İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ"

Transkript

1 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cengiz KOCAGİL Erkan ÖZKAN Fahri ELMAS Fevzi AYDIN Hamdi YAPICI Hamdin ERİŞEN Hasan AKBULUT Hasan Rıza EVCİM Hasan SARIKAYA Hüseyin YURT Hüsnü Mustafa ALTINOK- İrfan CAN Kemal ŞAHİN Mehmet Ali ÇAVUŞ Nazife TAŞDEMİREL Mustafa ALKAN Polat MANDUZ Rukiye ACAR Salih GÖÇMEN - Savaş BİNGÖL Şemsettin DEMİR Şener UYMA Uğur YELEKLİ Ümit KAYA Ünal ÖZSIR Yaşar ÖTNÜ Yılmaz SUNAN-Yusuf Ali KARAMAN. BAŞKAN-Sayın meclis üyeleri, sayın konuklar, sayın basın mensupları Ocak ayının ikinci birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Hoş geldiniz şunu hatırlatmak istiyorum dün Alsancak söyleşileri Gazi ilkokulunda başladı. Fakat mallesef hiçbir meclis üyemiz yoktu bundan sonraki söyleşilere bekleriz çok ilgi gördü. Gazi İlkokulunda olması özellikle büyük ilgi yarattı. Şimdi biliyorsunuz daha önceki meclisimizde gündemi kesip devam etme kararı almıştık. 5 numaralı gündem maddesine tekrar geçiyorum komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi maddesine evet 89.uncu raporla başlayalım. (89 sayılı- Esendere, 160 pafta, 6202 ada, 9,10,11 ve 12 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin plan değişikliği talebi hakkındaki rapor okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet bu konuda komisyon görüşünü rica edelim. Nazife TAŞDEMİREL-Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım raporda da belirtildiği üzere dört parsel bunlar kottan kat kazanmakta olup, buradaki yoğunluk hesabı da müdürlüğümüzce de yapılmış idi. Ancak yapılanma biçimi belirlenemediğinden herhangi bir karar verilememektedir. Bu şekilde uygun görülmemiştir oybirliği ile. BAŞKAN-Teşekkür ederim evet grup görüşleri lütfen. Salih GÖÇMEN-Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, saygı değer konuklar önümüzdeki salıdan itibaren uzun bir tatile gireceğiz. İslam aleminin ikinci büyük bayramı olan kurban bayramını yaşayacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Konak halkının, İzmir halkının, Türkiye halkının ve Dünya Müslümanlarının kurban bayramını kutluyor savaşsız, sömürüsüz, acısız insanların üzülmediği, şenlendiği mutlu olduğu bayram olarak geçmesini özlüyoruz diliyoruz. Sayın başkan komisyondan gelen bir numaralı raporun oylanmasını talep ediyoruz. BAŞKAN-Evet yani komisyon görüşü doğrultusunda kabul edilmesi, evet siz. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri yaklaşan kurban bayramını biz de tüm İzmir halkına ve bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyor, huzur ve barış içinde nice bayramlara ulaşmasını temenni ediyoruz, bizde Ak Parti grubu olarak 89 Numaralı önergenin komisyon raporu doğrultusunda kabulünü talep ediyoruz. BAŞKAN-Evet 89 numaralı raporu komisyon görüşü doğrultusunda Kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 93 numaralı rapor lütfen. (93 sayılı-üçkuyular, 22K-IIId pafta, 6077 ada, 1 parselin yeniden düzenlenmesi hakkındaki rapor okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet bu konuda komisyon görüşü lütfen.

2 2 Nazife TAŞDEMİREL-Sayın başkan yine raporda da belirtildiği üzere mülkiyet sahibi mevcut bu arsasını plan değişikliği talebi ile iki kat olan ayrık nizam yapı biçimini yine ayrık nizam 6 kat olarak ve normal kullanım doğacak olan hakkından 200 m2 daha fazla olarak talep etmiştir. Bunu yapmış olduğumuz incelemede biz yine eski mevcut arsasından doğan 1003 m2 yi aşmamak kaydıyla ama hmax:18.80 e kadar yapabilmek koşulu ile oybirliği ile uygun gördük. BAŞKAN-Evet gurup görüşü lütfen. Salih GÖÇMEN-Sayın başkan 2 numaralı komisyon raporunu komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulünü talep ediyoruz. BAŞKAN-Evet buyurun. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın başkan değerli meclis üyeleri bizde 93 numaralı önergenin komisyon raporu doğrultusunda kabulünü talep ediyoruz. BAŞKAN-Evet 93 numaralı raporu komisyon görüşü doğrultusunda Kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.122 numaralı rapor lütfen. (122 sayılı- Konak İlçesi 23M-IIc pafta, 1523 ada, parsellerde imar hattının mülkiyet sınırına çekilmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki rapor okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet teşekkür ederim. Komisyon görüşü lütfen. Nazife TAŞDEMİREL-Sayın başkan, Gaziler caddesi üzerinde yer alan caminin yanındaki ilaveler tek katlı dükkanlar olup ancak, bu da 2. Etap Kemeraltı planlarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünerekten komisyonumuz şuan planın aynen korunmasına karar vermiştir. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Grup görüşü lütfen. Salih GÖÇMEN-Sayın başkan, komisyonlardan gelen raporlardan 3. sırada 122 nolu raporun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. BAŞKAN-Siz efendim. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri Ak Parti grubu olarak biz de 122 numaralı önergenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü talep ediyoruz. BAŞKAN-Teşekkür ederim. 122 numaralı raporu komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 125 numaralı rapor lütfen. (125 sayılı-vakıflar Genel Müdürlüğü nün Kemeraltı 187 ada, 73 parselde imar hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebi hakkındaki rapor okunduktan sonra) BAŞKAN-Evet komisyon görüşü lütfen. Nazife TAŞDEMİREL-Sayın başkan, hepimizin bildiği üzere Salepçioğlu çarşısı Kemeraltına bakan yüzeyi geniş bir alan olup, orada Kemeraltı kentsel görüntü etkileyici düşünülerekten ve ayrıca da yine koruma kurulunun ve üniversite proje müellifinin de görüşleri doğrultusunda aynen korunmasına karar verilmiştir. Yani oybirliği ile reddedilmiştir. Talep BAŞKAN-Evet grup görüşü lütfen Salih GÖÇMEN-Sayın başkan, komisyonlardan gelen 4. sıra 125 numaralı raporun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını ve kabulünü talep ediyoruz. BAŞKAN-Siz efendim. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın başkan, 125 numaralı önergenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü biz de talep ediyoruz. BAŞKAN-Teşekkür ederim. 125 numaralı raporu komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 133 numaralı rapor lütfen. (133 sayılı-kent Konseyinin oluşturulmasında Belediye Meclisimizin de katkı koyması hakkındaki rapor okunduktan sonra) BAŞKAN-Evet teşekkür ederim. Bu konuda görüş bildirmek isteyen meclis üyemiz

3 3 buyurun efendim. Yusuf Ali KARAMAN-Teşekkür ederim. Sayın başkan, değerli arkadaşlarım. Belki bir daha söz alamam. Ben hepinizin ve bütün hemşehrilerimizin kurban bayramını içtenlikle kutluyorum. Sevgili arkadaşlar bugün tarihi bir karar almak üzereyiz. Ben şöyle sizlere biraz açıklamaya çalışayım Sayılı Yasa bir bütün halinde incelendiğinde kent yönetimine katılımı öne çıkaran hükümleri içeriyor. Bu bizim Türk belediyecilik sistemine ilk defa gelen bir yapılanma oldu. Eski 1580 Sayılı Yasa sadece 13. maddesi vardı. Hemşehrilik Hukuku başlığı altında ve orada sınırların çok da sınırlı bir şekilde bu düzenlenmişti. Oysa 5393 Sayılı Yasa çağdaş yerel yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini taşıyor. Bu katılıma kentsel yönetime katılım anlamında. Bunu şöyle de açmak mümkün. Biliyorsunuz yasada ihtisas komisyonu faaliyetlerine katılımda stratejik planların yapılmasında performans programının hazırlanmasında ve buna bağlantılı olarak kent konseyinin oluşumu birbirini tamamlayan bütünleşik bir yönetim süreci olarak algılanmış. Ve bununla ilgili olarak yasa maddelerine baktığımızda örneğin Belediye Kanununun 24. maddesi İhtisas Komisyonu başlığını taşıyor. Burada işte 5. bendi bunun mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konularını görüştüğü İhtisas Komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilirler diyor. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilinir deniyor. Yine stratejik plan ve performans başlığını taşıyanı 41. maddemiz var. Belediye Başkanı Mahalli İdareler Genel seçimlerinden itibaren 6 ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunulur deniyor. Ve yine bunun hazırlanmasında stratejik plan varsa üniversiteler ve meslek odaları ve konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır. Ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer deniyor. Kent Konseyinin açılımının düzenlendiği 76. madde ise şöyle Kent Konseyi kent yaşamında kent vizyonunun hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme katılım ve yerinden iletme ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, sendikaların, noterlerin varsa üniversitelerin ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin, siyasi partilerin kamu kurum ve kuruluşlarını ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerinin katılımı ile oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkin yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar diyor. Kent Konseyinde oluşan görüşleri Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent Konseyinin çalışma usul ve esasları da İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. Şimdiye kadar bu yönetmelik çıkmış değil arkadaşlar. Onu da belirteyim ancak hazırlıklarımız sürüyor. Kimlerin hangi şekilde katılacağı ve nasıl bir şekilde karar sürecinde etkili olabilecekleri orada o yönetmelikte sanıyorum belirtilecek. Şimdi bunun bu kent konseyinin ilk açılımı 1992 yılında hepimizin çok yakından takip ettiği Rio sözleşmesiyle oldu. Bütün dünya liderleri orada buluşmuştu. Ve orada 28. maddesinde dünyadaki tüm ülkelerin yerel yönetimlerini kendi belde halkı ile dayanışma sürecine girmek ve beldelerini 21. yüzyılın günün üzerine uzlaşmaya varmak konusunda küresel bir çağrı yapıldı. İşte bu Kent Konseyinin kuruluşu da bu küresel çağrının Normatif platformlarda tartışılması ve oluşturulması amacını taşıyor. Dolayısıyla özellikle artık 21. yüzyılda yerel gündemi kamunun özel sivil ortaklığındaki yerel kurum ve kuruluşlarındaki kişilerin karşılıklı iletişim içinde görüşlerini bir araya getirmiştik. Katılımcı bir süreçle oluşuyor. Bizim Belediyemiz de zaten baştan beri sevgili başkan da bu konularda çok duyarlı. Bu oluşumun, görüşün bir bütünlük içerisinde hemşehrinin en geniş katılımını sağlayacak anlamda ortaya çıkmasını arzuluyor. Kent Konseyi de şuanda buna olanak veriyor. Benim bu anlamda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar her şeyden önce büyük bir

4 4 sorumluluktur bu onu da söyleyeyim. Bunun kurulmasına karar vermek bence çok kolay esas önemli olan yürütülmesini sağlamak burada bizlere de çok büyük görev düşüyor ama esas sorumluluk sevgili başkanım bununla ilgili herhalde bir sekreterya oluşacak,yönetmelik çıkasıya kadar ilgili ilgi gruplarına çağrı yapılması lazım. O ilgi grupları belirlendikten sonra Kent Konseyine taşınacak konuların tekrar belirlenmesi belki bir görevlendirme yapılması gerekecek. Ve ondan sonra meclisimizde ve İzmir Kamuoyunda bunlar tartışılacak. Bunun geçmişte örnekleri sevgili Piriştina zamanında yapıldı. Hiç yapılmadı değil onu da söyleyeyim. Örneğin İzmir deki tahtalı koruma havzasının yönetmeliğinin hazırlanması ve halen önümüzde mevcut olan Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin hazırlanmasında bu süreçler hep geçirildi. Ve çok başarılı bir şekilde geçirildi. Kentte bu konuyla ilgili olan bütün kurumlar kamunun özelin veya sivilin ne varsa hepsi geldi katkılarını koydular. Aylarca tartışıldı. Ve ortaya bugünkü sonuçlar alındı. Hiç kimse de şikayetçi değil şuana kadar en azından, belki eksiği vardır ama dolayısıyla tarihi bir an ben bu süreci başlatan her şeyden önce komisyon üyesi arkadaşlarıma başta komisyon başkanımız sevgili Fahri Elmas olmak üzere bizi çok yüreklendirdi çünkü kendisi, diğer bütün komisyon arkadaşlarıma Adalet ve Kalkınma Partisinin saygı değer üyelerine Cumhuriyet Halk Partisinin saygı değer üyelerine ve en büyük bir teşekkür de sevgili başkanıma yapıyorum. Beni dinlediğiniz içinde çok teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum. BAŞKAN- Evet ben şunu da izninizle hatırlatmak istiyorum Konak Belediyesi yeni yasadaki hükümler doğrultusunda kendi komisyonlarına özellikle imar komisyonuna meslek örgütlerimizi ve ilgili kurumları çağıran herhalde ender belediyelerden bir tanesi biz önemli toplantılarımıza dediğim gibi özellikle imarda mimarlar odamızı, şehir plancıları odamızı, inşaat mühendisleri odamızı çağırıyoruz ayrıca önemli konularda yani planlama konularında, kent yenileme konularında mimarlar odası ve şehir plancıları odasıyla düzenli toplantılar yaptık yapıyoruz dolayısıyla bize yabancı bir konu değil bu ve bunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ama tabi yönetmeliğin çıkması lazım yönetmelik bizi yönlendirecek. Evet buyurun grup sözcülerine görüşlerini soralım. Salih GÖÇMEN-Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım kentlere yerleşim tarihimizin çok uzak yıllarından beri gelen bugüne gelen ve bu kentlerin yönetilmesi ile ilgili ortak kullanım alanlarının yönetilmesi ile ilgili tarihin her döneminde köleci toplumda ondan sonraki feodal toplumda, kapitalist toplumda hep insanlar ortak kullanım alanlarını nasıl iyi yönetiriz en rahat nasıl kullanırız bu alanları diye oturmuşlar düşünmüşler şimdi 5393 sayılı yasa da bu konuda belediyelerimize kent konseylerinin oluşturulması ile ilgili bir görev vermiş bu şunu getirecek kentteki tüm insanların dileklerini, isteklerini bağlı bulundukları örgütler kanalıyla bu konseye getirerek özlenen demokrasiyi ve özlenen en güzel yönetimi gerçekleştirmesi konusunda bütün fikirlerin harmanlandığı güzel bir çeşitlilik örneği olacak bu kent konseylerinin kurulması sonucu ivme kazanacaktır ben bu yasanın getirmiş olduğu bu yeniliğe Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler içtenlikle katılıyoruz ve yönetmelik çıktığında esas çalışma şeklini alacak olan bu kent konseyinin kurulması hususunda grubumuz adına talebimiz var saygılarımı sunuyorum. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet Adalet ve Kalkınma Partisinin görüşü. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri çağdaş bir belediye yönetiminde elbette kent halkının hemşerilerinin katılımı da çok önemli bu anlamda kent konseyinin kurulmasının aslında geç bile kalındığını söylemek mümkün geçmişte Karşıyaka Belediyesi gibi bazı belediyelerin bu organizasyonu işlettiğini biliyoruz bu şekilde kent halkı belediye yönetimine ve kararlara aktif olarak katılma imkanı bulacak ve türübünden sahaya inme fırsatını yakalamış olacak bizde AK Parti grubu olarak bu komisyon raporuna katılıyoruz ve bir an evvel kurulmasını temenni ediyoruz. BAŞKAN-Evet o zaman ben oylayayım isterseniz başka görüş yoksa 133 numaralı raporu komisyon görüşü doğrultusunda kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) kabul

5 5 edilmiştir. Teşekkür ederim şunu da hatırlatmak istiyorum Türkiye de ilk defa oluyor bizim Konak meclisimize düştü bu iş o yüzden de teşekkür ediyorum sizlere çünkü daha önce kent konseyleri meclis kararı ile kurulmamıştı,urla da, Aliağa da ondan sonra Bursa da, İzmit te yerel senatolar olarak ifade edilen, Urla kent senatosu vardı mesela Aliağa da vardı, yerel gündemler vardı, bunların dışında ilk defa kanunun belirttiği anlamda Konak Belediyemizde kuruyoruz tabi bunu yürütebilmemiz için yönetmelik gerekiyor çünkü buradaki en önemli durum buraya katılacak kimselerin belirlenmesi onların birer temsil gücü olması lazım o yönde zannediyorum zaten yönetmelik çalışmaları yapılıyor. Çünkü kent konseyinin yürütülebilir olması lazım. nitekim biz daha önce komisyonlarımız için yaptığımız çağrıda biraz kargaşa vardı ve katılım bu noktada az oldu yani biz her komisyonumuz için çağrıda bulunmamıza rağmen bütün odalara, katılım henüz istediğimiz düzeyde olmadı onu da ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir karar bunun sonucu oluşacak kent konseyi kent için konak için çok önemli kararlarda bize büyük bir ivme verecektir ivme kazandıracaktır çünkü temel konuları konuşacağız bu kent konseyinde o yönde yapılanmamız lazım bunun için de biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız ve umuyorum da Türkiye ye örnek olacağız bir başlangıçtır bu onun için de teşekkür ediyorum sayın meclis üyelerimize ve tabi bu kararı hazırlayan komisyon üyelerimize evet ben öteki gündem maddesine geçeyim 6- Komisyonlara havale edilen sonuçlanmayan önergeler isterseniz 1 den 12 ye kadar önergelerin gündemde kalması için oylama yapalım bir şey varsa kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği kabul edilmiştir. Gündemde tutulmuştur. 7- Dilek ve temenniler var mı dilek mi buyurun. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri bilindiği üzere 5393 sayılı Yasanın 49. maddesi gereğince Belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10 unu ve Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Yasada da açıkça belirtildiği üzere ikramiye ödenecek memurlar başarı durumlarına göre belirlenecektir. Ancak kimin başarılı, kimin başarısız olarak kabul edileceği yasada açıkça belirtilmemiş olup, bu husus Belediye Encümeninin takdirine bırakılmıştır. Elbette kanunun takdire bıraktığı bu hususta, kamu görevlisinin subjektif ve keyfi davranabileceği anlamı çıkarılamaz. Aksine başarı durumunun tesbiti gibi objektif bir konuda çok somut ve ölçülebilir kriterler konulmalıdır. Aksi takdirde memurlar arasında adil ve eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davranılmış olur. Bu durum ise açıkça yasanın ulaşmak istediği amaca terstir. Memurlar arasında adalet ve eşitlik duygularını zedeleyecek bir uygulama, kamu görevlilerinin hizmet şevkini de yok eder. Bu itibarla sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca, 2005 yılında belediye memurlarına ikramiye ödenmişmidir? 2- Ödenmiş ise, bu memurların tespitinde herhangi bir başarı kriteri aranmışmıdır? Bu kriterler nelerdir? Buna göre hangi memur, niçin başarılı görülmüştür? bu sorularıma yazılı olarak cevap verilmesini arz ve talep ediyorum sayın Başkanım BAŞKAN- Aslında siz yasayı eleştiriyorsunuz herhalde. Şunu hemen ifade edeyim. Bu bir komisyon marifetiyle saptanmıştır. Bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun aldığı kararları Encümen tartışmıştır ve Encümen onaylamıştır. Kanuna aykırı hiçbir konu yoktur. tamamen yasal ve subjektif olmayan, bakın subjektif olmayan diyorum çünkü; bir komisyon marifetiyle olmuştur. Ne başkan karar vermiştir tek başına ne de tek başına bir başkan yardımcımız, ne de bir müdürümüz. Tamamen kollektif çalışmanın bir ürünü olmuştur. Tabii çalışmaları en takdir eden, edebilecek müdürlerimiz olmuştur. Onların görüşleri alınmıştır komisyon tarafından. Mehmet Ali ÇAVUŞ- Ben yazılı istemiştim. BAŞKAN- Efendim. Yazılı mı istiyorsunuz? Mehmet Ali ÇAVUŞ-Yazılı olarak istiyorum efendim. BAŞKAN-Tabii yazılı olarak vereyim. Mehmet Ali ÇAVUŞ-İkinci bir soru.

6 6 BAŞKAN-Tamam, buyurun. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri. Bildiğiniz üzere meclisimizin 1 Aralık 2005 tarihli oturumunda Eşrefpaşa Nikah Salonunun fotoğraf ve video çekim işini bir yıl süre ile İzmir Fotoğrafçılar Oda sına vermiş ve tahsis protokolüne de fotoğraf ve video çekim işinin 3. bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyeceği maddesini koymuştuk. Belirtilen oturumda tarafımca bu hükmün uygulamada dikkate alınması ve takip edilmesi özellikle vurgulanmış. Bu işi Oda nın bizzat yapmaması ve üçüncü bir şahsa devredilmesi halinde bunun ihale kanununa aykırı olacağı belirtilmiş idi. Yaptığım araştırmada Eşrefpaşa Nikah Salonunun fotoğraf ve video çekim işinin Oda dışında üçüncü bir kişi tarafından kendi nam ve hesabına yapılmaya devam edildiği. söz konusu kişinin nikah sahiplerine kendi fiş ve faturasını verdiği, yani Oda tarafından fotoğraf ve video çekim işinin üçüncü bir şahsa devredildiği anlaşılmıştır. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri bizim yaptığımız tahsis kamu kurumu niteliğindeki İzmir Fotoğrafçılar Oda sına yapılmıştır. Ve Oda nın bu işi üçüncü bir şahsa devredemeyeceği açık ve net bir şekilde yoruma da hiç bir imkan tanımayacak bir şekilde belirtilmiştir. Şayet Oda bu işi bizzat yapamayacak idiyse niçin kendilerine buranın tahsisini talep etmiştir? Eğer işi Oda dışında üçüncü bir kişi yapacak ise o zaman tahsis yapmaya gerek olmazdı. Zaten kamusal niteliği olmayan kişi ve kuruluşlara tahsis yapmak hukuken de mümkün değildir. Şayet fotoğraf ve video çekim işi kamusal niteliği olmayan kişi ve kurumlara verilseydi bu iş ancak Devlet İhale Kanununa göre ihaleye çıkarma yoluyla olurdu. Ancak mevcut durumda İzmir Fotoğrafçılar Oda sının ismi kullanılarak üçüncü bir kişiye verilmiştir. Şu anda işi yapan kişinin ise neye göre seçildiği veya bu işi yapmak isteyen başka Oda üyelerine teklif yapılıp, yapılmadığı da belli değildir. Açıkça Eşrefpaşa Nikah Salonunun fotoğraf ve video çekim işinin peşkeş çekilme durumu vardır. Gerek komisyonda ve gerekse mecliste yaptığım konuşmada ve görüşmelerde işin bu boyuta dönüşmemesi için devir yasağını özellikle koydurmuş ve bu yasağın uygulamada dikkate alınmasını istemiştim. Ancak görülmektedirki Belediye Başkanınca bu maddenin uygulanması sağlanmamakta protokole aykırı olarak fotoğraf ve video çekim işi Oda dışındaki üçüncü bir kişi tarafından yapılmaya devam edilmektedir. Sayın Başkan protokolün bu maddesini niçin uygulamıyorsunuz? Meclis kararlarını uygulamak sizin göreviniz değil mi? Tahsis protokolünü yok sayan bu uygulamayı ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Saygılarımla. BAŞKAN- Şimdi tabii burada peşkeş lafı biraz yakışmıyor meclise. Şimdi hiçbir yani daha ispatlanmamış bir sav ileri sürerken peşkeş çekilmek demek sanki bizler bunu oturduk böyle bilinçli bir şekilde yaptık, peşkeş lafının ya sözcük anlamını bilmiyorsunuz? Yahut da bayağı hepimize hakaret ediyorsunuz. Bu anlam çıkıyor çünkü. Peşkeş çekmek demek ki biz anlaştık Oda yı perde gibi kullanıp o kimse o kişi iddia ettiğiniz, onunla biz bir pazarlık sonucu ona peşkeş çektik. Onun için lütfen bu sözü geri almanızı istiyorum. İzmir Fotoğrafçılar Odasına Nikah Salonu teslim edilmiş.arkasından İzmir Fotagrafçılar Odası ne yapmış bir bakalım. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Bakınız.Sayın başkan bakınız. BAŞKAN-Tamam o savları inceleyeceğiz. Mehmet Ali ÇAVUŞ- İzmir Fotoğrafçılar Odasına Nikah Salonu teslim edilmiş.arkasından İzmir Fotoğrafçılar Odası bir protokol yapmış.kiminle? Murat Yavuz isimli bir fotoğrafçı ile. Diyor ki ben bu fotoğraf çekme işini sana bırakıyorum, fişini faturanı vergini de sen ödeyeceksin. Şimdi biz.. BAŞKAN- Tamam bir sav ileriye sürüyorsunuz biz de dinliyoruz. O savı şimdi okuyorsunuz oradan biz daha bunu incelemeden buna diyorsunuz peşkeş çekildi. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Peki yazılı olarak cevap verin sayın başkanım. BAŞKAN-Tabi vereceğim. Buyurun. Salih GÖÇMEN-Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım.şimdi Ak Parti gurup sözcüsü arkadaşım bunu hep yapıyor. Meslek Odaları özel kanunlarla kurulur. Hiçbir meslek odası üretim yapmaz. Sanayi Odası sanayi üretimi mi yapıyor, Ticaret Odası ihracat mı yapıyor,

7 7 Pastacılar Odası pasta mı üretiyor. Onların üst örgütleridir. Bütün o esnafın, o tüccarın üst örgütüdür. Bu olsa, olsa sizin o konu geçerken dayatmalarınızın sonucu ve ben hatırlamıyorum yani başkası şimdi, değerli arkadaşım ne yapılacaktır o zaman pratiğine bakalım. İşin pratiği şu. İlgili Esnaf Odası Fotoğrafçılar Odası işyeri açacak. S.S.K dan numara alacak kendi mevcut numarasını kullanamaz. Yani oradaki hizmetli personelin çalıştırdığı kişileri aynı numarada gösteremez.. Özel vergi numarası açacak. Sevgili arkadaşım Pazarcılar Odası üretim yapmıyor, üyelerine hizmet veriyor. Sevgili arkadaşım hizmete karşılık para alıyor. Hizmet üretiyor. Şöyle üyelerine hizmet ediyor ama Pazarcılar Odası pazarlarda tezgahlar kurup domates biber satıyor mu. BAŞKAN-Bir dakika karşılıklı konuşmayın lütfen söz alın konuşun. Salih GÖÇMEN- Sevgili arkadaşlar güzel bir hafta sonu ve bayrama gireceğiz. Gerçekten bu önergenizle veya yazılı dilekçenizde kullandığınız sözcükler çok keskin.soru sorarsınız eğer soru sizi tatmin etmezse, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki mecliste belgelerinizle peşkeş çekildiğini gelir ispatlarsınız. H.Mustafa ALTINOK-Kendi makbuz adı altında. BAŞKAN-Ama görmeden size göre hazır bana göre değil ki.burada polemik yapmanın anlamı yok ki. Salih GÖÇMEN-Sevgili kardeşim felsefede temel bir sözcük vardır.eşya ismiyle anılır her şeyin bir ismi vardır.bakın Pastacılar Odası pasta mı üretiyor. Pastacıları örgütlendirme konusunda mesleki hakları konusunda hizmet üretiyor. Ama para kazanan, pasta üreterek kazanan bir kurum değil. Lütfen yani bilemiyorum eğer sayın başkan o karar öyle geldiyse o kararı öyle geçtiyse meclisimizden şimdi şu yapılmıştır mutlaka. Fotoğrafçılar Odası Yönetim Kurulu toplanmıştır ortaklaşa bir kararla kendi ortak kararıyla bu işi yürütecek ayrı vergi numarası olan ayrı bir sosyal sigortalar numarası olan birine vermiştir. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Evet buyurun. Polat MANDUZ-Sayın başkanım, sayın meclis üyelerim öncelikle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Sağlıklar mutluluklar dilerim. Şimdi sayın AKP sözcüsü arkadaşın biraz uslübü düzeltmesi lazım. Herhalde hukuk dilinde böyle bir uslüp yok. İşte peşkeş çekilmesi bana göre şu siz bir suç işliyorsunuz. Niçin diyeceksiniz orada yapılan bir yanlışlık varsa protokol gereği ve bu meclisin almış olduğu bir karar varsa o karardan da siz haberdar olmuşsanız acilen sizin üstünüze düşen şey bir an önce belediye başkanına bildirip, ilgili kurumlar gözden geçirip eğer gereği yapılmıyorsa siz bu kelimeleri konuşma hakkını belki kendinizde bulabilirsiniz. Ama siz burada sırf politika yapmak için ve uslübünüzün farklılığını ortaya koymak için siz daha araştırmaların sonucunu beklemeden peşkeş çekildi kelimesi bu meclise yakışmayacak bir kelime bana göre. Birincisi bu, ikincisi şimdi ortada bir odaya verilmiş ve odanın ne yaptığını kimse bilemez. Siz bir protokolü ele geçirmişsiniz demin anlattığım gibi bu protokolü kime sundunuz? Şimdi sunuyorsunuz. Sunarken de biraz uslübünüze dikkat edin. Araştırılsın eğer gereği yapılmıyorsa o zaman konuşma hakkınız doğar. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Hayır ben şimdi şöyle bir sav ortaya atsam sen bu adamla anlaştın, gittin sen bize tuzak kurdun geldin bu belgeyi getirmek için sırf bu lafı etmek için. Şimdi ben bu lafı desem nasıl kalkacaksın altından. Olur mu sen peşkeş çekmeye olur mu de, biz olunca olur değil. Bu adam kimdir nereden buluyorsun senin eline bu belge nasıl geçiyor. Bunu bana kanıtlamadan yani ben burayı incelemeden ya bu adamla sen bir tezgah yaptın. Şimdi ben böyle mi cevap vereyim. Olur mu senin o peşkeş çekmek oluyor da, senin tezgahın olmuyor mu yani. (Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşma) BAŞKAN-Ama sen peşkeş çekiyorsun ama tezgah yapmıyorsun. Yani böyle bir şey olmuyor. Yani burada o işe girmeyelim. Ya da incelersiniz, inceleriz ben burada cevap da verebilirim ama detaya girmek istemiyorum. Kurban Bayramı öncesi herkes tatile çıkmak istiyor belki, yahut dinlenmek istiyor. Buna yazılı olarak cevap vereceğim. Çünkü bunun çok temeli

8 8 var.ben protokolü biliyorum hatta zannediyorum protokol tartışılırken de bu konuya değindik bu noktaya değindik. Dolayısıyla onu da zabıtlardan bakarız ne dediğimizi, ne konuştuğumuzu. Ama şimdi peşkeş çek işte bende size tertip içindesiniz desem nasıl cevap vereceksiniz. Buyurun. H.Mustafa ALTINOK-Sayın başkanım değerli meclis üyeleri öncelikle bir bayram öncesi çok germeye gerek yok yani BAŞKAN-Biz germedik ki geren taraf kim olduğu belli. H.Mustafa ALTINOK-Şimdi başkanımızın ifadesinde, şimdi partimize de başkanımıza da yaklaşık 11 tane fotoğrafçı geldi. Fotoğrafçıların dilek ve temennileri şu evet efendim belgeler rapor nasıl geldi bizim elimize. Şimdi fotoğrafçıların (anlaşılamayan mikrofonsuz konuşma) efendim konuşmamıza müsaade ederseniz konuşalım yoksa kapatalım oturayım ben. Konuşmayalım o zaman siz konuşun BAŞKAN-Hayır hayır bir dakika buyurun devam edin. H.Mustafa ALTINOK-İnsanların yaklaşımı sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım bir çok fotoğrafçının yaklaşımı bunun olması gereken diyor ihale kanununa göre ya da satın alma müdürümüz var, komisyonlarımız var ona göre ihale verilse idi diyorlar biz 125 milyon yazan oradaki rakamın en az iki mislini üç mislini verebilecek teklifi vermek istiyoruz diyorlar. Arz edeyim efendim. Buradaki Murat beydeki, bu Murat bey zembille inmedi. Murat beyde Fotoğrafçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi sayın başkanım. Yani fotoğrafçıların şikayetini biz size dile getirmek istiyoruz başkanım başka bir şey değil. BAŞKAN-Öyle değil,peşkeş çekildi denince bambaşka bir hüviyete bürünüyor bu iş. Olur mu öyle şey. H.Mustafa ALTINOK-Efendim haksız rekabet olduğunu arz ettiler biz de bunu sizlere sunuyoruz efendim belgeleriyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim sağolun. BAŞKAN- Buyurun. Hamdi YAPICI-Sayın başkan şimdi arkadaşlar bu konuyu çok kötü yollara çekiyorlar benim görüşümde. Şimdi odalar demokratik kitle örgütleri gibi kamu kuruluşudur. Burada ifade yapılmıştı, şimdi arkadaşlar hem nalına vuruyor ona vuruyor, hem vatandaşı koruyalım diyorlar hemde belirli fotoğrafçı arkadaşlar geldi işte biz yine ihaleye girsek bu kadar olacaktı biz onu da biliyoruz. O zaman da dediniz ki ihaleye girmesin daha ucuz olsun pahalı oluyor falan yerde gıda pahalı oluyor. O zaman kayıtlarda da vardır siz o zamanda direttiniz vatandaş burada kazık yemesin daha ucuza fotoğraf çektirsin sizde direttiniz o zamanda burada da meclisten geçtiği fiyatın üstünde o fotoğrafçı kimse fazla fiyat mı almış yani fotoğrafçılar odası ile yapılan sözleşmenin üstünde başka fazla fiyat mı almış almamış. Vatandaşın da lehine olmuştur. Yani burada bir kamu kuruluşu aracılık yapmış hem vatandaşın lehine hem de belediyede şaibe olmaması ile ilgili bir konu gelmiştir ortaya siz bu konuyu başkanı zan altında bırakarak bizim anlayış şeklimiz belki terstir. Şimdi bir dakika yok başkan peşkeş çekildi demesindeki maksat başkan bu fotoğrafçı arkadaşlarla ortak mıdır?odur tabi Türkçesi budur bir dakika dur.ben yanlış mı anlıyorum. Siz fotoğrafçılar odasıyla peşkeş çekildi demiyorsunuz o zaman bu kelime ile başkana karşı nasıl konuşuyorsunuz olmaz böyle bir şey.peşkeş mi çekildi diyorsunuz odaya da peşkeş çekilmiş olabilirmi? olur mu öyle bir şey. BAŞKAN-Evet buyurun.ama sakin lütfen, sükuneti bozan biz değiliz. Tüm sükunetimizle dinledik ama geldiğiniz noktada kullandığınız kelimeyi dikkatli seçmezseniz o zaman biz de dikkatli kullanmamaya bakarız. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Bakın ben bu cümlede sizin isminizi kullanmış mıyım? Belediye adını kullanmış mıyım? Hayır burada bu şahsa bu yeri veren siz misiniz? Oda siz değilsiniz öyleyse burada böyle bir şeyi yapan varsa oda fotoğrafçılar odasıdır. Şimdi fotoğrafçılar odası bu işi bence kendi adına yapabilir.iktisadi bir işletme kurar bu şekilde yapabilir ama yapamayacak ise talip olmaması gerekirdi. Yapamayacağı bir işe talip oluyorsa ha ben bu işi yapamayacağım zaten öyleyse filancaya vereyim.

9 9 BAŞKAN-Bir dakika okuyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir şey anlaşılır mı? Anlatıyorsunuz öyküyü şöyle başlıyor son paragraf açıkça Eşrefpaşa Nikah salonu fotoğraf ve video çekim işinin birilerine peşkeş çekilme durumu vardır. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Evet burada Belediyeyi suçlayan bir şey var mı? Şimdi başkanım bu şahsa siz mi verdiniz bunu siz vermediniz. Kim verdi Oda verdi.niye fotoğrafçılar odasıyla muhatap olayım canım. BAŞKAN-Bir dakika Salih bey söz alarak konuşalım. Şimdi burada siz şunu söyleseydiniz o zaman olurdu. Yani onu kastettiyseniz Oda peşkeş çekmiştir deseydiniz olurdu. Burada anlatılan şey yani bu protokolü yaparak işte böyle şeyler oluyor siz birisine peşkeş çekiyorsunuz çıkar, zaten herkes öyle anladı. Öyle anlaşılmasaydı ne diye tartışıyoruz. Mehmet Ali ÇAVUŞ-Bu şahsa siz vermemişsiniz veren Fotoğrafçılar odasıdır. Dolayısıyla öyle bir peşkeş çekme olayı ancak oda tarafından olabilir. Dolayısıyla bizim orada kastımız zaten siz değilsiniz.açıklıyoruz kastımı, o zaman yani benim iradem dışında yorumlar yapılıyor ben irademi bu şekilde ifade ediyorum. BAŞKAN-Evet o zaman isterseniz bunu ben daha sonra inceliyeyim fazla büyütmeyelim olayı tamam.evet şimdi son gündem maddesi mazeretleri okuyalım Abdülvahap Batıhan, Ahmet Birol Tosyalı, Abdurrahman Çabuk, Ali Osman Özdoğan, Cevat Karal, Erdoğan Kürüm, Hüseyin Ünal, Murat Akdemir, Muslu Yılmaz, Nazmi Marangoz, Sahip Selim Gökdemir, Tahsin Keserer, Şule Bayılmaz Gergöz, Tülay Bayır, Zeki Günen mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamamışlardır mazeretlerini kabul edenler (eller kalkar ) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bundan sonraki toplantımız 1 Şubat Çarşamba saat de gene bu salonda toplanmak üzere kabul edenler (eller kalkar ) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Ben de hepinizin Kurban Bayramını kutlarım ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum.iyi akşamlar. BAŞKAN KATİP KATİP KATİP A.Muzaffer TUNÇAĞ Savaş BİNGÖL Uğur YELEKLİ Erkan ÖZKAN

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2006 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2006 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2006 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN- Ayşe Neşe EDEBALİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2007 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Bedri SERTER - Erdoğan KÜRÜM Erkan

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2006 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2006 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2006 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN- Ayşe Neşe EDEBALİ

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2008 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2008 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2008 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ayşe Neşe EDEBALİ- Cengiz KOCAGİL-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2008 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2008 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2008 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ayşe Neşe EDEBALİ - Bedri SERTER

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR : Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN-

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2008 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2008 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2008 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdulvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08//2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08//2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08//2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdulvahap BATIHAN, Adnan KAVUR, Cebrail TÜMER, Cumhur TAŞDELEN, Erol KÖRÜKLÜ, F. Jale

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2008 GÜNLÜ EKİM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2008 GÜNLÜ EKİM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2008 GÜNLÜ EKİM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe EDEBALİ - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGİL - Erdoğan KÜRÜM - Erkan

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2007 GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN -Bedri SERTER - Cengiz KOCAGİL - Erdoğan

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2008 TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkan Vekili Sayın Şemsettin DEMİR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2005 GÜNLÜ KASIM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2005 GÜNLÜ KASIM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2005 GÜNLÜ KASIM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR : Abdurrahman ÇABUK Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cevat KARAL Erdoğan KÜRÜM Erkan ÖZKAN Fevzi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. TOPLANTI TARİHİ :01.12.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 36 KATILMAYANLAR : 2 MAZERETLİ : Belediye Meclisinin 01 ARALIK PAZARTESİ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2007 GÜNLÜ MAYIS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2007 GÜNLÜ MAYIS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2007 GÜNLÜ MAYIS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN - Cevat KARAL-Erdoğan

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Nejat AKINCI- Ceyhan YÜCELMİŞ-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2005 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAKÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2005 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAKÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2005 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAKÖZETİ HAZIR OLANLAR : Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.03.2007 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.03.2007 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.03.2007 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Ahmet Birol TOSYALI Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER - Cevat KARAL -Erdoğan

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2006 GÜNLÜ MAYIS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2006 GÜNLÜ MAYIS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2006 GÜNLÜ MAYIS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI - Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2006 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2006 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2006 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Ahmet Birol TOSYALI Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cengiz KOCAGİL Cevat

Detaylı

T.C. YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT TUTANAK ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ : 05.10.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 38

T.C. YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT TUTANAK ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ : 05.10.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 38 TOPLANTI TARİHİ : 05.10.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 38 Belediye Meclisinin 05 EKİM PAZARTESİ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.03.2009 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.03.2009 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.03.2009 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGĐL

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2007 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2007 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2007 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Bedri SERTER - Cevat KARAL -Erdoğan KÜRÜM Erkan ÖZKAN

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdulvahap BATİHAN, Cebrail TÜMER, Cumhur TAŞDELEN, Erol KÖRÜKLÜ, F. Jale ŞENELMAS,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2017 TARİHLİ NISAN AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2017 TARİHLİ NISAN AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Muhittin SELVİTOPU'nun Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları alınmıştır. 1 (Karar No: 37/2017) İzmir bütününde uygulanmakta olan, gerek 6306 Kanun kapsamında,

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 09.01.2007 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN- Ayşe Neşe EDEBALİ

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.02.2011 Meclis toplantısı Sn. Başkan Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapıldı Filiz YILMAZ GÜNER ve Mustafa BAKTIR ın izin

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdulvahap BATİHAN, Adnan KAVUR, Cebrail TÜMER, Cumhur TAŞDELEN, F. Jale ŞENELMAS, Faik

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Sıra No. Kararın Tarihi. Kararın No /51 Geçen toplantı zaptı.

Sıra No. Kararın Tarihi. Kararın No /51 Geçen toplantı zaptı. Özeti 1 01.04.2015 2015/51 Geçen toplantı zaptı. Mart / 2015 Dönemi Olağan Meclis toplantısı I. birleşim görüşme tutanağı okundu sayılarak, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu:2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR.

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR. Tarihi 06.01.2017 Sayısı 1 Oturum Özü 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması. Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 A PERPA BLOK bülten Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 Kat Maliklerimizin açtığı davalarda son durum... Sevgili Perpalılar, Göreve geldiğimiz günden bu yana 23 ay geçti,

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2009 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 07 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.04.2016 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :96 KARAR 96 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 11 Nisan 2014 Cuma günü

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 10.10.2006 GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 10.10.2006 GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 10.10.2006 GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK HAZIR OLANLAR: Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN- Cevat KARAL Erdoğan KÜRÜM Erkan ÖZKAN Fevzi

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISININ 01/11/2012 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2009 GÜNLÜ OCAK AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2009 GÜNLÜ OCAK AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2009 GÜNLÜ OCAK AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Ahmet Birol TOSYALI - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGİL - Erdoğan KÜRÜM - Erkan

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı