Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat 09:30 da yapılmış olup, toplantı tutanakları ektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta nun 4386 sayılı yasanın 15/7 (a) maddesi çerçevesinde tarih ve 326 sayılı kararı ile EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin temettü hariç, ortaklık hakları ve yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta na devredilmiştir. Bu nedenle tüm ortakların oy hakkı Tasarruf Mevduatı Sigorta tarafından kullanılmıştır. Tadil tasarısı ve Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmakta olup, söz konusu tutanakta; 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun onaylandığı, Bağımsız Denetim Rapuru görüşüldüğü, 2007 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylandığı, Esas Sözleşmenin ilgili maddesine göre 2007 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verildiği, tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Bulca, Sevda Özter, İlhami Yılmaz, Ahmet Öz, Ahmet Mutlu, Taner Yalçın ile Denetim Kurulu Üyesi Yeter Ünal ın 2007 yılı dönemine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildiği, Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Yönetim Kurulu Kararları ile atanmış olmalarından dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri seçimi hakkında bir işlem yapılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulunca hazırlanan Bilgilendirme Politikasının okunduğu, Yönetim Kurulunca hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporunun okunduğu, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2008 yılı bağımsız denetimlerinin yapılması için Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaylanmasına karar verildiği, Şirket Esas Sözleşmesi nin YTL ile uyumlu olmaması nedeniyle TTK Md. 399 a intibak etmesi için Hisse Senetlerinin Türü ve Devri başlıklı 7. Maddesi ve Sermaye başlıklı 6. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün tarih ve 6787 sayılı yazısı ekinde bulunan tadil tasarısındaki şekli ile değiştirilmesinin (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 4556 sayılı yazıları dikkate alınarak) onaylandığı, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildiği, hususları da yeralmaktadır. EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin tarihi itibariyle görevden alınarak, 5411 sayılı Bankacılık Yasasının geçici 11. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi gereğince, veto yetkisine haiz Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin atanması hususuna ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Tahsilat Daire Başkanlığı yazısının okunduğu ve Murat Bulca ve Fahrettin Özyapar ın Tasarruf Mevduatı Sigorta tarafından veto yetkisine haiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Yönetim Kurulu nun tarih ve 2007/307 sayılı kararı uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması, 5411 sayılı Bankacılık Yasasının geçici 11. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7(a) maddesi gereğince şirketin denetim kurullarının tamamını oluşturacak şekilde Denetim Kurulu Üyelerinin atanmasına ilişkin yazısının okunduğu ve İsmail Engin ve Emre Bozkurt un Tasarruf Mevduatı Sigorta tarafından Denetim Kurulu Üyesi olarak atandığı, Yönetim Kuruluna Fon tarafından atanan iki üye dışında Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, Hasan Turhan ın Kanuni Temsilci-Murahhas üye olarak, Ufuk Akgün, Mete Uğuz, Adnan Yıldırım, Mehmet Okan Oğuz, Cemal İpekoğlu nun Kanuni Temsilci-Murahhas Üye sıfatları olmaksızın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

2 KONYA Konya Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 03 Aralık 2008 Çarşamba günü saat 11:00 da şirket merkezinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimiz ana sözleşmesinin Merkez başlıklı 5., Sermaye başlıklı 7. ve Yönetim Kurulunun Teşekkülü başlıklı 24. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Ana Sözleşme tadil tasarısını da içeren Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Borsa Başkanlığı Duyuruları ANELT PKART Ulusal Pazar da işlem görmekte olan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (ANELT.E) ve Yeni Ekonomi Pazarı nda işlem görmekte olan Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART.E) hisse senetlerinin sıraları, Tera Menkul Değerler A.Ş. den gelen Anel Elektrik A.Ş. ile ilgili açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 15:18:28 de geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sıraları, gelen açıklamanın duyurulmasının ardından, aynı gün saat 15:35:00 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır Aralık 2008 tarihlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle Borsamız pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esasları aşağıdaki gibi olacaktır: Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım ve Repo Ters Repo Pazarları nda ve 11 Aralık 2008 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır. 12 Aralık 2008 tarihinde ise piyasa ve takas işlemleri normal saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Tahvil ve Bono Piyasası tescil işlemleri mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde 12 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hisse Senetleri Piyasası nda Aralık 2008 tarihlerinde seans yapılmayacaktır. 4 Aralık 2008 günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası 12 Aralık 2008 tarihinde, 5 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 15 Aralık 2008 tarihinde yapılacaktır. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı nda ve 11 Aralık 2008 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır. 12 Aralık 2008 tarihinde ise piyasa ve takas işlemleri normal saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Borsa Başkanlığı tarafından 02/12/2008 tarihinde yayımlanan Genel Mektup: Genel Mektup No : 2882 Tarih : 02/12/2008 Konu : Hisse Senetleri Piyasası Terminal Kullanım Hakkı İhalesi Sonuçları Ve Terminal Devirleri Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler ve ye ait fonların unvanlarının değişmesi nedeniyle İMKB de yapılacak işlemlerde tarihinden itibaren ekteki tabloda yer alan fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.

3 Eski Fon Unvanı Yeni Fon Unvanı Para Piyasası Likit-Kamu Para Piyasası Likit-Kamu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Yatırım Büyüme Amaçlı Esnek Büyüme Amaçlı Esnek Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (EURO) Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (EURO) Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Gelir Amaçlı Esnek Gelir Amaçlı Esnek Hisse Senedi Hisse Senedi Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Kamu Borçlanma Araçları - Grup Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Dengeli Dengeli Esnek Esnek Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları Yatırım Kamu Likit Kamu Likit Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon Kodu AE1 AE2 AE3 AE4 AE6 AE7 AEB AEG AEH AEK AVB AVD AVE AVF AVG AVH AVK AVL AVU

4 Diğer Özel Durum Açıklamaları ANELE ANELT PKART ANELT ANELE ASYAB BSHEV BSHEV 3, 4, 5 Aralık 2008 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Tera Menkul Değerler A.Ş.'nden gelen tarihli yazı aşağıdadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Anel Elektrik ve Tera Menkul Değerler, tarih ve sayılı kayda alınma belgesine istinaden Anel Elektrik tarafından başlatılmış olan halka arz işlemlerinin iptali için, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na itibariyle başvurmuş bulunuyor. İlgili gerekçe şöyledir: Borsadan doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan ilgili halka arzın ilk gününde ( tarihinde) İMKB Birincil Piyasada toplam gerçekleşen satış tutarı adetle sınırlı kalmıştır. Planlanan halka arzda toplam satışı planlanan tutar ise adettir. Özellikle yurtdışından, son anda gelen emir iptal talepleri nedenleriyle ilk gün almış olan yatırımcıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla halka arzdan vazgeçilmesi Anel Elektrik Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Halka arzın ilk gününde satış yapılmış olan yatırımcılardan işlem iptali için her birinden mutabakat alınması sürecine başlanmış bulunulmaktadır. Bu şartlar altında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından alınacak onaya ve yatırımcılardan alınacak olan mutabakatlara müteakip tarihinde ilgili halka arz sonucu oluşacak olan virman ve takasların gerçekleştirilmemesini talep etmekteyiz. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz sermayesinin % 20,468 e sahip olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından (bugün) tarihli olarak yapılan basın duyurusu aşağıda verilmektedir. Şirketimiz 3 Aralık 2008 tarihinde başlayan halka arzını erteleme kararı almıştır. İlk gün yapılan satışların incelenmesinden sonra, halka arzın sermaye piyasalarında beklenen derinliği yaratmayabileceği düşüncesiyle ve olası küçük yatırımcıyı mağduriyetini engellemek amacıyla bu aşamada halka arza devam edilmeyerek ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz, hızla büyüten ve özellikle yurtdışında yoğunlaşan faaliyetlerine aynı hızla devam edecektir. Şeffaf ve sağlıklı işleyen bir sermaye piyasasına olan inancımız çerçevesinde şirketimize ilgi ve güven gösteren tüm yerli ve yabancı yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Anel Elektrik Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Karabaş Mah., Hürriyet Cad., Öztan Apt. No: 169/1 İzmit/Kocaeli adresinden, Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. No: 12 İzmit/Kocaeli adresine taşınan Bankamız İzmit Şubesi faaliyetine yeni adresinde devam edecektir. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu tarihinde Türk Ticaret Kanunu 330/2 md. hükmü uyarınca imzaları üyeleri arasında sirküle edilmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır: Ev sistemleri Grubu içinde yer alan kombi ürünlerinin pazarlama, dağıtım, satış ve satış sonrası servis işlerinin bütün olarak Bosch Grubu şirketlerinden Isısan Isıtma ve Klima Sanayi A.Ş.'ye tarihi itibariyle devredilmesine karar verilmiştir. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. DENIZ Şirketimizin hakim hissedarı BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH, İMK Borsasından tarihinde 19,20 YTL fiyattan 56 lot alış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Böylece BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH'ın Şirketimiz sermayesi içindeki nominal hisse tutarı ,24 YTL'dan ,24 YTL'na yükselmiştir ve yine Şirketimiz sermayesi içindeki hisse oranı (% 96,975) değişmemiştir. Denizbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunun 2 Aralık 2008 tarihli toplantısında, Alain P.B. Delouis nin istafı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Stefaan Decraene in atanmasına karar verilmiştir.

5 ECILC FINBN FORTS GLYHO ISGSY KENT MMART EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı ortaklığımız EIP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ABD'de kurulu Vical isimli firma ile Allovectin-7 isimli ürünlerinin Türkiye'de dağıtım, pazarlama ve satış haklarını almak amacı ile bir ön anlaşma imzalamıştır. Sözkonusu ürün metastatik melanoma endikasyonunda geliştirilen bir gen tedavisi ürünüdür. Allovectin-7'nin tümörlere direkt enjekte edilmesi ile bağışıklık sisteminin tümörlere karşı uyarılması sağlanmaktadır. Ürün Faz II çalışmalarını başarılı olarak tamamlamıştır. Faz III çalışmaları ise Amerika, Kanada ve Avrupa'da 60 merkezde devam etmektedir. FDA'den tahmini onay alma tarihi 2012 olup, Türkiye'de pazarlanma tarihi ve muhtemel cirosu henüz belli değildir. Finansbank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız İstanbul İkitelli KrediKolay Şubesi, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atatürk Mah., İkitelli Cad. No: 153 Küçükçekmece-İstanbul adresinde faaliyete geçmiştir. Fortis Bank A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Bülent Nur Özkan görevinden ayrılmıştır. Global Yatırım Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Romanya'da kurulu bulunan Global Valori Mobiliare S.A. (Romania) (Global Romania) hisselerinden Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ve Global Romania sermayesinin %99,47'sine denk gelen hisselerin tamamının defter değeri üzerinden Global Menkul Değerler A.Ş.'ne devredilmesine ilişkin tarihli ve 658 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptaline ve Global Romania'nın sermaye piyasalarına yönelik yatırım hizmetleri yetki belgesinin iptal edilmesi için Romanya makamları nezdinde gerekli müracaatlarda bulunulmasına karar verilmiştir. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 10 Kasım 2008 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen ilaç sektöründe faaliyet gösteren Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Frik İlaç) paylarının alımına ilişkin görüşmeler sonucunda şirketimiz Frik İlaç 'ın % 17 oranındaki payına karşılık toplam YTL bedeli 3 Aralık 2008 tarihinde nakden ve peşinen Şirket'in ödenmemiş sermaye taahhüdünün kapatılması amacıyla Şirket'e ödemiş olup ortaklık işlemleri tamamlanmıştır. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Şirketimizce evvelce ihraç edilen fiziki hisse senetlerinin nominal değerlerinin Yasa ve Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL den YTL ye ve dan itibaren tekrar TL ye dönüşümü hk. Şirketimizce evvelce ihraç edilen fiziki hisse senetlerinin nominal değerlerinin 5083 sayılı Yasa ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca önce TL'den YTL'ye ve sonra tarihinden itibaren tekrar TL'ye dönüşümü hakkında ortaklarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek için düzenlediğimiz duyuru; şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olup, ticaret sicili gazetesinde ve mahalli gazetede de ilan edilecektir. Martı Otel İşletmeleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Oya Narin'in ve tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan röportajında sözü edilen Sarıgerme Otel yatırım ve büyük şehirlerde yapılması planlanan otel yatırımlarının beklemeye alınması konusu, yatırımların dönemsel hızları ile ilgili bir bilgidir. Her sektörde olduğu gibi turizmde de ani gelişen küresel krizin etkilerini ölçebilmek üzere olaylar sürekli izlemeye alınmıştır. Kesin bir karar alınabilecek bir ortam oluşmadığından yatırımların araştırma geliştirme etüt safhaları devam etmekle beraber hız verilebilmesi için zaman kollanmaktadır. Sarıgerme'de şantiye kurulmuş, etütler yapılmış olup alt yapı yatırımlarına devam edilmektedir. Şu andaki belirsizlik yatırımın hızı ile ilgilidir. Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Sarıgerme Otelinin bir kısmının açılışı 2011 yılına kaydırılabilir ancak bu görüş de henüz düşünce aşamasındadır. Ekonomik göstergelere göre hareket etmek üzere olaylar belirlendikçe kararlar alınıp ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır. Şehir otelciliğinde de piyasa şartları ve gelişmeler izlenmekte olup henüz farklı hiçbir karar alma aşamasına gelinmemiştir. Turizme fiyat farklılıklarının oluşma sebebi olarak belirtilen ön ödeme ve toptan anlaşmalar Şirketimizce de

6 PARSN PTOFS SPTUR yapılmaktadır. Bu konuda Alkan Grup Turizm İşletmeleri A.Ş. (Tez-Tour) ile yapılan anlaşma tarihli yazımız ile özel durum olarak bildirilmiştir. Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yaşanmakta olan global ekonomik durgunluk nedeniyle azalan yurtiçi ve yurtdışı siparişleri göz önüne alınarak fabrikamızda, tarihleri arasında 8 gün, tarihleri arasında 5 gün olmak üzere toplam 13 gün üretime ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz iştiraklerinden PO Oil Financing Limited tarafından 22 Temmuz 2004 tarihinde ihraç edilen ve vade sonu 22 Temmuz 2009 olan ABD Doları tutarındaki Eurobond'a ilişkin olarak; Eurobond sahiplerine anapara ve faiz olmak üzere ABD Doları tutarındaki geri ödemenin tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım 'nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım 'nun Kasım 2008 aylık raporu ekte bilgilerinize arz olunmuştur. THYAO TSPOR UZEL VANET Kasım 2008 ayında, baz alınan endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı % olarak gerçekleşmiştir. Türk Hava Yolları A.O. nun tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ortaklığımız yönetim kurulu kararınca, MCAP Europe Limited firmasından 1 adet B737/800 uçağı 74 aylığına kiralanmıştır. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. QVT Fund Lp tarafından, tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı dikkate alınmayarak şirketimize Trabzon 1. İcra Müdürlüğü nezdinde dosya numarası ile YTL ve Trabzon 2. İcra Dairesi nezdinde dosya numarası ile YTL tutarlarında iki ayrı "ilamsız takipte ödeme emri" gönderilmiştir. Şirketimize gönderilen bu ödeme emirlerine yasal süresi içerisinde Trabzon İcra Mahkemesine itiraz edilmiştir. Uzel Makina Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağlı ortaklığımız Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin Gebze fabrikasında Temmuz 2008 ayında duran üretim faaliyetleri, Kasım 2008 ayında tekrar başlamıştır. Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. Gebze Üretim Tesisleri İzgi Otomotiv ve Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiralanmış olup, üretim, satış ve dağıtım İzgi tarafından gerçekleştirilmektedir. Uzel Otomotiv Gebze Tesisleri'nde kamyon ve ticari araçlar için Yaprak Yay ve Denge Çubuğu üretimi yapılmaktadır. Van-Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli özel durum açıklamasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih B.02.1.SPK sayılı yazısı ile istenen ek açıklamamız aşağıdadır: Ruhsat sahibi Ali Aslan adına arama ruhsatlı Boksit sahası ( sicil, erişim ruhsat numaralı, 'den kadar yürürlük tarihli, ruhsat üzerindeki koordinatlar içinde kalan IV Grup Maden Sahası) içinde ham cevherin, madencilik mevzuatı ve kazı metotları ile çıkarılması, gerekirse kurulacak ve geliştirilecek tesise taşınarak cevher hazırlama usulleri çerçevesinde Pazar şartlarına uygun hazırlanması ve pazarlanması işlemlerinin Metro Maden tarafından belirlenen bedel bağlayıcılığında gerçekleştirilmesidir. Metro Maden kendisine teslim edilen koordinatlarla sınırlı alan içinde, ilgili ve yürürlükteki kanunlar yönetmelikler çerçevesinde cevher üretmek, pazar şartlarına göre hazırlamak ve pazarlamak işlemlerini yürütecektir. Bu faaliyetler içinde elde edilecek Boksit madenin satış fiyatının % 8'i müteakip ayın ilk haftasında defaten usulüne uygun olarak ruhsat sahibine başka hiçbir ödeme yapılmadan teslim edilecektir. Satış fiyatı LME (Londra Metal Borsası) tarafından belirtilen Alüminyum metal fiyatlarına göre hesaplanacaktır. Sözleşme tarihinde yaklaşık 40 USD/Metrik ton olarak belirlenmiştir. Bu da 3 2 USD/Metrik ton'a tekabül eder. Metro Maden'in bu ilk işi olup, başka kayıtlı sahası bulunmayıp girişimleri mevcuttur. Fizibilite raporu veya değerlendirme raporu hazırlanmaktadır. Açıklanan rezerv sahada iki boyutu ölçülmüş mostraların

