T. C. KAMU İHALE KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KAMU İHALE KURUMU"

Transkript

1 T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP ta Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu Sürüm No: xx Yayın Tarihi: Kamu İhale Kurumu Binası Cadde, NO:

2 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanın hiçbir bölümü Kamu İhale Kurumu nun izni alınmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yöntemle çoğaltılamaz ve dağıtılamaz, veri tabanı ya da başka bir sistemde saklanamaz. Sayfa 2/65

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ SÜREÇ BAŞLANGICI TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Sözleşmeye Davet Münferit Sözleşmeye Davet İhaleye Davet Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Bildirimi Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim Doküman Satın Alanlar a Yapılacak Tebligat TCKN/VKN ile Kişi Ekleme ile EKAP a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligat Teknik Teklif Vermeye Davet Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim Fiyat Teklifi Vermeye Davet Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmüş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmemiş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Diğer Tebligat Bildirimleri Diğer Tebligat Türü Altında Yer Alan Tebligat Bildirimi İşlemleri TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ SÜRECİNİ TAMAMLAMA Sayfa 3/65

4 5. GÖNDERİLEN TEBLİGATLARIN İDARE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ ADAY, İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLER TARAFINDAN TEBLİGAT BİLDİRİMLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ Sayfa 4/65

5 1. GİRİŞ 07/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır. EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda; 1. Tebligat gönderilecek gerçek/tüzel kişiler EKAP'a kayıtlı olmalıdır. 2. EKAP üzerinden Tebligat Bildirimi rolü İdare Platform Sorumlusu olarak tanımlandığından, tebligat bildirimleri bu rol üzerinden yapılır. 3. Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligatlar, pilot veya koordinatör ortağa yapılır. 4. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve saatleri arasında yapılır. 5. Sistem tarafından, aynı tür tebligatın birden çok defa yapılmasına izin verilir. 6. Yabancılara EKAP üzerinden tebligat yapılamaz. 7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından EKAP üzerinden idarelere bildirim yapılamaz. Sayfa 5/65

6 2. SÜREÇ BAŞLANGICI Tebligat Gönderme işlemlerine İdare Platform Sorumlusu tarafından, menüde yer alan Tebligat İşlemleri sekmesi altında Tebligat Gönderme bağlantısına tıklanarak başlanır. Şekil 1: Tebligat İşlemleri Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda İhale Arama Kriterleri alanından ilgili kriter/ler girilir ve tebligat işlemleri yapılacak ihale seçilir. Şekil 2: Tebligat Gönderme-İhale Arama Ekran Görüntüsü Sayfa 6/65

7 3. TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ İhalenin EKAP ta bulunduğu aşama esas alınarak ihalenin türü ve usulüne uygun tebligat türleri sıralanır. Her bir tebligat türüne göre yapılabilecek bildirim işlemleri şu şekildedir: 3.1 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Çerçeve Anlaşma, Münferit Sözleşme, Mal Alımı, Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde kesinleşen ihale kararının isteklilere bildiriminin EKAP üzerinden yapılabilmesi için Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 3: Kesinleşen İhale Kararınının Bildirilmesi-Tebligat Türü Seçimi Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligatın içeriğine yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, İhale Karar Tarihi, İhale Kararının Onaylandığı Tarih, Sayı Bilgisi ve İhaleye Yönelik Başvuru Yolu/Yolları (Detaylı bilgi için ekranda butonuna tıklanarak dipnotlar görüntülenir) alanlarına bilgi girilmesi, İhale Yetkilisince Onaylanan İhale Komisyonu Kararı dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Belgenin Sayfa Sayısı girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Sayfa 7/65

8 Şekil 4: Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 8/65

9 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Çerçeve Anlaşma türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.çerçeve Anlaşma İçin İhale Komisyon Kararı bağlantısına tıklandığında ekli doküman görüntülenebilir. Şekil 5: Çerçeve Anlaşma-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 9/65

10 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Münferit Sözleşme türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Münferit Sözleşme İçin İhale Komisyon Kararı bağlantısına tıklandığında ekli doküman görüntülenebilir. Şekil 6: Münferit Sözleşme-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 10/65

11 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi-Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı türlerinde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. İhale Yetkilisince Onaylanan İhale Komisyonu Kararı bağlantısına tıklandığında ekli doküman görüntülenebilir. Örnek ekran Mal Alımı için hazırlanmıştır. Şekil 7: Mal Alımı İhalesi-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 11/65

12 3.2 İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 8: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligatın içeriğine yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, İhale Karar Tarihi, İhale Kararının İptal Edildiği Tarih, Sayı Bilgisi, İhaleye Yönelik Başvuru Yolu/Yolları (Detaylı bilgi için ekranda? butonuna tıklanarak dipnotlar görüntülenir) alanlarına bilgi girilmesi ve İhale İptal Gerekçesi alanınına gerekçe girilmesi zorunludur. Ek Belge Yükleme alanına varsa belge yüklenerek tebligata eklenebilir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Sayfa 12/65

13 Şekil 9: İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi- Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 13/65

14 İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 10: Mal Alımı İhalesi-İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Sayfa 14/65

15 3.3 Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi İhale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın bildirilmesine ilişkin tebligattır. Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 11: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İhale Karar Tarihi, İhale İptal Gerekçesi sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi, İhaleye Yönelik Başvuru Yolu/Yolları (Detaylı bilgi için ekranda? butonuna tıklanarak dipnotlar görüntülenir) alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ek Belge Yükleme alanına varsa belge yüklenerek tebligata eklenebilir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Sayfa 15/65

16 Şekil 12: Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 16/65

17 Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran mal alımı ihalesi için hazırlanmıştır. Şekil 13: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Sayfa 17/65

18 3.4 Sözleşmeye Davet Sözleşmeye Davet, teklif değerlendirme sürecinde belirlenmiş, ihale üzerinde bırakılan veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise listede yer alan isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Sözleşmeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 14: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise listede yer alan istekliler sıralanır. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, İhale Kararının Onaylandığı Tarih, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Sözleşmeye davet tebligatında İstekli Seçimi seçeneğinde yer alan Tüm Kısımlar ve tebligat yapılabilecek tüm istekliler gösterilir. Tüm Kısımlar seçildiğinde, tüm kısımlar ve ilgili istekliler listelenir. İstekli Seçimi tek bir istekli üzerinden yapıldığında sadece seçilen istekli listede gösterilir. İstekli satırında yer alan Kısımlar butonuna tıklandığında seçilen isteklinin üzerine ihale yapılan kısımlar gösterilir ve tebligat sadece bu kısımlar için yapılır. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş istekliye gönderilir. Sayfa 18/65

19 Tüm Kısımlar seçeneği seçildiğinde tebligat düzenleme ekranı; Tek bir istekli seçildiğinde tebligat düzenleme ekranı; Şekil 15: Sözleşmeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 19/65

20 Sözleşmeye Davet-Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri, Danışmanlık Hizmet Alımı türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 16: Sözleşmeye Davet Bildirimi Sayfa 20/65

21 Anlaşmaya Davet-Çerçeve Anlaşma türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 17: Çerçeve Anlaşmaya Davet Bildirimi Sayfa 21/65

22 3.5 Münferit Sözleşmeye Davet Münferit Sözleşmeye Davet, münferit sözleşme türünde, teklif değerlendirme sürecinde belirlenmiş, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekliye bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Münferit Sözleşmeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 18: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekliler sıralanır. İlgi Çerçeve Anlaşmanın Tarihi, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş istekliye gönderilir. Şekil 19: Münferit Sözleşmeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 22/65

23 Şekil 20: Münferit Sözleşmeye Davet Bildirimi Sayfa 23/65

24 3.6 İhaleye Davet İhaleye Davet, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunan adaylara bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. İhaleye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 21 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 24/65

25 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek adaylar listelenir.ilgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi, Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Dokümanın Sayfa Sayısı girilmesi zorunludur. İdari şartnamenin ilgili maddesinde düzenleme yapılmış ise, posta yoluyla doküman satışına ilişkin açıklama alanına idari şartnameden ilgili metin getirilir ve güncelleme yapılmasına izin verilir. İdari şartnamenin ilgili maddesinde düzenleme yapılmamış ise zengin metin alanı sistem tarafından gösterilmez. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 22: İhaleye Davet Bildirimi- Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 25/65

26 İhaleye Davet türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. İhale dokümanının görülebileceği yer, ihale dokümanının satın alınabileceği yer, ihale dokümanının satış bedeli idari şartnamenin ilgili maddesinden getirilir. İhale tarih ve saati ise, ön yeterlik aşamasından ihale aşamasına geçerken idarece EKAP a girilmiş olan ihale tarih ve saatidir.posta yoluyla doküman satışına ilişkin açıklama alanına girilen bilgiler, oluşturulan tebligatta kare içinde belirtilmiştir. Örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 23: İhaleye Davet Bildirimi Sayfa 26/65

27 3.7 Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan/listeye giremeyen adaylara bildirim, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesinde yeterli bulunmayan / listeye giremeyen adaylara bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır.ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 24 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 27/65

28 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek adaylar listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Kararının Verildiği Tarih, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi, Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Dokümanın Sayfa Sayısı girilmesi zorunludur. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu, alanından Yeterli Bulunmamıştır, Listeye Alınmamıştır butonlarından biri seçilir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 25: Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 28/65

29 Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran Mal alımı için hazırlanmıştır. Şekil 26: Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Bildirim Sayfa 29/65

30 3.8 Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde teknik teklif değerlendirmesinde başarılı olan isteklilere, bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır.mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 27 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Teknik Teklif Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih, Mali Tekliflerin Açılma Tarih/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 28: Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 30/65

31 Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 29: Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Sayfa 31/65

32 3.9 Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde, teknik teklif değerlendirmede yeterli bulunmayan isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 30: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 32/65

33 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve tebligat gönderilecek istekliler listelenir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, sistem tarafından getirilir ve kullanıcı tarafından güncelleme yapılmasına izin verilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Teknik Teklif Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih, Mali Tekliflerin Açılma Tarih/Saati, Mali Tekliflerin Açılacağı Yerin Adresi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formu ve Teknik Teklif Üye Değerlendirme formları dokümanının yüklenmesi ve Yüklenen Dokümanın Sayfa Sayısı bilgisinin girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 31: Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 33/65

34 Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 32: Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi Sayfa 34/65

35 3.10 Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Bildirimi Pazarlık (b,c,f) usulü ile yapılan ihalelerde, doküman almaya ve teklif vermeye davet bildirimi yapılmasına ilişkin tebligattır. Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 33: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 35/65

36 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Teklif Verme Tarihi/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. TCKN/VKN ile Kişi Ekleme seçildiğinde ilerleyen süreç Doküman Satın Alanlar ekranında belirtilenler ile aynıdır. TC Kimlik ile Sorgula veya VKN ile Sorgula butonlarından biri seçilir. Numerik alana ilgili bilgi girilir, İstekli Getir butonu tıklanır. İstekli EKAP a kayıtlı gerçek/tüzel kişi ise listeye getirilir, EKAP a kayıtlı olmayan kullanıcılar için sistem, Aradığınız kritere uygun kayıt bulunamadı uyarısını verir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş adaylara gönderilir. Şekil 34: Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Bildirimi Sayfa 36/65

37 Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 35: Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Sayfa 37/65

38 3.11 Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 36 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. Şekil 37: Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme/İstekli Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 38/65

39 Doküman Satın Alanlar a Yapılacak Tebligat Doküman satın alanlar listelenir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Kararının Verildiği Tarih, Sayı Bilgisi, İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, Yeterli Bulunmama Sebepleri alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Tümünü Sil butonuna basıldığında listede yer alan tüm istekliler tebligat gönderme listesinden silinir. Satır içinde yer alan Sil butonuna basıldığında satırda yer alan istekli tebligat gönderme listesinden silinir. Şekil 38: Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme-Doküman Satın Alanlar-Ekran Görüntüsü Yeterli Bulunmama Sebepleri kolonu altında yer alan Ekle butonuna basıldığında açılan istekli bilgi girişi ekranında, yeterli bulunmama gerekçeleri yazılarak Kaydet butonuna basılır. Vazgeç butonuna basıldığında tebligat düzenleme ekranına dönülür. Yeterli Bulunmama Sebepleri alanında, daha önce girilmiş olan bilgiler Güncelle butonu ile güncellenebilir. Şekil 39: İstekli Bilgi Girişi-Ekran Görüntüsü Sayfa 39/65

40 TCKN/VKN ile Kişi Ekleme ile EKAP a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligat TCKN/VKN ile Kişi Ekleme seçildiğinde ilerleyen süreç Doküman Satın Alanlar ekranında belirtilenler ile aynıdır. TC Kimlik ile Sorgula veya VKN ile Sorgula butonlarından biri seçilir. Numerik alana ilgili bilgi girilir, İstekli Getir butonu tıklanır. İstekli EKAP a kayıtlı gerçek/tüzel kişi ise listeye getirilir, EKAP a kayıtlı olmayan kullanıcılar için sistem, Aradığınız kritere uygun kayıt bulunamadı uyarısını verir. Şekil 40 : Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme-TCKN/VKN ile Kişi Ekleme-Ekran Görüntüsü Sayfa 40/65

41 Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Girilen yeterli bulunmama sebepleri belirtilen alana yansıtılır. Şekil 41 : Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim Sayfa 41/65

42 3.12 Teknik Teklif Vermeye Davet Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan isteklilere sonucun bildirimi ve teknik teklif vermeye davete ilişkin tebligattır. Teknik Teklif Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 42: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve istekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Karar Tarihi, Teknik Teklif Verme Tarih/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 43: Teknik Teklif Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 42/65

43 Teknik Teklif Vermeye Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran:hizmet Alım ihalesi için yapılmıştır. Şekil 44: Teknik Teklif Vermeye Davet Sayfa 43/65

44 3.13 Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, teknik görüşme sonucunda şartları sağlamadığı belirlenen isteklilere bildirim yapılmasına ilişkin tebligattır. Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 45: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 44/65

45 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Yeterlik Kararının Verildiği Tarih, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Tümünü Sil butonuna basıldığında listelenen tüm istekliler listeden silinir. Sil butonuna basıldığında ilgili istekli listeden silinir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Şekil 46: Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim-Tebligat Düzenleme Ekranı Ekle butonuna basıldığında açılan ekranda teknik şartları sağlamama gerekçeleri girilir. Kaydet butonuna basıldığında girilen bilgiler kaydedilir ve tebligat düzenleme ekranına dönülür. Vazgeç butonuna basıldığında tebligat düzenleme ekranına geri dönülür. Şekil 47: İstekli Bilgi Girişi-Ekran Görüntüsü Sayfa 45/65

46 Teknik şartları sağlamama sebepleri girilmiş ise Güncelle butonuna basılarak, tebligatı göndermeden önce güncelleme yapılabilir. Tebligat düzenleme ekranında Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş istekliye gönderilir. Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Teknik şartları sağlamama sebepleri alanına girilen bilgi, oluşturulan tebligat bildiriminde belirtilen alana yansıyacaktır. Örnek ekran:yapım işi ihalesi için hazırlanmıştır. Şekil 48: Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim Sayfa 46/65

47 3.14 Fiyat Teklifi Vermeye Davet Pazarlık (a,d,e) usulü ile yapılan ihalelerde, teknik tekliflerin değerlendirmesi sonucunda şartları sağladığı belirlenen isteklilere fiyat teklifi vermeye davet bildirimi yapılmasına ilişkin tebligattır. Fiyat Teklifi Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 49 : Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 47/65

48 Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Fiyat Teklifi Verme Tarihi/Saati, Teknik Şartnamenin İçeriği, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Teknik Şartname doyası yükleme alanından, ilgili doküman yüklenir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 50: Fiyat Teklifi Vermeye Davet Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 48/65

49 Fiyat Teklifi Vermeye Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Teknik şartname içeriği alanına girilen bilgi, oluşturulan tebligat bildiriminde belirtilen alana yansıyacaktır. Örnek ekran:hizmet alımı ihalesi için yapılmıştır. Şekil 51: Fiyat Teklifi Vermeye Davet Sayfa 49/65

50 3.15 Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi Pazarlık (a,b,c,d,e,f) usulü ile yapılan ihalelerde, isteklilere son fiyat tekliflerini vermeye davet bildirimi yapılmasına ilişkin tebligattır. Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 52: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. İlgi Teklifinin Tarihi, İlgi Teklifinin Sıra No, İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Son Fiyat Tekliflerini Verme Tarihi/Saati, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 53: Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 50/65

51 Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek ekran:hizmet alımı ihalesi için yapılmıştır. Şekil 54: Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Sayfa 51/65

52 3.16 Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Münferit alım ihalesinin onaylanmasından sonra, çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin münferit sözleşme aşamasında teklif vermeye davet edilmesine ilişkin tebligat türüdür. Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet tebligat türü seçilir ve İlerle bağlantı butonuna tıklanır. Şekil 55: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Teklif vermeye davet tebligatında dikkat edilmesi gereken nokta, tebligat bildiriminden önce teyit işleminin tamamlanmasıdır. Sistem, teyit işlemleri tamamlanmadan tebligat düzenleme ekranına geçmeye izin vermeyecektir. Şekil 56: Tebligat Gönderilecek İstekli Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 52/65

53 Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmüş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Tebligat gönderme ekranında çerçeve anlaşmaya taraf ve teyit işlemi tamamlanmış olan istekliler listelenir.tebligat bildirimi yapılacak olan istekli seçilir ve İlerle butonuna basılır. Şekil 57: Tebligat Gönderilecek İstekli Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, belirtilen alanlara bilgi girilmesi gerekmektedir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 58: Teklif Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 53/65

54 Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Bildirimi (Fiyat Farkı Öngörülmüş) türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 59: Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Tebligatı Sayfa 54/65

55 Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmemiş Olması Durumunda, Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı Tebligat gönderme ekranında çerçeve anlaşmaya taraf ve teyit işlemi tamamlanmış olan istekliler listelenir. İdare Yetkilisinin Adı Soyadı, İdare Yetkilisinin Görevi, Sayı Bilgisi alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 60: Teklif Vermeye Davet-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 55/65

56 Münferit Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Bildirimi (Fiyat Farkı Öngörülmemiş) türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 61: Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Tebligatı Sayfa 56/65

57 3.17 Diğer Tebligat Bildirimleri Diğer başlığı altında yer alan tebligat türleri, ihale durumu ile ihale türü ve usulüne göre listelenir. Diğer başlığı altında sistem tarafından getirilen tebligatlar şunlardır: Zeyilname Bildirimi Açıklama Bildirimi Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması İhale Öncesi İptal Bildirimi Şikayete Cevap Diğer Bu tebligat türü, belirtilen tebligat türleri dışında kalan yazışmalar için kullanılmalıdır. Diğer tebligat türü seçilir ve İlerle butonuna basılır. Şekil 62: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Sayfa 57/65

58 Diğer Tebligat Türü Altında Yer Alan Tebligat Bildirimi İşlemleri Diğer tebligat türü seçilerek İlerle butonuna basıldığında getirilen ekranda düzenlenebilecek tebligat türleri gösterilir. EKAP üzerinde tebligat düzenleme ekranı bu tebligat türleri için ortaktır. Sistem sadece Konu alanına seçilen tebligat bildirimine ait bilgiyi getirir. Örnek ekran zeyilname bildirimi için anlatılacaktır. Zeyilname Bildirimi seçilir ve İlerle butonuna basılır. Şekil 63: Tebligat Türü Seçimi-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda, tebligata yansıyacak bazı alanlar gösterilir ve İstekli durumu alanında yer alan Doküman Satın Alanlar veya TCKN/VKN ile Kişi Ekleme durumlarından biri seçilerek işleme devam edilir. Ek Dosya yükleme alanından doküman yükleme işlemi yapılabilir. Tümünü Sil butonuna basıldığında listede yer alan istekliler listeden silinir. Sil butonuna basıldığında ilgili istekli listeden silinir. Ön İzleme butonuna basıldığında düzenlenmiş tebligat içeriği sadece görüntülenir. Kaydet ve Seçilenleri Gönder butonuna basıldığında tebligat bildirimi, Seç alanında işaretlenmiş isteklilere gönderilir. Şekil 64: Diğer/Zeyilname Bildirimi-Tebligat Düzenleme Ekran Görüntüsü Sayfa 58/65

59 Zeyilname Bildirimi türünde gönderilmiş tebligat bildirim ekranı aşağıdaki gibi olacaktır. Açıklama alanında girilen bilgiler oluşturulan tebligatta belirtilen alana yansıyacaktır.örnek ekran:yapım İşleri ihalesi için yapılmıştır. Şekil 65: Zeyilname Bildirimi Sayfa 59/65

60 4. TEBLİGAT BİLDİRİM İŞLEMLERİ SÜRECİNİ TAMAMLAMA Yukarıda anlatılan tüm tebligat türleri düzenlendikten sonra Kaydet ve Seçilenleri gönder butonuna basılır. Açılan bilgi ekranında, gönderilmek istenen tebligat bildiriminin imzalı aslının ihale işlem dosyasında muhafa edildiğine ilişkin onaylama ekranı gösterilir. Tamam butonuna basıldığında tebligat bildirimi gönderilir.vazgeç butonuna basıldığında düzenleme ekranına geri dönülür. Şekil 66: Onay Ekran Görüntüsü Tamam butonuna basıldığında tebligat gönderme işlemi tamamlanmış olur. Sistem, tebligat gönderme işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair mesaj gösterir. Mesaj içeriğinde, tebligatın, muhataba bildirim tarihi ve saati gösterilir. Yeni Tebligat Gönder butonuna basıldığında sistem, Tebligat Türü Seçimi ekranını getirir. Yeni tebligat bildirim türü seçilir, seçilen tebligat düzenlenir ve yeniden gönderilebilir. Böylece sistem tarafından, aynı tür tebligatın birden çok defa yapılmasına izin verilir. Şekil 67: Yeni Tebligat Gönderme-Ekran Görüntüsü Sayfa 60/65

61 5. GÖNDERİLEN TEBLİGATLARIN İDARE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMESİ Gönderilen tebligatları görüntüleme işlemine İdare Platform Sorumlusu tarafından, menüde yer alan Tebligat İşlemleri sekmesi altında Gönderilen Tebligatlar bağlantısı tıklanarak başlanır. Şekil 68: Gönderilen Tebligatlar Bağlantısı-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda İhale Arama Krtiterleri alanından kriter/ler girilir ve ilgili ihale seçilir. Şekil 69: İhale Arama Ekran Görüntüsü Sayfa 61/65

62 İhale seçildikten sonra sistem tarafından getirilen ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Arama Kriterleri alanından kriter/ler girilir. Ara butonuna basıldığında arama kriterleri alanına girilen bilgilere göre gönderilmiş olan tebligatlar listelenir.temizle butonuna basıldığında Arama Kriterleri alanına girilmiş olan bilgiler temizlenir. Gönderilmiş tebligat içeriği, listede yer alan büyüteç ikonuna sahip butona basılarak görüntülenir. Tebliğe Çıkarılma Tarihi/Saati idare tarafından tebligatın gönderildiği tarih ve saattir. Bildirim Tarihi/Saati, tebligat bildiriminin, isteklinin EKAP mesaj kutusuna ulaştığı tarih ve saattir. Sistem, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde yer alan İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve saatleri arasında yapılır. maddesi doğrultusunda çalışmaktadır. Şekil 70: Gönderilen Tebligatların Görüntülenmesi-Ekran Görüntüsü Sayfa 62/65

63 6. ADAY, İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLER TARAFINDAN TEBLİGAT BİLDİRİMLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ Sistem, EKAP anasayfa ekranında, Okunmamış Bildirimler alanında idareler tarafından gönderilmiş olan tebligatlara ait bilgi mesajlarını bildirim olarak kullanıcıya gösterir. Şekil 71: Okunmamış Bildirimler-Ekran Görüntüsü Ek olarak sistem tarafından, tebligat bildirimi yapılan aday, istekli ve istekli olabilecek EKAP a kayıtlı gerçek/tüzel kişilere e-posta yoluyla da bilgi mesajları gönderilir. Şekil 72: Tebligat Bildirimi/E-Posta Ekran Görüntüsü Sayfa 63/65

64 Tebligatları görüntülemek için menüde yer alan Tebligat İşlemleri sekmesi altında Tebligatlarım bağlantısı tıklanır. Şekil 73: Tebligatlarım Bağlantısı-Ekran Görüntüsü Getirilen ekranda istekli, idareler tarafından yapılmış tüm tebligat bildirimlerini görüntüler. Arama Krtiterleri alanından kriter/ler girilir. Ara butonuna basılarak ilgili tebligat listelenir. Listede yer alan tarih ve saat bilgileri; Tebliğe Çıkarılma Tarihi Saati: İdare tarafından tebligatın gönderildiği tarihi ve saati gösterir. Bildirim Tarihi Saati: İsteklinin EKAP mesaj kutusuna tebligat bildiriminin gelmiş olduğu tarihi ve saati gösterir. Okunma Tarihi Saati: İstekli tarafından tebligat bildiriminin seçilerek okunduğu tarihi ve saati gösterir. Okunma: Okunmayan tebligatlarda gösterilir. Okunan tebligatlarda gösterilir. Şekil 74: Tebligatların Görüntülenmesi-İstekli Ekran Görüntüsü Sayfa 64/65

65 Listelenen tebligatlardan, okunmak istenen tebligat Seç bağlantısına tıklanarak seçilir. Getirilen ekranda tebligat içeriği görüntülenir.verilen bilgi mesajında, Tebellüğ Tarih ve Saati gösterilir. Tebligatı Yazdır butonuna basıldığında yazdırma işlemi yapılır. Şekil 75: Tebligatın Görüntülenmesi-İstekli Ekran Görüntüsü Sayfa 65/65

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sonuçlanan Doğrudan Temin Bilgi Girişi Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi:01.09.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 8 Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 1 Taraf idareler, Sözleşme Öncesi->Taraf İdare İhale İşlemleri bağlantı sekmesi ile taraf oldukları ortak alım ihalesinde bulunan kısımların

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. İdareler İçin Kullanıcılara Toplu Bilgi Raporlama Kullanıcısı Rolü Verilmesi İşlemleri... 3 3. İdarelerin İhale Bilgi Görüntüleme

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması)

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1. Birim Sorumlusu İşlemleri: İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1.1. Adım: Sol üst köşede bulunan logodan açılan pencerede Formlar menüsünden, Personel İlişik Kesme Ekle butonuna

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı

Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı 1. Okul yönetim paneline giriş yapmak için www.mobilkres.com/web-admin adresine gidilir. 2. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ

1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ 1 PİYASAYA SÜREN İŞLEMLERİ Bir PS yönetmelik gereğince piyasaya sürdüğü ambalaj miktarının belirli bir miktarını ambalaj atığı şeklinde toplamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için bir

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda isletmenizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. İsletme kuruluşu yapmak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ - Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon

Detaylı

DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ

DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ DEPO KURULUS Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU KAP üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimlerinin KAP a gönderiminde e-yönet sisteminde yer alan Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Burcu Altay Ünvan: Yazılım Geliştirme Danışmanı Döküman versiyonu: 1.1 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama

Detaylı

E-DEVLET TMGD FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİ FİRMA FAALİYET RAPORU ONAYLAMA

E-DEVLET TMGD FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİ FİRMA FAALİYET RAPORU ONAYLAMA E-DEVLET TMGD FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİ FİRMA FAALİYET RAPORU ONAYLAMA 1 1. TMGD FAALİYET RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler, Yıllık TMGD Faaliyet Raporlarını, her yılın takip

Detaylı

T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ

T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ Kullanım Klavuzu Versiyon 1.0 1 İçerik 1. Giriş... 4 2. Login Ekranı... 4 2.1 Kullanım Şartları... 4 2.2 Mobil

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 16.01.2012 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 16.01.2012 1 Dilek Güzel

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. uuu ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ. Versiyon 1.

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. uuu ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ. Versiyon 1. 2016 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ uuu ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.3 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ

HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI WEB MODÜLÜ SIRASIYLA YAPILACAK İŞLEMLER ve SORULMASI MUHTEMEL SORULAR: 1. Web modülüne giriş yapma (Login) --> Kullanıcı Adı ve Şifre nasıl alınır? 2. Hastanın muayene işlemleri

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti.

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti. Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti CRM Yöneticiliğinin belirlediği kurallara göre seçilen ürünlerde, dönemlik kampanyalar

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kimlik Bilgilerim... 5 3.2. Adres ve iletişim bilgilerim... 6 3.3. Rehber Bilgilerim...

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1. Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.0 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Kullanıcı Tarafından Yetki Talep Edilmesi...

Detaylı

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ 1- Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğimize daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, atama talep formlarının ekli cetvelde belirtilen tarihe

Detaylı

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ 1- Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğimize daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, atama talep formlarının ekli cetvelde belirtilen tarihe

Detaylı

İZİN FORMLARI. Evrak -> Formlar -> Yıllık İzin Talep Formu -> Ekle seçeneği ile oluşturulmaktadır.

İZİN FORMLARI. Evrak -> Formlar -> Yıllık İzin Talep Formu -> Ekle seçeneği ile oluşturulmaktadır. İZİN FORMLARI Yıllık izin Talep Formu Evrak -> Formlar -> Yıllık İzin Talep Formu -> Ekle seçeneği ile oluşturulmaktadır. Formda Oluşturan Kullanıcı bilgileri ile Dosya bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası... 1. Menü... 2. Taşınır Mal Girişi... 3

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası... 1. Menü... 2. Taşınır Mal Girişi... 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu rev: 0.15 İçindekiler Giriş Sayfası... 1 Menü... 2 Taşınır Mal Girişi... 3 Taşınır Mal Çıkışı... 5 Geçici Taşınır Kabulü... 6 İstekler...

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

HASTA ORDER İŞLEMLERİ

HASTA ORDER İŞLEMLERİ Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU Eylül 2012 Ankara Sayfa No:1/8 1.TEKLİF MODÜLÜ Kurumun herhangi bir ihale sürecinde firmalardan elektronik ortamda teklif isteyebilmesi

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı