Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i"

Transkript

1 YEN LENM fi 4. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu

2 Bu materyal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından yayınlanmış ve dağıtılmıştır. Kılavuzun tamamı veya bir kısmı izinsiz çoğaltılamaz veya ticari amaçla kullanılamaz.

3 TEMD D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 YENİLENMİŞ 4. BASKI TEMD Diabetes Mellitus Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim 2009 / İSTANBUL

4 D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği türkiye endokrinoloji ve metabolizma derne i Meşrutiyet Cad., Ali Bey Apt., 29/12 Kızılay, Ankara Tel. (0312) Faks (0312) ISBN No: Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti. Ziya Gökalp Cad. 30/ Kızılay, Ankara Tel: Baskı Tarihi: Ekim 2009

5 Büyük ifller, mühim teflebbüsler; ancak, müflterek mesa-i ile kabil-i temindir. Mustafa Kemal Atatürk, 1925

6

7 Önsöz Değerli Meslektaşlarım, Kanıta dayalı tanı ve tedavi rehberlerinin ana amacı hekimlerin klinik uygulamaları sırasında, yenilenen ve kanıta dayalı bilgiler ışığında karar vermelerini sağlayarak tıbbi hataları en az düzeye indirmek ve maaliyetlerin gereksiz artışını önlemektir. Güncellenen veriler bazen çelişkili sonuçlar doğurabilir ve o konudaki literatürü çok yakından izleyemeyen hekimlerde bazı tereddütlere yol açabilir. TEMD tarafından hazırlanan endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları rehberleri tanı ve tedavi için kanıta dayalı ve ülke verilerini de göz önünde bulunduran yol haritaları oluşturarak bu tür çelişkilere de bir cevap verebilme hedefini gütmektedir. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Çalışma grupları üyelerinin özverili çalışmaları ile hazırlanan rehberlerin literatürdeki değişiklikleri izleyerek gerektikçe yenilenmesi planlanmaktadır. Bu rehberler gıda ve ilaç endüstrisinden destek alınmaksızın Derneğimiz tarafından basılmaktadır ve herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Hazırlanan rehberlerin yararlı olması dileği ile tüm katkıda bulunanlara şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Prof. Dr. N. Sema AKALIN TÜRK YE ENDOKR NOLOJ VE METABOL ZMA DERNE YÖNET M KURULU BAfiKANI DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 05

8 Sunarken Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2009 değiştirilmiş, güncellenmiş yeni baskısı ile dördüncü kez sizlere ulaşıyor. Her yıl yenilenerek, güncellenerek, eklemeler yapılarak gerçekleşen ve ortak bir bilimsel etkinliğe yetiştirme heyecanını da taşıyan bu eseri hazırlamanın kıvancını ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Böylesine büyük sorumluluk içeren bir kılavuzun hazırlanması cesareti, derneğimizin yılında yönetim kurulunda aldığı kararla başlamış, tüm üyelerimizin ve okuyucularımızın desteği ve katkılarıyla artmıştır. Endokrin hastalıkların beslenme ve yaşam biçimi değişikliğine eşlik eden sıklığı, ederindeki artışın sağlık giderlerine yansıması sonucu hükümetlere artan yükü nedeniyle ortak tedavi kılavuzlarına olan gereksinim TEMD tarafından değerlendirilmiş, bu karar tüm çalışma grupları gibi, Diabetes Mellitus Çalışma Grubu nun diyabet kılavuzu hazırlamasıyla sonuçlanmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu nun kısa zamanda dördüncü baskı yapacak kadar benimsenmesi çalışma grubumuzu heyecanlandıran ve sorumluluğunu daha da artıran bir durumdur. Bu büyük sorumluluğun yerine getirilmesi çalışma grubumuzun kararlılığı yanında, tüm dernek üyelerimizin her basım öncesi karşılıklı iletişim, anketlere yanıt, eleştiri gibi ayrıntılı çok yönlü katkılarıyla mümkün olmuştur. Elinizdeki dördüncü baskıda da aynı olaylar yaşandı, anketlerle değişiklik teklifleri soruldu, yazılı, sözlü eleştiri- katkılar alındı ve derneğimizde gündemli bir toplantıda yeniden değerlendirilerek kılavuz son şekline getirildi. Bir kılavuzun dördüncü kez basılıyor olması, her baskının katılımcıların katkısıyla desteklenen değişiklikler içermesi, güncel dünya kılavuzlarının rehberliğinde yapılıyor olması ve daha da önemlisi benimsenmiş ve kullanılıyor olması ülke düzeyinde konsensus oluşturduğunu göstermektedir. Kılavuz hazırlanırken birden çok bilim alanına hizmet eder kolaylık ve basitlikte olması hedeflenmişti. Aynı hedef korunmak koşuluyla ve gelen istekler doğrultusunda bu baskıda: A1C testinin diyabet tanısında kullanılması konusundaki yeni görüşler, glisemik kontrol hedeflerinde bireysel farklılıklara dikkat edilmesi, güncel insülin tedavisi, diyabetlide aşılama uygulamaları, ayrıntılı diyabet ve gebelik, ramazan ve diyabet yaşlıda diyabet, özel koşullarda (cezaevi, huzurevi vb.) yaşayan diyabetlilerde diyabet bakımı, işyerinde diyabet gibi konular ayrıntılandırıldı ve/veya eklendi. Bu baskıdaki konular, ayrıca kanıta dayalı tıp gerçeklikleri ışığındaki bilgilerle anlatıldı, zenginleştirildi ve önerilerle desteklendi. Daha önceki baskılara göre kaynaklara daha ayrıntılı yer verildi. Bize göre en önemlisi ve kılavuzun konsensus rehberi olduğunu gösteren yönü; ülkemiz gerçekleri ışığında TEMD önerilerine yer verilmiş olmasıdır. Bu öneriler konuların sonunda TEMD Önerileri başlığı ile aktarılmış ve kullanıcıya ayrıcalıklı seçme olanağı sağlanması hedeflenmiştir. Sağlık bilinci oluşturma, yaygınlaştırma, toplumu bilgilendirerek hastalıkların yaygınlaşmasını önleme, erken ve doğru tedavi ile sağlık maliyetlerini en aza indirgeme şeklindeki modern sağlık hizmeti öncelikleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarımız, diyabet kılavuzu ile ülkemiz gerçekleri ışığında son görüşlerin eşliğinde yararlanımınıza sunulmaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bazı eksiklik ve kusurların bulunması kaçınılmazdır. Bu mükemmel bir eser değildir. Ama inanıyoruz ki, iyi bir çalışma ve bir konsensustur. Mükemmel iyinin düşmanıdır sözü doğrultusunda biz İYİ yapmaya çok çaba ve özen gösterdik. İyi bulduğunuz her şey derneğimize ve üyelerimize, eksiklikler editörlere aittir. Eleştiri ve katkılarınızın, eserin gelecek baskılarında en önemli yol göstericimiz olacağını yineleyerek en çok yararlandığınız eser olması dileğimizle saygılar sunarız. TEMD D YABET KILAVUZU YAZIM KOM TES TEMD D ABETES MELL TUS ÇALIfiMA GRUBU ADINA 06 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

9 Yaz m komitesi Prof. Dr. İlhan SATMAN Prof. Dr. Şazi İMAMOĞLU Prof. Dr. Candeğer YILMAZ TEMD Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu K lavuzun haz rlanmas nda katk da bulunan meslektafllar m z Prof. Dr. Sema AKALIN Prof. Dr. Güngör AKÇAY Doç. Dr. Müjde AKTÜRK Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Doç. Dr. Yalçın ARAL Prof. Dr. Metin ARSLAN Uz. Dr. Hayati AYAKTA Uz. Dr. Yusuf AYDIN Prof. Dr. Göksun AYVAZ Prof. Dr. Ömer AZAL Prof. Dr. Nazif BAĞRIAÇIK Prof. Dr. Mithat BAHÇECİ Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Prof. Dr. Nilgün BAŞKAL Y. Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU Uz. Dr. Dilek BERKER Doç. Dr. Erol BOLU Doç. Dr. Selçuk CAN Doç. Dr. Zeynep CANTÜRK Uz. Dr. Erman ÇAKAL Doç. Dr. Bekir ÇAKIR Uz. Dr. İlkay ÇAKIR Prof. Dr. Nuri ÇAKIR Prof. Dr. Berrin ÇETİNARSLAN Y. Doç. Dr. Şevki ÇETİNKALP Prof. Dr. Ramis ÇOLAK Prof. Dr. Ahmet ÇORAKÇI Doç. Dr. Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ Uz. Dr. Cavit ÇULHA Doç. Dr. Selçuk DAĞDELEN Uz. Dr. Fikret DEMİR Uz. Dr. Ferhat DENİZ Prof. Dr. Nevin DİNÇÇAĞ Uz. Dr. Hatice Karaköse DOĞAN Prof. Dr. Hatice Sebila DÖKMETAŞ Prof. Dr. Belgin EFE Uz. Dr. Gülşah ELBÜKEN Prof. Dr. Tomris ERBAŞ Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN Prof. Dr. Cihangir EREM Doç. Dr. Canan ERSOY Uz. Dr. Sibel ERTEK Doç. Dr. Melek Eda ERTÖRER Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Prof. Dr. Olcay GEDİK Doç. Dr. Mustafa Sait GÖNEN Uz. Dr. Nurdan GÜL Doç. Dr. Serdar GÜLER Prof. Dr. Sevim GÜLLÜ Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU Doç. Dr. Engin GÜNEY Uz. Dr. Kağan GÜNGÖR Prof. Dr. Alper GÜRLEK Uz. Dr. Serhat IŞIK Prof. Dr. Hasan İLKOVA Prof. Dr. Taylan KABALAK Prof. Dr. Hakkı KAHRAMAN Uz. Dr. Züleyha Cihan KARACA Doç. Dr. Ayhan KARAKOÇ Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR Uz. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Prof. Dr. Mustafa KUTLU Uz. Dr. Meral MERT Uz. Dr. Türkan METE Uz. Dr. Aslı NAR Doç. Dyt. Emel ÖZER Doç. Dr. Gökhan ÖZIŞIK Uz. Dr. Mine ÖZTÜRK Uz. Dr. Ufuk ÖZUĞUZ Uz. Dr. Serpil SALMAN Doç. Dr. Fulden SARAÇ Uz. Dr. Özlem Soyluk SELÇUKBİRİCİK Doç. Dr. Murat SERT Prof. Dr. Numan TAMER Prof. Dr. Tamer TETİKER Doç. Dr. Füsun Baloş TÖRÜNER Prof. Dr. Armağan TUĞRUL Prof. Dr. Ercan TUNCEL Doç. Dr. Neslihan Başçıl TÜTÜNCÜ Uz. Dr. Yasemin TÜTÜNCÜ Prof. Dr. Mehmet TÜZÜN Uz. Dr. Mehmet Ali UÇAR Y. Doç. Dr. Kubilay UKİNÇ Prof. Dr. Ali Rıza UYSAL Doç. Dr. Gökhan ÜÇKAYA Uz. Dr. Ayşe Kubat ÜZÜM Uz. Dr. Dilek YAZICI Prof. Dr. Sena YEŞİL Prof. Dr. İlhan YETKİN Not: Bu kılavuzda yer alan Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyon Tedavisi İlkeleri bölümü TEMD Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyon Tedavisi alt grubu ve Diyabetik Ayak Ülserleri bölümü ise TEMD Diyabetik Ayak alt grubuı tarafından hazırlanmıştır. DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 07

10 YAZARLARIN ÇIKAR ÇATIfiMASI TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu Yazım Komitesi ndeki yazarlar, bu kılavuzun hazırlanması, yazılması ve basılması sırasında herhangi bir firma veya grup ile herhangi bir ticari çıkar çatışması içinde bulunmamışlardır. 08 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

11 TEMD-2009 D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU NDAK DE fi KL KLER N ÖZET Bu yıl kılavuzumuzun yenilenmesi aşamasında TEMD üyelerine gönderdiğimiz ankete gelen yanıtlar ve Diyabet Çalışma Grubu üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu nda geniş değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: Her konunun sonuna TEMD Önerileri başlığı altında pratik öneriler eklenmiştir. Öneriler dayandıkları çalışmalara göre kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde sınıflanmış ve derecelendirilmiştir. Çalışmalara ilişkin kaynaklar, kullanım sırasına göre numaralandırılarak önerilerin sonunda belirtilmiştir. Kanıta dayalı tıp bulgularının sınıflandırılma ve derecelendirme kriterleri Tablo-I ve Tablo-II de görülmektedir. Diyabet tanı ve izlem kriterlerinde plazma glukoz (PG) düzeylerinin esas alınması, ayrıca PG düzeyleri ile kapiller tam kan ve serum glukoz düzeylerinin farklı olması göz önüne alınarak, özellikle Uluslararası Klinik Kimyacılar Federasyonu (IFCC) nun kapiller kan glukozunu ölçen cihazların PG düzeyine göre kalibre edilmesini önermesinden sonra, kavram kargaşasına yol açmamak için kılavuzun bu baskısında kan glukoz düzeyi terimi yerine PG düzeyi teriminin kullanılması benimsenmiştir. A1C nin diyabet tanısında kullanılması konusundaki yeni görüş eklenmiştir. Glisemik kontrol hedeflerinin belirlenmesinde bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır. Tip 1 diyabetliye yaklaşım şematik olarak özetlenmiştir. Tip 2 diyabette tedavi algoritması ve insülin tedavisi güncellenmiştir. İnkretin bazlı tedaviler ile ilgili konu genişletilmiştir. Diyabette kardiyovasküler sorunlara yaklaşım ve risk faktörleri detaylandırılmıştır. Diyabetin uzun dönem komplikasyonlarındaki (retinopati, nöropati, nefropati ve diyabetik ayak) güncel yaklaşımlar şematik olarak özetlenmiştir. Diyabetlide aşı uygulamaları konusu güncellenmiştir. Diyabetlide gebelik konusu güncellenmiş ve algoritmik olarak özetlenmiştir. Diyabette özel durumlar bölümüne diyabet ve dini görevler (ramazan, hac), iş yaşamında diyabet, özel koşullarda (bakımevleri, ceza/tutuk evleri) yaşayan kişilerde diyabet bakımı vb. gibi alt başlıklar açılarak ilgili konular detaylandırılmıştır. Daha önce farklı bir konuda geçen diyabette dislipidemi konusu ayrı bir başlık altında özetlenmiştir. Son olarak güncel yeni kaynaklar eklenmiş ve alfabetik dizin olarak kılavuzun sonunda verilmiştir. DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 09

12 KANITA DAYALI TIP B LG LER N N SINIFLANDIRILMASI TABLO I Yay nlanm fl çal flmalar n kan ta-dayal t p düzeylerini belirleyen kriterler Düzey Tanı çalışmaları Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Düzey 1 in 3 kriterinin karşılanmış olması Düzey 4 Düzey 1 in 1 veya 2 kriterinin karşılanmış olması Tedavi ve önleme (prevansiyon) çalışmaları Düzey 1A Düzey 1B Düzey 2 Düzey 3 Düzey 4 Prognoz çalışmaları Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Düzey 4 Kriterler a. Test sonuçlarının -tanısal standart ya da altın standart sonuçları bilinmeksizin- bağımsız olarak yorumlanmış olması b. Tanısal standardın -test sonuçları bilinmeksizin- bağımsız olarak yorumlanmış olması c. Hastalık açısından kuşkulu (ancak bilinen hastalığı olmayan) kişilerin seçilmiş olması d. Hem test standardının hem de tanısal standardın tekrarlanabilir şekilde tanımlanmış olması e. Çalışmaya en az 50 hasta ve 50 kontrol bireyin alınmış olması Düzey 1 in 4 kriterinin karşılanmış olması Yüksek kalitede randomize-kontrollü çalışmaların meta-analizi veya sistematik gözden geçirme çalışmaları a. Kanıtların kapsamlı şekilde araştırılmış olması b. Yazarların inceleme kapsamına alacakları makale seçiminde ön yargılı olmaktan kaçınmış olması c. Yazarların her makaleyi geçerliği açısından değerlendirmiş olması d. Verilerle ve uygun analizlerle desteklenmiş kesin sonuç bildirilmesi VEYA Araştırıcıları tarafından ortaya atılmış soruyu cevaplayacak güçte ve uygun şekilde tasarlanmış randomize-kontrollü çalışmalar a. Hastaların tedavi gruplarına rastgele olarak dağıtılmış olması b. İzlem sürecinin en azından %80 oranında tamamlanmış olması c. Hastalar ve araştırıcıların verilen tedavi ajanına kör tutulmuş olması (*) d. Hastaların dahil edildikleri tedavi grubunda analiz edilmiş olması e. Örnek boyutunun çalışmadan beklenen sonucu tayin edecek ölçüde büyük tutulması Randomize olmayan klinik çalışmalar veya sonuçları tartışma götürmeyen (kesin) kohort çalışmaları Düzey 1 kriterlerini karşılamayan randomize-kontrollü çalışmalar veya sistematik gözden geçirmeye dayalı çalışmalar Randomize olmayan klinik çalışmalar veya kohort çalışmaları Diğer çalışmalar a. Çıkar durumu olan, fakat çıkardan kaynaklanmış sonuçları (çıktıları) bulunmayan hasta kohortunun alınmış olması b. Çalışmaya dahil edilme ve çalışma dışı bırakılma kriterlerinin tekrarlanabilir olması c. Katılımcıların en az %80 inin izlenmiş olması d. Konu dışı (şaşırtıcı) prognostik faktörler için istatistiksel ayarlamaların yapılmış olması e. Sonuç parametrelerinin tekrarlanabilir şekilde tanımlanmış olması a. Şıkkındaki kriter ile birlikte, diğer 4 kriterden 3 ünün karşılanmış olması a. Şıkkındaki kriter ile birlikte, diğer kriterlerden 2 sinin karşılanmış olması a. Şıkkındaki kriter ile birlikte, diğer kriterlerden 1 inin karşılanmış olması (*) Çalışma ajanına kör tutulma durumu mümkün olmayan ya da pratik olmayan durumlarda (örneğin yoğun ve konvansiyonel insülin tedavilerinin karşılaştırılması) değerlendiren ve çalışma sonuçlarını hükme bağlayan kişilerin (çalışma ajanına) kör olması yeterli kabul edilmektedir. 10 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

13 TABLO II Klinik pratikte tavsiye edilen önerilerin s n fland r lma kriterleri Sınıf Kriterler Sınıf A En iyi kanıtı Düzey 1 çalışmaya dayanan öneriler Sınıf B Sınıf C Sınıf D En iyi kanıtı Düzey 2 çalışmaya dayanan öneriler En iyi kanıtı Düzey 3 çalışmaya dayanan öneriler En iyi kanıtı Düzey 4 çalışmaya veya ortak görüşlere dayanan öneriler DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 11

14 çindekiler 1. Glisemik Bozukluklarda Tanı, Sınıflama ve Tedavi 1.1 Tanım 1.2 Tanı ve Sınıflama 1.3 Tip 1 Diabetes Mellitus 1.4 Tip 2 Diabetes Mellitus 1.5 Gestasyonel Diabetes Mellitus 1.6 Tarama Endikasyonları ve Tanı Testleri 2. Diyabetli Hastalarda Standart Bakım İlkeleri 2.1 Anamnez 2.2 Fizik Muayene 2.3 Konsültasyonlar 2.4 Laboratuvar İncelemeleri 2.5 Komplikasyonlar 2.6 Eğitim 3. Diyabetli Hastalarda Hastaneye Yatırılma İlkeleri 3.1 Akut Metabolik Komplikasyonlar 3.2 Kontrolsüz Diyabet 4. Diyabetli Hastalarda Glisemik Kontrol Hedefleri 4.1 Glisemik Hedefler 4.2 Evde Glukoz Takibi 5. Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi 5.1 Tıbbi Beslenme Tedavisinde Genel İlkeler 5.2 Karbonhidrat Sayımı Tekniği 6. Diyabette Egzersiz ve Fizik Aktivite 6.1 Genel İlkeler 6.2 Egzersiz ile İlişkili Sorunlar 7. Oral Antidiyabetik ve İnsülinomimetik İlaçların Kullanım İlkeleri 7.1 İnsülin Salgılatıcı İlaçlar 7.2 İnsülin Duyarlılaştırıcı İlaçlar 7.3 Alfa-Glukozidaz İnhibitörleri 7.4 İnsülinomimetik İlaçlar 7.5 Monoterapide Kullanılan Oral İlaçlara Yanıt 7.6 Hazır OAD Kombinasyonları 8. İnsülin Tedavisi İlkeleri 8.1 Genel İlkeler 8.2 İnsülin Tedavi Protokolleri 9. Tip 2 Diyabet Tedavisinde Güncel Yaklaşım 9.1 IDF ve ADA/EASD Önerileri 9.2 TEMD Tip 2 Diyabet Tedavi Algoritması 12 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

15 10. Sürekli Cilt-altı Insülin İnfüzyon Tedavisi (SCİİ) İlkeleri 10.1 SCİİ Endikasyonları 10.2 SCİİ Kontrendikasyonları 10.3 SCİİ Tedavisinin Düzenlenmesi 10.4 SCİİ Tedavisinin Komplikasyonları 11. Pankreas ve Adacık Transplantasyon Endikasyonları 12. Diyabetin Akut Komplikasyonları 12.1 Diyabetik Ketoasidoz 12.2 Hiperozmolar Hiperglisemik Durum 12.3 Laktik Asidoz 12.4 Hipoglisemi 13. Diyabetin Kronik Komplikasyonları 13.1 Makrovasküler Hastalık (Hızlanmış Ateroskleroz) 13.2 Mikrovasküler Komplikasyonlar 14. Diyabetik Ayak Ülserleri 15. Diyabet ve Özel Durumlar 15.1 Diyabet ve Cerrahi 15.2 Total Parenteral Nütrisyon Tedavisi 15.3 Diyabet ve Gebelik 15.4 Yoğun Bakım Hastalarında Hiperglisemi Tedavisi 15.5 Steroid Kullanan Hastalarda Hiperglisemi Tedavisi 15.6 Yaşlılarda Diyabet 15.7 Diyabet ve Yolculuk 15.8 Diyabetlide Aşı Uygulamaları 15.9 Diyabet ve Doğal Afet Durumları Diyabet ve Dini Görevler Özel Koşullarda Yaşayan Kişilerde Diyabet Bakımı 16. Diyabette Hipertansiyon ve Tedavisi 17. Diyabette Dislipidemi ve Tedavisi 18. Diyabeti Önleme 18.1 Tip 1 Diyabeti Önleme 18.2 Tip 2 Diyabeti Önleme 19. Kaynaklar 20. Kısaltmalar 21. Laboratuvar Testlerinin Normal Referans Aralıkları (Standart ve SI Birimleri Tablosu) DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 13

16

17 01 Glisemik bozukluklarda tan, s n flama ve tedavi 1.1 Tan m Diyabet, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir metabolizma hastalığıdır. Kontrolsüz diyabetten kaynaklanan hiperglisemi akut komplikasyonlar ile ölüme yol açabilir, uzun dönemde gelişen kronik komplikasyonları ile de yaşam kalitesini bozar. Hastalığın, akut komplikasyon riskini azaltmak ve uzun dönemde tedavisi pahalı ve kronik (retinal, renal, nöral, kardiyak ve vasküler) sekellerinden korunmak için sağlık çalışanları ve hastaların sürekli eğitimi şarttır. Glukoz metabolizmasının diğer bozukluklarını ifade etmek için kullanılan Disglisemi ise kalitatif bir terimdir. Burada sunulan öneriler, kanıta dayalı bilgiler ve mevcut uluslararası konsensuslar ışığında, diyabetli hastaların sağlık sorunlarını azaltmayı hedeflemektedir. 1.2 Tan ve S n flama Diyabet ve glukoz metabolizmasının diğer bozukluklarının tanı ve sınıflamasında son 10 yılda değişiklikler yapılmıştır. Önce 1997 yılında, Amerikan Diyabet Birliği (ADA) yeni tanı ve sınıflama kriterlerini yayınlamış ve hemen ardından 1999 da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu kriterleri küçük revizyonlarla kabul etmiştir. Daha sonra 2003 yılında, bozulmuş açlık glukozu (IFG) tanısı için ADA tarafından küçük bir revizyon yapılmıştır. WHO ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 2006 yılı sonlarında yayınlanan raporda ise 1999 kriterlerinin korunması benimsenmiştir. Buna karşılık, ADA ve Avrupa Diyabet Çalışma Birliği (EASD) 2007 yılında yayınlanan son konsensus raporlarında ise 2003 yılındaki düzenlemenin değişmemesi gerektiğini savunmaktadır. DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 15

18 1.2.1 Tan kriterleri A. Diabetes mellitus Diyabet ve glukoz metabolizmasının diğer bozuklukları için 2003 yılı revizyonunu da kapsayan yeni tanı kriterleri Tablo-1.1 de görülmektedir. TABLO 1.1 Diabetes mellitus ve glukoz metabolizmas n n di er bozukluklar nda tan kriterleri ( ) Diabetes mellitus Rasgele glukoz (+ diyabet semptomları) APG (en az 8 saatlik açlığı takiben) OGTT de 2. st PG Bozulmuş Bozulmuş Glukoz Glukoz Toleransı Toleransı (IGT) (IGT) OGTT de 2. st PG Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG) ( ) APG (en az 8 saatlik açlığı takiben) ( ) Glisemi venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile mg/dl olarak ölçülür. ( ) 2006 yılı WHO/IDF Raporunda normal APG kesim noktasının 110 mg/dl ve IFG mg/dl olarak korunması benimsenmiştir. APG: Açlık plazma glukoz düzeyi, 2.st PG: 2.st plazma glukoz düzeyi, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, IGT: Impaired glucose tolerance, IFG: Impaired fasting glucose, WHO: Dünya Sağlık Örgütü, IDF: Uluslararası Diyabet Federasyonu. Buna göre diyabet tanısı üç yöntemle konulabilir. Çok ağır diyabet semptomlarının bulunduğu durumlar dışında, tanının daha sonraki bir gün, diğer bir yöntemle de doğrulanması gerekir. Tanı için 75 g glukoz ile standart oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılması, açlık plazma glukozuna (APG) göre daha sensitif ve spesifik olmakla birlikte, bu testin aynı kişide günden güne değişkenliğinin yüksek, emek yoğun ve maliyetli olması rutin kullanımını güçleştirmektedir. Diğer taraftan, APG nin daha kolay uygulanabilmesi ve ucuz olması klinik pratikte kullanımını artırmaktadır. Hastalığın aşikar klinik başlangıcı nedeniyle tip 1 diyabet tanısı için çoğu kez OGTT yapılması gerekmez. Tanı kriterleri venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile yapılan ölçümleri baz almaktadır. Klinikte veya hastaların evde glisemi takibinde kullandıkları tam kan, kapiller kan ve serum glisemi değerleri aşağıdaki formüllerde gösterildiği gibi biraz daha düşüktür (*). Bu formüllere dayanarak, son yıllarda kapiller tam kanda glukoz düzeyini ölçen cihazların PG düzeylerine göre kalibre edilerek kullanılması benimsenmektedir. WHO ya göre tokluk kapiller tam PG düzeyi venöz plazmadaki düzeye eşittir, ancak açlıkta kapiller PG düzeyi plazmadakinden yaklaşık olarak %10 daha düşük kabul edilmektedir. ( ) Plazma glukoz (mg/dl) = [ X tam kan glukoz (mg/dl) / 18] Plazma glukoz (mg/dl) = [ X kapiller kan glukoz (mg/dl) / 18] Plazma glukoz (mg/dl) = [ X serum glukoz (mg/dl) / 18] Bu formüllere göre venöz plazmada 126 mg/dl olarak ölçülen glukoz düzeyi tam kanda ~%11 (112 mg/dl), kapiller kanda ~%7 (118 mg/dl), serumda ise ~%5 (120 mg/dl) daha düşük ölçülür. 16 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

19 Tanı testi olarak hemoglobin A 1c (HbA 1c : A1C) Standardizasyonundaki sorunlar ve tanı eşiğindeki belirsizlik nedeniyle glikozillenmiş hemoglobin A 1c (HbA 1c : A1C) nin diyabet tanı aracı olarak kullanılması uzun yıllar önerilmemiştir. Özellikle APG ile diyabet tanısı almayan bazı kişilerde, OGTT ile diyabet tanısı konulduğu halde, standardizasyon sorunları sebebi ile A1C normal (<%6.0) bulunabilmekteydi. Ancak son yıllarda A1C nin tüm dünyada standardizasyonu yönündeki çabalar ve prognostik önemine dair kanıtların artması sonucunda A1C nin de diyabet tanı testi olarak kullanılabileceği gündeme gelmiştir. ADA, EASD, IDF ve Uluslararası Klinik Kimyacılar Federasyonu (IFCC: International Federation of Clinical Chemistry) temsilcilerinin oluşturduğu Uluslararası Diyabet Uzmanlar Komitesi 2008 yılında yaptığı bir dizi toplantı sonucunda, uluslararası standardardizasyon kurallarına uyulması koşulu ile diyabet tanısı için A1C kesim noktasını %6.5 olarak belirlemiştir. Bununla beraber A1C nin her merkezde rutin olarak yapılamaması, teknik sorunları ve standardizasyonundaki eksikler ve maliyeti dikkate alındığında, testin tanı amaçlı kullanımının, pekçok toplumda olduğu gibi; ülkemiz için de şu anda uygun olmadığı düşünülmektedir. B. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) Gebelik diyabetinin araştırılması amacıyla, birçok toplumda genellikle 50 g glukozlu tarama testi pozitif çıkan gebelerde birkaç gün sonra 100 g glukozlu, 3 saatlik OGTT yapılmaktadır. Alternatif olarak 75 g glukozlu, 2 saatlik OGTT de önerilmektedir (Tablo-1.2). 50 g glukozlu tarama testi Gebeliğin haftalarında rasgele bir zamanda (açlık-tokluk durumuna bakılmaksızın) 50 g glukozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra PG düzeyi 140 mg/dl ise diyabet açısından kuşkuludur, daha ileri testin yapılması gerekir. Bazı araştırıcılar, 50 g glukozdan 1 saat sonraki PG >180 mg/dl ise OGTT yapılmasını gerekli görmemekte, bu vakaların GDM gibi izlenmesini ve tedavi edilmesini önermektedir. 100 g glukozlu OGTT 50 g glukozlu tarama testi pozitif olan gebelerde tanıyı kesinleştirmek için 100 g glukozlu 3 saatlik OGTT yapılmalıdır. En az iki değerin normal sınırı aşması GDM tanısı koydurur. 75 g glukozlu OGTT WHO ve bazı otörler, gebelerde de gebe olmayan erişkinler gibi 75 g glukozlu, 2 saatlik OGTT yapılmasını yeterli görmektedir. WHO, gebelerde OGTT değerlendirmesinin tıpkı gebe olmayan yetişkinlerdeki gibi yapılmasını önermektedir. TABLO 1.2 ADA ve WHO ya göre GDM tan kriterleri ( ) Açlık 1. st 2. st 3. st ADA kriterleri 100 g glukoz ile OGTT (en az 2 patolojik değer tanı koydurur) 75 g glukoz ile OGTT (en az 2 patolojik değer tanı koydurur) WHO kriterleri 75 g glukoz ile OGTT (en az 1 patolojik değer tanı koydurur) ( ) Glisemi venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile mg/dl olarak ölçülür. GDM: Gestasyonel diabetes mellitus DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 17

20 TEMD ÖNER LER 1. Diyabet tan s nda APG benimsenmelidir. 2. Diyabet aç s ndan riskli bireylerde OGTT yap lmal d r. 3. GDM tan s için 50 g glukozlu ön tarama testi pozitif ç kan gebelerde 100 g glukozlu 3 saatlik OGTT ile kesin tan konulmas benimsenmelidir. 4. A1C nin standardizasyonundaki eksikler ve yüksek maliyeti dikkate al nd nda, ülkemizde testin tan amaçl kullan m uygun de ildir. C. Prediyabet Daha önce S n rda Diyabet ya da Latent Diyabet diye anılan IGT ve IFG, artık Prediyabet olarak kabul edilmektedir. Her ikisi de diyabet ve kardiyovasküler hastalık (KVH) için önemli risk faktörleridir. Tablo 1.1 den görüleceği üzere, zole IFG için APG mg/dl ve 2.st PG <140 mg/dl, buna karşılık zole IGT için 2.st PG mg/dl ve APG <100 mg/dl olması gerektiği geniş ölçüde kabul görmektedir. Buna göre Kombine IFG + IGT olarak bilinen durumda hem APG mg/dl hem de 2.st PG mg/dl arasında olmalıdır. Bu kategori glukoz metabolizmasının daha ileri bozukluğunu ifade eder. WHO ve IDF nin 2006 yılı raporunda APG mg/dl arasında bulunan kişilerin çok az bir kısmında diyabet olabileceğinden ve bu sınırdaki kişilerde yapılması gerekecek OGTT nin getireceği ek maliyetten hareketle, normal APG için üst sınırın 110 mg/dl olması gerektiği belirtilmiş ve 1999 yılı IFG tanımının mg/dl olarak korunması benimsenmiştir. WHO/IDF raporunda ayrıca IFG/IGT kategorileri için Glukoz Metabolizmas n n Ara (Intermedier) Bozukluklar teriminin kullanılması tavsiye edilmektedir. Buna karşılık, ADA ve EASD 2007 yılında yayınlanan son konsensus raporlarında, 2003 yılındaki revizyona uygun olarak normal APG üst sınırının 100 mg/dl olmasını ve IFG/IGT kriterlerinin ve bu bozukluklar için kullanılan Prediyabet teriminin değişmemesi gerektiğini savunmaktadır. Uluslararası Diyabet Uzmanlar Komitesi A1C % aralığında bulunan bireylerin diyabet açısından yüksek riskli olduklarını ve koruma programlarına alınmaları gerektiğini bildirmiştir. Ancak A1C nin teknik ve standardizasyonundaki eksikler ve yüksek maliyeti dikkate alındığında, testin yüksek riskli bireylerin tanımlanmasında kullanımının ülkemiz için henüz uygun olmadığı düşünülmektedir. 18 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

21 1.2.2 Diyabet semptomlar Klasik semptomlar Poliüri Polidipsi Polifaji veya iştahsızlık Halsizlik, çabuk yorulma Ağız kuruluğu Noktüri Daha az görülen semptomlar Bulanık görme Açıklanamayan kilo kaybı İnatçı infeksiyonlar Tekrarlayan mantar infeksiyonları Kaşıntı TEMD ÖNER LER 1. Bu geliflmelerin fl nda TEMD, yaflam tarz -diyabet riskini art racak yönde-h zla de iflen toplumumuzda, diyabet bilincinin yerlefltirilmesi aç s ndan 2003 y l prediyabet kriterlerinin korunmas gerekti ini uygun bulmaktad r. Buna göre; APG normal de eri <100 mg/dl olmal ve APG: mg/dl olmas durumunda IFG kabul edilmelidir. 2. A1C nin teknik ve standardizasyonundaki eksikler dikkate al nd nda, ülkemizde testin bu amaçla kullan lmas, flu an için uygun görülmemektedir. DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 19

22 1.2.3 S n flama Tablo-1.3 te özetlenen diyabet sınıflamasında dört klinik tip yer almaktadır. Bunlardan üçü (tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve GDM) primer, diğeri (spesifik diyabet tipleri) ise sekonder diyabet formları olarak bilinmektedir. TABLO 1.3 Diabetes mellitusun etyolojik s n flamas I. Tip 1 diyabet (Genellikle mutlak insülin noksanlığına sebep olan β-hücre yıkımı vardır.) A. İmmün aracılıklı B. İdyopatik II. Tip 2 diyabet (İnsülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defekti ile karakterizedir.) III. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) (Gebelik sırasında ortaya çıkan ve genellikle doğumla birlikte düzelen diyabet.) IV. Diğer spesifik diyabet tipleri A. ß-hücre fonksiyonlarının genetik defekti (monogenik diyabet formları) 20. Kromozom, HNF-4α (MODY1) 7. Kromozom, Glukokinaz (MODY2) 12. Kromozom, HNF-1α (MODY3) 13. Kromozom, IPF-1 (MODY4) 17. Kromozom, HNF-1ß (MODY5) 2. Kromozom, NeuroD1 (MODY6) Mitokondriyal DNA Neonatal diyabet (Örn. Kir6.2 mutasyonuna bağlı diyabet) Diğerleri B. İnsülinin etkisindeki genetik defektler Leprechaunism Lipoatrofik diyabet Rabson-Mendenhall sendr. Tip A insülin direnci Diğerleri C. Pankreasın ekzokrin doku hastalıkları Fibrokalkulöz pankreatopati Hemokromatoz Kistik fibroz Neoplazi Pankreatit Travma/pankreatektomi Diğerleri D. Endokrinopatiler Akromegali Aldosteronoma Cushing sendr. Feokromositoma, Glukagonoma Hipertiroidi Somatostatinoma Diğerleri IV. Diğer spesifik diyabet tipleri E. İlaç veya kimyasal ajanlar Atipik anti-psikotikler Anti-viral ilaçlar ß-adrenerjik agonistler Diazoksid Fenitoin Glukokortikoidler α-interferon Nikotinik asit Pentamidin Proteaz inhibitörleri Tiyazid grubu diüretilkler Tiroid hormonu Vacor Diğerleri G. İmmun aracılıklı nadir diyabet formları Anti insülin reseptör antikorları Stiff-man sendr. Diğerleri H. Diyabetle ilişkili genetik sendromlar (Monogenik diyabet formları) Alström sendr. Down sendr. Friedreich tipi ataksi Huntington korea Klinefelter sendr. Laurence-Moon-Biedl sendr. Miyotonik distrofi Porfiria Prader-Willi sendr. Turner sendr. Wolfram (DIDMOAD) sendr. Diğerleri HNF-1α: Hepatosit nükleer faktör-1α, MODY1-6: Gençlerde görülen erişkin tipi diyabet formları 1-6 (maturity onset diabetes of the young 1-6), HNF-4α Hepatosit nükleer faktör-4α, IPF-1: İnsülin promotör faktör-1, HNF-1β: Hepatosit nükleer faktör-1β, NeuroD1: Nörojenik diferansiyasyon 1, DNA: Deoksi-ribonükleik asit, DIDMOAD sendr.: Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optik atrofi ve sağırlık (deafness) ile seyreden sendrom (Wolfram sendromu). 20 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ A İY D E R NE Ğ İ D Hacettepe Üniversitesi T MŞİRELİĞİ HE DİYABE İSYENL İ RNEĞİ DE ET Ğİ BE T D İY ANKARA - 2014 1995 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER -87- HPB-0 DİYABETLİ HASTALARDA YAYGIN İNSÜLİN KULLANIM HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rabia Akca Sivas Numune Hastanesi, Sivas GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetli hastalarda yaygın insülin

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9 ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı