COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ. Türkiye nin COST a Katılımı Yıllık Rapor 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ. Türkiye nin COST a Katılımı Yıllık Rapor 2009"

Transkript

1 2009 EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ a Katılımı Yıllık Rapor 2009

2 TÜRKİYE Yıllık Rapor 2009 İçindekiler Giriş Yılında Performansı 10 un Türkiye deki Yapısı 14 Türkiye deki Etkinlikleri Yılında Yürürlükteki lardaki Türk Katılımı ve İlgili lardaki Türk Yürütme Üyeleri 17 2

3 Giriş (European Cooperation in Science and Technology), Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan Hükümetlerarası bir kuruluştur., Avrupa araştırma yatırımlarının bölünmesinin azalmasına ve Avrupa Araştırma ının dünya çapında işbirliğine açılmasına katkıda bulunmaktadır. un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. Bu araştırma inisiyatifi, bir çok ulusal kuruluş, enstitü, üniversite ve özel sektörün geniş bir Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri altında ortak çalışmasını mümkün kılmaktadır., EUREKA ve AB Çerçeve Programları ile birlikte, ortak Avrupa Araştırma inisiyatiflerinin 3 ayağından biridir. ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır., Kasım 1971 tarihlerinde yapılan Bakanlar Konferansı ile kurulmuş olup, Ülkemiz de kurucu ülkeler arasında yer almaktadır. un Ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. un kuralları gereğince, aksiyonları ulusal katkılarla finanse edilmektedir. Ülkemizin 2001 yılına kadar bütçesine katkı payı Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmiştir ve 2002 yıllarında Kurumumuz tarafından ödenmiştir yılından itibaren Ülkemizin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılımı sebebiyle 'a katkı payı ödenmemektedir. ' un 35 üye ülkesi bulunmaktadır. Tablo 1. un 35 Üye Ülkesi Almanya Estonya İrlanda Litvanya Portekiz Avusturya Finlandiya İspanya Lüksemburg Romanya Belçika Fransa İsveç Macaristan Sırbistan Bosna Hersek Güney Kıbrıs İsviçre Makedonya Slovakya Rum Yönetimi Bulgaristan Hırvatistan İtalya Malta Slovenya Çek Cumhuriyeti Hollanda İzlanda Norveç Türkiye Danimarka İngiltere Letonya Polonya Yunanistan İsrail ise işbirliği ortağıdır. İşbirliği ortağı ülke, Üst Düzeye Temsilciler ve Komitelerinde oysuz üyeliğe sahip olup, seviyesinde tam üyelik haklarına sahiptir. 3

4 un Çalışma Mekanizması, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir proje çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu projelere, bilimsel konu başlıklarına denmektedir. Her u, en az 5 ülkesinin ilgisi alanındaki ulusal olarak fonlanan araştırma projelerinin çevresinde oluşturulan bir ağdır., ların konferans, kısa dönemli bilimsel değişim ve yayın gibi ortak faaliyetlerini finanse etmektedir. Her unun bir hedefi, tanımlanmış amaçları ve net çıktıları vardır. larının konuları un 9 ana bilimsel alanı olan ve isimleri aşağıda yer alan Komiteleri (Domain Committees) altında yer almaktadır. Komiteleri ( Domain Committees): 1) Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler (BMBS) 2) Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojileri (CMST) 3) Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (ESSEM) 4) Gıda ve Tarım (FA) 5 )Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (FPS) 6) Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık (ISCH) 7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) 8) Malzeme, Fizik ve Nanobilimler (MPNS) 9) Ulaştırma ve Şehir Gelişimi (TUD) un temel özelliklerinden biri esnekliğidir. Bu, araştırma insiyatiflerinin kolay uygulama ve yönetimini sağlamaktadır. faaliyetleri bottom-up yaklaşımıyla başlatılmaktadır. Bu yaklaşım, bir unun doğrudan Avrupalı araştırmacılar tarafından başlatılması anlamına gelmektedir. Ayrıca, üye ülkeleri à la carte prensibine göre aksiyonlara katılmaktadır. Bu özellik de sadece ilgi duyan ülkelerin lara katılması demektir. Açık Çağrı Süreci a yeni bir aksiyon önerisinde bulunmak isteyen araştırmacılar, yılda iki kez yayınlanan Açık Çağrısına online olarak önce kısa bir öneri sunmaktadır. Bu öneri tarafından değerlendirilmektedir. Eğer öneri kabul edilirse, başvuranlar Teknik Ek (Technical Annex- un bilimsel ve yönetimsel tanımlanması) ile tam öneri sunmaya davet edilirler. Daha sonra, tam öneri içerisindeki panel sistemi (peer review) süreci ile değerlendirilir. Tam öneri sürecinden çıkan aksiyonlar Üst Düzey Temsilciler (Committee of Senior Officials-CSO) tarafından da onaylandıktan sonra resmi olarak ilan edilir. Söz konusu önerilerinin her biri Ortak Niyet Beyanına (Mutabakat Zaptı-Memorandum of Understanding) sahiptir. Ortak Niyet Beyanı bir un resmi temelini oluşturmaktadır. Yeni bir önerisi bazı resmi ve niteliksel kriterleri sağlamak zorundadır. Eğer, Üst Düzey Temsilciler Beyanı onaylarsa, a dahil olmak isteyen ülkeleri Beyanı imzalarlar., en az 5 ülkesi Beyanı imzaladıktan sonra başlar ve ortalama 4 yıl sürer. 4

5 Yılda iki kez yapılan İki aşamalı çağrı (open call) On-line başvuru (www.cost.esf.org/opencall) max kelime, ön değerlendirme ( Ofis-Brüksel) ve DC lerin önerileri değerlendirmesi En yüksek puanı alan 75 öneri sahibine tam teklif (full proposal) için davet Tam tekliflerin oluşturulan External Expert Panellerde, DC ve JAF ta değerlendirilmesi, CSO ya sunulması ve onaylanması. 'un Yapısı Şekil 1. un Yapısı, üye ülkeleri tarafından yönetilmektedir. Bakanlar Konferansı ( Ministerial Conference) Önemli kararlar, beş yılda bir düzenlenen Bakanlar Konferansı tarafından alınmaktadır. Üst Düzey Temsilciler (Committee of Senior Officials- CSO) Üst Düzey Temsilciler (CSO) un stratejik gelişiminden sorumlu olan temel karar alma organıdır. CSO, Açık Çağrı sonucunda kabul edilen ları onaylar. 5

6 Her Üye ülkesi CSO ya iki temsilci atamaktadır. Bunlardan birisi de genellikle Ulusal Koordinatörlerdir ( National Coordinator-CNC). CSO Üyesinin görevi: - Ülkesinin bakanlıkları ve ofisleri arasında bağlantıyı sağlamak - Ofis ve Sekretarya arasında bağlantıyı sağlamaktır. CSO, yılda üç kez farklı Avrupa ülkelerinde toplanmaktadır. Ulusal Koordinatörü ( National Coordinator -CNC) Ulusal Koordinatörünün görevi: - Komitelerine (DC) ve Yönetim Komitelerine (MC) delegeleri atamak, - ile ilgili tüm konularda (örn: lar, katılım, Açık Çağrı ) öneride bulunmak, - Kendi ülkesindeki bilim insanları ve kuruluşlar arasında bağlantıyı kurmaktır. CSO Yönetim Grubu (JAF) JAF olarak anılan CSO Yönetim Grubu, CSO toplantılarını ve CSO tarafından alınan kararları hazırlamaktadır. Grup, CSO Başkanı, Başkan Yardımcısı ve CSO nun maksimum 3 yıllığına seçilen ve farklı ülkelerini temsil eden 5 delegesinden oluşmaktadır. (DC) Komiteleri (DC), ilgili alanlardan Ulusal Koordinatörleri (CNC) tarafından atanan uzmanlardan oluşmaktadır. Komiteleri, Üst Düzey Temsilciler 'ne (CSO) rapor vermektedir. DCler, CSO ya bilimsel ve teknik tavsiyelerde de bulunan tematik olarak bölünmüş alanlardır. DCler, kendi alanlarının gelişiminden sorumludurlar. DCler, yeni aksiyonların önerimi sırasında ve devam eden aksiyonları izleyip değerlendirirken kalite kontrol mekanizmasında önemli rol oynarlar. Her bir için, her bir ülkesi tarafından ayrıca uzmanlar belirlenebilir. Bu uzmanlar, geçici olarak örneğin aksiyon değerlendirmelerinde kullanılmak üzere uzman havuzunu oluşturmaktadır. Yönetim (Management Committee- MC) Her alan komitesinin altında daha spesifik biçimde tematik olarak bölünmüş konu başlıkları, lar yer almaktadır. lar, Yönetim Komiteleri tarafından yönetilir. Yönetim Komiteleri (Management Committees MC), aksiyonlarını uygulamak, koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdürler. MCler ayrıca DClere rapor vermektedir. Her bir için bir adet bulunan Yönetim Komiteleri (MC), a katılan ülkeler tarafından atanan ulusal uzmanlardan oluşmaktadır. kuralları gereği her aksiyona her üye ülkeden en fazla iki temsilci atanabilmektedir. Sekretaryası Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği, CSO ve CSO nun Yönetim Grubu için Sekretarya görevini üstelenmektedir. 6

7 Ofis Brüksel deki Ofis, un uygulama ajanı (implementing agent) olan Avrupa Bilim Vakfı (ESF) tarafından sağlanmaktadır. bilimsel faaliyetlerinin (örn. Komiteleri ve ların faaliyetlerinin) finansmanını sağlamaktadır. Ayrıca CSO kararlarını uygulamaktadır. Fon Mekanizması Başvuru ve Değerlendirme Süreci bütçesinden, Yönetim (MC) toplantıları Bilimsel çalıştay ve seminerler Kısa süreli bilimsel ziyaretler Kurslar ve araştırma konferansları Yayım için maddi destekler sağlanmaktadır. Ancak koordinasyon ve ilgili masraflar (toplantı katılım masrafları) sadece un bütçesinden karşılanırken, araştırma faaliyetlerinin bütçesi Ulusal Fonlama Kuruluşları (Türkiye de TÜBİTAK) tarafından karşılanmaktadır. Bir araştırmacının a katılımı iki şekilde mümkündür: 1) Mevcut Bir una Katılmak: Yürürlükteki mevcut 200 den fazla aksiyonu arasından araştırmacının ilgilendiği aksiyonun MoU su 1 (Memorandum of Understanding-Ortak Niyet Beyanı) çerçevesinde bir proje önerisi hazırlaması ve TÜBİTAK a projesi 2 olarak teslim etmesi şeklinde gerçekleşir. Bu başvuru ulusal kuruluşlara (Türkiye de TÜBİTAK) yıl içerisinde herhangi bir zaman yapılabilir, un bir duyuru yapması beklenmez. Başvuru için: a) web sayfasında yer alan 9 nden araştırmacının kendisiyle ilgili olan alanın üzerine tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşması ve o sayfadan da Actions seçeneğine girerek mevcut yürürlükteki aksiyonlara ulaşması gerekmektedir. b) sayfasından un MoU su indirilerek incelenir. c) I. Eğer araştırmacının aksiyonun konusu ile ilgili TÜBİTAK ta yürürlükte bir projesi yok ise; araştırmacı ilgili kapsamında TÜBİTAK a bir projesi önerir. 1 İlgili un MoU suna adresli web sayfasındaki Actions seçeneğinden kodu girilerek elde edilen aksiyon web sayfasından ulaşılabilir. 2 ile ilgili Genel Bilgiler ve proje öneri formuna: adresli web sayfamızdan ulaşılabilir. 7

8 Bunun için: - sayfasındaki Başvuru sürecinden, Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu na tıklanarak ilgili dokümanlar indirilir. - un MoU su çerçevesinde bir projesi, Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu linkinde yer alan Proje Öneri Formu ve ilgili diğer formlar doldurularak hazırlanır ve aşağıdaki adrese elden ya da posta yoluyla teslim edilir. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Tunus Cad. No: Kavaklıdere/ANKARA - projesi önerildikten sonra TÜBİTAK taki değerlendirme sürecine dahil olur. c) II. Eğer araştırmacının ilgilendiği un konusu, araştırmacının TÜBİTAK ta mevcut, yürürlükte olan bir 1001 kodlu araştırma projesi ile örtüşüyorsa; araştırmacının aynı konuda yeni bir projesi önermesine gerek yoktur. Bu durumda; - Yürütücü, mevcut 1001 kodlu projesinin yürütüldüğü TÜBİTAK Araştırma Grubuna bir dilekçe vererek mevcut projesinin ilgili un MoU su çerçevesinde projesine çevrilmesini talep eder. - Bu talep Araştırma Grubu tarafından değerlendirilir. d) Bu süreç sonucunda, projenin desteklenmesine karar verilirse (c.i) ya da projesine çevrilmesi uygun görülürse (c.ii) ve Türkiye ye tanınan 2 kişilik Yönetim (Action Management Committee-MC) üye kotası dolmamışsa proje yürütücüsü tarafımızca elektronik ortamda MC üyesi olarak atanır ve yılda 2 kez düzenlenen MC toplantılarına katılır. e) Projenin önerildiği ya da çevrildiği aksiyon henüz katılmadığımız bir aksiyon ise, projenin desteklenmesine karar verildikten sonra TÜBİTAK tarafından resmi katılım işlemleri başlatılır ve aynı zamanda proje sözleşmesi imzalanır. 2) Yeni Bir u Önerisinde Bulunmak: a) web sayfasından 3, TÜBİTAK UİDB web sayfasından ve TÜBİTAK tarafından yapılan duyurulardan, un yeni aksiyon önerileri için yılda iki kez yaptığı açık çağrı (open call) duyurusu takip edilmelidir. un ilgili web sayfasında a yeni bir aksiyon önerme koşulları, başvuru şekli ve değerlendirmelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. b) Bu çerçevede, ön başvuru için (preliminary proposals) en az 5 farklı üyesi ülkeden araştırmacılar bir araya gelerek (biri öneri sahibi-proposer, diğerleri öneri ortağı-participant) yeni bir aksiyonu önerisinde bulunmalıdır. Başvurular on-line olarak Brüksel deki Ofise yapılmaktadır. 3 un open call ile ilgili web sayfasının adresi: 8

