ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: Telefon: / 6040 Belgegeçer:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: Telefon: / 6040 Belgegeçer: Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Yükseklisans Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Ankara Üniversitesi 1999 Doktora Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Ankara Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tezi Başlığı: Kur an da Lut Kavmi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir) ABD, Danışman: Doç. Dr. Mehmet PAÇACI Doktora Tezi Başlığı: Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir) ABD, Danışman: Prof. Dr. Salih AKDEMİR Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Korgeneral Lütfi Akdemir İlköğretim Okulu / Eskişehir Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi / Eskişehir Osmangazi Üniv Arş. Gör. Temel İslam Bilimleri Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara Üniv Arş. Gör.Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi / Eskişehir Osmangazi Üniv Öğr. Gör. Dr. Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi / Eskişehir Osmangazi Üniv Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Küçük Merve, Kur an da Sevme-Sevmeme Üslubuyla Müslümanlardan İstenen-İstenmeyenler, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor) Yapışkan Abdullah, Cahiliyye Dönemi İlah Algısının İlk Mekki Surelerde Allah a Dönüşümü, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor) Arslan, Sinan, Kur an da Kıyametin Kopma Anının Tasviri Tekvir Suresi Örneği-, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor) Kandemir, Celalettin, Kur an-ı Kerim de Mübarek Kılınmış Mekanlar, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor) Erdal, Enver, Nüzul Sebebi Rivayetleri Bağlamında Bakara Suresinde Geçen Kıssaların Peygamberimizin Hayatındaki İzdüşümleri, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor) Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Projelerde Yaptığı Görevler:

2 İdari Görevler: Bölüm Başkan Yrd. ESOGÜ İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Böl Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Yönetim Kurulu Üyesi, ESOGÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi, HAMER ve Araştırma Görevlisi Temsilcisi, ESOGÜ ESOGÜ Haber ESOGÜ TV ve Halkın Üniversitesi İlahiyat Editörü, Ödüller: Son Üç Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uyg. Sayısı Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi I Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi II Güz Tefsir Tarihi ve Usulü Kur an Okuma ve Tecvid III İlahi Hitabın Muhatabı Olarak Kadın Kur an Okuma ve Tecvid II Kur an Okuma ve Tecvid IV Bahar Kur an a Çağdaş Yaklaşımlar Kur an Öğretim Teknikleri Seminer (Y.L.) Kur an Okuma ve Tecvid I Kur an Okuma ve Tecvid V İlahi Hitabın Muhatabı Olarak Kadın Kur an Okumada Klasik ve Modern Yöntemler Güz Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi I Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi III Kur an ı Anlamada Modern Yöntemler Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Y.L.) Klasik Yöntemlerle Tefsir Okumaları (Y.L.) Bitirme Ödevi Kur an Okuma ve Tecvid I Kur an a Çağdaş Yaklaşımlar Bahar Kur an Öğretim Teknikleri Bitirme Ödevi Karşılaştırmalı Kutsal Kitap-Kur an Okumaları (Y.L.) Tefsir II Kur an Okumada Klasik ve Modern Yöntemler Kur an Okuma ve Tecvid I Güz Kur an ı Anlamada Modern Yöntemler Bitirme Ödevi Tefsir Metedolojisi (Y.L.) Klasik Yöntemlerle Tefsir Okumaları (Y.L.) Uzmanlık Alan Dersi (Y.L.) Tefsir I Bahar Kur an Okuma ve Tecvid II Günümüz Tefsir Problemleri Tefsir

3 Bitirme Ödevi Tefsir Tarihi (Y.L.) Karşılaştırmalı Kutsal Kitap-Kur an Okumaları (Y.L.) Uzmanlık Alan Dersi (Y.L.) Güz Bahar Kur an ın Ana Konuları Kur an Okumada Klasik ve Modern Yöntemler Kur an Okuma ve Tecvid III Kur an ı Anlamada Modern Yöntemler Bitirme Ödevi Kur an Okuma Bilgi ve Becerisi Kur an Mesajının Bağlayıcılığı (Y.L.) Klasik Yöntemlerle Tefsir Okumaları (Y.L.) Uzmanlık Alan Dersi (Y.L.) Tefsir ve Usulü Kur an da Ana Temalar Kur an Okuma ve Tecvid IV Kur an Okuma ve Tecvid II Günümüz Tefsir Problemleri Bitirme Ödevi Kur an la İletişim Becerimiz (Y.L.) Karşılaştırmalı Kutsal Kitap-Kur an Okumaları (Y.L.) Uzmanlık Alan Dersi (Y.L.) Eserler Listesi Makaleler A4. Müftüoğlu, Ö., Sevgi Perspektifinden İnsan-Allah Diyalogu, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 1, Yıl: 2001, s A4. Müftüoğlu, Ö., İntihar Olayları Üzerine Bir Değerlendirme (Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kadın İntihar Olayları Örneği), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s A4. Müftüoğlu, Ö., Vahiy Geleneğinde Konuk/DaYF Kökünün Semantik Analizi, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 18 (Kış 2004), s A4. Müftüoğlu, Ö., Vahiy Geleneğinde "QaDDeSe" Kökünün Semantik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, s A4. Müftüoğlu, Ö., Vahiy Sürecinde "SA'A(t)" Kavramının Semantik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2005, s A4. Müftüoğlu, Ö., Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen Faktörler, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s A4. Müftüoğlu, Ö., Kur'an'da "VSY" Kökünün Kullanımı ve Türkçe'ye Çevirisi Üzerine, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:9 Sayı: 25, Yaz 2005, s A4. Müftüoğlu, Ö., Kur an ı Yüzünden Daha Kolay ve Akıcı Okuyabilmenin İmkanı Mushaf Hattı Özelinde Bir Değerlendirme-, EKEV Akademi Dergisi, Cilt:15 Sayı: 46, Kış 2011, s A4. Müftüoğlu, Ö., Yunus Emre nin İnsanla İlgili Dizelerine Yansıyan Kur an Kültürü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2011 Sayı: 36, s Bildiriler B1. Müftüoğlu, Ö., Yunus'ta Tanrı Fenomeni, IX. Uluslar arası Halk Kültürü ve Yunus Emre Sevgi Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2007, Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Salonu, B1. Müftüoğlu, Ö., Bir Müfessirin Kelamullah Karşısındaki Konumunu Tefsirinin İsmi Üzerinden Belirleme Denemesi: Mâturîdî nin Te vîlâtu Ehli s-sunne si, Uluslar arası İmâm Mâturîdî Sempozyumu,

4 28-30 Nisan 2014, Tebliğler Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Eskişehir, s B4. Müftüoğlu, Ö., Kur an da CİGH ve Lut Kavmi, III. Ulusal AIDS ve II. Ulusal CİGH Sempozyumu, Nisan 1996, Sabancı Kültür Merkezi, İzmir. B4. Müftüoğlu, Ö., Kur'an'da Evrensel İlkeler ve Yerel Uygulama Örnekleri, Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Nisan 2010, ESOGÜ Kongre Merkezi, B4. Müftüoğlu, Ö., Nüzul Döneminde Putlar Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın Kur an ın Anlaşılmasında Katkısı (Arzın Ağırlıkları Örneği), Kur an ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur an Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, 1-3 Temmuz 2011, Hotel Berr, Fatih İstanbul. B4. Müftüoğlu, Ö., Kur an Mesajına Muhatap Olan Bir Kadın ve Hak Arama Mücadelesi, 1.Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 6-8 Mart 2012, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi, B4. Müftüoğlu, Ö., Ebu Hanife'nin Kur'an Ayetlerinin Gerçek Muhataplarını Dikkate Alarak Verdiği Bir Fetva -Kadının Velisinden İzinsiz Evlenebilmesi Meselesi-, Bütün Yönleriyle İmam-ı Azam ve Hanefîlik Sempozyumu, Nisan 2015, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Kitaplar C2. Müftüoğlu, Ö., (1997). Kur an da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir İslami İlimler Vakfı Yayınları. C2. Müftüoğlu, Ö., (2005). Bilgi ve Hikmet Boyutuyla Namaz, İlahiyat Yayınları, (ISBN: ) C2. Müftüoğlu, Ö., (2006). Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü, Ankara Okulu Yayınları, (ISBN: x) C2. Müftüoğlu, Ö., (2012). Beş Vakit Kılamıyorum Diye Bıraktım, Otto Yayınları, (ISBN: ) C2. Müftüoğlu, Ö., (2012). Bugünün Müslümanının Kur an la İletişimi, Otto Yayınları, (ISBN: ) C2. Müftüoğlu, Ö., (2015). Kur an ın Sesleri, Otto Yayınları, (ISBN: ) Çeviriler Editörlük ve Hakemlikler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sayı: 2 Yıl: 2015, ISSN (Sayı Hakemi) Atıflar: F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Sert Hüseyin Emin, Kur'an-ı Kerim Işığında Güven Duygusunun Kaynağı Olarak Müslümanlık Bilinci, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Yıl:13, Sayı:2, Elazığ, 2008, s.211. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen Faktörler, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Sert Hüseyin Emin, Kur'an-ı Kerim Işığında Güven Duygusunun Kaynağı Olarak Müslümanlık Bilinci, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Yıl:13, Sayı:2, Elazığ, 2008, s.211. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen Faktörler, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kurt Eyüp, Raşid Halifeler Dönemi Yönetim Anlayışına Kaynaklık Etmesi Açısından Cahiliye Dönemi, EKEV Akademi Dergisi,Yıl:16, Sayı:53, Erzurum, 2012, s.236. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006, s.127. F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kasapoğlu Abdurrahman, Allah-İnsan İlişkisi Açısından Muhabbet / Sevgi Olgusu, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 5 (Ocak-Haziran 2010), s.111. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Sevgi Perspektifinden İnsan-Allah Diyalogu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 1, 2001, s F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Çalışkan İsmail, 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur an ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur an Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu Değerlendirmesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011 cilt: XV, sayı: 1, Sivas, 2011, s.461. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Nüzul Döneminde Putlar Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın Kur an ın Anlaşılmasında Katkısı (Arzın Ağırlıkları Örneği), Kur an ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur an Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, 1-3 Temmuz 2011, Hotel Berr, Fatih İstanbul. F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Tuncer Faruk, Hz. Lut un Kavmine Karşı Kızlarını Sunmasının Anlamı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2012, s.53. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da

5 Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir, 1997, s F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kasapoğlu Abdurrahman, Kur an ı Anlamada Semantik Yöntem, Hikmet Yurdu Düşünce, Yorum, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 6, Sayı: 11 Ocak-Haziran 2013, s.129. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kasapoğlu Abdurrahman, Kur an ı Anlamada Semantik Yöntem, Hikmet Yurdu Düşünce, Yorum, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 6, Sayı: 11 Ocak-Haziran 2013, s.139. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kasapoğlu Abdurrahman, Kur an ı Anlamada Semantik Yöntem, Hikmet Yurdu Düşünce, Yorum, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 6, Sayı: 11 Ocak-Haziran 2013, s.146. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kasapoğlu Abdurrahman, Kur an ı Anlamada Semantik Yöntem, Hikmet Yurdu Düşünce, Yorum, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 6, Sayı: 11 Ocak-Haziran 2013, s.167. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Kurt Ali Osman, Normatif Dini Bilimlerde Mukayese Sorunu ve Çözüm Önerileri, Toplum Bilimleri Dergisi, Yıl: 5, Cilt: 5, Sayı: 9 Ocak 2011, s.23. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Dağcı Abdullah-Yılmaz Fetullah, Ömer Nasuhi Bilmen e Göre İntihar ve Nedenleri: Din Psikolojisi ve İslam Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı: 12 Ocak 2015, s.458. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., İntihar Olayları Üzerine Bir Değerlendirme, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Ekim-Kasım- Aralık 2002, s F3. Atfın Yer Aldığı Eser: Dinç Ömer, Uluslar arası İmâm Mâturîdî Sempozyumu, Nisan 2014, Toplantı Notları, s.229. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Bir Müfessirin Kelamullah Karşısındaki Konumunu Tefsirinin İsmi Üzerinden Belirleme Denemesi: Mâturîdî nin Te vîlâtu Ehli s-sunne si, Uluslar arası İmâm Mâturîdî Sempozyumu, Nisan 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, F5. Atfın Yer Aldığı Eser: Akdemir Salih, Son Çağrı Kur'an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2009, s.xvi. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, F5. Atfın Yer Aldığı Eser: Düzenli Yaşar, Üslub ve Semantik Açıdan Kur'an ve Şefaat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2006, s.113. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Vahiy Sürecinde "SA'A(t)" Kavramının Semantik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2005, s F5. Atfın Yer Aldığı Eser: Abalı Nurullah, Şükrün ve Sevginin İfadesi Namaz, Nesil Yayınları, İstanbul, 2012, s.75. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Bilgi ve Hikmet Boyutuyla Namaz, Ankara, 2004, s.49. Doktora Tezlerinde Yapılan Atıflar: Atfın Yer Aldığı Tez: Çöllüoğlu, Mahmut Sami, Kur an-ı Kerim de KDY Kökünün Semantik İncelemesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2010, s.8. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Atfın Yer Aldığı Tez: Baltacı, Burhan, Şâtıbî nin Kur an ı Yorumlama Yöntemi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2005, s.2. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Atfın Yer Aldığı Tez: Türkmen, Mutlu, Kur an ı Kerim ve Kitab- Mukaddes te BRK, SBH ve KDS Köklerinin Semantik İncelemesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2007, s.311. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Vahiy Geleneğinde "QaDDeSe" Kökünün Semantik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, s Atfın Yer Aldığı Tez: Türkmen, Mutlu, Kur an ı Kerim ve Kitab- Mukaddes te BRK, SBH ve KDS Köklerinin

6 Semantik İncelemesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2007, s.316. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Vahiy Geleneğinde "QaDDeSe" Kökünün Semantik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, s.220. Atfın Yer Aldığı Tez: Türkmen, Mutlu, Kur an ı Kerim ve Kitab- Mukaddes te BRK, SBH ve KDS Köklerinin Semantik İncelemesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2007, s.317. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Vahiy Geleneğinde "QaDDeSe" Kökünün Semantik Analizi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2004, s.224. Atfın Yer Aldığı Tez: Arslan, Elif, Vahiy Sürecinde HNF Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2012, s.27. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Eski Ahid de ve Kur an da VSY Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezlerinde Yapılan Atıflar Atfın Yer Aldığı Tez: Atay, Cemalettin Cuma, Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim de Lut ve Lut Kıssası (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya, 2011, s.8. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir, 1997, s. 3. Atfın Yer Aldığı Tez: Atay, Cemalettin Cuma, Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim de Lut ve Lut Kıssası (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya, 2011, s.8. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir, 1997, s. 4. Atfın Yer Aldığı Tez: Atay, Cemalettin Cuma, Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim de Lut ve Lut Kıssası (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya, 2011, s.46. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir, 1997, s Atfın Yer Aldığı Tez: Bodur, Mustafa, Hz. Muhammed e İman Bağlamında Ehl-i Kitabın Sorumluluğu (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erzurum, 2007, s.24. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006, s.35. Atfın Yer Aldığı Tez: Bodur, Mustafa, Hz. Muhammed e İman Bağlamında Ehl-i Kitabın Sorumluluğu (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erzurum, 2007, s.25. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006, s Atfın Yer Aldığı Tez: Kayaer, Aydın, Yunus Emre nin Dünyasında İnsan-Allah İlişkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2010, s.64. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2006, s.112. Atfın Yer Aldığı Tez: Yazıcı, Mahmut, Hadislerde Toplumların Çöküşü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, 2007, s.119. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da Lut Kavmi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, Atfın Yer Aldığı Tez: Yazıcı, Mahmut, Hadislerde Toplumların Çöküşü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, 2007, s.119. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir, Atfın Yer Aldığı Tez: Gürlevik, Safiye, Mekki Surelerde Kadın (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2006, s.53. Atıf Yapılan Eser: Müftüoğlu, Ö., Kur an da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir, 1997, s K. Diğer Etkinlikler Seçici Kurul Üyelikleri: K2. Müftüoğlu, Ö., 2008 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Hafızlık Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2008 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2008 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2007 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2012 Yılı Sarar Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri 40 Hadis Ezberleme Yarışması

7 Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2013 Yılı Sarar Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri 40 Hadis Ezberleme Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2015 Yılı Yunus Emre Anadolu Erkek İmam-Hatip Lisesi Öğrencileri 40 Hadis Ezberleme Yarışması Seçici Kurul Üyeliği. K2. Müftüoğlu, Ö., 2012 Yılı İmam-Hatip Liseleri Arası Kur'an- Kerim Okuma Yarışması Türkiye Finali Yüksek Seçici Kurul Üyeliği. K6. Müftüoğlu, Ö., 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Kutlama Komitesi Üyeliği. K6. Müftüoğlu, Ö., 2007 Yılı Kutlu Doğum Haftası Kutlama Komitesi Üyeliği. K6. Müftüoğlu, Ö., Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu (16-17 Nisan 2010 Eskişehir) İcra Heyeti Üyeliği. TV Programları: K8. Müftüoğlu, Ö., Dinde Peygamberin Yeri ve Rolü, 24 Ocak 2001, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimizin Kutlu Doğumu, 04 Haziran 2001, Kanal 26 TV. K8. Müftüoğlu, Ö., Kültür Dünyamız ve Camilerimiz, 30 Kasım 2006, ESTV K8. Müftüoğlu, Ö., Tarihi Süreç İçerisinde Kutsal Kitaplar ve Kur an, 15 Aralık 2006, ESTV K8. Müftüoğlu, Ö., Kutlu Doğum Özel Programı, 13 Nisan 2007, ESTV, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan-Din İlişkisi (Din Algısı), 17 Ocak 2008, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan-Din İlişkisi (Allah Algısı), 21 Şubat 2008, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan-Din İlişkisi (Peygamber Algısı), 10 Nisan 2008, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam Medeniyetinde Bir Arada Yaşama Tecrübesi, 18 Nisan 2008, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan-Din İlişkisi (Ahlak Algısı), 08 Mayıs 2008, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., Allah İnancının Günlük Hayattaki Yansımaları, 23 Ocak 2009, TRT 1, TRT 2, TRT İnt. K8. Müftüoğlu, Ö., Kader İnancımız, 05 Kasım 2009, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., "Dinimizde Merhamet ve Hoşgörü", 9 Nisan 2011, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., "Batıl İnançlar ve İslamiyet", 4 Nisan 2012, Kanal 26 TV, K8. Müftüoğlu, Ö., Kadir Suresi, 14 Ağustos 2012, TRT Avaz İftar Vakti Programı. K8. Müftüoğlu, Ö., Allah ın Sevdiği İnsan Tipleri, 19 Temmuz 2013, TRT Avaz İftar Vakti Programı. K8. Müftüoğlu, Ö., Ramazan Ayının Önemi, 19 Haziran 2014, Kanal 3 TV Hakikatin İçinden Programı. K8. Müftüoğlu, Ö., Ramazan ın Müslümana Kazandırdıkları, 03 Temmuz 2015, Kanal 26 TV İftar Huzuru Programı. Konferanslar: K8. Müftüoğlu, Ö., İslam'ın İnsana Kazandırdıkları, 13 Aralık 2000, ESVAK, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberin Dindeki Yeri 10 Ocak 2001, Belediye Kültür Merkezi, Bozüyük, Bilecik. K8. Müftüoğlu, Ö., Toplumda Güven Duygusunun Önemi ve Muhammedu'l-Emin Olarak Hz. Peygamber, 03 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Kırka / Seyitgazi, K8. Müftüoğlu, Ö., Toplumda Güven Duygusunun Önemi ve Muhammedu'l-Emin Olarak Hz. Peygamber, 05 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Beylikova, K8. Müftüoğlu, Ö., Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam, 06 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Çifteler, K8. Müftüoğlu, Ö., Muhammedu'l-Emin Olarak Hz. Muhammed, 07 Haziran 2001, Belediye Düğün Salonu, Pazarlar, K8. Müftüoğlu, Ö., Toplumda Güven Duygusunun Önemi ve Muhammedu'l-Emin Olarak Hz. Peygamber, 07 Haziran 2001, Belediye Kültür Merkezi, Bozüyük, Bilecik. K8. Müftüoğlu, Ö., Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam, 08 Haziran 2001, Belediye Nikah Salonu, Mahmudiye, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an ın İndiği Ay: Ramazan 05 Aralık 2001, ESVAK, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam ve İnsan Hakları, 18 Ocak 2002, Türk Ocağı, Bozüyük, Bilecik. K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan-Allah Diyalogu Bağlamında Mirac, 03 Ekim 2002, Belediye Kültür Merkezi, Bozüyük, Bilecik.

8 K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan Sevgisi, 24 Mart 2005, Cumhuriyet Lisesi, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan Sevgisi, 24 Mart 2005, Anadolu Teknik Lisesi, K8. Müftüoğlu, Ö., Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 24 Nisan 2005, Belediye Düğün Salonu, Emirdağ, Afyonkarahisar. K8. Müftüoğlu, Ö., Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri, 25 Nisan 2005, Belediye Düğün Salonu, Sultandağı, Afyonkarahisar. (15) K8. Müftüoğlu, Ö., Camilerimizin Kültür Hayatımızın Gelişmesine Katkısı, 06 Ekim 2005, Yunus Emre Kültür Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Hayat ve Anlamı, 01 Şubat 2006, Yarı Açık Cezaevi, K8. Müftüoğlu, Ö., Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü, 16 Mart 2006, Türk Ocağı, K8. Müftüoğlu, Ö., Başarıya Giden Yolda İnanma Faktörü, 23 Mart 2006, Sosyal Bilimler Lisesi, K8. Müftüoğlu, Ö., Dinin Hayata Bakışı, 17 Mayıs 2006, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi Konferans Salonu, K8. Müftüoğlu, Ö., Cami ve Din Görevlisinin Dinimizdeki Fonksiyonları, 04 Ekim 2006, İl Müftülüğü Konferans Salonu, K8. Müftüoğlu, Ö., Çocuğun Eğitiminde Dinin Etkisi, 02 Şubat 2007, Özdere Belediye Kültür Merkezi, Menderes, İzmir. K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an-ı Kerim in Mealini Nasıl Okumalıyız, 03 Şubat 2007, Muratreis Kültür Merkezi, Konak, İzmir. K8. Müftüoğlu, Ö., Mehmet Akif Ersoy un Düşünce Dünyası, 12 Mart 2007, Muzaffer Demir Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Sivrihisar, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam da İnsan Sevgisi, 16 Nisan 2007, Kırka Belediyesi Salonu, Seyitgazi, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam da İnsan Sevgisi, 17 Nisan 2007, Belediye Düğün Salonu, Beylikova, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan Sevgisini Geliştiren Unsurlar, 17 Nisan 2007, Belediye Düğün Salonu, Mihalıççık, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam da İnsan Sevgisi, 18 Nisan 2007, Tülomsaş 2 Nolu Yemekhane, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan Sevgisini Geliştiren Unsurlar, 19 Nisan 2007, Taşbaşı Kültür Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Cezaevi Şartlarında İnsanlık Adına Yapılabilecekler, 28 Mart 2008, H Tipi Kapalı Cezaevi, (30) K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 14 Nisan 2008, Yunus Emre Kültür Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 15 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Pazarlar, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 15 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Şaphane, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 16 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Günyüzü, K8. Müftüoğlu, Ö., İnsan Sevgisini Geliştiren Unsurlar, 16 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Sivrihisar, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 17 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Aslanapa, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 17 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Domaniç, K8. Müftüoğlu, Ö., Manevi Değerlerimiz, 18 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Yenipazar, Bilecik. K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 19 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Hisarcık, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değerlerimiz, 20 Nisan 2008, Belediye Nikah Salonu, Çavdarhisar, K8. Müftüoğlu, Ö., Din Görevlileri ve Camilerimizin Sosyal Hayattaki Yeri, 15 Ekim 2008, Belediye Nikah Salonu, Beylikova, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz Bize Misafir Gelse, 15 Nisan 2009, Seyitgazi Belediye Salonu,

9 Seyitgazi, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz Bize Misafir Gelse, 17 Nisan 2009, Çok Programlı Lise Salonu, Sarıcakaya, K8. Müftüoğlu, Ö., Dini Anlatmada Yeni Yaklaşımlar, 20 Mayıs 2009, Odunpazarı Sosyal Yaşam Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Tefsir'de Yeni Metod Arayışları, 11 Eylül 2009, ESİMDER, (45) K8. Müftüoğlu, Ö., Bir Kur'an Mealinden Beklenebilecekler, 03 Aralık 2009, Türk Ocağı, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an ve Hz. Peygamber, 17 Nisan 2010, Belediye Salonu, Finike, Antalya. K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an ve Hz. Peygamber, 18 Nisan 2010, Belediye Salonu, Demre, Antalya. K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an ve Hz. Peygamber, 19 Nisan 2010, Belediye Salonu, Kumluca, Antalya. K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an ve Hz. Peygamber, 20 Nisan 2010, Belediye Nikah Salonu, Beylikova, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an'da Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, 14 Nisan 2011, Çok Programlı Lise Salonu, Olur, Erzurum. K8. Müftüoğlu, Ö., Hz. Peygamber ve Merhamet, 16 Nisan 2011, 71 Evler Zirve Düğün Salonu, Odunpazarı, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an'da Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, 18 Nisan 2011, Belediye Nikah Salonu, Ayvalık, Balıkesir. K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an'da Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, 18 Nisan 2011, Belediye Nikah Salonu, Altınova Beldesi, Ayvalık, Balıkesir. K8. Müftüoğlu, Ö., Kur'an'da Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, 19 Nisan 2011, Belediye Nikah Salonu, Gömeç, Balıkesir. K8. Müftüoğlu, Ö., Yunus Emre'nin Düşüncesinde Kur'an'ın Yeri, 28 Nisan 2011, Türk Ocağı, K8. Müftüoğlu, Ö., Dindar Nesil Tartışmaları ve Kur an Algımız, 10 Şubat 2012, Eskent, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz ve Kardeşlik Ahlakı, 14 Nisan 2012, Eğriöz, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz Bize Misafir Gelse, 17 Nisan 2012, ESOGÜ Kongre Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz ve Kardeşlik Ahlakı, 19 Nisan 2012, Beylikova, (60) K8. Müftüoğlu, Ö., Bu Akşamki Konuğumuz: Peygamberimiz, 20 Nisan 2012, Odunpazarı Sosyal Yaşam Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Milli ve Manevi Değer Olarak Aile, 17 Mayıs 2012, Yunus Emre Kültür Merkezi, K8. Müftüoğlu, Ö., Veda Hutbesi Bağlamında Kadın Hakları, 7 Mart 2013, Mahmut Sami Ramazanoğlu Külliyesi Salonu, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam ın İnsan Onuruna Verdiği Değer, 14 Nisan 2013, Belediye Düğün Salonu, Günyüzü, K8. Müftüoğlu, Ö., İslam ın İnsan Onuruna Verdiği Değer, 14 Nisan 2013, Endüstri Meslek Lisesi Salonu, Sivrihisar, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz ve İnsan Onuru, 16 Nisan 2013, Belediye Düğün Salonu, Çifteler, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz ve İnsan Onuru, 18 Nisan 2013, Belediye Düğün Salonu, İnönü, K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimiz ve İnsan Onuru, 19 Nisan 2013, Belediye Düğün Salonu, Mahmudiye, K8. Müftüoğlu, Ö., İlahi Mesaj Hayatımızın Neresinde?, 02 Kasım 2013, Kurşunlu Külliyesi, K8. Müftüoğlu, Ö., Veda Hutbesinden Günümüze Mesajlar, 06 Mart 2014, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi F5 Konferans Salonu, K8. Müftüoğlu, Ö., Hz. Peygamber Din ve Samimiyet, 18 Nisan 2014, Kapalı Pazar Yeri, Çine, Aydın. K8. Müftüoğlu, Ö., Hz. Peygamber Din ve Samimiyet, 19 Nisan 2014, Belediye Salonu, Karpuzlu, Aydın. K8. Müftüoğlu, Ö., Hz. Peygamber Din ve Samimiyet, 18 Nisan 2014, Yazıkent Mahallesi Piknik Alanı, Bozdoğan, Aydın. K8. Müftüoğlu, Ö., Dini Yaşamaya Engel Yoktur, 13 Mayıs 2014, Anadolu Üniversitesi Gençlik Merkezi,

10 K8. Müftüoğlu, Ö., Peygamberimizin Ailesinde İletişim Örnekleri, 15 Mayıs 2014, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, (75) K8. Müftüoğlu, Ö., Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Tecrübesi, 15 Nisan 2015, Sarıcakaya Çok Programlı Lisesi Salonu, Sarıcakaya, Seminerler K8. Müftüoğlu, Ö., Çocuklara Kur'an Öğretimi ve Yaz Kur'an Kurslarında Yapılabilecekler, 15 Nisan 2005 Müftülük Konferans Salonu, Afyonkarahisar. K8. Müftüoğlu, Ö., Tefsir Usulü ve Kur an İlimlerinin Kaynakları, 08 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Tefsir İlminin Terminolojisi, 10 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Rivayet Tefsirleri, 12 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Dirayet Tefsirleri, 13 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an ın Üslubu, 15 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an da Benzetme, 17 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an da Bağlam ve Anlam Bütünlüğü, 18 Ağustos 2005, İl Müftülüğü, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an-ı Kerim Öğretiminde Öğretim Teknikleri, (Seminer), 16 Haziran 2007, Gökmeydan Kur an Kursu, K8. Müftüoğlu, Ö., Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an Meali, 12 Mart 2009, ESOGÜ İlahiyat Fak. Seminer Salonu, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an Kıraatını Yeniden Düşünmek, 12 Eylül 2011, Odunpazarı Müftülüğü Seminer Salonu, Odunpazarı, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an Muhtevası, 19 Eylül 2011, Odunpazarı Müftülüğü Seminer Salonu, Odunpazarı, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an Çevirileri ve Kur an ın Yorumlanması, 26 Eylül 2011, Odunpazarı Müftülüğü Seminer Salonu, Odunpazarı, K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an Öğretme Teknikleri, 25 Haziran 2014, Fen Lisesi Seminer Salonu, Tavşanlı, K8. Müftüoğlu, Ö., Din Eğitiminde Kur an Öğretiminin Yeri ve Önemi, 22 Haziran 2014 Fen Lisesi Konferans Salonu, Bozüyük, Bilecik. Gazete Yazıları Müftüoğlu, Ö., Ölüm Acısı Hissedilir mi?, , İki Eylül Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Neden Ölüyoruz?, , İki Eylül Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Allah a Tanrı Demek Doğru mu?, Eylül, 1996, Anadolu dan Sesleniş Gazetesi, Yıl: 2 Sayı: 17, Müftüoğlu, Ö., Kur an Niçin Elhamdülillah İle Başlıyor?, Ekim, 1996, Anadolu dan Sesleniş Gazetesi, Yıl: 2 Sayı: 18, Eskişehir Müftüoğlu, Ö., Hamd in Anlamı, Kasım, 1996, Anadolu dan Sesleniş Gazetesi, Yıl: 2 Sayı: 19, Müftüoğlu, Ö., Kur an daki Değerler Sistemini Alt-üst Etmenin Acı Sonucu, Haziran, 1997, Anadolu dan Sesleniş Gazetesi, Yıl: 3 Sayı: 24, Müftüoğlu, Ö., Ölüm Neyin Sonu?, , İki Eylül Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Ölüm Süreci, , İki Eylül Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Nazar Boncuğu mu Cevşen mi?, , Sakarya Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Sina Çölü, Halüsinasyon ve Görülmeyenle İlişki, , Sakarya Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Birbirimizi Üzme(z/s)ek!, , İstikbal Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., İbadeti Yurtdışına Kurban Et(me)mek!, , İstikbal Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Fırsat Günleri: Ramazan, , İstikbal Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Kalbim Temiz!, , İstikbal Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Bugünü Dolu Dolu Yaşamak, , İstikbal Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Sahte Gerçek Değildir, , İstikbal Gazetesi, Müftüoğlu, Ö., Ramazan la Birlikte, , İstikbal Gazetesi,

11 Dergi Yazıları K8. Müftüoğlu, Ö., Kurbanla Gelen Yakınlaşma, Fidan Dini-İlmi-Edebi ve Aktüel Dergi, Ocak-Mayıs 1996, s.38. K8. Müftüoğlu, Ö., İşe Geç Kalmak Pahasına, İslamiyat-Kitabiyat Bülten Sayı: 14, s.6-8. K8. Müftüoğlu, Ö., Durmaya Devam Edenler, İslamiyat-Kitabiyat Bülten Sayı: 16, s K8. Müftüoğlu, Ö., Mihrabı Hayata Taşımak, Ekim 2012, Diyanet Aylık Dergi Mihrab Eki, s K8. Müftüoğlu, Ö., Dönüşün Geç Olacağı Vakit: Ömrün İkindisi, Şubat 2013, Diyanet Aylık Dergi Sayı:266, s K8. Müftüoğlu, Ö., Kur an ı Anlamada Usul Problemleri tefsir usulü üzerine eleştirel bir değerlendirme-, Bilge Adamlar Dergisi Yıl: 2013, Sayı:34, s

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR. Mehmet OKUTAN

EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR. Mehmet OKUTAN EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR Mehmet OKUTAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okutan EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİNDE ÖRNEK OLAYLAR SBN 978-605-364-296-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı