TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU. Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD"

Transkript

1 TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Dr. Güven ÇELEBİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Genel Bilgiler: Tularemi olgu sorgulama formu, ülkemizde yürütülecek tularemi ile ilgili klinik ve saha araştırmalarında kullanılmak üzere Tularemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu form iki ayrı bölümden oluşmaktadır: 1 Tularemi Olgu Sorgulama Formu: Bu form tularemi düşünülen olguyla ilk karşılaşmada doldurulacaktır. Epidemiyolojik ve klinik değerlendirme için ayrıntılı sorular içermektedir. Bu formun ilgili bölümleri olgu kontrol çalışmalarında tularemi düşünülmeyen kontrol olgular için de kullanılabilir. 2 Tularemi Hasta İzlem Formu: Bu form tularemi tanısı alan olguların sonraki kontrollerinde kullanılacaktır.

3 Ülkemizde görülen tularemi olgularının büyük çoğunluğu orofaringel tiptedir. Dolayısıyla soruların çoğunluğu oral bulaşma yoluyla ilgileri verileri elde etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Hastalığın bulaşma yolu ile ilgili risk faktörleri bölgesel olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle araştırmacılar sorgulama formuna yeni sorular ekleyebilir veya bazı soruları çıkartabilirler.

4 Francisella tularensis ile Brucella spp arasında antijenik benzerlik vardır. Daha önce brusella enfeksiyonu geçiren kişilerde tularemi aglütinasyon testi düşük titrerlerde pozitif çıkabilir (yalancı pozitiflik). Bu nedenle; brusellozun endemik olduğu bölgelerde sorgulama formundaki bu konuyla ilgili soru sayısı arttırılabilir.

5 Formda birden çok yanıtı olan sorular için tüm doğru yanıtlar işaretlenmelidir. (Örneğin; kullanılan su kaynağı, altta yatan hastalık).

6 Epidemiyolojik öyküde; sorgulamanın kaç gün/hafta öncesini kapsayacağı her salgın için ayrıca belirlenmelidir. Sorgulama dönemi, kronolojik olarak ilk ortaya çıkan olguların tularemiyle ilişkili ilk semptomlarının başladığı tarihten en az bir inkübasyon süresi kadar öncesini kapsamalıdır. (Tularemide inkübasyon süresi 3 haftaya kadar uzayabilir)

7 Adı Soyadı: Dosya no: Adres (yaşadığı yer): Mahalle: Köy: İlçe: İl: Halen yürüttüğü iş/meslek: Sosyal güvencesi: Hane halkı sayısı: TULAREMİ OLGU SORGULAMA FORMU Yaşı: Ev telefonu: Cep telefonu: Cinsiyet: E ( ) K ( ) Görüşme tarihi: Görüşmeyi yapan kişinin adı ve kurumu:

8 Epidemiyolojik Öykü Son hafta /ay içinde (Bu süre zaman çizgisinde ilk olguların ortaya çıkma tarihine göre belirlenecektir.) Kullandığı su kaynağı / kaynakları Şebeke ( ) Kuyu ( ) Pınar ( ) Dere ( ) Göl ( ) Diğer: Su klorlanıyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) Yağmurlu günlerde su bulanıyor mu? Evet ( ) Hayır ( ) Aşağıdaki sorulardan yanıtı var olanlar için; cins/tür, yer ve zamanı mutlaka belirtiniz! Doğadan su içme (göl, dere, pınar ) Var ( ) Yok ( ) Gölde derede yüzme Var ( ) Yok ( ) Gölde derede çamaşır yıkama Var ( ) Yok ( ) Doğada uğraş (tarım, bahçe, orman ) Var ( ) Yok ( ) Doğada aktivite (spor, piknik, avlanma ) Var ( ) Yok ( ) Doğadan yiyecek toplama Var ( ) Yok ( ) Çiğ sebze tüketimi Var ( ) Yok ( ) Ev içinde hayvan besleme Var ( ) Yok ( ) Ahırda / Bahçede hayvan besleme Var ( ) Yok ( ) Ev hayvanlarında ölüm Var ( ) Yok ( ) Av hayvanı yeme Var ( ) Yok ( ) Av hayvanıyla temas (kesme, yıkama vb) Var ( ) Yok ( ) Ev çevresinde fare, tavşan, kemirici varlığı Var ( ) Yok ( ) Fare veya kemirici hayvan sayısında artış Var ( ) Yok ( ) Çevrede kemirici hayvan ölüsü görme Var ( ) Yok ( ) Mutfakta kilerde fare dışkısı görme Var ( ) Yok ( ) Fare ile temas (ölü veya canlı) Var ( ) Yok ( ) Çevrede kene varlığı Var ( ) Yok ( ) Böcek ısırığı (kene, sivrisinek.) Var ( ) Yok ( ) Seyahat öyküsü Var ( ) Yok ( )

9 Yakınmalar ve Hastalık Öyküsü: İlk şikâyet (kendi ifadesiyle): Başlangıç tarihi: Aşağıdaki yakınmalardan var olanların yanına kaç gün önce başladığını mutlaka yazınız Boğaz ağrısı: Var ( ) Yok ( ) Halsizlik Var ( ) Yok ( ) Yüksek ateş: Var ( ) Yok ( ) Kas (adale) ağrısı Var ( ) Yok ( ) Üşüme titreme Var ( ) Yok ( ) Eklem ağrısı Var ( ) Yok ( ) Lenf bezinde büyüme ağrı Var ( ) Yok ( ) Kilo kaybı Var ( ) Yok ( ) Bölgesi ve özellikleri: Baş ağrısı Var ( ) Yok ( ) Karın ağrısı Var ( ) Yok ( ) Gözde şişme, kızarma Var ( ) Yok ( ) Bulantı Var ( ) Yok ( ) Öksürük: Var ( ) Yok ( ) Kusma Var ( ) Yok ( ) Balgam: Var ( ) Yok ( ) İshal Var ( ) Yok ( ) İştahsızlık Var ( ) Yok ( ) Diğer Ciltte ülser yara Var ( ) Yok ( ) Yeri ve özellikleri: Ciltte döküntü eritem Var ( ) Yok ( ) Yeri ve özellikleri: Mukozada lezyon Var ( ) Yok ( ) Yeri ve özellikleri:

10 Hane halkında benzer hastalık Mahallede / köyde benzer hastalık Var ( ) Yok ( ) Var ( ) Yok ( ) Adı soyadı yaşı Adı soyadı yaşı mahallesi Bu hastalık nedeniyle daha önce aldığı tanılar Antibiyotik tedavisi aldı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Adı baş. tarihi süresi: Antibiyotikten yarar Gördü ( ) Görmedi ( ) Boyundaki kitle Kayboldu ( ) Küçüldü ( ) Aynı boyutta ( ) Büyüdü ( ) Yeni kitle ortaya çıktı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle süpüre oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle direne oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Spontan ( ) Cerrahi ( ) Patolojik inceleme yapıldı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Sonuç: Mikrobik inceleme yapıldı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Sonuç:

11 Altta yatan hastalık öyküsü Var olan hastalıklar DM ( ) KBY ( ) Malignite ( ) Siroz ( ) KOAH ( ) İmmunsüpresyon ( ) Diğer: Geçirilmiş tüberküloz öyküsü Var ( ) Yok ( ) Geçirilmiş tularemi öyküsü Var ( ) Yok ( ) Geçirilmiş Bruselloz öyküsü Var ( ) Yok ( ) Çiğ süt içme, taze peynir yeme öyküsü Var ( ) Yok ( ) Ev hayvanlarında yavru atma (abortus) Var ( ) Yok ( )

12 Fizik İnceleme Bulguları: Ateş: Nabız: TA: Tonsillit / farenjit Var ( ) Yok ( ) Oral mukoza lezyonu Var ( ) Yok ( ) Lenfadenopati Var ( ) Yok ( ) Yeri ve özellikleri: Konjonktivit Var ( ) Yok ( ) Cilt lezyonu Var ( ) Yok ( ) Yeri ve özellikleri: Splenomegali Var ( ) Yok ( ) Hepatomegali Var ( ) Yok ( )

13 Ön tanı: Önerilen Tedavi Mikro aglütinasyon titresi: Tularemi PCR Yapıldı ( ) Yapılmadı ( ) Örnek ve sonuç: Tularemi kültürü Yapıldı ( ) Yapılmadı ( ) Örnek ve sonuç: Radyolojik inceleme Yapıldı ( ) Yapılmadı ( ) Patolojik inceleme Yapıldı ( ) Yapılmadı ( ) Sedimantasyon: mm/saat Tularemi olgu sorgulama çalışmasına kendi isteğimle katılıyorum. Tarih: İmza:

14 TULAREMİ HASTA İZLEM FORMU (Tularemi tanısı alan hastanın kontrol izlemlerinde doldurulacak) Adı Soyadı: Yaşı: Dosya no: Kontrol tarihi: Başvuru sebebi: Rutin kontrol ( ) Yakınması var ( ) Tularemi için verilen antibiyotikleri Evet ( ) Hayır ( ) uygun doz ve sürede kullandı mı? İlaçtan fayda gördü mü? Evet ( ) Hayır ( ) Ateş kaçıncı gün düştü Farenjit iyileşti mi? Halsizlik düzeldi mi? Diğer Boyundaki kitle Kayboldu ( ) Küçüldü ( ) Aynı boyutta ( ) Büyüdü ( ) Yeni kitle ortaya çıktı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle süpüre oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Kitle direne oldu mu? Evet ( ) Hayır ( ) Spontan ( ) Cerrahi ( ) Patolojik inceleme yapıldı mı? Evet ( ) Hayır ( ) Sonuç: Mikrobik inceleme yapıldı mı? Sonuç: Evet ( ) Hayır ( )

15 Diğer kontrollerin tarihi ve Doktorun adı Açıklama:

DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ

DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ DEĞERLİ HEKİM ARKA D AŞLARIMIZ TOKAT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE NUMUNE VE VAKA BİLDİRİM FORMLARI'NIN GÖNDERİLMESİ 1.KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ -KKKA vakalarının Mart-Eylül aylan arasında sık görülmesinden

Detaylı

Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Gül Ruhsar YILMAZ Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bulaşıcı Meslek Hastalıkları

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU TC no : Tarih: Soyadı : Adı : Doğum tarihi : Cinsiyet K: E: ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ NEDİR VE NE AMAÇLA YAPILIR? Üst sindirim sistemi

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir?

Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Çocuklarda hırıltılı nefes alma durumunda ne zaman ve hangi doktora başvurmak gerekir? Buraya kadar anlatıldığı gibi hırıltılı nefes alıp vermesi olan bir çocuk mutlaka hekime başvurmalıdır. Bu tabiki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 BULAġICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; a)

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ Ankara, 2014 (Güncelleme; 08 Aralık 2014) Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberinin hazırlanmasında yer alan, Ebola Virüs Hastalığı Bilim Kurulu üyelerimiz,

Detaylı

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi LYME HASTALIĞI KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Lyme Hastalığı 1972-1977 yılları arasında

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARACA Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR İstanbul,

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110001 01/05/2001 Konu : Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı GENELGE- 2001/34 İlgi : 30.05.1996 tarih ve 6076

Detaylı

Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli!

Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli! BRUSELA Farabi'ye Lafı uzatanlara ne yapmak lazım? diye sormuģlar Farabi ġöyle demiģ: Uzun konuģanı kısa dinlemeli! Prof. Dr. Mehmet TURGUT Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. AD BRUSELLA

Detaylı

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Kemoterapi nedir? Kemoterapi; genel anlamı ile bir hastalığın bazı kimyasal maddeler kullanılarak tedavisini ifade eder. Onkolojik olarak ise kemoterapi, tümörü

Detaylı

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 ISSN 1300-0853 Bir İlçede Akut Gastroenterit Salgını Değerlendirmesi Kayseri de Tularemi ve Hekimlerin Tularemi Konusundaki

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sağlık Bakanlığından: BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; a) Bulaşıcı

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN KANSER TEDAVİSİ Günümüzde kanser görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Kanser tanısı koyulduktan sonra önemli olan, en kısa sürede uygun tedavi ile birlikte kaliteli bakım sağlayabilmektir. Kanser,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ

ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 7 Y I L Bülten YIL: 17 SAYI: 60 ARALIK 2013 Editörden Dr. Yahya Laleli Huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmek

Detaylı