7 YATAS YATAS kalınlıkları jeolojik değerlere göre hesaplanmıştır. Sahada büyüklü küçüklü mostralar olduğu halde ölçüme esas 4 mostra kalınlık ortalaması nedeniyle göz önüne alınmıştır. Görünen mostraların ölçümleri aşağıda verilmiştir. Değerler saha ölçümlerinin minimum değerleridir. Hesaplama şekli; (Uzunluk m. * genişlik m * derinlik m* yoğunluk ton/metre-küp= Ton rezerv) 1. Mostra 300 m* 40 m* 20 m* 2 ton/metre - küp = ton 2. Mostra 360 m* 30 m* 20 m* 2 ton/metre - küp = ton 3. Mostra 170 m* 20 m* 20 m* 2 ton/metre - küp = ton 4. Mostra 120 m* 25 m* 20 m* 2 ton/metre - küp = ton Toplam ton olup ton kabul edilmiştir. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2006/271 Esas numarası ile takip edilen, ortaklarımızdan azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın vekili, Av. A.Özge Çınar'ın talebi üzerine, Yataş A.Ş.'yi temsilen, denetçi Mehmet Soytürk tarafından 2005 yılı faaliyetlerini yürüten yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine açılan davanın tarihli duruşmasında, - Taraflara bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için 30 günlük kesin süre verilmesine, - SPK'ya yazı yazılarak Yataş A.Ş. hakkında yapılan soruşturma sonucunun ve bu sonuçtan alınan kararların mahkemeye gönderilmesinin istenmesine, - Geçen celsenin 2 nolu ara kararı uyarınca, Muammer Öztaşkın'ın kimlik bilgilerinin mahkemeye ibraz edilmesine, ibraz edilen kimlik bilgileri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yazı yazılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın, tarihi, saat: 09:51'e bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma tutanağı ek olarak bilginize sunulmuştur. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. YKBNK Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2007/417 Esas numarası ile takip edilen, ortaklarımızdan azlık pay sahibi Muammer Öztaşkın vekili, Av. A. Özge Çınar'ın talebi üzerine, Yataş A.Ş.'yi temsilen, denetçi Zeki Genç tarafından 2006 yılı faaliyetlerini yürüten yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler aleyhine açılan davanın günü yapılan duruşmasında, TTK nun 341. maddesi uyarınca genel tazminatın dava şartları açısından dosyanın karar verilmek üzere heyete gönderilmesine, bu nedenle duruşmanın günü saat 09:42'ye bırakılmasına karar verilmiştir. Duruşma tutanağı ek olarak bilginize sunulmuştur. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız yönetim kurulunun tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde; - İlgi deki özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere tarihinde Bankamız yönetim kurulu ve kredi komitesi üyeliğinden istifa eden Thomas Gross un istifasının kabul edilmesine, - Thomas Gross un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesi hükmü doğrultusunda Stephan Winkelmeier in seçilmesine, - Bankamız kredi komitesi üyesi Thomas Gross un Banka daki görevinin sona ermesi nedeniyle, Stephan Winkelmeier in Thomas Gross dan boşalan kredi komitesi üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.

8 Takasbank A.Ş. Para Piyasası GÜNLÜK ÖZET ORAN (%) AĞIRLIKLI İŞLEM HACMİ İŞLEM VADE BAŞI VADE SONU GÜN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORTALAMA (YTL) SAYISI ,25 17,00 16, ,10 17,10 17, ,00 17,00 17, VADEYE TOPLAM İŞLEM HACMİ VADELER KALAN GÜN (YTL) TOPLAM

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH: 28/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. Anel Telekom Hakkında...2 2. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı...4 3. Faaliyet Gösterilen

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU * 1,00 30.000 Halka Arz Edilen Kısım 99,00 2.970.000 Toplam 100,00 3.000.

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU * 1,00 30.000 Halka Arz Edilen Kısım 99,00 2.970.000 Toplam 100,00 3.000. MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/12/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/12/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI YÖNETİM KURULU a) Raporun dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Madencilik Anonim Şirketi Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT 1- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı