Nefsin maymunu olma!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nefsin maymunu olma!"

Transkript

1 Bismillahirrahmanirrahim Nefsin maymunu olma! Şeyh Eşref Efendi Berlin, Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur yâ Seyyidi,yâ Sultan, yâ Ricâlallah Ey insan bil ki, bu alemde herkes hürdür. Hür yaratılır nefsi onu mahkum eder. Bu bir sohbettir. Destur ya Seyyidi meded! Allah bizi nefsimizin șerrinden ve köleliğinden kurtarsın, bizi hür irade sahibi kılsın. Nefsinin esiri olanın hürriyeti de hür iradesi de olamaz. Arzu ve hevası onu boynuna ip bağlanmıș köle misali çeker götürür. Ey insan! Hürriyeti evde sokakta, ișyerinde, tatilde kanunlarda yahut 1 mayıslarda arama. Hürriyet istiyorsan aklını nefsinin esaretinden kurtar ki ruhun azat olsun, nefsin karanlığından güneșe çıksın, bir nefes alsın. Hürriyet insanın ruhaniyetinedir nefsaniyeti bağlamadan ruh hürriyetine kavușamaz ve insanda ruhi bunalım bașlar. Ya nefsi bağlayacaksın ruh azat olacak ya nefsi serbest bırakacaksın ruh bağlanacak köle olacak. Depresyon ve bunalımların hakikatı ve tek izahati aslında budur. Gayrisi uydurma ve faraziyedir. Hasılı nefsin arzu ve hevası insan ruhunu sıkar ve darlık verir. Bu sebeten insanların ilk hakkı, hür olmasıdır. Her doğan hür ve Cenâb-ı Hakk'a kul olarak doğar. Kulluk herkesin üzerine yazılmıştır, bu asıl haktır. Evet! Bütün insanlar hürdür, ancak Allah'a kuldur. İnsanların hürriyetlerini men eden nedir? Nefsin kötü ahlâk, kötü fiil, kötü işleri ve insan üzerindeki Rablık iddiasıdır. İnsanı köle yapan bağlayan nefsidir. Nefsin Rablık iddiası insanı yanlıș arzu ve hevaların kölesi yapar. Çünkü nefs dur durak tanımaz.

2 Yoksa kişi Allah'a kul aleme hür doğar. Ínsanın hakkı nedir? Hür yaşamaktır, hür yaşamak herkesin hakkıdır. Hür yaşamak dediğimizde; o insan Allah'ın mülkünde hür yaşayabilir. Bütün dünyanın üzerinde bir insan her yerde hür olarak yaşayabilir. Ínsan istediği yerde yasayabilir. Bu hürriyeti ona Allah vermiştir diğer insanlar kısıtlıyor. Halbuki dünya üzerinde mülk hakikatta Allahındır. Allah insanlara dilediği yerde mesken tutma hürriyetini bağışlamıştır. İnsan ister, dünyanın mağribinde batısında, ister maşrıkında-doğusunda, üzerinde hür yaşayabilir. Bu hakkıdır. Hiç bir insan Allah'tan başkasına kul olarak yaratılmaz. İnsan sadece Allah'a kul yaratılmıştır. Lâkin sair insanların arasında her insan hürdür. Soruyorum: -Bu asırda insan hakları var mı? `Var` derler ve yalan söylerler. Vizenin kontenjanın olduğu yerde hürriyet olamaz. Mesela bir kimsenin hürriyeti ne zaman elinden alınabilir? İnsanların etrafa zarar vermedikleri sürece yașama ve yerleșim hürriyetlerinin tahdid olunması, insan haklarına tecavüzdür. Bir insanın varlığı başkalarının mevcudiyetine zarar verecek olursa o kimsenin o hürriyeti sair insanların selameti cihetinden tahdid olunur. Ne vakte dek? Tâ ki o kimse; insanlara ve sair mahlûkata zarar vermemek azmine dönünceye kadar o hür bırakılmaz. Tecrid edilir. Buna bir misâl verelim; Bazı evlerdeki köpekler bağlıdır, bazıları salmadır Niye bağlıyorlar? Çünkü bıraksa köpekliğini yapıp ısıracak. Salma gezen vardır, saldırmaz. O insana zarar vermediğinden serbesttir, hür dolaşır. Lâkin köpeklik yapan köpek, hürriyetinden men olunur. Onu zincirle bağlarlar. Çünkü boş bulunup yanından geçsen seni hırrr diye kapar. Demek ki ısırgan köpeğe hürriyet olmaz. İnsanlar da hayvan misali çesit türlü tabiat vardır. İnsan nefsi, her bir hayvanın tabiatını taşir: _ köpek gibi ısıran _ kurt gibi kapan, _yılan gibi sokan sıfatta.

3 Bunları hayvanat bahçesinde teşhir ederler, kimisi kafeslerin içindedir kimiside kafeslerin içinde olduğu halde zincirlidir. Neden hem kafeste hem zincire vuruluyor? O hayvanların belâlısı var, zehirlisi, ısırıp parçalayanı var, diyor Șeyh Efendi hazretleri. Onlara hem hapis hem zincir var, çünkü tehlikeli ve saldırganlar. İnsanların içinde de kendi hayvanî tabiatlarından dolayı zarar veren kimselerin hürriyetleri ellerinden alınır. Böyle olmayan kimsenin hürriyeti elinden alınmaz. Din bunun için vardır. İnsana disiplin uygulatır. Vahși bir hayvana benzeyen Nefsi ehlileșene dek bir talime terbiyeye tabi tutar ve nefsinin yani arzu ve hevalarının esaretinden köleliğinden insan ruhunu kurtarır. İnsan bu zamanda hürriyet diye bağrıyor. Lakin bilmiyorki asıl esaret kölelik ruhun nefsine itaatinde. Çünkü nefs kuvvetini ruhdan alır. Ruh nefse elektrik vermese nefs yerinden kımıldayamaz. Bunlar ince hakikatlardır Șeyhimizden bize açılan. Nefis insanda en büyük Tirandır Firavundur nemruddur. İnsanı kendine kayıtsız șartsız köle yapmak ister. Köleliğin bir șerefi yoktur. Köle sahibine ne kadar itaat etse kölenin sahibi katında kıymeti șerefi yoktur olamaz. Çünkü zorlamayla kırbaçla iș yapar. Lakin kul dedinmi onun șerefi vardır. Çünkü kul sahibine isteyerek severek hür iradesi ile hizmet eder. Hür irade ile hizmet hizmet edilen tarafından takdir edilir ve o kula bir șeref verilir. Köle istemeden de olsa aklıyla iș yapar ve aklına uyar ve itaat eder. Çünkü aklıyla bilir ki itaat etmezse sahibi onu süründürür öldürür ve varlıktan siler. Kul ise aklıyla değil kalbiyle gönülden hizmet eder. Kul ișini severek gönül ile yapar veref kazanır. Köle sevmeden emir ile yapar ve bu sebebten sahibi nazarında șerefi yoktur. Nefs maymun iștahlıdır ve insanı maymuna benzetmek için her imkan ve gücü kullanır. Nefsine uyan Darwini haklı kılar ve maymunlașır. Ey insan! Bil ki, Evrim varsa insanın kendi içinde vardır. Nefsine uyarsa insan iken maymun olur. Nefsini bağlarsa maymun sıfatlı iken kamil bir insan olur. Evrim denilen șey bu cihetten bakıldığında vardır, lakin insanın iç halinde vücud bulur ve dıșarıya doğru yankı yapar ve yansır. Darwin maymunu ișin iște bu ince cihetini anlamamıș bu sebebten her șeyi birbirine karıștırmıștır.

4 Hasılı kelam ısıran köpeğe hürriyet verilmez. Ona hürriyet vermek insanlığa zarar demektir, çünkü gelen geçeni ısırır! --Ne salıp milleti ısırtıyorsun? ---Ne yapalım, köpeğimizdir. Sen de yanından geçme. _ Nereden bileyim be köpeklik yapip ısıracağını? Müneccimmiyim ben. Köpeğine sahip ol da geleni geçeni ısırmasın. Nefsin ısırgansa, nefsini kontrol edecek olan sensin. Nefsin tezkiye ve terbiyesi ise din ve tarîkatla olur. Din șeriat ile nefse hudud koyar tarikat bu hududlar içinde nefsi terbiye eder. Vahși hayvanı kafese almadan terbiye edemezsin. Lakin salt kafeste tutmaklada nefs kendiliğinden terbiye olmaz. Domptör yani bir terbiye edici șarttır. Çünkü Nefisten daha canavar bir hayvan olamaz. Daha şiddetli ve daha hırs sahibi bir mahlûk yaratılmamıştır. İnsan nefsi: hırs küpüdür, hırs ile doludur. Saldığın vakitte önünü alamazsın Cenâb-ı Hakk Mîraçta Habibine SAV, şöyle hitap etti; "Eğer Ben kullarıma da firavuna verdiğim fırsatı ve onun elindeki salâhiyeti verseydim; Bana karşi firavunluk iddia etmeyecek hiç bir kulum olmayacaktı, hepsi firavun olacaktı" Lâkin Cenâb-ı Hakk rahmetiyle firavunun eline verdiği fırsatı bizim elimize vermedi. Onun için herkes bir firavun olmasın diye herkese saltanat verilmemiștir. Saltanat hazır olmayani ve ehli olmayanı azdırır. Bu sebebten Cenâb-ı Hakk insanları şeriat nizamıyla bağladı. Onun için şeriat hiç bir insana ve nefsine %100 hürriyet vermedi. Çünkü Nefisler hayvan sıfatlıdır. Hayvan sıfatlı olduğundan zarar verir. Bu nedenle bağlamak lazım. Din-Şeriat; Insan diğer insan katında hürdür, lâkin kendi nefsine insana hürriyet yoktur der. Ínsan hakikaten ne zaman hür yaşar? Kendi nefsine hükmettiği vakit. Kendi nefsinin hürriyetini elinden alıp, nefsine hükmeder olduğunda, o insana hürriyet verilir. Sen nefsine demokrasiyle hürriyet istersin, sokaklarda gösteri yapmanın hükmü nedir? Ínsanlarin kanuna karşi gelmesi doğru değil ---neden? Düzeni intizami nizamı bozar, yollari emniyetsiz kılar. Kimse korkusundan sokağa çıkamaz olur.

5 Hudud konulmaz ve her nefse istediği gibi dans etme hakkı veririrse sokaklar ve o memleketde düzen bozulur ve emniyet kalkanı kalkar o memleketi korku sarar. 1 mayıs denilen kırma dökme gününü uydurma bayram ilan eden hükümetler büyük bir fitne ve huzursuzluk kapısını da vahși tabiatlı insanlara kendi elleriyle açmıșlardır. Bu 1 mayıs hakikatta bir korku bayramıdır. İnsanlar korkusundan o gün dıșarı çıkamaz çocuklarını da salmazlar. Çünkü tehlikelidir. Sen: Gel istediğin gibi kır dök bugün senin günün dersen kırmaya dökmeye dünden meraklı adam niye akıllı uslu evinde otursun ki? Tabii ki yerde bulduğu ilk tașla gözüne ilișen ilk camı çerçeveyi alașağı edecektir. Izin veren sensin sonra önüne elinde cop Polis diken de sensin. Bu nasıl bir zihniyet akıl ve mantık anlayan varsa bize de söylesin. Ey insanlar! Niye ve ne sebebten isyandasın? Bu hükümeti bu zihniyeti bu sistemi seçen isteyen sen, sonra yine karșısına dikilip istemem diyende sensin. Madem seçim var git medenice seçimlerde gör hesabını. Tașla sopayla ișin ne? Masumlardan ne istersin? Demekki senin düzenle müzenle değil azgin nefsinle bir meselen zorun var yoksa masumlara niye ilișiyorsun? Hayır! Sokağa dökülen ve kendisini Hak için hukuk için yoldayım diyen adamlarda maneviyatın ver hakikatın noktası da, kokusu da yoktur. Bundan az zaman evvel de Tibet de hadiseler ayaklanmalar olmușdu. Bir kısim Tarikattayım bir manevi yolun yolcusuyum diyen kimseler, Hak ve hürriyet için hükümete karși ayaklanmıșlar sokaklara dökülmüșlerdi. Soruyorum: Sulh ve huzur yolunun yolcusuyum diyen Allah yolunun yolcularına yakıșırmı bu, daha fazla hürriyet adına huzuru bozmak, sokakları kann gölüne çevirtmek? İnanan kimseye kaderci bir anlayıș yakıșır, ve o insan Allahın kendisine layık gördüğü yahut imtihan kıldıği hayat tarzını kayıtsız șartsız kabul eder ve Allah değiștirmedikten sonra gergin ortamı daha gerginleștirmez, suyu akıșına bırakır. Süper bir güce sırtını dayamadan onun olurunu ve desteğıni arkasına almadan yola çıkan yolda kalır ve hırpalanır. Bu söz Türkiyedeki laiklik karșıtı müslüman gruplar içinde geçerlidir. Allah izin vermeden yola çıkan daha vahșiler tarafından parçalanır. Elinde kuvvet olmadan yeşil bayraklar çekip, hükümetin yasak etmiş olduğu bir kıyafetle yollara, sokaklara dökülmek ve toplu yürüyüşe geçmek için hiç bir tarikat sana izin vermez.

6 Keșke Tibetlilerde bu işi kansız maneviyat üzerinden halletselerdi ya sessiz oturup Allahın kendileri icin çizdiği akibeti bekleselerdi. Onlar için güzel olan bu olurdu. Bu tür sokağa dökülmeler, ayaklanmalar hiç bir Peygamberden kalma adet değildir. Buda`nın ögretisinde de görmedim duymadım. Kimden aldılar bu aklı? Sopalı taşlı bağırmalı çağırmalı hak arama usülleri hiç bir Peygamber tasvip etmemis tavsiye etmemistir. Hayır! Hz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam efendimize ve arkadașlarina 13 sene ambargo ve iskence uygulandi lakin ashabına bir kere olsun sokağa dökül de bağra çağra hakkini iste demedi. Sabir ve kanaat tavsiye eti ve Allahtan izin çıkıncada sessizce ve gizlice o beldeyi terkettiler. Halbuki o memleket kendileri için en kutsal beldeydi, buna rağmen. Hür olmadıkları yerde hürriyet istemediler hür olacakları yerlere Allah kapı açtıkça sırayla göç ettiler, her yer Allahın mülkü dediler. İnsanlar; Bugün 1 mayıs! Hürriyet istiyoruz! diyorlar. Merak ediyorum: Ne için hürriyet istediklerini tepinip çığırtkanlık yaptığını acaba kaç kiși biliyor? Maksad hır gür olsun. Hür oluş diploması, nefsin esaretinden azat olma diploması, icazeti kimlere verildiyse ancak onlar hür hareket eder. O vakit Köpeğini rahatça koyverir. çünkü o kimselerin köpeği yine köpektir amma artik zarar vermez edeplenmiştir. Edep terbiye kimdeyse, istediği yerde istediği gibi dolașmakta o kimseye verilir. Çünkü önüne hudud bașına polis dikmeye artık lüzum etmez. O kimse nerede nasıl oturup kalkacağını nasıl davranacağinı bilir ve girdiği her yere huzur verir, huzuru bozmaz. Hürriyet istiyorsan nefis köpeğini bağla da kimseye zarar vermesin. O vakit o köpekle sen istedin yerde dolaș senden kimse korkmaz ve ana hudud koymaz. Anlayana ne mutlu!

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer

Detaylı

Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti

Mevlânâ Bir Allah Kulu dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti Hayrettin Karaman Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır Mevlânâ hakkında konuşanlar ve yazanlar arasında onu olduğundan farklı gösterenler, sözlerini çarpıtanlar, söylediklerini eksik

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN İSTANBUL KURAN ARAŞTIRMALARI GRUBU (İKRA) UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 20. BASKI İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Uydurulan Din ve Kuran

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı