ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI PROTOKOLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI PROTOKOLÜ"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraflar MADDE 1 - Bu protokol, Zirve Üniversitesi ile... arasında... /... / 2013 tarihinde imzalanmıştır. Kapsam MADDE 2 - Bu protokol, Zirve Üniversitesi ne bağlı Mühendislik Fakültesi lisans programı öğrencilerinin eğitimlerini belirli dönem ve sürelerde kamu veya özel sektör işyerlerinde mesleki uygulama imkanı bularak tamamlamalarına imkan sağlamak amacı ile başlatılmış Staj Programının Üniversite ve ilgili işyerleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesinin esaslarını içerir. Yürürlük MADDE 3 - Bu protokolün hükümleri, protokolün imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Taraflar 6 ay öncesinden haber vermek sureti ile programı sonlandırabilirler. Süre ve Dönemler MADDE 4 Bir öğrencinin Staj Programı kapsamında tamamlaması gereken toplam staj süresi 110 iş günüdür. MADDE 5 Toplam staj süresi, yaz dönemi stajları ve 4. sınıf dönem içi stajı olmak üzere tamamlanır. Yaz dönemi stajları; Yaz Staj Uygulaması I dersi altında 2. yıl sonunda kesintisiz en az 20 iş günü ve/veya Yaz Staj Uygulaması II dersi altında 3. yıl sonunda kesintisiz en az 20 iş günü olmak üzere en az toplam 40 iş günü olarak yapılır. 4. sınıf stajı, 4. yıl bahar döneminde Staj Uygulaması dersi altında hafta içi günleri kullanılarak kesintisiz en az 70 iş günü (14 hafta) olarak yapılır. Kontenjan Tahsisi ve Kullanımı MADDE 6 Kamu Kurumu veya Özel Şirket, bu protokolün imzalanması sırasında Ek-1 de yer alan formda Staj programı için her yıl kaç öğrenci ve iş günü kontenjan tahsis edeceğini taahhüt eder. Bu kontenjan bir yıl içerisinde bir veya birden fazla öğrenci tarafından kullanılabilir. Program Kazanımları Beyannamesi MADDE 7 Kamu Kurumu veya Özel Şirket, bu protokolün imzalanması sırasında Ek-2 de yer alan formda staj süresince stajyer öğrencilere verebilecekleri kazanımları belirtmelidirler. 1

2 Programın Koordinatörleri ve Yürütülmesi MADDE 8 Zirve Üniversitesi ve Kamu Kurumu veya Özel Şirketinde bu programdan sorumlu olacak kişinin isim ve iletişim bilgileri protokolün imzalanması sırasında Ek-1 de yer alan formda belirtilmelidir. Zirve Üniversitesi nde Staj Programından sorumlu yetkili Zirve Üniversitesi Kariyer Planlama ve Yerleştirme Merkezi dir. Taraflar arasında programla ilgili tüm görüşme ve yazışmalar bu kişiler/birimler aracılığı ile yürütülür. Stajyer Öğrencilerin Sorumlulukları MADDE 9 Stajyer öğrenciler bu program kapsamında kabul edildikleri Kamu Kurumu veya Özel Şirketinde geçerli çalışma şartlarına ve kurallara uyarak ve tüm etkinliklere bizzat katılarak çalışmak zorundadırlar. Aykırı tutum içinde bulunan veya disiplinsiz stajyerlerin ilgili dönemde staj programıyla ilişiği kesilir. Stajyer Öğrencilerin Hakları MADDE 10 Stajyer öğrenciler staj programı dahilinde aşağıdaki haklara sahiptir. a) Ulaşım veya çalışanlara sağlanan sosyal hizmetlerden paralı veya parasız yararlanabilir. b) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi Zirve Üniversitesi tarafından ödenir. Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Patent Haklarının Korunması MADDE 11 Taraflar, Staj Programı sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden sonra 5 yıl süreyle yapılan staj çalışması ile ilgili tüm ticari sırları ve gizli belgeleri gizli tutacaklarını kabul ve beyan ederler. Ek-1: Kontenjan ve İrtibat Bilgileri Beyannamesi Ek-2: Staj Kazanımları Beyannamesi Staj Yapılacak Kamu Kurumu/Özel Şirket adına Zirve Üniversitesi adına... Prof. Dr. Adnan KISA... Rektör... 2

3 Ek-1: Kontenjan ve İrtibat Bilgileri Beyannamesi...Kamu Kurumu/Özel Şirket tarihleri arasında aşağıda belirtilen kontenjanı sağlamayı taahhüt eder. ( ) adet yaz dönemi stajı (20 iş günü) ( ) adet dönem içi stajı (70 iş günü) Kamu Kurumu veya Özel Şirket Staj Koordinatörünün İsim Soyisim :... Kamu Kurumu/Özel Şirket içi görevi :... İrtibat Telefonları (iş) :... (cep) :... e-posta adresi :... İş adresi :... Zirve Üniversitesi Staj Koordinatörünün İsim Soyisim : Engin Dirican Kamu Kurumu/Özel Şirket içi görevi : Kariyer Planlama ve Yerleştirme Merkezi Uzman İrtibat Telefonları (iş) :... (cep) :... eposta adresi :... İş adresi : Zirve Üniversitesi, Kariyer Planlama ve Yerleştirme Merkezi, 27260, Kızılhisar, Gaziantep 3

4 Ek-2: Staj Kazanımları Beyannamesi...Kamu Kurumu/Özel Şirket staj yapacak öğrencilere aşağıda belirtilen kazanımları sağlamayı taahhüt eder. Talep edilen her bölüm için en az 3 kazanım işaretlenmesi tavsiye olunur. İnşaat Mühendisliği o Taşkın tehlike modelleme ve haritalandırma. o Taşkın tehlike önlemede dere ıslahı projelendirmesi ve/veya uygulaması. o Şehir yağış ve kanalizasyon altyapı sistemlerinin projelendirilmesi ve/veya uygulaması. o İçme suyu dağıtım şebekesi projelendirme ve/veya uygulaması. o Baraj planlama, fizibilitesi, inşası ve/veya operasyonları. o Sulama kanalları projelendirilmesi, uygulaması ve/veya operasyonları. o Yeraltı suyu gözlemleme ve kuyu suyu işletmesi konusunda çalışma yapma. o Mevcut betonarme binaların performans analizlerinin yapılması o Bina sağlığının sürekli olarak izlenmesi (Building health monitoring) o Riskli binaların tespiti için gerekli bilgilerin toplanması o Riskli bina tespitinde yapılması gereken bina modellemesi ve gerekli analizlerin yapılması o Binalar için zemin etüdü çalışması yapmak, gözlemleme. o Ahşap veya çelik taşıyıcı çatı sistemlerinin yapımını. o Temel yapılmadan önce zemin iyileştirmesi için yapılan işlemleri gözlemleme. o Betonarme kalıp ve demir işçiliği, beton yapımı, beton dökümü, çatı yapımı, duvar işleri, yalıtım uygulamaları, ahşap ve demir doğrama işleri, döşeme ve duvar kaplama işleri gözlemleme. o Beton ve çelik çekme deneyleri yapma/gözleme. o Prefabrike yapı elemanlarının imalatı ve montajı ile ilgili çalışmaları. o Ataşman tutulması, hakkediş (istihkak) tanzimi, iş programı gibi yapı işletmesi çalışmaları konusunda çalışmalarda bulunma. o Yapı projelerinin hazırlanması konularında yetkili bürolarda çalışmalar yapma o Yol inşaatında; yolun altyapısı, yapım aşamaları, yarmadolgu, iyileştirme, sanat yapıları, donatılı zemin dayanma (istinat) yapısı (toprakarme), perde yapımı, taş duvar, palye ve kafa hendekleri gibi ulaştırma yapılarının tasarımı ve yapımı, yarma-dolgu hesaplamalarında kullanılan Brükner diyagramı, şevlerin stabilizasyonu, yapılan zemin etüdleri ve deneyler hakkında bilgi edinme. o Şantiye kurulması ve mobilizasyonu, projelerin okunması ve proje aplikasyonu, başlıca çalışmalar konusunda uygulamalar ve deneysel bilgiler. o Güncel yapı analiz programlarını kullanarak betonarme veya çelik yapıların bilgisayar ortamında tasarım ve analizini yapma. o Kullanılan iş makineleri, ölçü aletleri vb. inceleme ve hangi işte kullanıldığını irdeleme. o Kalite kontrol ve kalite güvencesi süreçlerini. Bu kapsamda yapılan deney ve analizlere katılma/gözlemleme. Elektrik-Elektronik Mühendisliği o Devre tasarımı yapabilme o Donanım analizi ve/veya tasarımı için (benzetim) simülasyon araçlarını kullanabilme o Gömülü sistemlerin tasarımını, arayüzünü ve/veya yazılımını oluşturabilme o Otomasyon yazılım, arayüz ve/veya donanım araçlarını kullanarak sistem veya sistem parçası tasarlama o Elektrik üreten teknolojileri (Fotovoltaik hücre, rüzgar paneli vb.) sistemleri tanıma, çalışma prensiplerini ve üretim aşamalarını ve mühendislik hesaplarını yapabilme o Elektrik santrallerini tanıma ve çalışma prensiplerini o Elektrik dağıtımı konusunda gözlem yapma, mühendislik hesaplarını o Elektromekanik sistemleri tanıma, sistem tasarımı içerisinde kullanabilme o Elektrik projelerinin hazırlanmasında yetkili bürolarda çalışma yapma o Işıklandırma projelerinde çalışma yapma o Haberleşme sistemlerinin yapısı, çalışma prensipleri uygulanan yöntem ve protokolleri o Baskı devre kart tasarımı ve yapımını o Biyomedikal uygulamaları ile ilgili çalışma yapma o Görüntü, ses veya video gibi sayısal işaret işleme alanlarında gerekli arayüz ve yazılımlar üzerine çalışma yapma o Elektromanyetik dalgalar ve yayılımı konularında veya uygulamalarında çalışma yapma o Anten tasarımı konusunda gözlemler yapma o Optik/fotonik konularında ve uygulamalarında çalışma yapma 4

5 o Elektriksel ölçüm ve test araçları hakkında bilgi edinme, kullanımlarını o Projeye ilişkin edindiği bilgiler ile bölümde edindiği fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak projedeki elektronik mühendisliği problemlerine ilişkin çözümler getirebilme o Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli literatür ve saha araştırması yapıp bilgi edinebilme Endüstri Mühendisliği o Fabrika veya işletmenin genel olarak tanıtımını yapabilme o Atölye ve tezgahların yerleşim planlarını hazırlayabilme o Üretim yapılan birimlerin tanıtımını yapabilme o Üretimde kullanılan makine veya tezgahların ve diğer yardımcı ekipmanların tanıtımını yapabilme o Üretilen ürünlerden seçilecek örnekler üzerinden bu ürünlerin üretimine ait iş akışı ve şemaları çizme o Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, analiz etme, yorumlama ve çözümleme becerisini kazanma o İşletmeye ait üst yönetim ve diğer alt birimlerin organizasyon şemalarını hazırlama o Tüm çalışanların görev tanımlarını ve iş tanımlarını yapabilme o Takip edilen işe ait iş emirleri, malzeme ihtiyaç formları, stok fişleri, her türlü iç haberleşme fişlerini hazırlayabilme o İşletmedeki araştırma geliştirme, ürün geliştirme, bakım onarım, proses geliştirme, tasarım gibi faaliyetleri net olarak tanıtabilme o Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan teknikleri, modern problem çözme tekniklerini kullanma becerisini kazandırma o İşletmenin kalite anlayışı ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma o İşletmenin sahip olduğu kalite standartları belgelerinin nerelerden, nasıl alındığını ve hangi aşamalardan geçtiğini o İşletmenin çevre politikası, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi edinme o Staj esnasında Özel Şirketlerin bir Endüstri Mühendisinden beklentilerinin ne olduğunu sorgulama o İş yerinde yapılan tüm işlemlere ait iş analizleri (iş etüdü) faaliyetlerini yapabilme ve zaman etütlerini hazırlayabilme o Mezuniyet sonrasında çalışma yaşamına kolayca uyum sağlamak ve eğitim süresince elde ettikleri bilgi ve becerileri geliştirmek, pekiştirmek ve ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri sağlama o Yönetimde, üretimde ve montajda bilgisayar kullanımı, kullanılan donanım ve yazılım sistemleri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanımlarını o Kullanılan yazılımların çalışma platformlarını ve veri tabanı yönetim sistemlerini o Kamu Kurumlarının çalışma prensiplerini tanıma ve bu konuda deneyim kazanma o Personel seçiminde insan kaynakları biriminin rolünü ve personel seçimi ve mülakat tekniklerini o Endüstri ile ilgili temel konularda proje tasarlama, uygulama, geliştirme ve elde edilen sonuçları yorumlayıp rapor haline getirme ve sözlü olarak sunma becerisi kazanma o Staj ve uygulamalı eğitim sürecinde özellikle üretim ve hizmet sektörünün talep ettiği işgücü yetkinliği ve donanımını yakından görmeleri ve kendilerindeki eksikleri fark etme ve bu eksiklikleri tamamlamaları yönünde bakış açısı kazanmaları o Mamul, yarı mamul ve hammaddelerin naklini sağlayan kaldırma ve iletme makinelerinin ve diğer yardımcı cihazların kullanım amaçlarını, çalışma prensiplerini o İşletmenin kalite planlanması, kontrol ve standartları, kalite kontrolünün imalat akışındaki yeri ile ilgili bilgi sahibi olma o İşletmede yönetim, üretim, iletişim vb. konularında karşılaşılan özel durumlar, görülen aksaklıklar, çözüm yolları ve işletme ile ilgili geleceğe yönelik önerilerde bulunabilme Bilgisayar Mühendisliği (en az bir maddenin seçilmesi yeterlidir) o Yazılım geliştirme o Bilgi işlem yönetimi o Veritabanı yönetimi o Ağ kurulumu ve yönetimi o Web tasarımı ve yönetimi o Proje geliştirme ve yönetimi 5

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI GENEL ESASLAR İNŞAAT FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Madde 1- İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca, İnşaat, Geomatik ve Çevre Mühendisliği Bölümleri öğrencileri pratik bilgi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.tf.sakarya.edu.tr TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ www.tf.sakarya.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Teknoloji Fakültesi Dekanı Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte, toplumların geleceği

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek WEB VE ÇOKLU ORTAM GELİŞTİRİCİSİ Seviye 5 I Referans Kodu 13UMS0288-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye, ilgili mevzuat

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014

Şubat 2014 Baskı http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Şubat 2014 Baskı Hakkari Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: (0438) 212 12 12 Dahili - 1150 E-Posta: bilgiislem@hakkari.edu.tr http://bidb.hu.edu.tr/ Hakkari, 2014 Ülkelerin bilim politikalarını

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı (A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarının, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan mühendis, mimar veya teknik elemanların;

Detaylı