MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞAL TAŞ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM YÖNERGESİ ANKARA, 2013 i

2 Bu Kullanım Yönergesi, ekli CD ve Web sitesindeki bilgilerin telif ve İktibas hakları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ne (MTA) aittir. Bu bilgilerin kullanılabilmesi için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden yazılı İzin alınması ve kaynak gösterilmesi zorunludur. Aksi takdirde gerekli hukuki yollara başvurulacak ve yasal işlem başlatılacaktır. İLETİŞİM BİLGİLERİ e.posta e.posta i

3 İçindekiler TÜRKİYE DOĞAL TAŞ BİLGİ SİSTEMİ... 1 TÜRKİYE MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ... 1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ... 2 DOĞAL TAŞ BİGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ... 3 HARİTA ARAÇLARI... 8 A) VERİ DÜZENLEME... 9 İşletme Ruhsat Alanı Bilgi Ara Yüz Girişi... 9 Oluşum Sınıfı ve Tipi Bilgi Ara Yüz Girişi Fiziksel Mekanik ve Kimyasal Özelliklerin Ara Yüz Bilgi Girişi Mineralojik, Petrografik ve Jeolojik Özelliklerin Ara Yüz Bilgi Girişi Doğal Taşların Kullanım Alanlarına Göre Ara Yüz Bilgi Girişi Üretim Ocak ve İşletme Bilgileri Giriş Ara Yüzü İşletme İzin Alanı Bilgisi Ara Yüz Girişi B) VERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ MİGEM Veri Yükleme Koordinatlı Veri Yükleme C) SORGULAMA İŞLEMLERİ Ruhsatlı Alan Sorgulama Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerine Göre Sorgulama Mineraloji ve Petrografi Özelliklerine Göre Sorgulama Jeolojik Özelliklerine ve Rezerv Miktarına Göre Sorgulama Kullanım Alanı Özelliklerine Göre Sorgulama Ruhsatlı Alan Özelliklerine Göre İşletme İzin Alanı Sorgulama Özellikler Arası Ruhsatlı Alan Sorgulama Firma Bazlı Sorgulama D) RAPORLAMA İŞLEMLERİ ) Haritadan Seçerek Raporlama: ) Sorgulayarak Raporlama: ) Belgelerden ve Fotoğraflardan Seçerek Raporlama E) ONAY YÖNETİMİ GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI ) Altlık Haritalar: ) Vektör Haritalar: ii

4 NAVİGASYON ARAÇLARI ) Koordinat Görüntüleme Aracı: ) Aktif Araç Çubuğu: ) Araç Çubuğu: ) Detay Bilgi Aracı: ) Harita Katmanları Aracı: ) Harita Yazdırma Aracı: ) Ölçüm ve Yazım Aracı: ) Detay Seçim Aracı: ) Yer İmleri Aracı: ) Koordinat Sorgulama Aracı: DOĞAL TAŞ BİLGİ SİSTEMİ YÖNERGESİ iii

5 TÜRKİYE DOĞAL TAŞ BİLGİ SİSTEMİ Endüstriyel anlamda mermer diye tanımlanan, bugün ise DOĞAL TAŞ şemsiyesi altında sınıflandırılan; kesilip parlatılabilen her cins taş, mermer-doğal taş olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun istenilen ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, belirtilen kayacın TSE standartlarına uygun olması; o taşın mermer - doğal taş olarak kabul edildiğini gösterir. Alp-Himalaya Kuşağı nda yer alan Ülkemiz de çeşitli desenlerde büyük miktarlarda doğal taş rezervleri bulunmaktadır. Mermer ve doğal taşlar rezervinin bol ve çeşitli olması hammadde üretiminde, Türkiye nin önde gelen ülkelerden biri olmasını sağlamıştır. Ülkemizin mermer açısından tercih edilmesinin en önemli unsurlarından biri; çok zengin mermer desenlerine sahip olmamız ve her jeolojik yaş grubunda (Alt Devoniyen - Pliyosen) kesilebilir özellikte kayaç gruplarının bulunmasıdır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkartılan mermerler; farklı renk skalası ve kalitesiyle iç ve dış pazarda yoğun olarak, dış cephe kaplamasında, iç mekan zemin, duvar döşemesinde, ıslak zemin sağlık ve hijyen gerektiren alanlarda, tasarım işlerinde, özel projelerde, süs ve dekoratif eşya alanlarında, modern ve klasik mimaride, heykeltraşlıkta her türlü çeşitli amaçlı kapsamlı mekanlarda kullanılan, zamana dayanıklı, estetik ve canlı görünümü ile aranır. Ülkemiz sınırları içinde yaklaşık 5.1 milyar m 3 doğal taş rezervi olduğu bilinmektedir (MTA, 1966). Son on yılda yapılan değerlendirmeler ise, rezervin çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur (Çizelge 1). Çizelge 1 Türkiye Mermer Rezervi (MTA, 1966) m 3 Ton Bilinen Rezervler Muhtemel Rezervler Mümkün Rezervler Toplam Potansiyel yılları arasında; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) adına, İTÜ Teknik Elemanlarınca ocak bazında yapılan gözlemlere göre Türkiye Doğal Taş Rezervi 6,7 milyar m 3 olarak belirtilmiştir yılında ise; MTA Genel Müdürlüğü tarafından belli mermer grupları ele alınarak Doğal Taş Kataloğu yapılmıştır. İMMİB tarafından ise; 2008 yılında yaklaşık 500 çeşit ihraç taşlarını kapsayan Türkiye Doğal Taşlar Kataloğu hazırlanmıştır. TÜRKİYE MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ Madenciliğin bir alt grubunu oluşturan mermer-doğal taşlar doğadan çıkartıldıktan itibaren ticari olarak işletilebilen, yüksek katma değerli ekonomik yapısı ve değeriyle, niteliği ve özelliği değişmeden nihai tüketicinin kullanımına sunulan içerisinde ağırlıkla kireçtaşı ve dolomitlerin olduğu hammaddedir. 1

6 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 Sayılı Maden Kanunun da, mermer ve doğal taşın kanun kapsamına alınmasıyla, Türk madenciliğinin en büyük geliştirme gösterdiği alt sektör olmuştur. Türkiye Mermer ve Doğal Taş sektörü; gerek iç tüketim, gerekse ihracat miktarı ve potansiyeli olarak son yıllarda önemli ve sürekli gelişme göstermektedir. Ülkemizin jeolojik yapısından kaynaklanan mermer çeşitliği ve rezervlerimizin büyüklüğü sektörde uluslararası güvenin oluşmasını da sağlamaktadır. Ülkemiz sadece zengin rezervleri ile değil, aynı zamanda mermer ve doğal taşlarının renk ve desen çeşitliliği açısından da lider konumdadır yılında 1,9 milyar dolar olan ihracatımızın, 2015 yılı hedefi 4 milyar dolar, 2023 hedefimiz ise 10 milyar dolar olarak konmuştur (İMİB, Eylem Planı). Buna ulaşabilmemiz için; Ülkemiz de konu ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşların birlikte hareket etmesi, taşımıza değer vermesi, plan ve program çerçevesinde çalışma yapılması, AR-GE faaliyetlerine hız verilmesi en önemli maddelerdir. Bu potansiyeli göz önüne alan MTA Genel Müdürlüğü; yılları arasında Türkiye Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanları Belirlenmesi Projesi ni yürürlüğe koymuştur. Proje kapsamında; özellikle ihracat potansiyeli yüksek mermer ve doğal taşların; oluşum süreçleri ve oluşumu etkileyen jeolojik, yapısal, mağmatik ve metamorfik kontrol sistemleri tespit edilerek, mevcut yatakların yayılımı belirlenmiştir. Türkiye genelinde mermer, traverten ve doğal taş açısından işletilen ve terk edilen tüm ocaklar haritalara işlenmiş olup, ocaklarda mevcut değişik mermer desenleri kayda alınmıştır. Ayrıca, işletilmekte olan veya terk edilen mermer, traverten, yapı taşı ocakları ve serttaş ocakları hakkında genel bilgiler, blok verimlikleri, analiz sonuçları belirlenerek; bölgenin stratigrafisi ve tektoniği ile deneştirilerek il bazında raporlar hazır hale getirilmiştir. Bu kapsam da Türkiye genelinde 1/ ölçekli mermer haritaları yenilenmiştir. Dünyanın en büyük mermer üreticileri arasında yer alan Ülkemiz de, ihracat potansiyelini arttıracak girişimlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Türk mermer ve doğal taşlarının; mimarlar, tasarımcılar ve benzeri karar vericilere tanıtılması, yurt içi ve yurt dışındaki talebi, tanınırlığını ve proje uygulamalarındaki tercih edilirliğini arttırılmalıdır. Bu nedenle; MTA Genel Müdürlüğü tarafından güncel verilere dayalı Türkiye Mermer, Traverten ve Doğal Taş Envanterinin Coğrafi Bilgi Sisteminde oluşturulması planlanmış ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. 2

7 CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. Bu CBS uygulamaları, Kent Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, vb. şekilde adlandırılır. Coğrafi Bilgi Sistemi, coğrafya, haritacılık ve bilgisayar bilimleri ile ilgili bir teknoloji olup Coğrafi Veri Alt Yapısı bileşenlerinden Bilgi Teknolojileri kapsamında yer alır. Coğrafi Bilgi Sistemlerindeki amaç, coğrafi bilginin; üretimini, yönetimini, analizini yapmak ve internet ağı üzerindeki veri tabanlarından coğrafi verileri tüm insanların paylaşabileceği bilgi teknolojisi halinde sunmaktır. Bu tanım ve amaç, aynı zamanda Doğal Taş Bilgi Sistemi projesi ile de ulaşmak istediğimiz amaçlarımızın temelini oluşturmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik-grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemdedir. DOĞAL TAŞ BİGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ Doğal Taş Bilgi Sistemi uygulaması; Türkiye deki mevcut mermer ve doğal taşlara ait tüm bilgiler ile belge ve dökümanların tutulduğu, görüntülenebildiği, sorgulanabildiği, raporlama işlemlerinin yapılabildiği, İşletme Ruhsat Alanları ile İşletme İzin Alanlarının dinamik ve güvenilir bir coğrafi veri tabanı içerisinde tutularak, güncel verilere ulaşımın sağlandığı, verilerin yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi (sorgulanması) ve görüntülenebilmesi işlemlerinin yapılabildiği bir web uygulamasıdır. Doğal Taş Bilgi Sistemi nin çalışma prensibi; Uygulayıcı ve Yatırımcı olmak üzere 2 ana kısımda toplanmaktadır. Bu programda; Doğal Taş firmaları ürünlerini sergileyecek ve sorgulama yapabileceklerdir. Doğal Taş Bilgi Sistemi nin kullanım yönergesini takip edecek olursak; A) Kullanıcı adresi üzerinden yazılıma erişebilir. B) Yazılım ana sayfasına erişimde tarayıcıda pop-up engelleyicisi varsa devre dışı bırakılmalı ya da bu sayfa için ayrıcalıklı tanımlanmalıdır. Pop-upengelleyicisine dikkat edilmelidir (Şekil 1, 2). 3

8 İnternet Explorer Şekil 1 İnternet Explorer dan görünümü MozillaFirefox Şekil - 2 Mozillafirefox dan görünümü C) Yazılım, Microsoft Silverlighttabanlı çalışmakta olup kullanıcı bilgisayarında yüklü değilse sistem otomatik yükleme talebinde bulunarak yükleme yapılacaktır (Şekil 3). Şekil -3 Tarayıcıda görünen Silverlight uyarısı 4

9 Sistemin kullanıcıları amaçlarına göre; belirli bir zaman diliminde Misafir ve Uygulayıcı olmak üzere 2 kullanıcı türüne ayrılmıştır. Misafir Türü Kullanıcılar Bu alana girmek isteyen kullanıcılar; sistem giriş sayfasında ilgili Misafir butonu tıklanarak giriş yapabileceklerdir. Bu tip girişlerde sistem Şifre ve Kullanıcı Adını otomatik olarak atacaktır. Bu tip kullanıcılar, Kullanım Alanlarına göre sorgulama yapabileceklerdir (Şekil 4, 5, 6, 7). Şekil -4 Misafir Bölümü Açılışı Şekil -5 Doğal taş bilgi sistemi penceresi 5

10 Şekil -6 Kullanım Alanlarına Göre Sorgulama Ara Yüzü Şekil -7 Kullanım Alanlarına Göre Sorgulama Uygulayıcı Türü Kullanıcılar Misafir statüsünde giriş yapan kullanıcılar, kendilerine ait işletme ruhsatları var ise; Üye Ol butonuna basarak açılan ara yüz de yönlendirildiği şekilde üyelik işlemlerini yapabileceklerdir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı, edindiği Kullanıcı Adı ve Şifresi ile bundan sonraki erişimini sağlayacaktır (Şekil 8). 6

11 Şekil -8 Üyelik ara yüzü Üyelik işlemlerinden şifre kısmı örnek olarak yazılmış olup değişim kullanıcıya aittir. Kullanıcının üyelik işlemlerinden sonra tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ilegiriş yaptığında kendisine tanınan yetkiler sistem de arttırılmış olacaktır. Kullanıcı, kendine ait ruhsat bilgilerini Veri Düzenleme butonundan İşletme Ruhsat Alanı girişi seçilerek, açılan pencerede Haritaya Çiz, Dosyadan Çiz, Haritadan Seç ve Koordinatlı Veri Ekleme butonlarından veri altlığına uygun olanı tıklanarak ruhsat alanı belirlenir. İşletme Ruhsat Alanı veri girişleri Kullanım Yönergesi nin ilgili bölümlerinde detaylı olarak anlatılmıştır (Şekil 9). Şekil - 9 İşletme Ruhsat Alanı Bilgi Girişi Ara Yüzü CBS Ara yüzünde harita üzerinde gerçekleştireceğimiz tüm işlemler için kullanacağımız CBS Araçları 3 ana başlık altında toplanmıştır (Şekil 10). 1- Harita Araçları 2- Görüntüleme Araçları 3- Navigasyon Araçları 7

12 Şekil 10 CBS Araçları HARİTA ARAÇLARI Bu bölümde 5 ana başlık bulunmaktadır: A) Veri Düzenleme, B) Veri Yükleme İşlemleri, C) Veri Sorgulama İşlemleri, D) Raporlama, E) Onay Yönetimi bölümleri yer almaktadır (Şekil 11 ). Şekil 11 Akış Şeması 8

13 A) VERİ DÜZENLEME Veri Düzenleme Araçları ile İşletme Ruhsat Alanı ve İşletme İzin Alanı verilerinin harita üzerinde alan olarak kaydedildiği ve bu alanlara ait tüm veri girişlerinin yapıldığı ara yüzdür. Veri Düzenleme işlemleri 2 ayrı ara yüz şeklinde gerçekleştirilir (Şekil 12 ) 1- İşletme Ruhsat Alanı Bilgi Girişi 2- İşletme İzin Alanı Bilgi Girişi Şekil 12 Veri Düzenleme Bilgi Girişi İşletme Ruhsat Alanı Bilgi Ara Yüz Girişi Bu alan, harita üzerinde İşletme Ruhsat Alanı oluşturup bu alana ait tüm veri girişlerinin yapıldığı ara yüzdür. Bilgi girişinin yapılabilmesi için; açılan ilk ara yüz olan Doğal Taş Dosya Bilgileri ve Oluşum Sınıfı Bilgi Girişi nde öncelikle koordinatlı olarak bu alanın sisteme kaydı veya daha önceden kaydedilmiş bir alanın haritadan seçilmesi gerekir. Aksi takdirde sistem İşletme Ruhsat Alanı na ait bilgilerin girişine izin vermeyecektir. İşletme Ruhsat Alanı nın sisteme kaydedilmesi Haritaya Çiz, Dosyadan Çiz, Haritadan Seç, Koordinatlı Veri Girişi seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilebilir (Şekil 13). Şekil - 13 Doğal Taş Dosya Bilgileri Ara Yüzü Haritaya Çiz; seçeneği kullanılarak harita üzerinde Mouse tıklamasıyla çizilir ve çift Mouse tıklamasıyla da alan çizim işlemi tamamlanır. 9

14 Dosyadan Çiz; İşletme Ruhsat Alanı, Dosyadan Çiz seçeneği kullanılarak koordinat bilgilerini içeren.shp dosyası seçilir ve alan çizimi tamamlanır. Haritadan Seç; Sisteme daha önceden kaydedilmiş olan İşletme Ruhsat Alanı nın harita üzerinde Mouse tıklamasıyla seçilmesiyle gerçekleşir. Koordinatlı Veri Ekleme; Bu seçenek kullanılarak x ve y koordinat bilgilerinin girilmesi ile o koordinatlara ait İşletme Ruhsat Alanı sisteme kayıt edilir. Alan çizim işlemi tamamlanmış olur. Oluşum Sınıfı ve Tipi Bilgi Ara Yüz Girişi Doğal Taş terimi; kireçtaşı, dolomit, dolomitik kireçtaşı, kristalin karbonatlı kayaçlar ile sert taşlar için kullanılmaktadır. Petrografik tanıma göre; kireçtaşı (kalker), dolomitik kalker ve/veya bunların değişik oranlarından oluşan karbonatlı kayaçların değişik sıcaklık ve basınçta metamorfizmaya uğrayarak, tekrar kristalleşmesi sonucu oluşan kayaçlara doğal taş adı verilir. Ticari anlamda doğal taş; Ekonomik olarak uygun boyutlarda blok olarak kesilip çıkarılabilen, istenilen ebatlarda düzgün olarak kesilip, cilalanıp parlatılabilen, TSE standartlarına uygun kayaç olarak tanımlanmıştır. Doğal Taşlar seçilen kriterlere göre değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Oluşumlarına ve Tiplerine Göre Sınıflandırma: a) Metamorfik Kökenli Doğal Taşlar b) Sedimanter Kökenli Doğal Taşlar c) Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar a) Bu kayaç grubu; magmatik, sedimanter veya eski metamorfik kökenli kayaçların ısı ve basınç altında kalarak başkalaşıma uğramasıyla oluşan kayaçlardır. Bu çalışmada metamorfik kayaçlar; saha çalışmaları dikkate alınarak belli başlı 4 ana grupta toplanmıştır. 1) Karbonat Kökenli Doğal Taşlar Kristalize kireçtaşları 2) Karbonat Kökenli Doğal Taşlar Dolomitik Mermerler 3) Killi Kayaç İçerikli Doğal Taşlar Kayrak Taşı 4) Killi Kayaç İçerikli Doğal Taşlar Sleyt b) Tortullaşma olayının çeşitli yolları ile oluşan kayaçlara, Tortul kayaçlar veya Sedimanter kayaçlar adı verilir.bu kayaçlar; saha çalışmaları neticesinde 2 ana gruba ayrılmıştır. A) Karbonat Kökenli Kayaçlar 1) Mikritik kökenli kireçtaşları 4) Traverten 2) İskelet kökenli kireçtaşları 5) Oniks 3) Dolomitik kireçtaşları 6)Gölsel Kireçtaşı B) Kırıntılı Kayaç İçeren Kayaçlar 1) Kumtaşı 2) Konglomera 3) Breş 10

15 c) Mağmatik kökenli doğal taşlar; mağma adı verilen tamamen erimiş silikat sıvısının, yerkabuğunun değişik derinliklerine sokulması ve oralarda soğuyarak katılaşması sonucu oluşurlar (Kun, 2000). Yapı, doku, mineralojik ve jeolojik konumları itibariyle magmatik kayaçlar 2 ana gruba ayrılmaktadır. 1) Derinlik Kayaçları (Granit, granodiyorit, siyenit, gabro vb. gibi) 2) Püskürük Kayaçları (Andezit, bazalt, trakit vb. gibi) Veri Düzenleme işleminin yapılacağı İşletme Ruhsat Alanı belirlendikten sonra Oluşum Sınıfı ve Tipi Bilgi Girişiara yüzünde ilgili alanlar işaretlenir (Şekil 14 ). Şekil 14 Oluşum Sınıfı ve Oluşum Tipi Bilgileri Ara Yüzü Doğal Taş Bilgileri ve Oluşum Sınıfı Bilgi girişi ara yüzünde, Jeolojik Harita ve Kesit Fotoğrafı, Ruhsat Belgesi yükleme aracı butonları bulunmaktadır. Butonlar kullanılarak bu alana ait dokümanlar sisteme yüklenebilir (Şekil 15). Şekil 15 Belgeler ve Fotoğraflar Yükleme Aracı Gözatdüğmesi ile.png,.jpg, ve.pdf formatında eklenmek istenen doküman seçilir.eklenecek olan dokümana bir dosya adı ve açıklama girilebilir. 11

16 Ekle düğmesi ile doküman sisteme yüklenir. Güncelle düğmesi ile eklenen doküman güncellenir. Sil düğmesi ile eklenmiş olan doküman silinir. Doğal Taş Bilgileri ve Oluşum Sınıfı ve Tipi Bilgi Girişi ara yüzeyindeki diğer alanlar doldurulup veri düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra tüm işlemler kayıt edilir. Fiziksel Mekanik ve Kimyasal Özelliklerin Ara Yüz Bilgi Girişi Kayaçlar sınıflandırılırken veya mühendislik işlemlerinde kullanılırken fiziksel-mekanik ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi şarttır. Bu özelliklerin belirlenmesi arazi ve laboratuvar ortamında olmaktadır. Çeşitli alanlarda kullanılacak mermer ve doğal taşlarla ilgili standartlar mevcut olup, TSE (Türkiye) ile ASTM (A.B.D) gibi standartizasyon kuruluşları tarafından belirlenmiştir. Mermer ve doğal taş ihracatında sorun yaşamamak için; mineralojik, petrografik, fizikselmekanik ve kimyasal analiz tayinlerinin; AB standartlarına uygun olan Akredite olmuş Doğal Taş Laboratuvarlarında incelenmiş olması gerekmektedir. Fiziksel-Mekanik ve Kimyasal Özelliklerin Girilmesi ara yüzünde öncelikle analiz sonuçlarının alındığı nokta verisinin girilip, örnek no sunun sisteme kayıt edilmesi veya daha önceden kayıt edilmiş örnek no lardan birinin seçilmesi gerekir. Aksi takdirde giriş izni verilmeyecektir (Şekil 16). Şekil 16 Fiziksel-Mekanik ve Kimyasal Bilgi Girişi Nokta verisinin sisteme kayıt edilmesi; Haritaya Çiz veya Koordinatlı Veri Girişi seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilir. Haritaya Çiz; seçeneği kullanılarak bilgi girişinin yapılacağı nokta verisi, bu seçenek kullanılarak harita üzerinde mouse tıklamasıyla çizilir ve örnek no su girilerek çizim işlemi (noktalama) tamamlanır. Bu durumda sarı renk faaliyette olacaktır. Koordinatlı Veri Ekleme; seçeneği kullanılarak x ve y koordinat verisinin girilmesiyle o koordinatlara ait nokta verisi çizilir (noktalama) ve örnek no su girilerek çizim işlemi tamamlanır. Bu durumda sarı renk faaliyette olacaktır. Her iki işlemde de, nokta çizim işleminin ardından Kaydet düğmesine basılarak alınan nokta koordinatları sisteme kayıt edilmiş olur. Bu ara yüz de Akredite Belgesi Yükleme Aracı ve Desen Fotoğrafı Yükleme Aracı bölümleri kullanılarak bu alana ait dokümanlar da sisteme yüklenebilir.bu projenin en önemli bölümlerinden biri olan ve Ülkemiz de mevcut desen sayısının tespiti için ayrılmış olan Desen Adı kısmı mutlaka doldurulmalıdır (Şekil 17). 12

17 Şekil 17 Desen Fotoğrafı Yükleme Aracı Bölümü Gözatdüğmesi ile.png,.jpg, ve.pdf formatında eklenmek istenen doküman seçilir. Eklenecek olan dokümana bir dosya adı ve açıklama girilebilir. Ekle düğmesi ile doküman sisteme yüklenir. Güncelle düğmesi ile eklenen doküman güncellenir. Sil düğmesi ile eklenmiş olan doküman silinir. Fiziksel-Mekanik ve Kimyasal Özellikler Ara Yüzü3 bölüm halinde programlanmıştır. A) Fiziksel Özellikler: Bu bölümde doldurulacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Plaka Verme, Kenar-Köşe Kesilme ve Cila Alma kısmı seçmeli olup, Renk kısmı ise text olarak düzenlenmiştir. Diğer tüm alanlar sayı girişli olarak planlanmıştır. Her bir alanın yanında bulunan kırmızı(s) buton uyulması gereken standartları göstermektedir. Bu sayede alınan numunenin, akredite olan laboratuvarda analiz edilmesi istenmektedir (Şekil 18). Fiziksel Özellikler Bölümü; dinamik bir alan olarak planlanmış, ileride sisteme girecek analizler için yeni düzenlemeler yapılabilecektir (Çizelge 2). Şekil 18Fiziksel Özellikler Bölümü Çizelge 2 Fiziksel Özelliklerde Standart Değerler Fiziksel Özellikler Sınır Değerleri Birim Sınıflandırma Test Metodu 3-3,5 Mohs Mermer 13

18 Sertlik 4> Mohs Serttaş TS 6809 Schmidt Çekiç Deneyi SHB(N-Tipi) Özgül Ağırlık >2,55 g/cm 3 TS EN 1936 Birim Hacim Ağırlık >2,55 g/cm 3 Mermer >2,40 g/cm 3 Traverten TS EN 1936 Görünür Yoğunluk Kg/m 3 TS EN 1936 Gerçek Yoğunluk g/cm 3 TS EN 1936 Açık Gözeneklilik Kg/m 3 TS EN 1936 Gözeneklilik < 2 % TS 699/1987 Toplam Gözeneklilik g/cm 3 TS EN 1936 Porozite(Göz. Derecesi) Atmosfer Basınç Su Emme(Küt.) Atmosfer Basınç Su Emme(Hac.) Kaynar Su Emme (Küt.) Kaynar Su Emme (Hac.) 0,1-1 % Mermer 0,1-2,5 % Kireçtaşı 5-10 % Traverten 0,1-3 % Mermer 1-10 % Traverten 0,1-3 % Mermer 1-10 % Traverten 0,1-3 % Mermer 1-10 % Traverten 0,1-3 % Mermer 1-10 % Traverten TS 699/1987 TS EN TS EN TS 699 TS 699 Doluluk Oranı > 98 % Mermer TS 1936 (Şekil 19). B) Mekanik Özellikler: Bu bölümde doldurulacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir Şekil 19 Mekanik Özellikler Bölümü Mekanik Özellikler Bölümü; dinamik bir alan olarak planlanmış, ileride sisteme girecek analizler için yeni düzenlemeler yapılabilecektir. 14

19 Bölüm içindeki tüm alanlar sayı girişli olarak planlanmıştır. Her bir alanın yanında bulunan kırmızı(s) buton uyulması gereken standartları göstermektedir. Bu sayede alınan numunenin, akredite olan laboratuvarda analiz edilmesi istenmektedir. Mekanik analizlerde uyulması gereken standartlar aşağıda verilmektedir. Bu çizelge de yer alan bazı parametreler hakkında sınır değerleri Doğal Taşların Kullanımları Ara Yüzü nde verilecektir (Çizelge 3). Çizelge 3 Mekanik Özellikler ve Standartları Mekanik Özellikler Sınır Değerleri Birim Sınıflandırma Test Metodu Basınç MPa Kireçtaşı TS EN 1926 Dayanımı MPa Mermer Mpa Traverten Eğilme Dayanımı Kg/cm 2 Mermer TS EN Çekme Direnci MPa TS 7654 Darbe Dayanımı 3,00-43,32 MPa (kgf.cm/cm 3 ) Mermer TS 699 Don Sonrası Basınç Dayanım >30 MPa Tümü TS EN Böhme Aşınma Direnci 8-25 cm 3 /50 cm 2 Mermer TS EN Dikey Aşındırma Direnci mm TS EN 14157A Elastisite Modülü Kg/cm 2 GPa TS EN TS EN Nokta Yük Dayanımı MPa TS 699 Kayma Direnci (Islak Zemin) Pandül Değeri 0->65 TS EN Kayma Direnci (Kuru Zemin) Pandül Değeri 0->65 TS EN Saplama Deney.Kırılma Yükü N TS EN Kılcal Su Emme Katsayısı (g/m 2.s 0.5 ) TS EN 1925 Termal Şok Etkisi Yıpranma Direnç % TS EN C) Kimyasal Özellikler: Bu bölümde doldurulacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Şekil 20). 15

20 Şekil 20 Kimyasal Özellikler Bölümü Çizelge 4 Kimyasal Özellikler ve Standartları Kimyasal Özellikler Birim Sınıflandırma Test Metodu MgO % Tümü TS EN SiO 2 % Tümü TS EN Fe 2 O 3 % Tümü TS EN MgCO 3 % Tümü TS EN Al 2 O 3 % Tümü TS EN CaO % Tümü TS EN CaCO 3 % Tümü TS EN Açık Hava Tesirlerine Dayanım TS Asitlere Dayanım Özellik Nemli Ortamda SiO 2 Yıpranmasına Karşı Direnç Tuz Kristallenmesine Karşı Direnç Tayini % TS EN TS EN Kimyasal Özellikler Bölümü; dinamik bir alan olarak planlanmış, ileride sisteme girecek analizler için yeni düzenlemeler yapılabilecektir. Bölüm içindeki tüm alanlar sayı veya text girişli olarak planlanmıştır. Her bir alanın yanında bulunan kırmızı(s) buton uyulması gereken standartları göstermektedir. Bu sayede alınan numunenin, akredite olan laboratuvarda analiz edilmesi istenmektedir. Fiziksel-Mekanik ve Kimyasal Özelliklerin Sisteme girilmesinde eksik bulunan analiz ve değerleri ikazla bildirilmektedir (Örnek: Kimyasal analizlerin giriş bölümünde doldurulmamış alan mevcuttur.) Kimyasal analizlerde uyulması gereken standartlar yukarıda verilmektedir (Çizelge 4). 16

21 Fiziksel Mekanik ve Kimyasal Özelliklerin Girilmesi Ara yüzündeki ilgili alanlar doldurulup veri düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra Kaydet düğmesine basılarak tüm işlemler sisteme kayıt edilir. Mineralojik, Petrografik ve Jeolojik Özelliklerin Ara Yüz Bilgi Girişi Kayaçların çeşitli içyapı ve özelliklerinin tanımlanmasında kullanılan mineralojik ve petrografik analiz, doğal taşlarda, ocak üretiminden kullanım alanlarına kadar kayaç seçiminde çok önemlidir. Polarizasyon mikroskopu yardımıyla petrografik analizler yapılarak kayaçların makroskopik olarak belirlenemeyen bileşenleri belirlenebilmektedir. Kayaçların içyapı (doku) özelliklerinin tanınması yanında içerdikleri mineral tür ve boyutları belirlenir. Kayaca renk, sertlik, kırılganlık gibi bilinmesi gereken özellikleri veren minerallerin belirlenmesi petrografik analizler ile yapılmaktadır (Gündüz, 1996). Mineralojik, Petrografik ve Jeolojik Özelliklerin Girilmesi ara yüzünde öncelikle analiz sonuçlarının alındığı nokta verisinin girilip, örnek no sunun sisteme kayıt edilmesi veya daha önceden kayıt edilmiş örnek no lardan birinin seçilmesi gerekir. Aksi takdirde giriş izni verilmeyecektir (Şekil 21). Şekil 21 Mineralojik, Petrografik ve Jeolojik Özellikler Bilgi Girişi Nokta verisinin sisteme kayıt edilmesi; Haritaya Çiz veya Koordinatlı Veri Girişi seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilir. Haritaya Çiz; seçeneği kullanılarak bilgi girişinin yapılacağı nokta verisi, bu seçenek kullanılarak harita üzerinde mouse tıklamasıyla çizilir ve örnek no su girilerek çizim işlemi (noktalama) tamamlanır. Bu durumda kırmızı renk faaliyette olacaktır. Koordinatlı Veri Ekleme; seçeneği kullanılarak x ve y koordinat verisinin girilmesiyle o koordinatlara ait nokta verisi çizilir (noktalama) ve örnek no su girilerek çizim işlemi tamamlanır. Bu durumda kırmızı renk faaliyette olacaktır. Her iki işlemde de, nokta çizim işleminin ardından Kaydet düğmesine basılarak alınan nokta koordinatları sisteme kayıt edilmiş olur. Bu nokta için bilgi girişi işlemine başlanılır. Eğer önceden kayıt 17

22 edilmiş bir nokta seçilerek bilgi girişi yapılmak istenirse, sistem örnek no su seçilen noktaya ait önceden girilmiş olan bilgileri de gösterir ve bilgi giriş işlemine kalındığı yerden devam edilebilir. Bu ara yüz de Belge ve FotoğrafYükleme Aracı bölümleri kullanılarak bu alana ait dokümanlar da sisteme yüklenebilir. En önemli doküman,alınan petrografik amaçlı numunenin mikroskop altında iç görünümüdür (tek ve çift nikol) (Şekil 22). Şekil - 22 İnce Kesit Fotoğraf Yükleme Aracı Bölümü Gözatdüğmesi ile.png,.jpg, ve.pdf formatında eklenmek istenen doküman seçilir. Eklenecek olan dokümana bir dosya adı ve açıklama girilebilir. Ekle düğmesi ile doküman sisteme yüklenir. Güncelle düğmesi ile eklenen doküman güncellenir. Sil düğmesi ile eklenmiş olan doküman silinir. Bu ara yüzde bir diğer bölüm, Mineraloji ve Petrografi Standartları kısmıdır. Verilen standartlara göre analiz yapılmasına dikkat edilmelidir (Çizelge 5) Çizelge 5 Mineralojik ve Petrografik Özellikler ve Standartları Mineralojik ve Petrografik İnceleme Sınıflandırma Test Metodu Petrografik İnceleme Tümü TS EN Doğal Taşlar-Terimler Tümü TS EN Doğal Taşlar-İsimlendirme Tümü TS EN Mineralojik, Petrografik ve Jeolojik Özellikler Ara Yüzü4 bölüm halinde programlanmıştır. A) Mineraloji ve Petrografi Özellikler: Bu bölümde doldurulacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Şekil 23 ). 18

23 düzenlenmiştir. Makroskopik ve Mikroskopik İnceleme Sonuçları, Yapı, Doku alanları text olarak Şekil 23 Mineralojik ve Petrografik Özellikler Bilgi Girişi (Şekil 24). B) Jeolojik Özellikler: Bu bölümde doldurulacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir Şekil 24Jeolojik Özellikler Bilgi Girişi Jeolojik Özellikler Bölümü; dinamik bir alan olarak planlanmış, ileride sisteme girecek bilgiler için yeni düzenlemeler yapılabilecektir. Bölüm içindeki tüm alanlar seçimli ve text girişli olarak planlanmıştır. Seçimli kısımlar; Yaş Seçimi ve Litoloji Seçimi alanlarıdır (Şekil 25, 26). 19

24 Şekil - 25 Yaş Seçimi Şekil - 26Litoloji Seçimi Formasyon Adı, Akifer Özelliği, YAS Statik Seviyesi (m), YAS Dinamik Seviyesi (m), Örtü Tabakası Kalınlık Bilgisi, Örtü Tabakası Tür Bilgisi, Çatlak ve Eklem Sistemlerin Ölçümlenmesi alanları text olarak planlanmıştır. C) Rezerv Tespit Yöntemi Bilgileri: Bu bölümde doldurulacak alanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Şekil 27). Şekil 27 Rezerv Tespit Yöntemi Bilgi Girişi Bölüm içinde 3 adet giriş planlanmış olup, hangi yöntem ( prospeksiyon, sondaj, jeofizik ) seçilmişse ilgili butona tıklanarak giriş yapılabilir. Açıklama ve Rezerv miktarı bölümü text olarak planlanmıştır. Rezerv Türü bölümü ise; Görünür, muhtemel ve mümkün olarak belirlenmiş olup seçmelidir. 20

25 D) Sondaj Özellikleri: Bu bölümde öncelikle sondajın yapıldığı nokta verisinin girilip, sondaj no sunun sisteme kayıt edilmesi veya daha önceden kayıt edilmiş sondaj no larındanbirinin seçilmesi gerekir. Aksi takdirde sistem sondaj özellikleri bilgi girişine izin vermeyecektir. Nokta verisinin sisteme kayıt edilmesi; Haritaya Çiz veya Koordinatlı Veri Girişi seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilir. Haritaya Çiz; seçeneği kullanılarak bilgi girişinin yapılacağı nokta verisi, bu seçenek kullanılarak harita üzerinde mouse tıklamasıyla çizilir ve örnek no su girilerek çizim işlemi (noktalama) tamamlanır. Bu durumda yeşil renk faaliyette olacaktır. Koordinatlı Veri Ekleme; seçeneği kullanılarak x ve y koordinat verisinin girilmesiyle o koordinatlara ait nokta verisi çizilir (noktalama) ve örnek no su girilerek çizim işlemi tamamlanır. Bu durumda yeşil renk faaliyette olacaktır. Her iki işlemde de, nokta çizim işleminin ardından Kaydet düğmesine basılarak alınan nokta koordinatları sisteme kayıt edilmiş olur. Bu nokta için bilgi girişi işlemine başlanılır. Eğer önceden kayıt edilmiş bir nokta seçilerek bilgi girişi yapılmak istenirse, sistem örnek no su seçilen noktaya ait önceden girilmiş olan bilgileri de gösterir ve bilgi giriş işlemine kalındığı yerden devam edilebilir (Şekil 28). Şekil 28Sondaj Koordinat Bilgi Girişi Bilgi girişi işlemi yapıldıktan sonra, Sondaj Derinliği (m)textile,karot Bilgisi bölümü ise seçilerek işaretlenir. Sondaj koordinat girişinde karot bilgisinin girilmesi için; Karot Bilgi Girişi düğmesine basılarak işlem tamamlanır. Karot Bilgi Girişi bölümünde kalınlık ve litoloji bilgileri girilir. Litoloji bilgileri için Seçiniz düğmesine basılarak açılan litoloji kısmından seçimler yapılır. Karot Bilgi Girişinin tamamlanması ile raporlama yapılır (Şekil 29, 30). 21

DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ

DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ DOĞAL TAŞ BİLGİ (DBS) SİSTEMİNİN KULLANIM YÖNERGESİ Doğal Taş Bilgi Sistemi uygulaması; Türkiye deki mevcut mermer ve doğal taşlara ait tüm bilgiler ile belge ve dökümanların tutulduğu, görüntülenebildiği,

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU

KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler KENT REHBERİ 1.0 KULLANIM KILAVUZU... 0 HARİTA TOOLBAR... 5 Katman Yönetimi :... 6 Kaydır :... 8 Tüm Harita :... 8 Yaklaş :... 8 Uzaklaş :... 8 Önceki Görünüme

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ISPARTA TEKNİK RAPOR

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI ISPARTA TEKNİK RAPOR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DOĞAL TAŞLAR TEKNOLOJİSİ LABORATUARI 32260 ISPARTA TEKNİK RAPOR Medmar Mermer Mad. San. ve Tic. A.Ş. Tarafından Gönderilen CREMA EXTRA, CREMA DİVA ve CREMA DONNA Mermer Numunelerinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ Demir ERKANOL * ve Abdülkerim AYDINDAĞ ** GİRİŞ Doğal taşlar, ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca

Detaylı

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX İçmesuyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX İçmesuyu Hakkında MapCodeX İçmesuyu Modülü, içmesuyu borusu,

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ

İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İ ZMİ R KÂ Tİ P ÇELEBİ Ü Nİ VERSİ TESİ ÜZÂKTÂN EĞ İ Tİ M Sİ STEMİ Ö Ğ RENCİ KÜLLÂNİM KİLÂVÜZÜ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Portal / Ana sayfa... 3 2.1 Sisteme Giriş Yapılması... 3 2.2 Sisteme Giriş Yapılamaması...

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu MapCodeX Cloud Server Kullanım Kılavuzu İçindekiler MapCodeX Cloud Server... 4 MapCodeX Cloud Server Hakkında... 5 MapCodeX Cloud Server Genel Özellikleri... 6 MapCodeX Cloud Server'ın Kullanıcı Arayüzü...

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

HASTA ORDER İŞLEMLERİ

HASTA ORDER İŞLEMLERİ Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI

PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI PLAN İŞLEM NUMARASI KULLANICI DOKÜMANI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER PLAN İŞLEM NUMARASI (PİN)... 2 PİN UYGULAMASINA GİRİŞ... 2 Çoklu Kullanıcı Girişi...3 Ana Sayfa Penceresi...4

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İ MADEN OCAKLARI UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Genel Bilgiler Yazılım Geliştirme Ortamı Microsoft Visual Studio 2008 C# MapInfo MapXtreme

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu MapCodeX Numarataj KBS Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Numarataj KBS Hakkında MapCodeX Numarataj KBS; verilerin veri

Detaylı

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır.

Sisteme giriş yapıldığında ana sayfa üzerinde işlem menüleri, Hızlı erişim butonları ve mail gönderim istatistikleri yer alır. Kullanım Kılavuzu 1. Sisteme Giriş... 2 2. JetMail Ana Sayfa... 2 3. Kişi Listesi Ekleme... 3 3.1. Özel Alan Ekleme... 3 3.2. Segment Görüntüleme... 4 3.3. Bounced Kabul Edilen Mailler... 5 4. Kişi Ekleme...

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 2-VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ... a)mizanın

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

Mekanları mahal olarak tanımlayabilmek için aracın Bilgi Kutusu nda üç yapılanma metodu bulunur:

Mekanları mahal olarak tanımlayabilmek için aracın Bilgi Kutusu nda üç yapılanma metodu bulunur: 23. Mahal Aracı Bu Konuda Öğrenilecekler: Mahal oluşturmak Mahal geçerli ayarlarıyla çalışmak Mahalleri düzenlemek Bir mahal listesi hazırlamak Mahaller bir projeye ait bir ya da daha fazla mekanı içerebilen

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Müşteri Temsilcisi Eğitim Dokümanı Sayfa 1 / 15 İçindekiler A. SİSTEME GİRİŞ... 2 1. Sisteme Giriş... 2 B. ÇAĞRI İŞLEMLERİ... 2 1.

Detaylı

NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri

NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri NetCAD te EnKesit ve BoyKesit Çizimleri Bu çalışmada NetCAD ortamında bir yol projesinin güzergahının oluşturulması ile en kesit ve boy kesitlerin çizdirilmesi anlatılmıştır. 1. ADIM: NCZ Dosyasının Açılması

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

New Project. User guide

New Project. User guide New Project User guide Table of Contents New Project... 3 Katman Yöneticisi... 4 Katman Yöneticisi Araçları... 6 Katman İşlemleri... 8 Katman Görünümü... 9 Katman Ekleme... 10 Aktif Katman Yapma... 12

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ Serbest Tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan firmaların faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan bir modüldür ve Bu sayede; Tüketici ile yapılan sözleşmelerin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Atıksu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Atıksu Hakkında MapCodeX Atıksu Modülü, atıksu baca, boru ve parsel

Detaylı

1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler. TM

1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler. TM E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu 1. Provizyon Alınması : Programa kullanıcı ve şifre ile girildiğinde, Ana Sayfa ekranı açılacaktır. Hastanın provizyon işlemlerini

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

TALEP YÖNETİMİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

TALEP YÖNETİMİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI TALEP YÖNETİMİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI Kasım 2013 Sürüm 1.4.0 Tegsoft Talep Yönetimi Modülü Kullanıcı Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 6 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 3 2. Tegsoft Sistemine Giriş...

Detaylı

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-002 06 25.02.2015 TALM-001-002 25.02.2015 1/25 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman Yeniden Düzenlendi

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

AYDES PROJESİ 2B WEB UYGULAMASI EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ 2B WEB UYGULAMASI EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ 2B WEB UYGULAMASI 09.04.2015 İÇİNDEKİLER 1. AYDES MBS 2B WEB UYGULAMASI... 8 2. HARİTA ARAÇLARI... 8 2.1 Bir Önceki Görünüm... 8 2.2 Bir Sonraki Görünüm... 9 2.3 Bilgi Al Aracı... 9 2.4 Bilgi

Detaylı

ELER E GİRİŞ ELER MENÜSÜ. 1. Çizim:

ELER E GİRİŞ ELER MENÜSÜ. 1. Çizim: ELER E GİRİŞ ELER (Earthquake Loss Estimation Routine), Avrupa Birliği NERIES (Network of Research Infrastructures for European Seismology) Projesi kapsamında, depremin toplum üzerindeki fiziksel, sosyal

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU MEDULA Hastane Uygulaması ve Şahıs Ödemeleri Sisteminde kullanıcı tanımlanması ve mevcut kullanıcıların yetkilerinde değişiklik

Detaylı

DOĞAL TAŞLARIN TÜRKİYE MADENCİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ VE MTA DOĞAL TAŞ LABORATUVARLARI

DOĞAL TAŞLARIN TÜRKİYE MADENCİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ VE MTA DOĞAL TAŞ LABORATUVARLARI DOĞAL TAŞLARIN TÜRKİYE MADENCİLİĞİNDEKİ ÖNEMİ VE MTA DOĞAL TAŞ LABORATUVARLARI Mehmet ULUSOY* ÖZET Ülkemizin 2013 yılı ihracatı 151,7 milyar dolar, madencilik sektörünün payı ise 5,04 milyar dolar ile

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP ta Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu Sürüm No: xx Yayın Tarihi: 01.01.2015 Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde,

Detaylı

MOODLE İLE SINAV ve ÖDEV HAZIRLAMA (Eğitmenler için)

MOODLE İLE SINAV ve ÖDEV HAZIRLAMA (Eğitmenler için) BAŞKENT ÜNİVERSİTESi UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BUZEM) MOODLE İLE SINAV ve ÖDEV HAZIRLAMA (Eğitmenler için) Sınav Hazırlama (Kendimizi Değerlendirelim) Moodle ile elektronik ortamda

Detaylı