Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu"

Transkript

1 Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Jill İrvine Bu makalede ilhamını Gülen den alan merkezler ve okulların, Türk toplumunun Almanya da entegrasyonu için pozitif bir model oluşturmadaki rolü ve öbür yandan mensuplarına kendi kültürel ve dinî köklerini koruma imkânı vermesi konusu ele alınmaktadır. Geçen on yıl boyunca kalabalık Türk topluluğunun Alman toplumunda entegrasyonunun güçlükleri konusunda çok şey yazıldı. Daha yakın dönemde bu konu Avrupa nın Müslüman nüfusu arasında köktendincilik ve şiddetin artışına ilişkin geniş tartışmanın bir parçası haline geldi. Bu tartışma, ev sahibi toplumların entegrasyonun önüne koydukları sosyal, ekonomik ve siyasal bariyerleri doğru biçimde gün ışığına çıkarmakla birlikte, Avrupa nın Müslüman nüfusu arasında kendi entegrasyon vizyonları ve modellerini teşvik etmeye yönelik çabalar hakkında İngilizce olarak çok az çalışma yayınlandı. Bu modeller arasında en önde gelenin; ayrıca İslâmî pratik ve geleneklerde derin kökleri bulunan, modern, çok kültürlü bir siyasal kimlik ve cemaat olarak Gülen hareketi olduğu kuşkusuzdur. Peki, Almanya da Gülen den ilhamını alan merkezler, Alman kökenlilerle Türkler arasında ortaklaşa varolma modelini teşvik etmede hangi ölçüde başarılı olmuştur? Almanya da Türk-Müslüman entegrasyonu konusundaki tartışmalar üç ana eğitim politikası sorunu etrafında yoğunlaşmaktadır. Birincisi; okullardaki dinî eğitimin rolü ve Müslüman öğrencilere İslâmî eğitimin en iyi nasıl verileceği hususudur. Dinî eğitim Alman okullarında ana müfredatın bir parçasıdır ve İslâmî dinî eğitim verilmesi ihtiyacı gittikçe artan oranda kabul edilirken, bu İslâmî eğitim konusu hayli tartışmalı olma özelliğini korumaktadır. İkinci eğitim politikası tartışması, özel Müslüman yada Türk okullarının kurulması konusundadır. Türk öğrenciler tipik olarak akademik açıdan oldukça yetersiz bir performans sergilemektedir ve üniversiteye hazırlayan bir Alman lisesine gitme ihtimalleri oldukça düşüktü. Özel okulların kurulmasının bir amacı da bu soruna çözüm getirmekti. Ancak Almanlar güçlü bir kamu okulları eğitimi geleneğine sahiptir ve eyalet yönetimleri ve federal

2 hükümet özel Müslüman okullarının kuruluşuna karşı direnç gösterdi. Üçüncü eğitim politikası sorunu ise okullarda başörtüsü takılmasıyla ilişkilidir. Fransa nın aksine Alman okulları kız öğrencilerin sınıfta başörtüsü takmasına izin verirken, Almanya nın hemen hemen her yerinde öğretmenler bu haktan yoksundur. Bu durum bir çok yargı davasına konu edildi ve edilmeye de devam etmektedir. Ayrıca kadının genel olarak İslam daki rolü, Almanya daki Alman kökenli vatandaşlar ile Müslüman-Türk cemaatler arasındaki gerilimin zirve noktası olmayı sürdürmektedir. Bu politika sorunları Müslüman-Türk entegrasyonu ve bu sorunun beraberinde getirdiği sonuçlar problemini gündeme getirmektedir. Avrupa İslam ı konusunda uzman bir ilim adamının belirttiği üzere; günümüze kadar hem İslâmî inancın değerleri ve usullerini koruyacak hem de bu değerleri bir bütün olarak toplum çerçevesine uyduracak, Müslümanlar ve gayrimüslimler tarafından teorik ve sosyal düzeyde genel olarak kabul edilen bir Alman yada Avrupalı İslâmî yaşam tarzı yoktu (Rohe, 2004: 102). Bir yandan eski Devlet Bakanı ve Parlamento Başkanı Rita Süsmuth gibi bir çok Alman politika yapıcı, kendi entegrasyon yaklaşımlarının onları, asimilasyonun gerekliliğini vurgulayan Fransa gibi ülkelerdeki meslektaşlarından ayırdığında ısrar etmektedir (Dowling, 2006). Öbür yandan, bir çok Alman kökenli ve Türk kökenli vatandaş Almanya nın yaklaşımının bir asimilasyon yaklaşımı olduğu suçlamasında bulunmaktadır (Stowasser, 2004:61). Onlara göre Bavyeralı Hırisityan Sosyal Birlik (CSU) lideri Edward Stoiber gibi liderler tarafından desteklenen vizyon; adaptasyonla ilgili tüm çabaların Türk azınlık nüfusu tarafından gösterilmesini gerektirmektedir (1. Mülakat). Almanya da son on yıl içinde kurulan bir çok Gülen kaynaklı merkez, asimilasyonun doğurduğu kültürel mahvoluş ile çoğunluk kültüründen uzak yaşayan bir azınlık grubunun gettolaşması arasında bir orta yol bulmaya çalışmaktadır. Bu eğitim merkezleri, kültür merkezleri ve okulların öğretmenleri ve personeline göre, entegrasyon meydan okumasına bulunacak her türlü çözümün mutlaka kültürel anlayış alış verişi ve karşılıklı zenginleşmeyi içermesi gerekmektedir. Almanya nın Türk sakinleri mutlaka Alman standartlarına göre eğitilmeli ve Alman meslek adamları topluluğunun en yüksek düzeylerinde faaliyet gösterme açısından tam yetkinliğe sahip olmalıdır. Ancak entegrasyonun anahtarı; aynı zamanda Türk kültürünü de dikkate alan mümkün olan en iyi eğitimin verilmesidir. Atlantik Öğrenme Merkezinin Müdürünün ifadesiyle; En iyi entegrasyon modeli mi? Çok basit. Eğitim! (7. Mülakat).

3 Bu makale, 2006 yılı Temmuz ila Ağustos aylarında Almanya da gerçekleştirilen bir araştırmaya dayanmaktadır. Bu dönem boyunca Münih, Berlin ve İngolstadt taki birkaç eğitim merkezini, Berlin de bir liseyi ve Münih te bir kültür merkezini ziyaret ettim. Bu eğitim merkezleri ve okulların müdürleriyle, aynı zamanda diğer personeli ve faaliyetlerinin katılımcılarıyla mülakatlar yaptım. Hedefim bu gruplar ve merkezlerin faaliyetlerini, Almanya daki Müslüman Türk azınlığın entegrasyonu hakkındaki geniş tartışma zeminine oturtmaktı. Bu gruplar ve merkezler ne tür bir entegrasyon vizyonunu destekliyorlar ve nasıl? Gülen hareketinin Almanya daki Faaliyetleri Almanya daki Gülen hareketi mensupları, ülkenin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren bir çok eğitim kurumu kurdular. Bu kurumlar başlıca üç türden oluşmaktadır: ilkokuldan liseye kadar öğrencilere okul sonrası etüt imkânları sunan eğitim merkezleri; azınlıktaki Türk kökenli vatandaşlarla çoğunluktaki Alman nüfusu arasında kültürel ve dinî alışverişi teşvik eden çeşitli program ve etkinliklere sponsorluk eden kültürlerarası kültür merkezleri ve daha yakın dönemde özellikle Türk kökenli öğrencilere tamamen üniversiteye hazırlık müfredatıyla eğitim veren özel liseler. Hareket halen Almanya da hiçbir cami ile doğrudan ilişkili olmadığı gibi, hiçbir camiye de sponsorluk yapmamaktadır. Eğitim merkezleri halen Almanya daki büyük kentlerin ve kasabaların çoğunda faaliyet göstermektedir. Bu merkezlere ilişkin olarak tüm Almanya yı kapsayan istatistik kaynağı bulunmamaktaysa da, İngolstadt taki eğitim merkezinin müdürü Bavyera da yüzden fazla merkez olduğu tahmininde bulunmuştur (7. Mülakat). Bu merkezler tipik olarak sınıflardan çeşitli düzeylerdeki yaklaşık yüzelli öğrenciye hizmet vermekte, Almanca, İngilizce, matematik ve fen derslerinde kurslar düzenlemektedir. İlave olarak eğitim merkezleri çok çeşitli yetişkin eğitim kursları vermektedir. Merkezlerde okul sonrası eğitim desteği alan çocukların ebeveyni en azından ayda bir toplantılara katılmakta, bu toplantılarda evde nasıl bir destekleyici öğrenme ortamı sağlayabilecekleri konusunda öğretmenlerle müzakereler yapmaktadır. Birkaç eğitim merkezi son zamanlarda Entegrasyon Kursları da açmaya başlamıştır. Federal makamlarca izin verilen bu kursları şimdi bütün yetişkin göçmenlerin alması gerekmektedir. Altı aylık kurs süresince 600 saat Almanca ve 30 saat Alman kültür ve tarihi eğitimi verilmektedir. Bu merkezlerde ayrıca Almanlar için Türkçe kursları da düzenlenmektedir.

4 Eğitim merkezlerinde görevli personel büyük ölçüde Türk kökenli üniversite öğrencileri arasından seçilmektedir. Öğretmenler hizmetleri karşılığı maaş alırken, merkezlerdeki hizmetlere katılımlarının önemli bir kısmını gönüllü çalışmalar oluşturmaktadır. Zira başka bir yerdeki danışmanlık konumuyla kıyaslandığında alması gerekenden çok daha düşük bir ücret almaktadır. Bunun nedeni kâr amacı gütmeyen bu eğitim merkezlerinin kurs ve hizmet ücretleri yoluyla tamamen kendi kendini finanse eden merkezler olmasıdır. İşsiz ebeveyne çocuklarının merkeze devam etmesi için burs verilebilir; ancak merkezler şu anda genel olarak eyalet hükümeti yada yerel yönetimden doğrudan malî yardım almamaktadır. Kültür merkezleri Almanya nın bazı büyük kentlerinde kurulmuştur. Bunlar özellikle Türk ve Alman toplumları arasında kültürel ve dini anlayışı teşvik edecek faaliyetlere sponsorluk etmesi amacıyla kurulmuştur. Belirtilen hedef karşılıklı etkileşim olmakla birlikte, temel konunun Almanlara Türk kültür ve toplumunu daha fazla tanıtmak olduğu anlaşılmaktadır. Etkinlik ve faaliyetler konferanslar, Türkiye ye geziler, Türkçe kursları, yuvarlak masa toplantıları ve panel tartışmalarına katılım, Türk evlerinde Almanlar için yemekler düzenlenmesi ve gençler ve yetişkinlere yönelik diğer faaliyetlerden oluşmaktadır. Merkezler üyelik aidatları yoluyla kendi kendini finanse etmektedir. Münih teki Kültürlerarası Diyalog Merkezi 2001 de kurulmuş olup 100 aktif üyeye sahiptir. Kültür merkezleri (ve Almanya daki diğer Gülen kaynaklı kurumlar), diğer Türk yada Müslüman gruplarla yakın ilişki içinde değildir. Bu grupların davranış ve faaliyetlerini kontrol edemeyeceklerinin bilincinde olarak ve bu grupların bazılarının aşırı eğilimlerini dikkate alarak, kültür merkezleri Alman toplumu üzerindeki kendi diyalog ve temas kurma çabalarına yoğunlaşmayı tercih etmektedir (1. Mülakat). Özel okulların kurulması, dünya çapında Gülen den ilham alan faaliyetlerin hedeflerinden birisiydi. Ancak yakın döneme kadar Almanya da bu okulların kurulması imkânsızdı. Geçen iki yıl içinde Berlin, Dortmund ve Stuttgart da üç özel, üniversiteye hazırlık amaçlı lise kurulması ve gelecek iki yılda üç lise daha kurulmasının amaçlanması, Gülen hareketinin Almanya daki eğitim faaliyetlerinde yeni bir aşamayı temsil etmektedir. Bu okullar üniversiteye hazırlık müfredatlı kamu liseleriyle aynı müfredatı uygulamaktadır; ancak tek fark Almanca ve İngilizce den sonra üçüncü yabancı dil seçeneği olarak Türkçe yi sunmasıdır (Almanya da lisesine bağlı olarak üçüncü yabancı dil tipik olarak Latince yada Fransızca dır).

5 Eğitim merkezleri, kültür merkezleri ve liseler tipik olarak Alman hukukuna uygun bir dernek tarafından yönetilmektedir. Dernek üyeleri ise tipik olarak Kültür merkezlerine gelen çocukların ebeveyni yada kültürlerarası derneklerin üyeleri olup, genel olarak yedi kişiden oluşan yönetim kurulunu bu üyeler seçmektedir. İki yıllığına seçilen yönetim kurulu üyeleri, öğretmenlerin tutulması, eğitim müfredatı ve politikasının belirlenmesine ilişkin başlıca kararları onaylama yetkisine sahip olan bir başkan tarafından temsil edilmektedir. Yönetim kurulu genellikle ayda bir yada iki kez toplanır. Gülen hareketi ile yukarıda tanımlanan kurumlar arasındaki ilişki esnektir ve örgütlenmeden çok ilham kaynağı olma biçimindedir. Türkiye de olduğu gibi Hareket aşırı derecede yerelleşmiştir. Örneğin; Almanya da Gülen le bağlantılı kurumlar için merkezi bir kayıt bürosu yoktur. Her bir kent yada kasaba kendi okulları ve merkezlerini örgütleme ve işletmekten sorumludur. Üstelik merkezler ve okulların katılımcılarının birçoğunun Gülen in fikirlerinden bir şekilde ilham aldıkları konusunda hiçbir fikirleri yok gibi görünmektedir. Wedding Eğitim Merkezi başkanına göre, ebeveynin yüzde 80 i merkezlerin bir şekilde Gülen hareketiyle ilişkili olduğunun farkında değildir; zira personel normalde bu konularda ebeveyn ile konuşmaz. Başkan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun orada bulunmasının nedeninin merkezlerin yaptığı işler olduğunu, yoksa Gülen den ilham aldıkları için çalışmadıklarını vurgulamaktadır (3. Mülakat). İngolstadt taki Eğitim merkezinin Müdürü Derneğin yüzde ellisinden fazlasının, öğretmenlerin ise yalnızca iki yada üçünün Cemaatle ilişkili olduğunu hesaplamaktadır (7. Mülakat). Her halükarda konuştuğum her müdür ve temsilci, Cemaatin fikirleri ve uygulamalarından açıkça etkilenmişti. Okullardaki Dini Eğitim Müslüman Türk nüfusun entegrasyonuna ilişkin en önemli sorunlardan birisi dinî eğitim sorunudur Alman Temel Yasası kamu okullarında din eğitimini ve bu eğitimin eyalet düzeyinde düzenlenmesini hükme bağlamaktadır. Yasa dinî eğitimin devlet okullarındaki düzenli müfredatın bir parçası olacaktır (Alman Temel Yasası, 7. Madde, nakleden: Fetzer ve Soper, 2005:111). Bu sınıfların müfredatı, öğretmenleri ve ders materyali dinî cemaatler tarafından, temelde Protestan ve Roman Katolik dinî cemaatler tarafından belirlenmektedir. Ebeveyn genellikle çocuklarının Hıristiyanlığın bu iki farklı biçiminden birisinde (yada Yahudiliğe mensup yeterince ebeveyn varsa, bu dinde) yada

6 bunların yerine daha genel ahlâk eğitimi veren bir sınıfta eğitim görmesi tercihini yapar. Bazı bölgelerde ebeveyn çocuklarını bu dinî eğitim yada ahlâk eğitiminden tamamen çekebilir. Geçen on yıl içinde Müslüman ebeveynin çocuklarının İslâmî eğitim veren sınıflarda okutulmasına izin verilmesi yönünde gittikçe artan talepleriyle karşılaşıldı. Alman makamları bu fikri entegrasyonu destekleyici bir yöntem ve pek arzulanmayan diğer alternatiflerden kaçınma yolu olarak gittikçe artan oranda kabullenmeye başladılar. Bir uzmanın ifadesiyle: Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında açıkça aşırı yada Batı karşıtı görüşlere sahip olduğu görülen kişi yada gruplar tarafından işletilen özel Kur an kursları hakkında belli bir kaygının egemen olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle Müslüman cemaatlerle devlet arasında, İslâm ı normal okul eğitimin içine yerleştiren güvenilir bir işbirliği sistemi, gelecek için tek kabul edilebilir alternatiftir (Rohe, 2004: 97). Almanya nın bazı bölgelerinde İslâmî eğitim verilirken, bu eğitimin ülkenin büyük bir kısmında başlatılmasının önünde birkaç engel çıktı. Birincisi; henüz hiçbir Müslüman grup, Alman Temel Yasası çerçevesinde Hıristiyan ve Yahudi cemaatlerine verilen özel yasal statü olan kamusal yapı (public corporation) statüsünü elde edemedi. Bu statü dinî cemaatlere hükümetin dini cemaatlerin mensuplarından, bu cemaatlere malî destek sağlamak üzere, para toplamasını isteme hakkı gibi bazı haklar ve korumalar sağlamaktadır (Fetzer ve Soper 2005:107). Müslüman toplum için böyle bir yasal statünün bulunmaması, okul yönetimlerinin Müslüman öğrencilere dinî eğitim verme zorunluluğu hissetmemeleri anlamına geldi. İkincisi; okul yönetimleri müfredat tasarlama ve öğretmen atama için birlikte çalışacakları belirgin bir paydaşa sahip olmadıklarına dikkat çekmektedirler. Ezici bir çoğunlukla Türk kökenli olan Almanya daki Müslüman toplumu (3 milyon Müslüman dan 2,2 milyonu Türk kökenlidir), dinî eğitim ve pratik bakımından çeşitli yaklaşımlara sahip bir çok gruba bölünmüştür. Bu durum eğitim yetkilileri için birleşik bir müfredat belirlemeyi ve bu konuda kiminle müzakere yapabileceğini bilmeyi güçleştirmektedir. Bir çok örnekte bu duruma verilen karşılık Hıristiyan dinine mensup öğrenciler için yaygın uygulama olan Pazar okulu modeli ne daha az ve İslam dininin daha tarafsız veya akademik açıdan öğretildiği bir karşılaştırmalı din modeline daha çok dayanan bir eğitim sisteminin benimsenmesi oldu (Fetzer ve Soper 2005: 112). Bu yüzden okullarda dinî eğitim verilmesi, Müslümanlar açısından kendi hedeflerine ulaşmak için geleceğe yönelik fırsatlar yaratıyorsa da, bu fırsatlar henüz kullanılabilir halde değildir (Fetzer ve Soper, 2005).

7 Gülen hareketinin mensupları ve liderleri ile eğitim merkezlerinin personeli genel olarak okullardaki dinî eğitime ilişkin, çoğunlukla duygusal içerikli politika tartışmalarında, oldukça sınırlı bir rol oynamaktadır. Münih teki kültür merkezi müdürünün ifade ettiği gibi, kendisi ancak bu konuyla görevli yetkililer sorduğunda görüşünü belirtmektedir (1. Mülakat). Bazı gruplar İslam ın Türkçe olarak öğretilmesini savunurken, bu merkezin müdürü İslam ın devlet okulları sistemi içinde eğitim görmüş eğitimciler tarafından Almanca olarak verilmesi gerektiğinde ısrar etmektedir. Önceleri dinî eğitim, hem müfredatı hem de öğretmenleri sağlayan Türk hükümetinin işbirliğiyle, Türkçe anadil eğitimi sınıflarında da verilmekteydi. Birden fazla gözlemciye göre bazen dinî olmaktan çok milliyetçi nitelik taşıyan Türkçe İslâmî eğitim bu Türkçe derslerinin bir parçasıydı (Rohe 2004:95). Daha yakın dönemde eyaletler müfredatın yerel Müslüman gruplarla yuvarlak masa toplantılarıyla belirlendiği, dinî eğitim sınıflarını denemektedir. Erlangen-Nuremberg Üniversitesi gibi bazı üniversiteler de İslâmî eğitim verecek öğretmenleri yetiştirecek programlar başlattılar (Rohe 2004:96/97). Bu tür programların, Alman eğitimi almış, Almanca konuşan öğretmenler tarafından yapılacak İslâmî eğitimin okullarda en fazla başarıyı elde edeceğine inanan Gülen hareketi mensupları tarafından da desteklendiği görülmektedir. Ancak bu destek, Gülen hareketi mensuplarının kendi merkezleri ve okullarında ahlâk dersleri vermede kendilerine bir rol biçmedikleri anlamına gelmemektedir. Bu okullar kendi sınıflarında herhangi bir resmî dini eğitim vermekten kaçınırken, ilhamını Gülen den alan eğitim merkezleri öğrencilere içinde Kur ân ın açık bir referans noktası ve rehber olarak sunulduğu bir ahlâk eğitimi vermeye odaklanmaktadır. Bazı merkezlerde, bu gibi motivasyon yada ahlâk dersleri zorunlu iken, diğerlerinde tercihe bağlıdır. 1 Münih teki Bodensee Eğitim merkezinin müdürü bu merkezin eğitim ve öğrenim misyonları arasında açık bir ayrım yapmaktadır. Eğitim öğrencilerin belli bir dersteki performansını artırmaya odaklanırken, öğrenim ahlâkî ve kültürel konularla ilişkilidir. Bu merkezin müdürü, merkezin Kur ân yada ibadet konusunda herhangi bir ders vermediğini, bu görevin camilere ait olduğunu hemen vurguladı. Ancak bu merkezdeki eğitim doğru bir yaşam tarzı sürmeye, başkalarıyla düzenli ilişkilere ve ahlâkî ve etik davranışlara odaklanmaktaydı. Müdür bu bağlamda Kur ân ın referans dışı bırakılmasının imkânsız olduğunu savunuyordu. Onun ifadesiyle; Alman hukukuna atıfta bulunduğumuzda, biz hukukçu değiliz ve hukuk öğretimiyle de uğraşmıyoruz. Yine de 1 Örneğin; İngolstadt taki Atlantik Eğitim merkezinde öğrenciler tipik olarak haftalık sekiz saat ders için kaydolurlar. Ayrıca iki saatlik seçimlik motivasyon kursu yapılmaktadır. Müdür öğrencilerin yüzde elliden fazlasının bu motivasyon kursuna katıldığını hesaplamaktadır.

8 düzenli kamusal davranışın anlaşılması için hukuk zaruridir. Aynı husus Kur ân için de geçerlidir. Elbette gerekli olduğunda Kur ân a atıfta bulunuyoruz (2. Mülakat). Ahlâkî eğitime yapılan bu vurgu yalnızca bir İslâmî referans noktasını içermekle kalmayıp, aynı zamanda geleneksel Türk değerlerinin aktarılmasını, her şeyden önce kişinin ebeveynine ve diğer yetki sahiplerine karşı saygılı olmasını ve ailenin önemine vurguyu da içermektedir. Bu ahlâkî eğitimin zaruri bir unsuru da geniş Alman toplumuyla ilişkiler ve dolaysıyla özgün bir entegrasyon vizyonundan oluşmaktadır. Bu vizyon; bir yandan öğrencinin Türk kültüründeki kökenlerinin altını çizerken, öbür yandan kişinin kendisini içinde bulduğu kültürde rahat yaşama ihtiyacını vurgulamaktadır (7. Mülakat). Bodensee Eğitim merkezi Müdürüne göre; okulun öğrenim unsurunun ana vurgusu, bu çocuklara kendi Türk kültürü ve miraslarını öğretmek üzerinde olmalıdır. Ona göre öğrenciler Alman kültürünün zaten içinde yaşadıkları, ama kendi kültürlerini çok daha az bildikleri için, Alman kültürün öğretilmesine nadiren ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzden öğrencilere daha çok Türk kültürü ve değerleri öğretilmelidir. Ancak o zaman her iki kültürün sentezini yapabilirler. Geleneksel Türk değerleri aynı zamanda bu öğrencilerin Almanya daki günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmelerine de yardım edebilir (2. Mülakat). Berlin, Wedding teki eğitim merkezinin müdürü bu soruna biraz daha farklı bir açıdan yaklaştı. Bu merkezdeki öğrenciler ilişkiler ve yaşam sorunlarını ele alan haftalık motivasyon gruplarına katılmaktadır. Bu grupların güçlü temalarından birisi; birbirleriyle, özellikle de her gün temas içinde oldukları Almanlarla iyi geçinme ve onlarla karşılıklı ilişkide fiziksel saldırganlıktan kaçınma ihtiyacı idi. Müdür, haftalarca motivasyon sınıfında bu mesajı alan bir 7. sınıf öğrencisinin öyküsünü anlattı. Artık dayanabileceğinden fazlasını dinlemişti ve bir gün ayağa kalkıp sordu: Peki nasıl? diye sordu; biz Almanlarla arkadaş olmak istiyoruz, ama onlar bizimle arkadaş olmak istemiyor; bizimle alay ediyor, aşağılıyor ve bizi taciz ediyorlar. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Müdüre göre bu tür durumlar oldukça yaygındı ve kendileri öğrencilere bu tür davranışlara karşı yumruklarını kullanmayı içermeyen bir karşılık yolu bulma konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlardı (3. Mülakat). Eğitim merkezleri öğrencilerin okullarda Türk ve Alman öğrenciler arasında doğan gerilimlere karşılık vermelerine yardım etmenin yanı sıra, ebeveyne de ulaşma ve aile içinde doğan entegrasyona ilişkin gerilimler üzerinde olumlu etki yapmaya çalışmaktadır. Ebeveynin merkezlerdeki veli toplantılarına en az ayda bir katılması gerekmektedir. Bu toplantılarda çocuklarına akademik olarak nasıl yardım edecekleri öğretilmektedir. Ancak bu

9 toplantılar ve merkezin öğretim personelinin evlere yaptıkları sık ziyaretler, daha derin ebeveyn-çocuk ilişkileri sorunlarını hedef almaktadır. Bu ebeveynin çoğu kırsal kesimden gelmiş, muhafazakar geçmişe sahip ve Alman, lâik ve kentli yaşamının gerçekleriyle başa çıkmak için yeterince hazırlıklı olmayan kişilerdir. Eğitim merkezlerinin öğretmenleri öğrencilerle ebeveynleri arasında dinî ibadetlerin yerine getirilmesi, Alman sosyal normları ve cinsiyetler arası ilişkiler gibi sorunlar konusunda sık sık çıkan kültürel çalışmalara arabuluculuk etmeye çalışıyor. Bu çatışma Türkiye den oniki yaşındayken Almanya ya göç etmiş bir Türk kadını tarafından çok güzel tanımlanmaktadır. Alman sosyolog Hiltrud Schröter in yaptığı bir araştırmanın parçası olan mülakatta, bu hanım Alman kültürüne adapte olma ve okula devam etmenin ne kadar güç olduğunu anlatıyor. Başlangıçta iki sınıf geriden başladığı için Türkiye deki arkadaşlarından eğitim bakımından geri kalacağından endişe etmişti. Daha sonra ise Almanya ya hiçbir zaman uyum sağlayamayacağından korkmuştu. Nihayet başarılı olmaya ve yeni ülkesinde kendisini yurdunda hissetmeye başladığında, ebeveyni ona karşı daha katı davranır olmuştu. Onun Almanya daki kendi yaşıtı normal kızların yaptığı şeyleri yapmasına arkadaşlarıyla dışarı çıkma, oğlanlarla sosyalleşme, geceyi kız arkadaşlarının evlerinde geçirme gibi faaliyetlerine- izin vermiyorlardı. Kız, ebeveyninin Türkiye deki sosyal ilişkiler konusunda oldukça rahat davranırken, Almanya da daha katı ve daha endişeli bir hale geldiklerini hissediyordu. Çevrelerindeki Türklerin onlar ve kızlarının davranışları hakkında ne düşüneceğini çok önemsiyorlardı. Babası ona arkadaş olmaya ve kızının her istediğini yapmasına neden izin vermediğini açıklamaya çalışıyordu. Ama o ebeveynine gittikçe daha çok yalan söylemeye başlamıştı. Anne ve babasıyla pazarlıkla kurallar belirlemeye çalıştılar: arkadaşlarıyla yalnızca haftada bir kez dışarı çıkacak yada yalnızca iki haftada bir kez bir kız arkadaşının evinde kalabilecekti. Ama bu sistem işlemedi. Ondokuz yaşına geldiğinde bavullarını hazırladı ve ayrı eve taşındı (Schröter 2003: 49-62). Ebeveyni çocuklarını eğitim merkezine göndermeye teşvik eden husus; aslında akademik yardımdan çok, bu tür durumlar, yani çocuklarına özgün bir kültürel yada ahlâkî mesaj aktarılmasına yardım sağlayabilmektir. Bu merkezler, dinî oryantasyonları ve Türk kökeni ve kültürüne vurgu yapmaları ve aynı zamanda personelinin modern üniversite eğitimli öğrencilerin dilinden konuşmaları nedeniyle, ebeveyne özellikle güven vermektedir. Öğretmenler öğrenciler ve ebeveyni ile yoğun bir ilişki kurmakta, her iki gruba da özgün bir entegrasyon modeli sağlamaktadır. Gerçekten de eğitim merkezlerinin öğretmenleri

10 ebeveynin kamu okullarındaki yönetimle görüşmelerine ve öğrencilerin öğretmenleriyle ilişkilerine de yardım etmektedir (2. Mülakat). Her halükarda benim ziyaret ettiğim bütün merkezlerin ana hedefi; öğrencilerin Alman toplumu içinde rahat ve üretken bir yaşam tarzı bulmalarına yardım etmektir. Böyle bir entegrasyon için hem öğrencilerin hem de ebeveyninin eğitilmesi zaruridir. Özel Okulların Kurulması Türk entegrasyonu ve eğitim sistemine ilişkin ikinci tartışmalı konu; özel okulların kurulmasıdır. Oldukça yüksek bir öğrenci yüzdesinin özel okullarda eğitim gördüğü İngiltere ve Fransa nın aksine, Alman öğrencilerin yalnızca yaklaşık yüzde dördü özel okullarda eğitim görmektedir (Fetzer ve Soper 2005: 116). Bu yüzden Alman Temel Yasasının 3. Kısım, 7. maddesinin özel okulların faaliyet göstermesi hakkını teminat altına almasına karşın, Müslüman özel okulların açılması sorunu Almanya daki Türk nüfusu için, Fransa ve İngiltere nin Müslüman nüfusuna nazaran daha büyük bir sorun olma özelliğini sürdürmektedir. Bavyera ve Berlin eyalet hükümetleri 1980 li yıllarda, Almanca ve Arapça eğitim vermek üzere iki Türk ilkokulunun kurulmasını onayladı. Yine de Türk öğrencilerin neredeyse tamamı, performans sorunları, üniversiteye hazırlık liselerine giriş sorunu ve meslek liselerinde okulu terk sorunu yaşamaya devam ettikleri kamu okullarında eğitim görmeye devam etmektedir. Berlinli öğrencilerin 10. sınıf matematik sınavındaki performansına dair son bir araştırma, Türk öğrencilerin karşılaştığı sorunların devam ettiğini göstermektedir. Üniversiteye hazırlık liselerindeki öğrencilerin yüzde 96 sı sınavı geçerken, göçmen öğrencilerin çok daha yüksek bir oranının eğitim gördüğü meslek lisesi öğrencilerinin yalnızca yüzde 42 si bunu başarabildi. Benzer şekilde sonuçlar mahallelere göre tasnif edildiğinde, kentin Türk nüfusunun en yüksek orana sahip olduğu iki bölgesinin en kötü sonuçları aldığı görülmektedir. 2 Bir eğitim yetkilisi bu sonucu yetersiz olarak niteledi; zira Türk öğrencilerin yalnızca üçte ikisi bu yarışı geçmeyi ve sınavda yeterli puan almayı başardı (Tages SPiegel 2006: 7). Bir başka istatistik ise Berlin de sınavı geçerek birinci sınıfa kaydolan öğrencilerin yüzde 20 sinin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. Halbuki 10. sınıf sınavına girenlerin yalnızca yüzde 8 i Türk kökenli idi. Türk öğrencilerin büyük çoğunluğu okulu bir Meslek Diplomasıyla yada hiçbir bitirme diploması olmaksızın terk etmektedir (Tages Spiegel 2006:7). Halen göçmenlik geçmişine sahip çocukların okulu 2 Neukolm % 78 ve Kreuzberg % 77 iken; Steglitz-Zelendorf % 89 dur.

11 diploma almaksızın terk etme ihtimali Alman kökenli çocukların üç katıdır. En son PİSA araştırmasına OECD nin ilk ve orta öğretime yönelik karşılaştırmalı analizine- göre; göçmenlik geçmişine sahip gençlerin Almanya da üniversiteye hazırlayan bir liseye gitme ihtimali, Alman kökenlilere kıyasla oldukça düşüktür. Bir başka deyişle bu öğrenciler üniversiteye başlama aşamasına gelmekte bile sorun yaşamaktadır. Halen Alman üniversitelerinde yalnızca Türk öğrenci bulunmaktadır ve bu rakam üniversite nüfusunun yaklaşık yüzde üçüne denk gelmektedir (Dowling 2006). Bu duruma bir karşılık olarak ve eğitime yaptıkları güçlü vurgularıyla, Cemaatin Almanya daki hedeflerinden birisi özel okulların kurulması oldu. Hem özel Türk okullarına ihtiyaç bulunduğu, hem de Gülen hareketi mensuplarının bu okulları işletecek kapasiteye sahip olduğu konusunda yetkili makamları ikna etmek için geçen birkaç yılın ardından, Berlin, Stuttgart ve Dortmund da özel, üniversiteye hazırlık amaçlı liselerin kurulmasına izin verildi. Diğer kentlerde de yeni lise inşa projelerinin fizibilite araştırmaları sürmektedir. Yetkili makamların nihayet bu okulların kurulmasını onaylamasına neden olan faktörler çeşitlilik göstermektedir. Münih Kültür merkezi müdürünün tahminine göre ilk ve en öncelikli sorun zaman sorunuydu. Cemaat Almanya da yalnızca on yıla yakın bir süredir faaliyetteydi. Bu süre cemaat mensuplarının hükümet nezdinde saygınlık kazanmaları ve hükümetin onların özel okul kurma taleplerini ciddiye alması için harcandı. Üstelik Almanya da doğmuş ve eğitimli Türk kökenli profesyoneller, bir çok Alman yetkilinin kafasındaki eğitimsiz, işçi sınıfı klişesinden farklı bir Türk kökenli vatandaş portresi çizmeyi ve hükümet içinde lobi yapmayı başardı. Bir çok hükümet yetkilisini ikna etmeye yönelik çabaların en kritik kısmı onları Türkiye, Gülen hareketi okullarının çalışmalarını ilk elden görebilecekleri bu ülkeye götürme kararı oldu (1. Mülakat). Hükümet yetkililerinde son zamanlardaki bu fikir değişikliğinin son nedenini ise Wedding Eğitim merkezinin Müdürü açıkladı. Ona göre; yetkililer özel liselerin kurulmasının, entegrasyon teşvik etmenin yararlı bir metodu olarak onların yararına olduğunu gördüklerinde nihayet kuşkuculuklarını yenmeyi başardılar. Müdüre göre bu yetkililer entegrasyona yönelik bir orta yol sunan gruplar arıyorlar ve bu grubun da böyle bir yol önerdiğine inandılar (3. Mülakat). Eğitim merkezleri ve okulların kurulması ve işletilmesine ilişkin olarak yerel makamlarla müzakere süreci zorunlu olarak ebeveynin ve diğer ilgili bireylerin ilgisini gerektirmektedir. Yerel makamlarla iyi ilişkiler hayatî önem taşımaktadır. Öğrenim ve kültür merkezlerinin ve aynı zamanda Berlin okulunun müdürleri, kendi ilişkilerini çeşitli şekillerde

12 tanımladılar nüfusa sahip orta büyüklükte bir kent olan İngolstadt taki Atlantik Eğitim merkezinin Müdürü, yerel makamlarla ilişkisini parlak sözlerle tanımlıyor. Kazabanın belediye başkanı eğitim merkezi tarafından sponsorluğu üstlenilen etkinliklere, örneğin Ramazan bayramı kutlamalarına düzenli olarak katılmaktadır ve Müdür merkeze ilişkin konularda ilgili hükümet kuruluşlarıyla sık sık temas kurmaktadır (7. Mülakat). Bodensee Eğitim merkezi Müdürüne göre; sorun ulaşma sorunuydu. Augsburg kentindeki yetkililerle yakın ve işbirlikçi bir çalışma ilişkisi kurabilirken, böyle bir ilişkinin Münih gibi çok daha büyük bir kentte kurulmasının güç olduğunu görmüştü (2. Mülakat). Buna karşın Berlin de kurulu TUDESB Derneği Berlin belediyesinden çok daha sıcak bir ilgi görmüş gibi görünmektedir (3. Mülakat).2006 yılı Mart ayında Mitte-Wedding Belediye Başkanı Wedding Eğitim merkezini ziyaret etti ve Almanca yı Türk gözmenlere öğretme konusunda merkezin uyguladı metoda ilgi gösterdi. Ayrıca bu çabaları konusunda kendi kurumunun ne tür bir katkı sağlayabileceğini sordu. On yıldır faaliyette bulunan TUDESB Derneği, Almanya daki ilk özel Türk okulunu kurmadaki başarısının da gösterdiği üzere, kent makamlarıyla ilişki kurmada gittikçe daha mahir hale gelmektedir. Konuştuğum kişiler, bu başarının en azından bir kısmının Türk toplumunun şimdi akademik ve politika yapan elitin saflarına katılmış olmasına bağlı olduğunu vurguluyorlar. Bu durumda saygın bir Türk akademisyen olan Dr. Mahmut Saygılı nın çabaları, önerilen okulun projesinin çizilmesi ve belediyeye sunulmasında, diğer TUDESB Derneği temsilcileriyle birlikte, hayati önem taşımaktadır (3,4 ve 5. Mülakatlar). TUDESB lisesini kurmak isteyenlerin karşılaştığı en önemli soru; neden ayrı, özel bir okulun gerekli olduğu yada tercih edildiği idi. TUDESB okul-aile birliği başkanına göre bu sorunun basit cevabı Alman okullarının günümüzde geniş Türk nüfusu konusunda başarısız olduğu idi. Bir çok ebeveyn bunun ilk ve en önemli nedeninin; Türk öğrencilerden düşük beklentilere sahip ve onlardan daima en kötü davranışı bekleyen Alman öğretmenler olduğunu düşünüyor. Sonra bu öğrenciler bu düşük beklentileri içselleştiriyor ve başarısız oluyorlar. Türk göçmenlerin önceki iki kuşağının aksine, Almanya da doğan bu Türk kökenliler kuşağı, kendi anayurtlarının başka yer olduğu duygusunu taşımıyorlar. Aksine kendi anayurtlarında ikinci sınıf vatandaş olduklarını hissediyorlar (5. Mülakat). Türk öğrencilerin büyük çoğunluğunun probleminin kökeninde kesinlikle lisan bulunuyor. Wedding Eğitim Merkezindeki bir öğretmenin ifade ettiği gibi, bu öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkçe ve Almanca yı üç çeyrek kadar biliyorlar. Yalnızca bir kaçı Türkçe yada