DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI"

Transkript

1 DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi

2 Diyabetik ayakta,yara iyileşmesini sağlayabilmek ve bacağı kurtarmak için; -Periferik arter hastalığının teşhisi ve uygun şekilde tedavisi -Agresif debridman -Acil,agresif infeksiyon kontrolü -Yükten-Basıdan kurtarma (Off-loading ).yapılmalıdır. Yarayı,temiz, infeksiyondan arındırılmış,iyi kanlanan bir duruma getirdikten sonra., Rekonstrüksiyon 2

3 Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Diyabetik Ayak Yarası Rekonstrüksiyon 3

4 CERRAHİ Diyabetik ayak cerrahisinde hem acil,hem elektif girişimlerin ana amacı, hastayı yaşam kalitesi artmış olarak tekrar yürüyebilir duruma getirmektir. Acil cerrahi girişimler,lokal ve sistemik infeksiyonun kontrolü amacı ile yapılır (Debridman). Elektif cerrahi ise asıl olarak,ayağın rekonstrüksiyonu,ayak deformitelerinin düzeltilmesi ve eklem stabilitesinin sağlanabilmesi için yapılır. Caravaggi C. Et al ; The Management of the Infected Diabetic Foot Current Diabetes Reviews, 2013, 9,

5 Diyabetik ayak yaralarının oluşmasında başlıca iki faktör rol oynar Nöropati ve iskemi Nöropati ve/veya iskemi zemininde oluşan travmalar ve yaralanmaların sekonder olarak enfekte olmaları; diyabetik ayak infeksiyonu na yol açar.

6 Diyabetik ayak yaraları klinikte genellikle ya nöropatik veya nöroiskemik nedenlere bağlı olarak karşımıza çıkar. Tek başına iskemik nedenli yaralar nadir görülür.

7 Nöropati; motor, sensoriyel ve otonom sinir sistemlerini etkileyerek distal simetrik polinöropati ye neden olur. Motor nöropatinin neden olduğu şekil bozuklukları (pençe ayak, çekiç parmak vs.) ve buna bağlı yüksek bası alan bölgeler ve buralarda oluşan nasırlar, Sensoriyel nöropatiye bağlı olarak ağrı duyusunun azalması veya kaybolması, Otonom nöropatinin neden olduğu aşırı kuruluk ve çatlaklar yaralanmalara zemin hazırlar.

8

9

10 Nöropatik yaralar (ülserler): Diyabetik hastalarda ayak yaralarının açılmasında en önemli ve en sık karşılaşılan neden nöropatidir. Nöropati nedeni ile kendiliğinden yara açılmaz. Koruyucu ağrı hissinin kaybolması ile ekstrinsik (ayakkabı vurması,ayakkabı içinde yabancı cisim, kaynar su soba kalorifer gibi nedenlere bağlı yanıklar, farkına varılmayan travmalar vs.) veya intrinsik (periferik damar hastalığı, ayak deformiteleri, nasırlar, boynuzsu tırnaklar vs.) faktörlerin birleşmesi travmalara neden olarak ülser-yaralara yol açar*. *Cavanagh PR, Ulbrecht JS: What the practising clinician should know about foot biomechanics In. The foot in diabetes Eds. Boulton AJM, Cavanagh PR, Rayman G Wiley

11 Edmonds ve ark. nın * 1986 da yaptıkları bir çalışmada diyabetik ayak yarası olan hastaların %87 sinde nöropati (%62 sadece nöropati, %25 nöroiskemi) tespit edilmiştir. Kumar ve ark. nın** 1994 de yayınladıkları bir araştırmada ise ayak yarası olan diyabetik hastaların %85 inde nöropati (%40 sadece nöropati, %45 nöroiskemi) bulunmuştur. Bu nedenle klinik uygulamada hastaların tamamında nöropati bulunduğu varsayılarak buna göre önlemler alınmalı ve tedavi buna göre planlanmalıdır. *Edmonds ME, Blundell MP, Morris ME, Thomas EM, Cotton LT, Watkins PJ Improved survival of the diabetic foot: the role of a specialized foot clinic. Q J Med 60: ** Kumar S, Ashe HA, Parnell LN, Fernando DJS, Tsigos C, Young RJ, Boulton AJM The prevalence of foot ulceration and its correlates in type 2 diabetic patients: a population-based study. Diabet Med 11:

12 Charcot Ayağı Nöropatik ayakta görülen en önemli komplikasyonlardan biri nöroosteoartropati (Charcot artropatisi, Charcot osteoartropatisi, Charcot ayağı vs.)dir. Kanlanma-damarlanma-iskemi sorunu olmayan, periferik somatik ve otonom nöropatisi olan hastalarda gelişir. Genellikle hastalar tarafından algılanmayan veya hatırlanmayan ufak travmalar sonucu eklem ve kemiklerde destrüksiyon başlar. Somatik nöropati tekrarlayan travmaların algılanamamasına neden olurken, otonom nöropati mikrovasküler kompartmanda arterio-venöz şantların açılmasına ve periferik kan akımında artışa neden olur. Sonuçta normalde yumuşak dokular içinde sert kemikler olması gerekirken, sert dokular içinde yumuşak kemikler oluşur ve ayak arkusları çöker. Ayak şekli ileri derecede bozularak beşik ayak (rocker bottom deformitesi) şeklini alır.

13 Charcot Ayağı

14 Direkt radyografi ayağın genel durumu, kemikler hakkında çoğu zaman yeterli bilgiyi verir. Özel durumlarda MR veya sintigrafik tetkikler yapılabilir.

15 Nöropati Tedavisi Ve Komplikasyonların Önlenmesi Diyabetin kontrolü (insülin!) Alpha-lipoic acid (thioctacide) Nemlendirici krem ve losyonlarla kuruluk giderilmeli, Çatlakların kapanması için gerekli önlemler alınmalı, Yün-naylon çorapların giyilmesi engellenerek pamuklu merserize çoraplar giydirilmelidir. Hastalar ağrı duyularının azaldığı veya olmadığı konusunda örnekler vererek eğitilmeli ve ayak kalıpları alınarak bası noktalarını giderecek özel ayakkabılar giydirilmelidir.

16 Yara üzerindeki basının çeşitli yöntemlerle kaldırılması gerekir (off-loading)

17 İskemi Diyabetik ayak lezyonlarına neden olan periferik arter hastalığı ateroskleroz dur. Ateroskleroz diyabetik hastalarda daha erken yaşta başlar, daha hızlı seyreder, daha saldırgandır ve yaygın olarak birden daha fazla arter segmentini tutar. Diyabetiklerde özellikle popliteal arter distalindeki trifurkasyon arterleri belirgin şekilde fazla tutulur. Ayak bileği ve distalindeki arterlerde ise diyabetikler ve nondiyabetikler arasında tıkayıcı damar hastalığı görülme sıklığı farklı değildir, hatta diyabetiklerde bu bölgede arterler daha iyi ve geniştir*. *LoGerfo FW, Coffman JD : Current concepts.vascular and microvascular disease of the foot in diabetes. Implications for foot care. N Eng J Med 311:

18 Mikrosirkülasyon: Diyabetik ayak yaralarının etyolojisinde mikrovasküler sorunların yeri tartışmalıdır. Kapiller oklüzyon görülmese de, yapısal değişimler (bazal membran kalınlaşması), travma ve başka uyaranlara karşı vazodilatasyon ve vazokonstriksiyon yanıtlarında azalma görülür. Mikrovasküler disfonksiyonun ayak yaralarının oluşmasında etyolojik bir rol oynamadığı, ama yara iyileşmesinin gecikmesindeki rolünün reddedilemeyeceği düşünülmektedir. Krishnan STM,Rayman G: Microcirculation and diabetic foot In. The foot in diabetes Eds. Boulton AJM, Cavanagh PR, Rayman G Wiley Parving HH, Viberti GC, et al. :Hemodynamic factors in the genesis of diabetic microangiopathy. Metabolism Sep 32; Rayman G, Malik RA,et al. : Microvascular response to tissue injury and capillary ultrastructure in the foot skin of type I diabetic patients. Clin Sci (Colch) 89; Jorneskog G, Brismar K,Fagrell B: Pronounced skin capillary ischemia in the feet of diabetic patients with bad metabolic control. Diabetologia 41:

19 Diyabetik Küçük Damar Hastalığı

20 Periferik arter hastalığı (PAH), tek başına ülserlerin açılmasına neden olmaz. Çoğu zaman başka risk faktörlerinin de birlikte olduğu ufak yada büyük bir travma sonucu yara açılır. Travma ve muhtemel lokal infeksiyon varlığında kan ihtiyacı artar. Artan kan ihtiyacının periferik arter hastalığı nedeni ile karşılanamaması, yaraların oluşmasına ve kapanmayıp ilerlemesine sebep olur. Diyabetik hastalarda tromboza eğilim de artmıştır.

21 Diyabetik hastalarda iskemiye bağlı klodikasyo intermittens, istirahat ağrısı gibi şikayetler nöropati nedeni ile azalmıştır. Bu nedenle hastalar geç müracaat ederler ve teşhis ve tedavileri de gecikir. Genellikle kapanmayan, infekte yaralarla başvururlar*. Diyabetik ayak yarası ile karşılaşıldığında ilk yapılacak işlem arter hastalığı olup olmadığının araştırılmasıdır. Fizik muayene ile bu kolayca anlaşılır. American Diabetes Association: Peripheral arterial disease in people with diabetes. Diabetes Care 26: , 2003

22 Teşhis KLİNİK MUAYENE DSA (Altın standart) MRA Doppler

23 Tıkanmanın lokalizasyonuna bağlı olarak femoral, popliteal, distal nabızlar alınamayabilir. Dorsalis pedis nabzının, dolaşımı normal insanların %8 inde olmadığını hatırlamak gerekir. Diyabetik hastalarda tipik olarak distal nabızlar (trifurkasyon arterleri tutulduğu için) alınamaz. Şüpheli durumlarda el Doppleri ile nabızlar dinlenir ve basınç ölçümleri yapılır. Ayak bileğinde ölçülen basıncın, kol basıncına bölünmesi ile ayak bileği kol indeksi (ABI, ankle brachial index) elde edilir. Normal kişilerde bu index 0,95-1,20 arasındadır. Bunun dışındaki değerler her hasta için özel olarak değerlendirilmeli ve karar verilmelidir. Diyabetik hastalarda medial kalsinosis nedeni ile ayak bileği basıncı, arter hastalığına rağmen yanıltıcı olarak yüksek çıkabilir.

24 PAH a bağlı ülserler genellikle parmaklar, bası noktaları, tıbia kenarı, kemik çıkıntıları üzerinde, uçlarda ve travmaya açık bölgelerde oluşur.

25 Genellikle iyi sınırlanmış, zımba ile delinmiş gibi tabanı genellikle kuru ve nekrotiktir.

26 Parlak atrofik cilt, kılların kaybı, tırnakların kalınlaşması ve soğuk, soluk ekstremite (elevasyonla solukluk,sarkıtmakla kızarıklık) Buerger Belirtisi

27 Buerger belirtisi (dependency rubor) Ayakta ödem olabilir.

28 Ülser, iskeminin derecesine bağlı olmak üzere topikal tedavilerle iyileşme gösterebilir. Farmakolojik metodlar arasında bölgeye oksijenli kan akımı artırmaya yönelik droglar veya trombolitik tedavi yapılabilir. Tedavide primer yaklaşım revaskülarizasyondur. PAH varlığı mutlaka revaskülarizasyon yapılmasını gerektirmez. Bu nedenle hasta klinik olarak çok iyi değerlendirilmeli ve ancak bir revaskülarizasyon yapılması gerekli ise (tedaviye rağmen kapanmayan yaralar, istirahat ağrısı) anjiografi yapılmalıdır.

29 REVASKÜLARİZASYON -Anjiografik girişimler: PTA, Stent -Cerrahi girişimler: By-pass, Endarterektomi -Hibrid girişimler

30 İskemik yaralarda revaskülarizasyon gerekli olsada yara iyileşmesi ve kapanması için çoğu zaman yeterli değildir. Ayağa yeterli kan gelse de mevcut diğer risk faktörleri devam etmektedir. Debridman, drenaj, infeksiyonla mücadele, yara bakımı, bası azaltıcı yöntemler ve gerekirse ortopedik ve plastik cerrahi girişimler ve multidisipliner yaklaşımlarla yara kapatılmaya çalışılmalıdır.

31 İnfeksiyon: Diyabetik hastalarda her türlü infeksiyon hastalıklarına eğilim artmıştır. Ayak infeksiyonları diğer tüm diyabet komplikasyonları içinde en sık başvuru ve en uzun süre hastanede yatma nedenidir *. Nontravmatik majör ekstremite amputasyonlarının %50-70 inin sebebi diyabetik ayak infeksiyonlarıdır. Diyabetik ayak infeksiyonu genellikle yaraların sebebi değil sonucu olarak ortaya çıkar. Boyko EJ, Lipsky PA Infection and diabetes mellitus. In: Harris MI (ed) Diabetes in America, 2nd edn. NIH Publication No National Institutes of Health, Bethesda, pp

32 Ciltteki aşırı kuruluğa bağlı çatlaklardan, sert nasırlar veya boynuzsu tırnakların basısına bağlı yaralardan veya diğer travmalar sonucu oluşan yaralardan giren mikroplar,önce süperfisiyel, giderek yumuşak doku infeksiyonları, yaygın selülitler ve önlem alınmazsa osteomyelitlere kadar ilerler. Yeni oluşmuş yaralarda genellikle tek tip mikroorganizmalar (en sık staph. aureus) görülürken kronik, nüks yaralarda polimikrobial ve dirençli suşlar görülür.

33 Ölü, gangrenli ve çok kirli dokular temizlenmeli, debride edilmelidir. Abse boşlukları derhal boşaltılmalı, pürülan materyel tamamen drene edilmelidir. Antibiyoterapi, genel durum bozukluğunu düzeltecek destek tedavileri MULTİDİSİPLİNER yaklaşımla planlanmalıdır.

34 Metatarslar düzeyinden ayağın sagittal kesisi : No;1-5 metatars kemikleri, A:santral plantar kompartman, B:derin interossöz kompartman, C:lateral plantar kompartman, D:medial plantar kompartman 34

35 Kompartman sendromu sağdaki ayak:geniş,seri debridmanlar,vac uygulamaları,punch grefle kapama 35

36 Kompartman sendromu geniş debridman,drenaj 36

37 Kompartman sendromu 37

38 Sabrınız için teşekkürler.

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Ayak sorunlarının çoğu önlenebilir Alt ekstremite ampütasyonlarının çoğunun sebebi diyabetik ayak hastalığıdır. Ayak sorunlarının çoğu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı 1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı şım DOÇ.. DR. AHMET MUHTAR ŞENGÜL BAKIRKÖY Y DR.SADİ KONUK EĞİE ĞİTİM M ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİML MLİĞİ KLİNİĞİ İĞİ AİLE HEKİML MLİĞİ=1.BASAMAK

Detaylı

Diyabetik ayak. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Diyabetik ayak. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetik ayak Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Diyabet Projeksiyonu 2000 2030 Artış Oranı (%) Dünya 171.000.000 366.000.000 114 Avrupa 33.332.000

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ VASKÜLER SĠSTEM CERRAHĠSĠ VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Arterlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarını tanımlayabilecek Arterlerin cerrahi

Detaylı

Ayak ve cilt sorunları

Ayak ve cilt sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 12 Ayak ve cilt sorunları Diyabet

Detaylı

DERMATOlOJioE. GElIŞMElER-2. Y. TUZUN S. SERDAROGLU E.H. AYDEMiR

DERMATOlOJioE. GElIŞMElER-2. Y. TUZUN S. SERDAROGLU E.H. AYDEMiR DERMATOlOJioE GElIŞMElER-2 Y. TUZUN S. SERDAROGLU E.H. AYDEMiR İü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, İstanbul, 1993 Dermaiolojide Gelişmeler - 2

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket.

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. EKSTREMİTE KIRIK Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. Kemik anatomik bütünlüğünün tam veya kısmen bozulmasına kırık denir. Fizik muayenede ağrı olan

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

DİYABETİK K AYAK YARALARININ

DİYABETİK K AYAK YARALARININ DİYABETİK K AYAK YARALARININ CERRAHİ TEDAVİSİ Prof. Dr. Muzaffer Altında ndaş Cerrahpaşa a Tıp T p Fak. Plastik Cerrahi A.D. Türk Diyabet Cemiyeti Konsültan Doktoru KONU PLANI Konunun onemi Egitim ve Korunma

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ

DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ DİYABETİK AYAK Kan şekeri düzensiz ve yüksek seyreden diyabetli bireylerde, sağlıklı bireylere göre ayak problemleri daha fazla görülmektedir.

Detaylı

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yunus AKALIN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Gülnur

Detaylı

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5):609-614 Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in

Detaylı

MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU

MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Cancer rehabilitation into the future Gerber LH

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR Diyabette Kan şekeri Ayarı Neden Önemlidir?

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı