ULUSLARARASI BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK İNTERNET İN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE KULLANIM DURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK İNTERNET İN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE KULLANIM DURUMU"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: , ELAZIĞ-2004 ULUSLARARASI BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK İNTERNET İN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE KULLANIM DURUMU As a International Marketing Tool Internet s Rate of Users and Importance for (A) Group Travel Agencies M. Emin AKKILIÇ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ, Özet İnternet; çağımızda hızla gelişen, pek çok amaçla milyonlarca insanın katıldığı ve bilgisayarlar arası çok yönlü bilgi transferini gerçekleştirildiği bir iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. İnternet, mal ve hizmetleri uluslar arası arenada pazarlamak isteyen işletmelere büyük fırsatlar sunması yanı sıra kültürel, yasal, sosyal, güvenlik gibi dezavantajları da beraberinde getirmektedir yılında yapılan bu çalışmada; Antalya da faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acentelerinin %53,8 i internet üzerinde hiç satış yapmadıkları, diğerlerinin ise çeşitli oranlarda internet üzerinden satış yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, çalışmada farklı amaçlarla (Rezervasyon, Operasyon, Muhasebe ve Ödeme) bilgisayarlardan faydalanan acentelerin oranları tespit edildi. Anahtar Kelimeler: İnternet, Acente, Fayda Abstract Internet which is known as an computer network which provides information flow among computers is used by millions of people and widespread these days. While Internet provides numerous opportunities for enterprises, it also offers disadvantages such as cultural, law, social, and security. This study was carried out in 2001, 53,8% of (A) group travel agencies in Antalya don t any sell over internet, the others sell at different rates over internet. Besides, in this study was determined benefit from computer for different goals such as Rezervasion, Operational, Accounting, and Payment Key Words: Internet, Agency, Benefit

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) 1.GİRİŞ Dünya ekonomisinde yaşanan globalleşme neticesinde, günümüzde bir çok işletmeler için yeni pazar fırsatları ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeler içerisinde yer alanların performanslarını en iyi şekilde ortaya koyma zorunluluğu doğmaktadır. Bu nedenle, geleneksel ticari stratejiler ve taktiklerden ayrı olarak; yerel, bölgesel ve global zeminlerde daha etkili bir şekilde rekabet etmek için yeni alternatifler aranmaktadır. Bilgi alanındaki gelişmeler, dijital telefon ağları, interaktif kablolu televizyon, ferdi kompütür, on-line hizmetleri ve son olarak da internetteki ilerlemeler çözüm yollarındaki alternatifler olarak sayılabilir. Teknolojik alanda yaşanan bu gelişmeler işletmelerin yapısında kaçınılmaz değişiklikler yapmıştır 1. İnternet; çağımızda hızla gelişen, neredeyse günlük yaşantımızın her kademesinde karşı karşıya kaldığımız ve çok yönlü bilgi aktarımı sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. İnternet genel anlamıyla dünyada pek çok amaçla milyonlarca kişi ve örgütlerin katıldığı bilgisayarlar arası bilgi transferini gerçekleştiren bilgi ağı olarak tanımlanmaktadır 2. İnternet ilk olarak 1960 larda A.B.D. de savunma bakanlığı tarafından askeri amaçlı olarak kurulmuş ve ARPANET (Advanced Research Projects Auohority Net) adı verilen bu proje, ülke savunması alanında birimler arasındaki bağlantılar, bilgisayarlar aracılığıyla koordineli bir biçimde sağlamak amacını taşımıştır 3. İnternetin ticari amaçla, 1991 yılında İsviçre de world wide web (www) geliştirilmesi ve ticari internet kambiyo sisteminin kurulmasıyla gerçekleşmiştir. İnternet, diğer kitle iletişim araçları olan radyo, televizyon ve kablolu televizyona göre daha hızlı bir yayılma ve gelişme göstermiştir 4. Günümüzde, dünya çapında internetten yararlananların sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber 400 milyon civarında bir kullanıcı kitlesi bulunmakta ve her ay yaklaşık %10 luk bir büyüme göstermektedir 5. İnternetin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte sağladığı faydaların yanı sıra, çeşitli dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Öncelikli olarak internetin sağlamış olduğu faydalar ele alındığında; internet gerek aracı seyahat kuruluşlarına ve gerekse 1 Pallab Paul, Marketing on the Internet ; Journal of Marketing, Vol:13, No:4, 1996, s İbrahim Birkan, Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerindeki Etkileri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl:9, s Craig S. Breitenbach, Doris C. Van Doren, Value added marketing in the Digital Domain ; Enhancing the Utility of the Internet, Journal of Consumer Marketing, Vol: 15, No: 6, 1999, s D. Tapscott, Dijital Ekonomi, (Çev: Ece Koç, Koç Sistemleri Yayınları, No:15, İstanbul, 1988, s.21) 5 Mustafa Gülmez, İnternet Yoluyla Uluslar arası Pazarlamada Karşılaşılan Temel Problemler ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası, Yıl:16, Sayı:2002-3, s

3 Uluslararası Bir Pazarlama Aracı tüketicilere zaman ve yer faydası sağlamaktadır. İnternetin zaman ve yer sınırlarını ortadan kaldırdığından dolayı, internet üzerinden tanıtım ve satış yapmakta olan bir işletme yılın 365 günü ve günün 24 saatinde tüm internet kullanıcılarına hizmet sunabilmektedir. İşletmeler, mevcut ve potansiyel müşterilere satış elemanının sunduğu hizmetleri aynı kalitede, daha hızlı ve daha ucuz sunabilmektedir 6. Siparişten ödemeye kadar olan tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, karşılaşılan maliyetlerin çoğu ortadan kalkmakta ve satış maliyetlerini daha da aşağıya çekmektedir. İnternet, bütün pazarlamacıların aynı anda görebileceği ve izleyebileceği bir ortam olduğundan fırsat eşitliği sağlamaktadır. Geleneksel pazarlamada karşılaşılan doğal engeller bu ortamda kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. İşletmenin yapısı, büyüklüğü, ahlaki geçmişi, yöneticilerin nitelikleri, cinsiyeti ve benzeri konuların fazla bir önemi bulunmamaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu anlamda yaşadığı sorunlar kendiliğinden ortadan kalkmaktadır 7. İnternet kullanıcıları herhangi bir web sitesini ziyaret ederek, ürünler, hizmetler ya da kişilere ilişkin her türlü bilgiyi doğrudan yetkililerden elde etme şansına sahiptirler. İnternet, yukarıda bahsedildiği gibi firmalara yönelik dünya çapında potansiyel pazarlar oluşturduğu için; bu uluslararası unsur, çeşitli yeni fırsatlar ile birlikte bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar; kültürel, yasal ve sosyal engellerdir. İnternet üzerinden pazarlama yapılacağı zaman ülke sınırları dışındaki ülkelerin dil, renk, imaj gibi farklı kültürlere sahip olunabileceği unutulmaması gerekir. Örneğin, ulusal sınırlar dışındaki renkler bir takım sembolik anlam ve değerlere sahiptir. A.B.D. de birinciler mavi kurdele veya şeritle ödüllenirken, İngiltere de birinci olanlar ise kırmızı kurdele ile ödüllenirler. Avrupa ve A.B.D. de siyah renk matemi, yası ve üzüntüyü simgelerken, uzak doğuda özellikle de Çin de matem ve yas beyaz renkle ifade edilmektedir 8. İnternette görülen dezavantajların başında güvenlik sorunu gelmektedir. İnternetin esasında serbest iletişim kurulması gerçeği yattığından, genelde daha az güvenlidir. Ancak pazarlama amacıyla kullanıldıkça ya da kullananların sayısı arttıkça daha fazla 6 Shikar Ghosh, To Assess the Risk and Opportunuties, You Need to Know What s Possible, Harvard Business Review, March-April, 1988, s İbrahim Kırçova, İnternette Pazarlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999, s Fred Palumbo, Paul Herbig, International Marketing Tool: The Internet, Industrial Management&Data Systems, 1998/6, s

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) güvenlik konusuna önem verilmeye başlanmış ve yeni güvenlik programlarının geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır. İnternette güvenlik konusu daha çok finansal işlemlere ilişkindir. Mesela, kredi kartlarıyla yapılacak alış-verişlerin güvenirliliği hala tartışılan bir konudur. Ancak, teknolojinin artmasıyla birlikte gelişen şifreleme sistemleriyle internet üzerinden alışveriş daha güvenilir olabilecektir 9. İnternet yoluyla pazarlamanın en büyük dezavantajlarından biri de mevcut dağıtım kanalına zarar verme endişesini beraberinde getirmesidir 10. Bu endişelerin başında, aracı kuruluşların sundukları hizmetler karşılığında aldıkları komisyon ücretlerinde bir azalmanın olabileceği düşüncesi gelmektedir. İnternet, e-posta ve faks gibi iletişim araçlarının yaygınlığı A.B.D. de çok fazladır. Batı Avrupa da dahil diğer ülkelerdeki iletişim ve haberleşme hizmet ve imkanları A.B.D. deki gibi aynı standartlara sahip değildir. Bu nedenle sınır ötesi ülkelerle iletişim kurmak veya iş yapmak isteyen firmaların ABD ile aynı iletişim standartlarına sahip olması gerekmektedir. Bu durum internet üzerinden globalleşmede bir takım engelleri ortaya çıkarmaktadır 11. İnternette yaşanan problemlerden bir tanesi de tüketicilerin aldatılma endişeleri taşımalarıdır. Örneğin, kişiler özel bilgilerini; adreslerini, telefon numaralarını, kredi kartı numaraları gibi bilgileri vermektedirler. Ayrıca ürünler satın alınmadan önce ödemelerin yapılması ve garanti hizmetleri gibi konularda da tüketicileri endişelenmektedirler 12. ÖNEMİ 2. İNTERNET İN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTELERİ AÇISINDAN İnternetin sağlamış olduğu bazı faydalarla birlikte çeşitli dezavantajları da beraberinde getirdiği ortadır. Ancak, İnternetin, haftanın yedi günü ve günün de yirmi dört saatinde ulaşılabilirlik özelliğine sahip olması, görsellik fonksiyonunu taşıması, taraflar arasında aracısız yani doğrudan iletişimim imkanının sunması, veri tabanlarına sahip olması ve tüketicilere ilişkin detaylı bilgilerin kolay bir şekilde elde etme imkanını sağlaması gibi özelliklerinden dolayı her sektörde olduğu gibi (A) grubu seyahat acenteleri açısından da büyük önem arzetmektedir. 9 Palumbo, Herbig, a.g.e., s T. Vasudavan,T, Craig Standing, The Impact of the Internet on The Role of Travel Consultans, Participation&Empowerment: An International Journal, Vol:7, No:8, 1988, s Gülmez, a.g.e., s C. Richard Baker, An Analysis of Fraud on The Internet, Internet Research; Electronic Networking Applications and Policy, Vol:9, No:5, 1999, s

5 Uluslararası Bir Pazarlama Aracı Turizm işletmelerinin, özellikle aracı seyahat kuruluşları internet aracılığıyla hedef kitlelerle kolayca iletişim kurabilmeleri, gereksinim duydukları kaynaklara ucuz ve rahat bir şekilde erişebilmeleri, ürün ve hizmet alış-verişi yapabilmeleri; internetin etkinliğini ve kullanımını arttırmaktadır. İnternetin her gün değişik alanlarda kullanıma girmesi, önemini sürekli bir şekilde daha da artmaktadır. İnternetin iş hayatında kullanılan geleneksel işlemlerde ve yöntemlerde alışılmamış bir şekilde değişiklikler ve kolaylıklar sağlaması, daha fazla kullanılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır 13. İnternet, tüketiciler açısından ele alındığında ise, günün her saatinde gereksinim duyulan her türlü bilginin elde edilmesi imkanını sağlamaktadır. Müşteriler daha az bir çabayla ilgili konularda istedikleri bilgi çok kolay elde edebilmektedirler. Özellikle dünyanın en zengin kütüphanelerindeki bilgi ve verilere kolayca erişilebildiği ve ihtiyaç duyulan güncel bilgileri (kültürel, sportif, siyasi vb) rahatlıkla elde edebilme imkanı sağlamaktadır. (A) grubu seyahat acenteleri, internetin gelişmesiyle birlikte özellikle sundukları hizmetler karşılığında aldıkları ücretlerde bir azalma olsa da farklı hizmetlere yönelerek maddi kayıplarını telafi edebilirler. Aracı seyahat kuruluşları tüketiciler açısından bir marka görevi üstlenmektedirler. Tüketiciler çeşitli hizmetlere internet üzerinden ulaşabilselerde, aracı seyahat kuruluşlarına olan ihtiyaç her zaman var olacaktır. Dolayısıyla (A) grubu seyahat acenteleri, yaşanan yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için internetten faydalanmaları ya da kendilerine ait web sitelerini açmaları önemli olmaları ile birliktegün geçtikçe de interneti kullanan aracı seyahat kuruluşlarının sayısı artacaktır. 3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Günümüzde, en hızlı gelişen ve ülkelerin adeta bacasız sanayisi olarak adlandırılan önemli hizmet sektörlerinden bir tanesi de turizmdir. Turizm faaliyetleri, çeşitli turizm işletmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu işletmelerin başında aracı seyahat kuruluşları olarak adlandırdığımız tur operatörleri ve seyahat acenteleri gelmektedir. Çünkü turistik mal ve hizmetlerin satışının büyük bir kısmı söz konusu bu aracı kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Ancak, internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla, geleneksel olarak aracı kuruluşların yaptıkları faaliyetlerde yeni bazı 13 Hasan Ekinci, İşletmelerin Halkla İlişkilerinde İnternetin Önemi, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı, 2004 (Temmuz-Ağustos 2000), s

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) farklılıklar yaşanmaktadır. İnternet, uluslararası pazarlarda sesini duyurabilmek, rekabette avantaj sağlayabilmek için başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere bir çok işletmeye önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, internetten faydalanabilmek için gerek bilgi ve gerekse altyapı açısından hazırlanamayan işletmeler için bu fırsatlar dezavantajlara dönüşebilir. Bu noktadan hareketle; internetin yaygın olarak kullanılmasıyla oluşan faydaların teorik zeminde ortaya konulmasıyla birlikte, internetin kullanılmasıyla ortaya çıkan problemlerin ya da dezavantajların açıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu çalışmada A(Grubu) seyahat acentelerin hangi alanlarda ve ne oranda internetten faydalandıkları ortaya konulacaktır. Araştırma, Antalya da faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acentelerin tümünde yapılması düşünülmüş, ancak araştırma sonunda toplam 311 işletmenin 104 ünde yapılabilmiştir (araştırma, işletmelerin bir kısmının kapanmış olması ve diğerlerinin ise cevap vermek istememelerinden dolayı toplam 104 ünde yapılabilmiştir). Araştırmanın Yöntemi Çalışmada tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Bilindiği gibi tanımlayıcı araştırma modelleri, araştırma problemini oluşturan değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisine girmeksizin, bu değişkenlerle ilgili doğru tanımlar yapılmasını amaçlar 14. Bu noktadan hareketle, Antalya da faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acentelerinin faaliyete başladıkları yıllar itibari ile çeşitli amaçlarla internetten faydalanma oranları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, konuya ilişkin ikincil kaynaklar taranarak, konunun kuramsal yapısı ortaya konulmuştur. Birincil verilerin elde edilmesinde ise; anket metotlarından biri olan yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmeleri, SPSS for windows paket programındaki varyans analizi tekniği kullanılarak yapılmıştır. Varyans analizi, ikiden çok ortalama arasındaki farkların anlamlığını test etmede kullanılan bir analiz şeklidir David J. Luck, Ronald S. Rubin, Marketing Research, Seventh Ed., Prentice Hall Inc., Englewood Clifts, NJ, 1987, s (Alıntı: Cemal Yükselen, Pazarlama Araştırmaları, Detay Yayınclık, Ankara, 2000, s. 50) 15 Mustafa Ergün, Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları, Ocak Yayınları, Ankara, 1995, s

7 Araştırmanın Varsayımları ve Hipotezleri Uluslararası Bir Pazarlama Aracı Günümüzde, internetin artık önemli bir pazarlama aracı olduğu ve kullanan aracı kuruluşlara rekabet ortamında üstünlük sağlayabileceği varsayılmıştır. İşletmelerin dinamik bir yapıya sahip oldukları, yaşanan yenilekleri benimseyecekleri ve gün geçtikçe çeşitli amaçlarla internetten faydalananların sayısının artacağı varsayılmıştır. Araştırmanın hipotezleri ise; birincisi, işletmeler arasında faaliyete başladıkları yıl itibariyle internet üzerinden yaptıkları satış oranları açısından bir farkın olmadığı; ikincisi, işletmelerin, farklı amaçlarla bilgisayarlardan büyük oranda faydalandıkları düşüncesi ileri sürülmüştür. 4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI Antalya da faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acenteleriyle yapılan anket çalışması sonucu çeşitli veriler elde edilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak elde edilen veriler; acentelerin internet aracılığıyla yaptıkları satışların, toplam satışlar içerisindieki oranı ile ilgili verilerin değerlendirmeleri çizelge 4.1 de yapılmıştır. Acentelerin farklı amaçlar için bilgisayarlardan faydalanma oranlarına ilişkin verilerin değerlendirilmesi ise çizelge 4.2 de yapılmıştır. Çizelge 4.1: Seyahat Acentelerinin faaliyete başladığı yıl itibariyle internet üzerinden yaptıkları satışların toplam satışlar içerisindeki oranının belirlenmesi Acentelerin faaliyete başladıkları yıl n % n % n % n % n % TOPLAM 1985 kadar arası arası ve sonrası TOPLAM (X 2 :8.94 p:0.708 sd:12) (1: İnternet üzerinden hiç satış yapılmamaktadır 2: İnternet üzerinden %1-5 oranında satış yapılmaktadır 3: İnternet üzerinden %6-10 oranında satış yapılmaktadır 4: İnternet üzerinden %11-20 oranında satış yapılmaktadır 5: İnternet üzerinden %21 den daha fazla satış yapılmaktadır.) Ho : Seyahat Acenteleri arasında internet üzerinden yaptıkları satış açısından anlamlı bir fark yoktur. Hı : Seyahat Acenteleri arasında internet üzerinden yaptıkları satış açısından anlamlı bir fark vardır. oranları oranları Yapılan istatistiki test sonucu, faaliyetle başladıkları yıllar itibariyle seyahat 153

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) acenteleri arasında internet üzerinden yaptıkları satış oranları açısından anlamlı bir fark çıkmamıştır (p>0,05). Anket uygulaması yapılan toplam 104 işletmeden 56 (%53.8) sı internet üzerinden satış yapmadıkları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden %1-5 oranında satış yapan acentelerin sayısı 29(%27.9), %6-10 oranında satış yapan acentelerin sayısı 8(%7.7), %11-20 oranında satış yapan acentelerin sayısı 6(%5.8) ve %21 den daha fazla oranda satış yapan acentelerin sayısı 5(%4.8) olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar irdelendiğinde; acentelerin internet üzerinden hiç satış yapmama oranı %53.8 gibi yüksek bir değer ortaya çıkmıştır. Ancak bu oranın yüksek çıkması, sadece acentelerin eksik alt yapılarından kaynaklanan problemlerden ziyade, hitap ettikleri pazarların alt yapılarındaki eksikliklerden kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Antalya da faaliyet gösteren acentelerin rezervasyon, operasyon, muhasebe ve ödeme işlemlerinde, bilgisayarlardan faydalanma oranlarının tespiti amacıyla elde edilen verilerin değerlendirilmesi çizelge 4.2de yapılmıştır. Çizelge 4.2: Seyahat Acentelerinin çeşitli amaçlarla bilgisayarlardan faydalanma oranlarının belirlenmesi İşletmelerin Rezervasyon Operasyon Muhasebe Ödeme faaliyete başladığı yıl n % n % n % n % n % n % n % n % 1985 kadar arası arası 1996 ve sonrası TOPLAM (1: Bilgisayardan faydalanılmamaktadır ; 2: Bilgisayar faydalanılmaktadır) Seyahat acentelerinin çeşitli amaçlarla bilgisayarlardan faydalanma oranlarına ilişkin veriler irdelendiğinde; anket uygulaması yapılan toplam 104 seyahat acentesinin 68 (%65.4) i rezervasyon işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalandıkları tespit edilmiştir. Rezervasyon işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanmayan seyahat acenteleri ise 36(%34.6) olarak belirlendi. Operasyon faaliyetleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acente sayısı 65 (%62.5) iken, faydalanmayan acente sayısı ise 39 (%37.5) olarak belirlendi. Muhasebe işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acente sayısı 66 (%63.5) iken, faydalanmayan acente sayısı ise 38 (%36.5) olarak tespit edildi. Ödeme işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acente sayısı 23 (%22.1) iken, faydalanmayan acente sayısı ise 81 (%77.9)) olarak tespit edildi. 154

9 Uluslararası Bir Pazarlama Aracı Seyahat acentelerinin, rezervasyon, operasyon ve muhasebe işlemleri açısından bilgisayarların faydalananları oranı sırasıyla %65.4, %62.5 ve %63.4 şeklinde tespit edilmiştir. Antalya da faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acentelerinin çoğunun farklı amaçlarla bilgisayarlardan faydalandıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarlar aracılığıyla ödeme yapma ya da kabul etme işlemleri açısından daha fazla alt yapı ve teknik donanıma gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, bilgisayarlardan faydalanma açısından diğer işlemlere göre ödeme işlemleri daha az oranda (%22.1) seyahat acenteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, az sayıda seyahat acentesinin ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi, daha çok çalıştıkları pazarlara ait alt yapı ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklandığı şeklinde gözlemlenmiştir. 5.SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, farklı alanlarda bir çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Mal, hizmet ya da fikir üreten işletmeler, oluşan bu değişimlere ayak uydurabilmeleri ve yaşanan yoğun rekabet ortamında varlıklarını idame ettirebilmeleri için tüm gelişmeleri yakından izleme ve uygulama zorunda oldukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İnternette pazarlama özellikle yer ve zaman sınırlarının aşıldığı, müşterilerin alış veriş ile ilgili olarak her türlü sınırsız bilgiye kolaylıkla ulaşabildikleri ve taraflar arasında çok kolay bir şekilde iletişim kurabildikleri bir ortamdır. İnternetin gelişmesiyle birlikte sağlanan avantajların yanı sıra bazı dezavantajlar da beraberinde ortaya çıkmıştır. Bu dezavantajlar; güvenlik, satış sonrası hizmetlerin yanı sıra aracı kuruluşların geleceğin ilişkin endişelerin ve belirsizliğin devam etmesidir. Antalya da faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acenteleri ile yapılan anket çalışmasıyla elde edilen verilerin irdelenmesi; araştırma sonunda cevap alınabilen toplam 104 işletmenin 56(%53.8) sı internet üzerinden hiç satış yapmadıkları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden %1-5 oranında satış yapan acentelerin sayısı 29(%27.9), %6-10 oranında satış yapan acentelerin sayısı 8(%7.7), %11-20 oranında satış yapan acentelerin sayısı 6(%5.8) ve %21 den daha fazla oranda satış yapan acentelerin sayısı 5(%4.8) olarak tespit edilmiştir. Seyahat acentelerin çeşitli amaçlarla bilgisayarlardan faydalanma oranlarına ilişkin elde edilen veriler irdenlenmesi sonucu; anket uygulaması yapılan toplam 104 seyahat acentesinin 68 (%65.4) i rezervasyon işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalandıkları tespit edilmiştir. Rezervasyon işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanmayan seyahat acenteleri ise 36(%34.6) olarak belirlendi. Operasyon faaliyetleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acente sayısı 65 (%62.5) iken, faydalanmayan acente sayısı ise 39 (%37.5) olarak belirlendi. Muhasebe işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acente sayısı 66 (%63.5) iken, faydalanmayan acente sayısı ise 38 (%36.5) olarak tespit edildi. 155

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) Ödeme işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acente sayısı 23 (%22.1) iken, faydalanmayan acente sayısı ise 81 (%77.9)) olarak tespit edildi. İnternet yoluyla gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlama faaliyetlerinde bulunulacak firmaların, örgüt yapısını ve satış gücünü internet ortamına göre yendin gözden geçirmeli ve bunlara ilişkin birtakım strateji ve taktikler geliştirmelidirler. Ayrıca, çalışma süresince edinilen deneyimler sonucu; teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi, özellikle tüketicilerin korunmasına ilişkin olarak, konunun teknik boyutu yanı sıra hukuki açıdan da araştırılması ve bilimsel olarak çözüm yollarının ortaya konulmasının önemli bir çalışma konusu olacağı kanısındayım. KAYNAKLAR BAKER,C.R., An Analysis of Fraud on The Internet, Internet Research; Electronic Networking Applications and Policy, Vol:9, No:5, BİRKAN, İ., Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmelerin Turizm Pazarlaması Üzerindeki Etkileri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl:9. CRAIG, S. BREİTENBACH, D. VAN DOREN, C., Value added marketing in the Digital Domain ; Enhancing the Utility of the Internet, Journal of Consumer Marketing, Vol: 15, No: 6, EKİNCİ, H., İşletmelerin Halkla İlişkilerinde İnternetin Önemi, Pazarlama Dünyası, Yıl:14, Sayı, 2004 (Temmuz-Ağustos 2000). ERGÜN, M., Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları, Ocak Yayınları, Ankara, GHOSH, S., To Assess the Risk and Opportunuties, You Need to Know What s Possible, Harvard Business Review, March-April, GÜLMEZ, M., İnternet Yoluyla Uluslar arası Pazarlamada Karşılaşılan Temel Problemler ve Çözüm Önerileri, Pazarlama Dünyası, Yıl:16, Sayı: KIRÇOVA,İ., İnternette Pazarlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, LUCK, D.J., RUBİN, R.S., Marketing Research, Seventh Ed., Prentice Hall Inc., Englewood Clifts, NJ, 1987 (Alıntı: Cemal Yükselen, Pazarlama Araştırmaları, Detay Yayınclık, Ankara, 2000) PALUMBO, F., HERBİG, P., International Marketing Tool: The Internet, Industrial Management&Data Systems, 1998/6. PAUL, P., Marketing on the Internet ; Journal of Marketing, Vol:13, No:4, TAPSCOTT, D., Dijital Ekonomi, (Çev: Ece Koç, Koç Sistemleri Yayınları, No:15, İstanbul, 1988) VASUDAVAN,T. STANDİNG, C., The Impact of the Internet on The Role of Travel Consultans, Participation&Empowerment: An International Journal, Vol:7, No:8,

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Doç.Dr. Yaşar SARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Hizmet üretimi ve işletmeler arası bilgi paylaşımı temelinde çalışan turizm işletmeleri, karlılıklarını, verimliliklerini,

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

E- İKY / E- HRM (II)

E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERDE KULLANIMI Dünyadaki küreselleşme eğilimlerinin yaygınlaşması

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Tahmine Dayalı Analitik Tahmine Dayalı Analitik bugünün koşulları ve gelecek aktivitelerden

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın.

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi Dava Yönetİm Paketİ Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Elektronik Ticaret Ders No : 0690160080 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü /Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü /Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü /Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Elektronik Ticaret Dersin Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS Kredisi UTP01

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd Doç. Dr. Mısra

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k.

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. BİZ KİMİZ? Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. Tur operatörü, seyahat acentesi ve konsolidatörlerle (uçuş

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

4P den 7P ye GEÇİŞ YAKUP BAROUH M.A.

4P den 7P ye GEÇİŞ YAKUP BAROUH M.A. 4P den 7P ye GEÇİŞ 4 P 7P 1. Ürün (Product) 2. Fiyat (Price) 3. Tutundurma (Promotion) 4. Dağıtım (Place) Teknoloji gelişti, alışkanlıklar değişti. Geçmişte bir ürünü üreten 1-2 marka varken şimdi onlarca

Detaylı

Türkiye de İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler. Türkiye de ve Dünyada Mobil Ödemeler. Mobil Ödemelerde Global Trendler

Türkiye de İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler. Türkiye de ve Dünyada Mobil Ödemeler. Mobil Ödemelerde Global Trendler 01 Türkiye de İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler 05 Türkiye de ve Dünyada Mobil Ödemeler 08 Mobil Ödemelerde Global Trendler TÜRKİYE DE İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI Kredi Kartı Sayısı Sahipliği 1, 2016

Detaylı

GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ CEYHUN ALTIOK

GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ CEYHUN ALTIOK GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ CEYHUN ALTIOK Tüm içerik ve başlıklar yayıncının izni ve haberi olmadan kopyalanamaz, yayınlanamaz. 2015 ISBN 978-605-030-141-0 Kapak Tasarımı : Tarık

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim

Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim Elektronik Yayıncılık ve Bilimsel İletişim Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Elektronik yayıncılık nedir? Tarihsel gelişim Elektronik yayıncılığın avantajları ve dezavantajları Elektronik yayın

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd Doç. Dr. Mısra

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı