6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ"

Transkript

1 Fırat Ünverstes-Elazığ TEK TAŞIYICILI VE ÇOK TAŞIYICILI WMAX RADYONUN DURAĞAN VE ZAMANLA DEĞİŞEN NAKAGAMİ-M SÖNÜMLEMELİ KANALLARDAKİ BAŞARIM ANALİZLERİ Merve Abde Demr, Al Özen Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Karadenz Teknk Ünverstes DSP LAB., Trabzon ÖZET Bu bldrde, tek taşıyıılı (Sngle Carrer, SC) ve çok taşıyıılı (Mult Carrer, MC) WMAX radyonun durağan ve zamanla değşen Nakagam-m sönümlemel kanallardak bt hata oranı (Bt Error Rate, ) başarımları nelenmektedr. SC radyoda kanal denkleştrme çn doğrusal (Lnear Transversal Equalzer, LTE) ve doğrusal olmayan (Deson Feedbak Equalzer, DFE) denkleştrler kullanılmaktadır. MC WMAX radyoda se zaman bölges denkleştr olarak kanal uyumlu fltre karar ger-beslemel denkleştr (Channel Mathed Flter Deson Feedbak Equalzer, CMF-DFE) ve frekans bölges kanal denkleştr (Frequeny Doman Equalzer, ) kullanılmaktadır. Benzetm sonuçları durağan ve zamanla değşen frekans seç Nakagam-m sönümlemel kanallarda SC WMAX radyonun MC WMAX radyodan daha y başarıma sahp olduğunu göstermektedr. Anahtar Kelmeler: WMAX, Nakagam-m sönümleme, CMF- DFE,, zamanla değşen kanal.. GİRİŞ WMAX (Worldwde Interoperablty for Mrowave Aess) teknolojs uç kullanııya kablosuz genş bant erşmn en uuz şeklde sağlamayı amaçlamaktadır. Vdeo ve ses letm, onlne oyun, vdeo konferans, IP üzernden ses (VoIP) ve dosya transfer protokolü (FTP) gb uygulamalar bant genşlğ ve gekme gb hzmet kaltes (QoS) yönüyle öneml gereksnmeler duyarlar. Değşk data hızı ve servslern sağlayablen mevut kablosuz erşm teknolojlern, kırsal alanlarda ve en uzak kullanıı erşmnde kullanmak oldukça pahalıdır. Daha çok çeştl uygulamaları destekleyen kablosuz genş bant erşm çn WMAX uygun br alternatf sunar. Bununla brlkte, herhang br kablosuz haberleşme sstemnde olduğu gb, frekans seç kanalın çok yol etklernden kaynaklanan semboller arası grşm (Inter Symbol Interferene, ISI) nedenyle gönderlen şaretn yayılma hızı ve güvenlrlğ azalmaktadır. ISI yı ortadan kaldırarak verden gönderlen şaretler elde etmek kanal dekleştrme problemdr ve OFDM en kolay kanal denkleştrme çözümünü sunmaktadır. OFDM tabanlı sstemlerde şaret hem frekans bölgesnde, hem de zaman bölgesnde şlenebldğnden, kanal denkleştrler de hem frekans bölgesnde [, 2], hem de zaman bölgesnde tasarlanablmektedr [3, 4]. Kanal denkleştr kullanılarak ISI ya karşı önlem alınsa da, gürültü, kanalda meydana gelen dern sönümlemeler ve kanalın frekans seçlğnden dolayı sstem başarımı sınırlanmaktadır. Kablosuz haberleşme sstemlernn benzetmn yapmak çn kullanılan farklı kanal sönümleme modeller vardır. En önemller Raylegh ve Rean sönümleme modellerdr. Gezgn kullanıı le baz stasyonu arasında doğrudan görüş (Lne of Sght, LOS) bleşen yoksa Raylegh sönümleme oluşur. Baskın durağan br şaret bleşen mevut olduğunda, sönümleme zarfı dağılımı Rean sönümleme olur [5]. Raylegh sönümleme model, yonosferk kanalda yayılan yüksek frekans şaretlernn benzetmn yapmada sık sık kullanılır. Bununla brlkte, yüksek doğruluklu uzun mesafe sönümleme etklern tanımlamada Raylegh sönümleme yeterl olmaz. Bu durum lk olarak Nakagam tarafından gözlend [6]. Nakagam daha sonra elde ettğ deneysel dataları tanımlamak çn parametrk Gamma dağılım tabanlı yoğunluk fonksyonunu formüle ett. Nakagam tarafından önerlen modeln, Raylegh ve Rean modelden daha az sönümlemel ve daha çok sönümlemel durumlara daha y açıklama sağladığı ve gezgn haberleşme kanal datalarına daha y uyum sağladığı, gerçek zaman datalarını kullanan çoğu araştırmaı tarafından gösterld [7 9]. Nakagam sönümleme, kablosuz kanalda çeştl sönümleme durumlarını gösterebldğ çn son günlerde büyük lg çekmektedr [5, 7 9]. Bu çalışmanın amaı, durağan ve zamanla değşen Nakagam-m sönümlemel kanallarda m parametresnn değşmne göre SC ve MC WMAX radyo sstemlernn bt hata oranı (Bt Error Rate, ) başarımlarını karşılaştırmalı olarak elde etmektr. Nakagam-m sönümlemel kanal modelnn benzetm 2. bölümde ayrıntılı olarak verlmektedr. Benzetm yapılan SC ve MC WMAX radyo fzksel katmanı 3. bölümde özetlenmektedr. Son bolümde se blgsayar benzetm sonuçları ele alınarak elde edlen sonuçlar karşılaştırmalı olarak verlmektedr. 2. NAKAGAMİ-M SÖNÜMLEMELİ KANAL MODELİNİN BENZETİMİ İlk olarak Raylegh le Rean sönümlemenn teork olasılık dağılım fonksyonunu ve her k durumu analz etmek ve karşılaştırmak çn Nakagam olasılık dağılım parametreler le olan lşklern neleyelm. Alıının verye göre hareketl olduğunu ve LOS bleşennn olmadığını kabul ettğmzde, alınan şaret aşağıdak gb fade edleblr. x ray N ( t) = a os( w t + w t + φ ) () = Burada, w taşıyıı frekansını, a ve φ yn varış yolunun genlk ve fazını göstermektedr. φ [0, 2π] aralığında düzenl wv dağılıma sahptr. wd = osψ saçılan dalganın yn d 76

2 Elektrk-Elektronk ve Blgsayar Sempozyumu 20 yansımasının Doppler kaymasıdır. Burada ψ antenn hareket yönüne bağlı açıdır ve [0, 2π] aralığında düzenl dağılıma sahptr. v, gezgn araç hızını ve de ışık hızını göstermektedr. N büyük olduğunda, alınan şaretn zarfının olasılık yoğunluk fonksyonunun Raylegh olduğu gösterleblr. Ver ve alıı arasında br LOS bleşen mevut olduğunda, alınan şaret baskın br şaret üzerne yerleştrlmş rastgele çok yol bleşenler olarak aşağıdak gb fade edleblr. x re ( t) = N = a os( w t + w d t + φ ) + ρ os( w t + w t) (2) Burada, ρ sabt LOS bleşennn genlğn, w d LOS yolu boyuna Doppler kaymasını gösterr. Bu durumda, zarf Rean yoğunluk fonksyonuna sahp olur. LOS bleşen mevut olmadığında örneğn ρ = 0 olduğunda, Rean dağılım Raylegh dağılıma dönüşür. Rean dağılımının aksne, Nakagam dağılım LOS koşullarını kabul etmez, anak deneysel dataları tanımlamak ve yaklaşık olarak dağılımı elde etmek çn parametrk Gamma dağılım tabanlı yoğunluk fonksyonunu kullanır. Böylee daha genel olur. Nakagam dağılımının olasılık yoğunluk fonksyonu (Probablty Densty Funton, PDF) aşağıdak gb verleblr. 2m f ( r) = Ω m m 2m 2 r mr exp Γ( m) Ω m, 2 r 0 Burada, m, saçılma ve çok yollu grşm nedenyle yayılma alanının sönümleme dereesn tanımlayan Nakagam parametresdr. Ω, çok yollu saçılma alanının ortalama güüdür ve Γ(m), Gamma fonksyonudur. Nakagam dağılımı hem Raylegh hem de Rean dağılımı kapsadığı çn, m nn büyük değer olması durumunda, () nolu denklem artı baskın br şaretn benzetmn yaparak kanal sönümlemes tanımlanablr. Böylee Raylegh ve Rean dağılımı brleştrlererek Nakagam dağılımın benzetm elde edleblr. Nakagam sönümleme zarfını üretmek çn () ve (2) nolu denklem kullanılır. Benzetm çalışmaları çn Nakagam sönümleme [5] te denklem (4) de verldğ gb Raylegh ve Rean sönümlemey kullanan snüzodal şaretlern toplamını kullanarak elde edleblr. Nakagam kanal çn alınan şaret aşağıdak gb fade edleblr. R Burada, Nakagam m m Ray Re d (3) = R e + R ( e ) (4) R Ray ve R Re Raylegh ve Rean kanalların zarfıdır. Alınan şaretn zarfı snüzodal yaklaşımın toplamı kullanılarak ve hem Raylegh hem de Rean sönümleme çn eş evrel (nphase) ve dk evrel (quadrature) bçmde aşağıdak gb fade edleblr. [ I( t) ] 2 [ Q( )] 2 R ( t) = + t (5) Burada, I (t) ve Q (t) eş evrel ve dk evrel bleşenlerdr [5]. 3. BENZETİMLERDE KULLANILAN WİMAX RADYO FİZİKSEL KATMANI GHz. n altında lsanslı ve lsanssız bantlarda genş bantlı kablosuz haberleşme çn gelştrlen WMAX standardının lk evresnde, sabt kablosuz erşm çn 66 GHz frekans bölges çn tek taşıyıılı (Sngle Carrer, SC) sstemler ve GHz. n altındak frekans bölgeler çn çok taşıyıılı (Mult Carrer, MC) sstemler düşünüldü. Frekans seç kanalın çok yol etklernden kaynaklanan ISI gönderlen şaretn yayılma hızını ve güvenlrlğn azaltmaktadır. Bu problem çözmek çn en kolay yöntem MC sstemlerdr, anak bu sstemlern uzun sembol süresnden dolayı gezgn haberleşmede ortaya çıkan kanal takb problemn çözme yetenekler ve bant vermllkler düşük, çok yüksek doğrusallıktak ver yükselteçler se yüksek malyetldr. Ayrıa, daha yüksek şaret gürültü oranına (Sgnal to Nose Rato, SNR) htyaç duymaktadır. Örneğn; IEEE802.a ve HIPERLAN/I alııları çn [0] da verlen kanala göre benzetm yapıldığında gb br bt hata oranına tek taşıyıılı sstem 9-22dB varlarında ulaşırken aynı oranına OFDM sstem anak 22-26dB varlarında ulaşablmektedr []. IEEE802.6a standardı çn benzer br sonuç Tubbax tarafından da elde edlmştr [2]. Bu nedenlerle IEEE [3] ve IEEE 802.6e [4] nn yayınlanmasıyla, standartların uygulamaları GHz frekans bölgesnn altındak sstemler ve gezgn kablosuz ağlar çn SC haberleşme sstemlerne genşletld. SC sstemlerde se ISI yı yok etmek çn etkn br yol alııda uyarlanır kanal denkleştrler kullanmaktır. WMAX standardı, SC ve MC sstemlerde yayılmış BPSK (Spread BPSK, S-BPSK), BPSK, QPSK, 6QAM, 64QAM ve 256QAM gb sayısal modülasyon teknklernn oldukça genş br aralığını destekler [3, 4]. Benzetm çalışmalarında kullanılan WMAX radyo fzksel katmanının ver ve alıı blok şeması Şekl de verlmektedr. Grş Datası 2047 bt PN Ürete 92 bt FEC 4080 bt Kodlayıı OFDM De- Modülasyon VERİCİ YAPISI I-Q Ters-Eşleme ALICI YAPISI I-Q Eşleme 4080 bt FEC 92 bt Kod Çözüü OFDM Modülasyon Karar Mekanzması Şekl : WMAX Radyo fzksel katmanının blok şeması. Çıkış Datası Şekl de bulunan ver yapısında ler hata düzeltme (Forward Error Corretng, FEC) kodlayıı bloğu Reed- Solomon, blok serpştr ve katlamalı kodlamanın brleşmnden oluşur. Ver paketler IEEE Standart Şekl 78 de gösterlen yapıda olup seçlen beş farklı modülasyon türü Tablo 75 te sıralanmıştır [3, 4]. Alt ver paketlernn her br çn ver olarak 2047 bt uzunluklu PN dzsnn 92 bt alınır ve FEC bloğu çnde öne (255, 239, GF 2 8 ) Reed-Solomon kodlaması le standarda uygun olarak kodlanır [3, 4]. Blok serpştrden geçrlen ver /2 oranındak katlamalı kodlamaya tab tutulur. Daha sonra, kodlanmış verler I-Q eşlemeden geçrlerek stenen herhang 77

3 Fırat Ünverstes-Elazığ br şaret yıldız kümesne (BPSK, QPSK, 6-QAM, 64-QAM ve 256-QAM) dönüştürülür. I-Q eşlemes yapılan verler stenrse MC haberleşme çn OFDM modülasyon bloğunda stenen OFDM şaretler üretlerek antene verlr. Bu çalışmada, OFDM şaretnn üretm çn WMAX standardının öngördüğü alt taşıyıı sayısı 92, plot sayısı 8 ve güvenlk aralığı çnde 56 bt boş bırakılarak oluşturulan 256 bt frekans bölges OFDM şaretne 256 noktalı IFFT (Inverse Fast Fourer Transform) şlem uygulanır. Elde edlen 256 bt zaman bölges OFDM şaretnn son /8 lk kısmı (32 bt) çevrmsel önek (yl prefx, CP) olarak başa eklenerek 288 btten oluşan WMAX-OFDM sembolü oluşturulur. Alıı yapısında se, OFDM-demodülasyon ve I-Q ters eşlemeden sonra FEC kod çözüü bloğu çersnde yumuşak çıkışlı Vterb algortması (Soft Output Vterb Algorthm, SOVA) kullanılarak alınan dataların kodu çözülür. Karar mekanzması bloğunda se kodu çözülmüş datalara karar verlerek stenen başarım karşılaştırmaları yapılır. 4. BİLGİSAYAR BENZETİM SONUÇLARI Benzetm çalışmalarında, SC ve MC WMAX radyonun durağan ve zamanla değşen Nakagam-m sönümlemel kanallardak başarımlarını karşılaştırmak çn krter kullanıldı. 4.. Durağan Kanal Benzetm Sonuçları Zamanla değşmeyen kanallarda, Proaks kanal profl [0], ortalama dal ağırlık katsayıları (0.227, 0.460, 0.688, 0.460, 0.227) olan, 5 dallı Nakagam-m sönümlemel kanal model kullanılmıştır. Kanalı denkleştrmek çn SC WMAX te 9 dallı süzgeçten oluşan doğrusal enne denkleştr (Lnear Transversal Equalzer, LTE) ve 9 dallı ler beslemel süzgeç (Feed Forward Flter, FFF) le 4 dallı ger beslemel süzgeçten (Feedbak Flter, FBF) oluşan 3 dallı karar ger beslemel denkleştr (Deson Feedbak Equalzer, DFE) kullanılmıştır. MC WMAX te se frekans bölges kanal denkleştr (Frequeny Doman Equalzer, ) kullanılmıştır. Ayrıa MC WMAX radyoda le karşılaştırma yapmak amaıyla 9 dallı ler beslemel süzgeç le 4 dallı ger-beslemel süzgeçten oluşan 3 dallı kanal uyumlu süzgeç DFE (Channel Mathed Flter-DFE, CMF-DFE) zaman bölges kanal denkleştr (Tme Doman Equalzer, TDE) olarak kullanılmıştır. Benzetmler 000 kanal üzernden kl faz modülasyonlu (BPSK) sstemlerde Nakagam sönümleme parametres m nn, 2 ve 0 değerler çn elde edlmştr. Blgsayar benzetmlernde, elde edlen başarımları karşılaştırmak çn SC sstemde klask LMS-LTE ve LMS- DFE le klask RLS-LTE ve RLS-DFE denkleştr algortmaları ve MC sstemde se TDE ve kullanılmaktadır. Çalışmalarda, klask LMS algortmasının LTE ve DFE fltresn günellemede kullanılan adım büyüklüğü [0] da olduğu gb 0.045, klask RLS-LTE ve RLS-DFE algortmasının unutma faktörü alınarak blgsayar benzetmler yapılmıştır. Öğrenme dzs olarak SC da BPSK modülasyonu çn toplam 384 (=6x64) sembol uzunluğunda CAZAC (Constant Ampltude Zero Autoorrelaton Code) dzler kullanılmıştır. MC da se 52 (=2x256) sembol uzunluğunda uzun başlangıç ek kullanılmıştır. Rean sönümlemede kullanılan LOS bleşen ρ = 0.8 olarak alınmıştır. Şekl 2 de SC çn LMS-LTE ve LMS-DFE le RLS-LTE ve RLS-DFE ve MC çn le BPSK modülasyonlu sstemlerde kanal denkleştrmeye lşkn -SNR başarım eğrler elde edlmştr. {0.227, 0.460, 0.688, 0.460, 0.227} Proaks kanal profl le benzetm yapıldı. MC- SC-LTE SC-DFE Şekl 2: BPSK modülasyonunu kullanan SC ve MC WMAX radyo sstemnde, 2 ve 0 çn kanal denkleştrmeye lşkn -SNR başarımları. SC WMAX LMS-LTE SC WMAX RLS-LTE SC WMAX LMS-DFE SC WMAX RLS-DFE MC WMAX Şekl 2 dek -SNR başarımları nelendğnde, SC WMAX radyonun MC WMAX radyoyu geçtğ görülmektedr. SC çn Nakagam sönümleme parametres olduğunda ble olan MC sstem geçmektedr. m değer büyüdükçe her k sstemnde başarımlarının arttığı gözlenmektedr. olduğunda başarımını elde etmek çn SC sstem yaklaşık olarak 8 db SNR değerne htyaç duyarken MC sstem 9 db lk SNR değerne htyaç duymaktadır. m nn dğer değerler çn de yaklaşık olarak aynı SNR farkının olduğu gözlenmektedr. Şekl 2 den SC de DFE nn LTE den braz daha y başarıma sahp olduğu görülmektedr. Şekl 3 te MC-WMAX radyoda TDE ve le BPSK modülasyonlu sstemlerde kanal denkleştrmeye lşkn - SNR başarım eğrler elde edlmştr. {0.227, 0.460, 0.688, 0.460, 0.227} Proaks kanal profl le benzetm yapıldı. MC- SC-LMS-TDE SC-RLS-TDE Şekl 3: BPSK modülasyonunu kullanan MC WMAX radyo sstemnde, 2 ve 0 çn kanal denkleştrmeye lşkn -SNR başarımları. MC WMAX LMS-TDE MC WMAX RLS-TDE MC WMAX 78

4 Elektrk-Elektronk ve Blgsayar Sempozyumu 20 Şekl 3 tek -SNR başarımları nelendğnde, TDE nn y geçtğ görülmektedr. TDE çn Nakagam sönümleme parametres olduğunda ble olan y geçmektedr. m değer büyüdükçe her k sstemnde başarımlarının arttığı gözlenmektedr. olduğunda başarımını elde etmek çn TDE yaklaşık olarak 4 db SNR değerne htyaç duyarken 8 db lk SNR değerne htyaç duymaktadır. m nn dğer değerler çnde yaklaşık olarak aynı SNR farkının olduğu gözlenmektedr Zamanla Değşen Kanal Benzetm Sonuçları Benzetm çalışmalarında, SC ve MC WMAX radyonun zamanla değşen kanallardak başarımlarını karşılaştırmak çn -SNR ve -Gezgn Araç Hızı başarım krterler kullanıldı. 5 dallı Nakagam-m sönümlemel kanal model üzernde sstemlern kanal değşklklern zleme yeteneğn test etmek çn benzetmler yapıldı. Gezgn araç hızı 00 km/h ten 500 km/h e kadar değştrld. Taşıyıı frekansı 3.5 GHz ve sembol peryodu 50 ns olarak alındı. SC WMAX radyoda hem öğrenme hem de zleme evresnde kanalı denkleştrmek çn 9 dallı ler beslemel süzgeç le 4 dallı ger beslemel süzgeçten oluşan 3 dallı DFE kullanıldı. MC WMAX radyoda se kullanıldı. Benzetmler 000 kanal üzernden BPSK modülasyonlu sstemlerde Nakagam sönümleme parametres m nn, 2 ve 0 değerler çn elde edld. SC WMAX radyoda Doppler frekansını zlemek çn RLS öğrenme LMS zleme ve RLS öğrenme RLS zleme olmak üzere 2 farklı yöntem kullanılarak benzetm çalışmaları yapıldı. Blgsayar benzetmlernde, elde edlen başarımları karşılaştırmak çn SC sstemde klask LMS-DFE le klask RLS-DFE denkleştr algortmaları ve MC sstemde se kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, klask LMS algortmasının DFE fltresn günellemede kullanılan adım büyüklüğü öğrenme evresnde 0.06 ve zleme evresnde 0.005, klask RLS-DFE algortmasının unutma faktörü hem öğrenme hem de zleme evresnde alınarak blgsayar benzetmler yapılmıştır. Öğrenme dzs olarak SC da BPSK modülasyonu çn toplam 768 (=2x64) sembol uzunluğunda CAZAC dzler kullanılmıştır. MC da se 52 (=2x256) sembol uzunluğunda uzun başlangıç ek kullanılmıştır. - SNR ve -Gezgn Araç Hızı başarımları öğrenme dzsnden sonra zleme evresnde BPSK modülasyonu çn 4080 sembol uzunluğundak datalar çn elde edlmştr. Rean sönümlemede kullanılan LOS bleşen ρ BPSK modülasyonu çn 0.23 olarak alınmıştır. Şekl 4 te SC-DFE ve MC- çn BPSK modülasyonlu sstemlerde Nakagam sönümleme parametres m nn, 2 ve 0 olması durumunda Doppler frekansını zlemeye lşkn ortalama 0 db lk SNR değernde RLS öğrenme LMS zleme ve RLS öğrenme RLS zleme çn gezgn araç hızına karşı elde edlen başarımları verlmektedr. Şekl 4 ten görüldüğü gb, (Raylegh) olduğunda BPSK modülasyonu çn 0 db lk SNR değernde SC sstemde LMS ve RLS-DFE algortmaları le elde edlen başarımları bütün hızlarda MC- başarımlarını geçmektedr. LMS ve RLS-DFE zleme başarımlarının brbrne çok yakın olduğu hatta LMS-DFE zleme başarımının br mktar daha y olduğu gözlenmektedr. m değer arttıkça algortmaların başarımları artmaktadır. olduğunda SC- DFE le bütün hızlarda Doppler frekansı zleneblmekte ve güvenlr haberleşme sağlanablmektedr. m değer 0 olduğunda se SC-DFE le bütün hızlarda başarımı sıfırlanmaktadır, yan hatasız Doppler frekansı zlemes yapılablmektedr. Buna karşılık MC- le 400 km/h e kadar hatasız Doppler zlemes yapılablmektedr. 5E- 2E- 5E-2 2E-2 5E Gezgn Araç Hızı (km/h) Şekl 4: 0 db SNR değernde BPSK modülasyonunu kullanan SC ve MC WMAX radyo sstemnde gezgn araç hızına karşı elde edlen başarımları. BPSK modülasyonunu kullanan SC ve MC WMAX radyoda gezgn araç hızı 200 km/h (Doppler frekansı Hz) ken elde edlen -SNR başarımları Şekl 5 te verlmektedr. Şekl 5 te görüldüğü gb, Nakagam sönümleme parametres (Raylegh) olduğunda MC- le bütün SNR değerlernde elde edlen başarımları kayda değer değldr ve Doppler zlemes ve güvenlr haberleşme yapılamamaktadır. Buna karşılık SC LMS ve RLS-DFE algortmaları le bütün SNR değerlernde Doppler frekansı zleneblmekte ve güvenlr haberleşme sağlanablmektedr. LMS ve RLS algortmaları le elde edlen zleme başarımları brbrne oldukça yakın çıkmaktadır. Özellkle BPSK modülasyonunda LMS-DFE zleme başarımının RLS- DFE den br mktar daha y olduğu gözlenmektedr. m değer arttıkça hem SC hem de MC da algortmaların başarımlarının arttığı görülmektedr. E Şekl 5: Gezgn araç hızı 200 km/h ken BPSK modülasyonunu kullanan SC ve MC WMAX radyo sstemnde elde edlen başarımları. MC-WMAX MC-WMAX 79

5 Fırat Ünverstes-Elazığ Elde edlen benzetm çalışmalarından da görüldüğü gb, RLS öğrenme LMS zleme le elde edlen başarımların RLS öğrenme RLS zleme başarımları le yaklaşık olarak benzer olduğu gözlenmektedr. Özellkle BPSK modülasyonunun kullanıldığı çalışmalarda LMS-DFE zleme başarımının RLS- DFE le zlemeden yaklaşık olarak 2 db daha y olduğu görülmektedr. Bu sonuçların ışığında, RLS-DFE zlemede denkleştr katsayılarını günellemek çn RLS algortmasının hesaplama karmaşıklığı [5, Tablo.3] 2.5N N çarpma şlemnden LMS-DFE zleme le 2N+ çarpma şlemne azaltılmaktadır. RLS algortmasının hesaplama karmaşıklığından çok daha düşük hesaplama karmaşıklığıyla LMS algortmasının bu başarımı yakalaması bu çalışmanın en öneml sonuçlarından brsdr. BPSK modülasyonunu kullanan SC ve MC WMAX radyoda gezgn araç hızı 400 km/h (Doppler frekansı Hz) ken elde edlen -SNR başarımları Şekl 6 da verlmektedr. E Şekl 6: Gezgn araç hızı 400 km/h ken BPSK modülasyonunu kullanan SC ve MC WMAX radyo sstemnde elde edlen başarımları. Şekl 6 dan da görüldüğü gb, Nakagam sönümleme parametres (Raylegh) olduğunda MC- le bütün SNR değerlernde elde edlen başarımları kayda değer değldr ve Doppler zlemes ve güvenlr haberleşme yapılamamaktadır. Buna karşılık SC LMS ve RLS-DFE algortmaları le bütün SNR değerlernde Doppler frekansı zleneblmekte ve güvenlr haberleşme sağlanablmektedr. LMS ve RLS algortmaları le elde edlen zleme başarımları brbrne oldukça yakın çıkmaktadır. Gezgn araç hızı 400 km/h e çıkına LMS-DFE zleme başarımının RLS-DFE den br mktar daha kötü olduğu gözlenmektedr. m değer arttıkça hem SC hem de MC da algortmaların başarımlarının arttığı görülmektedr. Anak Doppler frekansı arttıkça hem SC hem de MC da algortmaların zleme başarımlarının br mktar azaldığı gözlenmektedr. 5. SONUÇ Bu çalışmada durağan ve zamanla değşen Nakagam-m sönümlemel kanallarda SC ve MC WMAX radyonun başarımları nelenmektedr. Elde edlen blgsayar benzetm sonuçlarından SC n MC den çok daha y başarıma sahp olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıa, MC WMAX radyoda da zaman bölges kanal denkleştrlern frekans bölges MC-WMAX denkleştrlerden daha y başarım sağladığı görülmektedr. Blgsayar benzetm sonuçlarından da anlaşıldığı gb MC sstemlern uzun sembol süresnden dolayı gezgn letşm sstemlerne uygulanablrlğ sınırlıdır ve daha yüksek SNR ye htyaç duymaktadır. Ayrıa MC (OFDM) sstemlerde daha yüksek doğrusallıkta yükselteçler kullanmak zorunlu hale gelmektedr. Bu nedenlerle SC sstemler, daha y performansı ve özellkler nedenyle kablosuz haberleşme endüstrsne yenden tanıtılmalıdır. 6. KAYNAKLAR [] W. G., Jeon, K. H. Chang, and Y. S. Cho, An Equalzaton Tehnque for Orthogonal Frequeny-Dvson Multplexng Systems n Tme-Varant Multpath Channels, IEEE Transatons on Communatons, Vol. 47, No., pages: 27-32, 999. [2] J. Ahn, and H. S. Lee, Frequeny Doman Equalzaton of OFDM Sgnals Over Frequeny Nonseletve Raylegh Fadng Channels, Eletrons Letters, Vol. 29, No. 6, pages: , 993. [3] J. Zhang, and W. Ser, New Crteron for Tme-Doman Equalzer Desgn n OFDM Systems, ICASSP'02, IEEE Int. Conf. on Aousts, Speeh, and Sgnal Proessng Proeedngs, USA, pages: , [4] B. Soysal, ve I. Kaya, Frekans ve zaman bölges kanal denkleştrl OFDM sstemlernn kodlamasız ve katlamalı kodlanmış başarımlarının karşılaştırılması, Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der., Vol. 8, No. 2, pages: , [5] L. Tang, and Z. Hongbo, Analyss and Smulaton of nakagam fadng hannel wth Matlab, Asa-Paf onferene on envronmental eletromagnet CEEM 2003, Chna, pp [6] M. Nakagam, The m-dstrbuton, a general formula of ntensty dstrbuton of rapd fadng, n Statstal Methods n Rado Wave Propagaton, W. G. Hoffman, Ed, Oxford, England: Pergamum, 960. [7] Z. Du, J. Cheng and N.C. Beauleu, Aurate Error-Rate Performane Analyss of OFDM on Frequeny-Seletve Nakagam-m Fadng Channels, IEEE Transatons on ommunatons, Vol. 54, No. 2, Feb [8] Z. Kang, K. Yao, and F. Lorenzell, Nakagam-m fadng modelng n the frequeny doman for OFDM system analyss, IEEE Commun. Lett., vol. 7, no. 0, pp , Ot [9] C.-D. Iskander and P.T. Mathopoulos, Analytal Level Crossng Rates and Average Fade Duraton for Dversty Tehnques n Nakagam Fadng Channel, IEEE Transatons on Communatons vol.50, No.8, Aug [0] J. G. Proaks, Dgtal Communatons, Fourth Edton, MGraw-Hll Co., Sngapore, 200. [] B. Soysal, Hgh Performane Reever Desgn for OFDM based Wreless Communatons, PhD Thess, Karadenz Tehnal Unversty, Trabzon, Otober [2] J. Tubbax, L. Van der Pere, M. Engels, H. De Man, and M. Moonen, OFDM versus Sngle Carrer: A Realst Mult- Antenna Comparson, EURASIP Journal on Appled Sgnal Proessng 2004:9, _ [3] Ar Interfae for Fxed Broadband Wreless Aess Systems, IEEE Standard , [4] Ar Interfae for Fxed and Moble Broadband Wreless Aess Systems, IEEE Standard 802.6e/D0, [5] M. A. Demr, SC ve MC WMAX radyonun durağan ve zamanla değşen Nakagam-m sönümlemel kanallardak başarım analz, Lsans Tez, Karadenz Teknk Ünverstes DSP Lab., Mühendslk Fakültes, Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü, Aralık

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

FFT Tabanlı OFDM ile DWT Tabanlı OFDM Sistemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi

FFT Tabanlı OFDM ile DWT Tabanlı OFDM Sistemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi Tabanlı ile Tabanlı Sistemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Analizi Engin Öksüz, Ahmet Altun, Büşra Ülgerli, Gökay Yücel, Ali Özen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi HARGEM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması

Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. Der. Sene an Eng. J o Fırat Unv. 8 7-6 8 7-6 Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Brol SOYSA

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 DENKLEŞTİRME, ÇEŞİTLEME VE KANAL KODLAMASI İçerik 3 Denkleştirme Çeşitleme Kanal kodlaması Giriş 4 Denkleştirme Semboller arası girişim etkilerini azaltmak için Çeşitleme Sönümleme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Kablosuz Sayısal Haberleşmede Parametre Kestirimi Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Atatürk Üniversitesi Mühislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühisliği Bölümü Bir Sayısal Haberleşme Sisteminin Simülasyonu:

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Communication Theory

Communication Theory Communcaton Theory ENFORMASYON TEORİSİ KODLAMA Doç. Dr. Hakan Doğan ENFORMASYON DEYİMİ NEDEN KULLANILMIŞ? Kaynaklarn, kanalların,alıcıların blg karakterstklern ncelemek. Blgnn letmn optmze etmek çn İletmn

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması Fırat Ünv. Mühendslk Blmler Dergs Fırat Unv. Journal of Engneerng 27(1), 65-72, 215 27(1), 65-72, 215 Uzun Dönem Evrm Hücresel Sstemler çn Karma Trafk Durumunda Çeştl İnş Yolu Çzelgeleme Yöntemlernn Başarım

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ SAYISAL MODÜLASYON İçerik 3 Sayısal modülasyon Sayısal modülasyon çeşitleri Sayısal modülasyon başarımı Sayısal Modülasyon 4 Analog yerine sayısal modülasyon

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME SABİ-KUUP YAKLAŞIMI KULLAILARAK ELEKOFERASA ODA AKUSİK EKO YOK EME uğba Özge ÖZDİÇ Rıfat HACIOĞLU Eletr-Eletron Mühendslğ Bölümü Mühendsl Faültes Zongulda Karaelmas Ünverstes, 671, Zongulda ozdnc_ozge@hotmal.com

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ ANALOG MODÜLASYON İçerik 3 Modülasyon Analog Modülasyon Genlik Modülasyonu Modülasyon Kipleme 4 Bilgiyi iletim için uygun hale getirme işi. Temel bant mesaj

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yayılı Spektrum Haberleşmesinde Kullanılan Farklı Yayma Dizilerinin Boğucu Sinyallerin Çıkarılması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ahmet Altun, Engin Öksüz, Büşra Ülgerli, Gökay Yücel, Ali Özen Nuh Naci

Detaylı

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi

2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verici Sistemleri için ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçiren Aktif Filtre Tasarımı ve Analizi Fırat Ünverstes-Elazığ 2.4GHz ISM Bandı Alıcı Verc Sstemler çn ANFIS Kullanılarak 280MHz Band Geçren Aktf Fltre Tasarımı ve Analz Mehmet Al BELEN, Adnan KAYA 2.2 Elektronk-Haberleşme Mühendslğ Bölümü Süleyman

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Frekans Seçici Kanallarda Çalışan Yukarı Link MC-CDMA Sistemleri için EM Tabanlı Birleşik Bilgi Sezim ve Kanal Kestirim Yöntemi

Frekans Seçici Kanallarda Çalışan Yukarı Link MC-CDMA Sistemleri için EM Tabanlı Birleşik Bilgi Sezim ve Kanal Kestirim Yöntemi IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - 2007 Frekans Seçici Kanallarda Çalışan Yukarı Link MC-CDMA Sistemleri için EM Tabanlı Birleşik Bilgi Sezim ve Kanal Kestirim Yöntemi Erdal Panayırcı

Detaylı

OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi

OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa OFDM Sisteminin AWGN Kanallardaki Performansının İncelenmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Aşağı Link MC-CDMA Sistemlerinde Kullanılan PIC Alıcının EM-MAP Tabanlı Olarak İlklendirilmesi

Aşağı Link MC-CDMA Sistemlerinde Kullanılan PIC Alıcının EM-MAP Tabanlı Olarak İlklendirilmesi IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - 2007 Aşağı Link MC-CDMA Sistemlerinde Kullanılan PIC Alıcının EM-MAP Tabanlı Olarak İlklendirilmesi Hakan Doğan 1,Erdal Panayırcı 2, Hakan Ali

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

TEK TAŞIYICILI WİMAX (IEEE 802.16-2004) RADYODA TAŞIYICI FREKANS KAYMASINI İZLEME BAŞARIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

TEK TAŞIYICILI WİMAX (IEEE 802.16-2004) RADYODA TAŞIYICI FREKANS KAYMASINI İZLEME BAŞARIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 3, 515-521, 2011 Vol 26, No 3, 515-521, 2011 TEK TAŞIYICILI WİMAX (IEEE 802.16-2004) RADYODA TAŞIYICI FREKANS KAYMASINI İZLEME BAŞARIMININ

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER İ.Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İLETİŞİM LABORATUVARI ARALIK, 2007

RASGELE SÜREÇLER İ.Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İLETİŞİM LABORATUVARI ARALIK, 2007 RASGELE SÜREÇLER İ.Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İLETİŞİM LABORATUVARI ARALIK, 007 1 Tekdüze Dağılım Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k.

G.1. : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp. : Öz Düzenleyici Haritalar Kullanilarak Diken Dalgalarin Analizi. Yay nlanan Kitapç k. G.1 Yazarlar : Y.Kutlu, M.Kuntalp, D.Kuntalp Ba l k : Öz Düzenley Hartalar Kullanlarak Dken Dalgalarn Analz Yay nlanan Ktapç k : Genç Blm nsanlar le Beyn Byofz II. Çal tay, Izmr / Turkey, 21-23 ubat2008

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Cemal HANİLÇİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUŞMACI TANIMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Cemal HANİLÇİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BURSA-2007 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı

Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1. İstanbul Arel Üniversitesi obendag@arel.edu.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Problemin Tanımı Elektrk Güç Sstemlernde Mkro Şebeke Uygulamaları ve Harmonk Kaynak Yer Tespt Mcrogrd Applcatons n Electrcal Power Systems and Harmonc Source Locaton Yard. Doç. Dr. Oben Dağ 1 1 Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Farklı Frekans İlinti Fonksiyonuna Sahip Kanallar İçin Tutarlı Bant Genişliklerinin Elde Edilmesi

Farklı Frekans İlinti Fonksiyonuna Sahip Kanallar İçin Tutarlı Bant Genişliklerinin Elde Edilmesi Farklı Frekans İlnt Fonksyonuna Sahp Kanallar İçn Tutarlı Bant Genşlklernn Elde Edlmes Begüm Korunur Engz 1, Hülya Gökalp 2 1,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Ondokuz Mayıs Ünverstes, Mühendslk Fakültes,

Detaylı

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI

MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI INTERFACE DESING WITH PID CONTROLLER FOR DC MOTOR BY MATLAB GUI İler Teknoloj Blmler Dergs Clt 2, Sayı 3, 10-18, 2013 Journal of Advanced Technology Scences Vol 2, No 3, 10-18, 2013 MATLAB GUI İLE DA MOTOR İÇİN PID DENETLEYİCİLİ ARAYÜZ TASARIMI M. Fath ÖZLÜK 1*, H.

Detaylı

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek.

ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek. 1. ASK MODÜLASYONU 1.1 Amaçlar ASK modülasyonu ve demodülasyonu inelemek. Manhester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini inelemek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Manhester kodlama tekniğini

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA

BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA BİRLEŞİK DALGACIK-SİNİR AĞI MODELİ YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ARIZA SINIFLAMA Oben DAĞ Canbolat UÇAK, Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlk Fakültes Yedtepe Ünverstes,, Erenköy,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TURBO KODLANMIŞ İŞARETLERDE SEYİRME ETKİSİNİ AZALTAN YAKLAŞIMLAR (*)

TURBO KODLANMIŞ İŞARETLERDE SEYİRME ETKİSİNİ AZALTAN YAKLAŞIMLAR (*) TURBO KODLANMIŞ İŞARETLERDE SEYİRME ETKİSİNİ AZALTAN YAKLAŞIMLAR (*) Osman Nuri Uçan İstanbul Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü Özet: Turbo kodlama, 1993 yıllarının başlarında önerilen ve hata

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİ 96 Anahtarlamalı Sstemler Kararlı Yapan PI Kontrolör Setnn Hesabı İbrahm Işık, Serdar Ethem Hamamcı Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü İnönü Ünverstes, Malatya {İbrahm.sk, serdar.hamamc}@nonu.edu.tr

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu Polno Fltres le Görüntü Stablzasonu Fata Özbek, Sarp Ertürk Kocael Ünverstes Elektronk ve ab. Müendslğ Bölüü İzt, Kocael fozbek@kou.edu.tr, serturk@kou.edu.tr Özetçe Bu bldrde vdeo görüntü dznnde steneen

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ MİNİMAL SİSTEMLERDE DURUM GERİBESLEMESİ İLE KUTUP ATAMA PROBLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ Erkam Murat BOZKURT Mehmet Turan SÖYLEMEZ Kontrol ve Otomasyon Mühendslğ Bölümü, Elektrk-Elektronk Fakültes, İstanbul

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON

EVRİMSEL ALGORİTMA İLE SINIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZASYON EVRİMEL ALGORİTMA İLE INIRLANDIRMALI DİNAMİK OPTİMİZAYON Ş. BALKU, R. BERBER Ankara Ünvetes Mühendslk Fakültes, Kmya Mühendslğ Bölümü Tandoğan, 06100 Ankara ÖZET Aktf çamur proses atıksu arıtımında kullanılan

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM Emrah ONAT SDT - Space & Defence Technologes A.Ş. emrahonat@yahoo.com

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Gezgin iletişim Sistemleri 523000000001484 2 0 0 2 5 Ön Koşullars : Yok Önerilen Dersler :. Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Sezin Yıldırım, Özgür Ertuğ

Sezin Yıldırım, Özgür Ertuğ ÇOK-YOLLU SÖNÜMLEMELİ KANALLARDA TURBO KODLANMIŞ ALICI ANTEN ÇEŞİTLEMESİ TEK KOD ÇEVRİMSEL KAYDIRMA (TKÇK) ÇOK KULLANICILI SEZİCİNİN PERFORMANS ANALİZİ Sezin Yıldırım, Özgür Ertuğ Telekomünikasyon ve Sinyal

Detaylı

Aerodinamik Akışların Modellenmesinde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması

Aerodinamik Akışların Modellenmesinde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması Aerodnamk Akışların Modellenmesnde Döngülü Olan ve Olmayan 7 Yaklaşımın Uygulanması Mehmet Önder Efe, Marco Debas, Peng Yan, Htay Özbay 4, Mohammad Sammy 5 Elektrk ve Elektronk Mühendslğ Bölümü TOBB Ekonom

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı