Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ"

Transkript

1 Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

2 İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Etkin Pişmanlık Kurumuna Genel Bir Bakış I. Kavram ve Tarihsel Gelişim...3 A. Tanım...3 B. Tarihsel Gelişim İslam Hukukunun Konuya Yaklaşımı ve Tanzimat Dönemine Kadarki Osmanlı Uygulaması...4 a. İslam Hukukunun Konuya Yaklaşımı...4 (1) İslam Ceza Hukukunda Tövbe...4 (2) Tövbenin Cezalar Üzerindeki Etkisi...7 b. Tanzimat Dönemine Kadarki Osmanlı Uygulaması...9

3 XVI 2. Tanzimat Dönemi Ceza Hukukunda Etkin Pişmanlık Cumhuriyet Dönemi Ceza Hukukunda Yaşanan Gelişmeler...12 a. 765 sayılı TCK nın Konuya Yaklaşımı...12 (1) Faal Nedamet Kavramı...12 (2) Faal Nedamete Bağlanan Sonuçlar...13 b. Ceza Kanunu Tasarılarında Etkin Pişmanlık...16 c Sayılı TCK nın Konuya Yaklaşımı...18 II. Hukuki Nitelik III. Düzenleniş Amacı A. Etkin Pişmanlığın Cezalandırmanın Amacına Yönelik Teorilerle İlişkisi B. Etkin Pişmanlığın Suçtan Kaynaklanan Mağduriyetin Giderilmesi Kurumuyla İlişkisi C. İzlenen Suç Politikasının Ürünü Olarak Etkin Pişmanlık İkinci Bölüm Etkin Pişmanlığın Unsurları I. Etkin Pişmanlığın Objektif Unsurları...33 A. Kanunun Etkin Pişmanlığa İmkan Tanıdığı Bir Suçun Varlığı Genel Olarak Etkin Pişmanlık Düzenlemelerinin Kapsamının Belirlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar...33 B. Suçun Tamamlanması Neticeli Suçlar ve Sırf Hareket Suçlarında Suçun Tamamlanması Ani ve Mütemadi Suçlarda Suçun Tamamlanması Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasında Suçun Tamamlanma Anının Tespiti Bakımından Önem Taşıyan Haller...45 C. Failden Beklenen Pozitif Edim... 48

4 XVII 1. Suçla Mücadelede Etkin İşbirliği Sağlama a. Bilgi Vererek Suçun Aydınlatılmasına Katkı Sağlama (1) Verilmesi Beklenen Bilginin Kapsamı ve Sonuca Etkisi (2) Suç Ortağı Kavramı (3) Verilen Bilginin Güvenilirliği...57 b. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlık İade veya Tazmin Suretiyle Etkin Pişmanlık...62 a. İade ve Tazmin Kavramları...62 b. İade veya Tazminin Aynen ya da Kısmen Olması (1) Kısmi İade veya Tazminde Rıza Şartı...65 (2) İade veya Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi c. İade veya Tazminin Muhattabı d. İade veya Tazminin Fiilen Gerçekleşmesi...71 e. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda İade veya Tazmin Resmi Makamlara Başvurarak Tedavi Ettirilmeyi İsteme Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Katkı Sağlama...76 D. Etkin Pişmanlığın Belli Bir Muhakeme Aşamasında Gerçekleşmiş Olması Etkin Pişmanlıktan Yararlanmanın Bazı Suçlardaki Önşartları...79 a. Mağdurun Şahsına Bir Zarar Gelmememiş Olması...79 b. Sahte Paranın Tedavüle Sokulmamış Olması...81 c. Daha Önce Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenen Bir Suça İştirak Edilmemiş Olması Etkin Pişmanlığın Fail Hakkında Yapılan Ceza Muhakemesinin Belli Bir Aşamasında Gerçekleşmesi a. Soruşturmanın Başlamasından Önce/Sonra b. Kovuşturmanın Başlamasından Önce/Sonra c. Dava Hakkında Hüküm Verilmeden Önce Etkin Pişmanlığın Mağdur Hakkında Yapılan Ceza Muhakemesinin Belli Bir Aşamasında Gerçekleşmesi... 88

5 XVIII a. Hak Kısıtlaması veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Bir Karar Verilmesinden Önce/Sonra b. Mahkûmiyet Kararından Sonra...89 c. İnfaza Başlanılmasından Sonra d. İdari Bir Yaptırım Uygulanmasından Önce/Sonra II. Subjektif Unsur...91 A. Failden Beklenen Pozitif Edimin İradi ve Gönüllü Gerçekleştirilmesi...91 B. Failin Yükümlülüğünü Bizzat Yerine Getirmesi C. Failin Suçtan Pişmanlık Duyması...98 Üçüncü Bölüm Etkin Pişmanlığın Benzer Kurumlardan Farkı I. Gönüllü Vazgeçme A. Düzenleniş Şekli B. Gerçekleşme Aşaması C. Failden Beklenen Hareket Tarzı D. Vazgeçmenin Gönülü Olması E. Failin Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi II. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Diğer Şahsi Sebepler A. Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama B. Yalan Yeminden Dönme III. Suçun Nitelikli Halleriden Farkı IV. Af ve Af Benzeri Düzenlemelerden Farkı A. Genel Olarak B. Ruhsatsız ya da Ruhsata Aykırı Binanın Hukuka Uygun Hale Getirilmesi C. Dinsel Törenden Sonra Medeni Nikah Yapma

6 XIX Dördüncü Bölüm Ceza Muhakemesi Hukuku ve Yaptırım Teorisi Açısından Etkin Pişmanlık I. Soruşturma Evresinde Etkin Pişmanlık A. Uzlaşmayla İlişkisi B. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi Genel Olarak Takdir Yetkisinin Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar a. Etkin Pişmanlığın Şartlarının Belirlenmesi Bakımından b. Kararın Denetimi Bakımından II. Kovuşturma Aşamasında Etkin Pişmanlık A. Uyarlama Yargılamasında Etkin Pişmanlık B. Failin Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi Cezayı Azaltan Bir Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Cezayı Kaldıran Bir Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık III. Etkin Pişmanlığın Yaptırım Teorisindeki Yeri A. Genel Olarak B. Yaptırım Hukukundaki Diğer Kurumlarla İlişkisi TCK md.50/1-b deki Seçenek Yaptırımla İlişkisi Ertelemeyle İlişkisi Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumuyla İlişkisi Denetimli Serbestlik Kurumuyla İlişkisi SONUÇ KAYNAKÇA