Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur Tanımlama Intermittan klodikasyon egzersizle ortaya çıkan ve istirahatle geçen alt ekstremite ağrılarıdır. Bu yakınma kronik arteriyel yetersizliğin önemli bir semptomudur. Intermittan klodikasyon belirli bir mesafede yürümekle ortaya çıkar, kramp tarzındadır, istirahatle 2-5 dakikada geçer ve tıkanıklığın yerine göre ağrının yeri değişir (Tablo 1). Zamanla yürüme mesafesi kısalır ve istirahat ağrısı başlar. Son dönmede iskemik ülser ye gangren ortaya çıkabilir. Tablo 1. Tıkayıcı semptom % Lokalizasyon Aorto-iliyak 30 Kalça, uyluk Femoropopliteal Uyluk, baldır Tibio-peroneal Baldır, ayak tabanı İntermittan klodikasyonun en sık nedeni atherosklerozdur. Ancak Buerger hastalığı, fibromuskuler displazi, akut arter tıkanıklıklarının bir bölümü, Takayasu hastalığı ve popliteal entrapman sendromu intermittan klodikasyon nedeni olabilir. Ancak hastaların büyük kısmında neden atherosklerozis obliteranstır (ASO). ASO Risk Faktörleri: Sigara Hiperlipidemi Diyabet/bozuk glikoz toleransı Genetik Obezite Hiperhomosisteinemi Reolojik faktörler Intermittan klodikasyon Fontaine nin periferik arter hastalığının klinik sınıflamasına göre Evre 2 olarak yer alır. Bu sınıflama şöyledir: 113

2 Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur (Fontaine-Ratschkow) Periferik Arteriyel Hastalık Klinik Sınıflaması Evre 1: Asemptomatik dönem (Hastaların %75 i) Evre 2: Intermittan klodikasyon Evre 2a: Yürüme mesafesi yaşam standartlarını ileri derecede bozmuyor Evre 2b: Yürüme mesafesi yaşam standartlarını ileri derecede bozuyor Evre 3: İstirahatte olan iskemik yakınmalar, ağrı Evre 4: Nekroz/Gangren Tanı Anamnez ve fizik muayene (nabız değerlendirmesi ve bacağın değerlendirmesi) genellikle teşhis koymak için yeterlidir. Ayak parmaklarında kıllar dökülmüştür, cilt ince ve parlak bir hal alır. Tıkalı olan arterin distalinde nabız alınamaz. Basit bir el Doppler cihazı ile yapılan ayak bileği/kol basınç indeksi incelemesi tanıda çok önemli veriler sağlar. Bu işlemde ayak bileğinde Doppler cihazı ve tansiyon aletinin manşonu kullanılarak sistolik basınç ölçülür. Bu basınç koldan ölçülen basınca bölünür ve ayak bileği/kol basınç indeksi (ABI, ankle/brachial index) bulunur. Normalde olması gereken bu indeks 0.9 altında ise periferik arter hastalığı tanısı konur arasında klodikasyon hafif, arasında orta derecede şiddettedir. <0.5 indeks değeri olayın ciddiyetini gösterir. Diyabetik hastalarda ayak bileği/kol basınç indeksi hatalı negatif sonuçlar verebilir. Radyolojik İncelemeler 1. Dupleks ultrason: Noninvazif bir inceleme yöntemidir. Deneyimli kişiler tarafından yapılırsa lezyonun yeri ve derecesi için yeteri kadar fikir verebilir. Ancak yalnızca dupleks bulguları ile cerrahiye girmek rutin bir uygulama değildir. 2. Manyetik rezonans anjiografi: Gittikçe yaygın olarak kullanılmaktadır. Krural arterler konusunda duyarlılığı düşüktür. 3. Bilgisayarlı tomografi anjiografisi: Yeni kuşak multislice cihazlar ile mükemmel görüntüler alınabilmektedir ve zaman içinde dijital eksiltme anjiografisinin yerini alacak gibi görülmektedir. Kalsifiye damarlarda görüntü kalitesi düşmektedir. 4. Dijital eksiltme anjiografisi: Günümüzde periferik arter hastalıklarının tanısında altın standarttır. 114

3 Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Intermittan klodikasyon yakınması olan hastaya tanısal yaklaşım Klasik intermittan klodikasyon semptomları (Egzersiz sırasında tekrarlayabilen ve dinlenmekle azalan kas yorgunluğu) Yürüme bozukluğunun ve spesifik yaşam şekli kısıtlamalarının belgelenmesi Nabız muayenesi ABI > 0,90> Egzersiz ABI > (segmental basınç, USG) ABI<0,90 Anormal Sonuç Doğrulanmış PAH tanısı Tedavi Tedavi Tedavinin amacı: Semptomların düzeltilmesi Ağrının giderilmesi Sistemik ateroskleroz ve komplikasyonların kontrolu Tedavi Seçenekleri 1- Konservatif 2- Girişimsel radyoloji 3- Cerrahi tedavi Konservatif Tedavi Risk faktörlerinen azaltılması: Sigaranın bırakılması Lipid profilinin düzenlenmesi Diyabetin kontrol altına alınması Hipertansiyonun kontrolü 115

4 Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur Egzersiz tedavisi: Intermitant klodikasyonu olan hastalarda başlangıç tedavisi olarak kontrollü egzersiz programı önerilmektedir. Her bir egzersiz minimum dakika sürmelidir. Egzersizler minimum 12 hafta ve haftada en az 3 kez olacak şekilde planlanmalıdır. Her bir egzersiz minimum dakika sürmelidir. Egzersizler minimum 12 hafta ve haftada en az 3 kez olacak şekilde planlanmalıdır. İlaç tedavisi: Periferik arter hastalığı (PAH) olan tüm hastalarda LDL-K değerlerini 100 ün altını hedefleyecek şekilde statin tedavisi endikedir. Periferik arter hastalığı olan diabetiklerde 130/80 mmhg nın altı, non-diabetiklerde 140/90 mmhg altı olacak şekilde antihipertansif tedavi başlanmalıdır. Tedavinin amacı miyokard infarktüsü, inme, konjestif kalp yetmezliği ve kardiyovasküler ölüm riskini azaltmaktır. Aterosklerotik alt ekstremite PAH ı olan hastalarda miyokard infarktüsü, inme veya vasküler ölüm riskini azaltmada antiplatelet tedavi endikedir mg/gün ASA, miyokard infarktüsü, inme veya vasküler ölüm riskini azaltmada güvenilir ve etkili antiplatelet tedavi olarak önerilir. ASA ya alternatif olarak Klopidogrel (75 mg/gün) miyokard infarktüsü, inme veya vasküler ölüm riskini azaltmada endikedir. Alt ekstremite PAH ve intermitant klodikasyonu olan (kalp yetmezliği olmayan) hastalarda klodikasyon tedavisinde Silostazol (günde 2 kez 100 mg) semptomları iyileştirmek ve yürüme mesafesini arttırmada etkili bir tedavi olarak endikedir. Endovasküler tedavi: Intermitant klodikasyona bağlı ileri derecede veya yaşam kalitesini sınırlayan yetersizlikleri bulunan hastalarda klinik özellikler endovasküler girişime olası uygun semptomatik gelişimi destekliyorsa endovasküler prosedürler endikedir. Balon anjioplasti Balon anjioplasti+stent yerleştirilmesi Aterektomi Endovasküler Tedavinin Başarısını Etkileyen Faktörler: Lezyonun özelliği Vasküler hastalığın özelliği Hastanın demografik özelliği Girişimsel tedavinin komplikasyonları Cerrahi Tedavi: Anatomik olarak uygun inflow ve outflow varlığında en etkin tedavi yöntemi cerrahi revaskülarizasyondur. Uzun dönem açık kalım oranları anjioplasti ve/veya stente oranla üstündür. Ancak ciddi intemittan klodikasyon olan hastalara (Evre IIb) uygulanmalıdır. 116

5 Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Aortoiliak Tıkanıklık Tedavisi: Endarterektomi: Günümüzde nadiren uygulanmaktadır Bypass cerrahi: Aortabiiliyak bypass Aortobifemoral bypass İlio-femoral bypass Extraanatomik bypass: Axillobifemoral Femorofemoral Bu girişimler daima prostetik greftler ile yapılmaktadır. Femoro-Distal Tıkanıklık: Femoro-popliteal bypass Femoro-distal bypass Popliteal-distal bypass Bu bölgede en uygun greft materyali ters çevrilerek veya insitu olarak kullanılan otojen safen vendir. Ancak bu ven kullanılamıyorsa prostetik greftler düşünülmelidir. Postoperatif Tedavi: Erken dönem: Antikoagulan tedavi Antiagregan tedavi Geç dönem: Antiagregan tedavi Risk faktörleri azaltılması KAYNAK 1- Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Creager MA, Halperin JL, Hiratzka LF, Murphy WR, Olin JW, Puschett JB, Rosenfield KA, Sacks D, Stanley JC, Taylor LM Jr, White CJ, White J, White RA, Antman EM, Smith SC Jr, Adams CD, Anderson JL, Faxon DP, Fuster V, Gibbons RJ, Hunt SA, Jacobs AK, Nishimura R, Ornato JP, Page RL, Riegel B. ACC/AHA 2005 Practice Guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease): endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation. Circulation Mar 21;113(11):

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

Aterotrombotik İnmede Tedavi Prof. Dr. Birsen İnce

Aterotrombotik İnmede Tedavi Prof. Dr. Birsen İnce İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 89-95 Aterotrombotik İnmede Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 135-148 Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel

Detaylı

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi

Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi 508 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc ardiol 2011;39(6):508-517 doi: 10.5543/tkda.2011.01588 Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi Doppler ultrasound imaging of

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 Yazanlar The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany, Marie-Germaine

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

İNME HASTALARINA İLK MÜDAHALE: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015

İNME HASTALARINA İLK MÜDAHALE: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2015 Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2015; 21(2): 68-73 doi: 10.5505/tbdhd.2015.63835 REVIEW DERLEME İNME HASTALARINA İLK MÜDAHALE: TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ İNME TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi 580 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(8):580-590 Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği nin deneyimi Current

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması 164 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(3):164-172 EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe Dr. Lale Tokgözoğlu,

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı