PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI"

Transkript

1 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında kadının durumu nasıldır? A)Kadın baş tacı edilirdi B)Kadın hak ve özgürlüklerine karşı çıkılırdı C)Kız çocukları utanç vesilesi olup diri diri gömülür,kadına eşya gözüyle bakılırdı D)Kadın anneliği dolayısıyla kutsal sayılırdı 3) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda sosyal sınıflardan biri değildir? A)Hürler B)Kâhinler C)Köleler D)Mevali 4) Muallakât-ı Seb`a nedir? A) Bir şehir adı B )Hz Muhammed in yakınları için kullanılan bir ifade C) Cahiliye devrinde meşhur Arap şairlerinin beğenilen şiirlerinden Kâbe duvarına asılan 7 meşhur kaside D)Bir kabile adı 9) Hz Peygamberin anne ve babasının isimleri nelerdir? A)Amine -Ebû Talib B)Hatice-Abdullah C)Amine -Abdullah D)Hatice- Ebû Talib 10) İslamiyet ten önce Arap yarımadasında putperestler dışında, Hz İbrahim (AS)'in dinine inanan insanlar vardı. Allah ın birliği(tevhid) inancına sahip, bu kişilere ne ad verilir? A)Haşimîler B)İsmailîler C)Hanifler D)Kureyşliler 11) Hz Peygamberin babası doğumundan ne kadar süre önce vefat etmiştir? A)1 ay B)2 ay C)3 ay D)5 ay 12) Hz Peygamber ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? A)570-Mekke B)571-Mekke C)610-Medine D)570-Medine 5) Kâbe-i Muazzama hangi şehirdedir? A)Medine B)Kudüs C)Mekke D)Cidde 6) Kâbe hangi peygamber zamanında inşa edilmiştir? A)Yakup (AS) B)İsa(AS) C)Yusuf(AS) D)İbrahim(AS) 7) Aşağıdakilerden hangisi Kâbe ile ilgili görevlerden biri değildir? A)Hicâbe B)Sikâye C)Rifâde D)Ziyaret 8) Hz Peygamber hangi kabileye mensuptur? A)Muttaliboğulları B)Haşimoğulları C)Hazrec D)Gatafan 13) Hz Peygambere Muhammed ismini kim koymuştur? A)Annesi B)Babası C)Amcası D)Dedesi 14) Hz Peygamber zamanında yeni doğan çocuklar niçin süt anneye verilirdi? A)Anne emzirmek zorunda olmadığı için B)Aileye büyük yük olduğu için C) hava değişimi ve sağlam bir dil öğrenimi için D)Hiçbiri 15) Hz Peygambere neden El-Emin denilmiştir? A)Güvenilir olduğu için B)Genç olduğu için C)Ticaretle uğraştığı için D)Haşimoğullarına mensup olduğu için 16) Hılful-Fudûl nedir? A)Şairlerin şiir okuduğu yer B)Bir panayır adı C)Mekke de bir bölge adı D)Erdemliler birliği

2 17) Hz Muhammed in (SAV) çocuk yaşta iken son peygamber olduğu hangi yolculukta ve kim tarafından bilinmiştir? A)Habeşistan-Necaşi B)Medine-Yahudiler C)Şam-Rahip Bahira D)Yemen-Ebû Talip 18) Hz Peygamber ilk evliliğini kaç yaşında kiminle yapmıştır? A)20-Hz Aişe B)25-Hz Hatice C)22-Zeyneb binti Cahş D)24-Sevde 19) Hz Peygamberin Hz Hatice den (Kız-Erkek) kaç çocuğu dünyaya gelmiştir? A)3 kız, 3 erkek B)2 kız, 4 erkek C)5 kız, 1 erkek D)4 kız, 2 erkek 20) Kabe Hakemliği hadisesinde hangi hususta hakemlik istenmiştir? ATicari heyetlerin karşılanması B)Hacer-i Esved in yerine konulması C)Kabe ile ilgili görevleri üstlenme D)Kâbe nin onarımı ve etrafının düzenlenmesi 2.DÜZEY 1) Hz Peygamber e peygamberlik ne zaman ve nerede gelmiştir? A)M. 610-Sevr Mağarası B)M. 622-Hira Mağarası C)M. 610-Hira Mağarası D)M. 632-Mekke 4) Hz Peygamber e inen ilk ayetler hangi Sûre ye aittir? A) Fatiha B) Bakara C) Alak D) Fil 5) Fetret-i Vahiy ne demektir? A) İlk vahiy B) Vahyin kesintiye uğraması C) Vahyin geldiği yer D) Vahiy meleği 6) Hz Peygamber i İslam ı tebliğ etmekle yükümlü kılan ilk ayetler hangi Sûre nin ayetleridir? A) Kalem (1-3) B) Bakara (1-5) C) Müddessir (1-5) D) Alak (1-5) 7) İslam da ilk şehit olan Müslüman Hanım kimdir? A) Hz Hatice B) Hz Fatıma C) Hz Sümeyye D) Hz Aişe 8) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara işkence eden büyük zalimlerden değildir? A)Ebû Leheb B)Ebû Talip C)Ebû Cehil D)Umeyye bin Halef 2) Hz Peygamber e ilk vahiy geldiğinde çok korkmuş ve Hz Hatice nin yanına gelmiş, Hz Hatice de O nu bir takım sözlerle teselli etmiştir. Hz Hatice nin söyledikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Gece sabahlara kadar Allah a ibadet edersin. B) Sen akrabalarını gözetirsin C) Muhtaçlara yardım edersin D) Zayıf da olsa haklıların yanında olursun 3) Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamber e ilk inananlardan değildir? A) Hz Ebû Bekir B) Hz Hatice C) Hz Ali D) Hz Ömer 9) Hz Peygamber e inanmak istemeyen müşrikler O na ne gibi itirazlarda bulunmuşlardır? A)Hz Peygamberin mecnun, kahin ve sihirbaz olduğunu iddia etmeleri B)Okuduğu ayetlerin insan ürünü olduğunu söylemeleri ve mucize beklentisi C)Hz Peygamberin vahiy alacak özelliklere sahip olmadığını düşünmeleri D)Hepsi 10) Müslümanlar ilk olarak nereye göç etmişlerdir? A) Taif B) Medine C) Habeşistan D) İran

3 11) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan a göç etme sebeplerinden değildir? A) Müşriklerin Müslümanlara olan işkencelerini artırmaları B) Habeşistan Hükümdarının verdiği güven C) Zulüm, işkence ve sosyal baskıyı önleme imkanının olmaması D) Farklı bir mekanda yaşama isteği 12) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri değildir? A) Kız alıp vermemek B) Alışveriş yapmamak C) Müslümanlarla konuşmamak D) Müslümanları her yerde dövmek 13) İslam tarihinde Hüzün Yılı olarak bilinen yılda hangi hadiseler meydana gelmiştir? A) Müşriklerle savaş yapılmıştır B) Göç yapılmıştır C) Hz Muhammet (SAV) dedesini kaybetmiştir D) Hz Hatice ve Ebû Talip vefat etmiştir 14) Hz Peygamber Taif yolculuğunda nasıl karşılandı? A) Sert bir muamele ile karşılandı B) Şehri terk etmesi istendi C) Alay edilip taşlatıldı D) Hepsi 19) Hz Peygamber ilk Cuma namazını nerede kılmıştır? A) Mekke B) Kuba C) Bedir D) Ranuna Vadisi 20) Hangi Halife döneminde Hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A) Hz Ebû Bekir B) Hz Osman C) Hz Ömer D) Hz Ali 3.DÜZEY 1) Medine ye hicretinde Hz Peygamber i ilk misafir eden sahabe kimdir? A) Enes bin Malik B) Mus ab bin Umeyr C) Ebû Eyyub el-ensari D) Esad bin Zürare 2) Hz Peygamberin Medine de yaptığı ilk faaliyet nedir? A) Mescid inşa etmek B) Ağaç dikmek C) Hendek kazdırmak D) Aşevi inşa etmek 15) Hz Peygamber in gece yolculuğu (İsra) nereye gerçekleşmiştir? A) Mescid-i Haram B) Mescid-i Aksa C) Taif D) Habeşistan 16) Mescid-i Aksa nerededir? A) Mekke B) Şam C) Kudüs D) Medine 17) İslam tarihinde Müslümanlar açısından dönüm noktası olarak kabul edilen Hicret hangi tarihte nereye yapılmıştır? A) 610-Medine B) 620-Taif C) 622-Medine D) 621-Şam 18) Hicret eden Mü minlere ne ad verilir? A) Ensar B) Muhacir C) Ashap D) Seyyid 3) Mescid-i Nebevinin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve dini eğitim gören Müslümanlara ne ad verilir? A) Ashab-ı Rıdvan B) Ashab-ı Bedir C) Ashab-ı Suffe D) Ashab-ı Kehf 4) Müslümanların Bedir savaşındaki esirlere uyguladığı hangi muamele eğitim-öğretim alanında büyük bir katkı sağlamıştır? A) Esirlere iyi davranılması B) Can güvenliklerinin koruma altına alınması C) 10 Müslüman çocuğa okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakma D) Fidye karşılığında serbest bırakma 5) Bedir savaşı Müslümanlarla kimler arasında yapılmıştır? A) Medineli Yahudiler B) Mekkeli Müşrikler C) Bizanslılar D) Münafıklar

4 6) Hz Peygamberin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir? A) Bedir B) Hendek C) Uhud D) Mekke nin Fethi 7) eygamberin amcası Hz Hamza hangi savaşta şehit edilmiştirhz P A) Uhud B) Bedir C) Hendek D) Mekke nin Fethi 8) Hz Peygamberin Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz diyerek katıldığı savaş hangisidir? A) Tebük B) Uhud C) Hayber D) Huneyn 9) Hendek savaşında savunma amaçlı şehrin dışına hendek kazılması fikrini hangi sahabe teklif etmiştir? A) Sa d bin Muaz B) Sa d bin Ubade C) Selman-ı Farisi D) Habbab bin Eret 10) Haram aylar hangileridir? A) Recep-Şaban-Ramazan-Zilkâde B) Recep-Şaban-Zilkâde-Zilhicce C) Zilkâde-Zilhicce-Muharrem-Recep D) Zilkâde-Zilhicce-Recep-Ramazan 11) Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşmasının maddelerinden biri değildir? A) Hz Peygamber ve Müslümanlar bu yıl değil gelecek yıl umre yapacaklar B) Müslümanlardan Mekke ye sığınanlar geri verilmeyecek, Mekke den Medine ye sığınanlar istendiği taktirde geri verilecek C) Medine Yahudilerine karşı ortak mücadele edilecek D) On yıl süreyle iki taraf savaşmayacak 12) Medine ye hicretten sonra Peygamberimizin Ensar ile Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle antlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla Peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır? A) Toplumsal barışı B) Ticaretin geliştirilmesi C) İslam ın yayılması D) Toplumsal sınıf oluşturulması 13) Hz Peygamber son seferini nereye yapmıştır? A) Tebük B) Taif C) İran D) Mısır 14) Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? A) Uhud B) Hendek C) Mute D) Huneyn 15) Kur an da Büyük Fetih olarak değerlendirilen olay hangisidir? A) Mekke nin Fethi B) Taif in Fethi C) Hudeybiye Antlaşması D) Rıdvan Biatı 16) Rüyasında Ezan-ı Muhammedi yi bugünkü şekliyle işiten rüya yoluyla kendisine öğretilen sahabe kimdir? A) Ubeyd bin Cerrah B) Sa d bin Ubade C) Abdullah bin Zeyd D) Tufeyl bin Amr 17) Yahudilerle yapılan Hayber savaşının asıl sebebi nedir? A) Müslümanlara savaş açılması B) Bazı Müslümanların şehit edilmesi C) Düşmana yardım ve yataklık etme D) Antlaşmaları bozma 18) Çevre ülkelerin hükümdarlarına Hz Peygamber (SAV), elçileriyle İslam a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Dıhye b. Halife el Kelbi--Herakliyus B) Amr b. Ümeyye ed Damri--Mukavkıs C) Abdullah b. Huzeyfe es Sehmi--Hüsrev Perviz D) Amr b. Umeyye ed Damri Necaşi 19) Hicretin 10. Yılı Veda Haccı sonunda Veda Hutbesini okuyan Peygamberimiz (SAV) kendisini dinleyen yüz bini aşkın Müslümana nerede hitap etmiştir? A) Müzdelife B) Arafat C) Küba D) Zülhuleyfe 20) Hz Peygamberin vefat tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 20 Nisan 571 B) 20 Mayıs 632 C) 8 Haziran 632 D) 8 Haziran 622

5 4 DÜZEY 1) Hz Muhammed (SAV) in vefatından sonra Müslüman olan bazı kişiler Hz Aişe (RA) gelerek Peygamberimizin ahlakını sordular. Hz Aişe: Siz hiç Kur an okumaz mısınız? O nun ahlakı Kur an ahlakıydı diye cevap vermiştir. Hz Aişe ye göre Hz peygamberin ahlakının kaynağı nedir? A) Sabır B) İtaat C) Kur an D) Önceki Peygamberler 2) Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik (Sebe 28) mealindeki ayette Hz Peygamberin daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır? A) Ahlak bakımından örnek oluşu B) Evrensel bir dinin peygamberi oluşu C) Görevini yapması gerektiği D) Allah ın son peygamberi oluşu 3) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tavsiyelerinden olamaz? A) Sana gelmeyene sen git! B) Komşun açken tok yatma C) Kötülüğe aynı şekilde karşılık ver D) Kötülük yapana iyilik et 6) Şu beş şey gelmeden, beş şeyin kıymetini biliniz: Ölümden önce hayatın, Fakirlikten önce zenginliğin, yaşlılıktan önce önce sağlığın. Peygamber efendimiz bu hadis-i şerifinde aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A) Boş vakti değerlendirmeye B) Zengin olmanın faziletine C) Sahip olunan nimetlerin kıymetini bilmeye D) Hasta olmamak için dikkatli olunması gerektiğine 7) Aşağıdakilerden hangisi Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisiyle ilgili değildir? A) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam, son semavi dindir B) İslam ahlakı en mükemmel ahlaktır C) Ahlakı zayıf olanın imanı yoktur D) Güzel ahlaktan maksat Kur an ahlakıdır 8) Aşağıdakilerden hangisi Sabır kavramının anlamlarından biri değildir? A) Bela ve musibet anında hiddetlenmek B) İbadetlerde devam ve sebat göstermek C) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek D) Zorunlu hallere uymak ve güçlüklere karşı koymak 4) Peygamber (SAV) ile Hz Ebû Bekir (RA) Mekke den Medine ye birlikte hicret etmişlerdir. Hicret esnasında müşriklerden saklanmak için girdikleri Sevr mağarasında yakalanma tehlikesi ile karşılaştılar. O anda tedirgin olan Hz Ebû Bekir e Peygamberimiz, Korkma! Allah bizimle beraberdir dedi. Bu söz onun hangi özelliğini yansıtmaktadır? A) Allah a olan teslimiyetini B) Ölümden korktuğunu C) Sabırlı oluşunu D) Merhametli oluşunu 5) Hicretten sonra Medine de yaşayan diğer din mensupları ile Peygamber efendimizin yaptığı anlaşmaya göre Yahudilere ve Müşriklere hiçbir haksızlık yapılmayacak, onlar kendi inançlarına göre yaşayacaklardır. Peygamberimizin diğer din mensuplarına karşı bu davranışı neyle ifade edilir? A) Hoşgörü B) Alçakgönüllülük C) Dürüstlük D) Ağırbaşlılık 9) Hz Peygamber (SAV) sözlerinde, davranışlarında, düşüncelerinde doğru ve güvenilir bir insandı. Herkese karşı sevgi ve merhametle doluydu. İnsanlarla selamlaşır, hallerini sorardı. Yukarıdaki paragrafta, Hz Muhammed (SAV) in hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? A) İnsanlara değer vermesinden B) İnsanlara karşı merhametli olmasından C) Güvenilir bir insan olmasından D) Çalışkan ve zeki bir insan olmasından 10) Peygamberimizin: Ey amca! Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de bu davamdan (Peygamberlik görevinden) vaz geçmem demesi O nun hangi özelliğini ortaya koymaktadır? A) Davasına bağlılığını B) Merhametli olmasını C) Hoşgörülü olmasını D) Güvenilir olmasını

6 11) On yıl Hz Peygamber (SAV) in hizmetinde bulunan Enes b. Malik (RA) diyor ki: Peygamberimiz bana hiçbir gün Öf! Bile demedi. Yaptığım bir şey için; Bunu niye yaptın?, yapmadığım bir iş için de; Niye yapmadın? Diye beni azarlamadı. Enes b. Malik (RA) in bu sözü Hz Muhammed (SAV) in hangi özelliğine işaret etmektedir? A) Cesaretli olması B) Cömert olması C) Peygamber olması D) İnsanlara değer vermesi 12) -Hz Muhammed komşularına karşı daima cömert, kibar ve saygılıydı II-Çocuklarla oynar, onlarla ilgilenir ve çeşitli hediyeler verirdi III-Uzmanlık alanı denilebilecek konularda insanların fikirlerine saygı gösterirdi Yukarıdaki ifadelerde Hz Muhammed (SAV) in hangi ahlaki yönüne değinilmemiştir? A) İnsan sevgisi B) İnsanlara olan saygısı C) Olaylar karşısındaki cesareti D) İşerini danışarak yapması (istişare) 13) Peygamberimiz bir sözünde En iyi ev, içinde yetime iyilik ve yardım yapılan evdir. En kötü ev ise yetimin itilip kakıldığı evdir buyurmuştur. Bu sözü ile Hz Peygamber bize hangi güzel davranışı öğütlemektedir? A) Kötü evlerde değil en güzel evlerde oturmak B) Dürüst olmak C) İnsanlara saygılı davranmak D) Yoksul ve zayıf olanlara yardım etmek 14) Peygamberimiz, oğlu İbrahim öldüğünde gözleri yaşarmış ve göz yaşarır, kalp mahsun olur demiştir. Bu sözden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? A) Her baba gibi peygamberimiz de çocuklarını severdi. Ve onun ölümüne üzülmüştü. B) Peygamberimiz erkek çocuklarını kızlardan daha çok severdi C) Peygamberimiz çocukları sevmezdi D) Peygamberimiz katı kalpli bir insandı 15) Hz Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirinden ayırmazdı. Verilen cümlede Hz Peygamberin hangi örnek davranışına vurgu yapılmaktadır? A) Cömert olma B) Adaletli olma C) Yardımsever olma D) Doğru sözlü olma 16) Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin örnek davranışlarının temelinde yatan ilkelerden değildir? A) Hoşgörü B) Adalet C) Saygı ve Sevgi D) Kibir ve Gurur 17) Hz Peygamber bütün insanlığa hangi hususlarda örnek olmuştur? A) İslam ı anlama ve anlatmada B) İbadetlerin nasıl yapılması gerektiğinde C) İnsanlar arası ilişkilerin düzenlenmesinde D) Hepsi 18) Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberin kızlarından biri değildir? A) Rukiye B) Zeynep C) Fatıma D) Ümmü Seleme 19) Hz Peygamber için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A) Ebû l Kasım B) Usve-i Hasene C) Zinnureyn D) El-Emin 20) İlim öğrenmek her Müslümana (Erkek ve kadın) farzdır - Kimse bir ilmi yaymaktan daha üstün bir sadaka veremez - Allah ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım Yukarıdaki hadislerden hangi sonuç çıkartılamaz? A) İlim kadın erkek herkes için gereklidir B) İlmin fayda vermesi için dua etmek gerekir C) İlmi yaymak insana sadaka sevabı kazandırır D) Çok soru sormak iyi bir şey değildir

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II)

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) 2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) ق ل إ ن ك ن ت م ت ح ب ون ه للا ف اتهب ع ون ي ي ح ب ب ك م ه للا و ي غ ف ر ل ك م ذ ن وب ك م و ه للا غ ف ور ر ح يم (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah ı seviyorsanız, bana uyun

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet...

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 213 9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 104 adet âyet-> TÖVBE ile ilgili olduğu için bu ismi almış... Bu Sûreye BERÂE = İHTAR.. da deniyor. Bunun sebebi ; PUT perestlere İHTAR la başlaması... TÖVBE = PİŞMANLIK

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR

GÜZEL İNSAN NASIL OLUR GÜZEL İNSAN NASIL OLUR Hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi aktarmaz, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin ardına düşmez, hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyi istemez Al-i İmrân Suresi/66. Haydi siz, hakkında

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HASTANE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM VE NEW YORK HEALTHCARE CHAPLAİNCY ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Hasan MOLLAOĞLU

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı