Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı ve Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı ve Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması"

Transkript

1 Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (19-28) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (19-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: X Makale (Article) Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı ve Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması Emin ÇENGELCİ, Mehmet KOCA, İbrahim MUTLU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Otomotiv Eğt. Böl., Afyonkarahisar/TÜRKİYE 1. GİRİŞ Özet Günümüzde trafik kazalarının yol açtığı can kayıplarının pek çoğunun fren sistemlerinden kaynaklandığı yapılan incelemeler sonucu ortaya konmuştur. Fren sistemi bir otomobilin en önemli emniyet organlarından birisidir. Otomotiv fren balataları bir grup olarak ele alındığında otomobil ve kamyonet disk ve kampana frenleri, kamyon ve otobüs disk ve kampana frenleri ve yol dışında kullanılan araçların disk, kampana ve bant frenlerini içerir. Yüksek sıcaklıklara duyarlı ve insan sağlığını tehdit eden malzemeler yerine toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiş, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve insan sağlığını tehdit etmeyen sürtünme malzemeleri üretilmeye çalışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Fren, Balata, Otomotiv, Fıstık çamı, Cashew Use of Automotive Brake brake pad and braking characteristics of the cones, pine nut Investigation of the Effect Abstract Today, most of the casualties caused by road traffic accidents caused by brake systems have been the result of the investigation. For this reason, a car's braking system is one of the most important organs of safety. Taken as a group of automotive car and truck brake pads disc and drum brakes, disc and drum brakes for trucks and buses and off road vehicles used in the disc, brake drum and the tape contains. High-temperature-sensitive materials that threaten human health and instead produced by powder metallurgy method, friction materials, high temperature resistant and are trying to reproduce that does not threaten human health. Keywords : Brake, Shoe, Automotive, Stone pine, Cashew Balatalar gerek otomotiv sektöründe gerekse diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yurdumuzda halen kullanılmakta olan asbest takviyeli fren balataları sağlık yönünden sakıncalı olması nedeniyle birçok gelişmiş ülkede yasaklanmıştır. Bu nedenle, asbestsiz balatalar geliştirilmiş ve patentleri alınmıştır [1-2]. Söz konusu balataların bileşim ve imalat şartları tam olarak bilinmemekle birlikte asbest elyaf yerine çelik elyaf, taş yünü, seramik yünü, Kevlar, cam elyafı gibi takviye edici elyaflar kullanıldığı bilinmektedir [3]. Teknolojideki hızlı gelişmeler, yeni ve farklı malzemelerin birbiriyle birleştirilerek kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu makaleye atıf yapmak için Çengelci.E, Koca M, Mutlu.İ,., Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı ve Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 3(1) How to cite this article Çengelci.E, Koca M, Mutlu.İ,., Use of Automotive Brake brake pad and braking characteristics of the cones, pine nut Investigation of the Effect Electronic Journal of Vehicle Technologies, 2011, 3(1) 19-28

2 Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı Fren balatalarındaki aşınma noktasının bertaraf edilmesi için araştırmacılar iki yol izlemişlerdir. Birincisi; Fren balatalarının daha yeterli soğutulması, ikincisi ise; Fren balata malzemesini ısıya duyarlı olmayan bir sürtünme malzemesinden imal etmektir. Balatalar gerek otomotiv sektöründe gerekse diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yurdumuzda halen kullanılmakta olan asbest takviyeli fren balataları sağlık yönünden sakıncalı olması nedeniyle birçok gelişmiş ülkede yasaklanmıştır. Plastik matrisli bir kompozit olan balataya değişik özellikler kazandırmak amacıyla takviye edici elyaf yanında karbon siyahı, metal tozu, metal oksit tozu, silika tozu, lastik tozu gibi dolgu maddeleri de katılmaktadır. Avrupa topluluğu ülkelerinde asbestin balatalarda kullanımı yasaklanmıştır. Türkiye'de de Avrupa ile entegrasyon hazırlıkları, sağlık ve çevre gerekçeleriyle asbest kullanımının yasaklanması hazırlıkları yapılmaktadır. İleri teknoloji malzemelerinin Türkiye açısından önem değerlendirilmesi yapılmış ve hangi konularda yapılan çalışmalara öncelik verileceği kararlaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda asbestsiz balata malzemelerinin Türkiye ithalatında önemli bir yere sahip olduğu ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek verilmesinin gerekli ve yararlı olduğu görüşünde birleşilmiştir [4]. Asbest esaslı sürtünme malzemelerinin bu zararlı etkileri ve yüksek sıcaklıklara çok duyarlı olmaları; bilim adamlarını yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı ve insan sağlığını tehdit etmeyen, toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiş sürtünme malzemelerine yöneltmiştir. Toz metalürjisi üretim tekniğinin temel avantajlarından birisi, birbiriyle karışmayan malzemeleri toz halinde birleştirebilmektir. Bu avantaj, debriyaj ve fren balataları üretimini mümkün kılmıştır [5]. 2. BALATA ÜRETİMİ 2.1Numune Üretimi Numune balatalar iki farklı grupta üretilmiştir. Birinci gurupta doğal Çam Fıstığı kozalaklarının kullanıldığı numuneler ve ikinci gurupta ise Cashew (sürtünme tozu -friction dust) kullanılan numunelerdir. Bu malzemelerin optimum oranlarını belirlenmesi için beş farklı oran kullanılmıştır. Bu yüzden iki grupta farklı içeriklere sahip 10 adet numune üretilmiştir. Çizelge 2.1. Çam Fıstığı Kozalağı ve Cashew Kullanılan Numunelerin İçerik Oranları (% Kütlesel) F4 C4 F8 C8 F12 C12 F16 C16 F20 C20 Reçine Ç. Yünü Al2O Pirinç Talaşı Grafit Bakır Barit Çam Fıstığı Cashew TOPLAM

3 Çengelci.E, Koca M, Mutlu.İ, Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Cashew in maliyete yüksek etkisi ve yurtdışına bağımlılık getirdiği dikkate alındığında alternatif olarak Çam Fıstığı kozalaklarının önemi artmaktadır. Balatanın özellikleri; balata içeriği, konsantrasyonu ve üretim şartlarına göre farklılıklar göstermektedir. Yapılan çalışmada balata formülasyonu değiştirilerek üretilen balataların aşınma davranışları incelenmiş ve sürtünme katsayıları belirlenmiştir. Aşağıdaki çizelgede numunelerde kullanılan malzemelerin kütlesel yüzde (%) oranları verilmiştir (Çizelge 2.1). Farklı içeriğe sahip deney numunelerinin üretimi esnasında malzeme oranlarını belirlemede kütlesel oran esas alınmıştır. Her bir formüldeki balata içeriğini oluşturan bağlayıcı, sürtünme malzemesi ve diğer katkı malzemeleri 0,001g hassasiyetinde tartılmış, sonra bu karışımın homojenliğini sağlamak için numune içeriği özel olarak yapılmış mikserde uygun sürede karıştırılmıştır. Toz karıştırma mikseri Resim 2.1. de gösterilmiştir. Resim 2.1. V Profilli Toz Karıştırma Mikseri Komponenti oluşturan malzemeler özgül ağırlık bakımından çok fazla farklılıklar gösterdiklerinden normal mikser ile karışımda homojenlik sağlanamamaktadır. Bu yüzden karıştırıcı cihaz özel olarak tasarlanmıştır. Toz malzemelerin homojen karışımı için literatür taraması yapılmış olup en homojen karışımı sağlayan I ve V profilli karıştırma haznesi seçilmiştir. Değiştirilebilir şekilde iki farklı karıştırma haznesi mevcut olup devir ayarlıdır. Resim 2.2. de ise karıştırma haznesi görülmektedir. Ayrıca toz malzemenin iç cidara yapışmaması için karıştırma haznesinin içi vernik ile kaplanmıştır. Hazne imalatında paslanmaz malzeme kullanılmıştır. Numuneler tartıldıktan ve mikserde homojen olarak karıştırıldıktan sonra preslenmek üzere kalıp içerisine doldurulur. Resim 2.2. I Profilli Karıştırma Haznesinin Görünüşü ve Cihaza Bağlanış Şekli Bu karışım, komprime (soğuk presleme-ön şekillendirme) kalıplarına balatanın üretimi tamamlandığındaki hacmi dikkate alınarak uygun miktarda doldurularak preslenir. Komprime aşamasında, numuneler kalıp tasarımından dolayı birer birer preslenmektedirler ve 9,810 MPa (100 21

4 Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı kg/cm 2 ) basınç uygulanmaktadır. Komprimesi yapılmış olan tablet balatalar pişirme (sıcak presleme) kalıplarına yerleştirilir. Numunelere pişirme sırasında 14,715 MPa (150 kg/cm 2 ) basınç uygulanmıştır. Deney numuneleri 180 o C sıcaklıkta numune kalınlığı dikkate alınarak belirlenecek sürede pişirilmiştir. Bu pişirme süresinin ilk %60 lık kısmında her 30 saniyede bir, pres kalıplar açılarak havalandırma işlemi yapılmıştır. Bu sayede malzeme bünyesinde bulunan suyun ve sıcaklık neticesinde balata bileşenlerinin oluşturduğu reaksiyonlar sonucu meydana gelen buharların komponentten dışarı atılması sağlanmıştır. Böylece söz konusu buharların balatada oluşturabileceği kılcal çatlamalar ve bir takım olumsuz deformasyonlar önlenmiştir. Resim 2.3. Pres ve Balata Kalıbının Görüntüsü Tüm numuneler deney düzeneğindeki numune balata için açılmış olan balata yuvası ölçülerine getirirken kesme ve taşlama yöntemleri kullanılmıştır. TS 9076 da deney numunelerinin boyutları en ve boy 25.4 mm x 25.4 mm, kalınlık 3 mm- 6 mm eşit kalınlıkta olacak şekilde hazırlanır ve sürtünen yüzeylerde hiçbir işaret bulunmamalıdır ifadesi bulunmaktadır. Numunelerin kalınlığı ise 3 mm si numune yuvasına gireceği ve 6 mm si dışarıda kalacağı dikkate alınarak toplam 9 mm olarak hazırlanmıştır. Daha sonra sıcaklık-sürtünme katsayısı değişimi ve aşınma değerlerini belirlemek deneysel çalışmalar yapılmıştır. Üretilen numunelerden örnek resimler Resim 2.4 de verilmiştir. Resim 2.4. İmal Edilen Balatalardan Örnek Resimler 22

5 Çengelci.E, Koca M, Mutlu.İ, Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Balata Üretim Maliyet Tablosu 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1 Deney Düzeneği Resim 3.1 Deney Düzeneğinin Görüntüsü Elektrik motorundan çıkan dairesel hareketin mil üzerinden diske istenilen devirlerde aktarılması invertör sayesinde gerçekleşmektedir. Bu devirler /d arasındadır. Elektrik motorunun devir sayısını bilgisayar programında kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Hidrolik sistem belirli bir hızda dönmekte olan fren diskini 0 40 MPa basınç aralığında yavaşlatmaya çalışmaktadır. Diski durdurmak için disk dönme ekseninde kısmi olarak hareket edebilen kaliper frenleme sırasında fren kuvvetinin algılandığı Loadcell e dayanmaktadır. Numune fren balatasını istenilen sıcaklığa ulaştırabilmek için diskin altına 0,5 KW lık 2 adet rezistans diskin alt tarafına 0,5 cm kadar mesafe ile yerleştirilmiştir. Isıtılan diskin sıcaklığı infrared termometre ile saniyede bir değer ölçülerek RS232 veri aktarma yolu ile bilgisayara atılabilmektedir [6]. Deneyler alıştırma aşamasında 0,7 MPa basınç altında, gerektiğinde soğutma yapılarak 200 o C de yüzey teması en az %95 oluncaya kadar sürekli olarak yapılmıştır. Sürtünme katsayısının sıcaklıkla değişimini belirleyebilmek için 1,05 MPa basınçta orta hız değeri olarak kabul edilen 6 m/s de 500 s süre ile 23

6 Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı deneyler yapılmıştır. Deneyler 3 kez tekrar edilmiş olup sıcaklık ve sürtünme katsayısı değerlerinin aritmetik ortalamaları alınmıştır. 4. BULGULAR İki grupta üretimi yapılan numunelerin Sürtünme Katsayısı-Zaman ve Sıcaklık-Zaman grafikleri aşağıda verilmiş ve bu grafikler üzerinden birbirleri arasında kıyaslamalar yapılmıştır. C kodlu numuneler Cashew den üretilmiş, F kodlu numuneler ise Çam Fıstığı kozalağından üretilmiştir. Kodların yanındaki rakamlar ise numune içerisindeki kütlesel yüzde(%) oranını göstermektedir. 0,6 y ısı a tsa K e m n rtü S ü 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 C4 C8 C12 C16 C Zaman (sn) Şekil 4.1. C Kod Adlı Numunenin 1,05 MPa Basınçta Sürtünme Katsayısı-Zaman Değişimi Grafiği Şekil 4.2. C Kod Adlı Numunenin 1,05 MPa Basınçta Sıcaklık-Zaman Değişimi Grafiği 24

7 Çengelci.E, Koca M, Mutlu.İ, Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) ,6 y ısı a tsa K e m n rtü S ü 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 F4 F8 F12 F16 F Zaman (sn) Şekil 4.3. F Kod Adlı Numunenin 1,05 MPa Basınçta Sürtünme Katsayısı-Zaman Değişimi Grafiği 4.4. F Kod Adlı Numunenin 1,05 MPa Basınçta Sıcaklık-Zaman Değişimi Grafiği 4.1. Aşınma Dayanımı, Sertlik ve Yoğunluk Deneyler için farklı oranlarda toplam on çeşit Çam Fıstığı kozalağı takviyeli numune üretilmiştir. Bu numunelerin Çizelge 4.1 de görüldüğü gibi oranları aynıdır. Aynı içeriğe sahip her numuneden üçer defa deney yapılarak bu üç değer sonucunun aritmetik ortalama değerleri alınmıştır. Numuneler deneye başlamadan önce ve sonra hassas terazide ölçülmüş ve deney sırasında ne kadar kütle kaybettiği hesaplanarak aşınma miktarları bulunmuştur. Özgül aşınma miktarları Çizelge 4.1 de verilmiştir. Numune balataların sertliklerinin belirlenmesinde TS139 da belirtilen işlemler uygulanmıştır. Bu aşamada yapılan çalışmalarda statik sertlik ölçme yöntemlerinden olan Brinell sertlik ölçme yönteminin, söz konusu balataların sertliğini belirlemede uygun yöntem olduğu belirlenmiştir. 25

8 Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı Sertlik ölçme işlemlerinde Mettest marka üniversal sertlik ölçme cihazı kullanılmıştır. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alınarak batıcı uç olarak çapı 5mm olan çelik bilye uç kullanılmıştır. Uygulanan yük 62,5 kgf (612,9 N) olarak alınmıştır. Yükleme sırasında 8 s uygulama, 15 s sabit yükleme süresi olarak uygulanmıştır. Bu değerler çalışmış yüzeye sahip üçer numune üzerinden alınmıştır. Bu numunelerin yüzey boyutları 12,7mm x 12,7mm olduğu için yüzey köşegenlerinin çakıştığı orta noktalarından değerler alınmıştır. Deney sırasında kullanılan disk te numune balataların sürtündüğü yüzeyden üçer farklı noktadan sertlik ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen değerler Çizelge 4.1. de verilmiştir. Ayrıca yukarıda bahsedilen ölçme yöntemi kullanılarak, deneysel çalışmalarda kullanılan diskin sertliği belirlenmiştir. 5 mm çapında bilye kullanılarak 1471 N (150 kg) yük uygulanmıştır. Bu değerler demir döküm malzemeler için ilgili kaynaklarda öngörülen değerlerdir. Diskin Brinell sertlik değeri 191,13 olarak bulunmuştur. Brinell sertlik ölçüm cihazı Resim 4.1 de verilmiştir. Resim 4.1. Brinell Mattest Sertlik Ölçme Cihazı Numunelerin yoğunluğunun belirlenmesinde aynı içerikli üç adet numune 1/1000 hassasiyetinde terazide tartılmıştır. Bu numuneler saf su ile doldurulmuş dereceli silindir (mezür) e daldırılmıştır. Saf suyun hacmindeki değişim numunenin hacmini verdiğinden dereceli silindirdeki fark miktar belirlenmiş ve cismin kütlesi cismin hacim farkına bölünmüş, üç numuneden çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak cismin yoğunluğu belirlenmiştir. Bu deneylerden elde edilen değerler Çizelge 5.1. de verilmiştir. Yoğunluk ölçüm cihazı Resim 4.2. de verilmiştir. Resim 4.2. Yoğunluk Ölçüm Cihazı 26

9 Çengelci.E, Koca M, Mutlu.İ, Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Çizelge 4.1. Üretilen Numunelerin Brinell Sertlik, Yoğunluk ve Özgül Aşınma Değerleri Numune Kod Adı Brinell Sertlik Yoğunluk Değeri (gr/cm 3 ) Özgül Aşınma Miktarı Sürtünme Ortalamaları Değeri (g/mm 2 ) F ,37 2,28x10-7 0,41 F ,46 1,93x10-7 0,39 F ,44 1,76x10-7 0,39 F ,20 1,48x10-7 0,38 F ,24 2,58x10-7 0,41 C ,91x10-7 0,35 C ,53x10-7 0,31 C ,97x10-7 0,37 C ,55x10-7 0,42 C ,62x10-7 0,33 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada Cashew sürtünme malzemesine alternatif olarak Çam fıstığı katkılı otomotiv fren balatası üretilmiştir. Üretilen balatalar, Cashew katkılı ve Çam fıstığı tozu katkılı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yapılan deneylerde üretilen fren balatalarının, standartlarda öngörülen sürtünme katsayısı ve aşınma değerleri arasında kaldığı görülmüştür. Deneyler sonucu elde edilen sürtünme katsayısı-sıcaklık-zaman değişimini gösteren grafikler incelendiğinde, literatürde verilen grafiklere benzer grafikler elde edilmiştir. Elde edilen sürtünme katsayısı değerleri TS 555 te (0,30-0,55) verilen değerlere uygundur. Grafiklerden de anlaşılacağı gibi, çam fıstığı tozu kullanılan numuneler daha çok aşınmasına karşın sürtünme katsayısı daha yüksek çıkmıştır. Ancak yüzde miktarı arttıkça sürtünme katsayısı dengeli bir şekilde ilerleme kaydedememiştir. F4 ve F20 kodlu numunelerde ortalama sürtünme katsayısı 0,41 olup, en yüksek değeri almış ve nispeten kararlılık göstermiştir. Ayrıca çam fıstığı katkılı bu numuneler de sıcaklık artışı diğer numunelere göre daha kısa zamanda ve daha fazla olmuştur. Cashew katkılı numunelerin sürtünme katsayısı-sıcaklık-zaman grafikleri incelendiğinde sürtünme katsayısının daha kararlı ilerleme kaydettiği gözlenmektedir. Sürtünme katsayısının en yüksek değeri 0,42 olup, bu değer C16 kodlu numuneden alınmıştır. Ayrıca sıcaklık artışı lineere yakın bir artış göstermiş ve 500 saniye süresince 400ºC ye ulaşmıştır. Bu çalışmada, Cashew e alternatif olarak Çam fıstığı kozalağının otomotiv fren balatalarında sürtünme tozu olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. 27

10 Teknolojik Araştırmalar: TATED 2011 (3) Çam Fıstığı Kozalaklarının Otomotiv Fren Balatasında Kullanımı 6. KAYNAKLAR 1. Takamiya, M., Miyazaki, T., Sasaki, Y, U.S. Patent, 5,482,742, Brewin, A. J., UK. Patent, GB , Bijwe, J., Composites as a Friction Material: Recent Developments in non-asbestos Fiber Reinforced Friction Materials-A Review, Polymer Composites. 18, 3, (1997) Baykara, T, Özbek, S., Kuban, B., İleri Malzeme Bilim ve Teknolojileri: Ulusal Strateji ve Politika Oluşturma Çalışmaları, Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi, Haziran 1997, İstanbul, Bildiriler Kitabı, Cilt L Uygur, M. E., "Toz metalürjisi ekonomik bir üretim tekniği", 1. Ulusal Toz Metalürjisi Konferansı, Gazi Üniversitesi, Ankara, (1996). 6. Timur M., 2007 Otomotivde Kullanılan Sürtünme Malzemelerinin Sürtünme Katsayısını tesbit eden Test Cihazı Tasarımı ve İmalatı, Y. Lisans Tezi. 28

Otomotiv Fren Balatasında Zeolit Kullanımının Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması

Otomotiv Fren Balatasında Zeolit Kullanımının Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 4 No: 3, 2012 (1-8) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 4, No: 3, 2012 (1-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Fren Balatalarında Cam Elyaf Kullanımının Sürtünme Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Fren Balatalarında Cam Elyaf Kullanımının Sürtünme Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt 2, No:2, 35-41 Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol:2, No:2, 35-41 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-405X

Detaylı

INVESTIGATION OF EFFECT OF POWDER MIXING TIME ON BRAKING CHARACTERISTIC IN BRAKE LINING MANUFACTURE

INVESTIGATION OF EFFECT OF POWDER MIXING TIME ON BRAKING CHARACTERISTIC IN BRAKE LINING MANUFACTURE 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye FREN BALATASI ÜRETİMİNDE TOZ KARIŞTIRMA SÜRESİNİN FRENLEME KARAKTERİSTİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 10 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences MERMER ATIKLARI KULLANILARAK ÜRETİLEN OTOMOTİV FREN BALATASININ SÜRTÜNME KATSAYISININ FARKLI

Detaylı

CAM ELYAF KATKILI DİSK FREN BALATALARINDA ZAMAN-SICAKLIK-SÜRTÜNME KATSAYISI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

CAM ELYAF KATKILI DİSK FREN BALATALARINDA ZAMAN-SICAKLIK-SÜRTÜNME KATSAYISI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 1, 101-106 TEKNOLOJİ ÖZET CAM ELYAF KATKILI DİSK FREN BALATALARINDA ZAMAN-SICAKLIK-SÜRTÜNME KATSAYISI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ İbrahim MUTLU* Cengiz ÖNER** Recep KOÇ*** *

Detaylı

Otomotiv Sürtünme Malzemelerinde Karbon Fiber Katkısının Etkisi. The Effect of Carbon Fiber Additive in Automotive Friction Materials Abstract

Otomotiv Sürtünme Malzemelerinde Karbon Fiber Katkısının Etkisi. The Effect of Carbon Fiber Additive in Automotive Friction Materials Abstract Otomotiv Sürtünme Malzemelerinde Karbon Fiber Katkısının Etkisi 2 Abdullah Malak, 1 İbrahim Mutlu, * 1 Faruk Emre Aysal, 1 Hüseyin Bayrakçeken, 1 Yaşar Önder Özgören ve 1 İbrahim Yavuz 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Kızılçam Kozalağı Tozu İçeren Fren Balatası Üretiminde Sıcak Presleme Basıncının Tribolojik Özelliklere Etkisi

Kızılçam Kozalağı Tozu İçeren Fren Balatası Üretiminde Sıcak Presleme Basıncının Tribolojik Özelliklere Etkisi Kızılçam Kozalağı Tozu İçeren Fren Balatası Üretiminde Sıcak Presleme Basıncının Tribolojik Özelliklere Etkisi Kürşat KAHYA 1 *, İlker SUGÖZÜ 2, Hüseyin ŞEVİK 3 Özet: Günümüze kadar yapılan araştırmalara

Detaylı

Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi

Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen Fren Balatalarının Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 2, 2011 (39-45) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 2, 2011 (39-45) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ DİSK FREN BALATALARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ DİSK FREN BALATALARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 89-96 TEKNOLOJİ CAM ELYAF TAKVİYELİ DİSK FREN BALATALARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İbrahim MUTLU * Cengiz ÖNER ** * Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

Detaylı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ Seramik Matrisli Kompozitler Seramik malzemeler, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve hafif oldukları (d= 1,5-3,0 gr/cm3) için oldukça çekicidir. Seramik matrisli

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

B 7 O7.10H 2. 0ı 3. O), borik asit (Mg 3

B 7 O7.10H 2. 0ı 3. O), borik asit (Mg 3 Fren Balatalarında Boraks ve Borik Asitin Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Experimental Investigating of the Effect of Boric Acid and Borax in Brake Lining i. MUTLU K Mara? Sütçü İmam üniversitesi, KM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

OTOMOBİL FREN SİSTEMLERİNİN HİDROLİK ÜNİTE İLE KONTROLÜ

OTOMOBİL FREN SİSTEMLERİNİN HİDROLİK ÜNİTE İLE KONTROLÜ Bu bir MMO yayınıdır OTOMOBİL FREN SİSTEMLERİNİN HİDROLİK ÜNİTE İLE KONTROLÜ Mustafa TİMUR 1 1 Kırklareli Üniversitesi 33 OTOMOBİL FREN SİSTEMLERİNİN HİDROLİK ÜNİTE İLE KONTROLÜ Mustafa TİMUR Kırklareli

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Karbon Nanotüp Ve Grafit Tozunun Fren Balata Numunelerinin Aşınma Ve Yoğunluk Özelliklerine Etkileri

Karbon Nanotüp Ve Grafit Tozunun Fren Balata Numunelerinin Aşınma Ve Yoğunluk Özelliklerine Etkileri Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (29-39) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (29-39) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. TİC. A.Ş. KAPLAMA EKİPMANLARIMIZ 9MB PLAZMA SERAMİK KAPLAMA SİSTEMİ DIAMOND JET HVOF TUNGSTEN KARBÜR KAPLAMA SİSTEMİ GTV MULTİ-COAT KAPLAMA SİSTEMİ SMART

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Hidrolik Fren Sistemi Sürtünmeli Frenler Doğrudan doğruya

Detaylı

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Fiber ve silika füme katkılı kalsiyum aluminat çimento (CAC) esaslı harçların düşük su/çimento oranlarında yüksek performans gösterdiği bilinmektedir. İtalya da gerçekleştirilen

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0

UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 UTS TRIBOMETER T10/20 TURQUOISE 2.0 TURQUOISE 2.0 UTS Tribometer T10/20 Yüksek kalite, hassas ölçüm Esnek Tasarım Akademik bakış açısı Hassas ve güvenilir ölçüm TRIBOMETER T10/20 UTS Mühendislik firması

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / STANDART 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ

PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ PMS / MİNİ 250 ZEYTİN İŞLEME SİSTEMİ POLAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Astim Organize Sanayi Bölgesi (P.K. 105) AYDIN / TÜRKİYE TEL : +90 (256) 231 04 73 (pbx) FAX : +90 (256) 231 04 78 www.polatas.com.tr

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

BRONZ ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ FREN BALATALARININ PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ. Hüsamettin KUŞ DOKTORA TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

BRONZ ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ FREN BALATALARININ PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ. Hüsamettin KUŞ DOKTORA TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BRONZ ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ FREN BALATALARININ PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ Hüsamettin KUŞ DOKTORA TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAYIS 2014 Hüsamettin

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu M. Erdoğan, A.Erol, A.Yönetken, Ş. Talaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ

RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RULMANLI VE KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME VE DİNAMİK DAVRANIŞ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Erdem KOÇ Arş.Gör. Mahmut

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

BALATA MALZEMELERİNDE KULLANILAN YAPISALLARIN BALATANIN TRİBOLOJİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

BALATA MALZEMELERİNDE KULLANILAN YAPISALLARIN BALATANIN TRİBOLOJİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 010 BALATA MALZEMELERİNDE KULLANILAN YAPISALLARIN BALATANIN TRİBOLOJİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Rukiye ERTAN * Nurettin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E.

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Cell phone: 05558267119 School: +0904623774011 mvakpinar@yahoo.com Desteklenen Araştırma Projeleri Proje adı: Karayolu Alttemel Dolguların Güçlendirilmesinde

Detaylı

taşlama ve delme Elmas kesme Kesici ve Aşındıcı Diskler Kesici ve Aşındırıcı Diskler

taşlama ve delme Elmas kesme Kesici ve Aşındıcı Diskler Kesici ve Aşındırıcı Diskler Elmas kesme taşlama ve delme Kesme, Elmas taşlayarak kesme,kesme taşlama ve fırçalama ve delme 145 Aksesuarlar 2013 2015 Fiyat Listesi Kesici ve Aşındırıcı 146 Kesici ve aşındırıcı diskler Aksesuarlar

Detaylı

Truck & Trailer Brake Shoes / Kamyon & Dorse Fren Pabuçları 03/2013

Truck & Trailer Brake Shoes / Kamyon & Dorse Fren Pabuçları 03/2013 Truck & Trailer Brake Shoes / Kamyon & Dorse Fren Pabuçları 03/2013 ABOUT US / HAKKIMIZDA Ege Fren A.Ş., a JointVenture company of Bayraktar Group and world s one of the leading automotive system suppliers

Detaylı

Fren Balata Sisteminde Sürtünme Sonucu Oluşan Isı Transferi Ve Termal Gerilme Analizi

Fren Balata Sisteminde Sürtünme Sonucu Oluşan Isı Transferi Ve Termal Gerilme Analizi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 1, No: 2, 2009 (9-20) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 1, No: 2, 2009 (9-20) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:105-61X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 007 (1) 1-5 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Uçucu Külün Karbon Fiber Takviyeli Hafif Betonun Seebeck Katsayısına Etkisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme Fırın Tasarımı Toz metalurjisinin çoğu uygulamalarında nihai ürün açısından yüksek yoğunluk öncelikli bir kavramdır. Toz yoğunlaştırması (densifikasyon) aşağıda

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 2 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak 1 ad kütük merdiven 1

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

MUSTAFA BOZ (370) (533)

MUSTAFA BOZ (370) (533) MUSTAFA BOZ Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri Kimlik Numarası Doğum Tarihi İletişim Adresi Telefon 39295257080 23/07/1971 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (370) 433 82 00

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI Harun KAHYA a, * ve Hakan GÜRÜN b a, * Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Computer Controlled Brake Pads Used In Tester Mechanic And Electronic Equipment

Computer Controlled Brake Pads Used In Tester Mechanic And Electronic Equipment Computer Controlled Brake Pads Used In Tester Mechanic And Electronic Equipment 1 Mustafa Timur and * 2 Hilmi Kuşçu 1 Kırklareli University, Technical Sciences MYO, Kırklareli/TURKEY * 2 Trakya University,

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran.

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran. Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit

Detaylı

1987 Den beri Çözüm Üretiyoruz

1987 Den beri Çözüm Üretiyoruz AŞINDIRICI TAŞLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sarıgazi Mahallesi Martı Sokak. NO: 6/A SANCAKTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE TEL : (0216) 622 02 62-63 FA : (0216) 622 02 64 E-MAIL : info@yontasasindirici.com 1987 Den

Detaylı

Kalıp ve maça yapımında kullanılan döküm kumlarının yaş basma ve yaş kesme mukavemetlerinin ve nem miktarlarının tayin edilmesi.

Kalıp ve maça yapımında kullanılan döküm kumlarının yaş basma ve yaş kesme mukavemetlerinin ve nem miktarlarının tayin edilmesi. 8.DÖKÜM KUMLARININ MUKAVEMET VE NEM MİKTARI TAYİNİ 8.1. Deneyin Amacı Kalıp ve maça yapımında kullanılan döküm kumlarının yaş basma ve yaş kesme mukavemetlerinin ve nem miktarlarının tayin edilmesi. 8.2.Deneyin

Detaylı

VİSKOZİTE SIVILARIN VİSKOZİTESİ

VİSKOZİTE SIVILARIN VİSKOZİTESİ VİSKOZİTE Katı, sıvı veya gaz halinde bütün cisimler, kitlelerinin bir bölümünün birbirine göre şekil ya da göreceli yer değiştirmelerine karşı bir mukavemet arz ederler. Bu mukavemet değişik türlerde

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 43-49 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Kompozit malzeme üretiminde kullanılan hidrolik pres tasarımı ve

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate)

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) Aslı UYAR- Kerim ÇETİNKAYA *Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad 3 gen platform 1 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad kütük merdiven 1 ad platform korkuluğu 1 ad metal tırmanma 1 tk bacak giydirme

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç.

Baumit Vorspritzer. Ön Serpme. Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Baumit Vorspritzer Ön Serpme Ürün Doğrudan elle veya sıva makinesi ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır kuru harç. Bileşimi Çimento, sıva kumu, katkı maddeleri Özellikler Uygulandığı yüzeyin tutucu

Detaylı

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ G e n e l T a n ı m l a m a Yelkapan, 8m çapında 30 kw gücünde düşey eksenli pervaneye sahiptir. Sistem özel olarak su pompalamak için tasarlanmıştır. Pervane, pistonlu

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

UMAS 2017 INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH SYMPOSIUM ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

UMAS 2017 INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH SYMPOSIUM ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU DOĞAL KATKILI TOZLARIN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU Gülşah AKINCIOĞLU 1, Hasan ÖKTEM 2, İlyas UYGUR 3, Sıtkı AKINCIOĞLU 4 Hüsnü BAYSAL 5 1 Düzce Üniversitesi, Gümüşova MYO, 81840,

Detaylı

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI Isıtma ve soğutma sistemlerinden havanın tamamen atılması içindir. En küçük hava kabarcıklarını gidermekle kalmaz aynı zamanda suda erimiş durumdaki

Detaylı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004662007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Taşıtlarda

Detaylı

KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ

KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ Ö. ACUN, C.B. EMRULLAHOĞLU, Ö.F.EMRULLAHOĞLU Afyon Kocatepe Universitesi Afyon Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü/ Afyon

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

JELLY (JÖLE ) ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI

JELLY (JÖLE ) ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI JELLY (JÖLE ) ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI JCPL-150 Meyveli Jöle üretimine uygun makine ve ekipmanlar Satte 100 ile 350 kg arasi uretim kapasitesi vardir IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik sistemleri Tüm ürünler

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 10 REMS Cento RF

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Kalıp Soğutma Sistemi

SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Kalıp Soğutma Sistemi SOĞUTMA SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Kalıp Soğutma Sistemi 2 Enjeksiyon başlangıcı 3 Kalıp Doldurma 4 Ütüleme 5 Tutma Yolluğun donması Kalıp

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 10 REMS Cento RF

Detaylı