İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ESERLER: 1. İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ALIŞ-VERİŞTE VADE FARKI VE KÂR HADDİ 2. İSLÂM DA KILIK-KIYAFET VE ÖRTÜNME 3. İKTİSADÎ KALKINMA VE İSLÂM 4. PARA, FAİZ VE İSLÂM 5. BİLGİ, BİLİM VE İSLÂM-I 6. FAİZSİZ YENİ BİR BANKA MODELİ 7. GENÇLİĞİN RUHÎ VE MANEVÎ PROBLEMLERİ 8. TÜRKİYE DE ZEKÂT POTANSİYELİ 9. HZ. PEYGAMBER VE AİLE HAYATI 10. MUKAYESELİ HUKUK VE UYGULAMA AÇISINDAN İŞÇİ-İŞVEREN MÜNASEBETLERİ 11. SOSYAL DEĞİŞME VE DİNÎ HAYAT 12. BİLGİ, BİLİM VE İSLÂM-II 13. GÖRSEL SANATLAR VE İSLÂM 14. RİSK SERMAYESİ, ÖZEL FİNANS KURUMLARI VE PARA VAKIFLARI 15. SİGARA VE İNSAN SAĞLIĞI 16. ASRIMIZDA HIRİSTİYAN-MÜSLÜMAN MÜNASEBETLERİ 17.TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİÎLİK 18.İSLÂM DA AİLE VE ÇOCUK TERBİYESİ-I 19.TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİÎLİK (ÖZET) 20. MESKEN VE MESKEN MİMARİMİZ 21.SOSYAL HAYATTA KADIN 22.İSLÂM DA AİLE VE ÇOCUK TERBİYESİ-II 23. NAZARİYAT VE TATBİKATTA PARA VAKIFLARI 24. SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ 25. SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ 26. XV VE XVI. ASIRLARI TÜRK ASRI YAPAN DEĞERLER 27. ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 28. TARİHİ VE AKTÜEL BOYUTLARIYLA TÜRKİYE DE ALEVÎLER, BEKTAŞÎLER ve NUSAYRÎLER 29. GENÇLİK DÖNEMİ VE EĞİTİMİ-I 30. KUR ÂN KURSLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM VE VERİMLİLİK 31. İSLÂM VE DEMOKRASİ 32. KUR AN - SÜNNET İLİMLER (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-I) 33. OSMANLI DEVLETİ NDE DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ 34. KUR AN İLİMLER (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-II) 35. MODERNLEŞME, İSLÂM DÜNYASI VE TÜRKİYE 36. (KUR ÂN - KUR AN İLİMLERİ (Kur an Ve Tefsir Araştırmaları-III) 37. (KIRAAT İLMİ VE PROBLEMLERİ (NAZARÎ-AMELÎ) (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-IV) 38. KÜRESELLEŞME, İSLÂM DÜNYASI VE TÜRKİYE 39. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE GAYB PROBLEMİ-I (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-V) 40. GENÇLİK DÖNEMİ VE EĞİTİMİ-II 41. XXI. YÜZYILDA İSLÂM DÜNYASI VE TÜRKİYE 42. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE GAYB PROBLEMİ-II (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-VI) 43.TÜRKİYE DE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ 44.KUR AN-I KERİM DE MES ULİYET (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-VII) 45.TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE EHL-İ SÜNNET 46.İSLÂMÎ İLİMLERDE METODOLOJİ PROBLEMİ I II 47.YETİŞKİNLİK DÖNEMİ EĞİTİMİ VE PROBLEMLERİ 48. KUR AN-I KERİM DE EHL-İ KİTAB (Kur an ve Tefsir Araştırmaları-VIII) 49. AİLE HAYATI 50. AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE AVRUPA DA VE TÜRKİYE DE DİN EĞİTİMİ 51. YAŞLILIK DÖNEMİ VE PROBLEMLERİ 52. İSLAM ÜLKELERİNDE EĞİTİM 53. ZEKÂT 54. METODOLOJİ-3(İSLÂM HUKUKUNDA İSTİHSAN MES ELESİ; HADİS, İSLÂM TARİHİ Ve İSLÂM HUKUKUNDA METİN TENKİDİ MES ELESİ; YENİ Ve ÇAĞDAŞ BİR TEBLİĞ METODOLOJİSİ OLUŞTURULMASI) 55. NAMAZ-CAMİ 56. ÇAĞIMIZIN AHLÂK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 57. BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ İMAM MÂTÜRÎDÎ VE MÂTÜRÎDÎLİK 58. İSLÂM DA SEVGİ 59. AİLE ve EĞİTİM 60. METODOLOJİ-4 (60/1 Kader) (60/2 Kredi ve Finans) (60/3 Tefsir Nasıl Bir İlimdir?) 61. VAHYİN NÜZÛLÜNÜN YILINDA HZ. MUHAMMED(S.A.V.) 62. DİN-GELENEK 63. TEFSİR VE TOPLUM 64. TOPLUMSAL CİNSİYET-I 65. GAZZALİ 66. TÜRKLERİN TEFSİRE HİZMETİ 67. DİNLERDE NİKÂH 68. FİNANS VE ALTIN İŞLEMLERİ 69. TOPLUMSAL CİNSİYET-II İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI İskenderpaşa Mh. Kıztaşı, Kâmilpaşa Sk Fatih/İst. Tel : ( ) Fax : Web Site: isavvakfi.org

2 İ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, değerli âlim, mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek, özellikle bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak ve İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yaptırmak gayesiyle atılmış bir adımdır. * İslâmî ilimlerin her dalında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmacılar yetiştirmek gayesiyle araştırma merkezleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek, ilim adamlarını araştırmalar yapmak maksadıyla yabancı ülkelere göndermek, araştırma bursları vermek, araştırmacılara İslâmî İlimler Araştırma Ödülü vermek; *Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ilmî kuruluşlarla münasebet kurmak, millî ve milletlerarası seminer, kongre ve konferanslar düzenlemek, ilmî toplantılara araştırmacı göndermek; İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN 2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 1000 VAKIF GELİRİNİN 1/3'İNİ GEÇMEYEN HARCAMALAR KİRA GELİRLERİ , Yönetim ve İdame Giderleri BAĞIŞ GELİRLERİ , BÜRÜT GELİR.2/3'İNDEN AZ OLMAYAN VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HARCAMALAR Tartışmalı İlmî Toplantı Giderleri , Yayın ve Tanıtım Giderleri , İlmî Araştırma Bursu Giderleri , Lisans Burs Giderleri , Kütüphane Giderleri Çalışanların Ücret Giderleri , Bağış ve Yardım Giderleri , Diğer Giderler *Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kazanç amacına yönelik olmayan yüksek öğretim kurumları ile bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurmak, bu konularda öğretim görenlere ve doktora yapanlara burslar tahsis etmek; *İlmî konularda hazırlanmış eserleri neşretmek, kitap teşhir ve satış yerleri açmak, matbaalar tesis etmek, gazete, mecmua ve benzeri yayınlar yapmak; *İslâmî ilimler alanında yapılmış yerli-yabancı araştırmaları değerlendirmek, lüzum görünenleri Türkçeye tercüme etmek ve yayınlamak. Vakfın gerçekleştirdiği ilmî toplantı metinlerini diğer yabancı dillere çevirerek neşretmek; * Bugünkü medeniyetin meydana gelmesinde ve gelişmesinde İslâm âlimlerinin mevkiini ve tesirlerini belirtmek; * Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye destek olmak üzere ve gelir sağlamak amacıyla işletmeler kurmaktır. 2 15

3 İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN 2012 YILI GELİR-GİDER TABLOSU Sayı : /02 15 Ocak 2013 Konu: Toplantıya davet KURUCULAR KURULU TOPLANTISINA DAVET Muhterem Kurucu Üyemiz, Vakfımızın 2012 yılı mûtad Kurucular Kurulu Toplantısı, 30 Ocak 2013 Çarşamba günü, saat l0,30'da, Kıztaşı, Kâmil Paşa Sokak, No.: 5 Fatih-İstanbul adresindeki Vakıf Merkezi'nde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır. Toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde 06 Şubat 2013 Çarşamba günü aynı yer ve saatte toplanılacaktır. Teşrifinizi rica eder, saygılar sunarım. İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN 2012 YILI KESİN BÜTÇESİ GÜNDEM: 1. Açılış, yoklama, Divan Heyeti'nin teşkili ve genel kurul zabtının divan heyetince imzalanmasına yetki verilmesi, yılı faaliyet, muhasebe ve murakabe raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. Mütevelli ve Murakabe Heyetlerinin ibrası, yılı muhammen bütçesinin okunması, müzakeresi ve kabulü, 5. Vefat eden kurucuların yerine haleflerinin seçimi, 6. Yeni Mütevelli ve Murakabe Heyeti nin seçimi 7. Dilek, temenniler ve kapanış. 14 3

4 13

5 EKLER: 2012 YILI MUHASEBE EVRAKI yılı Bilançosu yılı Gelir-Gider Tablosu yılı Kesin Bütçe yılı Muhammen Bütçe İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN 2012 YILI BİLANÇOSU Muhterem Kurucularımız! İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI NIN 2012 YILI FAALİYETLERİ Vakfımız, kuruluşundan bu yana her yılın Ocak ayında Kurucular Kurulu toplantılarını yapmıştır. Bugün de 2012 yılı Kurucular Kurulu Toplantısını yapmak üzere ve 42 nci kuruluş yılını değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantıya başlarken öncelikle bugüne kadar vakfımıza hizmeti geçenlere şükranlarımızı sunuyor, âhirete irtihal eden kurucularımıza rahmet diliyor, hayatta olanlara da sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz. Geçtiğimiz dönem içinde vakfımız kurucularından hakkın rahmetine kavuşmuş değerli kurucularımızı ve özellikle 16 Haziran 2012 de vefat eden kurucumuz merhum Sabri Ülker Beyefendi ye Cenâb-ı Hakk tan rahmet diliyor, aramızdan ayrılan kurucularımızı hayırla yâd ediyoruz. 42 yıldan buyana faaliyetlerini devam ettiren İSAV, birçok zorluğu aşarak 18 i milletlerarası olmak üzere 71 tartışmalı ilmî toplantı gerçekleştirmiş, düzenlenen toplantılara yerli ve yabancı yüzlerce âlim davet ederek ağırlamıştır. Bu ilmî faaliyetleri halkımıza duyurarak toplumla paylaşmış, toplantılarda sunulan tebliğ ve müzakereleri kitaplaştırarak insanlığın hizmetine sunmuştur. Ayrıca İslâmî ilimler sahasında onlarca araştırmacı desteklenmiş, burslar tahsis edilmiş, tamamlanan ilmî araştırma neticeleri yayınlamıştır. Vakıf bünyesinde kurulan kütüphanede adet Arapça, İngilizce ve Türkçe kitap mevcut olup bu eserler araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir sloganıyla yola koyulan Vakfımız, ilmî araştırmalara 42 yıldır rehberlik etmektedir. Vakfımıza bugüne kadar hizmet veren Mütevelli Heyetleri, 1970 den bu yana Vakıf Senedi nde belirtilen gayeleri gerçekleştirmek için fedakârlıklarda bulunarak önemli faaliyetler ifa etmişlerdir. Bu hizmetleri daha ileri seviyelere götürme gayretiyle çalışan döneminde vazife yapan Mütevelli Heyetimizin İSAV olarak 2012 yılında gerçekleştirmiş bulunduğumuz faaliyetleri sizlere özetle arz ederiz. 12 5

6 A- İLMÎ TOPLANTI FAALİYETLERİ Vakfımız 1993 yılından bu yana hemen her yıl milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar tertiplemektedir. Bu toplantılara yurt içi ve yurt dışından katılan ilim adamları günümüze ışık tutacak tebliğler hazırlamakta, halka açık yapılan toplantılara iştirak edenlere yazılı ve sözlü tartışma imkânı sunmakta, tebliğ, müzakere ve tartışmalar ile ortaya çıkan sonuçlar bir araya getirilerek yayınlanmaktadır. Vakfımız 2012 yılında, DİNLERDE NİKÂH konulu Milletlerarası ilmî toplantı ile FIKHÎ AÇIDAN FİNANS ve ALTIN İŞLEMLERİ, BÜTÜN YÖNLERİYLE HAC, AKAİD ve KELÂM İLMİNDE VAHYİN ve AKLIN YERİ konulu millî seviyede üç tartışmalı ilmî toplantı tertip etmiş olup gerçekleştirilen bu toplantılar hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur: I DE YAPILAN MİLLETLERARASI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR: DİNLERDE NİKÂH Dokuz Eylül Ü. İlâhiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği nin desteğiyle Dinlerde Nikâh konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı Dokuz Eylül Ü. İlâhiyat Fakültesi Kültür Merkezi Salonu nda Nisan 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu toplantıda, tarihte nikâh, nikâh ve toplum, kültürlerde nikâh, dinlerde nikâh, birey ve nikâh, aile ve nikâh, nikâh ve modernleşme ana başlıkları altında konu ele alınmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından toplantıya katılan ilim adamları tarafından tebliğler sunulmuş ve müzakereciler tarafından değerlendirilmiş, kapanış ve değerlendirmelerle seviyeli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. II DE YAPILAN TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILAR: 1- FIKHÎ AÇIDAN FİNANS ve ALTIN İŞLEMLERİ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nin müştereken organize ettiği Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri adlı tartışmalı ilmî toplantı, Nisan 2012 tarihlerinde Konevî Kültür Merkezi nde icra edilmiştir. D- GAYR-İ MENKUL FAALİYETLERİ Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mh. Karaçalı mevkiinde bulunan 202 ada, 46 parseldeki 5116 m 2 tutarındaki tarlanın 4420/5116 payı İbrahim ÇİL tarafından Vakfımıza bağışlanan, veraset davası neticelenen gayr-i menkulün tapusu vakfımız adına alınacaktır. E- DİĞER FAALİYETLER Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu seminerlerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Hâlen devam etmekte olan seminerler şunlardır: a) İngilizce Semineri: Erdem ÖZTEKİN tarafından, haftanın Cuma ve Cumartesi günleri doktora ve master çalışması yapan, KPDS imtihanlarına hazırlanmak isteyen, İngilizce dil bilgisine sahip öğrenciler için Ekim-Haziran ayları arasında İngilizce seminerleri yapılmaktadır. b) Tefsir Semineri: İSAV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK ve M. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SÜLÜN tarafından haftanın Cumartesi günleri Ekim- Haziran ayları arasında yapılmaktadır. c) Hadis Semineri: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY tarafından yürütülen seminer haftanın Cumartesi günleri Ekim-Haziran ayları arasında yapılmaktadır. d) Fıkıh Semineri: Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Üyesi hocalarımızdan muhterem Halil GÖNENÇ hocamız tarafından yürütülen seminer haftanın Cumartesi günleri Ekim-Haziran ayları arasında yapılmaktadır. d) Arapça Semineri: Arapça lisanı doktora için yabancı dil kabul edildiğinden İstanbul İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Cemaleddin Aydın tarafından Arapça dersleri verilmektedir. F- BURSLAR Artan burs talepleri karşısında burs adetlerinin artırılması için gayret gösterilmektedir. Vakfımız hem ilim adamı yetiştirmek, hem de araştırılması gereken bazı konuları araştırmak, araştırmacı eleman yetiştirmek ve ilmî faaliyetleri desteklemek üzere 2012 yılında 3 ilmî araştırma bursu ile vakfımızın imkânları nisbetinde 65 İlahiyat Fakültesi talebesine lisans bursları vermiştir. Bu sayı eğitim-öğretim döneminde 80 e çıkarılmıştır. Arz ederiz. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti: Prof. Dr. Ali ÖZEK, Prof. Dr. Salih TUĞ, Prof. Dr. Mahmut KAYA, Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER, Mehdi SUNGUR, Sabri ÖZPALA, Ahmet YILDIZ 6 11

7 4) FIKHÎ AÇIDAN FİNANS ve ALTIN İŞLEMLERİ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nin müştereken organize ettiği Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri adlı tartışmalı ilmi toplantı, Nisan 2012 tarihlerinde Konevi Kültür Merkezi nde icra edilmiştir. Bu tartışmalı ilmî toplantıda, İktisat Bilimi Açısından Para ve Faiz; Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz; GES ve Teverrukun Fıkhî Tahlili; Murabaha Uygulamaları; Alacak-Borç İlişkileri; Sukûk Uygulamaları; Kredi Kartı İşlemleri; Altının Vadeli Satışı; Altın Yatırım Fonu başlıklı tebliğler sunulmuş ve bu toplantı metinleri bir araya getirilerek neşredilmiştir. 5) DİNÎ ve TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET-1 İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mayıs 2011 tarihlerinde, Üsküdar Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi nde Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla CİNSİYET konulu bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda Prof. Dr. Tayfun Amman, Sosyolojik Boyutlarıyla Toplumsal Cinsiyet, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır İslâmî Açıdan Toplumsal Cinsiyet konulu tebliğini sunmuştur. Toplantıya katılan 21 ilim ve fikir erbabı tarafından konu tartışılmış, toplantıda sunulan tebliğler ve toplantıda sırasında yapılan konuşmalar ışığında hazırlanan müzakereler bir araya getirilerek neşredilmiştir. 6) DİNÎ ve TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA CİNSİYET-2 İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mayıs 2012 tarihlerinde, Üsküdar Belediyesi Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi nde Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla CİNSİYET II konulu bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş, Mayıs-2011 de, aynı başlıkla yapılan l. Toplantının mütemmimi olmak üzere gerçekleştirilen bu ikinci toplantıya katılan 16 ilim ve fikir erbabı konuyu kendi aralarında tartışmış, toplantıda sunulan tebliğler ve yapılan müzakereler bir araya getirilerek neşredilmiştir. Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri konulu bu tartışmalı ilmî toplantıda, İktisat Bilimi Açısından Para ve Faiz; Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz; Modern Faizsiz Finansman Araçlarından GES ve Teverrukun Fıkhî Tahlili; İslâm Hukukunda Akid Teorisi Bağlamında Çağdaş Finansman Enstrümanlarından Murabaha Uygulamaları; Alacak-Borç İlişkileri ve Buna Bağlı Fıkhî Sorunlar; İslâmî Kurallara Uygun Bir Finansal Sistem Bağlamında Bir Finansman Aracı Olarak Sukûk Uygulamaları; Kredi Kartı İşlemlerinin Fıkhî Tahlili; Altın-Para-Faiz İlişkisi ve Altının Vadeli Satışı, Fıkhî Açıdan Altın Yatırım Fonu başlıklı tebliğler sunulmuştur. 2- BÜTÜN YÖNLERİYLE HAC Vakfımız, on dört yıldan bu yana Kur an ve Tefsir Araştırmaları dizisi adı altında bir tartışmalı ilmî toplantılar serisi tertiplemektedir. Bu serinin on dördüncü toplantısı, Bütün Yönleriyle Hac konusuna tahsis edilmiş, Nisan 2012 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde M. Ü. İlahiyat Fakültesi ile ortaklaşa icra edilmiştir. Toplantıda Yahudilik, Hıristiyanlık vb. Kadim Geleneklerde Hac; İslâmiyet in Haccıyla Karşılaştırmalı ; Cahiliye Haccı Nasıl İslâmî Hacca Evrildi? ; Haccın Ruhu; Fikrî ve Manevî Boyutu, Hacdaki Sembolizm ; Haccın Hikmetleri, Anlam ve Önemi ; Hazret-i Peygamber in Hac Tatbikatı ; Hac İbadetinin Uygulanışı; Hacca Dair Fıkhî Hükümler ; Haccın Psikolojisi; Sosyal Hayata Etkileri ; Kur ân da Haccın Kavramsal Çerçevesi başlıklı tebliğler sunulmuş, müzakere edilip tartışılmıştır. C YILI İÇİNDE TOPLANTISI YAPILAN ve 2013 YILINDA YAYINLANACAK OLAN TOPLANTI METİNLERİ I- Bütün Yönleriyle Hac konulu toplantı, Nisan 2012 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde M. Ü. İlahiyat Fakültesi ile ortaklaşa icra edilmiş olup tebliğler, müzakere ve tartışmaların yayına hazırlık çalışmaları başlamış olup 2013 yılı içinde neşredilecektir. II- Akaid Ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısı Ekim 2012 tarihlerinde Ümraniye Belediyesi Yeşilova Eğitim Merkezi nde gerçekleştirilmiş; Akaid İlminde Vahyin ve Aklın Yeri ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri başlıklı iki tebliğ sunulmuş; tebliğler, müzakere ve tartışmaların yayına hazırlık çalışmaları başlatılmış olup 2013 yılı içinde neşredilecektir. III DE YAPILAN TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARI AKAİD ve KELÂM İLMİNDE VAHYİN ve AKLIN YERİ Vakfımız Ekim 2012 tarihlerinde Ümraniye Belediyesi Yeşilvadi Eğitim Merkezi nde, Akaid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri konulu tartışmalı bir ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda Akaid İlminde Vahyin ve Aklın Yeri ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri başlıklı iki tebliğ sunulduktan sonra 47 akademisyen tarafından müzakere edilip tartışılmıştır. 10 7

8 IV YILINDA YAPILMASI PLANLANAN TOPLANTILAR: TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTILARI: İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE KİMLİĞİ ve ALGISI Vakfımız ve Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi ile ortaklaşa Nisan 2013 tarihlerinde Sakarya da İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Kimliği ve Algısı konulu bir tartışmalı ilmî toplantı icra edecektir. Toplantı hazırlıkları devam etmektedir. Konu genel hatlarıyla aşağıdaki başlıklar altında ele alınacaktır: Sahabe Kimliği Sahabe Bilgisinin Tespiti Sahabe Coğrafyası Sahabe Edebiyatı Sahabenin Adaleti Sahabenin Zabtı Sahabenin İslâm Toplumundaki Yeri Sahabe Anlayışının Tarihî Gelişimi Farklı Mezhep ve İlim Dallarında Sahabe Algısı Son Dönem Sahabe Algısı TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTILARI: İSLÂM VE SOSYOLOJİ Vakfımız Mart 2013 tarihlerinde İstanbul da İslâm ve Sosyoloji konulu bir ilmî ihtisas toplantısı icra edecektir. Toplantı hazırlıkları devam etmektedir. İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa TEKİN in organizatörlüğünde yapılması planlanan bu toplantıda İslâm Sosyolojisinde Yöntem Arayışları ve İslâm Sosyolojisinin İmkânı - Kavramsallaştırma, İçeriklendirme ve Amaçları başlıklı iki tebliğ sunulup müzakere edilecektir. Bu iki toplantı dışında üçüncü bir toplantının araştırılması yapılmaktadır. B- YAYIN FAALİYETLERİ 2012 YILI İÇİNDE YAYINA HAZIRLANIP BASTIRILAN TOPLANTI METİNLERİ Vakfımızın tertiplemiş olduğu Millî ve Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılarda sunulan tebliğler, toplantı sırasındaki tartışmalar, müzakereler Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi adı altında neşredilmektedir. 1) VEFATININ 900. YILINDA İMAM GAZZÂLÎ Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ümraniye Belediyesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen 900. Yılında İmam Gazzâlî konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı Bağlarbaşı Kültür Merkezi Salonu nda Ekim 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu toplantı, İslâm ilim geleneğinde sistematik düşüncenin gelişimine ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunan Gazzâlî yi -vefâtının 900. yıldönümü vesileyle- daha iyi anlamak amacıyla düzenlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışından toplantıya katılan ilim adamlarının sunduğu tebliğ, müzakereler, değerlendirmeler ve Türkçe, Arapça, İngilizce tebliğ özetleri bir araya getirilerek neşredilmiştir. 2) DİNLERDE NİKÂH Dokuz Eylül Ü. İlâhiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği nin desteğiyle Dinlerde Nikâh konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı Dokuz Eylül Ü. İlâhiyat Fakültesi Kültür Merkezi Salonu nda Nisan 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu toplantıda, tarihte nikâh, nikâh ve toplum, kültürlerde nikâh, dinlerde nikâh, birey ve nikâh, aile ve nikâh, nikâh ve modernleşme konuları ele alınmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından toplantıya katılan ilim adamlarının sunduğu tebliğ ve müzakereler, kapanış ve değerlendirme metinleri bir araya getirilerek Dinlerde Nikâh adlı bu eserde neşredilmiştir. 3) BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKLERİN KUR ÂN TEFSİRİNE HİZMETLERİ İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile tertiplenen, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur an Tefsirine Hizmetleri konulu Kur an ve Tefsir Araştırmaları - tartışmalı ilmî toplantı, Ekim 2011 tarihlerinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi Salonu nda icra edilmiş; Başlangıçtan Selçuklular Dönemi Sonuna Kadar Türklerin Kur an Tefsirine Hizmetleri; Osmanlı Döneminde Müstakil Dirayet Tefsirleri (Değerlendirme); Osmanlı Döneminde İşârî Tefsir Anlayışı; Osmanlı Döneminde Tefsir Haşiyeleri; Osmanlı Döneminde Türkçe Tefsirler; Osmanlı Döneminde Tefsir Usûlü Çalışmaları; Cumhuriyet Dönemindeki Telif Tefsirler; Tanzimat Sonrasındaki Tefsir Faaliyetleri, Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler başlıklı tebliğler sunulmuş ve toplantıda sırasında yapılan konuşmalar ışığında hazırlanan müzakereler bir araya getirilerek neşredilmiştir. 8 9

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir.

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2010 Yayıma Hazırlayan:

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler Y I L : 6 S A Y I : 2 2 2 0 1 4 Washington da Gündem Bediüzzaman 4 18 20 27 Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI Panel: İŞÂRÂT ÜL İ CÂZ TEFSİR GELENEĞİNDEKİ YERİ Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2014 Yılı Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MALÎ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MALÎ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MALÎ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara, 2010 1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2008-2009 2013-2014 RAPORU

2008-2009 2013-2014 RAPORU yeni bir dünya için çalışıyoruz BEŞ YILLIK FAALİYET 2008-2009 2013-2014 RAPORU Birçok yerel ve ulusal farklı etkinlikleri gerçekleştiren Yeni Dünya Vakfı devam eden projeleriyle de daha kalıcı, köklü ve

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı