KENTLEġME,ÇEVRE VE ALTYAPI HĠZMETLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTLEġME,ÇEVRE VE ALTYAPI HĠZMETLERĠ"

Transkript

1 KENTLEġME,ÇEVRE VE ALTYAPI HĠZMETLERĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 10 PROJE ADI: AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE GERĠ KAZANIMI PROJESĠ Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, Ambalaj atıkları ile ilgili vatandaģları bilinçlendirmek, Üret, kullan, at tüketim anlayıģından vazgeçip, üret, kullan, geri kazan ve yeniden üret anlayıģının benimsenmesini sağlamak, Ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak ve ekonomiye katkıda bulunmaktır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre hazırlanan projede, Kartal ilçesinde kâğıtkarton, cam, metal, plastik, kompozit gibi geri kazanılabilir ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı Ģekilde biriktirilmesi konusunda eğitim ve bilgilendirme çalıģmaları yapılarak, atıkların düzenli olarak toplanması sağlanmaktadır. Proje, 6 aģamada gerçekleģtirilecektir. Proje, 6 aģamada gerçekleģtirelecektir. Projenin 1.aĢaması, tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. Uğur Mumcu, Yakacık Yeni, GümüĢpınar, Cumhuriyet, Hürriyet, Karlıktepe, Kordonboyu, Orhantepe Mahallelerindeki bazı düzenli siteler, ilçedeki tüm okullar, tüm kamu kurumları ve

2 sağlık ocaklarından ambalaj atıkları toplanmıģtır. Projenin 2.aĢaması, tarihleri arasında, Uğur Mumcu, Esentepe, Kordonboyu ve Orhantepe Mahallelerinde, Projenin 3. AĢaması, tarihleri arasında, Soğanlık Yeni, GümüĢpınar, Petrol-ĠĢ ve Atalar Mahallelerinde, Projenin 4. AĢaması, tarihleri arasında, Karlıktepe, Yukarı, Yakacık Yeni ve Yakacık ÇarĢı Mahallelerinde, Projenin 5. AĢaması, tarihleri arasında, Soğanlık Orta, Cevizli, ÇavuĢoğlu ve Cumhuriyet Mahallelerinde, Projenin 6. AĢaması, tarihleri arasında, Hürriyet, Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallelerinde gerçekleģtirilmiģtir. Atıkların geri kazanımı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalıģmaları yapılarak, konutlardan atıkların toplanmasına baģlanmıģtır yılında kg, 2007 yılında kg, 2008 yılında kg, 2009 yılında kg, 2010 yılında kg, 2011 yılında kg, 2012 yılında kg ambalaj atığı toplanmıģtır yılları arasında ise, toplam kg ambalaj atığı toplanmıģtır. Ġlçemizde muhtelif yerlere adet ambalaj atığı iç mekan kutusu ve 17 adet konteynır yerleģtirilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2006 tarihinde baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

3 PROJE NO: 11 PROJE ADI: BĠTKĠSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI PROJESĠ Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, Bitkisel atık yağlar ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalıģmaları yapılarak vatandaģları bilinçlendirmek, Bitkisel atık yağların kontrollü olarak toplanmasını ve geri kazanımını sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmaktır. Bitkisel atık yağlar ile ilgili iģ yerlerine denetimler yapılarak, lisanslı firma ile sözleģme imzalaması gerektiği hakkında tebligat verilmektedir. Bitkisel atık yağ toplama bidonları muhtarlıklara, ekolojik pazar alanına, kamu binalarına, okullara, sitelere ve iģletmelere dağıtılarak, bitkisel atık yağların lavabolara dökülmemesi ile ilgili bilgilendirme çalıģmaları yapılmaktadır. Konutlardan bitkisel atık yağ toplanmasına vatandaģların katılımını teģvik etmek için, 2012 yılı Ekim ayından itibaren 5 lt bitkisel atık yağ biriktirenlere 1lt ay çiçek yağı hediye edilmeye baģlanmıģtır yılı Ekim ve Kasım Ayında, 53 vatandaģımıza 64 adet 1 litrelik yağ verilmiģtir. Kasım Ayında ilçemizdeki okullarda yağ toplama kampanyası baģlatılmıģ olup, 250 lt yağ toplayan okullara bisiklet hediye edilmektedir yılında kg, 2010 yılında kg 2011 yılında kg, 2012 yılında kg olmak üzere 4 yılda toplam kg bitkisel atık yağ toplanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

4 PROJE NO: 12 PROJE ADI: ATIK PĠLLERĠN TOPLANMASI PROJESĠ Çevre ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, Atık piller ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalıģmaları yapılarak vatandaģları bilinçlendirmek, Atık pillerin toplanarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesini sağlamaktır. VatandaĢlara atık piller ile ilgili bilgilendirme ve eğitim çalıģmaları yapılmaktadır. Atık pil bidonları muhtarlıklara, kamu binalarına, okullara, sitelere ve iģletmelere dağıtılarak, atık pillerin evsel atıklar ile karıģmadan, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanması sağlanmaktadır yılında 529 kg, 2010 yılında kg, 2011 yılında kg, 2012 yılında kg olmak üzere 4 yılda toplam kg atık pil toplanmıģtır yılında 273, 2010 yılında 69 adet, 2011 yılında 231 adet, 2012 yılında 76 olmak üzere toplam 649 adet pil kutusu ilçemizdeki kamu kurumları, iģyerleri ve sitelere yerleģtirilmiģtir. Her Yıl okullarda TAP (TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği) ile iģbirliği halinde pil toplama yarıģması düzenlenmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

5 PROJE NO: 13 PROJE ADI: ÇEVRE BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK EĞĠTĠM PROJESĠ Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, Ġnsan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, Halkın çevre bilincini ve çevreye duyarlılığını arttırmak amacıyla ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağlar, motor atık yağları, hurda lastik, elektrik ve elektronik atıkları, enerji verimliliği ve deniz kirliliği ile ilgili eğitim çalıģmaları düzenlemek, Geri dönüģümün yaģam biçimine dönüģmesini sağlamaktır. : Çevre gönüllüleri ile birlikte, çevre bilincinin geliģtirilmesi amacıyla ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, motor atık yağları, hurda lastikler, elektrik ve elektronik atıklar, enerji verimliliği ve deniz kirliliği konularında sitelerde, okullarda, kamu kurum ve kuruluģlarında bilgilendirme ve eğitim çalıģmaları düzenlenmektedir yılında 8 yerde kiģi, 2010 yılında 16 yerde 992 kiģiye, 2011 yılında 49 yerde 7930 kiģiye, 2012 yılında 53 yerde 4847 kiģi olmak üzere 4 yıllık süreçte toplam kiģiye eğitim verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

6 PROJE NO: 14 PROJE ADI: KARTAL DA GELECEK ĠÇĠN ENGEL YOK PROJESĠ Doğada gazetelerin yok olma süresi yaklaģık 1 yıl, plastik kapakların ise yıldır. Doğaya atılarak zarar veren gazeteler ve plastik kapakların toplanarak geri kazanımını sağlamak, VatandaĢların çevre bilincini arttırmak, Maddi imkânsızlıklar sebebiyle tekerlekli sandalye alamayan engelli vatandaģlarımızın hayatlarını kolaylaģtırmak için tekerlekli sandalye temin edilmesini sağlamak, Engelli vatandaģlara karģı duyarlılığı arttırmaktır. Kartal da Gelecek Ġçin Engel Yok Projesi ile engelli vatandaģlarımıza tekerlekli sandalye alınabilmesi için, 250 kg plastik kapak toplanması veya 1000 kg gazete biriktirilmesi gerekmektedir. Biriktirilen kapak ve gazeteler, sözleģmeli olduğumuz lisanslı firma AltaĢ Temizlik A.ġ. tarafından toplanarak tartılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Kapak ve gazetelerin düzenli bir biçimde toplanması amacıyla, okul, muhtarlık, hastane, cami, kütüphane, yaģam kalitesini yükseltme merkezleri, sağlık kurumu gibi kamu kurum ve kuruluģlarına olmak üzere, toplam 250 adet toplama kutusu bırakılmıģtır kg kapak ve kg gazete toplanmıģtır. 40 adet tekerlekli sandalyenin 10 adedi Engelli Haftası nda, kalan 30 adedi tarihleri arasında düzenlenen çevre haftasında engelli vatandaģlarımıza teslim edilmiģtir. Kampanyanın ikinci ayağında 6 sı ilçe dıģından olmak üzere 107 noktadan 3920 kg kapak toplandı. Kartal Belediyesi nin eģ güdümlü çalıģmalarıyla 42 tekerlekli sandalye 2012 yılı içerisinde engelli vatandaģımıza teslim edilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır.

7 PROJE NO: 15 PROJE ADI: KARAÇAM TOHUMLU KALEM PROJESĠ VatandaĢlarımızın çevre bilincini geliģtirerek, çevreye karģı daha duyarlı bir nesil yetiģtirmek ve herkesin bir ağacının olmasına imkan sağlamaktır. Çevre Haftası programları kapsamında, 5-7 Haziran 2012 tarihlerinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik panel, sergi, fidan dağıtımı-dikimi gibi etkinlikler düzenlenmiģtir. Çevre haftası süresince vatandaģlarımıza 2000 adet karaçam tohumlu doğa dostu kalem hediye edilmiģtir. Bio plastik ve geri dönüģümlü kâğıttan yapılan doğa dostu olan, 1-3 yıl arasında doğada çözülerek gübreleģen, insan sağlığına ve çevreye zararlı hiçbir madde içermeyen kalem, özgün bir tasarımla üretilmiģ ve kalemde halojensiz mürekkep kullanılmıģtır. Kalem kapağının içerisine karaçam tohumları koyulmuģ ve kalemin karton ambalajının iç kısmına da karaçam tohumlarının ekim talimatı yazılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 16 PROJE ADI: ÇEVRECĠ YARIġMALAR PROJESĠ Çevre konulu yarıģmalar düzenleyerek; Öğrencileri çevre konusunda daha duyarlı hale getirmek, Öğrencileri geri dönüģümün önemi hakkında bilgilendirmek ve geri dönüģüme teģvik etmek, Çevre konusunda öğrencilerin hayal gücünü geliģtirmektir.

8 2012 yılında, ilçemiz genelinde çevre temalı 3 farklı ödüllü yarıģma düzenlenmiģtir. Geri DönüĢüm Malzemelerinden Tasarım YarıĢması ile öğrencilerin geri dönüģüm hakkında bilgi edinmesini ve bu konuya yabancı kalmamaları sağlanmıģtır. YarıĢmaya 100 den fazla öğrenci eserleriyle katılmıģtır. Hayalimdeki Kartal Konulu Çevre Resim YarıĢması nda öğrencilere hayal güçlerini kullanarak nasıl bir Kartal da yaģamak istediklerini resim aracılığı ile anlatmaları sağlanmıģtır. 80'den fazla öğrenci birbirinden güzel resimlerle yarıģmaya katılım göstermiģtir. Çevre Dostu Uygulamalar Konulu Proje YarıĢması nda Kartal ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin yaratıcılık özelliklerini ön plana çıkararak her türlü çevreye faydalı ve daha önce uygulanmamıģ çevre dostu uygulamaları keģfederek toplumu bu konuda teģvik etmek amaçlanmıģtır. Her bir yarıģmada ilk üçe giren öğrenciler ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde verilmiģtir. Birincilere tablet pc, ikincilere fotoğraf makinesi ve üçüncülere mp3 çalar hediye edilmiģtir. Bunun yanında yarıģmaya katılan tüm öğrencilere katılım madalyası, t-shirt ve Ģapka dağıtımı yapılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 17 PROJE ADI: E-ATIK TOPLAMA PROJESĠ Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, Elektronik atıklar ile ilgili vatandaģları bilinçlendirmek, Elektronik atıklarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde geri kazanımını, geri dönüģümünü ve bertarafını sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmaktır. Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre hazırlanan projede, Kartal ilçesinde büyük ev eģyaları, küçük ev aletleri, biliģim ve telekomünikasyon

9 ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatların periyodik ve sürekli olarak toplanıp anlaģmalı lisanslı firmanın geri dönüģüm tesisine gönderilmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlamıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:18 PROJE ADI: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN TOPLANMASI PROJESĠ Ömrünü tamamlamıģ lastikleri geri dönüģüme kazandırarak ilçemizi çevresel kirliliklerden korumaktır. Ġlçemizde ömrünü tamamlamıģ lastikler, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiģ bir firma aracılığı ile toplanmakta olup, 2009 yılında kg, 2010 yılında kg, 2011 yılında kg ve 2012 yılında kg ömrünü tamamlamıģ lastik toplanarak geri dönüģüme kazandırılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:19 PROJENĠN ADI: ATIK GETĠRME MERKEZĠ PROJESĠ Atıkların kontrollü biçimde toplanarak çevre sağlığı ve temizliğine katkıda bulunmak,

10 VatandaĢ tarafından getirilen elektronik, ambalaj, yağ ve pil atıklarının toplanacağı bir merkez oluģturmaktır. Kartal Belediyesi Ekolojik Çadırı nın bulunduğu sahaya konteynırlar yerleģtirilerek, elektronik, ambalaj, yağ ve pil gibi atıkların bu konteynırlarda toplanması planlanmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:20 PROJENĠN ADI: SOLUCAN GÜBRESĠ ÜRETĠMĠ PROJESĠ : Çevre ve halk sağlığına katkıda bulunmak, Dünyamızı tarımsal kirlilikten korumak, Kimyasal gübreye alternatif gübre üretmek, Pazarlardan çıkan sebze-meyve atıklarının ve organik mutfak atıklarının kırmızı Kaliforniya solucanları yardımı ile altın değerinde olan organik gübreye dönüģtürülmesini sağlamak, : Kartal Belediyesi ve Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi iģbirliği ile yürütülen proje kapsamında, semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları Belediyemiz tarafından toplanarak Belediyemizin serası ve kreģlerimizin bahçelerine getirilmektedir. Özel olarak

11 yapılmıģ Vermikompost üretim alanında biriktirilen sebze ve meyve atıkları Kırmızı Kaliforniya solucanları tarafından gübreye dönüģtürülmektedir. Ġçeriğinde bitkinin geliģimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler bulunan solucan gübresi, Belediyemizin park ve bahçelerinde kullanılmaktadır. Solucan gübresi üretimi uygun bir üretim kabı ile de yapılabilmektedir. Balkon ve bahçelerinde gübre üretmek isteyen vatandaģlarımıza bir miktar kırmızı Kaliforniya solucanı verilmektedir. Böylece evsel sebze ve meyve atıkları da değerlendirilmekte ve ekonomiye katkıda bulunulmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 28 Ocak 2013 tarihinde imzalanan protokol ile baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 159 PROJE ADI: ALO TEMĠZLĠK VE MOLOZ PROJESĠ Daha yaģanabilir ve sağlıklı bir Kartal için, ilçemizdeki arsa, cadde ve sokaklardaki yabani ot ve moloz temizliğini yaparak çevre kirliliğini önlemektir. Belediyemiz tarafından arsa, cadde ve sokak kenarlarında erken geliģen yabani otların temizlenmesi ve molozların toplanması amacıyla oluģturulan 40 kiģilik ekip, 2 greyder ve 4 çim kesme makinesi ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda, hizmet veren Alo Temizlik ve Moloz hattına vatandaģlarımızdan gelen öneri ve talepler değerlendirilmektedir. Alo Moloz ve Temizlik hattına numaralı telefondan ulaģılabilmektedir yılında kg moloz, 2010 yılında kg

12 moloz, 2011 yılında kg moloz ve 2012 yılında kg moloz toplanarak döküm yerine iletilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 160 PROJE ADI: YER ALTI ÇÖP KONTEYNIRININ YERLEġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ Atık kolon ünitesi sayesinde çevreye pis koku yayılmasını ve çöp suyunun sokaklara akmasını engellemek, Kolay toplama sistemi ile araç, ekipman ve iģçilikten kazanım sağlamak, Çevre kirliliğini önlemek ve çevre sağlığına katkıda bulunmaktır. Her geçen gün geliģmekte olan ilçemizde, yoğun bir konut ve iģyeri yapılaģması vardır. Bu sebeple ilçemizdeki nüfus artıģı ve buna paralel olarak ta evsel katı atıkların oranında ciddi bir artıģ meydana gelmiģtir. Ġlçede konteynır sayısının artması çevre ve görüntü estetiğini bozmakta ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ġlçemizdeki katı atıkların daha planlı ve insan sağlığına uygun biçimde toplanmasını sağlamak amacıyla, Kartal Belediye Meclisi tarafından alınan bir kararla proje ruhsatlandırma aģamasında 50 bağımsız bölümü olan yapılara (daire ve/veya iģyeri) yeraltı konteynırı tesis ettirilmesi zorunluluğu getirilmiģtir yılında ilçemizde belirlenen 27 noktaya yer altı çöp konteynırı konulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

13 PROJE NO: 161 PROJE ADI: TIBBĠ ATIKLARIN TOPLANMASI PROJESĠ Ġlçemizde bulunan hastane v.b. yerlerin tıbbi atıklarının evsel katı atıklarla karıģtırılmadan ayrı olarak toplanmasını sağlayarak çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında, ilçemizde bulunan hastane, dispanser, diyaliz merkezi, görüntüleme merkezi, laboratuar, diģ ve diğer branģ muayenehanelerinden çıkan tıbbi atıklar toplanmakta ve sağlıklı biçimde yok edilmesi sağlanmaktadır yılında kg, 2010 yılında kg, 2011 yılında kg ve 2012 yılında kg olmak üzere toplam kg tıbbi atık toplanarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kemerburgaz Yakma Tesisi ne gönderilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 81 PROJE ADI: PARKLARDA ENERJĠ TASARRUFU VE TEMĠZ ENERJĠ (GÜNEġ ENERJĠSĠ) PROJESĠ Her mevsim güneģ ıģığı alan ülkemizin, bu özelliğinden faydalanmak, Parkların aydınlatma masraflarından tasarruf etmek, Parklarda temiz enerji kullanmak, Deprem, sel gibi felaketlerin sıkça yaģandığı ülkemizde, merkezi sistemden bağımsız

14 ve kesintisiz çalıģan bir sistem oluģturmaktır. : Kartal ilçesinde bulunan parklarda, güneģ enerjisi uygulaması gerçekleģtirilerek diğer yerel yönetimlere Örnek Model oluģturulmaktadır. Bu kapsamda, 2011 yılında pilot uygulama olarak 8 parkta uygulamaya baģlatılan projede, 2012 yılında Kartal ilçesinde mevcut ve kurulması planlanan toplam 130 parkın güneģ enerjili aydınlatma sistemiyle aydınlanması hedeflenmiģ olup, 2012 yılı itibari ile 14 parkta güneģ enerjili aydınlatma sistemi tamamlanmıģtır. Ġstanbul ili elektrik dağıtım kanallarından kullanılan elektrik enerjisinin aksine, güneģ enerjili aydınlatma sistemi, kendi enerjisini kendisi üretmekte olup herhangi bir tüketim gideri ödenmeyen bir sistemdir. YaklaĢık yıl içerisinde, yatırım maliyetini de amorti ederek, parkların sıfır maliyetle aydınlatılmasını sağlamaktadır. GÜNEġ ENERJĠLĠ AYDINLATMA SĠSTEMĠ OLAN PARKLAR MAHALLE ADRES PARKIN ADI METRA J (m²) 1 ÇARġI SEVGĠ SOKAK ġehġt AYHAN SARILI SOĞANLIK CADDESĠ PARKI 2 ÇARġI BADEM SOKAK HOCA FUAT EFENDĠ PARKI CEVĠZLĠ ÇĠFTELER CADDESĠ ÇĠFTELER PARKI CUMHURĠYET ERDOĞAN SOKAK HĠKMET SÜRÜCÜ PARKI ESENTEPE 22 EVLER SOKAK ARĠF KAPTAN PARKI 2.806

15 ĠNÖNÜ CADDESĠ 6 ESENTEPE ÇAMLIK PARKI NO:82 7 ESENTEPE MERCAN SOKAK MERCAN PARKI MEHMET ALĠ BÜKLÜ 8 ESENTEPE ÇĠLEK SOKAK PARKI 9 GÜMÜġPINAR LALE SOKAK LALE PARKI LĠMON SOKAK YANI GÜMÜġPINAR LĠMON SOKAK PARKI 1 KARTALLI KAZIM PETROL-Ġġ KIZILAY BULVARI MEYDANI SOĞANLIK YAHYA KEMAL YENĠ CADDESĠ UĞURMUMCU ġeyh ġamġl CADDESĠ KIZILAY BULVARI YUKARI NO:34 MUSTAFA KARAOĞLU 945 PARKI ġehġt TURAN DAMGACI PARKI GÜLĠSTAN PARKI PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 82 PROJE ADI: AYDINLATMADA ENERJĠ TASARRUFU PROJESĠ Parkların aydınlatılmasında enerji tasarrufu sağlamak ve aydınlatma giderlerini düģürmek, Parklarda tasarruflu ampul kullanımını yaygınlaģtırmak, Aydınlatma kalitesini düģürmeden iyi bir aydınlatma sağlamaktır. Kartal Ġlçesi nde bulunan parkların aydınlatılmasında yüksek ve verimli ıģık kaynakları kullanılarak uygun aydınlatma ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.

16 Bu kapsamda Yukarı Mahallesinde Değirmen Sokak Parkı, Cevizli Mahallesinde Düzce Sokak Parkı, Cumhuriyet Mahallede Tercan Sokak Parkı, Hürriyet Mahallesinde Cumhur Parkı, Karlıktepe Mahallesi nde Orhan Veli Sokak Parkında tasarruflu ampul kullanılmaya baģlanmıģtır. Parklarımızda, 2009 yılında 300, 2010 yılında 340, 2011 yılında 180 adet ve 2012 yılında 250 adet tasarruflu ampul kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 83 PROJE ADI: OTOMATĠK VE MANUEL SULAMA PROJESĠ Kartal ilçesinde bulunan, 139 parkta otomatik sulama sistemi kurulmuģtur. Tankerle sulama yapılan tüm park ve yeģil alanlara, ĠSKĠ Ģebeke suyu getirilerek hem tasarruf hem de modern sulama yöntemleri kullanılmıģtır. Kartal ilçesinde bulunan parklar, refüjler ve kamu alanlarındaki yeģil alanların daha düzenli sulanmasını sağlamak ve yeģil alanların sulanmasında tasarruf etmek amacı ile baģlatılan Otomatik Sulama Projesi kapsamında 2010 yılında 329, 2011 yılında 440 adet sulama tesisatının bakım çalıģması yapılmıģ olup, 2011 yılında 62, 2012 yılında 25 adet yeni otomatik sulama tesisatı kurulmuģtur. Böylece, 2009 yılında parkların sulama maliyeti TL iken, 2010 yılında TL, 2011 yılında TL ve 2012 yılında TL ye düģürülmüģtür. Ġlçemizde tankerle sulama yapılan tüm park ve yeģil alanlara, ĠSKĠ Ģebeke suyu getirilerek modern sulama yöntemleri ile az masrafla daha çok yeģil alan sulanmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 84 PROJE ADI: MERDĠVENLĠ SOKAK PROJESĠ

17 Kentte yoğun olarak kullanılan sokak ve caddelerin birbirine bağlanması amacıyla altyapı ve çevre düzenlemeleri yapılarak daha iģlevsel hale getirmek ve ulaģımı kolaylaģtırmaktır. Merdivenli sokakta 438 m² alanda, altyapı ve çevre düzenleme çalıģmaları kapsamında dinlenme alanı, çiçeklikler, oturma duvarları ve piknik masaları yapılarak halkımızın kullanımına sunulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 85 PROJE ADI: PARK KAZANIM ALANLARI PROJESĠ Daha sağlıklı ve temiz bir Kartal için, Kartal ilçesinde bulunan park ve yeģil alanların sayısını arttırarak, kiģi baģına düģen yeģil alan miktarını arttırmak, Kartal ilçesinde bulunan mevcut parkların bakım ve onarımını yapmaktır. Ġlçemizde park ve yeģil alan olarak, 2009 yılında m² yeģil alan bulunmakta iken, 2012 yılında belediyemiz çalıģmaları ile birlikte yeģil alanımız m² ye yükseltilmiģtir yılından 2012 yılına kadar m² yeģil alan ilçemize kazandırılmıģ olup % 66 oranında artıģ sağlanmıģtır yılı kiģi baģına düģen yeģil alan miktarı ise, 3.78 m² dir. Kartal ilçesinde bulunan parklarımızın, yeģil alan düzenlemesi, kum oyun alanı, dinlenme alanı, yürüyüģ parkurları yapılmakta olup bu alanlara oyun grupları konulmaktadır yılları arası 6 adet park ve 1 adet meydan yenilenmiģtir ( m 2 ). 1 adet yeni meydan ve 31 adet yeni park ( m 2 ) yapılmıģtır ve m 2 orta refüj düzenlenmiģtir. Toplam 39 adet park yapılmıģtır. Ayrıca, 22 adet basketbol sahası ve 3 adet çim futbol sahası yapılmıģtır.

18 PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 86 PROJE ADI: KOġU PARKURU PROJESĠ Kentin ortak kullanım alanlarında, spor tesisleri, yürüyüģ ve bisiklet parkurlarıyla sporu özendirmek ve yaygınlaģtırmak. Sağlıklı bir toplum oluģturmaktır. VatandaĢlarımızın sportif ihtiyaçlarının karģılanması amacı ile baģlatılan proje de 2011 yılında Kartal ilçesinde bulunan 5 parkta, 2012 yılında 8 parkta koģu parkuru yapılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 87 PROJE ADI: GÜZEL BALKON GÜZEL BAHÇE YARIġMASI PROJESĠ Halkımızın çevre duyarlılığının geliģtirmek, Balkon ve bahçelerin bakımını teģvik ederek daha yeģil bir Kartal oluģturmaktır.

19 Kartal Ġlçesinde bulunan evlerin, apartmanların en güzel aksesuarı olan, güzel bahçeler ve balkonlara kentlilik bilincini kazandırmak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla Temmuz ayında Kartal En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe YarıĢması düzenlenmiģtir. YarıĢma öncesi, tabiatın en güzel varlıklarından biri olan çiçekleri, ağaçları, evlerinin balkon ve bahçelerine en özenli bir Ģekilde diken, bezeyen, emeklerini, çabalarını bu olağanüstü canlılar için harcayan, yaģadığı ilçeye güzellik katan Kartallı vatandaģlarımızın misafiri olarak, vatandaģlarımıza bu konuda nasıl bir katkı sağlanabileceği değerlendirilmiģtir. YarıĢma sonucunda ise, Ġlçemizdeki En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe seçilerek, balkon ve bahçe sahiplerine Belediye BaĢkanımız tarafından ödülleri verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:88 PROJE ADI: LALE FESTĠVALĠ PROJESĠ Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kendine büyük bir yer edinen laleye verilen önem, yıllar içerisinde artmıģ ve Sultan III. Ahmed döneminde bir devre ismini vererek Lale Devri nde vazgeçilmez olmuģtur. Ġstanbul da 1717 yılına kadar, Anadolu dan ve Ġran dan, Hollanda dan getirilen laleler çoğaltılmıģ ve padiģahların saraylarını süslemiģtir. Osmanlı Saraylarının bahçelerine dikilen lale soğanları Kartal ilçesinin Soğanlık köyünde yetiģtirilirdi. Osmanlı döneminde

20 sarayları renklerinden ve süsleyen her renkteki lale soğanları, Soğanlıktaki seralarda yetiģtiriliyordu. Bu özelliği sebebiyle de bölgeye Soğanlık adı verilmiģ. Adını lale soğanlarından esinlenerek alan Soğanlık, 1676 li yıllarda Çalık Ahmet Ağa tarafından kurulmuģtur. GeçmiĢten günümüze, tarihin izlerini taģıyan Soğanlık birçok tarihi önem taģıyan isme ev sahipliği yapmıģtır. Osmanlı döneminin ünlü sultanlarından Haseki Sultan, Soğanlık a büyük ilgi ve alaka göstermiģ, hatta yaz mevsiminin belli dönemlerini Soğanlık da geçirmiģtir. Günümüzde kullanılmakta olan çevresi ulu çınarlarla çevrili Haseki Sultan ÇeĢmeleri, Sultanın Soğanlık da inģa ettirdiği hayratlardandır. Soğanlık tan Saraylara Giden Zarafet Projemiz ile, geçmiģten günümüze kadar yetiģtirdiği lale soğanları ile Ġstanbul ilinde, lale yetiģtiriciliğinin önemli bir merkezi olan Soğanlık Mahallesi ni ve lale soğanını tanıtımını yaparak, gelecek nesillere bu değerleri sahiplendirmektir. Soğanlık tan Saraylara Giden Zarafet sloganı ile baģlattığımız çalıģmada, 2012 yılında, yaklaģık lale, sümbül, nergis ve çiğdem soğanı Kartallı vatandaģlarımıza dağıtılmıģtır yılında ise lale, Kartallı lale severlere ulaģtırılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:89 PROJE ADI: YAKACIK KENT MEYDANI PROJESĠ ÇağdaĢ Ģehircilik anlayıģı ıģığında, Ġmar Kanunu ve Ġmar Yönetmeliği ne uygun yapılaģmayı sağlamak, Kartal halkına daha sağlıklı, daha yaģanabilir ve daha çağdaģ bir kent sunmak amacı ile Kartal ilçesinin fizikî çevre düzenlemelerini yapmak, Kartal ilçesini mimarî estetik, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden canlandıracak meydanlar oluģturmaktır.

21 Yakacık Mahallesi nde bulunan, m 2 meydan alanında peyzaj projesi hazırlanarak, çevre düzenlemesi yapılmıģtır. Tescilli ağaçların korunmasına yönelik ve doğal dokuya uygun bir zemin tasarlanmıģtır. Mevsimlik ve çok yıllık çiçek ekimi, sulama ve aydınlatma sistemleri, yağmur suyu (drenaj) yönlendirmesi, pergola, yaya sirkülasyonu düzenlemeleri yapılmıģ ve oturma birimleri ve piknik masaları gibi kullanım çeģitliliğine yönelik yeni fonksiyonlar eklenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO:90 PROJE ADI: YEġĠL ALANLAR KENT MOBĠLYALARI ĠLE YENĠLENĠYOR PROJESĠ Ġlçemizdeki park ve yeģil alanlarda bulunan oturma bankları, çöp kovaları vb.malzemelerin yenilenerek halkımızın kullanımına sunmaktır. Ġlçemizdeki park ve yeģil alanlara yeni bank ve çöp kovaları yerleģtirilmekte, bakım ve tamiratları düzenli olarak yapılmaktadır. Parklara, kamu kurum ve kuruluģlarının bahçelerine çocuk oyun grupları yerleģtirilmiģ olup, mevcut çocuk oyun gruplarının tamiratları

22 yapılmıģtır. Park ve yeģil alanlara konulmak üzere, kurumsal kimliğe uygun tabelalar yerleģtirilmiģtir yılları arasında adet bank, adet çöp kovası ve 91 adet çocuk oyun grubu ilçemizdeki park ve yeģil alanlara yerleģtirilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO:24 PROJE ADI: ORGANĠK KAFETERYA PROJESĠ Kartal ilçesinin Ekolojik Kent olması yolunda, örnek model oluģturmak, Kartal ilçesinde yaģayan kadınları ekonomik açıdan desteklemektir. Kartal ilçesinde %100 Ekolojik Pazar ın yanında saman balyalarının kille sıvanması ile Türkiye deki ilk Organik Kafeterya inģa edilerek, vatandaģların hizmetine sunulmuģtur. Kartal halkının ve pazar esnafının dinleneceği ve organik yiyecek ve içecek ürünlerinin satıldığı kafeterya, Kartallı kadınlar tarafından iģletilmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, vatandaģımızın hizmetine sunulmuģtur. PROJE NO:25 PROJE ADI: KARTALLI KAZIM MEYDANI PROJESĠ

23 Kartal halkına daha sağlıklı, daha yaģanabilir ve daha çağdaģ bir kent sunmak amacı ile Kartal ilçesinin fizikî çevre düzenlemelerini yapmaktır. KurtuluĢ Mücadelesi ne önemli katkılar sağlayan Kartallı Kazım ın anısını yaģatmak için, Petrol ĠĢ Mahallesi'nde bulunan eski Afet Merkezi nin yerine, Kartallı Kazım Meydanının ve parkının tasarımı yapılarak halkın hizmetine sunulmuģtur. YaklaĢık metrekarelik alanda, park ve meydan olarak düzenlenen Kartallı Kazım Meydanı nın, trafik sirkülasyonunu sağlayacak fiziki düzenlemeleri yapılmıģtır. Bu alanda, bulunan parkımızda, halka yönelik etkinlikler düzenlenebileceği alanlar oluģturulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır. PROJE NO:26 PROJE ADI: BELEDĠYE YENĠ HĠZMET BĠNASI YAPIM PROJESĠ Yerel yönetim hizmet standartlarının yükseltilmesi için akıllı bina uygulamaları ile örnek model oluģturmak, Kartal Belediyesi nin vatandaģ odaklı yaklaģımı kapsamında, hizmetleri tek bir noktadan sunmak ve akıllı bina ortamında kontrol ağının egemen kılınması sağlanarak çalıģanların verimliliğini, vatandaģ

24 memnuniyetini ve hizmetlerin kalitesini arttırmaktır. Kartal ilçesinde, vatandaģlara daha iyi hizmet sunmak amacı ile Belediye ye ait hizmet binası tesis edilmektedir. Yukarı Mahalle Çırçır Caddesi nde katlı otopark olarak inģa edilen bina, kullanım amacı ve mimari fonksiyonu değiģtirilerek Kartal Belediyesi Hizmet Binası olarak yeniden projelendirilmiģtir. Yapımı devam eden Hizmet Binası inģaatının %70 i tamamlanmıģ olup, yeni hizmet binası ile Kartal Belediyesi farklı binalarda hizmet vermek yerine tek merkezden tüm hizmetlerini sürdürebilecektir m 2 alanda inģa edilen hizmet binası, 20 yıl sonrasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeģil bina özelliklerine sahiptir. Akıllı hizmet binamız ile, çalıģma performansının arttırılması, enerjinin en verimli Ģekilde kullanılması, en etkin çalıģma ortamının sağlanması, iģletme masraflarının en aza indirilmesi ve iģletmede en ileri teknolojilerin kullanılması tasarlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 tarihinde baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 27 PROJE ADI: KARTAL BELEDĠYESĠ BÜYÜKADA SOSYAL TESĠSLERĠ YAPIM ĠġLERĠ PROJESĠ Halkın ve personelin dinlenme, gezi, toplantı v.b. ihtiyaçlarını karģılayabileceği bir sosyal tesis oluģturmak, Kartal Belediyesi tarafından kiralanan ve Büyükada Sosyal Tesisi olarak kullanıma açılması planlanan tesisin fiziki projesini yapmaktır. Ġstanbul Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 49 yıllığına kiralanan Büyükada Mesire Yeri, 54 dönüm alan

25 üzerine kurulmuģtur. Sosyal tesiste 4 adedi iki katlı olmak üzere, 57 adet 6 farklı tipte konaklama ünitesi bulunmaktadır. VatandaĢların ve Belediye personelinin, dinlenme, gezi, toplantı v.b. ihtiyaçlarını karģılayabileceği, BÜYÜKADA SOSYAL TESĠSĠ plajı, restoranı ve mesire yeri ile hizmet vermekte olup, açıldığı günden itibaren vatandaģlarımızdan yoğun ilgi görmüģtür. Konaklama, restoran, wc, danıģma, kafe v.b. yapılarda yapılan tespitler sonucunda, gerekli bakım, onarım ve yenileme çalıģmaları için ihale yapılmıģtır. Yapıların iç ve dıģının boyanması, çatı bakım onarımı, ısıtma, soğutma, aydınlatma, su bağlantıları, ses ve ısı yalıtım sistemleri gibi alanlarda bakım onarım çalıģmaları tamamlanarak, 2012 yılı yaz döneminde vatandaģlarımızın hizmetine sunulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 28 PROJE ADI: Esentepe Hicret Cami Geçici Mescit Projesi Deprem açısından güvenli olmadığı uzman raporlarıyla tespit edilen Esentepe Hicret Caminin, yıkılıp yeniden yapılması sürecinde vatandaģlarımızın mağdur olmaması için cami bahçesine prefabrik geçici yapının inģa edilmesidir. 138 pafta, 2186 ada, 253 parsel sayılı taģınmaz üzerinde bulunan Esentepe Hicret Camisi nin deprem açısından güvenli olmadığı tespit edilmiģ olup, yeni caminin yapılması sürecinde, prefabrik olarak geçici bir mescit projesi hazırlanmıģtır. Hicret Camisi nin bahçesinde, toplam inģaat alanı 306 m² olan prefabrik ibadet yeri tasarlanmıģtır. Kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde bulunabileceği ve yaklaģık 400 kiģinin aynı anda ibadet edebileceği tek katlı prefabrik yapının iç donanımı, aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri ve çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından yapılmıģ olup, 2013 yılında vatandaģlarımızın hizmetine sunulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır. PROJE NO: 29

26 PROJE ADI: Soğanlık Merkez Cami Geçici Mescit Projesi Deprem açısından güvenli olmadığı uzman raporlarıyla tespit edilen Soğanlık Merkez Caminin, yıkılıp yeniden yapılması sürecinde vatandaģlarımızın mağdur olmaması için cami bahçesine prefabrik geçici yapının inģa edilmesidir pafta, 5688 ada, 2 parsel sayılı taģınmaz üzerinde bulunan Soğanlık Merkez Camisi nin deprem açısından güvenli olmadığı tespit edilmiģ olup, yeni caminin yapılması sürecinde, geçici bir prefabrik mescit projesi hazırlanmıģtır. Merkez Camisi nin bahçesinde, toplam inģaat alanı 825 m² olan prefabrik ibadet yeri tasarlanmıģtır. Kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde bulunabileceği ve yaklaģık kiģinin aynı anda ibadet edebileceği tek katlı prefabrik yapının iç donanımı, aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri ve çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından yapılmıģ olup, 2013 yılında vatandaģlarımızın hizmetine sunulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır. PROJE NO: 30 PROJE ADI: SOĞANLIK POLĠS MERKEZĠ BĠNASI TADĠLAT ÇALIġMASI PROJESĠ : Kartal ilçesindeki bakıma-onarıma ihtiyacı olan kamu kurumlarına gerekli destek sağlanarak, polislerimizin daha iyi koģullarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla iç, dıģ bakım, boyama ve tadilat çalıģmaları yapılmaktadır.

27 : Soğanlık Yeni Mahallesi, Atatürk Caddesi nde bulunan Soğanlık Polis Merkezi, m² lik inģaat alanına sahip olup, bodrum, zemin, 3 normal ve 1 çatı olmak üzere 6 kattan oluģmaktadır. Merkezin iç-dıģ boya, badana, duvar yıkımı, ısıtma, soğutma, havalandırma, tuvaletlerin, elektrik, su, haberleģme bağlantılarının yenilenmesi tadilat çalıģmaları tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır. PROJE NO:31 PROJE ADI: HUZUREVĠ PROJESĠ Kartal ilçesinde, tam donanımlı ve profesyonel bir ekip ile hizmet verecek bir merkez kurmak, Aklı baģında, yatalak ve bakıma muhtaç yaģlılara hizmet vermektir. Ülkemizde profesyonel yaģlı bakım merkezine duyulan ihtiyaç nedeniyle, Kartal Ġlçesi için en iyi hizmeti verebilecek, tam donanımlı bir Huzur Evi kurulması için araģtırma ve geliģtirme çalıģmaları yapılmıģtır. Kartal ilçesi Yakacık ta bulunan bina Huzur Evi, yaģlılar evi ve geriatri bölümü olarak projelendirilmiģtir. Huzur Evi, 300 yatak kapasitesine sahip, açık ve kapalı yüzme havuzu ile otoparkı, saunası, sağlık bölümü, kütüphanesi, sinema, konferans salonu, hobi odası, 18 metrekarelik 172 adet, 55 metrekarelik 54 adet ve 90 metrekarelik odaların yanı sıra, 2 adet konuk odası da bulunan 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanmıģtır yılında, Ġstanbul Valiliği nin koordinasyonluğunda, Kartal Belediyesi ne ait YaĢlı Bakım Evi olarak kullanacağımız bina Vanlı Depremzedelere tahsis edilmiģ ve 1295 kiģinin 6 ay süreyle konaklama yapması sağlanmıģtır. Ayrıca, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında enerji verimliliği ve tasarrufu

28 konusunda, çok ortaklı projeye Belediyemiz ortaklar arasında yer almıģtır. Bu çalıģma ile birlikte 2013 yılında Türkiye de, yalıtıma dayalı enerji tasarrufu ve ileri teknoloji konusunda Örnek Model olacak ve ısı yalıtımına dayalı demonstrasyon çalıģmaları baģlayacaktır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:32 PROJE ADI: KARTAL BELEDĠYESĠ NEVġEHĠR GÜLġEHĠR SOSYAL TESĠSLERĠ PROJESĠ Halkın ve personelin dinlenme, gezi, toplantı v.b. ihtiyaçlarını karģılayabileceği bir sosyal tesis oluģturmaktır. Kartal Belediyesi tarafından kiralanan ve NevĢehir GülĢehir Sosyal Tesisi olarak kullanıma açılması planlanan tesisin röleve çalıģması yapılmıģtır. 81 odalı otelin halkın kullanımına açılması için yapım çalıģmalar son aģamadadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:33 PROJE ADI: MUSTAFA NECATĠ ETÜD MERKEZĠ PROJESĠ Kartallı vatandaģların sosyal ve kültürel hizmetlerden daha etkin faydalanmalarını sağlamak, Ġlçede sosyal ve kültürel aktiviteleri desteklemek için tesislerin sayısını arttırmaktır.

29 : CHP Genel BaĢkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından temeli atılan, Cumhuriyet Mahallesi nde bulunan etüt merkezimizin mülkiyeti Belediyemize ait olup, ,35 m 2 alan üzerinde inģa edilmektedir. Etüt Merkezi, Belediye hizmet ve kurs birimleri, spor salonları, çalıģma odaları, yemekhane, çamaģırhane ve çok amaçlı salonların olduğu bir etüt merkezi olarak tasarlanmıģ olup, inģaatı hızla devam etmektedir PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:34 PROJE ADI: SOĞANLIK YAġAM KALĠTESĠNĠ YÜKSELTME MERKEZĠ PROJESĠ Kartallı vatandaģların, sosyal ve kültürel hizmetlerden daha etkin faydalanmalarını sağlamaktır. Kartallı vatandaģların sosyal, kültürel hizmetlerden faydalanması ve Kartal Ġlçesindeki aktiviteleri desteklemek amacıyla, m 2 arsa üzerine inģa edilmiģtir. Sağlık ocağı, spor salonu, kreģ, otopark PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında, mevcut kaba yapının ilave ve tadilat projeleri tamamlanarak ikmal inģaatına baģlanmıģtır. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 91 PROJE ADI: HAMAM SOKAK CEPHE REHABĠLĠTASYON VE DÜZENLEME

30 PROJESĠ Hamam Sokak ın düzenli bir görünüme kavuģmasını ve canlanmasını sağlamak, Hamam Sokak ın bina cephelerinde görüntü kirliliği oluģturan tabela, klima, çanak anten v.b. eklentileri kaldırmak, Bina cephelerindeki bozuklukları gidermek ve boyatmak, Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği mekânların fiziki Ģartlarını iyileģtirmek ve yeni alıģveriģ mekânları oluģturmaktır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Turizm Ofisi, Boya Sanayicileri Derneği ve içerisinde Kartal Belediyesi'nin de bulunduğu 7 ilçe ile birlikte baģlatılan Rengin Ahengi Ġstanbul Projesi kapsamında, Hamam Sokak taki bina cephelerinde görüntü kirliliği oluģturan tabela, klima, çanak anten ve benzeri eklentiler kaldırılıp, bina cephelerindeki bozukluklar giderildi ve boyatıldı. Kartal Belediyesi tarafından proje devam ettirilerek, boyanan cephelerin devamında, sokağın tümüne estetik kalitesi yüksek aydınlatma aparatları takıldı. Sokak düzenleme çalıģmaları, Kartal Belediyesi ve sokak esnafı arasındaki iģbirliği çerçevesinde devam etmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO:92 PROJE ADI: KURBAN KESĠM YERLERĠ TASARIM PROJESĠ VatandaĢlarımızın kurban bayramında daha sağlıklı ve rahat Ģartlarda kesim yapmalarını sağlamak ve halk ve çevre sağlığına katkıda bulunmaktır. Kaymakamlıkça ve Belediyemizce, Ġlçemizde belirlenen kurban kesim yerlerindeki talep

31 edilen ölçüler çerçevesinde proje ve aplikasyon çalıģmaları yapılmakta ve her yıl yeni proje üretilmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje her yıl Kurban Bayramı öncesi gerçekleģtirilmektedir. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 35 PROJE ADI: KARTALI RENKLENDĠRĠYORUZ PROJESĠ Ġlçemizde bulunan okul, hastane gibi ortak kullanım alanlarının duvarlarına resim çizilerek güzel bir görünüme kavuģturulması amaçlanmıģtır. : 2009 yılında, Kartal Belediyesi Çocuk GeliĢim Merkezi, Fatın RüĢtü Zorlu Ġlköğretim Okulu bahçe duvarlarına ve Hasan PaĢa Ġlköğretim Okulu iç duvarlarına, 2010 yılında, Hasan PaĢa Ġlköğretim Okulu bahçe duvarlarına, Dr. Lütfü Kırdar Yanık Bölümü Hastanesinin bahçe duvarlarına, 2011 yılında, Ekolojik Pazar yeri duvarlarına, Ekolojik pazar yeri çadırında, Hasan PaĢa Ġlköğretim Okulu bahçe duvarlarına, 2012 yılında, Kartal belediyesi Çocuk GeliĢim Merkezinde ve Çağın Ana Okulu nda resimlendirme çalıģmaları yapılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

32 DEPREM DÖNÜġÜM VE YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 21 PROJE ADI: DEPREM DÖNÜġÜM PROJESĠ Halkımızı, deprem dönüģüm projesinin tüm teknik, mali ve sosyal boyutları hakkında bilinçlendirerek, ilçemizi olası Ġstanbul depremine hazır hale getirmektir Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi hakkında kanun çıkmadan 6 ay önce, Kartal Belediyesi bünyesinde Deprem DönüĢüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulmuģ olup, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve Ġ.B.B. ile koordineli çalıģmalar baģlatılmıģtır. Belediyemizin deprem dönüģüm çalıģmaları bu müdürlük kanalıyla organize edilmekte ve tek elden yürütülmektedir Sayılı Kanun ile Ġstanbul daki tüm ilçe belediyelerine Riskli alanların ve yapıların belirlenmesi ve belirlenen riskli alanlar ve riskli yapılar için, yeni imar planları ve kentsel tasarımlar yapılması ve bakanlık onayına sunulması yetkisi verilmiģtir. Bu yetki doğrultusunda çalıģmalarını yürüten Kartal Belediyesi ġirketi KARYAPSAN ın baģvurusu sonucu, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan aldığı lisansla, riskli yapı tespitlerine baģlamıģtır. Afet riski altındaki alanların dönüģtürülmesi kapsamında, vatandaģların talepleri doğrultusunda yapı tespiti yapan KARYAPSAN, yapı raporu hazırlayarak dönüģüm için vatandaģların önünü açmaktadır sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi hakkındaki kanunun gereği, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan riskli alan ve riskli yapı tespit lisansı alan KARYAPSAN, bugüne kadar Ġstanbul genelinde denetimler yapıyor. Türkiye nin birçok ilinden de yapı kontrolü için baģvuruların yapıldığı KARYAPSAN, teknik kadro ve tam teģekküllü laboratuar ekipmanları ile yapıların tespitini yaparak afet riskiyle ilgili rapor hazırlamaktadır.

33 Yapı kontrol tespiti yaptıracak vatandaģlar, ilk olarak KARYAPSAN a müracaat ederek talep formu doldurmaktadır. Alınan ön bilgiler çerçevesinde binanın net kullanım alanı m 2 olarak hesaplanarak fiyatlandırılması yapılmakta, sonrasında KARYAPSAN tarafından görevli yapı kontrol ekipleri, baģvuru yapılan yapıyı inceledikten sonra test iģlemlerine baģlamaktadır. Zemin etüdü, beton dayanıklılığı, demir donanımı, pas payı, kalsiyum ve karbonlaģma oranı gibi birçok testin uygulandığı yapılardan son olarak karot örneği alınmaktadır. Yapılan test ve alınan örnekler, laboratuar ortamında incelenerek simülasyon cihazından geçirilmektedir. Çıkan sonuç itibariyle yapılara üç tür rapor hazırlanmaktadır. Yapının sağlam olması durumunda Oturulabilir, belirli dereceye kadar dayanıklı yapılara Güçlendirme ve çürük yapılara ise Yıkım raporu hazırlayan KARYAPSAN, raporu Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ġl Müdürlüğü ne iletmektedir. Bakanlık raporu inceledikten sonra baģta Tapu Müdürlüğü olmak üzere idari mercilere gerekenin yapılması hususunda bildirimde bulunmaktadır. Deprem DönüĢüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün çalıģmaları kapsamında; Kartal halkının mülkiyet hakkını korumak amacı ile, ilki Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel BaĢkanı Sayın Deniz BAYKAL ın ve ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi Ģimdiki Genel BaĢkanı Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU nun katılımlarıyla, Kartal Yakacık Meydanı nda gerçekleģtirilen tapu dağıtım törenlerinde, toplamında 606 kiģiye tapuları verilmiģtir. Hak sahibi vatandaģlar, Belediyeden tapularını aldıktan (mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile birlikte) sonra parsellerini birleģtirerek tek bir parsel üzerinde yapılanma çalıģmaları gerçekleģtirilmektedir. Örnek teģkil eden bu çalıģma, Yakacık ta Sayın Ġl BaĢkanımız Oğuz Kaan SALICI nın katılımı ile temeli atılarak baģlatılmıģtır. BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Daire BaĢkanlığı Deprem ve Zemin Ġnceleme Müdürlüğü tarafından yapılan mikro bölgeleme haritaları göz önünde bulundurularak ilçemizdeki riskli alanların tespiti yapılmaktadır.

34 Binaların mevcut yapılanma durumu çıkartılarak, Kartal genelinde deprem odaklı bir bina ve site envanteri (binanın mevcut yapılanma Ģartları, mevcut kat ve blok sayısı, mevcut ruhsat ve iskan durumu, mevcut mülkiyet durumu) çıkartılmaktadır. Yeni yapılanma Ģartları (yeni çıkacak deprem yasası bu noktada gerekli) incelenerek mülk sahiplerinin ortak bir karar alması sağlanmaktadır. Mahallelerde kurulan kentsel dönüģüm derneklerinde 1/1000 lik planlar Kartallılarla birlikte yapılmakta, Kartallılar mahallelerinde sokak sokak kendi hanesine ve yaģamına iliģkin planlama yapabilmekte, Yıkım, projelendirme, ruhsat, hafriyat ve yeni ruhsat aģamalarında destek verilmekte, Belediyemize deprem dönüģüm ile ilgili bilgi almak için Belediyemize bizzat gelen, telefon açan veya e-posta gönderen vatandaģların dönüģüm süreciyle ilgili net bilgiler alması sağlanmakta ve kendilerine (kendi konularına özel) hukuki ve teknik danıģmanlık hizmeti verilmektedir. Kartal ın mikro bölgelemelere göre zemin durumları, üzerindeki yapıları yıllara göre sınıflandırarak; ilçe sınırlarında öncelikle dönüģebilecek yapı stoku saptanmaktadır. Böylelikle, Kartal genelinde zemin ve bina envanteri hazırlıkları tamamlanmaktadır. Deprem DönüĢüm Projesi Kapsamında tamamlanan çalıģmalar; Kartal da bina sayısı bulunmaktadır. Bunun ni riskli yapılardır. Ġlçe genelinde 359 adet site bulunmaktadır. Bunların 107'si Uğur Mumcu Mahallesinde yer almakta olup 775 sayılı yasa kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi nde kalmaktadır. Diğer 19 mahallemizdeki site sayısı ise 252 dir. E-5 altında 89 adet, E-5 üstünde 80 adet olmak üzere toplam 169 adet siteye ait inceleme çalıģması tamamlanmıģtır. (Kalan 83 adet site yapı denetim kanunu çıktıktan sonra yapılmıģ olup deprem yönetmeliğine göre belirlenen standartlara uygundur.) Sitelerde yapılan deprem dönüģüm bilgilendirme toplantıları öncesinde her siteye özel envanter ve bilgi kartı çalıģmaları (mevcut yapılanma durumları, halihazırdaki daire-kat-blok sayıları, varsa yola terk, kamulaģtırma, ruhsata-iskana aykırı yapılanma gibi hukuki durumları, ayrıca dönüģüm çalıģmalarına kolaylık sağlaması amacıyla plan tadilatı çalıģmaları ve bu kapsamda olası yeni yapılanma ve emsal hesaplamaları (DönüĢmatik) yapılmıģtır. Mevcut imar planları ile dönüģebilen mülk sahipleri ile toplantılar yapılarak gerekli bilgiler aktarılmıģ ve kat karģılığı istedikleri müteahhitlerle anlaģarak yerinde dönüģüm yapabilecekleri bildirilmiģtir. Mevcut

35 planları ile dönüģemeyen yapılar için çevre parsellerle birleģerek ada olmaları koģuluyla emsal artıģı alabilecek ve dönüģüm yapılabilecek siteler tespit edilmiģtir. Tüm bu sitelerden kendi içlerinde deprem dönüģüm odaklı olarak fikir birliği oluģturan ve kanun kapsamında daha detaylı bilgi almak isteyen siteler için müdürlüğümüz tarafından kendi sitelerine özel Deprem DönüĢüm Sunumları hazırlanmıģ ve bu sunumlar eģliğinde site sakinlerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. 1/1000 in plan tadilatıyla dönüģebilecek siteler belirlenerek plan tadilat çalıģmaları baģlatılmıģtır. Deprem DönüĢümü yapılacak projelerde kira yardımını da içeren düzenlemeler için Belediye Meclisimizde karar alınmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlamıģ olup, devam etmektedir. DEPREM DÖNÜġÜM VE YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 21 PROJE ADI: DEPREM DÖNÜġÜM PROJESĠ Halkımızı, deprem dönüģüm projesinin tüm teknik, mali ve sosyal boyutları hakkında bilinçlendirerek, ilçemizi olası Ġstanbul depremine hazır hale getirmektir Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi hakkında kanun çıkmadan 6 ay önce, Kartal Belediyesi bünyesinde Deprem DönüĢüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulmuģ olup, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve Ġ.B.B. ile koordineli çalıģmalar baģlatılmıģtır. Belediyemizin deprem dönüģüm çalıģmaları bu müdürlük kanalıyla organize edilmekte ve tek elden yürütülmektedir Sayılı Kanun ile Ġstanbul daki tüm ilçe belediyelerine Riskli alanların ve yapıların belirlenmesi ve belirlenen riskli alanlar ve riskli yapılar için, yeni imar planları ve kentsel tasarımlar yapılması ve bakanlık onayına sunulması yetkisi verilmiģtir. Bu yetki doğrultusunda çalıģmalarını yürüten Kartal Belediyesi ġirketi KARYAPSAN ın baģvurusu

36 sonucu, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan aldığı lisansla, riskli yapı tespitlerine baģlamıģtır. Afet riski altındaki alanların dönüģtürülmesi kapsamında, vatandaģların talepleri doğrultusunda yapı tespiti yapan KARYAPSAN, yapı raporu hazırlayarak dönüģüm için vatandaģların önünü açmaktadır sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi hakkındaki kanunun gereği, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan riskli alan ve riskli yapı tespit lisansı alan KARYAPSAN, bugüne kadar Ġstanbul genelinde denetimler yapıyor. Türkiye nin birçok ilinden de yapı kontrolü için baģvuruların yapıldığı KARYAPSAN, teknik kadro ve tam teģekküllü laboratuar ekipmanları ile yapıların tespitini yaparak afet riskiyle ilgili rapor hazırlamaktadır. Yapı kontrol tespiti yaptıracak vatandaģlar, ilk olarak KARYAPSAN a müracaat ederek talep formu doldurmaktadır. Alınan ön bilgiler çerçevesinde binanın net kullanım alanı m 2 olarak hesaplanarak fiyatlandırılması yapılmakta, sonrasında KARYAPSAN tarafından görevli yapı kontrol ekipleri, baģvuru yapılan yapıyı inceledikten sonra test iģlemlerine baģlamaktadır. Zemin etüdü, beton dayanıklılığı, demir donanımı, pas payı, kalsiyum ve karbonlaģma oranı gibi birçok testin uygulandığı yapılardan son olarak karot örneği alınmaktadır. Yapılan test ve alınan örnekler, laboratuar ortamında incelenerek simülasyon cihazından geçirilmektedir. Çıkan sonuç itibariyle yapılara üç tür rapor hazırlanmaktadır. Yapının sağlam olması durumunda Oturulabilir, belirli dereceye kadar dayanıklı yapılara Güçlendirme ve çürük yapılara ise Yıkım raporu hazırlayan KARYAPSAN, raporu Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ġl Müdürlüğü ne iletmektedir. Bakanlık raporu inceledikten sonra baģta Tapu Müdürlüğü olmak üzere idari mercilere gerekenin yapılması hususunda bildirimde bulunmaktadır. Deprem DönüĢüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün çalıģmaları kapsamında; Kartal halkının mülkiyet hakkını korumak amacı ile, ilki Cumhuriyet Halk Partisi eski

37 Genel BaĢkanı Sayın Deniz BAYKAL ın ve ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi Ģimdiki Genel BaĢkanı Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU nun katılımlarıyla, Kartal Yakacık Meydanı nda gerçekleģtirilen tapu dağıtım törenlerinde, toplamında 606 kiģiye tapuları verilmiģtir. Hak sahibi vatandaģlar, Belediyeden tapularını aldıktan (mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile birlikte) sonra parsellerini birleģtirerek tek bir parsel üzerinde yapılanma çalıģmaları gerçekleģtirilmektedir. Örnek teģkil eden bu çalıģma, Yakacık ta Sayın Ġl BaĢkanımız Oğuz Kaan SALICI nın katılımı ile temeli atılarak baģlatılmıģtır. BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel ĠyileĢtirme Daire BaĢkanlığı Deprem ve Zemin Ġnceleme Müdürlüğü tarafından yapılan mikro bölgeleme haritaları göz önünde bulundurularak ilçemizdeki riskli alanların tespiti yapılmaktadır. Binaların mevcut yapılanma durumu çıkartılarak, Kartal genelinde deprem odaklı bir bina ve site envanteri (binanın mevcut yapılanma Ģartları, mevcut kat ve blok sayısı, mevcut ruhsat ve iskan durumu, mevcut mülkiyet durumu) çıkartılmaktadır. Yeni yapılanma Ģartları (yeni çıkacak deprem yasası bu noktada gerekli) incelenerek mülk sahiplerinin ortak bir karar alması sağlanmaktadır. Mahallelerde kurulan kentsel dönüģüm derneklerinde 1/1000 lik planlar Kartallılarla birlikte yapılmakta, Kartallılar mahallelerinde sokak sokak kendi hanesine ve yaģamına iliģkin planlama yapabilmekte, Yıkım, projelendirme, ruhsat, hafriyat ve yeni ruhsat aģamalarında destek verilmekte, Belediyemize deprem dönüģüm ile ilgili bilgi almak için Belediyemize bizzat gelen, telefon açan veya e-posta gönderen vatandaģların dönüģüm süreciyle ilgili net bilgiler alması sağlanmakta ve kendilerine (kendi konularına özel) hukuki ve teknik danıģmanlık hizmeti verilmektedir. Kartal ın mikro bölgelemelere göre zemin durumları, üzerindeki yapıları yıllara göre sınıflandırarak; ilçe sınırlarında öncelikle dönüģebilecek yapı stoku saptanmaktadır. Böylelikle, Kartal genelinde zemin ve bina envanteri hazırlıkları tamamlanmaktadır. Deprem DönüĢüm Projesi Kapsamında tamamlanan çalıģmalar; Kartal da bina sayısı bulunmaktadır. Bunun ni riskli yapılardır. Ġlçe genelinde 359 adet site bulunmaktadır. Bunların 107'si Uğur Mumcu Mahallesinde yer almakta olup 775 sayılı yasa kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi nde kalmaktadır. Diğer 19 mahallemizdeki site sayısı ise 252 dir. E-5 altında 89 adet, E-5 üstünde 80 adet olmak üzere toplam 169 adet siteye ait inceleme çalıģması tamamlanmıģtır. (Kalan 83 adet site yapı denetim kanunu çıktıktan sonra yapılmıģ olup deprem yönetmeliğine göre belirlenen

38 standartlara uygundur.) Sitelerde yapılan deprem dönüģüm bilgilendirme toplantıları öncesinde her siteye özel envanter ve bilgi kartı çalıģmaları (mevcut yapılanma durumları, halihazırdaki daire-kat-blok sayıları, varsa yola terk, kamulaģtırma, ruhsata-iskana aykırı yapılanma gibi hukuki durumları, ayrıca dönüģüm çalıģmalarına kolaylık sağlaması amacıyla plan tadilatı çalıģmaları ve bu kapsamda olası yeni yapılanma ve emsal hesaplamaları (DönüĢmatik) yapılmıģtır. Mevcut imar planları ile dönüģebilen mülk sahipleri ile toplantılar yapılarak gerekli bilgiler aktarılmıģ ve kat karģılığı istedikleri müteahhitlerle anlaģarak yerinde dönüģüm yapabilecekleri bildirilmiģtir. Mevcut imar planları ile dönüģemeyen yapılar için çevre parsellerle birleģerek ada olmaları koģuluyla emsal artıģı alabilecek ve dönüģüm yapılabilecek siteler tespit edilmiģtir. Tüm bu sitelerden kendi içlerinde deprem dönüģüm odaklı olarak fikir birliği oluģturan ve kanun kapsamında daha detaylı bilgi almak isteyen siteler için müdürlüğümüz tarafından kendi sitelerine özel Deprem DönüĢüm Sunumları hazırlanmıģ ve bu sunumlar eģliğinde site sakinlerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. 1/1000 in plan tadilatıyla dönüģebilecek siteler belirlenerek plan tadilat çalıģmaları baģlatılmıģtır. Deprem DönüĢümü yapılacak projelerde kira yardımını da içeren düzenlemeler için Belediye Meclisimizde karar alınmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlamıģ olup, devam etmektedir. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 22 PROJE ADI: ĠBADETHANELERE DESTEK SÜRÜYOR PROJESĠ Toplumun ortak mekânları ibadethanelerin bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemesine destek olmak ve halkımıza daha sağlıklı ortamlar sunmaktır. Ġlçemizde bulunan camii, cemevi, kilise v.b. tüm ibadethanelerin çevre düzenlemesi, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bakım, onarım çalıģmaları ve temizlikleri yapılmaktadır. Özellikle, Ramazan ayında ilçemizdeki tüm camilerin temizliği yapılmaktadır. Ġlçemizde bulunan cami, cemevi ve 1 kilise olmak üzere tüm ibadethanelerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bakım ve onarım çalıģmaları yapılmıģtır.

39 Bu ibadethanelerin; Kum, çimento, kilittaģı vb. malzeme yardımları, Bordür, kilittaģı ve oluktaģı döģeme, Sıva yapımı, duvar yıkımı ve yeniden yapılması, Çatı, dere tamir ve onarımları, Yol ve toprak alanına, gerekli mıcır ya da stabilize malzeme serilip düzeltilmesi, Moloz, hafriyat vb. kullanım dıģı malzemelerin kaldırılıp alanın düzenlenmesi, Yıllık temizlik hizmeti konularında, Atık su ya da yağmursuyu bağlantılarının bakım ve onarımlarının yapılması, Ġstinat duvarı yapımı, Asfalt yapım ve onarımı gibi konularda destek verilmektedir yılında 73, 2011 yılında 69, 2012 yılında ise 19 ibadethaneye bakım, onarım ve yıllık temizlik hizmeti verilmiģ olup, toplamında 33 adet tente yapılmıģtır. Ayrıca 2 adet prefabrik ibadet yeri inģa edilmiģtir. Öncesi Sonrası Hürriyet Mah. Kadiriye Camisi KilittaĢı DöĢeme ÇalıĢması PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 23

40 PROJE ADI: KARTAL BELEDĠYESĠ NDEN OKULLARA BAKIM DESTEĞĠ PROJESĠ Kartal Ġlçesi ndeki bakıma ihtiyacı olan okullara ve yetiģtirme yurtlarına gerekli destek sağlanarak, öğrencilerimizin daha iyi koģullarda eğitim görmelerini sağlamaktır. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne gelen talepler doğrultusunda bakıma ihtiyacı olan okullar ve yetiģtirme yurtları tespit edilerek destek olunmaktadır. Okullar ve yetiģtirme yurtlarının; iç ve dıģ cephelerde badana iģleri, okul bahçeleri ile dıģ çevrelerinin asfaltlanması, su ve tuvalet tesisatları yenileme, bordür, kaldırımların, çatı ve yağmursuyu oluklarının, yağmur suyu ve atık su giderlerinin, elektrik kablolarının, kapı, pencere ve korkuluklarının bakım ve onarım çalıģmaları yapılmaktadır. Ayrıca, basketbol, voleybol, futbol gibi spor alanlarında basketbol potası ve voleybol direkleri dikilmesi, zemin düzeltme gibi bakım ve onarım çalıģmaları yapılmaktadır. Okulların sosyal ve kültürel etkinliklerine ses düzeni kurulumu yapılarak destek olunmaktadır. Ayrıca, Kartal Belediyesi iģtirak Ģirketi olan KARYAPSAN tarafından bazı okulların bahçe ve yollarına asfalt serilerek su tesisatları ve çatı yağmur giderleri onarılmıģtır yılında 6 okul, 2010 yılında 9 okul, 2011 yılında 28 okul, 2012 yılında 29 okul olmak üzere toplam 72 okulun bakım ve onarımı yapılmıģtır. Okul giriģ ve çıkıģlarına 55 m² hız kesici plastik set konulmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. KURUMSAL KAPASĠTE HĠZMETLERĠ

41 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 136 PROJE ADI: OVACIK TA YENĠDEN ÜRETĠM PROJESĠ Sosyal ve ekonomik kalkınmayı katkı sağlamak, Dezavantajlı konumda olan kadınlar, gençler ve göçle gelenler için istihdam olanakları sağlamak, Tunceli ili Ovacık ilçesinde tarımsal üretimde çeģitliliği sağlamak amacı ile baklagil yetiģtiriciliği desteklemek, Ġyi Tarım Uygulamaları ve Sertifikalı Üretim çalıģmalarının benimsenmesi ve yaygınlaģtırılmasını sağlamak, Ġlçede, Türkiye ortalamasının üzerinde olan iģsizliği azaltmak, Hedef kitleye Modern Baklagil Ekim Hasat ve Paketleme teknikleri eğitimi verilerek, nitelikli iģgücü oluģturmak, Tarımsal üretimde pazarlanma olanakları sağlamaktır sayılı Belediye Kanunu nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri baģlıklı Madde 18 (p) bendine göre, Kartal Belediyesi ve Ovacık Belediyesi arasında kurulan KardeĢ ġehir ĠliĢkisi kapsamında, Belediyemiz ile Ovacık Belediyesi arasında iģbirliği protokolü düzenlenerek, 2010 yılında proje çalıģmaları baģlatılmıģtır. Proje ile, Tunceli Ġli Ovacık Ġlçesi nin yüksek katma değer yaratacak ürünlerinin üretimi ve tarımsal üretimde çeģitliliğin arttırılması, tarımsal sanayinin geliģtirilmesi ve modern teknolojinin ilçede yaygınlaģtırılması, kadınlar, gençler ve göçle gelenlere istihdam sağlanması, iyi tarım uygulamaları ve sertifikalı üretim faaliyetleri yapılması amacı ile eleme ve paketleme tesisi kurulmuģtur.

42 Kartal Belediyesi ve Ovacık Belediyesi arasında kurulan KardeĢ ġehir iliģkisi çerçevesinde; Kartal Belediyesi tarafından, Ovacık ta Yeniden Üretim Projesi kapsamında bakliyat paketlemek için Hafif Tane Ayırma Grubu alımına yapılan katkı ile Tunceli Ovacık Ġlçesi nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek olunmuģtur. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 137 PROJE ADI: BANOVĠÇĠ ĠSLAM MERKEZĠ CAMĠSĠ YAPI ĠNġAATI PROJESĠ 5393 sayılı Belediye Kanunu nun YurtdıĢı ĠliĢkiler baģlıklı 74 üncü maddesine göre Kartal Belediyesi ve Banoviçi Belediyesi arasında kurulan KardeĢ ġehir iliģkisi kapsamında ortak proje geliģtirmek, Banoviçi halkı için sağlam, estetik ve kalıcı bir ibadethane yapmak, BoĢnak ve Türk halkının ortak değerlerine, kültür ve sanatına katkıda bulunmaktır. Kartal Belediyesi ve Banoviçi Belediyesi arasında kurulan KardeĢ ġehir iliģkisi kapsamında; Kartal Belediyesi, Banoviçi Belediyesi ve Banoviçi Ġslam Birliği Meclisi ortaklığı ile Banoviçi Ġslam Merkezi Camisi Yapı ĠnĢaatı Projesi 2010 yılında baģlatılmıģtır. Proje ile birlikte, levhaların yapımı, kaligrafi, ilüminasyon, iç süsleme, dıģ duvarların cephe iģleri ve atik, elektrik iģleri, zemin iģleri, çit yapımı ve montajı, ofis mobilya, bahçe ve çevre düzenlemesi, caminin halıları, büyük kübbenin avizesi, dört

43 küçük kübbenin avizeleri, caminin diğer odalarının fenerleri, mektep sınıfları, kütüphane ve gençler için sınıfların düzenlenmesi, caminin dıģ cephe duvarlarının boyama iģlemleri, abdesthane, tuvalet, Ģadırvan ve meclisin idare binası yapım çalıģmaları tamamlanmıģtır. Banoviçi Ġslam Merkezi Camisi Projesinde, Kartal Belediyesi, yapılan hat, iluminasyon, süsleme gibi çalıģmalara destek sağlamıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 138 PROJE ADI: SPOR KÜLTÜRÜ ve OLĠMPĠK EĞĠTĠM PROJESĠ Kartallı gençleri spor yapmanın önemi ve gerekliliği konusunda bilgilendirmek ve gençleri spora teģvik etmektir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Kültür ve Olimpik Eğitim Komisyonu nun yurt genelinde baģlatmıģ olduğu, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi seminerleri, Kartal Belediyesi Uğur Mumcu YaĢam Kalitesini Yükseltme Merkezi nde 2010 yılı ve 2012 yılında gerçekleģtirilmiģtir yılında, Kartal Ġlçesinden 33 okuldan, yaklaģık öğrenciye ve 2012 yılında Kartal Ġlçesinden 40 okuldan yaklaģık öğrenciye spor kültürü, olimpiyat oyunları, olimpizm, fair play, çevre eğitimi, sağlıklı beslenme, iyi bir sporcu ve iyi bir taraftar olma konularında eğitim verilmiģtir. Ġstanbul Anadolu yakasında ilk olarak Kartal da gerçekleģtirilen proje ile spor nasıl yapılır, kuralları nelerdir, hangi terimler kullanılır v.b teknik konularda soru-cevap eğitimi gerçekleģtirilmiģtir. Olimpiyat taki 25 spor dalının Türkçe ve

44 Ġngilizce açıklamaları da, çocukların anlayabileceği dilde aktarılmıģtır. Akademisyen, çocuk psikologları ve pedagogların desteği ile algı, ilgi ve yaģlarına göre hazırlanan sunumların da yer aldığı seminerlerde, öğrencilere yönelik ödüllü yarıģmalar da yapılmıģtır. Ayrıca, eğitime katılan öğrencilere Kartal Belediye BaĢkanı Op. Dr Altınok Öz ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi BaĢkanı Togay Bayatlı tarafından imzalı sertifikaları verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 139 PROJE ADI: 2012 KÜLTÜR SANAT FESTĠVALĠ KARDEġ KENT GÜNLERĠ PROJESĠ : Yurt içi ve yurtdıģında bulunan KardeĢ Kentlerimizin folklör, müzik gibi kültür ve sanat faaliyetlerini Kartal da bir araya getirerek, kültürlerarası diyaloğun sağlanmasına destek olmaktır Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen, KardeĢ Kent Günleri ne Bosna Hersek Banoviçi ve Visoko, Bulgaristan Ardino, KKTC Esentepe, Bolu Mudurnu, Konya Ġmrenler, Yalova SubaĢı, Ardahan Damal, Mardin Ömerli ve Tunceli Ovacık Belediyeleri katılım sağlamıģ ve folklor ve müzik grupları geleneksel kıyafetleri, oyunları ve müzikleri ile gösteriler yapmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 140 PROJE ADI: ESENTEPE SPOR KULÜBÜ NÜ DESTEKLEME PROJESĠ

45 KardeĢ Kentimiz KKTC Esentepe Belediyesi ile sosyal ve kültürel iliģkileri geliģtirmek ve spor faaliyetlerine destek olmaktır. : Spor faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, KKTC Esentepe Belediyesi bünyesinde bulunan Esentepe Futbol Takımı nın faaliyetlerini sürdürmesi için kulübün ulaģım, saha ve tesislerinin bakım onarımı, sağlık giderleri, yurt dıģı kamp giderleri ve takımın malzeme ihtiyaçlarına destek sağlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 141 PROJE ADI: HACI BEKTAġ VELĠ YĠ ANMA TÖRENLERĠ VE KÜLTÜR SANAT ETKĠNLĠKLERĠ PROJESĠ Her yıl, NevĢehir ili, HacıbektaĢ ilçesinde düzenlenen, Hacı BektaĢ Veli yi Anma Törenleri Ve Kültür Sanat Etkinlikleri nin ulusal ve uluslararası bir platformda gerçekleģtirilmesi ve farklı kültürlerin kaynaģmasına katkı sağlamaktır. Hacı BektaĢ Veli yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Projesi kapsamında, etkinliklerin gerçekleģeceği alanda çevre düzenlemesi yapılmıģ ve konser, panel, sergi, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenerek Türkiye nin çeģitli yerlerinden vatandaģların katılımı sağlanmıģtır.

46 PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 142 PROJE ADI: 3.ARDĠNOLULAR BULUġMASI PROJESĠ Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınması, tanıtılması, ülkemizin yurtdıģında imajının güçlendirilmesi, Türkiye ve Bulgaristan arasında sosyal ve kültürel diyaloğun arttırılmasıdır. KardeĢ Kentimiz Bulgaristan Kırcaali Ġli Ardino (Eğridere) Belediyesi iģbirliği ile, Temmuz 2012 tarihleri arasında düzenlenen 3.Ardinolular BuluĢması kapsamında, Ardino da gezi, spor müsabakaları v.b. etkinlikler, müzik programı ve Bulgaristan da soykırım zamanında Ģehit edilenlerin anısına mevlüt programı gerçekleģtirilmiģ ve 2000 kiģiye mevlüt yemeği ikram edilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 143 PROJE ADI: GELENEKSEL ĠMRENLER YAYLALAR KÜLTÜR FESTĠVALĠ VE SÜNNET ġölenġ PROJESĠ

47 Kartal Belediyesi Sağlıklı Sünnet Uygulamalarındaki deneyimlerini, KardeĢ Kentimiz olan Ġmrenler Belediyesi ile paylaģılması ve Geleneksel Ġmrenler Yaylalar Kültür Festivali ve Sünnet ġöleni ne bir ses sanatçısı gönderilerek kültürel faaliyetlere destek sağlamaktır. KardeĢ kentimiz Konya ili Hüyük ilçesi Ġmrenler Belediyesi ev sahipliğinde, Temmuz 2012 de düzenlenen Geleneksel Ġmrenler Yaylalar Kültür Festivali ve Sünnet ġöleni ne bir sanatçı gönderilerek etkinliklere destek sağlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 144 PROJE ADI: KARTAL BELEDĠYESĠ RAUF RAĠF DENKTAġ PARKI PROJESĠ Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki milli ve kültürel bağların kuvvetlenmesine katkı sağlamak, Park ve çevre düzenlemesi çalıģmalarını desteklemek, Kartal Belediyesi ve Kıbrıs Esentepe Belediyesi arasında, sosyal ve kültürel bağları geliģtirmektir. KardeĢ kentimiz KKTC Esentepe Beldesi nde yapılacak Kartal Belediyesi

48 Rauf Raif DENKTAġ Parkı nın çevre düzenlemesi, oyun grupları, oturma bankları v.b. malzeme giderlerine ve parka konulacak Rauf Raif DENKTAġ heykelinin yapımına katkı sağlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 145 PROJE ADI: BULGARĠSTAN KUBRAT BELEDĠYESĠ FOLKLOR VE KÜLTÜR FESTĠVALĠ Kartal Belediyesi ve Kubrat Belediyesi arasında sosyal ve kültürel iliģkileri geliģtirmek, Türk Kültürü ve Folklorunu, uluslararası düzeyde tanıtmaktır. Bulgaristan ın Razgrad ili Kubrat Belediyesi tarafından düzenlenen, Folklor ve Kültür Festivali ne ilçemizden bir Folklor Grubu ile katılım sağlanarak, Razgrad ta yöresel oyunlarımız sergilenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır.

49 PROJE NO: 146 PROJE ADI: BANOVĠÇĠ BELEDĠYE GÜNÜ KUTLAMALARI VE FOLKLOR FESTĠVALĠ KardeĢ Kentimiz Banoviçi Belediyesi ile sosyal ve kültürel iliģkileri geliģtirerek, ortak kültürümüzün yaģatılmasına katkı sağlamaktır. KardeĢ kentimiz Bosna Hersek Banoviçi Belediyesi tarafından, Banoviçi Belediye Günü Kutlama Programı kapsamında düzenlenen Folklor ve Kültür Festivali ne, ilçemizden bir Folklor Grubu ile katılım sağlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 147 PROJE ADI: YALOVA SUBAġI I. KĠVĠ FESTĠVALĠ KardeĢ Kentlerimiz ile ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirerek kültür ve sanatın geliģimine katkıda bulunmaktır.

50 KardeĢ Kentimiz SubaĢı Belediyesi tarafından organize edilen I.Kivi Festivali nde kullanılmak üzere gerekli malzemeler temin edilmiģ ve Festivale ilçemizden bir Folklor Ekibi ile katılım sağlanmıģtır. Kartal Belediyesi organizasyonuyla sahne alan Folklor Ekibi nin gösterileri katılımcılar tarafından coģkuyla izlendi. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 148 PROJE ADI: ATATÜRK ÜN ĠZĠNDE VE GÖLGESĠNDE ġenlġğġ KardeĢ Kentlerimiz ile ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirerek kültür ve sanatın geliģimine katkıda bulunmaktır. KardeĢ Kentimiz Ardahan ili Damal Belediyesi nin daveti üzerine Damal da düzenlenen Atatürk ün Ġzinde ve Gölgesinde ġenliği ne katılım sağlanmıģtır. Törende çeģitli etkinlikler, folklor gösterileri ve Kartal Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen Edip Akbayram konseri katılımcılar tarafından coģkuyla izlenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 149 PROJE ADI: YALOVA SUBAġI BELEDĠYESĠ'NE DESTEK PROJESĠ KardeĢ Kentlerimizin altyapı, eğitim v.b. ihtiyaçlarına destek olarak, halkın yaģam seviyesini yükseltmektir. KardeĢ kentimiz Yalova ili Altınova ilçesi SubaĢı Beldesi'nde bulunan çok amaçlı Kültür Salonunun malzeme giderlerine

51 katkıda bulunulmuģ, yol, asfalt serimi, park ve çevre düzenlemesi için gerekli altyapı desteği sağlanmıģtır. Ayrıca SubaĢı Belediyesi ile beldede bulunan SubaĢı Ġlköğretim Okulu ve Hacı Ali Saruhan Ġlköğretim Okulu na büro ve kırtasiye malzemeleri gönderilerek eğitime destek sağlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 150 PROJE ADI: KARDEġ KENT BELEDĠYE BAġKANLARI KARTAL DA Yurtiçi ve yurtdıģında bulunan KardeĢ Kentlerimizin Belediye BaĢkanlarını Kartal da bir araya getirerek, iliģkilerin kuvvetlenmesini sağlamak, ortak etkinlikler ve iģbirliği yapılabilecek konular hakkında bilgi ve deneyim paylaģımı yapmaktır. 21 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen etkinliklere, KKTC Esentepe Belediyesi, Bulgaristan Ardino (Eğridere) Belediyesi, Bosna Hersek Visoko Belediyesi, Tunceli Ovacık Belediyesi, Ardahan Damal Belediyesi, Artvin ili Hopa ilçesi KemalpaĢa Belediyesi, Bilecik Gölpazarı Belediyesi, Diyarbakır ÇüngüĢ Belediyesi, Yalova ili Altınova ilçesi SubaĢı Belediyesi nin Belediye BaĢkanları katılım sağlamıģtır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ve KardeĢ Kent Belediye BaĢkanlarımızın katılımı ile tarihinde Kartallı Kazım Meydanı ve Heykeli AçılıĢ Töreni, Mustafa Necati Gece ve Gündüz Etüt Merkezi Temel Atma Töreni ve Vanlı Depremzedelerin Nikâh Töreni gerçekleģtirilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 151 PROJE ADI: GENÇLĠK KARĠYER MERKEZĠ PROJESĠ

52 Çocuklar ve gençlerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliģtiren bireyler olarak toplumsal yaģamın tüm aģamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmak, Kartal ilçesinde ikamet eden sosyal ve ekonomik Ģartlar sebebiyle toplumsal olarak imkânsızlıklar yaģayan ve dezavantajlı konumda olan gencin, bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını arttırmak için mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri ile okulda ve meslekte baģarı seviyelerini yükseltmek, Ġstihdam edilebilirliklerini arttırmak ve hizmetlere eriģimlerini kolaylaģtırmak, ĠĢbirliği platformu oluģturularak, farkındalık yaratmak, tüm aktörler arasında çok yönlü etkileģim sağlanarak gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımları arttırmaktır. Ġstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin GiriĢimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında, Kartal ilçesinde ikamet eden çocuklar ve gençlerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliģtiren bireyler olarak, toplumsal yaģamın tüm aģamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile Kartal Belediyesi tarafından Kartal Gençlik Kariyer Merkezi Projesi hazırlanmıģ olup, projemiz Ġstanbul Kalkınma Ajansı tarafından %90 hibe almaya hak kazanmıģtır yaģ aralığında bulunan genç arasından, ön lisans ve/veya lisans mezunu, ortaöğretimde öğrenim gören ve/veya mezun olan (Kartal ilçesi genç nüfusun %10 u)

53 öğrenciye, geleceklerini kendi bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun yönlendirmelerinin sağlanması, okuldan iģe geçiģ süreçlerini iyileģtirmek amacı ile kapasite geliģtirici ve farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler verilecektir. Ayrıca, öğrencilerle birebir görüģmeler yapılarak kariyer testleri uygulanacak, üniversite ziyaretleri ve farklı sektörlerden kurumların katılım sağladığı kariyer günleri düzenlenecektir. Proje sonunda gençlerin meslek edinmelerine, kariyer planlamalarına ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına destek olunacaktır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:152 PROJE ADI: ġġddete KARġI SEVGĠ PROJESĠ Çocuklardaki Ģiddet duygusunun, sevgi duygusuna dönüģmesini sağlamak, Çocuklar ile hayvanlar arasında dostluk ve korumaya yönelik bir iletiģim kurmak, Çocuklarda hayvan sevgisinin geliģmesine ve hayvan sağlığı bilincinin oluģturulmasına katkı sağlamak, Çocukların YaĢam Hakkı na sevgi ve saygı duygularını geliģtirmektir. : Kartal Belediyesi ev sahipliğinde, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Yonca EVCĠMĠK Proje Ekibi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iģbirliği ile 15 Aralık 2011 tarihinde Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi nde, hayvan sevgisi ile ilgili bilgilendirici ve eğlendirici interaktif gösteri düzenlenmiģtir. Gösteriye ilçemizde bulunan 41 ilköğretim okulundan 369 öğrenci katılım sağlamıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011yılında tamamlanmıģtır.

54 PROJE NO:153 PROJE ADI: 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI PROJESĠ : Ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coģkusunu tüm halkımız ile birlikte ilçemizde yaģamak, KardeĢ Kentlerimizin çocukları ile kültürel paylaģımlar yapmaktır. : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemizde düzenlemiģ olduğumuz programa, KardeĢ Kentimiz Sırbistan Sjenica Belediyesi katılım sağlamıģtır. Sjenica Belediyesi Folklor ekibi 23 Nisan da Kartal Meydanı nda sergiledikleri yöresel oyunları ile Kartallılardan büyük beğeni toplamıģtır Nisan 2013 tarihleri arasında Kartal da bulunan KardeĢ Kent ekibimize Deniz Kabukları Müzesi, Dragos Arkeolojk Kazı alanı ve Yakacık Ayazma gibi ilçemizin görülmeye değer yerleri gezdirilmiģ ve Belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO: 154 PROJE ADI: MEHMET ALĠ BÜKLÜ PARKI AÇILIġ TÖRENĠ : Yurtiçi ve yurtdıģında bulunan tüm KardeĢ Kentlerimiz ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, iletiģim ve iģbirliğini arttırmaktır.

55 : CHP Genel BaĢkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU nun katılımı ile 30 Mart 2013 tarihinde açılıģını yaptığımız 140. parkımız Mehmet Ali Büklü Parkı nın açılıģ Töreni ne KardeĢ Kentlerimizden Bilecik Ġli Gölpazarı Belediye BaĢkanı Vedat Kazıcı, Yalova ili Altınova ilçesi SubaĢı Belediye BaĢkanı Musa KUġ, Konya ili Hüyük Ġlçesi Ġmrenler Belediye BaĢkanı Ahmet Refik ġenönder, EskiĢehir Ġli Seyitgazi Ġlçesi Doğançayır Belediye BaĢkanı Ali Rıza KOCA, Bolu Ġli Mudurnu Belediye BaĢkanı Mehmet ĠNEGÖL, Niğde Ġli Bor Ġlçesi Kızılca Belediye BaĢkanı Ġbrahim GÜLÜMSER, NevĢehir Ġli HacıbektaĢ Belediye BaĢkanı Ali Rıza SELMANPAKOĞLU, Artvin Ġli ġavģat Belediye BaĢkanı M.Naci KÖROĞLU, Sırbistan Sjenica Belediye BaĢkanı Hazbo MUJOVĠÇ, KKTC Girne ilçesi Esentepe Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet AYGÜN, Bosna Hersek Banoviçi Belediyesi Meclis BaĢkanı Nermin DELAGĠÇ ve Özel Kalem Almir Derziç katılım sağlamıģtır. AçılıĢ sonrası düzenlenen programda KardeĢ Kent Belediye BaĢkanlarımız bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaģımı yapmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 30 Mart 2013 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO:1 PROJE ADI: HALK GÜNÜ GÖRÜġME ÇALIġMALARI PROJESĠ Kartal Belediyesi Yönetimi ile halkımızı bir araya getirmek, Halkın talep ve beklentilerini iletmesine imkân sağlamaktır. VatandaĢlarımız her hafta PerĢembe günleri Kartal Belediyesi Yönetimi ile yüz yüze görüģebilmekte istek, öneri ve Ģikâyetlerini iletebilmektedir.

56 2009 yılında 810, 2010 yılında 819, 2011yılında 564, 2012 yılında 305 ve 2013 yılında 53 kiģi olmak üzere toplamda 2551 vatandaģımıza görüģme sonunda gerekli bilgi ve destek verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 1994 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO:2 PROJE ADI: KARTAL BELEDĠYESĠ ĠNTRANET UYGULAMASI PROJESĠ Kurum içi çalıģmaların sürecini ve takibini yapmak, Kurum içi bilgileri ortak bir noktada toplayarak personelin bu bilgilere kolay ulaģmasını sağlamak, Kurumsal uygulamalara merkezi bir noktadan ulaģılmasını sağlamak, Yazılım atölyesinde tasarım ve geliģtirme çalıģmaları yapmaktır. Kurumsal uygulamalara merkezi bir noktadan ulaģılması hedeflenen kurum içi Ġntranet Sitesi ve Kurumsal Portalı, yazılım atölyesinde tasarım ve geliģtirme çalıģmaları tamamlanarak devreye alınmıģtır. Ġntranet Sitesi; Belediye Ġçi Duyurular, Talep Yönetimi, Görev Takibi, Mavi Masa Yönetim Modülü, Takvim, Bugün Doğanlar, Servis Güzergâhları, Dâhili Telefon Listesi, Aylık Yemek Çizelgesi, Hava Durumu, Form ve Dilekçe Örnekleri, Dosya PaylaĢımı gibi alt uygulamaları içermektedir. Talep Yönetim Sistemi, kuruma yönelik taleplerin Müdürlüklere yönlendirildiği ve sürecinin

57 takip edildiği bir sistemdir. Aynı zamanda Müdürlükler arası kurum içi taleplerin çözülmesine yönelik sürecin izlendiği ve görev takibinin yapıldığı bir uygulamadır. Tüm talepler kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmaktadır. Birim ve personel bazında bilgilere ulaģılmakta ve performans raporları alınmaktadır. Mavi Masa Yönetim Modülünde, vatandaģlarımızın sorun ve isteklerine iliģkin talepleri telefon, , kurumsal web sitesi v.b iletiģim araçları ile alınarak bir havuzda toplanmakta ve Müdürlüklerimiz tarafından takip edilerek geri dönüģüm yapılmaktadır. Devam Eden Yazılım GeliĢtirme ÇalıĢmaları: Gelir, Muhasebe, Ruhsat ve diğer birimler için Entegre Mali Hizmet Programı Yönetim Sistemi, Ġngilizce Web Sitesi, Engellilerin Kullanacağı Web Sitesi, Süreç Yönetim Sistemi, Müdürlüklerimizin kullandığı harici (Hukuk, Bilgi Evleri v.s ) Windows Application- Masaüstü uygulamaların web ortamına taģınması. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:3 PROJE ADI: ÜCRETSĠZ VE SÜRELĠ KABLOSUZ ĠNTERNET PROJESĠ VatandaĢların kablosuz cihazlar aracılığı ile ücretsiz ve süreli internete eriģmelerini sağlamaktır. YaĢam Kalitesini Yükseltme Merkezleri ve çevresinde, çeģitli meydanlarda ve caddelerde internet kablosuz eriģim

58 hizmeti verilmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 4 PROJE ADI: KURUMSAL TV (DIGITAL SIGNAGE) PROJESĠ Belediye faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde tanıtımını sağlamaktır. Kartal Belediyesi Hizmet Binalarında vatandaģlarımıza LCD ekranlar aracılığı ile kurumsal TV yayını yapılmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır. PROJE NO: 5 KARTAL BELEDĠYESĠ NDEN CANLI YAYIN HĠZMETĠ PROJESĠ (yeni foto gelecek) Teknolojik imkânlardan yararlanarak, vatandaģlarımızın Belediye hizmetlerine eriģimlerini kolaylaģtırmak ve yönetim sürecine katılımını sağlamaktır. Katılımcı ve Ģeffaf yönetim anlayıģı ile Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere vatandaģlarımızın kolay eriģimini sağlamak için bazı hizmetlerimiz canlı yayın ile web sitemizde yayınlanmaktadır. Bu kapsamda; Halkımız ile kurumsal internet sitemiz üzerinden ve birebir görüģmeler ile anketler yapılarak beklenti ve önerileri değerlendirilmektedir.

59 Ġhale, nikah, meclis canlı yayın görüntüleri ile gelir tabloları Belediyemiz kurumsal sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaģılmaktadır. VatandaĢlarımızın ödediği vergilerin, hangi alanlarda kullanıldığı konusunda Ģeffaflığımızı göstermek adına, gider tabloları günlük olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 6 PROJE ADI: KĠOSK PROJESĠ Halkımızın Belediye hizmetlerine eriģimini kolaylaģtırmaktır. 20 mahalle muhtarlığımıza, belediyemize eriģim sağlayan KĠOSK cihazları yatırımı yapılmıģtır. Mahalle sakinleri, bu cihazlarla mavi masaya eriģebilmekte, BaĢkan a doğrudan mesaj atabilmekte, imar durumu sorgulayabilmekte, borçlarını öğrenebilmektedir. Halkımız, e-belediyecilik hizmetlerinden faydalanabildiği gibi nöbetçi eczaneleri sorgulayabilmekte ve kent rehberine eriģebilmektedir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında baģlatılmıģ olup, hizmet vermeye devam etmektedir. PROJE NO:7 PROJE ADI: E-ÖDEME SĠSTEMĠ PROJESĠ

60 Kartal Belediyesi mükelleflerinin kendilerine tahakkuk edilen vergileri elektronik ortamda görüp ödemelerini sağlayarak zaman kaybını önlemek vezneyi ve hizmeti vatandaģın ayağına götürmektir. E- ödeme sistemi sayesinde mükelleflere yönelik vergi tahakkuku, vergi borç bilgisi ve gerçekleģen ödemeler web sitemiz üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak mükellefimizin dünyanın her tarafından rahat ve güvenli bir Ģekilde ödeme yapmasını planlanmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:8 PROJE ADI: 360 DERECE COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ Teknolojik imkânları kullanarak halkımızın mahalle, sokak ve cadde görüntülerine kolaylıkla ulaģmasını sağlamaktır. Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokak görüntüleri üzerinde gerçek boyutlu olarak kullanıcılar tarafından en, boy ve alan ölçümü yapılması planlanmaktadır. Ġlçemizdeki tüm sokakların 360 derece fotoğraflanması yapılarak, GĠS sunucu aracılığıyla Kartallıların ihtiyaç duymaları halinde bürokratik mevzuatla uğraģmadan en kısa Ģekilde bu hizmetten faydalanacaklardır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:9 PROJE ADI: CEBĠT BĠLĠġĠM FUAR PROJESĠ

61 Kartal da yaģayan engelli vatandaģlarımızın bilgiye eriģmelerini kolaylaģtırmak için kurulan Engelsiz Bilgi Evi nin tanıtımını yapmak. Kartal Belediyesi olarak biliģim çalıģmalarının halka tanıtılması amacıyla, CEBIT BiliĢim Fuarı nda Kartal Belediyesi Standı açılmıģtır. Belediye BaĢkanımız Op. Dr. Altınok ÖZ, CHP Genel BaĢkanı Kemal KILIÇDAROĞLU na Belediyemizin vermiģ olduğu biliģim hizmetleri hakkında bilgi vermiģtir. Özellikle engelli vatandaģlarımız için sunulan teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ve engelli vatandaģlarımıza olan yararı hakkında basın mensuplarına ve standı ziyaret eden katılımcılara gerekli bilgiler verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır. ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO: 94 PROJE ADI: YIL BOYU SÜNNET PROJESĠ Ülkemiz genelinde SAĞLIKLI SÜNNET POLĠTĠKASININ benimsetilmesini sağlamak, Toplu sünnet ile kısa, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek kanama, idrar güçlüğü, enfeksiyon, bulaģıcı sarılık, kötü nedbe dokusu, Ģekil bozukluğu, kalıcı sakatlık, tam penis kaybı ve AIDS gibi hastalıklardan çocukları ve toplumu koruma çalıģmalarını yapmak, Çocuklara güven, sevgi ve hoģgörü ortamını sağlayacak, iģinin ehli, uzman bir ekip tarafından yapılmasını sağlamak, Sosyal, sağlık, dini ve kültürel açıdan önemi olan sünnetin gerekli hijyen koģullarının

62 sağlanarak, ameliyathane koģullarında yapılmasını sağlamak, Sünnet hizmetinin toplu olarak değil, yıl içine yayarak yapılmasını sağlamak, Sünnetin kulağa basit bir iģlem olarak gelmesine karģın, estetik ve cerrahi operasyondur. Hastane koģullarında ve rahat bir ortamda, hijyen kurallarına uygun olarak, beden ve ruh sağlığı açısından psikolojik travma oluģturmadan iģin ehli uzmanlar tarafından yapılması oldukça önemlidir. Yılın belli günlerine sığdırılarak yapılan toplu sünnet uygulamalarında, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek kanama, idrar güçlüğü, enfeksiyon, bulaģıcı sarılık, kötü nedbe dokusu, Ģekil bozukluğu, kalıcı sakatlık, tam penis kaybı, ve AIDS gibi hastalıklar çocuklarımızı ve toplumumuzu tehdit etmektedir. Bu olumsuz sağlık durumların yanında, sağlıksız sünnet operasyonu çocuklarımızın ve ailelerimizin psikolojik travma geçirmesine sebep olmaktadır. Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Projesi ile toplu sünnetler yerine, ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın, Kartallı çocukların, hijyenik koģullarda, Kartalda faaliyet gösteren özel polikliniklerde, uzman doktorlar tarafından cerrahi teknikle, gerek duyulması halinde anestezi altında, ücretsiz olarak sünnetleri yapılmaktadır. Sünnet Operasyonu sonrasında da çocuklarımız, Belediyemiz uzmanları tarafından, gözlemlenerek, evlerinde gerekli bakımları yapılmaktadır. Ayrıca çocuklara ücretsiz sünnet kıyafetleri verilmektedir. Tüm bu koģulları göz önünde bulunduran Kartal Belediyesi, vatandaģa sağlıklı hizmet vermek adına bu etkinliği kısa vadeli yaz projesi olmaktan çıkarıp, hizmeti her daim ulaģılabilecek Sürdürülebilir Bir Proje haline getirdi. Sünnet için poliklinikleri tercih etmeyen ve toplu sünneti tercih eden belediyelerin, bu etkinliği sürdürebilirlik çerçevesinde uygulayamaması, Belediyemizi bu konuda Yenilikçi sıfatıyla ön plana çıkarmıģtır yılında çocuk, 2010 yılında 1.325, 2011 yılında çocuk, 2012 yılında ise

63 1.934 çocuk sünnet edilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:95 PROJE ADI: Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ PROJESĠ GeliĢmekte olan ülkelerde iģ kazası ve meslek hastalıkları sayısı artarken, geliģmiģ ülkelerdeki çalıģanlar, hizmet sektöründeki olumsuz çalıģma koģulları nedeniyle, yeni risklerle karģı karģıya kalmıģlardır. GeliĢmekte olan ülkelerde kırsal kesimden kente hızlı göç, eğitim seviyesi düģük iģçilerin, iģlere uyarlanamaması, uluslar arası firmaların ağ iģletmelerinde olumsuz koģullarda çalıģma, yaygın enformel sektör ve yetersiz iģ denetimi, iģ kazaları ve meslek hastalıkları sayının artmasına neden olmaktadır. Kartal Belediyesi olarak eski bir sanayi bölgesi olan kartal da faaliyet gösteren büyük ölçekli sanayi sitelerine ve fabrikalarda çalıģan iģçilere daha güvenli bir çalıģma ortamı yaratılması amaçlanmıģtır. 25 Aralık 2012 tarihinde, Kartal Oto Sanayi Sitesinin Konferans Salonu nda, oto sanayi esnafına yönelik ĠĢ Güvenliği, ĠĢ Sağlığı ve Çevre Sağlığı Kavramları, Oto Sanayi Sitelerinde Tehlikeler, Yarattığı Riskler ve ĠĢ Sağlığı Açısından Alınabilecek Önlemler hakkında eğitim düzenlenmiģtir. 110 kiģinin katılımı sağladığı eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilmiģtir PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup tamamlanmıģtır. PROJE NO: 96 PROJE ADI: KARTAL ĠLE SAĞLIKLI GÖZLER PROJESĠ : Kartal Ġlçesi nde bulunan tüm okullarda göz taraması yapılarak sağlıklı bir neslin yetiģmesine katkıda bulunmak,

64 Göz sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek. Sağlık alanında fırsat eģitliği yaratılmasına katkı sağlamaktır. : Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi Marmara Hastanesi iģbirliği ile Kartal ile Sağlıklı Gözler Projesi kapsamında sağlık otobüsü ile Kartal Meydanı'nda ve okullarda göz taraması yapılmaktadır. Kartal Ġlçesi nde bulunan tüm okullarda, 2010 yılında öğrenciye, 2011 yılında öğrenciye göz taraması yapılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 97 PROJE ADI: ANEMĠ TARAMASI PROJESĠ : Kartal Ġlçesi nde bulunan tüm ilköğretim okullarında anemi taraması yapılarak, sağlıklı bir neslin yetiģmesine katkıda bulunmak, Çocuklarda kansızlık ve/veya demir eksikliği tespit edilmesi halinde, ailelerin erken önlem almasını sağlamak, Sağlık alanında fırsat eģitliği yaratılmasına katkı sağlamak, Kansızlık ve demir eksikliği konusunda halkı bilinçlendirmektir. : Kartal Ġlçesi nde bulunan ilköğretim okullarındaki öğrencilere anemi taraması yapılmakta ve öğrencilerin velileri ve öğretmenleri sonuçlar hakkında bilgilendirilmektedir yılında

65 500 öğrenciye, 2011 yılında öğrenciye ve 2012 yılında toplam 204 öğrenciye anemi taraması yapılmıģ olup, konu ile ilgili eğitim verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 98 PROJE ADI: SKOLYOZ (OMURGA EĞRĠLĠĞĠ) TARAMASI PROJESĠ Kartallı çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak, Kartal Ġlçesi nde bulunan okullarda skolyoz taraması yaparak skolyoz konusunda erken önlem almak ve vatandaģı bilgilendirmek, Öğretmenlerin skolyoz konusunda bilgilenmesini sağlamak, Çocuklarda omurga eğriliğinin erken teģhis edilmesini sağlamak, Sağlık alanında fırsat eģitliği yaratılmasına katkı sağlamaktır. Pendik Bölge Hastanesi iģbirliği ile Kartal Ġlçesi ndeki okullarda görev yapan öğretmenlere skolyoz hakkında bilgi verilmiģ ve öğrenciye Skolyoz taraması yapılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında baģlatılmıģ ve tamamlanmıģtır. PROJE NO: 99 PROJE ADI: KALBĠNĠZE KULAK VERĠN PROJESĠ Daha sağlıklı bir toplum için her yaģ vatandaģımıza, sağlık taramaları yapılarak, günümüzde en yaygın ve riskli

66 rahatsızlıkların baģında gelen kalp rahatsızlıklarını erken teģhis etmek ve tedavi edilmesini sağlamak, Toplum sağlığını korumak, yaģam kalitesini artırmak ve halkımızı sağlıklı yaģam konusunda bilgilendirmektir. Kartal Belediyesi sağlık alanındaki hizmetlere önem vermekte ve birçok alanda sağlık taramaları gerçekleģtirmektedir. Belediyemiz ve Türk Kalp Vakfı iģbirliği ile Ekolojik Pazar Eğitim Çadırında Ekim tarihlerinde ücretsiz kalp taraması yapılmıģtır. Taramalar sonucunda kalp rahatsızlığı tespit edilen kiģiler belirlenip, zamanında müdahale edilmesi tavsiye edilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında tamamlanmıģtır. PROJE NO: 100 PROJE ADI: EVDE HEMġĠRELĠK HĠZMETĠ PROJESĠ : 65 yaģ üstü, hastaneye gitme imkânı bulunmayan hasta vatandaģlarımızın sağlık hizmetlerinden evlerinde yararlanmalarını sağlamaktır. : Belediyemize bağlı sağlık görevlileri, Kartal'da ikamet eden yatalak veya 65 yaģ üstü hastalara evde serum, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, pansuman gibi hizmetleri ücretsiz olarak sunmaktadır. (0216) numaralı telefondan Kartal Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ne ulaģan hastalar bu hizmetten faydalanmaktadır yılında 857 vatandaģımıza ve 2012 yılında 1357 vatandaģımıza evde hemģirelik hizmeti verilmiģtir. Ayrıca, Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ne doktor reçetesi ile gelen; 2010 yılında 5.717, 2011 yılında 3854 ve 2012 yılında vatandaģımıza ücretsiz enjeksiyon, pansuman ve tansiyon ölçümü gibi hemģirelik hizmeti verilmiģtir. Hasta nakil aracı ile yatalak hasta vatandaģlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ve güvenli bir Ģekilde ulaģması sağlanmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

67 PROJE NO: 101 PROJE ADI: ÜCRETSĠZ POLĠKLĠNĠK HĠZMETĠ Ġlçemizdeki tüm vatandaģlarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Emekli sandığı ve bağ-kur mensuplarına, sosyal güvencesi olmayanlara, belediye personelleri ve bakmakla yükümlü olduğu kiģilere her gün doktorlarımız tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir. ĠĢ baģvurusu, öğrenci, sporcu, ehliyet ve evlilik için sağlık raporları hizmeti verilmektedir. Sosyal güvencesi olsun olmasın tüm vatandaģlarımız sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmakta olup, 2009 yılında , 2010 yılında , 2011 yılında , 2012 yılında vatandaģımız muayene edilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:102 PROJE ADI: ALO CENAZEM VAR PROJESĠ Ġlçemiz sınırları içinde vefat eden vatandaģlarımızın cenaze iģlemlerini yapmak, Acılı günlerinde cenaze yakınlarına destek olmaktır.

68 VatandaĢlarımız numaralı telefon ile veya Ģahsen Müdürlüğümüze gelerek cenaze bildiriminde bulunabilmektedir. Ġlçemiz sınırları dahilinde evde vefat eden vatandaģlarımız kurum doktorlarımız tarafından cenaze mahalline gidilerek tespit edilmekte ve gömme izin kağıdı yerinde verilmektedir. Muayenesi yapılan cenazede Ģüpheli bir durum var ise cenaze Kartal Cumhuriyet Savcılığı na sevk edilerek Adli Tabip tarafından muayenesinin yapılmasına karar verilmektedir. Cenaze yakınlarına araç, yemek v.b. destek verilmektedir yılında 989, 2010 yılında 997, 2011 yılında 945, 2012 yılında ilçemizde vefat eden 788 vatandaģımızın defin ruhsatı düzenlenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:103 PROJE ADI: KEKEMELĠK BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ PROJESĠ Kekemelik rahatsızlığı olan vatandaģlarımızın tedavi sürecinde kekemenin korku ve kaygılarını yenmelerini ve onlarla mücadele etme yollarını öğrenmesini sağlamaktır. Kekemelik hastalığı olan vatandaģlarınıza alanında uzman kiģiler tarafından, Kartal Belediyesi ve DĠLGEM (Dil GeliĢim Merkezi) iģbirliğiyle Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi nde, yaklaģık 60 kiģiye Kekemelik Bilgilendirme Semineri düzenlenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında yapılmıģtır.

69 PROJE NO:104 PROJE ADI: ORGAN NAKLĠ VE ORGAN BAĞIġI SEMĠNERĠ PROJESĠ Öldükten sonra organlarınızın baģka bir insan için kullanılmasına izin vermenizdir. Görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz makinasına bağlı geçirmek zorunda olan bir kiģinin normal hayatına dönmesini sağlamaktır. Türkiye'nin dünya çapındaki tıp adamlarından Prof. Dr. Münci Kamayoğlu, Türkiye'de her yıl 10 bin hastanın organ bulunamadığından boģu boģuna öldüğünü belirtmektedir. Belediyemiz bu çalıģmasıyla Kartal da yaģayan hemģerilerimizi daha duyarlı olmaya ve bir gün kendilerinin de organ nakline ihtiyaç duyabileceğini hatırlatmayı amaçlamaktadır. Kartal Belediyesi ve Medical Park Hastanesi Organ Nakli Merkezi iģbirliği ile yaklaģık 80 kiģiye Organ Nakli ve Organ BağıĢı hakkında seminer düzenlenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında yapılmıģtır PROJE NO:105 PROJE ADI: ĠLKYARDIM EĞĠTĠMĠ SEMĠNERĠ PROJESĠ

70 Ġlkyardım kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi iģlem, sıhhi imdattır. Ġlk yardım konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ilk yardım uygulamalarının bu konuda gerekli eğitimi almıģ kiģilerce yapılması gerektiği. Müdahale edilen hastanın durumunu iyileģtirmek için bilinçsiz uygulamalardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Aksi takdirde, hasta iyileģmeden çok, kötüleģme ile yüz yüze kalabiliyor. Yapılabilecek en doğru hareket, hastaya ilk yardım alanında eğitimli bir bireyin gerekli ilk müdahaleyi gerçekleģtirmesi ve ardından ambulans ve sağlık personelinin geliģini beklemek. ĠĢte bu iki noktaya, Belediyemiz ilk yardımın daha geniģ kitleler tarafından öğrenilmesi, ilk yardım yapan kiģilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması ve ilk yardımın önemi daha iyi kavranabilecek bireyler yetiģtirmeyi amaç edinmiģtir. Kartal Belediyesi ve Global Ġlkyardım Eğitim Merkezi iģbirliğiyle vatandaģlarımıza günlük hayatta yaģayabilecekleri kazalar hakkında temel bilgi olabilecek ilkyardım eğitim semineri düzenlenmiģtir yılında 100, 2012 yılında ise 60 kiģiye ulaģılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 ve 2012 yıllarında yapılmıģtır. PROJE NO:106 PROJE ADI: SOLUNUM FONKSĠYON TESTĠ (KOAH) PROJESĠ Akciğer üzerindeki hasarın geri dönüģümünün mümkün olmadığı ve genellikle 40 yaģ üzerinde kiģilerde ortaya çıkan bu hastalığın erken teģhisi ve halkımızın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı isminin baģ harflerinden oluģan kısaltılmıģ bir hastalık ismidir.

71 Sigara içen her beģ, altı kiģiden birinde KOAH geliģmektedir. Ülkemizde 20 yaģ üzerindeki kiģilerin en yaz yarısı sigara bağımlısıdır. Dolayısıyla bizim gibi sigara içme alıģkanlığının çok yaygın olduğu ülkelerde KOAH önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde en iyimse tahmin ile 5 milyon KOAH lı vardır fakat bu hastaların sadece az bir kısmı teģhis edilmektedir. Hastaların önemli bir sayısı hastalıklarının farkında olmayıp öksürük, balgam çıkarma ve nefes farlığı gibi Ģikâyetleri çok rahatsız edici olmadıkça doktora gitmemektedirler. Sigara bağımlısı olanların rahatsızlıklarında doktora gitmemelerinin önemli bir nedeni de sigarayı bırakmaları konusunda uyarı almaktan kaçmaktır. Solunum fonksiyon testi Ekolojik Pazar Eğitim çadırında yaklaģık 250 vatandaģımızın katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 5-6 Nisan 2012 tarihinde yapılmıģtır. PROJE NO:107 PROJE ADI: KEMĠK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ PROJESĠ Kemik yoğunluğu (dansitesi) ölçüm yöntemlerindeki amaç kemiğin bu mineral kısmının miktarsal oranını belirlemektir. Kadınlarda, 40 yaģından sonra kemik kütlesinde kayıp baģlamaktadır, bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ortalama % 15; erkeklere ise tüm yaģam boyunca % kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

72 Türkiye'de ostreoporoz (kemik erimesi) önemli bir sağlık sorunu olmaya baģlamıģtır. Menapoz dönemi kadınlarda, 55 yaģ üzeri erkeklerde, uzun süre hareketsiz kalanlarda, süt ürünlerini eksik alanlarda, bazı hastalıklarda (sindirim sistemi ile ilgili hastalıkları gibi) çeģitli ilaç kullanımlarında (guatr ilaçları, steriodler gibi) ve fazla kahve tüketiminde osteopoz riski artmaktadır. Osteopoz belirtileri, sırt ve bel tutukluluk, gece terlemesi, halsizlik, kamburluk, boy kısalması gibi bulgularda erken yapılırsa, tedavisi de o kadar yüz güldürücü olacaktır. Belediyemiz ve Pendik Bölge Hastanesi iģbirliği ile 12 Ekim 2012 tarihinde Belediye personeline kemik yoğunluğu ölçümü yapılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 12 Ekim 2012 tarihinde yapılmıģtır. PROJE NO:108 PROJE ADI: TÜP BEBEK VE KISIRLIK SEMĠNERĠ PROJESĠ Çocuk sahibi olamayan vatandaģları kısırlık ve tüp bebek tedavileri hakkında bilgilendirmek, Tüp bebek çalıģmalarındaki teknolojik geliģmeleri, yenilikleri ve kullanılan yöntemleri vatandaģlara aktarmak, VatandaĢları, doktorların hatalı yönlendirmelerine karģı korumak, VatandaĢların sağlıklı bir Ģekilde çocuk sahibi olabilmelerine destek olmak yılında Brüksel Tüp Bebek Merkezi ile, 2010 yılında Medical Park Göztepe Hastanesi ile, 2011 yılında Alman Hastanesi ve Yeditepe Üniversitesi ile, 2012 yılında ÇĠDER, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Euro Fertil Tüp Bebek Merkezi ile iģbirliği içerisinde, yaģam kalitesini yükseltme merkezlerimizde seminerler düzenlenmiģ ve yaklaģık 600 kiģiye ulaģılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup devam etmektedir. PROJE NO:109

73 PROJE ADI: ÜCRETSĠZ HASTA NAKĠL HĠZMETĠ PROJESĠ Kartal da ikamet eden, ambulansta tıbbi müdahale gerektirmeyen yatalak, yaģlı v.b. nedenlerden dolayı kendi imkânları ile hastaneye gidemeyen hasta vatandaģlarımızın sağlık kuruluģlarına ulaģtırılmasını sağlamak, Hafta içi ve hafta sonu spor müsabakalarına ve resmi törenlere ambulans hizmeti sunmaktır. Ambulans talebinde bulunan Kartallı vatandaģlarımız Alo Ambulans Servisi ni arayarak telefonla randevu alabilmektedir. Ambulanslarımız hafta içi mesai saatleri dahilinde Ģehir içinde hizmet vermektedir. Gelen talepler doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu spor müsabakalarına ve resmi törenlere ambulans gönderilmektedir yılında 1.570, 2010 yılında 1.085, 2011 yılında ve 2012 yılında kiģi olmak üzere toplam vatandaģımıza nakil ambulanslarımızla hizmet verilmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2009 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 110 PROJE ADI: ÇOCUK AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ PROJESĠ Tüm ilköğretim öğrencilerinin ağız ve diģ sağlığının takip ve tedavilerinin yapılması amaçlanmaktadır. Esentepe Mahallesi YaĢar Doğu Caddesi nde hizmete sunulacak olan Çocuk Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi nde, m² inģaat alanına sahiptir.

74 7 12 yaģ aralığında çocuklara hizmet verecek olan merkezin içerisinde poliklinik, 2 adet röntgen odası, tedavi ve gözlem odası, sterilizasyon bölümü, çocuk oyun alanı, tuvaletler, bekleme salonu, doktor dinlenme ve giyim alanları, yemekhane, yönetim bölümü, konferans salonu, muhasebe ve danıģma birimleri yer almaktadır. ĠnĢaat çalıģmaları tamamlanan merkez için gerekli tıbbi malzemeler ve donanım 2013 yılında karģılanarak, vatandaģlarımızın hizmetine sunulacaktır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2012 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 162 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ADI: HAYVANLAR ĠÇĠN BESLENME ODAKLARI VE SULUK PROJESĠ Gönüllü kuruluģlar ile iģbirliği içerisinde Kartal Ġlçesi nde bulunan sahipsiz sokak hayvanları için besleme odakları kurmak, Hayvanların beslenmesine yardımcı olmak, Hayvanların su ihtiyacını karģılamak, Hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim ve afiģ çalıģmaları yapılarak halkımızın bilinçlenmesini sağlamaktır. Geçici bakım evlerinde, on günlük süre içinde sahiplendirilmeye çalıģılan sokak hayvanlarına; aģı ve kısırlaģtırılmalar v.b. kontroller yapılarak kayıt altına alınır. Bu hayvanlara müdahale görmüģ olduklarını gösteren çip takılır ve hayvanlar veteriner hekimin onayı ile, alındıkları ortama geri bırakılır. Doğal ortamlarında tüm sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyacının karģılanması amacıyla Belediyemiz gönüllü kuruluģlarla çalıģmalar yapmaktadır.

75 Ġstanbul da bir ilk olma özelliği taģıyan Ģebeke suyuna bağlı, Ģamandıralı suluk projesi geliģtirilerek, ilçemizde belirlenen noktalara 2011 yılında 20 adet otomatik suluk ve 2012 yılında 11 adet otomatik suluk yerleģtirilmiģtir. Besleme odaklarında ise, 2011 yılında 16 ton kuru mama ve 2012 yılında 15 ton kuru mama gönüllüler aracılığıyla sahipsiz hayvanlara ulaģtırılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO: 163 PROJE ADI: HAYVANLARI SEVMEYE VE BĠRLĠKTE YAġAMAYA ÇAĞRI PROJESĠ Sokak hayvanları için çalıģmalar yapmak üzere gönüllüleri bir araya getirmek, Gönüllü platformu oluģturmak, Halkın hayvanlar konusunda bilinç ve duyarlılığını arttırmaktır tarihinde sanatçıların katılımı ile yapılan basın açıklamasının ardından, tarihinde "Hayvanları Sevmeye ve Birlikte YaĢamaya Çağrı" isimli etkinlik düzenlendi. 500 katılımcının olduğu etkinlikte, Kartal Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu arasında sokak hayvanları sorununa ortak projeler üretmek için protokol imzalanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, tamamlanmıģtır PROJE NO:164 PROJE ADI: KARTALLI KASAPLARA EĞĠTĠM SEMĠNERĠ PROJESĠ Ġlçemizdeki kasaplara büyük-küçükbaģ hayvan kesimi, hijyen, dini yönler v.b. konularda Kurban Bayramı öncesinde eğitim vererek, olası kaza ve hataların önlenmesini sağlamaktır.

76 Belediyemiz tarafından, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi nde, hastalıklı hayvanların belirlenmesi, kurban kesiminde uyulması gereken kurallar ve kurban kesimi yapacak kiģilerin kiģisel temizliği ve etin muhafaza edilmesi konularında eğitim verilmiģtir. Eğitime, ilçemizdeki 50 kasap katılmıģ olup 45 kasaba yetkili kesim görevli sertifikası verilmiģtir. Ayrıca, kestikleri kurban etlerini koyacakları adet steril torbalar dağıtılmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2011 yılında gerçekleģtirilmiģtir. PROJE NO:165 PROJE ADI: HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMA HĠZMETĠ PROJESĠ Sahipsiz sokak hayvanlarının ve ev hayvanlarının sağlık ve beslenme gibi sorunlarla karģılaģmadan yaģamlarına devam etmelerini sağlamak. Sahipsiz hayvanların kısırlaģtırma, aģılama ve tedavileri, Belediyemiz tarafından ĠBB ye ait Tuzla Aydınlı köyünde bulunan geçici Hayvan Bakım Evi nde yapılmaktadır. Sokaklardan toplanarak geçici bakımevine getirilen sahipsiz hayvanlara, baģta kuduz olmak üzere diğer bulaģıcı ve salgın hastalıklara karģı aģılama, paraziter hastalıklara karģı ilaçlama ve tedavi hizmetleri verilmektedir. KısırlaĢtırılan hayvanlar mikroçip ve kulaklarına küpe takıldıktan sonra sahiplendirilmekte ya da alındıkları ortama geri bırakılmaktadır. Bu kapsamda; 2009 yılında, 447 adet kuduz aģısı yapılmıģ, 152 adet hayvanın muayene ve tedavileri gerçekleģtirilmiģ, 262 adet hayvan kısırlaģtırılmıģ ve bunların 37 si sahiplendirilmiģtir yılında, 394 adet hayvana kısırlaģtırma iģlemi uygulanmıģ, mikroçip ve küpe takılmıģ, 50 adet hayvan sahiplendirilmiģ, 2011 yılında, 313 adet hayvana muayene ve tedavi hizmeti verilmiģ, 602 adet sahipli hayvana ücretsiz kuduz aģısı yapılmıģ, 674 adet sokak köpeği kısırlaģtırılarak rehabilite edilmiģ,

77 sahipsiz hayvanların beslenebilmesi için 16 ton kuru mama gönüllüler aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaģtırılmıģ, 2012 yılında, 453 adet hayvana muayene ve tedavi hizmeti verilmiģ, 799 adet sahipli hayvana ücretsiz kuduz aģısı yapılmıģ, 600 adet sokak köpeği kısırlaģtırılarak rehabilite edilmiģ, sahipsiz hayvanların beslenebilmesi için 15 ton kuru mama gönüllüler aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaģtırılmıģtır. Belediyemizin sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalıģmalara gönüllü sivil toplum kuruluģları da destek olmaktadır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2002 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir. PROJE NO:166 PROJE ADI: ĠLAÇLAMA HĠZMET PROJESĠ Birçok hastalığın yayılmasında taģıyıcı rol üstlenen sivrisinek, karasinek, pire, kene, hamamböceği v.b. haģereler ile farelere karģı halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla yılın belli dönemlerinde ilçemiz genelinde ilaçlama ve bilgilendirme çalıģmaları yapmak. Ġlçemiz genelinde sivrisineklerin yumurta bırakabileceği civarında nokta tespit edilerek, ĠBB iģbirliği ile on günlük periyotlar halinde ilaçlanmıģtır yılında 393 adet pire, kene fare v.b. Ģikâyet, 229 adet sivrisinek Ģikayeti, 3 adet titrek sinek Ģikayeti ve 36 adet özel ilaçlama talebi değerlendirilmiģ, 2010 yılında 135 adet Ģikayet, 339 adet özel ilaçlama talebi değerlendirilmiģ, 2011 yılı 380 adet sivrisinek Ģikayeti ve 617 adet özel ilaçlama talebi değerlendirilmiģ, 2012 yılı 1007 adet sivrisinek Ģikayeti değerlendirilmiģ, 777 kapalı alan ilaçlaması ve 88 özel ilaçlama gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca, kurban satıģ yerleri dezenfekte edilerek kara sineklere karģı ilaçlanmıģtır. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 1994 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

78 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO:93 PROJE ADI: HALK SAĞLIĞI VE HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROJESĠ (ĠġÇĠ SAĞLIĞI, GÜVENLĠĞĠ, GIDA VE ĠġYERĠ HĠJYENĠ PROJESĠ) Ġlçemizde faaliyet gösteren iģyerlerinin personellerine halk sağlığı ve hijyen eğitimi verilerek çevre ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır. Ġlçemizde faaliyet gösteren kuaför, berber, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, gıda üreten ve satan iģyerleri, fırın, unlu mamül üreten ve satan iģyerlerinde çalıģan tüm personele yılın belirli dönemlerinde hijyen, iģ sağlığı ve güvenliği, yangın riskleri v.b. konularda sertifikalı eğitim verilmektedir yılında 90 fırın ve unlu mamüller üreten iģyeri çalıģanına, 2011yılında 220 kuaför ve berbere, 2012 yılında 110 oto sanayi esnafına sertifikalı eğitimler verilmiģtir. Toplum sağlığının korunması amacıyla berber ve kuaför salonlarının sterilazör veya otoklav cihazı almaları sağlanmaktadır yılında 120 adet, 2011 yılında 87 adet, 2012 yılında 29 fırın ve unlu mamül üreten iģyeri ekmeğin gramajı, üretim makinelerinin sağlık koģullarına uygunluğu ve hijyen yönünden denetlenmiģtir. PROJENĠN SÜRESĠ: Proje 2010 yılında baģlatılmıģ olup, devam etmektedir.

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠMLERĠ 1. ÇEVRE YÖNETĠMĠ 1.1. Atık Yönetimi 1.1.1. Atık Koordinasyon Merkezi 1.1.1.1. Ambalaj Atıkları Yönetimi 1.1.1.2. Bitkisel

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet DĠLMAÇ Yardımcı Öğretim Elemanı: ArĢ. Gör. Beytullah ERDOĞAN 1 DERS KONU BAġLIKLARI PROJENĠN BAġLATILMASI PROJENĠN EVRELERĠ

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠMLERĠ ÇEVRE A) Atık Yönetimi Atık Koordinasyon Merkezi B) Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları Hava Kirliliği

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Sarnıç Mahallesi meydanında bulunan kapalı

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ATIK KAĞIT PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016

ATIK KAĞIT PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016 ATIK KAĞIT PROJESİ VEZİRKÖPRÜ-2016 Proje Adı: ATIK KAĞIT PROJESĠ Proje Tanıtımı: Herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvalara atık kâğıt denilmektedir.

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle sokak ve caddeler,

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ 1 MART 2017 31 MART 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI KÜLTÜR MERKEZİ Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 26.06.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

Uluslararası(Kompost(Konferansı((

Uluslararası(Kompost(Konferansı(( Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :230 KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Haziran 2016 Salı

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

EVSEL ATIK (ÇÖP) TOPLAMA VE NAKLİ

EVSEL ATIK (ÇÖP) TOPLAMA VE NAKLİ Faaliyet Raporu Temizlik İşleri Müdürlüğü ATIKLARIN TOPLANMASI» Evsel Atıkların Toplanması ve Nakli» İnşaat Atıklarının (Moloz) Toplanması» Makine İle Süpürme Çalışması SÜPÜRME ÇALIŞMALARI» Sokak Süpürme

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ 18.04.2011 KAPSAM ü YETKİ DEVRİ ü HANELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR ü

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

ÇEVRE EYLEM PLANI UYGULAMA TAKVİMİ VE UYGULAMA ORANI

ÇEVRE EYLEM PLANI UYGULAMA TAKVİMİ VE UYGULAMA ORANI EYLEM PLANI Organik atıkların diğer atıklardan ayrı toplanarak tesisten uzaklaştırılması Organik atıkların çevreye zarar şekilde Çevre kirliliğini, haşere artışını, organik çöplerin koku oluşturmasını

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi görünüm olmasına yardımcı olurken, Kent halkının fiziksel ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere, dinlenme, gezinti, park ve çocuk oyun alanları,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU Park ve Diğer YeĢil Alanlarda Yapılan Uygulama ve Bakım ÇalıĢmaları Muhsin Yazıcıoğlu Rekreasyon alanı; o Kafeterya

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR EĞİTİM YILI Sınıflarına Bilgisayar Yerleştirilerek İnternet bağlanmıştır. sağlandı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR EĞİTİM YILI Sınıflarına Bilgisayar Yerleştirilerek İnternet bağlanmıştır. sağlandı. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2011-2012 EĞİTİM YILI 1-1-5 Sınıflarına Bilgisayar Yerleştirilerek İnternet bağlanmıştır 1. BT Sınıfı 2. Kademe Öğrencilerinin kullanımına Açılmıştır 2. Bütün sınıfları eksiklikleri

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

01.01.2010 31.12.2010 FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.12.2010 FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.12.2010 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, ġirketimizin 2010 yılı iģlemleri ile ilgili Bilânço ve Gelir Tablosunu incelemek üzere toplanan Genel Kurulumuzu oluģturan

Detaylı