Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları"

Transkript

1 Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. ġinasi KAYA AraĢ. Gör. Kaan KALKAN AraĢ. Gör. Fulya BaĢak Sarıyılmaz Güz Yarıyılı

2 VERĠ TABANLARINA GĠRĠġ TANIM: Veri tabanı, verilerin belirli bir amaca yönelik olarak düzenlenerek bir araya getirilmiģ biçimidir. Microsoft access veritabanlarını yaratmak ve yönetmek için kullanılan güçlü bir programdır. Bilgiyi yapılandırmak ve görüntülemek için program içinde birçok menü vardır. Sistemin olanakları yardımıyla veriler; sorgulanabilir, süzülebilir, sıralanabilir, iģlenebilir, raporlar hazırlanabilir ve daha pek çok iģlem yerine getirilebilir. Veri tabanı, en geniģ anlamıyla; birbiriyle iliģkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak Ģekilde depolanması olarak tanımlanabilir. Veri tabanlarını yaratmayı ve kullanmayı sağlayan programlar topluluğuna veri tabanı sistemi ya da veri tabanı yönetim sistemi database management system (DBMS) denir. Access in veri tabanını nasıl analiz ettiği incelenecek olursa, 1

3 VERĠ TABANI DOSYASI OLUġTURMA Yeni veritabanı dosyasının oluģturulması için öncelikle dosyanın bilgisayarda hangi dizin altına ve ne isimle kaydedileceğine karar verilir ve kayıt iģlemi ile dosya oluģturulur. Bu iģlemden sonra, program kullanıcıya tablo oluģturma olanağını otomatik olarak sunar ve uygulayıcı kendi için uygun olan tablo oluģturma Ģeklini seçer. Tablo oluģturma yöntemi seçildikten sonra tablo ekranı açılır ve bu ekranda alan isimleri girilir ve uygun olan veri türleri seçilir Alan adı alfabetik veya alfa nümerik ise veri türünün metin olarak seçilmesi gerekmektedir. Örneğin alan adı kısmına isim yazdığımızda veri türü olarak metin seçilmesi gibi. Metin seçildiğinde tablo ekranının sol alt köģesinde yer alan kısmın doldurulması gerekmektedir. 2

4 Alan Boyutu: Tanımlanan metin alanlarının uzunluğunun karakter sayı cinsinden tanımlanması ile alan boyutu belirlenir. En fazla 255 karakter olabilir. Biçim: Alanlara girilecek değerlerin istenilen Ģekilde biçimlendirilmesi amacıyla kullanılır.örn:! ünlem iģareti yapılarak giriģler sola yaslanır. GiriĢ Maskesi:Verilerin belli bir kurala uymasını sağlamak için kullanılır.örneğin Alana sayısal bir karakterin girilmesi gerekiyorsa, giriģ esnasında kullanıcıyı buna zorlamak gerekir. Resim Yazısı: Ekranda alanın üst kısmında form ve raporda görünen baģlık kısmıdır. Varsayılan Değer:Bazı alanlara herhangi bir değer girilmediği zaman, önceden belirlenen bir değer otomatik olarak yerleģtirilir. Geçerlilik Kuralı ve Metni: Belirtilen Alana girilecek veri üzerine bir sınırın konulması için kullanılır. Geçerlilik kuralı kısmına sınırlama ve metni kısmına ise sınırlamaya uyulmaması durumunda ekranda görünecek olan mesaj yazılır. Gerekli: GiriĢin zorunlu olması gerektiği alanlar için kullanılır. Sıralı: Tablonun herhangi bir alanının dizin alan olarak tanımlanmasını sağlar. Ġkinci alan adı olarak soyisim yazılır ve veri türü olarak metin seçilir. Üçüncü alan ismi olarak numara yazılır ve veri türü olarak sayı seçilir. Seçilen sayı verisine ait özelliğe uygun olarak alan boyutu kısmında mevcut olan türlerden biri seçilir. 3

5 Alan Boyutu içinde mevcut tanımlar bayt, tamsayı, uzun tamsayı, tek, çift, ondalık ve yineleme kimliğidir. Bayt: ĠĢaretsiz sayıların girilmesi için kullanılır. Tamsayı: ĠĢaretli tamsayı olarak girilebilmektedir. Uzun Tamsayı: Büyük tamsayıları tanımlamak için kullanılır. Tek/Çift: Tek, tek sayılar için,çift ise çift sayılar için kullanılır. Ondalık: Ondalık sayılar için kullanılır. Dördüncü alan ismi olarak doğum tarihi yazılır ve veri türü olarak tarih/saat seçilir. Program içersindeki hazır formatlardan istenilen tarih biçimi seçilir. Son alan olarak ödeme tutarı yazılarak veri türü olarak para birimi seçilir. Uygun para birimi mevcut seçeneklerden seçilir. 4

6 Alanlar yazıldıktan sonra tablo kapanırken tablo kayıt menüsü görülür. DeğiĢiklikleri kaydetmek için evet tıklanır. Tablonun ismi yazılır (uygulama) ve değiģiklikler kayıt edilir. 5

7 UYGULAMA 1: Uygulama kapsamında bir Gayrimenkul değerleme firmasına altyapı oluģturabilecek bir veritabanı oluģturulacaktır. Bu amaçla Banka, Değerleyici, Malik, Tapu Bilgileri ve TaĢınmaz adı altında 5 adet tablo oluģturulacaktır. Daha sonrasında iliģkiler kurularak sorgular oluģturulacaktır. 1- AĢağıda verilen tablo verilerini kullanarak tasarım görünümünde tablo oluģturun. 2-Tabloların alan veri türleri yukarıda konu anlatımında bahsedilen Ģartlara bağlı kalınarak oluģturulmalıdır. 3-Kayıt aģamasında tabloların üzerindeki isimler tablo ismi olarak kullanılacaktır. FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCĠ DERS 6

8 TABLOLAR ARASINDA ĠLĠġKĠLERĠN OLUġTURULMASI Birden fazla tablo içeren uygulamalarda sorgulama yapabilmek için tabloların iliģkilendirilmesi gerekmektedir. Veritabanı içindeki tabloları belirli alanlarına göre birbirleriyle iliģkilendirmek olasıdır. Bu sayede, bir tablodaki kayıtlar iģlenirken, o kayıt ile iliģkili olan diğer tablodaki kayıtlarla da iģlemler yapılabilecektir. Tabloların iliģkilendirilmesi için; 1. Aralarında iliģki kurulacak olan tabloların açık olmaması gerekmektedir. 2. Veritabanı araçlar (DatabaseTools) menüsünden relationships (iliģkiler) tıklanır. 3. Tabloyu göster penceresindeki tüm tablolar seçilir. 4. Tablolar arasında iliģki kurmak için, iki tabloda da ortak olan alan ismi belirlenir. Bir tablo üzerinde alan ismi seçilir ve o alan sürüklenerek diğer tablodaki aynı alan üzerine bırakılır. 5. ĠliĢkiler kurulurken aģağıdaki Ģekiller görülecektir. 7

9 SORGULAR Sorgu, veritabanı sistemi içinde yer alan tablolardaki verilerin isteğe uygun olarak seçilerek, belirli bir düzen içerisinde sunulmasıdır. Bir Sorgunun Yaratılması Sorgu yaratmak için OluĢtur (Create) menüsü içerisindeki Sorgu (Query) seçenekleri kullanılır. Sorgu iki Ģekilde yaratılabilir. Tasarım görünümünde (Query Design) veya sihirbaz ile (Query Wızard), uygulamada detayların daha iyi anlaģılabilmesi için tasarım görünümünde sorgu yaratma seçeneği kullanılacaktır. Sorgu tasarımı seçildikten sonra, Tabloyu göster (show table) menüsünden sorgu yapmak için kullanılacak olan tablolar seçilir. Ġlk sorguyu gerçekleģtirmek için tablo göster menüsünden fakülte adlı tablo seçilir. Sorgu 1: Fakülte adlı tablodan sorgulanacak baģlıklar olarak Fakülte adı ve Fakülte Dekanı baģlıkları field kısmında seçilerek hangi fakültenin dekanın kim olduğunu gösteren bir sorguya eriģilir. 8

10 Sorgulama ile ilgili tanım yapıldıktan sonra sorgu saklanarak pencere kapatılır ve kaydedilir. Veri tabanı penceresinin sol kısmında, tablo isimlerin göründüğü bölüme yeni yaratılan sorguda eklenmiģ olacaktır. Sorguyu çalıģtırmak için bu sorgu (sorgu1) üzerine gelinerek çift tıklanır. Sonuç sorgulama aģağıdaki gibi elde edilecektir. Birden Fazla Tablo Kullanarak Sorgu OluĢturma Birden fazla tablo kullanarak sorgu oluģturmak için yukarıda anlatılan sorgu oluģturma iģlemi tekrarlanır. Fakat tabloyu göster menüsü çıktığı zaman ctrl tuģu kullanılarak aynı anda birden fazla tablo seçilir ve seçilen tablolar add (ekle) menüsü kullanılarak veri tabanına eklenir. Sonuçta, aģağıdaki görünüm elde edilir. 9

11 Yapılmak istenilen sorgu ile iliģkili alanlar yukarıda görüldüğü gibidir. Sorgunun amacına bağlı olarak gerekli alanlar seçilir. Sorgu 2: Hangi öğrencinin hangi bölümde olduğunu sorgulamak amacıyla, öğrenci tablosundan öğrenci no, öğrenci adı ve öğrenci soyadı; bölüm tablosundan, bölüm adı seçilir. Gerekli alanlar seçildikten sonra sorgu kayıt edilerek veri tabanına geri dönülür. Sorgu görüntülendiğinde aģağıdaki Ģekil elde edilecektir. 10

12 DEĞĠġĠK SORGULAMA ÖRNEKLERI Bir Ölçüte Uygun Kayıtların Seçilmesi Sorgu iģlemlerinde tablo içinde yer alan bazı kayıtların, belirli bir ölçüte ya da bir baģka deyiģle bir koģula göre seçilerek görüntülenmesi söz konusu olabilir. Ölçütler tanımlanırken amacına uygun biçimde bazı özel iģleçler kullanılabilir. Söz konusu iģleçler aģağıdaki gibidir; > Büyük < Küçük <> EĢit değil <= Küçük veya eģit >= Büyük veya eģit Between And Verilen iki değer arasında Sorgu 3: Ders kredisi 3 veya 5 olan dersleri gösteren sorgulama örneği oluģturmak için ilk olarak yeni sorgu oluģturulur. Sorgu için ise ders tablosu seçilir ve tablodan dersin kredisi ve dersin adını gösteren alanlar seçilir. Kriter olarak criteria kısmına 3 veya 5 (3 or 5) yazılır ve sorgu kaydedilir. Sonuç sorgulama aģağıdaki gibi elde edilir. Sorgu 4: ve tarihleri arasında kayıt yaptıran öğrencileri sorgulamak için gerekli alanlar seçilir. Derse kayıt tarihi alanının altındaki kriter (criteria ) kısmına Between # 02- SEP-2003# And #06-SEP-2003# (YADA Between # 09/02/2008# And #09/06/2008#) yazılır. Sorgu kaydedilerek veri tabanına geri dönülür. Sorgu görüntülenmek için açıldığında aģağıdaki tablo elde edilecektir. NOT: Bilgisayarınız ayarlarına göre ay daha önce görünüyor olabilir, eğer gün daha önce görünüyorsa sorgu ona göre dizayn edilir. 11

13 Sorgunun sonucu aģağıdaki gibi olacaktır. Sorgu 5: BaĢarı notu olarak CB alıp Bilgisayar Müh. Bölümünde olmayan öğrencilerin gösterilmesi. Bunun için ilk olarak ilgili alanlar seçilir ders baģarı notu alanı altındaki kısma BB ve bölüm adı kolonu altında kriter kısmına denk gelen birime Not Bilgisayar yazılır ve sorgu kaydedilir. AĢağıdaki sorgulama sonuç tablosu elde edilir. Sorgu 6 : Bir tablodaki sayısal alanların toplanması gerekebilir. Örneğin bölümlerdeki toplam öğrenci sayısını hesaplayan bir sorgu yapılmasına gerek duyulduğunda ilk olarak yeni sorgu için bölüm tablosu seçilir. Sorgu içinde alan olarak öğrenci sayısı seçilerek, Tasarım (Design) manüsü altında yer alan butonu seçilir. Bu butonun seçilmesiyle alt kısımda total (toplam isimli) yeni bir menu olaģacaktır. Menünün içinde bulunan çeģitli seçeneklerden sum seçilerek, toplam öğrenci sayısı bulunabilir. Bu durumda aģağıdaki sonuç elde edilecektir. 12

14 Sorgu sonucu aģağıdaki gibi olacaktır. Sorgu 7: Tablonun içerdiği kayıtlar arasında belirli bir alana göre en büyük olanı seçmek gerekebilir. Örneğin, kredisi en fazla olan ders bulunmak istendiğinde. Yeni sorgu oluģturulur, tablo seçilir ve dersin kredisi alanı altında total (toplam) menüsünden en çok (max) seçilerek sorgu bitirilir. Daha sonra sorgu görüntülendiğinde elde edilecek olan tablo aģağıdaki gibidir. Sorgu 8: Tablo içindeki veri gruplarını sıralamak gerekebilir. Örneğin, öğrenci isimlerine göre alfabetik sırada bir tablo oluģturulmak istenirse, öncelikle sorgu oluģturulur ve gerekli alanlar seçilir. Daha sonra, öğrenci adı alanın altındaki sort (sırala) menüsü seçilir. Sonuç tablo aģağıdaki gibidir. 13

15 FORMLARIN YARATILMASI Formlar, uygulama ile kullanıcı arasında bilgi iletiģimini yani etkileģimi sağlayan ortamlardır. Form yaratmak için veritabanı penceresinde oluģtur yazan sekme açık olmalıdır. Bunun içinde formlar kısmına girilebilmektedir. Burda form ve Birden çok Öğe adlı sekmeler yardımı ile form oluģturulabilmektedir. Formun biçimlendirilmesi ise form oluģturma sekmeleri seçildikten sonra açılan otomatik biçimlendirme sekmesi ile gerçekleģtirilmektedir. Formu oluģturulacak olan tablonun açık olması ve tabloda gösterilmek istenilen satır ve sütunların seçili olması gerekmektedir. Ġlgili sekmelerin seçilmesi sonucunda açılan pencereler aģağıdaki gibidir. 14

16 Her öğrenci kendi formunda görmek istediği alan isimlerini belirleyerek kendi formunu oluģturacaktır. Form sihirbazında formun ne Ģekilde görüntülenmek istediğine dair bir pencere açılır. Ġstenilen form altlık formatı yukarıda belirtilen Ģekilde seçilir. Formun ismi yazılarak form oluģturma iģlemi tamamlanır. Bu iģlem sonucundan istenilen form oluģturulmuģ ve kaydedilmiģ olur. 15

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 14.HAFTA Ms Access (Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş ve Tablo İşlemleri)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Aynı diyalog kutusunda bulunan Varolan Veritabanını Aç seçeneği daha önceden oluşturulmuş olan bir veritabanını açmak için kullanılır.

Aynı diyalog kutusunda bulunan Varolan Veritabanını Aç seçeneği daha önceden oluşturulmuş olan bir veritabanını açmak için kullanılır. 1. GİRİŞ MS-Access 7.0 ya da kısaca Access, bir veritabanı oluşturma ve yönetim programıdır. Bu program kullanılarak, bilgiler düzenli bir şekilde depolanarak istenilen zamanda ve şekilde kullanılabilirler.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 9 LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STOK TAKĠBĠ 2 341TP0032 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E.

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Access2000 e Başlama Kılavuzu Yrd. Doç. Dr. E. Şahin Çonkur İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Access i Çalıştırmak... 2 2.1. Varolan

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı