Modül III-7. Uzun Dönem Komplikasyonları. Modül III-7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modül III-7. Uzun Dönem Komplikasyonları. Modül III-7"

Transkript

1 Ulu s l a ra ra s ı D iya b e t Fe dera s ynu Mdül III-7 Mdül III-7 Uzun Dönem Kmplikasynları Genel Açıklama Amaçlar Diyabetin majör frmlarının fi zypatljisi ve yönetimi farklıyken, retinpati, nefrpati, makrvasküler hastalık gibi mikrmakrvasküler kmplikasynların ve periferik ve tnmik nörpati gibi uzun dönem kmplikasynlarının gelişmesi yaygın rtak özellikleridir. Bu kmplikasynlara artmış mrbidite ve mrtalite eşlik eder. Mikrvasküler kmplikasynların gelişiminde diyabetin süresi ve kötü metablik kntrl belirleyicidir. Bununla birlikte kmplikasynların ilerlemesi hızlı ve agresif bir tedavi ile azaltılabilir. Bu nedenle, erken tanı knulabilmesi için yaklaşımlar belirlenmelidir. Tip 2 diyabet tanıdan yıllar önce bulunabileceğinden ve bireylerin % 30 unda tanı sırasında en az bir kmplikasyn mevcut lduğundan, kmplikasynların değerlendirilmesine tanı sırasında başlanmalı ve snra her yıl tekrarlanmalıdır. Tip 1 diyabetli erişkinler tanıdan 5 yıl snra ve snrasında da yıllık larak değerlendirilmelidir. Mikrvasküler ve makrvasküler kmplikasynların fi zypatljisinin tam larak anlaşılmasını sağlamak Katılımcıların erken tanılama ve erken tedavi için önerilen ve savunulan rllerini, bazı vakalar için uygulanan kmplikasyn tanılama testlerini anlamalarını sağlamak Uzun dönem kmplikasynlarının izleme ve tedavisinin anlamını tartışmak Uzun dönem kmplikasynlarının birey ve aile üyeleri açısından psikljik snuçlarını anlamak Kmplikasynların önlenmesi ve yönetiminde pzitif yaklaşımı sağlayabilmek için, dürüst lmanın gerekliliğini ve krkutucu taktikler ve mesajlar vermemek gerektiğini tartışmak Diyabet Sağlık Prfesynelleri İçin Uluslararası Eğitim Rehberi 69

2 Mdül III-7c Ulu s l a ra ra s ı D iya b e t Fe dera s ynu Mdül III-7c Diyabetik Nörpati Hedefler Bu mdül tamamlandıktan snra katılımcı aşağıdaki knularda yeterliliğe ulaşacaktır: Ergen ve yetişkinlere kötü glisemik kntrl ile ilişkili lan nörpati gelişme riski hakkında danışmanlık yapmak Diyabetle ilişkili pli ve mnnörpatilerin farklı tiplerini açıklamak (mtr, duyusal, tnmik, trankal ve kranial sinir gibi) Otnmik nörpatinin çeşitli rganlar üzerine etkisini açıklamak Otnmik nörpatinin yaşam kalitesi üzerine etkisini açıklamak (Bakınız: Mdül I-4, Psikssyal ve Davranışsal Yaklaşımlar ve Mdül III-9, Diyabet ve Cinsel Sağlık) Duyusal ve mtr sinirlerin rl ve fnksiynlarını açıklamak Diyabetik periferik nörpatinin belirti ve bulgularını açıklamak Ağrılı diyabetik nörpatinin özelliklerini açıklamak Ağrılı diyabetik nörpati ile diğer sebeplere bağlı periferik ağrıları ayırt etmek His kaybı lan semptmsuz ayağın önemini açıklamak Gastrparezinin metablik kntrl üzerine etkisini ve yönetimini açıklamak Diyabetik periferik nörpatide luşan metablik ve yapısal anrmallikleri ve bu anrmalliklerin açıklanmış fi zyljik luşum mekanizmalarını anlatmak* Diyabetik ayağın değerlendirilmesi Diyabetin damarlar, sinirler ve eklemler üzerine etkilerini açıklamak Ayakta ülserasyn riskine sebep lan faktörleri açıklamak Yüksek riskli ayak ı açıklamak Bu faktörlerin amputasyna nasıl sebep labildiğini açıklamak Nn-invaziv testleri uygulamak, ilişkili ayak öyküsünü rtaya çıkarmak, periferik damar hastalığının klinik belirti ve bulgularını gözlemek 76 Diyabet Sağlık Prfesynelleri İçin Uluslararası Eğitim Rehberi

3 Ulu s l a ra ra s ı D iya b e t Fe dera s ynu Mdül III-7c Biytezimetre ya da mnfi lament gibi nn-invaziv testleri uygulamak ve snuçlarını anlamak, ilişkili semptmların öyküsünü almak, periferik nörpatinin klinik bulgularını gözlemek Ayak defrmitesi gibi mekanik faktörlerin rutin değerlendirmesini yapmak Tırnak ve cilt bütünlüğünü değerlendirmek Tpallama ve istirahat ağrısı varlığını değerlendirmek Ayaklarına bakım knusunda bireylerin yeterliliğini değerlendirmek Bir yönetim planı yapabilmek için hasta değerlendirme snuçlarını yrumlamak Kruyucu ayak bakımını sağlamak Damar hastalığı ve/veya duyu kaybı lan diyabetli birey için düşünülecek uygun ayak bakımı uygulamalarını açıklamak: Uygun ayak malzemesini seçme ve giyme Küçük cilt hasarı, mantar, kuru cilt gibi durumlar için ilk yardım Güvenli egzersiz Günlük ayak muayenesi Uygun tıbbi bakımın ne zaman ve nerede aranacağı Mantar, cilt çatlakları, nasır, tırnak batması gibi yaygın ayak prblemlerinin tedavisini açıklamak Ayak prblemlerini değerlendirmek Aşağıdaki ayak yarası tiplerinin etyljilerini açıklamak: Nörpatik ayak ülseri İskemik ayak ülseri Miks etyljili (nöriskemik) ayak ülserleri Her ülser tipinin özelliklerini ayırt etmek Her ülser tipi için tedavi hedefl erini açıklamak Akıntılı yara iyileşmesinin ilkelerini ve nrmal yara iyileşmesinin aşamalarını anlamak Diyabetli bireylerde yara iyileşmesini geciktiren faktörleri anlamak Lkal yara pansumanı endikasynunu ve uygulamasını anlamak Diyabetik ayakta enfeksiyn belirti ve bulgularını ayırt etmek Diyabet Sağlık Prfesynelleri İçin Uluslararası Eğitim Rehberi 77

4 Mdül III-7c Ulu s l a ra ra s ı D iya b e t Fe dera s ynu Uygun enfeksiyn kntrlünün önemini anlamak İyileşmeyi klaylaştırmak için, yara üzerindeki basıncı azaltacak basit yöntemler kullanmak (fflading larak bilinir) Yaradaki ölü dkuların temizlenmesi (debridman) işlemini güvenli biçimde uygulamayı anlamak Ayak ülseri yönetiminde kapatıcı yara malzemeleri, X-ray gibi yöntemlerin rlünü açıklamak Yara iyileşmesini klaylaştıracak en uygun beslenmeyi açıklamak Yara yönetimi için önerilen lkal bakım şemalarını açıklamak Hissiz ayak, ayak prblemleri ya da amputasyn lan bireylerde bu srunların yaşam kaliteleri üzerine etkilerini anlamak (Bakınız: Mdül I-4, Psikssyal ve Davranışsal Yaklaşımlar) Şark ekleminin (Şark ayağı, Charct artrpatisi) görünümünü ve fi zypatljisini açıklamak* Şark ayağı, akut, subakut ya da krnik larak evresini belirlemek için, değerlendirmek ve izlemek* Akut, subakut ve krnik Şark ekleminin tedavisini açıklamak* Öğretim Yöntemleri Bu Mdülün Eğitimcisi Öğrenimin Değerlendirilmesi Kaynaklar Anlatım, teri, uygulamalı demnstrasyn, klinik nörpati muayenesine grup katılımı Mümkünse disiplinlerarası ayak kliniğini ziyaret Dktr, diyabet eğitimcisi, pdiatrist, yara bakım knsültanı Nörljik muayeneyi gösteren rl canlandırma Yüksek riskli ayak knusunda öğrencinin katıldığı ve yardımcı lduğu ayak bakımı eğitimi Albright AL. Exercise precautins and recmmendatins fr patients with autnmic neurpathy. Diabetes Spectrum 1998; 11: American Diabetes Assciatin. Reprt f the expert cmmittee n the diabetic ft. Diabetes Care 1997; 30(Suppl 1): S91-S97. Apelqvist J, Bakker K, van Hutum WH, et al. Internatinal cnsensus and practical guidelines n the management and the preventin f the diabetic ft. Internatinal Wrking Grup n the Diabetic Ft. Diabetes Metab Res Rev 2000; 16 (Suppl 1): S84-S92. Armstrng DG, Tdd WF, Lavery LA, et al. The natural histry f acute Charct s arthrpathy in a diabetic ft specialty clinic. Diabet Med 1997; 14: Byk EJ, Ahrni JH, Stensel V, et al. A prspective study f risk factrs fr diabetic ft ulcer. The Seattle Diabetic Ft Study. Diabetes Care 1999; 22: Diyabet Sağlık Prfesynelleri İçin Uluslararası Eğitim Rehberi

5 Ulu s l a ra ra s ı D iya b e t Fe dera s ynu Mdül III-7c Cnnr H. The St Vincent amputatin target: the cst f achieving it and the cst f failure. Practical Diabetes Internatinal 1997; 14: Edmnds ME, Blundell MP, Mrris ME, et al. Imprved survival f the diabetic ft; the rle f specialized ft clinics. Q J Med 1986; 232: Gilden JL. Orthstatic hyptensin in individuals with diabetes. Diabetes Spectrum 1998; 11: Kumar S, Fernand DJ, Veves A, et al. Semmes-Weinstein mnfi laments: a simple, effective and inexpensive screening device fr identifying patients at risk f ft ulceratin. Diabetes Res Clin Pract 1991; 13: McGill M, Mlyneaux L, Yue DK. Use f the Semmes-Weinstein 5.07/10 gram mnfi lament: the lng and the shrt f it. Diabet Med 1998; 15: Pecrar RE, Reiber GE, Burgess EM. Pathways t diabetic limb amputatin. Basis fr preventin. Diabetes Care 1990; 13: Reiber GE. Lwer extremity ulcers and amputatin in diabetes. In Natinal Diabetes Data Grup. Diabetes in America 2 nd editin. Natinal Institutes f Health. NIH Publicatin Bethesda, Schumer MP, Jyner SA, Pfeifer MA. Cardivascular autnmic neurpathy testing in patients with diabetes. Diabetes Spectrum 1998; 11: The Diabetes Cntrl and Cmplicatins Trial Research Grup. The effect f intensive treatment f diabetes n the develpment and prgressin f neurpathy. Ann Intern Med 1995; 122: Valentine V, Barne JA, Hill JVC. Gastrpathy in patients with diabetes: current cncepts and treatment recmmendatins. Diabetes Spectrum 1998; 11: Williams DRR. The size f the prblem: epidemilgical and ecnmic aspects f ft prblems in diabetes. In The ft in diabetes 2 nd editin. Bultn AJM, Cnnr H, Cavanagh PR (Eds). Jhn Wiley and Sns. New Yrk, 1994; * Bu hedefl er ileri düzeyde yer alacaktır Bu mdül için ilave bilgi bir slayt sunusu larak adresinden temin edilebilir Diyabet Sağlık Prfesynelleri İçin Uluslararası Eğitim Rehberi 79

Modül I-4. Psikososyal ve Davranışsal Yaklaşımlar. Modül I-4

Modül I-4. Psikososyal ve Davranışsal Yaklaşımlar. Modül I-4 Psikososyal ve Davranışsal Yaklaşımlar Genel Açıklama Amaçlar Hedefler Diabetes mellitus, diyabetli bireyler ve ailelerinin yaşamlarının her alanı üzerinde önemli etkisi olan kronik bir hastalıktır. Diyabet,

Detaylı

Uluslararası Diyabet Eğitim Standartları

Uluslararası Diyabet Eğitim Standartları IDF Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu lar Revizyon Komitesi tarafından geliştirilmiştir Uluslararası Diyabet Eğitim ları Üçüncü baskı Uluslararası Diyabet Federasyonu nun misyonu diyabette bakımı, korumayı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Tip 2 Diyabet için Global Rehber

Tip 2 Diyabet için Global Rehber ULUSLARARASI DİYABET FEDERASYONU, 2005 Klinik Rehber için Geçici İşbirliği Grubu Tip 2 Diyabet için Global Rehber Çeviri Editör Komitesi Prof. Dr. M. Temel YILMAZ Doç. Dr. Dyt. Emel ÖZER Doç. Dr. Z. Şehnaz

Detaylı

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ U L U S L A R A R A S I D I Y A B E T F E D E R A S Y O N U CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu International Diabetes Federation, 2008 Tüm

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Ayak sorunlarının çoğu önlenebilir Alt ekstremite ampütasyonlarının çoğunun sebebi diyabetik ayak hastalığıdır. Ayak sorunlarının çoğu,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı 1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı şım DOÇ.. DR. AHMET MUHTAR ŞENGÜL BAKIRKÖY Y DR.SADİ KONUK EĞİE ĞİTİM M ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİML MLİĞİ KLİNİĞİ İĞİ AİLE HEKİML MLİĞİ=1.BASAMAK

Detaylı

Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar

Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar Türkiye de STD Srunlar and yaklaşımlar STD Kurumsal ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi: Güçlükler/Srunlar STD nin Yatırım ve negatif yatırım fırsatları hakkında karar verme sürecine müdahil lan hükümetleri

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR Diyabette Kan şekeri Ayarı Neden Önemlidir?

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Radyasyon Tedavisi ve Siz

Radyasyon Tedavisi ve Siz Radyasyn Tedavisi ve Siz 2 Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematlji Uzmanlık Derneği tarafından hastalık sürecinde karşınıza çıkabilecek srunların çözümünde yardımcı labilmek

Detaylı

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Özgün Araştırma / Original Investigation 59 Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Compliance of Patients Admitted to a Cardiology Outpatient

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER Ertuğrul AKBAŞ 2011 A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L Birleşik Tehdit Yönetimi Ağ Güvenlik Cihazları (UTM Firewall) Değerlendirme Hizmetleri...3 Firewall Kural

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

HIZLI BAŞVURU KILAVUZU Basınç Ülserini Önleme 1 Basınç Ülserlerinin Önlenmesi HIZLI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BASINÇ ÜLSERİ DANIŞMA PANELİ (EPUAP) VE ULUSAL BASINÇ ÜLSERİ DANIŞMA PANELİ (NPUAP) TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. BU KILAVUZ,

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014 ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014

Detaylı