Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 28 GİRİŞ İMAM ŞÂFİÎNİN HAYATI VE MEZHEBİ. 30 ÖLÇÜLER TABLOSU 37 BİRİNCİ BÖLÜM DİN Dinin Tanımı ve Kapsamı Dinin Boyutlar Dinlerin Tasnifi. 39 İslâm Dininin Ortak Özellikleri 39 Dinin Önemi. 40 İslâm Dininin Kaynakları. 41 a) Kitap. 41 b) Sünnet Sünnetin Dinde Hüccet Kabul Edilişi c) İcma İcmanın Kısımları 42 d) Kıyas. 42 Kıyasın Kısımları. 43 e) Örf. 44 Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45 g) Maslahat 46 h) Şer u Men Kablena 47 Genel Hükümler Zamanın Değişmesiyle Hükümler Değişebilir Mi? UBUDİYET Allah a Kul Olmanın Gereği.. 50 EF ALİ-İ MÜKELLEFİN Mükelleflerin Fiilleri 1- Farz 2- Vacip 3- Sünnet Muhaddislere Göre Allah Rasûlü nün Fiilleri Sünnetin Genel Kısımları Muhaddislerin Yanında Sünnet Üç Türlüdür Sünnetin Fıkhî Hükümleri Sünnetin Kısımları Sünnetin Teşrideki Yeri Sünnet Âyeti Nesh Edebilir Mi? 4- Müstehap 5- Mubah 6- Haram Haramın Kısımları 7- Mekruh 8- Müfsit FIKIH Fıkhın Tanımı İslâm Fıkhının Birkaç Devir Geçirerek Oluşması İslâm Fıkhının Gayesi ve Özellikleri Fıkhının İçerdiği Dinî Hükümler Fıkhın Tedvini İLİM İlmin Tanımı Genel Bilgi İlmin Genel Kısımları İlmin Zıddı Cehalet GÜNAHLAR a) Büyük Günahlar Büyük Günahlardan Bazıları c) Küçük Günahlar ELFAZ-I KÜFÜR Küfür Kaç Kısımdır Kişiyi Hükmen Küfre Düşüren Bazı Haller İSLÂM Müslüman Olmamın Şartları İslâm ın Rükünleri Şart ve Rüknün Tanımı İMÂN-İSLÂM İLİŞKİSİ İKİNCİ BÖLÜM AKAİD Akaid İlminin Doğuşu EHL-İ SÜNNET VE L CEMAAT

2 MEZHEB VE İÇTİHAD Mezheplerin Ortaya Çıkışı Mezheplerin Tasnifi A) AKİDEVİ MEZHEPLER AKAİD İMAMLARI 1) İmam Eş arî 2) İmam Maturidî VEHHABİLİK Vehhabilerin Temel Ekolu Selefilik ve Tanımı B) SİYASİ MEZHEPLER Siyasi Mezheblerin Kısımları 1- Şiilik İmamiyye Mezhebinin Temel Görüşü 2- Hâricilik Hâriciye Ekolu Küfre Götüren Mezhepler 1- Bahailik 2- Kadyanilik Bid i Sayılan Bazı Kelami Mezhepler 1- Mutezile 2- Cebriye 3- Kaderiye C) AMELÎ MEZHEBLER Amelî Mezhebler ve İmamları Caferi Mezhebi Zeydiye Mezhebi Hanefî Mezhebi Mâlikî Mezhebi Şâfiî Mezhebi Hanbelî Mezhebi Zâhirî Mezhebi İbadiye Mezhebi İmamların Anlayışı ve Aralarındaki Saygı İÇTİHAD İçtihad Kaç Şartla Yapılabilir? Müçtehidlerin Tabakaları Günümüzde İçtihad Yapılabilir mi? Sahâbeler Devrindeki İçtihad Haberi Vahidle İlgili Müçtehidlerin İzledikleri Yol TAKLİD Taklidin Hükmü Taklidin Şartları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İMÂN VE KAPSAMI İMÂN İmânla İlgili Bazı Meseleler İmânla İlgili Bazı Soru ve Cevaplar a) Amel İmândan Bir Cüz Müdür ve Eksilip Çoğalır Mı? b) Mukkalidin İmânı Makbul Mudur? c) Tebliğ Görmeyenin İmânı İle İlgili Hüküm d) İcmali ve Tafsili İmân İnkar ve Tasdik Bakımından İnsanlar Beş Kısma Ayrılır? a) Mü min b) Kâfir c) Münafık d) Mürted e) Fasık İMÂNIN RÜKÜNLERİ ALLAH A İNANMAK Allah ın Sıfatları a) Zâtî Sıfatlar b) Subutî Sıfatlar MELEKLERE İMÂN Meleklerin Özellikleri Dört Büyük Melek Vardır Diğer Melekler ve Görevleri Cinler Şeytanlar KİTAPLARA İMÂN Vahiy Vahyin Geliş Şekilleri Suhuf SEMAVÎ KİTAPLAR 1- Tevrat 2- ZEbûr 2

3 3- İncil 4- Kur ân KUR ÂN-I KERÎM Kur ân-ı Kerîm in Toplatılması Kur ân ın Toplatılması Üç Aşamayla Gerçekleşmiştir a) Allah Rasûlü Döneminde Kur ân ın Zapta Alınması b) Hz. Ebû Bekir Döneminde Kur ân ın Toplatılması c) Hz. Osman Döneminde Kur ân ın Çokaltılması Kur ân ın Harekelenmesi Kur ân-ı Kerîm in Bölümleri Kur ân ın İçindeki Hükümler Kur ân a Gösterilmesi Gereken İhtimam PEYGAMBERLERE İMÂN Peygamberlerin Bazı Vasıfları MUCİZELER Tanımı Peygamberlerin Mucizeleri Hz. Muhammed in Peygamberliğini Belgeleyen Mucizeler Peygamberimizin Hayatında Bazı Önemli Tarihler PEYGAMBERİMİZİN HAYATI Peygamberimizin Çocukları Peygamberimizin Hanımları Peygamberimiz (s.a.v.) in Gerçekleştirdiği En Büyük İşler Peygamberimizin Ümmeti Üzerindeki Hakları AHİRETE İMÂN İnsan İçin Dört Âlem Vardır Kabir Sorgusu: Ba s Haşır Havz Mizan Sırat Cennet ve Cehennem A raf Şefaat KIYAMETİN ALÂMETLERİ a) Küçük Alâmetler b) Büyük Alâmetler KADERE İMÂN Kaderin Tasnifi Kader Değişir Mi? BİD AT Bid atlerin Bazı Tehlikeleri İşlenen Bazı Bid atlere Örnekler Bid atın Hasenesi Olur mu? MEVLİD Mevlidin Dindeki Yeri Kürtçe Mevlitten Birkaç Mısra Aşırı Övgüden Rahatsız Olan Peygamberimiz KERAMET ABDALLAR (GİZLİ ORDU) MEHDİ İNANCI DECCAL IN VARLIĞI TASAVVUF Tasavvufla İlgili Adap ve Hükümler İSLÂM DA MUSKANIN YERİ NEDİR? İSLÂM DA KEHANETİN HÜKMÜ DİNDE UĞURSUZLUK VAR MIDIR? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İBADET İbadetin Tanımı İbadetin Kısımları TEMİZLİK BÖLÜMÜ Necasetin Kısımları Kendisiyle Temizlik Yapılabilen Su Çeşitleri Genel Manada Sular Kaç Kısma Ayrılır Temizleme Vasıtaları Kaç Tanedir Kolonya Necis midir? Kaplara Dair Hükümler TUVALET ADABI Peygamberimizin Tuvalet Adabı ABDEST BAHSİ Abdestin Farzları Abdestin Sünnetleri Abdestin Adapları Abdestin Mekruhları 3

4 Mendup Olan Abdestler Abdestsiz Olan Bir Kimseye Yasak Olan Şeyler Abdesti Bozan Şeyler MEST KONUSU Meshin Ölçüsü ve Şekli Mest Üzerine Meshin Şartları Meshin Müddeti Meshi Bozan Şeyler TEYEMMÜM Teyemmümün Farzları Teyemmümün Sünnetleri Teyemmümü Bozan Şeyler Teyemmümün Geçerli Olmadığı Haller YARA ÜZERİNE MESHİN HÜKMÜ Mesh ve Teyemmümün Vakti Cünüp Olan Bir Kimseye Yasak Olan Şeyler HAYIZ (ADET GÖRME) Hayız Esnasındaki Temizliğin Hükmü Hayızla Meydana Gelen Hükümler Hayızın İhtilaflı Halleri Nifas Hayız ve Nifaslı Kadına Yasak Olan Şeyler İSTİHAZE GUSÜL Guslü Gerektiren Müşterek Haller Kadınlara Has Haller Guslün Farzları Guslün Sünnetleri Guslün Adapları Sünnet olan Gusüller NAMAZ BÖLÜMÜ NAMAZ Namazın Önemi Namazı Terk Edenlerin Cezası Namazın Farz Olmasının Şartları FARZ NAMAZLARIN VAKİTLERİ Uzak Kıtalarda Namaz Vakitleri Kerahet Vakitleri MESCİTLERLE İLGİLİ HÜKÜM VE ADAPLAR Namaz Kılmanın Caiz Olmadığı Mekanlar Namaza Başlamadan Önceki Sünnetler a) EZAN Ezanın Sıhhat Şartları Ezanın Sünnetleri b) KAMET NAMAZIN ŞARTLARI Namazın Ön Şartları NAMAZIN RÜKÜNLERİ Fatihayı Başka Arapçadan Başka Bir Dille Okumanın Hükmü Namazın İçindeki Sünnetler Namazın Ebadları Kunut Duası Namazın Hey etleri Namazın Adapları Namazın Mekruhları Namazı Bozan Şeyler Namazın Kılınış Şekli SEHİV SECDESİ TİLAVET SECDESİ Tilavet Secdesinin Hükmü Secdede Okunacak Dua Secde Âyetleri ŞÜKÜR SECDESİ Şükür Secdesinin Adapları NAMAZIN CEMAATLE KILINMASI Cemaatla Namaz Kılmanın Önemi Cemaatla Namaz Kılmanın Hükmü İmamda Aranan Şartlar İktida Adabı İmama Uymanın Sıhhat Şartları Cemaata Gitmemeyi Mubah Kılan Özürler İmama Uymanın Kuralları İmamlık İçin Tercih Edilen Meziyetler Namazda İmam ve Me muminin (Cemaatin) Yeri Kadınların Cemaatle Namaz Kılmaları Bu Konuda Müçtehid İmamların Görüşleri 4

5 Namazda Kadınların Erkeklere Muhalefet Edecekleri Hususlar Müdrik, Lahik ve Mesbuk Kimlere Denir? Namazı Kesmeyi veya Ertelemeyi Caiz Kılan Sebepler Namazların Kazası NAFİLE NAMAZLAR Vitir Namazı TERAVİH NAMAZI Teravih Nemazının Rekât Sayısıyla İlgili Rivâyetler Diğer Bazı Nafileler SEFERİ (YOLCU) NAMAZI İbedetlerde Tahfif (Kolaylaştırma) Sebebi Yolcunun Namaz Kılış Şekli Seferde Değişen Hükümler Mesafenin Ölçüsü Bu Konuda Müçtehidlerin Görüşleri Çağımızda Seferin Hükmü Seferin Mahiyeti Sefere Başlangıç yeri İkamet Edilen Yerde Müddet Miktarı Seferi Olmanın Şartları Seferde Sünnetin Durumu Vatanın Kısımları NAMAZLARI CEM ETMEK Bu Konudaki İmamların Görüşü Namazı Cem Etmek İçin Gereken Şartlar Seferin Adapları CUMA NAMAZI Cuma Namazıyla İlgili Genel Bilgi Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları Cumanın Sıhhatı İçin Düzgün Kıraat Şart Mıdır? Cuma Namazının Sıhhat Şartları Cuma Namazında Gereken Sayı HUTBE Hutbenin Şartları Hutbenin Rükünleri Hutbenin Sünnetleri Cuma Namazı Kimlere Farz değildir Cumadan Sonra öğle Namazının Hükmü BAYRAM NAMAZLARI Bayram Namazıyla İlgili Bilgi ve Hükümler Allah Rasûlü nün Bayram Namazlarını Kılışı Teşrik Tekbirleri GÜNEŞ VE AY TUTULMASI NAMAZI YAĞMUR DUASI NAMAZI Yağmur Duasında Bazı Ameller CENAZE BAHSİ Ölünün Techizi Ölünün Kefenlenmesi CENAZE NAMAZI Cenaze Namazının Rüknü ve Kılınış Şekli Giyabi Cenaze Namazının Hükmü Düşük ve Şehidin Hükmü ŞEHADET Şehadetin Mükafatı Şehid Kime Denir? Şehidle İlgili Bazı Özel Hükümler Şehadetin Kısımları Namaz Kılmayanın ve İntihar Edenin Cenaze Namazı Kılınır Mı? İsyancının Cenaze Namazı Kılınır Mı? Kadınların Cenaze Namazına Katılmaları Caiz Midir? CENAZENİN DEFNİ Ölünün Defni İle İlgili Hükümler Defnin Usûlü ve Adapları Bilinen Telkinin Hükmü Nedir? Kabir Ziyaretinin Adapları Kabir Ziyaretinin Mekruhları AĞIT VE YAS TAZİYE ADABI Taziyenin Kural ve Hükümleri Ölüye Faydalı Olan Şeyler Nelerdir? Ölü İçin Özel Geceler Tertiplemek Ölü İçin Okunan Kur ân-ı Kerîm in Faydası Var Mıdır? Ölü Seti Denen Tehilil ve Senelik Devirlerin Hükmü İSKAT BAHSİ İskatın Tanımı ve Hükmü İskat Merasimi 5

6 Açıklamalar İslâm da Hileyi Şer iyenin Hükmü Nedir? Şemrah Meselesi Nasıl Gelişti? Yemin ve Oruç Kefâreti Ne Zaman Verilmelidir? YEMİN BAHSİ Yeminin Hükmü ve Kısımları Yeminin Çeşitleri KEFÂRET BAHSİ Kefâretin Tanımı Kefâret Çeşitleri a) Yemin Kefâreti b) Oruç Kefâreti c) Hataen Adam Öldürmenin Kefâreti d) Zıhâr Kefâreti e) Hac ve Umrede İşlenen Suçların Kefâreti ZEKÂT BÖLÜMÜ Zekâtın Tanımı ve Fazileti Zekâtın Hükmü Zekât Vermenin Hikmetleri Zekâtın Farz Olmasının Şartları Hangi Çeşit Maldan Zekât Verilir? a) Hayvanların Zekâtı Zekât Olarak Verilecek Hayvanın Nitelikleri b) Meyvelerin Zekâtı c) Hububatın Zekâtı Yer Mahsulatında Çıkan Masrafın Hükmü d) Madenlerin Zekâtı e) Altın ve Gümüşün Zekâtı Ortak Malların Zekâtı Kadınların Zinet Eşyasında Zekât Var Mıdır? f) Ticaret Malın Zekâtı Ticaret Malının Zekâtıyla İlgili Hüküm Ticater Malları Nasıl Hesap Edilir? Ticaret Malının Aynısından Zekât Verilmesinin Hükmü g) Bina ve Sanayi Tesislerinin Zekâtı Muaccel Zekâtın Tarifi ve Hükmü Alacağı Zekâta Saymanın Hükmü Vergi Zekâtın Yerine Geçer Mi? Borç Zekâtın Vucubunu Kaldırır Mı? Alacağın Zekâtı Ne Zaman Verilir? FİTRE ZEKÂTI Fitre Sadakası Kimlere Vaciptir? Fitrede Kıymetin Ödenmesi Fitre Kaç Şartla Vacip Olur Fitre Hangi Maldan ve Nasıl Verilmelidir? Fitre Vermek İçin Devir Şart Mıdır? ZEKÂT KİMLERE VERİLİR? Zekâta Ehil Olan Sınıflar Cami İmamlarına Zekât Verilir Mi? Zekâta Ehil Olmayana Zekât Verilmesinin Hükmü Zengin Kimlere Denir? Zekât kimlere Verilmez? Bir Kadın Kocasına Zekât Verebilir Mi? ORUÇ BÖLÜMÜ Orucun Tanımı Orucun Faydaları Ramazan da Vuku Bulmuş Tarihi Olaylar Orucun Çeşitleri a) Farz Oruçlar b) Sünnet Oruçlar Hilâlin Tesbiti Bu Konuda Müçtehidlerin Görüşü İhtilaf-i Metali (Yerlere Göre Ayın Doğuşu) Orucun Vücûb Şartları Orucun Farzları Orucu Bozan Şeyler Orucu Bozmayan şeyler Orucun Mekruhları Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Özürler Oruç Tutmanın Haram Olduğu Günler Oruçla İlgili Bazı Meseleler Orucun Kefâreti Kefâreti Gerektiren Hususlar Kefâret Çeşitleri Oruç Kazasını Geciktirmenin Hükmü İTİKÂF 6

7 İtikâfın Şartları HAC BÖLÜMÜ HAC VE UMRE Haremin Sınırları İslâm da Haccın Önemi Haccın Faydaları Haccın Farz Olmasının Şartları Kadınlara Özel Şartlar HACCIN RÜKÜNLERİ a) Niyetle İhrama Girmek İhramın Mikatları b) Arafatta Vakfe Yapmak Vakfeyle İlgili Bazı Hükümler c) Kâbe yi Tavaf Etmek Tavafın Çeşitleri Tavafın Şartları Tavafın Sünnetleri Adetli Bir Kadının Hacca Gitmesinin Hükmü Hacerü l-esvedin Mahiyeti d) Safa İle Merve Arasını Say Etmek Sa yin Sahih Olmasının Şartları Sa yin Sünnetleri e) Traş Olmak HACCIN VACİPLERİ a) Mikatta İhrama Girmek b) Muzdelife de Vakfe Yapmak c) Beytûte d) Şeytanları Taşlamak e) Kurban Kesmek Kurban Kesmenin Vakti HACCIN SÜNNETLERİ BEDEL HAC Başkasına Vekaleten Hac Yapmak Caiz Midir? Başkasının Adına Hac Yapmanın Şartları İhramlıya Yasak Olan Hususlar Bu Konuyla İlgili Bazı Meseleler İhramlının İşlediği Suçlardan Dolayı Vacip Olan Cezalar HACCIN ÇEŞİTLERİ UMRE BAHSİ Umrenin Rükünleri Umrenin Mikatı Hac ve Umreye Engel olan Hususlar Mescidi Nebevî nin Fazileti KURBAN BAHSİ Kurbanın Tanımı Kurbanla İlgili Ön Bilgi Kurban Kesmenın Hükmü Kurban Hangi Çeşit Hayvanlardan kesilir Başkasının Adına Kurban Kesmek Kurban Edilmesi Caiz Olmayan Özürlü Hayvanlar Kurban Kesmekle Mükellef Olanlar Kredi Kartıyla Kurban Almanın Hükmü Kurban Kesmenin Vakti Kurbanla İlgili Bazı Meseleler Kurbanda Ortaklık Kurbanın Eti ve Derisiyle İlgili Hüküm Kurban Kesme Adabı Kurban Kesme Duası Kurban Çeşitleri NEZİR BAHSİ Nezrin Rükünleri Nezir Eden Kişide Aranan Şartlar Nezir Edilen Şeyde Aranan Şartlar Nezrin Hükmü Nezirle Vacip Olacak Şeyler Nezrin Çeşitleri Nezirle İlgili Bazı Meseleler AKÎKA KURBANI Akikanın Tanımı ve Hükmü İslâma Göre Uygun Olmayan Bazı İsimler ETİME BAHSİ Eti Haram Olan Hayvanlar Eti Helâl Olan Yabani Hayvanlar a) Karada Yaşayan Hayvanlar b) Suda Yaşayan Hayvanlar Bitkinin Hükmü 7

8 Sigaranın Hükmü ve Zararları ZEBH (HAYVAN KESİMİ) Kesim Şartları Modern Mezbahalardaki Kesimin Hükmü Kesim Şekilleri Kesimin Adap ve Sünnetleri Hayatın Çeşitleri Kesilmesi Gereken Organlar Müçtehidlerin Bu Konudaki Görüşleri Hayatın Çeşitleri AV VE AVCILIK Avcılığın Hükmü ve Şartları CİHAD BAHSİ Cihadın Tanımı İslâm da Cihadın Önemi Cihadın Mertebeleri a) Nefse Karşı Yapılan Cihad b) İlim İle Yapılan Cihad c) Dil ile Yapılan Cihad d) Mal ile Yapılan Cihad e) Siyasi Cihad YÖNETİM ÇEŞİTLERİ BEŞİNCİ BÖLÜM MUAMELAT Muamelatla İlgili Ön Bilgi BEY AKTİ Bey Aktinin Rükünleri Alıcı ve Satıcıda Aranan Şartlar Sığanın Şartları Muata ile Yapılan Alışverişin Hükmü Telefonla Yapılan Alım-Satımın Hükmü Akde Konu Olan Malda Aranan Şartlar Teslim Alınması Gereken Malın Kısımları Amanın Alışverişi Caiz Midir? Alışverişte Yemin Etmek Alışverişte Aldatma İY NE SATIŞI İy ne Satışı Caiz Midir? Müçtehidlerin Bu Konudaki Görüşleri Bey Aktinde Muhayyerlik İslâm da Kar Haddi Var Mıdır? İmamların Bu Konudaki Görüşleri Nelerdir? Haram Olan Bazı Akitler Bazı Meselerin Hükmü Sahih veya Fasid Olan Bazı Şartlar Kaporalı Alışverişin Hükmü İhaleli Alışverişin Hükmü VADE FARKI Vade Farkı Caiz Midir? Vade Farkının Caiz Oluşunun Şartları Vade Farkıyla Ev veya Araba Almanın Hükmü RİBA (FAİZ) BAHSİ Daru l-harpte Faizin Hükmü İmamların Bu Konudaki Görüşleri Nelerdir? SARF AKTİ Altın, Gümüş Ve Diğer Paraların Birbiriyle Mübadelesi Tedavülde Olan Kağıt Para Dinen Para Sayılır Mı? Dalgalı Para Sistemlerindeki Faizin Hükmü Nedir? Altını Vade Farkıyla Satmak Caiz midir? Ribânın İlleti Ribânın İlleti Mezheplere Göre Değişir Mi? Zaruret Halinde Faiz Almanın Hükmü Bankalardan Alınan Nemanın Hükmü Nedir? Banka Kredisiyle Emekli Olmanın Hükmü Kredi Kartı ile Alışveriş Caiz Midir? Faizli Krediye Kefil Olmanın Hükmü İslâm da Çek ve Senet Kırdırmanın Hükmü Borçların Zamanında Ödenmesinin Önemi Borcu Erken Ödeme ve Fiyattan Düşürme Caiz Midir? MÜRABAHA Murabahanın Tanımı ve Hükmü İKALE İkalenin Tanımı SELEM BAHSİ Selemin Tarifi Seleme Konu Olan Malda Aranan Şartlar 8

9 Selemin Sahih Olmasının Şartları Hangi Maddelerde Selem Caiz Olur? SANAT AKTİ KARZ (ÖDÜNC) Karza Dair Hüküm ve Rükünler HAVA PARASI CAİZ MİDİR? HİBE Hibeye Dair Hükmü Hibeden Dönmek Caiz Midir? MUDAREBE Mudarebenin Tanımı ve Hükmü Sermayede Aranan Şartlar Sahih Mudarebenin Hükmü REHN BAHSİ Rehnin Tarifi ve Hükmü Rehnin Rükünleri VEKALET Vekaletin Tanımı ve Hükümleri Vekalet Hangi Hallerde Caizdir? Vekaletin Sıhhat Şartları İFLAS İflasın Tanımı ve Hükmü Hâkim Hangi Şartlarla Haciz Koyabilir? SULH Sulhun Hükmü ve Çeşitleri Sulhun Kısımları HAVALE Havale ile İlgili Terimler Havalenin Şartları KEFALET Kefaletin Hükmü ve Kısımları Kefilde Aranan Şartlar Alacaklıda Bulunması Gereken Şartlar VEDİA (EMANET) Vedianın Rükünleri Emanetle İlgili Hükümler Emanetin Tazmin Sebepleri ARİYE BAHSİ Ariyenin Tanımı Ariyenin Rükünleri Ariye ile İlgili Hükümler GASP Gaspın Tanımı Gasple İlgili Hükümler ŞUF A Şuf anın Tanımı Şuf anın Hükmü Şuf anın Şartları ŞİRKET Şirket Çeşitleri İnan Şirketinin Hükmü ve Rükünleri Hayvan Yetiştirme Şirketi İCARE (KİRA) Ücretle Kur ân Öğretimi Caiz Midir? İslâm a Göre İşçi ve İşverenin Hakları Bir İşçi Zâyettiği Bir Eşyadan Sorumlu Mudur? Haram İşleyen Yerlerde Çalışmak Caiz Midir? Kadınların Devlet Dairelerinde veya İş Yerlerinde Çalışması Caiz Midir? LUKATA (YİTİK) Lukatanın Tanımı ve Hükmü Lukata Çeşitleri VASİYET Vasiyetin Çeşitleri Vasiyetin Kısımları Vasiyetin Rükünleri Yazı İle Vasiyet Vasiyetten Caymak Caiz Midir? VAKIF Vakfın Tanımı ve Hükmü Vakfa Lâyık Olanlar Vakfın Rükünleri İHYA BAHSİ İhyanın Tanımı Ölü Arazilerin İhyası ve Hükmü Arazideki Suyun Kullanmasına Dair Hükümler İKTA VE HİMA 9

10 Madenlerin Hükmü Suların Hükmü ve Çeşitleri MÜSAKAT Müsakatın Tanımı ve Hükmü MÜZARAA Müzaraa ile Mühaberanın Tanımı ve Hükmü CEALE Cealenin Tanımı ve Akti MÜSABAKA Müsabakanın Tanımı ve Hükmü Müsabaka Çeşitleri Müsabakanın Şartları MÜNADALE Münadalenin Tanımı ve Hükmü Yasak Olan Bazı Oyun ve Eğlenceler Bazı Meşru Eğlenceler SATRANÇ Satrancın Hükmü İKRAH İkrahın Tanımı ve Hükmü İkrahın Şartları ALTINCI BÖLÜM CİNÂYET Cinâyet Çeşitleri İkrah Yolu İle Cinâyet İşlemek Cinâyette Uygulanacak Cezalar KISAS Kısas Katilin Günahına Kefâret Olur Mu? Kısas İle Had Arasındaki Fark Kısasta Denklik Kısas ve Diyette Sulh Caiz Midir? Diyetin Çeşidi ve Miktarı Öldürme Dışındaki Cinâyetler Organlara Göre Diyetin ve Erşin Hükmü Hükümet-i Adl ın Hükmü KEFÂRET SİYAL HADLER Haddi Gerektiren Suçlar a) Zina Haddi b) Hırsızlık Cezası Hırsızlık ve Cezası Hakkında Bir Açıklama Hırsızlığın Hükmü c) İçkinin Cezası d) Kazf Haddi e) Yol kesme Cezası Genel Hükümler İRTİDAD Riddetin Kapsama Alanı a) Riddetin Hakikatı b) Riddetin Hükmü İMAMET VEYA HİLAFET İmameti Zorunlu Kılan Hususlar İmametin Temel Şartları Cami İmamlarının Durumu KADILIK Kadının Adapları Kaza nın (Hükmün) Rükünleri Kadıda Aranan Şartlar İçtihatta Gereken Ehliyet Genel Hüküm Bir Kadı Hangi Hallerde Hüküm Veremez? Kadı Hangi Sebeplerle Azl Edilebilir? Genel Hüküm FETVA BAHSİ MÜFTÜ VE FETVALAR Müftüler Kaç Kısma Ayrılır? MÜSTEFTİ Müstefti Kimdir ve Adapları Nedir? Müsteftinin Adaplarından Bazıları Hangi Hallerde Fetva Verilmemesi Gerekir? Fetvanın Bazı Adapları DAVALAR VE DELİLLER Genel Hüküm ŞAHİDLİK Şahitte Aranan Şartlar 10

11 Şahitliği Gizlemek veya İnkar Etmek Caiz midir? Şahitlikten Dönme Hangi Durumlarda Geçerlidir? Kadınların Şahitliği Şahitliği Kabul Olunmayanlar Şahitlikte Sayı Şahitlikte Bilgi Şartı İKRAR BAHSİ Mukirde Aranan Şartlar Teklifle İlgili Haklar İkrardan Dönmenin Hükmü KÖLELİK Köleye Dair Hüküm ve Bilgiler İslâmın Köleliği Kademeli Olarak Bitirmeye Teşviki Cariyenin Statüsü İslâmın Kölelere Verdiği Değer Kölelere Dair Özel Hükümler FERAİZ BAHSİ Genel Bilgi Mirasın Taksimi Erkeklerden Kimler Varis Olabilecek? Kadınlardan Varis Olabilecekler Kimledir? Varisler Kaç Kısma Ayrılır? Mirasçı Olmaya Mani Olan Haller Allah ın Kitabında Mükadder Olanlar Pay Alanlar Hacb Meselesi Asebe kimlerdir? Kelale Kimlere Denir? YEDİNCI BÖLÜM AHVALİ ŞAHSİYE NİKÂH BÖLÜMÜ Evliliğin Başlıca Gayeleri Şunlardır Nikâhın Tarifi İYİ BİR ZEVCE SEÇİMİ İYİ BİR KOCA SEÇİMİ Karı ile Kocanın Karşılıklı Hakları Karının Kocası Üzerine Olan Hakları Sahâbenin Kızlarına Tavsiyeleri Kadında Bulunması Gereken Meziyetler Erkek Kadına Kaç Sebepten Dolayı Bakabilir? Nişan Yapmak Nikâh Hükmüne Geçer Mi? Evlilikte Kefaet (Denklik) Şart Mıdır? Denkliğin Sözkonusu Olan Nitelikler Nikâhın Rükünleri Velâyet Konusunda Müçtehidlerin Görüşleri Velide Aranan Şartlar Nikâhta Vekalet Caiz Midir? Belediye Nikâhı Geçerli Midir? Şahitlerde Aranan Şartlar 11 SIĞA Kumaya Dair Hükümler BİRBİRLERİNE HARAM OLANLAR a) Sürekli haram Olanlar b) Hısımlık Sebebiyle Haram Olanlar c) Geçici Olarak Haram Olanlar d) Rebabet Sebebiyle Haram Olanlar c) İrtidad Sebebiyle Haram Olanlar e) Red a Sebebiyle Haram Olanlar f) İddet Sebebiyle Haram Olanlar g) Dörtten Fazla Kadınle Evlenmek CAHİLİYE DÖNEMİNDEKİ BAZI NİKÂH ÇEŞİTLERİ a) Şığar Nikâhı b) Makt Nikâhı (Menfur Evlilik) c) İki Kız Kardeşi Bir Arada Nikâhlamak d) Evlilikte Sınır Tanımamak e) Tebenni f) Zıhâr Meselesi g) Talâk Konusu k) Hulle Nikâhı MUT A BAHSİ Mut a Nikâhının İslâm daki Yeri Nedir? Mut a Nikâhı İle İlgili Hükümler MEHİR

12 Mehrin Tanımı Mehrin Hükmü Mehrin Ölçüsü Evlilik İçin Verilen Başlık Parası Helâl Mıdır? Döğün Öncesi Verilen Hediyelerin Hükmü Velime Yemeğinin Hükmü Naşize Kadınla İlgili Hüküm Kadınların Eğitimi İle İlgili Birkaç Söz 12 KADININ GİYİM VE KUŞAMI Tesettürle İlgili Hükümler Müslümanın Gayri Müslimlerden Ayrı Özel Bir Giysisi Var Mıdır? Mü minlere Yasaklanan Bazı Giysiler Giyim ve Kuşamda Gayri Müslimlere Benzemek EL VE YÜZ AVRET MİDİR? Dine Rağmen Gelenek Giyim ve Kuşamda Gayri Müslime Benzemek MÜSLÜMAN BİR KADIN OKUMAK İÇİN BAŞINI AÇABİLİR Mİ? Zaruret Halinin Şartları Devletin Başörtüyü Yasaklaması Mazeret Midir? ESKİ KÜLTÜR VE MEDENİYETLERDE KADIN PERUK TAKMAK Peruğun Tanımı ve Hükmü Türban Üzerine Peruk Takmanın Hükmü Nedir? Eski Kültür ve Medeniyette Kadın RED A Red anın Tanımı ve Hükmü Neseb İle Sütün Fark Ettiği Yerler Süt Emme Yaşı Emzirmeden Doğan Hükümler Süt Sebebiyle Nikâhı Haram Olanlar Süt Emme İle Haramlık Kaç Şartla Sabit Olur Süt Emmenin Diğer Etkileri BOŞAMA BÖLÜMÜ A) MUHÂLÂA Muhalaanın Tanımı ve Hükmü Muhalaanın Rükünleri B) TALÂK Talâk Sözleri Talâk Kaç Vecih Üzerine Vaki Olur Talâk Hakkını Kadına Vermek Caiz Midir? Boşamanın Vaki Olup Olmadığı Sözler Boşama Çeşitleri a) Sünni Talâk b) Bid i Talâk Bid i Talâk Kaç Şekilde Meydana Gelir? c) Ric î Talâk d) Bain Talâk Talâkın Rükünleri Talâkın Şartları Talâk İle Fesih Arasındaki Fark BOŞAMADA İKRAH İkrah Kaç Şartla Geçerli Olur? İkrah İle Boşamanın Hükmü Kızgınlık Anındaki Boşama Şaka İle Boşama Hastanın Nikâhı ve Talâkı Geçerli Midir? TALÂKIN SAYISI Üç Talâkı Bir Defada Kullanmanın Hükmü Fukahanın Bu Konudaki Görüşü Nedir? İslâma Göre Boşama Nasıl Olmalıdır? C) HULLE Hullenin Tanımı ve Hükmü Hulle Konusunda Müçtehidlerin Görüşü D) ÎLA İlanın Tarifi ve Hükmü E) ZIHÂR Zıhârın Tarifi ve Hükmü Zıhârın Rükünleri Zıhârın Kefâreti YAZI İLE BOŞAMA Yazı İle Boşamanın Hükmü

13 İDDET VE İSTİBRA İddetin Çeşitleri a) Vefat İddeti b) Boşama İddeti Boşama İddetinin Türleri İddetle İlgili Hüküm Müçtehidlerin Görüşü Müçtehidlere Göre Ye s Yaşı İddet Bekleme Müddeti Erkek İçin İddet Gerekir Mi? KOCASI KAYIP OLAN KADININ İDDETİ Müçtehidlerin Bu Konudaki Görüşleri Tedahululu İddeteyn (Boşama İddetinden Vefat İddetine Geçmek) Kadının Yas Tutma Yöntemi İddet Bekleyen Kadına Neler Yasaktır? 13 NAFAKA Nafakanın Vücûb Sebebi Nafaka Konusunda Naşize Kadınların Durumu Kadının Nafakası Kaç Şartla Vacip Olur? Nafakayı Gerektiren İddet Kaça Ayrılır? Kocanın Malî Durumuna Göre Nafaka Değişir Mi? Nafakası Vacip Olanlar Kocanın Nefakadan İmtina Etmesi Hangi Şartlarla Nafaka Vacip Olur? Hayvanların Nafakası Vacip Midir? SEKİZİNCİ BÖLÜM GÜNCEL MESELELER DOĞUM KONTROLÜ Doğum Kontrolünün Hükmü ve Yöntemi SUNÎ İLKÂH VE TÜP BEBEK Konu İle İlgili Bir Fetva İSLÂM DA SUNİ BEKARETİN HÜKMÜ Bekareti Yenilemek Caiz Midir? Bu Konudaki Genel Bilgi HAYVAN İÇİN SUNİ AŞI CAİZ MİDİR? ESTETİK AMELİYAT Estetik Ameliyatın Hükmü ORGAN NAKLİ Organ Naklı ile İlgili Hüküm Müslüman Olmayana Organ Bağışı Caiz Midir? Organ Satmak Caiz Midir? Yumurtalığın Naklı Caiz Midir? KARŞI CİNSLERİN BİRBİRİNİ TEDAVİ ETMESİ CAİZ MİDİR? SİGORTA Sigorta Genel Olarak İkiye Ayrılır Sigorta İle İlgili Bir Fetva İşyeri ve Arabaların Sigortası

14 14 ÖNSÖZ بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورانفسنا ومن سيات اعمالنا من يهديه هللا فال مل له ومن يلل فال ااى له ونشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد االولين واالخرين وعلى اله وصحبه ومن ااتد بهديه الى يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin rabbi olan Allah a hamd ve sena, Rasûlü ne, temiz ehl-i beytine ve ashabına salât ve selâm olsun. Müslümanların istifadesine sunduğum elinizdeki Şâfiî Mezhebine Göre İslâm İlmihali adlı kitab, bir yaşam kitabı olduğundan hüküm çıkarma konusunda iki yüze yakın kaynaktan istifade etmem kaçınılmaz olmuştur. Malumdur ki mezhepler arasında ihtilaflar olduğu gibi herhangi bir mezhebin kendi içinde de ihtilaflar bulunmaktadır. Bu sebeple kaleme aldığım fıkhî konularda mu temed (güvenilir) kaynak kitaplardan faydalanarak fetva çıkarmak temel ilkem olmuştur. Şâfiî kaynaklı delillerle te lif edilen bu kitabın Müslümanların dinî meselelerine, özellikle de güncel meselelerine cevap olacağına kanaat etmekteyim. Bu kitabı içtihadın zenginliğinden istifade ederek, müçtehidlerin görüş ve delillerini açıklayarak Müslümanların dinî hizmetine sunmuş olmak benim için mutluluk kaynağı olmuştur. Bu kitap din, akaid, ibadet, muamelat, evlenme, boşanma ve güncel meseleler gibi birçok önemli konuyu içermektedir. Halkın, özellikle de gençlerin kolayca kavrayabileceği ihtilaflı meseleleri ayrıntılı ve sade bir uslupla işleyen, Müslümanların imân, ibadet ve ahlâk konularını ve asrın yeni meselelerini içeren bir Şâfiî ilmihal kitabına şiddetle ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Bu nedenle ben de bu ihtiyacı karşılamak üzere Şâfiî Mezhebine Göre İslâm İlmihali yazmayı gerekli gördüm. Benim amacım insanlığın yegane kurtuluş ve mutluluğunu teminat altına alan yüce İslâm dininin kolayca anlaşılmasıdır. Dinî konularda isabetli fetva alarak yaşamak ibadet sayıldığı kadar, bu hususta İslâm a uygun ve isabetli fetva vermekte bir o kadar ibadet sayılmaktadır. Özellikle güncel meselelerde Müslümanların kafalarını karıştıran birçok önemli konu gündeme gelmektedir. Bu konuları uzmanından öğrenip hayata geçirmek her Müslümanın temel görevidir. Dünyanın küçülmesiyle birlikte ilim tekniği de hayli değişmiştir. Bu nedenle Şâfiî İlmihali yazarken Müslümanların günlük hayatına girmiş olan önemli meselelerde mezhep taassubunu aşarak diğer mezheplere de yer vermek gerekli görülmüştür. Bu kitapta işlenen tüm konuların hüküm ve delilleri açıklanmıştır. Bazı meselelerde konunun sonunda bana göre bu görüş daha isabetlidir şeklindeki tercihimi belirtmem benim körü körüne bir taklidçi olmadığımı kanıtlar. Yaşayan Fıkıh adlı kitabımda izah edildiği gibi genel anlamda üslup ve imlada herhangi bir hata veya ihmal varsa okurların beni bağışlayarak ıslah etmeleri bir erdemliliktir. Çünkü االنسان منشأ النسيان İnsan unutkanlık kaynağıdır. Allah tan başarılar dilerim. Beni Şâfiî mezhebine göre İslâm ilmihal yazmaya sevk eden neden ise Şâfiî mezhebine göre yazılmış veya tercüme edilmiş eserlerin yok denecek kadar az oluşudur. Diğer taraftan neredeyse bu mezhebin Türkiye de unutulacak hale gelmiş olmasıdır. Bundan dolayı Şâfiî mezhebine göre kendini geliştirmiş ve eğitimini almış bir kişi olarak bu milletin mezhebine göre ilmihal yazmanın üzerime bir vecibe olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan halkının büyük bir kısmının Şâfiî olan Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Şâfiî mezhebine mensup İmam-Hatip öğrencilerine Hanefî fıkhının uygulandığı ve diğer okullarda Din Kültürü derslerinin Hanefî mezhebine göre verildiği, sınavlarda sorulan soruların yine aynı mezhebe göre sorulduğu ve cevapların da Hanefî mezhebine göre değerlendirildiği, İlâhiyat Fakültelerinde Şâfiî öğrencilere Nevevî nin Minhac ı yerine el-ihtiyar ın okutulduğu, Akaid derslerinde yalnız Maturidî Akaidi nin tatbik edildiği bir ülkede acaba özgürlükten, eşitlikten ve adaletten bahis edilebilir mi? Keza halkı Şâfiî olan köylere Hanefî imamların atandığı, Şâfiî kürsülerine Hanefî vaizlerin çıkarıldığı, Şâfiîlere fetvaların Hanefî fıkhına göre verildiği bir ülkede insan haklarından bahs edilebilir mi? Hulasa Şâfiî olan bir ölüye Hanefî muamelesi yapılan bir ortamda eşitlikten söz edilebilir mi? İmamdan başka herkesin Şâfiî olduğu bir mescitte Hanefî mezhebine göre uygulama yapmak resmen hak olan bir mezhebe ipotek koymaktan başka bir şey değildir. İşin daha da vahim olanı ise bölgeye giden imamların büyük bir kısmının halkın dilinden, mezhebinden, kültür ve asayişinden habersiz olmalarıdır. Bu hususta hükümetten daha önce diyanetin bir açılıma acilen ihtiyacı vardır ve dinler arası diyalogdan önce meşru mezhebler arasında bir diyaloga gidilmesi gerekir. Fahrettin ŞEKER Kasım 2012 Erzurum GİRİŞ İMAM ŞAFİÎNİN HAYATI VE MEZHEBİ Mezhebin kurucusu Muhammed, babasının adı İdris tir. Bütün rivâyetler, İmam Şâfiî nin H. 150/M. 767 yılında Cuma sabahı Receb ayının son günü Gazze şehrinde Fatma hanımdan doğmuş olduğunda birleşir. O, kıyas imamı ve Irak fakihlerinin başı olan İmam Ebû Hanife nin vefat ettiği sene dünyaya gelmiştir. İmam Şâfiî nin, Hz. Osman (r.a.) ın torunu olan Hamide binti Nafi adındaki hanımla H. 197 yılında evlendiği ve Muhammed adında bir erkek Fatma ve Zeynep adlarında da iki kız çocuğu olduğu rivâyet olunur. Oğlu Muhammed in ilim alanında yükselerek Haleb e kadılık yaptığı rivâyet edilir. İmamın bir de cariyesinden Hasan adında bir oğlu olmuş ve çocukken vefat etmiştir. İttifakla rivâyet edildiğine göre Şâfiî nin babası Kureyş kabilesine mensup olup Peygamber (s.a.v.) in dedesi olan Haşim in kardeşi Muttaliboğullarına dayanır. İmam Mekke, Medine, Kûfe, Mısır, Harran ve Bağdat ta öğrenim görmüş, bir süre İmam Mâlik in yanında kalmıştır. Harun-i Reşid tarafından da bir dönem zindana atılmıştır. 1 İmam Şâfiî nin mezheb hocası sahâbeden büyük müfessir Abdullah b. Abbas tır. İmam Ahmed b. Hanbel: Fıkıh kapalı idi ancak İmam Şâfiî nin gelmesiyle açıldı der. Şâfiî Mezhebinin Fıkhı İki Yoldan Tedvin Edilmiştir. 1- İmam Şâfiî, bizzât kendisinin yazdığı veya yazdırdığı eserlerde fıkhî görüşlerini toplamıştır. Yukarıda izah edildiği gibi el-umm ve el-hucce onun fıkıh kitaplarıdır. Er-Risale ise onun fıkıh usûlü sahasında yazdığı ilk kitaptır. El-Umm adlı kitabı talebesi er-rebi b. Süleyman el-muradi rivâyet etmiştir. 2- Talebeleri Şâfiî fıkhını kendi eserlerinde toplamışlardır. İmam Şâfiî nin Iraklı ve Mısırlı birçok talebesi vardır. Iraklı talebeleri onun kadim mezhebini Mısırlı talebeleri ise onun cedid mezhebini yazmışlardır. Iraklı Talebeleri Arasında Meşhur Olanlar a) Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) b) Hasan b. Muhammed ez-zaferani (ö. 260 c) Ebû Ali Hüseyin b. Ali el-kerabisi (ö. 245) d) Ebû l-abbas Ahmed b. Sureyc (ö. 306) Bunlar Irak taki kadim mezhebini rivâyet edenlerdir. Mısırlı Talebelerinden Meşhur Olanlar a) İsmail b. Yahyâ el-muzenî (ö. 264) 1 Ebû Zehra, Mezhebler Tarihi.

15 b) Yusuf b. Yahyâ el-büveyti (ö. 231) c) Reb i b. Süleyman el-muradi (ö. 246) d) Harmele b. Yahyâ (ö. 243) Bunlar da el-umm de yer alan cedid mezhebini rivâyet edenlerdir. Şâfiîlerde fetvaya esas olan cedid/yeni mezheb görüşleridir. Çünkü İmam Şâfiî eski mezhebinden rücû etmiş ve benden kim bunları rivâyet ederse ona hakkımı helâl etmiyorum demiştir. Ancak 17 veya 22 kadar meseleler bundan müstesnadır. İmam Şâfiî, hadis sahih olursa o benim mezhebimdir, demiştir. 2 İmam Şâfiî ye Ait Mutemed Bazı Fıkıh Kitapları 1- el-umm. Mısır da cedid kavlini içeren on iki ciltlik bir eserdir. 2- er-risale. İçtihad camiasında ilk olarak tedvin edilen usulû l-fıkıh kitabıdır. 3- el-emali. 4- el-imla. 5- el-hucce. Irakta yazılan ve imamın kadim kavlini içeren dört ciltlik bir eserdir. 7- Muhtasaru l-buveyti. Mısır da kaleme alınan cedid kavline ait bir eserdir. 8- Muhtasaru l-muzni. Mısırda kaleme alınan ve cedid kavlını içeren bir eserdir. 9- Muhtasaru l-kebir. Buraya kadar olan eserler İmam Şâfiî ye ait olup talebeleri tarafından kadim ve cedid diye ondan rivâyetle alınarak tashih edilmiştirler. Ahkamu l-kur ân, es-sünen, İhtilafu l-hadis, el-mevaris, Musnedu ş-şâfiî, Edebû l-kadı, el-eşribe, Fezail-i Kureyş, es-sebku ve r-remyi gibi İmam Şâfiî nin birçok değerli eseri bulunmaktadır. Şâfiî Mezhebine Mensup Olan Fukahanın Bazı Fıkhî Eserleri 1- Ebû Zekerya Yahyâ b. Şeref en-nevevî, el-mecmu vel Minhac. 2- Rafii Muharrer, Fethu l-aziz. 3- Gazalî, el-veciz. 4- Şirazî, el-mühezzeb. 5- Remli, Nihâyetu l-muhtac. 6- Şirbini, Muğni l-muhta. 7- Heytemi, Tuhfetu l-muhtac. 8- İmamu l-harameyn el-cuveyni, Kitabu l-burhan. Şâfiî mezhebine mensup olan daha birçok imtiyazlı ve mutemed, saygın ilim ehli ve onların değerli eserleri bulunmaktadır. Örneğin İmam Suyutî, İmam Subkî, İmam İz b. Abdisselâm, İmam İbn Dekiku l-id, İmam Sıracuddin el-belkini, İmam İbn Rislan, İmam Mutevellî, İmam Ravyanî, İmam Amidi, İmam Kadı Hüseyin, İmam Fahruddin er-razi ve Acluni gibi. Şâfiî Mezhebindeki İhtilaflar Üç Kısma Ayrılır a) Akval: İmam Şâfiî nin görüşleridir. b) Evcuh: Şâfiî fakihlerin Şâfiî nin kaide ve usullerine göre ortaya koydukları görüşlerdir. c) Turuk: Râvilerin mezhebin yorumunda düştükleri ihtilaftır. 3 İmam Şâfiî Arap dilini iyi bildiği için âyet ve hadislerden hüküm çıkarma konusunda Kura n ın tercümanı olarak bilinen Abdullah b. Abbas ın ilminin nakledildiği Mekke de yetiştiğinden dolayı orada nesih konusunu öğrenmiştir. İmam Şâfiî nin Istılahatı 1- el-ezher: Bu kelimeden Şâfiî nin zâhire karşı ve daha kuvvetli olan görüşü kasd edilir. 2- el-meşhur: Bu kelimeden Şâfiî nin görüşleri arasından meşhur olanı kasd edilir. 3- el-essah: Şâfiî nin ashabının onun usûlüne göre çıkardıkları ya da kaidelerinden hareketle ortaya koydukları iki veya daha fazla görüşten en sahih olanıdır. 4- es-sahih: Bu kelimeyle iki veya daha fazla görüşten sahih olanı kastedilir. 5- el-mezheb: İki yoldan veya yollardan her birine denir. 6- en-nas: Şâfiî den gelen nas, metin demektir. 7- el-cedid: (Yeni) kadim mezhebinin karşıtıdır. 8- el-kadim: (Eski) İmam Şâfiî nin Irak ta el-hucce kitabında tasnif ederek veya fetva vererek söyledikleridir. İmam Şâfiî nin kadim mezhebinin râvileri arasında İmam Ahmed b. Hanbel, ez-zaferani, el-kerabisi ve Ebû Sevrî dir. İmam Şâfiî kadim görüşlerinden dönmüş ve o görüşlerle fetva verilmesini yasaklamıştır. Bir meselede kadim ve cedid diye ayrı görüşler varsa onun arkadaşları hep cedid görüşle amel etmişlerdir, ancak yaklaşık on yedi veya yirmi iki meselede kadim görüşe göre fetva vermişlerdir. Şâfiî mezhebinde Şeyheyn denildiği zaman bununla er-rafii ve en-nevevî kast edilir. Mezhepler arasındaki taklid konusunda Şâfiî fakih İbni Hacer şöyle der: Mezhepte zayıf görüş ile amel etmek caiz değildir. Bir meselede aynı anda iki görüşü birleştirmek olacak iş değildir. Meselâ aynı namazda köpeğin temizliği hakkında İmam Mâlik i, başın bir bölümünü mesh etme konusunda ise İmam Şâfiî yi taklid etmek olmaz. Ama bütün yönleriyle bir meselenin tamamında (amelden sonra da olsa) başka mezhebi taklid edip ona göre amel etmek caizdir. 4 Şâfiî mezhebi Mısır, Suriye, Yemen, Irak, Malezya, Endonezya, Maveraünnehir, İran, Kafkas ve Türkiye nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaygındır. Özellikle Mısır da yönetim Eyyûbilerin eline geçince Şâfiî mezhebi daha da güçlenmiş, hem halk arasında hem de devlet üzerinde büyük bir otoriteye sahip olmuştur. İmam Şâfiî ye İsnad Edilen Bazı Önemli Sözler 1- Her insana Allah Rasûlü (s.a.v.) nin istisnasız tüm sünneti ulaşmamıştır. Dile getirdiğim görüşlerde ve belirlediğim prensiplerde, Allah Rasûlü'nün sünnetine aykırı bir durum varsa, bu durumda Allah Rasûlü'nün hadisi, benim görüşümdür. 2- Hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. 3- Allah Rasûlü nden sabit olan sahih bir hadise rağmen benim ona ters bir söz söylediğimi görürseniz bilin ki aklım gitmiştir Hangi âlimle münazaraya girdiysem onu yenmişimdir, fakat hangi cahille tartışmaya girdiysem de o beni yenmiştir. 5- Tek bir harfin bile bana isnat edilmemesi için herkesin bu ilmi öğrenmesini isterdim. Ben mağlup etmek için hiçbir kimseyle münazaraya girmedim. Fakat iki elim üzerine hakkın izharı için gayret ettim. 6- Kitabımda Allah Rasûlü (s.a.v)'nin sünnetine ters bir şey bulursanız, Allah Rasûlü (s.a.v.)'nin sünnetiyle amel edin, benim görüşümü bırakın Hadis âlimleri tarafından benim görüşlerime aykırı olan sahih hadis rivâyet edilecek olursa, ben hadise muhalif olan görüşlerimden 15 2 el-fevaidu l-mekkiye, el-fevaidu l-mekkiye, Büceyrimi, el-hatib, 1/51; Zuhaylî, 1/48. 5 İbn Ebû Hatim, Adabu ş-şâfiî, s el-mecmu, 1/63.

16 sağlığımda da, öldükten sonra da vazgeçtim Benim görüşüm bana göre doğrudur, fakat yanlış olma ihtimali de vardır. Benim hâricimdekilerin görüşü de bana göre yanlıştır, fakat doğru olma ihtimali de vardır. 9- Bilgiyi kanıtsız olarak talep eden kimse, gecele odun toplayan kişiye benzer. Sırtında taşıdığı odun demetinin içinde bir engerek yılanı vardır. Yılan kendisini zehirlediği halde o bunun farkında değildir. 8 İmamın Hocaları Mekke deki Hocaları: İsmail b. Kustantin, Sufyan b. Uyeyne, Müslim b. Halid ez-zenci, Saîd b. Salim, Dâvûd b. Abdurrahman ve Abdulmecid b. Abdulaziz gibi zâtlardır. Medine deki Hocaları: Mâlik b. Enes, İbrahim b. Sad el-ensâri, Abdulaziz b. Muhammed, İbrahim b. Ebi Yahyâ, Muhammed b. Saîd ve Abdullah b. Nafii gibi zâtlardır. Yemen deki Hocaları: İmam, hadis ve fıkıh ilmini Metref b. Mazın, Hişâm b. Yusuf, Amr b. Ebi Salt ve Yahyâ b. Hisan dan almıştır. Irak taki Hocaları: Hadis, fıkıh ve Kur ân ilmini İmam Muhammed eş-şeybani, Veki b. Cirah, Hammâd b. Usame, İsmail b. Ulbet ve Abdulvehhab b. Abdulmecid gibi yüksek meziyetli ulemadan almıştır. Böylece İmam ilmini on dokuz âlimden almış oluyor. İmamın Meşhur Olan Bazı Talebeleri İlk olarak İmam Ahmed b. Hanbel Hasan b. Sabbah ez-zaferani Hüseyin el-kerabisi Ebû Sevr İbrahim b. Halid el-kelbi Ebû l-abbas Ahmed b. Sureyc Ebû İbrahim İsmail b. Yahyâ el-muzni Ebû Muhammed er-rebi b. Süleyman el-muradi Er-Rebi b. Süleyman el-cizi Ebû Yakup Yusuf b. Yahyâ el-buveyti Ebû Hafs Harmele b. Yahyâ Ebû Yusuf Yunus b. Abdilaala Muhammed b. Abdullah el-mısri Abdullah b. Zubeyr el-hamidi gibi içtihad derecesine ulaşmış daha birçok talebeleri bulunmakta idi. Bunların yanı sıra birçok kadının da imamdan ilim tahsil ettiği rivâyet olunur. Şâfiî fukahası arasında meşhur olan İmam Muzni nin kız kardeşi Seyyide hanım onlardandır. İmam Şâfiî mutlak bir müçtehid olup, fıkıh, hadis ve usulde imamdır. Ahmed b. Hanbel onun hakkında şöyle demiştir: Şâfiî, Allah ın kitabı ve Rasûlü n sünneti konusunda insanların en fakihi idi. Şâfiî Mezhebinin Usûlü İmam delil olarak kitap, sünnet, icma ve kıyasa dayanırdı. İmam Şâfiî, Mâlikî ve Hanefilerin delil olarak aldıkları istihsan ve mesalihi mürseleyi reddeder. Bağdat ahalisi ona sünnetin yardımcısı lakabını vermişlerdi. İmam Şâfiî, sukûtî icmayı reddeder. Çünkü müçtehidlerin bir konuda susması, onların açıklanan görüşe katıldıklarını gösterebileceği gibi, bu durum başka bir nedenden de kaynaklanabilir. İmam Şâfiî istihsanı da reddeder. Hatta bu konuda İbtalu l-istihsan adlı bir risale yazmıştır. Şâfiî Mezhebine Göre Bazı Usul Meseleleri a) Şâfiî mezhebine göre dinî hükümler daru l-islâm da uygulanabileceği gibi daru l-harbte de uygulanabilir. b) Şâfiî mezhebinde sebep ile illet, farz ile vacip, fasid ile batıl aynı şeylerdir. c) Şâfiî mezhebinde mekruh birdir o da tenzihi olan mekruhtur. d) İmam Şâfiî önce fıkıh usûlünü kurmuş sonra furu unu. e) İmam Şâfiî ye göre Allah bir şey emrettiği veya helâl kıldığı için güzeldir. Keza bir şeyi haram veya yasak kıldığı için kabihtir. f) İmam Şâfiî ye göre akıl ile nakil çatıştığında hüküm nakle göre verilir. g) İmam Şâfiî ye göre ahad haber am olan âyetleri tahsis eder. h) İmam Şâfiî ye göre hadis âyeti nesih edemez. Çünkü İmam Şâfiî ye göre hadis Kur ân dan ayrı olarak melek vasıtasıyla gelen haber olmadığı için âyeti nesih etmeye kabil değildir. İmam Şâfiî nin İstinbat Metodu İmam Şâfiî istinbat kaidelerini tedvin eden ilk kişi olmaya lâyık olmuştur. Zira Arap dilini Kur ân ve hadis ilmini inceden inceye biliyordu. İmam Şâfiî tahsil etmiş olduğu fıkıhtan öncekilerin görüşlerini ölçecek ve sonrakilerin istinbatları için esas teşkil edecek en yüksek içtihad derecesine ulaşmıştı. İmam Şâfiî nin fıkıh usûlünü tedvin edişindeki öncülüğü konusunda fakihlerin cumhuru ittifak etmiştir. İmam Şâfiî nin İçtihad Metodu İmam Şâfiî, bir hüküm istihrac ederken önce Kur ân a, sonra sünnet e müracaat ederdi. Bu iki kaynakta hüküm bulamadığı meseleler için icma a müracaat ederdi. Bazen de ashabın ittifak ettiği kaviller ile hüküm verirdi. Mürsel hadisle amel konusunda ise şartlı davranırdı. Râvisi güvenilir haberi vahidi kıyasa tercih ederdi. Kıyastan sonra örf ve adet de onun için hüküm kaynağı idi. İmam Şâfiî mesalihi mürsele ve istihsanı delil kabul etmezdi. İmam Şâfiî nin İstihsana Karşı Çıktığı Deliller 1- Şer î hükümler ya doğrudan nassa (âyet-hadis) veya kıyas yoluyla nassa dayanır. İstihsan bunlardan birsine dahil ise bunun için ayrı bir terime ihtiyaç kalmaz. 2- Kur ân da Allah ve Rasûlü ne itaat emredilmekte, nefsi isteklere uyulması yasaklanmakta ve anlaşmazlık çıktığı takdirde kitap ve sünnete başvurulması istenmektedir Allah Rasûlü (s.a.v.) istihsan ile fetva vermez, hevasından konuşmazdı. Allah Rasûlü nün zıhâr meselesi ve la ilâhe illallah diyen şahsı öldüren Usame e olayında takındığı tavır bunun en bariz örnekleridir. 4- İstihsan bir kural, hak ile batılı karşılaştıracak bir ölçüsü olmadığından dolayı aynı konuda farklı birçok fetvanın ortaya çıkmasına neden olur. 5- Eğer sadece akla dayanan bir istihsan anlayışı ortaya çıkarsa, o zaman kitap ve sünnetten habersiz olan kimselerin de bu metodu kullanmaları caiz olur. 10 İmam Şâfiî nin dört halife gibi sözleri kabul edilebilen sahâbi kavli delil olarak aldığı, talebesi Rebi b. Süleyman el-muradi tarafında rivâyet edilir. İmam Şâfiî ahad hadisin delil alınması gerektiğini delillerle kanıtlar. İmam Şâfiî nin dördüncü kaynak olarak kabul ettiği delil ise kıyastır. İmam Şâfiî nin kriterlerine göre sahâbeler arasında bir rivâyet hakkında ihtilaf olduğunda onunla amel etmeyip kıyasa başvururdu Ebû Nuaym, el-hilye, 9/107; İbn Kayyim, İ lamu l-muvakiin, 2/ el-karadavî, Ç. M. Fetvalar, 3/ Nisâ, 4/59; Ahzab, 33/ el-umm, 6/271, Ebû Zehra, Usûlü l-fıkıh, 271.

17 Alevilikle suçlanan ve 184 yılında Mecran da baş gösteren bir ayaklamanın zanlısı olarak dönemin halifesi Harun Reşid karşısına çıkarılan İmam Şâfiî, kendisine isnat edilen bu suça rağmen Ali oğullarına karşı beslediği muhabbetten vazgeçmemiş, onlara beslediği muhabbeti bir şiirle ifade etmiştir. Eğer Muhammed in ehl-i beytini sevmek Rafızîlik ise cinler ve insanlar şahit olsun ki ben Rafızî yim. İmam Şâfiî, iki sene Bağdat ta ikamet ettikten sonra Mekke ye döndü ve orada uzun süre kalıp ilim tedrisatına devam etti. İmam Şâfiî nin Vefatı İmam Şâfiî, H. 30 Receb, 204/M. 821 yılında Mısır da vefat etmiştir. İmam Muzenî, İmam Şâfiî yi son günlerinde ziyaret edip durumunu sorunca İmam şöyle cevap vermişti: Vallahi bilemiyorum acaba ruhum cennete mi gidecek kutlayayım, yoksa cehenneme mi gidecek başsağlığı dileyeyim? Daha sonra başını yukarı kaldırarak şu anlamlı beyitleri irad buyurmuştur: ولما قسا قلبى وضاقت مذاابى جعلت الرجا منى لعفوك سلما * تعاظمنى ذ نبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك اعظما * Kalbim sertleşip eklemlerim daralınca, Bendeki ümidi affına merdiven kıldım. Ya Rabbi, günahlarım bana ağırlık yaptı. Senin affınla tartınca affını daha geniş buldum. 11 Allah ın rahmeti ve bereketi hepsinin üzerine olsun. ÖLÇÜLER TABLOSU Bir Mısır ziraı 46,2 sm. Bir mil 400 zira veya 1848 m. Bir fersah üç mil, o da 5544 m. eder. Bir berid dört fersah o da m. eder. Kasır mesafesi dört berid eder, o da 16 fersah eder o da km.ye tekabul eder. Bir sa dört avuç demektir. Bu da 2176 grama tekabul eder. Bir müd (avuç) 675 gr. demektir. Bir Bağdat rıtlı 408 gr. eder. Bir dirhem ortalama olarak üç gr. eder. Bir miskal veya dinar 4.25 gr. eder. Bir vesk 60 sa eder. 60 sa ise 653 kg. eder. Bir fels üç gr. gümüş demektir. Bir kıntar kg. demektir. 12 BİRİNCİ BÖLÜM DİN DİN VE KAPSAMI Dinin Tarifi: Din, insanları iyliğe yöneltmek için yüce Allah ın, elçileri vasıtasıyla bildirdiği emir, yasak ve hükümlerdir. Sözlükte Din: Egemenlik, mülk, yönetim, gidişat, idare, hüküm ve deyn (ödünç) anlamlarında kullanılmaktadır. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah Rasûlü (s.a.v.) akıllı kişi nefsine hâkim olandır ألعاقي من ىان نفسه 13 buyurmuştur. 14 Başka bir hadis-i şerifte ise nasıl davranırsan, öyle karşılık görürsün كما تدين تدان şeklinde, hâkimiyet ve ceza (karşılık), anlamında kullanılmıştır. Aynı kökten gelen ve yüce Allah ın bir sıfatı olarak kullanılan ed-deyyan yapılan işlerin karşılığını veren, kahreden ve hiçbir amelî karşılıksız bırakmayan demektir. Din kelimesi Arapça da ceza, kahr, hal, adet, hesap manasında kullanılıp esasen millet ve şeriat anlamlarına gelir. Din ıstılahta ise şöyle tarif edilmiştir: ألدين وضع الهى سائق لذو العقول باختيارام المحموى بما او خير لهم فى الدارين بالذات Din, akıl sahibi insanları kendi iradeleriyle bizzât iki cihanda hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur. Din bu anlamda hem inanç hem de amel konularını kapsamaktadır. Din akla hitap eder. Çünkü insanı sorumlu kılan akıldır ve din irade sahibi olan akıl sahibi kişileri muhatap alır. Din, Allah tarafından insanların faydasına konulmuştur. Dolayısıyla Allah tarafından konulmamış bir din kabul edilmez. Din, insanı dünya ve ahirette kurtuluşa götürür. Din ve türevleri olan kelimeler Kur ân-ı Kerîm de yüze yakın yerde tekrarlanmaktadır. Din, müsteşriklerin dediklerinin aksine ne bir kalıntı ne bir üst yapı kurumu ne de bir medeniyetin unsurudur. Din, insanların kendi ا ن الد ين olamaz. aklının örünü değildir ancak ilâhî bir nizamdır ve ezelidir. Durum böyle olduğuna göre tek ve geçerli din İslâm dan başkası Kim İslâm dan başka bir din و م ن ي ب ت غ غ ي ر اال س ال م ىين ا ف ل ن يق ب م ن ه و او ف ى اال خ ر ة م ن ال خ اس ري ن İslâm dır. 15 Allah katında geçerli din ع ن د هللا اال س ال م ararsa, ondan asla kabul olunmaz ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. 16 Din, tüm peygamberlerin ortak değeridir. Allah Rasûlü (s.a.v.) biz peygamberler topluluğunun dini birdir; baba bir kardeşler gibiyiz 17 buyurmuştur. Din, Kur ân-ı Kerîm de tevhid, hesap, hüküm, yönetim ve millet gibi manalarda kullanılmıştır. 18 Din, her zaman için bir ilâhî ifade ve ona zaruri olarak itaati ve teslimiyeti gerektirir. Bu manada diyanet, dindarlık demektir. Yani o ilâhî hükme kulluk etmek ve kanunlarına teslim olmak demektir. Maalesef bu kalıbın içinin boş olduğunu görmekteyiz. Din, diğer taraftan irade ve akıl sahipleri arasında anlaşmazlıkları bir yana bırakıp toplumsal barışı sağlayan bir kanundur. Bununla yalnızca insanlar arasında uyumu değil, insanlarla Allah arasında da bir uyum sözleşmesi vardır. Din sayesinde yaratıcının iradesi ile yaratılanın iradesi arasında bir uyum sağlanmış olur. Herşeyin üstünde olan dinin muhafazası, temel bir vecibedir. Din Allah a ve Rasûlü ne itaat etmekle ve kitabın hükümlerine teslimiyet göstermekle yaşanır. İnsan mal, can, akıl ve nesil gibi öz değerini ancak dini yaşayarak teminat altına alabilir. Din aslında bir sistemin adıdır ve hayatın her alanına müdahildir. Dindar ile dincinin farkı şudur. Dindar dinî bilgiye sahip olup samimi olarak dini yaşayıp ve yaşatandır. Dinci ise samimiyetten uzak ve kendisi dini yaşamayıp ve yaşanmasını da önemsemeyerek başkasına pazarlayandır el-umm, Giriş. 12 Zuhaylî, 1/ Tirmizî, Kıyamet; İbn-i Mâce, Zühd. 14 Buhârî. 15 Al-i İmran, 3/ Al-i İmran, 3/ Buhârî, Müslim. 18 3/19, 39/2, 30/32, 31/32, 1/4, 37/20, 56/86, 24/24, 12/76, 9/33, 61/9, 22/78, Mukatil b. Süleyman, el-vucuh ve n-nezair; Rağib el-isfehani, Müfredat.

18 Dinin Boyutları Dinin ilişkili olduğu alanlar; din ile devlet, din ile dünya, din ile aile hukuku, din ile toplumsal kurumlar ve din ile ekonomi gibi birçok alan bulunmaktadır. Genel anlamda din beş boyutta gerçekleşir. a) Dinin inanç boyutu: Dinin inanç boyutu ile dindar insanın belli inanç ilkelerini bileceği ve onlara inanacağı beklentisini ifade eder. Çünkü birtakım temel inançlara dayanmayan bir din tasavvur edilemez. b) Dinin pratik boyutu: Dinin pratik boyutu din mensuplarının yerine getirdikleri bütün dinî pratikleri içine alır. Çeşitli ayinler, törenler ve İslâm daki belli başlı ibadetler bu gruba dahildir. Aslında dinin şu iki boyutu birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Çünkü imân ile amelin birbirini tamamladığını, yani ne imânsız amelin ne de amelsiz imânın tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini İslâm âlimleri ittifakla belirtmişlerdir. c) Dinin tecrübe boyutu: Dinin tecrübe boyutu ile dindar insan inandığı dinin tecrübi esaslarını, hayatının herhangi bir döneminde yaşadığı âlemde bu tecrübe ile yolunu doğruladığı kolayca anlaşılır. d) Dinin bilgi boyutu: Dinin bilgi boyutu ile bütün din mensuplarının bilmeleri istenen temel inanç ilkelerinin ve kutsal kaynaklarının gösterdikleri doğrultuda amel etmeleri gerçeğidir. e) Dinin etkileme boyutu: Dinin etkileme boyutu diğer boyutlardan farklıdır. Çünkü bu boyut ile birey olarak insanın dinî inancı, pratiği, tecrübesi ve bilgisi bütün dünyevi sonuçları özetlemiş olmaktadır. Dinin bu boyutu insan-yaratıcı ilişkisinden çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. İnsanı beşeriyetten insanlığa ulaştıran en büyük etken mutlak olarak dindir. Çünkü insanın sosyal varlık olabilmesi için onun din, hukuk, eğitim, siyaset ve devletin varlığına ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Dinin yayılması ve mensularının artması ve daha güçlü hale gelmesi için acilen teşkilatlanmaya şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 19 DİNLERİN TASNİFİ a) Hak Din: Allah tarafından vahiy yolu ile indirilen, peygamberler tarafından tebliğ edilen, insanların dünyada ve ahirette kurtuluşuna vesile olan itikadî ve amelî nizama din denir. Allah katında hak din İslâm dır. Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin temsil ettikleri din İslâm dinidir. Semavî dinler, Âdem (a.s.) ile başlayıp Muhammed (s.a.v.) ile son bulan tevhid inancını telkin etmiştir. Semavî dinler arasında sadece bazı ibadetler, beşeri münasebetler ve muameleler bakımından farklılıklar olmuştur. Bu da ayrı kültür ve medeniyetler oluşları, nüfus artışı ve ihtiyaçların çoğalması ile ilgilidir. Bugün yeryüzünde gerçek din, ancak İslâm dinidir. ا ن الد ين ع ن د هللا اال س ال م Şüphesiz, Allah katında din, İslâm dır. 20 b) Muharref Din: Bu dinler aslında geçerli din iken sonradan müntesipleri tarafında tahrife uğradılar. Bu dinler geçmiş peygamberlerin dinleri (şeriatlarıdırlar). Her peygamberin şeriatı kendi döneminde geçerli idi. Fakat daha sonra gelen peygamberle bir önceki peygamberin şeriatı değiştirildi. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi. Tevrat, Zebûr ve İncil, kendi dönemlerinde, birer kutsal kitap olarak amel edilen metinler iken, tarihi süreç içinde değişikliğe uğramışlardır. Bu üç kitaba topluca Kitab-ı Mukaddes denir. Kur ân bu kitapların hükümlerini içine alır. c) Batıl Dinler: Bunlar, herhangi bir kitabı ve peygamberi olmayan, insanlar tarafından uydurulup inanılan dinlerdir. Bunların kaynağı vahiy değil, insandır. Mecusilik, Budizm, Satanizm, Putperestlik vs. Bunlar batıl ve kaynaksız dinlerdir. Bu dinlere inanmak küfürdür. Aslında batıl dinler, hak dinlerin çeşitli nedenlerle bozulması sonucu ortaya çıkmıştırlar. İnsanlar hak dinden uzaklaştıkça yanlış ve batıl inançlar yerleşmeye başlar. HAK DİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1- İslâm'ın en mükemmel bir din olması 2- Allah inancı 3- Melek inancı 4- Kutsal kitaplara inanmak inancı 5- Peygamberlik inancı 6- Ahiret inancı 7- Herkese eşit yükümlülük inancı: Yani herkese gücünün yettiği ölçüde yükümlülük getirilmesi gibi. Bütün ilâhî dinler bu ortak özelliklere sahiptirler. DİNİN ÖNEMİ Din bir ihtiyaçtır. Dinsiz bir fert veya bir toplumun insanca yaşaması asla mümkün değildir. Tüm hak dinlerin kaynağı ilâhî vahiydir. Dinin lügat manalarından birisi de borç (deyn) demektir. Bundan dolayı kul her zaman yaratıcısına borçludur. Dolayısıyla dindar gerek ilâhî gerekse ibadi olsun borcunu vaktinde ödeyen kimse demektir. Dinsiz ise borcunu ödemede imtina etmiş insan demektir. Allah Teâlâ insanı yaratmış, onu mükellef kılmış ve öncelikle yaratanını tanımasını, onun varlığına ve birliğine imân etmesini istemiştir. İlâhî din bu tevhid akidesine istinat eder. İnsanın yaratılış sebebi de Allah Teâlâ yı tanıyıp ona kulluk (ibadet) etmesidir. Bu hususta Allah Teâlâ: و م ا خ ل ق ت ال ج ن و اال ن ا ال ل ي ع بدو ن Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 21 buyurmuştur. Sana yakin (ölüm) gelinceye kadar rabbine ibadet (kulluk) et! 22 و اع بد ر ب ك ح ت ى ي ا ت ي ك ال ي قين İSLÂM DİNİNİN KAYNAKLARI İslâm dininde dünyaya ve ahirete ilişkin bütün bilgi ve hükümler ittifak edilen dört kaynaktan elde edilir. 1) Müslümanların ittifakıyla delil kabul edilen kaynak kitab ve sünnettir. 2) Cumhurun ittifakıyla kabul edilen kaynak ise icma ve kıyastır. Mutezileden Nazzam ile bazı Hâriciler icmaı, Caferiler ile Zâhirler de kıyası dinde delil olarak kabul etmezler. 3) Cumhurun ihtilaf ettiği meselelere gelince örf, istishab, istishan, mesalihi mürsele ve şer u men kablena gibi meselelerdir. Müçtehidler bunlar hakkında ihtilaf etmişlerdir. 23 Bunların ilk ikisi (kitab ve sünnet) nakli delil, diğerleri ise akli delil olarak tanınmıştır. Bunların izahı aşağıda sırayla açıklanmıştır. a) Kitap: Kitap, Allah ın, Rasûlü Muhammed (s.a.v.) e indirdiği, mushaflara yazılıp bize kadar tevatüren nakledilen Kur ân-ı Kerîm dir. Kur ân inanç kitabı olmakla birlikte ibadet, ahlâk alanında ictimai, iktisadi ve sosyal alanda da hüküm süren bir kanun kitabıdır Din Sosyolojisi, s Al-i İmran, 3/ Zariyat, 51/ Hicr, 15/ İbn Hazm, Usuli l-ahkam, 7/53.

19 Bu vesile ile Kur ân bu dinin temel kaynağıdır. و ن ز ل ن ا ع ل ي ك ال ك ت اب ت ب ي ان ا ل ك ش ى ء و اد و ر ح م ة و بش ر ل ل مس ل مين Biz bu kitabı sana herşey için bir açıklama, bir yol gösterme, bir rahmet ve teslim olanlar için bir müjde olarak indirdik. 24 döndürüleceksiniz. 25 Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Sonra rabbinize م ا ف ر ط ن ا ف ى ال ك ت اب م ن ش ى ء ثم ا لى ر ب ه م يح ش رون kaynağıdır. 26 Şüphesiz bu kitap muttakiler için bir hidâyet ذل ك ال ك ت اب ال ر ي ب فيه اد ل ل مت قين Kitapla ilgili bilgi kitaplara imân bahsinde genişçe izah edilmiştir. b) Sünnet: Kaynak olarak Allah Rasûlü (s.a.v.) nin söz, fiil ve takrirleri bütün müçtehidlerce kabul edilmiştir. Bu konuda Allah Rasûlü söz, fiil ve takriri ile ümmete örnek olmuştur. ل ق د ك ان ل كم فى ر سول هللا ا س و ة ح س ن ة ل م ن ك ان ي ر جوا هللا و ال ي و م اال خ ر و ذ ك ر هللا ك ثير ا Ant olsun ki Rasûlullah'da sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnekler vardır. 27 Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dünyanıza ilişkin işleriniz size aittir. (Onu siz daha iyi bilirsiniz). Dininize ilişkin işleri de ben bilirim. 28 Sünnetin Dinde Hüccet Kabul Edilişi Delil olma bakımında sünnet, mütevatir, meşhur ve ahad olarak tasnif edilmiştir. Mütevatir sünnetin hükmü şöyledir. Ahkamla ilgili Allah Rasûlü nden kati olarak rivâyet edilen mütevatir sünnetle amel etmek vaciptir. Ancak zanni bir lafızla gelen mütevatir sünnet müstesnadır. Meşhur sünnet, sem a ve zapt bakımında adil ve sağlam en az iki veya daha fazla kimse tarafından Allah Rasûlü nden rivâyet edilen sünnete meşhur sünnet denir. Meşhur sünnetin hükmü ise yakine yakın zanni bir delil teşkil eder. Kur ân da meşhur sünnetle mutlak, takyid, am ve tahsis edilebilir. Ahad sünnete gelince ahad sünnet, Allah Rasûlü nden bir kişinin rivâyet ettiği sünnettir. Ahad sünnetin hükmü ise yakin değil ancak zannidir. Bunun içindir ki ahad sünnete akidevi hükümlerde itimad edilmez. Ancak bazı mezheblerde şartlı olarak amelî konularda ahad sünnetle hüküm edilebilir. Ahad sünnetle hüküm verilip verilmeyeceğine dair kitabımızın içtihad bahsine bakılabilir. c) İcma: İcma, sözlükte, bir meselede iki veya daha fazla kişi tarafından görüş birliği yapmak ve ittifak etmek demektir. 29 Istılahta ise او اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة النبي على حكم شرعى Anlamı: İcma, Peygamberimiz (s.a.v.) in vefatından sonra ümmetinden olan müçtehidlerin herhangi bir asırda şer î hükümler hakkında görüş birliğine varmalarıdır. Bu tarifen anlaşılacağı üzere ne Medine nin ne Mekke nin ne Mısır ın ne de Kûfe nin ve ne ehl-i beytin ne de yalnız halifelerin icmaı şer î icma sayılmaz. Bu tanıma göre icmada şu şartlar aranmaktadır. 1- Delillerden dinî hükümler çıkarma yeteneğine sahib müçtehid olmayanların ittifakı dinî bir hüccet olmaz. 2- İcma, bir asırdaki bütün müçtehidlerin ittifakı olmadan gerçekleşmez. Bir müçtehid dahi meseleye muhalefet ederse icma düşer. 3- Müçtehidlerin ittifakı, dinî bir meselenin hükmü üzerinde ilk fikir belirtildiği ve ilk fikir birliği meydana geldiği zaman aranır. Yani sürekli ve ümür boyu ittifak şart değildir. 4- İcma, ancak dinî bir meselede olur. Dinî olmayan konularda bilginlerin ittifakı, icma değildir. Bu şartlar yerine geldiği zaman icma dinde delil olur. 5- Bir bölgenin veya bir grubun icması olmaması gerekir. İmam Şâfiî ye göre asıl icma sahâbilerin ve ümmetin icmasıdır. Bu nedenle mezheplerin icması, bölgeler icması veya gruplar icması gibi icmalar bütün Müslümanları bağlamaz ve içtihadda söz hakkına sahip olmayanların icması da dinde görüş birliği sayılmaz. Çünkü icma, yakin bir hüküm ifade eden şer î bir hücettir. İcmanın bir hüccet olduğu âyetler ve hadislerle sabittir. Âyetle delil: و م ن يش اق ق الر سول م ن ب ع د م ا ت ب ي ن ل ه ال هد و ي ت ب ع غ ي ر س بي ال مؤ م نين نو ل ه م ا ت و ل ى و ن ص ل ه ج ه ن م و س اء ت م صير ا Her kim kendisine hak zâhir olduktan sonra Peygambere muhalif bir vaziyet alır ve mü minlerin yollarından başkasını takip ederse biz onu kendi haline bırakır ve cehenneme atarız. O ne fena gidiştir. 30 Hadisle delil: Ümmetim, delalet üzerine icma etmez. 31 Hadisi bize müçtehidlerin şer î bir hükümde hatadan uzak ve hakka yakın bir şekilde ittifak etmeleri durumunda, uyulması vacip bir hüccet olur. Amidi, İmamü l-haremeyn, Esnevi ve İbn Hacib gibi bazı fukahaya göre icmayı inkâr etmek küfürü gerektirmez. Ancak beş vakit namaz ve oruç gibi ibadetlerin veya tevhid, risalet ve nübüvet gibi vücûbu kati olan itikadî bir hüküm üzerine olan icmayı inkâr etmek müstesnadır. 32 Günümüzde İcma Mümkün Müdür? Mutezileden Nazzam ve Hâricilerden bazıları hariç fakihlerin cumhuruna göre günümüzde icma mümkündür. Dinî meselelerin çözümünde içtihadın kapısı açık olduğuna göre meydana gelebilecek asri meseleler için asrın âlimlerinin bir hüküm üzerine icma etmeleri de mümkündür. Hele dünyanın bu denli küçüldüğü, ulaşım ve iletişimin rahatlıkla sağlanabildiği günümüzde İslâm diyarındaki asrın ulemasının her altı ayda veya yılda bir kez bir vecibe gereği toplanıp günün meseleleri üzerinde tartışıp icma etmeleri, geçmiş asılara göre daha kolay ve mümkündür. Sahâbe döneminde icmanın vaki olduğuna dair cumhur görüş beyan etmiştir. Meselâ Kur ân ın bir mushafta toplatılması, nineye mirastan altıda bir pay verilmesi, kabz etmeden önce gıda maddesinin satılmaması, gasp edilen eşyanın kıymeti veya misliyle zamin olunup ödenmesi, Müslüman bir kadının gayri müslim bir kimseyle evlenemeyeceği, mehir zikr edilmeden nikâh aktinin sahih olacağı, evlilikte zevce ile halasının veya teyzesinin bir arada tutulamaması gibi sahâbe tarafından üzerinde icma edilmiş birçok şer î mesele bulunmaktadır. 33 İcma Sarihî ve Sukûti olmak Üzere İki Kısma Ayrılır a) Sarihî icma: Sarihî icma herhangi bir zamanda ve bir mekanda bütün müçtehidlerin bir meselenin hükmüne dair görüşlerini tek tek açıklamaları suretiyle ortaya çıkan fikir birliğidir. b) Sukûtî icma: Sukûtî icma herhangi bir meselede birkaç müçtehidin görüş belirttikten sonra bu görüşe mutali olan o devirdeki diğer müçtehidlerin açık şekilde bu görüşe katılma veya itiraz beyanında bulunmaksızın sukût etmeleridir. Şâfiîler ile Mâlikilere göre sukûtî icma ne delil ne de icma kabul olur. Ancak Hanefilerle Hanbelilere göre sukûtî icma hem delil hem de icma kabul edilir. Usul ulemasına göre icma aktedilmiş olan bir asırdan sonra tekrar aynı mesele üzerine bir icma vuku bulursa, bu ikincisine itibar edilmez. Çünkü ikinci icma, birincisini nesh etmiş olur ki Allah Rasûlü (s.a.v.) in irtihalinden sonra nesih yoktur. القياس او اظهار مث حكم معلوم فى معلوم اخر ال شتراكهما فى (d Kıyas: Kıyas, sözlükte iki şeyi birbiriyle ölçmek veya karşılaştırmaktır. Istılahta ise etmektir. iki bilinen şeyden birinin nassla sabit olan hükmünü, aralarındaki müşterek illetten dolayı diğerinde de izhar علة الحكم عند المثبت Nahl, 16/ En am, 6/ Bakara, 2/2. 27 Ahzab, 33/ İbn-i Mâce. 29 el-ahkam fi Usuli l-ahkam, İbn Hazm, 1/62 30 Nisâi, 4/ İbn-i Mâce, Fiten. 32 Zuhaylî, el-veciz Fi Usulu Fıkıh, s İbn Hazm, Meratibu l-icma.

20 او رى الفرع الى اال ص فى الحكم بعلة تجمعهما etmiştir. İmamu l-haremeyn el-cuveyni (ö. 478), Verekât adlı eserinde kıyası şöyle tarif Kıyas, ortak bir illetle ikisini cem edecek fer in asle haml edilmesidir. 34 Kıyas ile yeni bir hüküm konulmuş olmaz. Ancak kıyas ile Kur ân ve sünnet tarafından konulmuş, fakat gizli olan bir hüküm ortaya çıkarılmış olur. Kıyasla İlgili Birkaç Örnek: a) Kur ân da و ا ن ت ج م عوا ب ي ن اال خ ت ي ن ا ال م ا ق د س ل ف İki kız kardeşi bir nikâh altına almak yasaklamıştır. 35 Allah Rasûlü buna kıyasen kadının halası veya teyzesi kendisiyle birlikte bir nikâh altına alınmaz 36 buyurmuştur. b) Varis, murisini öldürdüğü zaman, mirasdan mahrum olur. Bu hüküm katil, mirasçı olamaz hadisiyle sabittir. Mirastan mahrum olmanın illeti, bir an önce mirasa sahip olma isteğidir. Buna kıyasla bir kimse kendisine vasiyet edeni öldürünce mirastan mahrum olur. Çünkü katil bu öldürme ile bir an önce maktulun vasiyet ettiği mala kavuşmayı murad etmiştir. c) İbn Abbas ın nakline göre bir adamın gelip Allah Rasûlü (s.a.v) e: Babam İslâm a girmiş, hac kendisine farz olmuştur, ancak çok yaşlı olduğundan bineğe binme imkânına sahip değildir, bu durumda ben onun yerine hac yapabilir miyim? sorusu üzerine Allah Rasûlü bedenî ibadet olan haccı, kul hakkına kıyasla şöyle buyurdu: Babanın büyük çocuğu sen misin? Adam, evet dedi. Bilmez misin? Babanın bir borçu olsa, sen ödediğinde o borç babandan sakıt olmaz mı? Adam, elbette dedi. Allah Rasûlü (s.a.v): O zaman babanın yerine hac yap 37 buyurdu. d) Hz. Ömer oruçlu bir kimsenin eşini öpmesi hakkında sorarken Allah Rasûlü (s.a.v.) kıyas yaparak şöyle buyurdu: Oruçlu iken ağzına su vermende herhangi bir zararı var mıdır? Hz. Ömer, hayır dedi. Allah Rasûlü (s.a.v.) o zaman bu endişen nedir? diye buyurdu. e) Karısı siyahi bir çocuk doğuran bir kişi Allah Rasûlü ne çocuğun kendisine ait olup olmadığına dair endişelerini dile getirip şikâyet edince Allah Rasûlü (s.a.v.) kıyas yaparak şöyle buyurdu: Senin develerin var mıdır? diye adama sordu. Adamın, evet demesi üzerine renkleri nedir? diye sordu. Adam, kırmızı dedi. Hiç siyah doğuran var mıdır? Adam, evet dedi. Allah Rasûlü niçin dedi. Adam, bir ırktan/damardan gelmiş olabilir, dedi. Allah Rasûlü (s.a.v.) adamın endişelerini gidererek, bu da soyunun bir damarına çekmiş olabilir, diye buyurdu. 38 Gerek Allah Rasûlü (s.a.v.) in gerekse sahâbenin bunun gibi birçok konuda kıyasla hüküm verdikleri bilinmektedir. Kıyasın Kısımları Kıyas, derece itibarıyle üç kısma ayrılır: 1- Evlâ Kıyas: Bu fer deki illetin aslındaki illetten daha kuvvetli olduğu kıyastır. Meselâ ف ال ت ق ل هم ا ا ف و ال ت ن ه ر ام ا و ق ل هم ا ق و ال ك ريم ا Anne babana öf bile deme ve onları mahrum etme ve onlara keremli söz söyle. 39 âyeti, ebveyne öf bile demeyi haram kılmaktadır. Bu hükmün illeti eziyettir. Dolayısıyla ebeveynin dövülmesi, öf demeye göre daha ileri olduğu için daha kuvvetli bir kıyasla haram olmuş olur. ا ن ال ذين ي ا كل ون ا م و ال ال ي ت امى ظل م ا ا ن م ا ي ا كل ون فى بطون ه م ن ار ا Meselâ, -2 Müsavi Kıyas: Bu fer deki illetin asıldaki illete eşit olduğu kıyastır. uğrayacaklardır. 40 Yetimlerin malını haksız olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş doldurmuş olurlar ve onlar saire و س ي ص ل و ن س عير ا âyeti, yetim çocukların malını haksız olarak yemeyi haram kılmaktadır. Hükmün illeti ise çocuğun malını telef etmektir. Yetimin malını haksız yere yakmak ise haksız yemeye, illet bakımında eşittir. Bu sebeple çocuğun malını haksız yere yakmak veya telef etmek de haram olur. 3- Edna Kıyas: Bu fer de illet olan vasfın, asılda illet olan vasıftan daha düşük olduğu kıyastır. Meselâ bazı içkilerdeki iskar vasfı şaraptaki iskar vasfından daha az açıklıkta bulunur. İşte böyle bir maddenin şaraba kıyaslanarak haram kılınışı edna kıyastır. İslâm hukukunda kitap, sünnet ve icmadan sonra dördüncü delil kıyastır. Ancak kıyas diğer deliller gibi kesin bilgi ifade etmez. Kıyas üç mezhep imamına göre kuvvetli delil kabul edilirken İmam Ahmed b. Hanbele göre zorunlu bir hal olmadıkça kıyas delil kabul edilmez. Zâhiriler ile Caferiler kıyası red ederler. 41 Bazı müçtehidlere göre bahsi geçen dört esastan başka İslâm da delil olarak kabul edilen şu kaynaklarda vardır. c) Örf: Örf, toplumda teamül edilen, tanınıp benimsenen, alışkanlık haline gelen ve hakkında yasaklayıcı nas bulunmayan güzel davranışlardır. Kur ân ve sünnetle çelişen örfler geçerli olmayıp İslâm da bağlayıcı tarafları da yoktur. Meselâ günümüzde insanlar arasında faizcilik, içki, açılıp saçılma, ticari kuralları aşma, zaruri olmayan bazı menhiyatlar gibi toplumun damarlarına girmiş birçok ahlâk bozucu, gayri meşru örf ve adetler, merduttur. Hakkında nas bulunan dinî meselelerde örf geçersizdir. Zamanların değişmesiyle değişen hükümler nas üzerine kurulmayan hükümlerdir. Nas üzerine kurulan hükümler, zamanın ve örflerin değişmesiyle asla değişmezler. Ancak örf üzerine kurulan hükümler zamanın değişmesıyle değişebilirler. 42 Fakihler genelde örf ve adeti aynı manada kullanırlar ve şu şekilde tarif ederler: İnsanlar arasında alışkanlıkla yapılagelen ve aklıselimin güzel kabul ettiği şeydir. Şâfiîler den Şirazî ve Subkî gibi bir kısım fukaha amelî örfü huccet kabul etmemişlerdir. Onlara göre insanların amelî dinde huccet değildir ve din insanların adetleri üzerine kurulmamıştır. 43 Örf İki Kısma Ayrılır: a) Kavli Örf: Bu bir toplumun herhangi bir kelimeyi veya bir cümleyi alışkanlık haline getirip devamlı olarak sözlük manasından başka bir manada kullanmalarıdır. Meselâ sobayı yak, kapıda dur, dünya sıcaktır tabirler gibi. Sobayı yak yani sobanın içindeki yakacağı yak demektir. Kapıda dur yani kapının dış kısmında dur demektir. Dünya sıcaktır yani içinde bulunduğumuz bölgenin iklimi sıcak demektir. b) Amelî Örf: Bu da herhangi bir topluluğun bir işi, bir hareketi belli bir şekilde devamlı olarak yapmalarıdır. Meselâ karşılıklı rızaya delalet eden fiili tebadül (takas) tarzındaki alışveriş (teati bey i), sipariş üzerine sanata dayalı işler, mevatı ihya etmek için bazı işaretlerin konulması gibi birçok örneği vardır. c) Umumi Örf: Bu bütün bölgelerde insanların üzerinde birleştikleri genel bir örftür. Meselâ bütün bölgelerde insanlar, içerisinde kalış müddeti ve harcanan su miktarı tayin edilmeksizin hamamlara girip yıkanmayı bir adet haline getirmişlerdir. Bu adet cumhurca meşru kabul edilmiştir. Aynı şekilde bütün bölgelerde insanlar sipariş suretiyle bazı eşyaları yaptırmayı adet haline getirmişlerdir. Bu akit şekli de fukahanın çoğunluğunca kabul edilmiştir. Hatta Hanefiler bu örf karşısında kıyası terk ederler. Örfün Hüccet Oluşu و ع ل ى ال م و لوى ل ه ر ز قه ن و ك س و ته ن ب ال م ع روف Müçtehidler, örf ve âdeti hükümlerin istinbat kaynaklarından biri olarak kabul etmişlerdir. Meselâ 34 Cuveyi, Verekât. 35 Nisâ, 4/23 36 Buhârî, Nikâh 37 Buhârî, Hac; Müslim, Hac; Ebû Dâvûd, Menasik; Nesâî, Menasik. 38 Zuhaylî, el-veciz, İsra, 15/ Nisâ, 4/ A. Kerim Zeydan, el-veciz, 148; İbn Hazm, Ahkamu l-usul, 7/ Karrafi, el-furuk, 1/176; el-veciz, İlm-i Hilaf,

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir.

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir. Korku Namazı KORKU NAMAZI Korku Namazı ve Sebebi Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir. Nasıl Kılınacağı i ; İnsanlar tek (ve aynı)

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir.

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. (KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ Kan Çeşitleri Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. Hayız: Âdet görmekten kesilme yaşına (sinn-i iyasa) [1] [1] henüz gel

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences)

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Alaaddin GÜNEŞ Seyda Yayınları, Diyarbakır, 2014, 740s. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Dinî görevler denince başta iman etmek, sonra imanın gereği

Detaylı

Konu Anlatımlı Diyanet Yeterlik Kitabı - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Konu Anlatımlı Diyanet Yeterlik Kitabı - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Kitap Yazarı: Ziya Şen Yayınevi: Tibyan Yayıncılık Yayın Yılı: 2011 Türü: Sınav Sayfası: 420 Satış fiyatı ve yerleri: Kitap Yurdu (18.14), Ziya şen (15.00), Alternatif (15.90), Arapça Dağıtım (15.00) Açıklama:

Detaylı

Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihi mine'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevti hakk Eşhedü en lâ iâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 1. BÖLÜM İSLÂM DA İBÂDET / Ahmet Yaman 1.1. Kavramsal Çerçeve...20 1.2. İbâdetin Önemi ve Amacı...21 1.3. İbâdetin Çeşitleri...24 1.3.1. Yerine Getirilme Şekline Göre İbâdetler...24

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR..

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. NAMAZ NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. Namaz, kelime olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salat tır. Salat; dua etmek, hayır duada bulunmak,ibadet yapmak, bağışlanma dilemek ve rahmet gibi anlamlara gelir.

Detaylı

Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir?

Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir? Haccı mı edâ etmesi yoksa oğlunu mu evlendirmesi gerekir? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 ماذا ب عليه: حلج أم تزو ج ابنه» اللغة

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı