İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ Yüksek Lisans Tezi Hussein Bahjat Hussein Ali ANKARA-2012

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ Yüksek Lisans Tezi Hussein Bahjat Hussein Ali Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL ANKARA- 2012

3

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (../ / 20 ) Hussein Bahjat Hussein Ali

5 ÖNSÖZ Toplumsal bir varlık olan insanoğlu bu dünyadaki serüvenini tek başına sürdürememekte, varlığını devam ettirebilmek için başka insanların varlığına ihtiyaç duymaktadır. İnsanın bu şekilde hemcinsleri ile birlikte yaşaması onun için tabii bir zorunluluktur. Evlilik, İslam ın beş temel esasından biri olan neslin devamı ilkesi sebebiyle meşru kılınmıştır. Yani evlilik fıtri ihtiyaç dışında aynı zamanda neslin devamını sağlıyor. İslam, neslin devamının meşruiyet çerçevesinde gerçekleşmesini istemiş, bu nedenle bazı evliliklerin geçersiz olduğu da yine naslarla belirtilmiştir. Ne var ki çeşitli sebeplerden dolayı insan hayatında evlilik bağının devam ettirilemediği durumlar da vaki olabilmektedir. İşte bu sebeple İslam, evliliğin artık sürdürülemeyecek bir noktaya geldiği durumlarda evliliği meşru kıldığı gibi boşanmayı da tasvip etmemekle birlikte meşru kılmıştır. Boşanma, ayrılık çeşitlerinden biridir. Ayrılık çeşitlerinden bir diğeri de incelemeyi uygun bulduğumuzu fesih müessesesidir. Fesih, akdin iptali anlamına gelen çok genel bir kavramdır. Bu kavramı bütün yönleri itibarıyla ele almak yüksek lisans tezinin muhtemel sınırları içinde imkânsız olduğundan, konuyu Aile Hukuku ile sınırlı tutmayı uygun bulduk. Hocalarımızdan da aldığımız destekle böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Tezin hazırlanması aşamasında ufuk açıcı görüşleriyle bana yol gösteren, rehberliğini ve yardımlarını esirgemeyen değerli danışmanım Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL Hocam a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hussein Bahjat Hussein Ali ANKARA 2012 ii

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii İÇİNDEKİLER... iii KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 I. KONUNUN ÖNEMİ... 1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI... 1 III. KONUNUN SUNULMASI... 1 IV. KONUYLA İLGİLİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 3 BİRİNCİ BÖLÜM FESHİN MAHİYETİ I. FESİH KAVRAMI... 5 A. Sözlük Anlamı... 5 B. Terim Anlamı... 5 II. FESHİN HUKUKÎ TEMELİ A. Kur an B. Sünnet III. FESHİN NİKÂHI SONA ERDİREN DURUMLARLA İLİŞKİSİ A. Tefrik Hanefîlerin Görüşü a. Talâk Sonucunu Doğuran Tefrikler iii

7 b. Fesih Sonucunu Doğuran Tefrikler Mâlikîlerin Görüşü a. Talâk Sonucunu Doğuran Tefrikler b. Fesih Sonucunu Doğuran Tefrikler Şafiî ve Hanbelîlerin Görüşü a. Talâk Sonucunu Doğuran Tefrikler b. Fesih Sonucunu Doğuran Tefrikler B. Talâk Talâkın Anlamı Talâkın Meşruiyeti Talâkın Şekilleri a. Sözlü Boşama (1) Sarih Lafızlarla Boşama (2) Kinâyeli Lafızlarla Boşama b. İşaretle Boşama Talâkın Çeşitleri a. Kur an ve Sünnet e Uygunluk Açısından Boşama (1) Sünnî Talâk (2) Bid i Talâk b. Dönülebilir Olup Olmaması Açısından Boşama (1) Ric i Talâk (2) Bâin Talâk Fesih Talâk Farklılığı iv

8 C. Îlâ D. Zıhar E. Muhâlaa F. Lian IV. FESHİN GAYR-İ SAHİH NİKÂHLARLA İLİŞKİSİ A. Gayri Sahih Nikâhların Mahiyeti Fâsid Bâtıl B. Gayri Sahih nikâh Çeşitleri Şigar Nikâhı Mut a Nikâhı a. Kur ân b. Sünnet c. İcma Hulle Nikâhı İddet İçinde Olan Bir Kadınla Evlenmek Evli Bir kadınla Evlenmek İki Mahrem İle Birden Evlenmek Şahitsiz Nikâh Şer i Sayıyı Aşan Nikâh Mahremlerle Yapılan Nikâh C. Gayri Sahih Nikâhların Feshi ve Sonucu v

9 İKİNCİ BÖLÜM NİKÂH AKDİNİN FESHİNİ GEREKTİREN DURUMLAR I. FİZİKSEL KUSURLAR NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Fiziksel Kusurlar Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshinin Meşruiyeti B. Feshi Gerektirecek Kuvvette Fiziksel Kusurlar Ebu Hanife ve Ebu Yusuf un Görüşü İmam Muhammed in Görüşü Şâfiîlerin Görüşü Mâlikî ve Hanbelîlerin Çoğunluğunun Görüşü İbn Teymiyye ve İbn Kayyım in Görüşü C. Fiziksel Kusurlardan Dolayı Nikâhı Feshetmenin Şartları D. Fiziksel Kusurlar Nedeniyle Feshin Sâbit Olma Ya da Ortadan Kalkma Vakti II. BULÛĞA ERME (ERGENLİK MUHAYYERLİĞİ) NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Bulûğa Erme ve Bulûğ Muhayyerliği B. Hıyar-ı Bulûğ ve Fesih İlişkisi III. KEFÂETİN(DENKLİK) BULUNMAMASI NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Kefâet Kavramı B. Kefâetin Hükmü: C. Mezheplere Göre Kefâet Hanefilere Göre Kefâet a. Nesepte Denklik vi

10 b. Müslümanlıkta Denklik c. Hürriyette Denklik d. Malda Denklik e. Dindarlıkta Denklik f. Meslekte (Zanaat) Denklik Mâlikîlere Göre Kefâet Şâfiîlere Göre Kefâet a. Dindarlıkta Denklik b. Nesepte Denklik c. Hürriyette Denklik d. Meslekte Denklik e. Fiziksel Kusurlardan Sağlam Olmakta Denklik f. Malda Denklik Hanbelîlere Göre Kefâet a. Dindarlıkta Denklik b. Nesepte Denklik c. Hürriyette Denklik d. Meslekte Denklik e. Malda Denklik D. Kefâetsiz Nikâhın Feshi E. Kefâetin (Denkliğin) İtibar Vakti vii

11 IV. DİN FARKLILIĞI NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Gayr-i Müslim Eşlerden Birinin İslam a Girmesi Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi İslam ı Kabul Etmemek Durumunda Evliliğin Sonucu a. Hanefîlerin Görüşü b. Mâlikî ve Şâfiîlerin Görüşü c. Hanbelî ve Zahirilerin Görüşü d. İbn Teymiyye ve İbn Kayyım ın Görüşü İslam ı Kabul Etmemek Nedeniyle Ortaya Çıkan Ayrılık Çeşidi a. Hanefilerin Görüşü b. Cumhurun Görüşü B. Müslüman Eşlerden Birinin İrtidâd Etmesi Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi İrtidâdın kavramı a. İrtidâdın Sözlük Anlamı b. İrtidâdın Terim Anlamı Eşlerden Birinin İrtidâd Etmesi Halinde Nikâh Akdinin Sonucu V. GÂİB, MAHBÛS VE ESİR OLMAK NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Gâib Olmak Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi B. Gâib Olma Nedeniyle Nikâh akdinin Feshinin Şartları C. Mahbûs ve Esir Olmak Nedeniyle Nikâh akdinin Feshi viii

12 VI. KOCANIN EŞİNE NAFAKA VERMEMESİ NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Yoksulluk Sebebiyle Nafakayı Ödememek B. Zenginlik Durumunda Nafakayı Ödemekten Kaçınmak VII. MEHRİ ÖDEMEMEK VE MEHİRDE GABN-İ FÂHİŞ OLMASI NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Mehri Ödememek Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi Hanefîlerin Görüşü Mâlikîlerin Görüşü Şâfiî ve Hanbelîlerin Görüşü B. Mehri Ödememek Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshinin Şartları C. Mehirde Gabn-i Fâhiş Olması Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi Hanefîlerin Görüşü Mâlikîlerin Görüşü Şâfiîlerin Görüşü Hanbelîlerin Görüşü VII. KÖLE OLMAK VEYA KÖLELİKTEN KURTULMAK MÜNASEBETİYLE MEVCUT NİKÂHIN FESHİ A. Köle Olmak Nedeniyle Nikâhın Feshi B. Kölelikten Kurtulma Nedeniyle Mevcut Nikâhın Feshi Hanefîlerin Görüşü Cumhurun Görüşü ix

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FESHEDİLEN NİKÂHIN SONUÇLARI I. MEHİR A. Hanefîlerin Görüşü B. Mâlikîlerin Görüşü C. Şâfiî ve Hanbelîlerin Görüşü II. MUT A III. İDDET IV. İDDET NAFAKASI VE MESKEN HAKKI (SÜKNÂ) A. Hanefîlerin Görüşü B. Mâlikî ve Şâfiîlerin Görüşü C. Hanbelîlerin Görüşü SONUÇ BİBLİYOGRAFYA x

14 KISALTMALAR A.Ü. Bkz. Ankara Üniversitesi Bakınız b. İbn b.y. Baskı yeri yok c. Cilt Hz. İ.A.D. İ.F.D. Mad. m.y. no. Hazreti İslâmî Araştırmalar Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi Madde Matbaa adı yok Numara ö. Ölüm tarihi r.a. Radıyallahü anhu s. Sayfa numarası s.a.v. thk. t.y. vb. vs. y.y. Sallallahu aleyhi ve sellem Tahkik eden Tarih yok Ve benzeri Ve saire Yayın yeri yok xi

15 GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ Toplumun çekirdeği olan ailenin korunması, birçok hukuk sisteminde olduğu gibi İslam hukuku açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda aile bireylerinin ve başta karı kocanın hakları ayrı bir önem arzetmektedir. Bu hakların gözetilmesinin bir tezahür şekli de evlilik birliğine son verilmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu son verme yöntemlerinden biri olan feshin hukuki mahiyetinin ve sonuçlarının bilinmesi de, aileye verilen önemin doğal bir sonucudur. II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI Fesih, klasik İslam hukuku kaynaklarında talâk, hulu, lian, zıhar ve îlâ gibi müstakil bir bölümde belirtilmemiştir. Fesih genellikle fıkhın konu edindiği akitlerin anlatımı sırasında zikredilmiştir. Feshin tanıtımı nikâh ve talâk konuları başlığı altında pek sıkıca zikredilmediğinden genellikle konuyu, alım satım ve icare gibi akidleri inceleyip ortaya koymaya çalıştık. Aynı şekilde evlilikle ilgili ayet, hadis ve dört mezhebin fıkıh kitaplarını araştırıp feshin meşruiyetini, feshin nikâh akdini sona erdiren durumlarla ilişkisini, feshi gerektiren durumları ve feshin sonuçları, İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ konusu altında toplamaya çalıştık. III. KONUNUN SUNULMASI Tezimizi, giriş, üç bölüm, sonuç ve bibliyografyadan oluşturduk. Tezimizin birinci bölümünde, feshin lügat ve terim anlamı, feshin hukuki temeli, feshin nikâh akdini sona erdiren durumlarıyla (tefrik vs.) ve gayr-i sahih nikâhlarla ilişkisi, İslam

16 hukukçularının bâtıl ve fâsid nikâhlar üzerinde ihtilafları, gayr-i sahih nikâhların feshi ve doğurduğu sonuçlar hakkında bilgi verdik. İkinci bölümde, nikâh akdinin feshinin gerektiren durumları açıklamaya çalıştık. Feshi gerektiren durumlarında mezheplerin görüşlerini çoğu zaman mezhebe göre belirttik. Bu durumlarda feshin gerçekleşmesi için İslam hukukçularına göre gereken şartları da belirttik. Üçüncü bölümde, nikâh akdinin feshinin doğurduğu (mehir, iddet, iddet nafakası ve mesken gibi) sonuçları belirmeye çalıştık. Tezimizde, Arapça ifadeleri gramere uygun okunuşlarına göre yazdık. Konunun incelenmesi esnasında dört Sünni mezhebin görüşlerini esas almakla birlikte az da olsa Zahiriler ve diğer imamların görüşlerine de yer vermeye çalıştık. Aynı şekilde de çağdaş İslam hukukçularının eserlerini de ele almaya çalıştık. Fıkıh kitaplarında fesih konusunun müstakil olarak incelenmediğini, konular arasında serpiştirildiğini araştırmamız esnasında tespit ettik ve gerekli bilgileri bu şekilde toparlamaya çalıştık. Aynı konuda mezheplerin bazen aynı, bazen farklı sonuçlara ulaştıklarını gördük ve bu farklı görüşleri gerekçeleriyle vermeye gayret ettik. Hatta bazen bir konuda aynı mezhep içerisinde bile farklı sonuçlara varıldığına şahit olduk ve bunların nedenlerini ortaya koyup değerlendirme yoluna gittik. Tezimizde kaynakların ve müelliflerin adı ilk geçtiği yerde tam olarak yazdık. Tekrarında ise, müellifin soyadı veya meşhur adı yahut künyesi veya lakabını zikrettik. Aynı yazarın birden fazla eserini kullandığımızda, yazarın künyesi veya lakabından sonra atıfta bulunduğumuz eserinin sadece ilk kelimesini yazmakla yetindik. Kullanılan eserlerin cilt numarası Romen rakamıyla ve sayfa numaraları da normal rakamlarla 2

17 yazdık. Sadece tek ciltlik eserlerde sayfa belirtmek için s kullandık. Tezimizde bazı kelimelerin anlamın ifade etmek için kelimeyi yıldızla işaretleyip anlamını dipnotta açıkladık. IV. KONUYLA İLGİLİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İslam aile hukukunda nikâh akdini sona erdiren durumlar ile ilgili çağdaş çalışmalara baktığımızda, fesih konusunun belli bir bölümde ya da bir bölümün içerisinde bir başlık altında çalışıldığı görülmektedir. Örneğin H. İbrahim Acar, İslam Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi, adlı eserinde konuyu ikinci bölümde kadının evliliğe son verebildiği noktalar ve mahkeme kararıyla gerçekleşen ayrılmalar kapsamında incelenmiştir. Aynı şekilde H. Yunus Apaydın ın, İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü adlı doktora ve Mehmet İmadeddin Türe nin, İslam Hukukunda Hâkimin Evliliğe Son Vermesi Tefrik adlı Yüksek Lisans Tezlerinde de konunun detaylarına inilmeden çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple İslam aile hukukunda nikâh akdinin feshi ile ilgili müstakil ve kapsamlı bir çalışmanın olmayışının bizim bu konuyu ele alıp çalışmamız hususundaki sevk edici temel saik olduğunu belirtmeliyiz. Tezimizin temel kaynaklarını klasik İslam hukuk müdevvenatı oluşturmaktadır. Buna göre Hanefî bakış açısını yansıtması bakımından Serahsî nin el-mebsût, Kâsânî nin Bedâiu s-sanâi fî Tertîbi ş-şerâi, Merginânî nin el-hidâye Şerhu Bidâyetü'l-Mübtedî; Mâlikî bakışını yansıtması bakımından Sahnun un el- Mudevvenetu'l-Kübra, İbn Rüşd ün Bidâyetü'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid, İbn Abdilber in el-kâfi fî fıkhi ehli'l-medineti l-mâlikî, Şâfiî bakışını yansıtması bakımından Mâverdî nin el-hâvi l-kebir, Şirbînî nin Muğni l-muhtâc ilâ Ma rifeti 3

18 Meânî Elfâzi l-minhâc, Hanbelî bakış açısını yansıtması bakımından Muvaffakuddîn İbn Kudâme nin el-muğnî, el-kâfi, el-mükni, Buhûtî nin Keşşafü l-kinâ an Metni l- İkna adlı klasik fıkıh eserleri tezimizde başvurduğumuz temel kaynaklardır. İslam hukukunun kaynakları ise Kitap (kur ân-ı Kerim) Sünnet, İcmâ, Kıyâs, Mesâlih-i Müersele, Sedd-i Zerâi, Örf, Sahâbî Kavli, Eski Dinlerden İntikâl Eden Hükümler ve isıtshâbdır. Konuyu ele alırken İslam hukukunun bu temel klasiklerinin ilgili bölümleri yanında konuyla ilgili yurtdışında (özellikle Arap ülkelerinde) yapılan çalışmalar çalışmamızda başvurduğumuz temel kaynaklar arasındadır. Söz konusu çalışmalar arasından konumuzla ilgisi nispetinde ulaşabildiğimiz bazı eserlerden oldukça faydalandığımızı belirtmemiz gerekir. Örneğin bu konuda yapılmış çalışmalardan en kapsamlı ve mukayeseli çalışma olan, Ahmed el-haccî nin Feshu z-zevac adlı doktora tezi temel başvuru kaynaklarımızdan olup, konuyu Yahudi ve Hıristiyan hukukları ile mukayeseli olarak ele alması açısından bizim için oldukça faydalı olmuştur. Yine Mursi Abdülaziz es-semahî nin, Buhûs fi Firaki n-nikâh ed-daire Beyne l-feshi ve t-talâk, adlı eseri de tezimizde faydalandığımız eserler arasındadır. Bunun yanında konumuzla alakalı olarak yazılmış olan makale düzeyindeki çeşitli çalışmalar da tezimizde atıf yaptığımız çalışmalardandır. 4

19 BİRİNCİ BÖLÜM FESHİN MAHİYETİ I. FESİH KAVRAMI A. Sözlük Anlamı Arapça da fesih kelimesi bozmak, 1 ayırmak, ortadan kaldırmak ve yok etmek anlamına gelir. 2 Fesih, Türkçe kaynaklarda da zafiyet, cehl, rey, tedbir-i ifsad, bir şeyi elden atmak, bir akdi ve ahdi bozmak, azayı yerinden ayırmak, 3 bozmak, hükümsüz kılmak, bir sözleşmeyi ortadan kaldırmak, 4 geçersiz hale getirmek, hükümden düşürmek anlamlarında kullanılmaktadır. Feshetmek de; bozmak, dağıtmak 5 gibi manaları ifade etmektedir. B. Terim Anlamı İslam hukukçuları geneli itibarıyla aynı anlama gelebilecek ifadeler kullanmakla birlikte bazı naslarla feshi şu şekilde tanımlamışlardır. Nikâh akdinin terim anlamını araştırırken, fâkihlerin eserlerinde nikâh akdinin feshinin açıklamalı ve net bir şekilde tanımına rastlamamaktayız. Zira fâkihlerin çoğu, diğer fıkhi terimleri tanımladıkları gibi 1 İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim, Lisânü l-arab, Dârü l-ma ârif, Kahire 1119, V, el-fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Yakub (ö.817), el-kamusu l-muhît (thk. Enes Muhammed eş- Şamî - Zekeriyya Cabir Ahmed), Dârü l-hadis, Kahire 2008, s. 1246; el-cevherî, İsmail b. Hammad, es- Sıhah Tacu l-lüga ve Sıhahü l-arabiyye (thk. Ahmed Abdulgafur Attar), Dârü l-ilm li l-melayin, Beyrut 1990, I, Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye Ve Istılahtı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul Matbaacılık, İstanbul 1950, II, Mehmet Erdoğan, Fıkıh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Pasifik Ofset, İstanbul 2010, s Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, s. 241.

20 nikâh akdinin feshini değil feshi genel olarak tanımlamaktadırlar. 6 Bu durumda fâkihlerin fesih hakkındaki görüşlerini iki gruba ayırmak mümkün olabilir: 1. Bazı İslam hukukçularının eserlerinde müstakil olarak fesih kavramını ele almadıkları, sadece feshi gerektiren durumları inceledikleri görülmektedir. Onların bu tavrından, feshi herkesçe bilinen bir kavram olarak düşündükleri anlaşılmaktadır. 2. İslam hukukçularının diğer kısmı ise yukarıda geçtiği gibi feshi genel olarak tanımlamaktadırlar. Yani furû kaynaklarında zikredilen fesih kavramı sadece nikâh akdinde değil bütün akitlerde kullanılmaktadır. 7 Usul kaynaklarına gelince bazı usulcüler feshe özel başlık ayırarak feshi tanıtıp, feshin çeşitlerini ve durumlarını zikretmişlerdir. 8 Feshi tanıtma konusunda fâkihlerin ne şekilde ittifak ve ihtilaf ettiklerini öğrenebilmek için, fâkihlerin fesih hakkındaki görüşlerini değerlendirmemiz gerekmektedir. Hanefîlerden Kâsânî, akitlerin hükmünde ve satılan malın (mebi in) tamamen veya kısmen yok olduğunda, istifade edilmeyecek derecede bozulduğunda, fesihten söz etmekte ve onu: akdi aslından (temelinden) kaldırıp onu olmamış gibi saymaktır 6 Bkz. el-kâsânî, Alauddîn Ebu Bekr b. Mes ud (ö.587), Bedâiu s-sanâi fî Tertîbi ş-şerâi, Dârü l- Kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1986, II, 336; el-imrânî, Ebu l-hüseyn Yahya b. Ebi l-hayr Sâlim (ö.558), el- Beyan fi Mezhebi l-imami ş-şâfiî (thk. Muhammed en-nurî), Dârü l-minhac li t-tiba a ve n-neşr ve t- Tevzî, Beyrut 2000, IX, 298; İbn Kudâme el-makdisî, Şemsuddin Ebu l-ferac Abdurrahman b. Ebu Ömer Muhammed b. Ahmed b. Kudâme (ö.682), eş-şerhu l-kebir (Muvaffakuddîn İbn Kudâme nin el- Muğnî siyle birlikte), Dârü l-kitabi l-arabî li n-neşr ve t-tevzî, Beyrut 1983, IV, 88; el-karâfî, Ahmed b. İdris es-sanhacî (ö.684), el-furûk (thk. Halil el-mansur), Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1998, III, 251; es-suyûtî, Abdurrahman b. Ebi Bekr (ö.911), el-eşbâh ve n-nezâir, Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1983, s. 287; Muhammed Kadri Paşa, el-ahkamü ş-şer iyye fi l-ahvali ş-şahsiyye (thk. Muhammed Ahmed Sirac - Ali Cuma Muhammed), Dârü s-selam li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzî ve t-terceme, Kahire 2006, II, ez-zerkeşî, Ebû Abdullah Muhammed (ö.794), el-mensûr Fi l-kavâid (thk. Teysir Faik Ahmed), Kuveyt 1982, III, Zerkeşî, III, 47-51; Suyûtî, s

21 şeklinde tanılamaktadır. 9 Ancak akdi olmamış gibi saymak akdin fesih öncesini yok saymamaktır. Yani fesih, gerçekleşen bir akdi ortadan kaldırıp ve o akitten doğan sonuçları yok edemez. 10 Bir başka ifadeyle fesih demek kanun koyucu tarafından geçersiz kabul edilen bir akit teşebbüsü demektir. Akit yok olduğu durumda hakiki değil mecazi olarak yok sayılmaktadır. Çünkü eğer akit tamamen olmamış gibi sayılırsa, akde bağlı olan anlaşmalar ve sonuçların hepsi yok sayılacaktır. Taraflar da tamamen akdin yok olmasına dayanarak bir birlerini bağlayıcı tutamayacaklardır. 11 Diğer mezheplere gelince Gazali el-vasit adlı eserinde feshin ve reddin من ( anında hakikatinin beyanı için tam bir bölüm ayırmıştır, feshi akdi tamamen değil, kaldırmaktır 12 (حينه şeklinde tanıtmıştır. Mâlikîlerden de el-karâfî aynı tanımı kullanmıştır. 13 Yani fesih gerçekleştiği zaman, akdi ortadan kaldırmaktadır. 14 İbn Kudâme el-makdisî, feshi gerektiren kusurları anlatırken feshi akdi tamamen değil, geçici bir süre için kaldırmaktır 15 şeklinde tanımlamaktadır. Merdâvî de ikalede, hıyar-ı من ( anında şart ve hıyar-ı ayb konusunda feshin tanımını şöyle ifade etmiştir: Akdi ya da temelinden kaldırmaktır. İbn Teymiyye de feshin hıyar-ı aybda Akdi (حينه anında kaldırmaktır anlamını ifade etmiş ve diğer bütün fesihleri hıyar-ı aybdaki feshe kıyaslamıştır Kâsânî, II, İbn Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed (ö.970), el-eşbâh ve n-nezâir (thk. Zekeriyya Umeyrat), Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1999, s Ahmed el-haccî el-kürdi, Feshu z-zevac, el-yemâme li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzi, (y.y)(t.y), s el-gazali, Ebu Hamid b. Muhammed (ö.505), el-vasit Fi l-mezhep ( thk. Muhammed Tâmîr), Daru s- Selam li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzi, el-gavriyye 1997, III, Karâfî, III, Gazali, III, İbn Kudâme el-makdisî, IV, el-merdâvî, Alâuddîn Ebi l-hüseyn Ali b. Süleyman (ö.885), el-insaf (thk. Muhammed Hamid el- Fıkkî), (b. y.), (y.y.) 1956, IV,

22 Fâkihler fesih tanımındaki anından حينه) (من zamirin neye ait olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Zamir akdin temeline mi yoksa feshe mi aittir? Eğer zamir akdin temeline ait olursa, akdi kaldırmak temelinden olur. Zamir feshe ait ise, akdi kaldırmak feshin gerçekleştiği tarihe ait olur. Yani akdi kaldırmak feshin gerçekleştiği zamandan vaki olur. 17 Fâkihler feshin, akdin temeline veya akit feshinin gerçekleştiği zamana ait olup olmaması konusunda ihtilaf etmelerine rağmen, feshin akit bağını kaldığı hususunda ittifak etmektedirler. 18 Feshin tanımı açıkladığına göre, nikâh akdinin feshini: Nikâh akdinin bağını ortadan kaldırması 19 olarak ifade etmek mümkündür. Nikâh akdinin bağını kaldırmak, eşler arasındaki helâlliği, nafakanın vacipliğini ve itaati de ortadan kaldırmak demektir. Yani akit fesholursa nikâh akdinin zorunlu sonuçları da ortadan kalkar. Fesholunan akdin hangi andan itibaren etkili olacağı hususunda bazı İslam hukukçuları, bir genelleme yapmanın doğru olmadığı, akdin çeşidine göre farklılık arz edebileceği görüşünü öne sürmüşlerdir. 20 Çünkü fesih bazen akde başından - kuruluş zamanındanarız olan bir engel sebebiyle gerçekleşir; 21 mesela bulûğa eridikten sonra bağlı olunan nikâh akdinin reddedilmesi örneğinde olduğu gibi 22 veya bir erkeğin bir kadınla nikâhlanıp sonra onun sütkardeşi olduğunun ortaya çıkması sebebiyle nikâhın feshi 17 Merdâvî, IV, Zerkeşî, III, 51; Suyûtî, s Zerkeşî, III, 51; Suyûtî, s. 287; İbn Nüceym, s Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler, A.H.İ. Yayıncılık, İstanbul 2006, s Zerkeşî, III, 50; Muhammed Ebu Zehra, el-ahvalü ş-şahsiyye, Dârü l-fikri l-arabî, (y.y.) (t.y.), s Kâsânî, II, 336; eş-şirbînî, Muhammed b. el-hatîb(ö.977), Muğni l-muhtâc ilâ Ma rifeti Meânî Elfâzi l-minhâc (thk. Muhammed Halil İtanî), Dârü l-ma rife li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzî, Beyrut 1997, III,

23 gibi. 23 Bazen de akde sonradan arız olan bir engel sebebiyle gerçekleşir; 24 mesela ehl-i kitaptan olmayan eşlerden karının müslüman olup kocasının kendi dininde kalıp Müslümanlığı kabul etmemesi, müslüman eşlerden birinin irtidat etmesi sebebiyle nikâhın feshinde olduğu gibi. 25 Bu durumlarda da fesih, sahih olarak vaki olduktan sonra nikâh akdinin devamına mâni olacak âni bir durumun ortaya çıkması şeklinde olmuştur. 26 Nikâh akdine sonradan arız olan fesih gerekçeleri ise iki çeşit olarak belirlenmektedir: 27 a. Müslüman eşlerin birinin irtidat etmesi gibi açık (celi) gerekçeler: Bu durumda gerekçe ortaya çıktığında nikâh akdi fesholur. b. Gizli gerekçeler veya belirsiz olup belirlenmeye muhtaç olan gerekçeler yahut fâkihlerin ihtilaf ettikleri gerekçeler: Bu durumda hâkim olmadan nikâh akdi feshedilemez. Çünkü hâkim gizli gerekçeleri kaldırıp cehaleti gidermiş olur. Bu çeşide eşlerde fiziksel kusurluluk nedeniyle nikâh akdinin feshi örnek olarak gösterilebilir. Fesih, nikâh akdinden doğan bir gerekçeye bağlı olur. Eğer fesih nikâh akdinin kuruluşuna (inşa) şartlarına bağlı ise, fesih sonuç doğurarak akdin kuruluş tarihinden itibaren gerçekleşmiş olur. Yani akit olmamış gibi sayılır. 28 Akit fesholduktan sonra maddi olarak bir fiil gerçekleşmişse, taraflar birbirine karşı yerine getirdikleri 23 Kâsânî, II, ; en-nevevî, Ebu Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref (ö.676), el-mecmû Şerhu l- Muhezzeb (thk. Muhammed Necib el-mutay î), Mektebetü l-irşad, Cidde ( t.y), XVII, 383; es-seyyid Sâbık, Fikhu s-sünne, el-feth li l-i lâmi l-arabî, Kahire (t.y.), II, Zerkeşî, III, 50; Ebu Zehra, s Kâsânî, II, ; Nevevî, XVII, Sâbık, II, Kürdi, s Kâsânî, II, 336; Kadri Paşa, II,

24 anlaşmaları geri çevireceklerdir. Çünkü fesholan akitten maddi fiil gerçekleşmiş ise, akitten tarafları bağlayacak durumlar doğar. Bu bağlayıcı durumlar da akdin bozulup ortadan kalkmasına rağmen varlıklarını sürdürürler. Çünkü maddi vakıalar fesih ile ortadan kalkmaz. 29 Akit yapıldıktan sonra zifafın (duhul) gerçekleşmesi bu bağlayıcı durumlara örnek olabilir. Aynı zamanda zifaf, mehrin ödenmesi, nesebin sübutu ve iddet gibi maddi durumları bağlayıcı sonuçlar olarak doğurmaktadır. Bağlayıcı sonuçlar da akdin ortadan kalkmasına rağmen bunların yerine getirilmesidir. Çünkü bu sonuçlar akitten değil zifaftan kaynaklanmaktadır. Zifaf ise maddi bir durum olduğu için, sonuçları yerine getirilmeden nikâh akdi fesih ile olmamış gibi sayılamaz. 30 Fesih gerekçesi akde sonradan arız olan bir neden ise, akdin kuruluş zamanına değil, gerekçenin ortaya çıktığı zamana bağlı olacaktır. Eğer feshin gerçekleşmesi konusunda hâkimin kararı gerekiyorsa, feshin gerçekleşmesi hâkimin verdiği karar zamanından itibaren gerçekleşmiş olur. Fesih hâkimin kararına muhtaç değil ise, gerekçenin ortaya çıktığı andan itibaren meydana gelmiş demektir. Fesih gerekçesi akde başından arız olan bir nedene bağlı ise akit temelinden kalkacaktır. 31 Yani fesih, gerekçenin ortaya çıktığı zamana bağlı olmaktadır. Bu konuyu, feshi gerektiren durumlar bölümünde detaylı bir şekilde ele alacağız. Sonuç olarak çağdaş bazı İslam Hukukçuları Feshi: hukuki bir işlemin hâkim veya taraflar aracılığıyla meşru bir sebebe dayanılarak irade ile ortadan kaldırılması durumudur. Bu ortadan kaldırma durumu gerek tek taraflı gerekse de çift taraflı olabilirliğiyle ileriye dönük olan işlemin sonuçlandırılması, hukuki geçerliliğin ortadan 29 İbn Nüceym, s Kürdi, s Kürdi, s

25 kaldırılması demektir. 32 Eşler arasında denkliğin (kefâet) bulunmaması nedeniyle nikâh akdinin feshi durumu tek taraflı fesih örneği sayılabilir. 33 Ergenlik muhayyerliği (hıyar-ı bulûğ) nedeniyle nikâh akdinin feshi ise çift taraflı fesih örneğidir. 34 Mehri ve nafakayı ödememek nedeniyle ortaya çıkan nikâh akdinin feshi de hâkimin aracılığıyla yapılan fesih örneğidir. 35 Genel olarak akdin feshi ise yukarıda da ifade edildiği gibi, rıza ile veya herhangi bir sebeple akdin kaldırılması, daha önce yapılmış olan akdin bozulup hiç yapılmamış gibi eski haline çevrilmesidir. 36 Akitler özellikleri ve durumlarına göre değişik şekillerde feshedilirler. Akid bazen kendi kendine fesholur ki buna da infisâh denilir. Hizmet akdi işçinin ölümüyle sona erer. Aynı şekilde muayyen müddetle faaliyette bulunmak için teşekkül eden cemiyetler ve şirketler bu müddettin hitamıyla infisâh ederler. Cemiyetin âciz hale düşmesi veya idare heyetinin nizamnâmeye tevfikan teşekkülüne imkân kalmaması da cemiyetin infisah sonucunu doğurur. 37 II. FESHİN HUKUKÎ TEMELİ İslâm hukuku kaynaklarında, feshin hukukî temeli ile ilgili müstakil ve ittifak olunmuş bir delil bulunmamaktadır. Fakat fesih, yukarıda geçtiği gibi tanılan bir deyim 32 Hasan Ali Zenun, en-nezariyyetü l-amme li l-feshi, Matba tü Nahdati Mısır, (y.y.) 1946, s. 57; Ali Bardakoğlu, Fesih, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Matbaası, İstanbul 1995, XII, 427; Türk Hukuk Lugati, Komisyon, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956, s. 95; Erdoğan, s Kâsânî, II, Kâsânî, II, eş-şirâzî, Ebu İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf (ö.476), el-mühezzeb (thk. Zekeriyya Umeyrat), Dârü l- Kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1995, II, 214; Kâsânî, II, 290; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed (ö.620), el-muğnî (thk. Abdullah Abdulmuhsin et-türkî - Abdulfettah Muhammed el-hulu), Darü Alemi l-kitabi li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzî, Riyad 1997, X, Çeker, s el-mevsûatü l-fıkhıyye, İnfisâh Vizerâtü l-evkâf ve ş-şuûni l-islamiyye, Kuveyt 1986, VII,

26 olduğuna binaen, fesih İslam hukukunun açıkladığı usulî kaidelere dayandırılmaktadır. Feshi İslam hukukçuları, talâk gibi müstakil bir bölümde veya başlık altında açıklamadıkları için, genel olarak feshin meşruiyetini gerekçelere göre belirlemektedirler. Yani bazı İslam hukukçuları, feshin meşruiyetinde ittifak edip feshi gerektiren durumlarda ihtilaf etmişlerdir. Fâkihler feshin meşruiyetini, nikâh akdini sona erdiren durumları konusunda gerekçelere göre açıklayıp 38 feshin hukukî temelini Kur an ve Sünnete dayandırmışlar: A. Kur an 1. Onları (eşlerinizi) iyilikle tutun yahut ilikle salıverin; fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikâh altında tutmayın. 39 Bu ayet genel olarak eşlerden zararı gidermek için nikâh akdinin feshinin caiz oluğuna işaret etmektedir Onları kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler de müslüman hanımlara helâl olmazlar. 41 Helâlığın ortadan kalkması durumunda nikâh akdinin feshini gerektirir Kâsânî, II, 246; Mâverdî, Ebu l-hasen Ali b. Muhammed b. Habib (ö.450), el-hâvi l-kebir (thk. Adil Ahmed Abdulmevcud - Ali Muhammed Miv ad), Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1994, IX, 136; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, el-muğni, X, 57, 65, el-bakara, 2/ Muvaffakuddîn İbn Kudâme, el-muğni, X, 241; es-san ânî, Muhammed b. İsmail (ö.1182), Subulu's- Selâm Şerhu Bulûği l-merâm (thk. Muhammed Nâsırüddin el-elbâni), Mektebetü l-ma arif li n-neşr ve t- Tevzî, Riyad 2006, III, el-mumtahine, 60/ İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed el- Kurtubi en- Nemrî (ö.463), et-temhid l ime fi l-muvatta mine l-maani ve l-alfaz (thk. Said Ahmed Arab), müessesetü Kurtuba li t-tiba a ve n- Neşr,(y.y)1985. XII, 23, 25; İbn Hazm, Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Saîd (ö.456), el-muhalla, Mısır 1347, VII, ; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed (ö.620), el-kâfi (thk. Abdullah Abdulmuhsin et-türkî), Hacr li t-tiba a ve n-neşr ve t- Tevzî, Cize 1997, IV, ; eş-şevkânî, Muhammed b. Ali (ö.1250), Neylü l-evtâr Şerhi Münteka l- Ahbâr, Mektebetu Mustafa el-bâbî el-halebî, (y.y)(t.y). VI,

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 2 Sayfa: 71-95 İSLAM HUKUKUNA GÖRE İDDET ve İDDET BEKLEYEN KADININ NİKÂHI Suat Erdem * Özet İslam hukukunda iddet, evliliğin herhangi bir sebeple

Detaylı

Evlenme Akdi. şartları. rükunler/unsurlar. irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh)

Evlenme Akdi. şartları. rükunler/unsurlar. irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh) Evlenme Akdi rükunler/unsurlar şartları 1. İnikad şartları 2. Sıhhat şartları irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh) 3. Nefaz şartları 4. Lüzum şartları bu üç

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ II

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ II T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ II KONU: OSMANLI DA EVLİLİĞİN SON BULMASI HAZIRLAYAN AYDIN DEMİREL DANIŞMAN

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr.

KİŞİSEL BİLGİLER. Ahmet ÜNSAL. Prof. Dr. KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ahmet ÜNSAL Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Mengen 1967 Bölüm: Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Tel: 312-9061582 E-Posta: ahunsal67@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, 2015, s. 213-228. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR Dr. Hasan ÖZER* Özet: Aile toplumun temel taşıdır. Erkek ve kadının

Detaylı

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences)

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Alaaddin GÜNEŞ Seyda Yayınları, Diyarbakır, 2014, 740s. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Dinî görevler denince başta iman etmek, sonra imanın gereği

Detaylı

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract Özet Fatih KARATAŞ* Boşanma, boşanan taraflara hukukî olarak birtakım haklar sağlamakta ve görevler getirmektedir. Boşanmanın sonuçlarından en önemlisi iddet bekleme görevidir. Evliliğin sona ermesi halinde

Detaylı

İSLÂM HUKÛKUNDA ALIM SATIM PİYASASINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER

İSLÂM HUKÛKUNDA ALIM SATIM PİYASASINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER İSLÂM HUKÛKUNDA ALIM SATIM PİYASASINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER Şevket TOPAL* ÖZET Ekonomik hayâtın ahenk içerisinde yürütülmesini sağlayacak dinamiklerin oluşturulması suretiyle piyasa istikrârının sağlanması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A)

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A) Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2011 Cilt:10 Sayı:38 (443-463) www.esosder.org ISSN:1304-0278 İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A) DIVORCE COMPENSATION

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA EVLENME BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM HUKUKUNDA EVLENME

İÇİNDEKİLER İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA EVLENME BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM HUKUKUNDA EVLENME İÇİNDEKİLER İSLÂM VE OSMANLI HUKUKUNDA EVLENME BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM HUKUKUNDA EVLENME 1. GİRİŞ I. KONU VE KONUNUN TAKDİMİ 3 II. İLKEL TOPLUMLARDA EVLİLİK VE AİLE ANLAYIŞI 8 III. İSLÂMİYETTEN ÖNCE ARABİSTAN'DA

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler Tespitler Modern dünyada ekonomi, hayatın neredeyse tamamını oluşturuyor ve bir araç değil asıl amaç olarak görülüyor. İslam da ise ekonominin, iyi bir

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı

Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı Mustafa Ahmed ez-zerkâ Çev: Fatiha Bozbaş Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana bilim dalı Doktora Öğrencisi

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

NİKAH-III (Evlenme Engelleri)

NİKAH-III (Evlenme Engelleri) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-III (Evlenme Engelleri) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Evlenme Engelleri A) Sürekli

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م مسح ا ىلع مخارها يف الوضوء» اللغة

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki İmtihan Fıkıh

Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki İmtihan Fıkıh Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/islama-gorerecm] Hadis Sünnet-i Seniyye Kur'ân-ı Kerîm Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Takva ve Amel-i Salih Dünyadaki

Detaylı

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir.

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. (KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ Kan Çeşitleri Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. Hayız: Âdet görmekten kesilme yaşına (sinn-i iyasa) [1] [1] henüz gel

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

KANIN ABDESTE ETKİSİ Fatih TURAY

KANIN ABDESTE ETKİSİ Fatih TURAY Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 43 Erzurum 2015 KANIN ABDESTE ETKİSİ Fatih TURAY ÖZ Kanın abdesti bozup bozmadığı meselesi, günlük hayatta abdestle ilgili en sık karşılaşılan fıkhî

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

TALAK (BOŞANMA) İla'nın tahakkuk etmesi için birtakım şartlar vardır. Şöyle ki: 1- İla'da bulunan koca akıllı ve buluğ çağına erişmiş olmalıdır.

TALAK (BOŞANMA) İla'nın tahakkuk etmesi için birtakım şartlar vardır. Şöyle ki: 1- İla'da bulunan koca akıllı ve buluğ çağına erişmiş olmalıdır. TALAK (BOŞANMA) 1 - Behce Fetvalarından: "Üç tane karısı bulunan Zeyd, üçüncü hanımına hitaben, eğer diğer hanımlarım Açıklama: İla, bir erkeğin, zevcesiyle cinsi mukarenette bulunmamak için yaptığı yemin-i

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi csozdemir@gmail.com İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine,

Detaylı

İslâm Hukukunda Boşanma

İslâm Hukukunda Boşanma İslâm Hukukunda Boşanma İslamda boşanma konusu. İslam a göre boşanmak nedir, talâk nedir, boşanma hakkı kimdedir, 3 talâk nedir, 3 talâk caiz midir, hülle nedir, hülle evliliği nasıl olur, boşanan çiftler

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113 KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2005) s.89-113 Boşanma Sonucu Manevi Tazminat Olgusuna İslam Aile Hukuku Açısından Bir Yaklaşım Yard.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Özet Boşanma sırasında şayet kusursuz olan eşin

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW - 340 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir?

Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir? Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 ماذا ب عليه: حلج أم تزو ج ابنه» اللغة

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Seda ARSLAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSLAM HUKUKU I Prof. Dr. Muhsin KOÇAK

İSLAM HUKUKU I Prof. Dr. Muhsin KOÇAK Evlilikten Doğan Mali Hak Ve Sorumluluklar Ünite 7 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı İSLAM HUKUKU I Prof. Dr. Muhsin KOÇAK 1 Ünite 7 EVLİLİKTEN DOĞAN MALİ HAK VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Muhsin KOÇAK İçindekiler

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, Yıl: 6, C: 6, Sayı: 12, Temmuz Aralık 2013/2, ss. 355-389 Satım Akdindeki Şart Muhayyerliğinin

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2015) Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık Nuri KAHVECİ Rağbet Yayınları, 1. baskı İstanbul 2007, 204 sayfa (ISBN: 978-975-6373-83-5) Muhammed ERİNÇ Sosyal

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

ĠSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIġI HAKKINDA GÖRÜġLER VE DEĞERLENDĠRMESĠ

ĠSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIġI HAKKINDA GÖRÜġLER VE DEĞERLENDĠRMESĠ Son Güncelleme Tarihi 20.12.2011 ARALIK 2011- SAYI 118 Makale: ĠSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIġI HAKKINDA GÖRÜġLER VE DEĞERLENDĠRMESĠ Dr. Mustafa KİSBET * ÖZET Hz. Peygamberin satın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı