YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. 2 Yemin Töreni Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu. Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde değerlendirilmesine, O.B.K.V 3 Av.İ. U.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, aidat borçlarına ilişkin dilekçesi. Av.İ. U.'nun tarih ve gelen evrak sayılı, aidat borçlarına ilişkin dilekçesi okundu. Av. İ. U.'nun talebi doğrultusunda baro levhasından kaydının silinmesine, gereği için Ruhsat ve Sicil İşlemleri Birimine tevdiine, O.B.K.V 4 İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin tarih ve gelen evrak sayılı, CMK Uygulama Yönergesinin 10.maddesinin 1.fıkrasının iptali hakkındaki 2013/277 E. 2014/491 K. sayılı kararının bildirimi. İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin tarih ve gelen evrak sayılı, CMK Uygulama Yönergesinin 10.maddesinin 1.fıkrasının iptali hakkındaki 2013/277 E. 2014/491 K. sayılı kararının bildirimi okundu. Gereği için Hukuk İşleri Birimine, bilgi için CMK Yürütme Kuruluna tevdiine, O.B.K.V 5

2 Ankara 12. İdare Mahkemesinin tarih ve gelen evrak sayılı, Muhabbet Turan'ın meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararın iptaline ilişkin açılan 2013/1346 E. 2014/711 K. sayılı davanın reddine kararının bildirimi. Ankara 12. İdare Mahkemesinin tarih ve gelen evrak sayılı, Muhabbet Turan'ın meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararın iptaline ilişkin açılan 2013/1346 E. 2014/711 K. sayılı davanın reddine kararının bildirimi okundu. Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V 6 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/62 Duyuru nolu, "Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından, sigorta kaydı yaptırılan stajyerin levhaya yazılma isteminin kabulü gereği hakkında" duyurusuna ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/62 Duyuru nolu, "Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından, sigorta kaydı yaptırılan stajyerin levhaya yazılma isteminin kabulü gereği hakkında" duyurusuna ilişkin yazısı okundu. Web sitesinde yayınlanmasına, gereği için Bilgi İşlem Birimine tevdiine, O.B.K.V 7 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/64 Duyuru nolu, "Ceza davasını temyiz etmeyen tarafın gerekçeli kararı almak için harç ödeme zorunluluğunun bulunmadığı" yönünde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimlere ilişkin alınan yanıtın bildirimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/64 Duyuru nolu, "Ceza davasını temyiz etmeyen tarafın gerekçeli kararı almak için harç ödeme zorunluluğunun bulunmadığı" yönünde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimlere ilişkin alınan yanıtın bildirimine ilişkin yazısı okundu. Web sitesinde yayınlanmasına, gereği için Bilgi İşlem Birimine tevdiine, O.B.K.V 8

3 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/65 Duyuru nolu, "Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararı aleyhine tebliğini izleyen günden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere"karar verildiğinin ve kararların taraflara tebliğinin Baro Başkanlıkları tarafından yapılması gerektiğinin bildirimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/65 Duyuru nolu, "Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararı aleyhine tebliğini izleyen günden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere"karar verildiğinin ve kararların taraflara tebliğinin Baro Başkanlıkları tarafından yapılması gerektiğinin bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. Birlik Disiplin Kurulu kararında yer almayan bu hususun tarafımızca eklenmesi mümkün olmadığından TBB Disiplin Kurulu kararlarının sonuç bölümüne ilgili hususun eklenmesi gerektiğinin TBB'ne bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V. 9 Türkiye Barolar Başkanlığı nın tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/66 Duyuru Nolu, "TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesinin mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının tekrar yürürlüğe girmesini ilişkin yasa değişikliği önergesi" hakkındaki duyurusunun bildirimine ilişkin yazısı. Türkiye Barolar Başkanlığı nın tarih ve gelen evrak sayılı, 2014/66 Duyuru Nolu, "TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesinin mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının tekrar yürürlüğe girmesini ilişkin yasa değişikliği önergesi" hakkındaki duyurusunun bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine ortamında gönderilmesine, O.B.K.V 10 Baro Müdürü Av. Utku Kılınç'ın Adliye Barokart Sistemi hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av. Utku Kılınç'ın Adliye Barokart Sistemi hakkındaki yazısı okundu. Saymanlıkça değerlendirilmesine, O.B.K.V 11 Baro Müdürü Av. Utku Kılınç'ın tarihli Av. Y. D. hakkında Av. R. G.'nin adreslerine tebligat yapılamadığına ilişkin bildirimi ve konunun değerlendirilmesi hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av. Utku Kılınç'ın tarihli Av. Y. D. hakkında Av. R. G.'in adreslerine tebligat yapılamadığına ilişkin bildirimi ve konunun değerlendirilmesi hakkındaki yazısı okundu. Yazı İşleri Birimince Av.Y. D.'nin baromuz kayıtlarında mevcut adresi üzerinde tespit yapılarak bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde değerlendirilmesine, O.B.K.V 12

4 SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Kemal ÖZÇAKAR'ın tarih 577 nolu yemek bedeli 1.750,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,2-hanife ÖZKAN'ın tarih ve nolu asansör bakım bedeli 190,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,3-nebile Nehir KILIÇ ölüm yardımı,1.600,00tl'nin Baro bütçesine gider yazılması,4-nebile Nehir KILIÇ ve Cumali Can KILIÇ ölüm yardımı 4.800,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,5-nebile Nehir KILIÇ cenaze yardımı 375,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,6-nebile Nehir KILIÇ cenaze yardımı 1.125,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,7-börteçin KARAARSLAN cenaze yardımı 750,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,8-oğuzhan KARAARSLAN'ın cenaze yardımı 750,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,9-analiz Dijital Baskı tarih ve B 1795 nolu temizlik malzemesi alım bedeli 132,63TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,10-analiz Dijital Baskı tarih ve B1796 nolu ikram malzemesi alım bedeli 1.083,43TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Kemal ÖZÇAKAR'ın tarih 577 nolu yemek bedeli 1.750,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,2- Hanife ÖZKAN'ın tarih ve nolu asansör bakım bedeli 190,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3-nebile Nehir KILIÇ ölüm yardımı,1.600,00tl'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,4-nebile Nehir KILIÇ ve Cumali Can KILIÇ ölüm yardımı 4.800,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,5-nebile Nehir KILIÇ cenaze yardımı 375,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,6- Nebile Nehir KILIÇ cenaze yardımı 1.125,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,7-börteçin KARAARSLAN cenaze yardımı 750,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,8-oğuzhan KARAARSLAN'ın cenaze yardımı 750,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,9-analiz Dijital Baskı tarih ve B 1795 nolu temizlik malzemesi alım bedeli 132,63TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,10-analiz Dijital Baskı tarih ve B1796 nolu ikram malzemesi alım bedeli 1.083,43TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V Analiz Dijital Baskı tarih ve B1794 nolu kırtasiye malzemesi alım bedeli 448,40TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,12-analiz Dijital Baskı tarih ve B1793 nolu kırtasiye malzemesi alım bedeli 197,82TL'nin 13- Teknolojik Bilgisayar tarih ve A nolu malzeme alım bedeli 2.100,88TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,14-analiz Dijital Baskı tarih F nolu temizlik malzemesi alım bedeli 177,77TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,15-analiz Dijital Baskı tarih B1762 nolu ikram malzemesi alım bedeli 693,81TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,16-serkan SARAÇ'ın tarih ve 1585 nolu ses sistemi kurulum bedeli 708,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,17-esat TEKELİ tarih 4419 nolu matbu evrak basım bedeli 348,10TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,18-kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarih nolu sertifika ve yaka kartı bedeli 194,46TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 11-Analiz Dijital Baskı tarih ve B1794 nolu kırtasiye malzemesi alım bedeli 448,40TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,12-analiz Dijital Baskı tarih ve B1793 nolu kırtasiye malzemesi alım bedeli 197,82TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 13-Teknolojik Bilgisayar tarih ve A nolu malzeme alım bedeli 2.100,88TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,14-analiz Dijital Baskı tarih F nolu temizlik malzemesi alım bedeli 177,77TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,15-analiz Dijital Baskı tarih B1762 nolu ikram malzemesi alım bedeli 693,81TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,16-serkan SARAÇ'ın tarih ve 1585 nolu ses sistemi kurulum bedeli 708,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,17-esat TEKELİ tarih 4419 nolu matbu evrak basım bedeli 348,10TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,18- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarih nolu sertifika ve yaka kartı bedeli 194,46TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V 14

5 19-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarih ve nolu poster ve fotokopi bedeli 320,96TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,20-radore Hosting tekekomünikasyon Hizm.San ve Tic. Ltd. Şti tarih nolu sunucu kiralama bedeli 2.219,58TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 21-Varol Önsel'in tarih ve nolu plaket yapım bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması,22-esin BAYCAN'ın tarih 2390 nolu diş hekimi ücreti 800,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 23- Esin BAYCAN'ın tarih 2389 nolu diş hekim ücreti 800,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılması, 19-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarih ve nolu poster ve fotokopi bedeli 320,96TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,20-radore Hosting tekekomünikasyon Hizm.San ve Tic. Ltd. Şti tarih nolu sunucu kiralama bedeli 2.219,58TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 21-Varol Önsel'in tarih ve nolu plaket yapım bedeli 118,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,22-esin BAYCAN'ın tarih 2390 nolu diş hekimi ücreti 800,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 23- Esin BAYCAN'ın tarih 2389 nolu diş hekim ücreti 800,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V 15 Baro Müdürü Av. Utku Kılınç'ın tarihli baromuz levhasına kayıtlı Av. İ. K. hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av. Utku Kılınç'ın tarihli baromuz levhasına kayıtlı Av. İ. K. hakkındaki yazısı okundu. Gelen yazı aslı ve örneklerinin eklenmek suretiyle bilgisine başvurulması ile günü saat 18:00'da dinlenmek üzere davet edilmesine, gereğ için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V 16 Önceki ara karar gereği Yönetim Kurulu üyesi Av. Hüseyin Pehlivan'ın tarihli, Av.K. Ö.'nun tarihli ve gelen evrak sayılı, icra araç giderleri hakkındaki yazısına ilişkin raporunun sunumu. Önceki ara karar gereği Yönetim Kurulu üyesi Av. Hüseyin Pehlivan'ın tarihli, Av.K. Ö.'nun tarihli ve gelen evrak sayılı, icra araç giderleri hakkındaki yazısına ilişkin raporunun sunumu değerlendirildi. Rapor doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması ile Av. K. Ö.'a Başkanlığımız nezdinde gerekli girişimlere başlandığının ve sonuçtan bilgi verileceğinin bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V 63

6 18 19

7 20 21

8

9

10

11

12

13

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ Yürürlük Tarihi: 19.06.2005 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, OLAĞANÜSTÜ VE CENAZE YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 1 Amaç

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015

Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015 Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015 12.02.2015 Çok sık/geniş kapsamlı değişiklikler, yeni düzenlemeler nedeniyle takibi gün geçtikçe zorlaşmakta olan mevzuatta: Mülki İdare Amirleri /halkımızın büyük bir bölümünü

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2013 41

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2013 41 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964 / 1340 10 / 12 / 2013 Konu : 2011 13 Sayılı Genelge GENELGE 2013 41 İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine

Detaylı

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP, açılımı Ulusal Baro Ağı Projesi olup, Türkiye deki tüm baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin üye olarak pek çok elektronik işlemlerden yararlanabilecekleri

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU GEÇİCİ MADDE 13 DE DÜZENLENEN DAVA VEKİLİ KURUMUNUN MEVCUDİYETİ HAKKINDA BİR İNCELEME

AVUKATLIK KANUNU GEÇİCİ MADDE 13 DE DÜZENLENEN DAVA VEKİLİ KURUMUNUN MEVCUDİYETİ HAKKINDA BİR İNCELEME AVUKATLIK KANUNU GEÇİCİ MADDE 13 DE DÜZENLENEN DAVA VEKİLİ KURUMUNUN MEVCUDİYETİ HAKKINDA BİR İNCELEME Prof. Dr. Recep AKCAN ÖZET Türk Hukukunda 1939 yılına kadar kendilerine dava ruhsatnamesi verilen

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi. ve müessesenin mesul müdürü..

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı