u ile ça ırabilirsiniz. A a ıdaki fonksiyonlar mümkündür: Cihaz kapalıysa: Alarmın ayarlanması Saatin ayarlanması Cihaz açıksa: Sürenin ayarlanması Alarmın ayarlanması Biti zamanının ileri alınması Zaman fonksiyonlarının ayarlanması - kısaca açıklandı Zaman fonksiyonlarını 2. Döner dü me ile süreyi ayarlayınız. =DPDQ IRQNVL\RQODU 6UH 6RQD HUGLUPH LOH NDSDW O U tu una basarak kapatınız. 4. Fırın henüz çalı maya ba lamadıysa, tu una basınız. tu uyla istenen zaman fonksiyonunu seçiniz. tu una basarak kapatınız. 2. Gerekirse tu una basınız. Süre görünür ekilde ilerlemeye ba lar. Buharda pi irme çalı ma modunda süre ancak ısınma süresinden sonra dolar. 3. Döner dü me ile zamanı veya süreyi ayarlayınız. 4. Zaman fonksiyonlarını Sürenin de i tirilmesi tu una basınız. Döner dü me ile süreyi de i tiriniz. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Süre doldu unda Sinyal sesi duyulur. Cihaz artık ısınmıyor. Ekranda 00:00:00 görünür. Sinyal sesini sonlandırmak için tu una basınız. Sürenin silinmesi tu una basınız. Süreyi döner dü me ile 00:00:00 olarak ayarlayınız. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Alarmın ayarlanması Alarm cihaz i letiminden ba ımsız olarak çalı ır. Bunu mutfak alarmı gibi kullanabilir ve her zaman ayarlayabilirsiniz. 1. tu una basınız. tu una basınız ve döner dü me ile alarm zamanını ayarlayınız. tu una basarak kapatınız. Ekran önceki duruma geçer. Alarm ve geçen süre için sembolü gösterilir. 2. Gerekirse 3. Zaman fonksiyonlarını Biti zamanının ileri alınması Yeme inizin hazır olması gereken zamanı kaydırabilirsiniz. Cihaz otomatik olarak çalı ır ve istenilen zamanda kapanır. Yeme inizi örne in, sabah pi irme alanına koyabilir ve ö len hazır olacak ekilde ayarlayabilirsiniz. Yemeklerin pi irme alanında a ırı uzun süre kalmamasına ve bozulmamasına dikkat ediniz. Bazı programlarda biti zamanının ileri alınması mümkün de ildir. Buharda pi irme çalı ma modunda süre ancak ısınma süresinden sonra dolar. Ayarlanan biti zamanı ısınma süresi kadar ileri alınır. Resimdeki örnek: Saat 9:30, pi irme süresi 45 dakika, ama saat 12:45 'te hazır olmalı. Ön ko ul: Ayarlanan pi irme i lemi ba latılmadı. Süre ayarlandı. Zaman fonksiyonları açıldı. 1. Alarm zamanının de i tirilmesi tu una basınız. Gerekirse tu una basınız ve döner dü me ile sonraki saniyelerde alarm için çalı ma süresini de i tiriniz. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Alarm süresi dolduktan sonra Sinyal sesi duyulur. Göstergede 00:00 görünür. Sinyal tu una basınız. sesini sonlandırmak için Alarm zamanının silinmesi tu una basınız. Gerekirse tu una basınız ve döner dü me ile alarm zamanını 00:00 a geri alınız. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Sürenin ayarlanması Yeme iniz için süreyi (pi irme süresi) ayarlarsanız, bu süre sonunda pi irme i lemi otomatik olarak sonlandırılır. Cihaz artık ısınmıyor. Buharlı ısıtma türlerinde daima süre ayarlamalısınız. ekildeki örnek: Süreyi 45 dakikaya ayarlayınız. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

16 Ko ul: Isıtma türü ve sıcaklık ayarlanmı. 1. tu u ile Sona erdirme ye geçiniz. Ekranda pi irme i leminin sonlandırılaca ı zaman gösterilir. =DPDQ IRQNVL\RQODU 6RQD HUGLUPH $ODUP LOH NDSDW O U tu una basınız. =DPDQ IRQNVL\RQODU 6UH 6RQD HUGLUPH LOH NDSDW O U Döner dü me ile biti i daha geç bir zamana ayarlayınız. =DPDQ IRQNVL\RQODU 6RQD HUGLUPH $ODUP LOH NDSDW O U 3. Zaman fonksiyonlarını 4. Biti zamanının silinmesi Cihaz bekleme konumunda oldu u sürece biti zamanını iptal edebilirsiniz. tu una basınız. tu una basınız ve döner dü me ile güncel saat tekrar görüntülenene kadar biti zamanını geri ayarlayınız. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Ayarlanan süre hemen azalmaya ba lar. Saatin ayarlanması Saati ayarlayabilmeniz için cihazın kapatılmı olması gereklidir. tu una basarak kapatınız. Örnek: Saatin yaz saatinden kı saatine alınması. 1. Cihazı kapatmak için gerekirse tu u ile onaylayınız. Ayar devreye alınır. Cihaz bekleme konumunda.... Ekranda biti zamanı gösterilir. Pi irme i lemi do ru zamanda ba latılır. Süre ekranda görünür ekilde i lemeye ba lar. tu una basınız. tu una basınız. tu u ile saate geçebilirsiniz. tu una basarak kapatınız. 4. Döner dü me ile saati de i tiriniz. 5. Zaman fonksiyonlarını Biti zamanının de i tirilmesi Cihaz bekleme konumunda oldu u sürece biti zamanını de i tirebilirsiniz. tu una basınız. tu una basınız ve döner dü me ile biti zamanını de i tiriniz. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Süre doldu unda Sinyal sesi duyulur. Cihaz artık ısınmıyor. Göstergede süre 00:00:00 görünür. Sinyal sesini sonlandırmak için tu una basınız. Elektrik kesintisinden sonra Elektrik kesintisinden sonra ekranda Temel ayarlar" görünür. Döner dü me ile güncel saati ayarlayınız. Zaman fonksiyonlarını tu una basarak kapatınız. Saat devreye alınır. Saatin gizlenmesi Cihaz kapalıysa, ekranda güncel saat görünür. Saati gizleyebilirsiniz (bkz. bölüm: Temel ayarlar). Otomatik program Otomatik program ile çok basit ekilde yemekler hazırlayabilirsiniz. Toplam 70 programa sahip 16 program grubu mevcuttur. Bu bölümde; bir programı program otomati inden nasıl ayarlayaca ınızı programlara ili kin bilgi ve ipuçlarını hangi programları ayarlayabilece inizi (program tabloları) okuyacaksınız. 5. stenen program görününceye kadar döner dü meyi çeviriniz. 3URJUDP hvw$ow V WPD.PHV KD\YDQ & 7DYXNâWD]H A ırlı ın girilmesi 6. Program ayarlanması Program tablolarından uygun programı seçiniz. Programlara ili kin uyarılara dikkat ediniz. ekildeki örnek: 500 g taze tavuk gö sünü buharda pi irmek istiyorsunuz. Kümes hayvanı program grubu "Tavuk gö sü, taze, buharda pi irilmi " programı Program grubu seçimi 1. Cihazı açmak için 2. tu una basınız. dü meyi çeviriniz. 7. Pi irilecek malzemenin a ırlı ını ayarlamak için döner tu una basınız. tu una basınız. Ekranda Programlar" görünür, ilk program grubu "sebze" i aretlenmi tir. çeviriniz. 3URJUDP hvw$ow V WPD 7DYXN J đv WD]HâEXKDUGD SLňLULOPLň & âj Pi me sonucunun ki iye göre ayarlanması stenen program grubu görününceye kadar döner dü meyi tu una basınız. Ki isel ayar i aretlenmi tir Sola: Daha hafif pi irme Sa a: Daha güçlü pi irme +. 3URJUDP hvw$ow V WPD 6HE]H &.DUQDEDKDU EXKDUGD SLňLUPH Programın seçilmesi Pi irme sonucunu ayarlamak için döner dü meyi çeviriniz: Tüm programlar için de pi irme sonucunu aynı anda sürekli olarak ayarlayabilirsiniz (bkz. bölüm: Temel ayarlar). 10. Programı ba latmak için tu una basınız. Programın süresi görünür ekilde ilerlemeye ba lar. tu una basınız. Seçilen program grubunun ilk programı i aretlenmi tir. Biti zamanının ileri alınması Bazı programlar için biti zamanını ileri alabilirsiniz. Program daha sonra ba latılır ve istenilen saatte bitirilir (bkz. bölüm: Zaman fonksiyonları). 13 Programın durdurulması Programı sonlandırmak ve cihazı kapatmak için basınız. tu una Program sonu Sinyal sesi duyulur. Pi irme i lemi sonlandırılır. Cihazı kapatmak için tu una basınız. Ha lanma tehlikesi! Cihazın kapa ını açarken sıcak buhar çıkabilir. Pi irme i letimi sırasında veya sonrasında cihaz kapa ını dikkatlice açınız. Kapa ı açarken üzerine do ru e ilmeyiniz. Sıcaklı a ba lı olarak görünür buhar olmamasına dikkat ediniz. Kaplar Önerilen kapları kullanınız. Bunlarla her türlü yemek denenmi tir. Ba ka bir kap kullanırsanız pi irme sonucu de i ebilir. Delikli pi irme kabındaki pi irme sırasında ilave olarak fırın tepsisini yerle tirme seviyesi 1'e sürünüz. A a ı damlayan sıvı toplanacaktır. Miktar/ a ırlık Yiyecekleri aksesuarın içine maksimum 4 cm yükseklikte koyunuz. Program otomati inde yiyece in a ırlı ı gereklidir. Her parça için daima en büyük parça a ırlı ını giriniz. Toplam a ırlık önceden belirtilen a ırlık aralı ında olmalıdır. Pi irme süresi Program ba ladıktan sonra pi me süresi görüntülenir. Bu, ilk 10 Minuten ändern, dakika içinde de i ebilir çünkü ısıtma süresi vb. pi irilecek malzemenin ve suyun sıcaklı ına ba lıdır. Programlarla ilgili uyarılar Bütün programlar düzgün bir yüzeyde pi irme için düzenlenmi tir. Pi irme sonucu, yiyeceklerin büyüklü üne ve kalitesine göre de i ebilir. Program tabloları Programlara ili kin uyarılara dikkat ediniz. Sebze Sebzeleri pi irdikten sonra baharatlayınız. Program Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi Karnabaharı buharda pi irme / çiçekler halinde* Brokoli çiçe inin buharda pi irilmesi* Taze fasulyeyi buharda pi irme* Dilimlenmi havucun buharda pi irilmesi* Dilimlenmi kolrabiyi buharda pi irme* Brüksel lahanasını buharda pi irme* Ku konmazı buharda pi irme / beyaz ku konmaz* Ku konmazı buharda pi irme / ye il ku konmaz* Karı ık sebze, dondurulmu, buharda pi irme e it büyüklükte çiçekler e it büyüklükte çiçekler Yakla ık 3 mm kalınlıkta dilimler Yakla ık 3 mm kalınlıkta dilimler - Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi * Bu program için biti zamanını ileri alabilirsiniz. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

17 Patates Patatesleri pi irdikten sonra baharatlayınız. Program Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi Soyulmu tuzlu ha lanmı patates* Kabu u ile ha lanmı patates* Orta büyüklükte, dörde bölünmü, Parça a ırlı ı g Orta büyüklükte, Ø 4-5 cm Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi * Bu program için biti zamanını ileri alabilirsiniz. 14 Tahıl ürünleri Pi irilecek malzemeyi tartınız ve buna uygun oranda su ekleyiniz: Pirinç 1:1,5 Kuskus 1:1 Darı 1:3 Ye il mercimek 1:2 Susuz a ırlı ı giriniz. Tahıl ürünlerini pi irdikten sonra karı tırınız. Böylelikle kalan su hızlı bir ekilde çekilecektir. Risotto hazırlanması Risotto'ya 1:2 oranında su ilave ediniz. A ırlık olarak sulu toplam a ırlı ı giriniz. Karı tırma mesajı yakl. 15 dakika sonra görünür. Risotto'yu karı tırınız ve gerekirse ba latma tu una basınız. Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi Program Pirinç / uzun pirinç Pirinç / basmati pirinci Pirinç / do al pirinç Kuskus Darı Risotto Ye il mercimek Sufle Program maks. 0,75 kg maks. 0,75 kg maks. 0,75 kg maks. 0,75 kg maks. 0,55 kg maks. 2 kg maks. 0,55 kg Deliksiz pi irme kabı Deliksiz pi irme kabı Deliksiz pi irme kabı Deliksiz pi irme kabı Deliksiz pi irme kabı Deliksiz pi irme kabı Deliksiz pi irme kabı Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi 2 2 Sufle, baharatlı, pi mi malzemeli* Sufle, tatlı* Maks. 4 cm yükseklikte Maks. 4 cm yükseklikte Tel ızgara + sufle kalıbı Tel ızgara + sufle kalıbı * Bu program için biti zamanını ileri alabilirsiniz. Kümes hayvanı Tavuk gö üslerini veya tavuk parçalarını kapta üst üste koymayınız. Tavuk parçalarını önceden marine edebilirsiniz. Program Tavuk, taze Tavuk, parça taze Ördek, taze Tavuk gö sü, taze, buharda pi irilmi Not Toplam a ırlık 0,7-1,5 kg Tek a ırlık 0,04-0,35 kg Toplam a ırlık 1-2 kg Toplam a ırlık 0,2-1,5 kg Aksesuar Tel ızgara + fırın tepsisi Tel ızgara + fırın tepsisi Tel ızgara + fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Yerle tirme seviyesi Sı ır eti Rozbif için en iyisi kalın rozbif kullanmanızdır. Program Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi Bu ulayıp kızartma, taze* Rozbif, taze, hassas pi irme / Rozbif, orta pi mi ** Rozbif, taze, hassas pi irme / Rozbif, ngiliz usulü** 1-1,5 kg Toplam a ırlık 1-2 kg Toplam a ırlık 1-2 kg Fırın tepsisi Fırın tepsisi Fırın tepsisi * Bu program için biti zamanını ileri alabilirsiniz. ** Eti önceden iyice kızartınız 15 Dana eti Program Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi Kızartma, taze / ya sız kızartma* Kızartma, taze / ya lı et kızartma* Gö üs, doldurulmu * 1-2 kg 1-2 kg 1-2 kg Tel ızgara + fırın tepsisi Tel ızgara + fırın tepsisi Tel ızgara + fırın tepsisi * Bu program için biti zamanını ileri alabilirsiniz. Kuzu eti Program Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi 2 2 But, taze / kemiksiz, iyi pi mi But, taze / Kemiksiz, orta, hassas pi irme* * Eti önceden iyice kızartınız Dalyan köfte Program 1-2 kg 1-2 kg Tel ızgara + fırın tepsisi Fırın tepsisi Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi 2 taze kıymadan Balık Toplam a ırlık 0,5-2 kg Fırın tepsisi Balı ın hazırlanması sırasında delikli pi irme kabını ya layınız. Bütün balıkları, balık filetolarını veya paneli balık çubuklarını üst üste koymayınız. En a ır balı ın a ırlı ını giriniz ve mümkün oldu unca aynı büyüklükte parçalar seçiniz. Aksesuar Yerle tirme seviyesi Program Not Bütün taze balı ın buharda pi irilmesi Balık filetosu, buharda pi irme / balık filetosu, taze Balık filetosu, buharda pi irme / balık, dondurulmu Kabuklu midye Panelenmi kalamar halkaları, dondurulmu Paneli balık çubukları Kek, tatlı 0,3-2 kg maks. 2,5 cm kalınlıkta maks. 2,5 cm kalınlıkta 0,5-1,25 kg 0,5-1 kg Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Delikli pi irme kabı + Fırın tepsisi Fırın tepsisi + pi irme ka ıdı Fırın tepsisi + pi irme ka ıdı Örgü eklinde mayalı ekme in pi irilmesi Mayalı hamuru yarım saat boyunca 40 C'de buharlı fırında mayalayınız. Meyve kompostosunun hazırlanması Program sadece sert çekirdekli ve yumu ak çekirdekli meyveler için uygundur. Meyveleri tartınız, meyve miktarının yakl. kadarını suya koyunuz ve tadına göre eker ve baharat ekleyiniz. Sütlacın hazırlanması Pirinci tartınız ve bunun 2,5 katı miktarda süt ilave ediniz. Pirinç ve sütü aksesuarın içine maksimum 2,5 cm yerle tirme seviyesine koyunuz. Pi irdikten sonra karı tırınız. Kalan süt hızlı bir ekilde çekilecektir. Yo urdun hazırlanması Sütü pi irme bölümünün üzerinde 90 C'de ısıtınız. Daha sonra 40 C sıcaklıkta so umaya bırakınız. UHT sütte ısıtma i lemi atlanır. 100 ml süt için bir - iki tatlı ka ı ı do al yo urt veya bu miktarda yo urt mayasını süte karı tırınız. Karı ımı temiz kavanozlara doldurunuz ve bunları kapatınız. Hazırlandıktan sonra kavanozlar buzdolabında so umaya bırakılır. 16 Program Not Aksesuar Yerle tirme seviyesi 2 Örgü eklinde mayalı ekmek Kuru pasta 0,6-1,8 kg 0,8-2 kg Fırın tepsisi + pi irme ka ıdı Ø 26 cm silindir tabanlı ya lan- 2 mı kelepçeli kek kalıbı + tel ızgara Fırın tepsisi Fırın tepsisi Kavanoz + delikli pi irme kabı Meyve kompostosu* Sütlaç Cam kavanozda yo urt - * Bu program için biti zamanını ileri alabilirsiniz. çok yumu ak olmamalıdır. dakika sonra görünür. Hamuru kesiniz ve gerekirse ba latma tu una basınız. bir sandviç ekme inin a ırlı ını giriniz. büyük miktarları dondurmayınız. altına daima fırın tepsisi yerle tirilmelidir. lık riski! asla ba ka gıda maddeleri ile temas etmemelidir. Mikrop bula abilir. 17 kümes hayvanlarında (örn. yavru hindi) yakl. cm kalınlıkta maks. 2,5 cm kalınlıkta maks. 1,5 kg maks. bula ık makinesinde temizleyiniz. i lem sıradan pi irme i lemleri gibidir. ı konservelemeden önce ha layınız. Program Not Bu program 1 litrelik kavanozlar içindir. sert meyve içindir. pi irme Pi irmeden önce yumurtaları suya batırınız. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

18 Yumurtaları üst üste koymayınız. kg Yumurta büyüklü ü M, maks. Hafızanın kaydedilmesi 1. Isıtma türünü, sıcaklı ı ve gerekirse süreyi ayarlayınız. Henüz tu una kısaca basınız. tu una basınız. Hafıza ayarı ba lar. ba latmayınız. 2. "Hafızaya kaydedildi" görününceye kadar tu una basılı Ayarı her zaman de i tirebilirsiniz. Bir daha ki sefere hafızayı devreye soktu unuzda asıl kaydedilen ayar görünür. tutunuz. Hafıza ayarı kaydedildi. tu una basarak kaydetmeniz durumunda, Ba ka bir ayarı eski ayarın üzerine yazılır. 18 Çocuk emniyeti Çocukların yanlı lıkla cihazı çalı tırmamaları veya bir ayarı de i tirmemeleri için fırına çocuk emniyeti yerle tirilmi tir. tu u ile veya Aktif çocuk emniyetine ra men cihazı tu una uzun süre basarak kapatabilir, alarmı ayarlayabilir ve sinyal sesini kapatabilirsiniz. Çocuk emniyetinin devreye alınması tu una yakl. 4 saniye boyunca, kadar basılı tutunuz. Kumanda bölümü kilitli. sembolü görünene Çocuk emniyetinin devre dı ı bırakılması tu una, sembol silinene kadar basılı tutunuz. Yeniden ayarlayabilirsiniz. Temel ayarlar Cihazınız fabrika tarafından ön ayarları yapılan farklı temel ayarlara sahiptir. Temel ayarları ihtiyacınıza göre de i tirebilirsiniz. Tüm de i iklikleri sıfırlamak istiyorsanız fabrika ayarlarına geri alabilirsiniz. Cihaz kapalı olmalıdır. 1. Cihazı kapatmak için gerekirse 2. tu una basınız. Ekranda Temel ayarlar ve Dilin seçilmesi görünür. 3. tu una, istedi iniz temel ayar görününceye kadar basınız. tu una basınız. 4. Ayarı de i tirmek için döner dü meyi çeviriniz. 5. Temel ayarlardan çıkmak için De i iklik kaydedilir. tu una basınız. Fonksiyon Ekrandaki dilin de i tirilmesi Bir tu a basılarak sinyal sesinin açılması veya kapatılması Ekran parlaklı ının de i tirilmesi Ekran kontrastının de i tirilmesi Cihaz kapalıyken saatin gösterilmesi A a ıdaki temel ayarları de i tirebilirsiniz: Olası ayarlar 30 farklı dil Kapalı / açık Gündüz / orta / gece 7 kademe Kapalı / açık çalı maya + + Temel ayar Dilin seçilmesi Sinyal süresi Tu sesi Ekran parlaklı ı Kontrast Saat göstergesi Kapa ın kapatılmasından sonra devam edilmesi Ki isel ayar Tu tanımı göstergesi Su sertlik derecesi Buharda pi irme ısıtma sinyali Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi Çalı ma tamamlandı ında sinyal sesi uzunlu unu ayarlayınız Kısa / orta / uzun Cihazın kapa ı açıldıktan sonra yeniden ba latma gereksizdir otomatik olarak / devam edilmesi Programlarda pi irme sonuçlarının daha güçlü ve daha hafife 7 kademe ayarlanması Tu tanımı göstergesinin cihazın açılması sırasında açılması veya kapatılması Kireç giderme göstergesi için su sertlik derecesinin ayarlanması Buharda pi irme sırasında ısıtma safhasının biti inde sinyal sesi Cihazın fabrika ayarlarına geri alınması: Temel ayarlarda yapılan tüm de i iklikler silinir Hafıza silinir Otomatik kalibrasyon yeniden yürütülür Açık / kapalı Yumu atılmı / 1-yumu ak / 2orta / 3-sert / 4-çok sert Evet / Hayır Evet / Hayır Otomatik kapama Cihazınızdaki ayarları birkaç saat de i tirmezseniz otomatik kapatma devreye girer. "Otomatik kapama" metni ekranda görünür. Otomatik kapamayı devre dı ı bırakmak için herhangi bir tu a basınız. imdi yeni ayar yapabilirsiniz. 19 Bakım ve Temizlik Bu bölümde edinece iniz bilgiler: Cihazınızın bakımı ve temizli i Temizleme yardımı Kireç giderme Kısa devre tehlikesi! Cihazın temizli i için yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayınız. Dikkat! Yüzey hasarları: Keskin veya a ındırıcı temizlik maddeleri fırın temizleyicileri a ındırıcı, klor içeren veya kimyasal zarar veren temizleyiciler yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız Bu tür bir maddenin ön yüzeye temas etmesi durumunda temas eden bölgeyi derhal bol suyla siliniz. Dikkat! Yüzey hasarları: Kireç sökücünün veya fırın-ızgara temizleme jelinin ön uç noktaya veya di er hassas yüzeylere temas etmesi durumunda, bu yüzeyleri hemen suyla temizleyiniz. Pi irme alanındaki kiri cihaz so uduktan hemen sonra temizleyiniz. Yanmı kalıntılar daha sonra zor temizlenir. A ırı kirlenme durumunda temizleme yardımını kullanınız (bkz. bölüm: Temizleme yardımı). Kimyasallar çok agresiftir ve paslanmaya neden olabilir. Acı sosların (ketçap, hardal) veya tuzlanan yemeklerin kalıntılarını hemen so uduktan sonra pi ime alanından temizleyiniz. Sert ovma süngerleri veya bula ık süngerleri kullanmayınız. Temizlik malzemeleri Cihazın dı ı (alüminyum yüzeyli) Deterjanlı su yumu ak bir bezle kurulayınız. Hafif cam temizleyici yumu ak bir cam bezi veya tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle yatay olarak ve alüminyum yüzeylere basınç uygulamadan siliniz Deterjanlı su yumu ak bir bezle kurulayınız. Kireç, ya, ni asta ve protein lekelerini hemen temizleyiniz. Özel paslanmaz çelik temizleyicilerini mü teri hizmetlerimizden veya mü teri hizmetlerinden temin edebilirsiniz Cihazın dı ı (paslanmaz çelik yüzeyli) Pi irme alanı, iç taraf, buharla ma kabı ile Sıcak deterjanlı su veya sirkeli su Temizleme süngeri veya yumu ak bir bula ık fırçası kullanınız. Dikkat! Pi irme alanı paslanabilir: Çelik veya a ındırıcı sünger kullanmayınız. A ırı kirlenme durumunda sadece mü teri hizmetleri tarafından tavsiye edilen fırın/ ızgara temizleyici jeli kullanınız (sipari numarası , ayrıca online olarak eshop'ta mevcuttur). Üretici bilgilerini dikkate alınız. Di er fırın temizleyicileri cihazda hasarlara neden olabilir. filtresinin kancasından yaralanabilirsiniz. Ya filtresini dikkatli bir ekilde temizleyiniz. Ayakların temizlenmesi Bkz. bölüm: Kapak camlarının temizlenmesi Dikkat! veya bula ık süngeriyle temizlenmeli veya bula ık makinesinde yıkanmalıdır. Ni asta içeren yiyecekler (örn. pirinç) nedeniyle ortaya çıkan renk de i imlerini sirkeli suyla temizleyiniz 20 Temizleme süngeri Birlikte verilen temizleme süngeri oldukça emicidir. Temizleme süngerini sadece pi irme alanının temizlenmesi ve kalan suyun buharla ma kabından çıkarılması için kullanınız. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

19 Temizleme süngerini, ilk kullanımdan önce iyice yıkayınız. Temizleme süngerini, çama ır makinesinde (Beyazlarla) birlikte yıkayabilirsiniz. Mikrofiber bez Petek yapılı mikrofiber bez özellikle cam, cam serami i, paslanmaz çelik veya alüminyum gibi hassas yüzeylerin temizlenmesi için uygundur (sipari no , ayrıca online olarak eshop'ta mevcut). Bir i lemde sulu ve ya lı kiri çıkarır. Rosto seti Mümkünse kızartma sırasında rosto setini kullanınız (sipari numarası HEZ36DB, ayrıca online olarak eshop'ta mevcuttur). Kızartılan yemeklerden sıçrayan parçaların neden oldu u pi irme alanı kirlenmesi bu sayede önemli derecede azalır. Buharla ma kabının bo altılması 20 saniye sonra ekranda Kabın bo altılması ve 00:00:20 görünür. 1. Cihaz kapa ını açınız. Ekranda Cihaz temizlenmeye hazır görünür. 2. Temizleme süngerini iyice yıkayınız. 3. Kalan suyu, temizleme süngeriyle buharla ma kabından temizleyiniz. 4. Cihaz kapa ını kapatınız. Ekranda 2. Yıkama i letimine devam et görünür. tu una basınız. Cihaz yıkamaktadır. Ekranda 2. Yıkama görünür. Kalan suyun bo altılması 20 saniye sonra ekranda Kabın bo altılması ve 00:00:00 görünür. 1. Cihaz kapa ını açınız. 2. Kalan suyu, temizleme süngeriyle buharla ma kabından Temizleme yardımı Temizleme yardımı, pi irme alanındaki kirleri buhar yardımıyla çözer. Böylelikle bunlar kolayca çıkartılabilmektedir. Temizleme yardımı unlardan olu maktadır: Temizleme (yakl. 30 dakika), daha sonra buharla ma kabını bo altınız ve cihazı temizleyiniz 1. Yıkama (20 saniye), daha sonra buharla ma kabını bo altınız 2. Yıkama (20 saniye), daha sonra kalan suyu temizleyiniz Bu üç adım da eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. 2. yıkama i leminden sonra cihaz tekrar çalı maya hazırdır. Hazırlık Pi irme alanını so umaya bırakınız ve aksesuarları dı arıya çıkartınız. Buharla ma kabını temizleme süngeriyle temizleyiniz. Pi irme alanı tabanındaki buharla ma kabına bir damla deterjan koyunuz. Temizleme yardımının ba latılması 1. Cihazı açmak için 2. temizleyiniz. 3. Pi irme alanını temizleme süngeriyle siliniz ve yumu ak bir bezle kurulayınız. 4. Cihazı kapatmak için tu una basınız. Temizleme yardımı sonlandırıldı. Temizleme yardımının sonlandırılması Bilgi: Temizleme yardımı sonlandırıldıktan sonra cihazı iki defa yıkamalısınız. kinci yıkama i leminin sonuna kadar cihaz, di er uygulamalara kar ı kilitlenmi durumdadır. 1. Temizleme yardımını sonlandırmak için tu una uzun basınız. Ekranda ile çalı maya devam et ve Temizle yazıları görünür. Cihazda deterjan kalmaması için iptal ettikten sonra iki defa yıkamalısınız. 2. tu una basınız. tu una basınız. Ekranda "Kabı bo altma ve cihazın silinmesi" görünür. ve tu a basınız. tu una basınız. Ekranda Temizleme görünür. içeri sürünüz. 3. Gerekirse su haznesini suyla doldurunuz, tekrar içeri sürünüz 3. Su haznesini maks. i aretine kadar suyla doldurunuz ve 4. Buharla ma kabının bo altılması ve cihazın silinmesi bölümünde belirtilen ekilde hareket ediniz. tu una basınız. Temizleme yardımı çalı ır. Pi irme alanındaki lamba kapalı olarak kalır. Kireç giderme Cihazınızın tam performansla çalı abilmesi için belirli aralıklarla kireç giderme i lemini yapmalısınız. Cihazın kirecinin giderilmesi göstergesi size bunu hatırlatır. Sadece yumu atılmı su kullanmanız durumunda kireç gidermeye gerek kalmaz. Kireç giderme unlardan olu ur: Kireci gideriniz (yakl. 30 dakika), daha sonra buharla ma kabını bo altınız ve su haznesini yeniden doldurunuz 1. Yıkama (20 saniye), daha sonra buharla ma kabını bo altınız 2. Yıkama (20 saniye), daha sonra kalan suyu temizleyiniz Bu üç adım da eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. 2. yıkama i leminden sonra cihaz tekrar çalı maya hazırdır. Buharla ma kabını bo altınız ve cihazı siliniz Yakl. 30 dakika sonra bir sinyal sesi duyulur. Ekranda Kabın bo altılması ve cihazın silinmesi ve 00:00:40 görünür. 1. Cihaz kapa ını açınız. Ekranda Cihaz temizlenmeye hazır görünür. 2. Ayakların pi irme alanından çıkartılması ve temizlenmesi (bkz. bölüm: Ayakların temizlenmesi). 3. Pi irme alanında ve buharla ma kabında çözülen kiri yumu ak bir bula ık fırçası ve temizleme süngeriyle siliniz. 4. Su haznesini gerekirse suyla doldurunuz ve tekrar yerine itiniz. 5. Cihaz kapa ını kapatınız. Ekranda 1. Yıkama çalı masına devam et görünür. tu una basınız. Cihaz yıkamaktadır. Ekranda 1. Yıkama görünür. 21 Kireç sökücü Kireci gidermek için sadece mü teri hizmetleri tarafından tavsiye edilen sıvı kireç gidericiyi (sipari numarası , ayrıca online olarak eshop'ta mevcuttur) kullanınız. Di er kireç önleyici maddeler cihazda hasarlara neden olabilir ml suyu ve 60 ml sıvı kireç sökücüyü bir kireç sökücü 3. Pi irme alanını temizleme süngeriyle siliniz ve yumu ak bir bezle kurulayınız. 4. Cihazı kapatmak için tu una basınız. Kireç giderme i lemi tamamlandı. Kireç giderme i leminin iptal edilmesi Bilgi: Kireç giderme i lemi sonlandırıldıktan sonra cihazı iki defa yıkamalısınız. kinci yıkama i leminin sonuna kadar cihaz, di er uygulamalara kar ı kilitlenmi durumdadır. 1. Kireç giderme i lemini iptal etmek için çözelti içinde karı tırınız. 2. Su haznesi bo altılmalı ve kireç giderici ile doldurulmalıdır. Dikkat! Yüzey hasarları: Kireç sökücülerin ön yüzeye veya di er hassas yüzeylere temas etmesi durumunda temas eden bölgeyi derhal suyla siliniz. Kireç giderme i leminin ba latılması Pi irme alanı tamamen so umu olmalıdır. 1. Cihazı açmak için 2. tu una uzun basınız. Ekranda Temizleme, i letimine devam et ve Kireç giderme görünür. Cihazda kireç sökücü çözeltinin kalmaması için, iptal ettikten sonra iki defa yıkamalısınız. Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) tu una basınız. 2. tu una basınız. Ekranda Temizleme görünür. tu una basınız. Ekranda "Kabın bo altılması ve su haznesinin yeni doldurulması" görünür. 3. Kireç giderme" görününceye kadar döner dü meyi çeviriniz. 4. Su haznesi kireç sökücü çözelti ile birlikte içeri sürülmeli ve Buharla ma kabının bo altılması ve su haznesinin yeniden doldurulması bölümünde belirtilen ekilde hareket ediniz. Sadece buharla ma kabının kirecinin giderilmesi Tüm cihazın de il de sadece pi irme alanındaki buharla ma kabının kirecini gidermek istiyorsanız, kireç giderme i letim türünü kullanabilirsiniz. Aradaki tek fark: ml suyu ve 20 ml sıvı kireç sökücüyü bir kireç sökücü cihaz kapa ı kapatılmalıdır. 5. tu una basınız. Kireç giderme i lemi ba lar. Pi irme alanındaki lamba kapalı olarak kalır. Buharla ma kabını bo altınız ve su haznesini yeniden doldurunuz Yakl. 30 dakika sonra bir sinyal sesi duyulur. Ekranda Kabın bo altılması ve su haznesinin yeniden doldurulması ve 00:00:40 görünür. 1. Cihaz kapa ını açınız. 2. Kireç sökücü çözelti, temizleme süngeriyle buharla ma çözelti içinde karı tırınız. 2. Buharla ma kabı tamamen kireç sökücü ile doldurulmalıdır. 3. Su haznesini sadece suyla doldurunuz. 4. Kireç giderme açıklanan ekilde ba latılmalıdır. Buharla ma kabının kirecini manüel olarak da giderebilirsiniz. kabından temizlenmelidir. 3. Su haznesini iyice yıkayınız, suyla doldurunuz ve tekrar yerine Cihaz kapısının sökülmesi ve takılması Cihaz kapa ını, daha iyi bir ekilde temizlenmesi için sökebilirsiniz. Yaralanma tehlikesi! Cihaz kapa ının mente eleri büyük bir kuvvetle geri katlanabilir. Cihaz kapa ını sökerken mente elerin kilitleme kolunu her zaman tam olarak açınız ve kapa ı takarken tekrar tam olarak kapatınız. Mente elerden tutmayınız. Yaralanma tehlikesi! itiniz. Ekranda Cihaz temizlenmeye hazır görünür. 4. Cihaz kapa ını kapatınız. Ekranda 1. Yıkama çalı masına devam et görünür. tu una basınız. Cihaz yıkamaktadır. Ekranda 1. Yıkama görünür. Buharla ma kabının bo altılması 20 saniye sonra ekranda Kabın bo altılması ve 00:00:20 görünür. 1. Cihaz kapa ını açınız. Cihaz kapa ının tek tarafı takılır ve di er kısmı açık kalırsa, mente elerden tutmayınız. Mente e büyük bir kuvvetle geri katlanabilir. Mü teri hizmetlerini ça ırınız. Cihaz kapa ının sökülmesi 1. Cihaz kapa ını tam olarak açınız. 2. Sol ve sa Ekranda Cihaz temizlenmeye hazır görünür. 2. Temizleme süngerini iyice yıkayınız. 3. Kalan suyu, temizleme süngeriyle buharla ma kabından temizleyiniz. 4. Cihaz kapa ını kapatınız. kilitleme kolunu tam olarak açınız ( ekil A). Mente eler emniyete alınır ve kapanmaz. 3. Bir direnç hissedene kadar cihaz kapa ını kapatınız. 4. Sol ve sa Ekranda 2. Yıkama i letimine devam et görünür. tarafından iki elinizle tutunuz, biraz daha kapatınız ve dı arı do ru çekiniz (resim B). tu una basınız. Cihaz yıkamaktadır. Ekranda 2. Yıkama görünür. Kalan suyun bo altılması 20 saniye sonra ekranda Kabın bo altılması ve 00:00:00 görünür. 1. Cihaz kapa ını açınız. 2. Kalan suyu, temizleme süngeriyle buharla ma kabından $ % temizleyiniz. 22 Cihaz kapa ının takılması Temizleme i leminden sonra cihaz kapa ı tekrar takılmalıdır. 1. Mente eleri sol ve sa 2. Ara camı hafifçe kaldırınız ve çıkarınız. taraftaki tutuculara yerle tiriniz ( ekil C). Her iki mente edeki çentik yerine oturmalıdır. taraftaki kilitleme kolunu tam olarak kapatınız 2. Cihaz kapa ını tam olarak açınız. 3. Sol ve sa ( ekil D). & ' Temizleme Kapak camlarını cam temizleyicisi ve yumu ak bir bez ile temizleyiniz. Dikkat! Keskin veya a ındırıcı malzeme ve cam kazıyıcı kullanmayınız. Cam hasar görebilir. Cihaz kapa ı emniyete alınır ve artık sökülemez. 4. Cihaz kapa ını kapatınız. Ara camın takılması 1. Ara camı, sol ve sa taraflarından ba lantı yerlerine yerle tiriniz. Kapak camlarının temizlenmesi Cihazın kapa ını daha iyi ekilde temizleyebilmek için kapak camlarını sökebilirsiniz. Yaralanma tehlikesi! Cihaz kapa ının içindeki parçaların kenarları sivri olabilir. Bu nedenle kesilmeler sonucu yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. Koruyucu eldiven takınız. Yaralanma tehlikesi! Cihazı ancak, kapak camları ve cihaz kapa ı düzenli bir ekilde takıldıktan sonra kullanınız. Kapak camının sökülmesi Bilgi: Sökme i leminden önce, kapak camının hangi pozisyonda takılı oldu una dikkat ediniz. 1. Cihaz kapa ını yerinden çıkarınız ve ön tarafı a a ı do ru 2. Ara camı, a a ıya tutamaklara do ru bastırınız. Kapak camının takılması 1. Kapak camını yerine oturana kadar itiniz. 2. Kapa ı yerle tiriniz ve cıvatalayınız. 3. Cihaz kapa ını tekrar takınız. yumu ak, temiz bir zeminin üzerine koyunuz (bkz. Bölüm: Cihaz kapa ının sökülmesi ve takılması). 2. Cihaz kapa ı kaplamasını, üst sol ve sa taraftaki vidalarını Ayakların temizlenmesi Ayakları temizlemek amacıyla çıkartabilirsiniz. Pi irme alanındaki sıcak parçalar nedeniyle yanma tehlikesi! Pi irme alanı so uyuncaya kadar bekleyiniz. Ayakların sökülmesi Bilgi: Öndeki aya ı en fazla dirence kadar dı arı do ru döndürünüz, aksi takdirde cihazın yan duvarı bükülebilir. 1. Ön aya ı, yerinden çıkana kadar dikkatlice yukarıya do ru sökerek çıkarınız (resim A). 3. Kapak camını kaldırınız ve dı arı do ru çekiniz (resim B). $ % bastırınız ve yandan asma aparatından çıkarınız (Resim A). Ara camın sökülmesi Daha sonra yanlı takmamanız için sökme i leminden önce, ara camın hangi pozisyonda takılı oldu una dikkat ediniz. 1. Sol ve sa tutamakları dı arıya do ru bastırınız Aya ı asma aparatındaki yerinden kaldırınız ve çıkarınız Ayakların takılması 1. Aya ı, girintilerle yukarıya do ru hizalayınız. 2. Arka aya ı takınız ve yerine oturana kadar arkaya do ru itiniz (Resim B). Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 HBA76B6.0 [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 ô İçindekiler Güvenlik uyarıları... 4 Montajdan önce...4 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...4 Hasar nedenleri...4 Yeni fırınınız... 5 Kumanda

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER

Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARILARI..............................5 Kullanım Alanları/Talimatlara Uygun Kullanım.............. 5 Kurulum ve elektrik

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI...288

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI...288 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...282 Talimatlarda kullanılan semboller...282 Parantez içindeki harfler...282 Sorunlar ve çözümleri...282 GÜVENLİK...282 Güvenlik için temel uyarılar...282 AMACA UYGUN KULLANIM...282

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KG..E.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

HOP 4075 VX HOS 4075 VX

HOP 4075 VX HOS 4075 VX ANKASTRE FIRIN HOP 075 VX HOS 075 VX GENEL UYARILAR Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırınınızdan en iyi verimi almanız için size aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: Bu kılavuzdaki bilgileri

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 12143 MK Doküman Numarası 2820524280/ 11-10-14.(9:01) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı tr Kullanma kılavuzu KD..V.. Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı İçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Giderme bilgileri... 5 Teslimat kapsamı... 6 Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir...

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe RL62ZBSW RL62ZBPN Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Türkçe olasılıkları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki

Detaylı

DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI İçindekiler Tablosu Teknik özellikler Kurulum talimatı Kontrol paneli Pişirme fonksiyonlarının açıklaması Izgaranın kullanılması

Detaylı