TÜBİTAK PROJELERİ. Proje Bilgileri. Proje Ekibi. Proje Sonuç Raporunun Özeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK PROJELERİ. Proje Bilgileri. Proje Ekibi. Proje Sonuç Raporunun Özeti"

Transkript

1 TÜRKİYE SENECİO L. TÜRLERİNİN TAKSONOMİK REVİZYONU Proje Kodu TBAG-106T240 Öneren Birim Fen-Edeb Fak. Bütçesi ,20 TL Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Tamamlanma Süresi (Ay) 36 Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU FEN-EDEBİYAT FAK. Araştırmacı Prof. Dr. Ahmet AKSOY ERCİYES ÜNİV. FEN FAK. Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Ümit BUDAK FEN-EDEBİYAT FAK. Bu çalışmada Türkiye Senecio cinsinin taksonomisi yeniden yapıldı yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda 338 farklı adresten Senecio örnekleri toplandı. Bu toplananlarla birlikte Türkiye deki herbaryumlarda bulunan tüm Senecio örnekleri incelendi. Elde edilen bulgular ilgili literatürlerle mukayese edildi. Türkiye de bulunan ilgili taksonlar Senecio ve Tephroseris olarak iki cinse ayrılarak değerlendirildi. Senecio aquaticus subsp. aquaticus, Senecio doria subsp. umbrosus ve Senecio papposus subsp. papposus taksonlarının Türkiye de olmadığına, Senecio inops subsp. karamanicus un yeni bir takson olarak tanımlanmasına, Senecio grandidentatus, Senecio doriiformis subsp. doriiformis ve Senecio x helwingii taksonlarının Türkiye Florası için yeni kayıt olduğuna, Senecio macrophyllus ve Senecio aytachii taksonlarının Türkiye de var olduğuna, Senecio ovatifolius un tam bilinmeyen takson olduğuna ve Senecio byzantinus un şüpheli takson durumunda olduğuna karar verildi. Ayrıca, iki taksonun ismi yeniden düzenlendi (Senecio aquaticus var. barbareifolius, Senecio maritimus), iki taksonun taksonomik durumu yeniden düzenlendi (Senecio hypochionaeus subsp. lazicus, Senecio eriospermus subsp. lorentii), iki takson homonim durumundan dolayı yeniden adlandırıldı (Senecio dumanii, Senecio aytachii) ve sekiz takson sinonim durumuna düşürüldü (Senecio eriospermus var. crambefolius, Senecio hypochionaeus var. ilkasiensis, Senecio hypochionaeus var. argaeus, Senecio platyphyllus var. glandulosus, Senecio integrifolius subsp. aurantiacus var. leiocarpus, Senecio integrifolius subsp. aucheri, Senecio integrifolius subsp. karsianus, Senecio vernalis). Çalışma kapsamında olan 32 taksonun taksonomik durumunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sonuç olarak Türkiye de; Tephroseris cinsinin iki tür ve Senecio cinsinin 37 tür, dört alttür ve bir varyete olmak üzere toplam 42 takson ile temsil edildiği tespit edildi. Senecioneae, Senecio, Tephroseris, Taksonomi, Türkiye. TÜRKİYE SENECİO L. TÜRLERİNİN TAKSONOMİK REVİZYONU, Arş. Gör. Ümit BUDAK, Erciyes Üniv. Fen Bil. Enst., New Records of Senecio L. (Asteraceae) for the Flora of Turkey. Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. & Aksoy, A. Turkish Journal of Botany, 33: Achillea hamzaoglui (Asteraceae) a new species from Turkey, Arabacı, T., Budak, Ü. Annales Botanici Fennici 46: A new taxon of Senecio (Asteraceae) from Turkey: Senecio inops Boiss. & Balansa subsp. karamanicus Hamzaoğlu & Budak, Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. & Aksoy, A., Turkish Journal of Botany 33: Genotoxic Potential of Senecio trapezuntinus in Cultured Human Lymphocytes. Eroğlu, H.E., Hamzaoğlu, E., Aksoy, A., Budak, Ü. & Albayrak, S. Caryologia 62(4): A new species of Silene (Caryophyllaceae) from Turkey, Hamzaoğlu, E., Aksoy, A. & Budak, Ü.,Turkish Journal of Botany 34: A new genus, Turanecio, of the Asteraceae (tribe Senecioneae), Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. & Aksoy, A., Turkish Journal of Botany, 35: 479: A new species of Gagea Salisb. (Liliaceae) from Sivas (Central Anatolia, Turkey). Hamzaoğlu, E., Budak, Ü. & Aksoy, A. Turkish Journal of Botany 32:

2 KES AYRIŞTIRMASINDA ALTERNATİF SİKLON KONSTRÜKSİYONLARININ CFD MODELLEMESİ Proje Kodu MAG-108M179 Öneren Birim Mim. Müh. Fak Bütçesi ,76 TL Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Tamamlanma Süresi (Ay) 10 Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Tamer UÇAR MİM. MÜH. FAKÜLTESİ Araştırmacı Prof. Dr. Hasan YUMAK MİM.MÜH.FAKÜLTESİ Bursiyer Öğr. Gör. Nurullah ÖZPOLAT BEÜ AHLAT MYO Kes ayrıştırması için dizayn edilen siklonda kritik çap simülasyonları Gaz-katı faz ayırıcı siklonlarda ayırıcı performansının saptanması amacıyla yürütülen bu projede, hava ile taşınan kes materyalinin siklonda ayrılması ve kes in durutulması işlevine yönelik deneysel bir çalışmada (Özkan 2001) tasarım ve imalatı gerçekleştirilerek test edilen model siklon ile alternatif siklon konstrüksiyonlarının CFD modelleri oluşturulup karşılaştırması yapılmıştır. Projede, geometri ve mesh için GAMBİT 2.3, koşulları ve niteliği belirlenen akışkan ile katı parçacık tanımlamalarının yüklenmesi ve test sonuçlarını elde etmek için de FLUENT 6.3 programları kullanılmıştır. Pnömatik iletim, Silon ayırıcılar, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD), Akış, Parçacık dinamiği. Özkan siklonunda 40m/s hızda kes materyali için kritik çap simülasyonları KES İLETİMİNDE ALTERNATİF SİKLON KONSTRÜKSİYONLARININ CFD MODELLEMESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Nurullah ÖZPOLAT YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VAN-2009 KES İLETİMİNDE ALTERNATİF SİKLON KONSTRÜKSİYONLARININ CFD MODELLEMESİ Tamer UÇAR 1, Nurullah ÖZPOLAT 2, Hasan YUMAK 3 1 Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Yozgat 2 Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümü, Ahlat 3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Van 25.TARIMSAL MEKANİZASYON ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI EKİM ISPARTA Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapımı gerçekleştirilerek test edilen Özkan siklonu 22

3 TÜBİTAK PROJELERİ KARADENİZ BÖLGESİ YEREL YULAF ÇEŞİTLERİNİN TOPLANMASI, TANIMLANMASI, BAZI TARIMSAL VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Proje Kodu TOVAG Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Öneren Birim Ziraat Fak , Bütçesi ,43 TL Tamamlanma Süresi (Ay) 36 Görevi Çalıştığı Kurum Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Zeki MUT Ünvanı - Adı Soyadı ZİRAAT FAKÜLTESİ Araştırmacı Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER ZİRAAT FAKÜLTESİ (OMÜ) Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER ZİRAAT FAKÜLTESİ (OMÜ) Bu çalışma, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi yerel yulaf çeşitlerinin toplanması, korunması, tanımlanması ve değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Proje kapsamında bu bölgelerde bulunan Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat illerinin merkez, ilçe ve köylerinde yetiştiriciliği yapılan yerel çeşitlerin tohumları, çiftçi depolarından, bölgesel pazarlardan ve hasat döneminde araziden toplanmıştır. Toplanan 251 yerel ve 4 standart çeşit ve yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama alanında denemeye alınmıştır. Çalışmada, genotiplerinin tanımlanmasında kullanılan bazı özellikler ile fenolojik, morfolojik ve tarımsal özellikler belirlenmiştir. Populasyonlar karakterize edilerek, incelenen özelliklere ilişkin ortalama, standart sapma ve değişim katsayıları, yıllar düzeyinde incelenerek varyasyonun durumları belirlenmiştir. Birçok tarımsal özellik için yüksek varyasyon elde edilmiştir. Çalışmada toplanan 251 materyalin tür ayrımında 44 genotipin Avena byzantina C. Koch., 207 genotipin ise Avena sativa L. türüne ait olduğu belirlenmiştir. Yapılan Cluster (kümeleme) analizine göre Avena byzantina C. Koch. türüne ait 44 genotipin 22, Avena sativa L. türüne ait 207 genotipin ise 42 adet alt grupta kümelendiği belirlenmişti. Toplanan yulaf genotiplerinin bazılarının, incelenen birçok özellik bakımından standart çeşitlerden daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Yerel yulaf genotiplerin tane verimi bakımından büyük varyasyona sahip olduğu görülmüş ve tane verimi birinci yıl kg/ da, ikinci yıl ise kg/da arasında değişmiştir. Bazı yerel çeşitlerin yüksek verim ve bazı kalite özellikleri gibi ıslah kriterleri açısından standart çeşitleri geçen ümitvar hatların olduğu ve bunlarla seleksiyon çalışmasına devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yulaf, genotip, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi, tanımlama, Grain yield and quality traits of local oat genotypes. Mut, Z., Gülümser, A., Sezer, İ., Akay, H., Öner, F. ve Erbaş, Ö.D., Agrısafe Fınal Conference, Clımate change: Challenges and Opportunities In Agrıculture, March 21-23, p: Budapest, Hungary, 2011.

4 METAL KATKILI BOR TOPAKLARI VE HİDROJEN BAĞLI KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ Proje Kodu TBAG-108T466 Öneren Birim FEN-EDB. FAK. Bütçesi ,17 TL Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Kasım 2008 Aralık 2011 Tamamlanma Süresi (Ay) 30 Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa BÖYÜKATA FEN EDEBİYAT FAK. Araştırmacı Prof. Dr. Ziya B. GÜVENÇ ÇANKAYA ÜNİVERİSTESİ Metal-bor sistemleri, hidrojen bağlı metal-bor kompleksleri ve molekül-bor sistemleri Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile hesaplandı. Elde edilen yapıların kararlı geometrileri, enerjileri ve izomerleri incelendi. Tek metal katılarak incelenen bor mikro topaklarında (AlB n, n=1-14 ve TiB n, n=1-15) genel olarak düzlemsel ve yarı düzlemsel yapıların daha kararlı olduğu gözlendi. İzomerler arasında üç boyutlu yapılar da bulunmaktadır. Bu topakların HOMO-LUMO enerji aralığı, atom başına düşen bağ enerjileri ve titreşim frekansları hesaplandı. Toplam enerjilerin birinci ve ikinci enerji farklarının topak büyüklüğüne göre incelenmesiyle, bağıl olarak kararlı topakların hangileri olduğu tespit edildi. Prototip olarak seçilen Al x B y yapıların ve bunların hidrojen bağlı Al x B y H z komplekslerinin muhtemel kararlı izomerleri tayin edildi. Bağlanan hidrojenlerdeki artışın, Al-B topaklarının yapısında değişikliğe sebep olduğu görüldü. Yapının büyüklüğüne bağlı olarak çok fazla hidrojen bağlanması ile parçalanmalar gözlendi. İlaveten, kafes B 12 H n (n 12) ve MB 12 H n (M=Al, Co, Ti ve n 13) topakları incelendi. Enerji ve yapı analizleri gerçekleştirildi. B 12 topağının kafes formu hidrojen tutunmasına karşı kararlı kaldı. Bor topaklarının hidrokarbon ve karbon monoksit molekülleri ile etkileşimleri incelendi. Sonuçlar literatürde bulunan çalışmalarla karşılaştırıldı. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, Bor, Hidrojen, Metal, Molekül, Topak Titanyum azot topakları ve bor katkılanması, Nur Elmas, Fen Bilimleri Enstitüsü, Titanyum - Bor Topaklarının İncelenmesi, Muhammed Akar, Fen Bilimleri Enstitüsü, Density functional study of AlB n clusters for n = 1 14, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., Journal of Alloys and Compounds, 509, 11, , (2011). DFT study of Al doped cage B 12 H n clusters, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., International Journal Hydrogen Energy, 36, , (2011). Boron bridged molecular complexes, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., The Fourth International Symposium Atomic Cluster Collisions: structure and dynamics from the nuclear to the biological scale (ISACC 2009), July 2009, Ann Arbor, Michigan, (USA). Hydrogen hosting on aluminum-doped boron clusters: density functional theory, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., XXVI International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, July 2009, Kalamazoo, Michigan, (USA); Hydrogen hosting on aluminum-doped boron clusters: density functional theory, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., Journal of Physics: Conference Series 194 (2009) Carbonmonoxide adsorption on 4-, 5- and 6-atom cage boron microclusters, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., MATH/CHEM/COMP 2010, June 7-12, 2010 Dubrovnik, Hırvatistan. Boron microclusters: ternary metal doping, Böyükata, M., Güvenç, Z.B., 10 th European Conference on Atoms, Molecules and Photons (ECAMP10), 4-9 July 2010, Salamanca, İspanya. Ayrıca 16 tane Yurtiçin de bildiri sunulmuştur 24

5 YOZGAT BÖLGESİ OFİYOLİTLERİNE BAĞLI GELİŞEN MANGANEZ CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Proje Kodu ÇAYDAG-109Y167 Öneren Birim Mim-Müh. Fak. Bütçesi ,96 TL Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Tamamlanma Süresi (Ay) 17 Radyolaritlerle ara bantlı manganez oluşumu Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ MİM. MÜH. FAKÜLTESİ Bursiyer Alpay KARAKUŞ ANK. ÜNİVERSİTESİ Proje konusunu, Yozgat ofiyolitlerine bağlı olarak gelişen ve radyolaritler içerisinde gözlenen manganez cevherleşmesi oluşturmaktadır. Cevherleşme bantlı ve mercek şeklinde gözlenmekte olup, çalışma alanı, Yozgat ilinin 35 km KB sında Derbent, 25 km KB sında Baltasarılar, 30 km kuzeyinde Cihanpaşa, 35 km KD sunda Büyük Mahal, 80 km KD sunda Eymir ve 120 km doğusunda bulunan Tarhana (Kadışehri) bölgelerini kapsamaktadır. K30D, 60KB Cevherleşmelerinin mineral parajenezi, 8 farklı bölgede yapılan incelemeler ile belirlenmiştir. Buna göre; Eymir de; braunit, psilomelan, jakopsit ve götit, gang minerali ise kuvars, Baltasarılarda; piroluzit, götit, Cihanpaşa da; yalnızca piroluzit, gang minerali kuvars, Büyük Mahal de; yine piroluzit ve gang minerali olarak kuvars, Derbent bölgesindeki (Mahkeme tepesi, Derbent göletinin güneyi ve Derbent göletinin kuzeyi) cevherleşmede ise; manganit, piroluzit, manyetit ve götit parajenezi gözlenmiş olup, gang minerali kuvars ve kalsit, son olarak Tarhana (Kadışehri); bölgesinde ise cevher parajenezi, yalnızca piroluzitten oluşmaktadır. Bölgedeki cevherleşmenin ana oksit, eser element ve Nadir Toprak Element içeriklerinin jeokimyasal değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna göre, hidrotermal ve hidrojenetik süreçlerin birlikte yürüdüğü bir cevherleşme gerçekleştiği, ayrıca hesaplanan korelasyon verileri ile de cevherleşmenin mafik ve felsik bileşimli terrijenik malzemeden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Radyolaritlerle arasında daha küçük ölçekli mercek şeklinde gözlenen manganez oluşumu manganez, ofiyolit, hidrojenetik, hidrotermal, Yozgat (Türkiye) - Öksüz N Geochemical characteristics of the Eymir (Sorgun-Yozgat) manganese deposit, Turkey. Journal of Rare Earths, vol. 29, No.3, p Öksüz N Derbent (Yozgat) Bölgesindeki Manganez Cevherleşmelerinin Jeokimyası ve Kökeni. H.Ü Yerbilimleri Dergisi (Aralık sayısı için Baskıda) - Öksüz N., Eymir (Sorgun-Yozgat-Turkiye) Bölgesi Manganez Yatağının Jeokimyasal Karakteristikleri. 63. Türkiye Ulusal Jeoloji Kurultayı. 5-9 Nisan 2010, MTA Genel Müdürlüğü, ANKARA. s Öksüz N., Karakuş A Cihanpaşa-Büyük Mahal-Derbent (Yozgat) Bölgelerindeki Manganez Cevherleşmelerinin Jeokimyasal Özellikleri Mayıs 2010 IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ. s Öksüz N., Karakuş A. And Yurteri C REE Geochemistry, Mineralogy and Origin of Manganese Mineralization in the Derbent (Mahkeme Hill), Yozgat (TURKEY). Goldschmidt 2011 Conference Abstracts. Mineralogical Magazine, p Piroluzitin götitleşmesi. Beyazlar piroluzit, griler götit. Götitte piroluzit kalıntıları ince damarcıklar ve beyazlıklar görülüyor - Öksüz N., Karakuş A. and Koç Ş Ree Geochemistry, Mineralogy And Origin Of Manganese In The Artova Ophiolite Complex, Yozgat (Turkey). 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2011, volume 1, p

6 ARİL AMİT GURUBU NİHTAVA EDEN POLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE AĞIR METAL ATSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Kodu TBAG-109T044 Bütçesi ,00 TL Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Tamamlanma Süresi (Ay) 12 Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ali DELİBAŞ Alkil ve aril akrilatların homo ve kopolimerleri endüstri ve tıpta geniş uygulama alanlarına sahiptir. Son yıllarda fonksiyonel grup ihtiva eden (met)akrilamit polimer ve kopolimerlerinin sentezleri önemli bir araştırma alanına sahiptir. Fonksiyonel (met)akrilamit polimerlerinin (met)akrilat polimerlerine göre daha fazla termal kararlılık göstermesi, amit grubu ihtiva eden polimerler üzerine çalışmaları artırmaktadır. Ayrıca polimerlerin taşıdığı farklı fonksiyonel gruplar polimerin adsorban özelliğini artırmaktadır. Hazırlanan projede, halojen (F,Cl,Br) ihtiva eden aril amit yan gruplu monomerler N-(4-florofenil)-2-metakrilamit (FFMA), N-(4-klorofenil)-2-metakrilamit (ClFMA), N-(4- bromofenil)-2-metakrilamit (BrFMA), 2-Hidroksi-4-(metakriloilamino)benzoikasit (HMBA) sentezlendi ve sentezlenen monomerlerin homopolimerleri ve farklı besleme oranlarında kopolimerleri hazırlandı. Monomerler ve polimerler ATR-FTIR, Elementel analiz, 1 H-NMR ve 13 C-NMR ile karakterize edildi. Hazırlanan polimerlerin termal özellikleri TGA ve DSC cihazları ile incelendi. Asidik bazik ortamlara dayanımının artırılması amacı ile Divinilbenzen (DVB) çapraz bağlayıcı kullanılarak aynı besleme oranında (50:50%) üç farklı poli(hmba-dvb- FFMA2), poli(hmba-dvb-clfma2), poli(hmba-dvb-brfma2) kopolimerler sentezlendi. Sentezlenen kopolimerler ağır metal iyonlarının adsorpsiyonu amacı ile kolon dolgu maddesi olarak kullanıldı. Yöntemin geliştirilmesi amacı ile optimizasyon çalışmaları (ph, Elüent hacmi, elüent türü ve derişimi, örnek hacmi ve akış hızı gibi) yapıldı. poli(hmba- DVB-FFMA2), poli(hmba-dvb-clfma2) kopolimerleri için kantitatif sonuçların (%R 95) elde edildiği optimum şartlar (ph:9.5, Elüent: 3M HNO 3, Örnek ve Elüent akış hızı: 1 ml/dk, Örnek/Elüent hacmi:250/20 ml) belirlendi. Geliştirilen yöntem su örneklerine uygulandı. Yöntemin doğruluğunun belirlenmesi için standart referans madde (SRM: TMDA 52.3) analizi gerçekleştirildi. poli(hmba-dvb-ffma2), poli(hmba-dvb-clfma2) kopolimerlerinin sırası ile Cu(II), Ni(II), Co(II), Cd(II) için gözlenebilme sınırı değerleri; 2.39, 18.62, 3.37, // 17.56, 29.26, 12.51, µg/l ve Cu(II), Ni(II) için adsorpsiyon kapasiteleri // mg/g olarak bulundu. Proje desteğiyle üretilen tezler, yayınlar, bildiriler ve diğer çalışmalar Halojen İçeren Aril Amit Monomerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kopolimerizasyonu, Ali Delibaş, Ramazan Coşkun, Orhan Hazer, Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum. Aril Amit Fonksiyonel Grup İçeren Polimerlerin Ağır Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği, Orhan Hazer, Ali Delibaş, Ramazan Coşkun, Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum. 26

7 YENİ PERİNON TÜREVLERİ: PİRROLO[1,2-A]PERİMİDİN-10-ON TÜREVİ YENİ BOYALARIN İKİ YENİ METOT İLE SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU. Proje Kodu TBAG-110T033 Bütçesi ,00 TL Başlangıç ve Tamamlanma Tarihi Tamamlanma Süresi (Ay) 12 Proje Yürütücüsü Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Şevket Hakan ÜNGÖREN Yrd. Doç. Dr. İrfan KOCA Sübstitüe pirrollerin organik kimyada önemli bir yeri vardır. Özellikle Pirrol-2-ilid ler, ilginç yapılardır ve bu tip heterohalkalar hayati önemi olan doğal bileşiklerin yapılarında (vitamin B 12, prodigiosinler), doğal renklendirici bileşiklerin yapılarında (porfirinler, klorofiller) ve bazı sentetik renklendirici bileşiklerin yapılarında (BODIPY boyalar) bulunmaktadır. Pirrollerin, perimidin bileşiklerine kondense olmuş çok halkalı sistemlerine perinonlar denir. Perinonlar boya ve pigmentler olarak bilinir ve de endüstriyel plastiklerde kullanımı tavsiye edilmiştir. Perinonlar; kırmızıdan turuncuya kadar değişen renklerin farklı tonlarını sunarlar. Örnek olarak; Solvent Orange 60 ve Solvent Red 135 perinon tipi ticari boyalardır ve kullanımları günceldir. Her ikisi de otomotiv lenslerinde (lamba plastiklerinin boyaları için) ve sanayi polimerlerin renklendirilmesinde kullanılır. SR 135 otomobillerin kırmızı park lambalarının renklendirilmesinde polikarbonata katılmaktadır. SR 179 ve SR 180; çok yüksek ısılara dayanıklılığı ile son zamanlarda tercih edilmektedir. Pirroloperimidin iskeleti içeren polimerler; renkli materyaller, lüminesent sensörler, ışık yayan organik esaslı diyotlar ve diğer optoelektronik cihazlar konulu güncel araştırmalara katkı sağlamaktadır. Bir seri 2-perimidiliden kısmı içeren pirrolo[1,2-a]perimidin-10-on türevlerinin dikkate değer derecede potansiyel kemoterapik ajan olarak kullanımı keşfedilmiştir. Sonuç olarak pirrolo[1,2-a]perimidin-10-on türevleri; sentez ve teknolojik uygulamalar bakımından ilginç bileşikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Pirrolo[1,2-a]perimidin-10-on iskeletinin sentezi için, daha önceden, bir dizi metot geliştirilmiştir. Tüm metotlar naftalin-1,8-diamin kimyasını temel alır. Bu sentezler yüksek sıcaklıkta, çoğunlukla katalizör varlığında ve vasat verimlerde gerçekleşmektedir. Bu proje ile; yeni pirrolo[1,2-a]perimidin-10-on tipi boyarmaddelerin iki yeni metot ile sentezlenmesi amaçlanmıştır. Birinci metot; 2-(alkil/aril)karbonilmetilen sübstitüe 1H-perimidinlerin oksalil klorür ile siklokondenzasyonu, ikinci metot ise, bazı furan-3-on bileşiklerinin naftalin-1,8-diamin ile halkalaşma reaksiyonudur. Sentezi planlanan perinon boyalar, güncel perinon boyalara yapı olarak benzemekle birlikte onlardan farklı yanları ile yüksek performanslı boyarmadde araştırmaları için yararlı olabileceği düşünülmektedir. Elde edilen yeni heterosiklik bileşikler, kristallendirme, çözücü ile yıkama veya kromatografik metotlar kullanılarak saflaştırılacak. Bu bileşikler, elementel analiz ve moleküler spektroskopik yöntemler ile (NMR, IR, MS, UV-Vis, TG, XRD) karakterize edilecektir. Çalışma, bir proje yürütücüsü (Yrd. Doç. Dr. Şevket Hakan ÜNGÖREN) ve bir yardımcı araştırmacı (Yrd. Doç. Dr. İrfan KOCA) olmak üzere toplam iki bilim insanı tarafından yürütülecektir. Proje üç aşamadan oluşacaktır: Birinci aşama; ilk 6 aylık süre içerisinde gerekli demirbaş, sarf malzemelerin temini ve başlangıç materyalleri olan uygun furan-3(2h)-on ve 2-(alkil/aril)karbonilmetilen sübstitüe 1H-perimidin türevlerinin sentezini kapsar. İkinci aşama; başlangıç bileşikleri ile oksalil klorür ve naftalin-1,8-diamin in reaksiyon ürünlerinin sentezini, saflaştırılmasını, spektroskopik analizlerini içerir. Bu çalışma süresi 6 ay olarak planlanmıştır. Proje desteğiyle üretilen tezler, yayınlar, bildiriler ve diğer çalışmalar 1-) İ. Koca, Ş.H. Üngören, F. Yılmaz, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde Organik Kimya Poster Sunumları Kitabı bildiri kitapçığındaki İzoindol Halkası İçeren Perinon Tipi Boyarmaddelerin Çok Bileşenli Reaksiyunlar ile Sentezi, 203 pp., Erzurum, ) İ. Koca, Ş.H. Üngören, İ.E. Kıbrız, 25. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde Organik Kimya Poster Sunumları Kitapçığı bildiri kitapçığındaki Yeni Pirrolo[1,2-A]Perimidin-10-on Bileşiklerinin iki Yeni Metot ile Sentezi, 195 pp., Erzurum, ) Ş.H.Üngören, İ. Koca, F. Yılmaz, Preparation of perinones via a novel multicomponent synthesis of isoindole scaffold, TETRAHEDRON, pp., 2011, DOI: /j. tet

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ-ÖZEL SEKTÖR PROJE SONUÇ RAPORU BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ Mehmet

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU A TR9900004 TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE Üİ ATOM ENERJİSİ KURUMU 30-22 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ TOKAT 2014 V. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 01-04 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi V. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

MERSIN UNIVERSITY PRESS

MERSIN UNIVERSITY PRESS MERSIN UNIVERSITY PRESS ABSTRACT BOOK APRIL 22-25, 205 MERSİN - TURKEY MERSIN UNIVERSITY PUBLICATIONS NO: 4 MERSİN ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ ÖZET KİTABI 22-25 NİSAN 205 MERSİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI TR0400039 BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI DESIGN OF POLYMERIC CARRIER CONTAINING BORON FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY AND

Detaylı

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI 2013-YL-033 MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İsmail BAYRAKTAR Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör. i Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Albert Einstein Fırat -2012

Detaylı