9 c) İlk aşamayı geçen öneriler tam öneri (full proposals) olarak daha detaylı bir şekilde yine Brüksel deki Ofise sunulmaktadır. Bu aşamalarda ulusal fonlama kuruluşları (Türkiye de TÜBİTAK) devrede değildir. Ulusal kuruluşlar Ofis tarafından kabul edilen aksiyonların listesi duyurulduktan sonra devreye girmektedir. d) önerisi tarafından kabul edildikten sonra, söz konusu yeni aksiyonu önerisinde öneri ortağı konumunda olmayıp öneri sahibi (proposer) olan Türk bilim insanlarının araştırma desteği istemedikleri sürece ayrıca TÜBİTAK projesine başvurması gerekli değildir. e) Ancak yeni bir aksiyonu önerisinde öneri ortağı (participant) konumunda olan Türk bilim insanları, aksiyon kabul edildikten sonra un anılan aksiyonunun toplantılarına katılabilmek için TÜBİTAK a aksiyon çerçevesinde bir proje önerisi vermelidir. 9

10 2009 Yılında Performansı 2009 yılı içerisinde, TÜBİTAK, projelerinin desteklenmesi, larına katılım ve hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi konusunda aktif olmuştur. Bu yıllık raporda Türkiye de un durumu, larına katılımı, çeşitli ve Yönetim Komitelerinde temsili ve Türkiye de düzenlenen bilgi günleri hakkında bilgi verilmektedir yılında, Türk bilim insanları tarafından önceden katılmış olduğu ya da henüz katılmadığı aksiyonlar çerçevesinde 76 projesi TÜBİTAK a sunulmuş, TÜBİTAK Araştırma Gruplarında yürütülmekte olan 21 adet ulusal projenin ise yürütücüleri tarafından projesine dönüştürülmesi talep edilmiştir. Söz konusu 97 projeden, bilimsel değerlendirme süreci sonucunda 46 sının 2009 yılı içerisinde projesi olarak desteklenmesine karar verilmiştir. Rapor döneminde henüz değerlendirmesi tamamlanmayan projeler de bulunmaktadır yılında Türkiye 25 a katılmıştır: Tablo Yılında Katılmış Olduğu lar BMBS CMST ESSEM FA FPS ISCH ICT MPNS TUD TD0901 CM0701 ES0603 FA0801 FP0801 IS0801 MP0805 TU0902 CM FA0802 FP0802 IS0804 MP0901 CM FA0803 FP0803 MP0902 TD0802 D36 FA0807 FP0901 FP0903 D38 TOPLAM

11 Şekil 2 : Katıldığı Sayısı - 31 Aralık 2009 tarihinde, Türkiye 242 Yürürlükteki un 78 ine katılmakta idi. Tablo 3. Dahil Olduğu 2009 Yılında Yürürlükte Olan lar BMBS CMST ESSEM FA FPS ISCH ICT MPNS TUD B28 CM0601 ES0603 FA FP0601 IS0603 IC0603 IE0601 C25 B30 CM FA FP0602 IS0604 IC0702 MP0602 C26 B35 CM FA FP0701 IS MP0701 C27 BM0601 CM FA FP0801 IS MP0702 TU0601 BM0602 CM FA FP0802 MP0801 TU0701 BM0701 CM FA0803 FP0803 MP0803 TU0702 BM0703 TD0802 FA0807 FP0901 MP0805 TU0902 TD0901 D FP0903 MP0901 D MP0902 D D D D TOPLAM

12 Şekil 3: Proje Sayısı ve Yer Aldığı Sayısı - 31 Aralık 2009 tarihinde katıldığı 78 Yürürlükteki u çerçevesinde Desteklenen 107 projesi mevcuttu. Tablo 4: Projelerinin larına Dağılımı Komiteleri Projeleri ları BMBS B28, B30, B35, BM0601, BM0602, 14 BM0701, BM0703, TD0901 CMST 21 CM0601, CM0602, CM0603, CM0701, CM0802, CM0902, TD0802, D36, D38, D39, D40, D42, D43 ESSEM 7 ES0603, 637, 639, 729, 734, 735 FA 25 FA0602, FA0604, FA0605, FA0801, FA0802, FA0803, FA0807, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 872, 873, 928, 929 FPS 7 FP0601, FP0602, FP0701, FP0801, FP0802, FP0803, FP0901, FP0903 ISCH 4 IS0603, IS0604, IS0801, IS0804 ICT 4 IC0603, IC0702, 2101, 2102 MPNS 16 IE0601, MP0602, MP0701, MP0702, MP0801, MP0803, MP0805, MP0901, MP0902, 541 TUD 9 C25, C26, C27, TU0601, TU0701, TU0702, TU0902 TOPLAM

13 Şekil 4: Projelerinin larına Dağılımı 13

14 un Türkiye deki Yapısı CSO Üyeleri: - CSO Üyesi: Prof. Dr. Ömer Z. CEBECİ, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) Atatürk Bulvarı, 221, Kavaklıdere TR Ankara, Türkiye Tel: E-posta: - Ulusal Koordinatörü (CNC) : Prof. Dr. M. Arif ADLI, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) Atatürk Bulvarı, 221, Kavaklıdere TR Ankara, Türkiye Tel: E-posta: Komitelerindeki Türk Temsilcileri: Tablo 5: Komiteleri Temsilcileri Delege Uzman BMBS CMST ESSEM FA Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL, İstanbul Üniv., Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Bekir ÇETİNKAYA, Ege Üniv., Kimya Böl. Dr. İpek ERZİ, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre Enstitüsü, Dr. Özlem EKİCİ, TÜBİTAK, Dr. Dilek CANDAN, TÜBİTAK, Dr. İlknur ÖZÇELİK, TÜBİTAK, Dr. Hatice ŞENGÜL, TÜBİTAK, Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN, ODTÜ, İnşaat Müh. Böl., Prof. Dr. Aziz TEKİN, Ankara Üniv., Gıda Müh. Böl., 14

15 FPS ISCH ICT MPNS TUD Dr. Gülzade KAHVECİ, TÜBİTAK, Dr. Şükrü KAYA, TÜBİTAK, Dr. Murat AYDOS, TÜBİTAK, Prof. Dr. E. Sabri KAYALI, İstanbul Teknik Üniv., Kimya ve Metalurji Fakültesi, Dr. Zeynep OKAY DURMUŞOĞLU, TÜBİTAK, Dr. Sedat YILDIZ, Kafkas Üniv., Veterinerlik Fakültesi, Dr. Nilgül ÇETİN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Ormancılık Fakültesi, Dr. Harun YILMAZ, TÜBİTAK, Dr. Ayşe GÜNDÜZ HOŞGÖR, ODTÜ, Sosyoloji Böl., Dr. Ersin ELBAŞI, TÜBİTAK, Prof. Mehmet ŞAFAK, Hacettepe Üniv., Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Prof. Dr. Ayşe ATAÇ NYBERG, Ankara Üniv., Fizik Böl., Prof. Ekmel ÖZBAY, Bilkent Üniv., Fizik Böl., Türkiye Ofisi: - Ayşe SAYIN ÜKE, Bilimsel Programlar Uzman Yrd. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, 221, Kavaklıdere TR Ankara, Türkiye Tel : / 2780 E-posta : 15

16 Türkiye deki Etkinlikleri 2009 yılında, Türk bilim insanlarının a katılımını artırmak için önemli etkinlikler gerçekleştirildi. ile ilgili araştırmacılara bilgi sağlamak amacıyla, 5 farklı şehirde düzenlenen bilgi günlerine TÜBİTAK tarafından katılım sağlandı: - 2 Mart 2009, CMST Toplantısı, Antalya - 1 Nisan 2009, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Haziran 2009, Malatya İnönü Üniv. ve Kayseri Erciyes Üniv., Malatya ve Kayseri - 12 Kasım 2009, Fırat Üniversitesi, Elazığ Anılan bilgi günlerinde Türk bilim insanlarına bilgi sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulmuş olan kitapçıkları dağıtıldı., ilgili bilim insanlarına ayrıca TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı web sayfası aracılığıyla da tanıtıldı. Ayrıca, MPNS 10. Toplantısı da Eylül 2009 tarihlerinde İstanbul da düzenlenmiştir. Ofis, Brüksel den sağlanan bilgi Komiteleri ve Yönetim Komiteleri E-Posta listeleri aracılığıyla da dağıtıldı. 16

17 2009 Yılında Yürürlükteki lardaki Türk Katılımı ve İlgili lardaki Türk Yürütme Üyeleri Tablo 6: 2009 Yılı MC Üyeleri Adı 1 BMBS B28 Array Technologies for BSL3 and BSL4 Pathogens Prof. Erhan BISKIN Hacettepe Univ., 2 BMBS B28 Array Technologies for BSL3 and BSL4 Pathogens Dr. A. Yavuz ORAL Gebze High Technology Institute 3 BMBS B30 Neural Regeneration and Plasticity Dr. Isil KURNAZ Yeditepe Univ., Genetics and Bioengineering 4 BMBS B30 Neural Regeneration and Plasticity Prof. Nazli BASAK Bogazici Univ., Molecular Biology and Genetics 5 BMBS B35 Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO Prof. Cimen KARASU Gazi Univ., Faculty of Medicine 6 BMBS B35 Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO Prof. Nesrin KARTAL OZER (Project coordinator-mc Marmara Univ., Faculty of Medicine 7 BMBS BM0601 Advanced Methods For The Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) Prof. Nevzat GENCER Middle East Technical University, Electrical and Electronical 17

18 Adı 8 BMBS BM0601 Advanced Methods For The Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) Dr. Murat OZGOREN Ege Univ., Faculty of Medicine 9 BMBS BM0602 Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome Dr. Ferruh OZCAN Gebze High Technology Institute 10 BMBS BM0602 Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome Prof. Belma TURAN Ankara Univ., Faculty of Medicine a.edu.tr 11 BMBS BM0701 Antibiotic Transport and Efflux : New Strategies to combat bacterial resistance (ATENS) Prof. Ismail YALCIN Ankara Univ., Faculty of Pharmacy tr 12 BMBS BM0703 Cancer and Control of Genomic Integrity (CANGENIN) Dr. Kemal Sami KORKMAZ (Project coordinator-mc Ege Univ., Department of Bioengineering 13 BMBS BM0703 Cancer and Control of Genomic Integrity (CANGENIN) Dr. Mehtap KILIC EREN Adnan Menderes Univ., Science and Technology Application and Research Center 14 BMBS TD0901 Hypoxia sensing, signalling and adaptation Prof. Belma TURAN Ankara Univ., Faculty of Medicine a.edu.tr 18

19 Adı 15 TUD C25 Sustainability of Constructions: Integrated Approach to Lifetime Structural Dr. Yesim Kamile AKTUGLU (Project coordinator-mc Dokuz Eylül Univ., Architecture 16 TUD C26 Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events Dr. Sami And KILIC Bogazici Univ., Earthquake 17 TUD C27 Sustainable Development Policies for Minor Deprived Urban Communities Dr. Suha BERBEROGLU Çukurova Univ. 18 CMST CM0601 Electron Controlled Chemical Lithography (ECCL) Prof. Ahmet ORAL Sabancı Univ., Faculty of and Nature Sciences 19 CMST CM0602 Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation (ANGIOKEM) Dr. Rana SANYAL Bogazici Univ., 20 CMST CM0603 Free Radicals in Chemical Biology (CHEMBIORADICA L) Prof. Tomris OZBEN Akdeniz Univ., Faculty of Medicine 21 CMST CM0603 Free Radicals in Chemical Biology (CHEMBIORADICA L) Prof. Sait CELIK Fırat Univ., 22 CMST CM0701 Cascade Chemoenzymatic Processes New Synergies Between and Biochemistry Prof. Ayhan Sıtkı DEMİR Middle East Technical Univ., 19

20 Adı 23 CMST CM0802 European Phosphorus Sciences Network (PhoSciNet) Prof. Osman SERINDAG Cukurova Univ., 24 CMST CM0802 European Phosphorus Sciences Network (PhoSciNet) Dr. Mehmet KARAKUS Pamukkale Univ., 25 CMST CM0902 Molecular machineries for ion translocation across biomembranes Dr. Cenk SELCUKI Ege Univ., Department of Biochemistry 26 CMST CM0902 Molecular machineries for ion translocation across biomembranes Dr. Zeynep Petek CAKAR Istanbul Univ., Molecular Biology and Genetics 27 CMST TD0802 Dendrimers in Biomedical Applications Dr. Amitav SANYAL Dr. Rana Nomak SANYAL (MC Bogazici Univ., Bogazici Univ., 28 CMST D36 Molecular structureperformance relationships at the surface of functional materials Dr. Atilla CIHANER Dr. Seha TIRKES (MC Atilim Univ., Atilim Univ., 29 CMST D38 Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications Dr. Fatih ALGI Canakkale Onsekiz Mart Univ., 30 CMST D39 Metallo-Drug Design and Action Dr. Aydin TAVMAN İstanbul Univ., 31 CMST D39 Metallo-Drug Design and Action Dr. Aysegul GOLCU (Project coordinator -MC Kahramanmaras Sutcu Imam Univ., 32 CMST D39 Metallo-Drug Design and Action Dr. Seniz OZALP YAMAN (Project coordinator) Atilim Univ., 20

21 Adı 33 CMST D40 Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities Prof. Cigdem GULDUR Gazi Univ. 34 CMST D40 Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities Dr. Erkan ERTURK TUBITAK Marmara Research Center, Institute of 35 CMST D40 Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities Prof. Mehmet TUMER (Project coordinator) Kahramanmaras Sutcu Imam Univ., 36 CMST D42 Chemical Interactions Between Cultural Artefacts and Indoor Environment (EnviArt) 37 CMST D43 Colloid and Interface for Nanotechnology Prof. Mustafa ERSOZ Prof. Halil Ibrahim UNAL (MC Selçuk Univ., Gazi Univ., 38 CMST D43 Colloid and Interface for Nanotechnology Prof. Naz Zeynep ATAY (Project coordinator) Bogazici Univ., 39 ESSEM ES0603 Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL) Dr. Sevcan CELENK Uludag Univ., Biology 21

22 Adı 40 ESSEM ES0603 Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL) Dr. Talip CETER Kastamonu Univ., Biology 41 FA FA0602 Bioactive food components, mitochondrial function and health Dr. Mustafa KARHAN Akdeniz Univ., Food 42 FA FA0602 Bioactive food components, mitochondrial function and health Dr. Zeynep Banu SEYDIM Suleyman Demirel Univ., Food 43 FA FA0604 Triticea Genomics For The Advancement of Essential European Crops Dr. Hikmet BUDAK Sabancı Univ., Biology Sciences and Bioengineering 44 FA FA0604 Triticea Genomics For The Advancement of Essential European Crops Dr. Ahmet YILDIRIM Gaziosmanpaşa Univ., Faculty of Agriculture 45 FA FA0604 Triticea Genomics For The Advancement of Essential European Crops Dr. Hakan OZKAN (Project coordinator) Çukurova Univ., Faculty of Agriculture 46 FA FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants Prof. Asım KADIOGLU Karadeniz Technical Univ., Biology 22

23 Adı 47 FA FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants Prof. Ismail TURKAN Ege Univ., Department of Biology 48 FA FA0801 Critical success factors for fish larval production in European Aquaculture: a multidisciplinary network (LARVANET) Dr. O. Tufan EROLDOGAN Cukurova University 49 FA FA0802 Feed for health Prof. Murat GORGULU Cukurova Univ., Faculty of Agriculture 50 FA FA0803 Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) Prof. Aykut KENCE Middle East Technical Univ., Biology 51 FA FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems Prof. Filiz ERTUNC Ankara Univ., Faculty of Agriculture 23

24 Adı 52 FA FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems Prof. Kadriye CAGLAYAN Mustafa Kemal Univ., Faculty of Agriculture 53 FPS FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN) Dr. Yusuf SERENGIL Dr. Muhittin INAN (MC İstanbul Univ., Faculty of Forestry İstanbul Univ., Faculty of Forestry 54 FPS FP0602 Biotechnology for lignocellulose biorefineries (BIOBIO) Dr. Yalcin COPUR Düzce Univ., Faculty of Forestry 55 FPS FP0602 Biotechnology for lignocellulose biorefineries (BIOBIO) Prof. Fazilet VARDAR SUKAN (Project coordinator-mc Ege Univ., Department of Bioengineering tr 56 FPS FP0701 Post-Fire Forest Management in Southern Europe Prof. Ertugrul BILGILI Dr. Bulent SAGLAM (MC Dr. Omer KUCUK (MC substitute Karadeniz Technical Univ., Faculty of Forestry Coruh Univ. Kastamonu University r 57 FPS FP0801 Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Prof. Salih MADEN Dr. Secil AKILLI (MC Ankara Univ., Faculty of Agriculture Cankiri Karatekin Univ., Biology 24

25 Adı Europe 58 FPS FP0802 Experimental and Computational Micro- Characterisation Techniques in Wood Mechanics Dr. Ibrahim TUMEN (Project coordinator and MC Zonguldak Karaelmas University 59 FPS FP0803 Belowground carbon turnover in European forests Prof. Ibrahim ORTAS (Project coordinator and MC Dr. Sedat TUFEKCI (MC Cukurova Univ., Faculty of Agriculture Dogu Akdeniz Univ. Forestry Research Directorate 60 FPS FP0901 Analytical Techniques for Biorefineries Dr. Selim SEN (Project coordinator) Dr. Huseyin SIVRIKAYA (MC Duzce University Zonguldak Karaelmas University 61 FPS FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment Dr. Yusuf SERENGIL (Project coordinator and MC Istanbul Univ., Faculty of Forestry 62 ICT IC0603 Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST) Dr. Ozlem AYDIN CIVI Dr. Lale ALATAN (MC Middle East Technical University, Electrical and Electronical Middle East Technical University, Electrical and Electronical 25

ULUSLARARASI FIRSATLAR

ULUSLARARASI FIRSATLAR ULUSLARARASI FIRSATLAR Đkili ve Çok Taraflı Đşbirliği Programları Ayşe SAYIN ÜKE Bilimsel Programlar Uzmanı 24 Mart 2011 Uluslararası Đşbirlikleri Đkili Đşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle

Detaylı

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları ULUSLARARASI FIRSATLAR İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları Uluslararası İşbirlikleri İkili İşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde devam

Detaylı

ULUSLARARASI FIRSATLAR. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları

ULUSLARARASI FIRSATLAR. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları ULUSLARARASI FIRSATLAR İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası İşbirlikleri Ortak Araştırma Projeleri Ortak Bilimsel Toplantılar Uzman Değişimleri Çalışma

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31 İçindekiler SUNUM..... 4 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 5 1.1. Bütçe Giderleri 5 1.2. Bütçe Gelirleri.

Detaylı

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu 28 Mayıs 2013, Erciyes Üniversitesi Ezgi BENER, UİDB Sunum İçeriği Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 2013 ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mart 2014 B C İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 GİRİŞ 7 ODTÜ DE ARAŞTIRMA YÖNETİM SİSTEMİ: KURUMSAL DESTEK MEKANİZMALARI 7 ARAŞTIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Şubat 2015 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 2 1.1 Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi... 2 1.2 Burs Duyuruları ve Seçim Süreci... 3 2 JEAN

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 15 Aralık 2009 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 95 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N

T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K 2 0 1 1 S A Y I : 1 0 9 Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. M

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...5

Detaylı

B Ü L T E N A R A L I K 2 0 0 9 S A Y I : 9 6

B Ü L T E N A R A L I K 2 0 0 9 S A Y I : 9 6 T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A R A L I K 2 0 0 9 S A Y I : 9 6 Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz.

Detaylı

TÜBA AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ 2006-2012

TÜBA AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ 2006-2012 TÜBA AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ 2006-2012 TÜBA AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ 2006-2012 TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi (2006-2012) Açık Ders Malzemeleri Nedir? Üniversite Açık Ders Malzemeleri (ADM)

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER 4-32 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI HAZİRAN 2011 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı 2009 2011 II. BASKI ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul Ocak - 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları...4-6 C- İdareye İlişkin

Detaylı