Geliştirici Referans Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geliştirici Referans Kılavuzu"

Transkript

1 Geliştirici Referans Kılavuzu

2 Başlarken Nasıl geliştirildi? Kobetik, Ümit Tunç tarafından 2011 yılının Mayıs ayında kendisinin ayrıntılarla uğraşmadan daha hızlı yazılım yapabilmek için geliştirildiği betik ve açık kaynak bir kütüphanedir. Bugüne kadar irili ufaklı yaklaşık 20 proje üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bir ayda çıkabilecek projeleri bir haftada oluşturulabilir hâle gelmiştir. Kobetik OOP mimarisine sahip bir yapıdadır ve kullanımı oldukça basittir. Kullanıcının gereksinim duyduğu birçok fonksiyonu içerisinde barındırır. Kobetik neden gereklidir? Web ortamında proje geliştirmek genellikle zordur. Bunun zorluğu aslında bu ortama uygun radikal bir derleyicinin olmaması, birden fazla dil ve programa hâkim olunmasının gereksinimi ve standartlarına henüz yeni yeni oturan bir web konsorsiyumunun bulunmasındandır. Web ortamında proje geliştirmek için popüler olarak kullanılan dillerden birisi olan PHP, yazılımcıyı bu konuda gereksiz ayrıntılarla uğraştırmaktan da çekinmemektedir. Uzun ayrıntıları daha da kısaltan, programlamanın temeli olan dizileri daha etkin kullanan bir çalışma penceresi (framework) olan Kobetik, sizi daha hızlı program yazmaya sevk eder. Bunları gerçekleştirirken de performanstan herhangi bir ödün vermez. Kobetik nasıl çalışır? Kobetik i çalışma dizine kurduktan sonra ayarlar.php dosyasında veritabanı ayarlamasını yapın. Çalışma dosyanızın üst satırına aşağıdaki kodu yazdıktan sonra Kobetik i kullanabilirsiniz. <?php include(kobetik/kobetik.php);?> Kobetik Sözdizimi (Syntax) Kobetik kullanarak HTML belgesi oluşturmak Aşağıdaki kod bloğu basit bir HTML belgesi oluşturur ve boşluksuz bir şekilde çıktılar. Bu kullanım dokümanın daha hızlı açılmasını sağlar. <?php include("kobetik/kobetik.php"); kobetik(); head("merhaba dünya","utf-8"); //head arasına yazılacaklar _h(); body(); //body arasına yazılacaklar _b(); _k();?> MySQL ayarları Kobetik dizininin içerisindeki ayarlar.php dosyasını açın. $sunucu = "localhost"; // Bağlanmak istediğiniz sunucuyu belirtir. $veritabani = "kobetik"; // Bağlanmak istediğiniz veritabanı $kullanici = "root"; // Kullanıcı adı $parola = ""; // Parola MySQL kullanmak istemiyorum Kobetik/yonga/mysql.php yolunu izleyin. İlk satırdaki bağlantı kodunu devre dışı bırakın Dikkat edilmesi gereken noktalar Yeni belgeler oluştururken Kobetik in içerisinde yer alan dosya adlarıyla aynı olan isimleri kullanmayın. Bu projenizin çalışmamasını sağlar. Aynı dosyayı include etmediğiniz halde Redeclare hatası alıyorsanız sorununuz bundan kaynaklanıyor olabilir. Yani sonuç olarak aşağıdaki dosya isimlerini kullanmayın. php.php mysql.php ayarlar.php kobetik.php jquery.php jquery-ka.php jquery-eklentiler.php css.php flash.php spry.php yonga.php html.php html5.php Veritabanı İşlemleri Listele/Sorgula Bir sorguyu listeleme Bir tabloda belirlenen koşulda pratik bir listeleme Daha da pratik listeleme

3 Birleşim Sorgusu Sol Birleşim Sağ Birleşim İç Birleşim Veri Ekleme Veri Güncelleme Veri Silme PHP Fonksiyonları Tarihleri Türkçe tarihe dönüştürme turkcetarih(tarih) Yazılmış olan tarihi, Türkçe tarihe dönüştürür. echo turkcetarih( tarih ) 12 Kasım Cuma 2012 Tarihden sadece ay ı (Türkçe) yazdırma tay(tarih); Yazılmış olan tarihden sadece ay kısmını alır ve Türkçe tarihe göre çıktısını verir echo tay(" "); Kasım Kullandığınız Web tarayıcısının özelliklerini gösterme WebTarayici() Web tarayıcınızın tüm özelliklerini verir print_r(webtarayici()); Array ( [uzunad] => Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/ Firefox/12.0 [isim] => Mozilla Firefox [versiyon] => 12.0 [platform] => windows [desen] => #(?<browser>version Firefox other)[/ ]+(?<version>[0-9. a-za-z.]*)# ) Ekrana çıktı vermek için kullanılır e(değer); Ekrana çıktı vermek için kullanılır. Echo ile aynı işlemi görmektedir. e( Muhammet ġen ); Muhammmet ġen Sunucuda dosya var mı? dosyavarmi( adres ) Dosyanın sunucuda olup olmadığını bulma. Varsa 1 yoksa 0. echo dosyavarmi("tema.php"); 1 Toplam dizge değerini verir dizgesayi($veri,$ayrac="\n") Cümlede toplam dizge değerini verir

4 echo dizgesayi( Kobetik Dünya devi olma aģamasındadır ) 5 Belirlenen ayraçta belirlenen ifadeyi bir dizgeye dönüştürme dizge($veri,$ayrac="\n") Belirlenen ayraçta belirlenen ifadeyi bir dizgeye dönüştürür $dizge = dizge( Kobetik çok kolay,$ayrac=" "); e($dizge[0]) Kobetik Bağlantı adresi verilen url nin bilgilerini verir dosyabilgi($url,$bilgi="uzanti") Bağlantı adresi verilen dosyanın bilgilerini verir. echo dosyabilgi( ogo.png,$bilgi="uzanti"); png Sunucu veya Harici bir bilgisayara veri kopyalama işlemi dosyakopyala($url, $klasor) Uzak sunucudan dosya kopyalama. https desteklemez echo dosyakopyala( ya.zip,./ ); 1 Bir dosya yı silme dosya_sil($url) Url si verilen dosya yı siler. echo dosya_sil($url); 1 Sayfayı XML olarak çıktılar xmlcikti() Dosyanın en üstüne yazılması gerekir. Tarayıcının dosyayı xml olarak algılamasını sağlar. echo xmlcikti(); Zaman farkı hesabı zf($tarih) Geçmişe ve geleceğe dair bir tarihten şimdiki tarih aralığında zaman ve tarih sayacı. yyyy-mm-dd şeklinde girilmelidir. zf( );

5 2 yıl önce İki tarih arasında aralığı hesaplar ve onun sonucunda bir dizi dönderme zfa($tarih1, $tarih2) iki tarih arasında gün, yıl, ay, hafta, saat, dakika şeklinde verir. print_r(zfa( , )); Array ( [gun] => 365 [ay] => 12 [yil] => 1 [hafta] => 52 [saat] => 8760 [dakika] => ) Oturum İşlemleri Oturum ve seviyeyi siler adrese yönlendir cikis($soturum,$sseviye,$adres) Oturumdan çıkış yapıldığında seviyeyi siler adrese yönlendirir. echo cikis($soturum,$sseviye,$adres); Oturum Başlatma İşlemi oturumac() session_start işleminin basit hâlidir. Oturum başlatılmamışsa oturum başlatır. oturumac(); Oturum Giriş İşlemi giris($oturum="kbyonetim",$odeger ="kobetik",$seviye="yonetici",$ad res="index.php") bir $oturum ismine $odeger değerini atar. Seviye değerini $seviye yapar ve işlemi gerçekleştirdikten sonra $adres adresine yönlendirir. Echo giris( OturumKimlik","112233","yonet ici","oturum.php"); Bir sayfaya izinli giriş yapmak için izin($oturum="kbyonetim",$seviye= "yonetici",$yer="giris.php") Bir $oturum adını ve $seviye seviyesini kontrol eder. Eğer böyle bir oturum yoksa $yer adresine yönlendirir. Echo izin( OturumKimlik","yonetici","giri s-yap.php"); Bir oturum oluşturmayı sağlar oturum($isim,$deger="") Yeni oturum oluşturmayı sağlar. Eğer $deger değeri girilmemişse $isim oturum değişkenini çıktılar. Eğer girilmişse $isim oturum değişkenine $deger değerini atar.

6 ; oturum( oturumkimlik,"112233") Form Metodları GET yöntemi get($isim) GET metoduyla gelen değişkenleri okur Oturum silmeyi sağlar oturumsil($isim) Oturum değişkenini silme işlemi yapar oturumsil( oturumkimlik ); Çerez oluşturur cerez($isim,$deger="") Çerez oluşturma işlemi yapar. Eğer $deger değeri girilmemişse $isim çerez değişkenini çıktılar. Eğer girilmişse $isim çerez değişkenine $deger değerini atar. cerez( oturumkimlik,"112233"); Başka sayfaya yönlendirme yonlendir($url) $url adresine yönlendirme işlemi yapar. echo yonlendir( tema.php ); Örneğin adres.php?id=10 dosyasında aģağıdaki kodu yazarsak echo get( id ); 10 POST yöntemi post($isim) POST metoduyla gelen değişkenleri okur echo post( sifre ); Sifre değeri her neyse o isset işleminin eş anlamlı kodu tani($deger) if(tani($degisken){ echo değiģken mevcut } Sunucunun ip adresini görüntüleme ip() İstemci IP adresini verir.

7 echo ip(); Yazı Düzenleme İşlemleri Metni virgüllere ayırma anakel($metin) Her anakelimeden sonra virgül koyar. echo anakel( Kobetik Trunçgil ); Kobetik, Trunçgil Pratik bir dizi oluşturma d(dizi) array ifadesinin yerine kullanılır. Sadece tek boyutlu diziler için kullanılır. ) print_r(d("a","b","v")); Array ( [0] => a [1] => b [2] => v Bütün harfleri büyük karaktere dönüştürme buyukar(metin) bir yazının bütün karakterlerini büyük harfe dönüştürür Echo buyukar( küçük harfli bir yazı ) KÜÇÜK HARFLĠ BĠR YAZI Bütün harfleri küçük karaktere dönüştürme kucukar(metin) bir yazının bütün karakterlerini büyük harfe dönüştürür Echo kucukar( BÜYÜK HARFLĠ YAZI ) büyük harfli yazi Cümlede istenilen kelimeye kadar görüntüleme kelime("metin", sayi); Yazılmış olan cümlenin içerisinde belirtilen sayı kadar kelimeleri görüntüleme echo kelime("kobetik geliģtirilmiģ en iyi projedir",2); Kobetik geliģtirilmiģ en HTML ile ilgili özel karakterleri temizler hok($veri) HTML ile ilgili özel karakterleri temizler echo hok($veri); Html de özel tırnakları temizler tirnak($veri) Tırnakları temizler.

8 echo tirnak($veri); Kriptolama işlemi kripto($veri) md5 şifreleme yapar. echo kripto( Kobetik.php ); 312kjgh1232h1k312hj312jh3khj if koşulu yerine kullanılır eger($kosul,$dogru,$yanlis=null) eğer 2<1 den Muhammet yaz gibi eger($a==$b, eģit, eģit değil ); Küsüratlı sayıları yuvarlama yuvarla($sayi,$basamak) Ondalıklı değeri yuvarlamak için kullanılır. Eğer basamak değeri 0 verilirse tam sayıya yuvarlar. echo yuvarla(12,3456,2); 12,35 Yazı içerisinden istenilen alanı yazdırma ykirp($yazi,$ilk,$son) Yazmış olduğunuz yazının içinden başlangıç ve bitiş değerini vererek istenilen aralığı gösterme Echo ykirp("muhammet",1,3); uha E-posta utf-8 karakter kodu ve HTML çıktısıyla mail göndermeyi sağlar posta($kim, $baslik, $mesaj) Mail gönderme işlemi yapar. (Utf-8 karakter kodlaması ve HTML çıktısıyla) Echo posta($kim, $baslik, $mesaj); Tarih Fonksiyonları Türkçe karakterleri gösterme trd($yazi) Türkçe karakterleri Latin alfabesinde karşılık gelen yakın karakterlere dönüştürür. Örneğin ş yerine s yazar ğ yerine g yazar Echo trd( ÇĞġĠ ); CGSI Bugünün tarihini gösterme bugun(); Bugünün tarihini verir Echo bugun();

9 Yazdığınız andaki tarih ve saati gösterme simdi(); Yazıldığında o anın tarih ve saatini verir Echo simdi(); :17 Türkçe tarihe çevirme tt($tarih) Verilen tarihi Türkçe tarihe çevirme Echo tarihf( , Y ); 1988 Dosya yükleme işlemi yapar yukle($dosya,$url,$isim="",$tur=" normal",$resim=1024) Dosya yüklemi işlemi yapar. Echo yukle($dosya,$url,$isim="",$tur="nor mal",$resim=1024); Echo tt(" "); 16/02/1988 Verilen tarihden sadece yılı yazar tarih($tarih) Sadece yılı yazmayı sağlar Echo tarih(" "); 2012 Belirlenen tarihi belirlenen formatta çıktılar tarihf($tarih,$format="y") Belirlenen tarihi belirlenen formatta çıktılar. MySQL Fonksiyonları Sorguyu json çıktısına çevirir sorgujson($sorgu,$jsonisim="veril er") Sorguyu json çıktısına çevirir. sorgujson($sorgu,$jsonisim="verile r"); Tablodaki verileri listeleme listele($sorgu,$desen="",$alanlar ="",$ayrac="//",$bsuyari="kayıt bulunamadı") tablodan verileri listeleme işlemi yapar.

10 listele($sorgu,$desen="",$alanlar= "",$ayrac="//",$bsuyari="kayıt bulunamadı") Tablodan bilgi silme dsil($tablo, $kriter) Tablodan belirtilen veriyi silme dsil($tablo, $kriter); Tablodan bilgi güncelleme dguncelle($tablo,$set,$where) Tabloda bulunan veride değişiklik yapma yani güncelleme işlemi dguncelle($tablo,$set,$where;- Tabloya bilgi ekleme dekle($tablo, $bilgiler) Tabloya yeni kayıt ekleme işlemi yapılır. dekle($tablo, $bilgiler); Bir sorgunun toplam satır sayısı stoplam($sorgu) Bir sorgunun toplam satır sayısını verir stoplam($sorgu); Tablodaki toplam veri sayısını verir toplam($tablo,$kriter="") Tablodaki toplam kayıt sayısını döndürür. toplam($tablo,$kriter=""); Tek bir alan çağırmayı sağlar alansorgu($sorgu,$alan) Tek bir alan çağırmayı sağlar alansorgu($sorgu,$alan); Tablodan Bilgi Silme sil($tablo,$kriter) Tablodan veri silme işlemi sil($tablo,$kriter); Tablodan bilgi güncelleme guncelle($tablo,$set,$where)

11 Tabloda bulunan veride değişiklik yapma.güncelleme. guncelle($tablo,$set,$where); Belirlenen tablodaki belirlenen koşulu bir artırmayı sağlar hit($tablo,$alan,$where) Belirlenen koşulu sağlayan tablodaki alanı bir artırmayı sağlar hit($tablo,$alan,$where); Alfabetik sisteme göre A-Z veya Z-A ya sıralama işlemi sirala($dizi) alfabetik sisteme göre A-Z veya Z-A ya sıralama yapar sirala($dizi); Bir tablodaki id alanına değer gönderme idsorgu($tablo,$id) bir tablodaki id alanına değer gönderir tekil sorgulamaları kısaltmak içindir. İd isimli bir alan gerekmektedir. idsorgu($tablo,$id); Tablodan bilgi sorgulama ksorgu($tablo,$diger="",$baslangi c=0,$bitis=0) Veri sorgulama işlemi. ksorgu($tablo,$diger="",$baslangic =0,$bitis=0); Tablodan bilgi sorgulama sorgu($sorgu,$baslangic=0,$bitis= 0) Tablodan veri sorgulama. ); sorgu($sorgu,$baslangic=0,$bitis=0 Kayıt dizisine dönüştürme kd($dizi) Sorgu sonucunda değer döndürür. Kayıt dizisine dönüştürür. kd($dizi) Bir tablodaki en büyük değeri görüntüleme(max)

12 enbuyuk($tablo,$kriter="") Bir alandaki en büyük değeri gösterir.kriter belirlemeye gerek yoktur. enbuyuk($tablo,$kriter=""); Alandaki en küçük değeri görüntüleme(min) enkucuk($tablo,$kriter="") Bir alandaki en küçük değeri gösterir. enkucuk($tablo,$kriter=""); Tablodan istenilen şarta göre tüm bilgileri çağırma kisa_sorgu($tablo,$kriter="") istenilen kritere göre tablodaki tüm bilgileri getirme. kisa_sorgu($tablo,$kriter="") - solb($tablo,$cengel) Sunucudaki veri tananına bağlanmayı sağlar. solb($tablo,$cengel); - sagb($tablo,$cengel) Sunucudaki veri tananına bağlanmayı sağlar. - icb($tablo,$cengel) Sunucudaki veri tananına bağlanmayı sağlar. icb($tablo,$cengel) - birlestir($tablo,$diger="") Sunucudaki veri tananına bağlanmayı sağlar. birlestir($tablo,$diger=""); HTML Fonksiyonları JQuery Fonksiyonları JQuery Başlangıç Etiketi

13 jquery(); Jquery kodlarının çıktılamasını sağlar. jquery(); <script type="text/javascript" src="kobetik/eklentiler/js/jquery min.js"></script> Resim Hata Gizleme resimhatagizle(); Yüklenmeyen resimleri tarayıcıya yansıtmayarak görüntü kirliliğini engeller. Jquery fonksiyonu ile çalışır. resimhatagizle(); <script> $(function(){ $("img").error(function(){ $(this).hide(); }); }); </script> Popup Sayfa popup(); Tıkladığımız linki yeni sayfada tam ekran olarak, popup şeklinde açmamızı sağlar. Popup(); <script> function tamekran(url,isim) { var params = 'width='+screen.width; params += ', height='+screen.height; params += ', top=0, left=0'; params += ', fullscreen=yes'; var newwin = window.open(url, isim, params); if (window.focus) { newwin.focus(); } return false; } </script> Form Üzerinde Alan Doğrulama dogrula($form, $s1=" ", $s2=" ", $uyari="alanlar uyusmuyor"); Form alanı üstünde bulunan alanlar içinde bilgi uyuşmazlığını engellememizi sağlar. 4 adet parametreye sahiptir. Form : Form a ait olan id dir. S1 : Form üzerinde bulunan birinci alana ait parametredir. S2 : Form üzerinde bulunan ikinci alana ait parametredir. Uyarı : Eğer alanlar uyuşmuyorsa karşımıza çıkacak uyarıdır. dogrula( form, #sifre1, #sifre2,"ġifre doğrulaması hatalı"); Ajax Metodu ile Bilgi Gönderme input_ajax($adres, $sinif=".input_d", $debug="") Ajax metodu kullanılarak veri göndermedir. 3 adet parametreye sahiptir. Adres : Veri göndermek istediğimiz dosyanın adı. Seçici : Üzerinde çalıştığımız seçiciyi belirtmemizi gereken parametredir. Debug : Dönen değerin görünme durumudur. input_ajax("ajax.php",".guncelle", "1");

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr [ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr BGA Bilgi Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti bilgi@bga.com.tr www.bga.com.tr Sayfa 1 İçindekiler 1) HTTP... 3 a) SSL Nedir? HTTPS...

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu İçindekiler Boğaziçi Üniversitesi Horde Kullanım Kılavuzu...1 1. HORDE...4 1.1. Horde Nedir?...4 1.2. Horde Kullanımı için Gerekenler...4 1.3. Kök Sertifikasının

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama

Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama 1. Giriş İlk bulunduğunda daha çok araştırma-geliştirme

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 1 482BK0094 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

Giriş yaptıktan sonra karşılama ekranı İngilizce olarak gelecektir. Bundan sonra sırası ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra karşılama ekranı İngilizce olarak gelecektir. Bundan sonra sırası ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bartın Üniversitesi kurumsal e-posta hizmetinden faydalanmak için web üzerinden http://mail.bartin.edu.tr/webmail/src/login.php adresinden bağlanabileceğiniz gibi Microsoft Outluk veya benzeri uygulamalarla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

Emrah ÜSTÜN ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ. 030207036 http://www.emrahustun.com

Emrah ÜSTÜN ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ. 030207036 http://www.emrahustun.com Emrah ÜSTÜN 030207036 http://www.emrahustun.com ÖNSÖZ VE GĐRĐŞ Mühendislik eğitiminin en önemli pratik eğitimlerinden olan yaz stajımı Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Mikroişlemci

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

PHP Dergi. PHP Güvenliği Kontrol Listesi / 12. İnternet Sansürü / 3. PHP Tarihi / 4. Güncel PHP Sınıfları / 6

PHP Dergi. PHP Güvenliği Kontrol Listesi / 12. İnternet Sansürü / 3. PHP Tarihi / 4. Güncel PHP Sınıfları / 6 PHP Dergi Aylık Web Teknolojileri Dergisi 2010-06 Ücretsizdir İnternet Sansürü / 3 PHP Tarihi / 4 Güncel PHP Sınıfları / 6 PHP Değişkenleri Hakkında Bilmedikleriniz / 8 Windows ve PHP / 11 CodeIgniter

Detaylı

PHP I le Web Sitesi Yapımı

PHP I le Web Sitesi Yapımı 2013 PHP I le Web Sitesi Yapımı Serkan HANCI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı Giriş PHP, HTML içine gömülebilen bir betik dilidir. PHP sadece Personel Home Page kelimelerinin kısaltması değil

Detaylı

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 157 CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI Hatice ÖZCAN * Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA * Hasan H. BALIK ** * Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 482BK0152 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

13. HAFTA TBT182. Temel Bilgisayar Bilimleri. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

13. HAFTA TBT182. Temel Bilgisayar Bilimleri. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 13. HAFTA TBT182 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler 13.1. İNTERNET VE KARİYER... 3 13.1.1. Kariyer sitesi

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Program menülerine üst taraftaki ( 1 ) menülerden ve programın sol tarafındaki ( 2 ) menülerden ulaşabiliriz. Şu an okumakta olduğunuz yardım kitapçığında

Detaylı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı Hazırlayan Hüseyin Bora ABACI Đçindekiler Giriş Kurulum ve gereksinimler Model View Controller (Yapı, Görünüm,Kontrolcu) import fonksiyonu Faces View Faces

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6 MySQL e Giriş PHP ve MySQL Ders 6 Burada sadece MySQL programı ile veritabanı oluşturmakla kalmayalım, bir anlamda SQL diline de çok kısa bir giriş yapalım. SQL, (Structured Query Language, Yapısal Sorgu

Detaylı

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING)

JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) JAVASCRIPT İSTEMCİ TARAFLI WEB PROGRAMLAMA (CLIENT SIDE WEB PROGRAMMING) BİLİNMESİ GEREKENLER İNTERNET BİLGİSİ HTML TEMEL WEB TASARIMI BİLGİSİ PASİF SAYFA NEDİR? STANDART HTML KOMUTLARI İLE OLUŞTURULANVE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI-4 ANKARA,2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı