T. C. KAMU İHALE KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KAMU İHALE KURUMU"

Transkript

1 T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP ta Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu Sürüm No: xx Yayın Tarihi: Kamu İhale Kurumu Binası Cadde, NO:

2 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanın hiçbir bölümü Kamu İhale Kurumu nun izni alınmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yöntemle çoğaltılamaz ve dağıtılamaz, veri tabanı ya da başka bir sistemde saklanamaz. Sayfa 2/65

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ SÜREÇ BAŞLANGICI TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Sözleşmeye Davet Münferit Sözleşmeye Davet İhaleye Davet Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Bildirimi Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim Doküman Satın Alanlar a Yapılacak Tebligat TCKN/VKN ile Kişi Ekleme ile EKAP a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligat Teknik Teklif Vermeye Davet Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim Fiyat Teklifi Vermeye Davet Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmüş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmemiş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Diğer Tebligat Bildirimleri Diğer Tebligat Türü Altında Yer Alan Tebligat Bildirimi İşlemleri TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ SÜRECİNİ TAMAMLAMA Sayfa 3/65

4 5. GÖNDERİLEN TEBLİGATLARIN İDARE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ ADAY, İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLER TARAFINDAN TEBLİGAT BİLDİRİMLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ Sayfa 4/65

5 1. GİRİŞ 07/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır. EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda; 1. Tebligat gönderilecek gerçek/tüzel kişiler EKAP'a kayıtlı olmalıdır. 2. EKAP üzerinden Tebligat Bildirimi rolü İdare Platform Sorumlusu olarak tanımlandığından, tebligat bildirimleri bu rol üzerinden yapılır. 3. Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligatlar, pilot veya koordinatör ortağa yapılır. 4. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve saatleri arasında yapılır. 5. Sistem tarafından, aynı tür tebligatın birden çok defa yapılmasına izin verilir. 6. Yabancılara EKAP üzerinden tebligat yapılamaz. 7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından EKAP üzerinden idarelere bildirim yapılamaz. Sayfa 5/65

6 2. SÜREÇ BAŞLANGICI Tebligat Gönderme işlemlerine İdare Platform Sorumlusu tarafından, menüde yer alan Tebligat İşlemleri sekmesi altında Tebligat Gönderme bağlantısına tıklanarak başlanır. Şekil 1: Tebligat İşlemleri Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda İhale Arama Kriterleri alanından ilgili kriter/ler girilir ve tebligat işlemleri yapılacak ihale seçilir. Şekil 2: Tebligat Gönderme-İhale Arama Ekran Görüntüsü Sayfa 6/65

7 3. TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ İhalenin EKAP ta bulunduğu aşama esas alınarak ihalenin türü ve usulüne uygun tebligat türleri sıralanır. Her bir tebligat türüne göre yapılabilecek bildirim işlemleri şu şekildedir: 3.1 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Çerçeve Anlaşma, Münferit Sözleşme, Mal Alımı, Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde kesinleşen ihale kararının isteklilere bildiriminin EKAP üzerinden yapılabilmesi için Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 3: Kesinleşen İhale Kararınının Bildirilmesi-Tebligat Türü Seçimi Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligatın içeriğine yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, İhale Karar Tarihi, İhale Kararının Onaylandığı Tarih, Sayı Bilgisi ve İhaleye Yönelik Başvuru Yolu/Yolları (Detaylı bilgi için ekranda butonuna tıklanarak dipnotlar görüntülenir) alanlarına bilgi girilmesi, İhale Yetkilisince Onaylanan İhale Komisyonu Kararı dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Belgenin Sayfa Sayısı girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Sayfa 7/65

8 Şekil 4: Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 8/65

9 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Çerçeve Anlaşma türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.çerçeve Anlaşma İçin İhale Komisyon Kararı bağlantısına tıklandığında ekli doküman görüntülenebilir. Şekil 5: Çerçeve Anlaşma-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 9/65

10 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Münferit Sözleşme türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Münferit Sözleşme İçin İhale Komisyon Kararı bağlantısına tıklandığında ekli doküman görüntülenebilir. Şekil 6: Münferit Sözleşme-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 10/65

11 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı türlerinde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. İhale Yetkilisince Onaylanan İhale Komisyonu Kararı bağlantısına tıklandığında ekli doküman görüntülenebilir. Örnek ekran Mal Alımı için hazırlanmıştır. Şekil 7: Mal Alımı İhalesi-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 11/65

12 3.2 İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 8: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligatın içeriğine yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, İhale Karar Tarihi, İhale Kararının İptal Edildiği Tarih, Sayı Bilgisi, İhaleye Yönelik Başvuru Yolu/Yolları (Detaylı bilgi için ekranda? butonuna tıklanarak dipnotlar görüntülenir) alanlarına bilgi girilmesi ve İhale İptal Gerekçesi alanınına gerekçe girilmesi zorunludur. Ek Belge Yükleme alanına varsa belge yüklenerek tebligata eklenebilir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Sayfa 12/65

13 Şekil 9: İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi- Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 13/65

14 İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 10: Mal Alımı İhalesi-İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 14/65

15 3.3 Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi İhale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın bildirilmesine ilişkin tebligattır. Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 11: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İhale Karar Tarihi, İhale İptal Gerekçesi sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi, İhaleye Yönelik Başvuru Yolu/Yolları (Detaylı bilgi için ekranda? butonuna tıklanarak dipnotlar görüntülenir) alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ek Belge Yükleme alanına varsa belge yüklenerek tebligata eklenebilir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Sayfa 15/65

16 Şekil 12: Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 16/65

17 Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran mal alımı ihalesi için hazırlanmıştır. Şekil 13: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Sayfa 17/65

18 3.4 Sözleşmeye Davet Sözleşmeye Davet, teklif değerlendirme sürecinde belirlenmiş, ihale üzerinde bırakılan veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise listede yer alan isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Sözleşmeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 14: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise listede yer alan istekliler sıralanır. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, İhale Kararının Onaylandığı Tarih, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Sözleşmeye davet tebligatında İstekli Seçimi seçeneğinde yer alan Tüm Kısımlar ve tebligat yapılabilecek tüm istekliler gösterilir. Tüm Kısımlar seçildiğinde, tüm kısımlar ve ilgili istekliler listelenir. İstekli Seçimi tek bir istekli üzerinden yapıldığında sadece seçilen istekli listede gösterilir. İstekli satırında yer alan Kısımlar butonuna tıklandığında seçilen isteklinin üzerine ihale yapılan kısımlar gösterilir ve tebligat sadece bu kısımlar için yapılır. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş istekliye gönderilir. Sayfa 18/65

19 Tüm Kısımlar seçeneği seçildiğinde tebligat düzenleme ekranı; Tek bir istekli seçildiğinde tebligat düzenleme ekranı; Şekil 15: Sözleşmeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 19/65

20 Sözleşmeye Davet-Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 16: Sözleşmeye Davet Bildirimi Sayfa 20/65

21 Anlaşmaya Davet-Çerçeve Anlaşma türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 17: Çerçeve Anlaşmaya Davet Bildirimi Sayfa 21/65

22 3.5 Münferit Sözleşmeye Davet Münferit Sözleşmeye Davet, münferit sözleşme türünde, teklif değerlendirme sürecinde belirlenmiş, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekliye bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Münferit Sözleşmeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 18: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekliler sıralanır. İlgi Çerçeve Anlaşmanın Tarihi, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş istekliye gönderilir. Şekil 19: Münferit Sözleşmeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 22/65

23 Şekil 20: Münferit Sözleşmeye Davet Bildirimi Sayfa 23/65

24 3.6 İhaleye Davet İhaleye Davet, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunan adaylara bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. İhaleye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 21 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 24/65

25 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek adaylar listelenir.ilgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi, Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Dokümanın Sayfa Sayısı girilmesi zorunludur. İdari şartnamenin ilgili maddesinde düzenleme yapılmış ise, posta yoluyla doküman satışına ilişkin açıklama alanına idari şartnameden ilgili metin getirilir ve güncelleme yapılmasına izin verilir. İdari şartnamenin ilgili maddesinde düzenleme yapılmamış ise zengin metin alanı sistem tarafından gösterilmez. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 22: İhaleye Davet Bildirimi- Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 25/65

26 İhaleye Davet türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. İhale dokümanının görülebileceği yer, ihale dokümanının satın alınabileceği yer, ihale dokümanının satış bedeli idari şartnamenin ilgili maddesinden getirilir. İhale tarih ve saati ise, ön yeterlik aşamasından ihale aşamasına geçerken idarece EKAP a girilmiş olan ihale tarih ve saatidir.posta yoluyla doküman satışına ilişkin açıklama alanına girilen bilgiler, oluşturulan tebligatta kare içinde belirtilmiştir. Örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 23: İhaleye Davet Bildirimi Sayfa 26/65

27 3.7 Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan/listeye giremeyen adaylara bildirim, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunmayan / listeye giremeyen adaylara bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır.ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 24 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 27/65

28 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek adaylar listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Kararının Verildiği Tarih, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi, Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Dokümanın Sayfa Sayısı girilmesi zorunludur. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu, alanından Yeterli Bulunmamıştır, Listeye Alınmamıştır butonlarından biri seçilir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 25: Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 28/65

29 Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 26: Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim Sayfa 29/65

30 3.8 Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde teknik teklif değerlendirmesinde başarılı olan isteklilere, bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır.mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 27 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Teknik Teklif Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih, Mali Tekliflerin Açılma Tarih/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 28: Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 30/65

31 Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 29: Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Sayfa 31/65

32 3.9 Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde, teknik teklif değerlendirmede yeterli bulunmayan isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 30: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 32/65

33 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Teknik Teklif Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih, Mali Tekliflerin Açılma Tarih/Saati, Mali Tekliflerin Açılacağı Yerin Adresi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formu ve Teknik Teklif Üye Değerlendirme formları dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Dokümanın Sayfa Sayısı bilgisinin girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 31: Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 33/65

34 Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 32: Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi Sayfa 34/65

35 3.10 Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Bildirimi Pazarlık (b,c,f) usulü ile yapılan ihalelerde, doküman almaya ve teklif vermeye davet bildirimi yapılmasına ilişkin tebligattır. Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 33: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 35/65

36 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Teklif Verme Tarihi/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. TCKN/VKN ile Kişi Ekleme seçildiğinde ilerleyen süreç Doküman Satın Alanlar ekranında belirtilenler ile aynıdır. TC Kimlik ile Sorgula veya VKN ile Sorgula butonlarından biri seçilir. Numerik alana ilgili bilgi girilir, İstekli Getir butonu tıklanır. İstekli EKAP a kayıtlı gerçek/tüzel kişi ise listeye getirilir, EKAP a kayıtlı olmayan kullanıcılar için sistem, Aradığınız kritere uygun kayıt bulunamadı uyarısını verir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 34: Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Bildirimi Sayfa 36/65

37 Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 35: Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Sayfa 37/65

38 3.11 Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 36 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. Şekil 37: Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme/İstekli Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 38/65

39 Doküman Satın Alanlar a Yapılacak Tebligat Doküman satın alanlar listelenir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Kararının Verildiği Tarih, Sayı Bilgisi, İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, Yeterli Bulunmama Sebepleri alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Tümünü Sil butonuna basıldığında listede yer alan tüm istekliler tebligat gönderme listesinden silinir. Satır içinde yer alan Sil butonuna basıldığında satırda yer alan istekli tebligat gönderme listesinden silinir. Şekil 38: Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme-Doküman Satın Alanlar-Ekran Görüntüsü Yeterli Bulunmama Sebepleri kolonu altında yer alan Ekle butonuna basıldığında açılan istekli bilgi girişi ekranında, yeterli bulunmama gerekçeleri yazılarak Kaydet butonuna basılır. Vazgeç butonuna basıldığında tebligat düzenleme ekranına dönülür. Yeterli Bulunmama Sebepleri alanında, daha önce girilmiş olan bilgiler Güncelle butonu ile güncellenebilir. Şekil 39: İstekli Bilgi Girişi-Ekran Görüntüsü Sayfa 39/65

40 TCKN/VKN ile Kişi Ekleme ile EKAP a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligat TCKN/VKN ile Kişi Ekleme seçildiğinde ilerleyen süreç Doküman Satın Alanlar ekranında belirtilenler ile aynıdır. TC Kimlik ile Sorgula veya VKN ile Sorgula butonlarından biri seçilir. Numerik alana ilgili bilgi girilir, İstekli Getir butonu tıklanır. İstekli EKAP a kayıtlı gerçek/tüzel kişi ise listeye getirilir, EKAP a kayıtlı olmayan kullanıcılar için sistem, Aradığınız kritere uygun kayıt bulunamadı uyarısını verir. Şekil 40 : Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme-TCKN/VKN ile Kişi Ekleme-Ekran Görüntüsü Sayfa 40/65

41 Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Girilen yeterli bulunmama sebepleri belirtilen alana yansıtılır. Şekil 41 : Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim Sayfa 41/65

42 3.12 Teknik Teklif Vermeye Davet Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan isteklilere sonucun bildirimi ve teknik teklif vermeye davete ilişkin tebligattır. Teknik Teklif Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 42: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve istekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Karar Tarihi, Teknik Teklif Verme Tarih/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 43: Teknik Teklif Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 42/65

43 Teknik Teklif Vermeye Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran:hizmet Alım ihalesi için yapılmıştır. Şekil 44: Teknik Teklif Vermeye Davet Sayfa 43/65

44 3.13 Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, teknik görüşme sonucunda şartları sağlamadığı belirlenen isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 45: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 44/65

45 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Kararının Verildiği Tarih, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Tümünü Sil butonuna basıldığında listelenen tüm istekliler listeden silinir. Sil butonuna basıldığında ilgili istekli listeden silinir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Şekil 46: Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme Ekranı Ekle butonuna basıldığında açılan ekranda teknik şartları sağlamama gerekçeleri girilir. Kaydet butonuna basıldığında girilen bilgiler kaydedilir ve tebligat düzenleme ekranına dönülür. Vazgeç butonuna basıldığında tebligat düzenleme ekranına geri dönülür. Şekil 47: İstekli Bilgi Girişi-Ekran Görüntüsü Sayfa 45/65

46 Teknik şartları sağlamama sebepleri girilmiş ise Güncelle butonuna basılarak, tebligatı göndermeden önce güncelleme yapılabilir. Tebligat düzenleme ekranında Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş istekliye gönderilir. Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Teknik şartları sağlamama sebepleri alanına girilen bilgi, oluşturulan tebligat bildiriminde belirtilen alana yansıyacaktır. Örnek ekran:yapım işi ihalesi için hazırlanmıştır. Şekil 48: Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim Sayfa 46/65

47 3.14 Fiyat Teklifi Vermeye Davet Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, teknik tekliflerin değerlendirmesi sonucunda şartları sağladığı belirlenen isteklilere fiyat teklifi vermeye davet bildirimi yapılmasına ilişkin tebligattır. Fiyat Teklifi Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 49 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 47/65

48 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Fiyat Teklifi Verme Tarihi/Saati, Teknik Şartnamenin İçeriği, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Teknik Şartname doyası yükleme alanından, ilgili doküman yüklenir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 50: Fiyat Teklifi Vermeye Davet Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 48/65

49 Fiyat Teklifi Vermeye Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Teknik şartname içeriği alanına girilen bilgi, oluşturulan tebligat bildiriminde belirtilen alana yansıyacaktır. Örnek ekran:hizmet alımı ihalesi için yapılmıştır. Şekil 51: Fiyat Teklifi Vermeye Davet Sayfa 49/65

50 3.15 Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi Pazarlık (a,b,c,d,e,f) usulü ile yapılan ihalelerde, isteklilere son fiyat tekliflerini vermeye davet bildirimi yapılmasına ilişkin tebligattır. Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 52: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Son Fiyat Tekliflerini Verme Tarihi/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 53: Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 50/65

51 Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran:hizmet alımı ihalesi için yapılmıştır. Şekil 54: Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Sayfa 51/65

52 3.16 Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Münferit alım ihalesinin onaylanmasından sonra, çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin münferit sözleşme aşamasında teklif vermeye davet edilmesine ilişkin tebligat türüdür. Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 55: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Teklif vermeye davet tebligatında dikkat edilmesi gereken nokta, tebligat bildiriminden önce teyit işleminin tamamlanmasıdır. Sistem, teyit işlemleri tamamlanmadan tebligat düzenleme ekranına geçmeye izin vermeyecektir. Şekil 56: Tebligat Gönderilecek İstekli Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 52/65

53 Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmüş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Tebligat gönderme ekranında çerçeve anlaşmaya taraf ve teyit işlemi tamamlanmış olan istekliler listelenir.tebligat bildirimi yapılacak olan istekli seçilir ve İlerle butonuna basılır. Şekil 57: Tebligat Gönderilecek İstekli Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, belirtilen alanlara bilgi girilmesi gerekmektedir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 58: Teklif Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 53/65

54 Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Bildirimi (Fiyat Farkı Öngörülmüş) türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 59: Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Tebligatı Sayfa 54/65

55 Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmemiş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Tebligat gönderme ekranında çerçeve anlaşmaya taraf ve teyit işlemi tamamlanmış olan istekliler listelenir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 60: Teklif Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 55/65

56 Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Bildirimi (Fiyat Farkı Öngörülmemiş) türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 61: Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Tebligatı Sayfa 56/65

57 3.17 Diğer Tebligat Bildirimleri Diğer başlığı altında yer alan tebligat türleri, ihale durumu ile ihale türü ve usulüne göre listelenir. Diğer başlığı altında sistem tarafından getirilen tebligatlar şunlardır: Zeyilname Bildirimi Açıklama Bildirimi Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması İhale Öncesi İptal Bildirimi Şikayete Cevap Diğer Bu tebligat türü, belirtilen tebligat türleri dışında kalan yazışmalar için kullanılmalıdır. Diğer tebligat türü seçilir ve İlerle butonuna basılır. Şekil 62: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 57/65

58 Diğer Tebligat Türü Altında Yer Alan Tebligat Bildirimi İşlemleri Diğer tebligat türü seçilerek İlerle butonuna basıldığında getirilen ekranda düzenlenebilecek tebligat türleri gösterilir. EKAP üzerinde tebligat düzenleme ekranı bu tebligat türleri için ortaktır. Sistem sadece Konu alanına seçilen tebligat bildirimine ait bilgiyi getirir. Örnek ekran zeyilname bildirimi için anlatılacaktır. Zeyilname Bildirimi seçilir ve İlerle butonuna basılır. Şekil 63: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. Ek Dosya yükleme alanından doküman yükleme işlemi yapılabilir. Tümünü Sil butonuna basıldığında listede yer alan istekliler listeden silinir. Sil butonuna basıldığında ilgili istekli listeden silinir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 64: Diğer/Zeyilname Bildirimi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 58/65

59 Zeyilname Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Açıklama alanında girilen bilgiler oluşturulan tebligatta belirtilen alana yansıyacaktır.örnek ekran:yapım İşleri ihalesi için yapılmıştır. Şekil 65: Zeyilname Bildirimi Sayfa 59/65

60 4. TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ SÜRECİNİ TAMAMLAMA Yukarıda anlatılan tüm tebligat türleri düzenlendikten sonra Kaydet ve Seçilenleri gönder butonuna basılır. Açılan bilgi ekranında, gönderilmek istenen tebligat bildiriminin imzalı aslının ihale işlem dosyasında muhafa edildiğine ilişkin onaylama ekranı gösterilir. Tamam butonuna basıldığında tebligat bildirimi gönderilir.vazgeç butonuna basıldığında düzenleme ekranına geri dönülür. Şekil 66: Onay Ekran Görüntüsü Tamam butonuna basıldığında tebligat gönderme işlemi tamamlanmış olur. Sistem, tebligat gönderme işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair mesaj gösterir. Mesaj içeriğinde, tebligatın, muhataba bildirim tarihi ve saati gösterilir. Yeni Tebligat Gönder butonuna basıldığında sistem, Tebligat Türü Seçimi ekranını getirir. Yeni tebligat bildirim türü seçilir, seçilen tebligat düzenlenir ve yeniden gönderilebilir. Böylece sistem tarafından, aynı tür tebligatın birden çok defa yapılmasına izin verilir. Şekil 67: Yeni Tebligat Gönderme-Ekran Görüntüsü Sayfa 60/65

61 5. GÖNDERİLEN TEBLİGATLARIN İDARE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ Gönderilen tebligatları görüntüleme işlemine İdare Platform Sorumlusu tarafından, menüde yer alan Tebligat İşlemleri sekmesi altında Gönderilen Tebligatlar bağlantısı tıklanarak başlanır. Şekil 68: Gönderilen Tebligatlar Bağlantısı-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda İhale Arama Krtiterleri alanından kriter/ler girilir ve ilgili ihale seçilir. Şekil 69: İhale Arama Ekran Görüntüsü Sayfa 61/65

62 İhale seçildikten sonra sistem tarafından getirilen ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Arama Kriterleri alanından kriter/ler girilir. Ara butonuna basıldığında arama kriterleri alanına girilen bilgilere göre gönderilmiş olan tebligatlar listelenir.temizle butonuna basıldığında Arama Kriterleri alanına girilmiş olan bilgiler temizlenir. Gönderilmiş tebligat içeriği, listede yer alan büyüteç ikonuna sahip butona basılarak görüntülenir. Tebliğe Çıkarılma Tarihi/Saati idare tarafından tebligatın gönderildiği tarih ve saattir. Bildirim Tarihi/Saati, tebligat bildiriminin, isteklinin EKAP mesaj kutusuna ulaştığı tarih ve saattir. Sistem, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde yer alan İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve saatleri arasında yapılır. maddesi doğrultusunda çalışmaktadır. Şekil 70: Gönderilen Tebligatların Görüntülenmesi-Ekran Görüntüsü Sayfa 62/65

63 6. ADAY, İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLER TARAFINDAN TEBLİGAT BİLDİRİMLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ Sistem, EKAP anasayfa ekranında, Okunmamış Bildirimler alanında idareler tarafından gönderilmiş olan tebligatlara ait bilgi mesajlarını bildirim olarak kullanıcıya gösterir. Şekil 71: Okunmamış Bildirimler-Ekran Görüntüsü Ek olarak sistem tarafından, tebligat bildirimi yapılan aday, istekli ve istekli olabilecek EKAP a kayıtlı gerçek/tüzel kişilere e-posta yoluyla da bilgi mesajları gönderilir. Şekil 72: Tebligat Bildirimi/E-Posta Ekran Görüntüsü Sayfa 63/65

64 Tebligatları görüntülemek için menüde yer alan Tebligat İşlemleri sekmesi altında Tebligatlarım bağlantısı tıklanır. Şekil 73: Tebligatlarım Bağlantısı-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda istekli, idareler tarafından yapılmış tüm tebligat bildirimlerini görüntüler. Arama Krtiterleri alanından kriter/ler girilir. Ara butonuna basılarak ilgili tebligat listelenir. Listede yer alan tarih ve saat bilgileri; Tebliğe Çıkarılma Tarihi Saati: İdare tarafından tebligatın gönderildiği tarihi ve saati gösterir. Bildirim Tarihi Saati: İsteklinin EKAP mesaj kutusuna tebligat bildiriminin gelmiş olduğu tarihi ve saati gösterir. Okunma Tarihi Saati: İstekli tarafından tebligat bildiriminin seçilerek okunduğu tarihi ve saati gösterir. Okunma: Okunmayan tebligatlarda gösterilir. Okunan tebligatlarda gösterilir. Şekil 74: Tebligatların Görüntülenmesi-İstekli Ekran Görüntüsü Sayfa 64/65

65 Listelenen tebligatlardan, okunmak istenen tebligat Seç bağlantısına tıklanarak seçilir. Getirilen ekranda tebligat içeriği görüntülenir.verilen bilgi mesajında, Tebellüğ Tarih ve Saati gösterilir. Tebligatı Yazdır butonuna basıldığında yazdırma işlemi yapılır. Şekil 75: Tebligatın Görüntülenmesi-İstekli Ekran Görüntüsü Sayfa 65/65

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 YÖNETMELİK Kamu Đhale Kurumundan: ELEKTRONĐK ĐHALE UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 8 Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 1 Taraf idareler, Sözleşme Öncesi->Taraf İdare İhale İşlemleri bağlantı sekmesi ile taraf oldukları ortak alım ihalesinde bulunan kısımların

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 İÇİNDEKİLER 1. KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERİ... 3 2. ULUSAL MESLEK STANDARTLARI... 7 2.1. MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURUSU...

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41

(Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA. e-fatura Portalı Kullanım Kılavuzu Kasım 2013 Versiyon : 1.5 1/41 e-fatura PORTALI (Kullanım Kılavuzu) Kasım 2013 ANKARA Versiyon : 1.5 1/41 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.5 2/41 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar...

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

inter - KEP Ürünü Hizmete Özel

inter - KEP Ürünü Hizmete Özel KULLANICI KILAVUZU inter - KEP Ürünü Ağustos 2014 Kılavuz No : Uygulama Tarihi : 01/08/2014 Revizyon No : İlk Yayın Revizyon Tarihi : - - Hazırlayan : Yazılım Altyapı Grubu Onaylayan : Intertech - Yazılım

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı