T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP İŞLEMLERİ 380H00056

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP İŞLEMLERİ 380H00056"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP İŞLEMLERİ 380H00056 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ İCRA TAKİBİ Takip Talebi Genel Mahkeme Hükümlerinin İcrası : İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası : İcra Ceza Mahkemeleri Karar ve Hükümlerinin İcrası: İdare Mahkemeleri Kararlarının İcrası : İcranın Yargıtay Tarafından Geri Bırakılması ( İİK'nun 36. maddesi ): UYAP uygulamaları ekranı Dosya Açılış Takip Talebi Detay Bilgileri Güncelleme İşlemleri: Harç ve Kasa İşlemleri Harç Kasa Sorgu ve Raporlama İcra Takip Tebligatı...38 UYGULAMA FAALİYETİ...42 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...43 ÖĞRENME FAALİYETİ HACİZ İŞLEMLERİ İcra Takibinin Kesinleşmesi Haciz ve Haczin Konusu Haciz Yolu Takiplerinde Takip Aşamalari : Haczedilemeyen Mal Ve Haklar Hacze İştirak Mahcuz (haczedilmiş ) malların paraya çevrilmesi Para ve değerli eşyanın tevdii Hacizde İstihkak Davaları Hacizli Malların Muhafaza Giderleri UYAP Haciz Girişleri Yediemin(Güvenilir El) Yediemin Girişi UYAP İcra Uygulama Ekranları...63 UYGULAMA FAALİYETİ...67 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...68 ÖĞRENME FAALİYETİ SATIŞ YAZIŞMALARI Satış ve Satış Talebi Şartname ve Satış Şartnamesi Artırmanın Yapılması ve İhale...70 UYGULAMA FAALİYETİ...91 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...92 ÖĞRENME FAALİYETİ TAHSİLAT VE REDDİYAT MAKBUZLARI Tahsilât makbuzu Reddiyat makbuzu...99 i

4 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME V DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 380H00056 ADALET Zabıt Kâtipliği İcra Müdürlüğü İcra Takip İşlemleri İcra Müdürlüğü İcra Takip İşlmlerine ait icra takibi, haciz, satış yazışmaları, tahsilat ve reddiyat işlemlerine ait bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Takip Hukuku Uygulamaları modülünü almış olmak. İcra Müdürlüğü İcra Takip İşlemlerini Yapmak Genel Amaç Gerekli bilgiler verildiğinde mevcut mevzuata uygun olarak Takip Hukuku ile İcra Mahkemeleri, İcra ve İflas Dairelerinde kalem hizmetlerini yürütebileceksiniz. Amaçlar 1. İcra takibi açılma işlemini yapabilecektir. 2. Haciz işlemini yapabilecektir. 3. Satış yazışmalarını yapabilecektir. 4. Tahsilât ve reddiyat işlemini yapabilecektir. Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortamda, konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve internet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi bulunmalıdır. Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. iii

6 GİRİŞ GİRİŞ Modern dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara paralel olarak borçlu ve alacaklı sıfatlarındaki artış, bu kişiler arasındaki problemlerin çözümünde kilit noktası olan İcra Hukukunun öneminin daha iyi kavranmasında araç olmuştur. Menfaatlerin çatışması şeklinde karşımıza çıkan davaların çözümünde, bu menfaatler arasında bir denge kurmayı amaçlayan hukuk bilimi, bu amacı teker teker kanunlarımızda gerçekleştirmiş; böylece İcra ve İflas Kanunumuzda da çatışmalardan bağımsız üçüncü kişilerin hakları gözönünde bulundurulmuştur. Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi ve her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra müdürü bulunur. İcra müdürü Görevleri. ;Dosya ve tutanak düzenlemek,tevdi edilen para ve değerli eşyayı saklamak.icra dairesine yapılan ödemeleri kabul etmek.kendilerinin ve yakınlarının işlerini görmemek.takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesabına akit yapmamaktır. Bu modülde icra daireleri, icra iflas daireleri, icra mahkemelerinin yaptıkları işlemleri bulabileceksiniz. İcra daireleri, icra iflas daireleri, icra mahkemelerinin UYAP paket proğramındaki uygulamaları öğrenmiş olacaksınız. 1

7 2

8 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, açılma işlemini yapabileceksiniz. İcra takibi ARAŞTIRMA Takip talebinin ne anlama geldiğini kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden inceleyiniz. Harç miktarı ve tahsili hakkında Kütüphane veya internet aracılığıyla, bilgi toplayınız. İcra Müdürlüklerine giderek harç miktarı ve tahsili takip, icra takip tebligatı hakkında araştırma yapınız. Çevrenizde icra takibi ile ilgili bir olay hakkında araştırma yaparak sınıfta paylaşınız Takip Talebi 1. İCRA TAKİBİ İcra ve İflas Kanununa gore her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra ve iflas dairesi bulunur. Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra memuru ile yeteri kadar yardımcı ve mahallince atanacak katip, mübaşir ve sair müstahdemler bulundurulur. Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. Adalet teşkilatı sulh mahkemesinden ibaret bulunan yerlerde Adalet Bakanlığı bu mahkemelere görmeye yetkili olduğu işlerce icra yetkisini verebilir. Bu takdirde icra memuruna ait görev ve yetkiler mahkeme başkatibi, yokluğu halinde zabıt katibi tarafından yerine getirilir. Birden ziyade asliye mahkemesi olan yerlerde Adalet Bakanlığı icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir. İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine yazılı ve sözlü olarak yapar. (Icra ve İflas Kanunu m. 58, 1). Takip talebi, genellikle yazılı yapılır ve bunun için basılı takip talebi formu kullanılır. Bu basılı örnekte takip talebinin bütün sağlık şartları yazılı olduğundan, basılı örneği 3

9 doldurmak kolaydır. Basılı takip örneğinin kullanılması, hem alacaklının hem de icra memurunun işini kolaylaştırır. Basılı takip örneğinde aşağıdaki bilgilerin olması gerekir: Alacaklının (varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin) adı, soyadı, vergi numarası, şöhret ve ikametgâhı Borçlunun (varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin) adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi numarası, şöhret ve ikametgâhı Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı, faizli alacaklarda faiz yüzdesi ve faizin işlemeye başladığı tarih Alacak bir senede dayanıyorsa, senedin tarih ve numarası bildirilerek aslının veya örneğinin ibrazı Takip yollarından (haciz veya iflas) hangisinin seçildiğinin beyanı Alacaklı veya vekilinin imzası ve tarih Ancak, takip talebinde bulunmak için mutlaka basılı takip örneğini kullanmak zorunlu değildir. (Özellikle icra dairesinde basılı örnek mevcudunun kalmamış olması halinde)adi bir kağıda yazılmış olup, takip talebinin bütün sağlık şartlarını içeren bir takip talebi de geçerlidir, icra müdürü, böyle bir takip talebini almaktan kaçınamaz. Takip talebi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü takip talebinde bulunmak isteyen alacaklının, icra müdürüne başvurarak, ona takip talebi için gerekli bilgileri vermesi gerekir. İcra müdürü, bu bilgileri basılı tutanağa (örneğe) geçirir. Bu tutanak alacaklı ve icra müdürü tarafından imzalanır. Alacaklı, takip talebi ile birlikte,, gerekli başvurma harcını, binde beş peşin harcı ve ödeme emrinin borçluya tebliği ve borçlunun 62. maddeye göre yapılabileceği itirazın kendisine tebliği için gerekli posta ücretini peşin olarak icra dairesine vermeye mecburdur. Alacaklı, takip talebini başka bir(mesela, bulunduğu yer)icra dairesi aracalığı ile yetkili icra dairesine gönderebilir. Bu halde aracılığı istenen icra dairesi, alacaklıdan gerekli harç ve giderleri alır ve bunları takip talebi ile birlikte yetkili icra dairesine gönderir. 1.2.Genel Mahkeme Hükümlerinin İcrası Hukuk Mahkemeleri Hükümlerinin İcrası : HMUK' da değişiklik yapılmasına ilişkin 5236 sk.nun 426/J-2 ve 433/2 maddelerinde (değişiklikten önce 443/4. maddesinde) sayılan istisnalar dışında, ilamların kesinleşmeden icrası ilkesi kabul edilmiştir.hmuk'nun 426/J-1, 433/1 (değişiklikten önce 443/1) ve İİK'nun 36. maddelerine göre (bölge adliye mahkemesinden), Yargıtay dan, HMUK' nun 449. maddesine göre mahkemesinden, İİK.nun 33. maddesine göre icra mahkemesinden, İcranın geri bırakılmasına dair karar getirilmedikçe ilamın icrası gerekir (İİK m. 32). Hükmün, yargılama giderleri ile ilgili hüküm fıkrası (ferileri) hakkında da yasal durum aynıdır. 4

10 Ceza Mahkemelerinin Şahsi Haklara, Yargılama Giderleri ile Vekalet Ücretlerine İlişkin Hükümlerinin İcrası: Ceza Mahkemesi hükmü, yargılama giderleri ve ücreti vekalete ilişkin hüküm fıkraları da dahil olmak üzere, kesinleşmedikçe, genel hükümler dairesinde icra olunamaz (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.4) 1.3. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası İcra Hukuk Mahkemeleri Kararlarının İcrası: Takip hukukuna müteallik temyiz, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki şartlar dairesinde yapılır. Kararın temyizi, satıştan başka (satışa kadar) icra muamelelerini durdurmaz, satışı durdurur (İİK.m.364/2,3). Mahiyeti gereği icra mahkemesinin ihalenin feshi şikayetleri hakkında verdiği kararlardan, ihaleyi kesinleştiren, daha açık anlatımla şikayeti red ve tescili temin eden kararlarının icrası için kesinleşmeleri gerekir (İİK m.134/son). Diğer kararlarının ve bu cümleden olarak ihalenin feshi şikayetlerini kabul ve ihaleyi fesheden kararlarının icrası için kesinleşmeleri gerekmez (İİK m.364/3),iik.nun 169a/6, 170/3,4, 68/7, 68a/8, maddelerine göre, icra mahkemesince verilen tazminat kararının icrası, menfi tesbit ve istirdat davası açılması halinde tehir olunuricra Mahkemesi kararları hakkında özel hüküm konusu birkaç istisna (İİK.m. 97/14, 269c/3, 276/3 ve günlü 1957/10-25 S. İBK.) dışında, İİK.nun 36. maddesi hükmü de uygulanmaz İcra Ceza Mahkemeleri Karar ve Hükümlerinin İcrası Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 5275 sayılı kanun hükümlerine göre infaz edilir (İİK m.353,354). 1.5 İdare Mahkemeleri Kararlarının İcrası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanununun 28/1 ve 28/2. maddeleri hükümlerine göre, idare mahkemelerince iptal davalarında verilen kararların genel hükümler dairesinde icrası için kesinleşmeleri gerekir, tam kaza davalarında ise gerekmez İcranın Yargıtay Tarafından Geri Bırakılması ( İİK'nun 36. maddesi ) İİK' nun 36. maddesi, yukarıda açıklanan istisnalar dışında icra mahkemesi kararları hakkında, ayrıca nafaka kararları hakkında (HMUK m.426/j-1 son cümle, m.433/1 son cümle, değişiklikten önce m.443/3) uygulanamaz. Sair kararlar hakkında İİK' nun 36. maddesi düzenlemesine göre:icra emrinde veya itirazın iptali hükmüne göre düzenlenen ödeme muhtırasında verilen süre dolmadan,tehiri icra talepli temyiz başvurusunu belgelemek, yeterli haczin 5

11 mevcudiyeti veya deponun gerçekleştirilmesi halinde Yargıtay'dan icranın geri bırakılması kararı alınmak üzere icra dairesinden mühlet istemek, Depo ve yeterli haciz mevcut değil ise, yeterli teminatı göstermek, kabul için icra mahkemesine arzedilmesini talep etmek, teminatın icra mahkemesince kabulünü takiben Yargıtay'dan icranın geri bırakılması hakkında karar alınmak üzere icra dairesinden mühlet istemekicra dairesince verilecek mehil kararını takip ve tebellüğ etmek, daha sonra Yargıtay dan istenilen icranın geri bırakılması kararının, mehil içinde dava dosyasına intikal etmesini, (hükmü temyiz edilen mahkeme veya icra dairesi aracılığı ile veya doğrudan doğruya Yargıtay ın ilgili dairesi nezdinde) takip ve temin etmek, Mehil isteyen tarafından yerine getirilmesi gereken usul işlemleridir. Bu prosedüre karşı tarafın her hangi bir surette iştiraki söz konusu olmadığı gibi, prosedürün işletilmesi ile ilgili hiçbir görevi de yoktur. Muhik sebeplerin mevcudiyeti halinde, verilen süre dolmadan, sebepleri açıklanarak, belgeleri ibraz edilerek icra dairesine veya şikayet yolu ile icra mahkemesine başvuru halinde ek mehil alınabilecektir. Mehil kararı, icranın geri bırakılması kararının alınamayışı veya sürenin dolması halinde kendiliğinden mürtefi olacaktır. Temyiz edilen kararın onanması ile, mehil kararı mürtefi (kaldırılma)olmuştur. Takip devam edecek, mahcuzlar satılıcak veya depo edilen para alacaklıya ödenecek veya teminat paraya çevrilecektir.karar bozulması ile, icra muameleleri olduğu yerde durmuştur (İİK m.40/1). Bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine, temyiz edilen kararı vermiş olan mahkeme tarafından kesin olarak karar verilecektir. ( İİK' nun 36/1.maddesi kanun yollarının, istinaf ve temyiz aşamalarında uygulanabilecek bir hükmüdür (HMUK m.426/j-1,433/19. Tashihi karar aşamasında uygulanamayacaktır.(hmuk m ) 1.7. UYAP uygulamaları ekranı İcra dairesine gönderilen takip talebini, icra dairesi çalışanları UYAP uygulamaları ana ekranından kaydını yaparlar. İcra ve İflas Müdürlükleri UYAP uygulamaları ekranında 14 adet ana menü (Evrak, Dosya Açılış, Dosya İşlem, Harç ve Kasa, Mal, Rehin, Haciz, Satış, Genel Yazılar, Genel İşlemler (Sistem), Raporlar, Sorgular, Genel İşlemler (Sistem), Genel Ortak) ve icra genel dosya sorgulama ve iş listesi bölümleri bulunmaktadır. Evrak menüsü tüm modüllerde ortak ekrandır. İş listesi, Birimlerden gelen ve birim için onay işlemleri, evrak hazırlama gibi işlemlerin çalıştırılabildiği, işlerin aktarıldığı ve yönlendirildiği, Tarama Merkezi Evrak Kayıt, İlgili dosyalara fiziksel ortamda gelen evrakların sisteme tanıtılıp, dosyalara tarama ve sisteme kayıt ederek aktarılmanın yapıldığı, 6

12 Giden Evrak Oluşturma, Başka birimlere gidecek ve muhabere numarası alacak evrakların sisteme kaydının yapıldığı, Evrak Tarayıcı; Fiziksel ortamda gelen evrakların ilgili dosyaya tarayıcı vasıtasıyla taratılma işleminin yapıldığı, Dosya Evrak Kayıt İşlemleri, fiziksel ortamda gelen evrakları sisteme tanıtma (Taranmış ya da taranmamış)işlemlerinin yapıldığı, Evrak Onay Sunma İşlemleri, sistem üzerinden hazırlanan ve onay listesinden yapılan seçimle evrakın onaya sunulduğu durumda, evrakın onaylanması için gerekli işlemlerin yapıldığı ( Son yapılan değişiklikle haciz ihbarnameleri hazırlanıp kaydet denildikten sonra,ilgili evrak Evrak Onay Sunma İşlemleri ekranına düşmektedir. ), Bir kayda Bağlı olmayan evrak silme, sistem üzerinden hazırlanarak kaydedilmiş fakat Onaylanmamış evrakın silinmesinin yapıldığı, Muhabere Defteri İşlemleri, Gelen giden evraklara verilen numaraların sorgulandığı Evrak Menüsünün alt menüleri olarak uygulama ekranlarında yer almaktadır Dosya Açılış Takip Talebi Tevzi Ön Bilgi Kontrollü ( Kota Kontrollü): Kota uygulaması olan icra dairelerince kullanılan bir ekrandır. Takip Talebi Tevzi Ön Bilgi Kontrolü (Kota Kontrolsüz): Tek icra dairesi bulunan birimlerde tevzi işlemleri Takip Talebi Tevzi Ön Bilgi Kontrolü (Kota Kontrolsüz)ekrandan yapılmaktadır. Takip talebi tevzi önbilgi butonu tıklanır. 7

13 Resim 1.1: Dosya Açılış Ekranı 8

14 Resim 1.2: Dosya Seçme Ekranı İlgili ekrandan, Dosya Tipi-Dosya Türü-Getiren Tip (Avukat/Kurum/Sistemde Kayıtlı Olmayan Taraf) seçilip, dosya sayısı yazılarak Tevzi Et butonu tıklanarak tevzi işlemi gerçekleştirilir. 9

15 Resim 1.3: Dosya Aç Butonu İlgili ekrandan, tevzi yapılacak taraf ve TC. Kimlik numarası yazılarak Dosya Aç butonu tıklanarak tevzi işlemi gerçekleştirilir. 10

16 Resim 1.4: Taraf bilgileri gir butonu Dosya Aç butonu tıklandıktan sonra ilgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup Taraf Bilgileri Gir butonu tıklanır. 11

17 Resim 1.5: Kaydet butonu İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup Kaydet butonu tıklanır. 12

18 Resim 1.6: Taraf bilgileri gir butonu İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup Taraf Bilgileri Gir butonu tıklanır. 13

19 Resim 1.7: Sorgula butonu Tek ve birden fazla icra dairelerin tevzi yapılan numarası verilen yada verilmeyen takiplerin sorgulamasının yapıldığı ekrandır.sorgu ekranında tarih aralığı girişi yapıldıktan sonra, Takip geliş şekli ve Dosya Numarası Alma Durumu aranmak istenilen kriterlere göre seçilerek Sorgula butonuna tıklanır. 14

20 Resim 1.8: Sorgulama Ekranı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup adres bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır. 15

21 Resim 1.9: Sorgulama Ekranı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup taraf bilgileri (borçlu)girildikten Sorgula butonu tıklanır. 16

22 Resim 1.10: Kişi bilgilerinden sorgula butonu İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup taraf bilgileri (borçlu) girildikten sonra Kişi Bilgilerinden Sorgula butonu tıklanır. 17

23 Resim 1.11: Kaydet butonu İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup taraf bilgileri (borçlu) girildikten Kaydet butonu tıklanır. 18

24 Resim 1.12: Yıldızlı alanları doldurma uyarısı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup Sorgula butonu tıklanır. İlgilili olan tüm alanların doldurulması gerekmektedir. Devam için Evet butonu tıklanır. 19

25 Resim 1.13: Adres bilgilerini güncelleme ekranı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup borçlunun adres bilgileri girildikten sonra Listeye Ekle butonu tıklanır. 20

26 Resim 1.14: Ödeyecek taraf bilgileri ekranı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup ödeyecek taraf bilgileri girildikten sonra Ekle butonu tıklanır. 21

27 Resim 1.15: Masrafların giriş Ekranı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurulup masraflar girildikten sonra Ekle butonu tıklanır. 22

28 Resim 1.16: Harç Masraf Tahsilat Ekranı İlgili ekrandan harç belirleme alanına tıklandığında bütün harç ve masrafların dökümü gelir sonra Harç Masraf Tahsilatı butonu tıklanır. 23

29 Resim 1.17: Dosya bilgileri girme ekranı İlgili ekrandan (*) lı alanlar doldurup Dosyayı Aç butonu tıklanır. 24

30 Resim 1.18: Dosya Açılış Uyarısı Dosya başarıyla açıldı ilgili ekranda Tamam butonunu tıklayınız. 25

31 1.8. Takip Talebi Detay Bilgileri Güncelleme İşlemleri Resim 1.19: Dosya Açılış Ekranı Dosya numarası almamış takipler için, dosya aç bölümünden işlemlere devam edilirken, dosya numarası almış fakat işlemleri tamamlanmamış takipler için ise dosya aç bölümüne tıklandığında Detay Bilgileri Girişi ekranı gelmektedir. 26

32 Resim 1.20: Dosya evrak listesi 27

33 İlam Bilgilerinin Girilmesi: İlamlı (ilamsız) takiplerde, ilam alacak bilgisinin girilmesi ve ilam alacak kalemi girişinin yapıldığı ekrandır. Resim 1.21: İlamsız bilgileri gir butonu İlgili ekranda İlamsız Bilgileri Gir butonu tıklanır. 28

34 Resim 1.22: Diğer alacak bilgileri ekranı İcra ve İflas Müdürlüklerinde, takibin türüne göre sisteme kaydı yapılan alacak bilgi girişinin iptali, güncellenmesi ve alacak kalemi ekleme, işlemleri yapılmaktadır. İlgili ekranlarda ilk yapılacak olan işlem Bilgisinin Girilmesi ekranında yıldızlı alanları doldurduktan sonra, Alacak Kalemi Ekle butonu tıklanarak ilgili alacak kalemlerinin girişinin yapılmasıdır. 29

35 Resim 1.23: Diğer alacak ekleme penceresi Alacak Kalemi Ekle ekranında ise; (*) lı alanlar doldurulduktan sonra, eğer faiz yürütülmeyecek bir alacak kalemi ise (örneğin geçmiş gün faizi) sadece Ekle butonuna tıklanması gerekmektedir. 30

36 Resim 1.24: Alacak kalemi girişi ekranı Alacak Kalemi Ekle ekranında ise; eğer alacak kalemi faiz istenilecek bir alacağı oluşturmakta ise ekranın sağ tarafındaki faiz bilgilerinin doldurularak Faiz Ekle butonundan sonra, Ekle butonuna tıklanması gerekmektedir. 31

37 Resim 1.25: Alacak kalemi ekle/kaydet butonu İlgili ekranda Alacak Kalemi Ekle butonu tıklandıktan sonra Kaydet butonu tıklanır. 32

38 Resim 1.26: İşi bitir butonu İlgili ekranda İlamsız Bilgileri girildikten sonra İşi Bitir butonu tıklanır. 33

39 Resim 1.27: Makbuz hazırla butonu İlgili ekrandan Makbuz Hazırla butonu tıklanır. 34

40 Resim 1.28: Evrak Göster Ekranı İlgili ekranda Makbuz Hazırlandı Kapat butonu tıklanır 35

41 1.9. Harç ve Kasa İşlemleri Devletin,icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olmak üzere harç pulu yapıştırılmak suretiyle aldığı (bkz. Harçlar K. m. 25, 137) paraya icra harcı denir. İcra ve İflas Müdürlüklerinde günlük ve geçmiş günlere ait para giriş çıkışlarının, makbuzların, iptallerin, bankaya yatırmadan önce ve sonraki raporların görüntülenip, çıktı alındığı ekranlardır. Resim 1.29: Harç ve KasaEkranı 36

42 Harç ve Kasa Menüsünden bilgi girişleri sistem üzerinden yapılan dosyalara ait hesap özeti alınabilinmektedir. Sistem üzerinden Harç ve masraf makbuzları, tahsilat ve reddiyat makbuzları, Harç ve Kasa menüsünden kesilmekte olup, bu makbuzlara ilişkin makbuz iptallerinin sistemden gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Günü geçmiş olan makbuzların iptali mümkün olamamaktadır. Yine gün içerisinde iptal edilmesi gereken makbuzlar; Harç ve Kasa menüsünden, Harç Masraf Makbuzu İptali, Tahsilat İptal, Reddiyat Sorgulama ve İptal bölümünden yapılmaktadır. Tahsilât Alacak Kalemi İlişkilendirme ve İptal ekranında, ilgileri tarafından ödenen tahsilât esnasında ilişkilendirme yapılmamış ise otomatik ilişkilendirme işlemleri yapılmaktadır. (İlişkilendirilmemiş alacak kalemleri, toplu tahsilât tasnif ekranlarında uyarı şeklinde ortaya çıkmakta olup, ilgili tasnifin yapılmasını engellediğinden, bu menüden gerekli ilişkilendirmenin yapılması gerekmektedir. Tahsilat Nedeni Güncelleme ekranında, Teminat, satış v. s. işlemlerde ilgili dosyaya alınan tahsilatlarda yada tahsilat yapılırken sehven tahsilat nedeni yanlış kesilmiş ve doğru tahsilat yapılması için ilgili tahsilatın güncellenmesi işlemleri yapılmaktadır Harç Kasa Sorgu ve Raporlama Resim 1.30: Dosya Harç ve KasaEkranı 37

43 İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından sistemden alınan tahsilât, reddiyat, harçlara ilişkin olarak, hazırlanacak Rapor Türü-Hazırlanacak Rapor Tipi ve Hazırlanacak Raporun tarih aralığı belirlenerek sorgulanması halinde, harç kasaya ait tüm raporların alınabildiği ekrandır İcra Takip Tebligatı İcra işlerinde tebliğatın büyük önemi vardır. Bir çok icra işleminin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, tebliğ edilmiş olması gerekir. İcra işlerinde tebliğat, Posta ve Telgraf Teşkilatı veya memur tarafından yapılır. Tebliğat yapılmasını isteyen kimsenin, bu tebliğ için gerekli posta giderini ve hatta borçlunun ödeme emrine karşıkendisine giderini posta pulu olarak icra dairesine vermesi gerekir. Vermezse tebligat yapılmaz ve ilgilinin talebi hükümsüz kalır. Tebliğat, tebliğ yapılacak kimseye bilinen son adresinde yapılır. 38

44 Resim 1.31: Tebligat işlemleri seçeneği Genel işlemler menüsünde Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması ekranından Tebliğat İşlemleri bölümü seçilir. 39

45 Resim 1.32: Tebligat zarf/davetiye hazırlanması ekranı İlgili ekranda Tebligat Hazırla bölümündeki alacaklı, borçlu ve vekili kısımları kaydedilir. 40

46 Resim 1.33: İşlem gerçekleşti uyarısı İşlem gerçekleştikten sonra Tamam butonu tıklanır. 41

47 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda İcra Müdürlüğü İcra Takip İşlemlerini öğrenerek uygulayabileceksiniz. İşlem Basamakları Öneriler İcra müdürlüklerinden takip talebi hakkında bilgi alabilirsiniz. Alacaklı veya vekilinin hazırladığı takibi İletişim ve teknoloji araçlarını takip sisteme kaydediniz. ederek, takip talebi hakkında bilgi alabilirsiniz. Kütüphaneye giderek harç hakkında bilgi toplayınız. İcra takibinin harçlarını hesaplayınız. Adliyeye giderek icra harcı hakkında bilgi toplayınız. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek, icra harcı hakkında bilgi toplayınız. UYAP İcra Uygulama Ekranlarını kullanınız. İcra Müdürlüklerine giderek UYAP İcra Uygulama Ekranları hakkında bilgi toplayınız. İcra Müdürlüklerine giderek İcra Takip Tebligatı hakkında bilgi toplayınız. Tebligatı çıkarınız. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek, icra takip tebligatı hakkında bilgi toplayınız. 42

48 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru (D), yanlış(y) olarak cevap veriniz. 1. ( ) Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. 2. ( ) Alacaklının takip talebinde bulunabilmesi için, alacağın bir senede(belgeye)bağlı olması gerekir. 3. ( ) Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine sadece yazılı olarak yapar 4. ( ) Takip talebinde bulunmak için mutlaka basılı takip örneğini kullanmak zorunludur. 5. ( ) Takip talebi sözlü olarak da yapılabilir. 6. ( ) Takip talebini alan icra dairesi, alacaklıya bir ödeme emri gönderir 7. ( ) Borçlu, ödeme emrine yedi gün içinde itiraz etmezse(veya itiraz eder de bu itiraz iptal edilir veya kaldırılırsa), ödeme emri kesinleşir. 8. ( ) Devletin, icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olmak üzere harç pulu yapıştırılmak suretiyle aldığı paraya icra harcı denir. 9. ( ) İcra işlerinde tebligat, Posta ve Telgraf Teşkilatı veya memur tarafından yapılır. 10. ( ) Tebligat yapılmasını isteyen kimse masrafları karşı tarafa ödetir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 43

49 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda mevzuata uygun İcra ve İflas Dairelerinde Haciz işlemleri uygulamalarını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizde bulunan bir kütüphaneyi ziyaret ederek icra takibi, harç, haciz işlemlerini araştırınız. İcra Müdürlüklerine giderek icra takibi, haciz, satış yazışmaları, tahsilat ve reddiyat işlemleri hakkında araştırma yapınız. Çevrenizde bulunan yediemin depolarına giderek burada yapılan işlemleri araştırınız. 2. HACİZ İŞLEMLERİ Haciz işlemleri icra takibinin kesinleşmesi ile başlar.haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır İcra Takibinin Kesinleşmesi Takip talebini alan icra dairesi, bir ödeme emri düzenleyerek bunu borçluya gönderir. Ödeme emri ile borçluya, borcu ödemesi veya itirazı varsa bunu bildirmesi ve bunları yapmazsa cebri icraya devam edileceği(malların haczedileceği)ihtar edilir. Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra icra takibine kendiliğinden devam edilemez bunun için alacaklının haciz talebi nde bulunması gerekir. Haciz isteme süresi : Alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren 1 sene geçmekle düşer. Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse İCRA MAHKEMESİ de itirazın kaldırılması için başvurulması veya itirazın iptali için mahkemeye başvurulması tarihinden bu makamlardan çıkan kararların kesinleşmesine kadar olan süre 1 yıllık süre hesabına katılmaz., Bu sürenin geçmiş olması sadece haciz isteme hakkının düşmesine sebep olur. İcra takibi düşmez. Alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalıdır. Yenileme talebi borçluya tebliğ edilir. Ancak borçluya yeniden ödeme emri gönderilmez. 44

50 2.2. Haciz ve Haczin Konusu İcra dairesi, alacaklının haciz talebi üzerine borçlunun menkul, gayrimenkul malları ile alacak ve haklarından alacaklının alacağına ( faiz ve giderler dahil) yetecek kadarına haciz koyar. Haczi icra müdürü veya yardımcısı veya icra dairesi görevlilerinden biri yapabilir. İcra dairesi haciz talebinden itibaren 3 gün içinde hacze başlamalıdır. Haczi yapan görevli haczedilen malların kıymetini takdir eder ve haciz tutanağına geçirir. Kıymet takdiri için bilirkişiye başvurulabilir. Borçlu haczi sırasında talep edilirse, kilitli yerleri açmaya ve mallarını göstermeye mecburdur. Borçlunun üzerinde kıymetli bir eşya sakladığı anlaşılırsa ve bunları vermemekte direnirse borçlunun şahsına da zor kullanılabilir. Haciz Tutanağı;Haczedilen malların kıymetleri ile birlikte yazıldığı tutanaktır. Haczedilebilen hiçbir mal bulunmadığını tespit eden haciz tutanağı kesin haciz belgesi hükmündedir. Kıymet takdirine göre, haczedilenler alacağı ve takip giderlerini karşılamıyorsa, bu durumu belirten haciz tutanağı geçici haciz belgesi hükmündedir. Haczin konusu, borçlunun taşınır ve taşınmaz malları, üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer mal varlığı haklarıdır. Taşınır Malların Haczi: Taşınır mallar bulundukları yerde haczedilebilir ve kıymetleri ile birlikte mahallinde düzenlenecek haciz tutanağına yazılır. Haczedilen şey para, banknot, hamiline senet, banka mevduat sertifikaları veya altın, gümüş ve diğer kıymetli şeylerden ise, bunlar bizzat icra dairesi tarafından muhafaza edilir. Taşınmaz Malların Haczi: Taşınmaz malların haczide mahallinde(yerinde)yapılır. Mahallinde, düzenlenecek haciz tutanağına taşınmazın çeşidi, mahiyeti, sınırları ve gerekli nitelikleri yazılır. (Nelerin taşınmaz olduğu TMK m. 704 de gösterilmiştir) İcra dairesi, taşınmazın haczedildiğini ve haczin ne miktar alacak için konulduğunu ve alacaklının adı ile adresini tapu sicil memurluğuna bildirir. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacaklarının Haczi: Hamiline ait bir senet veya(poliçe ve sair cirosu kabil bir kıymetli evraka dayanmakta ise, bu kıymetli evrak taşınır mallar gibi haczedilir. İcra dairesi, 45

51 borçlunun günü(vadesi)gelen alacaklarının tahsiline çalışır ve bu hususta gerekli giderlerin alacaklı tarafandan peşin ödenmesinş isteyebilir. İntifa Hakkı Ve Hisse Haczi: İntifa Hakkının Haczi:Borçlunun sahip olduğu bir intifa hakkı haczedilebilir. Yalnız, ücretlerde olduğu gibi kısmen haczedilir. İntifa hakkı haczinin konusu, intifa olunan şeyin hasılatı, temettü, ürünleri ve muaccel kiralardır. Hisse (Pay)Haczi:Borçlunun sahip bulunduğu bir şirket hissesi ve mülkiyeti hissesidir. Yetişmemiş Malların Haczi:Bir taşınmaz üzerindeki yetişmemiş mahsüller ayrılıncaya kadar o taşınmazın bütünleyici parçaları olduğundan üstünde yetişmekte oldukları taşınmaz ile birlikte haczedilebilir Haciz Yolu Takiplerinde Takip Aşamalari Takibin (Takip Talebinin) Kesinleşme Süreci Yetki İtirazı Yönünden: Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte ( esas hakkındaki itirazın arz edileceği itiraz merciine) yapılır (İİK m.50/2-ilk cümle) Önce icra dairesinin yetkisi konusu karara raptolunur (İİK m.50/2- ikinci cümle). İtiraz mercileri, haciz yolu ile genel takipte icra dairesi, haciz yolu ile kambiyo senetleri hakkında özel takipte icra mahkemesidir.icra dairesine yapılmış olan ve karşı tarafca kabul edilmeyerek icra mahkemesinden kaldırılması istenen itirazlar ile, icra mahkemasine yapılan yetki itirazları, hadise biçiminde (İİK m.18, HMUK m , 427/1, İİK m ) veya nihai kararla ( İİK m.50/2, 68, 168/1-5) çözümlenir. Usule İlişkin (Yargılama Hukukuna ve Takip Hukukuna Müstenit ) Diğer Şikayetler Yönünden: Takip talebine (takibe) karşı; Taraf ve takip ehliyetine, takip yoluna, Türk Lirası karşılığı gösterilmeyen yabancı para alacağı takibine karşı yapılan şikayetler gibi, yapılacak olan bütün şikayetlerin arz edilmesi gereken merci (İİK m.16) icra mahkemesidir. Şikayetler yetkili icra mahkemesi tarafından incelenerek çözümlenecektir. Ödeme Emrinin Kesinleşme Süreci Takibin bu aşamasında, icra dairesinin yetkisi ve takip talebinin kabulü ile ilgili uyuşmazlık yoktur veya icra dairesinin ve icra mahkemesinin yetkileri belirlenmiş, takip de iptal edilmemiştir. Ödeme emrinde usulsüzlüğe, eksikliğe, belge aslının tevdiine, örneğinin gönderilmesine, yabancı para alacağının Türk Lirası karşılığının gösterilmeyişine ilişkin şikayetler gibi, 46

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa BİRİNCİ KISIM HACİZ TÜRLERİ B i r i n c i B ö l ü m Geçici (muvakkat) haciz...: 1 İ k i n c i B ö l ü m Tamamlama (tamamlayıcı) haciz... : 3 Ü ç ü n c ü B ö l ü m İlave (ek)

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.BİD.0.00.00.02.708.01/2608/6617 Konu : İcra Dairelerinde Online Takip Açılması 29/09/2011... CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA Anayasanın 141'nci

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ

AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ 1-Portal üzerinden sadece Vakıfbank hesabı bulunan icra dairelerinde takip açılabilecektir. (Ankara Adliyesi pilot bölge olarak seçilmekle ilk aşamada

Detaylı

Yenilikler. İcra Modülü

Yenilikler. İcra Modülü İcra Modülü Yenilikler Alacaklar ekranına "İpoteği/Rehni Aşan Takip" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde, Rehin Açığı takiplerinde borçlu sorumluluk tutarları girilebilecektir. Böylece "İpoteği/Rehni

Detaylı

2017 ŞUBAT AYI YENİLİKLERİ

2017 ŞUBAT AYI YENİLİKLERİ 2017 ŞUBAT AYI YENİLİKLERİ FÖY EKRANLARI 7 ve 10 Örnek Takipler için Alacak Ekranına Yetkili Mahkeme sahası eklenmiştir. 10 örnek Föy ekranı dava sekmesi sağ tık menüsüne "Takibe/İmzaya İtiraz davası Oluştur"

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA Bu doküman Prof. Dr. M. Özekes tarafından eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

2017 Haziran & Temmuz Yenilikleri

2017 Haziran & Temmuz Yenilikleri 2017 Haziran & Temmuz Yenilikleri Föy Ekranları 1- Gelişme girişlerinde Dava seçilebilmesi sağlanmıştır. Böylece dosyadaki hangi davaya ilişkin gelişme girildiği belirtilmiş olabilecek. Dava seçmek istenilen

Detaylı

ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ

ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZ Ü İcra ve İflâs Kanunu nun (78-95.), (100-105.) ve (257-268.) maddelerinde düzenlenmiş bulunan h a c i z ve i h t i y a t i h a c i z konusunu inceleyen bu eserimizin 1. basısı Şubat/1983

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İcraTeK Kullanım Kılavuzu

İcraTeK Kullanım Kılavuzu Türkiye Barolar Birliği İcraTeK Kullanım Kılavuzu Genel Olarak İcraTeK Nedir? İcraTeK Kullanım Kılavuzu İcraTeK KULLANIM KILAVUZU I. GENEL OLARAK A. İcraTeK Nedir? İcraTeK online icra otomasyonudur. İcraTeK

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA VE İFLAS DAİRELERİ KALEM HİZMETLERİ 380H00058

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA VE İFLAS DAİRELERİ KALEM HİZMETLERİ 380H00058 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA VE İFLAS DAİRELERİ KALEM HİZMETLERİ 380H00058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET EMANET İŞLEMLERİ EKRANLARI 861KMK017

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET EMANET İŞLEMLERİ EKRANLARI 861KMK017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET EMANET İŞLEMLERİ EKRANLARI 861KMK017 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

6352 Sayılı Yasa ile İcra ve İflas Kanunu nda Yapılan Değişiklikler

6352 Sayılı Yasa ile İcra ve İflas Kanunu nda Yapılan Değişiklikler 6352 Sayılı Yasa ile İcra ve İflas Kanunu nda Yapılan Değişiklikler 02/07/2012 Kabul Resmi Gazete Yayım Renklerin Anlamları; Önemli Hususlar Eklenen Cümleler Çıkarılan Cümleler Yürürlük Tarihi Yeri Değişenler

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

AVUKATLARIN BÜROLARINDA ELEKTRONİK OLARAK HAZIRLAYARAK GETİRDİKLERİ DOSYALARIN SİSTEME AKTARILMASI

AVUKATLARIN BÜROLARINDA ELEKTRONİK OLARAK HAZIRLAYARAK GETİRDİKLERİ DOSYALARIN SİSTEME AKTARILMASI AVUKATLARIN BÜROLARINDA ELEKTRONİK OLARAK HAZIRLAYARAK GETİRDİKLERİ DOSYALARIN SİSTEME AKTARILMASI Bu takipler avukatlar tarafından Exchange ismindeki bir program aracılığı ile UYAP sistemine uyarlı olarak

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri

Taşınmaz sahibi ile ipotek alacaklısının veya yetkili temsilcilerin kimlik belgeleri İPOTEK; doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İpotek tesisinden sonraki bir zamanda ipotekle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu örnek işlem bedel

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı